STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir"

Transkript

1 Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle (stopaja tabi tutulmuş ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ) birlikte 14 milyar TL yi aşarsa, istisna sonrası tutarın tamamı yıllık beyanname ile beyan edilir. Hesaplanan vergiden kar payını dağıtan kurum tarafından (kar payının tamamı üzerinden) yapılan stopaj mahsup edilir ve önceki yıllara ilişkin kar payları beyana tabi değildir dönemine ilişkin kar paylarının istisna kazançlara ilişkin kısmı ile K Geç 61. madde kapsamındaki kazançlardan elde edilen kar payları özel bir beyan usulüne tabidir. Bu kar paylarının net tutarına 1/9 u eklendikten sonra ½ si beyan edilir. Hesaplanan vergiden beyan edilen tutarın 1/5 i indirilir. -Yurtdışından elde edilen kar payları sınır olmaksızın beyan edilecektir. Kar payı istisnası uygulanmaz. Yurtdışında stopaj suretiyle ödenen vergiler mahsup edilir. Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. - Karın sermayeye eklenmesi vergiye tabi değildir. -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere kar payları ödenirken şirket bünyesinde %10 oranında stopaj yapılır. -Aşağıda belirtilen kar payları üzerinden stopaj yapılmaz: 1998 ve önceki yıllara ilişkin kar payları dönemlerine ait istisna edilen kazançlara ilişkin kar payları K Geç. 61 md. kapsamındaki kazançlara ilişkin dağıtılan kar payları - Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere nakit kar dağıtımı suretiyle elde edilen kar payları beyana tabi değildir. - Karın sermayeye eklenmesi vergiye tabi değildir. -Kar payları ödenirken şirket bünyesinde %10 oranında stopaj yapılır. Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. -Aşağıda belirtilen kar payları üzerinden stopaj yapılmaz: 1998 ve önceki yıllara ilişkin kar payları, dönemlerine ait istisna edilen kazançlara ilişkin kar payları, K Geç. 61 md. kapsamında, tevkifata tabi tutulmuş kazançlara ilişkin dağıtılan kar payları Hisse Senetleri -Türkiye de kurulu Menkul Kıymet Borsalarında işlem gören hisse senetleri için; 3 aydan sonra elden çıkarılması halinde elde edilecek kazançlar vergiye tabi değildir. 3 ay içinde elden çıkarılmaları halinde endeksleme uygulandıktan ve indirilebilecek giderler düşüldükten sonra diğer menkul kıymet alım-satım kazançları ile birlikte 12 milyar TL yi aşan kısım beyan edilir. - Tam mükellef kurumlara ait olup; Bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilecek kazançlar vergiye tabi değildir. 1 yıl içinde elden çıkarılmaları halinde endeksleme uygulandıktan ve indirilebilecek giderler düşüldükten sonra diğer menkul kıymet alım-satım kazançları ile birlikte 12 milyar TL yi aşan kısım beyan edilir. - Diğer hisse senetleri için, - Elde edilecek kazancın endeksleme uygulanması ve indirilebilecek giderlerin düşülmesi sonrasında diğer menkul kıymet alım-satım kazançları ile birlikte 12 Milyar TL yi aşan kısmı beyan edilir. - İvazsız olarak edinilenlerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar beyana tabi değildir. -Türkiye de kurulu Menkul Kıymet Borsalarında işlem gören hisse senetleri için; 3 aydan sonra elden çıkarılması halinde elde edilecek kazançlar vergiye tabi değildir. 3 ay içinde elden çıkarılmaları halinde endeksleme uygulandıktan ve indirilebilecek giderler düşüldükten sonra diğer menkul kıymet alım-satım kazançları ile birlikte 12 milyar TL yi aşan kısım 15 gün içinde münferit beyanname ile beyan edilir. Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. - Tam mükellef kurumlara ait olup; Bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilecek kazançlar vergiye tabi değildir. 1 yıl içinde elden çıkarılmaları halinde endeksleme uygulandıktan ve indirilebilecek giderler düşüldükten sonra diğer menkul kıymet alım-satım kazançları ile birlikte 12 milyar TL yi aşan kısım 15 gün içinde münferit beyanname ile beyan edilir. Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. Diğer hisse senetleri için; -Elde edilecek kazançların endeksleme uygulanması ve indirilebilecek giderlerin düşülmesi sonrasında diğer menkul kıymet alım-satım kazançları ile birlikte 12 Milyar TL yi aşan kısmı 15 gün içinde münferit beyanname ile beyan edilir. Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. -İvazsız olarak edinilenlerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar beyan tabi değildir. -Dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen kazancın Hazine den izin alarak satın alınan hisse senetlerinin elden çıkarılması ve bu menkul kıymetlerden elde edilen kar paylarından ibaret olması halinde elden çıkarma sonucunda doğan kazancın hesabında kur farkları dikkate alınmaz. -Stopaja tabi değildir

2 T.C. Devlet Tahvil ve Bonoları Faiz Gelirleri ( Eurobondlar hariç ) -Döviz cinsinden olanlar ile dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri diğer gelirlerle birlikte 14 milyar TL yi aşarsa tamamı beyan edilir. Anapara kur farkı gelirleri vergiye tabi değildir -Diğerleri ( TL cinsinden olanlar ) için indirim oranı uygulanması sonrasında diğer gelirlerle birlikte (stopaja tabi tutulmuş ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ) 14 milyar TL yi aşarsa tamamı beyan edilir tarihleri arasında ihraç edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinden elde edilen faiz gelirlerinin, indirim oranı sonrasında kalan kısmının 156,505,290,000 lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir. ( Söz konusu istisna varsa bunlardan elde edilen alım satım kazancını da içermektedir. ) -Devlet tahvili & hazine bonoları % 0 -Stopaj yoluyla vergilendirilmiş olan (%0 oranına tabi olanlar dahil) faiz gelirleri için beyannamesi verilmez. - Devlet tahvili & hazine bonoları % 0 - Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. T.C. Devlet Tahvil ve Bonoları (Eurobondlar hariç ) - Tahvillerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların endeksleme uygulanması sonrasında hesaplanan diğer değer artış kazançları ile birlikte 12 milyar TL yi aşan kısmı beyan edilir tarihleri arasında ihraç edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin elden çıkarılmasında sağlanan gelirlerinin endeksleme ve indirilebilecek giderlerin düşülmesi sonrasında kalan kısmının, 156,505,290,000 lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir. ( Söz konusu istisna varsa bunlardan elde edilen faiz gelirlerini de içermektedir. ) - n endeksleme uygulanması sonrasında hesaplanan diğer menkul kıymet alım-satım kazançları ile birlikte 12 milyar TL yi aşan kısmı 15 gün içinde münferit beyanname ile beyan edilir. (Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır) tarihleri arasında ihraç edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerinin endeksleme ve indirilebilecek giderlerin düşülmesi sonrasında kalan kısmının, 156,505,290,000 lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir. ( Söz konusu istisna varsa bunlardan elde edilen faiz gelirlerini de içermektedir. )

3 Mevduat Faizleri e kadar beyanname verilmez. Başka gelirler nedeniyle beyanname verilse dahi bu gelirler beyannameye dahil edilmez. -Offshore ve yurtdışı bankalardan elde edilen faizler, tutarları ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyanına tabidir. Yurtdışında ödenen vergilerin Türkiye de bu kazanç üzerinden hesaplanan tutarı kadarlık kısmı hesaplanan vergiye mahsup edilir. Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. -TL cinsinden olan Vadesiz hesaplar %18, 3 aya kadar vadeli hesaplar % 18, 6 aya kadar vadeli hesaplar % 16, 1 yıla kadar vadeli hesaplar % 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplar % 7 stopaja tabidir. Döviz cinsinden olan 1 yıla kadar vadeli hesaplar %24, 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar %18 stopaja tabidir. -Faiz gelirleri için beyanname verilmez. Kaynakta kesilen stopaj nihai vergidir. -TL cinsinden olan Vadesiz hesaplar %18, 3 aya kadar vadeli hesaplar % 18, 6 aya kadar vadeli hesaplar % 16, 1 yıla kadar vadeli hesaplar % 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplar % 7 stopaja tabidir. Döviz cinsinden olan 1 yıla kadar vadeli hesaplar %24, 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar %18 stopaja tabidir. Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. Türkiye deki kurumlarda yapılan Ters- Repo Gelirleri e kadar beyanname verilmez. Başka gelirler nedeniyle beyanname verilse dahi ters repo gelirleri bu beyannameye dahil edilmez. -Ters repo gelirleri kaynakta % 22 oranında stopaja tabidir. - Kesilen bu vergiler nihai vergidir iade edilmez. -Stopaj yoluyla vergilendirilmiş olan ters - repo gelirleri için beyannamesi verilmez. - Ters repo gelirleri kaynakta % 22 oranında stopaja tabidir. - Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. - Kesilen bu vergiler nihai vergidir iade edilmez.

4 Türk ve Yabancı Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgelerinden Elde Edilen Kar Payları - Türk Menkul Kıymet Yatırım Fonlarından elde edilen kar payları için e kadar beyanname verilmez. Başka gelirler nedeniyle beyanname verilse dahi bu gelirler beyannameye dahil edilmez -Yurtdışı MKYF katılma belgelerinden elde edilen kar payları beyana tabidir. Yurtdışında ödenen vergiler mahsup edilir. -Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. - Türk MKYF nın portföy işletmeciliğinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Ancak, kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar fon bünyesinde stopaja tabidir. -A tipi yatırım fonlarında % 0 -B tipi yatırım fonlarında % 10 -Beyan edilmez. - MKYF tarafından portföy işletmeciliğinden elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Ancak, kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar fon bünyesinde stopaja tabidir. -A tipi yatırım fonlarında % 0 -B tipi yatırım fonlarında % 10 Türkiye de Kurulu Yatırım Ortaklığından Elde Edilen Kar payları -TL Türk YO hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutara indirim oranı uygulamasından sonra diğer gelirlerle birlikte (stopaja tabi tutulmuş ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ) 14 milyar TL yi aşarsa, beyan edilir. Hesaplanan vergiden kar payını dağıtan ve A tipi olmayan menkul kıymet yatırım ortaklığı tarafından (kar payının tamamı üzerinden) yapılan stopaj mahsup edilir. Elde edilen gelir yatırım ortaklığı bünyesinde stopaj yapılmak suretiyle vergilenir. -Risk Sermeyesi Y.O,Gayrimenkul Y.O, A tipi Menkul Kıymet Y.O % 0 - A tipi olmayan Menkul Kıymet Y.O % 10 -Kaynakta gelir vergisi kesintisi yoluyla vergilenen kar payları ayrıca beyana tabi değildir. Elde edilen gelir yatırım ortaklığı bünyesinde stopaj yapılmak suretiyle vergilenir. -Risk Sermeyesi Y.O, Gayrimenkul Y.O, A tipi Menkul Kıymet Y.O % 0 - A tipi olmayan Menkul Kıymet Y.O %10

5 Eurobond Faiz Gelirleri Eurobond - Faizin tahsil edildiği tarihteki TL karşılığı kazancın tutarını belirler. Anapara kur farkı kazanca dahil edilmez. -Enflasyon indirimi uygulanmaz tarihleri arasında ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen faiz gelirlerinin 156,505,290,000 TL si gelir vergisinden istisna edilmiştir. (Maliye Bakanlığı nın görüşü) Elde edilen kazanç (istisna sonrası) diğer gelirlerle birlikte (stopaja tabi tutulmuş ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ) 14 milyar TL den az ise, beyan edilmez. Fazla ise istisna sonrası kazancın tamamı beyan edilir. (156,505,290,000 TL lik istisna varsa alım satım kazançlarını da içermektedir.) tarihinden önce ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri, ) diğer gelirlerle birlikte 14 milyar TL den az ise, beyan edilmez. Fazla ise tamamı beyan edilir. - %0 Stopaja tabidir. -Eurobond un satıldığı tarihteki TL tutarı ile Eurobondun alındığı tarihteki TL tutarı arasındaki fark kazanç tutarını oluşturur. - Eurobondlardan elde edilen alım-satım kazançlarında, endeksleme uygulaması ve indirilebilecek giderlerin düşülmesi sonrasında kalan kazanç diğer değer artış kazançları ile birlikte 12 Milyar TL yi aşarsa, aşan kısım beyan edilir tarihleri arasında ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen alım-satım kazançlarında, endeksleme sonrasında kalan kazancın, 156,505,290,000 TL si, gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisnayı aşan kazanç beyan edilir. (Maliye Bakanlığı nın görüşü) (156,505,290,000 TL lik istisna varsa faiz gelirlerini de içermektedir.) - Stopaja tabi değil. - Stopaj yoluyla vergilendirilmiş (%0) faiz gelirleri için beyanname verilmez. - %0 Stopaja tabidir. - n Türkiye de vergilenmesi gereken hallerde, Eurobond un satıldığı tarihteki TL tutarı ile Eurobondun alındığı tarihteki TL tutarı arasındaki fark kazanç tutarını oluşturur. - Eurobondlardan elde edilen alım-satım kazançlarında, endeksleme uygulaması ve indirilebilecek giderlerin düşülmesi sonrasında kalan kazanç diğer menkul kıymet alım-satım kazançları ile birlikte 12 Milyar TL yi aşarsa, aşan kısım 15 gün içerisinde beyan edilir tarihleri arasında ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen alım-satım kazançlarında, endeksleme sonrasında kalan kazancın, 156,505,290,000 TL si, gelir vergisinden istisnadır. İstisnayı aşan kısım beyan edilir. (Maliye Bakanlığı nın görüşü) (156,505,290,000 TL lik istisna varsa faiz gelirlerini de içermektedir.) -Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır. - Stopaja tabi değildir. Bilgi İçin: Banka ve Sermaye Piyasası Ekibi Faruk Sabuncu(Ortak) Ersun Bayraktaroğlu (Kıdemli Müdür) - Umurcan Gago(Müdür) Telefon: Bize adresinden de ulaşabilirsiniz. Copyright 2003 PricewaterhouseCoopers Süleyman Seba Caddesi No.48 BJK Plaza B Blok K Akaretler, Beşiktaş/İstanbul Tel: Fax:

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012

MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012 MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012 kurum kurum* Hisse senedi alım-satım kazancı (menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senedi hariç, gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedi dahil) (1.1.2006 sonrasında

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI A. Yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirleri 2012 takvim yılında elde edilen yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirlerinin 25.000,00

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI

MENKUL SERMAYE İRADI MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı