Yıldız Dağları nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıldız Dağları nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi"

Transkript

1 YILDIZ DAĞLARI DOĞA EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME PLANI YILDIZ DAĞLARI BİYOSFER PROJESİ RAPORLAR SERİSİ

2 Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Doğa Eğitim Merkezi İşletme Planı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yıldız Dağları nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi Hazırlayanlar: Güven EKEN tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA ve Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. Planın hazırlanması için görüşülen ve katkı alınan kişiler; İsmail Gültekin (Kırklareli Vali Yardımcısı), Fikri Erbaş (Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürü), Michael Gren (Teknik Yardım Ekibi- Ekip Lideri), Tuna Soykan (Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı, Kırklareli Hareketi Derneği Başkanı), Taner Erşen (Kırklareli Istranca Gençlik Doğa Sporları Kulübü Başkan) Nihat Özge (Kırklareli Istranca Gençlik Doğa Sporları Kulübü Üye), Nalan Güven (Kırklareli Müze Müdürlüğü Arkeolog), Erdinç Kurt (Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü - Çakmaktepe İşletme Şefi), Aygül Çıngar (Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü), Münür Saygın (TEMA Kırklareli - Anadolu Üniversitesi - İl Temsilcisi) Muzaffer Kurt (İl İzci Kurulu Temsilcisi), Büşra Sevim ( Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü), Filiz İhtiyar (Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü), Erol Özkan (Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü), Tahir Işık (İğneada Belediye Başkanı), Zeynep Büker (Proje Asistanı), Mesut Yaşar Kamiloğlu (Proje Teknik Destek Ekibi), Sevgi GÜL (Proje Teknik Destek Ekibi), Reyhan Akarsu (Milli Parklar daire Başkanı) Ankara, 2010 Doğa Eğitim Merkezi İşletme Planı; Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kırklareli ne 28 km. Bulgaristan sınırına 8 km. mesafede Dereköy ün bitişiğinde tadilatı tamamlanan Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi için hazırlanmıştır.

3 İçindekiler ÖNSÖZ YÖNETICI ÖZETI ÇALIŞMANIN GENEL TANIMI VE KAPSAMI ÜRÜNLER VE HIZMETLER MEVCUT PAZAR VE PAZARLAMA ARAÇLARI YÖNETIŞIM VE YÖNETIM ORGANIZASYONEL SENARYOLAR MERKEZIN GENEL ÖZELLIKLERI VE FONKSIYONLARI DOĞA EĞITIM MERKEZININ KULLANIM VE UYGULAMA İLKELERI EKLER EK I- Iş Tanımı (Merkezde görev alması öngörülen yönetici, eğitimen ve teknik işler sorumlusuna ait detaylı iş tanımları) Ek II-Harcamalar EK III- Bu raporun hazırlanması sırasında kendileriyle görüşülen esas paydaşların listesi 26 Ek IV Örnek-Taslak İşbirliği Protokolü EK V. Taslak Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi Yönetim, Bakım, Koruma, Temizlik Ve Teknik Hizmet Alımı Şartnamesi... 31

4 ÖNSÖZ Doğa eğitimi sadece öğrenme demek değildir. Bizim bireysel hırslarımızla değiştirmeye çalıştığımız çevreyi tanıma ve aynı zamanda gelecek için kaynakların sürdürülebilirliğini de anlamaya çalışmaktır. Yine doğa eğitimi; doğal kaynakların tanınması, öğrenilmesi ve korunmasının yanı sıra doğayı iyi yönetme, doğayı yerinde yaşayarak ve tanıyarak bilgiye dayalı kararlar üretme ve bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma ve gelecek nesillere bırakabilmek için sahiplenmeyi sağlamada en etkili bir araçtır. Doğayı anlayabilmek için öğrenmek ve bilmek gerekir. Bunun için de en etkili araç doğayı doğada öğrenme ve anlama yani yaparak ve uygulayarak öğrenmedir. Doğaya olan olumsuz etkileri ortadan kaldırmanın diğer bir yolu da doğayı bilen ve ona dost bireylerin yetiştirilmesidir. Her alanda olduğu gibi doğayı öğrenme ve öğretme sürecinin en temel hedef kitlesi ise elbette ki çocuklarımızdır. Çünkü bugünün küçüğü yarının büyüğü ve karar vericisi olacaktır. Ve atalarımızın da söylediği gibi Ağaç yaş iken eğilir. Geleceğimiz olan çocuklara tüm insanlık için çok önemli olan doğamızı, kaynaklarımızı ve çevreyi tanıtmak ve sahiplenmelerini sağlamak öncelikli amacımız olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda gerek ulusal ve gerekse uluslar arası düzeyde pek çok girişimler olmaktadır. Doğa eğitim merkezlerinin oluşturulması, doğa kampları ve düzenli doğa eğitim programlarının uygulanması bunlardan bazılarıdır. Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi Projesi de Yıldız Dağlarının ha. lık kısmında doğal kaynakları ortaya koyarak tanıtma ve doğadaki işleyişin anlaşılmasına katkıda bulunmaya yönelik bir dizi çalışmayı desteklemiştir. Çünkü bozulan doğal dengenin düzelmesinin, çevre kirliliğinin ve yer kürenin karşı karşıya geldiği diğer bazı felaketlerin önlenmesinin bir yolu da öncelikle sorunu, mevcut durumu ve değerleri ortaya koymak ve nihayetinde doğayı bilen ve tanıyan doğaya dost bireyler yetiştirmekle mümkün olabilecektir. İşte, hem Yıldız Dağlarının sahip olduğu eşsiz ve nadir ekosistemleri geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtmak, hem de doğayı doğada yaşayarak ve uygulamalı olarak öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi tesis edilmiş ve bu merkezin amaç doğrultusunda işletilmesine ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bir İşletme Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu işletme planı ile doğa eğitimlerinde kullanılmak üzere tesis edilen, her türlü ekipman ve materyal ile donatılan merkezin planlı ve programlı olarak işletilmesi ve öncelikle Yıldız Dağları nda yaşayanlar ve daha sonrasında geniş bir yelpazeye hizmet verebilecelecek bir merkez haline getirilmesi hedeflenmektedir. Merkez için hazırlanan işletme planı merkezin işletilmesinde gerekli olacak her türlü ihtiyacı ve yapılabilecekleri tanımladığından uygulayıcılara yol gösterici ve yönlendirici nitelikte olacaktır. Doğa Eğitim Merkezi, Yıldız Dağları Biyosferinin sembolik merkezi olacak şekilde, bölge sakinleri ve her yaştan ziyaretçiler için alanın ekosistemlerine odaklanmış yıl boyu doğa eğitimi sağlayabilecek özellikte tesis edilmiştir. Ayrıca, doğrudan ya da dolaylı olarak Yıldız Dağları Biyosferi nin yerel ekonomisine de katkıda bulunabilecek kendi kendini sürdürebilen, kâr amacı gütmeyen bir merkez olabilmesine yönelik çabalar sürdürülmektedir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 1

5 Bakanlığımız için çok fonksiyonlu ve donanımlı bir merkez olan Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi nin Yıldız Dağlarında yaşayanlardan başlayarak Türkiye nin diğer bölgelerine ve hatta sınır ötesine aşması öngörülen eğitimler ve uygulamalar için model bir alan olması, doğaya ve çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağı inancıyla doğa ile aynı dili konuşabilecek ve doğayı anlayabilecek nesil lere yararlı olmasını diliyorum. Prof. Dr. M. Kemal YALINKILIÇ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 2

6 1. YÖNETICI ÖZETI AB tarafından finanse edilen Yıldız Dağları Biyosfer Projesi nin en önemli unsurlarından biri Kırklareli, Dereköy yanında Bulgar sınırına yakın bir yerde doğa eğitim merkezinin kurulmasıdır. Merkezin eğitim stratejisi eğitim merkezinin vizyonunu şöyle tanımlamaktadır: Doğa Eğitim Merkezi Yıldız Dağları Biyosfer Rezervinin gerçek ve sembolik merkezi olacaktır. Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezinin vizyonu yerel halk ve her yaştan diğer ziyaretçiler için Biyosfer Rezervinin farklı eko-sistemlerine odaklanmış yıl boyunca devam eden doğa eğitimi sağlamaktır. Merkezin öncelikli hedef kitlesi öğrenciler ve Yıldız Dağlarının sakinleridir. Merkezin hedef grubu Türkiye ve sınır ötesindeki Bulgaristan gençlerini de kapsamaktadır. Bu işletme planı eğitim merkezinin mali sürdürülebilirliği için bir yol haritası geliştirmektedir. Eğitim merkezinin işletme amacı: Yıldız Dağları Biyosfer Alanının yerel ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunacak kendi kendini sürdürebilen ve kar amacı gütmeyen bir eğitim merkezinin kurulmasıdır. Merkezde sunulabilecek ana ürün ve hizmetler aşağıda yer alan hususları kapsayabilir; i. Yöre gençleri ve diğer yerel halk için eğitim programları (sadece yöre gençleri ve diğer yerleşikler değil, Türkiye deki tüm gençler ve izci grupları) ii. Trekkingciler dahil, İstanbul daki (veya başka bir yer) özel okullar için eğitim programlarıyla birleştirilmiş kamplar iii. Merkezde yöresel ürünlerin satışı (sadece yöresel ürünlerin satışı değil, günlük mutfak ihtiyaçları da yerel olarak temin edilmelidir. Yiyecekler merkezin çevresindeki köylerden satın alınmalı, bazı kılavuzluk hizmetleri de köylerden temin edilmelidir. Bu merkez yiyecek, yumurta, taze sebze, vs. üreten yerel halka olanaklar sunabilir). iv. Merkezi biyosfere giriş noktası olarak kullanan doğa turları, v. Üniversiteli kampçılar merkezi konaklama için ve merkezin çevresini kampçılık faaliyetleri için kullanabilirler. Merkez kampçılar için bazı olanaklar sunabilir. vi. Aile ve/veya okul grupları için hafta sonu programları. Eğer merkezde sağlanan tek hizmet yerel halk için eğitim programları olursa (yukarıda yer alan birinci madde), merkezin kendi kendini sürdürebilir hale gelmesi için çok az potansiyeli olacak veya hiç olmayacaktır. Bu nedenle, merkezin kendi kendini sürdürebilir hale gelebilmesi için yukarıda yer alan üç ek maddeye dayalı olarak diğer hizmetlerin de sağlanması gerekmektedir. Eğitim merkezinin en önemli üç pazarlama mesajı ise; - Yıldız Dağları öneri UNESCO Biyosfer Alanıdır, - Doğa eğitiminin doğanın ortasında profesyonel olarak sunulduğu eşsiz bir yerdir, - İstanbul dan sadece iki saat uzakta Türkiye nin tek uluslar arası açık hava merkezidir. Bu plan eğitim merkezinin mali ve yönetimsel geleceği için üç senaryo öngörmektedir: Alternatiflerden birincisi merkezin mali açıdan büyük ölçüde-neredeyse tamamının devlet kurumları veya mümkün olması halinde Kırklareli nin itibarına yatırım yapmaya hazır yerel girişimciler tarafından desteklenmesidir. (Senaryo 1) İkinci alternatif ise merkezin işletme giderlerinin devlet tarafından devamlı ancak sınırlı biçimde desteklenmesini öngörür. Kalan giderler ise merkezde yapılacak faaliyetler yoluyla karşılanır (Senaryo 2) Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 3

7 Devlet veya finansman sağlayan kurumlar (AB, çok taraflı veya iki taraflı fon kaynakları, özel sektör, vs.) ikinci bir proje aşaması kapsamında 3-5 yıl için sadece çekirdek finansman sağlar ve merkez kendi kendini sürdürebilmek için yeterli parasal kaynağı üretir (Senaryo 3) Her durumda, tamamen kendi kendini sürdürebilir hale gelmesi için merkezin belirli bir süre boyunca (mesela 3-5 yıl) stratejik olarak parasal açıdan desteklenmesi gerekir. Yerel Biyosfer yönetiminin daha geniş bir Yıldız Dağları markalaşmasına etkili biçimde yatırım yapması durumunda bu süre önemli ölçüde kısalabilir. Bir seri kapsamlı paydaş toplantıları Senaryo 3 ün tüm paydaşlar için en uygun alternatif olduğunu göstermiştir. Bu alternatifi uygulamak için tarafların çoğu aşağıda yer alan hususları önermişlerdir: - Merkezin devamlılığını güvenceye almak için üç parçalı bir ortak yönetim oluşturulur. Ortak yönetim Çevre ve Orman Bakanlığı, uygun bir STK ve ulusal bir doğa koruma STK sından oluşur. - Bunu takiben, özellikle eğitim merkezi üzerine odaklanmak suretiyle Biyosferin yönetimini ele alan ikinci aşama bir projenin geliştirilmesi gerekir. Bu ikinci aşamaya mali destek sağlamak için TÜBİTAK, AB, UNDP-GEF veya özel sektör fonları aranabilir. Ortak yönetimin rolleri ve sorumlulukları aşağıda yer alan bölümde tanımlanmaktadır. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 4

8 2. ÇALIŞMANIN GENEL TANIMI VE KAPSAMI Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı Türkiye nin kuzey-batısında Trakya da Bulgaristan sınırı boyunca yer alan Yıldız Dağlarında bir biyosfer alanı kurmayı planlamaktadır. Yıldız Dağları Biyosfer projesi AB tarafından desteklenmektedir ve bu proje Yıldız Dağlarında önerilen biyosferin yönetim planlama sürecine dayanak oluşturmak üzere tasarlanmış ve uygulanmıştır. Yönetim planı UNESCO nun Biyosfer Rezerv kavramına uygun olarak hazırlanmakta ve hem doğal kaynakların yerinde korunmasını ve hem de Yıldız Dağlarında yaşayan halk için sürdürülebilir gelir elde edilmesini amaçlamaktadır. AB tarafından finanse edilen Yıldız Dağları Biyosfer Projesinin önemli bir unsuru Kırklareli, Dereköy ün yanında Bulgaristan sınırına yakın bir eğitim merkezinin kurulmasıdır. Eğitim merkezinin inşaatı ve donanımı proje sonunda tamamlanmıştır. Merkezin fiziksel inşaatı yanı sıra Yıldız Dağları Biyosfer Projesi için eğitim uzmanları tarafından bir eğitim strateji ve faaliyet eylem planı da geliştirilmiştir. Eğitim stratejisi eğitim merkezinin vizyon ve misyonunu şöyle tanımlamaktadır: Vizyon; Doğa Eğitim Merkezi Yıldız Dağları Biyosferinin gerçek ve sembolik merkezi olacaktır. Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezinin vizyonu; yöre halkı ve her yaştaki diğer ziyaretçiler için Yıldız Dağları Biyosferinin farklı ekosistemleri üzerine odaklanmış yıl boyunca devam eden doğa eğitimini sağlamaktır. Misyon; Doğa Eğitim Merkezi nin misyonu; başta Yıldız Dağları Biyosferi nin sahip olduğu doğal değerleri, doğanın korunması için gerekli bilgiyi ve deneyimi tüm ziyaretçilere aktarmak için bir araç olmak ve doğa eğitimlerinin verileceği bir merkez olarak Türkiye de gerçekleştirilen doğa /çevre eğitimlerine ev sahipliği yapmaktır. Merkezin en önemli hedef kitlesi öğrenciler ve Yıldız Dağlarında yaşayan yöre halkıdır. Eğitim Stratejisi özellikle alandaki gençlere önem vermekte ve Yıldız Dağlarının doğal ekosistemleri tarafından üretilen geçim kaynakları üzerindeki farkındalığı arttıracak eğitim faaliyetlerini tanımlamaktadır. Merkezin hedef grubu sınırın öbür tarafındaki Bulgaristan gençlerini de kapsamaktadır. Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi İşletme Planı, V.Bölümünde verilen üç senaryo kapsamında eğitim merkezinin mali açıdan sürdürülebilmesi için bir yol haritası vermek amacıyla geliştirilmiştir. Plan riskler, mali kısıtlar ve kısa dönemde karşılaşılması olası diğer varsayımları dikkate alarak kendi kendini sürdüren bir merkez oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Biyosfer alanının yönetişim yapısı henüz oluşmadığından bu yapı şu ana kadar tam olarak uygulanmamış ve denenmemiştir. Bu da, Eğitim Merkezi için ileri bölümlerde söz edilen bazı dezavantajları oluşturmaktadır. Bununla birlikte olası riskleri en aza indirmek için bu planda söz konusu kısa vadeli dezavantajlar için bir dizi çözüm önerilmektedir. Eğitim merkezinin işletme amacı; Biyosfer Alanının yerel ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunacak, kendi kendini sürdürebilen ve kar amacı gütmeyen bir eğitim merkezi kurulmasıdır. Merkez, bölgeye ve yöre halkına doğrudan ve dolaylı olarak katkılar da sunacaktır. Merkezin doğrudan katkısı; (i) (ii) yöresel ürünler vasıtasıyla sağlanan gelirler ve yerel istihdam (kılavuzlar vs.) olarak tanımlanabilir. Merkezin dolaylı katkıları ise; (i) yerel insan kaynaklarının geliştirilmesi, Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 5

9 (ii) (iii) ziyaretçilerin alanın ücra yerlerine kanalize edilmesi ve prestijli markalaşma yoluyla birim başına ürün değerinin artışı olarak tanımlanabilir. Merkezin tam anlamıyla kendi kendini sürdürebilecek hale gelmesi için belirli bir süre için ( mesela 3-5 yıl) stratejik olarak mali açıdan desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle bu destek merkezin yasal sorumlusu olan Çevre ve Orman Balkanlığı tarafından sağlanmalıdır. Söz konusu finansal destek kurumun kendi bütçesinden olabileceği gibi ikinci bir aşama proje ile de sağlanabilir. Merkezin mali açıdan desteklenmesi yanı sıra personel ve ekipman açısından da desteklenmesi gereklidir. Özellikle ulusal düzeyde doğa eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve benimsenmesi açısından kurumsal sahiplilik ve destek son derece önemlidir. Doğa Eğitim merkezinin kendi kendini yönetebilecek hale gelebilmesi süreci Yıldız Dağları Biyosfer Yönetiminin etkin olarak işler hale gelmesi ile alanın markalaşmasının sağlanması ile önemli ölçüde kısalabilecektir. Merkez için süreçte karşılaşılabilecek mali riskler ile özellikle personel sıkıntısı ve eğitimlerin organizasyonunda yaşanacak kısıtların bertaraf edilmesi için devlet ile özellikle yetkili yerel ve ulusal paydaşların bir arada oluşturacağı ortak yönetim yapısının tesis edilmesi ve işbirliği içinde yönetilmesi ideal model olacaktır. 3. ÜRÜNLER VE HIZMETLER Merkezde sunulabilecek öncelikli dört ürün şunlardır; i. Yöre okulları ve diğer devlet okulları için eğitim ve kamplar, ii. Trekkingciler dahil İstanbul daki ve/veya Türkiye genelindeki özel okullar ve tanımlı gruplar, kulüpler için kamplar iii. Yöresel ürünlerin satışı iv. Yıldız dağlarına giriş için merkezin bir giriş ve ilk bilgilendirme noktası olarak öngörecek olan doğa turlarıdır. Bunların dışında merkezde; v. Üniversite kampçıları merkezi konaklama ve merkezin çevresini kamp faaliyetleri için kullanabilirler. Merkez kampçılar için bazı olanaklar sunabilir. vi. vii. viii. ix. Aile ve/veya okul grupları için hafta sonu programları, Bulgaristan çocukları ve gençleri için eğitim programları, Kamu kurum ve kuruluşları için doğa eğitimi ile birleştirilmiş hizmet içi programları Yetişkinler için doğa eğitimi ile birleştirilmiş ekoturizm aktiviteleri de sunulabilecek diğer hizmetler ve ürünlerdir. Merkezde sunulabilecek hizmet ve ürünlere yönelik kısıtlar ve olanaklar; Merkezde sunulacak eğitim faaliyetleri için öncelikle bir eğitim stratejisi ve eylem planı hazırlanmıştır. Bu stratejide eğitim programları için bir seri faaliyet eğitim stratejisinin içinde tanımlanmıştır. Merkezde yürütülecek eğitimlerin bu strateji temel alınarak yürütülmesi önemlidir. Ancak, eğer merkezde verilecek tek hizmet bu eğitim programlarını kapsar ise merkezin kendi kendini sürdürebilme potansiyeli çok az olacaktır veya hiç olamayacaktır. Bu hem Kırklareli İlinin ekonomik profili ve hem de merkezin çevresel konumundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, merkezin mali açıdan kendi kendine sürdürülebilir hale gelmesi için eğitimin yanı sıra aşağıda özetlenen üç ilave faaliyete dayanan diğer faaliyetlerin de yapılması gereklidir. Tüm bu faaliyetler başlangıçta devletin mali desteği veya diğer çekirdek fon kaynaklarına gerek duymakla birlikte zamanla merkezin kendi kendine işleyebilmesine yetecek miktarda mali kaynak sağlanabilecektir (Senaryo 3, Bakınız Bölüm VI) Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 6

10 Diğer bir uç noktadaki alternatif ise merkezin büyük ölçüde-hemen hemen tamamen devlet kurumları veya mümkünse Kırklareli nin itibarına yatırım yapmaya hazır yerel girişimciler tarafından mali açıdan desteklenmesidir (Senaryo 1, Bakınız Bölüm VI) Ancak aşağıda tariflenen hizmetler mevcut altyapı ve insan kaynakları kullanılarak kolaylıkla merkezde üretilebilir (insan kaynakları detayları için Bölüm V e bakınız). Bu faaliyetler yerel STK lar, ulusal STK lar ve özel sektörün de dikkatini çekebilir ve merkezi ortak yöneten olası bir kurumlararası koalisyona yol açabilir. Eğitim olanakları dışındaki faaliyetler ve bu faaliyetlerin içerdiği önemli zorluklar aşağıda özetlenmektedir: Trekkingciler dahil İstanbul daki ve/veya Türkiye genelindeki özel okullar ve tanımlı gruplar, kulüpler için kamplar Merkez gençlik yaz kampı ve trekkingciler için kamp yeri olarak hizmet verebilecek şekilde oldukça iyi donanımlıdır. Kamp alanı yaz kampı olarak gençler için eğitim programları sağlamak suretiyle kendi konumunu İstanbul yakınlarındaki diğer alternatiflerden farklılaştırabilir. Herbir elemanın iş yükünün buna uygun olarak planlanması kaydıyla mevcut eğitimci kapasitesi bunun için kullanılabilir. Nehrin diğer yakasındaki kavak fidanlığı (sahipli olduğundan dolayı mülk sahibinin izni ile) hem gençlere hem de trekkingcilere konaklama olanağı sunacak şekilde kullanılabilir. Merkezin karşısında yolun üstünde bulunan düzlük alan ise çadırlı kamp için idealdir. Merkez mevcut donanımı ve kapasitesi ile toplam 30 kişiyi ağırlayabileceğinden daha büyük gruplar için çevredeki alanların çadırlı kamp alanı olarak kullanılması ve değerlendirilmesi önemlidir. Gençlik kampı için özel okullarda doğrudan pazarlama yapılması gerekirken, trekkingciler için kamp olanağı doğa turizmi ile ilgilenen firmalarıla işbirliğine gidilmesi suretiyle gerekleştirilebilecektir. Merkezde yöresel ürünlerin satışı Merkezde veya yakın çevresinde yerel üreticilere doğrudan gelir sağlamak için yöresel ürünlerin satıldığı basit bir stand kullanılabilir. Bu faaliyet için personel seçiminin dikkatli bir biçimde yapılması gerekir ve köylerde mevcut olan yerel işgücünden de faydalanılabilir. Bundan başka, fiyatlandırma, nakliyat ve kalite kontrolü (yiyecekler için) merkezdeki mevcut insan kaynaklarının kapasitelerini aşan diğer önemli hususlardır. Bu nedenle bu faaliyet yerel gelişme kooperatifleriyle yakın ortaklıklar gerektirir. Merkezin ana yol üzerinde olmaması nedeniyle bu tesis için uygun yönlendirme son derece gereklidir. Merkezde yöresel ürünler ile birlikte değerlendirilebilecek bir unsur da hediyelik eşya satışı ve sunumudur. Özellikle merkezi ve Yıldız Dağlarını simgeleyecek ve sembolize edecek ürünlerin sunumu hem merkez için bir kaynak yaratacak ve hemde merkeze gelenlerin yanlarında götürebilecekleri ve aynı zamanda alanı da tanıtacak imkanları ziyaretçilere sunabilecektir. Yöresel ürün ve hediyelik eşya sunumu amacıyla önerilen ürünün hem mekansal tasarımı, hem uygulanması ilkeleri ve hem de ürünlerinin tasarımı için yeni küçük projeler sunulabilir ve başka fonlardan da yararlanılabilir. Merkezi Biyosfer rezervine giriş noktası olarak kullanan doğa turları Merkez, (i) yorumlama ve, (ii) biyosfer alanın ziyaretçileri için yerel kılavuzlar sunmak suretiyle potansiyel olarak Yıldız Dağları Biyosferinin kalbi olarak kullanılabilir. Yıldız Dağları Biyosferinin tüm pazarlaması ziyaretçileri ilk önce eğitim merkezini ziyaret etmeye davet edecek şekilde yürütülebilir. Burada, yorumlama yoluyla, yerel kılavuzlar ve harita gibi diğer araçlarla ziyaretçiler İğneada Ziyaretçi Merkezi gibi Yıldız Dağlarının diğer cazibe noktalarına kanalize edilebilirler. Ancak bunu gerçekleştirmek için Yıldız Dağları Biyosfer Alanının yönetim planının tamamen uygulanıyor olması ve cazibe noktaları ve yürüyüş patikalarının belirlenmesi ve işaretlenmesi gerekir. Bu üç faaliyet içinde birincisi (yaz kampları) daha kolay ve anlaşılır biçimde uygulanabilir. Ancak, diğer ikisi tüm alanın yönetimi için karşılıklı mesafe kat etmeyi gerektirir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 7

11 Bu hizmetlerin maliyetlendirmelerinin eğitim merkezinin yönetiminden sorumlu devlet kurumu ve ortakları tarafından yürütülmesi gerekir. Kırklareli ilinde yaşayan okul çocuklarının bu merkezi ücretsiz olarak kullanması tavsiye edilir. Diğer okullar ve müşterilerden günlük bir ücret alınmalıdır. 4. MEVCUT PAZAR VE PAZARLAMA ARAÇLARI Önceki bölümde sıralanan ürün ve hizmetlerin Kırklareli yerel pazarı dikkate alındığında yeri doldurulamaz geniş çeşitlilikte benzersiz özellikleri vardır. İşletme perpektifinden bakıldığında, merkezin yerel rakibinin olmaması teorik olarak pazarlama için en önemli değer olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, Kırklareli içinde eğitim merkezinde sunulan hizmetler için ödeme yapmaya hazır potansiyel olarak çok sınırlı bir pazar talebi mevcuttur. Böylece yerel rekabetin olmamasına karşı küçük yerel pazar talebi işletme planının her şeye rağmen Kırklareli dışında (yüksek ihtimalle İstanbul) daha geniş bir pazarı hedeflemesine yol açmaktadır. Kırklareli dışındaki pazar için Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezinin yerine daha uygun erişilebilirliği nedeniyle seçilebilecek diğer bazı seçenekler vardır. Bu nedenle, merkezin eşsiz özellik ve yararlarının yukarıda tariflenen son üç ürünle bağlantılı pazarlama mesajlarının çekirdeğini oluşturması gerekir. Eğitim merkezinin en önemli üç pazarlama mesajı aşağıda yer alan hususları içerir; - Yıldız Dağları bir UNESCO Biyosfer Rezervidir-Türkiye deki iki alandan birisidir. - Doğanın kalbinde doğa eğitiminin profesyonel olarak sunulduğu eşsiz bir yerdir. - İstanbul a sadece iki saat uzaklıkta Türkiye nin tek uluslar arası açık hava merkezidir. Yerel ve daha geniş bir pazar için kullanılabilecek en önemli pazarlama araçları: - Merkezin basit bir broşürü - Kırklareli ve Dereköy arasına Eğitim merkezine doğru yönlendiren işaret levhalarının konulması - Yerel Halkla ilişkiler: Yerel TV ler, gazeteler ve Kırklareli Hareketi Merkezi - Detaylı harita, tesisler hakkında bilgi ve Yıldız Dağlarının yüksek kalitede ve ilgi çekici fotoğraflarını içeren kullanıcı dostu iki dilli web sayfası (Türkçe ve İngilizce). Sitenin ayrıca bir de Facebook arayüzü bulunacaktır. - Hizmetlerin programının ulusal STK lardan kendi üye tabanlarına doğrudan e-posta ile gönderilmesi (Facebook dahil)-mesela TEMA, Doğa Derneği, Greenpeace ve WWF Türkiye. Bu yolla doğrudan lik bir kitleye ulaşılabilir). - Birisi sonbaharda diğeri ise ilkbaharda olmak üzere gençlik dergilerinin yazarları, televizyon program yapımcıları ve yüksek ratingli blog yazarlarını kapsayan yılda iki kez yapılacak medya gezisi, - İstanbul daki önemli özel okullar ve turizm acenteleriyle ilkbaharda yüzyüze pazarlama yapılması. Ortak yüzyüze pazarlama özel okulları hedefleyen seçilen eko-turizm firmalarıyla birlikte yapılabilir. Eksiksiz bir pazarlama planının tamamen operasyonel olarak yapılabilmesi için Biyosfer alanının tümü için geliştirilmesi gerekir. Bu plan eğitim merkezini mutlaka esas unsur olarak dahil etmelidir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 8

12 5. YÖNETIŞIM VE YÖNETIM Merkezin Yıldız Dağları Biyosfer Alanının bütün politika, vizyon ve stratejisiyle uyumlu olması gerekir. Bu nedenle, merkezin yönetiminin ve Biyosfer Alanının iki komitesinin (yönetim ve danışma komiteleri) yakın işbirliği içinde çalışması ve alanın yönetim amaçlarından hareketle merkez için de ortak amaçlar belirlemesi gerekir. Bu işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla, eğitim merkezini yerel kooperatifler birliği ve yönetim ve danışma komiteleriyle bağlantılandırmak için bir seri pratik mekanizmalar üzerinde anlaşmak gerekir. Mesela eğitim merkezinin yöneticisi için yönetim veya danışma komitesinde bir yer ayrılabilir. Eğitim stratejisine göre merkezde eğitim faaliyet planının uygulanmasından sorumlu olmak üzere iki tam zamanlı personel istihdam edilmelidir: Bu personelin görevi esas eğitim etkinliklerini organize etmek, gerektiğinde uygulamak, koordine etmek, değerlendirmek ve izlemektir. Eğitici havuzunun sürdürülebilirliği ve koordinasyonu ve yeni deneyim ve gerekliliklere dayanan eğitim programlarının geliştirilmesi bu personelin görevlerinden bazılarıdır. Bu işletme planının eksiksiz olarak uygulanabilmesi için bu elemanlardan birisi merkezin genel yöneticisi olarak görev yaparken diğer destek elemanının öneri eğitim programlarının uygulanması için istihdam edilmesi gerekir. Merkezin tam kapasiteyle çalıştırılabilmesi yani yukarıda tanımlanan tüm hizmetlerin yürütülebilmesi için toplamda 4 adet tam zamanlı, 1 adet yarı zamanlı ve 2 dışarıdan sağlanan danışmanlık firması ile 3 gönüllü elemandan oluşan bir ekip gerekmektedir. Personele ilişkin önemli bilgiler şöyledir: Eğitim Merkezi Yöneticisi (Bölge insanı olması tercih edilir): Çalışma süresi; Tam Zamanlı- 12 ay. Sorumlulukları; Merkezin tüm yönetiminden ve eğitim ve pazarlama programlarının geliştirilmesi ve izlenmesinden, merkezin geliştirilmesi, eğitim programlarının organizasyonu, eğitimlerin izlenmesi, eğitim programlarının uygulanması, yorumlanması, web sayfasının yönetimi ve kullanımı, merkez için yeni proje önerilerinin geliştirilmesini sağlamak, bütçe ve diğer hesap işlerini yürütmek ve kontrol etmek. Eğitim uzmanı (Süreki merkezde olacağından bu koşulları karşılayabilecek isteklilikte ve nitelikte olması tercih edilir) : Çalışma süresi; Tam Zamanlı- 12 ay. Sorumlulukları; Eğitim programlarını geliştirmek, eğitimleri düzenlemek ve organize etmek, yıllık eğitim programlarını hazırlamak ve özellikle bölgedeki okullara öğretim yılı boyunca doğa eğitim programları uygulamak ve her okul için doğa eğitim köşesi tesis etmek. Daha sonra bu çalışmayı bölge dışına yaygınlaştırmak. Teknik İşler Sorumlusu-Tekniker (Merkezin yakınında ikamet ediyor olması tercih edilir); Çalışma süresi; Tam Zamanlı- 12 ay. Sorumlulukları; Makine-Elektrik ve diğer mekanik işlerden sorumlu olmak. Sulama sistemi, ısıtma sistemi, aydınlatma ve arıtma tesisini sürekli olarak çalışır durumda tutmak. Gerekli bakım ve onarımlarını yapmak ve merkezin bakım ve onarımını gerektiren konuları belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak. Dış mekânda gerçekleştirilecek eğitimlerde eğitim uzmanını desteklemek. Diğer çalışanlarla birlikte bahçe işlerini de desteklemek ve yardımcı olmak. Ayrıca koruma görevlisi-bekçinin vardiye dönemlerinde görev alarak merkezde sürekli kalınmasını sağlamak. Koruma Görevlisi (Merkezin yakınında ikamet ediyor olması tercih edilir); Çalışma süresi; Tam Zamanlı- 12 ay. Sorumlulukları; Merkezini bekçiliği ve kontrolünü sağlamak. Tüm güvenlik işlerinden sorumlu olmak. Temizlik ve Bakım işleri-mutfak ve Banyo Sorumlusu (2 kişi- bir tanesinin özellikle bayan olması ve her ikisinin de merkezin yakınında ikamet ediyor olması tercih edilir) Çalışma süresi; Tam zamanlı-12 ay Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 9

13 Sorumlulukları; Bahçenin bakımı, çevrenin temizliği, kamp uygulamalarında lojistik destek, Mutfağın bakımı, yatakhanelerin bakımı ve malzemelerin temizliği, ayrıca; Bahçenin bakımı, özellikle sebze ve meyve bahçesinin tesisi ve sürekliliği, merkezde küçük hayvanların beslenmesi ve barınmasına yönelik çalışmalar (tavuk, tavşan, ördek, gibi), bahçeye bölgedeki doğal bitki türlerinin aktarılması ve eğitimler esnasında yerel rehberlik hizmeti de vermek suretiyle eğitimlerin desteklenmesi Şoför: Tam zamanlı, 12 ay. Büfe görevlisi: Görevli büfe hizmeti vermenin yanı sıra yöresel ürünlerin satışından da sorumlu olacaktır. Yöre insanı tarafından bu hizmet karşılanabiliri. Pazarlama firması: Dışarıdan sağlanacaktır. Firma pazarlama ve halkla ilişkiler işlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Gönüllüler: Türkiye dahil Avrupa nın her tarafında en önemli gönüllü hizmet destek sistemi olan EVS ( Europea Volunter Systme-Avrupa Gönüllü Hizmet Sistemi) tarafından mali açıdan desteklenen en az üç gönüllü yazları burada çalışabilir (bakınız Gönüllülerin bakım, lojistik ve eğitim programlarına yardımcı olması gerekecektir. NOT; Merkezde görev alması öngörülen yönetici, eğitimen ve teknik işler sorumlusuna ait detaylı iş tanımları EK-1 de verilmiştir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporu 10

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 PROJE YÖNETĠCĠSĠ Adnan YILMAZTÜRK Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ Tamer YILMAZ Burdur ġube Müdürü PROJE EKĠBĠ Ersan BERBEROĞLU Selman ERTAġ Ġmtiyaz Sahibi:

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

Eğitici Materyal. Kılavuzu. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici Materyal. Kılavuzu. Yusuf ALPAYDIN Eğitici Materyal Kılavuzu Yusuf ALPAYDIN Yusuf Alpaydın İktisat Alanı Eğitici Materyal Kılavuzu Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları 1 Acil Durumlarda Eğitim için Uluslararası Çalışma Ağı (INEE), acil durumlarla krizler

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı