MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI"

Transkript

1 İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ VE YÖNETMELİKLERİ YILLIK FAALİYET RAPORLARI ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ SINAVINA (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) YÖNELİK TEST DR. DAVUT PEHLİVANLI İSTANBUL

2 MODERN İÇ DENETİM Yay n No : 2273 flletme-ekonomi Dizisi : Bask Ocak STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 İÇ DENETİMİN TEMELLERİ Fide, sed cui vide İtimat kontrole mani değildir

4 MODERN İÇ DENETİM

5 İÇ DENETİMİN TEMELLERİ SUNUŞ Finansal krizler ve teknoloji dahil olmak üzere pek çok faktörden direkt olarak etkilenen iç denetimin hem faaliyet alanı hem de iç denetçilerin nitelikleri zamanla büyük değişimler geçirmiştir li yılların başında yaşanan şirket iflasları bağımsız denetim-iç denetim ilişkisini büyük ölçekte değiştirmiştir. Bu süreçte Amerika da kabul edilen Sarbanes- Oxley yasası iç denetim mesleği üzerindeki bağımsız denetim etkisini azaltmış ve iç denetimin etkinliği artmıştır. İç denetim mesleğinin gelişiminde ve saygınlığının artmasında Uluslararası İç Denetim Enstitüsü nün kurulmasının ve Enstitü tarafından standartlar ve rehberler yayınlanmasının, sertifika programları ve konferanslar düzenlenmesinin ve iç denetim araştırma grupları kurulmasının etkileri büyüktür. Türkiye de de Türkiye İç Denetim Enstitüsü nün katkıları bu alandaki göz ardı edilemez. Türkiye de iç denetim alanında yapılan teorik yayınlar ve Avrupa Birliği üyelik müzakereleri çerçevesinde kat edilen aşamalar iç denetimin uluslararası uygulamaya yakınlaşmasını sağlamıştır. Bütün bu önemli gelişmelere rağmen, denetim konusunda ülkemizde yeteri kadar yayının olmadığı söylenebilir. Genç bir akademisyen olarak bu konuda çalışmaya kararlı olan Dr. Davut Pehlivanlı, büyük bir eksikliği dolduracak bu kitabı hazırlamıştır. Sadece ulusal konulara değil, uluslararası konulara da değinerek; özellikle iç denetim konuları ağırlıklı olmak üzere, risk yönetimi, uluslararası iç denetim standartları yanında, mesleğe hazırlıkta önemli bir aşama olan iç denetim sertifika sınavına yönelik testleri de kitabına almıştır. Dr. Pehlivanlı nın akademik hayatında daha nice verimli ve yararlı yayınlar yapacağını umuyor ve bekliyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Prof. Dr. Yunus Kishalı Umuttepe / KOCAELİ

6 MODERN İÇ DENETİM

7 İÇ DENETİMİN TEMELLERİ İÇ DENETİM KISIM I İÇ DENETİMİN TEMELLERİ 1. İÇ DENETİMİN TEMELLERİ DÜNYADA YAŞANAN GELİŞMELER VE İÇ DENETİMİN TÜRK MEVZUATI İÇİNDEKİ YERİ...20 KISIM II İÇ KONTROL UYGULAMALARI 3. İÇ KONTROL TÜRKİYE BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN İÇ KONTROL...42 KISIM III RİSK VE DENETİM 5. DENETİM AÇISINDAN RİSKLER VE YÖNETİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ...67 KISIM IV İÇ DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 7. İÇ DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM KISIM V İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ 8. GENEL OLARAK İÇ DENETİM FAALİYETİ VE DENETİMDE PLANLAMA İÇ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ İÇ DENETİMDE RAPORLAMA KISIM VI ULUSLARARASI İÇ DENETİM MESLEKİ STANDARTLARI 11. ULUSLARARASI İÇ DENETİM MESLEKİ STANDARTLARI KISIM VII İÇ DENETİM SERTİFİKA(CIA) SINAVINA YÖNELİK TEST 12. İÇ DENETİM SERTİFİKA SINAVINA YÖNELİK TEST EKLER...175

8 MODERN İÇ DENETİM

9 İÇ DENETİMİN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 KISIM I İÇ DENETİMİN TEMELLERİ 1. İÇ DENETİMİN TEMELLERİ İç Denetim Kavramı İç Denetimin Tarihi Gelişimi İç Denetim İle İlgili Raporlar İç Denetim, ENRON Skandalı ve Amerika Uygulamaları Genişleyen İç Kontrol ve İç Denetim Çerçevesi İç Denetimin Geçirdiği Evrim İç Denetime Başvurulma Nedenleri İç Denetimin Yararları İç Denetim ve İç Denetçiler DÜNYADA YAŞANAN GELİŞMELER VE İÇ DENETİMİN TÜRK MEVZUATI İÇİNDEKİ YERİ Sarbanes Oxley Yasası Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu SPK Düzenlemeleri Bankacılık Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı...27 KISIM II İÇ KONTROL UYGULAMALARI 3. İÇ KONTROL İç Kontrol Sisteminin Amaçları COSO İç Kontrol Çerçevesi İç Kontrol Çerçevesi Yatay Bileşenleri İç Kontrol Çerçevesi Dikey Bileşenleri Kontrollerin Uygunluğu...38

10 X MODERN İÇ DENETİM 3.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol İlişkisi İç Kontrol ve Bağımsız Denetim İlişkisi İç Kontrol ve Yönetimin Sorumluluğu Diğer Kontrol Modelleri TÜRKİYE BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN İÇ KONTROL İşletmeyi, Faaliyet Koşullarını ve Çevresiyle Olan İlişkilerini İç Kontrol Sistemini de Dikkate Alarak Kavramak İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör, Yasal Düzenlemeler ve Diğer Dış Faktörler ile Finansal Raporlama Esasları İşletmenin Yapısı İşletmenin Amaç ve Stratejileri İle Bunlara İlişkin Faaliyet Riskleri İşletmenin Finansal Performansının Ölçülmesi ve Gözden Geçirilmesi İç Kontrol Sistemi Bağımsız Denetimle İlgili Kontroller İç Kontrol Sisteminin Kapsamı Bağımsız Denetçinin Risk Değerlendirmesinde, Bilişim Teknolojisine Dayanan ve Dayanmayan İç Kontrol Sistemi Unsurlarının Özellikleri İç Kontrol Sistemindeki Kısıtlamalar İç Kontrol Sistemi Bileşenleri...50 KISIM III RİSK VE DENETİM 5. DENETİM AÇISINDAN RİSKLER VE YÖNETİMİ Denetim Açısından Riskler ve Kontroller Bütünleştirilmiş Risk Yönetimi ve İç Denetim Risk Yönetim ve İç Denetimin Organizasyon İçindeki Rolü KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ Kurumsal Risk Yönetimi Kavramı ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi İç Kontrol Çerçevesi ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Kurumsal Risk Yönetimi Hedefleri Kurumsal Risk Yönetimi Bileşenleri Kontrol Ortamı Hedeflerin Belirlenmesi Olay Tanımlama Risk Değerleme Risk Tutumu Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve İletişim İzleme Organizasyonel Boyut...88

11 İÇ DENETİMİN TEMELLERİ XI 6.6. Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin Sınırları Kurumsal Risk Yönetimi Araçları Kontrol Risk Öz Değerlendirme Genel Olarak Risk Yönetimi...97 KISIM IV İÇ DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 7. İÇ DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM Kurumsal Yönetim Bağlamında İç Denetim İç Denetim Yönetmeliği Kurumsal Yönetim Bağlamında Denetim Komiteleri Denetim Komitelerinin Tarihçesi Denetim Komitelerinin Özellikleri ve Denetim Komitesi Yönetmeliği Denetim Komitelerinin Görevleri ve Sorumlulukları Denetim Komitesi Raporu Denetim Komiteleri ve Uygulama Sorunları Bağımsız Denetçi - İç Denetçi İlişkileri Kurumsal Yönetim Bağlamında Yıllık Faaliyet Raporları Yıllık Faaliyet Raporlarının Temel Özellikleri Yıllık Faaliyet Raporlarının Yapısı Yıllık Faaliyet Raporlarında Denetim Açıklamaları Yıllık Faaliyet Raporlarının Sorumluluğu KISIM V İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ 8. GENEL OLARAK İÇ DENETİM FAALİYETİ VE DENETİMDE PLANLAMA İç Denetimde Planlama Planlama Öncesi Hazırlık Denetim Stratejisi Risk Kayıtlaması ve Denetim Evreni Gerekli Güvence Seviyesinin Belirlenmesi Denetim Planının Tasarlanması Denetim Kapsamının Belirlenmesi Denetim Komitesine Raporlama ve Plana Son Şeklinin Verilmesi Planlamanın Yararları İÇ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ Görev Planının Hazırlanması Denetim Personelinin Tahsisi Denetim Konusunun Araştırılması Çalışma Kâğıtlarının Tasarlanması Kapsam - Hedeflerin Belirlenmesi ve Kontrol Listeleri İç Denetim Görevlendirme Yazısı...132

12 XII MODERN İÇ DENETİM 9.2. Test Seviyesi ve Testlerin Belirlenmesi ve Uygulanması Denetim Programları Denetim Araçları Denetim Bulguları ve Risk Yönetimi Olgunluğunun Değerlendirilmesi İÇ DENETİMDE RAPORLAMA Raporlama Hedefleri ve Rapor Özellikleri Üçer Aylık Raporlar ve Nihai Rapor Raporlama Yapılacak Taraflar Raporlama Sonrası Takip KISIM VI ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI 11. ULUSLARARASI İÇ DENETİM MESLEKİ STANDARTLARI Nitelik Standartları Performans Standartları Uygulama Önerileri Etik Kurallar KISIM VII İÇ DENETİM SERTİFİKA SINAVINA (CIA) YÖNELİK TEST 12. İÇ DENETİM SERTİFİKA SINAVINA (CIA) YÖNELİK TEST EKLER I. İç Denetim Birimi Teyit İstemi Mektup Örneği II. İç Denetim Birimi Yönetmeliği III. Denetim Komitesi Yönetmeliği IV. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Örneği V. Sertifikalar VI. Denetim Sembolleri KAYNAKÇA...191

13 İÇ DENETİMİN TEMELLERİ TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo 1: Denetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması...15 Tablo 2: Karşılaştırmalı Beşli Etki Ölçeği...81 Tablo 3: Olasılık ve Etkinin Ayrı Gösterimi...83 Tablo 4: Süreç Evreni...94 Tablo 5: Risk Kartı...96 Tablo 6: İç Denetim ve Bağımsız Denetim Karşılaştırması Tablo 7: İç Denetçi ve Bağımsız Denetçi Karşılaştırması Tablo 8: Risk Kayıtlaması Tablo 9: Denetim Evren Modeli (İlk Adım) Tablo 10: Denetim Evren Modeli (İkinci Adım) Tablo 11: Yıllık Denetim Planı Tablo 12: Denetim Test Matrisi Tablo 13: Risk Değerlendirmeleri Şekil 1: Genişleyen İç Kontrol Çerçevesi...13 Şekil 2: COSO İç Kontrol Küpü...33 Şekil 3: Risk Yönetimi İçinde Kontrollerin Yeri...39 Şekil 4: Kontrollerin Risk Yönetimine Katkısı...60 Şekil 5: Bütünleştirilmiş Risk Yönetimi ve İç Denetim...63 Şekil 6: COSO KRY Küpü ve İç Kontrol Küpü...71 Şekil 7: Risk Haritası...95 Şekil 8: Genel Olarak Risk Yönetimi...97 Şekil 9: Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Denetimin Aşamaları Şekil 10: Denetimin Yürütülmesi Safhası...129

14 MODERN İÇ DENETİM

15 İÇ DENETİMİN TEMELLERİ KISALTMALAR AB ABD BDDK CEO CFO COSO CoCo CRSA ERM IIA KRY KRÖD PCAOB SOX SPK TİDE TTK TÜSİAD YK : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu : Chief Executive Officer : Chief Financial Officer : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : Guidance on Control : Control Risk Self Assessment : Enterprise Risk Management : The Institute of Internal Auditors : Kurumsal Risk Yönetimi : Kontrol-Risk Öz Değerlendirme : Public Company Accounting Oversight Board : Sarbanes Oxley : Sermaye Piyasası Kurulu : Türkiye İç Denetim Enstitüsü : Türk Ticaret Kanunu : Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği : Yönetim Kurulu

16 MODERN İÇ DENETİM

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever Bankac l m zda ç Kontrol Gürdo an Yurtsever Yay n No : 2361 flletme-ekonomi Dizisi : 399 1. Bask Türkiye Bankalar Birli i Nisan 2008 Yayın No:256 2. Bask Beta Yay nlar, Haziran 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş Giriş I II Giriş Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER Editörler dil SAYIMER P nar Eraslan YAYINO LU i Yay n No : 1890 letiflim Dizisi : 43 1. Bask Aral k 2007 STANBUL ISBN 978-975 - 295-787 - 9 Copyright

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Sunuş Denetim Koçluğu günümüzde işletmelerin yoğun olarak ihtiyaç hissettiği ve bağımsız denetim kuruluşları, iç denetim hizmeti veren kuruluşlar ile Yeminli Mali Müşavirlerden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 14 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO)

Herkes İçin Hukuk: 14 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) I Herkes İçin Hukuk: 14 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) Av. Osman OY Gülcan GÜNGÜLER II Yay n No : 2257 Hukuk Dizisi : 1067 1. Bas Mart 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-172 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması Çiğdem AKSU ÇAM II Yay n No : 2835 Araştırma Dizisi : 8 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-859 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA Çiğdem ŞAHİN AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3238 İşletme-Ekonomi Dizisi : 712 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-355 - 5 Copyright Bu kitab

Detaylı

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul -2012 i Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : 584 2. Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN 978 605-377 788 5 Copyright

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Doç.Dr. Haluk TANRIVERDİ Prm.Gökay KÖKSAL 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Yönetim ve Organizasyon Yapısı Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Swot Analizi İSTANBUL, 2012 Beta Yay n No : 2669 Sağlık Dizisi

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Süleyman TÜTÜNCÜ Abone İşleri Koordinatörü Ali İĞDECİ

Detaylı