T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 15 Derece değişikliği yapılarak yeni oluşturulacak olan memur kadrolarının güncellenmesinin görüşülmesi. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /37 sayılı yazısı ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinde "boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır" denildiğinden buna istinaden Belediyemizde; T.H.Sınıfı 5 dereceli 3 adet Mühendis kadrosunun iptali, 3 dereceli 3 adet Mühendis T.H.Sınıfı 3 dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptali, 3 dereceli 1 adet Mühendis T.H.Sınıfı 5 dereceli 1 adet Tekniker kadrosunun iptali, 3 dereceli 1 adet Tekniker T.H.Sınıfı 6 dereceli 1 adet Ekonomist kadrosunun iptali, 5 dereceli 1 adet Ekonomist T.H.Sınıfı 3 dereceli 1 adet Şehir Plancısı kadrosunun iptali, 2 dereceli 1 adet Şehir Plancısı G.İ.H.Sınıfı 8 dereceli 1 adet VHKİ kadrosunun iptali, 7 dereceli 1 adet VHKİ G.İ.H.Sınıfı 6 dereceli 1 adet Memur kadrosunun iptali, 5 dereceli 1 adet Memur G.İ.H.Sınıfı 10 dereceli 1 adet Memur kadrosunun iptali, 7 dereceli 1 adet Memur S.H.Sınıfı 8 dereceli 1 adet Sağlık Memuru kadrosunun iptali, 6 dereceli 1 adet Sağlık Memuru kadrosunun ihdası Ekte sunulan III Sayılı Dolu Kadro Cetveli kullanılarak iptal-ihdas işlemlerinin yapılmasının görüşülmesi istenilmektedir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizde dolu bulunan; T.H.Sınıfı 5 dereceli 3 adet Mühendis kadrosunun iptali, 3 dereceli 3 adet Mühendis

2 T.H.Sınıfı 3 dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptali, 3 dereceli 1 adet Mühendis T.H.Sınıfı 5 dereceli 1 adet Tekniker kadrosunun iptali, 3 dereceli 1 adet Tekniker T.H.Sınıfı 6 dereceli 1 adet Ekonomist kadrosunun iptali, 5 dereceli 1 adet Ekonomist T.H.Sınıfı 3 dereceli 1 adet Şehir Plancısı kadrosunun iptali, 2 dereceli 1 adet Şehir Plancısı G.İ.H.Sınıfı 8 dereceli 1 adet VHKİ kadrosunun iptali, 7 dereceli 1 adet VHKİ G.İ.H.Sınıfı 6 dereceli 1 adet Memur kadrosunun iptali, 5 dereceli 1 adet Memur G.İ.H.Sınıfı 10 dereceli 1 adet Memur kadrosunun iptali, 7 dereceli 1 adet Memur kadrosunun ihdası S.H.Sınıfı 8 dereceli 1 adet Sağlık Memuru kadrosunun iptali, 6 dereceli 1 adet Sağlık Memuru kadrosunun ihdas edilmesine; ekte sunulan III Sayılı Dolu Kadro Cetveli kullanılarak derece değişikliğinin güncellenmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin l bendi gereğince yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

3 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 16 Belediyemize ait işçi kadrolarının VII sayılı cetvel kullanılarak güncellenmesinin görüşülmesi. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /36 sayılı yazısı ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre İşçilere ait VII Sayılı dolu boş durumlarını gösterir işçilere ait kadro ihdas cetvelinin güncellenmesinin görüşülmesi istenilmektedir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre İşçilere ait ekte sunulan VII Sayılı dolu boş durumlarını gösterir kadro ihdas cetvelinin güncellenmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) fıkrasına göre yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

4 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 17 Belediyemize ait iş makinelerinin taşınmasında kullanılmak üzere 1 adet Lowbet satın alınmasının görüşülmesi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve sayılı yazısı ile Belediyemize ait iş makinelerinin taşınmasında kullanılmak üzere 1 adet Lowbete ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 1 adet Lowbetin alınmasının görüşülmesi istenilmektedir. Belediye Meclisimizce konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemize ait iş makinelerinin taşınmasında kullanılmak üzere 1.el 1 adet Lowbet alınmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının Fen İşleri Müdürlüğü, bir nüshasının Destek Hizmetler Müdürlüğüne, bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

5 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 18 Merkez Mahallesi 208 ada 1 parsel üzerinde Belediyemizce yapılması planlanan eğlence yerlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun yapım işleri uygulama yönetmeliğine göre ihalesinin yapılmasının görüşülmesi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve sayılı yazısı ile İlçemiz Merkez Mahallesi 208 ada, 1 parsel üzerinde Belediyemizce yapılması planlanan Eğlence Yerleri ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği' nin 5.maddesinin c bendinde "Uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur" denildiğinden yapılması planan eğlence yerlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddesine göre ihalesinin yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi istenilmektedir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez Mahallesi 208 ada, 1 parsel üzerinde Belediyemizce yapılması planlanan Eğlence Yerleri ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği' nin 5.maddesinin c bendinde "Uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur" denildiğinden, Belediye Meclisimizin tarih ve 71 sayılı kararının iptal edilmesine; Belediyemizce yapılması planan Eğlence Yerlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine göre ihalesinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine gereğince yapılan açık oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Cenk SÖNMEZ red, diğer üyelerin oylarıyla oyçokluğu ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının Fen İşleri Müdürlüğüne, bir nüshasının Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

6 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 19 Belediye Meclisinin 11 sayılı kararı ile plan bütçe komisyonuna havale edilen konuya ilişkin plan bütçe komisyonunun tarihli komisyon raporunun görüşülmesi. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /41 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin tarih ve 11 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun tarihli raporunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün Belediye Başkanlığına verdiği tarih ve 2 sayılı yazısında; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin 2016 ve 2017 yılları içinde yıllık periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi, belirlenecek ücretten Belediyece pay alınıp alınmayacağı, alınacak ise alınacak ücretin % 10' unu geçmemek üzere belirlenmesi istenmektedir. Söz konusu talep Belediye Meclisinin tarih ve 11 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonca yapılan inceleme neticesinde; ilçemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin 2016 yılı yıllık periyodik kontrol ücreti; 0-5 durak arası: 160,00 TL+ KDV, 6-10 durak arası: 180,00.-TL + KDV olarak belirlenmesi, 2017 yılında ise 2016 yılı için belirlenen ücretlerin, 2016 yılı yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanması, idare payının ise alınmaması komisyonca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; ilçemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin 2016 yılı yıllık periyodik kontrol ücreti; 0-5 durak arası: 160,00 TL+ KDV, 6-10 durak arası: 180,00.-TL + KDV olarak belirlenmesine, 2017 yılında ise 2016 yılı için belirlenen ücretlerin, 2016 yılı yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanmasına, idare payının ise alınmamasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

7 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : tarih ve 96 nolu Meclis kararında belirtilen evsel katı atık tarifelerinden 27. Sırada bulunan okullar sınıfında yer alan Cumhuriyet İlköğretim okulu TL olması gerekirken, sehven yazılan TL nin düzeltilmesinin görüşülmesi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /18 sayılı yazısı ile 27 Ekim 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre Belediyemizce 2016 yılında yapılacak olan katı atık toplama hizmetlerinin tarifelerinin belirlenmesi konusu Belediye Meclisinde Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısında görüşülmüş olup, tarih ve 96 nolu Meclis Kararı Evsel Katı Atık Tarifelerinde belirlenmiştir. Ancak 27.sırada bulunan Okullar sınıfında yer alan Cumhuriyet İlköğretim Okulu 500,00.-TL olması gerekirken sehven 230,00.-TL yazılmıştır. Konunun Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesi istenilmektedir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili Belediye Meclisinin tarih ve 96 nolu kararının 27.sırada bulunan Okullar sınıfında yer alan Cumhuriyet İlköğretim Okulu' nun Evsel Katı Atık Ücretinin 500,00.-TL olarak belirlenmiş olup, uygulanmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve bir nüshasının da Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülmek üzere gönnderilmesine karar verildi.

8 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 21 Belediye Meclisimizin tarih ve 97 sayılı kararı ile ,00.TL lik araç ile iş makinası alınması için bankalardan 5 (beş) yıl vadeli kredi kullanarak bu araçaların temini için alınan Meclis kararına ek olarak İller Bankasından bu kredinin kullanılabilmesi şartlarının daha uygun olması halinde Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /89 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin tarih ve 97 sayılı kararı ile ,00.-TL' lik araç ve iş makinası alınması için bankalardan 5 yıl vadeli kredi kullanarak bu araçların temini için alınan Meclis Kararına ek olarak İller Bankasından bu kredinin kullanılabilmesi şartlarının daha uygun olması halinde Belediye Başkanına yetki verilerek bir karar alınması istenilmektedir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediye Meclisinin tarih ve 97 sayılı kararı ile ,00.-TL' lik araç ve iş makinası alınması için bankalardan 5 yıl vadeli kredi kullanarak bu araçların temini için alınan Meclis Kararına ek olarak gündem gereği yapılan müzakere sonucunda söz konusu iş için şartların daha uygun olması halinde İller Bankasından kredi kullanılmasına, bu konuda iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı ' a yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir nüshasının Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

9 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 22 Mülkiyeti Belediyemize ait No: 6 adresinde bulunan tapunun Merkez Mahallesi Kenan Evren Bulvarı 50 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan otelin satışının görüşülmesi. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /93 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez Mahallesi Kenan Evren Bulvarı No: 6 adresinde bulunan tapunun 50 ada 2 parsel sayılı ,77 m2 taşınmaz alan üzerindeki otelin satışının yapılabilmesi için konunun görüşülmesi istenilmektedir. Belediye Meclisince konununun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez Mahallesi Kenan Evren Bulvarı No: 6 adresinde bulunan tapunun 50 ada 2 parsel sayılı ,77 m2 taşınmaz alan üzerindeki otelin satışının yapılması konusunun incelenmek üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine; yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir nüshasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

10 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 23 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karaçalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hakkı Ege İş Merkezinin 2. katındaki Belediye hizmet binasının bir kısmının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bedelli veya bedelsiz olarak tahsisinin yapılmasının görüşülmesi. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /91 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karaçalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hakkı Ege İş Merkezi' nin ikinci katındaki hizmet binamızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu Belediyelerin görevleri arasında 15 (h) maddesi mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamuşlaştırmak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunların üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek ve yine aynı kanunun 75 (d) maddesi Belediyeler kendilerine ait taşınmazların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edilebilir, bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz denilmektedir. Bu nedenle mülkiyeti Belediyemize ait Hakkı Ege İş Merkezindeki mülkiyeti Belediyemize ait olan bu yerin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine tahsis edilmesi ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesi konusunun görüşülmesi istenilmektedir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.madesinin (h) bendi ve 75.maddesinin (d) bendi gereğince mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karaçalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hakkı Ege İş Merkezi' nin ikinci katındaki hizmet binasının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine 20 yıla kadar bedelsiz olarak tahsis edilmesine, protokol yapmak üzere, hizmet binasının tadilat, kullanım hakkını belirlemeye ve plan değişikliği yapma konusunda Belediye Başkanı ' a yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne, bir nüshasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

11 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 24 Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün talebine istinaden Belediye ve Meclis Başkanı ' ın sözlü teklifi ile mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü' e ait Hürriyet Mahallesi 79 ada 25 nolu parsel içerisindeki atıl durumda olan toplam ,00 m2'lik alan ile Hürriyet Mahallesi 78 ada 1 nolu parsel içerisinde de ,00 m2' lik alanın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün talebine istinaden Belediye ve Meclis Başkanı ' ın sözlü teklifi ile gündeme alınan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /117 sayılı yazısı ile mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü' ne ait Hürriyet Mahallesi 79 ada 25 nolu parsel içerisinde atıl durumda bulunan ve TİGEM tarafından kullanılmayan Hükümet Konağı ile Jandarma binası arasında kalan yaklaşık ,00 m2' lik alan, Kapalı Spor Salonu ile Emniyet Lojmanları arasında kalan yaklaşık ,00 m2'lik alan, futbol sahası ile drenaj kanalı arasında kalan yaklaşık ,00 m2' lik alan olmak üzere toplam ,00 m2' lik alan ile yine mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Hürriyet Mahallesi 78 ada 1 nolu parsel içerisinde de Anadolu Lisesi yolunun kuzeyinde bulunan yaklaşık ,00 m2' lik alanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satın alınması veya 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 Sayılı İmar Kanununun 10.maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının görüşülmesi istenilmektedir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü' ne ait Hürriyet Mahallesi 79 ada 25 nolu parsel içerisinde atıl durumda bulunan ve TİGEM tarafından kullanılmayan Hükümet Konağı ile Jandarma binası arasında kalan yaklaşık ,00 m2' lik alan, Kapalı Spor Salonu ile Emniyet Lojmanları arasında kalan yaklaşık ,00 m2'lik alan, futbol sahası ile drenaj kanalı arasında kalan yaklaşık ,00 m2' lik alan olmak üzere toplam ,00 m2' lik alan ile yine mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Hürriyet Mahallesi 78 ada 1 nolu parsel içerisinde de Anadolu Lisesi yolunun kuzeyinde bulunan yaklaşık ,00 m2' lik alanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satın alınması veya 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 Sayılı İmar Kanununun 10.maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması talebinin incelenmek üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne;

12 İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

13 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 25 Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü' nün talebine istinaden Belediye ve Meclis Başkanı ' ın sözlü teklifi üzerine Almanya' nın Berlin şehrinde Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan ITB Seyahat Fuarına katılacak olan heyetin belirlenmesinin görüşülmesi. Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü' nün talebine istinaden Belediye ve Meclis Başkanı ' ın sözlü teklifi ile gündeme alınan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /23 sayılı yazısı ile Goca-Fuar ve Sergi Hizmetleri Ltd.Şti' nin tarihli davet yazısında Uluslararası Fuar ve Sergiler düzenlemekte olan Goca Fuar Kongre ve Sergi Hizmetleri Limited Şirketince Almanya' nın Berlin Şehrinde Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 180' den fazla ülkeden ' den fazla ticari ziyaretçinin katılacağı ve 6 milyar Euroluk iş hacmine sahip Uluslararası ITB Seyahat Fuarına Belediye Heyetini davet etmektedir. Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) bendinde; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehiriçi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu ' in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açar, aynı kanunun 18.maddesinin (p) bendinde Yurtiçindeki ve İçişleri Bakanlığı' nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek, 74. maddesinde Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığı' nın izninin alınması zorunludur. Denilmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü' nün tarih ve 2005/62 sayılı genelgenin 6.maddesinde toplantı; kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle görevlendirmelerde, organizasyonu düzenleyen kuruluş (Belediye, Belediyeler

14 Birliği ve uluslararası kuruluş vb.) veya resmi makamlar tarafından yapılmış davet yazıları alınacaktır. 7.maddesinde yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında Belediye Meclisine ilk toplantıda bilgi verilecek denilmektedir. İlçemizin denize 117 km' lik sahili bulunması ve ilçemizde uluslararası havalimanının bulunmasına rağmen yeterli derecede turizmden faydalanamamaktadır. Havalimanına yaklaşık turist inmesine rağmen havalimanına gelen turistler ilçemize uğramadan diğer tatil merkezlerine gitmektedir. Bu da ilçemizin yeterli miktarda turizmden yararlanamadığını göstermektedir. İlçemizin turizmden daha fazla yararlanmasını sağlamak için seyahat acenteleri ile istişarelerde bulunmak üzere Mart 2016 tarihleri arasında Almanya' nın Berlin Şehrinde düzenlenen ITB Seyahat Fuarına ilçemizi ve bölgemizi tanıtan Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış yeterli miktarda broşür, katalog ve cd' ler ile ilçemizde bulunan özel ve resmi sektör temsilcileri ile fuara katılınması, ilçemiz ve bölgemiz turizm açısından yararlı olacağı düşünülmekte olup, Almanya' nın Berlin şehirinde Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan ITB Seyahat Fuarına katılınması ve fuara katılacak heyeti belirlenmesi istenilmektedir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İlçemizin turizmden daha fazla yararlanmasını sağlamak için seyahat acenteleri ile istişarelerde bulunmak üzere Mart 2016 tarihleri arasında Almanya' nın Berlin Şehrinde düzenlenen ITB Seyahat Fuarına T.C. Kimlik Numarası Belediye Başkanı Muhammet ŞAŞMAZ, Meclis Üyelerinden T.C. Kimlik Numaralı Ramazan ONTAŞ, T.C. Kimlik Numaralı, T.C. Kimlik Numaralı İlhan KURAL, T.C. Kimlik Numaralı Alim KARACA, T.C. Kimlik Numaralı Musa DOĞAN, T.C. Kimlik Numaralı, T.C. Kimlik Numaralı Adnan Yüksel KOCAPINAR, T.C. Kimlik Numaralı Halil ÇALIŞ ve T.C. Kimlik Numaralı Nadi UYSAL, Belediyemiz Memurlarından Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü T. C. Kimlik Numaralı Hakan TUNCEL ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili T.C. Kimlik Numaralı Tülay KOYUNCU' nun Mart 2016 tarihlerinde görevli olarak gönderilmesine; görevli gidecek olan Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve Belediyemiz memurlarının Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 tarih ve 2005/62 sayıl genelgesinin 8. maddesine göre görevli gidecek olan Belediye Başkanı, Meclis Üyesi ile Belediyemiz memurlarının 6245 sayılı harcırah kanunu hükümlerine göre giderlerinin ödenmesine, aynı kanunun 11.maddesi "Belediye Bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdışı görevlendirmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdışına çıkış amacı, süresi ve program hakkında Bakanlığa iletilmek üzere önceden ilgili Valiliğe bilgi verilecektir" denildiğinden, yurtdışı çıkışlarının İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere Muğla Valilik Makamına bilgi verilmesine;5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi yapılan açık oylama oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne, bir nüshasının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve bir nüshanın da Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

15 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 26 Belediye Zabıta Müdürlüğü' nün talebine istinaden Belediye ve Meclis Başkanı ' ın sözlü teklifi ile Gaziantep İlinde faaliyet gösteren Canlı Hayatını İyileştirme Derneği tarafından Belediyemize 2 yıl süre ile şartlı bağış yapılan bir adet hayvan ambulansının kabulü ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Belediye Zabıta Müdürlüğü' nün talebine istinaden Belediye ve Meclis Başkanı ' ın sözlü teklifi ile gündeme alınan Zabıta Müdürlüğü' nün Başkanlık makamına vermiş olduğu tarih ve /164 sayılı yazısı ile Haydost Derneğinin tarihli e-postasında; Belediyemize bir adet hayvan ambulansı tahsis ederek destek olmak istediklerini, tahsis edilmek istenen hayvan ambulansının Gaziantep İlinde faaliyet gösteren Canlı Hayatını İyileştirme Derneğine ait olduğunu ve tahsis süresinin 2 (iki) yıl olduğu belirtilmektedir. Belediye Kanununun 18.maddesinin (g) fıkrasına göre tahsis ve protokol işlemleri için Belediye Başkanı ' a yetki verilmesi istenilmektetir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Gaziantep İlçesinde faaliyet gösteren Canlı Hayatını İyileştirme Derneği tarafından Belediyemize 2 yıl süre ile kullanılmak üzere şartlı bağış yapılan hayvan ambulansının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (g) bendine göre kabul edilmesine, şartlı bağış yapılan ambulansın hayvan tedavisi, bakımı vb. işlerde kullanılmasına, protokol işlemlerini yapmak üzere Belediye Başkanı ' a yetki verilmesine; yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının Zabıta Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi karar verildi.

16 MECLİS I Havale Tarihi : Kararın Nosu : 27 Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü' nün talebine istinaden Belediye ve Meclis Başkanı ' ın sözlü teklifi ile Dalaman 2.Bisiklet ve Deniz Festivali yapılmasının talebinin görüşülmesi. Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü' nün talebine istinaden Belediye ve Meclis Başkanı ' ın sözlü teklifi ile gündeme alınan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü' nün Başkanlık Makamına vermiş olduğu tarih ve /10 sayılı yazısı ile Dalaman Bisiklet Derneği' nin Belediye Başkanlığı' na vermiş olduğu tarih ve 2016/005 sayılı yazısı ile 12, 13, 14 ve 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Dalaman Belediyesi ile kurum ve kuruluşların da katkısı ile 2.Dalaman Bisiklet ve Deniz Festivali yapılması talebinde bulunulmuş, Dalaman Kent Konseyi de tarih ve 2016/03 sayılı yazısı ekinde alınan Kent Konseyi Kararında Dalaman Belediyesi, Kent Konseyi ve (DABİSDE) Dalaman Bisiklet Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek üçlü protokol çerçevesinde 12, 13, 14, 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Dalaman 2. Bisiklet ve Deniz Festivali' nin yapılması ve Belediyemizin bu festivale iştirak etmesi talep edilmektedir Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) fıkrasında "Belediye Mahalli Müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı; temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Şehiriçi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım; Gençlik ve Spor, Orta ve Yüksek Öğrenim Öğrencileri yurtları, (Bu kanunun 75 nci maddesinin son fıkrası Belediyeler, İl Özel İdareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları Birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, Orta ve Yükseköğrenim yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz) sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır (mülga son cümle; 12/11/ /17 Md.) (Ek cümleler 12/11/ /17 Md) Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu ' nin üzerindeki Belediyeler kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. Diğer Belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler" Aynı Kanunun 75.maddesinde Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde

17 iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahalli İdareler ile Merkez idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir denildiğinden, Dalaman Kent Konseyi ve Bisiklet Derneği işbirliği ile Dalaman 2 nci Bisiklet ve Deniz Festivali yapılması konusunun görüşülmesi istenilmektedir. Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Mayıs 2016 tarihlerinde, Dalaman Bisiklet Derneği, Dalaman Kent Konseyi Başkanlığı ve Belediye Başkanlığımız tarafından ortak düzenlenecek olan 2.Dalaman Bisiklet ve Deniz Festivalinin yapılması ve üçlü prokotol yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince Belediye Başkanı ' a yetki verilmesine; 5393Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne; İşbu kararımızın gereği için bir nüshasının Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir nüshasının Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.01.2017 Kararın Nosu : 13 Almanya' nın Berlin Şehrinde 08-12 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan İTB seyahat fuarına katılacak olan heyetin belirlenmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 11.08.2017 Kararın Nosu : 62 Belediye Meclisi' nin 01.08.2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Altıntas Mahallesi yer altı nakil hattı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.03.2017 Kararın Nosu : 23 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesine göre 2 Encümen Üyesinin bir yıllığına gizli oy ile seçiminin yapılması. başkanlığında, üyeler,, Ramazan

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 08.04.2014 Kararın Nosu : 43 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine göre I.ve II.Meclis Başkan Vekili ile 2 asil ve 2 yedek Meclis Katibinin gizli oy ile seçiminin yapılması.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.08.2016 Kararın Nosu : 77 Meclis Üyelerinden Mehmet MADENCİ, Halil ÇALIŞ, Nadi UYSAL ve Ekrem DAŞDEMİR üyesi bulundukları Milliyetçe Hareket Partisi nden istifa etmiş olduğundan,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.07.2016 Kararın Nosu : 72 Meclis Üyelerinden Hüseyin ERTUĞRUL bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi' nden istifa etmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ile

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 18.12.2015 Kararın Nosu : 1 Belediyemiz 2015 mali yılındaki gelir ve giderleri ile hesaplarının incelenmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince gizli oy ile

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 23.03.2016 Kararın Nosu : 36 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine göre I. ve II. Meclis Başkan Vekili ile en az 2 asil 2 yedek Meclis Kâtibinin gizli oy ile ilk Mahalli

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar No : 21 Karar Konusu: Akyurt un dünü ve bugününü anlatan kültür yayını olarak hizmet tanıtım kitapçığının hazırlanması. ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN(Katılmadı),

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Emine KARAKUŞ GÜVEN MECLİS KATİBİ

Emine KARAKUŞ GÜVEN MECLİS KATİBİ MECLİS I Havale Tarihi : 25.04.2014 Kararın Nosu : 59 Belediyemize ait memur ve işçi kadro ihdasları ile kadrolarının güncellenmesinin görüşülmesi. başkanlığında, üyeler,, Ramazan ONTAŞ, İlhan KURAL, Ülkü

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-382 05/09/2014 Konu : Karar Özeti ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 01 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 16 ncı birleşim 1

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ SNO KARAR TARİHİ KARAR NO 1 07012015 01 KARARIN KONUSU Meclis Üyeleri Merdin CANTAŞ, Selami YILDIZ ve Erol YÜRÜK ün toplantıya

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.01.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 1 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.01.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 1 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.01.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 1 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/01/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Havale Tarihi : 26.08.2014 Kararın Nosu : 107 Derece değişikliği yapılarak yeni oluşturulacak olan kadro ihdaslarının güncellenmesinin görüşülmesi. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü nün Başkanlık Makamına

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-385 05/09/2014 ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 03 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 nci birleşim 1 nci oturumunda alınan

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 03.07.2014 NO 22 KONUSU E SEVK EDİLEN DİLEKÇE (CENK DEMİRKUTLU NUN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ) Gündem maddesi olarak, Cenk DEMİRKUTLU nun 12.06.2014 tarih ve 10 sayılı dilekçesi ile 130 Ada 9 parsel

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 297 KARAR 297: Meclis i Yılmaz KARAKOYUNLU, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Bülent ONAT ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 298 KARAR 298 : İlçenin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/2-1 (6) Belediye Meclisi 02/02/2012 Perşembe günü saat 14.00 da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 30/01/2012 tarih ve 182 sayılı yazısının incelenmesi

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2014/11-1 (110) Karar Tarihi : 04/11/2014

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2014/11-1 (110) Karar Tarihi : 04/11/2014 Karar No : 2014/11-1 (110) Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 31/10/2014 tarih ve 30165 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Birleşmiş Kentler ve yerel Yönetimler Teşkilatı nın (UCLG)

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 147 KARAR 147 - Meclis Üyesi, Çağlagül ÖZÇELİK in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 148 KARAR 148 Urla Belediye Meclisi nin 13.11.1986 tarih ve 1986/5

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 01 Gündemin 1. maddesi;plan ve Bütçe komisyonu üyesi seçilmesine dair nün 28.12.2011 tarih 565 sayılı onayı meclise okundu. 5393 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :365 KARAR 365 : İlçenin Altıntaş Mahallesi 2193 ada 1 parselde Belediyemizin 1771/26670 hisse oranına düşen 17,71 m2 lik hissesi, Cemile KAYACAN ın 23448/26670 hisse oranına düşen 234,88 m2 lik

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2014 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ Karar No : 119 Özü: İlçemiz, İstiklal Mahallesi, 54 pafta, Karar Trh : 2923 no lu parsel. (PİN:4260,7) Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş Tahsin ÇUHADAR, Yusuf KARACA, Adem KÜMBET, Haluk Uğur

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 Yüzme Havuzu Tahsisi Hk. edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/11/2015 tarih ve 2583 sayılı teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılması talep edilmektedir. neticesinde;

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA MECLİSİ Tarih : 07.02.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 KONU : İptal-İhdas. üzere Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/01/2012 tarih ve 116 sayılı teklifi üzerinde

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 44 Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısının1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/4-1 (23) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 01/03/2011 tarih ve 325 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.01.2017 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/27 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özet: Genç Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasında 8 kg.da birinci olan Mehmet Ufuk TEKNECİ'nin ödüllendirilmesi. "07/04/204 tarihli Meclis toplantısında

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi. (2015/1) Meclis te yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiserleri ve Zabıta Memurlarına 2015 Yılında ödenecek

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2014 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Komisyonumuza havale edilen 25.07.2016 tarih ve 80000058/457 sayılı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü nce işletilmesi yapılan

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU MECLİSİ Tarih : 06.09.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU KONU : Ödenek Aktarma. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 05.09.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Tarihi: 03/04/2015 Sayısı: Birleşim: 4 Oturum: 2 T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ

Tarihi: 03/04/2015 Sayısı: Birleşim: 4 Oturum: 2 T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ Sayısı: 20582433-301.05-61 Yoklama, Gündeme İlaveler Ve Önceki Toplantının Karar Özetinin Kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında, Ramazan YAKICI, Nurettin KARAASLAN, Mehmet

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/3-1 (101) Karar Tarihi : 05/03/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/3-1 (101) Karar Tarihi : 05/03/2013 Karar No : 2013/3-1 (101) Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 26/02/2013 tarih ve 6853 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediyemizin, Türkiye

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.01.2014 Kararın Nosu : 16 Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonunun 09.01.2014 tarih ve 17

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 04 / 01 / 2017 Sayı : 03 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı karar ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :283 KARAR 283 : Ahmet Bahri YALAZ, Mehmet BİLGİN, Bülent ONAT ve Zeki ALDI nın mazeretlerinin kabulüne işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No :284 KARAR 284 : İlçenin Barbaros

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı