Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr"

Transkript

1 Voith Turbo Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) tr TRI TR 94/9/AT direktifine uygun model dahil DİKKAT! Lütfen bu kılavuzu montaj ve devreye alma çalışmalarından önce okuyunuz ve ileride de kullanmak için saklayınız! Seri No. 1) Kaplin tipi 2) İmal yılı Kütle (Ağırlık) kg Güç aktarımı kw Tahrik devri dak -1 İşletim sıvısı Madeni yağ Su: Voith ile irtibata geçin Dolum miktarı dm 3 (litre) Eriyen emniyet tapalarının C nominal etkinleşme sıcaklığı Kayış kasnağı Çap: mm Profil: Yiv sayısı: Ses basıncı seviyesi L PA,1m db Montaj konumu Yatay Dikey Tahrik aracı Dış çark ile İç çark ile Kapak sayfasında yazılı bilgiler eksik ise Voith Turbo firması ile görüşünüz. 1) 2) Yazışmalarda lütfen seri numarasını bildiriniz ( Bölüm 18, Sayfa 69). T...: Yağ / TW...: Su.

2 İçindekiler 1 Teknik özellikler Üretici beyanları Yapı grupları ve bileşenler hakkında açıklama AT Uygunluk Belgesi (RL 94/9/AT, Ek X.B) Önsöz Genel bilgiler Emniyet Bilgiler ve semboller Amacına uygun kullanım Amacına uygun olmayan kullanım Yapısal değişiklikler Genel tehlike bilgileri Artık tehlikeler Kaza durumunda davranışlar İşletimle ilgili önemli bilgiler Personelin niteliği Ürün gözlemi Nakliye ve depolama Teslimattaki durum Teslimat kapsamı Nakliye Kaldırma Depolama / Ambalaj / Muhafazaya alma Sabit dolumlu Voith turbo Kaplinleri Fonksiyon Tip tanımlaması Kaplin tipleri için örnekler Sıkma torkları Sabitleme Civatası Eriyen emniyet tapaları, dolum, kör, kontrol ve nozül cıvataları Sabitleme ve nozül cıvataları Kaplin montajı Aletler Hazırlık Takma Mounting devices Kayış montajı ve kayış gerginliği İzin verilen radyal kuvvet Layna alma Layna alma toleransları Layna alma işlemi İşletim sıvıları Madeni yağ işletim sıvısıyla ilgili koşullar Madeni yağlar Kullanılabilir işletim sıvıları İşletim sıcaklığı sıklıkla 100 C üzerinde Tür önerileri Özel koşullar için tür önerileri Su işletim sıvısıyla ilgili koşullar Kullanılabilir işletim sıvıları Dolum, seviye kontrolü ve boşaltma Kaplin dolumu

3 Yatay pozisyonda monte edilen kaplinlerin doldurulması Düşey pozisyonda monte edilen kaplinlerin doldurulması Doluluk kontrolü Yatay pozisyonda monte edilen kaplinler için seviye kontrolü Düşey pozisyonda monte edilen kaplinler için seviye kontrolü Kaplinin boşaltılması Yatay monte edilmiş geciktirme hücresisiz kaplinlerin boşaltılması Yatay monte edilmiş geciktirme hücreli kaplinlerin boşaltılması Düşey pozisyonda monte edilen kaplinin boşaltılması Devreye alma İşletim Bakım, servis Dış temizlik Yatak Madeni yağ işletim sıvısında yatak yağlaması Su işletim sıvısında yatak yağlaması Yatak değişimi / Gresleme Kayışlar Eriyen emniyet tapaları Eriyen sigorta cıvatalarının düzeni Montaj kontrol, devreye alma ve bakım protokolü Montaj kontrol protokolü Devreye alma protokolü Genel bakım için bakım protokolü Kaplinin sökülmesi Hazırlık Çektirme Çıkarma tertibatları Arızalar - Çözümü Sorular, montajcı ve yedek parça siparişi Sıcaklık denetimi Ön uyarı için mekanik termik şalt düzeneği MTS Temassız termik şalt düzeneği BTS Ön uyarı için temassız termik şalt düzeneği BTS Azami yüzey sıcaklığının sınırlandırılması için temassız termik şalt düzeneği BTS-Ex Ön uyarı için temassız ölçüm düzeneği BTM Yedek parça bilgileri TR tipi için Yedek Parçalar TR tipleri için yedek parçalar TR/TVR/TVVR tipleri için yedek parçalar TRI tipi için yedek parçalar TRI / TVRI tipleri için yedek parçalar TRI tipleri için yedek parçalar TVRI / TVVRI tipleri için yedek parçalar TVVSRI tipleri için yedek parçalar DTR ve 274 DTVR tipleri için yedek parçalar DTRI ve 274 DTVRI tipleri için yedek parçalar Voith Turbo GmbH & Co. KG temsilcilikleri Sözcük dizini

4 1 Teknik özellikler Patlama tehlikesine sahip saha içinde kullanım için gerekli bilgiler: - işareti: Çevre sıcaklığı, -25 C T a +40 C değerlerinden farklı ise maks. yüzey sıcaklığı (T3= 200 C, T4= 135 C, veya farklı) Sıcaklık denetimi Sıcaklık denetiminin nominal etkinleşme sıcaklığı İzin verilen azami dolum miktarı 3) Eriyen emniyet tapası (SSS) Termik emniyetin (Eriyen emniyet tapası (tapaları) veya BTX-Ex) etkinleşmesine sebebiyet veren aşırı yük (Bkz. Bölüm 4.8), şuna göre enerji beslemesinin kesilmesini gerektirir: Eriyen emniyet tapalarının etkinleşmesinden önce enerji beslemesini kapatmak için çıkış devrinin ilave olarak denetlenmesi gereklidir. Motor çalıştırıldıktan sonra şuna göre çıkış devri denetimi gerçekleşmelidir: Tahrik çapı (Çıkış) 4) MTS 1) Ön uyarı için BTS 2) Ön uyarı için BTS-Ex 2) Voith Turbo kaplinleri için azami yüzey sıcaklığının 94/9/EG AT direktifine göre sınırlandırılması için Motorun çalıştırılması esnasında Turbo kaplindeki izin verilen azami sıcaklık: SSS SSS-X Evet Hayır Kayış kasnağı çapı bakınız Kapak sayfası mm Sadece TRI tip kaplinlerde: Kayış kasnağının altındaki yatak için yağlama süresi Rulmanların değiştirilmesi (Voith firmasından montajcı isteyiniz) C C C C dm 3 (litre) s (san) s (san) mm h h Tablo 1 1) 2) 3) 4) MTS: Mekanik termik şalt ünitesi (bakınız Bölüm 19.1). BTS: Temassız termik şalt ünitesi (bakınız Bölüm 19.2). Kapak sayfasında dolum miktarı bulunmadığında geçerlidir. Dingil-göbek bağlantısı vasıtası ile birleştirilecek göbek veya dingilin çapı ve boşluğu. 4

5 Patlama tehlikesi bulunan sahada işletim için gerekli olan ilave veriler: 5

6 2 Üretici beyanları 2.1 Yapı grupları ve bileşenler hakkında açıklama 29 Aralık 2009 tarihinden itibaren yeni 2006/42/AT Makine Direktifinin Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde bağlayıcı olarak uygulanması şart koşulmuştur. Voith firmasının tahrik bileşenleri ürün grubuna dahil i, yeni 2006/42/AT makine direktifinin tanımlamalarına ve yine Makine Direktifinin hayata geçirilmesine dair Aralık 2009'da yayımlanan kılavuz uygulamalarına göre "makineler" ya da "eksik makineler" değil, aksine yapı grupları ve bileşenlerdir. Ürünlerimiz "eksik makineler" olmadığından 2006/42/AT Makine Direktifine göre bir montaj beyanı düzenlemiyoruz. Başka AT Direktifleri ve Kuralları zorunlu tutmadığı sürece bu ürünler için bir AT Uygunluk Belgesi'nin hazırlanması ve CE İşareti'nin konulması da gerekli değildir. Belgelendirilmiş firma olarak Voith, firma içi kalite yönetim sistemleri aracılığıyla ve armonize normları uygulayarak kendi ürünleri için temel güvenlik ve sağlık kurallarına uyulmasını garanti altına almıştır. Voith ürünleriyle ilgili teknik dokümanlar o kadar geniş kapsamlıdır ki, makineler ve eksik makineler içine güvenli şekilde monte edilebilirler ve sonrasında komple makine yine Voith ürünlerine ait bu dokümanlar dikkate alınarak güvenli şekilde çalıştırılabilirler. Düzenleme yeri Crailsheim, Almanya Tarihi 10. Ocak 2014 İmzalayanın adı Sayın J. Hagedorn, Hareket bileşenleri Bölüm Müdürü İmza 6

7 2.2 AT Uygunluk Belgesi (RL 94/9/AT, Ek X.B) cihazın 94/9/AT Direktifi'ne uygun olduğuna dair onay için. Üretici Voith Turbo GmbH & Co. KG, Voithstraße 1, D Crailsheim iş bununla aşağıdaki cihazın: Tanım Seri numarası TRI TR Teslim belgeleri uyarınca imzalanan tarihte geçerli metinleriyle aşağıdaki armonize normların hükümlerine uyun olduğunu beyan eder: EN ISO / -2 EN / -2 EN EN EN EN 1710 Makinelerin Güvenliği - Temel Kavramlar ve Genel Tasarım İlkeleri Bölüm 1: Ana Terminoloji, Yöntembilim Bölüm 2: Teknik Prensipler Patlama Tehlikesine Sahip Ortamlar, Patlama Koruması, Esaslar ve Yöntemler Patlama Tehlikesine Sahip Sahalarda Kullanılan Elektrikli Olmayan Cihazlar, Bölüm 1: Esaslar ve Talepler Patlama Tehlikesine Sahip Sahalarda Kullanılan Elektrikli Olmayan Cihazlar, Bölüm 5: Konstrüktif Güvenlik Aracılığıyla Koruma "c" Patlama Tehlikesine Sahip Sahalarda Kullanılan Elektrikli Olmayan Cihazlar, Bölüm 8: Sıvıların Kapsüllenmesi Aracılığıyla Koruma "k" Madenlerin Grizu Tehlikesi Bulunan Sahalarında Kullanılan Cihazlar ve Bileşenler yine imzalanan tarihte geçerli metinleriyle aşağıdaki Avrupa ve Alman normlarının ve teknik kuralların hükümlerine uyun olduğunu beyan eder: TRBS 2153 Elektrostatik yüklenmeler sonucu oluşan ateşleme tehlikelerinin önlenmesi Teslim edilen parçalarda müşteri tarafından herhangi bir değişiklik yapılması halinde bu beyan geçerliliğini kaybeder. Düzenleme yeri Crailsheim, Almanya Tarihi 10. Ocak 2014 İmzalayanın adı Sayın J. Hagedorn, Hareket bileşenleri Bölüm Müdürü İmza 7

8 3 Önsöz 3.1 Genel bilgiler Bu işletim kılavuzu, kayış kasnaklı turbo kaplinin güvenli, usulüne uygun ve ekonomik kullanımı amacıyla size yardımcı olması için hazırlanmıştır. Bu kılavuzdaki uyarılara uyduğunuz takdirde; kaplinin ve tesisin güvenirliliği ve ömrü artar, tehlikeler önlenir, onarım ve devre dışı kalma süreleri azalır. Bu kılavuz; her zaman makinenin yanında mevcut olmalı, kaplini taşıyan, kaplin üzerinde çalışan veya onu devreye alan herkes tarafından okunmalı ve uygulanmalıdır. Kaplin en son teknolojik standartlara ve onaylanmış güvenlik yönetmeliklerine göre imal edilmiştir. Ancak buna rağmen, yanlış kullanım veya amacına aykırı kullanım halinde kullanıcı veya üçüncü kişiler için yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşması veya makinenin ve başka eşyaların zarar görmesi mümkündür. Yedek parça: Yedek parçaların Voith tarafından tespit edilmiş olan teknik gerekliliklere uygun olması gerekmektedir. Bu uygunluk, orijinal yedek parçaların kullanılmasıyla her zaman sağlanmış olur. Orjinal olmayan yedek parçaların montajı ve/veya kullanılması Voith Turbo kaplinlerinin konstrüktif özelliklerini olumsuz olarak değiştirebilir ve bu yüzden güvenliği kısıtlayabilir. Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımından doğacak hasarlar konusunda Voith firması hiçbir mesuliyet kabul etmez. Servis için uygun bir atölye donanımı kullanınız. Doğru ve düzgün bir onarım ancak üretici veya yetkili bir atölye tarafından yapılabilir. Bu kılavuz mümkün olan azami itinayla hazırlanmıştır. Buna rağmen daha fazla bilgi arzu etmeniz durumunda, bizimle irtibata geçin: Voith Turbo GmbH & Co. KG Division Mining & Metals Voithstr Crailsheim ALMANYA Tel Faks Voith Turbo Bu belgenin başkalarına verilmesi veya çoğaltılması, atılması ve içeriğinin başkalarına bildirilmesi, açık olarak buna izin verilmediği takdirde yasaktır. Aksi davranışlar tazminat hakkı doğurur. Patent, numune veya dizayn örneği tescili ile ilgili tüm hakları saklıdır. Voith Turbo firması değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 8

9 4 Emniyet 4.1 Bilgiler ve semboller Bu işletim kılavuzunda yazılı emniyet bilgileri DIN 4844 normuna göre güvenlik işareti ile özel olarak işaretlenmiştir: Şunun için zarar İnsanlar, Eşyalar Sinyal sözcüğü PATLAMA KORUMASI! Tanım Sonuçları Sembol Patlama korumasıyla ilgili bilgiler Patlama tehlikesi İnsanlar TEHLİKE! Doğrudan tehdit eden tehlike İnsanlar UYARI! Muhtemel tehlikeli durum Öldürücü veya çok ciddi yaralanmalar (sakatlık) Muhtemel ölüm veya ağır yaralanmalar İnsanlar DIKKAT! Az tehlikeli durum Muhtemel hafif ve küçük yaralanmalar İnsanlar, Eşyalar Havada bulunan yükler! Muhtemel tehlikeli durum Muhtemel ölüm veya ağır yaralanmalar İnsanlar, Eşyalar Yangın tehlikesine sahip maddelere karşı uyarı Yangın tehlikesi İnsanlar Koruyucu gözlük kullanınız Kör olma tehlikesi İnsanlar Koruyucu kulaklık takınız İşitme organında hasar Eşyalar DİKKAT! Muhtemel zararlı durum Muhtemel hasar ürün için çevresi için Uyarı! Bilgi! Uygulama bilgileri ve diğer faydalı bilgiler verimli kullanım Tablo 2 Patlama sembolü ( ), sadece patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki kullanımlar için dikkat edilmesi gereken muhtemel tehlikelere işaret eder. Patlamadan koruma sembolünün ( ) yanında bir başka sembol ( veya ) duruyorsa, bu uyarıların patlama tehlikesi olmayan yerlerdeki işletimler için de dikkate alınması gereklidir. 9

10 4.2 Amacına uygun kullanım turbo kaplin,tahrik motorundan iş makinasına dönme momentinin aktarılması için tasarlanmıştır. Sabit işletimde belirli bir tahrik devrinde ve belirli bir kaplin dolumunda (işletim sıvısı ve dolum miktarı) izin verilen güç, bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirtilmiştir. Bunun dışında kalan her türlü işletim, örn. daha yüksek güç, daha yüksek devir, farklı işletim sıvıları kullanmak veya anlaşma haricindeki işletim koşulları amacına aykırı kullanım olarak kabul edilir. Amacına uygun kullanıma, ayrıca bu montaj ve işletim kılavuzuna riayet edilmesi ve muayene ve bakım koşullarına uyulması da dahildir. Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan zararlardan üretici sorumlu değildir. Bu konudaki riski tek başına uygulamayı yapan kişi taşır. PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT! Bölüm 1 içinde herhangi bir açıklama yapılmamış ise, bu kaplinin patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanılması yasaktır! Kaplinin işaretine bakarak patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanılıp kullanılamayacağını kontrol ediniz. Bilgi! Bölge sınıflandırmasında bir değişiklik yapıldığında işletmeci turbo kaplinin bu bölgede çalıştırılıp çalıştırılmayacağını kontrol etmelidir. 4.3 Amacına uygun olmayan kullanım Bakınız ilgili bölümlerde yazılı tehlike bilgileri. 4.4 Yapısal değişiklikler TEHLİKELER! Turbo kaplin üzerinde doğru şekilde yapılmayan yapısal değişiklikler yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir! Turbo kaplin üzerinde değişiklik, ekleme veya modifikasyon yalnızca Voith Turbo GmbH & Co. KG, Crailsheim firmasının onayıyla yapılmalıdır. 10

11 4.5 Genel tehlike bilgileri Turbo kaplindeki her türlü çalışma sırasında iş güvenliğiyle ilgili kurallara riayet ediniz! TEHLİKELER! Turbo kaplinde çalışırken oluşabilecek tehlikler: Kesilmeler, sıkışmalar ve sıfırın altındaki derecelerde soğuk yanık nedeniyle yaralanma tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle turbo kapline asla eldivensiz dokunmayınız! Çalışmaya başlamadan önce kaplin sıcaklığının 40 altına düşmesini bekleyiniz, aksi takdirde yanma tehlikesi vardır! Turbo kaplindeki çalışmalarda yeteri kadar ışıklandırma, yeteri kadar geniş çalışma sahası ve iyi bir havalandırma olmasına dikkat edin. Kaplinin içine monte edildiği tesisi kapatınız ve şalteri tekrar açılmasına karşı emniyete alınız. Turbo kaplin üzerinde yapılacak her türlü çalışmada hem tahrik motorunun hem de çalışma makinesinin durgun konumda olmasını ve bunların hiçbir koşulda çalışmamasını sağlayınız! Sıcak yüzeyler: Çalışırken kaplin ısınır. Kaplinle temas edilmesini önlemek için bir koruyucu kapak monte ediniz! Ancak bu koruyucu kapak kaplin havalandırmasını engellememelidir. Kaplini asla sıvılarla soğutmayınız! Koruyucu kapak bakınız Bölüm 12 Dönen parçalar: Turbo kaplinin dönen parçalarını (örn. turbo kaplinin kendisi ve açıkta duran mil parçaları) koruyucu bir kapak ile kapatarak insanların temas etmesini ve boşta bulunan parçaların içeri çekilmesini önleyiniz! Kayışlı tahrik kısmının da bir muhafaza kapağı ile çevrilmesi gereklidir! Kaplini bu koruyucu kapaklar olmadan asla çalıştırmayınız! Koruyucu kapak bakınız Bölüm 12 Gürültü: Turbo kaplin çalışırken gürültü üretir. A ile değerlendirilen eşdeğer ses basıncı seviyesi L PA, 1m 80 db(a) değerinin üzerinde ise, bu durum işitme kaybına neden olabilir! Koruyucu kulaklık takınız! Ses basıncı seviyesi için bakınız Kapak sayfası Elektrik çarpması: Üstü açık veya gizlenmemiş klemenslere, kablolara ve cihaz kısımlarına dokunulması ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir! Normalde işletim sırasında potansiyelsiz olan yapı grupları da bir hata durumunda şebeke potansiyeline sahip olabilir. 11

12 Aşırı devir: Yalnızca aşırı devirlerin (nominal devrin aşılması) mümkün olduğu tesislerde: Tesisin, aşırı devri önleyen bir düzenek (örn. fren veya geri dönüş blokajı) ile teçhiz edilip edilmediğini kontrol ediniz. Nominal devir için bakınız Kapak sayfası. Aşırı ortam sıcaklıkları: Aşırı ortam sıcaklıkları turbo kaplinde termik yüklere neden olabilir, bunun sonucunda eriyen emniyet tapaları sıçrayabilir ve etrafta bulunan insanların ağır yaralanmasına ve turbo kaplinin hasar görmesine yol açabilir! Su işletim maddesinde: Ortam sıcaklığı işletim sıvısının donma noktasından yüksek olmalıdır! İşletim sıvısının donması yüzünden kaplin hasar görebilir. Belirtilen sıcaklık sınırlarına riayet ediniz (bakınız Bölüm 4.8)! Fışkıran ve dışarı akan işletim sıvısı Turbo kaplinde aşırı termik yük durumunda eriyen emniyet tapaları etkinleşir. İşletim sıvısı bueriyen emniyet tapalarından boşalır. Eriyen emniyet tapalarının fışkırmasından sonra tahriki derhal kapatınız! Kaplinin yanında bulunan elektrikli cihazların sıçrayan sıvılara karşı emniyetli olması gerekir! Dışarı fışkıran işletim sıvısının insanlara temas etmesini önleyiniz! Yanma tehlikesi bulunmaktadır! Turbo kaplinin yakınında bulunan kişilerin koruyucu bir gözlük kullanması gereklidir. Dışarı fışkıran sıcak işletim sıvısı nedeniyle kör olma tehlikesi bulunmaktadır! Dışarı fışkıran işletim sıvısının sıcak makine parçaları, ısıtma cihazları, kıvılcımlar veya açık ateşle temas etmesini önleyiniz! Yangın tehlikesi bulunmaktadır! Dışarı fışkıran yağın sebebiyet vereceği tehlikeleri (örn. kayma tehlikesi, yangın tehlikesi) önlemek için yağın derhal temizlenmesi gereklidir! Eriyen emniyet tapalarının dışarı fışkıran kısmını temizleyiniz. Dışarı fışkıran işletim sıvısının, yangın çıkmasına sebep olabilecek (motor, kayış) gibi kısımlarla temas etmesini engellemek için toplayınız. Gerektiğinde yeterli büyüklükte bir tava temin ediniz! Güvenlik bilgi formlarında yazılı bilgilere riayet ediniz! Yangın tehlikesi: Eriyen emniyet tapalarının etkinleşmesinden sonra dışarı fışkıran yağ sıcak yüzeylerde tutuşarak yangın çıkmasına ve zehirli gazların ve buharların oluşmasına neden olabilir. Yangın ve zehirlenme tehlikesinin yanında makine hasarları, çevre kirlenmesi ve maddi zararlar da söz konusudur. Eriyen emniyet tapalarının etkinleşmesinden sonra tahrik makinesini derhal kapatınız! Güvenlik bilgi formlarında yazılı bilgilere riayet ediniz! 12

13 Turbo kaplinde çalışmalara başlamadan önce metan içeriğinin kontrol edilmesi: Gövdesi alüminyum alaşımlarından imal edilmiş olan ve muhafaza kapağı çıkarılmış olan Turbo kaplinin yeraltı maden ocaklarında montaj, bakım ve demontaj işleri esnasında güvenliği garanti altına almak için, çalışılan yerde uygun cihazlar ile metan gazı miktarının kontrol edilmesi gereklidir. Bu işlere başlamadan önce ve işlerin yapıldığı esnada, Turbo kaplinin etrafındaki metan gazı miktarı izin verilen sınır değerini (örn. Rusya'da hac. %1) değerini aşmamalıdır. Bu değerin aşılması halinde, yeniden sınır değerinin altına düşülünceye kadar çalışmalara ara verilmelidir. 4.6 Artık tehlikeler TEHLİKELER! Amaç dışı veya hatalı kullanımlar ölüme, ağır veya hafif yaralanmalara, mal kaybına ve çevre kirlenmelerine yol açabilir. Sadece yeterli derecede eğitim almış kalifiye ve yetkili kişiler turbo kaplin ile çalışmak için görevlendirilmelidir! Uyarı ve emniyet bilgilerine riayet ediniz! 4.7 Kaza durumunda davranışlar UYARI! Mahaldeki davranış kurallarına riayet ediniz! 13

14 4.8 İşletimle ilgili önemli bilgiler DİKKAT! İşletim sırasında düzensizliklerin farkedilmesi halinde, tahrik ünitesi derhal kapatılmalıdır! Güç aktarımı: Bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirli bir devir ve belirli bir kaplin dolumunda (işletim sıvısı ve dolum miktarı) mümkün olan güç aktarımı yazılıdır. Bu değerler kaplinin sabit işletimi için müsaade edilen çalışma noktasını tanımlar. Başka bir çalışma noktasında kaplinin sabit işletimi için Voith Turbo firmasının onayı gerekmektedir! İşletim sıvısı: Yalnızca bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirtilen işletim sıvısını kullanınız! Turbo kaplini yalnızca bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirtilen işletim sıvısı ve dolum miktarı ile çalıştırınız. Dolum miktarının az olması halinde kaplin termik yüke maruz kalır, aşırı dolumda ise iç basınç kapline zarar verebilir. Start sırasında ısınma: Turbo kaplin start ettiği sırada, yüksek patinaj nedeniyle sabit işletimde olduğundan daha fazla ısınır. Aşırı termik yükleri önlemek için, start işlemleri arasında yeteri kadar mola verilmesine dikkat ediniz! Geciktirme hücreli Turbo kaplinlerde start karakteristiği: Start sırasında işletim sıvısı gecikme hücresinden turbo kaplinin çalışma odacığına sevk edilir. Duruş esnasında işletim sıvısı tekrar geciktirme hücresine geri akar. Start karakteristiğinin doğru olmasını sağlamak için start işlemleri arasında yeteri kadar mola (birkaç dakika) verilmesine dikkat ediniz! Teknik özellikler: Bölüm 1, Sayfa 4 PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT! Kaplin sıcaklığı: Turbo kaplin aşağıda yazılı ortam sıcaklıklarının altında kullanılacak olduğunda Voith Turbo ile irtibata geçiniz: - işletim sıvısı olarak yağda -25 C altında - işletim sıvısı olarak suda 0 C altında (donma noktası)! Bakınız yarıca sipariş belgeleri. Aşırı ısınma nedeniyle kaplin zarar görebilir! Yeterli derecede havalandırma mümkün olduğu takdirde öngörülen kullanım amacı için kaplin nominal sıcaklığı aşılmaz. Yalnızca patlama sahasındaki kaplinler için geçerlidir: Turbo kaplinin çevresindeki havanın izin verilen değeri aşmamasını sağlayınız. 14

15 Eriyen emniyet tapaları: Eriyen emniyet tapaları aşırı termik yük nedeniyle oluşacak hasarlara karşı turbo kaplini korur. Eriyen emniyet tapasının etkinleşmesi halinde derhal tahrik motorunu kapatınız! Sadece işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirtilen nominal etkinleşme sıcaklığına sahip orjinal eriyen emniyet tapaları kullanınız! Teknik özellikler: Bölüm 1, Sayfa 4 Denetim düzenekleri: Mevcut denetim düzeneklerinin çalışmaya hazır olup olmadıklarını kontrol ediniz. Arızalı denetim düzeneklerini derhal tamir ediniz! Emniyet ünitelerinin devrelerini kesinlikle iptal etmeyin! Denetim düzenekleri: Bölüm 19, Sayfa 70 Blokaj: Çalışma makinesinde bir blokaj söz konusu ise, bu turbo kaplinde aşırı ısınmaya neden olabilir ve eriyen emniyet tapalarını etkinleştirebilir, bu yüzden etraftaki insanlar, turbo kaplin ve çevre için tehlike yaratabilir. Tahrik makinesini hemen kapatınız! PATLAMA KORUMASI! Kaplinde aşırı yük: Termik sigortanın etkin edilmesinden sonra enerji beslemesi en geç 1. bölümde belirtilen talep süresinin sonunda kapatılmalıdır. Çok motorlu tahriklerde tüm tesisin kapatılması gereklidir! Aşırı yük için ek bir denetim talep ediliyorsa itme devri denetlenmelidir. İtme devri tahrik devrinin %10'dan fazla altına düşüyorsa, enerji beslemesi derhal kapatılmalıdır. Enerji beslemesinin kapatılması gereklidir, aksi takdirde orada belirtilen yüzey sıcaklığına uyulması mümkün olmaz. Teknik özellikler: Bölüm 1, Sayfa 4 Bilgi! Kaplinde aşırı yük aşağıdaki durumlarda meydana gelir: Çalışma makinesi bloke olduğunda Çalişma makinesine nominal işletim veya start sırasında izin verilmeyen oranda yük bindiğinde (Voith Turbo ile görüşünüz). 15

16 4.9 Personelin niteliği Örn. nakliye, depolama, kurulum, elektrik bağlantısı, devreye alma, işletim, bakım, servis ve onarım gibi her türlü çalışma yalnızca kalifiye ve yetkili uzman personel tarafından yapılabilir. İşbu temel emniyet bilgileri çerçevesinde nitelikli uzman personel, nakliye, depolama, kurulum, elektrik bağlantısı, devreye alma, işletim, bakım, servis ve onarım ile görevlendirilmiş ve yapacakları faaliyetlere uygun niteliklere sahip olan kişilerdir. Bu personelin aşağıdaki hususlarda yeterli eğitim, bilgi ve yetkiye sahip olması gerekir: Tesisleri doğru ve emniyet teknolojisi standartlarına uygun olarak çalıştırmak ve bakımdan geçirmek Kaldırma tertibatlarını, bağlama araçlarını ve bağlama noktalarını doğru kullanmak Maddeleri ve bunların bileşenlerini, örn. gresler, doğru şekilde atığa ayırmak Emniyet donanımını emniyet teknolojisi standartlarına uygun kullanmak ve bakımdan geçirmek Kazaları önlemek ve ilkyardım sağlamak. Öğrenci konumunda olan personel turbo kaplinde yalnızca kalifiye ve yetkili bir kişinin gözetimi altında çalışabilir. Kaplin üzerinde çalışacak personel; güvenilir olmalı, kanunen emredilen asgari yaşta olmalı, öngörülen çalışmalar için eğitilmiş, ilgili talimatları biliyor ve yetkili olmalı Ürün gözlemi Adresimizi Sayfa 8'de bulabilirsiniz Firmamız teslimattan sonra da ürünlerimizi gözlemekle kanunen yükümlüdür. Bu nedenle bizi ilgilendiren her şeyi bize bildirmenizi rica ederiz. Sözgelimi: Değiştirilmiş işletim verileri. Tesisle tecrübeler. Yineleyen arızalar. Bu montaj ve işletim kılavuzuyla zorluklar. 16

17 5 Nakliye ve depolama 5.1 Teslimattaki durum Turbo kaplin, komple monte edilmiş bağlantı kaplini (teslimat kapsamında ise) ile sevk edilir. Turbo kaplin dolumu yapılmamıştır. Teslimat kapsamına dahilse eğer işletim sıvısı ayrı bir kap içinde teslim edilir. İşletim sıvısı işletmeci tarafından doldurulur. Tutma cıvatası, tutma rondelası, emniyet plakası, yaylı halka ve diğer teçhizat monte edilmemiş durumda sevkedilir. Kaplin dolumu: Bölüm 11, Sayfa 43 DİKKAT! Ambalajın ve kullanılmış parçaların atığa ayrılması, cihazın kurulacağı ülkenin kuralları uyarınca gerçekleştirilmelidir! 5.2 Teslimat kapsamı Turbo kaplin kapak sayfasında belirtilen bilgiye göre teslim edilir. Bir takım eriyen emniyet tapası yedek olarak teslim edilir. Bağlantı kaplini, eriyen emniyet tapaları, sıcaklık denetimi, takm ve çektirme tertibatı vs. gibi ilave teslimat kapsamı sipariş onayında belirtilmiştir. 5.3 Nakliye PATLAMA KORUMASI! Kaplin patlama tehlikesi bulunan saha içerisinde yalnızca uygun bir nakliye ambalajı içinde taşınmalıdır. Bunun en az koruyucu kapak kadar koruma özelliğine sahip olması gerekir. Bölüm 12, Sayfa 49 UYARI! Aşağı düşecek parçalar nedeniyle ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi! Kaplini yeterli derecede emniyete alınız, ağırlık merkezine dikkat ediniz ve öngörülen bağlama noktalarını kullanınız! Uygun taşıma ve bağlama ekipmanları kullanınız! Kütleler: Kapak sayfası Taşıma sırasında turbo kaplinin yanlış elleçlenmesi durumunda kişinin üst ve alt organları ezilebilir ve ağır şekide yaralanabilir. Taşıma işlemleri yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır! 17

18 5.4 Kaldırma TEHLİKE! Kaplinin bağlanması Turbo kaplinin yanlış şekilde bağlanması ve kaldırılması can ve mal kaybına neden olabilir! Kaplin yalnızca bunun için öngörülmüş bağlama noktalarından bağlanarak kaldırılmalıdır (bakınız aşağıdaki resimler). Turbo kaplin bağlanırken ve kaldırılırken kaplin oluklarına kaldırma vasıtaları veya yük taşıma araçları tarafından zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Hasarlı oluklar kaplin balansının kaçmasına ve tesis çalışmasının bozulmasına neden olabilir! Havada asılı yüklerin altına girmeyiniz! Kaldırma vasıtaları, yük taşıma tertibatları, bağlama noktaları Turbo kaplinin ağırlığına dikkat ediniz (bakınız Kapak sayfası)! Kadırma vasıtaları (örn. vinç, forklift), bağlama araç ve gereçleri (örn. zincir, halat) ve bağlama noktaları (döner halkalı taşıma mapaları, diş büyüklüğü Poz gibi, bakınız Bölüm 7.3) - test edilmiş ve onaylanmış olmalı, - yeterli boyutlarda ve kusursuz bir durumda bulunmalı ve - sadece bu iş için yetkili ve eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır! Kaldırma vasıtalarının, bağlama araçlarının ve bağlama noktalarının işletim kılavuzlarına riayet edilmelidir! Hasarlı veya yeterli kaldırma kapasitesi olmayan yük kaldırma tertibatları ağır yük yüzünden kopabilir. Bu çok ciddi veya hatta öldürücü yaralanmalara sebebiyet verebilir! Kaldırma vasıtaları ve yük taşıma tertibatlarını şu hususlarda kontrol ediniz: yeterli taşıma kapasitesi (Ağırlık için bakınız Kapak sayfası), sorunsuz durum. Halkalı cıvataların kullanılması yasaktır! Lütfen aşağıdaki resimlerde gösterilen döner halkalı taşıma mapalarını kullanınız! 18

19 Bir Voith Turbo kaplininin doğru şekilde bağlanması (örnek): Uygun döner halkalı taşıma mapalarını (diş büyüklküğü Poz gibi, bakınız Bölüm 7.3) resimlerde görüldüğü şekilde kapline vidalayınız ve yük bağlama malzemesini takınız. Ancak bunun için mevcut bir cıvatayı sökmeyiniz, mevcut dişleri kullanınız: Resim 1 TEHLİKE! Havada asılı yüklerin altında durmayınız ve genel iş güvenliği kurallarına riayet ediniz. Turbo kaplin tahrik ve itme makinesi arasına monte edilmediği sürece bunun devrilmeye ve kaymaya karşı emniyete alınması gerekir. Aşağıya düşen yükler, kaplinin devrilmesi ve kayması yüzünden yaralanma ve ölüm tehlikesi! Döndürmek için kaplin aşağıda görüldüğü şekilde yük bağlama malzemesine asılmalıdır: Resim 2 19

20 TEHLİKE! Kaldırmak için daima en az 2 bağlama malzemesi kullanınız. Döndürmek için iki tarafta da 2 bağlama malzemesi kullanınız! Resim 3 Resim 4 Kaplini dikkatli şekilde tahta kalaslar veya palet üzerine indiriniz ve devrilmeye karşı emniyete alınız. 20

21 5.5 Depolama / Ambalaj / Muhafazaya alma Turbo kaplin Sevkiyat durumu: Voith Turbo kaplinlerinin teslimattaki durumu nakliyeye ve depolama süresine göre değişiklik gösterir: Durum No.1 teslimat standardıdır, farklılıklar için bakınız Sipariş belgeleri. No Nakliye - İzin verilen depolama süresi - Kara- / Hava nakliyesi - Kapalı yerlerde en fazla 6 ay süresince depolama - Deniz nakliyesi - Kapalı yerde en fazla 6 ay süresince depolama - Deniz nakliyesi - Kapalı yerlerde en fazla 12 ay süresince depolama - Deniz nakliyesi - Kapalı yerlerde en fazla 24 ay süresince depolama Ambalaj / Tedbirler - Nakliyeye uygun tertibat - Nakliye malzemesi aracıyla yağış koruması - PE folyo içine sarılmış - Nakliyeye uygun tertibat - Keskin kenarlar korunmuş - PE Folyo içine sarılıp kaynaklanmış - DIN / normuna göre kurutma maddesi - Suya dayanıklı karton veya tahta sandık - Sandık kapağı içten kapalı bölmeli levha (Akylux) ile kaplı. Geçmeli levhalarda altına PVC folyo serilmiş - 2 ile aynı - iyileştirilmiş muhafazaya alma - 2 ile aynı, - PE folyo yerine alüminyum bileşik folyo içine sarılıp kaynaklanmış. Tablo 3 Ambalajın açılması: Teslimat sırasında kontrol için açılması gereken folyoların depolama için tekrar hava geçirmez şekilde kapatılması gereklidir. Gerekirse yeni kurutucu madde kullanılmalıdır. Depolama süresinin uzatılması: İzin verilen depolama süresi takip eden açıklamaların azami olarak 3 katı oranında uzatılabilir. Bunun için ambalajın kontrol edilmesi ve gerektiğinde yenilenmesi gereklidir. Folyo ambalajlar kurutucu madde yenilendikten sonra hava geçirmez şekilde kapatılmalıdır. Muhafazaya alma / Sonradan dıştan muhafazaya alma: Dıştaki muhafaza maddeleri izin verilen depolama süresine uygun şekilde yenilenmelidir. Çıplak metal kısımlara (böbek delikleri, fren diskleri vs.) Houghton Ensis DWG2462 püskürtülmelidir. Muhafazaya alma / Sonradan içten muhafazaya alma: İç muhafaza her yıl (Ambalaj 4 için: 2 yılda bir) yenilenmelidir. Turbo kaplinin iç kısmı tavsiye edilen türe uygun bir yağla korunmalıdır. Turbo kaplin yatak üzerinde veya monte edilmiş (dönebilir): Sonradan muhafazaya alırken turbo kapline döner alks ortasını aşacak kadar yağ doldurunuz ve turbo kaplinin tahrikini ve itmesini en az bir kez döndürünüz. Turbo kaplini monte edilmiş (dönemez): Turbo kaplini en üst eriyen emniyet tapasına (SSS) kadar doldurunuz. Yağı daha sonra tekrar boşaltınız ve turbo kaplini usulüne uygun şekilde tekrar kapatınız. Turbo kaplinin devreye alınmadan önce yeniden doldurulması planlanıyor ise, ilave muhafazaya alma işlemleri çerçevesinde turbo kaplinin içinde yağ bırakılabilir (yağ miktarı tasarım belgelerine göre). 21

22 Dış temizlik bakınız Bölüm 14.1 İç muhafazaya alma maddeleri için tür önerileri: Üretici Tanım ARAL Aral Oel KONIT SAE 20W-20 Mobil Mobilarma 524 (SAE 30) Houghton Ensis Engine Oil 20 Wintershall Wintershall Antikorrol 20W-20 Tavsiye edilen işletim sıvıları da muhafazaya alma için kullanılabilir. Tablo 4 Turbo kaplin devreye alınmayacak bir makine içine monte edildiğinde, kaplin yağışa ve çevresel etkilere karşı korunmalıdır. Dış muhafazaya alma işlemi her 6 ayda bir, iç muhafazaya alma işlemi her yıl yenilenmelidir. Gerekli olduğunda muhafazaya alma işleminden önce turbo kaplini dıştan temizleyiniz. Dış ve iç muhafazaya alma işlemi yukarıda açıklandığı şekilde yapılmalıdır. DİKKAT! "TW" tipi kaplinlerde 0 C altındaki depolamalarda suyun boşaltılması gerekir! Donma tehlikesi! 6 Sabit dolumlu Voith turbo Kaplinleri 6.1 Fonksiyon Kanatlı çarklar Kabuk Resim 5 Voith turbo kaplini Föttinger prensibine göre tasarlanmış hidrodinamik bir kaplindir. Kaplin iki kanatlı çarktan (pompa çarkı ve türbin çarkı) ve bunları çevreleyen bir kabuktan meydana gelmektedir. Her iki çark birbirine oldukça yakın yerleştirilmiştir. Kuvvet aktarımı aşınmasız gerçekleşir, kuvvet aktaran parçalarda herhangi mekanik bir temas söz konusu değildir. Kaplin içerisinde sabit miktarda işletim sıvıcı bulunur. Tahrik motorundan aktarılan mekanik enerji kendisine bağlı olan pompa çarkının içinde işletim sıvısının akış enerjisine dönüştürülür. Bu akış enerjisi türbin çarkı içinde yeniden mekanik enerjiye geri dönüştürülür. 22

23 Kaplin fonksiyonu ile ilgili olarak üç konum vardır: Durgun konum: İşletim sıvısının tamamı kaplin içerisinde hareketsiz durmaktadır. Resim 6 Start konumu: Motor devrinin artmasıyla pompa çarkı işletim sıvısını ivmelendirir, böylece çalışma odacığının içerisinde bir devridaim akımı meydana gelir. Türbin çarkının komple kanat odacığı sıvı tarafından doldurulur, bunun sonucunda hacim akışının kinetik enerjisi tarafından hareket ettirilir. Start işlemi sırasındaki tork seyri kaplin referans eğrisi tarafından belirlenir. Resim 7 Nominal işletim: Nominal işletimde sadece çalışma makinesi tarafından talep edilen tork aktarılır. Pompa çarkı ile türbin çarkı arasındaki düşük devir farkı (nominal patinaj) nedeniyle kaplin içerisinde sabit bir akış durumu meydana gelir. Resim 8 23

24 6.2 Tip tanımlaması Tip tanımlaması: Bakınız bu işletim kılavuzunun Kapak sayfası Sabit dolumlu Hidrodinamik kaplinler için tip tanımlanması takip eden şekilde belirlenir: Örnek: 562 TVVSRI T VV S RI 03 1 Kaplin büyüklüğü (profil çapı mm olarak) olası büyüklükler: 154, 206, 274, 366, 422, 487, 562, Akış devrelerinin sayısı T: Tek devreli kaplin DT: çift-devreli kaplin 3 Malzeme "bilgi yok": Silumin U: Demirli ürün 4 İşletim sıvısı "bilgi yok": Madeni yağ W: Su (Özel durum - Voith ile irtibata geçin). 5 Geciktirme hücresi "bilgi yok": geciktirme hücresiz V: geciktirme hücreli VV: büyültülmüş geciktirme hücreli 6 Geciktirme hücresinin boşaltılması "bilgi yok ": dinamik tekrar dolum olmaksızın zamana bağlı boşaltma Y: dinamik tekrar dolumlu 7 Kabuk "bilgi yok": normal seri S: halka odacıklı kabuk modeli 8 Kayış kasnağının yataklanması R: Yataksız kayış kasnağı RI: Yataklanmış kayış kasnağı 9 Konstrüksiyon durumu "bilgi yok": İlk model "eski": A, B, C, E, G, H, J "yeni": 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 10 Kelebek disk "bilgi yok": kelebek disk yok D: daraltma plakalı 11 Model "bilgi yok": -X: -Z: normal model konstrüktif özel model hidrodinamik özel model 12 muhtemel tamamlayıcı bilgiler salt metin olarak Örnek: yatak kapaklı, yatak kapaksız 24

25 6.3 Kaplin tipleri için örnekler Tip TR (Temel tip) Resim 9 Tip TRI (Temel tip) Resim 10 Tip TVRI Resim 11 25

26 Tip TVVRI Resim 12 Tip TVVSRI: Resim 13 DTR Tip DTVR Resim 14 DTRI Tip DTVRI Resim 15 26

27 T(V)R T(V)RI 7 Sıkma torkları DİKKAT! Tüm cıvataları bir tork anahtarıyla tork kontrollü şekilde sıkınız! Eriyen emniyet tapası, Poz / ) Dolum cıvatası, Poz Nozül cıvatası, Poz / 0456 Sabitleme cıvatası, Poz Tutma cıvatası, Poz ) Sabitleme cıvatası, Poz Düzenleme ve adet için bakınız tablolar Bölüm Kontrol cıvatası, Poz Resim Sabitleme Civatası Tutma cıvatasının (Poz. 0050) sıkma torku, vida dişinin ölçüsüne bağlıdır: Diş M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Sıkma torku Nm olarak Tablo 5 Sıkma torku, sağlamlık sınıfı 8.8 (DIN EN ISO normuna göre) ve daha yüksek, hafif yağlanmış olan cıvatalar ve ilgili dingil muylu malzemesi için geçerlidir. 27

28 7.2 Eriyen emniyet tapaları, dolum, kör, kontrol ve nozül cıvataları Sıkma torku Nm olarak (Diş ölçüsü) Kaplin büyüklüğü Eriyen emniyet tapası, Poz / 0260 Dolum cıvatası, Poz Kör cıvata, Poz / 0265 Kontrol cıvatası, Poz (M8) 13 (M10) 8 (M8) (M10) 20 (M12x1,5) 13 (M10) (M10) 30 (M14x1,5) 13 (M10) 366 ila (M18x1,5) 80 (M24x1,5) 50 (M18x1,5) 50 (M18x1,5) (M24) 80 (M24x1,5) 144 (M24x1,5) 144 (M24x1,5) Tablo Sabitleme ve nozül cıvataları Sıkma torku Nm olarak (Diş ölçüsü) Kaplin büyüklüğü ve tipi Sabitleme cıvatası, Poz ) Sabitleme cıvatası, Poz ) Nozül cıvatası, Poz / T T 23 (M8) 23 (M8) T 23 (M8) 62 (M12) DT 46 (M10) 62 (M12) T, 422 T 1) 46 (M10) 68 (M12) 48 (M16x1,5) 487 T 80 (M12) 68 (M12) 48 (M16x1,5) 562 T 80 (M12) 62 (M12) 48 (M16x1,5) 650 T 195 (M16) 135 (M16) 48 (M16x1,5) Sağlamlık sınıfı 8.8 ve daha yüksek olan cıvatalar (DIN EN /ISO normuna göre) kullanılır Tablo 7 28

29 8 Kaplin montajı TEHLİKE! Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle Bölüm 4'e (Güvenlik) dikkat ediniz! İç dişli tahriki: Kaplin, tahrik motoru dingilinin üzerine takılır. Daha sonra kaplinin kayış kasnağı ile iş makinasının kayış kasnağı, kayış vasıtası ile birleştirilir. Dış çark tahriki (İstisnai durum): Kaplin, iş makinası dingilinin üzerine takılır. Daha sonra kaplinin kayış kasnağı ile tahrik motorunun kayış kasnağı, kayış vasıtası ile birleştirilir. 8.1 Aletler PATLAMA KORUMASI! Patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanılan kaplinlerin işletiminde veya montajında yalnızca patlama tehlikesine sahip yerler için izin verilen aletleri kullanınız. Kıvılcım oluşmasından kaçınınız! Normlar EN Ek A ve EN Bölüm 7, EN Ek B ve EN Bölüm 7 dikkate alınmalıdır. Listede bütün aletler yer almayabilir, lütfen montaj şemasıyla kontrol ediniz. Aletler: Açık ağızlı anahtar seti Yıldız anahtar seti Lokma anahtar takımı (altıgen lokmalar, cırcır kolu vs. içeren) Allen anahtar seti Tornavida Tork anahtarı Çekiç, plastik çekiç Eye seti Tel fırça Diş ölçüleri bakınız Bölüm 7, Sayfa 27 Ölçüm araçları: Tutucuya sahip kompratör Kumpas Mikrometre mil için uygun İç mikrometre göbek için uygun Yardımcı montaj malzemeleri: Motorun ve dişlinin layna alınması için yardımcı malzemeler (sabitleme cıvataları), Örn. motor ve dişli ayakları için altlık sacları (0,1-0,3-0,5-1,0-3,0mm). Zımpara, tane büyüklüğü 100, 240 Kaldırma araçları ve yük taşıma tertibatları: Vinç. Kaplinin asılması için 2 askı mapası ve yeterli taşıma gücüne sahip yük bağlama araçları. Sayfa 32 içinde bulunan Resimlere 17 ve 18 dikkat ediniz! Yeterli çekme direncine sahip ayarlanabilen zincirler veya halatlar (bakınız münferit ağırlıklar). Döner halka büyüklükleri bakınız Bölüm 7.3, Sayfa 28 29

30 8.2 Hazırlık Resim 16, Sayfa 27 Değiştirilen veya Voith Turbo tarafından bildirilmeyen, üzerine kaplinin takıldığı dingil muylusunun uzunluğu için, tutma cıvatasının uzunluğunu kontrol ediniz. Tahrik motorunun veya iş makinasının dingil muylusunun yarıçapsal kaçıklığını kontrol ediniz. Dingil muylusundaki ve göbekteki oturma yüzeylerini temizleyin, zımpara bezi ile siliniz. Cıvataların dişleri hafifçe yağlanmalıdır. Mil muylusu üstüne hafifçe kayganlaştırıcı sürünüz. Bilgi! Aşağıdaki özelliklere sahip kayganlıştırıcı maddeler kullanınız: Uygulama sıcaklığı aralığı: -20 C +180 C, Su ve yıkanma direnci, Pasa ve korozyona karşı koruma etkisi. Yağ türü önerileri: Üretici Tanım Bilgi Dow Corning Molykote G-N Plus Paste Molykote G-Rapid Plus Paste Molykote TP 42 Fuchs gleitmo 815 Liqui Moly LM 48 Montaj pastası Dow Corning Molykote D 321 R Anti-Friction Coating Castrol Optimol Paste White T Paste MP 3 Tehlikeli madde Tablo 8 30

31 DİKKAT! Poyra yayları yeterli geri çalışma boşluğuna sahip olmalı, eksenel olarak sabit ve kanallar içerisinde kolay çalışır olmalıdır. Mil ve göbek için aynı balanslama metodunu takip ediniz. Bizim parçalarımız DIN ISO 8821 / ISO 8821'e göre işaretlenmiştir: H: Yarım poyra yayı anlaşması F: Tam poyra yayı antlaşması Bir poyra yayı ve yarım poyra yayı anlaşmasına sahip kaplin göbeklerinde salgı eşitlemesi için karşı tarafa bir dengeleme kanalı konulmuş olabilir. Bir poyra yayı ve tam poyra yayı anlaşmasına sahip kaplin göbekleri salgı eşitlemesi için karşılıklı olarak özdeş bir dengeleme kanalıyla donatılmalıdır. Poyra yayı bağlantısı için kullanılabilen kanallar H (İngilizce: Half; = Yarım poyra yayı anlaşması) veya F (İngilizce: Full; =Tam poyra yayı anlaşması) harfiyle kaplin göbeğinin alın tarafında işaretlenmiştir. Mil-göbek bağlantısının; - bir (1) poyra yayına, - yarım poyra yayı anlaşmasına göre balansa sahip bir modelinde, - ve poyra yayı göbekten daha uzun ise, balanssızlığı önlemek için poyra yayını buna uygun olarak çıkartınız. Gösterim örnek olarak: Resim 18, Sayfa 32 Poyra yaylarını uyarlayınız. Uygun alet ve kaldırma tertibatı hazırlayınız; turbo kaplinin ağırlığına dikkat ediniz! Kaldırma tertibatları: Bölüm 5.4 Bilgi! Turbo kaplin ağırlığı kapak sayfasında belirtilmiştir. Ağırlık 100 kg den fazla ise ek olarak ağırlık kaplin flanşının dışında puntayla belirtilir. UYARI! Hasarlı veya yeterli kaldırma kapasitesi olmayan yük kaldırma tertibatları ağır yük yüzünden kopabilir. Bu çok ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir! Kaldırma vasıtaları ve yük taşıma tertibatlarını şu hususlarda kontrol ediniz: yeterli taşıma kapasitesi (Ağırlık için bakınız Kapak sayfası), sorunsuz durum. 31

32 8.3 Takma Bilgi! Takma işleminde, Takma işleminde, boyut sınıfı 274 ve daha üstte olan Turbo kaplinler için Voith Turbo şirketinden teçhizat olarak temin edebileceğiniz takma ve çıkarma tertibatlarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz. DİKKAT! Uygun olmayan çalışma araçlarının ve yöntemlerin kullanılması maddi hasara neden olabilir. Takma işlemleri sırasında asla kullanmamanız gerekenler: Baskı plakaları, Çekiç, Kaynak torcu. İşletme sıvısı su ile çalışan kaplinlerde göbek deliğine bir kaydırma maddesi sürülmelidir. Kaydırma maddesi delikten temizlenmemelidir! Kaplini uygun bir kaldırma vasıtasına sabitleyiniz. Kaplin göbeğinin dikkatlice ısıtılması (yaklaşık 80 C'ye) kaplinin takılmasını kolaylaştırır. Resim 17 Poyra yayı arka toleransına dikkat ediniz! Eşitleme kanalı, varsa eğer Resim 18 Kaplini ilgili olduğu şaft bağlantısında pozisyona getirin. Temin edilen tutma diskini yerleştirin. 32

33 Bilgi! 274 ebadına kadar olan kaplinlere kadar tutma diskini monte etmeden önce segmanı sökünüz, daha sonra tekrar takınız. 366 ebadından itibaren kaplinler için, tutma diski dönmeye karşı bir pim yardımı ile emniyet altına alınır. DİKKAT! Turbo kaplinin göbeği, dingilin yapısına göre dingil boğumuna veya dingil muylusunun cephe yüzeyine dayanmış olmalıdır. Kaplin boyutu 154 ve 206: İlgili makinanın şaftının içerisine uygun ve az miktarda yağlanmış bir dişli çubuk yerleştirin. Bir somun ve aralık borusu kullanarak kaplini mil ucu üzerine takın. Kaplin boyutu 274 dan 650 e: Takma milini az miktarda yağlayın. Takma mili, aralık borusu ve tutma diskini kullanarak kaplini mil ucu üzerine takın. Takma tertibatları: Bölüm 8.4, Sayfa 34 Sıkma pimi Emniyet plakası 1) Sabitleme cıvatası Tutma pulu 1) Kaplin boyutu 274'e kadar yaylı halka Resim 19 Tutma diskinin düzgün oturtulduğunu kontrol ediniz. Tutma cıvatasını, emniyet plakasını veya yaylı halkayı altına koyarak belirtilmiş olan sıkma torku ile sıkın. Gerekirse tutma cıvatasını emniyet plakası ile emniyete alın. Sıkma torku: Bölüm 7.1, Sayfa 27 33

34 8.4 Mounting devices TR(I) tipi temel Turbo kaplinler için Voith Turbo şirketinden alabileceğiniz takma tertibatları: C B SW1 n L2 A L1 Resim 20 A: Takma mili B: Orijinal tutma diski C: kaplin göbeği L1: toplam uzunluk L2: Boş tüpün uzunluğu n: takma milinin diş ölçüsü SW1: düz yüzeyler üzerinden somun anahtarı ölçüsü Kaplin Boyutu L1 mm olarak L2 mm olarak n SW1 mm olarak Takma mili ürün no. Mesafe borusu ürün no M10 M12 M16 M TCR TCR TCR TCR TCR TCR TCR TCR , 422, M16 M20 M24 M TCR TCR TCR TCR TCR TCR TCR TCR , M20 M24 M TCR TCR TCR TCR TCR TCR

35 8.5 Kayış montajı ve kayış gerginliği Bilgi! Kayış tahrikinin doğru şekilde ölçülmesi bir çok faktöre ve çevre koşullarına bağlıdır. Tesis ve kayış üreticisinin verilerine dikkat ediniz! Kayış montajı ve kayış gerginliğinin ayarlanması için tesis ve kayış üreticisinin belgelerindeki verilere riayet ediniz. Kayışlar ne ilk hareket sırasında ne de sürekli işletmede kaymamalıdır. Kayış kasnakları işletme sırasında aynı hizada olmalıdır. Aynı hizada olmayan kayış kasnakları, kayışların çalışma ömrünü kısaltır. Kayışları set olarak değiştirin. DİKKAT! Kayış kasnakları yataksız olan Turbo kaplinlerde (Tip TR ) kayış gerginliğinin kaplinde oluşturacağı radyal baskıya dikkat edin. Kayış kasnağının etki çapı, kaplinin gücüne ve devir sayısına bağlı olarak Voith Turbo ile beraber belirlenmelidir! Kayış kasnağının yivlerini temizleyin. Kasnak yivleri çapaktan, yağdan veya diğer pisliklerden arındırılmalıdır. Kayış kasnaklarının eksenel hizalarını kontrol edin. Kayış kasnaklarının eksen mesafelerini, kayışlar kolayca takılabilecek şekilde ayarlayın. Kayışları tek tak takın. Kayışların ön gerginliğini doğru şekilde ayarlayın (Bölüm 8.5.1'e dikkat ediniz, İzin verilen radyal kuvvet). Kayış kasnaklarının ayarını kontrol ediniz (bakınız Bölüm 9). Tesisi kısa bir an çalıştırın, düzensizlikleri (Gürültü, titreşim, aşırı kayış ısınması vs.) kontrol edin. Daha sonra kayışların gerginliğini kontrol edin. Bölüm 12, Sayfa 49 35

36 8.5.1 İzin verilen radyal kuvvet İzin verilen radyal kuvvet F r kayış tahrikinden hareketle kola h bağımlı olarak. Temel: nominal ömür L 10h = h. Aşağıdaki diyagramlarda gösterilen radyal kuvvetin yaklaşık %20 oranında azaltılması halinde, yatak ömrü L 10h = h değerine yükselir. Bilgi! İzin verilen radyal kuvvet yalnızca turbo kaplin için geçerlidir. Komşu yapı parçalarının reaksiyon kuvvetleri ayrıca dikkate alınmalıdır. Kol h, yatak kapağı / kayış kasnağı ile (V) kayış ortasındaki yük erişim noktası arasındaki mesafe olarak tanımlanmıştır, bakınız aşağıdaki Şekil. Yatak kapağı / kayış kasnağı bağlantısı F r Şekil 21 DİKKAT! Tesisin kayış çekme kuvveti aşağıdaki diyagramlarda izin verilen radyal kuvvetlerden fazla olduğunda Voith Turbo ile görüşünüz. 36

37 TR, DTR kaplinleri için diyagramlar Resim 22 TRI, DTRI kaplinleri için diyagramlar yatak kapaklı yatak kapaksız Resim 23 DİKKAT! Tesisin kayış çekme kuvveti yukarıdaki diyagramlarda izin verilen radyal kuvvetlerden fazla olduğunda Voith Turbo ile görüşünüz. 37

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı / 22 Burulma esnekliği olan tırnaklı kuplajlar, modeller: No. 00 Şaft kuplajı, No. 08 DKM, konik burçlu ve bunların kombinasyonlarıyla Hazır delikli ve ön delikli /deliksiz kavramalar için 94/9/EG (ATEX

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Montaj İşletime Alma Bakım

Montaj İşletime Alma Bakım Pos: 2 /Layout/Titel _M ontage Inbetri ebnahme War tung @ 0\mod_1257953072735_31542.doc @ 31659 @ Pos: 3 /Layout/Hinweis_D eckbl att @ 0\mod_1257492952667_31542.doc @ 31598 @ === Ende der Liste für T extmar

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU İçindekiler İçindekiler Giriş... 2 Paketi inceleyin... 2 Birimi inceleyin... 2 Güvenlik... 3 Güvenlik terminolojisi ve işaretleri... 3 Çevresel güvenlik... 4

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d emploi Használati utasítás Insukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za

Detaylı

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Motorlar Enerji Otomasyon Boyalar Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Belge no: 11381817 Model:

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE Digital Energy GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE yayın kodu: GET-20017 Telif hakkı 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı