Kurumsal Stratejik Planlama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Stratejik Planlama"

Transkript

1 Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler Kurumsal Stratejik Planlama Sık karşılaşılan sorulara cevaplar Hazırlayan Gürel Tüzün

2 REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi nin (REC) Türkiye deki ofisidir. REC Türkiye nin genel amacı, Türkiye nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle de AB çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır. REC Türkiye, bu hedefe ulaşabilmek için, farklı finansal kaynaklar aracılığı ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK lar), özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini, bilgi paylaşımını ve çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımını desteklemektedir. Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler Kurumsal Stratejik Planlama Sık karşılaşılan sorulara cevaplar Bu yayının bütün hakları saklıdır. 2008, Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye Bu yayının hiçbir kısmı herhangi bir formda izin alınmadan satılamaz ya da satılmak için çoğaltılamaz. Bu yayının basımı yararlanıcısının Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve sözleşme biriminin Merkezi Finans ve İhale Birimi olduğu Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı - A5 Çevre Bileşeni projesi kapsamın-da REC Türkiye tarafından Avrupa Komisyonu nun mali desteği ile gerçekleştirilmiştir. Ancak, yayının içeriği hiçbir şeklide REC Türkiye nin, Avrupa Komisyonu nun ya da diğer ilgili kurumların resmi görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır. ISBN: Yayımcı: Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye İlkbahar Mahallesi 571. Cadde 617. Sokak No:8 Yıldız Ankara, Türkiye Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) E-posta: Web sitesi: Hazırlayan Gürel Tüzün Düzelti Sema Alpan Atamer, Şebnem Feriver Yayım Koordinatörü Yeşim Aslıhan Çağlayan Grafik Tasarım ve Uygulama Bayt Ltd. Şti Basım Tuna Matbaacılık San. ve Tic. AŞ Baskı Tarihi: Aralık SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

3 İÇİNDEKİLER Sunuş 4 Önsöz 5 1. Stratejik planlama nedir? 7 2. Stratejik planlamanın temel kavram ve tanımları nelerdir? 8 Çalışma Programı 8 Karar Verme 8 Misyon 8 Misyon Bildirgesi 8 Planlama 8 Strateji 8 Stratejik Yönetim 9 Uzun Vadeli Plan 9 Vizyon 9 Vizyon Bildirgesi 9 3. Stratejik planlama sürecinin ana aşamaları nelerdir? 10 Neredeyiz Nereye Varmak İstiyoruz Nasıl varırız Nasıl ölçer ve değerlendiririz Stratejik planlama sürecini başlatmadan önce neleri bilmeniz gerekir? 13 Planlamanın Yararları 13 Planlamanın Önkoşulları 13 Kaynak Gereksiniminin Planlanması 14 Planlama Kararı Alındıktan Sonra Yapılacaklar Stratejik planlama sürecine kimler katılmalıdır? Misyon bildirgesi nedir? 17 Misyon bildirgesi neleri içermelidir? Vizyon bildirgesi nedir? Durum değerlendirmesi nedir? Strateji nedir, nasıl geliştirilir? Stratejik plan neleri içermelidir? 23 Taslak Hazırlama ve Gözden Geçirme Süreci 23 Stratejik Plan Formatı Yıllık çalışma programı nedir? 25 KAYNAKÇA 27 KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA 3

4 SUNUŞ Sunuş Bu yayın özellikle yeni kurulmakta olan, Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) kurumsal yapılarını oluşturma ve bu yapıya uygun bir stratejik plan hazırlama konusunda yardımcı olması hedeflenerek hazırlanmıştır. Yayın, STK bünyesinde çalışan tüm personelin ve gönüllülerin katılımıyla oluşturulması gereken ve STK ların yapısı gereği topluma yararlı olacak şekilde ve bireysel/kurumsal herhangi bir kazanç ya da menfaat gözetmeden belirlenmiş olan vizyon ve misyon çerçevesinde bir çalışma programı hazırlamada yol gösterici olması amaçlanmıştır. Özellikle çevre alanında çalışmalar yürüten STK ların faydalanacağı düşünülerek içeriğinde bu alana özgü ve bu alandan kurumlara ait örnekler verilmiştir. Yayın kolay anlaşılır bir biçimde hazırlanmıştır ve çok temel bilgiler içermektedir. Dolayısıyla, mutlaka başka yayınlarla desteklenerek kullanılmalıdır. 4 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

5 ÖNSÖZ Önsöz Çalışma hayatının her alanında olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalıştığı konularda da mutlaka planlama yapılması ve hedefler belirlenmesi gerekir. STK lar elbette diğer sektörlerden farklı olarak, kar amacı gütmemeleri, toplum yararına çalışmalar gerçekleştirmeleri dolayısyla planlama yaparken ve hedeflerini belirlerken bu farklı konumlarını da göz önünde bulundurmalıdırlar. Kuruluş amaçlarına uygun olarak belirleyecekleri vizyon ve misyonları, bir STK ya uygun bir biçimde katılımcı bir biçimde oluşturacakları kurumsal stratejik planları onların hem kurumsal gelişimlerine hem de belirledikleri vizyon çerçevesinde topluma daha iyi hizmet edebilmelerine olanak sağlayacaktır. Bu konuların önemi göz önünde bulundurularak hazırlanan bu yayın REC Türkiye nin 2004 yılından bu yana yürütmekte olduğu STK destek çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. STK ların, kurumsal anlamda bir planlama ve yapılanmaya olan ihtiyaçları değerlendirilerek, sıkça karşılaşılan bazı konular bu yayının kapsamına alınmıştır. Soru-cevap şeklinde hazırlanan yayında stratejik planlama kapsamında temel bazı konular ele alındı. Stratejik planlama nedir? Nasıl hazırlanır? Vizyon nedir? Misyon nedir? Yıllık çalışma programı nasıl hazırlanır? Yol gösterici olacağını düşündüğümüz konulara yer verdik. REC Türkiye olarak, Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler Kurumsal Stratejik Planlama başlıklı yayınımızla, Türkiye de sivil toplumun daha etkin çalışması için destek olmayı amaçlıyoruz. İyi planlanmış çalışma programları, doğru belirlenmiş vizyonlarla STK ların daha aktif ve etkin çalışmalarınına destek olacağını umuyoruz. Bu yayının gerçekleşmesini sağladığı finansal destek ile mümkün kılan Avrupa Komisyonu na özellikle teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum. Ayrıca, engin deneyim, bilgileri ve görüşlerini bizlerle paylaşan yazarımız sayın Gürel Tüzün e de teşekkürü bir borç biliyorum. Dr. Sibel Sezer Eralp Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye Direktörü KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA 5

6 6 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

7 1. Stratejik planlama nedir? Stratejik Planlama; bir kuruluşun orta ve uzun vadeli amaçları doğrultusunda temel ilke ve politikalarını, önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını düzenleyen plandır. Stratejik planlama, kuruluşun içinde bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği amaç ve hedefleri arasındaki yolu, diğer bir deyişle bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri tarif eder. Stratejik Planlama; kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel değerler/ilkelerinden hareketle bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır. Stratejik planlama şu soruların yanıtlarıyla ilgilidir: Neredeyiz? Nereye varmak istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl izleyebiliriz ve değerlendirebiliriz? Örgütün gelecekte nasıl bir gelişme göstereceğini, nasıl bir yol izleyeceğini belirlemek için, önce örgütün nerede olduğunu bilmesi, sonra de nereye gitmek istediğini ve oraya nasıl ulaşacağını saptaması gerekir. Bunun sonucunda ortaya çıkan belge stratejik plan dır. Ne var ki, gelecek yıllarda durumun nasıl olacağı kesin olarak bilinemeyeceğinden, öngörülemeyen koşulları dikkate almak için stratejik plan ın zaman zaman değiştirilmesi de örgütün varlığını sürdürmesi bakımından gereklidir. Gerçekten, STK nın içinde faaliyet gösterdiği ortamın değiştiği ve örgütün bu dinamik ortama uyum sağlaması gereği stratejik planlamanın temel varsayımıdır. Bunun için stratejik planlamada, ortamın nasıl değiştiğinin ve değişeceğinin anlaşılması ve bu değişmelere uygun örgütsel kararların geliştirilmesi özellikle vurgulanır. Stratejik planlamanın amacı örgütün enerjisini belli konulara odaklamak, üyelerinin aynı amaç için çalışmasını sağlamak, örgütün yönünü ortamdaki değişikliklere bağlı olarak değiştirmeye yardımcı olmaktır. Kısacası stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu neden yaptığını biçimlendirecek ve yönlendirecek temel kararlar ile eylemlerin geleceğe odaklanarak saptandığı bir çalışmadır. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan stratejik plan, kuruluşun mevcut durumunu, kuruluşun vizyon ve misyonu ile stratejik amaç ve hedeflerini, bunlara ulaşmak için gerçekleştireceği etkinlikleri ve kullanacağı kaynakları, son olarak da başarım (performans) ölçütlerini içerir. Pek çok örgütte stratejik planlama kuruluşun gelecek 3-5 yıl içinde izleyeceği yolu belirleme sürecidir. Bazı kuruluşlarda bunun daha uzun bir dönemi kapsadığı da görülür. Kuruluşun vizyon, misyon ve değerleri, stratejik planları için zemin teşkil eder. Kuruluşun belirlediği vizyona ulaşması için kısa orta ve uzun vadeli stratejik planlara ihtiyaç duyabilir. KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA 7

8 2. Stratejik planlamanın temel kavram ve tanımları nelerdir? Stratejik planlamanın temelinde karar verme yatar çünkü planlama sürecinde gündeme gelen soruları yanıtlamak için seçimler yapılması gerekir Çalışma Programı Çalışma program ya da planları, stratejik planda ortaya konulmuş stratejik amaçlara ulaşmak için hazırlanmış ayrıntılı eylem planlarıdır. Her örgütte, onu oluşturan ana birimler için, mali yılı kapsayan yıllık çalışma programları hazırlanmalıdır. Ayrıca, bir örgüt mali yıldan farklı dönemler için hazırlanmış çalışma programlarına da gerek duyabilir. Karar Verme Stratejik planlamanın temelinde karar verme yatar; çünkü planlama sürecinde gündeme gelen soruları yanıtlamak için seçimler yapılması gerekir. Plan da neyi, neden ve nasıl yapmalı sorularıyla ilgili bir dizi karardan oluşur. Misyon Bir örgütün misyonu, onun neden var olduğunu, yani varlık nedenini oluşturan ana görevi tanımlar. Aslında her STK nın kuruluşunun ardında böyle bir görev anlayışı yatar. Örgütün misyonuna uygun davranıp davranmadığını belirlemek için, misyonun ölçülebilir bir biçimde tanımlanması gerekir. Önemli olan, bu misyonun STK yı diğerlerinden ayırması ve STK nın toplumsal bir gereksinmeye cevap vererek bir boşluğu doldurmasına katkıda bulunmasıdır. Misyon Bildirgesi Misyon bildirgesi kuruluşun varlık nedenini ve amacını içerir. Örgütün çalışmalarının ne, nasıl ve neden ini ortaya koyar. Örgütün hedef kitlesini ve kritik süreçleri tanımlar ve istenilen başarım (performans) düzeyleri konusunda bilgi verir. Planlama Planlama, geleceğe ilişkin hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için bir yaklaşım geliştirmektir. Strateji Bir STK için strateji, dinamik ve genellikle olumsuzluklar da içeren bir ortama uygun tepkiyi vermekle ilgilidir. Stratejik düşünme de değişen ortam hakkında bilgi sahibi olmak ve değişikliklere bilinçli bir biçimde tepki vermek anlamına gelir. 8 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

9 Stratejik Yönetim Stratejik planlama kavramı, en önemli karar ve eylemlere odaklanmış bir yönetimi öngörür. Stratejik yönetim ise, stratejik plana göre daha uzun vadeli bir perspektif ve öncelikler gerektirir ve kuruluşun içinde bulunduğu ortamın sürekli değiştiği varsayımını da içerir. Bu nedenle, stratejik yönetim mevcut planların uzun vadeli öncelikler dikkate alınarak sürekli biçimde yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılar. Uzun Vadeli Plan Uzun vade, anlamlı plan yapmanın olanaklı olduğu en kısa süreyi kapsar. Bir kuruluştan diğerine farklılık göstermekle birlikte, çoğu STK için 3-5 yıl uzun vadeli plan için uygun bir süredir. Siyasal ve ekonomik ortam ile toplum yapısı ve teknolojideki hızlı değişim dikkate alındığında, birçok STK için 3 yıl uygun olabilir. Vizyon STK lar için vizyon, çalışma alanlarındaki ana motivasyonu oluşturan; nasıl bir toplum, nasıl bir dünya hayal ettiklerinin ifadesidir. Diğer bir deyişle, STK lar için vizyon, şirketlerden farklı olarak, kuruluşlarına yönelik değil; insan(lar)a, toplum(lar)a ve dünyaya yöneliktir. Belirli bir alanda ulaşılmasını arzuladıkları son durumu tanımlar. Bu, vizyonun bir hayal olduğu anlamına gelmez. Tersine, örgütün vizyonunu belirlerken bugünkü durumunu, örgüt içi dinamikleri, kurumsal yapısını ve değerlerini dikkate almak gerekir. Bu anlamda, vizyon gerçekçi bir nitelik taşır ve ulaşılması olanaklı bir dizi amaçtan oluşur. Bu gerçekçi yanına karşılık, vizyon iddialı ve idealist, hatta radikal olabilir. Önemli olan, bu vizyonun STK yı diğerlerinden ayırması ve STK nın toplumsal bir gereksinmeye cevap vererek bir boşluğu doldurmasına katkıda bulunmasıdır. Vizyon Bildirgesi Vizyon bildirgesi bir kuruluşun nasıl bir gelecek arzuladığının kısa bir tanımıdır. Kuruluşun çalışmaları ile ilgili bir esin kaynağıdır ve karar alma sürecinde yol gösterici bir işlev görür. Vizyon bildirgesi örgüt başarı kazandığında durumun nasıl olacağını gösterir. KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA 9

10 3. Stratejik planlama sürecinin ana aşamaları nelerdir? Bir stratejik planlama çalışmasını oluşturan aşamalar ve bunların adlandırılması konusunda farklı görüşler vardır. Örneğin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada dört aşamalı bir süreçten söz ediliyor ve bu aşamalar şöyle sıralanıyor: (a) Neredeyiz, (b) Nereye varmak istiyoruz, (c) Nasıl varırız, Stratejik planlama temelde şu dört sorunun yanıtını arar: - neredeyiz? - nereye varmak istiyoruz? - nasıl varırız? - nasıl ölçer ve değerlendiririz? (d) Nasıl ölçer ve değerlendiririz. Bir başka kaynakta, bu konuda farklı yaklaşımların olduğu belirtildikten sonra, ilk örnek olarak üç aşamalı bir süreç veriliyor: (a) Durum mevcut durumun ve oluşum sürecinin değerlendirilmesi, (b) Hedef amaç ve hedeflerin tanımlanması, (c) İzlenecek yol amaç ve hedeflere ulaşmanın yolu. Gene aynı kaynakta verilen bir alternatif yaklaşım ise Belirle-Gör-Düşün-Planla biçiminde özetleniyor: Belirle İstenilen nihai, ideal durum nedir? Gör Bugünkü durum nedir? İdeal ile mevcut durum arasında ne fark var ve niçin? Düşün Bugün ile ideal durum arasındaki farkı kapatmak için hangi önlemler alınmalı, hangi eylemler gerçekleştirilmelidir? Planla Etkinlikleri gerçekleştirmek için hangi kaynaklar gereklidir? Bu sırayı biraz değiştiren Gör-Düşün-Belirle yaklaşımının aşamaları da şöyle: Gör Bugünkü durum nedir? Düşün Amaçları ve hedefleri tanımla, Belirle Amaçları ve hedefleri gerçekleştirmek için bir yol çiz. Ancak bu soruların yanıtlarına geçmeden önceki ilk aşama, hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşamasında, örgüt böyle bir çalışma için hazır olup olmadığını belirlemelidir. Örneğin, eğer örgüt bir mali kriz bekliyorsa ya da çevre koşullarında belirsizlik söz konusuysa, stratejik plan- 10 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

11 lama süreci başlatmak pek anlamlı olmayacaktır. Eğer örgütün hazır olduğu sonucuna varılırsa, stratejik planlama çalışmasını başlatmadan önce, süreç içinde hangi konuların ele alınacağı, kimlerin hangi işleri üstleneceği, sağlıklı karar vermek için gerekli hangi bilgilerin toplanacağı kararlaştırılmalıdır. Bu çerçevede örgütün bir profilinin çıkarılması ve bir planlama komitesinin kurulması da gerekecektir. Bu çalışmalar sonucunda ortaya bir iş planı çıkacaktır. Bir stratejik planlama çalışmasının ilk aşamasında neredeyiz? sorusunun yanıtı aranır. Durum analizi olarak da adlandırılan bu aşamada, kuruluşun içinde bulunduğu koşulların gerçekçi bir saptaması gerçekleştirilir. Bu saptama kuruluşun kaynaklarını, yönetim yapısını, paydaşlarını, içinde faaliyet gösterdiği hukuksal ve yönetsel çerçeveyi, yerel, ulusal, bazen de uluslararası durum ve gelişmeleri kapsar. Bunlardan kaynak analizi, kuruluşun mali ve maddi kaynaklarının yanı sıra çalışanlarını, kuruluşun toplumdaki bilinirliği ve saygınlığı gibi maddi olmayan kaynaklarını da içerir. Kuruluşun hedef kitlesinin yanında üyelerini ve gönüllülerini de kapsayan paydaşlar analizinde, kuruluşun amaçlarına ulaşma çabasında paydaşların oynayacağı olumlu ya da olumsuz rol araştırılır. Bu aşama sonucunda kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri ortaya koyan bir durum raporu hazırlanır. Böylece, örgütün karşı karşıya olduğu ve stratejik planın dikkate alması gereken kritik konular belirlenmiş olur. Mali kaynak sağlanması, yeni program fırsatları, değişen yasal düzenlemeler ya da hedef kitlenin gereksinimlerindeki değişiklikler bu tür kritik konular arasında yer alabilir. Önemli olan bunların en önemlilerini seçmektir. Planlama komitesinin stratejik planın kapsayacağı 5-10 konuyu belirlemesi gerekir. Bu aşamanın çıktısı, karar verme sürecine temel oluşturacak bir veritabanı ile örgütün ele almak zorunda olduğu en önemli konuları içeren bir liste olacaktır. İkinci aşamada, nereye varmak istiyoruz? ya da nerede olmak istiyoruz sorusunun yanıtı araştırılır. Örgütün misyon ve vizyonu ile değerleri/ilkeleri, stratejik amaçları belirlenir. Bu aşamanın sonunda misyon bildirgesi ile vizyon bildirgesi taslakları hazırlanır (bkz. Soru 6 ve 7). Böylece örgütün neyi, niçin planladığı konusunda tutarlı bir ortak görüş oluşmuş olur. Misyon ve vizyonun gerçekçi biçimde tanımlanması, onları gerçekleştirmeye yönelik eylemler konusunda da kolaylık sağlayacaktır. Stratejik amaçlar ise kuruluşun, misyonuyla uyumlu olan vizyonunu gerçekleştirmedeki önceliklerini ortaya koyar. Stratejik planlama çalışmasının son aşamasında oraya nasıl ulaşacağız? sorusunun yanıtı aranır ve kuruluş için öngörülen geleceğe nasıl varılacağı ortaya konulur. Kuruluşun bir önceki aşamada belirlenen vizyon ve amaçlarına ulaşmak için izleyeceği yoldaki orta ve uzun vadeli hedefler ve bunlarla ilgili zaman planları belirlenir. Başarım ölçümü için hedefler ölçülebilir olmalı, istenilen sonuç, hedef kitle ve yöre açıkça belirtilmelidir. Saptanmış hedeflere uygun etkinlik ve uygulamalar da bu aşamada belirlenir. Burada söz konusu olacak strateji, amaç ve hedefler doğrudan bazı kişilerin düşüncelerinden kaynaklanabilir ya da grup tartışmaları, karar alma süreçleri gibi teknikler kullanılarak belirlenebilir. Önemli olan, sonunda yöneticilerin, çalışanların ve üyelerin kritik konularla ilgili olarak ne yapılacağı konusunda anlaşmaya varmalarıdır. Bir hayli zaman ve esneklik gerektiren bu aşamada yeni verilere ya da durum değerlendirme aşamasında varılan sonuçların gözden geçirilmesine, hatta misyon bildirgesinde Örgüt bir mali kriz bekliyorsa ya da çevre koşullarında belirsizlik söz konusuysa, stratejik planlama süreci başlatmak pek anlamlı olmayacaktır. KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA 11

12 değişikliğe gidilmesine gerek duyulabilir. Bu aşamanın çıktısı, örgütün genel stratejisini, uzun vadeli amaçlarını ve kritik konulara ilişkin hedeflerini ortaya koyan bir özet olacaktır. Yanıt aranacak son soru Yaptıklarımızı nasıl ölçer ve değerlendiririz? sorusudur. Bu, aşama, başarımı (performansı) ölçme ve değerlendirme ölçüt ve yöntemlerinin ortaya konulduğu ve bir Başarım Programı nın hazırlandığı aşamadır. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirme, yani öngörülen geleceğe doğru ilerleyişi sırasında ne ölçüde başarılı olduğunun sürekli olarak izlenmesi; iç ve dış koşullarda ortaya çıkan değişikliklere bağlı olarak, gerekiyorsa stratejik planında düzeltmelere gitmesi bakımından da önem taşır. Başarım ölçüt ve yöntemleri ile Başarım Programı nın önemi de büyük ölçüde buradan kaynaklanır. Dört temel sorunun yanıtları bulunduktan sonra yazılı stratejik planın tamamlanması aşamasına gelinir. Daha önceki aşamalarda gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları burada yazılı bir belgeye dönüştürülür. Hazırlanacak taslak plan karar vericilerin (örneğin yönetim kurulu) inceleme ve değerlendirmesine sunulur. Ayrıca üst düzey profesyonel yöneticilerle bu belgenin bir uygulama ya da eylem planına dönüştürülmesi konusu ele alınır. Planın kendisinden beklenen yönlendirme işlevini yerine getirmesi için, önceliklere ilişkin temel soruların yanıtlarını ayrıntılı bir biçimde ortaya koyması gerekir. Planlama çalışmasını çabuk bitirmek için bu aşamada ortaya çıkacak farklılık ve tartışmaların üstünün örtülmesi sakıncalı sonuçlar doğurur. Bu nedenle, ortaya çıkan tüm sorunlar giderilmeden ilerlenmemesi gerekir. Bu aşamanın çıktısı stratejik plan olacaktır. Stratejik planlama çalışmasının şu işleri kapsayacağı söylenebilir Tanımlayın Kuruluşun vizyon ve misyonunu tanımlayın, amaçların önem ve öncelik sırasını belirleyin SWOT Saptanmış hedefler temelinde, kuruluşun güçlü ve zayıf yanlarını, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri ortaya koyun (Bakınız Soru 8) Belirleyin Saptanmış hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek eylemleri ve süreçleri belirleyin Uygulayın Üzerinde anlaşmaya varılmış süreçleri uygulayın Denetleyin Faaliyetleriniz üzerinde tam denetimi sağlamak için, uygulamayı izleyin ve geribildirim elde edin. 12 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

13 4. Stratejik planlama sürecini başlatmadan önce neleri bilmeniz gerekir? Planlamanın Yararları Planlama, başta insan emeği ve zamanı olmak üzere kaynak kullanımını gerektirir. Sonunda örgütün yönünün ve etkinliklerinin belirlendiği bir süreç olarak, çok sıkıntılı ve zor bir iş olabilir. Buna karşılık, planlamanın yararları güçlüklerinden çok daha fazladır. Her şeyden önce sürecin kendisinin sağlayacağı yararlardan söz edilebilir. Planlama süreci STK nın yöneticileri ile çalışanlarının işlerini daha iyi bilgilenmiş olarak yapmalarına katkıda bulunur. Son ürün olan plan da örgütü etkin ve etkili bir biçimde yönetmenin bir aracını oluşturur. Planlama sürecine ayrılan süre her kuruluşun bu işe ayıracağı kaynaklara bağlı olarak farklılık gösterir. Planlama süreci ile planın sağlayacağı yararlar şöyle sıralanabilir: Örgüt yönetimini ve yönetişimini yönlendiren ve destekleyen bir çerçeve ve net olarak belirlenmiş bir yön, Bütün paydaşlarca benimsenen ortak bir vizyon ve amaç, Örgüte ve hedeflerine daha sıkı bağlılık, Sunulan hizmetin niteliğinde iyileşme, Fon sağlama için daha sağlam bir temel oluşturma, Öncelikleri belirleme ve kaynaklar ile fırsatlar arasında uyumu sağlama yetisi, Dışsal faktörlerden kaynaklanan tehlikelerle baş etme kapasitesi, Kriz yönetimine yardımcı olacak bir süreç. Planlamanın Önkoşulları Planlama sürecini başlatmak için örgütün buna hazır olması gerekir. Bunun için şu koşulların sağlanıp sağlanmadığını sağlıklı biçimde değerlendirin: Lider kadrosunun planlama konusunda kararlılığı ve bunun bütün süreç boyunca sürmesi, Uzun vadeli düşünmeyi olumsuz etkileyecek krizlerin (örneğin maaşların ödenememesi, örgütün yasal sorunlarla karşı karşıya olması vb.) çözülmüş olması, Yönetim kurulu ile çalışanların yıkıcı bir çatışma içinde olmaması, KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA 13

14 Yönetim kurulu ile çalışanların planlamanın amacını ve ne yapıp yapmayacağını anlamış ve beklentiler konusunda bir uzlaşmaya varmış olmaları, Mevcut programların değerlendirilmesi ve gelecekteki gereksinmelerin karşılanması için yeterli kaynak ayırma konusunda kararlılık, Mevcut durumu sorgulamak, örgütün çalışmalarını değerlendirmek ve yürütmek için yeni yaklaşımlar arama konusunda isteklilik. Planlama çalışması için gerekli en önemli kaynak çalışanların ve yönetim kurulunun zamanıdır. Kaynak Gereksiniminin Planlanması Planlama çalışması için gerekli en önemli kaynak çalışanların, üyelerin, gönüllülerin ve yönetim kurulunun zamanıdır. Eğer danışman vb. kullanılacaksa onlara yapılacak ödemeler için mali kaynak gereği de dikkate alınmalıdır. Örneğin, planlama çalışmasının gerektireceği zaman, İçinde çalışılan ortama ilişkin bilgi toplama ve çözümleme, Başlıca paydaşların sürece katılması, Geçmişe ilişkin mali bilgilerin derlenmesi, gelecekle ilgili bütçe ve nakit akışı projeksiyonlarının gerçekleştirilmesi, Örgüte ve programlarına ilişkin strateji seçeneklerinin ve sonuçlarının çözümlenmesi. Planlamaya ayıracağınız zaman ve para, ele aldığınız konuların zorluk derecesi ile ne kadar bilgiye ve kaynağa sahip olduğunuza bağlı olarak değişecektir. Planlama Kararı Alındıktan Sonra Yapılacaklar Her şeyden önce, planlama konusunda herkesin aynı bilgileri ve beklentileri paylaşması gerekir. Bu nedenle süreci başlatmadan önce yönetim kurulu üyeleri ile başlıca çalışanların bu konuda önceden bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekir. Büyük grup çalışması bazı belgelerin hazırlanması ve hızlı karar vermek için uygun değildir. Böyle gruplar mevcut bir belgeyle ilgili geribildirimde bulunmak, yeni düşünceler geliştirmek için ya da karar taslaklarının değiştirilmesinde yararlı olabilir. Bu nedenle, süreci yürütmek için bir stratejik planlama komitesi oluşturmak doğru olacaktır. Böyle bir komite sürece önderlik etmekle birlikte, bütün kararlar için tek yetkili ve sorumlu olmayacaktır. Bu aşamada sürecin bilgi gereksiniminin de belirlenmesi gerekir. Sağlıklı bir karar verme süreci ancak böyle bir bilgi temeline oturabilir. Yapılması gerekli bir başka iş de sürece ilişkin bir çalışma programının belirlenmesidir. Bu program, planlama süreci boyunca izlenecek yolu ve gerçekleştirilecek etkinlikleri kapsayacak, sürecin her aşaması için görevleri, çıktıları, harcanacak kaynakları ve sorumlu kişileri tanımlayacaktır. 14 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

15 Özetle, stratejik planlama için hazırlık sürecinin adımları şöyle sıralanabilir Örgütün, planlamaya ve gerekiyorsa yönetim kurulu ile çalışanlarının bu konuda eğitilmesine ilişkin kararlılığını güvence altına alın, 5-7 kişilik, hayalciler ile eylemciler den oluşan bir stratejik planlama komitesi kurun, Sürecin zaman çizelgesi ve farklı aşamaları ile çıktılarından kimin sorumlu olduğunu ortaya koyan bir çalışma programı hazırlayın, Planlama süreci için yeterli zaman ve para gereksinimini belirleyin. KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA 15

16 5. Stratejik planlama sürecine kimler katılmalıdır? İdeal olarak başlıca paydaşlar planlama sürecine şu ya da bu düzeyde katılmalıdır. Paydaşlar, örgütünüzün başarı ya da başarısızlığıyla ilgilenen bütün kişileri kapsar. Başlıca paydaşlar ise planınızın uygulanmasını önemli ölçüde engelleyebilecek ya da kolaylaştırabilecek kişilerdir. Bu paydaşlar şöyle sıralanabilir: Planlama sürecinde, Hedef grubumuzun ve üyelerimizin gereksinmelerine ne ölçüde yanıt verebiliyoruz, sorusunun sorulup yanıtlanması çok önemlidir. Yönetim Kurulu Görevi yönetişim ve gözetimdir. İçinde bulunulan ortama ilişkin bilgilerin işlenmesine, örgütün vizyonu ve değerleri ile önceliklerinin onay sürecine bütün üyeler katılmalıdır. Hazırlanacak plan, yönetim için bir çerçeve oluşturmak üzere yönetim kurulu tarafından karara bağlanmalıdır. Örgüt çalışanları Örgütün vizyonu ile günlük etkinlikleri arasındaki bağlantıyı oluşturmalarından dolayı büyük önem taşırlar. Eğer planlama tartışmalarının bir parçası değillerse, alınmış kararlar konusunda bilgilendirilmelidirler. Planlama sürecine katılmaları planın daha gerçekçi olmasına, örgütün vizyonu ile hedeflerinin sahiplenilmesine ve bireysel vizyonların örgütün tek kolektif vizyonu altında birleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Hedef grup üyeleri Planlama sürecinde, Hedef grubumuzun ve üyelerimizin gereksinmelerine ne ölçüde yanıt verebiliyoruz, sorusunun sorulup yanıtlanması çok önemlidir. Bu kişilerin planlama sürecine katılması, örgütün başarısını değerlendirme ve onların gelecekteki gereksinimleri ile örgüt programlarının nelere odaklanması gerektiği konularında yol gösterici olacaktır. Örgüt dışı paydaşlar İçinde bulunulan ortamla ilgili konular ve onların örgüt üzerindeki olası etkilerinin bilinmesi ve değerlendirilmesi stratejik planlama sürecinin bir parçasıdır. Fon sağlayıcılar, toplum önderleri, aynı alanda çalışan kuruluşların temsilcileri ve hatta rakiplerden oluşan örgüt dışı paydaşların bu sürece katılması, başta örgütün toplumda nasıl tanındığı olmak üzere, dış dünyaya ilişkin değerli bilgiler sağlayacaktır. 16 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

17 6. Misyon bildirgesi nedir? Misyon bildirgesi, örgütünüzün varlık nedenini ve amacını birkaç cümleyle paydaşlarınıza ve topluma iletmelidir. Örgütün hedef kitlesini ve kritik süreçlerini tanımlamalı ve istenilen başarım (performans) düzeylerini kısaca tanımlamalıdır. Ama örgütler çoğunlukla kim oldukları, ne yaptıkları ve bunu neden yaptıkları konusunda daha fazla şey söylemek isterler. Böyle durumlarda hazırlanan misyon bildirgesi örgütün misyonu, vizyonu ve ana ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi veren birkaç sayfadan oluşabilir. Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin önemli olan, bildirgede dile getirilen noktaların paydaşlar, yönetim kurulu, çalışanlar, gönüllüler, donörler, hedef gruplar ve işbirliği yapılan kişiler tarafından anlaşılması ve desteklenmesidir. Misyon Bildirgesi Gereksinimi Örgütünüzün misyonunu açık bir biçimde ifade edip iletememek şu olumsuz sonuçlara yol açabilir: Örgütün üyeleri yanlış amaçlar peşinde koşabilir, Misyon bildirgesi açık değilse ya da aşırı dar tanımlanmışsa, örgüt farklı olasılıkları geniş bir bakış açısıyla değerlendiremeyebilir, Örgüt ne zaman bu alandan çekilmesi gerektiğini anlamayabilir. Kısacası, Alice Harikalar Ülkesinde kitabında söylendiği gibi, nereye gittiğinizi bilmiyorsanız, hangi yöne gittiğiniz hiç önemli değildir. Misyon bildirgesi neleri içermelidir? Örgütünüzün kimliğini ortaya koymada aşağıdaki öğeler önem taşıyacaktır: Amaç Bildirgesi, örgütünüzün neyi gerçekleştirmeye çalıştığını ortaya koyar: Örgütünüzün varlık nedeni nedir? Çalışmalarınızın nihai sonucu nedir? Amacınızı tanımlarken yöntemlerden çok çıktılara ve sonuçlara odaklanın: Çalışmalarınız sonunda ne değişecek? Örneğin, çevre konusunda duyarlılığı artırmak doğru bir ifade olacaktır. Buna karşılık, çevreyi koruma konusunda kampanyalar düzenlemek ifadesi yalnızca yöntemi vurguladığı için eksik ve yanlıştır. İşler Bildirgesi, örgütünüzün amacına ulaşmak için gerçekleştireceği işleri, yani etkinlikleri ve programları özetler. Örneğin, çevre konusunda duyarlığı artırmak için toplantılar düzenlenebilir, imza kampanyası başlatılabilir, farklı toplum kesimleri eğitilebilir vb. Bunlar farklı işler olmakla birlikte, hepsi de aynı amaca yöneliktir. Değerler, örgüt üyelerinizin sahip olduğu ve uygulamaya çalıştığı ortak ilke ve inançlardır. Değerler, üyelerinizin çalışmalarını yönlendirir. Örneğin yeniliğe, farklılığa, yaratıcılığa bağlılık bu değerler arasında yer alabilir. Örgütün ortak değerlerinin yazılı hale getirilmesi, üyelerin bu sürece katkıda bulunmasına ve kendi kişisel değerleri ile örgütün değerleri arasındaki uyum ya da uyumsuzluğu anlamalarına yardımcı olur. KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA 17

18 Örgütünüzün misyon bildirgesini geliştirirken, yukarıda sözü edilen üç öğeye ek olarak, şu soruların da yanıtlanması gerekir: Örgüt hangi sorunu çözmeyi ya da gereksinimi karşılamaya çalışıyor? Örgütünüzü eşsiz kılan nedir? Çalışmalarınızdan kimler yararlanmaktadır? Doğal olarak, bu soruların yanıtları misyon bildirgenizin bir parçası olacak ya da onun açımlanması için kullanılacaktır. Türkiye de çevre alanında etkinlik gösteren bazı STK lar misyonlarını nasıl tanımlıyor? TURMEPA olarak da bilinen DenizTemiz Derneği nin misyonu, Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin; ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamak olarak belirlenmiş. Doğa Derneği nin misyonu daha da kısa ifade ediliyor: Doğa ve insanı bir bütün halinde ele alarak başta Önemli Doğa Alanları olmak üzere tüm Türkiye sathında doğanın yaşamasını sağlamak. Buna karşılık, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı nın ya da kısa adıyla TEMA Vakfı nın misyonu ise hayli ayrıntılı: Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidererek topraktan gelen toplumsal barışı sağlamak için; Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek; Doğal varlıkların tahribine yönelik, ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm üretmek, Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek; Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların, hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak, bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak. TEMA Vakfı nın temel değerler i ise şöyle sıralanıyor: Güvenirlilik ve Saygınlık Şeffaflık Gönüllülük Yaratıcı Katılımcılık Siyasi Tarafsızlık Herkesi Kucaklama Bilimsellik Biyologlar Derneği Derneği nin misyonu ise Kendini bilimsel anlamda geliştiren, paylaşımcı, topluma ve insanlığa faydalı biyologların biraraya gelmesini sağlayarak, mesleğimizin ülkemiz geleceği için önemi ve gerekliliğini ortaya çıkarmak şeklinde tanımlanmış. Son olarak REC Türkiye nin misyonunu ve genel amacını nasıl ifade ettiğini görelim: REC in misyonuyla uyumlu olarak, hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK lar), özel sektör ve diğer çevresel paydaşların arasında işbirliğini destekleyerek ve serbest bilgi değişimi ile çevresel karar alma süreçlerine kamu iştirakini sağlayarak Türkiye nin çevre sorunlarını çözmesine yardımcı olmak. Ayrıca, ortak sorunlara hitap etmelerini sağlamak amacıyla bütün paydaşları bir araya getirmek için bir katalizör görevi üstlenmek ve çevre konularında etkili diyalogları teşvik etmek. 18 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

19 7. Vizyon bildirgesi nedir? Vizyon bildirgesi, kuruluşunuzun nasıl bir gelecek istediğine ilişkin açık, heveslendirici bir mesaj olmalıdır. Bir STK, şu sorunun cevabını vererek vizyonunu belirleyebilir: Benim kuruluşuma artık gereksinim kalmayacak bir dünya neye benzer?. Vizyon başarının resmiyle ilgilidir; örgütün çalışması sonunda varılacak nokta konusunda bütün üyelerin paylaştığı bir resmin sözlü ifadesidir. Bu başarı hayalinin peşinden gitme insanları birlikte çalışmaya iten güçtür. Stratejik planlamanın temel evrensel kuralı şudur: Hiçbir zaman sizi yönlendiren vizyonunuzdan daha büyük olamazsınız. Vizyon bildirgesi, örgüt üyelerinden beklentilerini, özlemlerini ve kapasitelerini zorlamalarını istemelidir. Güçlü, çekici ve değerli bir vizyonunuz yoksa uğraşmanızın anlamı kalmaz. Vizyon, stratejik planın hazırlanma sürecinden çok, uygulanma süreci için önemlidir. Strateji geliştirilmesi ne yapmaya çalıştığınızla, örgütünüzün amaçlarıyla ilgilidir. Bu, misyon bildirgesinin konusunu oluşturur: Örgütümüzün varlık nedeni nedir? Vizyon bildirgesi gerçekçi ve inanılır, iyi ifade edilmiş, kolay anlaşılır, hırslı, örgüte uygun ve değişmelere cevap veren bir nitelikte olmalıdır. Hangi alanda çalışıyoruz? Bizi yönlendiren değerler nelerdir? Vizyon ise daha kapsamlıdır ve başarının resmiyle ilgilidir. Bu başarı hayalinin peşinden gitme insanları birlikte çalışmaya iten güçtür. Vizyon bildirgesi gerçekçi ve inanılır, iyi ifade edilmiş, kolay anlaşılır, hırslı, örgüte uygun ve değişmelere cevap veren bir nitelikte olmalıdır. Örgütün enerjisini doğru yönlendirmeli ve bir eylem kılavuzu işlevi görmelidir. Başka bir deyişle, örgütün misyonunu gerçekleştirme konusunda esin kaynağı olmalıdır. Vizyon bildirgesi bir kuruluşun ne olmak istediğini ortaya koyar. Kuruluşun geleceğiyle ilgili bir esin kaynağıdır ve karar alma sürecinde yol gösterici bir işlev görür. Etkili bir vizyon bildirgesi farklı anlayış ve yorumlara yer vermeyecek kadar net ve açık; kuruluşun değerleri ve kültürüyle uyumlu, gerçekçi ve ulaşılabilir amaçlar içeren; paydaşlara umut aşılayan bir nitelik taşımalıdır. Gerçekten etkili olması için, vizyon bildirgesinin kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi gerekir. Kuruluşun vizyonunun düzenli bir biçimde paydaşlara iletilmesi yöneticilerin sorumluluğundadır. Kuruluşun üyelerinin, çalışanlarının ve gönüllülerinin kişisel vizyonları ile kuruluşun vizyonu arasında bir bağdaşma sağlanması STK nın başarısı açısından çok önemlidir. KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA 19

20 Türkiye den vizyon örnekleri TEMA Vakfı nın vizyonu, kuruluşun ne olmak istediğiyle ilgili: Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle doğal varlıkların korunmasında; ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan topraktan gelen toplumsal barışı sağlayan, bilinçli, halkla bütünleşen, öncü bir STK olmaktır. TURMEPA nın vizyonu da kendisiyle ilgili. DenizTemiz Derneği/TURMEPA nın, halkımızdan gelecek talep ve desteğin vermiş olduğu kuvvet ile deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olması olarak ifade ediliyor. Doğa Derneği nin vizyonu ise nasıl bir dünya istendiğini ortaya koyuyor: İnsanın bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygı duyduğu; var oluşunun doğa üzerindeki etkisini bilerek yaşadığı ve sonucunda, doğanın korunmasını gerektirmeyecek bir yaşam tarzını benimsediği bir dünyaya ulaşmak. Bir başka örnek de, Biyologlar Birliği Derneği nden: Biyoloji biliminin konularına hakim, öngörüleri kuvvetli, bilişsel düşünce yapısına sahip, bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşan, mesleğini mevcut durumundan daha iyi bir konuma taşımak isteyen biyologlar. 20 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN REHBERLER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Stratejik Planlama. Dr. Mutlu TUNÇ

Stratejik Planlama. Dr. Mutlu TUNÇ Stratejik Planlama 31.03.2009 Neden Stratejik k Planlama Yapılır? STRATEJİK PLAN BİR PLANDIR! Planlamak iyidir! Stratejik Planlama dinamiktir, uygulama kolaylıkları sunar, takip edilir, revize edilir,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

YÖNETİM (KYT202U) KISA ÖZET-2013 KOLAYAOF

YÖNETİM (KYT202U) KISA ÖZET-2013 KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. YÖNETİM BİLİMİ-II (KYT202U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TEMEL KAVRAMLAR YÖNETİM YÖNETİM FONKSİYONLARI STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2 YÖNETİM Yönetim, sınırları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Dairesi. Operasyonel Planlama

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Dairesi. Operasyonel Planlama Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Dairesi Operasyonel Planlama Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Sistemi 2 Misyon ve Vizyon Amaç Strateji Ağacı Hedef Birim Performan s

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda yaşanan bir istatistik çalışması ile ilgili... Anlatıldığına göre bir dönem Tarım

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda yaşanan bir istatistik çalışması ile ilgili... Anlatıldığına göre bir dönem Tarım Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda yaşanan bir istatistik çalışması ile ilgili... Anlatıldığına göre bir dönem Tarım Bakanlığı, İl Müdürlükleri'ne bir yazı yazar ve "İlinizin

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ... 11 Değişim Türleri... 22 BÖLÜM II ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN TEMELLERİ... 23 Örgütsel Değişim Süreci ve Doğası... 23

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI SUNUM PLANI 1 5018 SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI 2 3 STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI A.Ü STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN İLE BELGE YÖNETİMİ ARASINDKİ İLİŞKİ

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Proje ve Proje

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET VE MALİYETLER FAALİYET RİSKLERİ TANIMLAR PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR I.GENEL BİLGİ Avrupa Yükseköğretim Alanı nı oluşturmak ve bu kapsamda Avrupa boyutunda yükseköğretim kurumlarının yeniden

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012 Bütçe ve Harcama Usulleri Halil AGAH Antalya, 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi açısından ; politika ve önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin olarak tahsisi

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı