Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi AGMER AİK 10. Aile. 4. Kongresi. Kongre Kitabı. Editör Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi AGMER AİK 10. Aile. 4. Kongresi. Kongre Kitabı. Editör Prof. Dr."

Transkript

1 Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi AGMER AİK 10 Aile 4. Kongresi İşletmeleri Kongre Kitabı Editör Prof. Dr. Tamer KOÇEL Editör Yardımcısı ve Kitabı Yayına Hazırlayan Öğr. Gör. Mehtap GÜLAÇTI Nisan 2010 İstanbul

2 İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları Yayın No: 123 ISBN: Her türlü yayın hakkı İstanbul Kültür Üniversitesi ne aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Baskı Golden Medya Matbaacılık ve Tic. A.Ş. İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) İKÜ, Ataköy Kampüsü, Bakırköy, İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) e-posta: Web:

3 Düzenleyen Kuruluş İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama Araştırma Merkezi (AGMER) Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer KOÇEL Akademik Kurul Ceyhan ALDEMİR...Dokuz Eylül Üniversitesi Asuman AKDOĞAN...Erciyes Üniversitesi A. Can BAYSAL...İstanbul Kültür Üniversitesi Ümit BERKMAN...Bilkent Üniversitesi Ferda ERDEM...Akdeniz Üniversitesi Güneş GENÇYILMAZ...İstanbul Kültür Üniversitesi Bahar AKINGÜÇ GÜNVER...İstanbul Kültür Üniversitesi Tamer KOÇEL...İstanbul Kültür Üniversitesi Şan ÖZ-ALP...(E) Anadolu Üniversitesi Hüseyin ÖZGEN...Çukurova Üniversitesi Mahmut PAKSOY...İstanbul Kültür Üniversitesi Zeyyat SABUNCUOĞLU...Uludağ Üniversitesi Selami SARGUT...Başkent Üniversitesi Şerif ŞİMŞEK...Selçuk Üniversitesi Alaattin TİLEYLİOĞLU...Çankaya Üniversitesi Behlül ÜSDİKEN...Sabancı Üniversitesi (Akademik Kurul, soyadına göre alfabetik olarak yazılmıştır.)

4 YÜRÜTME KURULU Prof. Dr. Tamer KOÇEL...Kongre Başkanı Öğr. Gör. Mehtap GÜLAÇTI...Kongre Sekreteri Arş. Gör. Andaç TOKSOY

5 4. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ 1. GÜN 16 Nisan 2010 Cuma KAYIT AÇILIŞ VE ONUR KONUŞMALARI Bu oturumda önce kongrenin genel amacı, kapsamı ve ele alınacak konuları vurgulanarak İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Araştırma Merkezi nin hazırladığı Kongre Kitabı nın içeriği tanıtılacaktır. Daha sonra ülkemizde ve dünyada aile işletmelerinin sorunları üzerine onur konuşmacıları görüşlerini açıklayacaklardır. Bu çerçevede girişimci ve işletme yöneticisi, en üst kademelerde hizmet görmüş profesyonel yönetici ile günümüzde hızla gelişen bir ülke olan Hindistan da aile sahipliğindeki işletmelerle ilgili bilgi vermek üzere Chandigarh Business School yöneticisi olmak üzere üç yönetici görüşlerini katılımcılarla paylaşacaklardır. Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Tamer KOÇEL Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dursun KOÇER İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Onur Konuşmacıları Cemalettin SARAR SARAR Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan KARAÇAM Karaçam Partnership, Profesyonel Yönetici - Yapı Kredi Bankası (E) Genel Müdürü Dr. Sukhi BEDİ Chandigarh Business School Direktörü (Mohali /Punjab- Hindistan) İnş Yük. Müh. Fahamettin AKINGÜÇ Girişimci- Yönetici; Kültür Okulları Kurucusu- İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı

6 YEMEK OTURUMLAR Oturum 1.1 SALON 1 Aile İşletmeleri: Sürdürülebilirlik ve Markalaşma Aile yönetimindeki işletmelerin yaşamlarının sürdürülebilirliği üzerinde, hem işletmenin ürünlerinin hem de işletmenin kendisinin marka haline gelmesinin etkisi, önemi ve bunun nasıl sağlanabileceği bu oturumun ana konusudur. Bilindiği üzere bazen ürün markası onu üreten işletmenin önüne geçmekte, bazen de ürünler arka planda kalmakta marka haline gelen işletme öne geçmektedir. Öte yandan bir ürünü marka haline getiren aile işletmelerinin yaşamı sona erdiği halde (el değiştirme, kapanma, satılma vs nedenlerle), marka olan ürününün yaşamını sürdürdüğü durumların mevcut olduğu da bilinmektedir. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çelik KURDOĞLU İyişirket Danışmanlık Konuşmacılar Murat İŞERİ İDAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Orhan İDİL Hayat Kimya A.Ş. İcra Komitesi Üyesi Dr. Rüştü BOZKURT Dünya Gazetesi Yazarı, Araştırmacı Yavuz İSKENDEROĞLU Kebapçı İskender Yönetim Kurulu Başkanı Oturum 1.2 SALON 2 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma: Örnek Olaylar ve Ayrı Bir İnceleme Alanı Olarak Aile İşletmeleri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ceyhan ALDEMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi 1 Bildiri Adı: Bir Örnek Olay İncelemesi: Üç Kuşaktır Yaşatılan Bir Aile İşletmesi Üç Yıldız Şekerleme Yazarlar: Doç. Dr. A. Filiz SUSAR-ÖZDİL (Maltepe Üniversitesi), Öğr. Gör. Mustafa KARA (Maltepe Üniversitesi) Bildiri Özeti: Aile işletmeleri aile içinden bir kuşaktan diğer kuşağa devredilebilen işletmeler olarak tanımlanmaktadır. Yönetimin devri aile işletmesinin yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır. Yapılan araştırmalar üçte birinden daha az oranda aile işletmesinin 1. kuşaktan 2. kuşağa geçebildiğini, bunların ise ancak yarısının 3. kuşağı görebildiklerini ortaya koymaktadır. Eğer işletme etkin ve kârlı şekilde faaliyetlerine devam ediyorsa kuşaklararası devir daha önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük aile işletmelerinde işletmeyi devir alacak aile üyeleri ile ilgili uzun dönemli planlama çalışması yapılmaması, devir aşamasında bu sorunla yüzleşilmesi sonucunu doğurmaktadır. Üç Yıldız Şekerleme 1926 yılında Beyoğlu Balık Pazarında kurulmuş bir şekerlemeci dükkânıdır. Bugün Dörtler ailesinin ikinci

7 ve üçüncü kuşağı işletmeyi yönetmektedir. Bu çalışmada, bir aile işletmesi olan Üç Yıldız Şekerleme nin ikinci ve üçüncü kuşak yöneticileri ile yapılan derinlemesine görüşmelerin, gözlemlerin ve görsel belgeleme çalışmalarının sonuçları paylaşılacaktır. 2 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma: Kurukahveci Mehmet Efendi Yazarlar: Yard. Doç. Dr. Hale ÖNER (Doğuş Üniversitesi), Özden TURHAN (Doğuş Üniversitesi) Bildiri Özeti: İşletme yönetiminde, sahipliğin, stratejik ya da rutin karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluşması halinde ailesel yönetim söz konusudur. Aile işletmeleri çevresel değişimlerin hız kazanması ve işletme faaliyetlerindeki karmaşıklığın artması nedeniyle değişen koşulların gereklerine cevap vermekte güçlüklerle karşılaşmaktadır. Aile işletmelerinde büyüme ve kurumsallaşma çerçevesinde özellikle ikinci ve üçüncü kuşak ilişkileri de dikkat çeken bir konudur. Kurum kültürü, en temel bakış açısıyla bir şirkette çalışanların inandıkları ve paylaştıkları ortak değerleri ifade etmekte ve o şirkette işlerin yürütülmesinden, çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine, şirket performansının artırılmasına kadar çok geniş bir alanda etkisini göstermektedir. Yapılan çalışmada 3. kuşak bir aile şirketi olan Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları firmasındaki yönetim ve kurumsallaşma düzeyi incelenecektir. 3 Bildiri Adı: Aile İşletmeleri Yönetimde Ayrı Bir Alan Olarak Ayrılabilir Mi?: Akademik Araştırmalar Üzerine Bibliyometrik Bir Çalışma Yazarlar: Mehmet Ali KÖSEOĞLU (Menderes Elektrik Dağıtım), Kemal KARAYORMUK (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Bildiri Özeti: Bu çalışma, yönetimde aile işletmelerinin ayrı bir alan olarak ayrışıp ayrışmadığını sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla iki yılda bir düzenlenen Aile İşletmeleri Kongresi Kitaplarında yayımlanan bildiriler bibliyometrik analizi yöntemi ile irdelenmiştir yılında ilk olarak düzenlenen Kongrenin 2006 ve 2008 yıllarındaki organizasyonları sonucunda ortaya çıkan kongre kitaplarındaki 152 bildiri değerlendirme kapsamına alınmıştır. Araştırma sonucunda aile işletmeleri alanında tamamıyla bilim cemaatinin oluşmadığı söylenebilir. Bununla birlikte Kongredeki bildiriler genel olarak aile işletmelerinde kurumsallaşma kavramını ele alsa da ortak sorunsalın net olarak oluşmadığı bir durum söz konusudur. Bildirilerde genellikle yabancı eserlere yapılan atıfların çok olması bunun önemli bir göstergesidir. Ayrıca buradan yola çıkarak alanda disipliner birliği sağlayan egemen bir yaklaşım konusunda Ülkemizde yapılan yeterli sayıda çalışmanın olmadığı da söylenebilir Ara

8 OTURUMLAR Oturum 2.1 SALON 1 Aile İşletmeleri: Profesyonel Yönetime Geçiş, Aile Anayasaları Aile yönetimindeki işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için işletme yönetiminin profesyonelleşmesi, yönetim kademelerine profesyonellerin getirilmesi gerektiği en çok ileri sürülen görüşlerden birisidir. Bir aile işletmesinin nasıl profesyonel yönetime geçebileceği, işletmenin aileden bağımsız olarak kişiliğini kazanabilmesi için, işletme ile aile bireyleri arasındaki ilişkilerin nasıl dengelenebileceği, bunun kuşaklar boyunca nasıl sürdürülebileceği ve profesyonel yöneticilerin karşılaştığı sorunların tartışılacağı bu oturumda, ayrıca ailenin profesyonelleşmesi anlamına gelen aile anayasası nın yeri, sorunları ve ülkemiz işletmelerinde uygulanabilirliği de tartışılacaktır. Oturum Başkanı: Ege CANSEN - İktisatçı- Araştırmacı Köşe Yazarı, Danışman Konuşmacılar: Atalay ŞAHİNOĞLU Nuh Çimento A.Ş., İstanbul Ticaret Odası Eski Başkanı Ayhan YAVRUCU Alarko Holding A.Ş. Genel Koordinatörü Dr. İlhami FINDIKÇI Değer Danışmanlık İsmet ABALIOĞLU Cafer Sadık Abalıoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oturum 2.2 SALON 2 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma: Bir Araç Olarak EFQM Modeli ve Kuşaklar Arasında Girişimcilik Farklılıkları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN - Çukurova Üniversitesi 1 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Bir Dönüşüm Aracı Olarak Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli : Aras Kargo Örneği Yazarlar: Prof. Dr. Dursun BİNGÖL (Erzincan Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Ünsal SIĞRI (KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü), Ahmet TUNÇAY (KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü), Engin COŞKUN (KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü) Bildiri Özeti: Aile işletmeleri açısından, sürdürülebilir büyümenin ve kuşaklararası geçişin sağlanabilmesi önemli bir sorun alanını oluşturmaktadır. Bunun çözümüne yönelik olarak da aile işletmelerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye deki aile işletmelerinde kuşaktan kuşağa geçişleri daha etkin hale getirmenin yollarını aramak ve bu bağlamda aile işletmelerinin kurumsallaşma çalışmalarında, Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının temellerinden birini oluşturan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modelinin bir araç olarak kullanılabilmesini tartışmaktır. Bu kapsamda yapılan çalışmada, EFQM Mükemmellik Modeli, aile işletmelerinin yaşadıkları kurumsallaşma sorununa yönelik olarak hem ölçme aracı, hem de bir yönetim modeli olarak kullanılabilecek bir

9 dönüşüm aracı olarak önerilmektedir. Çalışmanın yöntemini, aile işletmesi olan Aras Kargo tarafından bu modele yönelik yapılan çalışmaların ele alındığı örnek olay analizi oluşturmaktadır. 2 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Nesiller Arasında Girişimcilik Özellikleri Farklılaşıyor Mu? Yazarlar: Yard. Doç. Dr. Veysel AĞCA (Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi), Arş. Gör. Duygu KIZILDAĞ (Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi) Bildiri Özeti: Ekonomik açıdan girişimciliğin büyümeyi ve kalkınmayı sağlayan önemli bir güç olduğu bilinmektedir. Küçük ve orta büyüklükte aile işletmelerinin ekonominin lokomotifi olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise girişimcilik daha da fazla önem kazanmıştır. Bu çalışma aile işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve büyüyebilmesi için gerekli girişimcilik özelliklerinin nesiller arasında farklılık gösterip göstermediğini ele almaktadır. Çalışmada aile işletmelerinde nesillerin girişimcilik özelliklerinde farklılıkların olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda araştırma hem farklı nesillerin yönetiminde faaliyetlerini sürdüren aile işletmelerine ulaşabilmek hem de karşılaştırmalı analiz yapabilmek amacıyla Afyonkarahisar ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, aile işletmelerindeki nesillerin girişimcilik özelliklerinin demografik özelliklere bağlı olarak değişip değişmediği belirlenmiştir.

10 2. GÜN 17 Nisan 2010 Cumartesi OTURUMLAR Oturum 3.1 SALON 1 Aile İşletmelerinde Yönetim Kurulları ve Yabancı Yatırımcılarla İşbirliği Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şan ÖZ-ALP - Anadolu Üniversitesi 1 Bildiri Adı: Yönetim Kurullarında Farklılıkların Yönetimi: Aile Şirketlerinde Bir Uygulama Yazarlar: Yard. Doç. Dr. Murat YÜCELEN (Yeditepe Üniversitesi), Ali Korhan ÖZEN (Selçuk Ecza Deposu) Bildiri Özeti: Farklılıkların yönetimi, işin rengi ne olursa olsun her türlü entegrasyona uyumu ve dayanışma kültürünü de beraberinde getiren bir kavramdır. Yönetim kurulunun işleyişindeki süreçlerde farklılıkların fikirsel ve fiili olarak bir arada olması ve çok sesliliğe uyum kültürünün şirket genelinde yaygınlaşması, yönetim kurulunda yer alan mevcut ve gelecekteki aday üyelerin bu kültüre uyumlarını kolaylaştırarak karar verme, stratejik düşünme ve yeniliklere açık olma kültürünü de olumlu yönde beraberinde getirmesini sağlayacaktır. Bu düşüncelerle yapılan araştırmanın amacı, aile şirketlerinin yönetim kurullarında var olan farklılıkların etkin yönetiminin kurumsallaşma sürecinde olan veya bu sürece giriş durumundaki aile şirketlerine farklı fikirlerin zenginliği doğrultusunda sürdürülebilir bir başarıyı getirebilmedeki katkısını belirleyebilmektir. 2 Bildiri Adı: Kurumsal Baskılar ve Aile Kontrolündeki Şirket Gruplarına Bağlı Şirketlerin Yönetim Kurulu Kompozisyonlarındaki Değişim Yazarlar: Yard. Doç. Dr. Özlem YILDIRIM ÖKTEM (Boğaziçi Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Nisan SELEKLER GÖKŞEN (Boğaziçi Üniversitesi) Bildiri Özeti: Bu çalışmanın amacı aile kontrolündeki şirket gruplarında kurumsallaşmış yönetim kurulu yapısının, kendisini değiştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası kurumsal baskılar karşısında verdiği tepkiyi incelemektedir. Çalışmanın teorik çerçevesini kurumsallaşma teorisi oluşturmaktadır. En büyük 6 şirket grubuna bağlı halka açık şirketlerin yönetim kurulu yapılarındaki değişim yılları arasında incelenmiştir. Yönetim kurulu yapısı, yönetim kurulu büyüklüğü kompozisyonu açısından ele alınmıştır. Yönetim kurulu kompozisyonunda ise üyeler, aile, içeriden profesyonel yönetici, dışsal üye ve ortak şirket temsilcisi olarak sınıflandırılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak ANOVA kullanılmıştır. Bulgular araştırma dönemi boyunca bağlı şirketlerin yönetim kurulu yapılarında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmadığını göstermektedir.

11 3 Bildiri Adı: Yabancı Yatırımcıların Aile İşletmeleriyle İşbirliklerinin Performansa Etkileri Yazarlar: Prof. Dr. Sibel YAMAK (Galatasaray Üniversitesi), Doç. Dr. Bengi ERTUNA (Boğaziçi Üniversitesi), Doç. Dr. Haluk LEVENT (Galatasaray Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet BOLAK (Galatasaray Üniversitesi) Bildiri Özeti: Bu çalışmada yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda yer alan şirketler kapsamında yabancı yatırımcıların aile işletmeleriyle işbirliklerinin performansa etkileri incelenmiştir. Yönetim kurulu başkanının aileden olması yabancı ortaklı olan ve olmayan şirketlerde performansa farklı etkilerde bulunmaktadır. Yabancı ortağı olmayan şirketlerde yönetim kurulu başkanının aileden olmasının performansı olumlu etkilediği, yabancı ortaklı şirketlerde ise olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Öte yandan yabancı ortaklı şirketlerin ortakları arasında bir aile holdingi varsa performansın olumlu etkilendiği görülmektedir. Yabancı yatırımcının performansı kurumsal çevreye uyum gözetildiğinde artmaktadır. Oturum 3.2 SALON 2 Aile İşletmelerinde Süreklilik, Kurumsallaşma ve Örgütsel Yedekleme Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU Uludağ Üniversitesi 1 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Örgütsel Yedekleme: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma Yazar: Gözde Gül BAŞER (Akdeniz Üniversitesi) Bildiri Özeti: Aile işletmelerinin nesilden nesle en az mevcut halini koruyarak ve hatta arzu edildiği gibi sağlıklı bir şekilde büyüyerek devam edebilmelerinin temeli başarılı bir örgütsel yedekleme süreci geçirmeleridir. Bu süreç, aile ilişkilerini ve işletmenin geleceğini etkileyen, doğru yönetilmesi gereken uzun vadeli bir süreçtir. Bu araştırma Batı Akdeniz Bölgesinde yer alan, en az 50 çalışana sahip ve 3. kuşağın aile işletmesinde çalışmaya başladığı 10 aile işletmesinde örgütsel yedeklemenin ne şekilde olduğunu ve içerdiği ortak boyutları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bölgesel aile işletmelerinin örgütsel yedekleme konusundaki özgün niteliklerini ortaya koyan bu araştırmaya göre varislere yönelik yetiştirme, eğitim, yetki devri ve işe alıştırma gibi konularda benzer eğilimler mevcuttur. 2 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Kurumsallaşma Sürecinde Tedarikçi-Müşteri İşbirliğine İlişkin Bir Uygulama Örneği Yazarlar: İlker BEYHAN (Bahçeşehir Üniversitesi), Prof. Dr. Cavide Bedia UYARGİL (İstanbul Üniversitesi) Bildiri Özeti: Organizasyonların yaşam süresini uzatan ve rekabet gücünü artıran bir süreç olarak kurumsallaşma, günümüzde aile işletmelerinde oldukça önemsenmekte ve bu doğrultuda gerek uygulamada gerekse akademik alanda yapılan çeşitli bilimsel faaliyetler giderek artmaktadır. Bu çalışmada, otomotiv sektörü yan sanayinde faaliyet göstermekte olan küçük ölçekli bir aile firmasının, otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından biri olan müşterisi ile işbirliği içinde yürüttüğü kurumsallaşma süreci incelenecektir. Kurumsallaşma sürecinde yürütülen faaliyetlerin şirketin paydaşları; şirketin sahibi olan aile, şirket çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve şirketin rekabet gücü; ürün kalitesi, maliyetleri, müşteri yelpazesi üzerine etkileri, nedenleri ile birlikte gözden geçirilecektir.

12 3 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Sürekliliği Sağlayan Başarı Faktörleri ve Türk Aile İşletmelerine Yönelik Bir Çalışma Yazar: Yahya Zahid ŞENSOY (THY) Bildiri Özeti: Aile işletmelerinin devamlılığı ve sürekliliği sağlayabilmek, içerisinde birçok önemli faktörü barındırmaktadır. Yapılan çalışmada literatürde bahsedilen, sürekliliği etkileyen başarı faktörleri bir modelde özetlenmiş ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren çeşitli büyüklükteki ve devir sürecini yaşamış veya yaşayacak aile işletmelerine yöneltilmiş ankette bu dinamikler bir bütün olarak sunulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Sürekliliğin başarısındaki önemli faktörler arasında öncelikle; aile içi uyum ön plana ve diğer başarı faktörleri sırası ile gelecek neslin işi devralma isteği, selefin devralmaya hazırlanma süreci ve aile işletmesinde kurumsallaşma adımı olan yönetim kurulunun bulunması çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulardandır Ara OTURUMLAR Oturum 4.1 SALON 1 Aile İşletmeleri: Kurucuyu İzleyen Kuşakların Sorunları Aile yönetimindeki işletmelerde girişimci kurucuyu izleyen kuşakların, kurucudan farklı bir ortamda ve konumda oldukları; bu nedenle hem işletme ile ilgili kararları alırken hem işletme aile ilişkilerindeki dengeleri gözetmede farklı hususları göz önüne almak zorunda oldukları bilinmektedir. Bu açıdan ikinci, üçüncü, dördüncü ve gelen her yeni kuşak, hem işletmenin içinde bulunduğu ekonomik ortam hem de birey sayısı gittikçe artan aile ortamında, girişimci kurucudan farklı sorunlarla karşılaşacak ve karar öncelikleri, kapsamı değişik olacaktır. Bu oturumda ağırlıklı olarak bu konular tartışılacaktır. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alaattin TİLEYLİOĞLU Çankaya Üniversitesi Konuşmacılar Ali TATVEREN Kafkas Pasta ve Şekerleme A.Ş. Genel Müdürü Bilal HANCI - Doğu ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat BAYAR Erişsan Helva Kurumeyva Gıda San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan SÜZER Süzer Holding A.Ş. Genel Müdür

13 Oturum 4.2 SALON 2 Yeni Kuşak Aile Bireylerinin Yetiştirilmesi ve Geleceğe Hazırlık Oturum Başkanı: Tunç ULUĞ - Koçyönder Eski Başkanı 1 Bildiri Adı: Kuşaktan Kuşağa Aile İşletmeleri Yazar: Prof. Dr. Bengi SEMERCİ (SEMERCİ Enstitüsü) Bildiri Özeti: Aile işletmeleri temel olarak 4 gelişim aşaması gösterir. Bu aşamalar, genç aile işletmesi, işletmeye giriş, beraber çalışma ve devir teslim olarak adlandırılabilir. Genç aile işletmesi kurucunun işletmeyi kurduğu ilk dönemdir. Evlilik genellikle bu aşamada gerçekleşir ya da genç çift işletmenin kuruluş aşamasından beri birliktedirler. İşletmede birlikte çalışarak ya da eşin desteklemesi ile süren bu aşamada kaç çocuk sahibi olunacak, ne zaman çocuk sahibi olunacak ve çocuklar nasıl yetiştirilecek konuları gündeme gelir. Çocuğun doğması ile birlikte çift artık orta kuşak statüsüne geçer ve doğan çocuk yeni kuşak olur. Çift çocuğun aile kimliği edinmesinden gurur duyar ve bu kimliği ona aktarma hayali kurarlar. Çocuğun doğması ile birlikte işletmenin bir aile işletmesi olabileceğini düşünmeye başlarlar. Çünkü aile işletmeleri bireysel başlar. Kurulduğunda benim işim dir. 2 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Kalabalık Aile Sendromu İle Başa Çıkmada Yeni Nesil Aile Bireylerinin Geleceğe Hazırlanmasına Yönelik İzlenen Stratejilerin Önemi ve Bir Vak'a Analizi Yazar: Dr. Nihat ALAYOĞLU (İstanbul Ticaret Üniversitesi) Bildiri Özeti: Aile işletmeleri ile ilgili çalışmalarda üzerinde sıklıkla durulan ve birçok araştırmaya konu olan temel sorunlardan biri, şirketlerin devamlılığının nasıl sağlanacağı hususudur. Bu konuda yapılan araştırmalar, aile işletmelerinin kısa ömürlü olmasını kurucuların muhafazakâr tutumları, devir planının yapılmaması, yeni nesil aile bireylerinin yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasında izlenen yanlış politikalar vb. birçok faktöre bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ele alınan ve özellikle çok ortaklı bir hüviyet kazanmaya başlayan ikinci ve üçüncü nesil aile işletmelerinde ortaya çıkan önemli problemlerden biri de, literatürde kalabalık aile sendromu olarak yer alan husustur. Bu bildirinin amacı, kalabalık aile sendromu arifesinde olan veya fiilen yaşayan işletmelerin, bu sorun ile nasıl başa çıktıkları, öncesinde alınması gereken tedbirlerin neler olması gerektiğini ortaya koymaya çalışmaktır. Bu kapsamda, çok ortaklı bir aile işletmesi vak a olarak ele alınacak ve elde edilen bulgulara yer verilecektir YEMEK

14 OTURUMLAR Oturum 5.1 SALON 1 Aile İşletmeleri: Girişimcilik ve Aile İşletmelerinin Geleceği Ülke ekonomisinde girişimciliğin oynadığı rolün önemi bilinmektedir. Bir aile bireyi olan girişimcinin kurduğu ve yönetiminde aile bireylerinin yer aldığı işletmelerin, günümüz ekonomik ortamı ve rekabet koşullarında, gelecekleri konusunda dikkate alınması ve değiştirilmesi gereken unsurların neler olduğu bu oturumda tartışılacaktır. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Konuşmacılar: Hüseyin ÖZDİLEK Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nur GER - Suteks A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin EROĞLU Eroğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTİRYAKİ Öztiryakiler Madeni Eşya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oturum 5.2 SALON 2 Mülkiyet, Hissedarlık, Türk-Anglosakson Miras Hukuku ve Aile Vakıfları Aile İşletmelerinin sürekliliğinde etkili olan faktörlerden birisi de, hissedarlığın ve mülkiyetin bir sonraki kuşağa intikal şekli ve özellikleridir. Kurucu girişimciler, kurmuş oldukları işletmelerin aile içinde parçalanmadan devam edebilmesini teminen mevcut yasal mevzuat çerçevesinde aile içi dengeleri gözetmek suretiyle değişik şekillerde davranmaktadır. Bu konuda en önemli faktör yürürlükteki Miras Hukuku ve Veraset Hukuku hükümleridir. Ayrıca, kurulacak Aile Vakıfları kanalı ile de işletmelerin yaşamlarını sürdürmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu oturumda bir yandan ülkemizdeki miras ve veraset hukuk sistemleri ile anglo-sakson sistemi karşılaştırılacak, ülkemizde miras hukuku ve veraset konularında en çok dava konusu olan hususlar ele alınacak ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde aile vakıflarının yeri ve fonksiyonları tartışılacaktır. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turhan ESENER İstanbul Kültür Üniversitesi Konuşmacılar: Av. Nihat İNAL; Miras Hukuku ve Veraset Davaları Av. Suat Ballar; Türkiye de Aile Vakıfları ve İktisadi İşletmeleri Prof. Dr. Turgut ÖZ İstanbul Kültür Üniversitesi, Türk ve Anglosakson Miras Hukuku Sistemleri

15 Ara OTURUMLAR Oturum 6.1 SALON 1 Aile- İşletme Kültürü, Etik Değerler ve Güven Oturum Başkanı: Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN - Erciyes Üniversitesi 1 Bildiri Adı: Aile Şirketlerinde Etik Değerler ve Yönetimi Yazar: Dr. Habibe AKŞİT (Elginkan Holding A.Ş.) Bildiri Özeti: Farklı tanımları olsa da etik çok genel olarak değişik ahlak anlayışlarının kesiştiği ortak noktadan çıkan evrensel normlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Etik Bilimi ise, bu kuralların bulunması ve tarif edilmeleri ile ilgilenir. Etik tanımı, temelinde değer kavramını da beraberinde getirir. Etik kodların yazılması, kurumların yapılanmasının başlıca anahtarlarından biridir. Etik kodlar, politikalar ve davranış biçimleri, kurumların faaliyet alanlarına özgü değer ve ilkeler doğrultusunda çalışanlara yol gösterir. Dolayısıyla, etik yönetimi çok boyutlu bir güven ilişkisi ni garanti etmek için önemli bir araçtır. Başlangıçta kurucuların değerleri ve iş yapma biçimleri kurumların değer ve iş yapma biçimlerine yansımış ve kurum kültürünün oluşmasını katkı sağlamıştır. Aile şirketlerinde bireysel değerlerle, kurumsal değerler arasında köprü oluşturma sürecinde kurumsal değerin ve etik kodların ortaya çıkarılması, yazılı hale getirilmesi önemli bir adımdır. 2 Bildiri Adı: Güven Üzerine Bir Gensoru: Bir Aile İşletmesinde Güven Kavramının Etnografik İncelemesi Yazarlar: Yard. Doç. Dr. Müjdelen İ. YENER (Marmara Üniversitesi), Dr. Sinem ERGUN AYKOL (Marmara Üniversitesi) Bildiri Özeti: Aile işletmelerinde güven olgusu, aile işletmelerinin gerekli kaynak ve yeteneklere ulaşmalarında ve bunları yaratmalarında stratejik bir öneme sahiptir. Bir aile işletmesinde yürütülen bu 18 aylık etnografik çalışmada, güven kavramının aile işletmesi dinamikleri içinde nasıl bir yere sahip olduğu, sınırlarını nasıl genişlettiği ve diğer örgütsel faaliyetleri nasıl etkilediği gözlemlenmiştir. Güven kavramının farklı formları, dinamik ve aniden ortaya çıkan bir oluşum olduğu; durağan olmayan, sürekli değişen, gelişen ve akış halinde olan bir süreç içinde bulunduğu, çalışmada ortaya çıkmıştır. Bu oluş, aile işletmeleri için güven bazlı örgütlenmenin kurumsallaşmaya yeni bir bakış getirdiği temel bir bulgudur. 3 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Kültürlerarası (Aile Kültürü-İşletme Kültürü) Çatışmaların Çözümünde Yeni Bir Model Önerisi: Duygusal Sahiplik Olgusu ve Duyguların Yönetimi Yazarlar: Doç. Dr. Nazan YELKİKALAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Arş. Gör. Erdal AYDIN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

16 Bildiri Özeti: Aile işletmeleri, içinde aile üyelerinin yer alması nedeniyle duygusal yönü de olan işletmelerdir. Bu sebeple aile işletmeleri incelenirken, işletmeciliğin rasyonel yönü olarak ifade edilen verimlilik, karlılık, üretkenlik gibi ilkelerin yanı sıra duygusal faktörlerin de dikkate alınması bir gereklilik olmuştur. Aile işletmelerinde sürdürülebilirliğin ve sonraki kuşağa devrin başarıyla sağlanması noktasında, temelde yapısal olarak birbirine zıt iki sistem gibi algılanan aile ile işletme kültürünün senkronizasyonu büyük önem taşımaktadır. Aile işletmelerini başarıya taşıyan değerleri, ilkeleri, normları, vizyon ve misyon anlayışını, sonraki kuşak aile üyelerinin sürdürülebilir kılması rasyonel ilkeler ışığında yapılan düzenlemelerin yanı sıra, duygusal sahiplik olgusunun yaratılabilmesi ile mümkündür. Oturum 6.2 SALON 2 Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve İç Denetim Uygulamaları İşletmelerin kurumsallaşmasında önemli bir yeri olan kurumsal yönetim ilkeleri ile iç denetim ilke ve uygulamalarının ülkemizdeki durumu ile aile işletmelerinde uygulanabilirliği, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa AYSAN Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı 1 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde İç Kontrol ve İç Denetim Sisteminin Etkinliği; Konya da Faaliyet Gösteren Aile İşletmeleri Üzerine Yapılmış Bir Araştırma Yazarlar: Ender GÜLER (Selçuk Üniversitesi), Ali AKGÜN (Selçuk Üniversitesi) Bildiri Özeti: Günümüzde Kurumsal Yönetim uygulamalarının işletmeler açısından önemi giderek artmaktadır. Ülkemizde aile işletmelerinin ağırlıkta olduğu bilinen bir gerçektir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin temel direği olan bu işletmelerin doğru olarak yönetilmesi sürdürülebilir bir büyümenin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Her işletmede olduğu gibi aile işletmelerinin de kurumsallaşmasında, güvenilirliliğinde, mevzuat ve kurallara uymada; iç kontrol ve iç denetim sisteminin varlığı ve işlerliği önem kazanmaktadır. Bu iki sistem kurumsallaşma ve yönetim konusunda işletmeler için çok önemli rol oynayan uygulamalardır. Bu çalışmada aile işletmelerinde iç kontrol ve iç denetim sisteminin etkinliği, uygulama alanı ve önemi anlatılarak Konya ilinde faaliyet gösteren aile işletmelerinde yapılacak bir çalışmaya yer verilecektir. Konuşmacılar Hasan YALÇIN DT Denetim; İç Denetim İlkeleri ve Aile İşletmelerinde Uygulanma Koşulları Hayrullah DOĞAN DT Denetim; Ülkemizde İç Denetim Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

17 Açılış ve Onur Konuşmaları 4. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ ÖZET PROGRAM 1. GÜN: 16 Nisan 2010 Cuma KAYIT Tamer KOÇEL - Kongre Başkanı Dursun KOÇER Rektör Bahar AKINGÜÇ GÜNVER - Mütevelli Heyet Başkanı Cemalettin SARAR - SARAR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan KARAÇAM - Yapı Kredi Bankası (E) Genel Müdürü Sukhi BEDİ - Hindistan Chandigarh Business School Fahamettin AKINGÜÇ - Kültür Okulları Kurucusu, İKÜ Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Oturum 1.1: Aile İşletmeleri: Sürdürülebilirlik ve Markalaşma Oturum Başkanı: Çelik KURDOĞLU Konuşmacılar Murat İŞERİ - İDAŞ Orhan İDİL Hayat Kimya Rüştü BOZKURT - Dünya Gazetesi Yavuz İSKENDEROĞLU Kebapçı İskender YKB Oturum 2.1 Aile İşletmeleri: Profesyonel Yönetime Geçiş, Aile Anayasaları Oturum Başkanı: Ege CANSEN Atalay ŞAHİNOĞLU - Nuh Çimento A.Ş. Ayhan YAVRUCU - Alarko Holding A.Ş. İlhami FINDIKÇI - Değer Danışmanlık İsmet ABALIOĞLU Abalıoğlu Holding A.Ş. YEMEK Oturum 1.2 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma: Örnek Olaylar ve Ayrı Bir İnceleme Alanı Olarak Aile İşletmeleri Oturum Başkanı: Ceyhan ALDEMİR Bir Örnek Olay İncelemesi: Üç Kuşaktır Yaşatılan Bir Aile İşletmesi Üçyıldız Şekerleme A. Filiz SUSAR-ÖZDİL, Mustafa KARA Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurusallaşma: Kurukahveci Mehmet Efendi Hale ÖNER, Özden TURHAN Aile İşletmeleri Yönetimde Ayrı Bir Alan Olarak Ayrılabilir Mi?: Akademik Araştırmalar Üzerine Bibliyometrik Bir Çalışma Mehmet Ali KÖSEOĞLU, Kemal KARAYORMUK Ara Oturum 2.2 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma: Bir Araç Olarak EFQM Modeli ve Kuşaklar Arasında Girişimcilik Farklılıkları Oturum Başkanı: Hüseyin ÖZGEN Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Bir Dönüşüm Aracı Olarak Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli : Aras Kargo Örneği Dursun BİNGÖL, Ünsal SIĞRI, Ahmet TUNÇAY, Engin COŞKUN Aile İşletmelerinde Nesiller Arasında Girişimcilik Özellikleri Farklılaşıyor Mu? Veysel AĞCA, Duygu KIZILDAĞ

18 GÜN: 17 Nisan 2010 Cumartesi Oturum 3.1 Aile İşletmelerinde Yönetim Kurulları ve Yabancı Yatırımcılarla İşbirliği Oturum Başkanı: Şan ÖZ-ALP Yönetim Kurullarında Farklılıkların Yönetimi: Aile Şirketlerinde Bir Uygulama; Murat YÜCELEN, Ali Korhan ÖZEN Kurumsal Baskılar ve Aile Kontrolündeki Şirket Gruplarına Bağlı Şirketlerin Yönetim Kurulu Kompozisyonlarındaki Değişim; Özlem YILDIRIM ÖKTEM, Nisan SELEKLER GÖKŞEN Yabancı Yatırımcıların Aile İşletmeleriyle İşbirliklerinin Performansa Etkileri; Sibel YAMAK, Bengi ERTUNA, Haluk LEVENT, Mehmet BOLAK Oturum 4.1 Aile İşletmeleri: Kurucuyu İzleyen Kuşakların Sorunları Oturum Başkanı: Alaattin TİLEYLİOĞLU Konuşmacılar Ali TATVEREN Kafkas Şekerleme A.Ş. Bilal HANCI - Doğu - Tuzla OSB Murat BAYAR Eriş Helva Serhan SÜZER Süzer Holding A.Ş. Oturum 5.1 Aile İşletmeleri: Girişimcilik ve Aile İşletmelerinin Geleceği Oturum Başkanı: Yılmaz BÜYÜKERŞEN Konuşmacılar Hüseyin ÖZDİLEK Özdilek A.Ş. Nur GER - Suteks A.Ş. Nurettin EROĞLU Eroğlu Holding A.Ş. Yusuf ÖZTİRYAKİ Öztiryakiler Madeni Eşya A.Ş. Oturum 6.1 Aile- İşletme Kültürü, Etik Değerler ve Güven Oturum Başkanı: Asuman AKDOĞAN Aile Şirketlerinde Etik Değerler ve Yönetimi; Habibe AKŞİT Güven Üzerine Bir Gensoru: Bir Aile İşletmesinde Güven Kavramının Etnografik İncelemesi; Müjdelen İ.YENER, Sinem ERGUN AYKOL Aile İşletmelerinde Kültürlerarası (Aile Kültürü- İşletme Kültürü) Çatışmaların Çözümünde Yeni Bir Model Önerisi: Duygusal Sahiplik Olgusu ve Duyguların Yönetimi; Nazan YELKİKALAN, Erdal AYDIN Ara YEMEK Ara Oturum 3.2 Aile İşletmelerinde Süreklilik, Kurumsallaşma ve Örgütsel Yedekleme Oturum Başkanı: Zeyyat SABUNCUOĞLU Aile İşletmelerinde Örgütsel Yedekleme: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma; Gözde Gül BAŞER Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Ve Kurumsallaşma Sürecinde Tedarikçi-Müşteri İşbirliğine İlişkin Bir Uygulama Örneği; İlker BEYHAN, Cavide Bedia UYARGİL Aile İşletmelerinde Sürekliliği Sağlayan Başarı Faktörleri ve Türk Aile İşletmelerine Yönelik Bir Çalışma; Yahya Z. ŞENSOY Oturum 4.2 Yeni Kuşak Aile Bireylerinin Yetiştirilmesi ve Geleceğe Hazırlık Oturum Başkanı: Tunç ULUĞ Kuşaktan Kuşağa Aile İşletmeleri; Bengi SEMERCİ Aile İşletmelerinde Kalabalık Aile Sendromu İle Başa Çıkmada Yeni Nesil Aile Bireylerinin Geleceğe Hazırlanmasına Yönelik İzlenen Stratejilerin Önemi ve Bir Vak'a Analizi; Nihat ALAYOĞLU Oturum 5.2 Mülkiyet, Hissedarlık, Türk-Anglosakson Miras Hukuku ve Aile Vakıfları Oturum Başkanı: Turhan ESENER Miras Hukuku ve Veraset Davaları; Nihat İNAL Türkiye de Aile Vakıfları ve İktisadi İşletmeleri; Suat Ballar Türk ve Anglosakson Miras Hukuku Sistemleri; Turgut ÖZ Oturum 6.2 Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve İç Denetim Uygulamaları Oturum Başkanı: Mustafa AYSAN Aile İşletmelerinde İç Kontrol ve İç Denetim Sisteminin Etkinliği; Konya da Faaliyet Gösteren Aile İşletmeleri Üzerine Yapılmış Bir Araştırma; Ender Güler, Ali Akgün Hasan YALÇIN DT Denetim; İç Denetim İlkeleri ve Aile İşletmelerinde Uygulanma Koşulları Hayrullah DOĞAN DT Denetim; Ülkemizde İç Denetim Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

19 İÇİNDEKİLER Önsöz ve Sunuş, Prof. Dr. Tamer KOÇEL... ix Üniversitemiz ve İş Hayatı, Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER... xix Aile İşletmelerinin Değişik Yönleri, İnş. Yük. Müh. Fahamettin AKINGÜÇ... xxi 4. Aile İşletmeleri Kongresi İçin Sunuş, Prof. Dr. Dursun KOÇER... xxiii 1. BÖLÜM: BİLDİRİLER... 1 Bildiri Adı: Bir Örnek Olay İncelemesi: Üç Kuşaktır Yaşatılan Bir Aile İşletmesi Üçyıldız Şekerleme ; Yazarlar: A. Filiz SUSAR-ÖZDİL, Mustafa KARA... 3 Bildiri Adı: Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları: Ulusal Kültürün ve Aile Sahipliğinin Etkisi; Yazar: Aylin ATAAY Bildiri Adı: Kıdemli Aile İşletmeleri: Eskişehir deki Genel Görünüm; Yazar: Barış BARAZ Bildiri Adı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Stratejik Bir Yaklaşım ile Yönetilip- Yönetilmediğini Tespit Etmeye Yönelik Bir Saha Çalışması; Yazarlar: Bilçin TAK, Umut EROĞLU, Duygu ACAR Bildiri Adı: Yaklaşık Yarım Asırlık Geçmişe Sahip Aile İşletmelerinde Öne Çıkan Karakteristikler: Kütahya da Bir Araştırma; Yazarlar: Derya E. ÖZLER, Meltem D. ŞAHİN Bildiri Adı: Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Bir Dönüşüm Aracı Olarak Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli : Aras Kargo Örneği; Yazarlar: Dursun BİNGÖL, Ünsal SIĞRI, Ahmet TUNÇAY, Engin COŞKUN Birinci Yazar Adı na göre alfabetik olarak dizilmiştir.

20 Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde İç Kontrol ve İç Denetim Sisteminin Etkinliği; Konya da Faaliyet Gösteren Aile İşletmeleri Üzerine Yapılmış Bir Araştırma; Yazarlar: Ender GÜLER, Ali AKGÜN Bildiri Adı: Batı Akdeniz Bölgesindeki Aile İşletmelerinin Yaşam Öyküleri Üzerine Sözlü Tarih Çalışması (1): Zamora Dondurma ve Helvacısı; Yazarlar: Ferda ERDEM, Janset Özen AYTEMUR Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Örgütsel Yedekleme: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma; Yazar: Gözde Gül BAŞER Bildiri Adı: Aile Şirketlerinde Etik Değerler ve Yönetimi; Yazar: Habibe AKŞİT Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurusallaşma; Yazarlar: Hale ÖNER, Özden TURHAN Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Kurumsallaşma Sürecinde Tedarikçi- Müşteri İşbirliğine İlişkin Bir Uygulama Örneği; Yazarlar: İlker BEYHAN, Cavide Bedia UYARGİL Bildiri Adı: İlahi Komedya dan Dersler: Aile İşletmelerini Bekleyen Yedi Ölümcül Günah; Yazarlar: Jülide KESKEN, Derya KELGÖKMEN İLİC, Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Bildiri Adı: Aile İşletmeleri Yönetimde Ayrı Bir Alan Olarak Ayrılabilir Mi?: Akademik Araştırmalar Üzerine Bibliyometrik Bir Çalışma; Yazarlar: Mehmet Ali KÖSEOĞLU, Kemal KARAYORMUK Bildiri Adı: Geçmişten Günümüze Isparta Kebapçılarının Stratejik Analizi; Yazar: Mehmet KAPLAN Bildiri Adı: Yönetim Kurullarında Farklılıkların Yönetimi: Aile Şirketlerinde Bir Uygulama; Yazarlar: Murat YÜCELEN, Ali Korhan ÖZEN Bildiri Adı: Güven Üzerine Bir Gensoru: Bir Aile İşletmesinde Güven Kavramının Etnografik İncelemesi; Yazarlar: Müjdelen İ. YENER, Sinem ERGUN AYKOL Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Kültürlerarası (Aile Kültürü-İşletme Kültürü) Çatışmaların Çözümünde Yeni Bir Model Önerisi: Duygusal Sahiplik Olgusu ve Duyguların Yönetimi; Yazarlar: Nazan YELKİKALAN, Erdal AYDIN Bildiri Adı: Aile İşletmelerinde Kalabalık Aile Sendromu İle Başa Çıkmada Yeni Nesil Aile Bireylerinin Geleceğe Hazırlanmasına Yönelik İzlenen Stratejilerin Önemi ve Bir Vak'a Analizi; Yazar: Nihat ALAYOĞLU Bildiri Adı: Bir Aile Şirketinde Sibernetik Modelleme Uygulaması: Yaşayan Sistem Teşhisi; Yazarlar: Nuri Gökhan TORLAK, Yüksel AYDEN ii

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN:2146-5975 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl: 2015/1 Sayı: 1 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Düzce University Institute of Social Sciences Sahibi/Owner

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Ankara, 2011 DETAY YAYINLARI : 438 1.Baskı : Ekim 2011 ISBN : 978-605-5437-51-0

Detaylı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org FAALİYET RAPORU 2014 www.tkyd.org İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI 2 2014 E BAKIŞ 4 TKYD HAKKINDA 6 YÖNETİM 7 ÇALIŞMA GRUPLARI 8 VII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 11 PANELLER VE SEMİNERLER 22 TKYD

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

Mersin deki KOBİ Sahip ve Yöneticilerinin Gözüyle Kurumsallaşma Tanımı ve Kurumsallaşmanın Darboğazları

Mersin deki KOBİ Sahip ve Yöneticilerinin Gözüyle Kurumsallaşma Tanımı ve Kurumsallaşmanın Darboğazları YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Mersin deki KOBİ Sahip ve Yöneticilerinin Gözüyle Kurumsallaşma Tanımı ve Kurumsallaşmanın Darboğazları Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR 2006/191 BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ -PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 6 Ekim 2006 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı İSTANBUL SANAYİ ODAsı AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA Panel Notlan Ekim 2005 İstanbul Sanayi Odası Her hakkı saklıdır. Bu kitapta yer alan sunumlar tebliğ sahiplerinin kişisel görüşü olup, İstanbul Sanayi

Detaylı