HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI"

Transkript

1 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI - 1 -

2 DAĞITIM LİSTESİ SIRA DAĞITIM YAPILACAK NO BİRİM 1 Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ADET 2 Kaymakamlık Makamı 1 3 Hastane Baştabibi 1 4 Hastane Baştabip Yardımcısı 1 5 Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü 7 Hastane Sivil Savunma Sorumlusu SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI - 2 -

3 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI AMAÇ :Hastanemizin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlanmasını, afetin meydana gelmesi halinde hastane personelinin en hızlı şekilde hareket ederek tedbir ve önlemleri alınmasını, tahliyesi gerekli hastaların ve hastane personelinin hastaneyi boşaltarak güvenli toplanma alanında ilk ve acil yardım yapılmasını ve gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını sağlayarak can kaybının ve maddi hasarın ve bilgi kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak, Ayrıca; afetlerde hastaneye başvuran hasta ve yaralıların plan doğrultusunda çalışmaları yürütmesini, hastanede ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirebilmek için bu plan hazırlanmıştır. Ayrıca tesis güvenliğini sağlamak ve acil durum yönetimi hazırlıklarını tamamlamaktır. KAPSAM :Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği personelini kapsar. SORUMLULUK :Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ve bu plan gereğince kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten Hastane Baştabibine karşı sorumludurlar. AFET NEDİR :Önceden beklenmedik yerde (!) ve zamanda (saniyeler-saatler içinde) ortaya çıkan, doğa ve canlılar üzerinde oluşturdukları zararlı etkilerini, meydana geldikleri bölgelerin, eyaletlerin ya da ülkelerin tek başlarına karşılayamayacakları büyük olaylardır. AFETİN ÇEŞİTLERİ: Doğal afetler Teknolojik-insan kaynaklı afetler İç-internal afetler Dış-eksternal afetler AFETİN EVRELERİ SESSİZ EVRE UYANIKLIK EVRESİ YALNIZLIK EVRESİ DIŞ YARDIM EVRESİ ESENLENDİRME SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI EVRESİ

4 AFET ACİL PLANI AŞAMALARI 1. SESSİZ DÖNEM (RİSK YÖNETİMİ) Bu dönemde afete karşı alt yapının oluşturulduğu, hazırlıkların ve planların yapıldığı dönemdir. BU DÖNEMDE YAPILACAK İŞLER: a. Örgütlenme :Hastane personelinin görev ve sorumlulukları ile bunların yetkileri ve hiyerarşik dizgileri belirlenir b. Planlama :Afete ilişkin plan yapılır. Seçenekli afet senaryoları oluşturulur. c. Yasal Düzenlemeler d.risklerin saptanması giderilmesi e. Eğitim :Hastane personelinin afete karşı hazırlıklı ve bilinçli hale getirilmesi için eğitimlerin verilmesi f. Alt yapının güçlendirilmesi :Binaların alt yapısı güçlü hale getirilerek hem afetin zararları en aza indirilmeye hem de afet sonrasında müdahale yeteneğinin geliştirilmesine çalışılır. g. Alarm sistemleri kurma h. Toplumu bilinçli kılma 2. UYANIKLIK (alarm) EVRESİ ( Kriz yönetimi ) Haber alma- değerlendirme Haber verme (sektörlere - topluma) Toplanma ve tahliye Eylem planları nın gözden geçirilerek eksikliklerinin giderilmesi Alarm döneminin özünü afetin birimler tarafından haber alınması ve olası sonuçlarının değerlendirilmesi oluşturur. Bu planda öngörülen personeller haberdar edilerek görev yerlerine çağrılır ve çalışmalara başlanır. 3. YALNIZLIK (İzolasyon) EVRESİ ( Bireysel İş ve Eylemler - (Kriz yönetimi ) Kendi kendini kurtarma Aile/kurum içi yardımlaşma Aile bireylerinden /kurum çalışanlarından haberdar olma Yakın çevre kurtarması Örgütlerde yerini alma Örgütlenme Afete neden olan olayın başladığı andan, afete maruz kalan toplumun afet şoku ve izolasyonunu üzerinden attığı ana dek geçen süredir. Sürenin uzunluğu; Afetin türü, şiddeti, toplumun hazırlık ve bilinç düzeyine göre değişir. Genellikle üç ile yetmiş iki saat kadar süre olduğu kabul edilir. Her ne kadar hazırlıklı olunursa olunsun, afete neden olan olayın başlaması ile birlikte panik, kaos ve şok yaşanacaktır. İzolasyon döneminde esas yapılması gereken; kendi kendini kurtarmak ve şoktan çıkarak en kısa süre içerisinde organize olmaktır. Kurumsal İş ve Eylemler ( Kriz yönetimi ) Kriz merkez ve masalarının toplanması Durum değerlendirme Planların /senaryoların gözden geçirilmesi SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI - 4 -

5 Uygun olan planın / senaryonun uygulamaya sokulması 4. DIŞ YARDIM EVRESİ ( Kriz yönetimi ) Afet bölge ve nüfusunun saptanması Hasar büyüklüğünün saptanması Kurtarma -triaj - şok giderme Geçici yerleşim su, besin, barınak, giysi, uygun çevre Olaydan dış kaynakların (İdari birimlerin, kurumların, merkez afet yönetiminin ve uluslar arası kuruluşların) haber almasından başlayarak olay yerine gönderilen dış yardımların kesilmesine dek olan süredir. 5. ESENLENDİME ( Rehabilitasyon ) EVRESİ ( Kriz yönetimi ) Toplumun ve çevrenin afet öncesi duruma getirilmesi Konut, çevre, sağlık, eğitim, iş yaşamı, Afet bölgesindeki her anlamdaki yıkımların yerine yenilerinin yapılarak, toplumun afet öncesi duruma getirilmesi ve bölgenin çöken ekonomisinin yeniden canlandırılması için geçen zamana Rehabilitasyon dönemi denir. Afet plan ve yönetiminde üzerinde en çok durulan sektör sağlık sektörüdür. Oysa; bütün afet yönetimi düşünüldüğünde afetlerde sağlık sektörünün sorumluluğu ve payı çok küçüktür. Afetlerde esas önemli olan diğer sektörlerin sorumluluk ve paylarıdır. Özellikle, konut, haberleşme, ulaştırma, sanayi, alt yapı ile doğrudan ilgili sektörler ile ordu, polis, sivil savunma ve Kızılay gibi hizmet kuruluşlarının öncelikli ve önemli bir yeri vardır. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ :Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, tam gün esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi-işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezdir. BAŞKAN HAZIRLIK faaliyetleri içerir :Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını, :Afet ve Acil durumların etkilerinin azaltılması amacı ile önceden yapılan HAP NEDİR? HAP, Afet anlarında hastane yanıtına yardım etmek için hazırlanmış olan Acil Yönetim Sistemi ne denir. Hastane temelli tüm tehlikeli olayların standardize edilmiş yönetim kavramıdır Organizasyon yapısının (komuta zinciri) bir bütünleşmesidir Organizasyon şeması Görevler ve görevliler Formlar dan oluşur. HASTANE AFET PLANI NELER İÇERİR: 1. Afet haberi alınır alınmaz hastane afet komuta merkezi kurulur. 2. Acil servis ve hastanenin tüm birimleri plana göre harekete geçirilir. 3. Hastane içi araç ve insan trafiği güvenlik ekiplerince kontrol altına alınır. 4. Medya ve hasta yakınları için özel bölümler kurulur. 5. Hastane ve diğer kurumlar için uygun bir haberleşme ağı sağlanır. 6. Şehir afet komuta merkezi ile sürekli koordinasyon sağlanır. Bu işle ilgili kişiler görevlendirilir. 7. Afet sırasında ciddi bir triaj uygulaması yapılmalıdır. Başarı buna bağlıdır. SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI - 5 -

6 HASTANEMİZİN OLASI AFETTE ROLLERİ İnternal afetler: Patlama, yangın, tehlikeli madde yayılımı, salınımı Hastanenin bir bölümünü etkileyen olaylar Hastanenin tümünü etkileyen olaylar Eksternal afetler: Sel, fırtına, deprem vb. Minör: Küçük çaplı zararla sonuçlanan toplumu etkileyen olaylar Majör : Büyük çaplı zararla sonuçlanan, toplumu etkileyen olaylar Majör-hastaneyi etkileyen: Toplumu ve hastaneyi etkileyen ve başka bir hizmet birimi oluşturmayı gerektiren afetler Diğer toplumlardaki afetler AFET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 1. Afet olduğu hastane santralına bildirilir. (telefon veya telsiz) Bu ilk haberdir. Santral memuru durumu afetten sorumlu (Başhekim, Başhekim yardımcısı, Svl.Svn.Uz. ve hastane müdürü) personellere en kısa süre içerisinde haber verir. 2. Haber en kısa süre içerisinde Acil Servis ve diğer sorumlulara bildirilir. 3. Hastane Afet Planı yürürlüğe konulur. 4. Hastanenin tüm servisleri gözden geçirilir. Eksiklikler en kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılır. 5. Tüm görevli doktor ve personeller göreve çağrılır. 6. Hastanede güvenlik artırılır. 7. Hastanenin yatak, ameliyathane sayısı gözden geçirilir eksiklikler giderilir. 8. Taburcu edilmeye uygun tüm hastalar taburcu edilir. 9. Hastane içi afet kontrol merkezi (Kaymakamlık, Belediye, İlçe Kriz Masası) ve 112 Ambulans ve Acil Kurtarma Merkezleri ile iyi bir haberleşme ağı kurulur. 10. Hasta ve yaralılar için ihtiyaç duyulacak malzemelerin sayısı artırılır. (Atel mlz., serum mlz., solunum cihazları, kanamaların durdurulmasına yönelik alet ve malzemeler v.s.) 11. Acil servis de hasta ve yaralı çok sayıda artacağından kaos yaşanmasına sebep olacağından bu nedenle acil servise girmeden önce hastalara Triaj uygulanması yapılır. 12. Acil servis yanındaki boş alanlar hemen acil servis olarak düzenlenecektir. Burada hasta kayıtları yapılacaktır. 13. Hastanenin güvenlik birimleri hastane içi araç ve insan trafiğini kontrol altına alacak hastalara her türlü konuda yardımcı olacaktır. 14. Elde tüm mevcut sedye, tekerlekli sandalye, boyunluk, atel, v.s. araçlar acil girişine getirilir. 15. Triaj kurallarına göre hafif yaralıların tamamı polikliniklere gönderilir. Kurtulma şansı çok düşük olan hastalar için zaman harcanmaz. 16. Zorunlu olunmadıkça hastadan kan tahlili, röntgen istenmez. 17. Afet durumunda medya ile hasta yakınlarına en kısa zaman içerisinde en doğru haberi vermek için hastanede çok iyi haberleşme ağı merkezi kurulmalıdır. 18. Hastanenin sosyal hizmetler uzmanı bu kişilere sürekli taze ve doğru haber vermelidir. 19. Refakatçiler için hastane içinde bir merkez oluşturularak bilgilendirileceklerdir. 20. Unutulmamalıdır ki ilk saat ve dakikalar çok önemlidir. Hasta ve yaralılar nedeniyle her yer dolacaktır. Bu bakımdan acil servis çok iyi organize edilmelidir. 21. Afetin etkileri azalmaya başlayınca hastane üst yönetimindeki ilgili kişiler ile toplantı yaparak görülen eksiklikler hızla düzeltilme yoluna gidilmelidir. AFET ACİL KOMUTA MERKEZİ Baştabip, Baştabip yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür yardımcısı, Sivil Savunma Sorumlusu, Başhemşire, Sayman, Baştabip tarafından katılması uygun görülen ve bu afet planında belirtilen birim sorumlularınca oluşacak olup; Afet yönetimi başhekimlikte kurulacaktır. Eğer hastanemiz afette hasar görür ve boşaltılması gerekir ise, hastanemizin bahçe kısmının müsait bir alanına çadır kurularak Afet Acil Komuta Merkezi görevini burada yürütecektir. Hastane Afet Planı Başkanı aynı SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI - 6 -

7 zamanda Acil Komuta Merkezinin de başkanıdır. Başkan yardımcısı hastanenin kıdemli baştabip yardımcısı ile hastane sivil savunma uzmanıdır. AFET ACİL KOMUTA MERKEZİNİN GÖREVLERİ 1. Arama Kurtarma ekiplerinin binaya girmesine karar verir, 2. Personellerle iletişimi sağlar 3. Hastane planı gereğince kurulmuş olan tüm ekiplerin görev alanlarına sevkine karar verir. 4. Ekiplerin toplanma yerlerinin tespiti ve hareket tarzını tespit eder. 5. Hastanede tahliye edilecek yerlerin tespitine ve boşaltılmasına karar verir. 6. Valilik, itfaiye, sivil savunma müdürlüğü ve diğer kurumlarla iletişim sağlanır. 7. Kurulmuş bulunan ekiplerin malzemelerinin temini, saklanması, dağıtımı, ve kullanılması için karar verir. 8. Ulaştırma ekipleri, hastane planının da mevcut tüm birimlerinin bir düzen içerisinde çalışmalarını sağlar. 9. Güvenlik, acil poliklinik çalışmaları, Teknik hizmet personeli, diğer servis personellerinin toplanma yerinin tespiti, toplanma alanından ekiplerin sevk edilmeleri, bütün kurum ve kuruluşlarla ve eki başkanları ile iletişimin sağlanması. v.s. HASTANE AFET BAŞKANI Op.Dr. İhsan Metin LEBLEBİCİ Hastane Başhekimi Hastane Afet Planı Başkanıdır. Hastane Afet Planının İdari ve Organizasyonundan sorumludur. Ayrıca; Yerine bir yada daha fazla vekil atayabilir Hastane Afet Planını aktive etme ve sonlandırma yetkisine sahiptir Hastane Afet Yönetim Merkezini organize eder ve yönetir Afette, hastane güvenlik politikasını değiştirebilir Afette planda değişiklik yapabilir Afette planda belirtilmemiş durumlarla ilgili yeni direktifler verebilir Bir tehdit veya hasar söz konusu olduğunda hastanenin boşaltılmasına karar verebilir Tehlike anlarında kurumsal faaliyetleri durdurabilir Afet bölgesindeki görevlileri belirler Tüm yönetim ekibine yönetim merkezinde; -Görevlendirmeleri yapar -Olayın yapısını belirler -Birinci derece öncelikli konuları belirler -Plan aktivasyonu ile ilgili brifing verir. Toplantı zaman ve tarihleri ile ilgili yönetim ekibini bilgilendirir, uyarır. Kurumun tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. Kurumun bütün personellerinin görev ve hizmetle ilgili hallerde doğrudan doğruya amiridir. Afet Planını başlatma. Eğer (HAP) başkanı hastanede değil veya hastaneye ulaşamadı ise bu planı uygulamaya koymakla yükümlü kişi başhekim yardımcısıdır. Afetle ilgili yeni politikaları belirleme ve bunları yürürlüğe koyma. Hastane Afet Planını değiştirme yetkisi (HAP) başkanına aittir. Afet alanına gönderilecek kişi yada kişileri belirleme Bir tehlike durumunda hastaneyi boşaltmaya karar verme Hastane Afet Başkanının 1.derece öncelikli yaptığı işler: (0-2 saat) HAP aktivasyonu Görevlendirme-bilgilendirme Afet özelliklerini saptama Kayıt görevlisi belirleme Durum bildirir raporlar ve kayıtları düzenleme/düzenletme ve değerlendirme; o Bina hasar-risk raporu o Lojistik şefi raporuna göre bina tahliyesi o Planlama şefinden hasta sayısı ve durum bilgileri o Operasyon süresini ve Afet Yönetim Merkezi şift değişimini belirlenmesi o Erken taburcu için hasta değerlendirmesi ve kararı o Kurumlarla gerekli bağlantı o Destek hizmetler, ekipman, malzeme, ilaç, su, gıda bilgileri SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI - 7 -

8 Hastane Afet Başkanının 2.derece öncelikli yaptığı işler: (2-12 saat) HAP Yönetim Ekibi tarafından istendiğinde veya ihtiyaç durumunda gerekli kaynak kullanım yetkisini verir o Güvenlik ve tesisin tıbbi kapasite ve yetenek artış planlarının gözden geçirilmesi o Diğer hastane ve diğer afet yanıt birimlerinin durumu o Kritik tesis ve tıbbi bakım sorunları o Hastane operasyon destek konuları o Görevlilere durum güncellenmesi o Hasta Yakını Destek Merkezi faaliyetleri konusunda bilgi alır ve verir Bilgilendirmeye devam o Halkın bilgilendirilmesi o Emniyet ve güvenlik konuları o Sağlık personeli koruyucu önlemleri o Medya bilgilendirmeleri o Sağlık personeli ve ailelerine destek hizmet o Afet Eylem Planı revize edilmesi Hastane Afet Başkanı 3.derece öncelikli yaptığı işler: (12. saat sonrası) Yine, yeniden bilgilendirme Emniyet ve Güvenlik Analizine devam Raporlama Operasyon durumun değerlendirilmesi ve kritik sorunlar Afet Eylem Planını revizyonları Diğer kurumlarla iletişim Ekibin stres belirtilerinin takibi Görev devri durumunda sonraki operasyon dönemi için yeni yetkiliye bilgi Hastane Afet Başkanı Aktivasyonu Sonlandırma Normal işleyişe dönüş Ekipman ve malzemelerin kontrolü, temini Müdahale Sonrası Faaliyetler; o Dokümanlarının sağlanması (Finansal ve diğer ) o Değerlendirme toplantıları o Gerekli revizyonların belirlenmesi o Faaliyet Raporu ve Gelişim Planı yazılması o Müdahale sonrası toplantı ve faaliyetlere katılım o Bilgilendirme; medya, halk o Stres yönetimi HAP - 5 ÖNEMLİ GÖREV Komuta merkezi Operasyon Planlama Lojistik Finans SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI - 8 -

9 Suşehri Devlet Hastanesi Afet Planı (THAP) Organizasyon Seması Personel sağlığı Aile Destek Malzeme Destek Tesis Hizmetleri Taşıma Hizmetleri Enerji/Aydınlatma Su/Kanalizasyon Isıtma/havalandır ma Bina/Zemin Ünitesi Hasar Ünitesi Medikal Gaz Ünitesi Medikal Aletler Ünitesi Çevre Sağlığı Yiyecek Servis Ünitesi Asansör İletişim Ünitesi Bilgi işlem Ünitesi Personel Yiyecek Su Servis Destek Direktörü Alt yapı Hastane hizmet HAP Başkanı rahim COŞKUN İrtibat Direktörü Halkla ilişkiler Direktörü Güvenlik Direktörü DR Tıbbı Teknik Kurul Lojistik Planlama Finans Yönetim Kaynak Ünite Lideri Personel İzleme Malzeme İzleme İnsan kaynağı- Yetki Durum Değerlendirme Hasta İzleme İş Sürekliliği Giriş-Çıkış Kontrolü Kalabalık Kontrol Trafik Kontrol Araştırma Ünitesi Kolluk Güç Ünitesi Yatak İzleme Bilgi Teknoloji Ünitesi Hizmet Sürekliliği Hizmet Taşıma Dökümantasyon Kayıt Koruma Ünitesi HAP Sonlandırma Hastane Tahliye Ü Zaman Ünite Satın Alma Tazminat/Hak Muhasebe-Bütçe Anlaşmalı kurumlar Yoğun Bakım Servisler Tahliye Sorumlusu Yatan Hasta Ü Poliklinik Ü Klinik Destek Taburcu-Sevk Sor Laboratuar Radyoloji Eczane Kan Bankası Diyaliz Ü Personel psikolojik Personel yakınları Sosyal Hizmetler Personel Timi Araç Timi Psikolojik-Sosyal Hasta Kayıt Cerrahi-Yaralı Bakım Ana-Çocuk Bakım Risk Yönetimi Ekipman/Destek Timi İlaç Timi Hastane Ünitesi Sahne Yönetimi Tıbbi Bakım Sor. Triaj Ünitesi Tehlikeli Madde Direk. Tarama İzlem Timi. Sızıntı Müdahale Timi Hasta/Bina Dekont Yangın Müdahale Timi Acil Ünitesi Öncelikli Acil- Kırmızı Geciktirilebilir- Sarı Küçük yaralanma- Yeşil Morg-Siyah Çocuk travma SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI KBRN Tıbbi Personel Hastane Yönetim Klinik Yönetim Hukuk Bürosu Adli Tıp Medikal Etik Halk Sağlığı Operasyon

10 SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET YONETİM KADROSU Hastane Afet Planı (HAP) BaşkanıOp.Dr. İhsan M. LEBLEBİCİ İrtibat direktörü Halkla ilişkiler Direktörü Ersin ŞAHİN Mustafa KIVRAK Güvenlik Direktörü Tıbbı Teknik Kurul Şeref YÖNDEM Uz.Dr.Vedat KILIÇ Lojistik Bölüm Şefi Mehmet KOÇER Planlama Bölüm Şefi Nurhan DOĞRU Finans Yönetim Bölüm Şefi İzzet SELLER Operasyon Bölüm Şefi Uz.Dr.Müfit BAKIRCI HAP Başkanı Op.Dr. İhsan Metin LEBLEBİCİ İrtibat Direktörü Şef Ersin ŞAHİN Güvenlik Direktörü Şeref YÖNDEM Halkla ilişkiler Direktörü Mustafa KIVRAK Tıbbı Teknik Kurul Uz.Dr.Vedat KILIÇ Giriş-Çıkış Kontrol KBRN Kalabalık Kontrol Tıbbi Personel Trafik Kontrol Hastane Yönetim Araştırma Ünitesi Kolluk Güç Ünitesi Klinik Yönetim Risk Yönetimi Hukuk Bürosu Adli Tıp Halkla İlişkiler Direktörü İrtibat Direktörü YÖNETİM EKİBİ Medikal Etik Halk Sağlığı SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

11 Güvenlik Direktörü Tıbbi Teknik Kurul HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ (Mustafa KIVRAK) Tüm bilgilendirmeleri Hastane Afet Başkanının onayı ile yapar Hastane Afet Yönetim Merkezinde Medya ve Sağlık personeli, hasta ve ziyaretçiler, ailelerini kapsayan tüm iç ve dış bilgi akışını düzenler Gazete, radyo ve televizyonlarda yayınlanan haberleri izler ve doğruluğunu takip eder Bilgi toplar, aralıklarla basın açıklaması yapar Afet sonrası, yerli ve yabancı basın merkezlerine bilgi verir Hastane Risk İletişim Planı politika ve prosedür aktivasyonu, Basın bilgilendirme alanının oluşturulması, Gelen hastane dışı bilgileri değerlendirilmesi, doğrulanmasını düzenler. Toplantılara devam Bilgilendirmeye, bilgi toplamaya ve kayda devam Önceki rutin işlere devam, ek olarak; Ekibin stres belirtilerinin takibi Görev devri durumunda sonraki operasyon dönemi için yeni yetkiliye bilgi verir Halkla İlişkiler Direktörü Aktivasyonu Sonlandırma Personelin rutin görevlerine dönüşü Son basın toplantıları ve raporlar Ekipman ve araçların eski yerlerine yerleştirilmesi Hastane Afet Yönetiminin bilgilendirilmesi Dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun planlama şefine teslim edilmesi Çıkarılan sonuç-derslerin raporlanması Stres yönetimi ve faaliyet sonrası toplantılar düzenlenmesini koordine eder. GÜVENLİK YETKİLİSİ (Özel Güvenlik Şirketi Sorumlusu Şeref YÖNDEM) Hastaneye giriş-çıkış, kalabalık ve trafik kontrolü ve yasal uygulamalar gibi personel ve tesisin güvenliği ile ilgili tüm aktiviteleri düzenler Afet aktivasyonu süresince HAP görevlileri, diğer personel, hasta, ziyaretçi ve kurtarıcıların güvenliğini sağlar. Riskli bir durum saptadığında operasyonu durdurur Afet anlarında, hasar tespit ekibinin güvenliği Afet anlarında binanın güvenliği, giriş ve çıkış kontrolü, asansör denetimi Ambulans dahil tüm araçların giriş ve çıkışı ve park etmesinden sorumlu Medyanın girmesi yasaklanan bölgelerden sorumlu Taburcu hasta bekleme alanı güvenliği Ziyaretçi kabulü ve denetlemesi Afet anında polis ve itfaye gücü ile işbirliği Hastanenin boşaltılması sırasında güvenliği Hastanenin ekipman güvenliğini Güvenliği sağlanamayacak tehlikeli bölgelere giriş çıkışın yasaklanması Güvenliği tehlikeli görülen hasarlı bölgeleri hasar tespit ve kontrol sorumlusuna bildirme Güvenlik merkezini kurar Tüm personel için acil güvenlikle ilgili bilgileri sağlar Belirlenmiş alanların güvenliğini sağlar Kısıtlanmış alanlardan yetkisiz personelin uzaklaştırılmasını sağlar Gerektiğinde güvenlik aramalarının yapılmasını sağlar Tüm yaya ve trafik giriş noktalarını uygun şekilde belirleyerek güvenceye alır Ambulans giriş ve çıkışı yolunun değiştirilmesini (gerekiyorsa) düzenler SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

12 Şüpheli aktiviteler için nakliye alanları ve devriye parkları ayarlar Dekontamimasyon alanındaki güvenlikten sorumludur Olayın şiddeti ve doğasına uygun olarak eğer gerekli ise aşağıdaki konularda koruyucu güvenlik önlemlerini alır; Yiyecek Su Tıbbi kaynaklar Kan ürünleri kaynakları İlaç kaynakları Personel ve ziyaretçiler İRTİBAT YETKİLİSİ (Hasta Hakları Birim Sorumlusu Ersin ŞAHİN) Afetlerde, valilik ve il Sağlık Müd. ile bağlantıdan sorumludur. Afet anlarında hava durumunu öğrenmek, beraberinde oluşabilecek sel, yangın, kimyasal madde gibi tehditleri önceden tespit etmek Afetin etkilediği alanın büyüklüğü ve etkinin şiddeti, ilerleme yönünü saptamak, Hastanenin afet sahasına uzaklığı, Hastaneye gelebilecek muhtemel hasta sayısı, Afete göre hastanenin hangi kurumlarla işbirliği yapması gerektiği konularını düzenler Hastanelerarası transport için gerekli araç isteminde bulunur Hastaneye başvuran yaralı sayısı, yaralanma özellikleri, yatırılan, taburcu edilen, sevk edilen ve ölen hastaların kayıtlarını tutar. Diğer hastanelerin afet anındaki çalışmalarından elde edilebilecek en ayrıntılı bilgileri toplar ve HAP Başkanı na iletir. Sağlık Müdürlüğüne bilgi akışı: Hasta bakım kapasitesi Hastanenin genel durumu Personel, ekipman, malzeme ve ilaç kaynakları ile ilgili mevcut yada öngörülen yetersizlikler Diğer hastanelere transfer edilmesi gereken hastaların sayısı, transfer şekilleri Sağlık Müdürlüğüne verilmek üzere; Toplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte olan hastaların sayısı ve yaralanmaların türleri Son hastane tedavi kapasitesi (sayı) Yatırılan, taburcu veya sevk edilen hasta sayısı Ölü sayısı Yaralıların kişisel bilgilerini düzenler ve iletir. OPERASYON ŞEFİ (Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Müfit BAKIRCI) Medikal sorunları hastanede var olan olanakları kullanarak çözüm sağlar Operasyonu yönlendirir Planlama seyrine yardımcı olur Gerekenleri tespit edip yönetime sunar Problemlerle ilgili uyarıda bulunur Birim içinde düzen ve disiplini sağlar Personelin barınma, yemek ve temizlik gereksinimlerinin uygun olarak karşılanmasını sağlar Personel çalışma koşullarının düzenlenmesi; zorunlu dinlenme dönemleri ve kontrolünü yapar Hasta tedavisi, taburcusu ve naklinden sorumludur Taburcu edilen hastaların aileleri tarafından uygun zamanda ve uygun yerlerden alınmasını düzenler Ailelerine ulaşılamayan hastaların kayıtlı şekilde belirli yerlere yerleştirilmesini düzenler Triaj, ameliyat, poliklinik, lab. hizmetlerini Hastaların operasyona ve yoğun bakıma uygun zamanda alınması işlemlerini düzenler Rutin tedavi hizmetlerine ara verebilir. Servis boşaltılması kararını verebilir. Hasta bakım alanlarının genişletilmesi gerekiyorsa gerekli işlemleri yapar Gönüllü katılımını düzenler SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

13 Küçük yaralanmalarla başvuran hastaların hastane dışına uygun sevkleri Afetzede olmayan diğer hastaların düzenli triajı Kan gereksinimi ve donör başvuru düzenlenmesi Kimlik tespiti yapılması gerekenlerin uygun işlemi Cenazelere ait eşya ve/veya delil kabul edilebilecek parçaların toplanıp saklanması, aileye teslimi ve cenaze gösterilmesinin düzenlenmesini sağlar Operasyon Şefinin 1.derece öncelikli görevleri: (0-2 saat) Hastane Afet Yönetimi tarafından belirlenmiş amaçları yerine getirmek için strateji ve taktikler geliştirir ve uygular Operasyona bağlı bölümlerden düzenli bilgiler sağlamak Tüm alanların son durumlarını sürdürmek Durum değerlendirme liderinden bilgi almak Operasyon personelinin güvenlik politika ve prosedürlerini sağlamak Dokümantasyon biriminden tüm iç ve dış bilgileri dökümante etmek Operasyon Şefinin 2.derece öncelikli görevleri: (2-12 saat) Halkla ilişkiler, irtibat ve komutanla birlikte düzenli görüşme yapmak Bölüm aktivasyon planlarını geliştirmek ve yenilemek Bölüm Görevlilerinin sağlık ve güvenliği Hasta Bakımı Hasta izlemi Hasta yakınlarına destek Hastaneler arası transferler (iç-dış) Morg hizmetleri Operasyon alanlarına personel ve kaynak aktarımı Dokümantasyon Bakım tedavi standartlarını koordine etmek Operasyon bölümüne yeterli personel ve destek sağlamak Gönüllü insan gücü lideriyle personel ihtiyacını koordine etmek Destek ünite lideriyle stok ve ekipman ihtiyacını koordine etmek Planlama ile ihtiyaçları koordine etmek Finans ile finans sorununu koordine etmek Operasyon Şefinin 3.derece öncelikli görevleri (12. saatten sonra) Operasyon bölüm personelinin kaynak ihtiyacını personel sağlık ve güvenliğini iş yükü ihtiyacını karşılayabilmek Uygun beslenme, su alımı, dinlenme ve stres yönetimi teknikleri konusunda fiziksel yardımı sağlamak Tüm personel ve gönüllülerin uygunsuz davranış ve stres belirtilerini gözlemlemek Normal hizmetlere dönmek için hasta bakımını koordine etmek Devam eden hasta gelişi Yatak varlığı Hasta bakımı Hasta izlemi Personel sağlık ve güvenliği Hasta, yakınları, personel ve komuta merkezi mental sağlığı Ölü yönetimi Personel proflaksisi Tedaviler Tıbbi ekipman ve malzemeler Operasyon alanlarına personel ve kaynak aktarımı Dokümantasyon ALAN SORUMLUSU: (Uz.Dr.Müfit BAKIRCI) Personel, araç, ekipman, tıbbi ve sarf malzemesini içeren mevcut ve ek kaynakların plana göre yerleştirilmesini organize etmek ve yönetmek Personel ve ekipmanı yerleştirmek üzere Faaliyet Alanı olarak kullanılacak uygun yerleri belirler Talep olan alanlara gerekli kaynakların dağıtımını düzenler: - Personel - Araçlar - Ekipman ve malzemeler - İlaçlar SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

14 İhtiyaçları ve problemleri değerlendirmek, kaynak yönetimini koordine etmek Gerektiğinde Lojistik ve operasyon birimleriyle birlikte çalışarak personel, ekipman/malzemeler, ilaçlar ve tesis destek hizmetlerinin ihtiyaçlarını sağlamak için koordinasyonuna devem eder Birden fazla sorun olduğunda öncelikleri belirler Dış kaynakların kullanımını koordine eder Personele gerekli acil ilaçlar ve antidotları temin eder TIBBİ BAKIM SORUMLUSU: (Uz.Dr.Vedat KILIÇ) Acil ve poliklinik başvurularını, yatan hasta bakımını, klinik destek hizmetlerini organize etmek ve yönetmek. Tıbbi Bakım kapasitesini değerlendirir: Hastane Ünitesi / Acil Ünitesi Hemşire Fatma SERT Yatan Hasta (yoğun bakım, servisler, taburcu, tahliye) Poliklinik Hastası Yaralı cerrahi bakımı Ruh Sağlığı (personel, personel yakınları, sosyal hizmetler) Klinik Destek Hizmetleri (laboratuar, radyoloji, eczane, kan bankası, diyaliz) Ana-çocuk bakımı Hasta Kayıt Acil (Triaj, çocuk travma, taburcu/sevk) Yeni başvuran hastaların hızla değerlendirilerek kesin tedavi birimlerine sevk edilmesini sağlar Başvuran hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlar Tıbbi bakım alanındaki sorun ve ihtiyaçları değerlendir, uygun kaynak yönetimini sağlar. Hastaların hızlı bakım ve düzenlemesini koordine etmek Hasta ve ailelerinin ruh sağlığı ihtiyaçları devam ettirmek Hasta bakım standartlarını yeniden düzenlemek Bilgileri yenileyerek personele bildirmek Aşağıdaki bilgiler önemlidir: Olayın tipi ve yeri Beklenen hastaların durumu ve sayısı Tesise ulaşma tahmini zamanı Alışılmamış veya tehlikeli çevre maruziyeti Yardım için (telefon, karşılama alanı, acil, dekontaminasyon alanı, izole alan vs) çağrılan veya tesise ulaşan (afette yaralana veya yaralanmayan) çok sayıda insanın yeri Hastane Ünitesi Hastanedeki tüm alanlarda tıbbi bakımın eksiksiz yürütülmesi Yatan hasta ünitesi:sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurhan DOĞRU Yoğun Bakım ve servislerde yatan hastalardan sorumludur Poliklinik Hizmetleri Sorumlusu Triaj alanından poliklinik koşullarında değerlendirilmek ve tedavi edilmek üzere sevk edilen hastaların tıbbi bakım ve tedavilerinin yapılmasını koordine eder. Destek birimleri Psikolojik destek ünitesi Kayıt ünitesi Cerrahi ve yaralı bakım Sorumlusu Yatan ve yeni başvuran hastaların cerrahi bakımını, en üst düzeyde sağlar ve koordine eder. Ana-Çocuk Sağlığı Sorumlusu Hastane içi bakım alanlarındaki tedavi ihtiyaçlarını ve kritik sorunları değerlendirmek, ihtiyaçları karşılamak için her alandaki malzemeleri ve personelleri koordine etmek Tüm taburcu edilecek hastalara doktor takibi dahil yazılı ve sözlü talimatlar vermek Taburcu edilmek için hasta bekleme alanında bekletilen hastalardan sorumludur Sevk edilecek hastaların koordinasyonunu yapmak Poliklinik Ünitesi: Hemşire Fatma DİREK Poliklinik hizmet alımları ve düzenlemelerini izlemek ve dökümante etmek SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

15 Destek Birimleri Sorumlusu Lab.Tek.İbrahim ŞAHİN Laboratuar, radyoloji, eczane, kan bankası ve diyaliz üniteleri gibi destek birimlerini organize eder ve yönetir. Bu birimlerin optimal hizmetlerini sağlar ve bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Psikolojik Destek Ünitesi Psikolog Sezer ÇİÇEK Travma maruziyeti, personel ve aile için algılanan risk, hareket kısıtlılığı, sınırlı kaynaklar, bilgi yetersizliği gibi psikolojik etkilere neden olan potansiyel uyarıcılar ve ihtiyaçları karşılamak için psikolojik ve sosyal destek sağlamak Stresle baş etme programını başlatmak ve organize etmek Psikolojik Destek Ünitesi Psikolojik destek sağlayabilecek var olan personelin (psikiyatri, hemşire, din görevlisi, gönüllüler) tespiti Anksiyolitikler gibi ilaçlar ACİL ÜNİTESİ: Uz.Dr.Müfit BAKIRCI Hastaların triajını başlatır ve süpervize eder, tedavi alanlarını yönetir. Kontrollü hasta taburculuğunu sağlar, morg hizmetlerini denetler. Afet sırasında en çok çalışacak birimin sorumlusudur. Triaj Ünitesi Sorumlusu Dr. Gülşah KÖPRÜLÜ Yaralıların durumunu öncelik sırasına göre değerlendirir ve gerekli yerlere sevkini sağlar Acil Tedavi (Kırmızı Alan) Ünitesi Sorumlusu Dr.Durmuş Ali Yıldırım Triaj alanından gelen hastaların bakımı, koordinasyonu, gerekli alanlara sevki ve bu hizmet için personel ve ekipmanı sağlar. Bekletmeli Tedavi (Sarı Alan) Ünitesi Sorumlusu Dr. Gülşah KÖPRÜLÜ Triaj alanından gelen hastaların bakımı, koordinasyonu, gerekli alanlara sevki ve bu hizmet için personel ve ekipmanı sağlar. Küçük Müdahale (Yeşil Alan) Ünitesi Sorumlusu Dr.Durmuş Ali Yıldırım Triaj alanından gelen hastaların bakımı, koordinasyonu, gerekli alanlara sevki ve bu hizmet için personel ve ekipmanı sağlar. Acil Çocuk Travma Alan Sorumlusu Taburculuk İşlemleri Ünitesi Sorumlusu Dr.Gülşah KÖPRÜLÜ Tedavi alanlarından gelen hastaların taburculuğunu koordinasyonu Morg Ünitesi Sorumlusu Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurhan DOĞRU Ölen hastaların kimliklerinin belirlenmesinden, cenazelerin korunmasından ve ailelere tesliminden sorumludur. TEHLİKELİ MADDE SORUMLUSU: Kadın Hast. Ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Barış SEVER Tehlikeli madde olaylarına müdahaleyi organize eder ve yönetir Tehlikeli maddenin saptaması ve izlenmesi Sızıntı kontrolü Afetzedelerin dekontaminasyonu Tesis ve ekipman dekontaminasyonu. Tehlikeli maddeler ile ilgili bilgi temin ederek ve birim personelini, acil servisi ve diğer tedavi alanlarını bilgilendir Özel durumları aşağıdakileri içerecek şekilde değerlendir: Hastane içi ve/veya sivil savunma tehlikeli madde ekipleri ile koordinasyon Dekontaminasyon gereksiniminin tipi ve seviyesi (kuru, radyolojik, teknik, bütünüyle) Emniyet ve güvenlik sorumlusuyla işbirliği yaparak açık ve kapalı alanlarda tehlikeli maddelerin izlenmesini sağlar Gerektiğinde hastane içi sızıntı müdahale planının aktivasyonunu sağlar Olaya göre, dekontaminasyon alanlarının kurulmasını ve personel görevlendirmesini sağlar Dekontaminasyon gereksinimini karşılayacak şekilde fonksiyonel kitlesel dekontaminasyon sistemi sağlar Dekontaminasyon alanına gerekli antidot desteğini sağlar Yangın riskleri, müdahale ekip ve ekipmanlarının koordinasyonu Yangın söndürme sistem, tüp, vana ve hortumlarının kontrolü Yangın zonları ve kapılarının kontrolü İrtibat direktörü aracılığıyla itfaiye ile işbirliği Personel Sağlığı Birimi ile koordinasyon kurarak dekontaminasyon personelinin tıbbi takibini sağlar SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

16 Özel ekipman ve teçhizat gereksinimini saptar ve destek hizmetler sorumlusundan ister Su sistemi ile ilgili sorunlar ve su ihtiyacı için irtibat direktörü aracılığıyla belediye vs su İşleri ile bağlantı kurar Valilik kriz merkezi ve/veya Sivil Savunma, Belediye ve İtfaiyenin önerileri doğrultusunda, atık suyun uygun depolanmasını ve imhasını sağlar Gerekirse İrtibat Sorumlusu ile bağlantı kurarak dış kaynaklı yardım talebinde bulunur HAP PLANLAMA ŞEFİ Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü İzzet SELLER Kendine bağlı birim sorumlularını belirler ve bu birimlerin koordinasyon ve denetimlerini sağlar. Personel araç gereç gibi gerekli kaynakların belirlenmesinden, temininden ve bu kaynaklara ihtiyaç duyan bölümlerin saptanmasından sorumludur. Kaynakların dağıtımında öncelikli bölgeleri saptamak. Mevcut malzemelerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesi Hastanede o anda görevde olan ve görevlendirilecek olan personelin öncelik sırasına göre yerleştirilmesi Gelen personelin kontrol edilmesi ve kayıtlarının yapılması Sağlık ve diğer hastane personelinin göreve çağrılması, tüm personelin dinlenmesi ve nöbet değişiminin sağlanması Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını belirlenmesi Halktan gelecek bağışların kabulü ve organizasyonu Gönüllü olarak çalışmaya gelenleri koordine etmek ve denetlemek Diğer hastanelerden gelen geçici doktor, hemşire ve sağlık personelini koordine etmek ve denetlemek Hastanenin yaptığı dokümantasyonunu sağlamak Mevcut hastane Afet Planının başarılı olup olmadığını belirlemek ve bunu HAP başkanına bildirmekten Kendi birimine bağlı personelin dinlenme ve nöbet değişimlerini sağlar Bilgiyi: İzleme, belgeleme ve dağıtmaktan sorumludur. Acil Eylem Planını hazırlar. Yönetime alternatif stratejiler sunar. Tüm verilerin toplanmasını yönetir. Verileri, müdahaleyi ve tahsis edilmiş kaynakları göz önünde bulundurarak analiz eder. Gerekli olduğunda dış kaynaklardan malzeme ve ekipman temini için Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu ile temasa geçer Taktiksel operasyonlar için alternatifler geliştirir. Toplantıları planlar ve tüm operasyon periyotları için acil / afet eylem planını hazırlar. Acil Komuta Merkezinde gerekli olan malzeme, ekipman ve donanımı sağlar. DURUM DEĞERLENDİRME SORUMLUSU Sağlık Memuru Orhan BAYRAKLI HAP Başkanına Bağlı Birimlerin HAP Yürütme Kurulu nun karar vermesinde kullanacakları her türlü veriyi ilgili alt birim sorumlularından zamanında, tam ve doğru bir şekilde temin eder Gerekli bilgilerin toplanması, takibi ve bildirilmesi yoluyla HAP Yürütme Kurulu na stratejilerin geliştirilmesinde destek olur Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını periyodik olarak saptar ve Planlama Şefi ne iletir Afet boyunca sonraki değerlendirmelerde kullanılacak kritik olaylar, kararlar, eylemler ve sonuçların kaydını tutar Acil Komuta Merkezi nde ( AKM ), planlama ve danışma için HAP Yürütme Kurulu yla bilgilerin paylaşılması amacıyla bir Enformasyon Merkezi ( Başhekimlik toplantı salonu ) kurar Personel, araç, gereç gibi gerekli kaynaklara ihtiyaç duyulan bölümleri saptar Afetle ilgili hastanede yapılanların dökümantasyonunu Planlama Şefi ile beraber yapar. Afet, yazılı olarak ve / veya video ile dökümante edilmelidir Mevcut durum hakkında periyodik aralıklarla Planlama Şefi ne rapor verir İNSAN GÜCÜ SORUMLUSU Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurhan DOĞRU Hastanede o anda görevde olan ve görevlendirilecek olan personeli öncelik sırasına göre yerleştirir Gelen personeli kontrol eder ve kayıtlarını yapar Sağlık personeli ve diğer hastane personelini göreve çağırır Tüm personelin çalışma saatlerini ve çalışma şekillerini ( nöbet, vardiya gibi ) düzenler Görevlendirmeler yapılmadan önce bireylere temel ve kritik talimatları iletir Kişilerin verilen görevlere uygun yetenekli olup olmadığını inceler ve kontrol eder Dışarıdan gönüllü olarak gelen sağlık çalışanlarını ve diğer gönülleri koordine eder ve denetler SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

17 Görevlerin vardiya ve yeri ile ilgili en güncel bilgileri temin eder Gerekli kayıt ve haberleşmelere ulaşmak için bir çalışma merkezi temin eder Verilen ve bitirilen görevleri takip eder ve raporlarını oluşturur TIBBİ PERSONEL SORUMLUSU Ebe Hülya YÜZÜAK Hastanenin hem normal işlevi hem de afet durumunun yönetimi için gerekli tıbbi personel ihtiyaçlarını saptar Halen işbaşında olan tıbbi personelin ilk ve sonrasında düzenli sayımını yapar Tıbbi personelin normal görevler, geçici görevlendirmeler gibi durumları hakkındaki bilgileri toplar İnsan kaynakları ile ilgili lojistik sorunların çözümünde Lojistik ve Planlama Şefinden yardım ister Hemşirelik hizmetlerini planlar ve düzenler Görevdeki ve göreve gelecek personelin görev yerlerini belirler Nöbet değişimlerini ve saatlerini tespit eder ve denetler Yedek personel listelerini oluşturur KAYIT SORUMLUSU Tıbbi Sekreter Ahu CEBECİ Afet anında yapılması gereken kayıtların saklanmasını ve sürekliliğini sağlar Hastane kayıtları İş / finans kaynakları Fatura kayıtları Tıbbi kayıtlar FOTOĞRAF KİMLİK TESPİT SORUMLUSU Tıbbi Sekreter Fatih KIZKAPAN Hastaneye kimliksiz getirilen ya da hastanede ölen kimliksiz vatandaşların fotoğraflarını çeker. Çektiği fotoğrafları kimliksiz vatandaşların boynuna asar. Çekilen fotoğrafları A4 kağıdına basar ve Kayıt Sorumlusuna teslim eder. HAP SONLANDIRMA SORUMLUSU Hap Başkanı Başhekim Op.Dr. İhsan Metin LEBLEBİCİ HAP aktivasyonunu sonlandırmada gerekecek tüm kaynak ve personel için spesifik talimatları içeren bir afet aktivasyonu sonlandırma planı geliştirir. Planların biran önce yapılmasına başlar. Hedeflerine ulaşmış ya da artık gereksinim duyulmayan birimlerin olağan görevlerine dönmelerini sağlar. Tüm sistemin sonlandırılması için süreçleri, yöntemleri ve sorumlu birimleri tanımlar. Sağlık kurumlarının günlük sorumluluklarını yerine getirmelerini hızlandırır. Birikmiş iş yükünün üstesinden gelinmesini başlatır. Personelin ve kaynakların rehabilitasyonunu, müdahale ekipmanlarının yeniden paketlenmesi ve depolanmasını sağlar. FİNANS SORUMLUSU Sağlık Kurumları II Nolu DSS Memuru Yunis KORKMAZ Gelir ve giderleri takip eder. Masraf ve ödeme kayıtlarını denetler. 1.Derece Öncelikli ( 0-2 Saat ) Brifingler ve toplantılarda; Maliyet hesabını çıkarır. Afet Eylem Planının yönetim tarafından belirlenen finansal sınırlar içerisinde yürütülmesini sağlar. Herhangi bir özel anlaşma/sözleşme ihtiyacı olup olmadığına karar verir. Durum Değerlendirme Sorumlusunun bilgilendirilmesi. 2. Derece Öncelikli ( 2-12 Saat ) Satın alma sorumlusu tarafından personel, kaynak ve çeşitli harcamalarla ilgili finansal verileri özetleyen finansal durum raporunun takibi. Kısa ve uzun vadeli oluşabilecek finansal sorunları belirlemek, çözmek. Finans bölümü için yeterli düzeyde personel ve malzemek. SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

18 3. Derece Öncelikli ( 12. Saat Sonrası ) Afet aktivasyonu esnasında kullanılan ekipmanın takibi için Malzeme Kabul Formuna kayda devam... Finans ve hasta kayıtlarının uygun şekilde yapılması Faturalar Başkan ve yönetim ekibine finansal son durumu raporları Hastanenin rutin finansal işlemlerinin yürütülmesi Acil malzeme ihtiyaçları için Destek Hizmetler Sorumlusu ile koordinasyon... Mevcut nakit rezervinin korunması ATM cihazları Düzenli ödeme yapılması ve dokümantasyonun mevzuata uygun şekilde hazırlanması AKTİVASYONU SONLANDIRMA Finans bölümünün tüm finansal verilerini toplar, analiz eder. Faturaların ödenmesini ve düzenli kayıtlarının tutulmasını sağlar. Tüm ödeme belgelerini, fatura kayıtlarını teslim eder. MUHASEBE SORUMLUSU Mutemet Tıbbi Sekreter Hüseyin YILMAZ Bildirilen afetin maliyet analizi verilerini sağlamak. Afetin maliyet kayıtlarının doğru şekilde tutulmasını sağlamak. 1.Derece Öncelikli ( 0-2 Saat ) Uygun kodlamaları içerecek şekilde muhasebe prosedürlerinin kaydedilmesi... Ek fonların kabulü ve hesapta tutulması için prosedürleri tamamlanması Derece Öncelikli ( 2-12 Saat ) Finans Şefi ve personeli düzenli bilgilendirme Muhasebe işlemlerinin izlemi ve analizlerine devam Tüm muhasebe formlarının özet, kopya ya da orijinallerini toplanması... Finans Şefine sunulmak üzere Muhasebe Raporları 3. Derece Öncelikli ( 12. Saat Sonra ) Aktivasyonu Sonlandırma Muhasebe raporlarına devam Son muhasebe raporu Tüm muhasebe kayıtlarının tamamlanması ve özet afet muhasebe raporu hazırlanması SATIN ALMA SORUMLUSU Mustafa KIVRAK Anlaşmalı olan ve olmayan satıcılarla ilgili alacak ve borç hesaplarının idaresinden sorumludur 1.Derece Öncelikli ( 0-2 Saat ) Tahsil edilemeyecek zorunlu harcamalar, tüm satın alma sözleşmelerin ve acil durum planında belirtilen alımların ayrı hesaplanması. Kaynak düzenlemesinin sağlamak için destek hizmet sorumlusu ile iletişim Finans şefinden (veya onun yetkili temsilcisinden) alımları başlatmak için yetki Maliyetleri asgariye düşürmek için anlaşma ve görüşmeler Tıbbi malzeme, ayniyat ve diğer materyallerin transferi, paylaşımı için acil anlaşmalar 2. Derece Öncelikli ( 2-12 Saat ) Satın Alma Formu tutulması, düzenli aralıklarla Muhasebe Sorumlusuna gönderilmesi Tüm fatura ve diğer kayıtları toplanması... Satın alımların talepleri karşılamasını sağlamak için Destek Hizmetler Sorumlusu ile koordinasyon 3. Derece Öncelikli ( 12. Saat Sonra ) Aktivasyonu Sonlandırma Aktivasyonu sonlandırma Afetle ilişkili tüm hesapların toparlanması, denetlenmesi Afet aktivitelerini destekleyen kişidir. insan kaynağı malzeme hizmetlerin sağlanması fiziksel ortamın sürdürülmesi ile ilgili operasyonları organize eder ve yönetir. Afet Eylem Planlaması aktivitelerine katılır. Su-Gıda Tıbbi Malzeme İletişim Malzemeleri Kapasite artışı ile ilgili ekipman SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

19 LOJİSTİK (Sorumlusu Şoför Mehmet KOÇER), Veysel YÜZÜAK, Turan ÖZ, A. Veysel DURAN 1.Derece Öncelikli ( 0-2 saat ) Hastane Afet Başkanı ndan görevlendirme alır ve bilgi verir Lojistik Bölümü Birim Sorumlularını bilgilendirme Bölüm eylem planı taslağının hazırlanması Sonraki toplantının zamanının belirlenmesi Toplantılar 2. Derece Öncelikli ( 2-12 saat ) Afete müdahalede durum güncellemesi yapar Finans Bölüm Şefi ve İrtibat direktörü yardımı ile ihtiyaç duyulan malzemeyi temin eder Personel ve malzeme sağlanması... Aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesini sağlar: İletişim Bilgi-işlem teknolojileri ve hizmetleri Personel için su ve yiyecek sağlamak Personel desteği Aile destek hizmetleri Malzemelerin/gereçlerin sağlanması Tesis hizmetlerinin sürdürülmesi Ulaşım hizmetleri Bölümü ile ilgili dokümantasyon 3. Derece Öncelikli ( 12. saat sonrası ) Personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliğini, Görevlilerin sağlık ve iş güvenliğini, Kaynak gereksinimini Dokümantasyon işlemlerinin izlenmesi... Aktivasyonu Sonlandırma Personelin rutin görevlerine dönüşü Son brifingler ve raporlar Ekipman ve araçların eski yerlerine yerleştirilmesi Yönetimin bilgilendirilmesi Planlama ve Finans Bölümünün birlikte maliyet raporu oluşturması... ALTYAPI SORUMLUSU (Teknisyenler Yusuf SARILDIZ) Enerji, aydınlatma, su, kanalizasyon, iklimlendirme, hasar tespit, tıbbi gazlar, tıbbi aletler, altyapı bütünlüğü, çevre sağlığı ve gıda hizmetlerini içeren hastanenin altyapı operasyonlarını sürdürmek ve düzeltmek için gerekli işleri yönetir ve düzenler Altyapı bölümündeki problem ve ihtiyaçları değerlendirir, kaynak yönetimini düzenler Su sızıntıları ve su basıncıyla ilgili sorunlar, kanalizasyonla ilgili sorunları saptar ve çözümünü sağlar Altyapı kapasitesini değerlendir, talep olan alanlara gerekli kaynakların dağıtımını düzenler: Isıtma ve iklimlendirme Enerji İletişim İçme ve kullanma suyu Tıbbi gaz dağıtımı Sanitasyon Hastane kompleksi yol durumu Hasar tespit ve onarım Temizlik işleri Merdiven-Asansör Hastaneye erişim Elektrik kesintisi aşağıdaki kritik alanların fonksiyonunu ciddi şekilde etkiler Yoğun Bakım Üniteleri Ameliyathaneler Acil servis Tanı laboratuarları (radyoloji, laboratuarlar) Lojistik (ısınma ve klima sistemleri,mutfak, vs.) Özellikle kritik alanlar UPS ve otomatik olarak devreye giren jeneratörlerle desteklenmeli SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

20 Elektrik yedeği olmayan alanlarda el fenerleri ve pille beslenen acil ışıklandırma olmalı Acil ışıklar elektrik kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girmeli Piller belli bir sürede tükenir- yeterli sayıda yedeği olmalı Piller kullanılmadıkları halde bile belli bir sürede tükenir (dönüşüm) Piller uygun koşullarda saklanmalı UPS ve jeneratör desteği sürelidir ve kapasitesi sınırlıdır (Periyodik olarak test edilmeli-teknisyenlerle sıkı iletişim) Yedek jeneratör yakıtı hazır bulunmalı Yeterince oksijen tüpü bulundurulmalı Gereksiz kullanımından kaçınılmalı SANİTASYON (Anestezi Tek. Salise ASLAN) Su pek çok hastane aktivitesi için ana kaynaktır Hasta hijyeni Temizlik Sterilizasyon Çalışanların hijyeni Medikal prosedürler (hemodializ) Teknik konular (havalandırma sistemi) Lojistik (mutfak) Pompa sistemiyle desteklenmiş yedek su deposu bulunmalı Her hasta için 150 litre kullanma suyu depolanmış olmalı Pompa sistemi UPS ya da jeneratörle desteklenmeli Çeşme suyunun içilemediği durumlarda her hasta için ortalama 2 litre / 24 saat şişe suyu depolanmış olmalı (tüm yataklar dolu varsayılarak) Çalışanların su ihtiyacı da depolanmış olmalı Gerektiğinde su kullanımdan önce arıtılmalı Kaynatma Kimyasal arıtma: sodium hypochlorite, potassium permanganate Tüm yataklar dolu varsayılarak bir haftalık gıda depolanmış olmalı Personelin gıda gereksinimi de hesaba katılmış olmalı 72 saat personel ihtiyacı (gıda, su hazır olmalı) Hastane ve çevresinde gerekli hijyen önlemlerini alır Kanalizasyon ve su problemlerini tespit eder Acil servis ve diğer tedavi alanlarındaki doktorlara enfeksiyon ve sanitasyon konusunda danışmanlık yapar Hasta, personel ve enfeksiyona maruz kalan diğer kişilerin tedavisini sağlar Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve kurumları ile gerektiğinde irtibat kurar Bilinen, şüphelenilen veya potansiyel enfeksiyöz ajanların tehlikeleri ve korunma stratejileri hakkında önerilerde bulunur Hastaların uygun bakımı için evrensel standart önlemleri, izolasyon veya aseptik koşulların sağlanmasında gerekli bilgi ve teknik desteği sağlar Enfeksiyöz ajanın özelliklerine uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanın kullanımı ve dağıtımında yardımcı olur HABERLEŞME SORUMLUSU (Dt. Bünyamin KARKIN) Yeterince telsiz vb depolanmalı Bakım için personel görevlendirilmeli Belirli aralarla bakımı yapılmalı Bataryaların dolu olması sağlanmalı Kullanılmasa bile boşaldığı unutulmamalı Mevcut santrali kontrol eder. Arızaları gidermek için gerekli ekibi oluşturur Kullanılmakta olan bilgisayar sistemini kontrol eder ve devamlılığını sağlar Tesis içindeki farklı alanlarla iletişimin sağlanması için geçici ağ bağlantılarını ve uzantılarını kurar Güvenlik ihlalleri ve saldırı olasılığına karşı gözetleme ve izleme sistemleri kurar ve Güvenlik Şefi ile birlikte çalışır Alternatif haberleşme araçlarını tedarik eder Telsiz, direkt telefonlar ile ilgili alt yapıyı hazırlar Haberleşme hatlarının sağlanması, ilave hatların oluşturulması ve sorunların çözümünde L/PŞ ne periyodik aralıklarla rapor verir SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU SIRA NO SAYFA NO DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU ESKİ DURUM YENİ DURUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 İÇİNDEKİLER THAP Organizasyon Şeması THAP Organizasyon

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SAYFA NO 1/5 1.POZİSYON ADI: Teknik Hizmetler ve Destek Hizmetleri Direktörü (Başhekim Yrd.) 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: HAP Başkanı-HAP Kordinatörü 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Teknik Bakım ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu UYGULAMA ESASI Ad : Acil Durum ve İş Sürekliliği Uygulama Esası Kod : 06.03.44 UE Sorumlu Bölüm/Grup : Burgan Yatırım Çalışanları Amaç : Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, yatırım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU BİLGİLENDİRME NOTU Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı