15. Uluslararası Savcılar Forumu. ÇalıĢma Raporu. SınıraĢan-Organize Suçlarla Mücadele Konusundaki Kasım 2012, Ġstanbul-Türkiye JHA 50215

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15. Uluslararası Savcılar Forumu. ÇalıĢma Raporu. SınıraĢan-Organize Suçlarla Mücadele Konusundaki. 25-28 Kasım 2012, Ġstanbul-Türkiye JHA 50215"

Transkript

1 Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Saksonya BaĢsavcılığı Almanya SınıraĢan-Organize Suçlarla Mücadele Konusundaki 15. Uluslararası Savcılar Forumu ÇalıĢma Raporu Kasım 2012, Ġstanbul-Türkiye JHA

2 Birinci Gün-27 Kasım 2012, Salı 1 I.SınıraĢan Suçların KovuĢturulmasında Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üye devletlerle ĠĢbirliği(The Turkish cooperation with EU Member States in prosecuting cross-border crime) A. UYAP (Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi-Mesut ORTA, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı, Adalet Bakanlığı, Ankara, Türkiye) UYAP Sisteminin adli makamlarca kullanılması,bilgiye erişim ve paylaşım konusunda açıklamalarda bulunmuştur.ycgk nun 2011//258 sayılı kararı ile nüfus kaydının UYAP üzerinden alınmasının yeterli olacağı ifade edilmiştir.vatandaşın temel haklarından olan kamu hizmetlerine erişimin bir tezahürü olarak SMS-4060 UYAP bilgilendirme sistemi devreye girmiş olup şu anda yaklaşık 800 bin abonesi bulunmaktadır. B.SELEC-SECI Center (Güneydoğu Avrupa Kolluk Kuvvetleri ĠĢbirliği Merkezi, eski adı: SECI) 1. Alparslan ÇALIġKAN, ĠçiĢleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi BaĢkan Yardımcısı, Ankara, Türkiye Bu teşkilatın hem merkez ve hem de taşra teşkilatı bulunmaktadır.jandarma ve Sahil güvenlik komutanlıklarında ayrıca birimleri bulunmaktadır.mali suçlar,suçtan elde edilen gelirlerin takibi,uyuşturucu ve organize suçlar ile ilgili görevleri bulunmaktadır. 2

3 Uyuşturucu suçlar ile mücadele en önemli görev alanını oluşturmaktadır.bu mücadele;uluslararası suç sebepleri ile mücadele,ulusal mücadele,talep azaltımı,insiyatif almak ve terörizmle mücadele olmak üzere beş başlık altında olmaktadır yılları arasında 85 operasyon yapılmıştır.emcdd nın Türkiyedeki kontak noktası Emniyet Genel Müdürlüğüdür.Mali suçlarla mücadele,genel olarak ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile mücadele şeklinde olmaktadır.aynı zamanda insan ticareti, kültür ve tabiat varlığı olarak Kabul edilen eserlere ilişkin de mücadele yapılıyor. SELEC nedir?güneydoğu Avrupa Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Merkezi anlamına gelmektedir.aralık 2010 da SELEC antlaşması imzalanmıştır.07/10/2011 tarihinden beri bu ad altında faaliyetlerini yürütmektedir.merkesi Bükreştedir.10/11/2011 tarihinde katılım antlaşması onaylanarak RG de yayımlanmıştır.operasyonel ortak olabilmek için antlaşmanın onaylanması ve tüm üye devletlerin kabulü gerekir.seci SELEC e dönüştürülerek bir veri bankası kurulmuştur.ülkeler buna göre bir irtibat noktası oluşturacaklardır.sınır aşan suçlarla mücadelede destek sağlamak, suç istihbaratında destek sağlamak,suç istihbaratının korunması,bilgi sisteminin korunması ve geliştirilmesi görevler arasındadır. Operasyonel işbirliği,irtibat görevlileri vasıtasıyla yerine getirilmektedir.bu şekilde merkez oluşturularak,etkin soruşturma yürütmek,bilgi değişimini sağlamak,analiz kapasitesinin kullanımı amaçlanıyor. SELEC, Konsey ve Yönetim (Genel Müdür, müdür yardımcıları ve irtibat görevlileri) birimlerinden oluşmaktadır. SELEC in görevleri şunlardır: -Uyuşturucu ile mücade, -Yasa dışı göç ve insan ticareti, -Mali suçlar, -Çalıntı araçlar, -Terörle mücadele, -Sahtecilik ve kaçakcılık, -Konteynır güvenliği. SEEPAG-Sınıraşan suçlarda adli işbirliği için teşkil olunmuştur.karşılıklı adli yardım için işbirliği esastır. 3

4 2. Oana Daniela PATU, Savcı, Terörizm ve Organize Suçları SoruĢturma Bölümü, BaĢsavcılık Makamı, BükreĢ, Romanya Özellikle Methamphetanine üzerine kurgulu örnek vaka sunumu yapmıştır.selec de görevli polisler,organize suçlarda kodlanmış mesj sistemi üzerinde durulmuştur.örnek olayda 7 Türk vatandaşı tutuklanmıştır.9.6 Kg Methamphetanine elegeçirilmiş ve buna el konulmuştur. II.Organize Suçun KovuĢturulmasında Teknik Yardım A.Dijital Ortamda Ġpuçlarının AraĢtırılması: Yeni SoruĢturma Teknikleri (IMSI-Catcher, Voice over IP, WLan, WiFi-Observation, Seamless-handover, Navigation-systems, iphones)-(christian DRESSLER ve Stefan WAGNER, Polis memuru/mühendis, Bavyera Eyaleti Ceza SoruĢturma Bölümü, Münih, Almanya) Yeni suç tipolojisinde internet izi sürülebilir bir alan oluşturmaktadır.dijital ortamda ip uçlarının tespit edilmesi önem arzetmektedir.her zaman gerçek dünya ile sanal dünya arasında bir bağ bulunmaktadır.gerçek dünyadaki suçlu sanal ortamda bulunabilmektedir.sanal dünyadaki suç oluşumları arasında kredi kartı tacirleri vardır.kolay para piyasalarca nasıl yorumlanmaktadır?internet ortamında derin bir web alanı bulunmaktadır.(the Deep Web)Derin web,google tarafından bulunamayan webtir.derin webte sörf için özel bir programa ihtiyaç vardır.bu ağda organize suç örgütlerinin her türlü bilgisine ulaşılabilir.oldukça yaygın ve anonimdir.kredi kartı tacirleri,derin web sitelerinde kredi kartı bilgilerini satın alabilmektedirler.bunu anonim bir şekilde yapıyorlar.burada temel sorun kredi kartı bilgilerine nasıl ulaşıldığıdır.kredi kartı kullanıcılarının kredi kartı bilgileri internette bulunmaktadır.örneğin, Amazon com. dan bir kitap satın almış olabilirsiniz.tabii ki bu şirketin web sayfası güvenlidir.ancak küçük bir siteye girdiğinizde size bir hata mesajı gelebilir.korsanlar sizin bilgilerinizi 4

5 ele geçirebilir.korsanlar sizin ödeme bilgilerinizi değiştirebilir.ödeme bilgileri ve diğer bilgiler korsanların hesabına girebilir. E.Mail-İnterception-Kart GSM şirketlerinin IP numaralarını saklama zorunluluğu bulunmamaktadır.anonim bir biçimde internette işlem yapılabilir.e.mail kutuları var.bunlar, Facebookve You-Toube gibi servis sağlayıcalarda bulunabilmektedir.ya da Skype adreside olabilir.ip sağlayıcılar sayesinde tüm dünya adreslerine ulaşılabiliyor.sınıraşan suçlar bakımından Skype önemlidir.ip yakalayıcıları suçluyu Skype üzerinden bulabiliyor. Bizim amacımız gerçek dünyada suçluyu bulabilmektir.sim kartı incelemek için cep telefonunun devamlı açık ve çekim alanı içinde olması gerekiyor.ip alanında fazla ilerleme yok.ab 2006 Direktifi sayesindesinyallerin gönderildiği baz istasyonu bulunabiliyor.her bir cep telefonunun kimlik numarası(imei) vardır.sanal ortamda akıllı telefonların izleri vardır.i-fon ve Androit telefonlar internette izler bırakıyorlar. B. Verilerin Korunması-Yasal Düzenlemeler(Veronika ZUFFOVA-KUNCOVA Veri Koruma Makamı, Slovakya) Verilerin korunması ve gözlemlenmesinde yasal sınırlar vardır.bunlardan ilki,ahisnin 8.maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı ilkesidir.aihs nin 8/2.maddesine göre,kamu makamları ancak demoratik bir toplumda refahı veya kamu güvenliği için bu özgürlüğe sınır getirebilir. ECHR (İçtihat Hukuku): Hangi durumlarda bu konuya müdahale edilebilir?aihm e göre,hakimler kamu çıkarı doğrultusunda hareket etmelidirler. Veri kısıtlaması ve veriye erişim farklı boyutlarda olabilir. -108/1981 Otomatik İşleme Tabi Tutulmuş Verilerin Korunması Sözleşmesi (5,6,7 ve 8. maddeler). Kayıtlı veriler saklanmalı ve hukuksal güvenliği sağlanmalıdır.(sağlık,etnik köken,adli sicil).verilere erişim,silinmesi,aktarılması,veri işleme sürelerinin uygunluğu sağlanmalıdır. -Ek Protokoller Bağımsız denetleme otoriteleri,verilerin silinmesi ve iletişimin engellenmesi gibi. AİHS nin 8.maddesine göre,kamu kurumlarının müdahalesi kanuna dayanmalıdır.her kategorideki veriler nazara alınmalıdır.müdahale,belli 5

6 bir hukuki amaçla ve demokratik toplum yararına uygun olmalıdır.kanun erişilebilir olmalıdır. -R.87/5 Verilerin Korunmasında Temel İlkeler -R.89 Kişisel Verilerin Korunması -R.94/4 Telekominikasyonda Kişisel Verilerin Korunması -CM/Rec(2010/13) Kamuya açık mahallerde kamera gözetlemesi sorunu; Amaç,trafik güvenliği,suçun önlenmesi,doğal afetlerin kaydı,kamu düzeninin korunması ve asyişin sağlanması gibi sebeplere müsteniden bu teknik yöntemlerin kullanılması yararlıdır.ancak,kayıt ve gözlem yasal prosedürlere ve teknik verilere uygun olarak yapılmalıdır.kapalı devre kameralar ve gizli kameralar bu çerçevede mütalaa edilmelidr.(cctv)risk analizleri doğru biçimde yapılmalıdır.başka yöntemlerle amaç hasıl oluyorsa özel hayata müdahale edilmemelidir.bu kapsamda dokunulmaz özel alanlar mutlaka belirlenmelidir.95/46 EC III.Güneydoğu-Batı Avrupa Hattı'nda Sigara Kaçakçılığı A.Olay Ġncelemesi 1. Ulrik SCHADE, Malî Polis Memuru, Hannover, Almanya(Yunanistan/Bulgaristan/Belçika/Almanya) AB hukukunda her üye devlet vergi mevzuatını kendisi belirliyor.örnek olayda 76 adet yasa dışı nakliyat saptandı.17,5 Euro değerinde kaçak sigara yakalandı.2003 Nisan ila 2003 Haziran aylarının değerlendirilmesi yapıldı.tutuklanan 3 kişi vardı.bunlar cezaevinden yönlendirme yapıyorlardı.ziyaretçi defteri kontrol edildi.kaçakçılığın hangi coğrafi bölgeden yapıldığı tespit edilmeye çalışıldı.italya ve Yunanistan da çalışmalar yapıldı.sigara güneydoğu Avrupa dan kamyonlarla geliyordu.belçikadan da geliyordu.geçici olarak Belçika da stok yapılıyordu.22 kamyon,77 nakliyat ve 40 lokasyon vardı.(almanyada 40 lokasyon vardı).depoları bulundu.ingiltereye nakil için hazırlık yapılıyordu.55 konteynır bulundu.110 milyon sigara yakalandı.diğer depolarda da 25 milyon sigara bulundu.yapılan incelemede organizasyonun sigara üretiminde kullanılan araçlarının da olduğu bulundu.100 milyon Euro değerinde kayıp belirlendi.büyük miktarda yaklaşık haftalık 200 milyon Euro değerinde nakit akışı vardı.alman ve Yunan yetkililerinden muşterek ekip oluşturuldu.kaçak üretilen sigaralar 6

7 ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.tütün yaprakları nemli olduğundan küf üretiyor.28 yıl birlikte çalışıldı.organize suçla mücadelede uluslararası işbirliği önem taşımaktadır. 2.Dimitrios TRANTAS, Malî Polis Memuru, Atina, Yunanistan Doğal olarak dava önesi araştırma ve soruşturma işlemleri yapılmaktadır.vergi denetimleri veya ihbarlar kolluğu harekete geçirmektedir.bu nevi suçlarla mücadele için kumsal bazda da olsa uluslararası işbirliği önem kazanmaktadır.(almanya örneği verilerek bir vaka incelemesinde işbirliği üzerinde durulmuştur) B.Avrupa da ve Uluslararası Düzeyde OluĢturulan ĠĢbirliği Kapsamında Karaborsacılık ile Mücadele (Austin ROWAN, DanıĢman, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele ve Politika Bürosu (OLAF), Avrupa Komisyonu, Brüksel ) OLAF,Avrupa komisyonu nezdinde bir genel müdürlüktür.yolsuzlukla mücadele için oluşturulmuştur.eğitici destek ve parasal yardımda bulunmaktadır.ab,avrupa Merkez Bankası ve Europol kapsamında personel eğitimi yapmaktadır.ab mali yapısıyla da ilgilenmektedir. Sigara kaçakcılığı yılda 10 milyon Euro düzeyindedir.1994 yılında UCLAF adı altında bir görev gücü oluşturuldu.sigara kaçakcılığı tüm üye devletleri ilgilendirmektedir.sigara çalışma grubuna şu anda 17 ülke katılmaktadır.bu grup,kriminal vakaları incelemektedir.jti,bat ve ITL ile işbirliği yapılıyor.(fctc Protokolleri)Her yıl çalışma grubu toplanmaktadır.türkiye de çalışma grubu toplantılarına dahil edilmektedir.en son Eylül 2012 de Vilnius da toplantı yapılmıştır.kiev,moskova,kahire ve Pekin de çalışma ofislri bulunmaktadır.ihtiyaca göre çok fazla iletişim ofisleri açılabilir.2011 yılıda AB de 4.39 milyar sigara yakalandı.gümrüklerde kaçak ürünün %5 ile %10 u arasında yakalanmaktadır. Sigara kaçakcığında mali kazanç fazla olmasına rağmen yaptırımlar hafif kalmaktadır.kaçak sigara genelde değişik yol ve yöntemlerele Çin den getiriliyor.ab ne kaçak mal girdikten sonar,serbest zon olduğu için dağıtımı çok daha kolay oluyor.ucuz sigara üretiliyor(cheap whites) ve legal marketlerede satılıyor(ucuz beyaz)paraguay ve Brezilya da da kaçak sigara üretimi 7

8 yapılmaktadır.örneğn,paraguay da 36 fabrika çalışıyor.arjantin ve Şili Brezilyaya hizmet ediyor. Serbest bölgeler en önemli meseledir.zira serbest bölgelerde control bulunmamaktadır.örneğin BAE de binlerce paketlik konteynır var ancak içinde tişört olarak gözüküyor.hareket eden parayı takip etmek güçdür.%3 ünü bile yakalamak başarıdır.serbest bölgeler arasında kontrol sağlanmalıdır.internet üzerinden satışlar dikkate alınmalıdır.ab de internet üzerinden satışlar yasaklandı. INB kuruldu.kasım 2012 de Seul da INB-5 kabul edildibunda;suçluluk,karşılıklı adli yardım ve kontrol önlemleri içermektedir. C.YasadıĢı Sigara Üretiminin Takip Edilmesi Teknik ve Yasal Yönleri (Frederic THIRTY/Mark HALL/Christoph ÖHE, Philipp Morris Ltd., Lozan/Ġsviçre, Münih, Almanya) Hing lid blank, Overwap film teartep.konuşmacılar sunumlarında özetle orjinal bir sigara ve sigara paketinin ne şekilde üretildiğini ve kaçak olan ürünlerle arasındaki farkı vurgulamışlardır. 8

9 Ġkinci Gün-27 Kasım 2012, Salı IV.Güneydoğu Avrupa ve KomĢu Ülkelerde Ġnsan Ticareti A.Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa da Ġnsan Ticareti ile Mücadelede Ortak SoruĢturma Ekiplerinin ve EUROPOL ün Rolü-Ġzleme- Mevcut Durum(Steve HARLEY, Bölüm BaĢkanı, EUROPOL, Lahey, Hollanda) İnsan tcaretinde kanıtları toplamak,sanıkları yaklamak ve yasal süreci başlatmak klasik suç tiplerine nazaran daha güçtür.insan ticareti hem dünya ve hem de AB için önem taşımaktadır.insan ticareti,organize suç örgütleri tarfından profosyonel suçlular tarafından işlenmektedir.yüksek getirisi vardır.suçlular,30-40 bin euro kazanmayı beklerler.bşka bir anlatımla bir çocuk veya kadın bir kişiye bin euro kazandırmaktadır.ab de daha çok Nijeryalıların ticaretinin yapıldığını görüyoruz.kadınlara fahişelik yaptırılmaktadır.bunlar da suç örgütlerine yaklaşık 50 bin euro kazandırıyor.yaklaşık 98 bin euroya tekebül eden bir suç operasyonu gündeme gelmektedir.bu suçlarda tamamen organize suç örgütleri devreye girmektedir.bu suçlarla mücadele,uluslararası bir süreç gerektirir, pahalı ve uzun bir süreçtir.kolay olanı yerel ve ulusal düzeyde çalışmadır. Bu suçlar için ortak soruşturma ekibi ihdas edilmiştir.(jlts)savcı ve polis ortak çalışma yürütmektedir.karşılıklı hukuki yardımın başarıya ulaşması,ortak çalışma ekibinin kurulmasına bağlıdır.karşılklı istihbarat paylaşımı yapılmalıdır.bu anlamda JLTs önem taşımaktadır.ortak çalışma ekibinin kurulması çok önemli olmasına karşın bir çok ülkede bulunmamaktadır.ulslararası çalışma önemlidir.ancak uluslararası soruşturmayı engelleyen durumlar vardır.bunlar;bilgi paylaşımı,very koruma,mevzuat yetersizliği,dil engelleri,kültürel engeller,kapasite kullanımı,mali kaynaklar,yolsuz uygulamalar,usul eksiklikleri sayılabilir.uluslararası engeller sebebiyle,yerel ve ulusal düzeydeçalışma 9

10 yapmak tercih ediliyor.bigi ve irade olmasına ragmen uygulama eksiklikleri bulunmaktadır.iyileştirmeye müteallik çalışmalara derhal başlanmalıdır. Bulgaristan,Macaristan,Romanya,Nijerya,Brezilya,Vietnam ve Çin en çok insan ticaretinde mağdur olmaktadırlar.organize suç örgütleri,insan ticaretinde paranın paylaşımını da yapmatadırlar.mağdurların nereden geldiği bellidir.fakirlik,fırsat eşisizliği,eğtim seviyesi,istihdam ve sosyal eşitsizlik gibi sebepler bu olguyu tetiklemektedirbu suçun mağduru,en çok çocuk ve mağdurlardır.insan ticaretinde mağdur çocuk sayısı artmaktadır.çocuk tanıdığı bir insan marifetiyle bu suçunmağduru olmaktadır.anne, baba veya akraba da bu suça aracılık etmektedir.çocuklarda velayet meselesi ortaya çıkdığından durum biraz zorlaşmaktadır.pek çok mağdur AB de eski pasaportları ile dolaşmaktadır.schengenden dolayı dolaşım kolaylaşmıştır.schengen,ab içinde suç örgütleri için mükemmel bir hediye sundu. AB de 27 üye devlet var ve insan ticareti tüm ülkeleri etkilemektedir.schengen ile birlikte sınır açıklarının kapatılması için EUROPOL adı altında bir kurum ihdas edildi.europol ün görevi üye devletleri desteklemektir.üye devletlere operasyonel desdek sağlar.europol ün çalışma esasları Finix Protokolü ile belirlenmiştir.halen 24 ülke Europole itihbarat desdeği sağlamaktadır.örneğin 2011 de1394 adet istihbarat paylaşımı yapılmıştır.nijerya ve Çin AB de insan ticareti ile ençok uğraşan ülkelerdir.insan ticaretinin Brezilya ayağında da artış gözlemlenmektedir.güney Amerika dan Avrupa ya oradan da İspanya ve Portekize geliyorlar.işgücü ve cinsel anlamda istismar ediliyorlar.insanlar bu işe gnelde para için giriyorlar.bu nedenle para izlenmelidir.para,western-union ile transfer edilmektedir.ab de artan istihbaratla birlikte,suç sayısı da artmaktadır.ab de bu husuta bazı Tavsiye kararları da bulunmaktadır. Örneğin 2011/36/EU gibi B.Uluslararası/AB mevzuatı kapsamında Ġnsan Ticareti ile mücadelede iģbirliği(jolanda de BOER, Kidemli Savcı, Amsderdam, Hollanda) İstatistiki rakamlara bakıldığında insan ticaretinin % 90 ı fuhuş için yapılmaktadır.hollanda da 16,5 milyon insan yaşamaktadır.hollanda yasal sistemine kısaca bakmak gerekirse;hollandada Ulusal Savcı Servisi(PPS) bulunmaktadır.11 bölge için de savcı bulunmaktadır.insan ticaretinde uluslararası büyük örgütlü suçluluk vardır.büyük paralar dönmektedir. Avrupanın her bölgesinden suçlu bulmak 10

11 mümkündür.ancak en fazla Afrika ve Çin den gelmektedir.kurbanlar kendi faillerine sadık görünüyorlar.örneğin bir kız günde yaklaşık Euro kazanmaktadır.çok para kazanıyorlar ancak vergi ödemiyorlar.kadın ticareti yapanlar ayda en az Euro kazanıyorlar.kadınlar çoğu kez polise verdikleri ifadelerde kendi irade ve istekleri ile çalıştıklarını ve tehdit görmediklerini söylüyorlar.kurbanlar yasal sistemde kendilerine yardımcı olunmasını isemiyorlar. 2011/36/EU Direktifine göre, üye devletler kubanlara önem vermek zorundadırlar.buna göre; -Fuhuş konusunda verlen cezalar caydırıcı değildir. -İnsan kaçakcılığı ve insan tacirliği farklıdır. -İnsan kaçakcılığında mağdurların irade ve istemi vardır. -İnsan ticaretinde ise mağdurun istem ve iradesi bulunmamaktadır. -İnsan ticaretinde hedef,suistimal üzerinden para kazanmaktadır. Hollanda Ceza Kanununun 273/f.madesinde düzenlemelere yer verilmiştir. İnsan Ticareti nerelerde görülüyor?fuhuş, escort, sauna, clup, uyuşturucu ve tarımsal sektörde görülmektedir rakamlarına göre kurbanların geldiği yerler şöyledir: Hollanda 240 Nijerya 101 Romanya 89 Macaristan 47 Çin 37 THB=Tafic+Human+Baine(İnternational Cooperation Essentiel) C.Türkiye de Ġnsan Ticareti ile mücadelede ÇalıĢmaları(Dr.Ġlknur ALTUNTAġ, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı) Sunumda, Türkiye de insan ticaretine ilişkin genel bilgiler verilmiş ve bu bağlamda,türkiye nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar,yasal düzenlemelerceza soruşturmasına ilişkin düzenlemeler,insan ticareti ile mücadelede odaklanılan husus İnsan ticareti mağdurlarının haklarının korunmasına ilişkin yasal ve idari düzenlemeler,kamuyu bilinçlendirme kampanyaları,uygulamadan örnekler ve istatistikî bilgilere yer verilmiştir. Türkiye,kadınların ve çocukların cinsel sömürü amaçlı insan ticaretinde önemli bir hedef ülke konumunda olup, çok az ölçüde de transit ülke durumunda bulunmaktadır. Türkiye, insan ticareti konusunda çok sayıda global ve bölgesel uluslararası sözleşmelere katılmıştır

12 yılında Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Palermo Protokolünü ilk imzalayan ülkeler arasında yer almış ve 2003 yılında Palermo Protokolünü onaylamıştır.2009 yılında da İnsan Ticareti ile Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini imzalamıştır.insan ticareti ile mücadele konusunda Belarus, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Ukrayna ile İşbirliği Protokolü imzalamıştır.2004 yılında Uluslararası Göç Politika Geliştirme Merkezi ile İşbirliği Protokolü imzalamış ve Uluslararası Göç Örgütüne üye olmuştur.uluslararası sözleşmelere katılmak ve işbirliği protokolleri imzalamak suretiyle Türkiye, uluslararası toplum ile işbirliği içinde insan ticareti ile mücadele etme konusundaki iradesini ve kararlılığını açıkça göstermektedir. Türkiye, 2003 yılında Palermo Protokolünü onayladıktan sonra mevzuatını Sözleşme ile uyumlu hale getirmek için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Bu amaçla, ilk olarak 2002 yılında insan ticareti suçu eski Ceza Yasasının 201/b maddesinde cezai müeyyideye bağlanmıştır. Yeni Türk Ceza Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ceza Kanunu nun 80. maddesinde insan ticareti suçunun tanımı yapılmış ve bu suç için öngörülen ceza belirtilmiştir. İnsan ticareti suçunu işleyenler için verilecek ceza, sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıdır. Türkiye nin insan ticareti ile etkili mücadeleye ilişkin stratejisi; -Uluslararası anlaşmalar -Yasal düzenleme ve cezai işlemler -Mağdurun korunması ve mağdur haklarının sağlanması hususlarından oluşmaktadır.bununla birlikte, insan ticareti, ülkelerin tek başına çabası ile önlenmesi mümkün olmayan bir suçtur. Bu suçla mücadele koordineli ve kapsamlı bir yaklaşımı gerektirmektedir.insan ticareti ile mücadelede önemli olan husus, ülkelerin uluslararası sözleşmelere katılması ve bu sözleşmelerin iyi niyetle, gerçek bir işbirliği ruhu ile uygulanmasıdır.nihayetinde; insan ticareti ile mücadelede diğer bir önemli husus da, devletler arasında suçluların iadesi ve adli yardım taleplerine ilişkin prosedürün uygulanmasında etkili ve hızlı bir mekanizmanın oluşturulmasıdır. D.Ġnsan Ticaretinde transit ülke; Ġtalya (David MANCINI, Savcı,Roma,Ġtalya) İtalya Berlin duvarının yıkılmasından sonar,bir varış ve geçiş ülkesi olmuştur.organize suçlarda özel soruşturma yöntemleri uygulanmaktadır.mafia suç örgütleri ile mücadelede savcıların elinde 12

13 özel soruşturma yöntemleri bulunmaktadır.organize suçlarda belli argümanlar vardır.soruşturmalarda eşgüdümün olması zorunludur.mafia ile mücadelede savcılık kurumu 20yıl önce ihdas edildi. Bu tip suçlarda elde edilen gelirler müsadere edilir. İnsan ticaretinde Birleşmiş Milletler Palermo Sözleşmesi önmelidir.bu anlamda İtalyan Ceza Kanununun 600.maddesi önem taşımaktadır.temyiz mahkemesinin yaklaşımı da savcıların yaklaşımına paraleldir. Zorla çalıştırma ne demektir?düzenlemenin yapılması zordur.bu insan ticaretinde daha alt düzeydedir.ancak oldukça fazla hüküm bulunmaktadır.italyan Ceza Kanununun 416.maddesinde mafia ile ilgili ifadeler insan ticaretine nazaran daha geneldir. Eğer bir kişi korkutularak mağdur ediliyorsa veya parasal çıkar sağlanıyorsa şeklinde genel ifadeler kullanılmakatadır.insan ticareti ve mafia tipi suçlarda aynı hükümler bulunmaktadır. AİHM nin Fransa-Sicilya ve Kıbrıs(RK)-Rusya Davası kararları önemlidir.koruma araçları yeterlidir.potansiyel tehlike olsa bile mağdurların korunması gerekir.insan ticaretinde önemli olan mağdur olanların tespit edilmesidir. EU-(2011/63)-R, direktifi bulunmaktadır. Bu direktif,stockholm ve Lizbon mutabakatı ile yapıldı.direktif,mağdurlara yardım ve desdek sağlanmasını öngörüyor. Cezai süreç içerisindekiyardımları da kapsar.mağdurlar,adli merciler ile işbirliğine zorlanmamalıdır.mağdurun insan ticaretinde mağdur olduğu hususunda şüphe varsa, bulgu varsa risk altında kalan kimsenin korunması gerekir.mağdurların yeterli ve etkin bir hukuksal korumaya alınması gerekir.mağdurlara,multi disipliner bir yaklaşım olmalıdır. EU-(36)-R,Direktife göre,gerekli önlemler alınarak mağdurların ikinci bir defa mağdur olmamalarını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.kollluk,bulgu veya hassasiyet varsa tedbir almalıdır.örneğin ikamet izni çıkarılabilir.soruşturmaların başarısı için en ileri teknikler kullanılmalıdır.bu suçlarda mağdur ifadeleri her zaman önem taşır. İtalyada mağdura 18.maddeye göre yardım ediliyor.bu tür davalarda sanıklara yaptırım uygulanıyor.hukuksal araçların gelişimi 13.maddede düzenlenmiştir.yerel polis,sosyal hizmetler ve profesyonellerin ortak çalışma yapması gerekir.mağdurların tespiti için bir network oluşturulmalıdır.bu anlamda da kültürel arabulucuların olması gerekir. 13

14 E.Ġspanya-Ġnsan Ticareti ile mücadele ve mağdura yardım sağlanması(carolina BARRIO PENA, Savcı,Santa Cruz de Tenerife, Ġspanya) İspanya insan ticaretinde etkili çalışmalar yapamamıştır.silah ve uyuşturucudan sonra,insan ticareti üçüncü sırada gelmektedir.insan ticaretinde her olayda bir dram ve insan bulunmaktadır.bazen çocuklar da işin içine girebilmektedir.genelde fail ve mağdur aynı ülkeden gelmektedir.insan ticaretinde mağdurların fuhuş için kullanılmasında en çok Latin Amerikadan gelenler arasında olmaktadır.nijerya dan gelenlerde fuhuşa yönlendirilmektedir.insan ticaretinde,mağdurların faillere yönelik sadakati vardır. Genel savcı göçmen kaçakcığı savcıları UCRIF(Ulusal Polis)----Merkez(THD) İnsan Ticareti İle Mücadele Birimleri: *Savcılık ofisi *Ulusal Polis(U.C.R.I.F) *NGO s *İspanya Ceza Kanunu 177bis(2010 değişikliği) *İnsan Ticareti 2011 Ekim Protokolü Savcı =Mağdur ve NGO s=işbirliği Çocuklar için sağlık, güvenlik ve barınma hizmetleri sağlanmalıdır. Her bir mağdura kendine özgü bir çözüm sunuluyor. İspanyanın 50 bölgesinde kendine özgü bir protokol vardır. Potansiyel bir mağdur tespit edildiği zaman bu savcılığa bildirilir. -Mağdurun saptanması, -Mülakatlar, -Haklar ve bilgilendirme, -Koruma ve güvenlik önlemleri, -Polis raporu -Yargı Mağdurun belirlenmesi bağlamında,polis,sınır görevlileri ve STK lar bildirebiliyorlar. Mağduru koruyucu önlemler,mağdur hem insan hem de suçun tanığıdır.onların korunması gereklidir.çocuk mağdurlar 18 yaş altı olarak kabul ediliyor. 14

15 F.Ġnsan Ticareti Konusunda Güney ve Güneydoğu Avrupa ya KomĢu Ülkelerdeki Deneyimler ve GeliĢmeler(Mnatsakan SARGSYAN, Ermenistan BaĢsavcı Vekili-Khaled ROSTOM, Mısır BaĢsavcısı-Hatem MADĠ, Lübnan BaĢsavcısı-Eduard BULAT, BaĢsavcılık Makamı, Moldova-Mostafa MADDAH, Fas BaĢsavcısı) 1.Mnatsakan SARGSYAN, Ermenistan BaĢsavcı Vekili Ermenistan da mağdur çocuklar çoğunlukla menfaat temin vaadi ile kandırılıyorlar. Ermenistan transit ülke konumundadır.insanlar çoğunlukla Moskova yolu ile Türkiye ye geliyorlar.2002 yılında Ermenistanda bir komisyon oluşturuldu.tasarı hazırlandı.2007 yılında insan istismarı komisyonu kuruldu.adalet Bakanlığı, başsavcılıklar, STK lar ve uluslararası örgütler insan istismarı üzerinde çalışıyorlar.insan ticareti ile ilgili düzenlemeler 2009 ve 2011 yıllarında Ceza Kanununa girmiştir.uluslararası entegrasyon için uluslararası işbirliği yapılmıştır.şu anda Ermenistan da uluslararası tüm enstürmanlar bulunmaktadır.ermenistan başsavcılığı eğitsel faaliyetler yapmaktadır.aynı zamanda mediadan da yararlanılıyor. 2. Khaled ROSTOM, Mısır BaĢsavcısı Mısır, Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele BM Sözleşmesi ve Ek (2) No lu Protokolü imzalamıştır.2010/15 sayılı kanun ile insan ticareti yasaklanmıştır. Bu bağlamda çerçeve ceza-suç-mağdur-çocukların korunması ve uluslararası işbirliği şeklinde olmaktadır.insan ticareti ile ilgili düzenlemeler uluslararası hukuka uygun olarak tanzim edilmiştir.kanun koyucu insan ticaretini temel suç olarak kabul etmiş ve kara para suçunda da buna atıfda bulunmuştur.mevzuatta insan ticareti,insan haklarına aykırı bir suç olarak sayılmıştır. Yasa dışı göçmenler ile ilgili özel bir yasa vardır.mısırdan akdenize yasa dışı göçün önlenmesine matuf idari tedbirler bulunmaktadır. 15

16 3. Hatem MADĠ, Lübnan BaĢsavcısı 24/04/2011 tarihli kanunla insan ticaretine yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemeler AB müktesabatına uygundur.suçun cezası 5 yıldan 7 yıla kadar hapistir.10 yıla kadar hapis ve para cezası da bulunmaktadır.fiili işleyen kamu görevlisi,iş bulma görevlisi, yasal temsilci veya aile bireylerinden birisi ise, hapis cezasının üst sınırı 15 yıl olarak belirlenmiştir.suç iki veya daha fazla kişi tarafından işlenirse cezalar ağırlaştırılmaktadır. 4. Eduard BULAT, BaĢsavcılık Makamı, Moldova Moldovya ya Türkiye, Kıbrıs ve BAE den mağdurlar yönlendirilmektedir.yargı karşısına sadece Moldovya da bulunanlar çıkmaktadır.zira suç ortaklığı ınterneüzerinden yapılmaktadır.ulusal düzeyde bir komite insan ticareti ile müedele eder.bölgesel düzeyde de komiteler vardır.komitelerde birden çok kurum vardır.moldovya da yaptırm uygulanamıyor.zira,mağdurlarbunu iletmiyor.bu nedenle uluslararası işbirliği önem kazanmaktadır. 5. Mostafa MADDAH, Fas BaĢsavcısı İnsan ticareti ile göçmen kaçakcılığı farklıdır.insan ticaretini önlemeye matuf çalışmalar bulunmaktadır.mağdurlara yönelik koruyucu önlemler vardır.2003 den bu güne yaklaşık örgüt çökertilmiştir.ispanya ile yapıcı ve etkin bir işbirliğine gidilmektedir.kadına karşı her türlü ayırımcılığın önlenmesi gibi BM yapılan Sözleşmeler imzalanmıştır. 16

17 G.TAIEX Aracılığıyla Organize Suçlarla Mücadele Alanında Yardım Ġmkânları (Christiane KIRSCHBAUM, BaĢ Yönetici, Avrupa Komisyonu, GeniĢlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü, Brüksel- Marie MCGINLEY,Avrupa Komisyonu, GeniĢlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü, Brüksel) TAIX, 1996 yılında kurulmuştur.misyonu yararlanıcı ülkelere destek sağlamaktır.ab müktesabatı ve AB mevzuatı konularında da aday ülkelere talep halinde destek verilmektedir. TAIX,kamu sektörü için çalışmaktadır.yargı, polis, göç, iltica, demokrasi,insan hakları,ceza ve hukualanunda işbirliği,yolsuzlukla mücadele ve benzeri konularda seminer düzenleme,uzman yardımıve araştırma gezileri gibi işlevleri yapar.uzmanların tamamı üye devletlerde çalışan kamu görevlileridir. DGE :Direction General Enlargement Başvurularda bazı koşullar aranıyor.ulusal temas noktası,istem konusu ve özeti,ülkenizdeki bu alandaki sorunlar nelerdir açıklanmalıdır.başvurunun hiç bir maliyeti yoktur.göç Karar mercii,eu Delegation ve Komisyon yetkili servisidir. Ana özellikler: *İsteğe bağlı hareket *Esneklik *Cevap verilebilirlik *Kaliteli hizmet 17

18 Üçüncü Gün-28 Kasım 2012, ÇarĢamba V.Online Kumar Oynama ve Spor KarĢılaĢmalarında ġike A.Türkiye de Ġnternet Ortamında Kumar Oynama ve Organize Suçlar(Ġrfan SAZ, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı) Siber suçların hukuki tanımı yapılmış, ülkemizin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar belirtildikten sonra, internet ortamında işlenen suçların genel başlıklar halinde hangi eylemler olduğu tespit edilerek, kumar oynatma fiilinin genel ahlaka aykırı filler içerisinde yer aldığı anlatılmıştır. İkinci olarak Türkiye de internette kumar oynama ve oynatma filleri ile ilgili genel durum hakkında bilgiler verildikten sonra internet ortamında kumar oynatmanın varmış olduğu ekonomik kazanca dikkat çekilmiştir. Bu ekonomik kazancın internet ortamında örgütlü olarak bu suçu işlemek üzere kurulmuş suç örgütlerinin doğmasına ve artmasına hizmet ettiği belirtilerek, kumar sitelerinin kuruluşları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca ülkemizdeki kumar sitelerinin erişimi ve uygulanan yaptırımlar hakkında ait istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Son olarak da katılımcı ülkelere bu suçlarla mücadelede faydalı olacağı düşüncesi ile İnternet Ortamında Suç işlemek için İngiltere de kurulmuş ve internet üzerinden spor müsabakaları aracılığıyla kumar ve bahis oynatan, bu suçtan elde ettiği suç gelirlerine de değişik yöntemler ile aklayan bir örgüt ve bu örgütün Türkiye, KKTC, İrlanda ve İsviçre deki faaliyetleri anlatılarak katılımcıların bilgisine sunulmuştur. 18

Sınıraşan-Organize Suçlarla Mücadele Konusundaki 15. Uluslararası Savcılar Forumu 25-28 Kasım 2012

Sınıraşan-Organize Suçlarla Mücadele Konusundaki 15. Uluslararası Savcılar Forumu 25-28 Kasım 2012 Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Saksonya Başsavcılığı Almanya Sınıraşan-Organize Suçlarla Mücadele Konusundaki 15. Uluslararası Savcılar Forumu 25-28 Kasım 2012 Hilton Otel, İstanbul

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi

Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi ULUSLARARASI MEVZUAT; 1) Palermo Protokolü nde İnsan Ticaretiyle Mücadele Türkiye, 12 Aralık 2000 tarihinde Palermo da imzaya açılan Sınır aşan Organize Suçlarla

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2)

İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2) İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2) 24-25 Kasım 2015 Viyana, Avusturya Hasan Basri KARAKUŞ İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı 1. Türkiye ve İnsan Ticareti a. Göç İdaresi Genel

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU Nisan2016 N201611 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu (Metnin orijinali European Stability Initiative tarafından

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR Yafes ÇAKIR * Yolsuzluk Literatürde yolsuzluk kavramı üzerinde uzlaşılmış net bir ifade olmamakla birlikte yolsuzluk genelde özel çıkarlar için politikacılar

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR 1) İnsan ticareti nedir? İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri...

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri... İÇİNDEKİLER NARKOTİK SUÇLAR 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 2. MADDE TÜRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRME...10 2.1. Afyon ve Türevleri... 10 2.1.1. Afyon...10 2.1.2. Bazmorfin...12 2.1.3. Eroin...13 2.2. Kokain ve Türevleri...

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER INTOSAI Kapasite Geliştirme Komitesinin Faaliyetleri Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Sempozyumu INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ Kapasite

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

'Şaibeli para transferlerinde Türkiye 26'ncı'

'Şaibeli para transferlerinde Türkiye 26'ncı' 'Şaibeli para transferlerinde Türkiye 26'ncı' Valeria Perasso BBC Muhabiri Küresel Finansal Dürüstlük Örgütü nün (GFI) hazırladığı Kara para dolaşımı raporunda Türkiye nin yılda ortalama 3,5 milyar dolarlık

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626)

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626) 60 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE SLOVENYA CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASıNDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇıLıĞı, ULUSLARARASı TERÖRIZM VE DIĞER CIDDI SUÇLARLA MÜCADELEDE IŞBIRLIĞI ANLAŞMASıNıN

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Dr. Hasan AYKIN. Giriş. Viyana Konvansiyonu

Dr. Hasan AYKIN. Giriş. Viyana Konvansiyonu AKLAMA İLE MÜCADELE ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Dr. Hasan AYKIN Giriş Birleşmiş Milletler uluslararası güvenlik için önemli bir tehdit oluşturan uyuşturucu ticareti ve sınır aşan organize suç örgütleri ile

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım www.pwc.com.tr Suistimal Risk Yönetimi Proje Starfish Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin suistimal

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA

KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA Kadına yönelik şiddetin temelinde erkekle kadın arasındaki eşitsiz güç ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan cinsiyet eşitsizliği vardır. Yapılan tüm çalışmalara

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE KULLANILMASI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar.

GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE KULLANILMASI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE KULLANILMASI YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı