DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS)"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS)

2 Kuruluş Bilgileri Dernekler Dairesi Başkanlığı 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanun ile 3152 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, İçişleri Bakanlığı Ana Hizmet Birimleri arasında yer almış ve 9/10/2003 tarihinde fiilen hizmete başlamış olup, İLLERDE İl Dernekler Müdürlüğü İLÇELERDE İlçe Dernekler Büro Şefliği olarak teşkilatlanmıştır. 2

3 Kuruluş Bilgileri Dernek Nedir? Madde 56-(Değişik : tarih ve 4963/31) Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. 3 3

4 İstatistiki Veriler Dernek Federasyon ve Konfederasyon Kurulan Dernek Federasyon Sayısı 706 Fesih Dernek Faal Dernek Konfederasyon Sayısı 44 TOPLAM 750 4

5 İstatistiki Veriler Faal Derneklerin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı Dernek Oranı% Nüfus Oranı% Dernek Oranı% Nüfus Oranı% 9.91 Dernek Oranı% Nüfus Oranı% Dernek Oranı % Nüfus Oranı% Dernek Oranı% Nüfus Oranı% Dernek Oranı% 5.46 Nüfus Oranı% 5.55 Dernek Oranı% 5.07 Nüfus Oranı%

6 İstatistiki Veriler Nevilerine Göre Dernekler

7 DERBİS Nedir? Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra personelinin, derneklere yönelik iş ve işlemlerinin yürütülmesine, Dernek ve üst kuruluşların, mevzuat gereği vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimleri online olarak gönderebilmesine, Herhangi bir vatandaşın oturduğu yerden online dernek kurabilmesine imkan sağlayan, 7

8 DERBİS Nedir? Yabancı tüzel kişilerin online olarak Türkiye'de şube veya temsilcilik açma başvurusuna imkan veren, Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın iş akışının bir portal altında bütünleşmesini sağlayan, kurumsal bir uygulamadır. 8

9 DERBİS Amaçları Vatandaşın internete erişebildiği her yerden online dernek kurabilmesine imkan sağlar. Belirlenen yetkiler çerçevesinde bilgi ve belgelerin gizliliğini garanti eder. 9

10 DERBİS Amaçları Veri girişinde kullanım kolaylığı sağlayarak anlaşılabilirliği artırır. İş akışlarını optimize ederek, kullanıcı üzerindeki iş yükünü minimuma indirir. Diğer kurumların uygulamalarıyla entegre çalışarak veri alışverişi yapar. 10

11 DERBİS Amaçları Veri güvenliği ve bütünlüğü oluşturur. Pratik kullanımı ile zaman kaybını önler. Sistemde yer alan her türlü bilgi ve belgelerin üzerine; Veri analizi Raporlama Loglama imkanı sağlar. Tüm bilgileri dijital ortama taşıyarak kağıt israfını önler. 11

12 DERBİS Faydaları Sivil Topluma ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan belgelere internet aracılığı ile kısa sürede ulaşılarak işlemlerin yapılmasını hızlandırmak. Bilgi edinme işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirilebilmek. Belgelerin kaybını ve hasara uğramasını önlemek, bilgi ve belge güvenliğini sağlamak. Sistem üzerinden yapılacak arama işlemleri ile ihtiyaç duyulan araştırmaya konu bilgilere kolayca ulaşabilmek. Devletimizin gelecekte hedeflediği vizyona hazır bir altyapı oluşturmak. 12

13 Kullanılan Teknolojiler n Katmanlı Tam Bağımsız Mimari (Yazılım Altyapısı) ENTTINY FRAMEWORK (Veri erişim katmanı) Web 3.0 (.Net FRAMEWORK 4.0) (Yazılım bileşenleri) ASP. NET ve Telerik Bileşenleri (Kullanıcı Arayüzü) SQL Server 2012 (Veri Tabanı Sunucuları) WCF (Windows Communication Foundation) servisleri 13

14 İstatistiki Veriler Merhameti temsil eden derneklerin milyar liraları aşan yardım faaliyetlerinin bilgileri DERBİS üzerinde tutulur. DERBİS tüm derneklerin faaliyetleri hakkında bilgiler barındırır. 14

15 İstatistiki Veriler Gün içinde yüzbinlerce kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitededir. Aynı anda, yani eşzamanlı (Concurently), en az 1000 kullanıcıya hizmet verebilir. Üst düzey performans testlerinden başarı ile geçecek şekilde tasarlanmıştır. Yaklaşık 8 milyon dernek kullanıcısı bilgilerini barındırmaktadır. DERBİS, 81 ilde Dernekler Dairesi ailesi bünyesindeki yaklaşık 1000 personel tarafından aktif olarak kullanılacaktır. 15

16 DERBİS Entegrasyonu DERBİS tüm Kamu Kurumları ile entegrasyon içinde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Entegrasyon altyapısında Web-Servis teknolojisi kullanılmıştır. Web Servis teknolojisi, Kurumsal uygulamaların altyapısından bağımsız olan güvenli ve esnek bir teknoloji olup, kabul görmüştür. Tüm Kurumsal uygulamalar bu dili konuşabilir, bu protokol üzerinden anlaşabilir. 16

17 DERBİS Kapsamı Derneklerin kuruluş bilgileri ve iletişim bilgilerini içerir. Derneklerin beyanname bilgilerini içerir. Derneklerin nevilere göre dağılımını (Derneklerin kuruluş amaçları ve faaliyet alanlarına göre Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış türler) içerir. Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan dernekleri (Dernek, Dernek şubesi, Federasyon, Konfederasyon, Birlik, Yabancı tüzel kişilik), bu derneklerin üye sayılarını, üye bilgilerini, alt ve üst kurum bilgilerini içerir. 17

18 DERBİS Kapsamı Derneklerin (Dernek, Dernek şubesi, Federasyon, Konfederasyon, Birlik, Yabancı tüzel kişilik) amaçlarını, Faal ve fesih olmuş bütün derneklerin (Dernek, Dernek şubesi, Federasyon, Konfederasyon, Birlik, Yabancı tüzel kişilik) bilgilerini, Çocuk derneği olarak faaliyet gösteren derneklerin bilgilerini, Derneklerin yönetim kurulu ve denetim kurulu bilgilerini içerir. 18

19 DERBİS Kapsamı Derneklere bağlı temsilcilik ve farklı amaçlarla kurulan platform bilgilerini, Derneklerin yapmış olduğu uluslararası etkinliklerin bilgilerini, Derneklerde çalışan ve üyelerin bilgilerini içerir. Tüzel kişi - Gerçek kişi Asıl üye - Onursal üye Ücretli personel - Gönüllü personel 19

20 DERBİS Kapsamı Derneklerin yayınladığı yayınların bilgilerini, Adet Tür Kapsam Derneklere bağlı olan kar amacı olan veya olmayan farklı tiplerdeki tesislerin bilgilerini, Derneklere bağlı olan veya olmayan lokal bilgilerini ve lokal denetim bilgilerini içerir. 20

21 DERBİS Kapsamı Derneklerin genel denetim bilgilerini, Derneklerin yerleşim yeri ve diğer iletişim bilgilerini, (Hangi ilden hangi ile nakil olduğu, veya il sınırları içerisinde yaptığı yerleşim yeri değişikliği), Derneklerin alındı belgelerinin bilgilerini, Derneklerin belli bir periyotta yapmak zorunda oldukları genel kurul bilgilerini içerir. 21

22 DERBİS Kapsamı Derneklerin mali bilgilerini içerir. Gelirleri Üye ödentileri Yurt dışından alınan yardımlar Kamu kuruluşlarından alınan yardımlar Bağış İktisadi işletme Finansal Kira 22

23 DERBİS Kapsamı Derneklerin mali bilgilerini içerir. Giderleri Personel Bağış Eğitim ve araştırma Sağlık Sosyal hizmetler Çevre (doğa ve hayvanları koruma) Ekonomik ve sosyal toplumsal kalkınma 23

24 DERBİS Kapsamı Derneklerin mali bilgilerini içerir. Giderler Hukuk ve insan hakları Hayır yardımları Aktif varlıklar Duran varlıklar Pasif kaynaklar 24

25 DERBİS Kapsamı Derneklerin sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumları ile yardımlaşma bilgilerini, Derneklerin taşıt bilgilerini, Derneklerin adli ve idari işlem sürecinin basamaklarını ve bilgilerini içerir. Derneklerin yardım toplama bilgileri: Şekli Miktarı 25

26 DERBİS Kapsamı Derneklerin proje bilgilerini, Herhangi bir derneğe hiçbir sıfatla üye olamayacak olan yasaklı üye bilgilerini içerir. Derneklere verilen hak ve izin bilgileri: Kamu yararına çalışan dernek İzne tabi kelime kullanan dernek İzin almadan yardım toplayabilen dernek 26

27 DERBİS Kapsamı Ayrıca, DERBİS içerisindeki sorgulama ekranları sayesinde, elde etmek istediğiniz veriyle ilgili sistemde bulunan her kritere göre sorgulama yapabilme imkânı sağlar. Örneğin gelişmiş dernek sorgulama ekranında; İsminde belli bir ifade geçen veya geçmeyen, İl bazında veya Türkiye genelinde Türlerine göre dernekler Kamu yararına çalışan dernekler Çocukların kurduğu dernekler ve bunun gibi kurumlarla ilgili birçok kritere göre ayrı ayrı veya birkaç kriter bir arada girilerek sorgulama yapılıp istenen dernek bilgilerine ulaşma imkânını sağlar. 27

28 DERBİS Kapsamı Derneklerin taşınmaz mal bilgilerini, Derneklerin sandık bilgilerini içerir. Derneklerin yurtdışından alınan yardım bilgilerini: Ayni - Nakdi Miktar Amaç 28

29 DERBİS Kapsamı Derneklerin gelirlerini kabule yetkili kişilerin bilgisini, Derneklerin defterleri ve tasdik şerhi bilgilerini, Yabancı tüzel kişilerin, şube kurma, faaliyette bulunma, temsilcilik açma başvuru bilgilerini, DERBİS sistemini kullanan kullanıcıların bilgilerini içerir. 29

30 Kamu Kurumları ile Entegrasyon Servisleri Dernek adından, kütük numarası sorgulama entegrasyonu, (Kütük numarası: Her derneğe özel verilen benzersiz anahtar kodu) T.C. kimlik numarası ile üye olunan dernek bilgilerinin sorgulanması 30

31 Kamu Kurumları ile Entegrasyon Servisleri Derneklerin sadece kütük numarası ile; Çalışan Bilgileri Üye Bilgileri Yayın Bilgileri Lokal Bilgileri Adı/Adresi/İletişim Bilgileri Amacı (Tüzükteki Amacı) Alt ve Üst Kuruluş Bilgileri Yurtdışı Yardım Bilgileri Sorgulama imkanı sağlar. 31

32 Kurum ve İlgili Dernek Sayıları 4347 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Dernekleri 1704 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Dernekleri 2013 Sağlık Bakanlığı Sağlık Dernekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Dernekleri 32

33 Kurum ve İlgili Dernek Sayıları 1422 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Avcılık Atıcılık Dernekleri 211 Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı Arama Kurtarma Dernekleri Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Dernekleri 482 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Türkler 33

34 Kurum ve İlgili Dernek Sayıları 1173 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özürlü Dernekleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Yardımlaş ma Dernekleri 186 Şehir Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Şehit ve Gazi Dernekleri 260 Türkiye Barolar Birliği Hukuk Avukatlık Dernekleri Faal fesih derneğin yaklaşık 30 milyon evrakı dijital arşivde tutulmaktadır. 34

35 Kamu Kurumları Soruları Kurumunuz, Dernekler Dairesi Başkanlığından hangi bilgileri talep edebilir. 35

36 Kamu Kurumları Soruları Bu bilgilere hangi seviyede yada detayda ihtiyacınız var? 36

37 Kamu Kurumları Soruları Hangi sıklıkta ve nerelerde kullanıyorsunuz? 37

38 Kamu Kurumları Soruları Paylaşım yapabilecek web servisleriniz veya diğer teknolojilere yönelik önerileriniz var mıdır? Varsa nelerdir? 38

39 Kamu Kurumları Soruları Yapılan toplantı neticesi ve çalışma ışığında; Kurumunuza ait kurumsal yazılım programınızdan Dernekler Dairesi Başkanlığı nın ihtiyaç duyabileceği derneklere yönelik hangi bilgileri paylaşabilirsiniz? 39

40 tarihine kadar yukarıdaki bilgileri doldurup adresine mail atmanızı rica ederiz. 40

41 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi

Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi Hayati Şahin, CPA, MBA TÜSEV Mali Danışmanı Şubat

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Merkez ve Taşra Teşkilatı... 3 Kütüphanenin İşlevi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

DERNEKLER YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir

DERNEKLER YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir DERNEKLER YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Dernekler Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir Tefsir

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

BİLGİ HİZMETLERİ. http://www.tobb.org.tr

BİLGİ HİZMETLERİ. http://www.tobb.org.tr http://www.tobb.org.tr BİLGİ HİZMETLERİ Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bilgiye ulaşmada zaman ve mekan sınırlamalarını ortadan kaldırmıştır. Böylelikle, kurum ve kuruluşlar sundukları

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor

SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor SGK Bilişimle Büyüyor Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor Misyonumuz Ülkemizde yaşanan değişim ve dönüşüm zincirinin en önemli halkalarından biri

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013)

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) 2013 Sayı 11 SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) EMEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER SİGORTA VE PRİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ENGELLİLERE VE YETİMLERE İLİŞKİN

Detaylı