ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Hizmet Alım İşlerine Ait TEKNİK ŞARTNAME 1

2 İÇİNDEKİLER 1. KONU VE KAPSAM 2. PERSONEL LİSTESİ 3. PERSONELİN GÖREV TANIMLARI 4. ÇALIŞMA SÜRELERİ 5. ÇALIŞMA ŞARTLARI, UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE TEKLİF FİYATA DAHİL OLAN GİDERLER 6. PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE PERSONELE AİT EVRAKLAR 7. GENEL HUSUSLAR 8. İSTİHKAK ÖDEMELERİ 9. CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ 2

3 1.KONU VE KAPSAM Bu şartname, Çorlu Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü nün (İdare) yılı stratejik plan dahilinde bulunan alt yapı kanal yağmursuyu hattı yapılması mevcut hatların bakım ve tamiratı yapılması ve el bilgisayarları ile sayaç okuma endeks tespiti personel hizmet alımları kapsamında müdürlüğümüzün belirtilen işlerde çalışacak yeterli sayıda personeli bulunmaması nedeni; 01/01/ /09/2014 tarihleri arasında hizmet sınırları içinde bulunan ortalama aylık adet abone ile bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten, sözleşmenin bitiş tarihine kadar yeni abone olanlar da dahil yaklaşık adet sivil ve resmi, abone umuma açık yerlere ait abonelerin sayaç endekslerinin aylık olarak okunması, el bilgisayarları ile tahakkuklarının yapılması, faturaların abonelere tebliğ edilmesi, kaçak ve usulsüz su kullanımlarının tespit edilmesi, arızalı sayaçların değişimi, İlçemizin muhtelif yerlerinde yapacağı yeni altyapı kanal hattı, yağmursuyu hattı, İçme suyu hattı yapımı, mevcut hatların tamiratı, bakımı ve yeni abone bağlantılarının yapılması, işlerin niteliğine uygun olarak yapılarak sürekliliğin sağlanması ve buna bağlı her türlü hizmet işlerinin yapılması için toplamda asgari 96adet (doksanaltı) personelin çalıştırılması hizmet alımını kapsamaktadır. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 62 maddesinin e bendinde yer alan e) (Değişik: 20/11/ /24 md.) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Maddesine istinaden hazırlanmıştır. 2.PERSONEL LİSTESİ Bu şartname, Çorlu Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü nün (İdare) yılı stratejik plan dahilinde bulunan alt yapı kanal yağmursuyu hattı yapılması mevcut hatların bakım ve tamiratı yapılması ve el bilgisayarları ile sayaç okuma endeks tespiti personel hizmet alımları kapsamında müdürlüğümüzün belirtilen işlerde çalışacak yeterli sayıda personeli bulunmaması nedeniyle; 01/01/ /09/2014 tarihleri arasında alınmasına ihtiyaç olan personel aşağıda ki tabloda belirtilmiştir. PERSONEL İHTİYACI: Sıra No Görevi 1 Büro Elemano 7 2 Harita Teknikeri 4 3 Depo Elemanı 2 4 Şoför 17 5 İş Makinası Operatörü 10 6 Su-Kanal Arıza Elemanı 22 7 Su Deposu Bakım Görevlisi 5 Toplam Sayı 3

4 8 İnşaat Ustası 2 9 Elektrikçi 2 10 İnşaat Ekipleri Kontrol Elemanı 1 11 Altyapı Ekipleri Kontrol Elemanı 4 12 Endeks Yöneticisi 1 13 Endeks Saha Kontrol Elemanı 1 14 Su Tesisatçısı 2 15 Endeks Okuma Elemanı 16 Toplam PERSONELİN GÖREV TANIMLARI 3.1. BÜRO ELEMANI: Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için alınacak olan hizmet alımında gerekli raporların hazırlanması, idare çalışma programlarının düzenlenmesi, Müdürlük şantiye sahasında telefonlara cevap vermesi, el terminallerine abone bilgilerinin yüklenmesi ve benzeri büro görevlerinde kullanılmak üzere 7 adet Büro Elemanı çalıştırılacaktır. Çalışacak elemanların çalışmalarına engel olacak herhangi bir rahatsızlığının ve özrünün bulunmaması gerekir HARİTA TEKNİKERİ: Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi, gerekli olan sevk ve idarenin yapılması arazi aplikasyonlarının yapılması, metraj ve maliyet hesaplarının hazırlanması, yeni yapılan kanal ve içmesuyu hatlarının arazide ölçümlerinin yapılması, yapılan tüm ölçümlerin koordinatlı olarak bilgisayar ortamına işlenmesi, ve diğer haritalandırma ve ölçüm işlerinde kullanılmak üzere 4 adet Harita Teknikeri çalıştırılacaktır. Bedenen çalışmalarına engel teşkil edecek herhangi bir hastalığının veya rahatsızlığının bulunmaması gerekmektedir DEPO ELEMANI: Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için alınacak olan hizmet alımında, saha ekiplerinin ihtiyacı olan malzemeleri Müdürlüğümüzün deposundan Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisi talimatlarına göre çıkış işlemlerini yaparak teslim etmek, depoya girecek olan malzemelerin sayımını yaparak yerlerine yerleştirmek ve depo tertip düzeninin sağlanması işlerinde kullanılmak üzere 2 adet Depo Elemanı çalıştırılacaktır. Bedenen çalışmalarına engel teşkil edecek herhangi bir hastalığının veya rahatsızlığının bulunmaması gerekmektedir ŞOFÖR: Stratejik hedefler doğrultusunda yapılacak olan yeni kanalizasyon ve içmesuyu hatları ile tüm altyapı arızalarına müdahaleler sırasında kullanılacak olan kuka, vidanjör, kamyon, pick-up ve binek araçlarını kullanmak ve diğer belediye hizmetlerinin verilmesinde gerekli ehliyete sahip 17 adet Şoför çalıştırılacaktır. Şoförler ehliyet sınıfına göre vasıtayı kullanabilecek yeteneğe ve tecrübeye sahip olacaktır. İdare çalışma koşuluna göre B,C,D,E sınıf ehliyet şartı arayacaktır. Bedenen çalışmalarına engel teşkil edecek bir hastalığının ve rahatsızlığının bulunmaması gerekmektedir. 4

5 3.5. İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ: Müdürlüğümüze ait iş makinelerini kullanacak toplam 10 adet iş makinesi operatörü çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak bütün operatörlerin sertifikalarının olması veya ehliyetlerine işletilmesi gerekmektedir. Bedenen çalışmalarına engel teşkil edecek bir hastalığının ve rahatsızlığının bulunmaması gerekmektedir SU-KANAL ARIZA ELEMANI: Stratejik hedefler doğrultusunda yapılacak olan yeni kanalizasyon ve içmesuyu hatları ile tüm altyapı arızalarının onarılmasında kullanılmak üzere 22 adet Su-Kanal Arıza Elemanı çalıştırılacaktır SU DEPOSU BAKIM GÖREVLİSİ: Müdürlüğümüz tarafından ilçemize su temini amacıyla işletilen İçme ve Kullanma Suyu depolarında çevre düzenini sağlamak, herhangi bir arıza ve elektrik kesintisinde gerekli yerlere haber vermek işlerinde kullanılmak üzere 5 adet Su Deposu Bakım Görevlisi çalıştırılacaktır İNŞAAT USTASI: Stratejik hedefler doğrultusunda yapılacak olan yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları üzerinde ki muayene bacaları ile mevcut bacaların asfalt ile aynı seviyeye getirilmesi, yeni yağmursuyu ızgaraları yapılması ve müdürlük hizmetleri bünyesinde ki diğer inşaat bakım onarım işlerinin sunulması için 2 adet İnşaat Ustası çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak Ustaların bedenen çalışmalarına engel teşkil edecek bir hastalığının ve 3.9. ELEKTRİKÇİ: Müdürlüğümüz tarafından ilçemize su temini amacıyla işletilen 33 adet derin su sondaj kuyusu, 11 adet su terfi merkezi ve trafo merkezlerinin elektrik aksamlarında gerekli bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere 2 adet Elektrikçi çalıştırılacaktır İNŞAAT EKİPLERİ KONTROL ELEMANI: Stratejik hedefler doğrultusunda yapılacak olan yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları üzerinde ki muayene bacaları ile mevcut bacaların asfalt ile aynı seviyeye getirilmesi, yeni yağmursuyu ızgaraları yapılması ve müdürlük hizmetleri bünyesinde ki diğer inşaat bakım onarım işlerinin sunulması için kurulacak olan inşaat ekiplerinin sevk ve idaresi ve belediyemize gelen sözlü-yazılı taleplerin yerinde incelenerek sorumlulara bilgi verilmesi için 1 adet İnşaat Ekipleri Kontrol Elemanı çalıştırılmasına ihtiyaç vardır ALTYAPI EKİPLERİ KONTROL ELEMANI: Stratejik hedefler doğrultusunda yapılacak olan yeni kanalizasyon ve içmesuyu hatları ile tüm altyapı arızalarının onarılması işlerinin sunulması için kurulacak olan su ve kanal arıza ekiplerinin sevk ve idaresi, belediyemize gelen sözlü-yazılı taleplerin yerinde incelenerek Şantiye Sorumlusuna bilgi verilmesi, yapılan tüm işlemlerin bilgisayar ortamında kayıtlarının tutulması, lık olarak raporlanması için 4 adet Altyapı Ekipleri Kontrol Elemanı çalıştırılmasına ihtiyaç vardır. 5

6 3.12. ENDEKS YÖNETİCİSİ: Ortalama aylık adet abone ile bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten, sözleşmenin bitiş tarihine kadar yeni abone olanlar da dahil yaklaşık adet sivil ve resmi, abone umuma açık yerlere ait abonelerin sayaç endekslerinin aylık olarak okunması, el bilgisayarları ile tahakkuklarının yapılması, faturaların abonelere tebliğ edilmesi, kaçak ve usulsüz su kullanımlarının tespit edilmesi, arızalı sayaçların değişimi işlemlerinde gerekli iş programlarının ve raporlamaların yapılması için 1 adet Endeks Yöneticisi çalıştırılmasına ihtiyaç vardır ENDEKS SAHA KONTROL ELEMANI: Ortalama aylık adet abone ile bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten, sözleşmenin bitiş tarihine kadar yeni abone olanlar da dahil yaklaşık adet sivil ve resmi, abone umuma açık yerlere ait abonelerin sayaç endekslerinin aylık olarak okunması, el bilgisayarları ile tahakkuklarının yapılması, faturaların abonelere tebliğ edilmesi, kaçak ve usulsüz su kullanımlarının tespit edilmesi, arızalı sayaçların değişimi işlemlerinde saha personelinin sevk ve idaresini yapmak, günlük yapılan işleri kontrol etmek ve raporlama işleri için 1 adet Endeks Saha Kontrol Elemanı çalıştırılmasına ihtiyaç vardır SU TESİSATÇISI: Ortalama aylık adet abone ile bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten, sözleşmenin bitiş tarihine kadar yeni abone olanlar da dahil yaklaşık adet sivil ve resmi, abone umuma açık yerlere ait abonelerin sayaç endekslerinin aylık olarak okunması sırasında saha ekipleri tarafından tespit edilen kaçak ve usulsüz su kullanımlarının ve arızalı sayaçların kontrolü, su kesim memurlarının usulsüz su kullanımlarına müdahale edemediği durumlarda tesisata müdahale etme işlemlerinde ve belediye hizmet binalarında oluşan su arızalarında kullanılmak üzere 2 adet Su Tesisatçısı çalıştırılacaktır ENDEKS OKUMA ELEMANI: Ortalama aylık adet abone ile bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten, sözleşmenin bitiş tarihine kadar yeni abone olanlar da dahil yaklaşık adet sivil ve resmi, abone umuma açık yerlere ait abonelerin sayaç endekslerinin aylık olarak okunması, el bilgisayarları ile tahakkuklarının yapılması, faturaların abonelere tebliğ edilmesi, kaçak ve usulsüz su kullanımlarının tespit edilmesi, için 16 adet Endeks Okuma Elemanı çalıştırılacaktır. 4.ÇALIŞMA SÜRELERİ 4.1. Günlük çalışma saatleri 4857 sayılı iş kanununun 63 maddesine göre belirlenecek olup aşağıdaki tabloda belirtilen işçilerin tamamı hizmet alımı süresi içerisinde idarenin uygun 6

7 gördüğü cumartesi ve pazar günleri fazla çalışma yapacaklardır. Ulusal ve dini bayramlarda çalışma yapılmamakla beraber ihtiyaç halinde idarenin onayıyla gelecek personele mesai verilecektir. İş başlangıcı ve bitiş saatleri idare tarafından tespit edilecektir. Yüklenici bu saatlere uymak zorundadır. SIRA NO TOPLAM SAYI GÖREVİ CUMARTESİ FAZLA ÇALIŞMA CUMARTESİ TOPLAM FAZLA ÇALIŞMA PAZAR FAZLA ÇALIŞMA PAZAR TOPLAM FAZLA ÇALIŞMA 1 7 Büro Elemanı 4 saat x 7 kişi x Saat 7 kişi x 23 gün 161 Gün 2 4 Harita Teknikeri 4 saat x 4 kişi x Saat 4 kişi x 23 Gün 92 Gün 3 2 Depo Elemanı 4 saat x 2 kişi x Saat 2 kişi x 23 Gün 46 Gün 4 17 Şoför 4 saat x 17 kişi x Saat 17 kişi x 23 Gün 391 Gün 5 10 İş Makinası Operatörü 4 saat x 10 kişi x Saat 10 kişi x 23 Gün 230 Gün 6 22 Su-Kanal Elemanı Arıza 4 saat x 22 kişi x Saat 22 kişi x 23 Gün 506 Gün 7 5 Su Deposu Bakım Görevlisi 0 0 Saat 0 0 Gün 8 2 İnşaat Ustası 4 saat x 2 kişi x Saat 0 0 Gün 9 2 Elektrikçi 4 saat x 2 kişi x Saat 2 kişi x 23 Gün 46 Gün 10 1 İnşaat Ekipleri Kontrol Elemanı 4 saat x 1 kişi x Saat 0 0 Gün 7

8 11 4 Altyapı Ekipleri Kontrol Elemanı 4 saat x 4 kişi x Saat 4 kişi x 23 Gün 92 Gün 12 1 Endeks Yöneticisi 0 0 Saat 1 kişi x 23 Gün 23 Gün 13 1 Endeks Saha Kontrol Elemanı 0 0 Saat 1 kişi x 23 Gün 23 Gün 14 2 Su Tesisatçısı 0 0 Saat 0 0 Gün Endeks Elemanı Okuma 0 0 Saat 16 kişi x 23 Gün 368 Gün 4.2.Yüklenici personelinin yıllık ücretli izin, ücretsiz mazeret izin ve rapor süreleri Kanuni haklardan fazla olamaz. Kullanılan izinler için yükleniciye ücret ödenmez. 4.3.Çalıştırılan personel sağlık, muayene ve tedavi işleri süresince izinli sayılacaktır. Ücret ve diğer sosyal hakların ödenmesinde, İş Kanunu ve Sigortalar Kanunu hükümlerinde belirtilen esaslar uygulanacaktır. Ayrıca, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre alınması gereken tedbirler yüklenici tarafından sağlanacak ve denetlenecek olup, bu tedbirlerin alınmaması veya yetersiz olması sebebi ile doğabilecek her türlü zararın tazmini ve ceza ödemesi yükleniciye ait olacaktır Yüklenici, çalıştırdığı personelin ücret ve sosyal haklarından haksız kesinti yapamaz Taahhüt süresince işten çıkarılan kişilerin kıdem tazminatları ile diğer yasal haklarından yüklenici sorumludur. Bu konuda İdare nin yasal ve parasal hiçbir sorumluluğu yoktur. Yüklenici bu uygulamadan doğabilecek her türlü yasal ve parasal sorumluluğu kabul etmiş sayılacaktır Yüklenicinin söz konusu hizmetlerle ilgili olarak çalıştıracağı personele İdarece hazırlanıp tasdik edilecek yaka kimlik kartı verilecek ve bu kimlik kartları görev esnasında devamlı takılacaktır. İşten ayrılan veya işten çıkarılan personelin kimlik kartı, resmi yazı ile 3 gün içinde İdare ye teslim edilecektir. İade edilmemesinden dolayı meydana gelebilecek tüm sorumluluklar yükleniciye aittir Yüklenici personellerinin devam izlenimleri ile ilgili her türlü takip ve kontrol işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Buna göre, yüklenici, oluşturulacak günlük devam izlenimi çizelgesi aracılığıyla, personelinin işe zamanında gelip gitmesini sağlayacaktır. Yüklenicinin taahhüt konusu iş ve işlemlerinin kontrolü İşletme ve İşitakler Müdürlüğü nce yapılacaktır. 4.8.İşin süresi: Hizmet alımı tarihinde başlayacak olup tarihinde sona erecektir. İşin süresi 638 (Altı yüz otuz sekiz) takvim günüdür. 8

9 5.ÇALIŞMA ŞARTLARI, UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE TEKLİF FİYATA DAHİL OLAN GİDERLER 5.1. Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde asgari sayıları ve nitelikleri belirtilen elemanların toplu taşıma ihtiyaçları İdare ce karşılanacaktır. İşçiler iş yerine gidiş dönüşleri için belediye servis araçlarından faydalanabilirler. Dolayısıyla yol ücreti verilmeyecek, yol ücreti teklif fiyata dahil olmayacaktır Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel, taahhüt süresince taahhüt kapsamı işlerde giymeleri şartı ile idare tarafından verilecek kıyafetleri görev esnasında giymeleri sağlanacaktır. Dolayısıyla giyecek ücreti teklif fiyata dahil olmayacaktır İdare iş kıyafetlerini elemanlara imza karşılığında teslim edecektir. Kıyafetlerin teslim edildiğine dair imzalı isim listesini yükleniciye tebliğ edilecektir. Yüklenici kıyafetlerin görev esnasında giyilmesini temin etmekle yükümlüdür İstihdam edilecek personel için yemek ücreti verilmeyecektir. 5.5.Yüklenici, personelin işten ayrılması halinde, ayrılanların yerine alınacak personelin veya yeni ilave edilecek personelin nitelik ve deneyimini içeren belgelerle birlikte, İdare ye müracaat ettikten sonra çalıştırmaya başlayacaktır. 5.6.Yüklenici, çalıştıracağı personelin işe devamı ve devamlılığının sağlamasının takibini yapmak zorundadır. 5.7.Çalıştırılan personelin ihmalden ve dikkatsizliği sonucu İdare ye vereceği zararlardan yüklenici sorumludur. Bedeli yükleniciden tahsil edilecektir. 5.8.Çalışan personelin yaptığı işle ilgili, karışmış olduğu herhangi bir olaydan dolayı adli yargıya intikal eden durumlarda çalışanın hakkını korumayı yüklenici yapacaktır. Bu konuda yargı tarafından istenecek belgeleri İdare verecektir Yüklenici, taahhüdü altında çalıştıracağı personelden, bu şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenleri, işin aksamasına neden olanları, bu nedenle her ne şekilde olursa olsun idare nin zarara uğramasına sebep olanların işten uzaklaştırılması istendiği takdirde, o elemanını 2 (iki) iş günü içerisinde işten uzaklaştıracaktır. Yüklenici, çalıştıracağı personelin idare personeli ile olan her türlü çıkar ilişkilerinden ve menfaat karşılığı idare nin zararına olacak iş ve işlemlerden sorumlu olup tazminle yükümlüdür İşçilerin kullanacakları her türlü araç ve gereçler idarece temin edilecektir Yüklenici, taahhüdü altında çalıştıracağı personele iş başlangıcından itibaren en geç 1(Bir) ay içerisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi verecek ve sertifikaların bir nüshasını idareye teslim edecektir İş kanununu, İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmelik maddelerine aykırı davranan ve tedbirsizlik gösteren işçiden yüklenici sorumludur Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet başlıklı 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; İhale konusu işin kapsamında yer alan iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir. Hükmü yer almaktadır. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinin Esas işin fer i ve mütemmimi olan işlerde prim oranları başlıklı 6 ıncı maddesinde; Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim 9

10 haddine göre hesaplanır. Ancak, esas işin fer i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve Kurumda ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olur. Aynı işyerinde, aynı işveren tarafından yürütülen işler başlıklı 7 inci maddesinde; Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur. Düzenlemeleri yer almaktadır. Anılan Tarife uyarınca, bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanması, aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerindeki en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi tutulması gerekmektedir. Bu nedenle isteklilerin hazırlayacakları tekliflerinde büro elemanı, harita teknikeri, depo elemanı, şoför, iş makinası operatörü, su-kanal arıza elemanı, su deposu bakım görevlisi, inşaat ustası, elektrikçi, inşaat ekipleri kontrol elemanı, altyapı ekipleri kontrol elemanı, endeks yöneticisi, endeks saha kontrol elemanı, su tesisatçısı, endeks okuma elemanı için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı olarak en yüksek tehlike sınıfına giren iş olan inşaat ustasının prim oranı tüm işçilerin için 3,0 kullanılacaktır. 6.PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE PERSONELE AİT EVRAKLAR 6.1.Yüklenici, taahhüt süresince çalıştıracağı personellere işe başladığından itibaren günlük brüt, aşağıda yazılı oranlarda ücret ödeyecek olup, bu ücretin altında ücretle personel çalıştıramaz. İhale dosyası kapsamında kullanılan asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun kararı doğrultunda 1 Temmuz Aralık 2011 tarihleri arasında açıklamış olduğu ücrettir.istekliler Kamu İhale Genel Tebliği nin maddesinde belirtildiği gibi tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan (1 Temmuz Aralık 2012 için açıklanmış olan) asgari ücreti dikkate alınacaktır. Sıra No Görevi Ödenecek ücretin, Brüt Asgari Ücretin en az % kaç fazlası olması gerektiği 1 Büro Elemano 47% 2 Harita Teknikeri 101% 3 Depo Elemanı 47% 4 Şoför 71% 5 İş Makinası Operatörü 101% 6 Su-Kanal Arıza Elemanı 71% 7 Su Deposu Bakım Görevlisi 47% 8 İnşaat Ustası 71% 10

11 9 Elektrikçi 71% 10 İnşaat Ekipleri Kontrol Elemanı 130% 11 Altyapı Ekipleri Kontrol Elemanı 130% 12 Endeks Yöneticisi 160% 13 Endeks Saha Kontrol Elemanı 130% 14 Su Tesisatçısı 71% 15 Endeks Okuma Elemanı 71% 6.2. Yüklenici, taahhüt konusu işte çalıştırılması düşünülen tüm personele ait aşağıdaki bilgi ve belgeleri kapsayan dosyayı düzenleyerek isim listesi ile birlikte sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 (Üç) iş günü içerisinde İdare ye ibraz edecek, İdare nin onayı alındıktan sonra bahse konu personeli çalıştırmaya başlayacaktır. Diploma fotokopisi, Sağlık raporu, Savcılıktan sabıka kaydı belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi İkametgâh ilmühaberi, Varsa askerlik yaptığına dair belge, SGK kimlik kartı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, 6.3 Fiyat farkı: Fiyat farkı hesaplanacaktır. Asgari ücret tespit komisyonunun 2013 yılı ve 2014 yılı içerisinde açıklayacağı asgari ücret artış miktarı kadar fiyat farkı ücretlere yansıtılacaktır. 7.GENEL HUSUSLAR 7.1.Yüklenici, işi kısmen veya tamamen İdare nin onayı olmadan bir başkasına devir edemez. Yüklenici, işi devir ettiği takdirde, birikmiş alacakları (varsa personel alacakları personele ödendikten sonra) teminatı ile birlikte irat olarak kaydedilir. 7.2.Taahhüt süresince işten çıkarılan kişilerin kıdem tazminatları ile diğer yasal haklarından yüklenici sorumludur. Bu konuda İdare nin yasal ve parasal hiçbir sorumluluğu yoktur. Yüklenici bu uygulamadan doğabilecek her türlü yasal ve parasal sorumluluğu kabul etmiş sayılacaktır. 7.3.Yüklenici işin sorunsuz yürütülebilmesi, işin işleyişi ile ilgili sorunların görüşülebilmesi, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların ivedilikle giderilebilmesi, hak edişlerin hızlı bir biçimde hazırlanabilmesi amacıyla idarenin sözlü veya yazılı talebi doğrultusunda yüklenici firma adına imza yetkisi bulunan bir kişinin talebi takip eden en geç 24 saat içerisinde idareye ulaşması gerekmektedir. İdarenin talebine karşılık imza yetkilisinin idareye ulaşmaması durumunda sözleşme bedelinin %1 i oranında ceza kesilecektir. 11

12 8.İSTİHKAK ÖDEMELERİ 8.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 7. bölümdeki belirtilen esaslara göre hakedişler halinde ödenecektir: İstihkaklar, ay içerisinde gerçekleşen ve İdare ce onaylanan işlerin (belgelerle) ihalede uygun görülen birim fiyatla çarpımı karşılığında hesaplanarak aylık istihkak bedeli bulunur. Bu miktardan, varsa, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler düşülerek ödeme gerçekleştirilir Her bir hakediş döneminde yapılan işlerle ilgili düzenlenen raporlar, yükleniciye ait yönetici personel ile İdare yetkililerince birlikte imza altına alındıktan sonra İdare ye teslim edilecektir Yüklenici, istihkakını İdare ye verdikten sonra, İdare gerek görür ise, bordroda gösterilen yüklenici personelinin aylık net ücretlerini, yüklenici adına personele öder ve bu ödeme yüklenicinin istihkakından mahsup edilir. Yüklenici bu hususu kabul ve taahhüt eder Yüklenici hak ediş evrakını Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne verdikten sonra bordro da gösterilen personelin aylık net ücretlerini Çorlu Belediyesinin belirleyeceği banka şubesine yatırır. Banka şubesinden alınacak bankamatik kartı ile yüklenici adına çalışan personele maaş ödemesini sağlar ve bu ödeme yüklenicinin istihkakından mahsup edilir. Yüklenici bu hususu kabul ve taahhüt eder İstihkak ödemesinde istenen belgeler: Fatura Çalışan personel puantaj cetveli, Yüklenici firma yetkilisi tarafından onaylı 2(İki) şer nüsha çalışan personel ücret bordrosu, (Bir nüshası istihkak ödeme dosyasına takılacak, bir nüshası yüklenici tarafından çalışan personele dağıtılacaktır. Bordrolar her personel için ayrı ayrı, detaylı ve firma yetkilisi tarafından onaylı şekilde verilecektir.) Dönem içinde gerçekleşen ve İdare ce onaylanan işlerle ilgili raporlar, Dönem içinde yapılan cezai uygulamalarla ilgili tutanaklar, Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ve SGK İl Müdürlüğünden borcu olmadığına dair alınacak belgeler, Aylık sigorta prim bildirgesi, (SGK tarafından onaylı) Bir önceki aya ait personel maaşlarının yatırıldığına dair onaylı banka dekontları Yüklenici, iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. 9. CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ 9.1.Süre uzatımı verilebilecek haller hariç, idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: Yüklenicinin işe sözleşmeye uygun olarak zamanında başlamaması veya işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1 i oranında ceza miktarı yüklenicinin o ayki istihkak bedelinden kesilecektir. Ancak, işin niteliği gereği gecikmeden kaynaklanan 12

13 aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, sözleşme, 4735 sayılı Kanunun 20. maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın fesih edilecektir Sözleşme kapsamındaki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının idarenin belirlediği sürelerde tamamlanmaması halinde, geciken her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1 i oranında ceza miktarı yüklenicinin o ayki istihkak bedelinden kesilecektir. Ayrıca, bu gecikmelerin ardı ardına veya farklı zamanlarda 3 (üç) defa gerçekleşmesi durumunda, sözleşme, 4735 sayılı Kanunun 20. maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın fesih edilecektir İşin gereği çalıştırılması gereken personel sayısının altında personel çalıştırılmaktan kaynaklanan gecikme ya da yapılmayan işlerin tespiti halinde idare yükleniciden ek personel görevlendirilmesini isteyebilir ve 3 gün içerisinde istenen personelin görevlendirilmemesi durumunda her gün her eksik personel için 5 brüt yevmiye ceza kesilecektir Yüklenici personellerinin devam izlenimleri ile ilgili her türlü takip ve kontrol işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Buna göre, yüklenici, oluşturulacak günlük devam izlenimi çizelgesi aracılığıyla, personelinin işe zamanında gelip gitmesini sağlayacaktır. İdare tarafından yapılan kontrollerde, yüklenici personellerinden işe geç gelenlerin, işyerini erken terk edenlerin veya çalışma bölgesine geç gidenlerin veya erken ayrılanların tespiti halinde, yüklenici yazılı olarak uyarılacaktır. Müteakip yapılan kontrollerde bu durumun tekrarı halinde aykırı durumu belirlenen her bir personel için 1 brüt yevmiye yüklenicinin o ayki istihkakından kesilecektir Yüklenici personeli, görev esnasında giyilmesi için verilen giyim malzemelerini sürekli giyecektir. Yapılan kontroller sonucunda çalışma saatleri içinde giyim malzemelerini giymediği tespit edilen personelin 1 brüt yevmiyesi karşılığı bedel yüklenicinin o ayki istihkakından kesilecektir. Tekrarı halinde her tespit için aynı ceza uygulanacaktır Yüklenici personelinin, çalışma saatleri içinde, İdare nin itibarını ve güvenilirliğini zedeleyici yerlerde bulunduğunun veya başka bir işle meşgul olduğunun tespiti halinde personel İdarenin talebi ile işten uzaklaştırılır Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminattan karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu şartname 9 maddeden ibaret olup, ihale dokümanının ayrılmaz bir parçasıdır. 13

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA Sayi Konu T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii : B.12.0.TAG-0.04.02.604.01 : Halk Elinde Hayvan Islahi Uygulama Esaslan Olur No: I ()),J BAKANLIK

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı