Üniversitede Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa çapında gönüllülük: Ulusal Raporlardan yansımalar Ekim 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversitede Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa çapında gönüllülük: Ulusal Raporlardan yansımalar Ekim 2011"

Transkript

1 Üniversitede Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa çapında gönüllülük: Ulusal Raporlardan yansımalar Ekim 2011 Nick Ockenden (Gönüllülük Araştırmaları Kurumu - IVR) 1. Giriş: Ulusal Raporlar VALUE projesinin en temel sonuçlarından biri bir dizi Ulusal Raporun üretimi olmuştur. Her ortak ülke 1 iyi uygulama örnekleri ve sorunlar da dahil olmak üzere, Üniversitede Yaşam Boyu Öğrenme (ÜYBÖ) ve gönüllüleri içine alan ve destekleyen kuruluşlar arasındaki işbirliğinin yapısını ve boyutunu anlatan bir rapor üretmiştir. Bu özet oniki Avrupa ülkesinde 2009 sonu ile 2011 yazı arasında yazılan 2 Ulusal Raporlara dayanmaktadır. Nisan 2010 da, projenin yarısındaki ara özet raporun ardından gelmektedir. Bu raporda yer alan bulgular kapsamlı değildir ve sadece ortaya çıkan temalarla ilgili fakir vermeyi amaçlamaktadır; Daha fazla bilgi için: ulusal raporların tamamı adresinde bulunabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu özet rapordaki kanıtlar, ayrı ayrı ulusal raporlarda yer verilen, ayrı ayrı ortaklar tarafından araştırılmış ve yazılmış kanıtlara dayalıdır; kaynakların tamamı Ulusal Raporlardadır. 2. Avrupa genelinde görünüm ÜYBÖ ve Avrupa genelinde gönüllülük arasındaki etkileşimleri tarif etmek amacıyla, bu raporun amaçları dahilinde üç çalışma modeli geliştirilmiştir. Bu modeler, en çoktan çok aza değişen bir etkileşim yelpazesi sunmaktadır. Modeller, bir durumun diğerinden daha iyi olduğunu ileri sürmemekte, ancak her bir durumda uygulamanın da farklı olduğunu göstermektedir. Modellerin her biri, bu model içine en iyi uyan bir grup ülkeyi temsil etmektedir. Bununla birlikte, bazı ülkeler, bir çalışma modeli içinde yer alabilir, ama yine de birbaşkasıyla ortak yönleri olabilir ve modeller arasındaki sınırlar genellikle kesin hatlarla belirgin değildir. Her model, temel özellikleri açıklanarak, sırayla ele alınacaktır. Modellerin her birinde makul bir derecede çeşitlilik de vardır. 1 Belçika (yayım ortakları olarak yer alan ve bu yüzden bir rapor oluşturmayan CEV ve EUCEN) hariçtir. Tüm Ulusal Raporlar, birden çok dilde, sitesinden indirilebilir. 2 Avusturya (2009), Almanya (2010), İtalya (2009), Hollanda (2010), Macaristan (2011), Polonya (2009), Romanya (2011), Slovakya (2009), Slovenya (2009), İspanya (2010, Türkiye (2010) ve Birleşik Krallık (2009) 1

2 3. Model bir: Çok fazla etkileşim 3.1 Tanımı Bu model, birden fazla etkileşimin ve buna ilişkin örneklerin gözlendiği İngiltere, Almanya, Hollanda ve İspanya yı içine almaktadır. Bunlar, gönüllü kuruluşların çalışanları ve gönüllüleri için akreditasyon sunan üniversiteleri içerir. Örneğin, Birleşik Krallık'ta, Liverpool Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, ülkedki 129 üniversiteden 23 ünün, gönüllü sektör kuruluşlarının gönüllü personeli ya da gönüllülerini hedefleyen bir akreditasyon biçimi sunduğu ortaya çıktı. Etkileşim daha bireysel temelde de gelişebilir. Birleşik Krallık'ta, üniversiteler, büyük ölçüde kendi yaklaşımlarını geliştirmek için bir özerkliğe sahip. Bunun bir örneği, yenilikçi bir ortaklık geliştiren Liverpool Üniversitesi ve National Trust (Ulusal Emanet) arasında görüldü. Örneğin, üniversite personeli, halka ve gönüllülere, yerel bir National Trust mülkiyeti olan Speke Hall un tarihi ve mimarisi hakkında konferanslar ve kurslar vermektedir. Gönüllüler daha sonra bu öğrendiklerini, salon görevlileri gibi gönüllü rollerine doğrudan uygulamaktadır. Üniversite aynı zamanda Kişisel ve Mesleki Gelişim Ödülü ile gönüllüler için bir akreditasyon süreci sunmaktadır. İspanya da, gönüllüler için özel olarak geliştirilen, gönüllü gelişimi için çalışan ortaklık konusuna yoğunlaşanlar gibi bazı üniversite dersleriyle, gönüllülerin eğitimine odaklanmıştır. Böyle bir yaklaşım, aynı zamanda, ülke genelinde 50 kurumla yetişkin eğitimi sunan Almanya da da oldukça gelişmiştir. Duisburg- Essen Üniversitesinin UNIAKTIV projesi, kar amacı gütmeyen yerel kuruluşlardaki (pazarlama stratejileri geliştirenler veya iş idaresini üstlenenler dahil) öğrenciler için 300 den fazla fırsat geliştirmiştir. 3.2 Özellikleri Gönüllülük, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık içinde popüler bir etkinliktir. Örneğin, İngiltere'de, anketler, insanların yaklaşık %40 nın bir grup, kulüp veya kuruluş aracılığıyla, en az yılda bir kez gönüllü olduğunu göstermektedir. Öte yandan 2008 yılında Almanya'da halkın %34 ü gönüllü faaliyetleri üstlenmiştir. Bu durum, uzun bir gönüllülük geçmişi ve sektörde çalışan ücretli personel sayısındaki hızlı bir artış ile gözlenen gönüllü sektörünün profesyonelleşme eğilimleriyle açıklanabilir. Bu ülkeler içindeki gönüllülük aynı zamanda iyi tanınmaktadır ve sık sık kendi hükümetleri tarafından yüksek değer verilme eğilimindedir. Örneğin, Hollanda'da hükümet, en iyi gönüllü proje için bir yıllık ödül olan 'Ulusal Övgü'ye (National Compliment) sponsorluk yapmaktadır. Hükümetler ayrıca ilgilerini gönüllülük ve istihdam ilişkisine de yoğunlaştırabilir: bu özellikle küresel kriz, ardından gelen krizden çıkış çabaları ve kamu harcamalarındaki kesintiler düşünüldüğünde giderek daha önemli olmaktadır. İspanya da, aslında krizden çok önce, işsizlere meslek eğitimi sağlama çalışmaları vardı. Hollanda da ise, ekonomik krizin başlangıcından beri hükümet gönüllü sektörle birlikte Önceki Eğitimin Tanınması konusunun geliştirilmesi için 2

3 çalışmıştır 3. Bu, genellikle, yer alan kişiler açısından son derece faydalı olabileceği gibi, yaşam boyu öğrenmenin meslek öğesi üzerindeki vurguya, 'serbest öğrenme' pahasına öncelik verilebileceği konusunda bazı endişeler vardır. ÜYBÖ ve gönüllülük arasında iyi bir bağlantı varsa da, finansman ve yapısal konular ana sorunlar olarak durmaktadır. Bu durum, son zamanlardaki politika değişikliğinin bir bieyin bir akademik ödül/aynı düzeyde bir akredite modül üstlenme maliyetini büyük oranda arttırdığı, bu nedenle bazı üniversitelerdeki yaşam boyu öğrenme sunumunu doğrudan tehdit ettiği Birleşik Krallık için özellikle geçerlidir. Almanya da önemli zorluklar yaşamaktadır. Hizmet ederek öğrenme ve sürekli eğitim uygulamaları katı çerçeveler içinde geliştirilme eğilimindedir ki bu durum, onların kar amacı gütmeyen kuruluşların ihtiyaçlarına ve özelliklerine uyum sağlama ya da alakalı konuları ele alma yeteneğini sınırlayabilir. 4. Model iki: biraz etkileşim 4.1 Tanım Bu model, Avusturya, İtalya ve Slovakya yı içine almaktadır. Her bir örnekte, her ne kadar çoğunluk, öğrencilerin gönüllü kuruluşlar içinde yerleştirilmesi gibi öğrenci gönüllülüğü üzerine odaklanma eğiliminde olsa da, üniversiteler ve gönüllülük arasında bir iletişim seviyesi mevcuttur. Bununla birlikte, gönüllü öğrenci modelinin ötesine geçen diğer bazı ilginç örnekler de vardır. Örneğin İtalya'da, gönüllüler ve gönüllü kuruluşlardan personel, öğrencilere çalışmaları hakkında bilgi vermeleri için üniversitelere davet edilmektedir. Ayrıca üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar arasında üstlenilen ortak araştırma projelerinin örnekleri de vardır. Avusturya, üniversitelerin gönüllü yöneticilerine eğitim sağlanması şeklinde, daha ileri bir biçimde iletişim sergilemektedir. 4,2 Özellikleri Avusturya (%44) ve Slovakya da (% 33) olduğu gibi, bu ülkeler içindeki gönüllülük oldukça popüler bir etkinlik olabilir. Şu anda düşük seviyelerde katılımın görülen İtalya da da yine de hızla artmaktadır: yılları arasında gönüllü kuruluşların sayısı - gönüllü sayısı ile eşit olmasa da- %152 artmıştır. Bu genellikle, devletin, gelişimini desteklemek için gönüllüğe ve mevzuat için verdiği destek kapsamında yer alıyor. İtalya'nın Gönüllülük hakkında Çerçeve Kanunu sektörün tutunacağı bir tanım ve ilkeleri sağlarken, Slovakya da, böyle bir destek, gençlik gönüllülüğü ve işsizlerin gönüllülüğü üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu ülkeler içinde ÜYBÖ genellikle mevcuttur ve hatta bazen de iyi tesis edilmiştir. Bununla birlikte ÜYBÖ, genellikle Slovakya da olduğu gibi, eğitim ve danışmanlık gibi belirli sektörlerle sınırlı olabilmekte ve 2005 te nüfusun sadece %5 inin 3 Kriz 2008 deki ekonomik yavaşlamayı anlatmaktadır. Ulusal raporlar 2011 yazındaki Euro Bölgesi krizi nden önce yazılmıştır ve bu nedenle bu son ekonomik gelişmeyi dikkate almamaktadır. 3

4 yaşam boyu öğrenmenin bir biçimini aldığı İtalya da olduğu gibi, yararlanma oranı sınırlı kalabilmektedir. Bu ülkelerin hükümetleri yine de ÜYBÖ gelişimini destekleyebilirler. Bunun en açık görüldüğü yer, yaşam boyu öğrenme konusunda ulusal stratejinin ve İleriki Yaşamda Öğrenme konusunda Avusturya Çalışma Grubunun olduğu Avusturya dır. Düşük yararlanma oranına rağmen, İtalya da da, ÜYBÖ için ulusal ve bölgesel bir sistemin koordinasyonu ve geliştirilmesinin güçlendirilmesi amacıyla bir yaşam boyu öğrenme çalışma grubu bulunmaktadır. Ancak, diğer sektörün karşılıklı farkındalığı sınırlı kalma eğilimindedir. Benzer şekilde, gönüllülüğün öğrenme yararları konusundaki farkındalık sınırlıdır. Açıkça görülen iyi uygulamalar olsa da, bu ülkeler sıklıkla farklı bölgeler arasında dikkate değer değişiklikler sergilemektedir. 5. Model üç: daha sınırlı bir etkileşim 5.1 Tanım Bu model, Polonya, Slovenya, Romanya, Macaristan ve Türkiye yi tanımlamaktadır. Üniversiteler ve gönüllüleri kapsayan kuruluşlar arasında sınırlı bir iletişim vardır veya herhangi bir etkileşim yoktur. Var olan sınırlı iletişim de stajyerlik veya işe yerleştirme gibi öğrenci gönüllülüğüyle sınırlıdır. Bunlar sıklıkla, Türkiye de, öğrencilerin bir okul dönemi içinde bir sivil toplum kuruluşunda 28 saat gönüllü çalışmasının beklendiği Toplum Hizmeti gibi, kursların zorunlu öğeleri olabilmektedir. Benzer şekilde, Slovenya üniversitelerindeki bazı programlar, öğrencilerin mezun olabilmesi için kendi alanlarında bir ile üç aylık staj yapmalarını gerektirmektedir. Diğer durumlarda, Macaristan Kızıl Haçı adına kan bağışını tanıtan ve organize eden Károly Róbert College öğrencileri; veya Budapeşte ELTE Üniversitesi öğrencilerini gençlerle çalışan ve destekleyen ve işe yerleştiren kruluşlara yerleştiren Add tovább ( Devam ettir ) girişimi gibi zorunlu olmayan öğrenci gönüllülüğü örnekleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, daha az yaygın ve sıklıkla izole kalsa da, öğrenci gönüllüğünün ötesine geçen bazı etkileşimler örnekleri de vardır. Örneğin Türkiye de, Sakarya Üniversitesi ndeki Sivil Toplum Kuruluşları dersi gibi gönüllü sektörüyle ilgili dersler de görülmektedir. Polonya da, Polonya üniversiteler ve Third Age Üniversiteleri arasında 16 ortaklık yoluyla etkileşim ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Örneğin, bu gönüllü akreditasyonunu içerebilir. Warşova Üniversitesi personeli bu sürece gönüllü olarak zaman ayırmakta, şehirdeki Gönüllü Merkezleri Birliği tarafından koordine edilen süreçte konferanslar ve dersler vermektedirler. Bu ülkeler, paydaşların, ÜYBÖ ve gönüllülük arasındaki bağlantıyı sınırlı kavrayışının sonucu olarak bu modele yerleştirilmişlerdir; ileri sürdüğümüz kanıtlar, yukarıda anlatıldığı üzere, iletişimin sınırlı olmasıdır. Ancak bazı durumlarda, hangi eylemlerin üstlenildiğiyle ilgili bilgi yoksunluğu da etkinliğin eksikliğinden çok kanıt eksikliğine işaret etmektedir. 4

5 5,2 Özellikleri Bu ülkelerde gönüllü faaliyetleri düşük seviyelerdedir (örneğin, Polonya da %10, Macaristan da %11, Romanya da %14) ve bir faaliyet olarak gönüllülük görece kısa bir geçmişe sahiptir (örneğin, bu ülkelerde, modern anlamda gönüllülük sadece 1989 dan sonra ortaya çıkmıştır). Bu da demektir ki, bir faaliyet olarak gönüllülük toplumda daha az yerleşiktir ve bireylere daha geniş yararları belki de geniş olarak anlaşılmamakta veya takdir edilmemektedir. Gönüllülük aynı zamanda sürekli olarak büyük bir destek sunmayan bir politika ortamında da var gibi görünmektedir. Ancak, bazı durumlarda bunun değişmekte olduğu duygusu da vardır. Örneğin Türkiye de, genç nüfus, katılım için daha büyük isteklilik gösterdiği için, gönüllülüğün bireysel faydalarını giderek artan oranda takdir ediyor şeklinde tanımlanmaktadır. Benzer şekilde, yakın geçmişte Polonya da çıkan Kamu Yararına Faaliyet ve Gönüllülük Hakkında Kanun (2003) yeni bir politika ortamının geliştiğinin göstergesi olabilir. Son olarak Romanya da, gönüllülük altyapısı ilk bağımsız gönüllü merkezinin açıldığı 2001 yılından, son yıllarda hızla 15 merkezli ulusal ağa dönüşmüştür. Eğitim sektörü, yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim için geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor olsa da, bu her zaman yaşam boyu öğrenme kapsamında değerlendiriliyor gibi görünmemektedir. Bununla birlikte, son yıllarda önceden öğrenmenin tanınması için daha fazla sayıda sistemle bu durumun değişiyor olması da mümkündür. Slovenya da, Bologna süreci 2004 yılında böyle bir gelişme için bir katalizör olarak nitelendirildi. Bununla birlikte, yaş arası yetişkinlerin yüzde ikiden daha azının yaşam boyu öğrenmeye katıldığı göz önüne alınırsa, yetişkin eğitimine katılım genellikle düşük kalmaktadır. 6. Etkileşim düzeyini etkileyen faktörler Ulusal Raporların analizi ÜYBÖ ve gönüllülük arasındaki etkileşim düzeyini etkilediği görünen bir dizi faktörü ön plana çıkarmıştır. Bu faktörler, ayrıntılı olmamakla birlikte, şunlardır: o Gönüllülüğün popülaritesi. Bunun içinde gönüllüğe halkın katılım düzeyi 4 ve devlet desteğinin boyutu bulunmaktadır. Her ikisinin de yüksek olduğu ülkeler daha yüksek düzeyde etkileşim sergileme eğilimindedir. Bu bağlamda tarihsel ve kültürel faktörler de önemlidir. Doğu Avrupa nın eski Komünist ülkelerinin, insanların devletin iyiliği için gönüllü olarak haftada bir gün harcamasının gerektiği 'zorunlu gönüllülükle ilgili güçlü bir mirası vardır. Birçok durumda bu, gönüllülüğü çevreleyen şüphe ve güvensizliğe bir ölçüde katkıda bulunmuştur. Dahası, sıkça gönüllülüğün diğer ülkelerde olduğu gibi uzun bir geçmişi olmadığı ve onu destekleyecek sağlam ve yerleşik bir altyapıdan yoksun olduğu anlamına gelir. 4 Rates of volunteering cannot be compared directly between countries due to differences in methodology and how the question about volunteering was asked; they can, however, give an indication of broad differences. 5

6 o Gönüllülük ve öğrenme arasındaki bağlantının derecesi hükümetler, kuruluşlar ve bireyler tarafından değerlendirilir ve anlaşılır. Bu bağlantı, belki de gönüllülük ve istihdam edilebilirlik arasındaki bağlantı sayesinde kurulduğunda, sıklıkla daha yüksek düzeyde etkileşim gözlenmektedir. o Üniversiteler bünyesinde bireylerin coşkusu, ilgisi ve bağlılığı. Bir dereceye kadar, etkileşim sergileyen ülkelerin herhangi birinde, başarı, kişisel ilgi ve inançları nedeniyle gönüllü sektör kuruluşuyla çalışmayı sürükleyen bir tek personelin eylemlerine yorulabilir. o Üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar arasında karşılıklı farkındalık derecesi. Bir sektörün, diğerinin faaliyetlerinden veya bunlara nasıl erişebileceğinden haberdar olmaması durumunda, etkileşim biraz sınırlı kalma eğilimi göstermektedir. o Finansman seviyesi. Bu tüm ülkeler içinde yaygın, durgunluk, durgunluktan uzun süreli çıkma çalışmaları ve kamu harcamalarındaki kesintilerle daha da bir ağırlaşan bir sorundur. Bu durum, etkileşim düzeyi yüksek olan ülkeleri bile etkilemektedir. Bazı ülkeler durgunluk ve sonrasından daha büyük derecede etkilenmiştir. 6

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Özet Bu rapor sağlığın sosyal belirleyicileri ve inşa edilmiş çevre ile alakalı bulguları, Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

İçindekiler. > 1. Giriş. > 2. Neden Gençlik Bilgilendirmesi? > 3. Gençlik Bilgilendirmesi Nedir?

İçindekiler. > 1. Giriş. > 2. Neden Gençlik Bilgilendirmesi? > 3. Gençlik Bilgilendirmesi Nedir? İçindekiler 1 > 1. Giriş Chinonyerem Anthony (İspanya) ile Söyleşi Gençlik Özgürleştirme Ofisi ni Keşfetmek............................................................................. 2 > 2. Neden Gençlik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı