15. Uluslararası Savcılar Forumu. ÇalıĢma Raporu. SınıraĢan-Organize Suçlarla Mücadele Konusundaki Kasım 2012, Ġstanbul-Türkiye JHA 50215

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15. Uluslararası Savcılar Forumu. ÇalıĢma Raporu. SınıraĢan-Organize Suçlarla Mücadele Konusundaki. 25-28 Kasım 2012, Ġstanbul-Türkiye JHA 50215"

Transkript

1 Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Saksonya BaĢsavcılığı Almanya SınıraĢan-Organize Suçlarla Mücadele Konusundaki 15. Uluslararası Savcılar Forumu ÇalıĢma Raporu Kasım 2012, Ġstanbul-Türkiye JHA

2 Birinci Gün-27 Kasım 2012, Salı 1 I.SınıraĢan Suçların KovuĢturulmasında Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üye devletlerle ĠĢbirliği(The Turkish cooperation with EU Member States in prosecuting cross-border crime) A. UYAP (Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi-Mesut ORTA, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı, Adalet Bakanlığı, Ankara, Türkiye) UYAP Sisteminin adli makamlarca kullanılması,bilgiye erişim ve paylaşım konusunda açıklamalarda bulunmuştur.ycgk nun 2011//258 sayılı kararı ile nüfus kaydının UYAP üzerinden alınmasının yeterli olacağı ifade edilmiştir.vatandaşın temel haklarından olan kamu hizmetlerine erişimin bir tezahürü olarak SMS-4060 UYAP bilgilendirme sistemi devreye girmiş olup şu anda yaklaşık 800 bin abonesi bulunmaktadır. B.SELEC-SECI Center (Güneydoğu Avrupa Kolluk Kuvvetleri ĠĢbirliği Merkezi, eski adı: SECI) 1. Alparslan ÇALIġKAN, ĠçiĢleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi BaĢkan Yardımcısı, Ankara, Türkiye Bu teşkilatın hem merkez ve hem de taşra teşkilatı bulunmaktadır.jandarma ve Sahil güvenlik komutanlıklarında ayrıca birimleri bulunmaktadır.mali suçlar,suçtan elde edilen gelirlerin takibi,uyuşturucu ve organize suçlar ile ilgili görevleri bulunmaktadır. 2

3 Uyuşturucu suçlar ile mücadele en önemli görev alanını oluşturmaktadır.bu mücadele;uluslararası suç sebepleri ile mücadele,ulusal mücadele,talep azaltımı,insiyatif almak ve terörizmle mücadele olmak üzere beş başlık altında olmaktadır yılları arasında 85 operasyon yapılmıştır.emcdd nın Türkiyedeki kontak noktası Emniyet Genel Müdürlüğüdür.Mali suçlarla mücadele,genel olarak ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile mücadele şeklinde olmaktadır.aynı zamanda insan ticareti, kültür ve tabiat varlığı olarak Kabul edilen eserlere ilişkin de mücadele yapılıyor. SELEC nedir?güneydoğu Avrupa Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Merkezi anlamına gelmektedir.aralık 2010 da SELEC antlaşması imzalanmıştır.07/10/2011 tarihinden beri bu ad altında faaliyetlerini yürütmektedir.merkesi Bükreştedir.10/11/2011 tarihinde katılım antlaşması onaylanarak RG de yayımlanmıştır.operasyonel ortak olabilmek için antlaşmanın onaylanması ve tüm üye devletlerin kabulü gerekir.seci SELEC e dönüştürülerek bir veri bankası kurulmuştur.ülkeler buna göre bir irtibat noktası oluşturacaklardır.sınır aşan suçlarla mücadelede destek sağlamak, suç istihbaratında destek sağlamak,suç istihbaratının korunması,bilgi sisteminin korunması ve geliştirilmesi görevler arasındadır. Operasyonel işbirliği,irtibat görevlileri vasıtasıyla yerine getirilmektedir.bu şekilde merkez oluşturularak,etkin soruşturma yürütmek,bilgi değişimini sağlamak,analiz kapasitesinin kullanımı amaçlanıyor. SELEC, Konsey ve Yönetim (Genel Müdür, müdür yardımcıları ve irtibat görevlileri) birimlerinden oluşmaktadır. SELEC in görevleri şunlardır: -Uyuşturucu ile mücade, -Yasa dışı göç ve insan ticareti, -Mali suçlar, -Çalıntı araçlar, -Terörle mücadele, -Sahtecilik ve kaçakcılık, -Konteynır güvenliği. SEEPAG-Sınıraşan suçlarda adli işbirliği için teşkil olunmuştur.karşılıklı adli yardım için işbirliği esastır. 3

4 2. Oana Daniela PATU, Savcı, Terörizm ve Organize Suçları SoruĢturma Bölümü, BaĢsavcılık Makamı, BükreĢ, Romanya Özellikle Methamphetanine üzerine kurgulu örnek vaka sunumu yapmıştır.selec de görevli polisler,organize suçlarda kodlanmış mesj sistemi üzerinde durulmuştur.örnek olayda 7 Türk vatandaşı tutuklanmıştır.9.6 Kg Methamphetanine elegeçirilmiş ve buna el konulmuştur. II.Organize Suçun KovuĢturulmasında Teknik Yardım A.Dijital Ortamda Ġpuçlarının AraĢtırılması: Yeni SoruĢturma Teknikleri (IMSI-Catcher, Voice over IP, WLan, WiFi-Observation, Seamless-handover, Navigation-systems, iphones)-(christian DRESSLER ve Stefan WAGNER, Polis memuru/mühendis, Bavyera Eyaleti Ceza SoruĢturma Bölümü, Münih, Almanya) Yeni suç tipolojisinde internet izi sürülebilir bir alan oluşturmaktadır.dijital ortamda ip uçlarının tespit edilmesi önem arzetmektedir.her zaman gerçek dünya ile sanal dünya arasında bir bağ bulunmaktadır.gerçek dünyadaki suçlu sanal ortamda bulunabilmektedir.sanal dünyadaki suç oluşumları arasında kredi kartı tacirleri vardır.kolay para piyasalarca nasıl yorumlanmaktadır?internet ortamında derin bir web alanı bulunmaktadır.(the Deep Web)Derin web,google tarafından bulunamayan webtir.derin webte sörf için özel bir programa ihtiyaç vardır.bu ağda organize suç örgütlerinin her türlü bilgisine ulaşılabilir.oldukça yaygın ve anonimdir.kredi kartı tacirleri,derin web sitelerinde kredi kartı bilgilerini satın alabilmektedirler.bunu anonim bir şekilde yapıyorlar.burada temel sorun kredi kartı bilgilerine nasıl ulaşıldığıdır.kredi kartı kullanıcılarının kredi kartı bilgileri internette bulunmaktadır.örneğin, Amazon com. dan bir kitap satın almış olabilirsiniz.tabii ki bu şirketin web sayfası güvenlidir.ancak küçük bir siteye girdiğinizde size bir hata mesajı gelebilir.korsanlar sizin bilgilerinizi 4

5 ele geçirebilir.korsanlar sizin ödeme bilgilerinizi değiştirebilir.ödeme bilgileri ve diğer bilgiler korsanların hesabına girebilir. E.Mail-İnterception-Kart GSM şirketlerinin IP numaralarını saklama zorunluluğu bulunmamaktadır.anonim bir biçimde internette işlem yapılabilir.e.mail kutuları var.bunlar, Facebookve You-Toube gibi servis sağlayıcalarda bulunabilmektedir.ya da Skype adreside olabilir.ip sağlayıcılar sayesinde tüm dünya adreslerine ulaşılabiliyor.sınıraşan suçlar bakımından Skype önemlidir.ip yakalayıcıları suçluyu Skype üzerinden bulabiliyor. Bizim amacımız gerçek dünyada suçluyu bulabilmektir.sim kartı incelemek için cep telefonunun devamlı açık ve çekim alanı içinde olması gerekiyor.ip alanında fazla ilerleme yok.ab 2006 Direktifi sayesindesinyallerin gönderildiği baz istasyonu bulunabiliyor.her bir cep telefonunun kimlik numarası(imei) vardır.sanal ortamda akıllı telefonların izleri vardır.i-fon ve Androit telefonlar internette izler bırakıyorlar. B. Verilerin Korunması-Yasal Düzenlemeler(Veronika ZUFFOVA-KUNCOVA Veri Koruma Makamı, Slovakya) Verilerin korunması ve gözlemlenmesinde yasal sınırlar vardır.bunlardan ilki,ahisnin 8.maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı ilkesidir.aihs nin 8/2.maddesine göre,kamu makamları ancak demoratik bir toplumda refahı veya kamu güvenliği için bu özgürlüğe sınır getirebilir. ECHR (İçtihat Hukuku): Hangi durumlarda bu konuya müdahale edilebilir?aihm e göre,hakimler kamu çıkarı doğrultusunda hareket etmelidirler. Veri kısıtlaması ve veriye erişim farklı boyutlarda olabilir. -108/1981 Otomatik İşleme Tabi Tutulmuş Verilerin Korunması Sözleşmesi (5,6,7 ve 8. maddeler). Kayıtlı veriler saklanmalı ve hukuksal güvenliği sağlanmalıdır.(sağlık,etnik köken,adli sicil).verilere erişim,silinmesi,aktarılması,veri işleme sürelerinin uygunluğu sağlanmalıdır. -Ek Protokoller Bağımsız denetleme otoriteleri,verilerin silinmesi ve iletişimin engellenmesi gibi. AİHS nin 8.maddesine göre,kamu kurumlarının müdahalesi kanuna dayanmalıdır.her kategorideki veriler nazara alınmalıdır.müdahale,belli 5

6 bir hukuki amaçla ve demokratik toplum yararına uygun olmalıdır.kanun erişilebilir olmalıdır. -R.87/5 Verilerin Korunmasında Temel İlkeler -R.89 Kişisel Verilerin Korunması -R.94/4 Telekominikasyonda Kişisel Verilerin Korunması -CM/Rec(2010/13) Kamuya açık mahallerde kamera gözetlemesi sorunu; Amaç,trafik güvenliği,suçun önlenmesi,doğal afetlerin kaydı,kamu düzeninin korunması ve asyişin sağlanması gibi sebeplere müsteniden bu teknik yöntemlerin kullanılması yararlıdır.ancak,kayıt ve gözlem yasal prosedürlere ve teknik verilere uygun olarak yapılmalıdır.kapalı devre kameralar ve gizli kameralar bu çerçevede mütalaa edilmelidr.(cctv)risk analizleri doğru biçimde yapılmalıdır.başka yöntemlerle amaç hasıl oluyorsa özel hayata müdahale edilmemelidir.bu kapsamda dokunulmaz özel alanlar mutlaka belirlenmelidir.95/46 EC III.Güneydoğu-Batı Avrupa Hattı'nda Sigara Kaçakçılığı A.Olay Ġncelemesi 1. Ulrik SCHADE, Malî Polis Memuru, Hannover, Almanya(Yunanistan/Bulgaristan/Belçika/Almanya) AB hukukunda her üye devlet vergi mevzuatını kendisi belirliyor.örnek olayda 76 adet yasa dışı nakliyat saptandı.17,5 Euro değerinde kaçak sigara yakalandı.2003 Nisan ila 2003 Haziran aylarının değerlendirilmesi yapıldı.tutuklanan 3 kişi vardı.bunlar cezaevinden yönlendirme yapıyorlardı.ziyaretçi defteri kontrol edildi.kaçakçılığın hangi coğrafi bölgeden yapıldığı tespit edilmeye çalışıldı.italya ve Yunanistan da çalışmalar yapıldı.sigara güneydoğu Avrupa dan kamyonlarla geliyordu.belçikadan da geliyordu.geçici olarak Belçika da stok yapılıyordu.22 kamyon,77 nakliyat ve 40 lokasyon vardı.(almanyada 40 lokasyon vardı).depoları bulundu.ingiltereye nakil için hazırlık yapılıyordu.55 konteynır bulundu.110 milyon sigara yakalandı.diğer depolarda da 25 milyon sigara bulundu.yapılan incelemede organizasyonun sigara üretiminde kullanılan araçlarının da olduğu bulundu.100 milyon Euro değerinde kayıp belirlendi.büyük miktarda yaklaşık haftalık 200 milyon Euro değerinde nakit akışı vardı.alman ve Yunan yetkililerinden muşterek ekip oluşturuldu.kaçak üretilen sigaralar 6

7 ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.tütün yaprakları nemli olduğundan küf üretiyor.28 yıl birlikte çalışıldı.organize suçla mücadelede uluslararası işbirliği önem taşımaktadır. 2.Dimitrios TRANTAS, Malî Polis Memuru, Atina, Yunanistan Doğal olarak dava önesi araştırma ve soruşturma işlemleri yapılmaktadır.vergi denetimleri veya ihbarlar kolluğu harekete geçirmektedir.bu nevi suçlarla mücadele için kumsal bazda da olsa uluslararası işbirliği önem kazanmaktadır.(almanya örneği verilerek bir vaka incelemesinde işbirliği üzerinde durulmuştur) B.Avrupa da ve Uluslararası Düzeyde OluĢturulan ĠĢbirliği Kapsamında Karaborsacılık ile Mücadele (Austin ROWAN, DanıĢman, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele ve Politika Bürosu (OLAF), Avrupa Komisyonu, Brüksel ) OLAF,Avrupa komisyonu nezdinde bir genel müdürlüktür.yolsuzlukla mücadele için oluşturulmuştur.eğitici destek ve parasal yardımda bulunmaktadır.ab,avrupa Merkez Bankası ve Europol kapsamında personel eğitimi yapmaktadır.ab mali yapısıyla da ilgilenmektedir. Sigara kaçakcılığı yılda 10 milyon Euro düzeyindedir.1994 yılında UCLAF adı altında bir görev gücü oluşturuldu.sigara kaçakcılığı tüm üye devletleri ilgilendirmektedir.sigara çalışma grubuna şu anda 17 ülke katılmaktadır.bu grup,kriminal vakaları incelemektedir.jti,bat ve ITL ile işbirliği yapılıyor.(fctc Protokolleri)Her yıl çalışma grubu toplanmaktadır.türkiye de çalışma grubu toplantılarına dahil edilmektedir.en son Eylül 2012 de Vilnius da toplantı yapılmıştır.kiev,moskova,kahire ve Pekin de çalışma ofislri bulunmaktadır.ihtiyaca göre çok fazla iletişim ofisleri açılabilir.2011 yılıda AB de 4.39 milyar sigara yakalandı.gümrüklerde kaçak ürünün %5 ile %10 u arasında yakalanmaktadır. Sigara kaçakcığında mali kazanç fazla olmasına rağmen yaptırımlar hafif kalmaktadır.kaçak sigara genelde değişik yol ve yöntemlerele Çin den getiriliyor.ab ne kaçak mal girdikten sonar,serbest zon olduğu için dağıtımı çok daha kolay oluyor.ucuz sigara üretiliyor(cheap whites) ve legal marketlerede satılıyor(ucuz beyaz)paraguay ve Brezilya da da kaçak sigara üretimi 7

8 yapılmaktadır.örneğn,paraguay da 36 fabrika çalışıyor.arjantin ve Şili Brezilyaya hizmet ediyor. Serbest bölgeler en önemli meseledir.zira serbest bölgelerde control bulunmamaktadır.örneğin BAE de binlerce paketlik konteynır var ancak içinde tişört olarak gözüküyor.hareket eden parayı takip etmek güçdür.%3 ünü bile yakalamak başarıdır.serbest bölgeler arasında kontrol sağlanmalıdır.internet üzerinden satışlar dikkate alınmalıdır.ab de internet üzerinden satışlar yasaklandı. INB kuruldu.kasım 2012 de Seul da INB-5 kabul edildibunda;suçluluk,karşılıklı adli yardım ve kontrol önlemleri içermektedir. C.YasadıĢı Sigara Üretiminin Takip Edilmesi Teknik ve Yasal Yönleri (Frederic THIRTY/Mark HALL/Christoph ÖHE, Philipp Morris Ltd., Lozan/Ġsviçre, Münih, Almanya) Hing lid blank, Overwap film teartep.konuşmacılar sunumlarında özetle orjinal bir sigara ve sigara paketinin ne şekilde üretildiğini ve kaçak olan ürünlerle arasındaki farkı vurgulamışlardır. 8

9 Ġkinci Gün-27 Kasım 2012, Salı IV.Güneydoğu Avrupa ve KomĢu Ülkelerde Ġnsan Ticareti A.Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa da Ġnsan Ticareti ile Mücadelede Ortak SoruĢturma Ekiplerinin ve EUROPOL ün Rolü-Ġzleme- Mevcut Durum(Steve HARLEY, Bölüm BaĢkanı, EUROPOL, Lahey, Hollanda) İnsan tcaretinde kanıtları toplamak,sanıkları yaklamak ve yasal süreci başlatmak klasik suç tiplerine nazaran daha güçtür.insan ticareti hem dünya ve hem de AB için önem taşımaktadır.insan ticareti,organize suç örgütleri tarfından profosyonel suçlular tarafından işlenmektedir.yüksek getirisi vardır.suçlular,30-40 bin euro kazanmayı beklerler.bşka bir anlatımla bir çocuk veya kadın bir kişiye bin euro kazandırmaktadır.ab de daha çok Nijeryalıların ticaretinin yapıldığını görüyoruz.kadınlara fahişelik yaptırılmaktadır.bunlar da suç örgütlerine yaklaşık 50 bin euro kazandırıyor.yaklaşık 98 bin euroya tekebül eden bir suç operasyonu gündeme gelmektedir.bu suçlarda tamamen organize suç örgütleri devreye girmektedir.bu suçlarla mücadele,uluslararası bir süreç gerektirir, pahalı ve uzun bir süreçtir.kolay olanı yerel ve ulusal düzeyde çalışmadır. Bu suçlar için ortak soruşturma ekibi ihdas edilmiştir.(jlts)savcı ve polis ortak çalışma yürütmektedir.karşılıklı hukuki yardımın başarıya ulaşması,ortak çalışma ekibinin kurulmasına bağlıdır.karşılklı istihbarat paylaşımı yapılmalıdır.bu anlamda JLTs önem taşımaktadır.ortak çalışma ekibinin kurulması çok önemli olmasına karşın bir çok ülkede bulunmamaktadır.ulslararası çalışma önemlidir.ancak uluslararası soruşturmayı engelleyen durumlar vardır.bunlar;bilgi paylaşımı,very koruma,mevzuat yetersizliği,dil engelleri,kültürel engeller,kapasite kullanımı,mali kaynaklar,yolsuz uygulamalar,usul eksiklikleri sayılabilir.uluslararası engeller sebebiyle,yerel ve ulusal düzeydeçalışma 9

10 yapmak tercih ediliyor.bigi ve irade olmasına ragmen uygulama eksiklikleri bulunmaktadır.iyileştirmeye müteallik çalışmalara derhal başlanmalıdır. Bulgaristan,Macaristan,Romanya,Nijerya,Brezilya,Vietnam ve Çin en çok insan ticaretinde mağdur olmaktadırlar.organize suç örgütleri,insan ticaretinde paranın paylaşımını da yapmatadırlar.mağdurların nereden geldiği bellidir.fakirlik,fırsat eşisizliği,eğtim seviyesi,istihdam ve sosyal eşitsizlik gibi sebepler bu olguyu tetiklemektedirbu suçun mağduru,en çok çocuk ve mağdurlardır.insan ticaretinde mağdur çocuk sayısı artmaktadır.çocuk tanıdığı bir insan marifetiyle bu suçunmağduru olmaktadır.anne, baba veya akraba da bu suça aracılık etmektedir.çocuklarda velayet meselesi ortaya çıkdığından durum biraz zorlaşmaktadır.pek çok mağdur AB de eski pasaportları ile dolaşmaktadır.schengenden dolayı dolaşım kolaylaşmıştır.schengen,ab içinde suç örgütleri için mükemmel bir hediye sundu. AB de 27 üye devlet var ve insan ticareti tüm ülkeleri etkilemektedir.schengen ile birlikte sınır açıklarının kapatılması için EUROPOL adı altında bir kurum ihdas edildi.europol ün görevi üye devletleri desteklemektir.üye devletlere operasyonel desdek sağlar.europol ün çalışma esasları Finix Protokolü ile belirlenmiştir.halen 24 ülke Europole itihbarat desdeği sağlamaktadır.örneğin 2011 de1394 adet istihbarat paylaşımı yapılmıştır.nijerya ve Çin AB de insan ticareti ile ençok uğraşan ülkelerdir.insan ticaretinin Brezilya ayağında da artış gözlemlenmektedir.güney Amerika dan Avrupa ya oradan da İspanya ve Portekize geliyorlar.işgücü ve cinsel anlamda istismar ediliyorlar.insanlar bu işe gnelde para için giriyorlar.bu nedenle para izlenmelidir.para,western-union ile transfer edilmektedir.ab de artan istihbaratla birlikte,suç sayısı da artmaktadır.ab de bu husuta bazı Tavsiye kararları da bulunmaktadır. Örneğin 2011/36/EU gibi B.Uluslararası/AB mevzuatı kapsamında Ġnsan Ticareti ile mücadelede iģbirliği(jolanda de BOER, Kidemli Savcı, Amsderdam, Hollanda) İstatistiki rakamlara bakıldığında insan ticaretinin % 90 ı fuhuş için yapılmaktadır.hollanda da 16,5 milyon insan yaşamaktadır.hollanda yasal sistemine kısaca bakmak gerekirse;hollandada Ulusal Savcı Servisi(PPS) bulunmaktadır.11 bölge için de savcı bulunmaktadır.insan ticaretinde uluslararası büyük örgütlü suçluluk vardır.büyük paralar dönmektedir. Avrupanın her bölgesinden suçlu bulmak 10

11 mümkündür.ancak en fazla Afrika ve Çin den gelmektedir.kurbanlar kendi faillerine sadık görünüyorlar.örneğin bir kız günde yaklaşık Euro kazanmaktadır.çok para kazanıyorlar ancak vergi ödemiyorlar.kadın ticareti yapanlar ayda en az Euro kazanıyorlar.kadınlar çoğu kez polise verdikleri ifadelerde kendi irade ve istekleri ile çalıştıklarını ve tehdit görmediklerini söylüyorlar.kurbanlar yasal sistemde kendilerine yardımcı olunmasını isemiyorlar. 2011/36/EU Direktifine göre, üye devletler kubanlara önem vermek zorundadırlar.buna göre; -Fuhuş konusunda verlen cezalar caydırıcı değildir. -İnsan kaçakcılığı ve insan tacirliği farklıdır. -İnsan kaçakcılığında mağdurların irade ve istemi vardır. -İnsan ticaretinde ise mağdurun istem ve iradesi bulunmamaktadır. -İnsan ticaretinde hedef,suistimal üzerinden para kazanmaktadır. Hollanda Ceza Kanununun 273/f.madesinde düzenlemelere yer verilmiştir. İnsan Ticareti nerelerde görülüyor?fuhuş, escort, sauna, clup, uyuşturucu ve tarımsal sektörde görülmektedir rakamlarına göre kurbanların geldiği yerler şöyledir: Hollanda 240 Nijerya 101 Romanya 89 Macaristan 47 Çin 37 THB=Tafic+Human+Baine(İnternational Cooperation Essentiel) C.Türkiye de Ġnsan Ticareti ile mücadelede ÇalıĢmaları(Dr.Ġlknur ALTUNTAġ, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı) Sunumda, Türkiye de insan ticaretine ilişkin genel bilgiler verilmiş ve bu bağlamda,türkiye nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar,yasal düzenlemelerceza soruşturmasına ilişkin düzenlemeler,insan ticareti ile mücadelede odaklanılan husus İnsan ticareti mağdurlarının haklarının korunmasına ilişkin yasal ve idari düzenlemeler,kamuyu bilinçlendirme kampanyaları,uygulamadan örnekler ve istatistikî bilgilere yer verilmiştir. Türkiye,kadınların ve çocukların cinsel sömürü amaçlı insan ticaretinde önemli bir hedef ülke konumunda olup, çok az ölçüde de transit ülke durumunda bulunmaktadır. Türkiye, insan ticareti konusunda çok sayıda global ve bölgesel uluslararası sözleşmelere katılmıştır

12 yılında Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Palermo Protokolünü ilk imzalayan ülkeler arasında yer almış ve 2003 yılında Palermo Protokolünü onaylamıştır.2009 yılında da İnsan Ticareti ile Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini imzalamıştır.insan ticareti ile mücadele konusunda Belarus, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Ukrayna ile İşbirliği Protokolü imzalamıştır.2004 yılında Uluslararası Göç Politika Geliştirme Merkezi ile İşbirliği Protokolü imzalamış ve Uluslararası Göç Örgütüne üye olmuştur.uluslararası sözleşmelere katılmak ve işbirliği protokolleri imzalamak suretiyle Türkiye, uluslararası toplum ile işbirliği içinde insan ticareti ile mücadele etme konusundaki iradesini ve kararlılığını açıkça göstermektedir. Türkiye, 2003 yılında Palermo Protokolünü onayladıktan sonra mevzuatını Sözleşme ile uyumlu hale getirmek için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Bu amaçla, ilk olarak 2002 yılında insan ticareti suçu eski Ceza Yasasının 201/b maddesinde cezai müeyyideye bağlanmıştır. Yeni Türk Ceza Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ceza Kanunu nun 80. maddesinde insan ticareti suçunun tanımı yapılmış ve bu suç için öngörülen ceza belirtilmiştir. İnsan ticareti suçunu işleyenler için verilecek ceza, sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıdır. Türkiye nin insan ticareti ile etkili mücadeleye ilişkin stratejisi; -Uluslararası anlaşmalar -Yasal düzenleme ve cezai işlemler -Mağdurun korunması ve mağdur haklarının sağlanması hususlarından oluşmaktadır.bununla birlikte, insan ticareti, ülkelerin tek başına çabası ile önlenmesi mümkün olmayan bir suçtur. Bu suçla mücadele koordineli ve kapsamlı bir yaklaşımı gerektirmektedir.insan ticareti ile mücadelede önemli olan husus, ülkelerin uluslararası sözleşmelere katılması ve bu sözleşmelerin iyi niyetle, gerçek bir işbirliği ruhu ile uygulanmasıdır.nihayetinde; insan ticareti ile mücadelede diğer bir önemli husus da, devletler arasında suçluların iadesi ve adli yardım taleplerine ilişkin prosedürün uygulanmasında etkili ve hızlı bir mekanizmanın oluşturulmasıdır. D.Ġnsan Ticaretinde transit ülke; Ġtalya (David MANCINI, Savcı,Roma,Ġtalya) İtalya Berlin duvarının yıkılmasından sonar,bir varış ve geçiş ülkesi olmuştur.organize suçlarda özel soruşturma yöntemleri uygulanmaktadır.mafia suç örgütleri ile mücadelede savcıların elinde 12

13 özel soruşturma yöntemleri bulunmaktadır.organize suçlarda belli argümanlar vardır.soruşturmalarda eşgüdümün olması zorunludur.mafia ile mücadelede savcılık kurumu 20yıl önce ihdas edildi. Bu tip suçlarda elde edilen gelirler müsadere edilir. İnsan ticaretinde Birleşmiş Milletler Palermo Sözleşmesi önmelidir.bu anlamda İtalyan Ceza Kanununun 600.maddesi önem taşımaktadır.temyiz mahkemesinin yaklaşımı da savcıların yaklaşımına paraleldir. Zorla çalıştırma ne demektir?düzenlemenin yapılması zordur.bu insan ticaretinde daha alt düzeydedir.ancak oldukça fazla hüküm bulunmaktadır.italyan Ceza Kanununun 416.maddesinde mafia ile ilgili ifadeler insan ticaretine nazaran daha geneldir. Eğer bir kişi korkutularak mağdur ediliyorsa veya parasal çıkar sağlanıyorsa şeklinde genel ifadeler kullanılmakatadır.insan ticareti ve mafia tipi suçlarda aynı hükümler bulunmaktadır. AİHM nin Fransa-Sicilya ve Kıbrıs(RK)-Rusya Davası kararları önemlidir.koruma araçları yeterlidir.potansiyel tehlike olsa bile mağdurların korunması gerekir.insan ticaretinde önemli olan mağdur olanların tespit edilmesidir. EU-(2011/63)-R, direktifi bulunmaktadır. Bu direktif,stockholm ve Lizbon mutabakatı ile yapıldı.direktif,mağdurlara yardım ve desdek sağlanmasını öngörüyor. Cezai süreç içerisindekiyardımları da kapsar.mağdurlar,adli merciler ile işbirliğine zorlanmamalıdır.mağdurun insan ticaretinde mağdur olduğu hususunda şüphe varsa, bulgu varsa risk altında kalan kimsenin korunması gerekir.mağdurların yeterli ve etkin bir hukuksal korumaya alınması gerekir.mağdurlara,multi disipliner bir yaklaşım olmalıdır. EU-(36)-R,Direktife göre,gerekli önlemler alınarak mağdurların ikinci bir defa mağdur olmamalarını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.kollluk,bulgu veya hassasiyet varsa tedbir almalıdır.örneğin ikamet izni çıkarılabilir.soruşturmaların başarısı için en ileri teknikler kullanılmalıdır.bu suçlarda mağdur ifadeleri her zaman önem taşır. İtalyada mağdura 18.maddeye göre yardım ediliyor.bu tür davalarda sanıklara yaptırım uygulanıyor.hukuksal araçların gelişimi 13.maddede düzenlenmiştir.yerel polis,sosyal hizmetler ve profesyonellerin ortak çalışma yapması gerekir.mağdurların tespiti için bir network oluşturulmalıdır.bu anlamda da kültürel arabulucuların olması gerekir. 13

14 E.Ġspanya-Ġnsan Ticareti ile mücadele ve mağdura yardım sağlanması(carolina BARRIO PENA, Savcı,Santa Cruz de Tenerife, Ġspanya) İspanya insan ticaretinde etkili çalışmalar yapamamıştır.silah ve uyuşturucudan sonra,insan ticareti üçüncü sırada gelmektedir.insan ticaretinde her olayda bir dram ve insan bulunmaktadır.bazen çocuklar da işin içine girebilmektedir.genelde fail ve mağdur aynı ülkeden gelmektedir.insan ticaretinde mağdurların fuhuş için kullanılmasında en çok Latin Amerikadan gelenler arasında olmaktadır.nijerya dan gelenlerde fuhuşa yönlendirilmektedir.insan ticaretinde,mağdurların faillere yönelik sadakati vardır. Genel savcı göçmen kaçakcığı savcıları UCRIF(Ulusal Polis)----Merkez(THD) İnsan Ticareti İle Mücadele Birimleri: *Savcılık ofisi *Ulusal Polis(U.C.R.I.F) *NGO s *İspanya Ceza Kanunu 177bis(2010 değişikliği) *İnsan Ticareti 2011 Ekim Protokolü Savcı =Mağdur ve NGO s=işbirliği Çocuklar için sağlık, güvenlik ve barınma hizmetleri sağlanmalıdır. Her bir mağdura kendine özgü bir çözüm sunuluyor. İspanyanın 50 bölgesinde kendine özgü bir protokol vardır. Potansiyel bir mağdur tespit edildiği zaman bu savcılığa bildirilir. -Mağdurun saptanması, -Mülakatlar, -Haklar ve bilgilendirme, -Koruma ve güvenlik önlemleri, -Polis raporu -Yargı Mağdurun belirlenmesi bağlamında,polis,sınır görevlileri ve STK lar bildirebiliyorlar. Mağduru koruyucu önlemler,mağdur hem insan hem de suçun tanığıdır.onların korunması gereklidir.çocuk mağdurlar 18 yaş altı olarak kabul ediliyor. 14

15 F.Ġnsan Ticareti Konusunda Güney ve Güneydoğu Avrupa ya KomĢu Ülkelerdeki Deneyimler ve GeliĢmeler(Mnatsakan SARGSYAN, Ermenistan BaĢsavcı Vekili-Khaled ROSTOM, Mısır BaĢsavcısı-Hatem MADĠ, Lübnan BaĢsavcısı-Eduard BULAT, BaĢsavcılık Makamı, Moldova-Mostafa MADDAH, Fas BaĢsavcısı) 1.Mnatsakan SARGSYAN, Ermenistan BaĢsavcı Vekili Ermenistan da mağdur çocuklar çoğunlukla menfaat temin vaadi ile kandırılıyorlar. Ermenistan transit ülke konumundadır.insanlar çoğunlukla Moskova yolu ile Türkiye ye geliyorlar.2002 yılında Ermenistanda bir komisyon oluşturuldu.tasarı hazırlandı.2007 yılında insan istismarı komisyonu kuruldu.adalet Bakanlığı, başsavcılıklar, STK lar ve uluslararası örgütler insan istismarı üzerinde çalışıyorlar.insan ticareti ile ilgili düzenlemeler 2009 ve 2011 yıllarında Ceza Kanununa girmiştir.uluslararası entegrasyon için uluslararası işbirliği yapılmıştır.şu anda Ermenistan da uluslararası tüm enstürmanlar bulunmaktadır.ermenistan başsavcılığı eğitsel faaliyetler yapmaktadır.aynı zamanda mediadan da yararlanılıyor. 2. Khaled ROSTOM, Mısır BaĢsavcısı Mısır, Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele BM Sözleşmesi ve Ek (2) No lu Protokolü imzalamıştır.2010/15 sayılı kanun ile insan ticareti yasaklanmıştır. Bu bağlamda çerçeve ceza-suç-mağdur-çocukların korunması ve uluslararası işbirliği şeklinde olmaktadır.insan ticareti ile ilgili düzenlemeler uluslararası hukuka uygun olarak tanzim edilmiştir.kanun koyucu insan ticaretini temel suç olarak kabul etmiş ve kara para suçunda da buna atıfda bulunmuştur.mevzuatta insan ticareti,insan haklarına aykırı bir suç olarak sayılmıştır. Yasa dışı göçmenler ile ilgili özel bir yasa vardır.mısırdan akdenize yasa dışı göçün önlenmesine matuf idari tedbirler bulunmaktadır. 15

16 3. Hatem MADĠ, Lübnan BaĢsavcısı 24/04/2011 tarihli kanunla insan ticaretine yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemeler AB müktesabatına uygundur.suçun cezası 5 yıldan 7 yıla kadar hapistir.10 yıla kadar hapis ve para cezası da bulunmaktadır.fiili işleyen kamu görevlisi,iş bulma görevlisi, yasal temsilci veya aile bireylerinden birisi ise, hapis cezasının üst sınırı 15 yıl olarak belirlenmiştir.suç iki veya daha fazla kişi tarafından işlenirse cezalar ağırlaştırılmaktadır. 4. Eduard BULAT, BaĢsavcılık Makamı, Moldova Moldovya ya Türkiye, Kıbrıs ve BAE den mağdurlar yönlendirilmektedir.yargı karşısına sadece Moldovya da bulunanlar çıkmaktadır.zira suç ortaklığı ınterneüzerinden yapılmaktadır.ulusal düzeyde bir komite insan ticareti ile müedele eder.bölgesel düzeyde de komiteler vardır.komitelerde birden çok kurum vardır.moldovya da yaptırm uygulanamıyor.zira,mağdurlarbunu iletmiyor.bu nedenle uluslararası işbirliği önem kazanmaktadır. 5. Mostafa MADDAH, Fas BaĢsavcısı İnsan ticareti ile göçmen kaçakcılığı farklıdır.insan ticaretini önlemeye matuf çalışmalar bulunmaktadır.mağdurlara yönelik koruyucu önlemler vardır.2003 den bu güne yaklaşık örgüt çökertilmiştir.ispanya ile yapıcı ve etkin bir işbirliğine gidilmektedir.kadına karşı her türlü ayırımcılığın önlenmesi gibi BM yapılan Sözleşmeler imzalanmıştır. 16

17 G.TAIEX Aracılığıyla Organize Suçlarla Mücadele Alanında Yardım Ġmkânları (Christiane KIRSCHBAUM, BaĢ Yönetici, Avrupa Komisyonu, GeniĢlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü, Brüksel- Marie MCGINLEY,Avrupa Komisyonu, GeniĢlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü, Brüksel) TAIX, 1996 yılında kurulmuştur.misyonu yararlanıcı ülkelere destek sağlamaktır.ab müktesabatı ve AB mevzuatı konularında da aday ülkelere talep halinde destek verilmektedir. TAIX,kamu sektörü için çalışmaktadır.yargı, polis, göç, iltica, demokrasi,insan hakları,ceza ve hukualanunda işbirliği,yolsuzlukla mücadele ve benzeri konularda seminer düzenleme,uzman yardımıve araştırma gezileri gibi işlevleri yapar.uzmanların tamamı üye devletlerde çalışan kamu görevlileridir. DGE :Direction General Enlargement Başvurularda bazı koşullar aranıyor.ulusal temas noktası,istem konusu ve özeti,ülkenizdeki bu alandaki sorunlar nelerdir açıklanmalıdır.başvurunun hiç bir maliyeti yoktur.göç Karar mercii,eu Delegation ve Komisyon yetkili servisidir. Ana özellikler: *İsteğe bağlı hareket *Esneklik *Cevap verilebilirlik *Kaliteli hizmet 17

18 Üçüncü Gün-28 Kasım 2012, ÇarĢamba V.Online Kumar Oynama ve Spor KarĢılaĢmalarında ġike A.Türkiye de Ġnternet Ortamında Kumar Oynama ve Organize Suçlar(Ġrfan SAZ, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı) Siber suçların hukuki tanımı yapılmış, ülkemizin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar belirtildikten sonra, internet ortamında işlenen suçların genel başlıklar halinde hangi eylemler olduğu tespit edilerek, kumar oynatma fiilinin genel ahlaka aykırı filler içerisinde yer aldığı anlatılmıştır. İkinci olarak Türkiye de internette kumar oynama ve oynatma filleri ile ilgili genel durum hakkında bilgiler verildikten sonra internet ortamında kumar oynatmanın varmış olduğu ekonomik kazanca dikkat çekilmiştir. Bu ekonomik kazancın internet ortamında örgütlü olarak bu suçu işlemek üzere kurulmuş suç örgütlerinin doğmasına ve artmasına hizmet ettiği belirtilerek, kumar sitelerinin kuruluşları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca ülkemizdeki kumar sitelerinin erişimi ve uygulanan yaptırımlar hakkında ait istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Son olarak da katılımcı ülkelere bu suçlarla mücadelede faydalı olacağı düşüncesi ile İnternet Ortamında Suç işlemek için İngiltere de kurulmuş ve internet üzerinden spor müsabakaları aracılığıyla kumar ve bahis oynatan, bu suçtan elde ettiği suç gelirlerine de değişik yöntemler ile aklayan bir örgüt ve bu örgütün Türkiye, KKTC, İrlanda ve İsviçre deki faaliyetleri anlatılarak katılımcıların bilgisine sunulmuştur. 18

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Yayýn No:2010/406 AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Hasan AYKIN Ankara, 2010 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır.

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı:

Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Açılış konuşmasında söz alan Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay, ilk olarak, terörle mücadelede koordinasyon konusunu değerlendiren ve amaçlayan

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI Dr. Reyhan Atasü Topcuoğlu Ekim 2012 IOM Uluslararası Göç Örgütü Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi

Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 10 Giriş Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Oktay Üstün * Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF), 1989 yılında Paris te toplanan

Detaylı

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması Uluslararası Hukuk ve Dış

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU)

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Konferans

Detaylı