I. STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel: (312) Faks: (312) İnternet E-posta Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 122 Çankaya/ANKARA ŞUBAT

2 TAKDİM Kuruluş amacı; ilgili makamlar ve kamuoyuna zamanında ve doğru, tanıtıcı, aydınlatıcı bilgi akışını sağlamak ve tanıtma, aydınlatma faaliyetlerine katılmak olan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2011 yılında kuruluşunun 91 yılını geride bırakmıştır yılında da, Stratejik Planı nda belirlenen öncelikli amaç ve hedeflere yürümeye devam etmekle beraber, Yerel basının desteklenmesi, devlet enformasyonu, iç ve dış tanıtım ve Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü sekreterya hizmetleri yürütülecek faaliyetlerin ağırlık merkezini oluşturmaktadır. Genel Müdürlük, genel bütçeden tefrik edilen kaynakları en doğru ve en verimli şekilde kullanmak, öncelikli faaliyetlerini stratejik plan ışığı doğrultusunda belirlemek, maliyetlerini en aza indirgemek, performans göstergeleri yardımıyla hedeflerin gerçekleşme durumunu izlemek amacıyla yıllarını kapsayan I. Stratejik Planı hazırlamıştır. Bu rapor; 2009, 2010 ve 2011 yılının 1. Stratejik Planın uygulama sonuçlarının izleme, ölçme ve değerlendirmesi yapılarak hazırlanmıştır. Genel Müdürlük 2

3 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Haber Dairesi Başkanlığı Basın-Yayın Dairesi Başkanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı İl Müdürlüklerinin Görevleri Basın Müşavirlikleri/Ataşelikleri Tarafından Yürütülen Hizmetler... 8 B- Teşkilat Yapısı... 8 C- Fiziksel Kaynaklar Hizmet Binası Lojman Teknolojik Altyapı Fiziki Kaynakların Dağılımı D- İnsan Kaynakları II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler B-Amaçlar ve Hedefler Misyon Vizyon Stratejiler 14 4.Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler C. Stratejik Amaç ve Hedeflerin Yılları Arasındaki Gerçekleşmeleri D. Birimlerin 231 KHK'ye göre Yılları Arasındaki Faaliyet Değerlendirmesi..43 III- I. STRATEJİK PLAN ( )'IN DEĞERLENDİRMESİ.71 3

4 I-GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğün Amacı; 231 sayılı KHK nin 1. maddesine göre; Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün amacı; ilgili makamlara ve kamuoyuna zamanında ve doğru, tanıtıcı, aydınlatıcı bilgi akışını sağlamak ve tanıtma, aydınlatma faaliyetlerine katılmaktır. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü nün kuruluş mevzuatını oluşturan 1984 tarihli 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 2. maddesinde görevleri şu şekilde sayılmaktadır; a. Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Hükümetçe uygulanacak stratejilerin tespitine yardımcı olmak, b. Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akımını sağlamak, c. Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak, d. Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak, e. Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak, f. Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli karşı tedbirleri almak, g. Türkiye'nin dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, amaca yönelik vakıflar, dernekler gibi teşekküllerle işbirliği yapmak, h. Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak, ı. Enformasyon ve aydınlatma, faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği suretiyle yürütmek. Genel Müdürlük Ana Hizmet Birimlerinin görev, yetki ve faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir: 4

5 1-Haber Dairesi Başkanlığı a) Devlet tanıtma, aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü açık enformasyonu sağlamak, b) Elde edilen bilgileri derlemek, değerlendirmek, bülten ve yayın haline getirmek, c) Derlenmiş bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, d) Bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımı sağlamak, e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak, 2-Basın-Yayın Dairesi Başkanlığı a) Hazırlanan bültenleri ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, kamuoyuna yaymak, b) Yerli basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek, c) Yerli basının güçlendirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemek, d) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile yapılan hizmetlerin kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak, e) Gerekli hallerde Devlet ve Hükümet yetkililerinin basın toplantılarını düzenlemek, demeç ve açıklamalarını yaymak ve benzeri faaliyetleri yürütmek, f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 3-Enformasyon Dairesi Başkanlığı a) Dış tanıtmanın hedef ve stratejilerini tespit etmek, planlamasını yapmak ve uygulamak, b) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile, yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak, c) Türkiye'nin tanıtılmasını sağlayacak genel ve özel araştırmalarla, projeleri hazırlamak veya gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlara yaptırmak, d) Dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, 5

6 e) Yabancı basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve uygulamak, bunlar için sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak, yönetmek, f) Yurt dışı basın müşavirliklerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçları makama sunmak, g) Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, Genel Müdürlüğün diğer birimleri ve ilgili kamu kurumları ile işbirliği sağlamak ve gerekli karşı tedbirleri almak, h) Genel Müdürlüğün protokol işlerini yürütmek, 4-İl Müdürlüklerinin Görevleri Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 5. ve 6. maddelerinde görevleri şu şekilde belirtilmiştir: A- Basın ve yayın faaliyetleriyle ilgili görevler; a)kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akışının sağlanmasında yardımcı olmak, b) Devlet ve hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin il bünyesinde basınyayın araçlarıyla duyurulmasını sağlamak, c) Görevli bulundukları ilde mümkün olduğu ölçüde belirlenecek çevre illerde, basın-yayın alanında meydana gelen gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler konusunda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, ç)bulundukları ildeki basın mensuplarıyla münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak, d)bulundukları ilde yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının görevlerini daha kolay yapabilmeleri amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, tedbirler almak, gerekli gördüğü tedbirler konusunda Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak, f) Bulundukları ilde ikamet eden basın yayın organları mensuplarının Basın Kartları yönetmeliği hükümleri uyarınca yapacakları müracaatları kabul etmek, bu gazetecilerin şahıs işlem dosyasını tutmak, izlemek, alınacak veya tamamlanacak sarı basın kartı beyannamesi, sözleşme, fotoğraf, ikamet ve öğrenim belgeleri, onaylı nüfus cüzdanı sureti, sigorta kayıt ve dökümleri ve mesleki çalışmaları Valilikten alınacak görüşle birlikte değerlendirerek mütalaaları ile birlikte geciktirmeksizin Genel Müdürlüğe intikal ettirmek, kayıtları tutulan gazetecilerin mesleki kıdem taleplerini karşılamak, anılan Yönetmelik çerçevesinde basın mensuplarının çalışmalarını izlemek, g) Yerel basının güçlendirilmesi ve haber kaynaklarının artırılması konusunda araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, h) Bulundukları ilin tanıtılması ve oluşan ekonomik ve sosyal gelişimlerin yansıtılması bakımından basın ve yayın organları ile ilişkiler içinde olmak ve gerektiğinde bu amaçla ilgili makamların bilgisi çerçevesinde ulusal basın mensuplarını görev yaptıkları illere davet edilmesini sağlamak, ı) Bulundukları ilde yayın yapan basın ve yayın organlarını izleyerek, uygun görülen haber ve yazıların Genel Müdürlükçe yayımlanan gazete, dergi, bülten ve 6

7 benzeri yayınlarda yer alması için yapılacak kupür çalışmalarının geciktirilmeksizin Genel Müdürlüğe intikalini sağlamak, yazılı basında çıkan ve kupür halinde ayrılan haberleri ciltleterek arşiv halinde saklamak, i) Bulundukları ilin basında tarihine ilişkin kaynaklarını derlemek ve gerektiğinde bu kaynaklar ve yaşayan kişilerin bilgilerine başvurarak kitap, bülten ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak, j) İl Müdürlüğünün görevlerinin etkin, verimli, ekonomik, süratli ve en az emek ve malzeme kullanımıyla yürütülmesini sağlayacak önlemleri almak, yönetimi geliştirici önerilerde bulunmak, k) Bulundukları ilde yapılacak yerli ve yabancı basın mensuplarının katılacakları toplantılarda gerektiğinde, ilgili diğer kamu görevlileriyle de koordinasyonu sağlayarak, basın merkezleri kurmak ve basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmak, l) Aylık il durum raporları hazırlamak, m) Gerektiğinde, basın-yayın kuruluşlarına günlük haber bültenleri yayınlamak, n) Valilik ve Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek. B- İdari ve mali işlerle ilgili görevler; a) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerde görevli personelin disiplin ve sicil amirliğini, izin, görevlendirme ve her türlü özlük işlemlerini zamanında yapmak ve yapılmasını sağlamak, b) Yıllık faaliyet programları yapmak ve bu faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını periyodik devre raporları halinde Genel Müdürlüğe bildirmek, c) Müdürlüğün tahakkuk memurluğunu yapmak ve her türlü mali işlemlerini yerine getirmek, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Müdürlük ve il içerisinde Müdürlüğe bağlı birimlerin İta Amirliği görevini yürütmek, d) İl Müdürlüğünün bütçe tekliflerini hazırlayarak süresi içinde Genel Müdürlüğe göndermek, e) Personel yetiştirilmesi için hizmet içi eğitim kursları açılmasını teklif etmek ve bu amaçla personelin seminer ve kurslara katılmasını sağlamak, f) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerde yazışma ve işlemlerin çabuk, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak, Müdürlük çalışanlarının, bulundukları ilde, Pasaport Kanunu uyarınca ihtiyaç duyulan yazışmalarını yapmak, g) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerin ayniyat işlemlerini ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yapmak ve yaptırmak, h) Müdürlüğün, yangından, her türlü sabotaj, tabii afet, tahrip gibi felaketlerden korunması için ilgili yönetmelikler, Valilik ve Genel Müdürlüğün emir ve talimatları uyarınca gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, sivil savunma hizmetleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak. Düzenlenecek Raporlar İl Müdürlükleri, aşağıda belirtilen raporları hazırlamak ve belirlenen sürelerde Genel Müdürlüğe göndermekle görevlidirler: a) Yıllık Çalışma Raporu, (Genel Müdürlük çalışma planına esas olmak üzere bir önceki yıl çalışmalarını karşılaştırarak hazırlanacak yıllık çalışma programı) yeni yılın Şubat ayı sonuna kadar gönderilecektir. 7

8 b) Aylık Faaliyet Raporu, (İl Müdürlüğünce yapılan faaliyetleri belirtir rapor) her ayın sonu itibariyle düzenlenecek ve bir sonraki ayın ilk haftası içinde gönderilecektir. c) Mali İşler Raporu, (İl Müdürlüğünün mali işlerine ilişkin olarak düzenlenecek rapor) her ayın sonu itibariyle düzenlenecek ve bin sonraki ayın ilk haftası içinde gönderilecektir. d) Genel Müdürlüğün ilgili birimleri tarafından istenilen diğer raporlar. (Belirlenecek süre içinde gönderilecektir.) 5-Basın Müşavirlikleri/Ataşelikleri Tarafından Yürütülen Hizmetler 13/4/1999 tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararında BYEGM Yurt Dışı Teşkilatının görevleri şu şekilde sayılmıştır: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü yurt dışı teşkilatı, Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda hükümetçe belirlenen stratejilerin yurt dışında uygulamasına yardımcı olmak, hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna müessir şekilde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak, yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirler almak ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak, ülkemiz aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek ve değerlendirmek, yabancı ülkelerde Türkiye nin menfaatleri doğrultusunda yapılan faaliyetlere katılmak, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini ülkemizin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenleme ve uygulamalarda yardımcı olmak, basın-yayın ve enformasyon konularında ve bu organlarla ilişkilerde Büyükelçilik Müşavirliği ve sözcülüğünü yapmak ve Genel Müdürlük ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. B- Teşkilat Yapısı 1.Tarihçe a) Cumhuriyet Döneminde: Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi Kurtuluş mücadelesini başlatan kadro, TBMM nin açılmasının ardından o günün şartlarında kamuoyunu, iç ve dış propaganda ve düşünce gücüyle kazanma yönteminin orduların kuvvetine eşit sayılabilecek bir şekilde önem kazandığını görmüş ve 7 Haziran 1920 tarihli Meclis oturumunda, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü nün temeli olan, 6 sayılı Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi Kanunu kabul edilmiştir. Yasayla yapılandırılan Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü; -Dışarıya karşı ulusun gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı işleri tanıtmak ve davanın haklılığını kanıtlamaya çalışmak, -Ulusu, ülke içinde aynı noktada birleştirmek için her araçtan yararlanarak sürekli aydınlatmak ve uyarmakla görevlendirilmiştir. 8

9 b) 1984 ten Sonra: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Teşkilat: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü; merkez teşkilatı 4 ana hizmet, 2 danışma, 2 destek ve yardımcı hizmet biriminden; taşra teşkilatı 7 il müdürlüğünden; yurt dışı teşkilatı ise 22 Basın Müşavirliği ve 1 Basın Ataşeliğinden oluşmaktadır. Merkez Teşkilatı Genel Müdürlük 2 Genel Müdür Yardımcılığı Ana Hizmet Birimleri Haber Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı Danışma Birimleri Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimleri Personel Şubesi Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon İl Müdürlükleri. Yurt Dışı Teşkilatı Almatı, Bern, Londra, Tahran, Aşkabat, Beyrut, Moskova, Taşkent, Atina, Brüksel, New York, Tokyo, Bakü, İslamabat, Paris, Viyana, Berlin, Kahire, Riyad, Washington, Lefkoşa, Roma Basın Müşavirliği ile Berlin Basın Ataşeliği. C- Fiziksel Kaynaklar 1. Hizmet Binası Başbakanlığa bağlı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1920 den beri bir çok binada hizmet vermiştir. Mülkiyeti Sosyal Sigortalar Kurumuna ait Atatürk Bulvarı No:203 Kavaklıdere adresindeki ana hizmet binasına 1976 yılında taşınmıştır. Bina zamanla sağlamlığını kaybetmiş, Genel Müdürlük birimlerinin tamamının yerleşimini ve güvenilirliliğini sağlayamaz hale gelmiştir. Bu sebeple bazı birimler Konur Sokak No:56 da bulunan ek hizmet binasında görevini yerine getirmek zorunda kalmıştır. Ana hizmet binasının Maliye Bakanlığı tarafından satış listesine alınması, ek hizmet binasının ise sahibi bulunduğu şirket tarafından kullanılacak olması nedeniyle her iki binanın da ivedi olarak tahliyesi istenmiştir. Bu çerçevede iki hizmet binasının tek çatı altında toplanması amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Maliye 9

10 Bakanlığı ile temasa geçilmiş, özelleştirilen kuruluşlara ait binalardan Genel Müdürlüğümüze tahsis yapılması istenmiş, ancak gerekli tahsis sağlanamamıştır. Genel Müdürlüğümüz görevleri gereği, Ülkemizin dış tanıtımına katkıda bulunan, yerli ve yabancı medya mensuplarına yönelik eğitim seminerleri ve konferanslar düzenleyen, vizyon kuruluşlarından birisi olması hasebiyle; çağın şartlarına uygun, donanımlı, birimleri bünyesinde barındırabilecek müstakil hizmet binasına ihtiyaç duyulmuştur. Yeni Hizmet Binası Genel Müdürlüğümüz Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Çankaya/Ankara adresinde mukim, 12 katlı, kapalı oto park, basın merkezi, yemekhane, sergi salonu bulunan, Genel Müdürlük Merkez Teşkilatını bünyesinde toplayan, kiralama yoluyla temin edilmiş bir hizmet binasına sahiptir. 2. Lojman Genel Müdürlük, Başbakanlıkça kullanımına tahsis edilmiş, Ankara İli Çankaya İlçesi sınırları içerisinde bulunan 3 adet lojmana sahiptir. 3. Teknolojik Altyapı BYEGM, birimlerin iş akışlarına uygun olarak daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düzeni sağlamak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanmakta olup 2008 yılında yeni hizmet binasında buna uygun olarak otomasyon sistemi kurmuştur. Merkez ve taşra teşkilatında, bilişim hizmetleri kapsamında; hızlı ve güvenli bir veri iletişim altyapısı sağlanarak, bu ortamda tüm sunucu bilgisayar sistemleri, kişisel bilgisayarlar ve diğer çevre birimleri güvenli, aktif ve sürekli kullanımını temin edecek iş ve işlemler yürütülmektedir. Bilgisayara dayalı proje ve programların temini, gerektiğinde yazılımların hazırlanması, analiz edilmesi ve entegrasyon yapılması, hizmet sürekliliğinin sağlanması açısından kesintisiz işlemesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Gelişen bilişim teknolojilerine uygun bir altyapıda çalışmasını sağlamak amacıyla; ortak bilgi alanı (domain) yapısına dönüşüm sağlanmış ve bu ortamda bilgi güvenliğinin temini için gerekli güvenlik programları (Firewall, web güvenlik programı, virüs güvenlik programı vb.) uygulamaya geçirilmiş, elektronik posta sunucusu, dosya sunucusu, web sunucusu, sistem ve veri tabanı sunucularında yazılım ve donanım yenilemeleri; yeni sunucular ilave edilmesi ile veri iletişim cihazlarında yenilemeler yapılmıştır yılında yine Devlet Enformasyon Sistemi adı altında müstakil ve kayıtlı lisanslı hayati bir proje faaliyete geçirilmiştir. 4. Fiziki Kaynakların Dağılımı Genel Müdürlük kullanımında bulunan fiziki kaynakların dağılımı birim bazında aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur. 10

11 Tablo-1 Taşınır Envanteri TAŞINIR ADI ÖLÇÜ BİRİMİ 2006 YILI MEVCUDU 2011 YILI MEVCUDU ARTIŞ ORANI BİLGİSAYAR Adet %152,5 YAZICI Adet %272 TARAYICI Adet %37,5 TELEVİZYON Adet %236 FAKS CİHAZI Adet %281,8 FOTOKOPİ MAKİNELERİ Adet %166,7 PROJEKSİYON Adet 1 11 %1000 KAMERA Adet 2 31 %1450 JENERATÖR Adet 1 1 %0 VİDEO Adet 4 21 %425 UYDU ALICISI Adet %93,75 MATBAACILIKTA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER Adet %190 HİZMET ARAÇLARI Adet 11 9 * -%18,18 KLİMA Adet %50 TOPLAM Adet %148,45 Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin iş akışlarına uygun olarak daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düzeni önerilmekte, buna yönelik yazılımlarının üretilmesi ya da dışarıdan satın alınması için ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışılmaktadır. D- İnsan Kaynakları Genel Müdürlükte istihdam edilecek kadrolar 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) Sayılı Liste de gösterilmiştir olup, söz konusu madde hükümleri gereği Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel istihdam edilmektedir. Ayrıca, Genel Müdürlükte; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Şube Müdürü kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabileceği hususları da Ek 1. madde hükümleri arasında yer almaktadır. * 8 adet araç kiralama yoluyla temin edilmiştir. 11

12 Atama bakımından; 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların atamalarının Başbakan tarafından yapılacağı, Başbakanın gerektiğinde, bu yetkisini Genel Müdür'e devredebileceği hususları ise 23. madde hükümleri arasında yer almaktadır. Genel Müdürlükte; kadrolu personel, kadro karşılığı sözleşmeli personel ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel olmak üzere üç ayrı statüde personel istihdam edilmektedir. Genel Müdürlük personelinin çalıştırılma statülerine göre sayı dağılımları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmektedir: Tablo Yılları İtibariyle Personel Kadrolarının Dağılımı Yıllar Kadrolu Sözleşmeli Toplam Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2010 yılında kendisine tahsis edilen 533 kişilik kadroya sahipken, 271 personel ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Buna göre; 2010 yılı kadro doluluk oranı % 51 dir. Ayrıca kurum bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesi gereği ise 113 adet sözleşmeli kadrosu mevcutken, bu kadroda istihdam edilen personel sayısı 99 dur. Sözleşmeli personel kadroların doluluk oranı ise % 88 dir. Genel Müdürlüğümüzde görev yapan kadrolu ve kadro karşılığı ile 4/B sözleşmeli toplam 370 personelin eğitim durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-3 Personelin Eğitim Durumu: Yılı Lisans Lise- Lisans Ön Lisans Üstü Ortaöğretim Toplam * yıllarındaki personel eğitim bilgileri yalnızca kadrolu personeli kapsamaktadır. Eğitim seviyesi olarak; lisans mezunu personelin ağırlıklı olduğu, bunu; orta öğretim, ön lisans ve lisans üstü mezunu personelin izlediği görülmektedir. 12

13 II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü nün yıllarını kapsayan Stratejik Planı nda, kamusal sorumluluk ve sektörde üstlendiği misyon gereği sahiplendiği temel değerleri şu şekilde sıralayabiliriz: Uzmanlık: Kurumsal görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak, yurtiçi ve yurtdışı hizmetlerin etkin ve gereği gibi yürütülmesinde her birim ve kademede temel değer. Hızlılık: İletişim teknolojilerindeki gelişim ve habercilik hizmetlerinin yayılımı/dağılımı hızlılığı kurumsal değerlere dahil etmektedir. Etkinlik: Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, geniş coğrafyadaki görev alanı içerisinde yönlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi etkin olmayı zorunlu kılmaktadır. Kamusal Sorumluluk: BYEGM nin yürütmekle görevlendirildiği hizmetler ve basın sektöründe üstlendiği fonksiyon, kamusal sorumluluk çerçevesinde hizmet sunmayı gerekli kılmaktadır. Güvenilirlik: İletişim teknolojilerinin yarattığı enformasyon yoğunluğu içerisinde kamuoyunun bilgilendirilmesi/yönlendirilmesinde güvenilir olmak, öncelik tanınan değerlerdendir. Teknolojik Yenilenme: Yürütülen kurumsal hizmet ve görevler teknolojik yenilenmeyi gerektirmektedir. Kolay Erişim: Hizmetlerde kamuoyuna en uygun fiziki ve teknolojik şartlarda erişim imkânı yaratma. İşbirliği Kültürü: Basın sektörü başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla hizmetlerin etkinliğinin sağlanması noktasında ortak paylaşım ve işbirliği kültürüne önem verilmesi. Ciddiyet: Her kademede basın sektörünün ve kamusal hizmetlerinin gerektirdiği ciddiyet. Araştırma Ruhu: Haber ve enformasyonda sorgulama, bilginin doğrulanması gereği araştırma ruhunu temel değerler arasına koymaktadır. 13

14 B-Amaçlar ve Hedefler 1.Misyon Misyon (2008): Hızla gelişen ve İletişim Çağı olarak da adlandırılan günümüzde, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, değerlendiren ve sonuçlarını kamuoyuna yansıtan; dış politika oluşturma sürecine aktif ve etkin katılım sağlayan, devlet yönetimi tarafından basın ve enformasyon alanında uygulanacak politikaların belirlenmesine yardımcı olan, ulusal çıkarların savunulmasında etkin yayınlar üreten, Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerine karşı tedbirler geliştiren, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenleyen, yerli ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırma yönünde önlemler alan, düşünce ve ifade özgürlüğü alanının genişletilmesine destek veren ve bunları kamusal sorumluluk çerçevesinde geliştiren bir yapılanma oluşturmaktır. Misyon (2011): Uluslararası medyayı yakından izleyerek, karar alma süreçlerini zamanında ve doğru bilgilerle beslemek; basının gelişmesine, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak ve bunlara ilişkin iletişim stratejilerini oluşturmaktır. 2.Vizyon Vizyon (2008): Medyanın ve tanıtımın geleceğe yönelik eğilimleri ile ülkenin ve toplumun gelişme ve kalkınma bakımından öncelikli ihtiyaçları dikkate alarak projeler oluşturmak, Medya ve tanıtıma yönelik çalışmalarda, kurum içi ve kurum dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak, Medya mensuplarına yönelik konferans, seminer, çalıştay vb. aktivitelere düzenlenerek etkili bir medya mensubu ve Genel Müdürlük oluşturmak, Türk ve yabancı medyayı izleyen, enformasyon hizmetlerini etkinleştiren, uluslararası kamuoyundaki Türkiye imajını yakından takip eden, eksik ve yanlış bilgilenmeye karşı politikalar üreten, gelişmiş ülkelerdeki yapılanma paralelinde bir örgütlenmeye sahip olan kurum yaratmak. Vizyon (2011): Dünyada gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşmesine, güçlü ve özgür basın ortamının sağlanmasına katkıda bulunan referans kurum olmaktır. 3. Stratejiler a-haber izleme ve değerlendirme çalışmaları ulusal ve uluslar arası ölçekteki gelişmeler doğrultusunda, ulusal politikalardaki öncelikler göz önünde bulundurularak kapsam ve etkinlik alanı genişletilecektir. b-yerli ve yabancı basın mensuplarıyla diyalogun geliştirilmesi yönünde konferans, seminer ve karşılıklı eğitim çalışmalarına ağırlık verilecektir. c- İç ve dış basında izlenen ve değerlendirilen haber ve yorumlardan öncelikle kamunun bilgilendirilmesi amacına yönelik yayınlar üretilecektir. d-kamu Diplomasisi geliştirilerek, devlet ve hükümet politikaları iç ve dış kamuoyuna etkin şekilde aktarılacaktır. 14

15 4.Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler Genel Müdürlüğümüz yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenen 8 stratejik amaç ve bunlara bağlı hedefler şunlardır: Amaç 1 - Haber Hizmetlerinin Yaygınlaştırılmasında Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerden Yararlanma, Haber-Yoruma Dayalı İçerik Değerlendirmelerinin Zenginleştirilmesi Hedef 1.1. Haber Daire Başkanlığı (HDB) haber sistemine giren haber-yorumprogram sayısı bir milyonun üzerine (2007 yılında ) çıkarılacaktır. Hedef 1.2. Sistem üzerinde işlenen değerlendirilen- haber -yorum-program- sayısı (2007 yılında ) 50 binin üzerine çıkarılacaktır. Hedef 1.3. HDB, 24 saat esasına göre (3 vardiya) haber izleyebilen-işleyebilen kapasite ve personel yapısına kavuşturulacaktır. Hedef 1.4. Teknolojik altyapı geliştirilerek öncelikli olarak Türk dış politikası açısından önem taşıyan ülke ve bölgeler başta olmak üzere haber takibi yapılan alancoğrafya genişletilecektir. Hedef 1.5. BYEGM dış temsilciliklerinin artırılmasının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon sağlanarak diplomatik misyon şeflikleriyle haber otomasyonu geliştirilecektir. Hedef 1.6. Başkanlık bünyesinde ağırlıklı olarak İngilizce, Fransızca, Almanca dillerini bilen personel istihdamı, Arapça, İspanyolca, Rusça, Çince, Portekizce, İtalyan dillerini kapsayacak şekilde yapılandırılacaktır. Hedef 1.7. Başkanlık bünyesinde istihdam edilen personelin uzmanlaşması sağlanacak, iletişim eğitiminden geçmiş personel ve uzman sayısı artırılacaktır. Hedef 1.8. Başkanlık bünyesinde istihdam edilen personelin çalışma saatleri ve ücretleri muadil kurumlardaki sistem esas alınarak yeniden belirlenecektir. Hedef 1.9. Başkanlık ile Bakanlıkların Basın Müşavirlikleri arasında hızlı bilgilenmenin sağlanması amacıyla ortak bir haber ağı oluşturulacaktır. Hedef Bakanlıkların Basın Müşavirliklerinde, BYEGM nin yurtiçi ve yurt dışı medya ilişkisi ve enformasyon kapasitesi göz önünde bulundurularak Başkanlık bünyesinde görev yapan uzmanların koordinasyon amaçla istihdamı sağlanacaktır. Hedef Başkanlık bünyesinde işlenen haber-yorumlardan oluşturulan bülten, aylık vb. yayınlar içerik ve konularına göre çeşitlendirilerek sayıları artırılacak, devlet üst yönetimi ile birlikte kamuoyunun da etkin şekilde bu bilgilerden yararlanması sağlanacaktır. Hedef Başkanlık ile İl Müdürlükleri ve Basın Müşavirlikleri/Ataşelikleri arasında haber otomasyonu teknolojik altyapı desteği artırılarak güçlendirilecektir. Hedef Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüleri nin basın toplantıları izlenecek, bilgiler internet üzerinden ve dış temsilcilikler aracılığıyla kamuoyuna sunulacaktır. Hedef Başkanlık teşkilatlanması yeniden yapılandırılarak müdürlüklerin görev alanları ve tanımları ihtiyaca cevap verecek şekilde belirlenecektir. Hedef İçerikleri zenginleştirilen bültenlerden başta yerel basın olmak üzere tüm medyanın yararlanması kamuoyunun doğru enforme edilmesi ve yönlendirilmesi politikası çerçevesinde teşvik edilecektir. Hedef Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ve Teknik Şube Müdürlüğü, teşkilat yapılanması içerisinde Haber Dairesi Başkanlığı ndan ayrılarak, yeniden yapılandırılacaktır. 15

16 Amaç 2 Devlet Politikaları Doğrultusunda Ülke Tanıtımına Katkıda Bulunacak Yayınlar Üretilmesi, Yurtiçi ve Yurtdışında Basına Yönelik Hizmetlerin Artırılması, Medya Çalışanlarının Sosyal Haklarının Düzenlenmesinde Aktif Rol Oynanması Hedef 2.1. Devlet Yıllığı olarak da nitelendirilebilecek Ayın Tarihi adlı yayın içerik ve nitelik olarak geliştirilecek, internet üzerinden sunulan geçmiş tarihlere (1947 den günümüze tüm sayıları yer almaktadır) ilişkin düzenlemesi araştırmacıların kullanabileceği şekilde formatlanacaktır. Hedef 2.2. Yerel basının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında aylık olarak hazırlanan Anadolu nun Sesi gazetesi, uzman personel ve teknolojik altyapı desteği ile kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir içeriğe kavuşturulacak, haftalık gazete haline dönüştürülecektir. Hedef 2.3. Referans Yayınlar dizisi ile baskısı gerçekleştirilen ekonomi, dış politika, basın, dış ticaret, turizm, eğitim, sinema, spor, vb. konularını içeren İngilizce yayınlar, içeriklerinde yıllık güncellemeler yapılarak, İngilizce dışında Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça ve Rusça olarak dış kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Hedef 2.4. Yurt dışı temsilcilikleri, il müdürlükleri ve Haber Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon geliştirilerek, günlük, haftalık ve aylık olarak baskısı gerçekleştirilen bülten ve yayınların konu ve içerikleri yenilenerek sayıları artırılacaktır. Hedef 2.5. Basın tarihinin gelişimi ve genel olarak Türkiye deki kitle iletişim araçlarının yapılanmasını konu alan basılı eserler kütüphaneye kazandırılacak, araştırmacılar için basın tarihi konusunda başvuru merkezi oluşturulacaktır. Bu yönde çaba gösteren öğretim elemanları ve araştırmacılara destek sağlanacaktır. Hedef 2.6. Sektör temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon tarafından verilen, bürokratik işlemlerin BYEGM tarafından yürütülen, basın mensuplarının çalışmalarını hızlı ve etkin şekilde yürütmeleri amacıyla hazırlanan Basın Kartlarına teknolojik ve görünüm yönüyle yeni bir şekil kazandırılacaktır. Hedef 2.7. Basın Kartı başvurusunda bulunan basın çalışanlarına ait şahsi bilgiler teknoloji altyapı desteği ile dijital ortamda arşivlenecektir. Hedef 2.8. Kurum fotoğraf arşivinin güncelleştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir tarama-görüntüleme çalışması gerçekleştirilecektir. Hedef 2.9. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler paralelinde teknolojik altyapı yenilecek, sektör içerisinde uzmanlaşmış personel istihdam edilecek ve hizmet içi eğitim sürekli hale getirilecektir. Hedef Zengin bir içeriğe sahip fotoğraf arşivinin düzenlenmesi ve var olan yoğun talebin hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılanması amacıyla arşivleme konusunda uzmanlaşmış ve fotoğrafçılık hakkında bilgi sahibi personel istihdam edilecektir. Hedef Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurtiçi ve yurtdışı resmi temasları yakından izlenecek, Devlet Arşivi açısından büyük önem taşıyan bu ziyaretlere ilişkin fotoğraflama çalışmaları yeniden düzenlenecektir. Hedef Geniş bir arşiv hizmetine sahip kurumun, var olan yoğun talepleri de göz önünde bulundurarak, sunulan hizmetlerin geliştirilmesi yönünde kullanılmak üzere mali kaynak yaratılması araştırılacaktır. Hedef Nadir eserlerin de içerisinde yer aldığı kütüphane hizmetleri yeni bir fiziki ve teknolojik altyapıya kavuşturulacak, tasnifi yapılmayan eserler hızlı bir şekilde değerlendirilip, nadir ve el yazma kitaplar günümüz Türkçesine çevrilerek araştırmacılar ve kamuoyunun hizmetine sunulacaktır. Hedef Yayınevleriyle ortak bir çalışma kapsamında, başta iletişim konusunda olmak üzere, siyasi, ekonomi ve sosyal içerikli araştırmalara yer veren yayınlar kütüphanemize kazandırılacaktır. 16

17 Hedef Kurum tarafından baskısı gerçekleştirilen veya satın alınan yayınların yurt içi yurt dışı etkin ve hızlı dağıtımını sağlamak amacıyla altyapı yenilecektir. Hedef Dağıtımı gerçekleştirilen yayınlara ilişkin geniş boyutlu bir adres güncelleştirme çalışması yürütülecektir. Amaç 3 Türkiye nin Tanıtımının Etkinleştirilmesi ve Enformasyon Hizmetlerinin Çağdaş Ölçütlere Uygun Hale Getirilmesi Hedef 3.1. Kamu Diplomasisi hedef ve stratejilerinin tespit edilmesi, planlamasının yapılması ve uygulanmasına ilişkin faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Hedef 3.2. Devlet ve hükümet politikaları doğrultusunda yürütülen çalışmaların dış kamuoyuna etkin biçimde yansıtılması, oluşturulan etkinin belirlenmesi yönünde bilimsel çalışmalar yürütülecektir. Hedef 3.3. Ülke tanıtımına yönelik araştırma-geliştirme projelerine ağırlık verilecek, bu yönde uzmanlardan yardım ve destek sağlanacaktır. Hedef 3.4. Dış tanıtımın etkinleştirilmesi amacıyla başta Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere kamu kurum-kuruluşlarıyla işbirliği çalışmaları yoğunlaştırılacaktır. Hedef 3.5. Türkiye de görev yürütmekte olan yabancı medya kuruluşları ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı-etkinleştirici tedbirler alınacak, sürekli ve geçici basın merkezleri oluşturulacak, sağlıklı-etkin organizasyonlar kurulacaktır. Hedef 3.6. Türkiye ye yönelik propaganda faaliyetlerine karşı hızlı ve etkin tedbir alınması amacıyla, izleme, değerlendirme ve önleme yönündeki çalışmalar ilgili kurumlarla eşgüdüm artırılarak yürütülecektir. Hedef 3.7. Rusya, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkasya daki siyasi gelişmeler göz önünde bulundurularak bu bölgelerdeki ülkelerle basın-yayın ve enformasyon alanındaki mevcut bağların güçlendirilmesi yönünde çalışmalara ağırlık verilecektir. Hedef 3.8. Kıbrıs ve Ege konularında yaşanan sorunlara ilişkin Türkiye nin tezlerinin uluslararası düzeyde doğru algılanması amacıyla yabancı medya mensuplarıyla yürütülen ilişkiler bu yöndeki politikalar esas alınarak belirli bir program dahilinde yürütülecektir. Hedef 3.9. Diplomatik ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi politikası çerçevesinde, yabancı basını bilgilendirme programları, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde sürdürülecek, diğer kamu kurumlarının ev sahipliğinde Türkiye de gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda gerekli basın düzenlemeleri yapılacaktır. Hedef İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ile ilişkilerin ulaştığı seviye göz önünde bulundurularak, İKÖ üyesi ülkelere yönelik faaliyetler yoğunlaştırılacak, kamuoyu oluşturmak ve ülkemiz tezlerinin duyurulmasını teminen basına yönelik faaliyette bulunulacaktır. Hedef Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde, Yunanistan daki medya kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanacaktır. Hedef ABD başta olmak üzere diğer ülkelerde bazı tarihi olaylar gerekçe gösterilerek Türkiye ye yönelik olumsuz propaganda yürüten ülkelerde, bu etkinliklerin kamuoyunu yanlış yönlendirmelerinin önlenmesi konusunda projeler geliştirilecek, lobi faaliyetleri yakından izlenerek medya üzerinden kullanılabilecek tedbir yöntemleri ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdüm halinde hayata geçirilecektir. Bu çerçevede özellik taşıyan belirli konular etrafındaki konferans, toplantı, gösteri gibi etkinliklerde Türkiye nin tezlerini savunabilecek basın mensupları, kanaat önderleri ve bilim adamlarıyla ilişkiler yoğunlaştırılacaktır. 17

18 Hedef Türkiye de yerleşik yabancı basın mensuplarının resmi yetkililerle temaslarının artırılması, yerli basın mensuplarıyla ortak platformda buluşacakları seminer, toplantı benzeri etkinlikler organize edilecektir. Hedef Olağanüstü hallerde yabancı basın mensuplarının etkin, güvenli ve hızlı bir şekilde bilgilendirmelerine yönelik Medya Kriz Yönetim yapılanması oluşturulacak, bu ortamlarda görev alacak kurum personeli meslek içi eğitime tabii tutulacaktır. Hedef Afganistan ve Lübnan başta olmak üzere Türkiye nin çeşitli uluslar arası sorunlar çerçevesinde oluşturulan Çok Uluslu Güç içerisindeki konumu paralelinde, basın alanındaki ilişkilere önem verilecektir. Hedef Türkiye nin komşuları başta olmak üzere çeşitli krizli bölgelerde yer alan ülkelerdeki basın mensuplarına yönelik staj, seminer benzeri etkinliklere ağırlık verilecektir. Hedef AB ülkelerinde faaliyette bulunan yabancı basın örgütleri ve düşünce kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirilerek, sektördeki uygulama ve yenilikler yakından izlenecektir. Amaç 4 İfade Özgürlüğünün Genişletilmesi ve Basına Yönelik Hukuki Düzenlemelerin Çağdaş Normlara Uygun Şekilde Gerçekleştirilmesi Yönünde Katkı Verilmesi Hedef 4.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında uluslararası gelişmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları takip edilerek, iç hukuka uygulanacak bölümler konusunda ilgili merci ve kurumlara gerekli bilgiler sunulacaktır. Hedef 4.2. İfade özgürlüğünün geliştirilmesi yönünde düzenlenecek organizasyonlara yoğun katılım sağlanacak, kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde çaba sarf edilecektir. Hedef 4.3. Basın kuruluşları ve medya mensuplarının konusunu oluşturduğu hukuki davalar izlenecek, aylık ve yıllık olarak konuya ilişkin raporlar hazırlanacak, yasaların uygulanması veya eksiklikleri yönünde yasama/yönetim organlarına öneriler sunulacaktır. Hedef 4.4. Kurum personeli, sahip olunan haklar ve kamusal sorumluluklar konusunda periyodik olarak meslek içi eğitime tabii tutulacaktır. Hedef 4.5. Yasama organı tarafından basına yönelik hukuki düzenlemeler yapılması durumunda, uzman hukukçu ve sektör temsilcilerinin geniş katılımla yer aldığı Koordinasyon Kurulu oluşturulacak, AB müzakere süreci ve çağdaş gelişmeler doğrultusunda öneri/tasarılar hazırlanmasına ortam yaratılacaktır. Hedef 4.6. Kurum tarafından yerel basın başta olmak üzere medya mensuplarına yönelik gerçekleştirilecek etkinliklerde, yasal sorumluluk ve haklar konusunda bilgilendirmeye ağırlık verilecektir. Amaç 5 Kurumsal Yapının Geliştirilmesine Yönelik Stratejilerin Oluşturulması, Mali Yapının Performans Esaslı Bütçelemeye Göre Hazırlanması ve Personelin Bütçe Disiplini Konusunda Eğitilmesi Hedef 5.1. Performans Esaslı Bütçeleme uygulaması kurumsal düzeyde etkinleştirilecektir. Hedef 5.2. Mali Bütçe, kurumsal gereklilikler göz önünde bulundurularak oluşturulacak, bütçe disiplinine uygunluk kültürü geliştirilecektir. Hedef 5.3. Muhasebe ve raporlama sistemi yeni yapılanma çerçevesindeki yasalar paralelinde yaygınlaştırılacak, ilgili personel periyodik olarak meslek içi eğitime tabi tutulacaktır. 18

19 Hedef 5.4. Kurumsal hedeflerin revize edilmesi yönünde strateji geliştirme çalışmaları bilimsel gerekliliklerden yararlanılarak sürdürülecek, performans ve kalite ölçütlerinde verimlilik sağlanması esas alınacaktır. Hedef 5.5. Kurumsal hedefler doğrultusunda hazırlanacak Mali Bütçe için reel kaynaklar yaratılacaktır. Hedef 5.6 Kurum Mali Bütçesi; Maliye Bakanlığı, bağlı bulunulan Devlet Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile eşgüdüm halinde, kurumsal faaliyetlerin etkinleştirilmesini sağlayacak içerikte, reel kaynaklarla desteklenir şekilde hazırlanacaktır. Hedef 5.7. Ana hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri, il müdürlükleri ve basın müşavirlikleri/ataşelikleri tarafından hazırlanan aylık/yıllık raporlar düzenli ve detaylı bir şekilde değerlendirilerek, aylık/yıllık performans çizelgesi oluşturulacak, yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde kurum dışına yansıtılması sağlanacaktır. Hedef 5.8. Yurtdışı temsilcilikleri ve il müdürlükleri başta olmak üzere kurum birimleri tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin düzenli ve sağlıklı bir arşivleme sistemi geliştirilecektir. Hedef 5.9. Stratejik yapılanmanın güncel ve sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına yönelik, üniversiteler ve sektör temsilcileriyle işbirliğine yönelik ortak projeler geliştirilecek, çeşitli seminer/toplantı vb etkinlikler organize edilecektir. Hedef Kurumsal doküman envanteri sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak, güncelleştirilerek ihtiyaç belirleme çalışmalarında kullanılacaktır. Hedef İl müdürlükleri ve basın müşavirlikleri/ataşeliklerinde görevlendirilecek personelin ödenek mahsup işlemlerini düzenli yürütmelerine yönelik atama öncesinde meslek içi eğitime tabi tutulacaklardır. Amaç 6 Yerel Düzeyde Kurumsal Hizmetlerin Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi, Yerel Basının Güçlendirilmesine Yönelik Somut Projeler Hazırlanması ve Uygulanması, Yurtiçi Teşkilatlanmasının Sağlıklı Yapıya Kavuşturulması Hedef 6.1. Trabzon İl Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve somut uygulama aşamasına geçen MİTVAP projesi, sağlıklı bir medya izlerliğinin topluma kazandırılması çerçevesinde genel bir uygulama alanı olarak yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda üniversiteler ve ortaöğretim kurumlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek, tanınmış medya mensuplarının yerel düzeyde geniş katılımlı etkinliklere iştiraki sağlanacaktır. Hedef 6.2. İstanbul, Diyarbakır, Antalya ve İzmir başta olmak üzere sosyal, ekonomik ve siyasi bakımdan özellik arz eden illerdeki teşkilatlanma yapısı güçlendirilerek, teknolojik altyapı ve nitelikli personel desteği sağlanacaktır. Hedef 6.3. Özellikle yabancı basın mensuplarına mihmandarlık hizmetleri başta olmak üzere, akreditasyon işlemleri ve gazetecilerin en uygun şartlarda görev sürdürmeleri yönünde Uluslararası Basın Merkezlerine teknolojik malzeme desteğinde bulunulacak, olağanüstü durumlarda oluşturulacak merkezlerde görev alacak İl Müdürlüğü personeli uzmanlaşma yönünde meslek içi eğitime tabi tutulacaktır. Hedef 6.4. Yerel basındaki gündemin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek, günlük olarak haber bültenleri hazırlanacak, yayınların etkin duyurusunun sağlanması noktasında Genel Müdürlük Haber Sistemi içerisinde merkezi bir bölüm oluşturulacaktır. Hedef 6.5. Kurumun yurt içi teşkilatlanması olarak gösterilen 7 il dışında özelliği bulunan büyük kentlerde yeni bürolar oluşturulacak, büroların komşu illerle olan bağlantısı güçlendirilerek, etkinlik alanı genişletilecektir. 19

20 Hedef 6.6. İl Müdürlüklerinin görev alanı içerisinde yer alan kent ve bölgeye ilişkin tanıtıcı yayınlar üretilecek, yerel basın tarihinin araştırılması yönünde derleme çalışmaları yürütülecek, konu üzerinde araştırma yapan kişi ve kurumlarla ilişkiler geliştirilecektir. Hedef 6.7. Yurt içi büroları tarafından basın tarihi ve yerel basının genel durumu hakkında arşivleme çalışmaları etkinleştirilecek, kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde fiziki ve teknolojik destek sağlanacaktır. Hedef 6.8. Yurt içi büroları tarafından yürütülen faaliyetlerin kamuoyuna etkin şekilde yansıtılması amacıyla Kurum internet sitesinde bir bölüm oluşturulurken, bürolar için de ayrı bir site tesis edilecektir. Hedef 6.9. Büroların bulunduğu bölgede gerçekleştirilen etkinlikler takip edilecek, medya üzerinden yürütülen propaganda benzeri çalışmalara karşı önleyici yöntemler geliştirilecektir. Bu kapsamda bölge basın mensupları ve ziyaret amacıyla bölgede bulunan yerli ve yabancı basın mensuplarıyla ilişkiler yoğunlaştırılacaktır. Hedef İl Müdürlükleri, Genel Müdürlüğün çalışmaları ve gerçekleştirdiği etkinlikler konusunda bulundukları bölgelerdeki basın kuruluşlarını ve halkı bilgilendirici seminer ve toplantılar düzenleyeceklerdir. Amaç 7 Uluslararası Düzeyde Türkiye İmajının Olumlu Şekilde Algılanması Yönünde Basın Müşavirliklerinin Yapılandırılması /Etkinleştirilmesi ve Küresel Ölçekte Medyanın Ulusal Politikalar Doğrultusunda İzlenmesi/Değerlendirilmesi Hedef 7.1. Dünya basınının izlenmesi ve dış tanıtım ağının etkinleştirilmesi açısından, enformasyonun ülkelerin siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmelerinde oynadığı rol göz önünde bulundurularak, 21 ülkede bulunan ve ağırlıklı olarak Avrupa da yoğunlaşan teşkilat yapılanması hassas bölgeler ve Türk dış politikasında öncelik taşıyan ülkeler başta olmak üzere genişletilecektir. Hedef 7.2. Bulunulan ülkelerdeki medyanın yakından izlenmesi noktasında teknolojik altyapı desteği ve nitelikli personel sayısı güçlendirilecektir. Büroların basın organizasyonlarını hızlı ve etkin şekilde kurabilmeleri açısından malzeme ve doküman desteği sağlanacaktır. Hedef 7.3. Basın müşaviri/ataşesi olarak görevlendirilen personelin basını izleme dışında, basın kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle ilişkilerinin önemi göz önünde bulundurularak, yoğunluklu bürolardaki personel sayısı bu doğrultuda yeniden yapılandırılacaktır. Hedef 7.4. İzlenen/işlenen haber/yorumlar, tanıtıma yönelik faaliyetlerin kamuoyuna etkin şekilde yansıtılması amacıyla teknolojik altyapı desteği ile birlikte internet sayfaları oluşturulacaktır. Hedef 7.5. Müşavirlikler/ataşelikler tarafından işlenen haberler düzenli olarak arşivlenecek, Türkiye ile birlikte bulunulan ülkenin sosyo-ekonomik yapısı, yönetim birimleri ve hukuk yapısı gibi konularda yıllık raporlar hazırlanacak, Türk basın mensupları ve araştırmacılara kaynak oluşturabilecek faaliyetlerde bulunulacak, metinler kamuoyu ile internet üzerinden paylaşılacaktır. Hedef 7.6. Yurt dışı büroların faaliyetlerine ilişkin Genel Müdürlük bünyesinde etkin bir dosyalama/arşivleme oluşturulacak, bütününe ilişkin değerlendirme raporları hazırlanacak, bu doğrultuda ortaya çıkacak gereklilikler konusunda yönetim birimleri düzenli olarak bilgilendirilecektir. Hedef 7.7. Uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesi/yönlendirilmesi doğrultusunda, Türk dış politikası açısından özellik taşıyan bazı sorunlara ilişkin bulunulan ülkelerde yürütülen propaganda ve olumsuz faaliyetlerin önlenmesi, bunlara karşı yeni 20

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 YÖNETMELİK Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) tan: BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV,

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312) 583 61 02 Faks: (312) 473 65 96 İnternet http://www.byegm.gov.tr

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI. İletişim. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI. İletişim. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK -Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 583 61 02 Faks: (312) 473 65 96 İnternet http://www.byegm.gov.tr

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2016

PERFORMANS PROGRAMI 2016 PERFORMANS PROGRAMI 2016 Ankara İLETİŞİM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Telefon: (312) 583 58 01 Faks : (312) 473 65 96 İnternet http://www.byegm.gov.tr E-posta sgd@byegm.gov.tr Adres Ceyhun Atuf

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 289 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi: 8/6/1984 No : 231 Yetki Kanununun Tarihi : 2/12/1983 No : 2967 Yayımlandığı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı