Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,"

Transkript

1 ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye demezlerdi. Osmanlı. Osmanlı'ydık. Osmanlı'yız, pek şanlıyız. Şimdi Türkiyeli'yiz, pek şanlıyız diyemiyoruz. Hakikaten Osmanlı şanlıydı. Şanlı, Devleti Aliyye Osmaniye. İtibarımız vardı. Şimdi onun için bir kaç söz söylemeye kalbime geldi; Türkler ne yapması lazım? Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah bizi şeytana uymaktan muhafaza eylesin. Bütün milletlerin başına dert açan şeytandır. Bütün milletler de şeytanı münci, kurtarıcı zannediyor. Kurtarıcı bizi. Şeytanın yolu kurtaracak diyor insanlar. Alın şeytan bu insanları belanın ortasına attı. Ateşin ortasına attı. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bilemiyorlar ne tarafa gitsinler; ne yapsınlar. Çünkü şeytan bir böyle yol gösterir. Olmadı der, bir böyle yol gösterir olmadı der. Karmakarışık etti; bütün milletleri ayaklandırdı. Hasılı kelam ne Müslümanı bıraktı, ne Hristiyan alemini bıraktı. Hepsini alt üst etti; karmakarışık etti. İnsanlar nasıl kurtulacaklarını bilemiyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber Velillah İlhamd. Cenab-ı Hakk'ı Tekbir için ayakta kıyam ediyorum. Ve Resuluhu Aleyhi Salatu Ves Selam; Kainatın Efendisi. Seyyidina Muhammed (sav). Onun için de tazimen kıyam ediyorum. Her defasında kıyama iktidarım yok; ilk defa olsun yapayım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. "İza ra eytüm.." Gel! "Hevan mutteba.." "İtaat olunan cimriliği, uyulan hevâ-i nefsi ve görüş sahiplerinin her birinin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman kendini kurtarmaya bak." Peygamber Hadisi, Aleyhi Salatu Ves Selam. Bir zaman gelecek o zamanda bakacaksın ki "İza re eytüm hevan mutteba" herkes kendi hevasına uyduğu zaman "Şuhhan muta'a" pintilik cimrilik gayesine vardı ki hayır yoluna veren kimse kalmayacak. Şuhhan muta'-kendi nefsine ve "hevan mütteba'- Herkes kendi hevasına uyacak bir zaman gelecek. "ve icaha kulli insanin di rey'in rey'i" Herkes benim fikrim benim düşüncem, benim nazarım en alasıdır diye iddia edecek. O zaman diyor ortada durmayın. Çekilin, bırakın. İnsanlar o zaman meram anlamaz. Kimse meram anlamaz. Kimse kimseyi dinlemeyecek. "o zaman avam-ı nası bırakıp kendi nefsini kurtarmaya bak". Kendi nefsini idareye bak. Bildiğin kadar nefsini idare et, nefis azgın kızgın bir canavar halindedir şimdi, hayvandır. İstediğini yaptırmak ister; bütün dünyanın çektiği bela kendi nefsini tatmin etmek için uğraşmalarıdır. Herkes kendi nefsini tatmin etmek ister. Bu kanun der, şu kanun der bu düstur der. Anayasa bu bubayasa, yahu anayasa bubayasayı çoban mı yapar, davar mı yapar. Page 1

2 Biz bir ümmetiz. Ümmeti Muhammedi'yiz biz. Bizim dinimiz var. Dinimizin getirdiği insanlara insanlığı öğretecek kanun, nizam, intizamı öğretmiştir. Ki herkes onunla rahat eder. Herkes hakkını bulur; haddini de bilir. Haddini de öğretir, haddin buraya kadardır. Hakkın budur; bunu gösterir. Dinimiz, dinimiz İslam dinidir. Dünyayı kaplamış; dünyada belki beş milyon, beş milyar İslam var. Müslümanız derler, lakin Allah'ın emrini tutmazlar. Gene kurtuluşu İslam'ın düşmanı olan kafirlerin uydurduğu şeyden meded umuyorlar. Ya hu nasıl iş bu? Allah sana bir yol göstermiş. Kitabı Aziz; Kur'an-ı Azimuşşan gelmiş. "Tibyânen likulli şey in" (16:89), herşeyi en güzel gösteriyor. Hiçbir mesele yoktur ki insanoğlunu alakadar etsin. Ve onun cevabı orada olmasın. Veyahut hiçbir müşkil yoktur ki onu çözecek bir formül Kur'an-ı Azimuşşan'da olmasın. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberi Zişan Efendimiz Hadisleriyle onu tamamen gösterdi. Ve bin beş yüz senedir Şeriatı Garrayı Ahmediye kuvvetini kaybetmemiştir. Çünkü adalet esastır. Adalet bugünkü İslam aleminin içine düştüğü varta Allah'ın gönderdiği emirleri tutmadıklarından dolayıdır. Bakınız, bin beş yüz senedir Allah'ın gönderdiği şeriat ayaktadır. Niye kullanmazsınız? Bir hekim sana bir ilaç verse; budur senin dermanın sen inat edip içmesen; sen iyi olur musun, olamazsın. Allahu Ekber Allahu Ekber. İslam aleminin içine düştüğü varta bu noktadır. İlk olarak emir Kur'an-ı Azimuşşan'da, Şeriatı İslamiye'de bir tek imamınız olacak, hakim olacak, hükümdar olacak. Bir kişi olacak diyor, o dünyadan gittiği anında yeni bir imam koymak ilk farzdır. Bütün ümmete beyat etmesi o Sultan'a beyat etmesi vaciptir. Dışarıda kalan İslam dininin hududunun dışındadır. Burada iki milyar Müslüman varmış. Başı yok. Başı olmayanın ne kıymeti var? Kafir bizi eziyor. Zalimler bizi kırıp geçiriyor; kendileri kırılsın. Biz Türk kavmiyiz, kavmimiz. Cenab-ı Hakk bizim atalarımızı Buhara'dan bu tarafa Türk illerinden bu tarafa döndermiştir, biz İslam'ın sancağını tutalım. Küfürü yıkalım. Dini Hak dini ilan edelim. Kabul etmeyenlerin hakkından gelelim. Biz Ertuğrul evladı Osman Gazi'nin evlatlarıyız. Bizim vazifemiz küfrü yıkmaktır; İslam'ın sancağını dikmektir. Başka bir gayemiz yok. "İla-yı Kelimetullah". Fatih'in beyti var. Niyetim ne diyor Din-i İslam'ı ilan etmektir. Onun için yürüdüler. Yürüdükleri yerde de Cenab-ı Hakk onlara yardım etti. Açıldılar. Sebebi Kur'an-ı Azimuşşan'a tazim etmelerindendir. Uzun hikayeleri var bunların. Bizim tarihçiler bilir, söylemez. Ve bu sözümüz çok uzun gider; lakin hulasa söyleyelim. Bugün dünya içinden çıkılmaz bir vartanın ortasındadır. Tabii o çarkın içine düşenlerden birisi de T.C. devletidir. T.C. devleti de kurtuluş sebebini Hristiyan aleminin uydurduğu uydurmalarda arıyor; ve aradık sonra batıyor. Hristiyan aleminin şeriatı yok ki onların. İsa Peygamber Şeriat getirmedi. Musa Peygamber'in Şeriatı var. Onunla yürürlerdi. Aralarındaki zıddiyetten dolayı kendileri uydurmalar yaptılar. Subhan Allahul Aliyyul Azim. Bize ne oldu? Biz yeryüzüne hükmeden en kudretli devlettik. Page 2

3 Devleti Aliyye-i Osmaniye. Ey T.C. vatandaşları! Ey T.C.'yi idare edenler! Size birşey söyleyeyim ben. Söyletene bak. Bir Sultan ki onu çeşit türlü itham ile başınızdan attınız; hâlâ onu itham edersiniz. Tek adam. Sultan Abdülhamid Han, cennet mekandır. Bir tek adam dikkat ediniz. Tek başına kırk sene on milyar, on milyon kilometre murabba bir ülkeyi kırk sene adalet üzere idare etti mi? Allah için söylesinler. Etti mi etmedi mi? Sonunda Yahudilere indirdiler şeyi. Karasu'larla, beyaz bilmem nelerle Selanik dönmeleri gelip de Sultan'a millet seni istemez dediler. Ve tahtından indirdiler. İstemez peki istemez. O isteseydi, o gelen heyeti derhal tutardı. Lakin biliyor; "İnnehu Hamidun Mecid." (11:73) "Hilafet Hamidun Mecid'de nihayet bulur." Onun için itiraz etmedi. Dedi peki millet beni istemiyorsa ben bıraktım, millete bıraktım işlerini. Tuttular Sultan Hamid diye bir Sultan ki adalet timsali. Kırk sene. On milyon kilometre murabbalık bir imparatorluğu Devleti Aliyye'yi idare etti, adalet gösterdi. Ve herkesin cebinde altın vardı. Peki dedi. İstanbul'da onu trene mi bindirdi, Selanik dönmeleri. Bulgar çingeneleri ve daha başka ifritler ve İstanbul'da bırakmadılar, alıp Selanik'e getirdiler. Tahkir etmek için. Trenden indiği zaman oradaki melunlar gelip de Hamid onbaşı diye çağırdılar, koca bir Padişah'ı. Hamid onbaşı. Mendilini çıkarmış Sultan. Allah sizi böyle yapsın demiş. Böyle olasınız demiş. Oldular mı? Oldular. Bunları biliyor mu bu millet? Bilmiyor, bugün seksen milyon insan var. Kim kimi idare ettiği belli değildir. Kim kime hükmettiği belli değildir. Anayasa, bubayasa. Senin anayasa yapmaya hakkın yok. Bubayasa yapmaya hakkın yok. Sen neye istinaden bu meclisleri topladın? Padişahı indirdin sen. Ne yaptın sen? Bu kadar milyon insan oldunuz, ne yaptınız? Bir tek zatın yaptığını hanginiz yapabildi? Seksen senedir, bu sizin devletiniz ne yapabildi, millete ne verebildi? Ne şeref getirebildi? Zengin mi olduk? Dindar mı olduk? Daha kuvvetli mi olduk? Daha saygılı mı olduk? Bizi kim sayar. Biz elaleme avuç açıyoruz. Yazıklar olsun, hâla gökyüzündeki yazısı bu Osmanlı'nın toprağıdır. Kimse benim diyemiyor. Bütün karışıklıklar ondandır. Çünkü Sultan'ın kanunu "ati kulli di hakkın hakka". Bu öyle idare etti ki "Her hak sahibinin hakkını veriniz." Bu İslam'ın düsturudur. Hak sahibinin hakkını vereceksin. Verdiği kırk sene herkes perih pekur yaşadı. Bunlar ciltler dolusu tarihtir. Okuyan yok, okutan yok ilke olaraktan. Bilinmesin diye harflerimizi kaldırdı. Osmanlı lugatını kaldırdı. Güneş dil teorisi diyerekten teori getirdin. Karmakarış etti ortalığı. Bunu biliyorlar mı yeni nesillerimiz. Başbakanımız bilir mi? Ya vekilimiz bilir mi? Veya Cumhur Reisi bilir mi? Nerede bilecek. Okutmadılar, öğretmediler ki bilsin. Page 3

4 Tektik olanları da ortadan kaldırdılar; kaldık şimdi kaptanı attılar. Çarkçıyı attılar. Ne çarkını kullanacak, ne pusulasını kullanacak. Kimse kalmadı, koca gemi dolaşıyor deli deli denizin içerisinde. Bunu bütün kendi milletim olduğu için söylüyorum. Bırak Avrupa'yı, Avrupa kendi de pişman. Bugün Avrupa pişmandır ki, keşke Osmanlı kalsaydı bu fitne olmayacaktı, idare edecekti Osmanlı. Onu biz yıktık ve yıktırıldık; ve bugünkü bela başımıza düştü. Daha beterine uğrasınlar. Ne Türk iflah eder, ne Avrupa iflah eder. Ne Arap alemi iflah eder. Arap alemi de gafil oldu. Koca Sultanı kabul etmediler. Hilafeti onlar da sahiplenmediler. Sahibi varken sahiplenemezdi. Hâlâ sahipli. Devleti Aliyye'nin Sultanları'nın elindedir. Sultan Selim gelecektir dedi Peygamber. Bunu bilmiyorlar; gelecek ve İstanbul'dan çıkacak, İstanbul'a geri gelecek Sultan olarak. Ve Mehdi'yi karşılayacak. Mehdi (as) gelip Eyup Sultan'da kılıç kuşanacaktır. O Padişah kılıç kuşatacak ona. Şam'dan gelecek Mehdi (as). Bunlar ciltler dolusu kitaptır. Kimsenin haberi yok. Hulesa olarak söylüyorum. Ben kendim halim kalmadı, halim kalmadı. Bu bir emanettir. İnsanımıza, milletimize Müslümanlara söylüyorum. Avrupa da bin defa pişmandır ki Osmanlı'yı yıktık. Bütün dünya başımıza yıkıldı. Araplar'ın iki yakası bir araya gelmiyor. Frengistan'ın zaten gelmedi, geleceği de yoktur. Keşke durdurtsaydık. E, çok geç kaldınız. Keşke, geçmiş ola. Tedariki mümkin mi? Tedariki mümkindir. Sen tedarik etmesen İlahi yazı vardır ki sümme bu İstanbul'dan çıkan Sultan İstanbul'a gelecek. Camius Sağir Hadisi'dir. "Melhamet-i kubrâ ve Konstantinopel'in ikinci fethi 6 ay içinde olacak. Yedinci ayda Deccal cıkar." Camius Sağir Hadisi'dir, baksınlar. Okumuşlar bulsunlar, uyansınlar. Çünkü milletimizin şerefi var, bu kadar seneyi asırla hizmet ettiler. Allah onları düşürecek değildir. Gene bu millet Osmanlı'nın torunları meydana çıkacak ve İslam'ın sancağını kaldıracaktır. Aklınızı başınıza getirin ey Anadolu Müslümanları, ey Türkler! Osmanlı'yız deyin. Osmanlı'nın cebinde Sultan Hamid'in zamanında herkesin cebinde altın para, gümüş mecidiye vardı. Kimse elini açmadı. Şimdiye kadar halimize bakınız. Veyha. Veyha, veyha yazıklar olsun size. Ne yapalım, bu nesiller öğrenmedi. Öğretilmediler. Ve bu hale düşürüldük. Lakin bu hali başımıza Avrupa'nın başı, bizim başımıza gelenden yetmiş defa fazlası bela onların başındadır. Onlar da İslam olmadan kurtulmayacaklar. Ve min Allahu Tevfik. Bu, dermanım yoktur. Nefesim bu kadar. Dayanamıyorum. Bu kadar olsun ifade edeyim dedim. Abdun aciz. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum gördüklerime, bildiklerime. Dayanamıyorum. Allah beni iyi günlere yetiştirsin. İslam'ın sancağını kaldırsınlar. İslam'ın adını yasak ettik. Nasıl hayır ederiz bilmem ki. Ey Rabbimiz Emidduna bi mededi min indek Ya Rab! Ol Habibi Ekrem hürmeti için size bildirdim. Yanlışsa baksınlar tarihe. Yalansa tarihe baksınlar, yalancı desinler bana. Haşa kabul etmem. Haşa. Doğruyu söylediğime inanıyorum. Page 4

5 Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım bizi hidayete yetiştirecek Sahibu Zaman Mehdi (as) gönder. Saadetli günleri görelim. Küfrün bittiği günleri de görelim. Ey Rabbimiz bizi affet. Biz yapmadık, bizim atalarımız yaptı bu hatayı. Avrupa'nın başı da derde ondan düştü. Ey Ya Rabbi, her mecliste evvela Devleti Aliyye-i Osmaniye'nin ismi anılır, sonra ötekiler şey ederdi. Onun marşı çalınır, sonra ötekilerindi. Böyle kudretliydik, azametliydik. Ne olduk. Neydik, ne olduk? Düşünsün başbakanımız da... bakanımız da, her bakanda baksın düşünsün. Çareleri yoktur illa hak sahibine hakkını ver seni idare etsin. O da olacak. Arap alemi uydu Avrupalılar'a. Jön Türkler'e uydu onlar da.kavmiyet davasına çıktı, başları belaya uğradı. Başlarının belaya uğraması Kavmiyet davasından. Kavmiyet davası yapanlara lanet okudu Peygamber. Aleyhi Salatu Ves Selam. Estağfirullah. Allahu Ekber Allahu Ekber. Allahu Ekber Velillah İlhamd. Kadir Muktedir Mevlamız Sen'sin, bize imdat yetiştir. Bize Sultan gönder. Bizi Mehdi ile kurtar Ya Rabbi. Allah'ım affeyle. Allah'ım affeyle. Allah'ım affeyle. Neccine mimma nehaf. Neccine mimma nehaf. Allah'ım bilmeden yaptık, bizi yetiştirenler bilmeden... Affeyle Allah'ım. Sahibi gönder. Ve min Allahu Tevfik. Fatiha. Türk kavmine hitaptır bu. Osmanlılığı bırakıp da Türküm diyenlerin hali bu olur. Onlara hitaptır. Allah Allah. Tövbe Ya Rabbi. Herşeyi değiştirdiler. Cenab-ı Hakk da onlara karşılık verdi. Her şeylerini karma karış etti. Ellerini ayaklarını bulamıyorlar, bulamazlar. Fatiha.Toplanalım. Öğrenelim, bunu ilan etsinler.bütün hepsine ilan ettireceğim İnşa'Allah. Fatiha. Video Link: Page 5

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Okyanusu ara sahilde takılı kalma Şeyh Esref Efendi Berlin 2010 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Sultan ul Evliya

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Emeviye Camisi Şam-ı Şerif 2010 Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym Destur Ya Seyyidi Meded. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir.

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. KENDİ DOKTORUN OL Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin ve Sallallahu ve Selleme Ala Seyyidina Muhammed

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Nefsin maymunu olma!

Nefsin maymunu olma! Bismillahirrahmanirrahim Nefsin maymunu olma! Şeyh Eşref Efendi Berlin, 01.05.2009 Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur yâ Seyyidi,yâ

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Allah'ın Resulü, etraflarında Sahabileri, ince bir değnekle kum üzerine derince ve dümdüz biz çizgi çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa benzer

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Computer`den uzak dur Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN İSTANBUL KURAN ARAŞTIRMALARI GRUBU (İKRA) UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 20. BASKI İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Uydurulan Din ve Kuran

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU BÜYÜK UYANIŞ. yayın hakları / Copyright. (Otopsi Yayınevi) dizgi: otopsi(0212) 2757078

Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU BÜYÜK UYANIŞ. yayın hakları / Copyright. (Otopsi Yayınevi) dizgi: otopsi(0212) 2757078 Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU BÜYÜK UYANIŞ yayın hakları / Copyright (Otopsi Yayınevi) dizgi: otopsi(0212) 2757078 lada VE cilt mas matbaacılık (0212) 2851196 kapak tasarım: C. Özakıncı(p212) 2757078 kapak

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Faruk BEŞER Usûl, I, 1 (2004), 7-34 Abu Hanifa s Understanding of the Qur an There is no doubt that the Qur an is the unique source of Islam. However, there arised a number

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ Aylık Dergi Mart 2015 Sayı 291 ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET Çanakkale, Osmanlı Devleti nin çöküşünü hızlandıran Birinci Dünya Savaşı içinde kazandığımız

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı