Bilişim ile Kalkınma Strateji Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişim ile Kalkınma Strateji Raporu"

Transkript

1 Bilişim ile Kalkınma Strateji Raporu 29.Mayıs.2012, 19.Aralık.2012 ve tarihlerinde gerçekleştirilen Bilişim Sektörü ile Kalkınma Bilişim Ekonomisi çalıştayı sonuçları sonucunda belirlenen strateji hedeflerini kapsar.

2 İçindekiler İçindekiler... 1 Şekiller ve Tablolar Kısaltmalar Yönetici Özeti Giriş Dünyada Bilişim Sektörünün Durumu AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR MOBİL UYGULAMALAR BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI BİLEŞEN (KATMA DEĞER) UYGULAMALARI GÜVENLİK YAZILIMLARI KIBRIS TA DURUM Metodolojik Yaklaşım Bilişim Sektörü Düzeyi BULGULAR UZMANLAŞMA GEREKLERİ İSTATİSTİK SONUÇLAR Bilişim Sektörü GZFT Analizi Bilişim Sektörü vizyonu Bilişim Sektörü Çalıştayları BİRİNCİ ÇALIŞTAY SONUÇLARI Kuzey Kıbrıs ta faaliyet gösteren Bilişim firmalarının pazarlayabileceği ürünler/hizmetler Eğitim teknolojileri ve eğitim materyalleri pazarı Bilgi güvenliği ve standartları Veri merkezleri ve bulut bilişim fırsatları İKİNCİ ÇALIŞTAY SONUÇLARI ÜÇÜNCÜ ÇALIŞTAY SONUÇLARI Stratejinin Başarı Hedefleri KISA DÖNEM HEDEFLER ( )... 51

3 10.2 ORTA DÖNEM HEDEFLER ( ) UZUN DÖNEM HEDEFLER ( ) GENEL KOORDİNASYON VE İZLEME Sonuç Şekiller ve Tablolar Şekil 1: IDC tarafından öngörülen Bilişimde 3. Dalga... 9 Şekil 2: Bilişim Sektörü Stratejisi hazırlanırken uygulanan Metodoloji Şekil 3: Bilişim firmalarının bölgesel dağılımı Şekil 4: Ortalama çalışan sayıları Şekil 5: Birincil faaliyet alanları Şekil 6: Firmaların ikincil faaliyet alanları Şekil 7: Ana faaliyet alanları Şekil 8: İşyerleri tarafından sağlanan hizmetler ve ürünler Şekil 9: Yararlanılan teşvikler Şekil 10: Şirket kaynakları Şekil 11: Üniversite-sektör işbirliği Şekil 12: Hedef Pazar Şekil 13: Hedef Sektörler Şekil 14: Uzmanlaşma alanları... 26

4 1 Kısaltmalar BD BTHK BUB DİB DPÖ EEB İDÖ KOBIGEM KT (MMOB) BMO KTMMOB KTSO KTTO MB MEGSP OSS SB Bilişim Derneği Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Üst Kurulu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Devlet Planlama Örgütü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı İş Destekleme Örgütleri KOBİ Geliştirme Merkezi Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kıbrıs Türk Sanayi Odası Kıbrıs Türk Ticaret Odası Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Open Source Software Sağlık Bakanlığı

5 2 Yönetici Özeti Bilişim teknolojisi dünyayı ve iş yapış biçimlerini değiştirmeye devam etmektedir. Satıcılar, alıcılar, bankalar, kamu, sigorta şirketleri ve ilgili taraflar ile sözleşmelerin yapılmasının önündeki zaman ve mesafe engelleri bilişim kullanımının yaygınlaşması ile ortadan kalkmaya başladı. Bilişim herkesi, her yeri etkilemekte ve kitleleri birbirine daha yakınlaştırmak sureti ile zenginleşme, işsizliğin önlenmesi ve kalkınmada önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu raporda, Kuzey Kıbrıs ın ekonomik gelişim sürecine destek olunması amacıyla Bilişim Sektörünün geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilmiş olan alan çalışmalarından elde edilen verilere ve gözlemlere dayalı olarak tespit edilen hedefler ortaya konulmaktadır. Bu çalışmanın temel hedefi, söz konusu alan araştırmalarından elde edilen veriler ışığında Kuzey Kıbrıs ta bilişim ürünleri geliştirme potansiyelini artırmaya dönük politika oluşturma sürecine katkı sağlamaktır. Bu amaçla bilişim açısından önem taşıyan dinamikler:- Kamu, KOBİ ler, Hukuki-Teknik Altyapı ve mevcut bilişim firmaları incelenerek bunlar arasındaki etkileşime vurgu yapan bir çalışma ortaya konmaktadır. Uluslararası özel ve kamu sermaye şirketleri, uluslar ile rekabet edebilmek, küçük ekonomiler için yeni yöntemler geliştirme ve rekabeti eşit kılma konusunda çabalara sevk etmiştir. Bilişim sektörü de bu konuda en önemli enstrüman olarak karşımız çıkmaktadır. Doğru yöntemler ile uygulandığında, bilişim firmalarının hem yerel, hem de uluslararası pazarda etkin olması mümkündür. Dış pazarlara erişiminde herhangi bir izolasyona tabi olmamasına rağmen ekonomisini büyütemeyen ülkelerde iki nokta göze çarpmaktadır. Eğitimsizlik ve sayısal uçurum olarak tabir edilen, bu ülkelerin dijital dünyada gelişmişler arasında yer almasını sağlayabilecek iki temel öğenin eksik olması olarak belirtilmektedir. Kuzey Kıbrıs ekonomisinin gelişmesinde engelleyici faktörler çeşitli raporlar ışığında ortaya konulmaktadır. Çözüm oluşturma noktasından bakıldığında, özellikle aşağıda vurgulanan engellerin aşılmasında bilişim sektörü en önde gelen destekleyicidir. - Mal ve hizmetlerin yurt dışı pazarlara erişiminde karşılaşılan izolasyonların aşılması - Dijital pazarlama ile uluslararası camia da fark edilme ve yaptırım oluşturma - Telekomünikasyon altyapısının gelişmesi ile dijital tabanlı hizmet çeşitliliğinin artması ve dünyaya pazarlanması - İhraç edilebilir ürünler arasında yazılıma dayalı ürünlerinin yer alması Ekonomik Kalkınma ve refahın artması, yapılacak yatırımlar ve bu yatırımların kısa/orta/uzun vade sürede geri dönüşleri ile doğru orantılıdır. Bilişim alanda en önemli yatırım unsuru olarak yer alan insan kaynağı konusunda Kuzey Kıbrıs ın önemli bir avantajı mevcuttur ve bu sayede diğer yatırım unsurları ile birleştiğinde kısa sürede önemli açılımlar sağlanabilecektir. Bu konuda sağlanacak eğitim hizmetleri ve teşvikler kısa sürede hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

6 Bilişim ve İletişim sektöründeki ve çevremizdeki gelişmeler, Kuzey Kıbrıs için önemli bir fırsat ortamı yaratmıştır. Bunlar arasında bulut bilişim, sosyal ağlar, artan mobilite, açık kaynak kodlu yazılımların ticari değerlerinin artması en çok göze çarpan hususlardır ve bilişim sektörüne olan talebi arttırmaktadır ve dış kaynak kullanımını teşvik etmektedir. Bilişim konusunda Kuzey Kıbrıs için en önemli engelleyici unsurlar, iç pazar alışkanlığı, kurumsallaşmamış olmak, kısa vadeli hedeflere kilitlenmek, bilişim sektörünün ciddi projelendirme eksikliği ve yatırım/teşvik desteği alınamaması olarak göze çarpmaktadır. Raporun, ilerleyen kısımlarında başarılı bir bilişim stratejisinin uygulanması için gerekli olan kısa/orta ve uzun vade hedefler ortaya konulmaktadır. Bu hedeflerin tespiti için gerçekleştirilen toplantılarda katkı sağlayan tüm özel ve kamu kuruluşları ile kişilerin katkıları yadsınamaz.

7 3 Giriş Bilişim hizmetlerinin sunulması ve bu hizmetlerden yararlanılması, sektörün ortaya çıkmasından bu yana önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Başlangıçta elit sayılabilecek kullanıcıların ve hizmet sunucularının kullanımında olan bilişim ürünleri, özellikle Telekom sektörünün gelişmesi ve buna paralel olarak internetin sağladığı karşılıklı regresyon ivmesi ile inanılmaz bir hızla toplum hayatının içine nüfuz etmiş ve ayrılmaz bir parçası olagelmiştir. Bu sayede Telekom sektörü hızla gelişti, sektör geliştikçe bilişim kullanımında çeşitlilik ve talep arttı ve talebi karşılamak için Telekom sektörü gelişmeye devam etti. Bilişim sektörü yatırım yapıldıkça, hayatın bir parçası olmaya devam ettikçe kazandıran bir unsur olma özelliğini bu gelişmelerle ispatlamıştır. Artık ülke ekonomilerinde gelişmişlik ölçülerinden birisi olarak toplum ve iş hayatında bilişimin nüfuzu kullanılmaya başlanmıştır. Bilişim sektörü, toplumun ve kurumların birlikte iş yapma ve iletişim köprüsü olma yolunda çok büyük ilerlemeler sağlamaktadır Sayısal uçurum (digital divide) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hızla büyümektedir Gelişmekte olan ülkelerin çağı yakalamakta kullanabilecekleri en önemli enstrüman bilişim olarak karşımıza çıkmaktadır Fakirliğin azaltılmasında bilişimin kullanımı konusunda önemli araştırmalar yapılmakta ve gelişmekte olan ülkeler bilişim üzerinden girişimciliği ve dünya pazarına erişimleri teşvik edilmektedir Bilişim sektörünün ekonomiye etkisi incelendiğinde aşağıdaki gibi bir sınıflandırma yapmak mümkündür: Bilişim ürünleri tüketicisi olarak: Bilişim sektörünün gelişimine destek sağlar Bilişim ürünlerinin kullanımı ile sektörlerde etkinlik ve verimlilik artışı ile sağlanan fayda Katma değerli işler ile yeni iş kollarının yaratılmasına imkan sağlar Bilişim esaslı inovasyonu (yenilikçi düşünce) teşvik eder Bilişim sektörü üreticisi olarak: Yerel ekonomiye doğrudan girdi sağlar ve ihracat potansiyeli çok yüksektir AR&GE gelişimini destekler Rekabetçiliği arttırır (içerde ve dışarda) Yeni iş alanları yaratır ve inovasyonu (yenilikçiliği) arttırır Yüksek katma değer ve karlılık sağlar

8 Benzer şekilde, ülke, yerel ve sektör boyutunda ekonomiler bilişim ürünlerini daha çok işlerini kolaylaştırmak ve daha etkin hizmet sunmak çerçevesinde kullanma amaçlı olarak bilgi işlem kadroları ve kurumsal bilişim kullanıcıları ihdas ederek kullanmaya başladılar. Gelinen evrede, artık bilgi işlem kadrolarının yerini bilgi servisleri ve içerik üreticileri, sağlayıcıları almaya başlarken, kullanıcılarda hem kurumsal, hem de toplumun kendisi olmaya başlamıştır. Bilişim iş hayatını destekleyen unsur olmaktan hızla çıkıp, ekonominin gelişmesinde önemli aktör olma özelliğine ulaşmıştır. Avrupa Birliği ve Amerika gibi gelişmiş ekonomiler bu gelişmeleri Bilişim Ekonomisi, Bilişim Toplumu vizyonları içerisinde ele almış ve ulusal stratejilerin oluşturulmasında en önemli unsurlardan biri olarak gündeme almıştır. Tüm bu zorluklar içinde Kıbrıs Türk toplumu, ayrı ayrı ve benzerlik ve bütünlük arz etmeyen şekillerde, küresel pazara erişmeye ve gelirini yükseltmeye çalışmaktadır. Bu ise Merkezi Yönetimin yönlendirmesi ve Yerel Yönetimlerin, (STÖ) Sivil Toplum Örgütlerinin ve (İDÖ) İş Destek Kuruluşlarının (Odaların ve Birliklerin), Özel Sektörün ve Üniversitelerin liderlik rolü üstlenmesi yönünde ciddi bir ihtiyaç doğurmaktadır. Bilişim Sektörü ekonominin büyümesi ile ilgili olduğundan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklaşa Kıbrıs Türk Toplumunun (KTT) Bilişim ile kalkınması konusunda liderlik kurumu olarak görevlendirme yapmalıdır. Rekabetçi bir Bilişim sektörünün oluşması için yapılması gereken çok yatırım, işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle bilişim alanında kümeleşme potansiyeli değerlendirilebilmeli ve bu çerçevede Üniversite-Sanayii-Sektör işbirliğini sağlayacak girişimler desteklenmelidir. Üniversite-Sanayi işbirliği temelinde düşünülmüş ve uygulamaya konulmuş olan DAÜ teknoparkta elde edilen olumsuz sonuç bu isteği kırmamalıdır. Rekabetçi bir bilişim sektörünün kısa vadede getireceği pozitif ivme göz önüne alınarak, sektörün yoğunlaştığı Lefkoşa bölgesinde bir girişim oluşturulmalıdır. Halen beklemekte olan teknopark ve inovasyon yasalarının bir an önce tamamlanması etkin ve rekabetçi sektör için kaçınılmaz gerekliliktir. Eğitim sektörünün bu inisiyatifin gerçekleşmesinde önemli katkısı olacağı şüphesizdir. Yeni nesil uzaktan öğrenim sistemlerinin gelişmekte olması yeni bir çığır açmaktadır. Halen yurtdışı programlarında yer alan eğitimler nerdeyse Kıbrıs ta yerinde verilen eğitimlerden daha pahalıya gelmektedir ve ciddi rekabet imkanı mümkündür. Bu eğitim programlarının uygulanabilmesine yönelik içeriklerin yeni nesil teknolojiye göre geliştirilmesi belli bir program çerçevesinde sağlanmalıdır. Özellikle çalıştay sırasında ortaya çıkan en önemli husus, Kıbrıs ın sosyal medya, veri merkezi, katma değer uygulamalar gibi internete talep yaratan altyapıya ihtiyaç olduğudur. Halen 30GB düzeyinde bulunan hat kapasitesi ve alternatifsizlik (TTNET) bu konuda ciddi bir engel yaratabilir. Bu nedenle orta vadede sektörün gelişmesine paralel olarak hat kapasitesi 3 misline çıkarılmalı ve TTNET dışında da alternatif güzergâhlar kesintisiz servis için düşünülmelidir.

9 4 Dünyada Bilişim Sektörünün Durumu IDC Analistleri tarafından yapılan araştırmalara göre 2013 yılından itibaren bütün (yazılım, donanım, ağ ürünleri, vb.) bilişim ürünlerine yapılacak olan yatırımlar 2.1 Trilyon doların üzerinde olacaktır. Aynı kurum tarafından önümüzdeki dönem 3. Dalga olarak tanımlanmaktadır ve birçok iş fırsatını beraberinde getirdiği belirtilmektedir. Üçüncü dalga olarak bahsedilen ürünler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. - Mobil ürünler - Bulut Servisleri - Sosyal Teknolojiler - Büyük çaplı veriler Aşağıda yer alan şekilde belirtildiği gibi, üçüncü dalga özellikle kıbrıs gibi gelişmekte olan ve nitelikli insan gücünü barındıran ülkelere ciddi fırsatlar sunmaktadır. Bu dalga da rekabet edebilmek için gerekli adımların atılması ile ülke ekonomileri ciddi getirler sağlayabileceklerdir. Şekil 1: IDC tarafından öngörülen Bilişimde 3. Dalga IDC tarafından yapılan analizlere göre önümüzdeki dönemde, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Afrika, Latin Amerika, Asya/Pasifik (Japonya hariç) bilişim alanında yaklaşık %10 luk büyümeyi yakalayacak ve toplam pazarın %51 büyüklüğünde bir pazara ulaşacaktır.

10 Pazarın gelişmekte olan ülkelere doğru genişlemesi Kıbrıs a doğru yatırımları yapması durumunda, rekabette önemli avantaj sağlayacaktır. Gartner tarafından yapılan analizlerde, Bilişim sektöründe belirleyici alanlar aşağıdahi gibi öngörülmektedir ( ). Bulut işlem Mobil uygulamalar ve medya tabletleri Sosyal iletişim ve katılım Video/Animasyon temelli uygulamalar Yeni kuşak analitik inceleme Sosyal analitik inceleme İçerik bilinçli işlem (WEB3 uygulamaları) Depolama sınıfı bellekler Birleştirilmiş işlemler (Ubiquitious computing) Bilişim Güvenliği (Cyber Security) Oyun temelli Eğitim (Gamification). Bu yeni alanlardan yeni rekabet sahalarının aşağıdaki gibi oluştuğu vurgulanmaktadır. Oyuncuların aşağıdaki konularda gelişmiş olması önemli avantaj sağlayacaktır. Teknoloji sayesinde «Off-shore» iş piyasası gelişmeye devam edecektir, yüksek nitelikli işgücüne ihtiyaç vardır Google Docs, Zoho, Salesforces.com gibi bulut platformlarına yöneliş hızlanmaktadır İnternete dayalı mobil teknolojiler Sosyal medya gittikçe büyümektedir Kitleler bilgi edinmek ve yönetmek için yeni yollar araştırmaktadır (Semantik WEB) Aşırı bilgi yığınları (Storage, analitik inceleme, v.b.) Siber güvenlik Yeni kuşak uzaktan eğitim sistemleri Oyun temelli öğrenme Önümüzdeki dönemde bilişim alanında firmaların aşağıdaki konulara yönelmesi ve uzmanlaşması beklenmektedir. Elektronik kitaplar, içerik, eğitim Mobil uygulamalar Arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality)) Oyun temelli öğrenme

11 Harekete duyarlı işlem (Gesture-based) Öğrenme analitiği (Yoğun veriler) Uluslararası finans modellerinde değişiklik (mobil bankacılık, ödeme sistemleri) Operatör çeşitliliğinde artış (Data, Internet, Electronic Media, Mobile Cellular, VoIP, VSAT, WEB TV, IPTV, vb.) Platformlara API eklentileri geliştirme (VAB, VAS, vb.) Dağıtık Geliştirme, ekipler Data Monitor tarafından yapılan araştırmaya göre tüm dünyada ki yazılım sektörü 2011 yılı itibarı ile %8,2 lik büyüme ile 267 Milyar USD ye ulaşmış bulunmaktadır yılında yaşanan gerilemeden sonra sadece yazılım sektörü ile sağlanan bu sonuç birçok ülkenin ekonomisinden daha büyüktür. Yapılan analizlere göre sektörün özellikle yenilikçi ürünlerin devreye girmiş olması ile 2015 yılına kadar %7,7 lik bir büyüme göstereceği ve 2015 yılına kadar 350 Milyar USD lik bir hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir. Halen yazılım dünyasının lideri olan Microsoft, yenilikçilik konusunda sıkıntı yaşamakta ve yeni ortaya çıkan yenilikçi firmalar (google, facebook, twitter, crytek, ANS, Onyx, salesforce vb.) pastayı paylaşmaktadır. Sektörün büyümesinde etkin olan teknolojiler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. - Devamlı büyümekte olan veri kapasiteleri - Mobil uygulamalar - Bulut Bilişim teknolojilerine geçiş - Yeni gelişmekte olan piyasalar 2011 sonuçlarına bilişim sektöründe hızla büyüyen ve gelişen, aynı zamanda ve birbiri ile bağlantılı trendler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. - Kurumsal Sosyal Yazılımlar - Sanal Donanım Yazılımları - Ekip İşbirliği uygulamaları Uygulama geliştirme pazarında ise veri tabanı yönetim sistemleri önemli bir paya sahip olarak en hızlı büyümeyi sağlamıştır. Yazılım sektörünün dünyadaki konumunun belirlenmesinde aşağıdaki gibi bir sınıflandırma yapılmaktadır. Özellikle hızla büyüyen alt sektörlerin temelinde yer alan bu unsurlar kendi içerisinde de yeni fırsatların yaratılması ile göreceli büyüklüklere ulaşmış bulunmaktadır. 4.1 Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Open Source Conference-2012 sunuşlarında açıklanan aşağıdaki sonuçlar hızlı büyümeyi gözler önüne sermektedir.

12 Açık kaynak kodlu/ücretsiz uygulamalar gelişim evrelerini tamamlayarak belli olgunluk düzeyine ulaşmıştır. Birçok kurum kurumsal ve internet tabanlı uygulamalarını artık güvenli bir biçimde açık kaynak kodlu sistemlere dayandırmaktadır. Bu konu da bu sektörde yeni fırsatlar yaratmaktadır. Açık kaynak kodlu (OSS) uygulamalarının 2017 yılına kadar piyasanın %50 sine tekabül edeceği öngörülmektedir. Bunun yanında aynı dönemlerde misyon kritik uygulamaların %99.9 unun OSS platformunda işletileceği öngörülmektedir Mobil uygulamalarının %19 u, Mobil işletmelerin %15 i, Bulut bilişim uygulamalarının %40 ı sistemleri OSS tabanına oturtmuş ve yazılım maliyetlerinde ciddi avantajlar sağlamıştır. IDC tarafından açıklanan verilere göre OSS endüstrisinin, %22 lik bir büyüme ile 2013 yılında 8 Milyar USD lik bir paya ulaşacağı öngörülmüştür. Açık Kaynak kodlu ve özgür yazılımlar Kıbrıs ın iç pazarı için ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. İç pazarda yetkin olmayan firmaların bu yazılımları kullanarak iç piyasayı daraltmaları ve sürdürülebilir olmayan çözümlerin geliştirilmesi. Ancak, bu konuda yatırım yapılarak bu konudaki ürünlerde uzmanlaşmayla beraber değer katan yazılımlar geliştirmek sureti ile ciddi kazanç fırsatları olduğu da açıktır. 4.2 Mobil Uygulamalar Mobil geniş ağ bağlantılarının yaşamımıza girmesi ile mobil uygulamalar önem kazanmıştır. Toplumun internete erişiminde mobil bağlantılar daha çok öne çıkmaya başlamıştır. Halen 1 Milyar civarında olan abone sayısının 2016 da 4 Milyara ulaşması beklenmektedir. Bu durum mevcut tüm iş yapma şekillerini değiştirecek ve yazılım endüstrisi açısından birçok fırsat sunacaktır. Ayrıca Mobil araçların sağladığı Augmented Reality imkânı ile birçok farklı amaç için yazılım geliştirme fırsatı doğacaktır (m-sağlık/teşhis, m-turizm, vb.) yılı içerisinde yapılan analizlere göre, 2010 yılında 9 Milyar, 2011 yılında ise 29 Milyar mobil uygulama mobil araçlar tarafından indirilmiştir. Google-Android tabanlı yazılımlar yaklaşık olarak %44, Apple-IOS tabanlı yazılımlar ise %31 civarında indirilmiştir. Mobil uygulama satışlarından elde edilen gelir 2011 yılı için yaklaşık 7.3 Milyar USD dir ve 2015 yılında 36.7 Milyar USD büyüklüğüne erişecektir. 4.3 Bulut Bilişim Uygulamaları Önde gelen analistlerin yaptıkları tahminlere göre yeni iş hayatı tabanlı uygulamaların SaaS ortamlarında kullanımlarının Pazar büyüklüğü 2015 yılında toplam uygulamaların %24 üne ulaşacaktır. Tüm dünyadaki uygulamaların %13,1 inin SaaS platformunda işletileceği öngörülmektedir yılında 8,7 Milyar USD olan Bulut Bilişim SaaS uygulamalarının pazar hacminin 2013 yılında 16,7 Milyar USD lik bir büyüklüğe erişeceği öngörülmektedir. Mobil tabanlı SaaS uygulamaları 1,2 Milyar USD lik bir pazara ulaşmıştır yılında ise 3,7 Milyar USD ye erişmesi beklenmektedir.

13 Bulut Bilişim piyasasının 2011 yılında 40.7 Milyar USD olan hacminin 2020 yılına kadar 241 Milyar dolara büyümesi beklenmektedir. Bulut Bilişim uygulamaları Kıbrıs iç pazarı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kıbrıs dışında yer alan bulut bilişim sağlayıcılarına iç pazarın kaptırılması ve iç pazarda geliştirilecek uygulamaların önünün kapanması söz konusu olabilecektir. Halen Kıbrıs dışında verilen bulut bilişim hizmetlerinin hem fiyatlarının yüksek oluşu ve kurumsal bilginin bu sistemlerde tutulmasına karşı olan mevcut direnç, bir fırsat olarak değerlendirilebilir ve bulut bilişim uygulamaların da önemli pozisyon elde edilebilir. 4.4 Sosyal Medya Uygulamaları E-Ticaret, m-ticaret ve sonunda f-ticaret ile sosyal medya uygulamaları birçok iş yapma biçimini baştan değiştirdi. Ülkeler bu nedenle kendi sosyal medya uygulamalarını geliştirme yolunda ilerlemeye başlamışlardır. Sosyal ağ yazılımları üzerinde yazılımcılar tamamlayıcı yazılımlar geliştirmekte ve bu uygulamaları yine sosyal ağlar üzerinde pazarlayabilmektedir. Sosyal ağlar aynı zamanda reklam/tanıtım/iletişim için oldukça etkin düşük maliyetli ortam sunar yılında sosyal medya iletişim servislerinin kurumsal e-posta hizmetlerinin %20 sinin yerine geçeceği öngörülmektedir. Nisan 2012 itibariyle yapılan analizlere göre dünyada halen 850 milyon facebook, 465 milyon twitter, 91 milyon linkedin, 30 milyon instagram, 10,4 milyon Pinterest kullanıcısı mevcuttur yılı içerisinde sosyal ağ uygulamaları üzerinden elde edilen gelirin 4.8 Milyar USD olduğu tahmin edilmektedir. Yıllık olarak %35,6 oranında bir artış söz konusudur. Yeni gelişen Kurumsal Sosyal Ağ uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. VOIP ve Messenger tarzı platformlar üzerine geliştirilen bu yapılar ile daha verimli ve etkin iletişim sağlanan çalışma ortamları kurulmaktadır. Bu sayede işletmeler gerçek zamanlı bilgiye erişme, içerik dağıtımı, hızlı bilgilenme (rating), daha iyi ölçüm ve analitik inceleme imkânları ile hızla gelişen pazardır. Kurumların bu alanda yatırımlarının 2013 yılı sonuna kadar 4.6 Milyar USD ye ulaşması beklenmektedir. 4.5 Bileşen (Katma Değer) Uygulamaları Telekom servisleri, Mobil operatörler, ERP üreticileri, CRM uygulamaları, Sosyal medya uygulamaları, CMS uygulamaları vb. tarafından sağlanan yazılım hizmetlerine ek olarak geliştirilen ve o hizmetin parçasıymış gibi sunulan hizmetler piyasasıdır. Mobil uygulamalar kısmında belirtilen aboneler göz önüne alındığında bu tamamlayıcı servislerin sağlayacağı fırsatlar göz-ardı edilemez. Mobil operatörler üzerinden sağlanabilecek katma değerli servis yazılımlarının hacminin 2016 yılında 25.6 milyar USD ye ulaşması beklenmektedir.

14 4.6 Güvenlik Yazılımları Mobilite arttıkça, internet kullanımı yaygınlaştıkça risk ve tehlikelerde aynı oranda artmaktadır. Kurumsal/Kişisel bilgi güvenliği ciddi risk altındadır. Bu nedenle güvenlik yazılımları pazarı sürekli gelişme göstermektedir yılı itibarı ile güvenlik yazılımlarından elde edilen gelir 17,7 Milyar USD civarındadır ve pazar her yıl %7.5 oranında büyümektedir. Global mana da sadece mobil uygulamalarda güvenlik sektörü büyüklüğünün 2012 yılı içerisinde 1,6 Milyar USD ye ulaşması öngörülmektedir yıl içerisinde güvenlik (data, network, sistem) yazılımlarına, sadece AB tarafından 18 Milyar Euro ayrılması planlanmaktadır. Bilişim güvenliği sektörüne giriş ilk aşamada Kıbrıs üstesinden gelinmesi için en zor konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu pazarın hem stratejik önemi ve getireceği fırsatlar göz önüne alınarak acil yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Ağ güvenliği konusunda test merkezlerinin sağladığı ciddi kazançlar göz önüne alınarak kısa sürede yasal düzenlemelerle birlikte halen malta, Luxemburg, vb. gibi ülkeler ile rekabet edilebilir. 4.7 Kıbrıs ta Durum Ülkedeki politik sorunlardan dolayı Kıbrıs menşeli firmaların uluslararası platformlarda yasal zeminleri güvenilir değildir. Devam eden izolasyonlardan dolayı sektörde faaliyet gösteren firma ve şahıslarda bir yılgınlık ve umutsuzluk söz konusudur. Ayrıca piyasada çok büyük projeler yapma imkânı bulunmadığından ve sürekli belirsizlikler hâkim olduğundan; firmaların yetkinlikleri ile daha çabuk sonuca ulaşabilecek kısa vadeli ve az yatırım gerektiren ürünler çıkartma konusunda fırsatlar bulunmaktadır. Profesyonel anlamda paket yazılım geliştirme için gereken proje yönetimi, sermaye, tasarım ve test konularında maalesef kaynaklar yeterli değildir. Sadece birkaç firma bu düzeyde kendini geliştirmiştir. Kıbrıs ta yetişen bilişim gücü, yukarda belirtilen bu olumsuzluklar nedeni ile, yurt dışına yönelmekte ve bu sorun da profesyonel bir sektörün ortaya çıkması gelişimi açısından önemli bir engel teşkil etmektedir. Özetle sektörün durumuna bakıldığında aşağıdaki hususlar göze çarpmaktadır. Kuzey Kıbrıs ta Bilişim sektörü sınıflandırması henüz yapılmamıştır, DPÖ tarafından çalışma yürütülmektedir Maliye (2010) resmi verileri baz alındığında; Bilişim sektörü büyüklüğünün veriye tabi GSMH nin %6 sı kadar (~40 Milyon TL) olduğu gözlemlenmektedir Sektör gelirlerinin düşük olması nitelikli istihdam konusunda önemli bir engeldir Ön-lisans, lisans eğitimi alan yerel nüfusun, diğer öğrencilere oranı azdır (yaklaşık %20) ve öğrenciler mezuniyet sonrası Ada da kalmamaktadır. Alınan bilişim eğitiminin kalitesi adaya tam olarak yansıyamamaktadır. Firmalar günün koşullarına göre yetişmiş elaman bulmakta zorluk çekmektedir, eğitilen elemanın kalıcılığı garanti değildir

15 Öğrencilerin yerel/global ihtiyaçlara uyumlu uzmanlaşmış olarak mezun olma ve uzmanlaşma alanı kısıtlıdır İletişim Sektörü Telekom altyapısı ve mobil iletişimde yüksek penetrasyon seviyelerini yakalamıştır Ses ve veri iletişim maliyetleri oldukça yüksektir Karasal ve uluslararası iletişim altyapılarında önemli ilerleme sağlanmıştır Haberleşme yasası tamamlanmış, kurul oluşmuş ve tüzükler üzerine çalışmalar devam etmektedir Pazar ihtiyaçları, Kuzey Kıbrıs ın önünü açacak şekilde gelişmiştir, «off-shore» servis ve yazılım endüstrisinin önü açıktır Bilişim hizmetleri operatörlüğünün desteklenmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması için altyapı oluşmaktadır Pazar ihtiyaçlarına göre uzmanlaşma (Eğitim ve sertifikasyon) konusunda farkındalık mevcuttur DPÖ nün NACE 2.0, CPT ve Prodcom esaslı veri tabanı kurma hedefi mevcuttur Halen Telefon ve Internet operatörleri piyasaya domine etmektedir ve bu alanda hizmet veren firma sayısı oldukça kısıtladır. Yazılım ihracatı nerdeyse yok denilecek kadar azdır ve kişisel çabalarla bazı uygulamaların Türkiye, dünya pazarlarına açılma girişimleri mevcuttur. Yetişmiş insan gücü konusunda istatistik mevcut değildir Özellikle dış-kaynak ihracatına esas olacak sektörel uzmanlaşma ve yetkinlik verileri mevcut değildir (CMMI, ITIL, COBIT, TickIT, v.b.) Teknopark mevcuttur ancak yetkin değildir. INWAY, SLB yasaları komisyonda beklemektedir AR&GE çalışmaları yok denecek kadar azdır Sertifikasyon maliyetleri firmalar için oldukça zorlayıcı unsurdur ve maliyetleri oldukça yüksektir Donanım, Ağ ürünleri garantileri konusunda izolasyon kaynaklı önemli sorunlar mevcuttur Vergisel düzenlemelerde bilişim şirketlerine AR&GE ve eğitim desteği sağlanması konusunda kamuda bilinç mevcuttur Teknoparklarda Kuluçka merkezi, İş melekleri yapısına destek sağlanması için kamuoyu oluşturulması konusunda STK lar ve üniversiteler çalışmaktadır. Özellikle öğrencilerin üretkenliğine yönelik uygulama merkezlerinin kurulması kalıcılığı iş gücü yaratacaktır Sanal ve gerçek şirket birleşmelerinin sağlanması, sektörü bir arada tutacak liderlik mekanizmasının güçlendirilmesi (Vakıf, meclis, kümelenme vb.) konusunda çalışmalar gündeme gelmektedir

16 Demo, Mesleki Eğitim merkezleri konusunda yatırım gereksinimi vardır Üniversiteler tarafından sektöre spesifik eğitim bölümleri mevcuttur (CISCO Academy, SAP Acedemy, vb.) ve yaygın katılım ihtiyacı vardır. Önceki bölümlerde yer alan konularda firmaların kendilerini geliştirmelerine ciddi ihtiyaç vardır. Ancak, şirketlerin çok küçük olması sebebiyle toparlayıcı, pazara ulaşmayı sağlayan, insan kaynaklarının gelişmesine katkı koyacak koordinatörlüğe ihtiyaç vardır. Buna bir ölçüde bilişim alanında kümeleşme denilebilir.

17 5 Metodolojik Yaklaşım Kıbrıs ın kuzeyi için bilişim sektörü stratejisi hazırlanmasında uygulanan metodoloji aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: Şekil 2: Bilişim Sektörü Stratejisi hazırlanırken uygulanan Metodoloji Seçilen metodoloji çerçevesinde öngörülen faaliyetler daha detaylı olarak aşağıdakileri içermektedir: Faaliyet 1 Mevcut Durum Analizinin Yapılması: Bu faaliyette strateji hazırlanırken kullanılmak üzere adanın kuzeyinde fiziki, coğrafi, demografik konulardaki ve genel sosyo ekonomik bağlamdaki temel özelliklerle ilgili veri toplanması ve analizi yapılmaktadır. Faaliyet 2.1 e-hazırlık Çalışması: Başlangıç çalışmasında da gözlemlenmiş olduğu üzere Bilişim Sektörü stratejisi için sektörün mevcut kapasitesi konusunda güncel veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla metodolojik anketler yoluyla yerinden veriler toplamak amacıyla ayrı bir çalışma yapılmıştır. Eğitim ihtiyaçları dâhil, hizmet sunumuna ilişkin anket (ek-1 de yer alır) yapılmıştır ve Bilişim sektörü anketlerinde yer alan kısımlar stratejik açıdan değerlendirmede kullanılmaktadır.

18 Faaliyet 2.2a Bilişim Sektörü Çalışma Grubu: Tüm paydaşlardan gerekli olan tüm katılımcıların bulunduğu çalıştay ın gerçekleştirilmesi ve bu çalıştay sırasında stratejinin tartışılması amacıyla temel rol sahibi paydaşlardan (AB Koordinasyon Merkezi, KOBIGEM, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Bilişim Derneği, KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, Sektör Temsilcisi Firmalar, Second Project) oluşan küçük ve etkili bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Kamu kurumları, STÖ ler ve Özel Sektör temsilcileri stratejinin yol haritasını tartışmalı ve faaliyetleri süreklilik için desteklemelidir. Faaliyet 2.2b Çalışma toplantıları: Strateji, çalışma grubu toplantıları ve davet edilen katılımcıların çalışma toplantılarıyla oluşturulmaktadır. Bu çalışma toplantıları katkısı ile çalıştay faaliyetleri planlanmış ve organize edilmiştir. Faaliyet 3 Strateji için vizyon: Vizyon, Kıbrıs Türk Toplumunun bilişim konusunda gelecekte olmak istediği noktayı daha analitik bir şekilde ortaya koyar. Vizyon toplumun geleceğiyle ilgili iyimser bir görüş yansıtmaktadır. Vizyon strateji çalıştay oturumlarında bir girdi olarak kullanılmaktadır. Faaliyet 4 Çalıştay: Yukarıda belirtilen faaliyetlerin tamamlanmasıyla, Bilişim Sektör stratejisinin tüm temsilcileriyle birlikte bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Vizyon belgesinde bulunan saha çalışmasının temel bulguları bu çalıştay da sunulmuştur ve ayrı çalışma grupları moderatörler gözetiminde belirlenen başlıklar üzerinde tartışmalarını yapmışlardır. Çalış taylar 29.Mayıs.2012 ve 19.Aralık.2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Faaliyet 5 Bilişim Sektör Stratejisi Rapor Hazırlığı: Bu faaliyette Kıbrıs Türk Toplumu Bilişim Sektörü stratejisinin veya yönünün belirlenmesi sürecini ve sermaye ve çalışanlar dahil bu stratejiyi uygulamak için gerekli olan kaynakların ayrılmasına ilişkin kararların alınmasını içermektedir. Stratejik Planlama Strateji çok önemli bir faaliyet olan ve hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması için belirlenen önceliklerin yol haritasını ortaya koyan Stratejik planlamayı kapsar. Bu çerçevede, etkili ve başarılı adımlar atabilmek açısından Kıbrıs ın kuzeyinin Bilişim Sektörü stratejisi için spesifik bir vizyon ve buna ilişkin bir strateji geliştirilmiştir. Strateji aynı zamanda çalıştay da değerlendirilen vizyonun uygulanması ve gerçeğe dönüştürülmesinin yolunu ortaya koyar. Bu strateji daha sonra, Kıbrıs Türk Toplumuna ait kamu sektöründeki amaçlara ulaşmak için gereken uygulama alanlarını ele alan özel hedeflere ayrılmaktadır. Bu hedefler, öngörülen kamu sektörü tarafından sağlanan bilgi hizmetleri sunumu ve kullanımı artışının sağlanması için, belirlenen yerel ihtiyaçların ele alınmasını amaçlayan önceliklere dönüştürülecektir. Son olarak, yukarıda belirtilen öncelikler, başarılı bir Bilişim Sektörü stratejisi uygulaması için Kıbrıs Türk Toplumu özel ihtiyaçlarını ele almak amacıyla yerel paydaşlar tarafından gerçekleştirilecek spesifik faaliyetler olarak belirlenecektir. Sektör oyuncuları, bu sonuçları irdelemelidir ve eksik bulunan unsurlar düzeltilerek stratejik hedeflere ulaşma doğrultusunda çalışılmalıdır.

19 6 Bilişim Sektörü Düzeyi Bilişim Sektörünün mevcut düzeyi stratejinin belirlenmesinde ön önemli unsurlardan biridir. Sektörün durumu ve gelinmek istenilen noktanın belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Kıbrıs ın oldukça küçük bir Pazar olmasına karşın halihazırda bütün bilişim firmalarını kapsayan bir envanter bulunmamaktadır. Bu envanteri oluşturmaya yarar sağlayacak olan veriler, ilgili kamu kuruluşları tarafından sağlanan bilgilerle birleştirilmek sureti ile oluşturulmuştur. Bu sayede firmaların adres, direktör, telefon, e-posta adreslerine ulaşılabilmiş ve yazışmalar, görüşmeler başlatılabilmiştir. Bu çalışma kapsamında her büyüklükte 200 civarında bilişim firması belirlenmiştir. Bilişim sektörü ile ilgili spesifik verilerin oluşturulabilmesi açısından elde edilen bu veriler kullanılarak özel bilgilerin toplanılabilmesi amaçlı anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmasının gerçekleşmesi konusunda çalışma grubu ile müşterek hareket edilmiştir. Anket soruları titizlikle hazırlanmış, ilgili kurum ve kuruluşların, bireylerin görüşü alınmıştır. Bu çalışmaların akabinde Second Projesi tarafından on-line anket formu oluşturulmuştur. Anket çalışması Bilişim Derneği ve Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından sektöre duyurulmuş ve defalarca hatırlatmalar sonucunda ancak 50 tane firmadan cevap alınabilmiştir. Kurulan bu altyapının her yıl tekrarlanması ve revize edilmesi konusunda hemfikir olunmuştur. Bundan sonraki anket çalışmalarının STÖ ler tarafından yürütülmesinin uygun olacağı belirlenmiştir. Yapılan anket çalışmasının içeriği ek-2 de yer almaktadır. Sektörün örneklenmesi açısından kullanılan bu veriler kuşkusuz yeterli değildir, ancak ilk bakışta sektörün hangi durumda olduğu ve gelmesi gereken nokta hakkında oldukça faydalı bilgiler sağlamaktadır. 6.1 Bulgular Bu anket sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir. Bilişim firması sayısı nicelik olarak fazladır ancak büyüklük olarak düşüktür Küçük ve orta boy şirketler; bilişim ürünlerinin satışında, danışmanlık ve serviste yoğunlaşmıştır (%70) Büyük şirketler; ürün satışı, yazılım üretim ve serviste yoğunlaşmıştır (Telekom şirketleri, Toptan ve Perakende) Bilişim ürünleri üretimi yok denecek kadar azdır (Donanım, komponent üretimi, vb.) Yerel piyasa çok daralmıştır ve özel sektör açısından kamu işleri durma noktasındadır Uluslararası rekabete, dış-kaynak sağlamaya fırsat sağlayacak proje deneyimi çok kısıtlıdır

20 6.2 Uzmanlaşma gerekleri Firmaların aşağıda belirtilen alanlarda uzmanlaşma konusunda önemli eksiklikleri olduğu ve bu konularda eğitim ihtiyaçları bulunduğu belirlenmiştir. (Dış kaynak hedeflerine uygun olarak) Yazılım ürünleri Katma Değer Yazılımları (Add-on Module for Google, Facebook, Joomla, Drupal, SugarCRM, oscommerce vs.) Oyun, Eğlence yazılımları ve altyapıları SaaS uygulamaları geliştirme Mobil uygulama geliştirme Bilişim Servisleri (mail, web sayfası, e-ticaret, vb.) Portal Çözümleri Elektronik Belge Yönetimi Open Source çözümler (B2B, CRM, ERP tarzı çözümler) Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama VAB, VAS çözümleri Dış Kaynak kanalları o o o Sektörel Uzmanlaşma Metodolojik/Standartlarda uzmanlaşma Kurumsal sertifikasyonlar o Çalışanların sertifikasyonları E-İşletme ve E-Ticaret Çözümleri geliştirme o o o o Paket ve Veri Merkezi tabanlı çözümler Ödeme Sistemleri Yönetim Bilişim Uygulamaları Karar Destek Uygulamaları o Finans/Bankacılık uygulamaları o Data-Mining, Analitik (Veri madenciliği) Uygulamaları Uzaktan eğitim sistemleri Mesleki Eğitim Materyalleri, İçerikler Sertifikasyon eğitimleri Sertifikasyon merkezleri Kampüs Black-board sistemleri

21 Bilişim Güvenlik Sistemleri, ürünleri Telif hakları ISO 27001, Bilişim Denetimi Bilişim Güvenliği uygulamaları (PKI, Mobil imza, 3D, Ulusal güvenlik, vb.) 6.3 İstatistik sonuçlar Bilişim firmalarının ağırlıklı olarak Lefkoşa bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. 0% 0% 13% 13% Lefkoşa (A1) Girne (A2) Mağusa (A3) 13% 61% Güzelyurt (A4) İskele (A5) Yanıt yok Şekil 3: Bilişim firmalarının bölgesel dağılımı Ortalama çalışan sayısı firma büyüklükleri hakkında bilgi vermektedir. Bu veriler ışığında bakıldığında, önemli yığılmanın 1-10 kişi arasında olduğu görülmektedir. 2% 0% 13% 26% 33% 1-4 kişi (A1) 5-9 kişi (A2) kişi (A3) 26% kişi (A4) 250 üstü (A5) Yanıt yok Şekil 4: Ortalama çalışan sayıları

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri Mayıs 2015 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar 2 3 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri. 11 Mayıs 2017, İstanbul

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri. 11 Mayıs 2017, İstanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri 11 Mayıs 2017, İstanbul İçindekiler 1 2 3 4 5 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi HEKSAGON MUHENDİSLİK ve TASARIM A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ YENİLİK MODELİ SUNUM

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Hakkında ARGE SECOPS EĞİTİM MSSP SOME / SOC PENTEST. BGA Bilgi Güvenliği A.Ş.

Hakkında ARGE SECOPS EĞİTİM MSSP SOME / SOC PENTEST. BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. 1 Hakkında BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. ARGE 2 Siber güvenlik dünyasına yönelik, yenilikçi profesyonel çözümleri ile katkıda bulunmak amacı ile 2008 yılında kurulan BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. stratejik siber

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN DIGITAL PAZARIN ODAK NOKTASI e-ticaret RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 5 Haziran 2014 Sabancı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur BuluTT TÜRK TELEKOM Gurubu Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur Gelirde Türkiye telekom pazarında %46 pazar payı ~15 milyon erişim

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

intercomp.com.tr İşinizi büyütmenin en hızlı yolu Bilişimde doğru çözüm ortağınız

intercomp.com.tr İşinizi büyütmenin en hızlı yolu Bilişimde doğru çözüm ortağınız En doğru Teknoloji Yatırımı için Intercomp'u tercih edin! biz kimiz? Kuruluş, 1993, Bilişim 500 sıralamasında bilişim hizmetleri sıralamasında ilk 30 da, Sistem Entegratörü, 45 kişiden oluşan seritifikalı

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 İÇERİK 1. Ar-Ge Hedeflerimiz 2. Ar-Ge Önceliklerimiz 3. Teknoloji Yatırımlarımız 4. Ar-Ge Projelerimiz

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

"Bilişimde Devrime Devam"

Bilişimde Devrime Devam "Bilişimde Devrime Devam" Melih Murat Kıdemli Analist, BT Hizmetleri Copyright 2012 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Küresel Belirsizlik Çağında Yönetim Geleceğimizi

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı, Destekler 15 Eylül 2015 Sevim Tekeli İSEK - Neden Kümeleniyoruz? Ulusal Sağlık Endüstrimiz % 85 dışa bağımlı, ve

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ EĞİTİM DUYURUSU

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ EĞİTİM DUYURUSU İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ EĞİTİM DUYURUSU İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR? Halen ülkemizde firmalarımız ve iş destek mekanizmalarımız (ihracatçı birlikleri ve meslek örgütleri) proje bazlı çalışma

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Fikri Haklar Yönetimi

Fikri Haklar Yönetimi Fikri Haklar Yönetimi Fikri Haklar ve Stratejik Ar-Ge Yönetim Süreçleri Konferansı Koç Üniversitesi İstanbul 28 Haziran 2013 Samir Deliormanlı Fikri Haklar ve Lisanslama Yöneticisi Koç Holding A.Ş. Fikri

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İşletme İş Planı Hazırlama Eğitimi 16 Ağustos 2014 Eğitmen: İlke Erdal ve Oya Barçın Eğitimin Amacı Katılımcıların iş planı yapılmasının önemini ve amaçlarını kavramalarına

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri. 31 Mayıs 2016, Istanbul

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri. 31 Mayıs 2016, Istanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2015 Pazar Verileri 31 Mayıs 2016, Istanbul İçindekiler 1 2 3 4 5 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

Stratejik Plan Özeti

Stratejik Plan Özeti Stratejik Plan Özeti 2017-2021 www.aselsan.com.tr ASELSAN, yenilikçi teknolojilerden, bilimsel yaklaşımlarla kazanılmış birikimden ve etik değerlerden asla ayrılmadan başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak

Detaylı

Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu)

Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu) II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu) Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik

Detaylı

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi Tülay Akarsoy Altay, TTGV Baş Uzman 22 Eylül 2011, Başkent OSB İhtiyaç Analizi Uygulama Yöntemi Firmanın teknolojik yeteneklerinin, yenileşim süreç ve bileşenlerinin

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri Mayıs 2014 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar 2 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri 900+ Çalışan 45 Ülke 800+ İş Ortağı 2.500 Kişilik Ekosistem 85,000 Aktif Müşteri Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında kurulan Logo, Türkiye nin yenilikçi yazılım

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı