OEKO-TEX Standard 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OEKO-TEX Standard 100"

Transkript

1 OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Test ve Araştırma Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Turkish / English)

2 2 Oeko-Tex Standardı 100 işaretinin kullanımına yönelik yetkinin verilmesine ilişkin genel ve özel koşullar İçindekiler General and special conditions for the authorisation to use the Oeko-Tex Standard 100 mark Contents 1 Amaç 1 Purpose 2 Uygulanabilirlik 2 Applicability 3 Terimler ve tanımları 3 Terms and definitions 3.1 Zararlı maddeler 3.1 Harmful substances 3.2 OEKO-TEX Standardı 100 İşareti 3.2 mark 3.3 İmalatçı 3.3 Manufacturer 3.4 Distribütör 3.4 Distributor 3.5 Ürün tanımı 3.5 Designation of product 3.6 Ürün gru 3.6 Article group 3.7 Ürün sınıfları 3.7 Product classes 3.8 Kimyasal aktif ürünler 3.8 Active chemical products 4 Koşullar 4 Conditions 4.1 Ürün gruplarına özel gereklilikler 4.1 Product specific requirements 4.2 Biyolojik aktif ürünlerin kullanımına ilişkin gerekli- 4.2 Requirements regarding the use of biological ac- likler 4.3 Alev geciktirici ürünlerin kullanımına ilişkin gereklilikler 4.4 Başvuru 4.4 Application 4.5 Numuneler 4.5 Sample material 4.6 Taahhüt Beyanı 4.6 Declaration of commitment 4.7 Test 4.7 Testing 4.8 Kalite kontrolü 4.8 Quality control 4.9 Kalite güvencesi 4.9 Quality assurance 4.10 Uygunluk 4.10 Conformity 5 İşaretleme 5 Marking 5.1 Yetkinin verilmesi 5.1 Granting of authorisation 5.2 Yetkinin sınırları 5.2 Limit of authorisation 5.3 Yetkinin geri alınması 5.3 Withdrawal of authorisation 5.4 İşaret türleri 5.4 Type of marking tive products 4.3 Requirements regarding the use of flame retardant products A1 Adresler A1 Adresses A2 İşareti A2 Mark A3 Test edilecek numune için ambalaj talimatları A3 Packing instructions A4 Sınır değerler A4 Limit values A5 Özgün maddeler A5 Individual substances

3 3 Baskı Medya sahibi ve yayıncı: Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği (OEKO-TEX ) Impressum Editor: Splügenstrasse 10 Splügenstrasse 10 Posta Kutusu 2156 P.O. Box 2156 CH Zürih (İsviçre) International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX ) CH-8027 Zurich (Switzerland) Yayın yeri: Zürih (İsviçre) Place of origin: Zurich (Switzerland) Yayın evi+baskı: Münhasır baskı sistemi Printing: Own copy system Yayın: 01/2015 Edition: 01/ / CHF 70.- / SEK / DKK / NOK / 34.- / Ft Satış Fiyatı / selling price

4 4 1 Amaç Purpose Oeko-Tex Standardı 100, Ek 1 deki listede yer alan enstitülerin belirtildiği, Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği (OEKO-TEX ) tarafından yayınlanmış olan normatif bir dokümandır. Bu belgede iki dilin yorumlanmasında bir tutarsızlık varsa, o zaman Almanca (veya İngilizce) dilindeki yorum önceliğe sahiptir. Bu dokümanın konusu olan standart, tekstil ürünlerinde, Ek 2 de gösterilen Oeko-Tex Standardı 100 işaretini kullanma yetkisinin verilmesi ile ilgili genel ve özel koşulları ortaya koymaktadır. 2 Uygulanabilirlik Applicability Bu standart, tekstil ve deri ürünler ile tekstil ve tekstil olmayan aksesuarlar da dâhil olmak üzere bütün imalat aşamalarındaki eşyalar için geçerlidir. Bu standart ayrıca yataklar, kuş ve kaz tüyleri, yastık malzemeleri ve benzer özelliklere sahip diğer malzemeler için de geçerlidir. Bu standart, kimyasallar, yardımcı maddeler ve boyar maddeler için geçerli değildir. 3 Terimler ve tanımları Terms and definitions 3.1 Zararlı maddeler Harmful substances Bu standart kapsamındaki zararlı maddeler bir tesktil ürününde ya da aksesuarında belirtilen miktardan fazla bulunan ya da normal, amaçlanan kullanım sırasında belirtilen miktardan fazla bulunan ve normal, amaçlanan kullanım sırasında insanlara herhangi bir şekilde etkisi olabilen ve mevcut bilimsel koşullar altında insan sağlığına zararlı olabilecek maddelerdir. Oeko-Tex Standard 100 is a normative document, published by the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (OE- KO-TEX ) to which the institutes listed in Appendix No. 1 belong to. If there is a discrepancy in interpretation of the two languages in this document, then the German (or English) language has priority. This Standard specifies the general and special conditions for granting authorisation to mark textiles with the Oeko-Tex Standard 100 mark as shown in Appendix No. 2. This standard is applicable for textile and leather products and articles of all levels of production, including textile and non-textile accessories. This standard is also applicable to mattresses, feathers and downs, foams, upholstery and other materials with similar characteristics This standard is not applicable for chemicals, auxiliaries and dyes. Harmful substances within the context of this standard refer to substances which may be present in a textile product or accessory and exceed a maximum amount or which evolve during normal and prescribed use and exceed a maximum amount, and which may have some kind of effect on people during normal and prescribed use and may, according to current scientific knowledge, be injurious to human health. 3.2 OEKO-TEX Standardı 100 İşareti mark Oeko-Tex Standardı 100 İşareti, Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir ibaresini taşımakta olup, bir tekstil ürününde ya da aksesuarda bu işaretin kullanım izni ile ilgili genel ve özel şartların karşılanması halinde bu etiket kullanılabilir. Ürünü bu işaretle etiketleme izni, Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği ne (Oeko-Tex ) üye bir enstitü veya yetkili başka bir sertifikasyon kuruluşu (Ek 1) tarafından verilir. Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir ibaresi, işaretlenen ürünün bu standartta ön görülen koşulları karşıladığını, ürünün ve yine bu standardın ön gördüğü ilgili uygunluk testinin Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği ne (Oeko-Tex ) üye bir enstitünün kontrolü altında gerçekleştiğini ifade eder. Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir işareti kalite The Oeko-Tex Standard 100 mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100" refers to marking which may be applied to a textile product or to an accessory if the general and special conditions for granting authorisation are fulfilled and if authorisation to use this mark on a product has been granted by an institute or an authorised certification agency (Appendix 1) belonging to the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (Oeko- Tex ). The mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100" states that the marked product fulfils the conditions specified in this standard, and that the product and its conformity test, as specified in this standard, are under the supervision of an institute belonging to the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (Oeko-Tex ). The mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100" is

5 5 damgası değildir. Bu işaret, yalnızca test edilmiş olan tekstilin ilk bitmiş hali ile ilgili olup, kullanıma uygunluk, temizlik prosedürlerine reaksiyon, giyim ile ilgili fizyolojik davranış, konutlarda kullanım ile ilgili özellikler, yanma davranışı, vs. gibi ürünün diğer özellikleri hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz. Ayrıca işaret, hiçbir koşulda ürün güvenliği gibi diğer kalite özellikleri ve yasal gereklilikler veya diğer karakteristikler (yapı, teller, elektrikli parçalar vs. gibi) hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz. İşaret ayrıca nakliye ya da depolama sırasında (tehlikeli maddelerin uygunsuz biçimde temizlenmesi gibi nedenlerle) işaretli ürünlerin münferit numunelerinin maruz kaldığı zararlı maddeler, satışı teşvik edici manipülatif eylemler (parfümleme gibi) ve uygunsuz satış teşhiri (örn. sokakta teşhir) sonucu oluşan kontaminasyon hakkında da beyanda bulunmaz. Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir etiketinin, anlamının da gösterdiği üzere, tescil hakları kapsamlı şekilde korunmaktadır. Bu etikete yönelik olarak dünya genelinde patent başvuruları ve gerekli tesciller yapılmıştır. Yasal korumanın güçlendirilmesi amacıyla yalnızca etiket değil birçok farklı teşhir unsuru (örn. yer küre işareti) ile Oekotex, Oeko-Tex ya da OEKO- TEX kelimeleri de ayrı ayrı tescil edilmiştir. not a quality label. The mark relates only to the asproduced state of the textile and says nothing about other properties of the product such as e.g. fitness for use, reaction to cleaning processes, physiological behaviour in respect of clothing, properties relating to use in buildings, burning behaviour etc. Furthermore the mark does not declare anything regarding other quality or legal aspects, such as product safety, and other characteristics (construction, cords, electrical wiring ). The mark does not declare anything about harmful substances affecting single specimens of the marked textile as a result of damage during transportation or storing (and improper cleaning procedures thereafter), contamination caused by packaging, manipulation for sales promotion (e.g. perfuming) and inadequate sales display (e.g. outdoor presentation). In line with its importance the sign Confidence in Textiles Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100 is protected comprehensively as a trademark. On a worldwide basis there are applications or registrations of the label as a trademark. To strengthen its legal protection not only the label as such, but also various device elements (e.g. the globe device element) and the words Oekotex, Oeko-tex, or OEKO-TEX are registered as separate trademarks. 3.3 İmalatçı Manufacturer Bir tekstil ürününün ve/veya aksesuarlarının imalatçısı, ürünü imal eden ya da imalatın kendi talimatıyla gerçekleştiği şirkettir. The manufacturer of a textile product and/or of accessories for the textile product is the company producing the product or the company on behalf of which the product is being manufactured. 3.4 Distribütör Distributor Bir tekstil ürününün ve/veya aksesuarlarının distribütörü, toptancı ya da perakendeci (satış mağazaları, postayla sipariş alan mağazalar vs. yoluyla) olarak ürünü satan şirket anlamına gelir. The distributor of a textile product and/or of accessories for the textile product refers to the company selling the product as wholesale dealer or retailer (department stores, mail-order houses, etc.). 3.5 Ürün tanımı Designation of product Ürün tanımı, imalatçının ya da distribütörün işaretlenecek ürün için kullandığı her türlü tanımdır. The designation of the product is the name given by the manufacturer or distributor on his labelling of the product. 3.6 Ürün gru Article group Bir ürün grubu, esas itibariyle, bir ürün grubunda tek bir sertifikaya dâhil edilebilecek münferit ürünlerin toplamıdır. Örn. Belirli ham maddelerden yapılmış olan ve sadece fiziksel farklılıklara sahip tekstiller Yalnızca sertifikalı ürünlerden meydana getirilmiş olan ürünler Aynı tür elyaftan yapılmış olan bitmiş tekstiller (örn. selüloz elyaflardan, PES ve CO karışımından, sentetik liflerden vs. yapılmış tekstil ürünleri) An article group is basically a combination of several articles in a group which may be covered in the same certificate, e.g. Textiles with physical differences only, made from well defined basic materials Articles which are physically composed of certified products only Finished textiles from the same kind of fibre material (for example those made from cellulosic fibres, mixtures of PES and CO, of synthetic fibres, etc.)

6 6 3.7 Ürün sınıfları Product classes Bu standart kapsamındaki ürün sınıfları, farklı ürünlerin (gelecekteki) kullanım amaçlarına gruplandırılması anlamına gelir. Farklı ürün sınıflarında hem satışa hazır ürünler hem de bunların imalat aşamalarındaki ön ürünleri (lifler, iplikler, kumaşlar) ile aksesuarları yer alabilir. Farklı ürün grupları genel olarak ürünlerin karşılaması gereken gereklilikler ile uygulanan test yöntemleri bakımından farklılık gösterir. A product class in the context of this standard is a group of different articles categorised according to their (future) utilisation. In the different product classes not only may finished articles be certified but also their components at all stages of manufacture (fibres, yarns, fabrics) and accessories. The product classes differ generally in the requirements that the products have to fulfil and by the test methods applied Bebeklere yönelik ürünler (Ürün Sınıfı I) Products for babies (Product Class I) Bu standart kapsamındaki bebek ürünleri, bebeklere ve 36 aydan küçük çocuklara yönelik eşyaların üretimi için ön görülmüş olan, deri kıyafetler hariç olmak üzere bütün eşyalar, ön ürünler ve aksesuarlardır. Products for babies in the context of this standard are all articles, basic materials and accessories, which are provided for the production of articles for babies and children up to the age of 36 months with the exception of leather clothing Ciltle doğrudan temas eden ürünler (Ürün Sınıfı II) Büyük bir parçası doğrudan ciltle temas edebilen ürünler bu sınıfa dâhildir (bluzlar, gömlekler, iç çamaşırları, şilteler, vs.) Ciltle doğrudan temas etmeyen ürünler (Ürün Sınıfı III) Yalnızca küçük bir parçası ile ciltle doğrudan temas eden ürünler, ciltle temas etmeyen ürünler sınıfına dâhildir (vatkalar, vs.) Products with direct contact to skin (Product Class II) Articles with direct contact to skin are those, which are worn with a large part of their surface in direct contact with the skin (e.g. blouses, shirts, underwear, matressses etc.). Products without direct contact to skin (Product Class III) Articles without direct contact to skin are those, which are worn with only a little part of their surface in direct contact with the skin (e.g. stuffings, etc.) Döşemelik malzemeler (Ürün Sınıfı IV) Decoration material (Product Class IV) Bu standart kapsamındaki döşemelik malzemeler, masa örtüleri, tekstilden mamul duvar kaplamaları, tekstilden mamul dekorasyon malzemeleri ve perdeler, mobilyalar ve tekstilden mamul zemin döşemeleri gibi dekorasyon amaçlarıyla kullanılan tüm ürünler, başlangıç ürünleri ve aksesuarlardır. Decoration material in the context of this standard are all articles including initial products and accessories which are used for decoration such as table cloths, wall coverings, furnishing fabrics and curtains, upholstery fabrics, and floor coverings. 3.8 Kimyasal aktif ürünler Active chemical products Bu standart kapsamındaki kimyasal aktif ürünler, lifle birleştirilmiş ya da daha sonraki bir zaman diliminde tekstil ürününe uygulanmış olan tüm preparatlardır. Bu tür ürünlerin kullanımına ilişkin özel kurallar aşağıda açıklanan ifadelerde yer almaktadır. Active chemical products in the context of this standard are all preparations that are incorporated into the fibre material or are applied in a later processing step to the textile product. Special requirements for the use of this kind of products exist for following definitions Biological active products Bu standart kapsamındaki biyolojik aktif ürünler, organizmaları kimyasal ya da biyolojik olarak ortadan kaldırma, zararsız hale getirme, zararlarını engelleme ya da başka bir şekilde onlarla mücadele etme amacı taşıyan kimyasal aktif ürünlerdir. Biological active products in context of this standard are those active chemical products that are used with the intention to destroy, deter, render harmless, prevent the action of, or otherwise exert a controlling effect of any organism by chemical or biological means Alev geciktirici ürünler Flame retardant products Bu standart kapsamındaki alev geciktirici ürünler, alev alma ve/veya yanma özelliğini azaltma amacını taşıyan kimyasal aktif ürünlerdir. Flame retardant products in context of this standard are those active chemical products that are used with the intention to reduce the flammability and/or combustibility.

7 7 4 Koşullar Conditions 4.1 Ürün gruplarına özel gereklilikler Product specific requirements Oeko-Tex Standardı 100 sertifikasyonuna ilişkin genel ve geçerli koşulların yanı sıra Ek 4 te listelendiği üzere her bir bileşenin ürüne özel gereklilikleri karşılaması gerekir. Bu prensip, mobilyalar, beşikler, bebek arabaları, yataklar vs. gibi tipik olmayan tekstil ürünleri için de geçerlidir. Yeni veya daha sıkı gereklilikler için 1 Nisan 2015 tarihinde sona erecek olan bir geçiş süresi verilmiştir. In addition to the general requirements for certification according to Oeko-Tex Standard 100, the product specific requirements, given in Appendix 4, have to be fulfilled by each component. This approach is also valid for untypical textile products such as furniture, cradles, pushchairs, beds, and so on. For new or more severe requirements an interim arrangement is valid until 1 st of April Biyolojik aktif ürünlerin kullanımına ilişkin gereklilikler Biyolojik olarak aktif ürünlerin kullanımı, biyolojik aktif ürünlerin liflere eklendiği ve tekstillerin sonraki bir işlem basamağında biyolojik aktif ürüne tabi tutulduğu süreçler olarak ikiye ayrılır Biyolojik aktif özelliklere sahip lifli malzemeler Biyolojik aktif özelliklere sahip lifler, Oeko-Tex tarafından yürütülen testler sonucu, söz konusu liflerin insan ekolojisi bakımından kısıtlama olmaksızın kullanılabileceğinin tespit edilmesi halinde Oeko-Tex Standardı 100 sertifikası alır. Requirements regarding the use of biological active products When using biological active products it is distinguished between fibre materials where the biological active agents are incorporated into the fibres and a treatment of textiles with biological active products in a later processing step. Fibre materials with biological active properties Fibre materials with biological active properties are accepted for a certification according to Oeko-Tex Standard 100 when an assessment by Oeko-Tex reveals, that these fibres may be used from a humanecological point of view without any restrictions Biyolojik aktif ürünler içeren apreler Finish with biological active products Biyolojik aktif ürünler içeren apreler, Oeko-Tex in insan ekolojisi bakımından değerlendirmesi sonucu, ürün imalatçısının önerilerine göre aprelenmiş tekstil ürünlerinin insan sağlığına zararsız olduğunun tespit edilmesi halinde Oeko-Tex Standardı 100 sertifikası alır. Finishes with biological active products are accepted within a certification according to Oeko-Tex Standard 100 when a thorough assessment by Oeko-Tex from a human-ecological point of view has shown that the finish carried out according to the recommendations of the manufacturer of the product are harmless to the human health. 4.3 Alev geciktirici ürünlerin kullanımına ilişkin gereklilikler Alev geciktirici ürünlerin kullanımı, eğirme işleminde alev geciktirici özelliklerin uygulandığı (kopolimerler, katkı maddeleri) ve sonradan aprelerde alev geciktirici ürün uygulamasının yapıldığı lifler olmak üzere ikiye ayrılır Alev geciktirici özelliklere sahip lifli malzemeler Alev geciktirici özelliklere sahip lifler, Oeko-Tex testi sonucu, söz konusu liflerin insan ekolojisi bakımından kısıtlama olmaksızın kullanılabileceğinin tespit edilmesi durumunda Ürün Sınıfları I ila IV için OekTex Standardı 100 sertifikası alır. Requirements regarding the use of flame retardant products When using flame retardant products it is distinguished between fibre materials which receive the flame retardant properties in the spinning mass already (copolymers, additives) and a finish with flame retardant products in a later processing step. Fibre materials with flame retardant properties Fibre materials with flame retardant properties are accepted for a certification according to Oeko-Tex Standard 100, product classes I to IV, when an assessment by Oeko-Tex reveals, that these fibres may be used from a human-ecological point of view without any restrictions Alev geciktirici özelliklere sahip apreler Finish with flame retardant products Alev geciktirici özelliklere sahip apreler, Oeko-Tex in insan ekolojisi bakımından değerlendirmesi sonucu, ürün imalatçısının önerilerine göre aprelenmiş tekstillerin insan sağlığına zararsız olduğunun tespit edilme- Finishes with flame retardant products are accepted within a certification according to Oeko-Tex Standard 100, product classes I to IV, when a thorough assessment by Oeko-Tex from a human-ecological

8 8 si halinde, Ürün Sınıfları I ila IV için Oeko-Tex Standardı 100 sertifikası alır. point of view has shown that the finish carried out according to the recommendations of the manufacturer of the product are harmless to the human health. 4.4 Başvuru Application Bir ürünün OekTex Standardı 100 ile etiketlenmesine yönelik yetkinin alınması için bu dokümanda sunulan başvuru formu yazılı olarak doldurulmalı ve Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği ne (Oeko-Tex ) üye bir enstitüye veya sertifikasyon kuruluşuna gönderilmelidir (bkz. Ek 1). 4.5 Numuneler Sample material Test için ve referans ürün olarak başvuru sahibi etiketlenecek olan ürüne ilişkin yeterli ve temsili bir numune sunmalıdır. Aynı şekilde, sertifikanın uzatılması amacıyla yapılan başvurular için de bu koşul geçerlidir. Ambalajlama talimatlarına ilişkin talimatlar (bkz. Ek 3) de ibraz edilmelidir. The application for the granting of authorisation to use the Oeko-Tex Standard 100 mark has to be made in writing on the respective application form to an institute or a certification agency of the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (Oeko-Tex ). (See Appendix 1). For test purposes and as a reference the applicant should provide a sufficient and representative sample of the product submitted for certification. This is also the case for an application for renewal of the certificate. The packing instruction should be observed (see Appendix 3). 4.6 Taahhüt Beyanı Declaration of commitment Başvuru sahibinin yasal olarak bağlayıcılığa sahip olacak şekilde imzaladığı taahhüt beyanı bu başvurunun ayrılmaz bir parçası olup aşağıdakileri içerecektir: Başvuruda sunulan detaylı bilgilere ilişkin yükümlülük. Ham madde kullanımı, işleme teknikleri ve formüllere ilişkin her bir değişikliği derhal yetkiyi tanıyan kuruluşa bildirme taahhüdü İşareti kullanma yetkisinin sona ermesinden ya da geri alınmasından sonra ürünün etiketlenmeyeceğine ilişkin taahhüt 4.7 Test Testing Başvuru sahibi tarafından sunulan numune tıpkı imalat yerinden alınan numunelerde olduğu gibi yetkili enstitü tarafından test edilir. Bu testin türü ve kapsamı test edilen ürüne ve başvuru sahibinin ürünle ilgili beyanlarına bağlı olup, enstitü tarafından belirlenir. Uygunsuz bir imalata delalet edecek şekilde, ürünün mahiyeti ile ilgisi olmayan bir kokuya sahip test numuneleri test çalışması dışında bırakılacak olup, bu ürünlerin Oeko-Tex Standardı 100 ile etiketlenmesine ilişkin yetki verilmeyecektir. Esas itibariyle bir ürünün bütün münferit bileşenleri teste tabi tutulmalıdır. Sunulan numunelerin lif bileşimleri kalitatif olarak başvuruda, evraklarda ve beyanda belirtilen verilere göre denetlenir. Bu testlerin masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanır. Üründe yer alan miktarın sınırlı olması nedeniyle ağırlık payı %1 in altında olan parçalarda bileşen ağırlık testinin yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, söz konusu ürünün türüne ve kullanım alanına bağlı olarak, enstitü, tüm sorumluluğu kendisine ait olmak The applicant's declaration of commitment together with the application form are to be duly signed and must contain the following points: Liability for the details specified in the application. Commitment to notify the body, who granted the authorisation to use the mark, of any alteration regarding raw materials, technical procedures and recipes. Commitment to ensure that no further marking of the product takes place after the expiration or withdrawal of the authorisation to use the mark. The sample material provided by the applicant, and likewise specimens taken at the place of manufacture, are tested by the institute concerned. Type and scope of testing are determined by the institute and depend on the type of product and on the information about the product, provided by the applicant. Test specimens having an odour extraneous to the product, indicating faulty manufacture, will be excluded from testing and no authorisation to mark these products with the Oeko-Tex Standard 100 mark will be granted. In general all individual components of an article have to be tested. Fibre compositions of samples may be cross-checked qualitatively against information from the application, related documents and declarations. These tests are charged to the applicant. If the test of a component weighing less than 1 % of the total article is not possible due to the limited amount contained in the article, then the institute decides on its own competence, taking into consideration the kind of article and its use, whether additional testing material has to be sent in or whether the test

9 9 üzere ilave numunelerin gerekli olup olmadığına veya bir testin iptal edilip edilemeyeceğine karar verir. can be dropped. The decision of the institute is not contestable. 4.8 Kalite kontrolü Quality control Başvuru sahibi, Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir işaretinin verildiği, imal edilen veya satılan ürünlerinin, enstitüye sunulan ve test sonucu Oeko- Tex Standardı işaretinin kullanım izninin verildiği numuneler gibi Oeko-Tex Standardı 100 ün gerekliliklerini karşılamasını garanti etmek amacıyla şirket genelinde hangi önlemleri aldığını enstitüye bildirecektir. Başvuru sahibi ayrıca ISO uyarınca imal ettiği ve/veya sattığı ürünlerin Oeko-Tex Standardı 100 ün gerekliliklerini karşıladığını belirten bir uygunluk beyanında bulunacaktır. 4.9 Kalite güvencesi Quality assurance Başvuru sahibi imal edilen ve/veya satılan ürünlerin test numunelerine uygunluğunu temin etmek ve işaretin geçerlilik süresi boyunca bunu korumak amacıyla etkili bir kalite güvence sistemi yürütmelidir. Bu sistem kapsamında örneğin farklı işlemlerden geçmiş parçalardan mamul veya farklı renklerdeki ürünlerin rastgele örnekleme yoluyla test edildiğini ve Oeko-Tex Standardı 100 ün koşullarının karşılanıp karşılanmadığını tespit edilecek ve Oeko-Tex Birliği nin ilgili enstitüsüne beyan edilecektir. Sertifikanın geçerlilik süresi boyunca enstitünün sertifikalı ürünlerde iki rastgele kontrol testi yürütme hakkı vardır. Bu testlerin masrafları sertifika sahibi tarafından karşılanacaktır. Bu testlerle ön görülen sınır değerlerden sapma tespit edilmesi durumunda, diğer numuneler üzerinde, masrafları yine sertifika sahibi tarafından karşılanmak üzere ek bir test daha yürütülür. Ayrıca sapma tespit edilmesi durumunda test enstitüsü ürünlerin Oeko-Tex Standardı 100 ile etiketlenmesi yetkisini derhal geri alabilir. İlk sertifikanın düzenlenmesinden önce ya da kısa bir süre sonra Enstitü, Oeko-Tex Standardı 100 sertifikası bakımından alınan kalite güvence önlemlerini işyerinde denetlemelidir. Enstitü bu denetim sonucuna göre sertifikanın düzenlenmesini reddedebilir ya da düzenlenmiş olan bir sertifikayı geri alabilir. Sahaya ziyaret masrafları sertifika sahibi tarafından karşılanır. Oeko-Tex sertifikasına sahip şirketler her üç yılda bir bu şekilde denetlenir. Ayrıca Oeko-Tex Standardı 1000/STeP by OEKO-TEX sertifikasına sahip şirketler ise düzenli olarak daha kısa zaman aralıkları içerisinde denetime tabidir. Bu nedenle söz konusu ek kontrollerden muaftırlar. Başvuru sahibi, Oeko-Tex Birliği nin sertifika sahibi şirketi ziyaret ederek Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca sertifikasyon sürecini denetleyebileceğini kabul eder. Oeko-Tex Standardı 100 ün gerekliliklerine uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda sertifika sahibi The applicant shall describe to the institute the precautions he has taken within his company to ensure that all products manufactured and/or sold for which the authorisation to use the mark Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100 has been granted fulfil the conditions of the Oeko-Tex Standard 100 in the same way as the samples that have been sent to the institute and based on those tests the authorisation has been granted. The applicant shall issue a declaration of conformity in accordance with ISO stating that the products manufactured and/or sold by him fulfils the conditions in the Oeko-Tex Standard 100. The applicant shall operate and maintain an effective quality assurance system to ensure that products manufactured and/or sold conform with the test sample, thereby ensuring and proving to the Oeko-Tex institute that the products, e.g. from different lots or of different colours, are spot-checked for compliance with the Oeko-Tex Standard 100. During the certificate s period of validity, the institute is authorised to undertake two random tests on certified products. The testing costs are chargeable to the certificate holder. If random testing reveals a deviation from the limit values on which the tests are based, an additional test will be undertaken on a different sample as a check. The relevant costs are likewise charged to the certificate holder. If further deviations are found, the testing institute may withdraw the authorisation to label products with the Oeko-Tex Standard 100 mark with immediate effect. Before or shortly after issuing the first certificate the institute will check on-site the quality assurance measures in reference to the certification process according to Oeko-Tex Standard 100. The institute is entitled to refuse or withdraw the certificate based on the results from this audit. The charges of this package are charged to the certificate holder. Each company needs to be checked at least in a three year frequency. Companies being certified according to Oeko-Tex Standard 1000/STeP by OEKO-TEX are audited regularly and in a shorter frequency in the context of this certification scheme and are therefore exempted from these additional checks and contributions. The applicant acknowledges, that auditors from the Oeko-Tex Association are allowed to visit and audit the certified company in reference to the certification process according to Oeko-Tex Standard 100. In case of non-compliance with the Oeko-Tex Standard 100 requirements, the cost for the analytical testing

10 10 yürütülmüş olan testlerin (kontrol testlerinin) masraflarını karşılayarak ek bir denetim ücreti öder. (control tests) and an audit fee have to be paid by the certificate holder Uygunluk Conformity Oeko-Tex Standardı 100 işaretiyle tanıtılan bir ürün imal eden ya da satan başvuru sahibi, bütün sorumluluk kendine ait olmak üzere, imal edilen ya da satılan ürünün zararlı maddelere ilişkin sınır değerler bakımından Oeko-Tex Standardı 100 e uygun olduğunu beyan eder. Oeko-Tex Standardı 100 işaretini kullanım hakkının verilmesi için başvuru sahibinin işletmesinde yürütülen kalite güvence sisteminin güvenilirliğinin tanınması gereklidir. Başvuru sahibi işaretli ürünün kalite güvencesinden sorumludur. Kalite güvence sorumluluğunun bir kısmını imalatçıya, tedarikçiye ya da ithalatçıya devredebilir. Söz konusu denetimde kalite güvencesinin etkinliği test enstitüsüne beyan edilmelidir. Uygunluk beyanı, Oeko-Tex Birliği nin ilgili formuna yapılmalıdr. The applicant who is either manufacturing or selling goods with an Oeko-Tex Standard 100 mark must take sole responsibility in declaring that the product manufactured or sold complies with the limit values for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100. Acknowledgement of the reliability of the quality assurance system of the applicant is a requirement for granting permission to use the Oeko-Tex Standard 100 mark. The applicant is responsible for assuring the quality of the certified product. He may delegate parts of the quality assurance to manufacturers, suppliers and importers. If he does so, again the effectiveness of the quality assurance system should be notified to the testing institute. The declaration of conformity must be on the conformity declaration form provided by the Oeko-Tex Association. 5 İşaretleme Marking 5.1 Yetkinin verilmesi Granting of authorisation Bu standardın tüm koşullarının yerine getirilmesi ve testlerde başvuru sahibinin beyanlarından hiçbir sapma ve belirtilen sınır değerlerini aşma durumunun tespit edilmemesi halinde, başvuru sahibi için bir sertifika düzenlenecek olup, bu sertifika başvuru sahibine yetki süresi boyunca ilgili ürünü Oeko-Tex Standardı 100 işaretiyle etiketleme hakkı tanıyacaktır. Sınır değerlerinde veya test kriterlerinde değişiklik meydana gelmesi halinde, bunlara göre sertifikalandırılmış ürünlerin geçerliliği sertifikanın sona ermesine dek korunacak olup, bu sürenin bitmesinden sonra ise sertifika süresinin uzatılması için yürürlükteki mevcut koşulların karşılanması gerekmektedir. If all the conditions of this standard are satisfied, if the tests do not demonstrate any deviations from the details provided by the applicant and if the test values do not exceed the given limit values, a certificate will be issued, entitling the applicant to label his products during the period of validity with the Oeko-Tex Standard 100 mark. In the case of the limiting values and/or the examination criteria altering, the validity of the respective certified products will remain effective for a transition period until the expiration date of the certificate. Once this period has elapsed, the prevailing conditions of renewal must be fulfilled. 5.2 Yetkinin sınırları Limit of authorisation Sertifikalandırılmış bir ürünün, profesyonel yöntemlerle kimyasal işleme tabi tutulması durumunda söz konusu ürünün Oeko-Tex işaretleriyle etiketlenmesine yönelik yetki kendiliğinden geçerliliğini kaybeder. Bir ürünü Oeko-Tex Standardı 100 ile etiketleme yetkisinin süresi en fazla bir yıl ile sınırlanmıştır. Yetki süresi boyunca, yetkinin verildiği dönemde yürürlükte olan test kriterleri ve sınır değerleri geçerlidir. Başvuru sahibinin talebi üzerine, işaret kullanım yetkisinin başlangıcı, test raporunun düzenlenmesinden itibaren en geç üç ay için ertelenebilir. Oeko-Tex Standardı 100 işaretini kullanım yetkisi süresinin sonra ermesinden sonra sertifika sahibi bir yıl için daha süre uzatımı talep edebilir. 1., 2., 4., 5. vs. yenilemeden sonra enstitü daha hafifletilmiş bir test programı hazırlamaya başlar. A certified article immediately loses its authorisation to be marked with the Oeko-Tex mark whenever any professional physical or chemical (incl. washing and cleaning) transformation of the product is performed. The authorisation to mark a product with the Oeko- Tex Standard 100 mark is limited to a maximum of one year. During the period of validity of the certificate the test standards and limiting values relevant at the time of granting the authorisation are valid. On request of the applicant the starting of the authorisation can be postponed for at most three months from the date of the test report. After the authorisation period of the Oeko-Tex Standard 100 labelling has expired, the certificate holder is entitled to apply for a renewal of the authorisation for another year. The institute determines a re-

11 11 Uzatılmış sertifika da, önceden alınan sertifikanın sona erme süresinden bir yıl sonra sona erer. Başvuruda sunulan koşulların artık karşılanmaması durumunda, ürünü Oeko-Tex Standardı 100 ile işaretleme yetkisi geçerliliğini kaybeder. Enstitünün değişikliklerden haberdar edilmemesi ve Oeko-Tex Standardı 100 ün gerekliliklerinin hala karşılanıp karşılanmadığı konusunda bilgilendirilmemesi durumunda da aynı iptal geçerli olacaktır. duced testing programme for the 1st, 2nd, 4th, 5th etc. renewal. The expiry date of the renewed certificate is exactly one year after the expiry date of the previous one. As soon as the conditions stated in the application form are no longer correct, the authorisation to mark the product with the Oeko-Tex Standard 100 labelling expires. This is the case, when the institute has not been informed about modifications and cannot confirm whether the requirements of the Oeko-Tex Standard 100 are still satisfied. 5.3 Yetkinin geri alınması Withdrawal of authorisation İmalat ve piyasa kontrolleri ya da başka şekilde yürütülen kontroller sonucu, yapılan beyanların doğru olmadığı ya da doğruluğunu kaybettiği tespit edilirse ya da teknik ve/veya imalat koşullarında ön görülen bir değişikliğin derhal bildirilmemiş olduğu fark edilirse işareti kullanma yetkisi geri alınır. İşaretin bu standardın koşullarına göre kullanılmaması durumunda da yetki geri alınır. Mevcut reklam malzemelerinin, ürün işaretlerinin, etiketlerin vs. kullanımı, yetkinin geri alınmasından itibaren iki ay içerisinde sonlandırılacaktır. Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği, hak ihlaline ilişkin yaptığı ikinci bir ihtardan sonra yetkinin geri alınmasından itibaren şirketin, ürünü yetki olmaksızın işaretlemeye devam etmesi durumunda yetkinin çekildiğini makul şekilde kamuya duyurma hakkına sahiptir. Geri alınan sertifikalar yalnızca, sertifikanın geri alınma gerekçesinin düzeltilmesi ve alınan önlemlerin sertifika kuruluşuna belge halinde sunulması durumunda tekrar yürürlüğe girecektir. Alınan önlemler ve bu önlemlerin uygulanışı, sertifikanın yeniden yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra işyerinde denetlenir. Bu denetimin masrafları sertifika sahibi tarafından ayrıca karşılanacaktır. 5.4 İşaret türleri Type of marking Yetkinin verilmesinden sonra başvuru sahibi ürünü, Ek 2 de gösterilen bir ya da daha fazla Oeko-Tex Standardı 100 İşareti ile etiketleyebilir. Sertifika numarası ve test enstitüsüyle ilgili verilerin bildirilmesi zorunlu olup, ilgili sertifikaya uygunluk göstermelidir. İşaretin başka şekilde kullanımı yasaktır. İşaretlemede aşağıda tanımlanan renkler kullanılmalıdır. CMYK Renk Modeli: Yeşil: 92C/0M/100Y/7K Sarı: 0C/43M/100Y/0K Gri: 0C/0M/0Y/60K Siyah: 0C/0M/0Y/100K The authorisation to use the mark will be withdrawn if it is determined by means of production controls, market controls or other methods that the details given by the applicant are not or no longer correct or that amendment of the applied technical and/or manufacturing conditions was not reported immediately. Authorisation will also be withdrawn when the mark does not comply with the conditions of this standard. The use of existing advertising materials, displays, labels, etc. is limited to two months from the time of withdrawal. If a product continues to bear an unauthorised mark after withdrawal of authorisation, the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology is after a second warning to abstain from marking authorised to publish the withdrawal in a suitable form. Withdrawn certificates can be re-instated only after the cause of the withdrawal has been corrected and measures taken are documented to the certifying institute. These measures and their implementation are verified by a separate audit within short period after reinstatement. This audit will be charged to the certificate holder separately. After authorisation has been granted, the applicant is entitled to mark the product with one or more of the Oeko-Tex Standard 100 marks illustrated in Appendix 2. The declarations with respect to the certificate number and to the testing institute are obligatory and must correspond to the respective certificate. The use of any other form of inscription is not allowed. In the design of the mark the following colours must be used: CMYK colour model: green: 92C/0M/100Y/7K yellow: 0C/43M/100Y/0K grey: 0C/0M/0Y/60K black: 0C/0M/0Y/100K

12 12 RGB Renk Modeli: yeşil: R0/G140/B50 sarı: R255/G145/B0 gri: R112/G112/B112 siyah: R0/G0/B0 İşaret kullanımında işaretin hangi ürünle ilgili olduğu belirtilmelidir. Bu işaret koleksiyonlarda, kataloglarda, broşürlerde vs. kullanılabilir. İşaretin yalnızca iki renkli kullanılabildiği özel durumlarda, işaret yalnızca yetkili enstitünün izni alındıktan sonra kullanılmalıdır. Farklı renklerin kullanımında, kullanılacak rengin miktarı aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır: yeşil: %70 sarı: % 44 gri: % 60 siyah: % 100 Baskıda ve yazışmalarda noktalı harflerin kullanıldığı dillerde, Oeko-Tex ve Oeko-Tex Standardı 100 ifadesi ile ilgili olarak Öko-Tex ya da "Øko-Tex " ifadesinin kullanımı serbesttir. İşaretler, sertifika sahibi tarafından oluşturulabilir. Fakat bu işaretler için sertifikasyon kuruluşuna başvurulması ve onay alınması gereklidir. İşaretler için kullanılan filmlerin Oeko-Tex tarafından yetkilendirilmiş bir reklam ajansı tarafından sipariş edilmesi durumunda, bu işaretler için onay alınmasına gerek yoktur. İlgili ajanslar, enstitülerden öğrenilebilir. RGB colour model: green: R0/G140/B50 yellow: R255/G145/B0 grey: R112/G112/B112 black: R0/G0/B0 It must be clear in each use of the mark to which product the mark refers to. The mark may appear in collections, catalogues, etc. If, for particular reasons, the label can only be in two colours, the mark may be reproduced dichromatic with extra authorisation from the testing institute. In case the print Is done in grey scales the following values have to be used: green: 70 % yellow: 44 % grey: 60 % black: 100 % If in a particular language the use of umlaut is in use for printing or writing, it is permissible to use, for example, "Öko-Tex " or "Øko-Tex " instead of "Oeko- Tex " and in reference to "Oeko-Tex Standard 100". The marks can be produced by the certificate holders on their own, but have to be shown to the certifying institute for approval. This approval is not necessary if the films for the labels are directly ordered from an advertising agency authorised by Oeko-Tex. Further information is available from the institutes.

13 13 Ek / Appendix 1 Ayrıntılı adres bilgilerine ve yetkili kişi isimlerine her zaman OEKO-TEX Birliği nin (www.oeko-tex.com) ana sayfasından ulaşılabilir. OEKO-TEX Enstitüleri Aşağıdaki enstitüler, hâlihazırda Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Enstitüsü (OE- KO-TEX ) üyesidir: Detailed address information and the name of contact persons can be retrieved at any time and up to date from the web site of the OEKO-TEX Association (www.oeko-tex.com). OEKO-TEX Institutes The following institutes currently belong to the International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX ): AR AT AU BD BE BG BR BY CA CH CL CN CN CO CZ DE DK DO EC EG ES ET FR GR CITEVE Argentina Av. Córdoba 612, 5º P. "A" - (C1054AAS), Ciudad de Buenos Aires, Argentina ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH Spengergasse 20, 1050 Wien, Austria TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. Level 6, Suite 601, 1 Queens Road, VIC 3004 Melbourne, Australia Hohenstein Institute Bangladesh House no. 343, Road no. 25, New DOHS, Mohakhali, 1206 Dhaka, Bangladesh CENTEXBEL Technologiepark 7, 9052 Zwijnaarde, Belgium Hohenstein Institute Bulgaria FPI Business Center, 51 B Cherni Vrah blvd., 1407 Sofia, Bulgaria CITEVE Brasil Prestação de Serviços Lda. Parque Cultural Paulista, Av. Paulista, 37 4ºandar, Paulista - São Paulo, Brazil Hohenstein Institute Belarus Pritytskogo str, , Minsk, Belarus TESTEX Vancouver #3, Avenue, V3R 8P8 Surrey, BC, Canada TESTEX AG Schweizer Textilprüfinstitut Gotthardstrasse 61, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland CITEVE Chile Alfredo Barros Errazuriz 1954, of 702, Providencia, Santiago, Chile TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. 1318, 13F, Hitech Plaza, 831 Changshou Road, Shanghai, China TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. Unit 2, 16A, Tower A, Xihuan Plaza, No.6 Gaoliangqiao Road, Xicheng District, Beijing, China Hohenstein Institute Colombia Carrera 11 No , Oficina 301, Bogotá D.C., Colombia OETI Czechia - Institute for Ecology, Těšnov 5, Praha 1, Czech Republic HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG Schloss Hohenstein, Bönnigheim, Germany DTI Tekstil Teknologisk Institut Gregersensvej, 2630 Taastrup, Denmark Hohenstein Institute Dominican Republic Calle 3 Esq. 18A, Residencial FG16, Cerro Hermoso, Santiago, Dominican Republic Hohenstein Institute Ecuador Av. 10 de Agosto y Manuel Zambrano, Quito, Ecuador OETI - Austrian Textile Research Company Ltd 24 El Atebaa St., Dokki, Giza, Egypt AITEX Instituto Tecnológico Textil Plaza Emilio Sala, 1, Alcoy (Alicante) España, Spain Hohenstein Institute Ethiopia Sub City Bole Kebele 06/04, P. O. Box 3107, Addis Ababa, Ethiopia IFTH Lyon Institut Français du Textile et de l'habillement Avenue Guy de Collongue, Ecully Cédex, France MIRTEC S.A. (CLOTEFI Athens Division) Eleftheriou Venizelou 4, Kallithea, Athens, Greece

14 14 GT HK HN HU ID ID IE IN IN IN IN IT JP KE KH KR LA LK LT MA MM MX MY NO PE PH Hohenstein Institute Guatemala Carretera al Salvador, Km 13,5, Residencial Los Altos, casa 14, Guatemala, Guatemala TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. 11/F, Unit 1102 B, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong Hohenstein Institute Honduras ZIP Buena Vista Nave J1, Villanueva, Cortés, Honduras INNOVATEXT Textile Engineering and Testing Institute Co. Gyömrõi út 86, 1103 Budapest, Hungary PT. TESTEX Testing and Certification Graha KADIN Bandung, 4th Floor, Room 401, Jl. Talaga Bodas No. 31, Bandung, Indonesia PT. TESTEX Testing and Certification Sona Topas Tower, 6th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 26, Jakarta, Indonesia TESTEX Swiss Textile-Testing 4th Floor, The Tower, Trinity Enterprise Campus, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland Hohenstein India Pvt. Ltd. 604-B, Regency Plaza, Above Gloria Restaurant, Near Madhur Hall, Anand Nagar Cross Roads, 100 Feet Road, Satellite, Ahmedabad, India Hohenstein India Pvt. Ltd. Mumbai Office Asha House, 28 Suren Road, Andheri-Kurla Road, Mumbai, India Hohenstein India Pvt. Ltd. 20/1, First Floor, Jaganathan Layout, Near Vinayagar Kovil Bus Stop, Karuvampalyam, Mangalam Road, Tirupur, India Hohenstein India Pvt. Ltd Delhi Office A-14, Sector-10, Behind Allahabad Bank, Noida, India CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. Piazza Sant' Anna 2, Busto Arsizio VA, Italy Nissenken Quality Evaluation Center OEKO-TEX Laboratory, Kuramae, Taito-ku, Tokyo, Japan Shirley Technologies Ltd 6th Floor Delta Corner PWC Tower, Chiromo Road Westlands, PO Box , Nairobi, Kenya Hohenstein Institute Cambodia #113 Parkway Square 3FE, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat, Toul Svey Prey 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. 3Fl, Hoyse Building, 5, Samseong-Ro 108-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Korea, South Hohenstein Institute Laos Khamsavath Village, Xaysetha District, Vientiane Capital, Laos Hohenstein Institute Sri Lanka 424/2/1A, 3rd Floor, Godagama Building, Galle Road, Kollupitya, Colombo - 3, Sri Lanka AITEX Lithuania Vytauto av , Kaunas, Lithuania Hohenstein Institute Marocco 16 Rue Jaafar Bnou Atiya, Bourgogne, Casablanca, Morocco Hohenstein Institute Myanmar Building (1), Room no. 206, Myaing Hay Won Housing, 8-Mile Junction, Mayangone Township, Yangon, Burma, Myanmar Hohenstein Institute Mexico Picagregos No. 154 Bis, Col. Lomas de Las Aguilas, Deleg. Alvaro Obregón, Mexico, D.F., Mexico TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. S-12-08, 12th Floor, South Block Office Tower, First Subang, Jalan SS 15/4G, Subang Jaya, Selangor Ehsan, Malaysia Swerea IVF AB Sandakerveien 24 C, Bygg B, P.O. Box 4682 Nydalen, 0405 Oslo, Norway Hohenstein Institute Peru República de Panamá 2577, Distrito de La Victoria, Lima 13, Peru TESTEX Philippines Representative Office 1504A Richville Corporate Tower, 1107 Alabang-Zapote Road, Madrigal Business Park, Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila, Philippines

15 15 PK PL PT RO RU SE SG SK SV SY TH TN TR TW UA UK US UZ VN ZA AITEX Pakistan Al-Hafeez Mall, 82-D-1, Suite # 418, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore 54660, Pakistan Instytut Włókiennictwa ul. Gdańska 118, Łódź, Poland CITEVE Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil Quinta da Maia, Rua Fernando Mesquita, 2785, Vila Nova de Famalicão, Portugal Hohenstein Institute Romania Rodniciei Str. 53/7, Tirgu-Mures, Jud. Mures, Romania Hohenstein Institute RUS Twerskaja 20, Office 418, Moskau, Russia Swerea IVF AB Argongatan 30, Box 104, Mölndal, Sweden Shirley Technologies Ltd. 18 Boon Lay Way, #07-147, Trade Hub 21, Singapore, Singapore VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybniky 954, P.O. Box B-78, Žilina, Slovakia Hohenstein Institute El Salvador 52 Avenida Norte 416, Urbanización Lourdes Oriente, San Salvador, El Salvador Hohenstein Institute Syria Mokambo Square, Etehad Street, P.O.Box 16282, Aleppo, Syria Hohenstein Institute Thailand 801/301 (3rd Floor), Moo 8, Phaholyothin Rd., T. Kukhot, Lumlookkar, Pathum Thani, Thailand CITEVE Tunisie Immeuble Chraka Escalier B1er Etage, 5000 Monastir, Tunisia Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Ltd Şirketi Cumhuriyet Mah Sok. No. 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5, Esenyurt, Istanbul, Turkey TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd Rm. 5, 20F., No. 77, Section 2, Dunhua S. Road, Da'an District, Taipei City, Taiwan OeTI - Institute for Ecology, Technology and Innovation Pavlova str. 11, Mariupol, Donetsk Region, Ukraine Shirley Technologies Ltd Unit 11, Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue, Trafford Park, M17 1QS Manchester, United Kingdom Hohenstein Institute America, Inc Westbrook Ave, NC Burlington, United States Hohenstein Institute Uzbekistan Zarafschon Str. 17, Taschkent, Uzbekistan Hohenstein Institute Vietnam 69/1 Pham Phu Thu, Phuong 11, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam CSIR National Fibre Textile and Clothing Centre P.O. Box 1124, 6000 Port Elizabeth, South Africa

16 16 OEKO-TEX Sertifika Kuruluşları Certification agencies for OEKO-TEX Sertifikalar bir OEKO-TEX Enstitüsü veya aşağıdaki sertifika kuruluşları tarafından düzenlenebilir: The certificates may be issued by one of the OEKO- TEX institutes or by one of the following certification agencies: DE OEKO-TEX Zertifizierungsstelle GmbH Kaiserstrasse 39, Frankfurt am Main, Germany Müdüriyet Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği nin (OEKO-TEX ) resmi merkezi aşağıdaki adreste yer almaktadır. Secretariat The official secretariat of the International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX ) can be contacted at the following address: CH OEKO-TEX Association Secretariat Splügenstrasse 10, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland Phone: Fax: Web:

17 17 Oeko-Tex Standardı 100 İşareti Özellikle de İskandinav ülkelerinde, ülke çapında kabul görmüş olan işaretin kullanılması tavsiye edilmektedir. Diğer ülkeler için, işaret biçimi başvuru sahibinin kendi sorumluluğu altındadır. Aşağıda işaret kullanımlarına bir kaç örnek verilmiştir: Tek Dilli İşaretleme Ek / Appendix 2 Oeko-Tex Standard 100 mark Marking may be nationally recommended, especially in Scandinavian countries. For the rest, marking is the applicant's own responsibility. The following examples show some possible marks: Single language marking Tek dilli işaretleme birden fazla dilde yapılabilir. Çok dilli işaretleme Single language marking is possible in several languages. Multiple language marking Çok dilli işaretlemede farklı dil kombinasyonları mümkündür. Fakat işaretteki kemerin altında yalnızca Almanca Textiles Vertrauen ya da İngilizce çevirisi Confidence in Textiles kullanılmalıdır. In case of multilingual marking several languages may be combined. However, below the arch only the German text "Textiles Vertrauen" or the English translation "Confidence in Textiles" may be added.

18 18 Ek / Appendix 3 Test edilecek numune için ambalaj talimatları Test numunesinin ambalajı, numunenin korunması ve test sonuçlarının doğruluğunun ve yeniden elde edilebilirliğinin sağlanması için bir takım kalite gerekliliklerine tabidir. Test numunesinin nakliyesi sırasında kontaminasyonların önlenmesi için, numuneler ayrı ayrı kopmaya dayanıklı polietilen bir folyoya veya polietilen torbaya konmalıdır. Ambalaj, mümkünse iki kere sarılmalı ve yapışkan bir bantla kapatılmalıdır. Numunelerin karton kutulara konması ve/veya kâğıda sarılması yasaktır. Packing instructions for sample material The packing of test samples should satisfy specific requirements in order to protect the samples and to guarantee exactness and reproducibility of the test results. Individual samples must be packed in polyethylene foil or polyethylene bags of high tensile strength to avoid contamination during the transport of the goods. The packing should if possible be placed in a second wrapping closed with adhesive tape. Packing of samples in cardboard boxes and/or paper only is not allowed.

19 ph değeri / ph value Ek / Appendix 4 Sınır değerler ve haslıklar, Bölüm 1 / Limit values and fastness, part 1 (Test yöntemleri ayrı bir dokümanda açıklanmıştır / The testing procedures are described in a separate document) Ürün Sınıfı / Product Class I ürünleri / Baby II III Doğrudan ciltle temas Ciltle doğrudan temas eden ürünler / in direct etmeyen ürünler / with contact with skin no direct contact with skin IV Döşemelik malzemeler / Decoration material Formaldehit / Formaldehyde [mg/kg] 112 sayılı kanun / Law 112 n.d Özütlenebilir ağır metaller / Extractable heavy-metals [mg/kg] Sb (Antimon / Antimony) As (Arsenik / Arsenic) Pb (Kurşun / Lead) Cd (Kadmiyum / Cadmium) Cr (Krom / Chromium) Cr(VI) tespit limitinin altındakiler / under detection limit 5 Co (Kobalt / Cobalt) Cu (Bakır / Copper) Ni (Nikel / Nickel) Hg (Cıva / Mercury) Digest edilmiş örnekte Ağır metaller / Heavy metals in digested sample [mg/kg] 10 Pb (Kurşun / Lead) Cd (Kadmiyum / Cadmium) Pestisitler / Pesticides [mg/kg] 11,12 Toplam / Sum Klorlu fenoller / Chlorinated phenols [mg/kg] 12 Pentachlorophenol (PCP) Tetrachlorophenols (TeCP), Toplam / Sum Trichlorophenols (TrCP), Toplam / Sum Ftalatlar / Phthalates [w-%] 13 DINP, DNOP, DEHP, DHxP, DIDP, DIHxP, BBP, DBP, DIBP, DIHP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, Toplam / Sum DEHP, BBP, DBP, DHxP, DIBP, DIHP, DIHxP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, Toplam / Sum Müteakip ıslak işlemleri tabi tutulması zorunlu ürünler için istisna , Köpüklü plastikler için ; Ürün Sınıfı IV ten deri ürünleri için (kaplamalı ya da cilalı) ) / Exceptions for products which must be treated wet during the further processing: ; for foams: ; for leather products in product class IV (coated or laminated): n.d. Japonya Kanunu 112 uyarınca absorpsiyon biriminin 0.05 veya <16 mg/kg olduğu test yöntemini ifade eder / n.d. corresponds according to Japanese Law 112 test method with an absorbance unit less than 0.05 resp. <16 mg/kg Camdan mamül aksesuarlar için gereklilik yoktur / No requirement for accessories made from glass Deri ürünler için 10.0 mg/kg / For leather articles 10.0 mg/kg Tayin sınırları: Cr(VI) için 0.5 mg/kg, deride Cr(VI) için 3 mg/kg, arilaminler için 20 mg/kg, boyar maddeler için 50 mg/kg / Quantification limits: for Cr(VI) 0.5 mg/kg, for Cr(VI) in leather 3.0 mg/kg, for arylamines 20 mg/kg, for dyestuffs 50 mg/kg Anorganik malzemelerden mamül aksesuarlar için gereklilik yoktur / No requirement for accessories made from inorganic materials 1907/2006 EC Avrupa komisyonu direktifinin gereklilikleri dahildir. / Including the requirement by EC-Regulation 1907/2006 Metalik aksesuarlar ve metalize edilmiş yüzeyler için: 0.5 mg/kg / For metallic accessories and metallized surfaces: 0.5 mg/kg Metalik aksesuarlar ve metalize edilmiş yüzeyler için: 1.0 mg/kg / For metallic accessories and metallized surfaces: 1.0 mg/kg eğirme yoluyla renklendirilmiş iplikler ve pigment içeren maddeler gibi tekstilden olmayan bütün aksesuarlar ve bileşenler için geçerlidir. / Applicable to all non textile accessories and components as well as for spun dyed fibres and articles containing pigments Yalnızca doğal elyaflar için geçerlidir / For natural fibres only Münferit maddeler Ek 5 te liste halinde verilmiştir / The individual substances are listed in Appendix 5 Kaplanmış ürünler, plastisol baskılar, esnek plastikli köpükler ve plastikten mamül aksesuarlar için / For coated articles, plastisol prints, flexible foams, and accessories made from plastics

20 20 Sınır Değerler ve haslık, Bölüm 2 / Limit values and fastness, part 2 (Test yöntemleri ayrı bir dokümanda açıklanmıştır / The testing procedures are described in a separate document) Ürün Sınıfı / Product Class Organokalay bileşikleri / Organic tin compounds [mg/kg] 12 I Bebek Ürünleri / Baby II Ciltle doğrudan temas eden ürünler / in direct contact with skin III Ciltle doğrudan temas etmeyen ürünler / with no direct contact with skin IV Döşemelik malzemeler / Decoration material TBT TPhT DBT DOT Diğer kimyasal atıklar / Other chemical residues OPP [mg/kg] Arilaminler / Arylamines [mg/kg] 12,14 yoktur / none 5 SCCP [w-%] TCEP [w-%] DMFu [mg/kg] Boyar maddeler / Colorants bölünebilir arilaminler / Cleavable arylamines 12 kullanılmamaktadır / not used 5 Kanserojenler / Carcinogens 12 kullanılmamaktadır / not used Alerjenler / Allergens 12 kullanılmamaktadır / not used 5 Diğerleri / Others 12 kullanılmamaktadır / not used 5 Klorlu benzenler ve tolüenler / Chlorinated benzenes and toluenes [mg/kg] 12 Toplam / Sum Polisiklik ve aromatik hidrokarbonlar (PAH) / Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) [mg/kg] 15 Benzo(a)piren / Benzo[a]pyrene Benzo(e)piren / Benzo[e]pyrene Benzo[a]anthracene Chrysene Benzo[b]fluoranthene Benzo[j]fluoranthene Benzo[k]fluoranthene Dibenzo[a,h]anthracene Toplam / Sum Biyolojik aktif ürünler / Biological active products Alev geciktirici ürünler / Flame retardant products yoktur / none 16 Genel / General yoktur / none 16,17, Poliüretan içeren bütün materyaller veya serbest kanserojenik arilamin ihtiva edebilen diğer materyaller için / For all materials containing polyurethane or other materials which may contain free carcinogenic arylamines Bütün sentetik elyaflar, iplikler ya da pamuklu iplikler veya plastik malzemeler için / For all synthetic fibres, yarns, or threads and for plastic materials Oeko-Tex in kabul ettiği işlemler hariç (güncel listeye adresinden erişilebilir) / With exception of treatments accepted by Oeko-Tex (see actual list on Sadece ürün sınıfı IV için dan itibaren / For product class IV only after Kabul edilen alev geciktirici ürünler aktif ajan olarak Ek 5' te listelenen yasaklı alev geciktirici maddelerin hiçbirini içermez / Accepted flame retardant products do not contain any of the banned flame retardant substances listed in Appendix 5 as active agent.

Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX

Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX Declaration of Conformity STANDARD 100 by OEKO TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology OEKO-TEX - Tekstil ve Deri Ekolojisi Alanında

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

www.oeko-tex.com Sorular ve Cevaplar OEKO-TEX 100 Standardı gereği sertifikalandırma

www.oeko-tex.com Sorular ve Cevaplar OEKO-TEX 100 Standardı gereği sertifikalandırma www.oeko-tex.com Sorular ve Cevaplar OEKO-TEX 100 Standardı gereği sertifikalandırma Sertifikalandırma akışı Elimdeki broşürden en iyi şekilde nasıl yararlanırım? Bu broşürde derlenmiş olan soru ve cevaplar

Detaylı

OEKO-TEX Standard 100

OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Test ve Araştırma Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Turkish / English) 2 Oeko-Tex

Detaylı

www.oeko-tex.com Soru ve cevaplar OEKO-TEX Standard 100 standardına göre sertifikalandırma ile ilgili

www.oeko-tex.com Soru ve cevaplar OEKO-TEX Standard 100 standardına göre sertifikalandırma ile ilgili www.oeko-tex.com Soru ve cevaplar OEKO-TEX Standard 100 standardına göre sertifikalandırma ile ilgili Sertifikalandırma süreci Mevcut broşürden en iyi nasıl faydalanabilirim? Burada derlenen sorular ve

Detaylı

Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı

Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı 13_121 Version 1.0 06.06.2016 1 Content/İçerik 1. Reference to certification body and logo on products/ Üründe sertifikasyon

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

www.dilmenler.com.tr 9

www.dilmenler.com.tr 9 9 Born for Innovation TR Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler Makine Tekstil San. Tic. A.Ş. 30000 m 2 Kapalı üretim sahasında 250 kişilik kalifiye ekibi ile Tekstil Boyama ve Terbiye

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Önce samimiyetin gerçekleştiğine inandık. Sonra işe koyulduk. Başarının markanızla, markanızın bizimle mutlaka ilgisi olmalı...

Önce samimiyetin gerçekleştiğine inandık. Sonra işe koyulduk. Başarının markanızla, markanızın bizimle mutlaka ilgisi olmalı... Önce samimiyetin gerçekleştiğine inandık. Sonra işe koyulduk. Mütevazi tavrımızdan hiç vazgeçmeden, daha iyisini yapabileceğimizi düşünüp, markalarımızı daha ileriye taşıyabilmek için çalıştık. Bugün geldiğimiz

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993 " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993  UHE Kurucu Üyesidir. s lar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 ULUSAL HAVUZ ENSİSTİTÜSÜ EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: Deney Raporu Test report

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: Deney Raporu Test report TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY tarafından akredıte edilmiştır. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertıfıkasyon ve Denetım A.Ş. Saniye Ermutlu Sokak Çolakoğlu Plaza B

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat  UHE Kurucu Üyesidir. s sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 sertifika EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM PLASTİK

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: / 99

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: / 99 TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY tarafından akredıte edilmiştır. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertıfıkasyon ve Denetım A.Ş. Saniye Ermutlu Sokak Çolakoğlu Plaza B

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ Uçak Koltuk Sertifikasyon Süreci ADOA (Alternative Procedures for Design Organisation Approval) POA (Production Organisation Approval) ETSOA (European Technical Standard Order Authorisations) Basic Regulation

Detaylı

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği. OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Başvuru OEKO-TEX Standard 100

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

Uzatma Başvurusu Application for renewal

Uzatma Başvurusu Application for renewal OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Uzatma Başvurusu Application for

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 A special discount for this promotion! Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q1 JANUARY MARCH 2017

TURKEY SPECIAL OFFER Q1 JANUARY MARCH 2017 TURKEY SPECIAL OFFER Q1 JANUARY MARCH 2017 A special discount for this promotion! School Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY T.C. Yükseköğretim Kurulu DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA Prof. Dr. Süheyda ATALAY 1 DİPLOMA EKİ ETİKETİ: DEĞERLENDİRME BAŞVURU Diploma Supplement Label

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU

ÜRÜN BELGELENDİRME BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU 1. ÜRÜN BELGELENDİRME TALEP EDEN KURULUŞ / PRODUCT CERTIFICATION REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company name : (2) Vergi Dairesi/ Tax office :... Vergi No / Tax No : (3) Adresi / Address : (4) Posta

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

POSS TR.AB28.H18173 seri numaralı Uygunluk Belgesi

POSS TR.AB28.H18173 seri numaralı Uygunluk Belgesi 'P' Devlet Standardına Uygun, Teknik Düzenleme ve Metroloji Federal Ajansı Sertifikasyon Sistemi (gönüllü sertifikasyon) POSS TR.AB28.H18173 seri numaralı Uygunluk Belgesi Geçerlilik tarihi: 30.04.2015

Detaylı

LOGO USING INSTRUCTION

LOGO USING INSTRUCTION REVISION TABLE Revision Revision Date Reason of Revision No 00 06.11.2012 First issue 01 16.03.2013 The instruction was revised according to document review of JAS-ANZ. 02 13.07.2016 ISO 17021-1:2015 sistem

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

TopQM-Systems. Worldwide-Logistic-Support 全 球 物 流 服 务 德 普 恩. Dünya Çapında Destek. Global Logistic Support

TopQM-Systems. Worldwide-Logistic-Support 全 球 物 流 服 务 德 普 恩. Dünya Çapında Destek. Global Logistic Support TopQM-Systems 德 普 恩 Worldwide-Logistic-Support 全 球 物 流 服 务 Dünya Çapında Destek 1 2 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2013 > TopQM-Systems founded > by Andreas A. Redaoui and Edith Redaoui

Detaylı

Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi

Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi Pozisyon No 8517.11.00.00.11 Otomatik olanlar Eşyanın Tanımı 8517.69.31.00.00

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : (5) Şehir / City :

FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : (5) Şehir / City : A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / CERTIFICATE REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company Name : NETELSAN ELEK. ELEKT. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : OSTİM / 6310092271 (3) Adresi

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Kullanım kılavuzu Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 İçindekiler Başlarken... 3 Giriş... 3 Genel bakış... 3 Temel konuları öğrenme...4 Mikrofonlu kulaklık setini takma... 4 Mikrofonlu kulaklık setinizi

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000.

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000. Dr. Öznur Ayşe GİRİT PERSONNEL DATA Surname, Name: Girit, Öznur Ayşe Gender: Female Date of Birth: 02.12.1972 Place of Birth: Ankara, Marital Status: Single Foreign Language: English Driving Licence: B

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI ERASMUS GÜZ TOPLANTISI Diploma Eki Çalıştayı Prof. Dr. Süheyda Atalay 5Kasım 2010 5 Kasım 2010 ERZURUM BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ İki Aşamalı Değerlendirme Prosedürü Türk Ulusal Ajansı Avrupa

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

BELGELENDİRME MERKEZİ/CERTIFICATION CENTER BELGELENDİRME ÖNCESİ ÜRETİM YERİ İNCELEMESİ İÇİN BİLGİ FORMU PRE-LICENCE MANUFACTURING PLACE INSPECTION

BELGELENDİRME MERKEZİ/CERTIFICATION CENTER BELGELENDİRME ÖNCESİ ÜRETİM YERİ İNCELEMESİ İÇİN BİLGİ FORMU PRE-LICENCE MANUFACTURING PLACE INSPECTION Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 5 ELEKTROTEKNİK HARİÇ BÜTÜN SEKTÖRLER İÇİN FOR ALL SECTORS EXCEPT ELECTROTECHNICAL SECTOR BÖLÜM B SECTION B Bu Form doldurularak Başvuru Formu ile beraber ilgili Belgelendirme

Detaylı

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM REGARDING FIRE SAFETY REGISTRATION NO: ROSS RU.İ1238.04 JRTO CERTIFICATE OF COMPLIANCE NO: APB.TR.OS002.N.00073 APPLICANT (name and address of applicant) : 'PREFABRİK YAPI

Detaylı

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Teknik Bilgi http://www.itru.net E-mail :info@itru.net 1992-2004 by Itru Electronics Her hakkı saklıdır. TRU FIBRE TESTER UAK-1+ IX.yy da yaşamış TÜRK Matematikçisi (Musa

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

Mobil veri taşıyıcı TW-R10-M-B146

Mobil veri taşıyıcı TW-R10-M-B146 Doğrudan metal üzerine kurulum için veri taşıyıcı Maksimum okuma/yazma mesafesi sağlamak için, montaj konumu (ok) ve yanı sıra veri taşıyıcının okuma/yazma kafasına doğru hizası tüm koşullar altında gözlemlenmelidir

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: MATERIALS OF SPACE AND AVIATION Course Org. Title: UZAY VE HAVACILIK MALZEMELERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 027 Language of Instruction:

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU

ÜRÜN KATALOĞU www.comertmerdiven.com.tr 2017 ÜRÜN KATALOĞU KALİTE BELGELERİ TS EN 131-4 TS EN 131-2 TS EN 131-2 Declaration of Conformity Registration No.: EPTC-TT-S1512765 Issue date: December 17, 2015 The submitted

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

TEST RAPORU Sayfa 1 / 16. TEST Numune 1 Numune 2 OYUNCAK GÜVENLİĞİ BÖLÜM 1 MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER

TEST RAPORU Sayfa 1 / 16. TEST Numune 1 Numune 2 OYUNCAK GÜVENLİĞİ BÖLÜM 1 MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER TEST RAPORU Sayfa 1 / 16 RAPOR NUMARASI : TURT120045028-DÜZELTME RAPORU 01 BAŞVURAN FİRMA ADRES ALICI FİRMA NUMUNE TANIMI : Şarkgülü Kırtasiye Tic.ve San.A.Ş. Atatürk San.Böl.Hacı Bektaş Veli Cad. İltaş

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

User Guide USB 2.0 MICRO WEBCAM N2953

User Guide USB 2.0 MICRO WEBCAM N2953 USB.0 MICRO WEBCAM 410-1818-003A / AVC05EU 009 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Hounslow, Middlesex, TW4 5DZ, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. 1 Joint Research Centre (JRC) EU Legislation for Mycotoxins and Veterinary Drugs in Animal Feed Yemlerde Mikotoksin ve Veteriner İlaçları AB Mevzuatı IRMM - Institute for Reference Materials and Measurements

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021-1:2015 e göre/ according to ISO/IEC 17021-1:2015) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı