MIFID MÜŞTERI FARKINDALIK ANKETI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MIFID MÜŞTERI FARKINDALIK ANKETI"

Transkript

1 MIFID MÜŞTERI FARKINDALIK ANKETI Doküman No: 10SZ09 Müşterinin Adı Soyadı (Gerçek Kişi) Müşteri Temsilcisi Adı Soyadı (Tüzel Kişi) TC Kimlik No / Ticaret Sicil No 1. X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. ( XTB ) anlaşmaya varmadan önce aracılık hizmetleri sağlamak için müşterinin bireysel durumunu ilgilendiren belirli bir hizmeti almaya uygun olup olmadığını değerlendirir. Anlaşma imzalanmadan önce alım-satım emirlerinin yürütülmesi, nakit hesapların ve hakların korunmasını içeren hizmetlerin sağlanması için XTB tarafından bu değerlendirme uygulanır. Müşteri bilgi formunu temin etmeyi reddederse Aracı Kurum değerlendirmenin mümkün olmadığı konusunda müşteriyi bilgilendirecektir. 2. Müşteri tarafından seçilen belirli bir yatırım hizmetinin uygunluğu, müşterinin finansal araçlar ve aracılık hizmetleri ile ilgili riskleri doğru bir şekilde değerlendirmek için yeterli bilgi ve deneyime sahip olup olmadığına bağlıdır. Hizmetin uygunluğu Aracı Kurumun anlaşmayı onaylamaya yetkili çalışanı tarafından müşteriye uygulanan değerlendirme algoritmasının sonuçlarına göre belirlenir. 3. Finansal araç ve yatırım hizmeti, değerlendirme algoritması doğrultusunda müşteriye uygun değilse Aracı Kurum, müşteriyi yazılı olarak veya elektronik iletişim araçları ile bilgilendirir. Müşteri, imzalanması gerekli imza sütunlarını imzalamalı veya elektronik iletişim araçları yolu ile imzalanarak alındığı onaylanmalıdır. 4. Yatırım hizmetleri için bilgi sağlamak adına yapılan değerlendirmenin olumsuz sonuçlanması müşteri ile anlaşmanın yapılmasına engel değildir. Bununla birlikte Aracı Kurum yapılan değerlendirme sonucunda verilecek hizmetin müşteri için uygunsuz olduğuna karar vererek müşteri ile anlaşma yapmayı tamamen reddedebilir. 5. Birden fazla gerçek kişi ile sözleşme imzalandığında, Aracı Kurum finansal yatırım ya da yatırım hizmetlerinin tüm ortaklara uygunluğu ile ilgili bir değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre finansal araç ya da yatırım hizmet alımına uygun görülmeyen ortaklar, Madde 6 ya göre finansal araç ya da yatırım hizmetine uygun görülmediği konusunda bilgilendirilmelidir. 6. Müşterilerin gerçek kişilerin dışında olduğu durumda müşteriyi temsil edecek kişilerin müşteriyi temsile uygun olduğunun ve finansal araçlarda yatırımla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olduğunun müşteri tarafından yazılı bir açıklama ile belirtilmesi takdirinde finansal araç ya da yatırım hizmeti almaya uygun olduğu düşünülür. Müşteri bu koşulu sağlamaz ise daha sonra Aracı Kurum, çok fazla risk içermesi sebebiyle bu hizmeti almak için uygun olmadığı konusunda müşteriyi bilgilendirir. Bu tür bilgilerin alındığına dair müşteriden onay almak gerekir. 7. Finansal aracın veya yatırım hizmetlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi her zaman sözleşme imzalanan kişi ya da Kurum ile ilgilidir. Yetkili bir temsilci ile sözleşme imzalanması durumunda Aracı Kurum, Müşteri bireysel durum değerlemesini yerine getirmesi için gerekli bilgileri Müşteriden talep etmek zorundadır. 8. Aracı Kurum bu formda yer alan bilgilerin doğru ve tam olmadığını anladığı herhangi bir anda bu bilgilerin tamamlanmasını Müşteriden talep eder. Yukarıda sözü edilen durum söz konusu olduğunda Aracı Kurum, Müşteriden yeni bir form doldurulmasını talep eder 1/4

2 1. Hangi tür hizmet, işlem ve finansal araçlara aşinasınız? Doküman No: 10SZ09 Hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmeleri, fark sözleşmeleri (CFD) Yatırım fonları Hisse senetleri Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, fark sözleşmeleri (CFD) Hiçbirine aşina değilim 2. Hangi tür servis, işlem ve finansal araçlara aşinasınız? Yatırım danışmanlığı hizmeti verilmeyen yatırımlar) Yatırım danışmanlığı / Portföy yönetimi hizmetleri verilen yatırımlar Hiçbiri 3. Ne zamandan beri tezgahüstü piyasalarda işlem yapmaktasınız? Hiç Yapmadım 1 yıla kadar 1-5 yıl arası 5 yıldan fazla 4. Geçen sene içerisinde tezgahüstü piyasalarda kaç adet işlem gerçekleştirdiniz? Hiç Yapmadım 15 e kadar 15 ten fazla 5. Geçen sene içerisinde malvarlığınızın ne kadarını Borsada yatırım yapmak için kullandınız? 0 TL TL ye kadar TL arası TL den fazla 6. Borsada ne zamandan beri işlem yapmaktasınız? Hiç Yapmadım 1 yıla kadar 1-5 yıl arası 5 yıldan fazla 7. Geçen sene içerisinde kaç adet Borsa işlemi gerçekleştirdiniz? Hiç Yapmadım 15 e kadar 15 ten fazla 8. Geçen sene içerisinde malvarlığınızın ne kadarını Borsada yatırım yapmak için kullandınız? 2/4

3 Doküman No: 10SZ09 0 TL TL ye kadar TL arası TL den fazla 9. Finansal kaldıraçlar açısından hangi araç size daha yakındır? Bilmiyorum Hisse senetleri, bonolar Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, fark sözleşmeleri 10. Finansal araçlara yatırım yapılması neticesinde karşılaşabileceğiniz kaybetme riskinin başlangıç yatırım değerinizi aşabileceğinin farkında mısınız? Evet Hayır 11. Alım Satım Marjı (Spread): Finansal Aracın değiştirilebilir fiyatının minimum değeri İşlem birimi Bir finansal aracın alım satım fiyatları arasındaki fark 12. Bir altın kontratı satın aldınız (uzun pozisyon). Ertesi gün altın fiyatları yükseldi. İşlem sonucunda son durumunuz nedir? Karda olurum Zararda olurum Kar ya da zararda olmam 13. Bir petrol sözleşmesi satın aldınız (kısa posizyon). Ertesi gün petrol fiyatları düştü. İşlem sonucunda son durumunuz nedir? Karda olurum Zararda olurum Kar ya da zararda olmam 14. Eğitim Seviyeniz 3/4

4 Doküman No: 10SZ09 Hiç Okula Gitmedim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 15. Uzmanlık Alanınız İdarecilik Zanaatkar Emekli Finans uzmanı Devlet memuru Diğer Finans dışı bir konuda uzman İşçi İşsiz Yukarıdaki soruları cevaplamayı reddetmem halinde gerekli değerlendirmenin yapılamayacağı hususunda Aracı Kurum tarafından bilgilendirildiğimi beyan ederim. Yapılan sözleşme kapsamında Aracı Kurum ve hizmetler hakkında bilgilendirildiğimi beyan ederim. Yukarıdaki hizmetlerin risklerinden haberdar olduğumu beyan ederim. Tarih Müşteri İmzası Yukarıdaki kişisel bilgilerimin güvenilir olduğunu onaylarım. Yapılan sözleşme kapsamında Aracı Kurum ve hizmetler hakkında bilgilendirildiğimi beyan ederim. Yukarıdaki hizmetlerin risklerinden haberdar olduğumu beyan ederim. Tarih Müşteri İmzası Yukarıda verilen bilgiler neticesinde (yahut verilmeyen bilgiler) ilgili kanun hükümleri ve finansal araçlar ve yatırım hizmetleri ile ilgili olarak Aracı Kurum, Müşteri tarafında seçilen ve finansal araçların yahut yatırım hizmetlerinin Müşteri tarafından sağlanan bilgi, deneyim, yatırım amaçları ve kişisel durum doğrultusunda çok fazla risk içerdiği Müşteri için uygun olmadığını işbu vesile ile beyan etmektedir. Tarih, X Trade Brokers Türkiye Yetkili Satış Personelinin Adı, İmzası Tarih, Müşteri İmzası 4/4

5 MÜŞTERİ EMİRLERİNİN UYGULANMA POLİTİKASI Doküman No: 10SZ03 Yayın Tarihi: 03/06/2014 Revizyon No: Genel Hükümler 1.1. Müşterinin Emirleri uygulanırken, X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. nin ( X Trade Brokers Türkiye ) Müşterilerin menfaatini göz önünde bulundurarak dürüst, adil ve profesyonel hareket etmesi gereklidir. Bu nedenle X Trade Brokers Türkiye, Müşterileri için mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek amacıyla Emirlerin uygulanmasının detaylı tanımının yer aldığı, Emirlerin Uygulanma Politikasını (bundan böyle Politika olarak anılacaktır) benimsemiştir Aşağıda detayları yer alan Politika, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve X Trade Brokers Türkiye tarafından mülkiyet hakları alım veya satım emirlerinin uygulanması, mülkiyet hakları ve nakit hesaplarının saklanması hizmetleri ile ilgili Düzenlemeler ( Düzenlemeler ) ile birlikte okunmalı ve anlaşılmalıdır XTB çıkar çatışmalarının önlenmesi ile ilgili AB ve yerel yasaların ilgili hükümlerine uygun olarak hareket eder ve çıkar çatışmalarının önlenmesi ile ilgili olarak dahili prosedür kabul eder Müşterilerin emirleri Müşteri nin de aynı şekilde kabul ettiği üzere, tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilir. 2. Uygulama Alanı 2.1. Müşteri Emirlerinin Uygulanma Politikası tüm Müşteri emirlerinin Enstrüman ve Opsiyon Finansal Araçlar içeren organize piyasalarda uygulanmasına istinaden izlenir. Bu durum, müşteri emirlerinin, müşterilerin de hemfikir olduğu organize bir piyasa ya da çok taraflı bir alım satım platformu dışında gerçekleşeceği anlamına gelmektedir. 3. Uygulama Kıstasları 3.1. X Trade Brokers Türkiye mümkün olan en iyi sonucu almak için aşağıda ilgili Emirlerin uygulanma kıstas ve faktörlerini kapsama dâhil etmektedir: a. Fiyat (Düzenlemeler Bölüm 8 de oranların belirlenmesi hakkındaki bilgiyi lütfen okuyunuz.); b. Emir Tipi (örneğin, Stop lu veya Limit li Emir) c. Emir Miktarı (örneğin, verilen Emrin belirli bir hacmi aşıp aşmadığı); d. Emrin uygulanması ile ilgili maliyetler (eğer varsa); 3.2. X Trade Brokers Türkiye, Müşteri menfaati gerektiriyor ise belli bir Emrin uygulanması ile ilgili diğer kıstas ve faktörleri de kapsama dâhil edebilir X Trade Brokers Türkiye, Müşterisini Emrin yerine getirilmesini imkânsız hale getiren tüm durumlar hakkında derhal bilgilendirecektir X Trade Brokers Türkiye, işlemlerinin gerçekleştirilmesinde likidite sağlayıcılara dayanabilir. 4. Fiyat Teklifi 4.1. X Trade Brokers Türkiye sistematik olarak İşlem Günlerinde ilgili Dayanak Varlıkların fiyatlarını esas alarak Finansal Araçlar için fiyat bildirecektir X Trade Brokers Türkiye nezdindeki mevcut Finansal Araçların İşlem Günlerinin ayrıntılı açıklaması XTB web sitesinde bulunan Finansal Araçlar Özellik Tablolarında belirtilmiştir İşlem fiyatları, Dayanak Borsa, önde gelen finans kuruluşları veya bilgi ajanslarında sunulan fiyatlar esas alınarak Yatırım Hesabı üzerinden verilecektir X Trade Brokers Türkiye, İşlem fiyatlarının en itibarlı bilgi hizmetleri tarafından gerçek zamanlı olarak sunulan Dayanak Varlık fiyatlarından maddi olarak farklı olmaması için azami dikkate ve özeni gösterecektir. Basic Hesap Limit ve Stop türündeki emirler, Emrin etkinleştirilme fiyatı ile Finansal Aracın o anki fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri belirli bir Finansal Araç için Stop lu emirlerin minimum limitinden daha küçükse verilemez. Bu limitler X Trade Brokers Türkiye web sitesinde bulunmaktadır. Bu minimum limitler, X Trade Brokers Türkiye web sitesinde bulunan Takvim bölümünde tanımlanan ekonomik veri saatlerinde veya yüksek dalgalanmalı bir piyasada artırılabilir Stop lu ve Limit lu emirlere ait limitler Pazar günü 23:00'te piyasanın açılış anında artar. Limitler dayanak piyasalardaki likidite ve dalgalanmaya izin verdiği ölçüde hızlı bir şekilde sabit değerlere geri döner. Genellikle bu dakika sürer, ancak sınırlı likidite veya yüksek dalgalanma durumlarında bu süre daha uzun olabilir Basic Enstrümanlar için emirler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: a. Yatırım Hesabından yayınlanan bir enstrümanın güncel fiyatına anlık olarak emir vererek; b. Limitli Emir vererek; 5. Emir İletimi 5.1. Genel Hükümler Limit li ve Stop lu emirler yalnızca belirli bir Finansal Araç üzerinde işlem yapıldığında verilebilir Bir Finansal Araca ilişkin piyasanın açılışından sonra gerçekleştirilen Limit li ve Stop lu emirler o finansal aracın piyasa açılış fiyatında yerine getirilir Enstrümanlara Yönelik Kurallar 1/3

6 Doküman No: 10SZ03 Yayın Tarihi: 03/06/2014 Revizyon No: 04 c. Stop lu Emir vererek Limit li emirler, müşterinin belirttiği fiyat ya da müşteri için daha iyi olan bir fiyattan gerçekleştirilecektir Basic Hesap ta Stop loss (s/l) emirlerin müşterinin belirttiği stop fiyatından gerçekleşmesi garanti edilir. Bu durum normal alım ve satım stop emirleri için geçerli değildir. Standard Hesap Standart Enstrümanlar için emirler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: a. Yatırım Hesabından yayınlanan bir enstrümanın güncel fiyatına anlık olarak emir vererek; b. Limitli Emir vererek; c. Stop lu Emir vererek. d. Standard Hesap ta Limit li emirler, müşterinin belirttiği fiyat ya da müşteri için daha iyi olan bir fiyattan gerçekleştirilecektir. e. Standard Hesap ta Stop lu emirlerin müşterinin belirttiği stop fiyatından gerçekleşmesini garanti etmez, emir stop fiyatına gelindiğinde aktifleşir ve piyasa fiyatından gerçekleşir. Professional Hesap Professional Enstrümanlar için emirler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: a. Yatırım Hesabından yayınlanan bir enstrümanın güncel fiyatına anlık olarak emir vererek; b. Limitli Emir vererek; c. Stop lu Emir vererek Professional Enstrüman larda emirler hacim ağırlıklı ortalama piyasa fiyatlarına (HAOPF) göre sonlandırılır ve EOPS sisteminde bu Enstrümanlar için gösterilen fiyatlar sadece gösterge mahiyetinde olup, işlem sonlandırma fiyatı her zaman piyasa fiyatı olacaktır Professional Hesap ta Limit li emirler, müşterinin belirttiği fiyat ya da müşteri için daha iyi olan bir fiyattan gerçekleştirilecektir Professional Enstrüman larda Stop lu emirler stop seviyesi görüldükten sonraki ilk piyasa fiyatından gerçekleştirilecektir Hisse Senedi Enstrümanlarına Yönelik Kurallar Karakteristik özelliklerinden dolayı Hisse Senedi Enstrüman lar için verilen Emirler diğer Finansal Araçlara ait emirlerden bazı açılardan farklılık gösterir. Müşteri, herhangi bir Hisse Senedi Enstrüman işlemine girmeden önce Hisse Senedi Enstrüman ları için hangi farklı Emir türlerinin icra edileceği ve bunların Hisse Senedi Enstrüman işlem fiyatını nasıl etkileyebileceği konusunda bilgi sahibi olmalıdır Hisse Senedi Enstrümanlar için emirler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: a. Hiise Senedi Enstrümanı nın güncel fiyatına anlık olarak emir vererek; b. Limitli Emir vererek; c. Stop lu Emir vererek Hiise Senedi Enstrüman ları üzerinden verilen Limit li ve Stop lu emirler, Limit li ve Stop lu emirlerin verildiği anda piyasada oluşan seviyede etkinleştirilir. X Trade Brokers Türkiye, söz konusu emirlerin müşteri tarafından belirtilen bir fiyat üzerinden yerine getirilmesini garanti etmez Hisse Senedi Enstrümanları için Limit li emirler Müşterinin belirttiği fiyatta veya daha iyi bir fiyatta gerçekleştirilir Hisse Senedi Enstrümanlarında In the Money limit emirlerine izin verilmez. Alış Emirleri için mümkün olan en yüksek limit cari Satış fiyatıdır. Satış Emirleri için mümkün olan en düşük limit cari Alış fiyatıdır Hisse Senedi Enstrüman larında verilen Stop lu emirler Dayanak Borsalarda belirlenen koşullarda gerçekleştirilir Hisse Senedi Enstrüman larında gerçekleşmemiş Limit li ve Stop lu emirler, belirli bir süre sınırı olmadan iletilmesine rağmen emrin verildiği oturumun sonuna kadar geçerli bir emir olarak kabul edilecektir XTB bazı durumlarda, Hisse Senedi Enstrüman larına ait Limit li veya Stop lu emirlerde Teminat tutarını emrin iletimi için bloke edebilir Piyasa emirlerine rekotasyon uygulanmaz. Bu Müşterinin Piyasada Sat veya Piyasada Al seçeneğini kullanarak Hisse Senedi ve STP Enstrümanı cari piyasa fiyatından satmak veya almak istediği anlamına gelir Bir Müşteri, Hisse Senedi Enstrüman ları için bir piyasa emrini icra etmek isterse ve ilgili Dayanak Hisse Senedi o anda Dayanak Borsada askıya alındıysa (dondurulduysa), Dayanak Varlığa ilişkin piyasa emri 30 saniye içerisinde icra edilmezse, Müşterinin Hisse Senedi Enstrüman ına yönelik piyasa emri reddedilir Opsiyonlara Yönelik Kurallar Opsiyonlara yönelik emirler, Opsiyon fiyatlarına yönelik sorulara göre belirlenebilir. 6. Verilen Emirlerin İcra Zamanı X Trade Brokers Türkiye, Müşterinin Emirlerini Müşteri tarafından belirtilen bir Emrin icra koşullarından, bir Emrin karakterinden farklı bir şeyler ortaya çıkmadıkça ya da böyle bir Emrin sırası Müşterinin çıkarının aksine olmadıkça alınış sıralarına göre yerine getirir. ENSTRÜMANLAR 6.1. X Trade Brokers Türkiye Müşteri Emirlerini ve Siparişlerini bir Emrin farklı bazı sonuçları olmadıkça Müşteri tarafından verildikten sonra derhal yerine getirir. Standart piyasa koşullarında, X Trade Brokers Türkiye 90 saniye içerisinde Müşteri tarafından belirli bir Finansal Araçla ilgili olarak verilen Emirleri ("Anında İcra" modunda veya fiyat sorgulamasında teklif verilen Finansal Araçlar durumunda verilen Emirler) onaylar. Ancak, bu koşul, belirli bir piyasada Dayanak Varlığın fiyatlarında istisnai bir dalgalanma olduğu durumda ve Düzenlemeler e göre Mücbir Sebep olarak nitelendirilen diğer durumlarda uygulanamaz Açık bir Enstrüman pozisyonu açılış tarihinden itibaren 365 gün sonra: a. Müşteri pozisyonu kapatmadıkça; 2/3

7 Doküman No: 10SZ03 Yayın Tarihi: 03/06/2014 Revizyon No: 04 b. XTB nin ilgili Sözleşme hükümleri uyarınca Müşteri nin işlemini kapatma hakkı olmadıkça Müşteri onayı olmasına gerek kalmadan kapatılır. OPTIONS 6.3. Kompleks enstrümanlar olmalarından dolayı Madde 6.1'de açıklanan prensipler Opsiyon Finansal Araçlar için geçerli değildir. X Trade Brokers Türkiye bir Emrin icra edilmesi için geçecek sürenin en fazla 90 saniye olması için elinden gelen çabayı gösterecektir Piyasanın açılış döneminde, standart Emir icra süresi yukarıda belirtildiği gibi uygulanamaz. 7. Alım-Satım Marjı Değişikliği X Trade Brokers Türkiye, fiyat oluşturmada sabit spread ve değişken spread olarak iki değişik prensip kullanır. Fiyat oluşumunda ve değişikliklerinde kullanılan kuralların detayı için lütfen Duzenlemeleri inceleyiniz. 8. Emrin Büyüklüğü Müşterinin Emri, Finansal Araç Özellik Tablolarında belirtilen Emrin en yüksek değerini aşan tutarı oluşturursa reddedilebilir veya iptal edilebilir. 9. İcra Yeri XTB, Finansal Araçları içeren İşlemlerle ilgili olarak Müşterinin karşı tarafı olarak hizmet vereceğinden, bu tür işlemlerin tüm icra yeri XTB olacaktır. 10. Büyük Hatalı Fiyat Müşteri, X Trade Brokers Türkiye tarafından işlem sistemleri aracılığıyla sunulan fiyatların Büyük Hatalı olabileceği olgusunu kabul eder. Fiyatın Büyük Hatalı olarak kabul edilmesine ilişkin koşullar Düzenlemeler de açıklanmıştır. İşlemlerin XTB'de sonuçlandırılmasından önce, Müşterinin, bu prensiplere ve aşağıda bahsedilen koşullara vakıf olması gerekmektedir. 11. Teknoloji XTB yüksek kalitede teknoloji sunmak için elinden gelen çabayı gösterecek olup bu kapsamda Müşterilerin İş Emirlerinin en iyi şekilde icra edilebilmesi amacıyla gerekli imkânları edinecektir. 12. Prosedürlerin İncelenmesi, Denetlenmesi ve Takip Edilmesi XTB, Emirlerin mevzuata uygun şekilde icra edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Müşteri Emirlerinin Uygulanma Politikasını inceleyecek ve düzenli olarak denetleyecektir Müşteri Emirlerinin Uygulanma Politikasının mevcut versiyonuna XTB web sitesinden ulaşılabilir XTB Düzenlemeler e uygun olarak Müşteri Emirlerinin Uygulanma Politikası nda yapılacak değişiklikleri Müşteri ye bildirecektir. 3/3

8 BİREYSEL MÜŞTERİ İMZA ÖRNEĞİ Doküman No: 10SZ12 Müşteri No (Login No): Adı/Soyadı: İmza Örneği Yetkili Satış Personeli: MASAK Uyum Görevlisi: 1/1

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU (Bu form, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V, No: 55 Sayılı Tebliğ in 12. Maddesi Gereğince

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir.

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir. MÜŞTERİ ALIM ve SATIM EMİRLERİ Emirlerin Şekli MÜŞTERİ, alım ve satım emirlerini bizzat BAŞKENT e gelerek ve yazılı olarak verir. Emirlerin BAŞKENT e gecikmezsizin telefon, teleks ve telefaks gibi iletişim

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

Müşteri Sözleşmesi. Bu Müşteri Sözleşmesi en son Şubat 2015`de güncellenmiştir

Müşteri Sözleşmesi. Bu Müşteri Sözleşmesi en son Şubat 2015`de güncellenmiştir Müşteri Sözleşmesi Bu Müşteri Sözleşmesi en son Şubat 2015`de güncellenmiştir Bölüm I-Açılış Hükmü 1. Müşteri Sözleşmesinin Tarafları 1.1. Bu sözleşme BenchMark Fianans Ltd., The International Business

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı