TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU"

Transkript

1 Hesap No: YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karģılaģabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti ne iliģkin Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 57 inci maddesinde öngörüldüğü üzere Yurt DıĢı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nda yer alan aģağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI ĠĢlem yapmaya baģlamadan önce çalıģmayı düģündüğünüz kuruluģun Yurt DıĢı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. YurtdıĢı türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumları veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Tanımlar: Borsa: Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsalarını, Aracı KuruluĢ: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan Yurt DıĢı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi almıģ olan, bu risk bildirim formunu imzalayan MüĢteri nin birlikte çerçeve sözleģme imzalayacağı aracı kurum veya bankayı, TeĢkilatlanmıĢ Diğer Piyasalar: Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin iģlem gördüğü teģkilatlanmıģ diğer piyasaları, Piyasa: Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin iģlem gördüğü yurt dıģı piyasaları, Fark SözleĢmesi(CFD- Contract for Difference): Yatırılan belli bir teminat tutarı karģılığında, MüĢteri ile fark sözleģmesi sağlayıcısı arasında yapılan açılıģ ile kapanıģ fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre hesaba yansıtıldığı, kaldıraçlı iģlem yapma olanağı bulunan finansal sözleģmeleri, Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleģmeyi, Opsiyon SözleĢmesi: Opsiyonu alan tarafta belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleģmeyi, Uzun Pozisyon ( Vadeli ĠĢlem SözleĢmelerinde): SözleĢmenin vadesi geldiğinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaģmaya sağlama yükümlülüğünü, Uzun Pozisyon (Opsiyon SözleĢmelerinde): 1. Alım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaģmada bulunma hakkını, 2. Satım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaģmada bulunma hakkını, Kısa Pozisyon ( Vadeli ĠĢlem SözleĢmelerinde): SözleĢmenin vadesi geldiğinde sözleģme konu teģkil eden varlığı sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlülüğünü, Kısa Pozisyon (Opsiyon SözleĢmelerinde): 1. Alım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlüğünü, 2. Satım opsiyonunda, sözleģmenin, vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlülüğünü, Ters ĠĢlem- Pozisyon Kapatma: Aynı özelliklere sahip sözleģme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleģmenin iģlem gördüğü piyasadaki son iģlem gününe kadar uzun pozisyon karģısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karģısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyon tasfiyesini, Opsiyon Pirimi: Opsiyon sözleģmesini alan tarafın, opsiyon sözleģmesini satan tarafa, sözleģmede yer alan haklar karģılığında ödemekle yükümlü olduğu pirimi, Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleģmelerinde, sözleģmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı, UzlaĢma Fiyatı: Gün sonlarında hesapların güncelleģtirilmesinde kullanılmak üzere sözleģme türü bazında borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı, Pozisyon Limitleri: Her bir sözleģme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleģme türü bazında çeģitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu, BaĢlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı, Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karģısında güncelleģtirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı, Ġfade etmektedir. 1

2 RĠSK BĠLDĠRĠMĠ Hesap No: VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON SÖZLEġMELERĠNDE ĠġLEMLERLE ĠLGĠLĠ OLARAK YATIRIMCILAR ĠÇĠN GENEL AÇIKLAMALAR ĠĢlem yapacağınız aracı kuruluģ ile fark sözleģmeleri (CFD) dahil vadeli ve opsiyon sözleģmesi alım satım aracılığına iliģkin olarak imzalanarak Çerçeve SözleĢmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aģağıda hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluģ nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda gerçekleģtirilecek tüm iģlemler için, ilgili yurt dıģı borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Türev araçlar çeģitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluģacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluģa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aģabilecektir. 3. Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon piyasalarında pozisyon almak üzere aracı kuruluģ nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım iģleminde bulunacağınız her vadeli iģlem (futures) sözleģmesi için ilgili iģlem yapılacak borsa/teģkilatlanmıģ diğer piyasaların kuralları dikkate alınarak aracı kurumun belirlediği tutarda bir baģlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. 4. Aracı kuruluģ tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve Ģekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir. 5. Bir opsiyon sözleģmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 6. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aģabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kiģiler opsiyon satmaya teģebbüs etmelidirler. 7. Opsiyonların birçok çeģidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleģmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alıģ veriģinde bulunmalısınız. 8. Piyasanın sıkıģık, likiditenin oldukça düģük olduğu maksimum fiyat hareketinin gerçekleģtiği bir ortamda sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise piyasa yapıcılarının en geniģ banttan kotasyon verdikleri piyasa Ģartlarında, riski sınırlama imkanı veren Ģarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dâhil olmak üzere aracı kuruluģ vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleģmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 9. Vadeli iģlem sözleģmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal Ģartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa Ģartlarında yayılma pozisyonu vadeli iģlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 10. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düģük teminatla iģlem yapmanın piyasada lehe çalıģabileceği gibi aleyhe de çalıģabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 11. Ġlgili yurt dıģı borsa/teģkilatlanmıģ diğer piyasa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaģıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dıģında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleģmeyebilecektir. 12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almıģ olduğunuz pozisyon aleyhine geliģtiğinde hesabınız ilgili borsa/teģkilatlanmıģ diğer piyasa tarafından riskli hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda pasif emir giriģi yapılamayabilecektir. 13. Aracı kuruluģun yurt dıģı türev piyasalarda yapacağınız iģlemlere iliģkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 14. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin alım satımına iliģkin olarak aracı kuruluģun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kiģiden kiģiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleģmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 15. Yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçları, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve yabancı para hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği alım-satım iģlemlerinin zamanında gerçekleģmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleģmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 16. ĠĢlemlerinize baģlamadan önce, aracı kuruluģunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemiģse, (sözleģme fiyatının belli bir yüzdesi dıģında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaģılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleģme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği Ģeklinde anlaģmaya varmalısınız. Bu Yurt DıĢı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, fark sözleģmeleri (CFD) dahil vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin alım satımında ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir Ģekilde araģtırma yapmalısınız. YATIRIMCI Adı Soyadı/Unvanı: Tarih: : 2

3 YURT DIġI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TARAFLAR: Bu SözleĢmede Aracı Kurum ve MüĢteri birlikte Taraflar diye anılacaktır. ARACI KURUMUN UNVANI: TACĠRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ (SözleĢmede Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRESĠ: Nisbetiye Cd. Akmerkez B3 Bl. Kat 9 Etiler, BeĢiktaĢ, Ġstanbul MÜġTERĠNĠN ADI SOYADI / UNVANI : (SözleĢmede MüĢteri diye anılacaktır.) ADRESĠ: VATANDAġLIK NO:.... TANIMLAR: Borsa: Yurt dıģı borsaları ve borsa dıģı teģkilatlanmıģ diğer piyasaları, Genel Merkez (Aracı Kurum): Genel müdürlük ve hizmet bölümlerinin bulunduğu merkez ofisi, IMKB: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası A.ġ ni, SPK, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, Takas Merkezi: GerçekleĢen iģlemlerin takas sürecini yerine getiren kurumları, Tebliğ: Kurul ca çıkarılan Seri: V No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliği" ile bu Tebliğ'de değiģiklik ve eklemeler yapan tebliğ ve düzenlemeleri, Borsa Kuralları: Ġlgili yurtdıģı Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değiģiklikleri ifade eder. YurtdıĢı Aracısı: YurtdıĢı türev araçların alım satım emirlerinin iletildiği yetkili kurumu, YurtdıĢı ĠĢlemler: YurtdıĢı borsalarda YurtdıĢı Aracısı vasıtasıyla gerçekleģtirilecek olan türev araçların alım satım iģlemlerini ifade eder. YurtdıĢı Türev Araçları: Ekonomik ve finansal göstergeye, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere yabancı paraya ya da yurtdıģı piyasalarda iģlem gören vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile fark sözleģmeleri (CFD - Contract for Difference) dahil, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alımı ve satımı yapılabilecek her türlü yurtdıģı türev aracı, Fark SözleĢmesi(CFD- Contract for Difference): Yatırılan belli bir teminat tutarı karģılığında, MüĢteri ile fark sözleģmesi sağlayıcısı arasında yapılan açılıģ ile kapanıģ fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre hesaba yansıtıldığı, kaldıraçlı iģlem yapma olanağı bulunan finansal sözleģmeleri, Global Hesap: MüĢterilerin yurtdıģı iģlemlerinin MüĢteri alt hesabı bazında takip edildiği ana hesabı, Veri Dağıtım Ekranı: Yurtiçi ve yurt dıģı borsalarda iģlem gören sermaye piyasası araçları ile ilgili verileri; anlık veya gecikmeli, yüzeysel, derinlik ve kapsamlı içerikte, ücretli olarak kullanıcıya sunan firmalara ait izleme, analiz ve iģlem ekranlarıdır. Komisyon: GerçekleĢtirilen her türev araçların alımı ve/veya satımı emri nedeniyle MüĢteri nin Aracı Kurum a ödemekle yükümlü olduğu yüzdesel veya sabit ücreti, sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, MüĢteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü, ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının kullanılması, MüĢteri ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Aracı Kurum tarafından MüĢteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet iģlemleri nedeniyle borsa, Takas Merkezi, saklama kuruluģu, diğer yetkili kuruluģlar ve Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri Uzaktan EriĢim Kanalı: MüĢteri'nin Borsa'dan yapacağı iģlemler için emirlerini elektronik ortamda, internet ortamında ya da telefon, telefaks ve benzeri diğer iletiģim araçları ile ya da baģka bir interaktif ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak Aracı Kurum a iletmesini sağlayacak uygulamayı, Alım Emri: MüĢteri nin Aracı Kurum a türev araçların satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü ya da uzaktan eriģim kanallarıyla yaptığı bildirimi, Satım Emri: MüĢteri nin, Aracı Kurum a, türev araçların satılması için (kısa pozisyon alınması ) yazılı veya sözlü, ya da uzaktan eriģim kanallarıyla yaptığı bildirimi, Açık Pozisyon: Ters iģlem, nakdi veya fiziki uzlaģma ile kapatılmamıģ pozisyonları, Baz Fiyat: SözleĢmelerin günlük fiyat değiģim limitlerinin belirlenmesinde kullanılan fiyatı, Dayanak Varlık: SözleĢmede alma veya satma hakkı ve/veya yükümlülüğüne konu olan sermaye piyasası aracını, ekonomik ve finansal göstergeyi, ĠĢlem Teminatları: ĠĢlem yapılan Borsa ve/veya piyasada geçerli olan veya Aracı Kurum un belirlediği zorunlu olan baģlangıç, bulunması gereken ve sürdürme teminatlarını, SözleĢme Büyüklüğü: Bir adet sözleģmenin kaç adet dayanak varlığı temsil ettiğini gösterir. TaĢıma Maliyeti (Swap): Fark sözleģmelerinde mevcut pozisyonun bir sonraki iģ gününe taģınması sonucu MüĢteri nin gelir elde ettiği veya gidere katlandığı tutarı, Opsiyon Primi: Opsiyon sözleģmesini alan tarafın, sözleģmede yer alan haklar karģılığında opsiyon sözleģmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu tutarı, Kullanım Fiyatı (Strike) : Opsiyon sözleģmelerinde, sözleģmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanabileceği fiyatı, Günlük UzlaĢma Fiyatı: Ġlgili Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama Ģekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleģtirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Son UzlaĢma Fiyatı: Ġlgili Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama Ģekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Pozisyon Limiti: SözleĢme, sözleģme grubu veya dayanak varlık bazında, bir üyede, bir hesapta, bir kiģiye ait hesapların toplamında veya piyasadaki tüm hesapların toplamında, aynı veya farklı vadelere sahip sözleģmeler için alınabilecek azami pozisyon miktarını, Ters ĠĢlem: Aynı sözleģmede, uzun pozisyon karģısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karģısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini; fark sözleģmelerinde (CFD) ise doğrudan pozisyon kapatma emrinin iletilmesini, Uzun Pozisyon: - Vadeli ĠĢlem sözleģmelerinde sözleģmenin vadesi geldiğinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü, - Opsiyon sözleģmelerinde, Alım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaģmada bulunma hakkını, Satım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaģmada bulunmak hakkını, Kısa Pozisyon: - Vadeli ĠĢlem sözleģmelerinde, sözleģmenin vadesi geldiğinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama hak ve yükümlüğünü, - Opsiyon SözleĢmelerinde, Alım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlülüğünü, Satım opsiyonunda, sözleģmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleģmeye konu teģkil eden varlığı, sözleģmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaģmayı sağlama yükümlülüğünü, Vade Sonu: Yurt dıģı organize borsalarda iģlem gören türev araçların (CFD dahil), sözleģmelerinin sona erdiği tarihi, (Bu tarihlere ve adreslerinden ulaģılabilir) CFD Vade Sonu Pozisyon Kapatma: Vade sonunda ilgili CFD sözleģmesini halen kapatmamıģ olan MüĢteri nin ilgili pozisyonlarının YurtdıĢı Aracısı ya da Aracı Kurum tarafından otomatik olarak kapatılmasını, pozisyonun vade sonunda likiditasyonu, Web Sayfası: ve MÜġTERĠNĠN RĠSK VE GETĠRĠ TERCĠHLERĠ Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri: V, No: 46, Seri:V, No:65 ve Seri:V, No:74 sayılı tebliğleri ve bu tebliğlerde değiģiklik yapan tebliğler uyarınca; MüĢteri tanıma kuralı ve MüĢteri nin risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları tercihleri ve mali durumları gibi bilgilerin sorulması ve tespiti kuralı gereğince MüĢteri den alınan bilgiler Yurt DıĢı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve SözleĢmesi ekindeki formlarda yer almakta olup, bilgilerin değiģmesi halinde güncellenmesi MüĢteri nin sorumluluğunda olduğundan Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde, Aracı Kurum un yaptığı iģlemlerde sözü geçen form esas alınacaktır. MüĢteri nin bilgi vermek istememesi durumunda buna iliģkin yazılı beyanı da bahsi geçen form sözleģmeye eklidir. SÖZLEġME HÜKÜMLERĠ 1. SÖZLEġMENĠN KONUSU ĠĢbu SözleĢmenin konusu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtdıģı borsalar ile organize olsun ya da olmasın diğer piyasalar kapsamında iģlem gören veya görecek olan, ĠMKB endekslerine veya ĠMKB de iģlem gören menkul kıymetlere dayalı türev araçlar hariç, yurtdıģı piyasalarda iģlem gören her türlü yurtdıģı türev araçların (CFD Fark SözleĢmeleri dahil) tarafların sözleģme ile belirledikleri Ģekil ve Ģartlarla YurtdıĢı Aracısı nezdinde alınması ve/veya satılması kapsamında, MüĢteri nin emirlerinin ve sair talimatlarının, Aracı Kurum un kabul etmesi Ģartına bağlı olarak, her bir emir veya talimat iģlemleri ile bunlara iliģkin yetkilendirme için ayrı bir sözleģme imzalanmasına gerek olmaksızın, Aracı Kurum tarafından maliyet, masraf ve komisyon karģılığında gerçekleģtirilmesine yönelik aracılık yapılmasına iliģkin tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülükler ile bunların usul ve esaslarını içermektedir. 2. RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU HAKKINDA MÜġTERĠ BEYANI MüĢteri, iģbu sözleģme akdedilmeden önce Aracı Kurum tarafından kendisine sunulan Kurul tarafından yayımlanmıģ Yurt DıĢı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nun bir nüshasını aldığını, okuduğunu, anladığını imzalı nüshasının SözleĢme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan eder. 3. BAĞLI MEVZUATA ĠLĠġKĠN SORUMSUZLUK KAYDI MüĢteri, taraflar arasında imzalanmıģ iģbu sözleģme ve bağlı sözleģmeler kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili hükümleri bildiğini ve ayrıca bu sözleģme kapsamında Aracı Kurum dan aldığı hizmet nedeni ile iģlem yapılmıģ ve yapılacak borsaların bağlı olduğu ulusal ve/veya uluslararası mevzuat hükümlerinin belirlediği yükümlülüklerin neler olduğunun tespiti, bilgisi ve uyulması hususlarında, Sermaye Piyasası Mevzuatının doğrudan ve yalnızca Aracı Kurum a bir sorumluluk yüklediği kısımlar hariç, tüm sorumluluğun yatırımcının kendisine ait olduğunu, söz konusu mevzuat/mevzuatlarda ileride yapılacak her türlü değiģikliğin bu SözleĢme ve bağlı sözleģmelere doğrudan uygulanmasını gayri kabulü rücu kabul beyan ve taahhüt eder. 4. EMĠRLERE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER 4.1. Yazılı Emir Formunun Bir Nüshasının Verilmesi: Aracı Kurum, yazılı olarak verilen emirlerde MüĢteri emir formunun imzalı bir nüshasını MüĢteri ye verir Emir Numarası: Aracı Kurum, yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, MüĢteri nin talebi halinde, emrin alınması sırasında MüĢteri ye emir alınıģ numarasını da vermekle yükümlüdür Sözlü Talimatın Teyit Edilmesi: Aracı Kurum, emirler de dâhil herhangi bir sözlü talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir YurtdıĢı piyasalara iliģkin iģlem saatlerini gösterir liste ve detaylar Aracı Kurum un resmi web sayfasında MüĢteri nin bilgisine sunulmuģtur. MüĢteri değiģiklikleri, güncellemeleri, kısıtlamaları ve ilgili tüm bilgileri bu alandan takip edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Aracı Kurum, MüĢteri den YurtdıĢı Aracısına iletilmek üzere yurt dıģı türev araçlarının iģlem gördüğü borsanın/borsaların ve dolayısıyla yurtdıģı piyasaların açık olduğu saatlerde telefon ve faks ile emir alabileceği gibi, taraflarca ancak yazılı olarak belirlenen benzeri Ģekillerde de MüĢteri imzası olmaksızın da emir alabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Bununla birlikte, MüĢteri emirleri seans sırasında veya 3 İmza

4 seanstan önce telefonla, faksla, elektronik ortamda ve benzeri iletiģim araçlarıyla ve sözlü olarak da verme hakkına sahiptir Yazılı olarak verilen emirler dıģında herhangi bir iletiģim aracıyla iletilen emirlerin tümü sözlü emir niteliğindedir MüĢteri, yurtdıģı piyasaların veya YurtdıĢı Aracısı nın tatil olduğu günlerde emir kabul edilemeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değiģiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değiģiklikler olabileceğini, borsa ve/veya yurt dıģı türev araç bazında iģlem saatlerinin değiģiklik gösterebileceğini bilir ve kabul eder. Ayrıca yurtdıģı türev araçların alım satımında yurt dıģı aracısının emri kabul etmemesi durumunda da Aracı Kurum un hiçbir sorumluluğu olmadığını MüĢteri kabul ve beyan eder Telefon ile alınan MüĢteri emirlerine iliģkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere iliģkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin Aracı Kurum a ulaģtığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, her ne türlü olursa olsun diğer Ģekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek Ģekilde gerekli kayıtları emri alan Aracı Kurum tarafından Kurul un belirlediği süreler dâhilinde saklı tutulacaktır. Bu emirlerde ispat yükü Aracı Kurum a aittir. Ancak Aracı Kurum faksla iletilen emirleri kabul etmeme hakkını saklı tutar Alım satım iģlemlerinde, emrin sözlü olarak verildiği hallerde doğacak uyuģmazlıklarda; Aracı Kurum un kayıtlarının esas alınmasında Kurul un Seri V, No 6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in ilgili hükümleri geçerlidir MüĢteri, yazılı veya sözlü tüm emirlerini yalnızca Aracı Kurum un genel merkezine iletebilir. Merkez dıģı örgütlerine iletilen yazılı veya sözlü MüĢteri emirlerini Aracı Kurum un gerçekleģtirmiģ olsa bile bu durum MüĢteri ye kazanılmıģ bir hak vermez. MüĢteri, emrin iletilmesi gereken yerin Aracı Kurum un genel merkezi olduğunu bilerek davranmak zorundadır. MüĢteri, bu konuda nezdinde doğacak zararlardan Aracı Kurum un sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul ve beyan eder Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan iģlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü Aracı Kurum a aittir. Faks, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil baģlangıcı gibi MüĢteri mutabakatını içermeyen Aracı Kurum a ait kayıtlar tek taraflı delil oluģturmayacaktır, ancak alım veya satım emrini sözleģme Ģartlarına uygun Ģekilde vermesine rağmen herhangi bir iģlem gerçekleģtirilmediğini iddia eden MüĢteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür Aracı Kurum, MüĢteri hesabının YurtdıĢı Aracısı nezdinde global hesapta tutulması için gerekli iģ ve iģlemleri yapmaya yetkilidir Aracı Kurum, iģbu SözleĢmede belirtilen her tür iģ ve iģlemin gerçekleģtirilmesinde gerek yerli, gerekse yurt dıģında hizmet veren yetkili kuruluģlardan destek ve hizmet alabilir. Aracı Kurum, hizmet alacağı kurum ve kuruluģları belirleme ve bu kuruluģları değiģtirme yetkisine sahiptir ĠĢbu sözleģme kapsamında, MüĢteri tarafından YurtdıĢı Aracısı'na iletmek üzere Aracı Kurum a teslim edilen tüm emir ve talimatlar yalnızca MüĢteri'nin kendi bilgisi ve tasarrufunda olan emir ve talimatlardır MüĢteri, Aracı Kurum'un Sermaye Piyasası Mevzuatının bir gereği olarak MüĢterilere yönelik danıģma, tavsiye ve sair Ģekilde yönlendirme yapmasının yasak olduğunu ve bu nedenle Aracı Kurum ve dolayısıyla ilgili personeli ile yapılan görüģmeleri kendisi tarafından vereceği emir ya da talimatların içeriğine yönelik etkide bulunmak olarak yorumlanamayacağını, danıģma, tavsiye ve karlarına etki edecek Ģekilde yönlendirme sayılmayacağını, verilen emirlerin her türlü sonucunun kendi kararı olduğunu kabul ve beyan eder Aracı Kurum, yurt dıģı türev aracının iģlem görmekte olduğu borsanın/piyasanın düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu yurt dıģı türev aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, iģlemlerin teyidi ve MüĢteri'nin bu iģlemlere iliģkin hak ve yükümlülükleri konusunda MüĢteri'yi en iyi Ģekilde bilgilendirmeye özen gösterecektir. Ancak bu bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dıģı piyasa düzenlemelerinin tümünü kapsamayabileceği gibi, yurt dıģı piyasalara iliģkin iģlem risklerinden MüĢteri'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır Aracı Kurum, söz konusu alıģ veya satıģ emrini ilgili Borsa'nın düzenlemelerine uygun olarak ve MüĢteri menfaatleri gözetilerek en kısa zamanda iģlem yaptığı yurt dıģı aracısına iletmekle yükümlüdür. Aracı Kurum, MüĢteri emirlerinin ifa edileceğini garanti etmez MüĢteri nin emir vermiģ olmasının, emrin gerçekleģeceği manasında olmadığını, Aracı Kurum un bu konuda hiçbir garanti ya da taahhüdünün bulunmadığını, Aracı Kurum, tarafından yetkilendirilmiģ üçüncü kiģilerden kaynaklanan gecikme ve eksikliklerden veya iģlem emrinin gerçekleģmemesinden dolayı Aracı Kurum un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını peģinen kabul ve beyan eder MüĢteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, iģlem esaslarına, emir yöntemlerine iliģkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleģtirileceğini ve Aracı Kurum un emir iletim yöntemlerine ve emir tiplerine iliģkin sınırlamalar getirebileceğini kabul eder MüĢteri vereceği talimatlarda alıcı ve/veya satıcı talimatlarının geçerlilik süresini belirtecektir. Belirtmediği takdirde, talimatlarının geçerlilik süresi, MüĢteri talimatının Aracı Kurum'a iletildiği günün (uluslararası saat farkları dikkate alınmak kaydıyla) ilgili yurtdıģı borsadaki kapanıģ saati sonuna kadardır. MüĢteri tarihli emir verebilir. Herhangi bir nedenle gününde gerçekleģmeyen talimatlar, kendiliğinden geçersiz olacaktır ve gerçekleģmeyen bu emirler ve talimatlar dolayısıyla MüĢteri hiçbir Ģekilde Aracı Kurum dan tazminat, kar kaybı veya benzeri talepte bulunamaz. MüĢteri'nin talimatlarının içerisinde geçerlilik süresi olmadığı takdirde, sonraki günlerde geçerli olması için MüĢteri tekrar ve ayrıca talimat verecektir. Emrin internet üzerinden iptal edilmediği durumda emir iptali MüĢteri tarafından kayıt altında olan telefonla veya yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmek zorundadır Aracı Kurum, bu sözleģmenin imzalanması tarihinden sonra MüĢteri ye Uzaktan EriĢim Kanalları ile emir iletme imkânı tanıması halinde, MüĢteri, Aracı Kurum un bilgisi veya kontrolü dıģında oluģabilecek hatalı, yanlıģ ya da eksik veri ve benzeri durumlarda Borsa'da gerçekleģen emirlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan eder. 5. FARK SÖZLEġMELERĠNE (CFD) ĠLĠġKĠN ÖZEL HÜKÜMLER 5.1. Fark SözleĢmelerinde verilen emirler piyasa fiyatlı emirlerdir MüĢteri, verdiği tüm emirlerin, YurtdıĢı Aracısının Aracı Kurum a sağladığı, emrin verildiği andaki en iyi fiyattan gerçekleģtirilecek emir olduğunu kabul beyan taahhüt eder MüĢteri nin, Limit fiyatlı emirleri ise piyasanın ilgili fiyat seviyesine gelmesiyle Piyasa Fiyatlı Emir haline gelecektir Fark SözleĢmelerine iliģkin iģlem saatleri, bu iģlemlere dayanak teģkil eden YurtdıĢı Türev Aracın ilgili organize piyasalardaki iģlem saatleri ve YurtdıĢı Aracısının emir kabul ettiği zamanlar ile sınırlıdır. MüĢteri belirtilen bu zamanlar dıģında Fark SözleĢmelerinde alım satım iģlemi yapamayacağını kabul ve beyan eder MüĢteri, Fark SözleĢmesi iģlemleri için YurtdıĢı Aracısı tarafından belirlenen ve Aracı Kurum tarafından web sayfası üzerinden MüĢterilere duyurulan teminat oranlarının/tutarlarının geçerli olacağını; Fark SözleĢmesi iģlemlerine dayanak teģkil eden Türev Araçların iģlem gördüğü organize piyasaların ya da YurtdıĢı Aracısının ilgili teminat oranlarında/tutarlarında değiģiklik yapmaları durumunda Aracı Kurum un da bu değiģikliğe istinaden Fark SözleĢmesi ĠĢlemlerindeki teminat oranlarında/tutarlarında değiģiklik yapabileceğini kabul ve beyan eder Fark SözleĢmesi ĠĢlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini Aracı Kurum web sayfasından yayınlamakla yükümlüdür. MüĢteri de bu bilgilere Aracı Kurum web sayfası üzerinden takip etmeyi kabul ve beyan eder Re sen Kapatma: MüĢteri, Fark SözleĢmesi iģlemlerindeki pozisyonlarını en geç Aracı Kurum un web sayfasında duyurduğu vade sonu tarihinde tasfiye etmekle yükümlüdür. MüĢteri, vade sonunda açık pozisyonunu kapatmadığı takdirde YurtdıĢı Aracısının veya bizzat Aracı Kurum'un ilgili açık pozisyonu vade sonunda oluģan piyasa fiyatı üzerinden re'sen likide etme yetkisinin bulunduğunu ve bu durumda gerçekleģtirilen pozisyon likiditasyon iģlemi nedeniyle oluģabilecek zararlardan dolayı YurtdıĢı Aracısının veya Aracı Kurum un sorumlu tutulamayacağını ve zararın tamamının MüĢteri nin kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder Aracı Kurum web sayfasında duyurarak, Fark SözleĢmelerine iliģkin vade sonu uygulamalarında değiģiklik yapabilir. Bu durumda, MüĢteri, ilgili değiģiklikleri web sayfasından takip etmekle yükümlüdür. MüĢteri, Aracı Kurum un mevcut Fark SözleĢmesine ait vade sonunda, ilgili vade sonunu otomatik olarak aynı sözleģmenin sonraki vadesine bağıtlayacak Ģekilde öteleyebileceğini ve bu öteleme sebebiyle oluģabilecek ek maliyetlerin MüĢteri nin hesabına borç kaydedileceğini kabul ve beyan eder Swap uygulaması, ilgili sözleģmenin bağıtlı olduğu yurtiçi veya yurtdıģı piyasaların ya da Yurt dıģı Aracısının tatil olduğu piyasalar ile mutad hafta sonu tatillerinin söz konusu olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. Swap uygulamasının nasıl olacağı Aracı Kurum web sitesinden önceden duyurur Swap uygulamasına esas alınacak faiz gelir ya da giderinin hesaplanmasında teminata esas olan döviz cinsi kullanılır. Hesaplamaya kullanılacak döviz kurları, Aracı Kurum tarafından serbest piyasa koģullarına uygun olarak belirlenir. 6. REHĠN VE HAPĠS HAKKI ĠLE TAKAS VE MAHSUP ġarti 6.1. MüĢteri, Aracı Kurum a yurtdıģı türev araçların alım satımı ile ilgili olarak saklama veya teminat amacıyla bırakılan tüm sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum a karģı yurtdıģı türev araçların alım satımı iģlemleri neticesinde doğmuģ ve doğacak olan her türlü borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teģkil ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. MüĢteri, Aracı Kurum a olan doğmuģ ve doğacak borç ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde Aracı Kurum, rehin ve hapis hakkına sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını dilediği zaman satmak ve alacağı ile takas ve mahsup etmek hakkına sahiptir Aracı Kurum un iģbu sözleģmeden kaynaklanan doğmuģ doğacak alacaklarının ve gerçekleģmiģ muhtemel her tür zararlarının teminatı olarak borcun ya da zararın doğum tarihinden itibaren MüĢteri nin yurtdıģı türev araçlar hesabında bulunan menkuller üzerinde borç ödeninceye veya zarar nakit olarak karģılanıncaya kadar M.K.nun 950 vd. maddelerine uyar Ģekilde Aracı Kurum un hapis hakkı kullanma yetkisine sahip olduğunu MüĢteri kabul beyan ve taahhüt eder MüĢteri nin bu sözleģmeden doğan her türlü borçları için, cari hesabında bulunan, nakitler dâhil, tüm menkul kıymetler üzerinde her bir borcun doğum tarihinde borca yeter miktarda olan kısmı Aracı Kurum un rehininde olduğunu, borç ödendiği anda bu rehinin son bulacağını, borç bildirim Ģartlarına binaen ödenmediğinde menkullerin Aracı Kurum tarafından nakde çevrilerek ve/veya takas ya da mahsup yoluyla borcu sonlandırabileceğini MüĢteri gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Bu sözleģmede yer alan hapis ve rehin hakkı ile takas ve mahsup Ģartı sözleģmeden doğan MüĢteri borçlarının muacceliyetti ve yükümlülüklerinin ihlali hallerinin her biri için geçerlidir. 7. TEMĠNAT HÜKÜMLERĠ: 7.1. MüĢteri, herhangi bir emri gerçekleģtirmeden önce gerekli iģlem teminatını Türk Lirası veya konvertible döviz cinsi olarak Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulundurmak zorundadır. Aracı Kurum, MüĢteri nin teminatlarını ve pozisyonlarının değerlemesini YurtdıĢı Aracısı nezdindeki Aracı Kurum adına açılan hesapta alt hesap olarak takip edecektir. MüĢteri, hesabındaki serbest teminat tutarını web sayfasında ilan edilen süreler içerisinde dilediği zaman, iģlemlerden oluģan kar tutarını ise pozisyon kapatılıp kar aktarımı muhasebeleģtirildikten sonra çekme hakkına sahiptir Teminat tutarları, teminat yatırma ve çekme iģlem saatlerine iliģkin bilgiler Aracı Kurum un web sayfasından güncel olarak ilan edilecektir MüĢteri, yurt dıģı türev araç hesabına göndereceği teminatlarını, Amerikan Doları (USD) harici konvertible bir para birimi üzerinden teslim etmesi halinde, bu teslimatlarının herhangi bir ek talimata, form düzenlemesine ve mutabakata gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından kur dönüģümü için bu sözleģmede belirlenen usul ve esaslara uygun Ģekilde Amerikan Doları (USD) para birimine dönüģtürerek yurt dıģı türev araç hesabına teminat olarak aktarılmasını MüĢteri kabul ve beyan eder MüĢteri, yazılı talimatı ile yurt dıģı türev araç hesabında bulunan teminatını, Amerikan Doları (USD) harici konvertible bir para birimi üzerinden çekmek istemesi halinde, herhangi bir ek talimata, form düzenlemesine ve mutabakata gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından kur dönüģümü için bu sözleģmede belirlenen usul ve esaslara uygun Ģekilde Amerikan Doları (USD) para birimi cinsinden teminatın talimatta belirtilen baģka bir döviz para birimine dönüģtürülmesini MüĢteri kabul ve beyan eder MüĢteri nin, Amerikan Doları (USD) harici para yatırma veya çekme taleplerinde uygulanacak döviz dönüģüm kurlarının belirlenmesinde, böyle bir talimatın eriģim saatinde Garanti Bankası A.ġ., ĠĢ Bankası A.ġ, Yapı Kredi Bankası A.ġ. ve Akbank A.ġ. nin açıklanmıģ döviz değiģim değerlerinin ortalaması esas alınarak, bulunan değer üzerinden MüĢteri nin para çekme iģlemlerinde alıģ fiyatının azami %1 altına kadar; para yatırma iģlemlerinde satıģ fiyatının azami %1 üstüne kadar olan değeri geçmeyecek Ģekilde talimat 4 İmza

5 istemindeki kur dönüģümü gerçekleģeceğini; talimatın saat 16:00 dan sonra talep edilmesi halinde ise bu oranların azami %2.5 olarak uygulanabileceğini MüĢteri bilir ve ayrıca bir mutabakata yer olmadığını açıkça kabul ve beyan eder MüĢteri nin, fiziki olarak döviz para yatırma talepleri sadece Aracı Kurum un Genel Müdürlüğü üzerinden gerçekleģebilirken; Türk Lirası para yatırma ve çekme iģlemleri hesabın bağlı bulunduğu Ģube üzerinden gerçekleģtirilebilir. MüĢteri, bu durumu bildiğini ve aksi talimat ve taleplerinin gerçekleģmeyeceğini kabul ve beyan eder ĠĢlem Teminatı tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, Aracı Kurum, Yurt DıĢı Aracısı ve/veya ilgili Borsalar tarafından belirlenir. Aracı Kurum, Yurt DıĢı Aracısı ve/veya Borsa, hesap bazında değiģik oran ve tutarlarda farklı iģlem teminatı belirleyebilir, ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edebilir. Bu gerekçe ile MüĢteri, teminat tutar ve oranlarında yapılabilecek değiģiklikler nedeniyle Aracı Kurum un farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde bulunabileceğini ve söz konusu iģlem teminatının ilk talepte derhal hesaba yatırılacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. MüĢteri bahsi geçen taahhüdünü yerine getirinceye kadar Aracı Kurum emir kabul etmeme hakkına sahiptir ĠĢlem teminatları baģlangıç ve sürdürme teminatı olarak iki kademede tespit edilir. Aracı Kurum, Yurt DıĢı Aracısı nın Borsa kuralları çerçevesinde baģlangıç ve sürdürme teminatlarının artırılmasını MüĢteri den isteyebilir. Bu durumda MüĢteri iģlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür MüĢteri sahip olduğu açık pozisyonlarına iliģkin olarak Borsa Kuralları ve iģbu sözleģme hükümleri ile Aracı Kurum un risk politikalarına göre belirlediği tutarlarda hesabında yeter miktarda Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Hesapların güncelleģtirilmesi neticesinde yurt dıģı türev araçlarda değer kaybı veya diğer nedenlerle MüĢteri nin mevcut teminatının Sürdürme Teminatının altına düģmesi durumunda, Aracı Kurum MüĢteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını Aracı Kurum un belirlediği baģlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep eder. MüĢteri bu durumda teminatlarını baģlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından MüĢteri ye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Aracı Kurum un bu çağrıyı göndermesi veya yapması durumunda MüĢteri nin ayrıca bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. MüĢteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve Ģeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Aracı Kurum, MüĢteri hesabındaki teminat tutarının sürdürme teminatlarının altına gelinmesi halinde, MüĢteri ye yapılan teminat tamamlama çağrısı sonrasında para transferlerinin ve bunların gerçekleģme süresi göz önünde bulundurulduğunda, anılan kritik süreçte hesaptaki varlığın/teminatın tamamlama gerçekleģinceye kadar yetersiz hale gelmesi ve/veya borçlu hale gelmesi riskine karģı, kayıpların Aracı Kurum un masraf ve alacakları dâhil, toplam teminat değerine ulaģması halinde pozisyonları re sen tasfiye edecektir Aracı Kurum, bu sözleģmenin imzalanması tarihinden sonra MüĢteri ye Uzaktan EriĢim Kanalları ile MüĢteri emirlerinin iletilmesi imkânı tanıması halinde, MüĢteri nin Uzaktan EriĢim Kanalları ile ilettiği emirlere iliģkin teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılmasına imkân tanınacak olup; MüĢteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata iliģkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karģılaģabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 8. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 8.1. MüĢteri, Aracı Kurum un hiçbir Ģekil ve surette YurtdıĢı Aracısı ile organik, ortaklık veya benzeri bir iliģki içerisinde olmadığını bildiğini ve dolayısıyla bu hususlara aykırı olarak ileri sürebileceği tüm defi, çekince ve itirazlardan feragat ettiğini kabul eder MüĢteri, iģbu sözleģmenin devamı süresince Aracı Kurum haricinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak YurtdıĢı Aracısı'ndan hesabına iģlem yapamayacağını YurtdıĢı Aracısı'na vereceği tüm emirleri mutlaka Aracı Kurum aracılığıyla ve dikkatli, doğru ve eksiksiz bir Ģekilde iletmeyi kabul ve beyan eder ĠĢbu sözleģme Ģartlarına göre, MüĢteri adına ve hesabına ve/veya Aracı Kurum adına, MüĢteri hesabına Aracı Kurum tüm türev araç alım/ satım aracılık iģlemlerinde MüĢteri tarafından yetkilendirmiģtir MüĢteri emir, iģlem ve talimatlarını doğrudan Aracı Kurum un bu sözleģmede belirtilen genel müdürlük adresinde yer alan türev araçlar bölümüne sözlü yapabileceği gibi, telefonla bu bölümü arayarak da yapabilir Bu sözleģmenin imzalanması tarihinden sonra, MüĢteri nin ayrıca bir yazılı kabul beyanına bağlı olarak, Aracı Kurum nezdindeki Yurt DıĢı Türev Araçlar Alım Satım Hesabına Uzaktan EriĢim Kanalları ile emir iletme imkânı tanınması halinde, MüĢteri iģbu sözleģmede geçen Uzaktan EriĢim Kanalları na iliģkin tüm hükümlere uygun davranacağını; Uzaktan EriĢim Kanalları ile emir iletilmesine iliģkin riskleri ve bunlara iliģkin bu sözleģme ile belirlenen zararları kabul ettiğini ve hesabına iliģkin teminat durumu ve risklerini kendisine sağlanan Uzaktan EriĢim Kanalları ile öğrenebileceğini, bu konuda tüm sorumluluğu peģin olarak kabul ettiğini, gayrikabili rücu kabul ve beyan ve taahhüt eder Aracı Kurum, MüĢteri'nin Uzaktan EriĢim Kanalları ile ileteceği emir ve iģlemlerde dâhil her türlü emir ve iģlemlerine limit koyma hakkını saklı tutar MüĢteri, Aracı Kurum un kendisine önceden haber vermeksizin Uzaktan EriĢim Kanalları üzerinden veri paylaģımına veya iģlemlere geçici bir süre için ara verebileceğini veya tamamen durdurabileceğini, kendisinin kullanım yetkilerinin kaldırılabileceğini peģin olarak kabul eder. Ancak, Aracı Kurum un bu yetkisini kullanması halinde durumdan MüĢteri yi derhal bilgilendirmek zorundadır. Bu nedenle Aracı Kurum nezdindeki SözleĢme ekinde yer alan MüĢteri Bilgi Formu nda belirtilen MüĢteri ye ait iletiģim bilgilerinin/araçlarının güncel ve eriģilebilir olma sorumluluğu tamamen MüĢteri ye aittir Aracı Kurum, MüĢteri'ye hiç bir Ģekil ve surette ön ihbara veya ihtarda bulunmaksızın yazılım, donanım ve iletiģim sistemlerinde değiģiklikler yapabilir. MüĢteri, bu durumun iģ bu sözleģme'nin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Aracı Kurum, Uzaktan EriĢim Kanalları nın iģbu SözleĢme'nin koģullarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını dilediği zamanda denetleme hakkına sahiptir. ĠĢbu denetimin usulüne uygun bir Ģekilde ve gerektiği gibi yapılmasını teminen, MüĢteri, Aracı Kurum a ilgili dokümanları derhal sunacağını, sunulmasını sağlayacağını ve bu yükümlülüğe aykırı hareketinin bu sözleģmenin hükümlerine aykırı hareket etmek olarak yorumlanacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Uzaktan EriĢim Kanalları nın MüĢteri nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde MüĢteri nin Uzaktan EriĢim Kanalları üzerinde kullanım hakkından baģka hiçbir hakkı yoktur. Aracı Kurum un MüĢteri ye bu hizmeti sağlamak amacıyla üçüncü kiģilerden sözleģmeye dayalı olarak ve hizmet bedeli ödeyerek kullanım hakkı tanımıģ olabilir. Bu nedenle Aracı Kurum ile üçüncü kiģiler arasında Uzaktan EriĢim Kanalları na iliģkin bir ihtilaf doğması halinde MüĢteri nezdindeki cihaz ve/veya kayıtları delil olarak kullanılmak üzere yetkili makamlara teslim etmeye muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder MüĢteri, Uzaktan EriĢim Kanalları nda yer alan veriyi sağlayan veri yayın kuruluģları veya Borsalarla veri alabilmesi/kullanabilmesi için imzalaması gereken her türlü sözleģmeleri, taahhütnameleri veya benzeri belgeleri imzalayacağını, söz konusu sözleģmelerden kaynaklanan yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, Aracı Kurum un MüĢteri'nin veri yayın kuruluģları veya Borsalarla imzaladığı sözleģmelerden ve veri yayınının kesilmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder MüĢteri, iģbu sözleģme hükümlerine dayanarak, Uzaktan EriĢim Kanalları nı sadece kendisi kullanabilir ve her ne Ģekilde olursa olsun bir baģkasına kullandıramaz, bir baģkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kiģi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kiģiye iģbu sözleģmeden doğan yükümlülüklerini devredemez MüĢteri, alım satım emirlerini internet de dâhil elektronik ortamlarda ilgili Borsa'lara iletmesi için Aracı Kurum tarafından kendisine verilecek kullanıcı kodu ve Ģifrenin gizliliğinin özenle sağlanması ve yetkisiz üçüncü kiģilere verilmemesi ve/veya kullandırılmaması ile yükümlüdür. MüĢteri söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder MüĢteri, iģbu SözleĢme hükümlerine göre Uzaktan EriĢim Kanalları nın bulunduğu bilgisayarın veya eğer varsa, iģlem yapılmasını sağlayan ilgili Ģifrenin çalınma, kayıp veya üçüncü Ģahısların eline geçmesi durumunda en seri haberleģme aracı ile derhal Aracı Kurum a bilgi verecektir. Söz konusu durumlarda MüĢteri tarafından bildirim yapılmaması halinde MüĢteri, Aracı Kurum a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. MüĢteri tarafından geçerli yollardan yapılan bildirim sonucunda, Uzaktan EriĢim Kanalları kullanıma kapatılabilecektir. Uzaktan EriĢim Kanalları aracılığı ile bildirim anına kadar gerçekleģtirilen iģlemlerden doğmuģ ya da doğacak zararlardan bu zararlarla sınırlı olmaksızın MüĢteri sorumludur Aracı Kurum, Uzaktan EriĢim Kanalları için MüĢteri'den ücret ve/veya komisyon talep edebilir. MüĢteri, Uzaktan EriĢim Kanalları nı kullanarak iģlem yapacağı Borsa tarafından veri yayını için talep edilecek ücretlerin ve komisyonların Aracı Kurum tarafından hesabından tahsil edileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. MüĢteri, özel bir veri satın almak istemesi durumunda, ilgili Borsa'da iģlem yapmayacak olsa dahi bu özel verinin ücretini ödeyecektir MüĢteri, Uzaktan EriĢim Kanalları nın kullanımı nedeniyle hiçbir Ģekil ve surette kendisi ve/veya üçüncü kiģilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı, maddi ve manevi zararlar, kar mahrumiyeti ve her ne nam altında olursa olsun her türlü zarardan hiçbir Ģekilde Aracı Kurum u sorumlu tutamaz ve bunlara iliģkin olarak Aracı Kurum dan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 9. ARACI KURUM UN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR: 9.1. SözleĢmede belirtilen ve mevzuat dâhilindeki faaliyetlerden doğan hak ve yükümlülükler dolayı, Aracı Kurum hiçbir Ģekilde YurtdıĢı Aracısı'nın ortağı, acentesi, vekili ve her ne suret ve Ģekilde olursa olsun çalıģanı olarak hareket etmemektedir Bundan ötürü de YurtdıĢı Aracı adına her ne nitelik ve Ģekilde olursa olsun herhangi bir sözleģmeyi veya hukuki bir fiili yahut anlaģmayı akdetmek, tadil etmek, değiģtirmek veya sona erdirmek yahut YurtdıĢı Aracısı tarafından akdedilmiģ bir sözleģme yahut anlaģmaya iliģkin olarak MüĢteri dâhil üçüncü kiģiler tarafından gönderilmiģ her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi bir hakkı koruyan, sona erdiren yahut tesis eden beyanları YurtdıĢı Aracısı adına yahut hesabına yapmak veya bunları kabule iliģkin bir yetkisi bulunmamaktadır. MüĢteri ile YurtdıĢı Aracısı arasında gerçekleģecek tüm iģlemler bakımından Aracı Kurum un edimleri aracılık faaliyetleri ile sınırlıdır. Münhasıran aracılık kapsamında hizmetlerin etkin bir Ģekilde yerine getirebilmesine teminen MüĢteri, Aracı Kurum'u gerekli talimat ve yetkileri verebilir. MüĢteri TTK'nun acentelik ve yetkisi hükümleri iģbu sözleģme kapsamında uygulanamayacağını kabul ve beyan eder MüĢteri, teminat hesabında yeterli nakdi, teminatı ve menkul kıymeti olması durumunda kendisi tarafından verilmiģ emirlerin yerine getirilebileceğini bilir ve bu husustaki tüm türev iģlem yatırım riskinin kendisine ait olduğunu kabul eder. Dolayısıyla, MüĢteri tarafından verilen emirlerin ve yapılacak iģlemlerin Aracı Kurum un verdiği aracılık hizmet kapsamındaki iģlemler haricinde ve Aracı Kurum a atfedilecek bir kusur haricinde YurtdıĢı Aracısı tarafından herhangi bir Ģekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlıģ yerine getirilmesi nedeniyle meydana gelecek bütün ihtilaflarda, sorumluluk kusuru oranında YurtdıĢı Aracısı'na ait olacaktır. Aracı Kurum aracılık hizmetinin ve MüĢteri'nin YurtdıĢı Aracısı nezdinde yürütülen iģlemlerinin sorunsuz akıģını teminen emirlerin, iģlem bedelinin iletimi, bilgilendirme ve pozisyonlarla ilgili hızlı dönüģ yapabilmesini MüĢteri ile YurtdıĢı Aracısı arasında hızlı ve etkin bir iletiģim kurulmasını, YurtdıĢı Aracısı'nın uyguladığı sistemle uyumlu tüm hazırlık ve tedbiri alır ve iģlemlere iliģkin aracılığın etkin yürütülmesi için gereken diğer hususları yerine getirir MüĢteri, Uzaktan EriĢim Kanalları üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, mobil iletiģim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında ve/veya mobil iletiģim hizmetlerinde yaģanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya Aracı Kurum un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans kayıplarından Aracı Kurum u kesinlikle sorumlu tutamaz. Uzaktan EriĢim Kanalları nın kullanımı için gerekli iletiģim alt yapısı ve internete iliģkin tüm riskler MüĢteri nin sorumluluğudur Uzaktan EriĢim Kanalları aracılığı ile iģlem yapılan Borsa'nın veya hizmet alınan YurtdıĢı Aracısının, Aracı Kurum dan herhangi bir MüĢteri'ye veri aktarımının kısıtlamasını ve/veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. Böyle bir istek durumunda Aracı Kurum bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle MüĢteri, Borsa'dan, hizmet alınan YurtdıĢı Aracısından ve/veya Aracı Kurum dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 5 İmza

6 10. GERÇEKLEġEN EMĠRLERĠN TASFĠYE ESASLARI: MüĢteri, yurt dıģı türev araçlarına iliģkin iģlemlerini Aracı Kurum un imkân sunması halinde Uzaktan EriĢim Kanalları üzerinden takip edeceğini ve iģlemlerine dair elektronik ortamdaki teyitleri kabul edeceğini, almıģ olduğu elektronik teyit bilgisine aynı gün içinde yazılı veya elektronik posta yoluyla itiraz etmediği takdirde bunları kabul etmiģ olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda elektronik posta yoluyla yapılan itirazlar MüĢteri tarafından mümkün olan en kısa süre içinde yazılı olarak teyit edilecektir GerçekleĢen iģlemlerin tasfiyesi, ilgili Borsa/piyasa düzenlemelerine uygun olarak; yurt dıģı türev araçlara iliģkin açılan ve kapanan pozisyonların iģlem günü sonunda uzlaģma fiyatlarının aktarılması ardından yapılan değerleme neticesinde kar ve zararlara iliģkin kayıtlar Aracı Kurum nezdinde oluģturulur. Bu kayıtlara dayanak teģkil edecek raporlama ve uzlaģma fiyatlarına iliģkin bildirimler YurtdıĢı Aracısı ile teyit edilerek günlük mutabakata varılır GerçekleĢtirilen iģlemlere iliģkin, komisyon ücreti ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harç MüĢteri hesabına borç kaydedilerek, tahsil edilir. 11. ARACI KURULUġA ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMĠSYONUN TESPĠT VE ÖDENME ESASLARI Yurt dıģı Borsa ve piyasalarda gerçekleģtirilen iģlemlere uygulanacak masraf, maliyet ve komisyonlar iģbu sözleģmede yer almakta olup, MüĢteri tarafından Aracı Kurum a yasal vergileriyle beraber ödeneceği kabul beyan ve taahhüt edilmiģtir Aracı Kurum, MüĢteri nin ödeyeceği komisyonu iģlem adedi üzerinden hesaplayarak tespit edecektir. Komisyon Oranı/Tutarı (her emir için) USD dir. Taraflar, ödenecek komisyonun hesaplanması yönteminde gerçekleģen emirlerinin hacim olarak büyüklüğü üzerinden oransal bir komisyon da belirleyebilir. YurtdıĢı Aracısı komisyon ve masrafları ayrıca tahsil edilir Aracı Kurum, iģbu sözleģme ile belirlenmiģ Komisyon Oranı/Tutarlarını sözleģme bazında farklı oran ve tutarlarda belirleme hakkına sahiptir. Bu tutar ve oranlar, sözleģme bazında web sayfasında liste halinde duyurulur. MüĢteri, bu oran ve tutarlardaki değiģiklikleri Aracı Kurum web sayfasından takip etmekle yükümlü olup, belirlenen oran veya tutarları kabul ve beyan eder Aracı Kurum, bu ödemeleri MüĢteri nin kendi nezdinde bulunan hesabından re'sen tahsil edebileceği gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının re'sen satıģı ile de tahsil edebilir Aracı Kurum un alacağını MüĢteri nin hesabından veya hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarının satıģı yoluyla re'sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedeller baģka ihtara gerek kalmasızın temerrüt faizi ile birlikte MüĢteri tarafından derhal ve ilk talep anında Aracı Kurum a ödenecektir. 12. YURTDIġI PĠYASALARDA ALIM SATIM / ARACI KURUMLAR / BORSALAR Taraflar, iģbu sözleģmenin ekinde yer alan Yurt DıĢı Türev Araçlar SözleĢmesi ne Ek, ĠĢlem Yapılacak Türev Araçlar ve Borsalar Listesi ndeki borsaları iģlem yapılacak borsalar olarak yazılı Ģekilde belirlemiģlerdir. ĠĢbu Liste asıl sözleģmenin ayrılmaz parçasıdır Fark SözleĢmelerine (CFD ) ĠliĢkin ĠĢlem Yapılacak Türev Araçlar Listesi dahil tüm liste MüĢteri tarafından Aracı Kurum un web sayfasından takip edilecektir. MüĢteri bu listeye kendi imkânları ile eriģme araçlarına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. 13. SAKLAMA VE TAKAS MüĢteri, yurt dıģı türev araçlarının yetkili bir saklama kuruluģunda saklanmasına muvafakat ettiğini, bu araçların saklanmasında Aracı Kurum un ve Saklama KuruluĢu'nun bulunduğu ülkenin yasal düzenlemeleri ile Borsa'nın ve Borsa'nın bulunduğu ülkenin düzenlemelerinin geçerli olduğunu, saklama hizmetinin bu düzenlemelere göre yapılacağını, saklama hizmeti nedeniyle Aracı Kurum un talep edeceği her türlü ücret, komisyon, vergi ve masrafların Aracı Kurum tarafından kendi hesabından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder MüĢteri'nin Aracı Kurum'a verdiği ve YurtdıĢı Aracısı'na verilen emir ve talimatlar neticesinde edindiği tüm finansal varlıklar YurtdıĢı Aracısı'nın sorumluluğunda saklanacaktır. 14. TEMERRÜT MüĢteri, iģbu SözleĢme'den doğan yükümlülüklerini Aracı Kurum un belirlediği süre ve Ģekil Ģartlarına uygun olarak yerine getirmediği takdirde baģka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düģtüğünü kabul eder MüĢterinin Temerrüdü ve Ters ĠĢlemle Pozisyonun Kapatılması: MüĢteri'nin teminat tamamlama çağrısına iliģkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, baģka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın ilgili Borsa ya da YurtdıĢı Aracısı kurallarına göre pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters iģlem ile tasfiye edebilir. MüĢteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters iģlem ile kapatılması veya ters iģlem yapılamaması neticesinde hesabında oluģan tüm borçları Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür Aracı Kurum aracılığıyla gerçekleģtirilecek alım-satım iģlemleri sonucunda herhangi bir nedenle MüĢteri hesabında meydana gelecek eksi bakiyeler, bir ikaza gerek kalmaksızın MüĢteri tarafından nakden ve defaten ödenecektir. Aksi takdirde hesabında oluģan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibariyle temerrüde esas alınmak üzere, ilgili Borsa veya YurtdıĢı Aracısı tarafından uygulanacak temerrüt faizinin %50 (yüzde elli) fazlası oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte Aracı Kurum a ödenecektir Temerrüt faizi, günlük olarak anaparaya eklenmek kaydıyla ve bileģik olarak tahsil edilir. 15. VERGĠ MüĢteri nin iģbu sözleģme çerçevesinde yaptığı iģlemlerden dolayı Türkiye içinde ve/veya iģlem yaptığı Borsa'nın tabi olduğu mevzuat kapsamında doğabilecek vergi yükümlülükleri MüĢteri nin sorumluluğundadır MüĢteri nin, yurt dıģındaki borsalarda iģbu SözleĢme kapsamında yapılacak iģlemleri nedeniyle, Aracı Kurum, MüĢteri nin ilgili mevzuat uyarınca vergi indiriminden ve benzeri uygulamalardan yararlanamamasından hiçbir Ģekilde sorumlu olmayacaktır. 16. MÜġTERĠYE AĠT NAKDĠN DEĞERLENDĠRĠLME ESASLARI MüĢteri, iģbu sözleģme kapsamında gün içinde herhangi bir emrine konu olmayan ve gün sonu itibariyle alacak bakiye veren hesabındaki geçici nakdin, Aracı Kurum tarafından nemalandırılmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 17. SÖZLEġME TARAFLARININ BĠRBĠRĠNE BĠLGĠ VERME ESASLARI Aracı Kurum tarafından yurtdıģı türev piyasalar hesap ekstresi ve Seri V, No:51 sayılı tebliğde belirtilen rapor ve ekstreler aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 iģ günü içerisinde MüĢteri'ye gönderilir. Aracı Kurum ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstreleri MüĢteri'ye göndermeme hakkına sahiptir Anılan belgeler MüĢteri nin yazılı talebi üzerine, beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da MüĢteri lerin bu bilgilere elektronik ortamda (elektronik iģlem platformuna) eriģimine imkân sağlanabilir Aracı Kurum, MüĢteri nin bu sözleģme eki Ģeklinde düzenlenecek ve MüĢteri nin aylık bildirimlerin yapılmasından feragat ettiği beyanını içeren ek sözleģmeyi imzalaması durumunda, MüĢteri ye hiçbir Ģekilde bildirim yapılmayabilir. Aracı Kurum un bilgilendirme ve denetim amaçlı bildirim yapma hakkı saklıdır. MüĢteri, Aracı Kurum'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya iģlem sonuç formuna karģı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiģ sayıldığı tarihten sonra derhal Aracı Kurum'a ulaģtırmakla yükümlüdür. Aracı Kurum'un kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgâh adresidir MüĢteri yetkili Ticaret Sicili Memurluğundan Aracı Kurum'un ticari ikametgâhını ve bundaki değiģiklikleri izlemekle yükümlü olup Aracı Kurım'a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihteki ticari ikametgâhına yapacaktır. MüĢteri'nin ikametgâhı ve Tebligat adresi iģbu SözleĢmenin baģında yazılı adrestir. MüĢteri ikametgâh ve tebligat adresinde vaki olacak değiģiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak ulaģtırmıģ olmadıkça Aracı Kurum'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta Ģirketi gibi hizmet veren üçüncü kiģilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. 18. SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ VE SONA ERMESĠ SözleĢme süresizdir. MüĢteri ve Aracı Kurum karģılıklı olarak feshi ihbarda bulunmak kaydıyla SözleĢmeyi feshedebilir MüĢteri nin söz konusu fesih imkânını kullanabilmesi Aracı Kurum un her türlü hak ve alacaklarını tahsil etmesi ve MüĢteri nin bütün borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydı ile mümkündür. 19. SÖZLEġME ġartlarinin DEĞĠġTĠRĠLMESĠ Aracı Kurum, bu SözleĢme'deki tüm Ģart ve hükümleri (kısmen veya tamamen) değiģtirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değiģiklikleri MüĢteri ye mektupla bildirecektir. MüĢteri, bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değiģikliklere karģı herhangi bir itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde değiģiklikleri kabul etmiģ sayılacaktır. Ġtiraz halinde ise sözleģme itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda fesih edilmiģ sayılacaktır Aracı Kurum un müdahalesi olmaksızın değiģebilen türev araçlarına iliģkin iģlemlerde (Fark SözleĢmeleri de dâhil) ortaya çıkan durumlar haklı sebep kabul edilerek Aracı Kurum tarafından tek taraflı sözleģme Ģartları değiģtirilebilir. 20. UYGULANACAK HÜKÜMLER ĠĢbu SözleĢme de belirtilen aracılık hizmeti kapsamında, usul ekonomisi yönünden düzenleme yapılmamıģ hususlarda, taraflar arasında yürürlükte olan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve SözleĢmesi nin ilgili hükümlerinin tamamlayıcı ve geçerli hükümler olduğunu ve bu sözleģmenin anılan sözleģme ile ayrılmaz bir parça olduğunu taraflar karģılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiģtir Bu SözleĢmenin ve asıl sözleģmeden kabul edilen diğer sözleģmelerin birlikte değerlendirilmesinde herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde bu hükümsüzlük SözleĢmenin tamamının geçerliliğini etkilemeyecek, hükümsüz kısım için Türk Hukuku geçerli kabul edilerek, yürürlükteki mevzuat hükümleri tamamlayıcı kabul edilmiģtir SözleĢmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. ĠĢbu sözleģmede hüküm bulunmayan hallerde MüĢteri ile Aracı Kurum arasında akdedilmiģ olan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve SözleĢmesi hükümleri, anılan SözleĢmede de hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. SözleĢmenin tamamlayıcı hükümlerle birlikte yorumlanması icap ettiğinde öncelikle sözleģmelere itibar edilecektir. 21. DELĠL ġarti ĠĢbu sözleģmede yer almayan düzenlemeler, hükümler hakkında bağlı ve parçası bulunduğu Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına Aracılık Çerçeve SözleĢmesi ve ekli ve bağlı diğer SözleĢmeler bünyesinde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 22. BÖLÜNEBĠLĠRĠLĠK Bu SözleĢme nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koģulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadıģı ya da ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum diğer hükümlerin, maddelerin veya koģulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek, bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koģullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, yasadıģı ya da ifa edilemez olan veya sayılan hükümleri üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiģtirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır. 23. TARAFLARIN TEBLĠGAT ADRESLERĠ Aracı Kurum un kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilmiģ olan ve iģbu sözleģmede yazılı olan ticari ikametgâh adresidir. MüĢteri, yetkili Ticaret Sicil Memurluğu ndan adres değiģikliğini izlemek ve her türlü tebligat, bildirim, talimat ve yazılarını Aracı Kurum un o tarihteki ticari ikametgâh adresine yapmakla yükümlüdür MüĢteri nin yasal tebligat ve ikametgâh adresi iģbu sözleģmede yazılı olan adresidir. Bu adreste meydana gelecek değiģikliği Aracı Kurum a yazılı olarak bildirmedikçe, 6 İmza

7 Aracı Kurum un, bilinen son adrese yaptığı her türlü tebligat ve bildirimler geçerli olacaktır. Aracı Kurum bu sözleģme hükümlerince MüĢteri ye yapacağı tebligat iģlemlerinde dilediği kamu ve/veya özel dağıtım, kurye ve tebligat kurumunu seçmekte serbesttir. Bu anlamda, Aracı Kurum un tercih etmiģ olduğu kurumun tebligatların sonuçlarına iliģkin belge, kayıt ve beyanları Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. Maddesi hükmünce kesin delil niteliğinde kabul edilmiģtir. 24. MÜġTEREK HESAPLAR VE SORUMLULUK ĠĢbu sözleģme birden fazla MüĢteri tarafından imzalandığı takdirde, aksi Aracı Kurum ile bu MüĢteriler arasında yazılı olarak belirtilmediği sürece, MüĢterilerin tamamı SözleĢme ve eklerindeki bütün hükümlerden müģtereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler Böylece, MüĢteriler baģka herhangi bir talimata gerek olmadan birinin ve/veya birkaçının, hepsi adına SözleĢme hükümlerini her yönden münferiden ve tam olarak uygulamaya yetkili bulunduğunu, bu Ģekilde yapılan tüm iģlemlerden ve sonuçlardan dolayı her türlü sorumluluğun taraflarına ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 25. TEMSĠL Aracı Kurum'a karģı yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak düzenlenmiģ vekâletname ile yetkilendirilmiģ kiģiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe temsilcilerin bu sözleģme ile MüĢteri'nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değiģiklikler MüĢteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilinceye kadar Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. 26. BORÇLARIN ĠFA YERĠ, UYUġMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK, YETKĠLĠ MAHKEME VE ĠCRA DAĠRESĠ ĠĢbu sözleģmeden doğacak bütün borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, münhasıran Aracı Kurum un kanuni ikametgâhının bulunduğu yerdir Taraflar arasında uygulanacak hukuk Türk Hukuku dur. Taraflar arasında UyuĢmazlık halinde Ġstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ile Ġcra Müdürlükleri yetkilidir. 27. Müteselsil sıra numaralı 27 maddeden oluģan ve 2 nüsha olarak düzenlenen iģbu sözleģme, taraflarca okunup, içeriği taraflarca karģılıklı rıza ile kabul edilmek suretiyle imza altına alınmıģ ve bir nüshası MüĢteri'ye verilmiģtir...././ ARACI KURUM TACĠRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ KaĢe MÜġTERĠ Ad, Soyad / Unvan: 7

8 YURT DIġI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠNE EK HESAP EKSTRELERĠ VE MUTABAKAT ĠHTARLARININ TEBLĠĞĠNDEN FERAGAT SÖZLEġMESĠ 1. ĠĢbu sözleģme; bağlı bulunduğu ve baģlıkta adı geçen sözleģmelerin eki ve ayrılmaz parçasını teģkil eden münhasıran feragat sözleģmesi olup, anılan sözleģmelerin tarafı ve aģağıda isim ve imzası olanlar arasında akdedilmiģtir. 2. Bu sözleģme ile; Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri:V, No:51 sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ inde, Seri: V, No:108 sayılı Tebliğ ile değiģiklik yapan ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ uyarınca; MüĢteri ve Aracı Kurum; MüĢteri nin, Çerçeve SözleĢmelerde yer alan ve Aracı Kurum nezdindeki cari tebligat adresine; yürürlükteki mevzuat hükümlerinin gerektirdiği dönem ve yöntemlerle yapılması zorunlu olan (aynı tebliğ hükümleri uyarınca halihazırda aylık ve taahhütlü posta yoluyla olan) hesap ekstrelerinin, mutabakat bildirimlerinin ve raporların tebliğ edilmemesi hususunda karģılıklı olarak anlaģmıģlar, bu hususu kabul, taahhüt ve beyan etmiģlerdir. 3. Bu anlaģma uyarınca; MüĢteri, dönemsel hesap ekstrelerini (tamamı YurtdıĢı Türev Piyasalara iliģkin olan: Türev Piyasalar Hesap Ekstresi, Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu, Türev Piyasalar MüĢteri Kar Zarar Raporu, Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu, Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi ve Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi ni) ve mutabakat bildirimlerini içeren tebligatların, cari tebligat adresine hiç bir Ģekil ve suretle gönderilmemesini talep etmiģ; mevzuat ve çerçeve sözleģmelerinin hükümlerinin bu hususta müģteriye tanıdığı hak ve taleplerin tümünden feragat ettiğini; ileride doğacak her tür ihtilaf ve dava aģamasında bu husustan dolayı; Aracı Kurum aleyhine hiç bir iddia, savunma ve itirazda bulunmayacağını, ihtilaf konusu hesap bakiyesi ve hesap hareketlerinden tebligat yapılmadığından bahisle haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını kabul, beyan taahhüt etmektedir. 4. Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri ve adı geçen tebliğlerde MüĢteri ye dönemsel periyotlarla gönderilmesi zorunlu ekstre, rapor ve mutabakat bildirimlerinde değiģiklik ve ilave raporlar olması durumunda, yukarıda adı geçmeyen, ekstreler ve raporlar da iģbu münhasır sözleģmenin kapsamında yer alır. 5. Bu ek sözleģme ile Aracı Kurum a da, mevzuatın ve anılan tebliğlerin, MüĢteri ye dönemsel periyotlarla taahhütlü posta yoluyla hesap ekstreleri, yukarıda anılan raporları ve mutabakat tebliğlerinin gönderilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmediğinden bahisle hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk ve yaptırım atfedilemeyecektir. 6. Ancak Aracı Kurum un, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım ĠĢlemleri Çerçeve SözleĢmesi gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu (Noter marifetiyle yapılan tebliğ ve bildirimler v.s. gibi) tebligatların yapılması ve bunlara iliģkin masraf, ücret v.s. gibi sözleģmeden doğan hakları ve MüĢteri nin yükümlülükleri saklıdır. 7. ĠĢbu münhasır sözleģme; aģağıda adı geçen, Aracı Kurum ve MüĢteri arasındaki YurtdıĢı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve SözleĢmesi nin eki ve ayrılmaz parçası olup, konusu ve baģlığı dıģında hiçbir Ģekil ve suretle, yorum yoluyla dahi baģkaca hak ve talep konusu yapılamaz././.. Hesap No: YURTDIġI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE EK ĠġLEM YAPILACAK TÜREV ARAÇLAR VE BORSALAR LĠSTESĠ Taraflar ve adreslerinde belirtilen yurtdıģı borsalardaki, yine ilgili web sayfalarında adı geçen türev ürünlere alım satım emri iletmek üzere mutabakata varmıģlardır. MüĢteri, YurtdıĢı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve SözleĢmesi hükümleri gereğince Aracı Kurum un borsa ve ürün bazında sınırlamalar getirebileceğini, yapılacak genel değiģiklikleri ve güncellemeleri Aracı Kurumun web sayfasından takip edebileceğini, Aracı Kurum dıģında doğrudan YurtdıĢı Aracısı tarafından değiģiklik ve sınırlamalara gidilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. / / ARACI KURUM MÜġTERĠ ARACI KURUM TACĠRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ MÜġTERĠ Ad, Soyad / Unvan: TACĠRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ Ad, Soyad / Unvan: KaĢe KaĢe 8

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 1 2 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 3 ÖNEMLI AÇIKLAMA

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 0616 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 0616 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 0616 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÖZLEŞME İÇERİĞİ Türev Araçlar Risk Bildirim Formu... 3-6 Opsiyon

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi durumunuzu gözeterek

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı Soyadı : PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU ( VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU / A, B, C VE D GRUBU HİSSE SENETLERİNE

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Kaldıraçlı işlem, Müşteri nin yatırdığı teminat tutarının belirli bir katına kadar (kaldıraç) işlem yapmasına imkân sağlayan işlemlerdir.

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDİLEN YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDİLEN YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDİLEN YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında Paylar

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

A1 Capital olarak sunduğumuz diğer hizmetler hakkında bilgi edinmek için, internet sitesi/ hizmetler bölümünü inceleyiniz.

A1 Capital olarak sunduğumuz diğer hizmetler hakkında bilgi edinmek için,  internet sitesi/ hizmetler bölümünü inceleyiniz. a-hizmetlerimiz: Kaldıraçlı Alım Satım Piyasaları Hakkında Kaldıraçlı alım satım piyasası (Forex), ülkelerin para birimlerinin birbirlerine göreceli değerlerinin alınıp satıldığı kaldıraçlı bir piyasadır.

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama:

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama: YİP.06-F02 Önemli Açıklama: YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satım işlemleri

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmeyi imzalamadan önce, 23.12.2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren ve Aracılık Faaliyetleri ve Aracı

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ Sahip Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir) HESAP NUMARASI: Önemli Açıklama: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacağınız alım-satım

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı.

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı. Konu Tüm sayfalar YTF Eski Sayfa/Madde Solda kalan sayfaların sağ kısmı cilde kaydığından güçlükle okunuyordu Evet/Hayır vb. sorularda kutucuk olmaması kararsızlığa yol açabiliyordu Uygunluk Testi Sayfa

Detaylı

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ TAKASBANK ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ Türev İşlemler Piyasaları Takası ve Teminat Yönetim Müdürlüğü 2 Ekim 2009 1 AMAÇ Kurumsal müşteri işlemlerine aracılık eden aracı kuruluşların

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

RİSK BİLDİRİM FORMLARI

RİSK BİLDİRİM FORMLARI RİSK BİLDİRİM FORMLARI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.01.2012/ 38-1 5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde forward (vadeli teslim sözleşmesi), swap (değişim sözleşmesi)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ Madde 1 SözleĢmenin Tarafları Bir tarafta, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul da yerleşik Global Menkul Değerler Anonim Şirketi (aşağıda kısaca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 915 OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÖZLEŞME İÇERİĞİ Türev Araçlar Risk Bildirim Formu... 3-5 Opsiyon Bilgilendirme

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. SENTEZ A TİPİ FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANSBANK A.Ş. SENTEZ A TİPİ FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ FİNANSBANK A.Ş. SENTEZ A TİPİ FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu Ġçtüzüğü nün 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 5.4, 7, 8.1, 8.2,

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Tezgahüstü piyasalarda türev araç alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı