DÜNYADA VE AVRUPADA TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADA VE AVRUPADA TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜ"

Transkript

1 DÜNYADA VE AVRUPADA TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜ Avrupa Birliği Ülkelerinde Tıbbi Malzemenin Yasal Tarifi ve Sınıflandırılması Avrupa Birliği nde Tıbbi Malzeme Sektörünün Örgütlenmesi Avrupa Birliği nde Tıbbi Malzemelerin Ticareti, İthalat ve İhracat Rakamları Nesteren Kesen Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı Zeynep Solak Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı 1

2 I. DÜNYA DA VE AVRUPA DA TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜ Dünya tıbbi cihazlar sektörünün değeri, 2003 yılı itibariyle 184 milyar Euro yu bulmaktadır. Bir önceki yılın verileri ile karşılaştırıldığında, bu rakam %16 lık bir artış ifade etmektedir. Dünya tıbbi cihaz sektöründe Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D) %38-43 lük pay ile en önemli yere sahiptir. Avrupa Birliği ülkeleri %30-34 lük pay ile 2. sırada yer almaktadır. Avrupa yı Japonya takip etmektedir. DÜNYA TIBBI MALZEME SEKTÖRÜ Pazar Payı (%) Avrupa 30 A.B.D 43 Japonya 11 Geri Kalan Ülkeler 16 Toplam 100 *Kaynak: Eucomed (2003) Medical Devices Competitiveness and Impact on Public Health Expenditure University of Florance Avrupa Birliği ülkelerinde tıbbi cihazlar pazarının değeri, 2002 yılında 55.2 milyar Euro olarak tahmin edilmektedir. Avrupa pazarındaki en önemli aktör Almanya dır. Almanya yı; Fransa, İtalya ve İngiltere takip etmektedir. Almanya ve Fransa, AB tıbbi cihazlar sektörünün yaklaşık %50 sini ellerinde tutmaktadırlar. AB TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜNDE ÜLKELERİN PAYLARI (%) Almanya 34.4 Fransa 16.3 İtalya 11.2 İngiltere 10.5 İspanya 5.4 Hollanda 4.5 Yeni AB Ülkeleri (10) 3.5 İsveç 2.0 Norveç 1.7 Danimarka 1.6 *Kaynak: Eucomed (2002) Medical Devices Competitivness and Impact on Public Health Expenditure University of Florance 2004 yılında Birliğe üye olan 10 ülke, Avrupa pazarının %3.5 ine sahiptir. Bu on ülke arasında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan öne çıkmaktadır. YENİ ÜYE ÜLKELERİN AVRUPA TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜNDEKİ PAYLARI (%) Polonya 39.5 Çek Cumhuriyeti 19 Macaristan 18.5 Slovenya 6.7 Slovakya 5.6 Letonya 3.1 Litvanya 3.1 Estonya 2.1 G.Kıbrıs 1.5 Malta 1 2

3 Tıbbi malzeme sektörü AB sanayisinde %1.1 lik toplam pay ile önemli bir yere sahiptir. 25 AB ülkesinde istihdamın %1.2 sini bu sektör sağlamaktadır. Ancak sektörün AB sanayisindeki yerini gösteren bu veriler, ileri teknoloji kimyasal ve biyo-kimya ürünleri ile farmasötik müstahzarları kapsamamaktadır. Bu eksikliğin nedeni dünya çapında ve AB çapında standartlaşmış bir veri toplama sistemi bulunmamasıdır. AB de tıbbi cihazlar sektörü en çok katma değer yaratan sektörler arasında yer almaktadır. AB-25 TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖRÜ 2001 AB Sanayisindeki Pay (%) Katma Değer 17.2 milyar 1.1 İstihdam (birim) 352, *Kaynak: Eurostat Oldukça dinamik bir sektör olan tıbbi cihaz sektöründeki büyüme, son yıllarda artan bütçe açıkları sonucu hükümetlerin masraf kısma politikaları nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Buna rağmen; AB genelinde giderek artan gelir seviyesi, yaşlanan nüfus oranı ve bireylerin hayat kalitelerini arttırmaya karşı giderek daha duyarlı olmaya başlamaları, sektörün büyümeye devam etmesini sağlayan en önemli etkenler arasındadır. Büyümenin sınırlandırılmış olmasına rağmen, bu etkenler sayesinde 25 AB üyesi genelinde tıbbi cihaz üretimi 2001 yılında %12.5, 2002 yılında ise %7.8 artmıştır. Avrupa tıbbi cihazlar sektörünün alt kategorilerinde görülen büyüme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: AVRUPA TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖRÜ ALT KATEGORİNLERDE BÜYÜME ORANLARI (%) Bilgisayarlı tomografi Manyetik Resonans Ultrason X-ray cihazı Radyoloji Bilgi Veri yoktur Veri yoktur Sistemleri (RIS) ve Resimli İletişim Sistemleri (PACS) In-vitro Tıbbi Tanı Cihazları Ortopedi aletleri Veri yoktur Dişçilik aletleri II. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TIBBİ MALZEMENİN YASAL TARİFİ VE SINIFLANDIRILMASI Avrupa Birliği nde tıbbi malzeme sektörü üç direktif ile düzenlenmektedir. Bunlar; Tıbbi Cihazlar (MDD) Direktifi, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar (AIMD) Direktifi ve In-vitro Tıbbi Tanı Cihazları (IVDD) Direktifi dir. Bu direktiflerde tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif cihazlar ve in-vitro tıbbi tanı cihazlarının yasal tanımları yapılmaktadır. Tıbbi cihaz: İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya 3

4 sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemelerdir (Sargı bezi, lensler(non-cosmetic), Defibilatörler,X Ray cihazları, Manyetik Rezonans Görüntüleme, vb.) Aktif tıbbi cihaz: İnsan vücudunun doğal olarak oluşturduğu enerji veya yerçekimi kuvvetinden doğan güç haricindeki herhangi bir enerji kaynağı veya bir elektrik enerjisi kaynağından güç alarak çalışan tıbbi cihazlardır. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz: Tamamı veya bir kısmı, tıbbi veya cerrahi bir müdahale ile insan vücuduna, doğal bir vücut girişine veya boşluğuna yerleştirilen ve yerleştirildiği yerde kalması gereken aktif tıbbi cihazlardır. Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları: Vücut dışında (in-vitro) kullanılan tıbbi tanı cihazı: Üretici tarafından esas olarak; fizyolojik veya patolojik durum, veya konjenital anomalilerle ilgili bilgi edinmek, muhtemel alıcılar için uygunluk ve güvenliği belirlemek, tedaviyi izlemek amacıyla, tek başına veya birlikte kullanılmasına bakılmaksızın, kan ve doku bağışları da dahil olmak üzere insan vücudundan alınan numunelerin incelenmesi için tasarlanan vücut dışında (in-vitro) kullanılan, reaktif, reaktif ürünü, kalibratör, kontrol materyali, kit, araç, gereç, ekipman veya sistem olan bütün tıbbi cihazları ve vakumlu özelliğe sahip olsun veya olmasın, üreticileri tarafından özellikle, vücut dışında (in-vitro) kullanılan tıbbi tanı incelemesi için insan vücudundan alınan örneklerin konulması ve muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan numune kaplarını içerir. (Kan grubu belirteçleri, HIV Testi, PSA tümör marker kitleri, kan şekeri ölçüm kitleri gibi.) Tıbbi Cihazlar Direktifi nin Yenilenmesi Haziran 2002 de Komisyon Tıbbi Cihazlar Uzman Grubu, tıbbi cihazlar direktiflerinin işleyişi ile ilgili bir rapor hazırlamıştır Bu raporda; sektörü düzenleyen direktifler yeterli bir hukuksal çerçeve sağlamasına rağmen, uygulamayı iyileştirici bazı düzenlemelerin yapılabileceğini belirtmiştir. Raporda düzenlenmesi gereken noktalar şu şekilde belirtilmektedir: Sınırda kalan konular Cihazların tekrar kullanımı Klinik verilerin doğru uygulanması Yetkili kuruluşların belirlenmesi ve kontrolü Sektörü düzenleyen direktiflerin gözden geçirilip gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla, Avrupa Komisyonu 12 Mayıs 2005 te Gözden Geçirme Taslağı nı yayınlayarak kamu yorumuna açmıştır. Söz konusu Gözden Geçirme Taslağı nda, tıbbi cihazlarla ilgili bazı bilgilerin halka açıkça ilan edilmesi ve tıbbi cihazların sınıflandırılmasında bazı değişiklikler yapılması önerilmektedir. Önerilen değişiklikler; klinik değerlendirmeleri ve pazar kontrolünü iyileştirmeyi, tıbbi cihazlar direktifi ile vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi tanı cihazları direktifinin daha uyumlu hale getirmeyi ve karar alma sürecinin (bir ürünün tıbbi cihaz olup olmadığı konusunda ülkeler arasında anlaşmazlık varsa bu anlaşmazlığı çözecek bağlayıcı bir karar alınması) iyileştirilmesini hedeflemektedir. Önerilen taslak ile ilgili yorumlar 25 Haziran 2005 e kadar Komisyon tarafından kabul edilmiştir. Komisyon, yorum döneminden sonra taslağı yeniden ele alıp, yasalaştırma sürecini başlatacaktır. Yasal sürecin bir yıl ya da daha fazla sürmesi beklenmektedir. 4

5 III. AVRUPA BİRLİĞİ NDE TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ Avrupa ülkelerinde tıbbi malzeme sektöründe hem devlete bağlı ajanslar hem de sektör derneklerinin ve birliklerinin mevcut olduğu gözlenmektedir. Bazı Avrupa ülkelerindeki yapılar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmaktadır: ULUSAL ÖRGÜTLENMELER İsveç Tıbbi Ürünler Ajansı İsveç Tıbbi Ürünler Ajansı (MPA) ülkedeki her türlü tıbbi malzemenin kontrolü, gelişmelerin ve satışların takibinden sorumlu olan ulusal yetkili otoritedir. Bu ajans, tıbbi cihazlar sektöründe ilgili yönergelerin uygulanmasının takibinden ve gerekli yönetmeliklerin hazırlanmasından sorumludur. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı na bağlı olarak çalışan bu ajans tıbbi cihazların kullanım amaçlarına uygun olarak üretilmesini hedeflemektedir. İsveç- Medtech Tıbbi Malzeme Sağlayıcıları Birliği Medtech; tıbbi malzeme sektöründe büyük ve küçük üretici, ithalatçı, özel ve devlet kurumları, ajanslar, sektöre lojistik hizmeti veren şirketlerin üye olduğu bir dernektir. Dernek üyeleri arasında çeşitli ürünlerin üreticilerinin yanısıra sektörde hizmet veren her türlü kurum ve kuruluş da yer almaktadır. Danimarka İlaç Ajansı Danimarka İlaç Ajansı İçişleri ve Sağlık Bakanlığı na bağlıdır. Ajans ülkedeki tıbbi ürünlerde yüksek kalitenin yakalanmasını hedeflemektedir. Ajansın uygulanmasından sorumlu olduğu kanunlar arasında tıbbi cihazlar sektörünü düzenleyen yönetmelikler de yer almaktadır. Danimarka- MEDICOINDUSTRIEN Danimarka da tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet gösteren şirketleri bir araya getiren ticaret teşkilatıdır. 102 üyesi olan teşkilat, ülkede CE işaretli tıbbı cihazların üretimini ve satışını yapan firmaları bir araya getirmektedir. Çek Cumhuriyeti Tıbbi Cihaz Sağlayıcıları Birliği CZECHMED Tıbbi Cihaz Sağlayıcıları Birliği Czechmed, tıbbi cihaz üreticisi ya da ithalatçısı olan Çek firmalarından oluşmaktadır. Birlik, devlet kurumları ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına karşı üyelerinin çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır. Birlik, sektör ile ilgili eğitimler düzenlemekte ve üyelerini kanunlardaki değişiklikler, pazardaki gelişmeler gibi konularda bilgilendirmektedir. İrlanda Tıbbi Cihazlar Birliği (IMDA) İrlanda Tıbbi Cihazlar Birliği, tıbbi cihazlar ve tanı sektöründe faaliyet gösteren firmaların üye olduğu meslek birliğidir. 76 üyesi bulunan birlik, bu firmaların işleyişi ve gelişmelerine imkan sağlayan elverişli bir ortam yaratmak için çalışmaktadır. Hollanda Tıbbi Cihaz Üreticileri, İthalatçıları Ve Distribütorleri Federasyonu (NEFEMED) NEFEMED tıbbi cihaz üreticileri, ithalatçıları ve distribütörlerini bir araya getiren bir federasyondur. 5

6 AVRUPA SEVİYESİNDE ÖRGÜTLENMELER EUCOMED Avrupa Tıbbi Teknoloji Sanayi Birliği (EUCOMED) Avrupa çapında sektörün temsilciliğini yapan bir kuruluştur. Birlik, direkt ve dolaylı yoldan Avrupa çapında 3500 işletmeyi temsil etmektedir. EUCOMED 1979 yılında tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet gösteren ulusal ticaret birliklerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur yılına kadar birliğe üyelik sadece ulusal ticaret birlikleri ile sınırlı kalmıştır de Birliğin merkezi Londra dan Brüksel e taşınmış ve sektördeki firmalara birliğe üye olma imkanı sağlanmıştır. EUCOMED; aralarında ulusal ve uluslararası ürün birlikleri, çokuluslu üretici firmalar, küçük ölçekli firmalar ve akademik araştırma merkezlerinin bulunduğu geniş bir üye kompozisyonuna sahiptir. Sektörü düzenleyen pek çok kararın AB düzeyinde alınmasından dolayı, birlik sektörün temsilcisi olarak ilgili konuların karar alma sürecinde üyelerinin çıkarlarını temsil etmektedir. Birlik, sektörün Avrupa çapında görünürlüğünü arttırmayı ve firmalar için olumlu bir yasal ortam yaratmayı hedeflemektedir. AVRUPA DA TIBBİ MALZEME TİCARETİ: 6

7 Toplam Sağlık Harcamaları (TSH) ve Tıbbi Teknoloji Harcamaları (TTH) Kaynak: OECD, Avrupa Komisyonu, Eucomed Üye Dernekleri, Medistat ve Eucomed Hesaplamaları 7

8 Not: TSH: Toplam Sağlık Harcamaları (sağlık için toplam kişisel harcama + toplu hizmetlere yapılan harcamalar + tıbbi servislere yapılan yatırım) TTH: Tıbbi Teknolojiye Yapılan Harcamalar (rakamlar genel tahminlerdir). Avrupa ortalamaları nüfus gözetilerek ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanmıştır. Avrupa da Gayri Safi Milli Hasıla nın (GSMH) %8.6 sı genel anlamda sağlığa harcanmaktadır. Bu rakamın %6.4 ü tıbbi teknolojiye aittir. Amerika Birleşik Devletleri nde ise sağlığa toplam GSMH içinde ayrılan pay %13.9 dur ve bu rakamın %5.1 i tıbbi teknolojiye harcanmaktadır. 8

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-17-1 YAYIN NO: KB: 2909 - ÖİK: 747 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu Uzm. Ecz. Zeynep Füsun DENLİ Türk Standartları Enstitüsü, ANKARA Türk Standartları Enstitüsü (TSE); her türlü madde ve

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Kavramlar Dünyada Durum ve Ülke Örnekleri Türkiye de Durum, Analizler ve Strateji

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI -DURUM TESPİTİ VE STRATEJİK ÇIKARIMLAR- İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2006 ÖNSÖZ Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA 2011 Önsöz Antakya İlçesi gerek ayakkabıcılık, gerekse mobilyacılık sektörleri bakımından,

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011 Page 1 Sunum Başlıkları Dünya da İlaç Sektörü Türkiye de İlaç Sektörü Maliye Bakanlığı Tarafından İlaç Sektörüne Yönelik Olarak Gerçekleştirilen İncelemeler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi

Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi M.H. GÜVENÇ Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi Müge H. GÜVENÇ * Özet Avrupa Birliği (AB) bütçesi, Avrupa bütünleşme sürecinde Birlik politikalarının finansmanı ve kamu mallarının

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı