Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sufi-Zentrum Rabbaniyya"

Transkript

1 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam kablel kelam denmiştir. Selam ilktir. Selamullahi Aleykum. Allah ın selamı üzerlerinize olsun. Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. La İlahe İll Allah Seyyidina Muhammedun Resulullah. Bunu söyleyene şeref libası giydirilir. Şerefli olur. Her kim ki La İlahe İll Allah Seyyidina Muhammedun Resulullah. Yüz defaya, bin defaya kalkmak isterim ama halimize göre bu kadar yapabiliyoruz. Daha ziyadesini isteriz.»rabbi zidni ilma«(20:114). Rabbi zidni ilma. Ey Rabbım, ilmimizi artır. O nun hazinelerinin anahtarı Bismillahirrahmanirrahi m dir. Kalkalım ayağa. Dünyada hazine diye birşey yok. Yok. Çünkü dünyada olan herşey zevaldedir. Zevaldedir. Meded Ya Rical Allah. Ey Allah ın muhlis kulları bize meded gönderin. Ya meded. Meded meded. Meded meded. Meded meded. İste. Meded iste. Gökyüzünden iner, yetişir sana. Neyle yetişir? Bismillahirrahmanirrahim dediğin vakitte gökyüzünün imdadı sana yetişir. Lakin oğlum Şeyh Mehmet Efendi ve evlatlarım. Ayıptır dünya matahı için meded istemek. Büyük ayıptır. Büyük ayıptır. Meded ne için isteyeceksin? Meded Ya Rabbi. Meded Ya Habib Allah. Meded Ya Rical Allah. Bize imdat gönderin. Ne için? Cenabı Mevlamız ın rızalığı yolunda bize kuvvet verecek meded isteriz. Maksadımız bizi yaratan Mevlamız ın rızalığıdır. Başka birşey için meded arama, isteme. Ayıptır. Elini açtığın vakitte meded meded, meded 1

2 meded, meded meded Ya Sahibel imdat. Allahu Ekber. Bize yardım et. İmdadını gönder. İmdadı İlahi, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber Velillah İlhamd. Meded isteyeceğiz. Ne için? Dünya içinse tuh dünyaya. Dünya için elini açıp da gökyüzüne birşey talep eden insanın kıymeti yoktur. Dünyanın kıymeti nedir? Dünyanın hali zaten ed dünya cife. Dünya leştir. Leştir. Murdar bir şeydir. Onun için elini kaldırıp da isteyen adam şerefsizdir. Akılsızdır. Dinsizdir. İmansızdır. Edebsizdir. Elini açtığında Rabbul İzzet ten meded talep etmeye Sahibul İmdat olana bak. İlahi İmdat Resulü Kibriyasına gelir. Resulü Kibriyası ndan imdat sahibi bulunan tasarruf sahibi bulunan Evliya ya gelir. Onlara teveccüh et. Ya Sahibel İmdat. İmdat veren Mübarek kimse. Ona teveccüh et. Sakın, dünya için birşey isteme. İşin berbattır. Kıymeti yoktur. Kıymeti yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. İşte edeb bu, Besmele-i Şerife. Elini açıp da dünya matahı isteyen kimse, utanmak lazımdır. Ya Rabbi bana bunu ver, şunu ver. Bu edebin dışındadır. Bu adam istediği bilemiyor. Cevahiri istemiyor da taşlardan çakıl taşlarından istiyor. E çakıl taşlarını ne yapacağız? Cevher iste. Cevher iste. İmdat talep ediyoruz. Ne için? Üzerimize musallat kötü nefis var. Onun cinsinden şeytan var. Şerri üzerimizden uzak olsun. Onun şerrinden Allah a sığınırız. Bize imdat verilir. Ne zaman? Bismillahirrahmanirrahim desek. Bir Besmele-i Şerife bütün dünyadaki insanlar adedinde şeytan olsa bir Besmele-i Şerife onları yakar. Sana zarar veremez. Ya Sahibel İmdat. O imdat verici Mübarek kimse. Bakar nedir talebi imdat istiyor. Meded. Meded Ya Rical Allah. Peygambere gitmeye bize göre değil. Biz en yakında olana bakacağız. İmdat yüklü ilahi kuvvet yükünü almış olan Mübarek var, Mübarekler var. Onlardan iste. Ne için? Cenab-ı Hakk a yakınlık için. İsteyeceğin şey Cenab-ı Hakk a yakınlıktır. Birden bire Sultanlığa giremezsin. Onu temsil eden var. Bütün kainatta Allah ın temsil edicisi kuvvet Resulü Kibriyası ndadır. Efendimiz dedir. Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa ra Salavat, ondadır. Sahibel İmdat yerlere göklere ilahi meded Efendimiz in yoluyla gider. Onun için Ya Sahibel İmdat dediğinde ala meratibihim birden bire Peygambere hitap edemezsin. Ona mukarre olan Mübarekler vardır ki Efendimiz in bereketinden yüklenir onlar. Onlara bak, ara. Fes el bihi habira. İşin sırlarla. Sırrı, haberi kendisinde olana sorunuz diyor. Önüne gelen yapamaz. O kimseye bakınız ki ondaki kuvvet bu dünya kürresini tepse, mihrakından çıkarır atar. Kendisi bir nokta gibi görünür ama azameti o imdat sahibinde olan kuvvet dünyayı kendi mihrakından çıkarır, atar. Öyle kuvvetleri var. Sahibel İmdat yetiş! Biz aciz kaldık. Sahibel İmdat ın elinin altında Mübarekler hizmette hazır duranlar vardır. Mükerrem olan,»ve lekad kerremna Beni Adem«. Şanım hakkı için insana öyle bir rütbe verdim ki Ben im bildirdiğim kadarını taşıyabileceklere verdim onun sırrını. İnsan, Hazreti İnsan dır. Hazreti insandır. Allahu Zül Celal Hazretleri tekrim etmiş. Ona öyle bir şeref vermiş ki insan Hazreti insandır. Biz insanı bugünkü günde, insanları cahil ve zalimler sıfır etmiş. Kıymetini takdir etmemiş, eziyor. Haşa. Allah ın tazim ettiği, yücelttiği Halifem dir diye buyurduğu; yeryüzünde Halifem dir Adem ve zürriyeti. Bunu bırakıp da hakaret eden kimse şeytanla beraberdir. İnsan sıfatından çıkar, sonunda şeytanın kötü suretine girer. Kuyrukları var onların. Şeytanın da var. Şeytan kuyrukludur. Şekli de çok çirkindir. Kimi görürsen ki çirkindir bilesin ki şeytana bağlılardandır bu. Çık oradan. 2

3 Kurtulmak için Ya Sahibel İmdad bize mededini yetiştir. Sahibel İmdad olan Mübarek vardır yetişir. Der ki: çabuk söyle, de ki Bismillahirrahmanirrahim. Söyle ki sana yetişeyim. Söylemezsen yetişmem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Besmele-i Şerife nin bereketinden bizi mahrum etme Ya Rabbi. Kulluk şeref libasını bize giydirir Mevlamız. Bismillahirrahmanirrahim bereketiyle. Besmele çekenin yüzüne bak nur var. Çekmeyenin yüzü kapkara, karanlıktır. Diyelim biz de Bismillahirrahmanirrahim. Ah ne güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey ün fil ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi ul Aliym. Oku üzerine üfür. Her şer senden uzak gitsin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber Velillah İlhamd. Ne güzel Besmele-i Şerife. Hayat veren, şeref veren, kuvvet veren, izzet veren, üns veren Bismillahirrahmanirrahim dir, devam et. Hususi her gün yedi defadan başla kırk da, yetmiş da, yüze kadar Besmele çek. Bu avam sınıfınındır. Ondan ileri olanlara hizmetlerine göre izin vardır Besmele-i Şerife çekmeye. Çek korkma. De Bismil lahirrahmanirrahim, her kapılar açılır. Besmele-i Şerife nin açamayacağı kapı yok. Lakin isteyeceğini bileceksin. İsteyeceğini bileceksin. Cife istersen sana ayıptır. Bu leş istiyor. Bunu kapıdan kovun. Atın leşlerin içerisinde debelenip dursun. İsteyen ne istiyor? Ya Sahibel İmdad! Bizi kötü nefsin elinden, kötü şeytanın elinden muhafaza buyur Ya Rabbi. Sen in kulluğun ile yürüyelim Ya Rabbi. Kulluğuna bizi yarattın. Ey Rabbimiz bilelim. Sana kulluk yapalım. Diyelim öyleyse Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrah manirrahim. Bak bakalım açılmayacak kapı var mı. Tecrübe ederim diyerek kalkma. Tecrübeye gelmez. İman ister orada. Ademoğluna gereken imandır. İnanacaksın. İnanmazsan kıymetin yoktur. Zibilsin. Hayrın yoktur. Yüzünde menendin yoktur. Yüzüne bakılmaz. Vahşisin. İnsanlık şerefi üzerinizden alınmıştır. İnsan ol! Ne için? Rabbine kulluk için. Niye yarattım insanı?»ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya budûn.«insi cinni yarattım buyurur Cenabu Rabbul İzze. Bana kulluk yapsınlar. Ben ki yerlerin göklerin var edicisiyim. Mülk ve Melekut hududu olmayan Mülk ve Melekut. Mülk ve Melekut un nokta bile kalmadığı Alem-i Ceberut var. Ooo ooo ooo.. Titrer, titrer. Ey insancıklar! Modanın elbisesini giymeyle insan olmazsınız. Edeble olursunuz. Sakın modaya uyayım deme. Çirkinleşirsin. Güzel cemal sahibi hanımlar; kemal sahibi erkeklerdir. Aç Bismillahirrahmanirrahim de; erkeklere kemal. Hanımlara cemal sıfatından giydirir. Ne güzel, oh. Ne güzel. Derdi yoktur, gam kasveti yoktur onların. Ya Sahibel İmdad, çağır. Yetiş bize. Yetişir. Seni çirkeften kurtatır. Hem gamdan kurtarır. Dünya rezilliğinden kurtarır. Ahiretin azabından kurtarır. Sana öyle bir rütbe verdi ki Cenab-ı Mevla ucu bucağını bilecek kimse yoktur, ancak Cenab-ı Kibriya. Efendimiz. Efendimiz e tazim et. Hz. Muhammed Mustafa (sav) Kainatın Efendisi.»Vescud vakterib«(96:19, Secde Ayeti) Secde kıl, yaklaş diyor. Allahu Ekber. Besmele yi çek, yaklaş diyor. Besmelesizsen yaklaştırmazlar. Murdardır Besmelesizler. Murdar.»innemâl muşrikûne necesun«(9:28). Nefsini araya soktuğu için neces; pis ve murdardırlar diyor.»fe lâ yakrebul Mescidel Harâme ba de âmihim hâzâ«. Değil mi? Cenab-ı Hak yasak etti. Efendimiz e Ayet-i Kerime indi. Bu seneden sonra necis olan kimseler gelmesin Beyti Muazzama girmesinler buyurdular. Neces, pistirler, murdardırlar. Temiz olmak istersen Bismillahirrahmanirrahim de. Elini, yüzünü, bilmem nereni kolonyayla, kokularla güzel görüneyim, 3

4 hoş kokum olsun dersen; kokarsın. Kokmuş olursun. Müşrikte öyle bir koku vardır ki kaç kimselerin mezarında gömüldükten sonra o civarda kokusundan geçilmez. Dünyada güzellikle öte beri kullanıp Rabbisi nden Besmele-i Şerife nin güzelliğini istemediği için kabrin içerisinde kötü koku çıkar. Gelen insan kaçar oradan. Bir gün seni de mezara gömdüklerinde, mezarını gül gülistan bulasın. Besmele-i Şerife nin gülistanı bulasın. Unutma Besmele yi ey Sultanlar! Ey Sultanlar! Ey kendilerini birşey yerine sayanlar! Biz bu olduk diyenler! Siz bu havada gittiğinizde siz Besmelesizler Cebabire siniz. Cebabire şeytanın tabalarıdır. Zalimlerdir, kötülerdir. Pis kokululardır. Asıl hakikatleri görünse, bütün dünya kaçar onlardan. Giydiğin elibeseye bakma. Manevi elbiseni giy, Bismillahirrahmanirrahim. Her gün sabah akşam» Ya Sahibel İmdad yetiş de sonra 3 kere Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey ün fil ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi ul Aliym de üzerine üfle korkma.» Ya Sahibel İmdad dediğinde Besmele çek. İmdad istersen Besmele çek. Allah ın ismiyle olur her iş tamam. Bu Besmele-i Şerife ne güzeldir, ne şereftir bize. Ya Rabbi onun şerefinden bizi mahrum etme. Her daima diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Besmele-i Şerife çekse bunların o attıkları topları, tüfekleri tersine döner, başlarına düşer. Korkma! O kuvvet değil. Kuvvet Bismillahirrahmanirrahim diyebilendedir. Dünyayı tepse, kürre-i dünyanın kürresini mihrakından çıkarır, atar. Parmak kadar insanlar var. Ya Rabbi bize Besmele-i Şerife nin faziletini giydirsin. Rabbımız dan ey bunu doğrudan Rabbimiz den istemeye bize göre değil. Biz Sahibul İmdad çağır. Her zorlandığında Ya Sahibel İmdad! Bismillahirrahmanirrahim. Korkma. Korkma. Cehenneme girse söndürür, değil dünyanın oyuncaklarını. Su üstünden yürür gider. Hasan el Basri Hazretleri büyük ulemadan, evvel zaman tabi indendir galiba o. Bağdad da sakin, Bağdad da mübarek Dicle akar, koca alamet. Geçecek insan salın üstüne biner de böyle böyle geçirirler o tarafa. Bir gün Hasan el Basri Hazretleri, gelmiş karşıya geçecek, oturuyor şeyde bir taşın üstünde bekliyor. Biraz sonra ansızdan Habibul Acemi Arab ın gayrında olan bir Mübarek zat. Gelmiş bakmış, Esselamu Aleykum ey ümmetin uleması, ne beklersin? diyor. Demiş ki işte bekliyorum sal gelsin de binip geçeyim o tarafa. Acayip. Senin gibi kimse salı niye bekleyecek. Bak demiş, Ben yürüyeyim, Bismillahirrahmanirrahim demiş. Pat, pat, pat geçti. Senin gibi kimseye yakışır mı salda beklemesi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim; üç defa da geçti önüne. Besmele kerameti haddi hesabı yok oğlum. Besmele yi tut, korkma yıkarsın. Besmele-i Şerif le yıkacak Vaktin Sahibi küfrü. Aman Ya Rabbi. Nefsimizi mahkum etmek için bize bak. Yüz defa Besmele yi bırakmayın siz. Korkma, korkma. Ben benim diyenleri yıkarsın. Uzakta olsan da yıkarsın. Ey Rabbımız Besmele-i Şerife nin kuvvetinden, şerefinden bizi mahrum bırakma. Rabbimize hitab etmekten evvel Ya Sahibel İmdad, İmdad Sahibi tasarrufu nerede? Bismillahirrahmanirrahim de. Allah yüzünüzü ak eylesin. Kalbinizi pâk eylesin. Mekanınız şeref mekanı olsun; dünyada da ve ahirette de 4

5 mekanınız cennet. Ve Cemalullahı seyretmek olsun. Berhudar olun ki bu birkaç sözü dinliyorlar. Dinleyenlere hayır duam beraber olsun. Bana da dua yapınız. Dua yapınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber Velillah İlhamd. Fatiha. Allah senden razı olsun. Selamun Kavlen min Rabbir Rahim. Duadan unutma. Dua yap bana. Bu küfrün hakkından gelmek için; dünyada durmak için değil benim iş. Bu küfrü ayağım altına alayım diye; kötü nefsimi mahkum edeyim diyerekten. Arslan olunuz. Arslan olunuz. İnşa Allah Mehdi nin hizmetiyle, İsa Nebi nin hizmetiyle müşerref oluruz. Esselamu Aleykum. 5

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye

Detaylı

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Emeviye Camisi Şam-ı Şerif 2010 Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym Destur Ya Seyyidi Meded. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Okyanusu ara sahilde takılı kalma Şeyh Esref Efendi Berlin 2010 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Sultan ul Evliya

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Computer`den uzak dur Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh!

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER 365 Gün Duâ ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER ve SURELERİN FAZİLETLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------------- İsteme adresi; Arı Sanat yayınevi,( 0212

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed.

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. Sallfı ala Resiılüna Muhammed, Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallfı ala Şemsiddühi Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. El-evvelü

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

11. baskı YA KUR ÂN YA HÜSRÂN. Üçüncüsü Yok!.. cengiz numanoğlu

11. baskı YA KUR ÂN YA HÜSRÂN. Üçüncüsü Yok!.. cengiz numanoğlu 11. baskı YA KUR ÂN YA HÜSRÂN Üçüncüsü Yok!.. cengiz numanoğlu Uyan artık ey insan! Yetmez mi bunca zillet? Kaderinde yazmıyor.. Bu kokuşma, bu illet. Sen ki; özünde şeref, fıtratında asâlet; Ne sen sürün

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir.

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. KENDİ DOKTORUN OL Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin ve Sallallahu ve Selleme Ala Seyyidina Muhammed

Detaylı

Nefsin maymunu olma!

Nefsin maymunu olma! Bismillahirrahmanirrahim Nefsin maymunu olma! Şeyh Eşref Efendi Berlin, 01.05.2009 Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur yâ Seyyidi,yâ

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

İFLASI SABİT OLUNCAYA KADAR

İFLASI SABİT OLUNCAYA KADAR İFLASI SABİT OLUNCAYA KADAR Evsiz barksız, kimsiz, kimsesiz bir müflis vardır. Zindana düşmüş, amansız bağlara giriftar olmuştu. Bir bahane bulup zindandakilerin yiyeceklerini yerdi. Tamahı yüzünden halkın

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. Yuhanna 17:3 Ey Göklerdeki Babamız Adın kutsal kılınsın.

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı