HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN"

Transkript

1 DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 7. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN Kasım 2011, YTÜ-Oditoryum / İstanbul YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

2 Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden Yayına Hazırlayanlar Ahmetcan ALPAN Alev KARADENİZ Kumru ÇILGIN Kapak Tasarımı Ahmetcan Alpan Kasım, 2011 İSTANBUL

3 YÜRÜTME KURULU Prof. Dr. Hüseyin Cengiz Prof. Dr. İclal Dinçer Prof. Dr. Zeynep Enlil Doç. Dr. Asuman Türkün Yard. Doç. Dr. Tuba İnal Çekiç Arş. Gör. Dr. Ayşegül Özbakır Arş. Gör. Dr. Cenk Hamamcıoğlu Arş. Gör. Dr. Töre Seçilmişler Uzman Dr. Gül Tüzün Uzman Gözdem Aysu Arş. Gör. Senem Som Arş. Gör. Serkan Sınmaz Arş. Gör. Kerem Ekinci Dr. Ümit Özcan Yard. Doç Dr. Mustafa Sinemillioğlu Fatma Topal Öznur Akalın Ahmetcan Alpan Zeynep Arman Akif Burak Atlar Tayfun Kahraman Emrah Şahan Müge Yorgancı Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi TMMOB Şehir Plancıları Odası TMMOB Şehir Plancıları Odası TMMOB Şehir Plancıları Odası TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

4 BİLİM KURULU Prof. Dr. Hüseyin Cengiz Prof. Dr. İclal Dinçer Prof. Dr. Ayşe Nur Ökten Prof. Dr. Zekiye Yenen Prof. Dr. Mehmet Çubuk Prof. Dr. Cevat Geray Prof. Dr. Ruşen Keleş Doç. Dr. Fatma Ünsal Doç. Dr. Pelin Pınar Özden Prof. Dr. Mehmet Tunçer Yard. Doç. Dr. İsmail Taner Yard. Doç. Dr. Binali Tercan Yard. Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten Yard. Doç. Dr. Dilşen Onsekiz Prof. Dr. Sezai Göksü Doç. Dr. Sibel Ecemiş Kılıç Yard. Doç Dr. Tolga Çilingir Yard. Doç. Dr. Semih Halil Emür Yard. Doç. Dr. Seda Çalışır Hovardaoğlu Yard. Doç. Dr. Ozan Hovardaoğlu Doç. Dr. Özlem Güzey Doç. Dr. Nilgün Görer Tamer Yard. Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez Prof. Dr. Nihal Şenlier Doç. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu Yard. Doç. Dr. Murat Yıldız Prof. Dr. Lale Berköz Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy Prof. Dr. Handan Türkoğlu Yard. Doç. Dr. Adile Arslan Avar Yard. Doç. Dr. Yavuz Duvarcı Yard. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu Yard. Doç Dr. Aygün Erdoğan Yard. Doç. Dr. Ahmet Melih Öksüz Yard. Doç. Dr. Cenap Sancar Prof. Dr. Aykut Karaman Yard. Doç. Dr. Hale Mamunlu Yard. Doç. Dr. Teoman Tekkökoğlu Prof. Dr. Melih Ersoy Prof. Dr. Baykan Günay Doç. Dr. Çağatay Keskinok Doç. Dr. Koray Özcan Yard. Doç. Dr. Oğuz Özbek Yard. Doç. Dr. Ümmügülsüm Ter Yard. Doç. Dr. Duygu Çukur Yard. Doç. Dr. Zeynep Peker Yard. Doç. Dr. Pervin Şenol Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi TMMOB Şehir Plancıları Odası TMMOB Şehir Plancıları Odası TMMOB Şehir Plancıları Odası TMMOB Şehir Plancıları Odası TMMOB Şehir Plancıları Odası Abant İzzet Baysal Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bozok Üniversitesi Bozok Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi

5 ETKİNLİK SEKRETERYASI Gürkan Akgün Çare Olgun Çalışkan Kumru Çılgın Alev Karadeniz Gökçen Taşkın Saadet Tuğçe Tezer TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

6 Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden Günümüzde, kentsel mekanın yaşanabilir ve paylaşılabilir bir toplumsal tüketim ve üretim alanı olması yanında bir birikim aracı olması durumu, ciddi bir gerilimi ortaya çıkarmaktadır. Bu gerilim, kapitalist kentin oluşumundan başlayarak her dönemde mevcut olmakla birlikte, neoliberal kent politikalarının egemenliğinin arttığı 1990 lar sonrası dönemde; değişim değeri üzerinden yeniden yapılanan kent mekanında giderek daha belirleyici olmuştur. Devlet ve planlama kurumları ise bu süreçte, pazarın düzenleyicisi olmaktan öte; kapitalist pazarı yönlendiren ve karlılığı artıran temel aktörler olmaya yönelmişlerdir. Küresel kapitalizmin geldiği noktada, özellikle gelişmiş batı ülkelerinde, kentlerin üretimden çok tüketimin örgütlendiği yerlere dönüşmesi, hizmet sektörlerinin ve gayrimenkul piyasalarının gelişmesi sonucunda yapılı çevrenin yeni ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması, kentsel rantların arttırılması ve yeniden paylaşılması önem kazanmıştır. Geç kapitalistleşmiş/ sanayileşmiş ülke kentlerinde ise iki paralel süreç bir arada yaşanmaktadır: Hem küresel üretimin mekanları, hem de tüketimin örgütlendiği mekanlar olan bu kentlerde, rant potansiyeli yüksek bölgeler kentsel projeler yoluyla ve büyük parçalar halinde dönüştürülürken, bir yandan da yoksulluk ve dışlanmanın mekansal boyutlarının açıkça ortaya çıktığı ve kentsel rantların bölüşülmesinin artık çok daha eşitsiz koşullarda gerçekleştiği gözlenmektedir. Homojen ve monoton olduğu için eleştirilen, planlı modern kentler; yeniden yapılanma sürecinde artık kent planlarından çok, pazar mekanizması, ödeme gücü ve müşterinin talebi üzerinden şekillenmektedir. Böyle bir gelişim, planlanmanın etkinliğini zayıflatırken, bir yandan da kent mekanında sınıfsal ayrışmaları yeniden biçimlendirmekte, homojenleşen ve güvenlik kaygılarıyla oluşan kentsel mekanların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu süreçte kentin belleğini ve kimliğini oluşturan tarihsel ve doğal mekanlar zamanla yok olmakta ve koruma kavramı ile alt açılımları (kurum ve aktör yapıları) bu süreci kimi zaman kolaylaştıran birer araç niteliği kazanmaktadır. Böyle bir gelişme modeli sonucu, kentlerin geleceğini etkileyecek yaşamsal kararlar da yine bu kar mantığı içinde verilmektedir. Kentlerin çevresindeki doğal kaynakların yok olması, orman alanlarının ve su havzaların yerleşime açılması, kıyı alanlarında doğal dengenin bozulması, aşırı betonlaşmanın getirdiği ekolojik sorunlar ve karayollarına dayalı ulaşım modellerinin hız kesmeden devam etmesi; kentlerin geleceğine yönelik önemli tehditleri işaret etmektedir.

7 Bu yeni kentleşme biçimi ve planlamaya konu olan kentsel gelişmeler, çok farklı konuların eleştirel bir biçimde ele alınmasının da yolunu açmıştır. Kentsel ayrışma ve dışlanmanın yeni biçimleri kent hakkı bağlamında ve etik düzlemde tartışılırken kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi daha savunmasız kesimlerin kentlerde karşılaştıkları zorluklar gündeme taşınmakta ve kentlerde yaşayan bütün kesimlerin söz hakkının olabildiği, katılımcı bir planlama modeli arayışı sürmektedir. Bunun yanında, bilimin ve akılcı öngörülerin yerini giderek bürokrasinin ve siyasi aktörlerin baskın geldiği bir yapıya bırakması, kamusal alan ve hizmetlerin adil olmayan dağılımını ve kullanım ayrıcalıklarını doğurmuş; planlama ve kent düzleminde adalet arayışını gündeme getirmiştir. Öte yandan, günümüz teknolojisi ve güncel üretim - uygulama tekniklerinin sağladığı kolaylıklar, dünyadaki sürdürülebilir yaşam dengelerini bozan başlıca ölçek olan kentlerde akıllı plan ve projelerin kar amaçlı yatırımlardan daha öncelikli olduğunu ortaya koymaktadır. Geçmişte çözemediğimiz ve bugün üzerine yeni sorun başlıklarının eklendiği meslek alanımıza dair yeni yaklaşımlar ve çözüm önerilerini yeniden düşünmemiz ve bir adım öteye taşımamız gerekmektedir. Bu nedenlerle 7. Şehircilik Kongresi nin başlığı Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden olarak belirlenmiş ve birlikte planlamanın koşullarının nasıl oluşturulacağı, planlama paradigmasındaki dönüşümün pratikte nasıl gerçekleşeceği konularının tartışılması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda Kongre kapsamında sunulacak bildiriler aşağıdaki başlıklar göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Adalet: - Konut Alanlarında, - Kamusal Alanda, - Kamu Mülklerinde, - Kentsel Hizmetlerde, - Çalışma Alanlarında, - Doğal ve Tarihi Dokuda, - Ulaşım ve İletişim Alanında,

8 Akıllı: - Coğrafi Bilgi Sistemleri, - Kentsel Yatırım ve Projeler, - Kadınlar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar İçin Çözümler, - Ekoloji, - Finans, - Arazi Kullanım, Yeniden: - Kent Planlama, - Yerel Yönetimler, - Kentsel Muhalefet, - Sınıflar ve Yoksulluk, - Mülkiyet, - Kent Hakkı

9 İÇİNDEKİLER 1. Oturum - Akıllıca, Adaletle, Yeniden (Oditoryum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. İclal Dinçer (YTÜ) Rapörtör: Yard. Doç. Dr. Tuba İnal Çekiç (YTÜ) İstanbul da Kentsel Dönüşüm: Mekanı Değişen Yoksulluk..15 Doç. Dr. Asuman Türkün (YTÜ) Kentsel Dönüşüm Baskısı Altındaki Mahallelerdeki Güç İlişkilerinin Bourdieucu Bir Okuması 19 Yard. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu (MSGSÜ) Julia Strutz (K.U. Leuven) Kumru Çılgın (İTÜ) Kentin Olanaklarına Erişim Hakkından Kenti Değiştirme Hakkına Kent Hakkını İnşa Etmek..22 Cihan Uzunçarşılı Baysal (BM-Habitat AGFE Türkiye Temsilcisi) Yükselen Projeci Kentler Anlayışına Bir Alternatif: Eko-Kent..26 Yard. Doç. Dr. Tolga Çilingir (DEÜ) Yard. Doç. Dr. Mercan Efe (DEÜ) Ekrem İstanbullu (DEÜ) Ferit Kurtuluş (DEÜ) Bilal Yaşa (DEÜ) Beyza Yıldız (DEÜ) 2. Oturum - Planlama (Oditoryum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekiye Yenen (YTÜ) Raportör: Dr. Cenk Hamamcıoğlu (YTÜ) Kent Patronlarından Kentlerin Patronuna Geçişte Türkiyede Planlamanın Parçacı- Merkezileşme Süreci.30 Yard. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi) Planlamanın Açmazı: Herşeye Rağmen Yetki Karmaşası İstanbul - Başakşehir Deneyimleri..34 Doç. Dr. Sırma Turgut (YTÜ) Elif Yılmazabdurrahmanoğlu (Bahçeşehir Üniversitesi) Zehra Betül Karaoğlu (Bahçeşehir Üniversitesi) Dayanıklılık Kuramının Kent Planlama İle İlişkilendirilmesi.36 Doç. Dr. Azime Tezer (İTÜ) Zeynep Deniz Yaman (İTÜ) 3. Oturum - Koruma (Sergi Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Pelin Pınar Özden (İÜ) Raportör: Araş. Gör. Serkan Sınmaz (YTÜ) Antalya Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Örneğinde Ülkemizde Koruma Planlaması ve "Sosyal Adalet Kavramının İrdelenmesi..39 Duygu Öztekin Yard. Doç. Dr. Oya Akın (YTÜ)

10 Tarihi Kent Merkezlerinde Koruma, Turizm ve Sürdürülebilir Kent: Prag ve Antalya Örnekleri 43 Arzu Erdinç (Süleyman Demirel Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Pervin Şenol (Süleyman Demirel Üniversitesi) Prof. Dr. Hüseyin Gül (Süleyman Demirel Üniversitesi) Kentsel Sit Alanlarının Korunması ve Yaşatılmasına Dair Planlama ve Yönetim Modeli: Cumalıkızık Örneği..46 Figen Boynikoğlu (Bursa Yıldırım Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) Nur Çetinkaya (Bursa Yıldırım Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 4. Oturum - Mülkiyet ve Planlama (Oditoryum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güzin Konuk (MSGSÜ) Raportör: Dr. Ebru Seçkin (YTÜ) Turizm Merkezlerinde Herkes İçin Planla(ma): Antalya Belek Turizm Merkezinde Kamu Mülklerinin Özel Kullanıma Dönüşümünün Düşündürdükleri.50 Elçin Barın Penpecioğlu (ODTÜ) Araş. Gör. Mehmet Penpecioğlu (ODTÜ) Mülkiyetin Planlamada Kullanımına Yeniden Bir Bakış; Zonguldak Örneği 54 M. Yesari Sezgin ((TMMOB ŞPO Zonguldak İl Temsilcisi) Planlamanın İmkansızlığı; Ayrıcalıklı Özelleştirmeler ve Kentsel Rant 59 Tayfun Kahraman (TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Başkanı) 5. Oturum - Çevre Hakkı (Sergi Salonu) Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ferhan Gezici (İTÜ) Raportör: Araş. Gör. Emre Kovankaya (YTÜ) Su Hakkı Çerçevesinde Su Sorununun Kent Yoksulları Üzerine Etkisi..61 Esra Oğuz (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Akıllı Yerleşim İlkeleri Doğrultusunda Beykoz İlçesi Tokatköy Mahallesi nin Değerlendirilmesi.65 Ayşe Akbulut (İTÜ) Gizem Elmas (YTÜ) Çevre Hakkı ve Çevre Etiği Çerçevesinde Kent Hakkına Yeniden Bir Bakış...69 Yard. Doç. Dr. İlke Bezen Aydoğdu (Fırat Üniversitesi) 6.Oturum - Adalet ve Planlama (Oditoryum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma Ünsal (MSGSÜ) Raportör: Dr. Şenay Oğuztimur (YTÜ) Kente Karşı Suç, Kent Hakkı ve Adalet..73 Yard. Doç. Dr. Mithat Arman Karasu (Harran Üniversitesi) Kent Planlama ve Adalet İlişkisinin Değişen İçeriği...75 Doç. Dr. İpek Özbek Sönmez (DEÜ) Adil Bir Planlamanın Olanak ve Sınırları..77 Yard. Doç. Dr. Duygu Çukur Gökçe (Süleyman Demirel Üniversitesi)

11 Planlamanın Adilcesi Üzerine.79 Doç. Dr. Metin Şenbil (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Ahmet Avşar Şimşek (Gazi Üniversitesi) 7. Oturum - İklim Değişikliği ve Planlama (Sergi Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra Atabay (YTÜ) Raportör: Dr. Gül Tüzün (YTÜ) İklim Değişikliği Sorunu Kapsamında Türkiye de Şehir Planlama: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler 82 Araş. Gör. Burçin Hepgüzel (DEÜ) Yard. Doç. Dr. Burcu Sılaydın Aydın (DEÜ) Araş. Gör. Dr. Hilmi Evren Erdin (DEÜ) Çevre-Enerji-İklim Üçgeninde, Dünyada ve Türkiye'de Smart Cities - Akıllı Kentler.85 Dr. H. Hami Yıldırım Zümrüt Kaynak (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Metropoliten Alanda Düşük Karbon Salımlı Yerleşmeler İçin Yeşil Yerleşim Değerlendirme Parametrelerine Dayalı Ulaşım Analizi: Beykoz - Akbaba Köyü.89 Dr. Cenk Hamamcıoğlu (YTÜ) Dr. Ayşegül Özbakır (YTÜ) 8. Oturum - Kent Hakkı ve Planlama (Oditoryum) Oturum Başkanı: Prof. Hüseyin Kaptan Raportör: Araş. Gör. Ahmetcan Alpan (MSGSÜ-ŞPO) Kentsel Alanların Sınıflar Arasında Yeniden Paylaşımı ve Kent Hakkı nın Tartışılır Hale Gelmesi 91 Yard. Doç. Dr. Çiğdem Şahin (İÜ + FEBAYDER Genel Sekreteri) Ankara Eski-Altındağ Bölgesi, Aktaş Mahallesi Toplu Konut Projesinin, Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Boyutta, Kent Hakkı Çerçevesinde İrdelenmesi.94 Araş. Gör. Yasin Bektaş (Erciyes Üniversitesi) Kent Yoksulluğu ve Hakça Yaşam: Sakarya Dernekkırı Prefabrikleri Üzerine Bir Gözlem 98 Erdal Bayraktar (İÜ) Doç. Dr. P. Pınar Özden (İÜ) 9. Oturum - Çevresel Planlama Yaklaşımları (Sergi Salonu) Oturum Başkanı: Mustafa Oğuz Sinemillioğlu (Dicle Üniversitesi) Raportör: Dr. Esin Aktuğlu Aktan (YTÜ) Kent ten Ekokent e: Ekosantrizm ve Karmaşıklık Kuramı.102 Dr. M. Ertürk Işıkpınar Adaletin Kentlerde Görünmeyen Yüzü: Çevresel Adalet.106 Zümrüt Kaynak (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Doç. Dr. Hülagü Kaplan (Gazi Üniversitesi)

12 Akıllı Yerleşim İlkelerinin Kırsal Alandaki Yansımaları Beykoz İlçesi Kırsal Alanı Örneği.108 Yeşim Doğan (YTÜ) Gizem Elmas (YTÜ) 10. Oturum - Erişilebilir Kent (Oditoryum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Handan Türkoğlu (İTÜ) Raportör: Araş. Gör. Semiha Sultan Eryılmaz (YTÜ) Eşit ve Adil Kentler-İzmir için Kentsel Politikalarda ve Planlamada Altyapı Hizmetleri 112 Araş. Gör. Dr. Hilmi Evren Erdin (DEÜ) Taksim Meydanı'nın Bir Kamusal Açık Alan Olarak Tüm Kullanıcılara Yönelik Erişilebilirliğinin İrdelenmesi 115 Doç. Dr. Sırma Turgut (YTÜ) Ayça Yalçın (İBB, Bahçeşehir Üniversitesi) Yard. Doç. A. Nilay Evcil (Beykent Üniversitesi) Herkes İçin Bir Kent ve Evrensel Tasarım.120 Dilek Yaşar (Beykent Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. A. Nilay Evcil (Beykent Üniversitesi) 11. Oturum - Kentsel Dönüşüm (Sergi Salonu) Oturum Başkanı: Orhan Sarıaltun (TMMOB ŞPO Ankara Şubesi Başkanı) Raportör: Dr. Bora Yerliyurt (YTÜ) Kentsel Dönüşümde Sınıf, Kültür ve İktidar: Tophane Örneği "Çıkın Buradan Dışarı!" 123 Öğr. Gör. Esra Köten Peker (Maltepe Üniversitesi) Mahalle Ölçeğindeki Dönüşümlerin Kent Hakkı Zemininde Değerlendirilmesi 127 Doç. Dr. Asuman Türkün (YTÜ) Yasemin Solmaz (YTÜ) Kentsel Dönüşümün Sosyal Aidiyete ve Kimliğe Etkileri; İstanbul Küçükçekmece ve Kartal Örneklerinde Karaşılaştırmalı Değerlendirme 130 Vildan Ertürk (TEİAŞ) Yard. Doç. Dr. Hatice Ayataç (İTÜ) Kentsel Toplumsal Muhalefeti Yeniden Tartışmak.134 İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi 12. Oturum - Afet, Katılım ve Planlama (Oditoryum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül Şengezer (YTÜ) Raportör: Araş. Gör. Gökçer Okumuş (İTÜ) Risk Azaltma, Katılım, Toplumsal Barış ve Adalet Dr. Süleyman Balyemez (İBB) Prof. Dr. Lale Berköz (İTÜ)

13 Deprem ve Depremin Sonuçlarıyla İlgili Başa Çıkma Söylemlerinin Sosyolojik İnşası: İstanbul da Sosyolojik Bir Ağ İnşa Olanağının Araştırılması 139 Yard. Doç. Dr. Cevdet Yılmaz (Süleyman Demirel Üniversitesi) Gülşen Sönmez (Süleyman Demirel Üniversitesi) Ayşe Gül Göğebakan (Süleyman Demirel Üniversitesi) Afet Sonrası İyileşme Sürecinde İzlenen Politikaların Kentsel Gelişime Etkisi: Adapazarı Örneği Araş. Gör. Ezgi Orhan (ODTÜ) 13. Oturum - Herkes İçin Kent (Sergi Salonu) Oturum Başkanı: Gökhan H. Erkan (TMMOB ŞPO İzmir Şubesi Başkanı) Raportör: Kumru Çılgın (ŞPO) Evrensel Tasarım İlkeleri Işığında Türkiye de Herkes için Kentler..145 Özen Abanoz (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) Pınar Zoral (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) Seda Nal (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) Yaşam Süresini Artırmak İçin Kentlerde Fiziksel Aktivite Olanakları ve Yaşlılık Dönemi 149 Araş. Gör. Gözde Ekşioğlu Çetintahra (DEÜ) Kent İçi Ulaşımda Engelsiz Toplu Taşım Sistemleri.151 Esra Çalışkan (Bursa Büyükşehir Belediyesi) 14. Oturum Planlama ve Katılım (Oditoryum) Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Ceyhan Yücel (TMMOB ŞPO Kayseri Şubesi Başkanı) Raportör: Akif Burak Atlar (ŞPO) Kent Planlamada Katılımcı Süreçleri Uygulanabilir Kılmak İçin Yeni Bir Planlama Tarzı Önerisi: Savunucu Katılımlı Planlama 153 Yard. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi) Doğal ve Kültürel Potansiyele Sahip Bölgelerin Katılımcı Projeler Yoluyla Dönüşümü: Pamukkale Kasabası Örneği Doç. Dr. S. Evinç Torlak (Pamukkale Üniversitesi) Öğr. Gör. Görkem Gülhan (Pamukkale Üniversitesi) Neoliberal Politikaların Yarattığı Uzlaşma-Çatışma Ekseninde Planlama: Bursa Cargill Örneği Araş. Gör. Dr. Neriman Yörür (DEÜ) Öğretim Gör. Dr. Levent Ünverdi (DEÜ) Araş. Gör. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak (DEÜ) 15. Oturum Kamusal Mekan, Planlama ve Adalet (Sergi Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aykut Karaman (MSGSÜ) Raportör: Araş. Gör. Kerem Ekinci (YTÜ) Kamusal Mekan Yeniden Dönüşürken, Yeni Bir Toplumsal Mücadele Olanağı: Tarihi Alanlarda Kamusal Mekanın, Planlama Aracılığı ile Sürekliliğinin Sağlanması..164 Süleyman Siyah (İzmir 1 Numaralı KVTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü) Ulaş Özkan (İzmir 1 Numaralı KVTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü)

14 Planlama ve Kent Düzleminde Adalet Arayışı: Denizli-Kale İlçesi Örneği 168 Araş. Gör. Dr. Pınar Savaş Yavuzçehre (Pamukkale Üniversitesi) Prof. Dr. Hüseyin Özgür (Pamukkale Üniversitesi) Nursel Elbi Yayalaştırılmış Caddelerde Kamu Yararı, Kamu Hakları, Eminönü-Hobyar Mahallesi Örneği Müge Çalışkan (İstanbul Yenileme Alanları KTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü) Yard. Doç. Dr. Hatice Ayataç (İTÜ)

15 İSTANBUL DA KENTSEL DÖNÜŞÜM: MEKANI DEĞİŞEN YOKSULLUK Doç. Dr. Asuman TÜRKÜN Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Belli dönemlerde ciddi girişimler olsa da, Türkiye de kapsamlı ve sürekliliği olan bir konut politikasının oluşturulamadığı ve uygulanan politikaların sosyal boyutunun zayıf olduğu gözlenmektedir. Türkiye de kamu mülkiyetinde sosyal konut ya da ucuz kiralık konut sağlamaya yönelik bir politikası neredeyse hiçbir dönemde olmamış, mülk edindirmeye odaklı bir konut politikası izlenmiştir. Bu durum az çok bütün geç sanayileşmiş/ kapitalistleşmiş ülkelerde benzer bir seyir izlemektedir; konut edinme meselesi genellikle piyasaya bırakılmakta ve bu koşullar altında konut elde edemeyen dar gelirli kesimler için neredeyse tek seçenek gecekondu yapımı olmaktadır. Dolayısıyla barınma sorunu özellikle dar ve orta gelirli kesimler için çözülememiş bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Toplumun büyük bir kesiminin devletin sosyal güvenlik koruması dışında kalması, konut sahipliliğini kentteki tek güvence haline getirmekte ve zaman içinde oluşturulan yaşam alanları kent mekanında tutunmayı kolaylaştıran sosyal ağların ve yardımlaşma mekanizmalarının kurulmasını da sağlamaktadır. Dar gelirli kesimler açısından gecekondu yapımı dışında bir başka seçenek de kentin merkezi alanlarındaki yıpranmış konut alanlarına ya da gecekondu alanlarına kiracı olarak yerleşmek olmuştur lara kadar geçici bir barınma olanağı sağlayan bu alanlar giderek kalıcı bir nitelik kazanmış ve kent yoksulluğunun yığıldığı alanlara dönüşmüşlerdir. Bu bildiride ilk olarak farklı dönemlerde toplumdaki dar gelirli kesimlerin konut sorununu çözmeye yönelik girişimler ve bunların akıbeti tartışılacak; daha sonra ise 2000 ler sonrasında kent politikasının en önemli araçlarından biri haline gelen ve ciddi tartışmalara yol açan kentsel dönüşüm uygulamaları ele alınacaktır. Kentsel dönüşümün yönlendirilmesinde son yıllarda karşı konulması zorlaşan bir hegemonik ittifakın ve bir güç yoğunlaşmasının ortaya çıktığı ve bu ittifakı oluşturan aktörlerin söylemlerinin dikkat çekici biçimde aynılaştığı görülmektedir. Bu ittifakın güçlenmesinde ve önünün açılmasında kullanılan en önemli araçlar, yasalar ve yetkileri sürekli artırılan kurumlardır. Özellikle son yıllarda, kentleri ilgilendiren yasalar, belirli bir ideolojik bakış açısıyla ortaya konan kentsel politikaların uygulanmasındaki engelleri temizlemek üzere çıkarılmakta ve bunları gerçekleştirmek üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı gibi önemli kamu kurumlarına çok ciddi yetki aktarımları yapılmaktadır. Kentlerin dönüşümü ile ilgili kararların, sadece kısa vadeli ranta odaklanan serbest piyasa aktörlerine bırakılması ve bu 15

16 URBAN REGENERATION IN ISTANBUL: RELOCATION OF URBAN POVERTY Assoc. Prof. Dr. Asuman TÜRKÜN Yıldız Technical University, Department of City & Regional Planning Despite serious attempts in particular periods, there has never been a comprehensive and consistent housing policy in Turkey and the social dimension of those policies has always been weak. There has neither been a policy of providing social housing under public ownership nor cheap rental housing and the housing policy has been oriented towards owner-occupancy. This phenomenon can be observed in almost all the late industrialized capitalist countries; the provision of housing is left to free market mechanisms and under these conditions, the only option for those people who cannot get an access to authorized housing market is squatter housing. Therefore, the shelter problem for low income segments of population is still an unresolved issue. Because a high proportion of the people are excluded from the social security protection of the state, house ownership becomes the only means of security and the housing areas, where social networks and mutual help mechanisms are established within time, facilitate attachment to urban environment. Another housing option for low income people is to settle in dilapidated housing areas in central locations of the city or in squatter housing areas as renters. Those housing areas which provided a temporary solution for the new migrants until 1990s, tend to gain a permanent nature and transform into areas where urban poverty gathers. In this paper, first the attempts to solve the housing problem of low income segments in Turkey and their outcomes will be put forward for successive periods especially after 1950s. Next, the urban regeneration/renewal practices, which have become the major tool of urban policies after 2000s, and the dense debates around this issue will be evaluated. It is observed that in recent years, a powerful hegemonic coalition and a remarkable concentration of power have emerged coupled with similar discourses shared by all of the actors which constitute this coalition. The most important means of enhancing the power of this coalition and clearing the obstacles in the way of new urban policies in Turkey have been the changes in existing laws and the enactment of new laws, together with the increasing legal powers and financial resources given to major state institutions. As a result, most of the laws concerning urban areas in recent years have been intended to clear away various obstacles in the way of neoliberal urban policies. At the same time, key state institutions, above all the Mass Housing 17

17 dönüşümden etkilenen kentlilerin bu karar mekanizmalarının dışında kalması vatandaşlar açısından ciddi bir güçsüzleşme yaratmıştır. Bu dönüşümlerde sabit olan gerçeklik, toplumun dar gelirli kesimlerinin yerlerinden edilmesi ve fiyatların artması sonucu, dönüştürülen alanların toplumun yalnızca varlıklı kesimlerinin kullanımına açılması, güvenlikli ve kent yoksulluğunun dışlanabildiği ya da görünmez kılındığı alanların yaratılmasıdır. Tahliye ya da yerinden etme son yıllarda hükümetlerin ve uluslar arası organizasyonların karşı olduklarını ilan ettikleri bir politika olmasına rağmen, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yeni kent politikaları ile uyumlu kentsel dönüşüm ya da yenileme projeleri adı altında kentlerin özellikle rant potansiyeline sahip bölgelerde ciddi bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bildiride, İstanbul da kentsel dönüşüm alanı ya da yenileme alanı ilan edilen altı farklı nitelikteki mahallede yapılan araştırmada elde edilen bulgular çerçevesinde, bu yeni kentsel politikaların dar gelirlilerin konut sorununa bir çözüm oluşturup oluşturamayacağı tartışmaya açılacaktır. Sarıyer-Derbent, Maltepe-Başıbüyük, Tuzla-Aydınlı dan oluşan üç gecekondu mahallesinin dışında sit alanı içinde yer alan Tarlabaşı ve Gecekondu Önleme Bölgesi olarak yerleşime açılmış Güngören-Tozkoparan dan elde edilen bulgular, Bezirganbahçe de inşa edilen TOKİ Bloklarına yerleştirilenlerin karşı karşıya kaldıklerı sorunlar çeçevesinde değerlendirilecek ve toplumsal gerçekliği göz önüne alan adaletli bir konut politikasının nasıl oluşturulabileceği dünya örnekleri bağlamında ele alınacaktır. 16

18 Development Administration (TOKI) and the Privatization Administration, have been strengthened to enable the realization of big urban projects. The fact that the decisions about urban regeneration projects have been left to free market actors, who are directed by their short-term interests, and exclusion of most of the citizens from important decision making mechanisms have made the prevalent asymmetrical power relations become more unequal and led to a substantial loss of power for the majority. The constant reality in all these cases is the displacement of disadvantaged segments of population, the opening up of regeneration areas to the well-to-do as a result of increasing rents and prices and the creation of gated urban spaces distanced from the urban poor. Although the practice of forced evictions and displacement of residents have been criticized by different governments and international organizations, it is observed that in many of the cities in developed and developing countries, urban areas that have high rent-earning potential have become important targets of regeneration/renewal projects, in accordance with the new urban policies. In this paper, the findings of the research conducted in six neighborhoods which were declared as urban regeneration area or urban renewal area will be analyzed to discuss whether this new urban policy is capable of solving the housing problem of the urban poor. The findings of three squatter housing neighborhoods, Sarıyer-Derbent, Maltepe- Başıbüyük and Tuzla-Aydınlı as well as Tarlabaşı, which is located in the historical center and Güngören-Tozkoparan, which was developed as Squatter Housing Prevention Area will be evaluated together with the problems encountered by the people who were settled in TOKİ blocks built for low income people in Bezirganbahçe. The paper will be finalized by putting forward some suggestions for a fair urban policy which takes into consideration the current economic and social realities, within the context of the experience of different countries throughout the world. Keywords: urban regeneration/ renewal, poverty, housing, dislocation, forced evictions 18

19 KENTSEL DÖNÜŞÜM BASKISI ALTINDAKİ MAHALLELERDEKİ GÜÇ İLİŞKİLERİNİN BOURDIEUCU BİR OKUMASI Yard. Doç. Dr. Erbatur ÇAVUŞOĞLU Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Julia STRUTZ Katholieke Universiteit Leuven, Dünya ve Çevre Bilimi Bölümü Doktora Öğrencisi Kumru ÇILGIN İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Öğrencisi 2000 li yıllarla birlikte Türkiye neoliberal kapitalizm ile bütünleşip, bu sistemin akılcı süreçleri ile tanıştıkça; başta büyük kentlerdekiler olmak üzere birçok yerleşmenin adı kentsel dönüşüm ile anılmaya başlamıştır. Geniş toplum kesimlerini huzursuz eden, bir kısmını ise şimdiden yerinden eden bu süreçler karşısında kamuoyu, KD taraftarları ve karşıtları olarak ikiye bölünürken; KD karşıtları arasında da sürecin farklı okumalarına tanıklık etmekteyiz. KD baskısı altındaki mahallelerde sürece olan tepkiler isyan ve direnişten, müzakere ve pazarlığa, boyun eğme ve kabullenmeye dek çok çeşitli biçimler alırken; her yerele ve mücadele biçimine özgü yeni deneyim ve öyküler ortaya çıkmıştır. Ancak bu süreçlerin kuramsal değerlendirmesi, yani kentsel dönüşüm karşısında ortaya çıkan tepkilerin nasıl ve hangi koşullarda ortaya çıktığı, hangi benzerlik ve farklılıklar ürettiği ve bunların gerekçeleri kuramsal bir düzeyde yeterince sorgulanmamıştır. Bourdieucu bir okuma bize KD baskısı altındaki mahallelerdeki güç yapısını ve ilişkileri anlamada farklı bir çerçeve sunabileceği düşüncesi ile tercih edilmiştir. Bu çalışma; Marksist mekan kuramları ile KD sürecini okumayı, Pierre Bourdieu nun temel kavramlarını kullanarak oluşturulacak bir kuramsal çerçeve içerisinde KD baskısı altındaki mahallelerin farklı mücadelelerde ortaya çıkan hikayelerini değerlendirmeyi ve bugüne kadar sorulagelmiş ancak tatmin edici bir cevap üretilemeyen sorular için yeni cevaplar üretmeyi hedeflemektedir. İncelemelerini Alan kavramıyla adlandıran Bourdieu bize alanın sınırları genişleyip daralabilen veya deforme edilebilir, iktidar ya da sermaye biçimlerine gömülü konumlar arasındaki tarihsel bağıntılar bütünü olduğunu söyler ve yine kuralları belirli ancak değiştirilebilen bir Oyun dan bahseder. Game theory e karşı Bourdieu un oyun alanı içerisinde yer alan Aktörler ; sahip oldukları Maddi Sermaye, Sembolik Sermaye ve Kültürel Sermaye yi stratejik olarak kullanabilirler. Kişilerin biriktirdikleri bu sermayelerin 19

20 kompozisyonu ise zaman içinde bir Habitus u geliştirmektedir. Habitus; bireylerin benlerine zihinsel ve bedensel algı, beğeni ve eylem şemaları biçiminde konulmuş bir tarihsel bağıntılar bütünüdür ve aktörlerin geçmişten bugüne biriktirdikleri gerçek ve simgesel değerler, önyargılar, fikirlerle dolu bagajlarıdır. Aktörlerin oyun alanındaki varlığı, konumları bu habitusa göre değişir. Aktörler; kendilerini ifade etmek, meşrulaştırmak, alandaki yerlerini sağlamlaştırmak veya genişletmek üzere çeşitli stratejiler geliştirir ve kimi zaman da oyunun kurallarını ve Doxa (sabit fikir) denilen genel kabulleri yapıbozumuna uğratmayı denerler. Oyun alanındaki güç ilişkileri ve karar süreçleri kuşkusuz aktörlerin habitusları ile bu taktik ve stratejilerin performansına göre şekillenmektedir. Aktörlerin (eyleyicilerin) habituslarıyla birlikte alanda işgal ettikleri konumlarını korumak ve değiştirmek üzere yaptıkları eylemliliklerin tümü oyundur. Alanın yapısını değiştirmeye çalışmak veya oyun oynamak mücadelenin kendisi iken, alanın yapısını belirleyen şey ise oyuncular arasındaki kuvvet ilişkilerinin anlık durumudur. KD baskısı altındaki mahallelerde dönüşüm ve yerinden edilme tehdidine karşı geliştirilen farklı tepkileri Bourdieu cu kavramlarla okumak bizlere yeni imkanlar sunacaktır: Tahakküm yapılarının yeniden üretimi ve dönüşümünde özellikle devletin meşru simgesel şiddet tekeline dikkat çeken Bourdieu da toplum; yönetenler ve yönetilenler diye monolitik yapılara bölünmemiştir. Bourdieu, toplumsal eşitsizliklerin düzeltilemeyeceği biçimindeki kaderci retoriğe de inanmaz. Ezen-ezilen ilişkilerindeki ve hiyerarşilerindeki çeşitliliklere dikkat çekerken, sınıfsal konumların ötesindeki ayrışmaları da işaret eder ve böylece Marx ın sınıf analizini derinleştirmiş olur. Bu çalışma kapsamında incelenecek yerel mücadele pratiklerinde; toplumsal rol ve konumların nasıl yeniden üretildiği, alan içindeki birey ve grupların habituslarına, konumlarına, taktik ve stratejilerine göre hiyerarşik konumlarının nasıl değiştiği, toplumsal adalet ve dayanışma pratiklerinin geliştirilmesindeki fırsatların neler olduğu açıklanmaya çalışılacak ve farklı mücadele pratikleri açısından ev, mahalle ve bir arada yaşama pratiklerinin ne anlam ifade ettiği, bu anlamların neye göre farklılaştığı correspondence analiz yöntemiyle ortaya konmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Oyun, Alan, Aktörler, Habitus, Doxa, Güç İlişkileri, Sınıf, Statü, Sembolik Sermaye, Kültürel Sermaye, Taktik, Strateji, Simgesel Şiddet 20

Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden

Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden Günümüzde, kentsel mekanın yaşanabilir ve paylaşılabilir bir toplumsal tüketim ve üretim alanı olması yanında bir birikim aracı olması

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 33. KOLOKYUMU 6-7-8 KASIM 2009 TARİHLERİNDE ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 33. KOLOKYUMU 6-7-8 KASIM 2009 TARİHLERİNDE ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR 8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 33. KOLOKYUMU 6-7-8 KASIM 2009 TARİHLERİNDE ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR 8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 33. KOLOKYUMU 6-7-8 KASIM 2009 ANTALYA KENTLERİ KORUMAK/SAVUNMAK

Detaylı

Saati (T+U+L) DOÇ. DR. SBP5001 SEMİNER PROF. DR. ZEYNEP ENLİL

Saati (T+U+L) DOÇ. DR. SBP5001 SEMİNER PROF. DR. ZEYNEP ENLİL SBP6110 SBP6117 SBP5201 SBP5201 SOSYO- EKONOMİK DEĞİŞİM VE KENTLEŞME SOSYAL SERMAYE VE, DÖNÜŞÜM, UYGU, DÖNÜŞÜM, UYGU Adı ve DOÇ.D ASUMAN TÜRKÜN DOÇ. D SEMİN ÇAĞDAŞ TUBA İNAL ÇEKİÇ DOÇ.D SIRMA TURGUT Doç.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ Ofis tel: 4060-3813 KTU Eposta: dsen@ktu.edu.tr Diğer Eposta:dilekbeyazli@gmail.com 1. Adı Soyadı: DİLEK BEYAZLI 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

I. GÜN 8 KASIM 2010 PAZARTESİ

I. GÜN 8 KASIM 2010 PAZARTESİ PLANLAMANIN DİLİ I. GÜN 8 KASIM 2010 PAZARTESİ 09:00 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Ceyhan YÜCEL TMMOB Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim UZMAY Prof. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Kimlik Bilgileri : Eğitim Bilgileri :

Kimlik Bilgileri : Eğitim Bilgileri : ÖZGEÇMİŞ Kimlik Bilgileri : Adı Soyadı: Cemal ARKON Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir / 23.03.1946 Medeni Durum: Evli, İki Çocuklu Yabancı Dili: İngilizce Uzmanlık Alanı: Şehir Planlama / Kentsel Tasarım/ Koruma

Detaylı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 02.10.2009 / 29.08.16739 Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR Sayın Yetkili, Şehir planlama alanında en büyük uluslararası kuruluş olan Avrupa Planlama Okulları Birliği nin (AESOP) 26. Kongresi 11 15 Temmuz 2012 tarihlerinde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI A.Faruk GÖKSU Şehir Plancısı Geçtiğimiz yüzyılın, özellikle son çeyreğinde yaşanılan hızlı kentleşme sonucunda, oluşan kentsel dokuların, yeniden, bu kez, sosyal

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile Söyleşi

Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile Söyleşi Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Sayı 7, Eylül 2012 İçindekiler Takdim 5 Şerife Geniş-Zafer Çelik Söyleşi 10 Zafer Çelik Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

İstanbul: Dünden Bugüne Kamusaldan Özelin Tahakkümüne Doğru Genel Bir Bakış. Ondokuzuncu Yüzyılda Sultanahmet Meydanı

İstanbul: Dünden Bugüne Kamusaldan Özelin Tahakkümüne Doğru Genel Bir Bakış. Ondokuzuncu Yüzyılda Sultanahmet Meydanı İçindekiler Mahalle Sayı 2, Aralık 2010 Takdim 5 İstanbul, Mahalle ve Mekân Söyleşi 10 Zafer Çelik İstanbul, Kentsel Dönüşüm ve Mahalle Üzerine Prof. Dr. Uğur Tanyeli ile Söyleşi Makaleler 38 Sercan Özgencil

Detaylı

UPL 527 LEGAL AND ADMINISTRATIVE ANALYSIS OF URBANIZATION FALL Prof. Dr. Ruşen Keleş COURSE OUTLINE

UPL 527 LEGAL AND ADMINISTRATIVE ANALYSIS OF URBANIZATION FALL Prof. Dr. Ruşen Keleş COURSE OUTLINE UPL 527 LEGAL AND ADMINISTRATIVE ANALYSIS OF URBANIZATION FALL 2015-2016 Prof. Dr. Ruşen Keleş COURSE OUTLINE 1. Urban Governments and the Planning Function 2. Administrative Mechanisms a. Central b. Intermediate

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL Sunum Planı Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi ve İnternet Yönetişimi IGF lerin Genel Özellikleri Yapılan Çalışmalar Önerileriniz

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

seebtr ETKİN ENERJİ EFFICIENT ENERGY SUSTAINABLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR BUILDINGS SEMPOZYUM VE SERGİSİ yuam

seebtr ETKİN ENERJİ EFFICIENT ENERGY SUSTAINABLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR BUILDINGS SEMPOZYUM VE SERGİSİ yuam yuam SUSTAINABLE ENERGY EFFICIENT BUILDINGS seebtr SEMPOZYUM VE SERGİSİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, 7-8 Ocak 2014 Detaylı bilgi için: www.yesilbina.org f/seebtr

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

-ÖZGEÇMİŞ- Nezihe Başak ERGİN

-ÖZGEÇMİŞ- Nezihe Başak ERGİN -ÖZGEÇMİŞ- Nezihe Başak ERGİN 1. Adı Soyadı : Nezihe Başak ERGİN Adres : Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Telefon : +905324602992, +905053854900 E-Posta : basak.ergin@giresun.edu.tr

Detaylı

Sosyal Konut Politikalarını Yeniden Düşünmek

Sosyal Konut Politikalarını Yeniden Düşünmek 419 Sosyal Konut Politikalarını Yeniden Düşünmek Abdulkadir ALTINSOY * Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Esentepe Kampüsü, Türkiye Research Assit.,Faculty of Political Science, Sakarya

Detaylı

TUPOB Türkiye Planlama Okulları Birliği 1. Koordinasyon Toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi Buluşması

TUPOB Türkiye Planlama Okulları Birliği 1. Koordinasyon Toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi Buluşması TUPOB Türkiye Planlama Okulları Birliği 1. Koordinasyon Toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi Buluşması Yayına Hazırlayanlar Öğr. Gör Dr. Sırma Turgut Arş. Gör. Dr. Nilgün Erkan Arş. Gör. Erhan Kurtarır

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ E-BÜLTEN TEMMUZ 2008 spoist@spoist.org www.spoist.org İÇİNDEKİLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) 2008 IV. TOPLANTISI MSGSÜ DE İSTANBUL BULUŞMALARI

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Eskişehir Belediyesi 3 Istanbul/Gaziosmanpaşa 4 Karşıyaka Belediyesi 5 Muğla Büyükşehir

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

XXVII. MOBBİG SONUÇ BİLDİRGESİ 6 7 KASIM 2008

XXVII. MOBBİG SONUÇ BİLDİRGESİ 6 7 KASIM 2008 XXVII. MOBBİG SONUÇ BİLDİRGESİ 6 7 KASIM 2008 XXVII. MOBBİG, 6 7 KASIM 2008 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü nün ev sahipliğinde düzenlenmiştir. XXVII. MOBBİG

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı