ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014

2 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU 1. SUNUÞŞ 3 Kısaca Anadolubank 3 Habas Grubu 4 Yˆnetim Kurulu Başkanının Mesajı 5 Genel M d r n Mesajı 6 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 7 Olağan Genel Kurul Toplantısı G ndemi 8 zet Finansal Bilgiler 9 Konsolide Temel Finansal Gˆstergeler 13 Kredi Derecelendirme Notları Faaliyetleri 15 Ticari ve İşletme Bankacılığı 16 Perakende ve Tarım Bankacılığı 18 Krediler 20 Hazine 21 Uluslararası Bankacılık 21 Yatırım Bankacılığı 22 Bilgi Teknolojileri 24 Operasyon 26 Mali İşler 27 İnsan Kaynakları 28 Bağlı Ortaklar 30 Anadolubank Nederland N.V. 30 Anadolu Faktoring A.Ş. 30 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 30 Anadolubank International Banking Unit Ltd YÖNETÝİM VE KURUMSAL YÖNETÝİM UYGULAMALARI 32 Kurumsal Yˆnetim İlkeleri 32 Yˆnetim Kurulu 32 st Yˆnetim 34 İÁ Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yˆneticileri 38 Kurumsal Yˆnetim Komitesi 39 Denetim Komitesi 39 Aktif Pasif Komitesi 40 cretlendirme Komitesi 40 zet Yˆnetim Kurulu Raporu Yılı Bağlılık Raporu 42 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin AÁıklamalar 44 Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlara İlişkin Bilgiler RÝİSK YÖNETÝİMÝİNE ÝİLÝİÞŞKÝİN DEÐĞERLENDÝİRMELER 49 Risk Yˆnetim Sisteminin İşleyişi 49 Risk Yˆnetimi 51 Finansal Bilgiler 54 Denetim Komitesi Raporu BAÐĞIMSIZ DENETÇÝİ GÖRÜÞŞÜ VE DENETÝİM RAPORLARI 65

3 1. SUNUŞ KISACA ANADOLUBANK 1997 yılında HABAŞ Grubu tarafından zelleştirme İdaresinden satın alınan Anadolubank, bug n T rk bankacılık sektˆr n n gená, dinamik ve saygın kurumları arasında yer almaktadır. HABAŞ Grubu Áatısı altında Á şubeyle yola Áıkan Banka, 1,761 Áalışanı ve iş s reálerini destekleyen ileri bilişim teknolojileri sayesinde, 17 yıl iáinde 108 şubeye ulaşmıştır. Verimli, kârlı ve s rd r lebilir b y me stratejisiyle kısa s rede Áağdaş bankacılığın t m gereklerini yerine getirerek etkin bir yapılanmaya kavuşmuş, performans grafiğini s rekli y kseltmeyi başarmıştır. Bankacılık sektˆr ndeki dinamikleri, proaktif bir yaklaşımla yakından izleyen Anadolubank, zengin r n yelpazesi ve m şteri odaklı yaklaşımıyla bankacılığın en iyi ˆrneklerinden birini sunmaktadır. Banka, Áağdaş risk yˆnetimi ilkelerinden ˆd n vermeksizin rekabetái fiyatları ve yenilikái uygulamalarıyla da fark yaratmaktadır. Anadolubank, temel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra ticari, perakende ve bireysel bankacılık alanlarında da her t rl hizmeti sunar. Ancak Bankanın ˆncelikli stratejik hedefi, T rkiye nin KOBİ bankası olmaktır. lke ekonomisinin temeli olarak kabul edilen KOBİ lerin her t rl finansman ihtiyacını karşılamak, bu alanda daha etkin hizmet sunmak ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, Banka geátiğimiz yıllarda ticari bankacılığa ilişkin organizasyonel ve operasyonel yapısında kˆkl bir değişiklik geráekleştirmiştir. M şterilerinin değişen gereksinimlerini gˆzeterek yenilikái ve yaratıcı Áˆz mler reten Anadolubank, ˆzg n ve st n nitelikli hizmet prensibiyle hareket eder. Yenilik yaratıcılık ve r n geliştirme hizmetlerini, kendi iáinde farklı bir iş kolu olarak yapılandıran Anadolubank, kısa s rede dikkat Áekici bir başarı sergilemiştir. Bu başarının ardında yatan temel unsur ise, b t n Áalışanlar tarafından ˆz msenen ve ˆzenle korunan bir kurumsal k lt re sahip olmasıdır. Anadolubank ın yurt iái başarı grafiği bir yana, muhabir bankalarla kurduğu, karşılıklı işbirliğine dayalı kalıcı ve verimli ilişkiler sayesinde uluslararası pazardaki itibarı da g nden g ne artmaktadır. Kurumsal kimliğinin en ˆnemli ˆğelerini g venilirlik, saydamlık ve st n nitelikli hizmet olarak belirleyen Anadolubank, sağlıklı ve s rd r lebilir b y me perspektifiyle, ilerleyen yıllarda da ulusal bankacılık ortamındaki saygın konumunu pekiştirmeyi amaálamaktadır. G Ál sermaye yapısı, deneyimli yˆnetim kadrosu ve sektˆr n en iyilerinden oluşan Áalışanlarıyla Anadolubank, T rk bankacılığının kˆkl ve g venilir kurumlarından biri olma hedefiyle yoluna devam edecektir. 3

4 HABAŞ GRUBU ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Temelleri, 1956 yılında Hamdi Başaranın ( ) kurduğu Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası ile atılan HABAŞ, sınai ve tıbbi gazlar, demir Áelik, LPG, doğal gaz, ağır makine imalatı ve enerji sektˆrlerinde lkemizin ˆnde gelen gruplarından biridir. Kurucusunun yenilikái vizyonunu kılavuz edinen Grup, kesintisiz, etkin ve s rd r lebilir b y me perspektifiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Sınai ve tıbbi gazlar sektˆr n n lider firması konumunda olan HABAŞ, lke Áapında yaygın tesislere, y ksek retim, depolama ve nakliye imkanlarına, geniş bayi ağına, teknik destek ve bakım ekiplerine sahip olup T rkiye nin giderek artan sınai ve tıbbi gazlar talebi doğrultusunda kapasitelerini, satış noktalarını ve r n gamını s rekli geliştirmektedir. HABAŞ ın sektˆr lideri olduğu bir diğer alan ise demir-áelik retimidir yılında retime başlayan Grup, bug n 4.7 milyon ton sıvı Áelik retme kapasitesine sahiptir. retiminin Áoğunu, beş kıtada Áeşitli lkelere ihraá eden HABAŞ ın yıllık ihracatı 1,3 milyar ABD dolarına, dış ticaret hacmi ise 2,6 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Ağırlıklı olarak ithalat ve ihracata yˆnelik Áalışan Gruba ait liman tesisleri, y ksek indirme-bindirme kapasitesiyle bu alanda lkenin en b y k tesisleri arasındadır. LPG sektˆr n n ˆnde gelen kuruluşları arasında yer alan HABAŞ, dolum ve depolama tesisleri, LPG gemisi, deniz terminalleri, geniş nakliye filosu ve bayi ağıyla LPG yi t pl, dˆkme ve oto gaz olarak t keticilere sunmaktadır. HABAŞ, doğal gaz sektˆr n n liberalleşmesinin ardından gerekli lisansları almış ve doğal gazın hen z ulaştırılamadığı noktalardaki m şterilere ilk defa Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tedarik sistemini geliştirmiştir. Bˆylece lke Áapında pahalı ve kirli yakıtlarla Áalışmak zorunda kalan sanayiciler doğal gaz kullanma olanağına kavuşmuşlardır. Habaş, aynı zamanda, t ketimi daha d ş k d zeyde olan m şterilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) tedarik zincirini de geliştirip piyasaya tanıtan ilk firmadır. Enerjinin her alanında var olmayı hedefleyen HABAŞ, elektrik retimi alanında da b y k yatırımlar geráekleştirmiştir. BaşlangıÁta yalnızca Grup şirketlerinin ihtiyaálarını karşılamak iáin kurduğu enerji tesislerinin kapasitelerini yeni yatırımlarla artırmış, bug n 300 MWH kapasitesiyle lkemizin ˆnde gelen elektrik retim şirketleri arasında yerini almıştır. HABAŞ ın faaliyet konularından biri de end striyel tesislerin imalatıdır. Farklı sanayi kolları iáin proses tesisleri, hava ayrışım tesisleri, Áelik retim tesisleri, haddehaneler, elektrik retim tesisleri, gaz dolum ve depolama tesisleri gibi işletmelerin anahtar teslimi kurulumunu geráekleştiren Grup, bu alanda m hendislik hizmetleri de sunmaktadır. HABAŞ, satış ve ihracat alanlarındaki performansıyla uzun yıllardır lkemizin B y k Şirketler sıralamasında ilk 10 iáerisinde yer almaktadır yıl sonu itibariyle HABAŞ ın toplam cirosu 2,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. FitchRatings tarafından yapılan derecelendirme sonucunda ise HABAŞ ın Uzun Vadeli T rk Lirası Notu A, Uzun Vadeli Dˆviz Notu B+, genel gˆr n m ise istikrarlı olarak belirlenmiştir. 4

5 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Y NETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI Değişen d nya ve T rkiye makroekonomik koşullarının t m etkilerini, yıllardır bizlere rehber olan deneyimlerimiz ve esnekliklerimiz ile yˆnettiğimiz bir yılı geride bıraktık. Gelişmiş ekonomilerdeki sorunların ve bunlara ˆnlem olarak gelen parasal genişlemelerin, bizim de iáinde bulunduğumuz gelişmekte olan lkelere pozitif etkilerinin, sonuna yaklaştığımızı gˆzlemlemekteyiz.. Parasal genişleme ile finansal piyasalardaki toparlanmanın, b y me yaratma etkisinin gˆr lmediği, hatta bu sıkıntının t m gelişmekte olan lkelere sirayet ettiği bir dˆnem iáindeyiz. % 4 hedefleme ile başladığımız 2014 senesini lke olarak % 3 n altında bir b y me ile kapattık. zellikle Avrupa da durgunluğun derinleşmesinin net etkilerini hissetmekteyiz de 2 kuruluştan gelen not artışları ile yatırım yapılabilir seviyeye ulaşan ekonomimizde seáim senesi olmasının getirdiği etkiler, yeterli sermaye akımını Áekebilmek iáin yardımcı olamadı. ABD ekonomisinin parasal genişleme s recinin sonunda ˆncelikle işsizlik ve b y me ivmesi başlatması global iyileşme iáin umut verdi. AB de ise gerek Áok lkeli bir yapı olması gerekse de bu s recin yˆnetiminde geá karar alınmasının etkileri 2014 te b y me ve istihdam konularında mesafe katedilmedi. ABD nin faiz arttırma s recine girmesi, AB nin ise bir resesyon ihtimalinde olması T rkiye nin t m dış ticaret, faiz ve kur rekabet d zeylerinde yeni dengeler oluşturmasını gerektirecektir. Anadolubank ise, yıllardır devam eden g Ál sermaye yapısı ve kârlılığı ile, k resel piyasalardaki dalgalanmalara ve bu s recin zaman zaman lke ekonomisi zerinde yarattığı baskı dˆnemlerine rağmen operasyonel ve finansal sonuáları aáısından başarılı bir yılı daha geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Yıl sonu itibariyle konsolide aktif b y kl ğ m z, 2014 sonunda 9,023 milyon TL iken %25,3 artışla 11,304 milyon TL ye ulaşmıştır. Bankamız, konsolide kredilerde %20 b y me kaydetmiş; kredilerin toplam aktiflere oranı ise %65,8 olarak geráekleşmiştir. Faaliyetlerini konsolide %14.4 sermaye yeterlilik oranıyla s rd ren Bankamız, ihtiyatlı politikaları sayesinde g venilir yapısını korumayı bilmiş, 2014 yılındaki başarılı faaliyetlerinin sonucunda 171 milyon TL net konsolide kâr elde etmiştir. Bankamız, verimlilik odaklı bankacılık anlayışı, proaktif yaklaşımı ve ihtiyatlı risk yˆnetimi ilkeleri sayesinde her t rl ortama hazırlıklı olmaktan gurur duyuyor. Şube ağının bulunduğu bˆlgelerde her t rl r n sunan, ˆzellikle Tarım ve Mikro segmentten Ticari segmente kadar olan alanda verdiği hizmetler temelinde b y meyi ve T rkiye nin itici g c olmayı planlayan Bankamızın geleceğe yˆnelik en b y k hedefi, sağlam temeller zerinde istikrarlı b y terek pazardan daha fazla pay almaktır. GenÁ ve dinamik bir banka olmanın getirdiği azim ve heyecanla, Bankamız adına, verdikleri yoğun emek iáin Áalışanlarımıza; bize duydukları sarsılmaz g ven iáin m şterilerimize; sağladıkları sınırsız destek iáin iş ortaklarımıza ve sosyal paydaşlarımıza teşekk r ederim. Saygılarımla, Mehmet Başaran Yˆnetim Kurulu Başkanı 5

6 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU GENEL M D R N MESAJI 2014 yılını Bankamız adına başarıyla tamamlamış durumdayız. GeÁmiş yıllardan bu yana devam eden temel bankacılık rasyolarımızın sektˆr ortalamalarının st nde olmasının, aynı istikrarla devam ettiği bu yılda da gerek bankacılık sistemine, gerekse de T rkiye ekonomisine değer katmanın gururunu yaşamaktayız. D nya ekonomik konjonkt r nde 2013 te olduğu gibi b y me sorunlarının ve ˆnlem setlerinin test edildiği bir s reáteyiz. lkemizin de d nya genelindeki bu s reáten, sermaye hareketleri olarak faydalandığı fakat iá talepteki durgunluk ve dış pazarların b y yememesinden dolayı b y me hedeflerinin altında kaldığı bir dˆnem yaşamaktayız. zellikte dış finansmana aşırı bağımlılık yaratan cari aáık rakamımızın d ş ş trendinde olması, uluslar arası arenada T rkiye yi bakışı pozitif etkilemekte. D nyayı tehdit eden gelişmiş lkelerin y ksek boráluluğu, gelişmekte olan lkelerin canlı ekonomileri ile dengelenirken, T rkiye hem yapısallarında iyileşme yaparak hem de d nya ekonomik b y mesine katkı sağlayarak 2014 senesini tamamladı. Genel ekonomik koşullardaki bozulmalar, Anadolubank ın etkin ve verimli bankacılık politikaları ile yaptığı bankacılık anlayışının ˆnemini daha da arttırmış durumda. Son yıllarda bu temel zerinde, sektˆr ndeki sağlam duruşunu bozmayan bankamız adına, operasyonel ve finansal sonuálarımıza aáıkáa yansıyan başarımızı hissedarlarımız, Áalışanlarımız, m şterilerimiz ve t m sosyal ve ekonomik paydaşlarımızla bu vesileyle paylaşmaktan b y k bir memnuniyet duyuyorum yılında başlayan şube ağının genişletilmesi projesinde 108 şubeye ulaşılmış, gerek 2014 te gerekse bir sonraki yıl genişleyen ağın veriminin yerine gelmesi zerine kurgular uygulanacaktır. Anadolubank, r n ve hizmetlerini proaktif bir yaklaşımla geliştirmeyi s rd r rken istikrarlı b y me performansını korumayı bilmiştir. nceliğini her t rl ticari faaliyetin finansmanı zerine kurduğu strateji ile T rkiye ekonomisini ve reel sektˆr desteklemeye devam etmiş, vizyon hedeflerinden sapmadan iyi bildiği ve uzman olduğu alana odaklanarak faaliyetlerini s rd rm şt r. lke b y mesine paralel olarak genişleyen Tarım-Mikro-KOBİ pazarının, ˆn m zdeki dˆnemde de yenilik ve b y me getireceğini ˆngˆren Anadolubank, kendini stratejik olarak bu alana odaklamış olup hedefini geráekleştirmek iáin şube ağını bu kurgu zerine optimize etmiştir. D nya ekonomisinin getirdiği ve getireceği riskleri benimsemiş ve dikkatli kredi stratejisi ile m şteri Áˆz mlerine en yatkın Áˆz mler retilmeye devam etmekteyiz. Son senelerde ana stratejimiz olan ticari bankacılığın yanına monte ettiğimiz tarım bankacılığı faaliyetlerimiz 2014 yılında da başarılı sonuálar vermiş, genel aktif b y memizi sektˆr ortalamasının zerine Áıkarmaya yardımcı olacak bir b y me ile yılı kapatmıştır. B t n bu başarılar, geátiğimiz yılın Kasım ayında Anadolubank ın kredi derecelendirme notunu BB gˆr n m n de durağan olarak teyit eden Fitch Ratingsin değerlendirmesine de yansımıştır. Değerli paydaşlarımız, Başarılarımızın arkasında, her zaman olduğu gibi, ihtiyatlı risk politikalarımız, dinamizmimiz ve stratejik bakış aáımız yatmaktadır yılının g c m z pekiştireceği inancıyla, bu raporda yer alan b t n g zel verilerde emeği geáen Áalışanlarımıza, st n başarımızı sağlayan hissedarlarımıza, m şterilerimize, iş ortaklarımıza ve t m sosyal paydaşlarımıza teşekk r borá bilirim. Anadolubank olarak, sektˆr n orta ˆlÁekli ticari bankaları arasında lider ve inovasyonu banka s reálerine en iyi katmış konuma gelme hedefimiz doğrultusunda, ilerlemeye ve lkemizi daha sağlam yarınlara taşımaya devam edeceğimizin altını Áizmek isterim. Gˆkhan G nay Yˆnetim Kurulu yesi ve Genel M d r 6

7 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Anadolubank Anonim Şirketi, ˆzel sektˆr mevduat bankası olarak, 24 Kasım 1994 tarih ve 4046 sayılı zelleştirme Uygulamalarının D zenlenmesi Kanunu ÁerÁevesinde Etibank Bankacılık A.O. varlıklarının bˆl nmesiyle kurulmuştur. Buna ilişkin kararname 11 Ekim 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anadolubank Anonim Şirketinin hisselerinin tamamı 7 Mayıs 1997de zelleştirme İdaresi tarafından Bankanın yeni ortaklarına devredilmiştir. Banka, Hazine M steşarlığının 25 Ağustos 1997 tarih ve sayılı izniyle 25 Eyl l 1997de faaliyete başlamıştır. Anadolubank, T rkiye nin belli başlı bˆlgelerine yayılmış 108 şubesi ve 1,761 Áalışanıyla, k Á k ve orta ˆlÁekli işletmelere kısa vadeli işletme sermayesi ve ticari finansman sağlayan bir bankadır. Hisselerinin %69.98 i HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal End strisi A.Ş.ye (HABAŞ), %27.32si M. R şt Başarana ait olan Anadolubank Anonim Şirketi, Başaran ailesinin denetimindedir. Hissedarlar dışındaki Yˆnetim Kurulu yeleri ile Genel M d r ve Genel M d r yardımcılarının Banka sermayesinde payları bulunmamaktadır. Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Pay Tutarı ( TL ) Pay Dağılımı (%) HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal End strisi A.Ş ,98 Mehmet R şt Başaran ,32 Aysel Başaran ,16 Erol Altıntuğ ,63 Elif Altıntuğ ,62 HABAŞ End stri Tesisleri A.Ş ,2 Fikriye Filiz Haseski ,09 Toplam

8 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI G NDEMİ 30 Mart 2015 tarihinde, saat 10.30da, Cumhuriyet Mahallesi Silahşˆr Caddesi No:69 Bomonti-Şişli/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde yapılacak olan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı g ndemi; G NDEM 1. AÁılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi, yılı Yˆnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tabloların okunması ve m zakeresi, 4. Yˆnetim Kurulu yelerinin ibra edilmeleri, 5. Yeni Yˆnetim Kurulu yelerinin seáimi, 6. Yˆnetim Kurulu yelerinin cret ve huzur haklarının tespiti, 7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yˆnetim Kurulu teklifinin gˆr ş lerek kabul veya reddi, 8. Bankalar Kanununun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak kaydıyla, Yˆnetim Kurulu yelerine T rk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri iáin yetki verilmesi, 9. Bağımsız Denetim Şirketinin seáimi, ANADOLUBANK A.Ş. Yˆnetim Kurulu 8

9 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU ZET FİNANSAL BİLGİLER SOLO BİLAN«OLAR BİLAN«OLAR 2014 % 2013 % 2012 % AKTİF Nakit Değerler Ve TCMB , , ,5 Bankalar ve Para Piyasaları , , ,8 Menkul Değerler -Net , , ,5 Krediler -Net , , ,4 Bağlı Ortaklıklar , , ,4 Sabit Kıymetler , , ,4 Diğer Aktifler , , ,9 AKTİF TOPLAMI , , ,0 PASİFLER Mevduat , , ,3 Para Piyasaları , , ,4 Alınan Krediler , , ,6 Karşılıklar , , ,3 Diğer Pasifler , , ,9 zkaynaklar , , ,4 PASİF TOPLAMI , , ,0 BilanÁo Dışı Y k ml l kler Garanti ve Kefaletler

10 SOLO GELİR TABLOLARI ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU GELİR TABLOLARI Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net cret ve Komisyonlar Temett Gelirleri Net Ticari Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplamı Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı Diğer Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Kârı/Zararı S rd r len Faaliyetler Vergi ncesi Kârı/Zararı S rd r len Faaliyetler Vergi Karşılığı S RD R LEN FAALİYETLERDEN NET D NEM KAR ZARARI

11 KONSOLIDE BİLAN«OLAR ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU BİLAN«OLAR 2014 % 2013 % 2012 % AKTİF Nakit Değerler Ve TCMB , , ,5 Bankalar ve Para Piyasaları , , ,4 Menkul Değerler -Net , , ,1 Krediler -Net , , ,8 Sabit Kıymetler , , ,3 Diğer Aktifler , , ,8 AKTİF TOPLAMI , , ,0 PASİFLER Mevduat , , ,0 Para Piyasaları , , ,3 Alınan Krediler , , ,1 Karşılıklar , , ,9 Diğer Pasifler , , ,0 zkaynaklar , , ,6 PASİF TOPLAMI , , ,0 BilanÁo Dışı Y k ml l kler Garanti ve Kefaletler

12 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU KONSOLIDE GELİR TABLOLARI GELİR TABLOLARI Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net cret ve Komisyonlar Temett Gelirleri Net Ticari Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplamı Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı Diğer Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Kârı/Zararı S rd r len Faaliyetler Vergi ncesi Karı/Zararı S rd r len Faaliyetler Vergi Karşılığı S RD R LEN FAALİYETLERDEN NET D NEM KAR ZARARI

13 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU KONSOLIDE TEMEL FİNANSAL G STERGELER TEMEL FİNANSAL ORANLAR Sermaye Yeterliliği % 14,48 14,56 17,95 zkaynaklar / Toplam Aktifler 12,01 12,91 16,54 ( zkaynaklar-duran Aktifler) / Toplam Aktifler 10,84 12,21 15,90 Aktif Kalitesi % Menkul Değerler C zdanı (Net) / Toplam Aktifler 11,81 12,34 13,98 Toplam Krediler / Toplam Aktifler 65,85 68,74 68,71 Takipteki Krediler (Br t) / Toplam Krediler 3,25 2,79 3,38 zel Karşılıklar / Takipteki Krediler 75,59 100,00 100,00 Duran Aktifler / Toplam Aktifler 1,17 0,70 0,65 Likidite % Likit Varlıklar / Toplam Aktifler 19,75 16,51 15,85 Likit Varlıklar/Dış Y k ml l kler 22,45 18,96 18,99 Kârlılık % Dˆnem Net Kârı (Zararı) / Ortalama Aktifler 1,68 1,12 2,27 Dˆnem Net Kârı (Zararı) / Ortalama zkaynaklar 13,54 8,68 15,00 Gelir - Gider Yapısı % Net Faiz Geliri / Ortalama Aktifler 4,22 4,38 6,45 Net Faiz Geliri / Toplam Faaliyet Gelirleri 66,09 80,87 82,67 Diğer Faaliyet Giderleri / Faaliyet Gelirleri 46,37 56,68 42,30 SYR Yasal zkaynak Risk Ağırlıklı Aktif Piyasa Riskine Esas Tutar Operasyonel Riske Esas Tutar Sermaye Yeterlilik Rasyosu % 14,48 14,56 17,95 13

14 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU KREDİ DERECELENDİRME NOTLARI FITCH Ratings: Ekim 2014 Yabancı para Uzun Vadeli Gˆr n m BB Durağan Ulusal para Uzun Vadeli Gˆr n m BB Durağan Ulusal Uzun Vadeli AA(-) Bireysel derecelendirme BB Destek notu 5 14

15 2014 FAALİYETLERİ ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Anadolubank, 2014 yılında da d nyada ve T rkiye de hızla değişen finansal pazarları takip etmiş, bankacılık sektˆr n n dinamiklerini yakından izlemiş ve istikrarlı b y mesini s rd rm şt r. Yeni alanlara yˆnelik Áalışmalarını geliştirirken uzun s redir belirlediği stratejik hedef ve odaklarını da tutarlı ve kararlı bir şekilde korumayı başaran Anadolubank, sahip olduğu ileri teknoloji ve know-how ile pozitif ayrışma sağlamıştır. Faaliyetlerini iyi bildiği ve uzman olduğu alanlara odaklayan Anadolubank, rekabet st nl klerini de değerlendirerek sermaye yapısı, b y me ve kârlılık aáısından 2014 yılındaki performansıyla sektˆrde fark yaratmıştır. Anadolubank şubeleri, farklı ekonomik faaliyet gruplarının bankacılık sektˆr ne yˆnelik taleplerine gˆre yapılandırılmıştır. Her şube, bu grupların ihtiyaá duyduğu uzmanlık alanına bağlı olarak perakende pazarlama, ticari pazarlama ve işletme bankacılığı birimlerinden oluşmaktadır. Banka operasyon bˆl mleri ile koordinasyon halinde Áalışan bu birimlerin başında şube m d rlerine bağlı birer m d r yardımcısı bulunmaktadır. Benzer bir yapıya sahip olan genel m d rl kte ise Genel M d r Yardımcılarının sorumluluğu altında pazarlama ve destek hizmet departmanları yer alır. Ayrıca, Bankanın ihtiyaáları doğrultusunda farklı şube ve bˆl mlerin katılımıyla geáici ve daimi komiteler oluşturulmuştur. Şubeler ile genel m d rl ğ n Áeşitli bˆl mleri arasındaki ilişki, bu komitelerin desteklediği iş akışı sistemleriyle y r t lmektedir. Doğrudan Yˆnetim Kuruluna bağlı olarak Áalışan Risk Yˆnetimi, Yasal Uyum, İÁ Kontrol Merkezi ve Teftiş Kurulu dışında genel m d rl kteki bˆl mler şunlardır: Ticari ve İşletme Bankacılığı Perakende ve Tarım Bankacılığı Krediler Hazine Uluslararası Bankacılık Yatırım Bankacılığı Bilgi Teknolojileri Operasyon Mali İşler İnsan Kaynakları 15

16 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU TİCARİ VE İŞLETME BANKACILIĞI Ticari ve İşletme Bankacılığı Bˆl m, faaliyetlerini Anadolubank ın ˆncelikli stratejik alanında s rd rmekte, başta İşletme ve KOBİ ler olmak zere t m ticari m şterilerine rekabet st nl ğ sağlayan, yenilikái ve yaratıcı Áˆz mler sunmaktadır. Bu alanda Anadolubank ı rakiplerinden st n kılan başlıca unsur, hızlı ve Áˆz m odaklı bankacılık yaklaşımıdır. Bankanın ticari bankacılık misyonu; m şteriyi merkeze koyarak y ksek katma değer yaratmak, m şterilerine talep ve beklentileri doğrultusunda en kaliteli hizmeti vermektir. Anadolubank ın ticari bankacılık k lt r n n temelinde, basiretli t ccarlık anlayışı sayesinde m şterileriyle uzun soluklu ve kalıcı işbirliği yaratabilme g c yatar. Banka, bu g c, m şterilerinin değişen gereksinimlerine etkili ve yaratıcı Áˆz mler sunabilen y ksek nitelikli insan kaynağından ve sahip olduğu ileri teknolojiden almaktadır. Yaygın bir m şteri kitlesine sahip olduğu iáin Anadolubank ın ticari ve işletme bankacılığı alanındaki m şteri yoğunluk oranı, sektˆr ortalamasının oldukáa altındadır. Bu durum Bankaya geniş r n yelpazesiyle birlikte y ksek verimlilik oranında aktif yaratabilme potansiyeli kazandırmaktadır. Ticari ve İşletme Bankacılığı Bˆl m faaliyetlerini Á ana segment altında toplamıştır: İşletme Bankacılığı KOBİ Ticari Bankacılık İşletme Bankacılığı 2014 yılında İşletme Bankacılığı, Ticari ve İşletme Bankacılığı altında faaliyetlerini s rd rmeye başlamıştır.. İşletme Bankacılığı olarak m şterilerin ihtiyaálarını anlamayı ve bu ihtiyaáları karşılayacak r nleri geliştirmeyi ilke edinmiştir yılında da bu bakış aáısıyla faaliyetlerini başarıyla s rd rm şt r. İşletme Bankacılığı, farklı sektˆrlerde faaliyet gˆsteren mikro ve işletme firmalarının, esnafın ve yeni iş sahiplerinin ihtiyaálarına yˆnelik geniş r n yelpazesi sunmanın yanında, hızlı Áˆz mleriyle işletmeleri geleceğe taşımaktadır. M şterilerimize ˆzel olarak sunduğumuz başlıca kredi paketlerimiz şunlardır; Turizm ve Sağlık sektˆr ne ˆzel esnek ˆdemeli kredi, Organize Sanayi Bˆlgelerine ˆzel esnek ˆdemeli kredi, 5 yıla kadar vadeli ipotek teminatlı Konutu Sermaye Yapan Kredi 2014 yılında İşletme Bankacılığı daha y ksek bir hacim yaratarak, daha Áok sayıda m şteriye ulaşmış olmasına karşın, mikro ve işletme m şterilerinin farklılaşan ihtiyaálarını, her bir m şterisini ˆzel ve ayrıcalıklı hissettirerek karşılamıştır yılında Bu segmentin toplam Krediler iáindeki payı %15 d zeyindedir. 16

17 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İşletme Bankacılığı Mikro ve İşletme m şteri tabanını 2014 yılında da b y tmeye devam etmiştir. Yaklaşık yeni m şteri edinimi geráekleştirmiştir. İşletme Bankacılığı 2014 yılında Bankamızın 108 şubesinin tamamında mikro ve işletme m şterilerine hizmet vermiştir. KOBİ Anadolubank, KOBİ segmentiyle 2005 yılından bu yana orta ˆlÁekli şirketlerin yanı sıra daha k Á k ˆlÁekli işletmeleri de kredi portfˆy ne dahil etmiştir. Anadolubank ın bu alanındaki hedefi, cirosu 6-25 milyon TL arasında olan m şteri kitlesinin r n ihtiyaálarını belirlemek ve bu kesime yˆnelik pazarlama etkinliklerini artırmaktır. Dağıtım kanallarında yaratılan farklılaşma sayesinde 2014 yılında i aşkın yeni m şteri edinilmiştir. Bu segmentin toplam Krediler iáindeki payı %18 d zeyindedir. Anadolubank, ˆn m zdeki yıl iáin bu segmentteki faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmayı ve KOBİ bankacılığının toplam Krediler iáindeki payını % 22 d zeyinde artırmayı hedeflemektedir. KOBİ segmenti, toplam verimliliğin artırılmasına yˆnelik Áabalar aáısından b y k bir ˆneme sahiptir ve yeni r n tasarımlarıyla da desteklenmektedir. Ticari bankacılık Geleneksel ticari bankacılık faaliyetlerinin y r t lmesinden bu segment sorumludur. Bankanın orta ve uzun vadeli ticari katma değerinin artırılmasını hedefleyen Ticari Bankacılık segmenti altında,, B y k Ticari ve Kurumsal Bankacılık Birimi cirosu 25 milyon TL zerinde olan m şterilere hizmet sunmaktadır. Faaliyetleri ticari aktivitenin ana alanını kapsayan ticari bankacılık segmenti, Áˆz m ortaklarıyla g Ál işbirlikleri y r tmekte ve daima m şteri odaklı bir yaklaşımla Áalışmaktadır. Bu sayede m şterilerinin sayısını her geáen yıl artıran ve 2014 yılında 1.000i aşkın yeni m şteri kazanan ticari bankacılık segmentinin toplam krediler iáindeki payı %51 seviyesindedir. İşletme, Ticari ve Kobi m şterilerin Kamu kurum ve kuruluşlarından alacaklarının finansmanına yˆnelik temlik işlemlerinde kredi kullandırımları yapılmaktadır. Ekonomi Bakanlığı uygulamaları iáinde yer alan kalkınmada ˆncelikli bˆlgelerde yatırım yapan m şterilere yˆnelik faiz desteği kapsamında kredi kullandırımlarına aracılık edilmektedir. r n ve Nakit Yˆnetimi M şterilerin nakit akışına aracılık etme yˆntemlerinin geliştirilmesi, yeni ticari bankacılık r n ve hizmetlerinin devreye alınması, dış ticaret işlemlerinden pay alınması, m şteri ve piyasa analizlerinin yapılması ve şube - portfˆy performans ˆlÁ m modellerinin oluşturulması Ticari Bankacılık Departmanının sorumlulukları kapsamındadır. Bu faaliyetlerin etkin şekilde y r t lmesiyle hem yeni m şteri kazanımına katkı sağlamakta, hem de verimlilik artışına yˆnelik Áˆz mler sunmaktadır. 17

18 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Potansiyeli, bankacılıkta ilk ve tek olma ˆzelliğini s rd rmekte, yeni hedef m şterilerin belirlenmesinde ˆnemli rol oynamaktadır. Kullanıcıya asistanlık desteği veren altyapı, kurumsal hafıza ˆzelliğiyle, potansiyel olarak saptanan bir firmanın m şteri edinilmesine dek yaşanan aşamaları yakından izleme fırsatı sağlamaktadır. Departman, Bankanın m şterilerin piyasa ˆdemeleri ile nakit akışındaki payını artırma hedefi doğrultusunda, m şterilerin kredi, mevduat ve diğer bankacılık ihtiyaálarını Anadolubank a yˆnlendirecek analiz ve ˆzendirme programlarını s rd recektir. Ayrıca 5 ayrı sigorta şirketinin acentesi olarak m şterilerin ferdi kaza ve elementer olmak zere t m sigorta işlemlerine aracılık edilmektedir yılında Kurum demelerinde yeni sistem geliştirmeleri yapılmış online vergi ˆdeme sistemlerine geáilmiştir. Bu şekilde m şterilerin vergi ˆdemeleri online geráekleştirilerek işlemlerin hızlanması sağlanmıştır. PERAKENDE VE TARIM BANKACILIĞI Anadolubank, Bireysel m şteri segmentine yˆnelik olarak t m r n gruplarında m şterilerimizin ihtiyaáları doğrultusunda, şubelerini Finansal Market olma stratejisi ile konumlandırmış durumdadır. Bankamız, Bireysel m şterilerimizin t ketim ve yatırımlarını fonlamak zere farklı tiplerde Bireysel kredi seáenekleri oluşturmakta, varlıklarının yˆnetiminde vade, faiz ve rahat hareket imkanı sunan yatırım r nleri sağlamaktadır. Ayrıca t m Sigorta, Bes, Kredi Kartı &POS r nlerini de m şterilerin ihtiyacı doğrultusunda farklı kanallardan sunmaktadır. Yeni teknolojilerin hızla geliştirilip g ncellendiği g n m z şartlarında, bankacılık sektˆr de yeni r n ve yeni teknolojilerle hızlı bir değişim s reci iáindedir. Perakende Bankacılık, bˆyle bir ortamda Anadolubank ın r n ve hizmetlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasında ve m şterilerin şube dışı işlem kanallarına yˆnlendirilmesinde b t n bˆl mleriyle hayati bir misyon stlenmiştir. Bireysel m şteri segmentinin yanında yıllık Cirosu TL ve altı olan Mikro tanımında takip edilen t zel nitelikli t m m şterilerin finansal ihtiyaálarını karşılanmak zere ye yapılanmıştır. Esnaf, k Á k işletmeler, şahıs şirketleri gibi firmaların uzun vadeli ve kısa vadeli kredi ihtiyaálarını geniş r n yelpazesi ve r n paketleri ile karşılamaktadır. Bankamız, Yapı Kredi Bankası ile y r t len stratejik ortaklık kapsamında 2014 yılında da World markası altında t m segmentlerdeki m şterilerine Kredi kartı POS ve Yazarkasa Pos r nleri ile hizmet vermeye devam etmiştir. Anadolubank, t m segmentteki m şterilere Elektronik Bankacılık r n ve hizmetlerinde m şteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla kesintisiz, kaliteli ve g venli hizmet sunmayı ilke edinmiştir sonu itibariyle Anadolubank ATM leri yurt Áapında 112 adettir. 18

19 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU 2014 yılında internet bankacılığında işlem adedi adet m şterimize kesintisiz hizmet verilmiştir. Ayrıca «ağrı Merkezi kanalımızla Áağrı karşılanarak m şterimize kesintisiz hizmet verilmiştir. Anadolubank, geámiş yıllarda kurduğu ve Bankamızın işbirliği iáinde olduğu b t n sigorta şirketlerinden teklif alıp poliáe yapabilme ˆzelliği taşıyan Anadolubank Sigorta Platformu (A.S.P.)nu geliştirme projelerine 2014 yılında da devam edilmiştir. Bu projelerle bir yandan şubelerimizin her segmentteki m şterilerinin Sigorta r nleri ihtiyaálarına daha kısa s rede ve sağlıklı dˆn ş yapması, diğer yandan şubelerimizdeki operasyonel iş y k n n azaltılıp verimliliğin artırılması amaálanmıştır yılında, işbirliği iáinde olduğumuz sigorta şirketleri ile her segmentteki m şterilerimizin ihtiyaálarını hızlı ve basit r nlerle ve doğru teminatlarla karşılamak amacıyla sistem Áalışmaları ve yeni r n geliştirmelerine geniş yer verilmiştir. Tehlikeli Hastalıklar, İşsizlik, Tarım Hayat, Hayatım Kobi, «ek karnesi Sigortası, İyiYaşa Hayat Sigortası gibi yeni r nler hayata geámiştir. NN Hayat Ve Emeklilik şirketi ile Tarım m şteri segmentine ˆzel Bireysel Emeklilik r n tasarlanmış ve m şterilerimize sunulmuştur. Anadolubank 2015 yılında da, Perakende Bankacılıkta; Bireysel ve Mikro tanımındaki m şterilere kredi ve mevduat ana r nleri ile retim b y kl ğ, hizmet kalitesi ile sektˆrde ˆnemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir. TARIM BANKACILIĞI T rk tarımında retime, reticiye ve tarımsal sanayinin gelişmesine destek vermek amacıyla Anadolubank Tarım Bankacılığında 7 yıldır faaliyet gˆstermektedir. Sektˆrde kendini hissettirmekte ve ihtisas bankacılığına ˆrnek teşkil edecek Áalışmalarını s rd rmektedir. Tarım Bankacılığında r n Áeşidi ve reticinin danışman bankası olarak T rk reticisine rehberlik yapan Anadolubank, raftaki yeni r nleriyle Tarım Bankacılığına farklılık getirmektedir. Bir ˆnceki seneye gˆre hacimde %46 b y me kaydeden Tarım Bankacılığı, lke tarımında reticilere daha fazla destek olmak zere tarım hizmet şubelerini hızla artırmaktadır. lkemizin coğrafi ˆzellikleri ve iklim koşullarının zenginliğini dikkate alan Anadolubank, Tarım Bankacılığı faaliyetlerine ˆzel bir ˆnem vermekte, lkemiz genelinde toplam 37 şubesinde Tarım Bankacılığı segmentinde faaliyet gˆstermektedir. Ayrıca, Tarım Kart ile reticilerimiz; T m yurt iái banka POSlarında, vadesiz veya tarım kredisi hesabından nakit Áekim dışında tek ˆdemeli alışveriş işlemleri yapabilmekte ve Anadolubank ile anlaşmalı ye iş yerlerinden Tarım Kartın sağladığı uygun fırsatlardan yararlanabilmektedir. Misyonumuz, reticinin ihtiyaá duyduğu işletme, yatırım ve benzeri her t rl talebini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamaktır. Konusunda uzman, tam donanımlı bir ekiple Áalışan Tarım Bankacılığı segmenti, T rk tarımında Anadolu reticisine verilen desteği b y yerek devam ettirecektir. 19

20 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU KREDİLER Krediler bˆl m, 6 departmandan oluşmaktadır. Bunlar : Kredi Tahsis I, Kredi Tahsis II, Kredi Tahsis III, Perakende ve Bireysel Kredi Tahsis, Mali Tahlil ve İstihbarat, Kredi Kontrol ve Risk İzleme Tahsis departmanları işletmelerin ciro ve limitlerine gˆre yapılandırılmıştır: Kredi Tahsis I-II-III Departmanları, cirosu 2,5 milyon TL zerindeki, Perakende Kredi Tahsis Departmanı, ciro kriteri olmadan TL limit ve cirosu 2.5 milyon altındaki işletmelerin kredi taleplerini karara bağlamaktadır. Anadolubank, kredi tahsisinde sektˆrel ayrım gˆzetmez. Kredi portfˆy nde, rasyonel bir yaklaşımla yˆnetilen, mali yapısı sağlam ve ekonomik krizlere dayanıklı t m firmalara yer verir. Ancak k Á k ve orta ˆlÁekli firmaların değerlendirilmesi s recinde maddi teminatın yanı sıra firmanın geámişi, mali ve kurumsal yapısı, ortakların/yˆneticilerin deneyimi ve sektˆr n durumu gibi unsurları da dikkate alır. Perakende ve Bireysel Kredi Tahsis Departmanı, ciro kriteri olmadan TL limit ile sınırlı olmak zere, cirosu 2.5 milyon TL ye kadar olan işletmelerin TL na kadar olan talepleri ile bireysel ve tarımsal kredi taleplerini değerlendirip karara bağlamaktadır. Mali Tahlil ve İstihbarat Departmanı, kredi tahsis s recinde mali tahlil ve istihbarat aáısından Tahsis Departmanlarına destek vermektedir. Kredi Kontrol ve Risk İzleme Departmanı, tahsis edilmiş kredilerin tebliğ koşullarına uygun olarak kullandırılması, kredileri sorunlu hale gelen veya gelebilecek olan m şterilerin izlenmesi, sorunu işaret eden gˆstergelerin değerlendirilmesi, gerekli aksiyonların alınması ve ilgili ekiplerin uyarılması yanı sıra m şterilere uygun durum kodlarının atanması ve risklerin zamanında geri dˆn ş n izlemektedir. Saptanan olumsuzlukları Tahsis Departmanları ve şubelerle paylaşarak gerekli ˆnlemlerin alınmasını sağlar. Bu bˆl m iáinde oluşturulan ayrı bir birim, kredi teminatlarını (başta Áek ve temlikler olmak zere) inceleyerek tahsil kabiliyetlerini belirlemekte, olumsuzluğu tespit edilen teminatlar iáin ˆnlem alınmasını sağlamaktadır. Anadolubank, hızlı karar verme s reci ve kararların s ratle uygulanmasını m mk n kılan esnek yapısı sayesinde bu alanda b y k bir rekabet st nl ğ ne sahiptir. Hedef m şteri kitlesi iáinde katma değer reten, kalıcı ve sağlıklı işbirliğine yatkın t m firmalara yer veren Banka, salt teminata dayalı bir tahsis politikası uygulamak yerine, ˆncelikle ilgili firmanın krediyi stlenme ve geri ˆdeme g c n dikkate almaktadır. 20

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

2012 Faaliyet RapoRu

2012 Faaliyet RapoRu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Özet Finansal Göstergeler 10 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 11 Kısaca Kuveyt Türk 12 Kilometre Taşları 14 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Hizmet

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı

BÖLÜM I SUNUŞ BÖLÜM II YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI BÖLÜM III FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ

BÖLÜM I SUNUŞ BÖLÜM II YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI BÖLÜM III FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ DENİZBANK 2014 FAALİY ET R AP O RU FİNANSAL HİZMETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2014 DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. BÖLÜM I SUNUŞ 1 DenizBank Finansal Hizmetler

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66 İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Yasanabilir bir dünya icin...

Yasanabilir bir dünya icin... 2012 Faaliyet Raporu Yasanabilir bir dünya icin... Değişen dünyanın sigortası ...sürdürülebilirlik inisiyatifini hayata geçiren ve fark yaratan global bir oyuncuyuz. Sigortacılık ve bireysel emekliliğin

Detaylı

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu KUVEY T TÜRK 2010 YILI faaliyet raporu İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: SUNUŞ 08 Özet Finansal Göstergeler 11 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 13 Kısaca Kuveyt Türk 14 Türk Katılım Bankacılığında

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Misyonumuz 2 Vizyonumuz 3 Kurumsal Profil 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Hep Birlikte

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler 2014 FAALİYET RAPORU Katılım bankacılığının Türkiye deki öncülerinden Kuveyt Türk, 25. yılında sektörünün lideri olarak yoluna devam etmenin gururunu yaşıyor. Faaliyet alanında olduğu kadar tarihi ve kültürel

Detaylı