Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance"

Transkript

1 Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity to enter into some depth and explain your organization's viewpoint. While only questions marked with * are mandatory, we would appreciate answers to as many as possible. Where a choice of answer needs to be selected please highlight your answer. Before answering the questions, please refer to our list of supporting documents. About You 1. Name of Individual Respondent: Ali ALKAN 2. Address: 3. Are you authorised to represent your organization or interest group? Yes 4. Organization Name: Türkiye İlaç ve Tibbi Cİhaz Kurumu (TITCK) Turkish Medicines and Medical Devices Agency 5. Address of the Organization: Söğütözü Mahallesi Sokak No:5 P.K Çankaya/ANKARA TURKEY 6. Organization Website: 7. Country Turkey 8. Type of Organization Government department, ministry or agency. 9. Main sector of interest Human health. 10. Would you like to be added to our mailing list to receive updates on the development of the global action plan? Yes General Questions

2 1. From the perspective of your organization, what are the most important areas of concern in AMR? AMR has become an important issue in Turkey, like in rest of the world. AMR and Rational Use of Antibiotics are primary topics in the Rational Drug Use National Action Plan which is prepared by TITCK. Studies related to AMR are being conducted by TITCK, Turkish Public Health Agency and other stakeholders. Detecting problems related to AMR provide an important basis for the solution. Since TITCK is responsible for obtaining and evaluating consumption data, determining consumption data is the main area of concern in AMR from agency s perspective. This data is also important to carry out other interventions and actions mentioned in the global AMR draft action plan. We believe that once you know how big the problem is, it s easier to tackle it. That s why surveillance of antimicrobial resistance and antibiotic use should be given a high profile in the action plan. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de antibiyotik direnci ciddi bir sorun haline gelmiştir. TITCK tarafından hazırlanan Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı de Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Direnci öncelikli konular arasında yer almaktadır. Antibiyotik direnci ile ilgili çalışmalar TITCK, THSK ve ilgili paydaşların tamamının katkı sağlayacağı şekilde yürütülmektedir. Antibiyotik Direnci konusundaki problemin tespit edilebiliyor olması sorunun çözümü konusunda daha hızlı yol alınmasını sağlayacaktır. 2. Is your organization currently involved in work related to AMR? Yes If Yes, How? Turkey launched Rational Drug Use National Action Plan in Each action in the plan steered by TITCK in collaboration with related stakeholders of health industry. Rational use of antibiotics is one of the main topics in the plan. Since Turkey has one of the highest antibiotic consumption in Europe, TITCK tries to promote rational use of antibiotics by increasing awareness between public and health professionals, education activities and administrative arrangements. Also TITCK has functional software system named Prescription Information System (RBS) for monitoring and evaluating physicians prescription behaviour. Also in collaboration with Turkish Public Health Agency, TITCK has started to work on specific strategic action plan on AMR. Once the plan gets its final shape and launched, TITCK is going to take necessary responsibility for AMR related actions. Türkiye 2014 yılında Ulusal Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planını devreye soktu. Plandaki her eylem TITCK nın liderliğinde ve sağlık endüstrisinin ilgili paydaşlarının işbirliğinde yürütülmektedir. Plandaki ana konulardan birisi de antibiyotiklerin akılcı kullanılmasıdır. Türkiye Avrupa daki en yüksek antibiyotik tüketimine sahip ülke olduğundan dolayı, TITCK halkta ve sağlık çalışanlarında bilincin arttırılması, eğitim aktiviteleri ve idari düzenlemelerle antibiyotiklerin akılcı kullanımını teşvik etmeye çalışmaktadır. Ayrıca Prescription Audit and Feedback Sistemi TİTCK bünyesinde faaliyet göstermektedir. Aynı zaman THSK ile birlikte TITCK, AMR üzerine spesifik bir stratejik plan üzerinde çalışmaktadır. Plan son halini aldıktan sonra devreye girecek ve gerekli sorumluluğu AMR ile ilgili konularda üstüne alacaktır. Questions about the draft global action plan outline document Before the WHA resolution was adopted, two WHO AMR Strategic Technical Advisory Group (STAG) meetings were held in anticipation, which included members plus a large number of representatives from other organizations. These meetings identified key issues, concerns and led to the development of a draft outline.

3 As this consultation progresses and stakeholder meetings are held, the secretariat will harvest and incorporate the input into the draft global action plan. 1. How would you rate your understanding of WHO s intention in the development of a global action plan to address AMR? Very good 2. From the perspective of your organization, are the major issues relating to AMR outlined in the draft global action plan? Yes If No, what additional issues need to be addressed? Questions on the Building blocks described in the draft outline. You will notice, the global action plan has been constructed around building blocks in recognition that different countries will have different starting points. In this situation, countries can choose building blocks to concentrate upon. Each building block specified has been identified as a key area where specific attention, planning and work are needed to achieve progress in addressing AMR. Through questions in this section, we would like to hear your opinions on these building blocks in more detail. I. Building block-1: Increasing awareness and understanding about AMR and of the actions and changes needed Each stakeholder has responsibilities with different levels to contain AMR as mentioned by WHO. The point of view of the health professionals, public and other stakeholders fail to understand the AMR s importance and further results of this problem. There is a need to constitute sufficient awareness on AMR for all stakeholders. After then there will be a chance to implement related policy, approaches because attitude of stakeholders is the main factor of actions against AMR. WHO ve TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı de de belirtildiği gibi her paydaşın AMR nin kontrol altına alınmasında farklı seviyelerde sorumlulukları vardır. Sağlık çalışanlarının, halkın ve diğer paydaşların bakış açısı ve AMR nin önemini anlayamaması bu problemle neden olmaktadır. AMR konusunda tüm paydaşlar için yeterli farkındalık gereklidir. Ancak ondan sonra ilgili uygulamalar ve yaklaşımlar gerçekleştirilebilir. Çünkü AMR ye karşı yapılan faaliyetlerde paydaşların tutumları belirleyici rol oynamaktadır. Main priority should be educating public and raising awareness between health professionals. Perception of public s antibiotics are good should be changed into the fact that misuse and overuse of antibiotics can lead to resistance. Education programmes, campaigns, public service announcements, activities in schools with regard to importance of AMR may be helpful to improve the knowledge and awareness of public about AMR. To educate public, main demographic target, should be younger population to make a permanent change about behaviour. These activities should be conducting under control of specific advisory committee which is consisted of professionals, in particular from Universities and Ministry of Health.

4 Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı de idari düzenlemeler ve planlamalar, tanıtım, eğitim ve izleme ve değerlendirme çalışmaları başlıkları yer almaktadır. Antibiyotik direnci konusunda verilecek eğitimlerde paydaşlarımız; hekimler, eczacılar, yardımcı sağlık personeli, halk ve ilaç sektörüdür. Ana öncelik paydaşlarda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulmasıdır. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmalar, profesyonel olarak kabul edilen spesifik bir danışman komitesinin kontrolünde yürütülmeli, bu komite özellikle üniversitelerden ve Sağlık Bakanlığından oluşmalıdır. c) What steps have already been taken to address this priority? (Please provide references where TITCK established Rational Drug Use teams in each city which consisted of health professionals from different local authorities. Informative meetings for public and health professionals are being carried out by local health authorities under Turkish Ministry of Health. These informative meetings also include peer review studies. Each year RDU teams started to gather around and discuss what they have done in their local areas. One of the main topics in these discussions and activities is AMR. As a part of European Antibiotic Awareness Day symposium for professionals, activities for public have been conducted in 18 November since 2008 by Turkey Republic Ministry of Health. Awareness campaigns on Rational Drug Use will start in 2015 for public. Peer reweiw TITCK her şehirde yerel otoritelerdeki sağlık çalışanlarından oluşan Akılcı İlaç Kullanımı ekipleri oluşturmuştur. Türkiye Sağlık Bakanlığı na bağlı yerel sağlık otoriteleri tarafından halka ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirici toplantılar yürütülmektedir. Her sene AİK ekipleri bir araya gelerek lokal olarak neler yaptıklarını tartışmaya başlamıştır. Bu toplantılardaki ve aktivitelerdeki önemli konulardan biri de AMR dir. Avrupa Antibiyotik Farkındalığı Günü nün parçası olarak sağlık çalışanları ve halk için sempozyumlar, aktiviteler 2008 yılından itibaren her 18 Kasım da T.C. S.B. tarafından yürütülmektedir. Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili olarak bir bilinçlendirme Kampanyası halka yönelik olarak 2015 yılı içerisinde düzenlenecektir. Yerelde ise her il kendi bölgesinde bulunan doktorlar için küçük gruplarla eğitimler düzenleyecektir. Consumption of J01 class antibiotics per 1000 inhabitants will be our indicator. This data is being calculated by using ATC/DDD methodology. We aim to have 2 unit reduction in antibiotic consumption annually. So the consumption rate is predicted to be 35 DID at the end of Ülkemizdeki J01 grubu antibiyotiklerin 1000 kişi başına düşen yıllık tüketimi indikatörümüz olacaktır. Bu veri DSÖ nün ATC-DDD metodolojisi ile hesaplanmaktadır. DDD hesaplamaları antibiyotik tüketiminin uluslararası alanda karşılaştırılmasını sağlayacak doğru bir göstergedir. DID metodolojisi kullanılarak antibiyotik tüketiminde bir önceki yıla göre her yıl 2 birim azalma hedeflenmektedir yılı sonu itibariyle 35 DID olması planlanmaktadır. II. Building block-2: Identifying the most important approaches for preventing development of infections and the steps needed to move beyond guidance to more effective implementation of such approaches Increasing awareness of public and health professionals on hygiene is one of the main priorities.

5 c) What significant work has already been done to address this? (Please provide references where A web site on hygiene rules is prepared to increase awareness. El hijyeni konusunda bir web sayfası oluşturulmuştur. III. Building block-3: Optimizing the use of existing antimicrobials for human and animal health and in agriculture c) What steps have already been taken to address this priority? (Please provide references where IV. Building block-4: Identifying and closing critical gaps in knowledge needed to address AMR There is a need to understand current situation of member states on AMR. For this reason, surveillance of antibiotic consumption and resistance should be conducted with standardized methodology that enable to compare the data among regions and member states. By this way, the main problems and objectives will be detected more effectively. Rapid diagnostic tests and new class antibiotics researches are also one of the important component of this topic. AMR konusunda üye ülkelerin şu anki durumlarını anlamaya ihtiyaç vardır. Bu sebeple antibiyotik tüketimi ve direnç konularında sürveyans çalışmalarında standardize bir metodoloji kullanılmalı ve bu sürveyans üye ülkeler ve bölgesel alanlar arasında karşılaştırmaya olanak vermelidir. Bu sayede, ana problemler ve çözüm yolları daha efektif bir şekilde tespit edilecektir. Hızlı tanı testleri ve yeni sınıf antibiyotiklerin araştırılması da bu konunun önemli bileşenlerinden biridir. The calculating of antibiotic consumption data with WHO ATC/DDD methodology and using the standardized laboratory methodology with common language for antibiotic resistance surveillance will provide comparable situation about AMR. The assessment of resistance and consumption data together can also guide to identify the important areas in the action plan with evidence based. As a result of this, more sustainable and effective actions could be implemented against AMR. For this

6 purpose there is need of collaboration between WHO Regional Offices, Ministry of Health, Universities, Pharmaceutical Industry and relevant institutions. DSÖ ATC/DDD yöntemi ile antibiyotik tüketiminin hesaplanması ve antibiyotik direnci sürveyans çalışması için standardize laboratuvar yöntemlerinin kullanılması AMR için ortak bir dilin kullanıldığı ve karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Tüketim ve direnç verilerinin bir arada değerlendirilmesi eylem planındaki öncelikli alanların kanıta dayalı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bunun bir sonucu olarak AMR ye karşı daha sürdürülebilir ve etkin eylemler uygulanabilir. Bu amaçla DSÖ yerel ofisleriyle, Sağlık Bakanlıkları, üniversiteler, ilaç endüstrisi ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliğine ihtiyaç vardır. c) What steps have already been taken to address this priority? (Please provide references where TİTCK has calculated antibiotic consumption data with WHO ATC/DDD methodology. These data are being reported annually and shared with WHO. These results are being took into account while deciding actions and regulations to contain AMR. TİTCK antibiyotik tüketim verisini DSÖ ATC/DDD metodolojisi ile hesaplamıştır. Bu veriler yıllık olarak rapor edilmekte ve DSÖ ile paylaşılmaktadır. Sonuçlar AMR üzerine yeni faaliyetler ya da yasal düzenlemeler tasarlanırken göz önünde bulundurulmaktadır. The level of decreasing for antibiotic consumption and resistance can be determined as an indicator for this topic. TİTCK aims to achieve 2 unit decrease on antibiotic consumption data when compared the previous year as mentioned in TİTCK Strategic Plan. This indicator also included in the Strategic Action Plan of Turkish Ministry of Development. These results will be considered while conducting new actions and administrative arrangements. Bu başlık için antibiyotik tüketiminde ve rezistansında saptanacak azalmalar indikatör olarak kullanılabilir. TİTCK stratejik planında bahsedildiği gibi her yıl, bir önceki yıla göre antibiyotik tüketiminde 2 birim azalma gerçekleşmesini hedeflemektedir. Ülkemizin Kalkınma Bakanlığı Stratejik Eylem Planında da bu indikatör ve hedef kullanılmıştır. Bu sonuçlar AMR üzerine yeni eylemler ya da yasal düzenlemeler tasarlanırken göz önünde bulundurulacaktır. V. Building block-5: Developing an innovative and sustainable approach to develop and distribute critical products and technologies needed to address AMR Implementation of current available tools and development of new technologies on rapid diagnosis confirmation tests should be one of the priorities in this area. Studies on development of new technologies on rapid diagnosis confirmation tests should be encouraged. Universities, ministry of health, private sector are the main actors.

7 c) What steps have already been taken to address this priority? (Please provide references where A study on Rapid PCR test for diagnosis of group A beta haemolytic streptococcal infections has been started. Starting a study on implementation of current available fast antigen test for detection of group A beta haemolytic streptococcal infections. Determination of the effectiveness of diagnostic tests on physicians prescription behaviour by pilot study is our indicator for this priority. VI. Building block-6: Assessing the long term economic, developmental and social costs and implications of AMR as a basis for sustainable investment and action c) What steps have already been taken to address this priority? (Please provide references where Concluding questions 3. What contribution would your organization be able to make in implementing the global action plan? After AMR Global Action Plan launched TITCK can provide collaboration between human health stakeholders. We monitor and evaluate antibiotic consumption both in provincial and general manner as TİTCK Rational Drug Use and Drug Supply Management Department. We are obtaining physicians prescription data through web-based Prescription Information System (PIS) which is approximately family physician data included. These data have also been evaluated with respect to the proportion of antibiotic containing prescription, injectable antibiotic containing prescription and a lot of different parameter in the general and provincial level. According to the results of evaluation, we hold meetings that include discussion part session for the stakeholders problems and educational session about antibiotic resistance. Rational Drug Use National Action Plan was launched with 6 Titles / 20 Strategic Objectives / 99 Actions. Rational antibiotic use took place in the action plan as one of the preferential area. Finally TİTCK have sufficient experience and system to implement Global Action Plan Chapters related to actions towards misuse, overuse of antibiotics and conducting surveillance of antibiotic consumption.

8 Global Action Plan yayımlanması sonrasında ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık dışında kalan diğer paydaşlarla koordinasyonu kurumumuz tarafından sağlanabilir. Ayrıca, Kurumumuz tarafından il ve ülke genelinde antibiyotik tüketimini izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Hekimlerin reçeteleme verilerini web tabanlı bir yazılım olan ve yaklaşık olarak aile hekiminin kayıtlı olduğu Reçete Bilgi Sistemi (RBS) ile elde ediyoruz. Bu veriler yerel ya da genel düzeyde antibiyotik içeren reçete yüzdesi, enjektabl antibiyotik içeren reçete yüzdesi gibi birçok farklı parametreler ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu elde ettiğimiz sonuçlar sayesinde, paydaşların sorunlarının da ele alındığı antibiyotik direnç üzerine eğitim içeriği bulunan toplantılar düzenlenmektedir. 6 Başlık/20 Stratejik Hedef/99 Elem i içeren Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı başlatılmıştır. Eylem planında akılcı antibiyotik kullanımı öncelikli başlıklar arasında bulunmaktadır. Son olarak TİTCK Küresel Eylem Planında geçen yanlış, gereksiz antibiyotik kullanımına yönelik müdahale ve antibiyotik tüketimi üzerine sürveyans çalışmalarını yerine getirebilecek yeterli deneyim ve sisteme sahiptir. 4. Additional input that you feel would be facilitate development of the GAP.

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

AN EXPLORATORY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS BELIEFS, ASSUMPTIONS, AND KNOWLEDGE ABOUT LEARNER-CENTEREDNESS

AN EXPLORATORY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS BELIEFS, ASSUMPTIONS, AND KNOWLEDGE ABOUT LEARNER-CENTEREDNESS AN EXPLORATORY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS BELIEFS, ASSUMPTIONS, AND KNOWLEDGE ABOUT LEARNER-CENTEREDNESS Suzan HATİPOĞLU KAVANOZ Öğr. Gör. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

Focus on outputs in final phase of project

Focus on outputs in final phase of project 2/2009 Focus on outputs in final phase of project Projenin son aşamasında çıktılara odaklanma Tusenet newsletter / Tusenet haber bülteni Project financed by Swedish International Development Cooperation

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT ZİRVE SONUÇ RAPORU Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen İstanbul

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı