GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş YILINA AİT ŞEFFAFLIK RAPORU-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. -2013 YILINA AİT ŞEFFAFLIK RAPORU-"

Transkript

1 GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş YILINA AİT ŞEFFAFLIK RAPORU IŞİRKETİN HUKUKİ YAPISI VE ORTAKLARI AŞirketin Hukuki Yapısı: Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.(Şirket veya GBD), 6 Ocak 1993 yılında Ankara da kurulmuş, bilahare 2007 yılında İstanbul a taşınmıştır. Halen Bursa, İzmir ve Afyonkarahisar da birer şubesi bulunmaktadır. Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.,kuruluşundan bu yana sektörlerinde lider kuruluşlara bağımsız denetim ve vergi danışmanlığı başta olmak üzere çeşitli konularda denetim ve danışmanlık veren Türkiye nin kurumsal bağımsız denetim kuruluşlarından biridir. Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş., daha önce Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, Sigorta Murakabe Kurulu ve EPDK dan ilgili denetim faaliyetleri kapsamında almış olduğu yetki belgeleri kapsamında 26/12/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği nin Geçici 2 nci maddesi uyarınca tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin bankalarda (finansal ve bilgi sistemleri denetimi), sermaye piyasasında, enerji piyasasında ve sigorta reasürans ile emeklilik şirketlerinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi verilmiştir. BŞirketin Ortakları ve Ortakların Mesleki ve Şirketteki Ünvanları: Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve mesleki ünvanları aşağıdaki gibidir. AdıSoyadı Mesleki Ünvanı Ruhsat No Şirketteki Ünvanı Pay Oranı Pay Tutarı Muzaffer KOYUNCU YMM Sor.Ort.Başdenetçi %56, , Osman YILMAZ YMM Sor.Ort.Başdenetçi %18, , Yaşar BASKIN YMM Sor.Ort.Başdenetçi %17, , Ertuğrul KAYMAK SMMM Sor.Ort.Başdenetçi %3, , Recep NARİNOĞLU YMM Sor.Ort.Başdenetçi %0,20 100, Prof.Dr.Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU YMM Sor.Ort.Başdenetçi %0,10 50, Ramazan SONCUL YMM Sor.Ort.Başdenetçi %2,00 500, Erdoğan ÖNGÜN YMM Sor.Ort.Başdenetçi %1,00 500, , CŞirketin Yönetim Kurulu: Şirketin yönetim kurulu 3 üyeden müteşekkil olup, görev ünvanları itibariyle aşağıdaki gibidir.

2 Sıra No AdıSoyadı Görev Ünvanı 1 Muzaffer KOYUNCU Yönetim Kurulu Başkanı 2 Osman YILMAZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3 Recep NARİNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi IIKİLİT YÖNETİCİLER VE SORUMLU DENETÇİLER Şirketimizin toplam ortak sayısı 8 olup, tamamı Sorumlu Ortak Başdenetçi ünvanına sahiptir. Söz konusu Sorumlu Ortak Başdenetçilere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki gibidir. Sıra TC Kimlik No AdıSoyadı Bağımsız Den. YMM/SMMM No Lisans No Ruhsat No Muzaffer KOYUNCU Osman YILMAZ Yaşar BASKIN Recep NARİNOĞLU Ertuğrul KAYMAK Prof.Dr.Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU Ramazan SONCUL Erdoğan ÖNGÜN Ayrıca şirketimizde iki Kıdemli Denetçi, bir Denetçi ve bir de Denetçi Yardımcısı olup detay bilgiler aşağıdaki gibidir. Sıra TC Kimlik AdıSoyadı Bağımsız Denetim SMMM No No Lisans No Ruhsat No Eray ÜÇYILDIZ Hatice ERBULUT Aydın ÇALĞIN Can TÜFEKÇİ IIIİÇİNDE YER ALINAN DENETİM AĞININ HUKUKİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin üyesi bulunduğu IAPA International, muhasebe, denetim, vergi, finans, yönetim vb. konularda müşterilerine danışmanlık sağlayan, bağımsız muhasebe şirketleri ve grupların oluşturduğu İngiltere de kurulu küresel bir kuruluştur yılında kurulmuş olan IAPA International, uluslar arası denetim, muhasebe, vergi, finans ve yönetim liginde üst sıralarda yer almaktadır. IAPA International, dünyada (Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avustralya) 60 ülkede faaliyette bulunan 220 nin üzerinde profesyonel firmanın üyesi bulunduğu bir kuruluştur. IAPA International, üyelerin uluslar arası kalite standartlarına ve diğer ilgili teknik ve düzenleyici standartlara uyumlu olarak profesyonel hizmet sunmalarını zorunlu kılmaktadır. Öyle ki, üye şirketler faaliyetlerine ilişkin olarak sundukları yıllık bildirimleri vasıtasıyla sürekli olarak kalite kontrol ve gözetime tabi tutulmaktadır. 2

3 IVİLİŞKİLİ DENETİM KURULUŞLARI VE DİĞER İŞLETMELER İLE BU İLİŞKİLE RİN MAHİYETİ Güçbir Bağımsız Denetim şirketi nin ilişkili olduğu denetim kuruluşları ve bu ilişkilerin mahiyeti aşağıdaki gibidir. Öte yandan, Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin aşağıda belirtilen denetim firmaları dışında diğer işletmelerle ilişkisi bulunmamaktadır. İlişkili Bulunan Ortağın AdıSoyadı Ünvanı Denetim Kuruluşu Divan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.(*) Muzaffer KOYUNCU YMM Divan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Osman YILMAZ YMM Andaç YMM Ltd. Şti. Yaşar BASKIN YMM (*)Divan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin bağımsız denetim yetkisi bulunmamaktadır. VORGANİZASYON YAPISI Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. olarak verilen bağımsız denetim hizmetleri 31/12/2013 tarihi itibariyle 8 sorumlu ortak Başdenetçi, iki kıdemli denetçi, bir denetçi ve bir de denetçi yardımcısı tarafından yürütülmüş bulunmaktadır. Denetim ekipleri, bilgi işlem, idari ve insan kaynakları, muhasebe ve kalite kontrol vb. alt birimlerle desteklenmektedir. Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin merkezi İstanbul olup, ayrıca Bursa, İzmir ve Afyonkarahisar da birer şubesi bulunmaktadır. Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin tarihi itibariyle organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Kalite Güvence Komitesi Mevzuat Komitesi Denetim Danışmanlık İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Şubeler VIKALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ 3

4 Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş., kalite güvence sisteminin etkili bir şekilde uygulanmasının önemini benimsemiş ve IAPA International tarafından da uygulanması zorunlu tutulan ve IFAC tarafından yayımlanıp 15 haziran 2005 tarihinden itibaren geçerli olan 1 no lu kalite kontrol standardının (ISOQ 1) uyarlanarak uygulanmasını kabul etmiştir. Öyle ki, 2013 yılı içerisinde bağımsız denetime tabi tutulan şirketlerde kalite güvence sisteminden sorumlu Başdenetçi ile oluşturulan komite tarafından; Yapılan denetimlerin UDS ye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, UDS ye uygun olarak dökümante sağlanıp sağlanmadığı, Gerekli görüldüğü durumlarda uzman teknik elemanların görüşlerine başvurulup başvurulmadığı, Uzman şirket ortakları ve ekiplerinin projelerde ne ölçüde yer aldığı, Bağımsızlık ilkelerine uyulup uyulmadığı, Yapılan denetimlerde harcanan saatlerin yeterliliği, Tahsis edilen kaynakların nitelik ve niceliği ile ödenen denetim ücretinin kararlaştırılması, hususlarında gerekli ve yeterli kontroller yapılmış olup, kayda değer problemli bir husus tespit edilememiştir. Diğer yandan, Şirketimiz Kalite Güvence Komitesi tarafından kalite güvence politikaları ve uygulamaları her yıl olduğu gibi 2013 yılı içerisinde de aşağıdaki ana başlıklar altında test edilerek doğrulanmıştır. Sorumlu ortakların görevlendirilmesi, Denetim ekibinin oluşturulması, İş etiği ve bağımlılık kuralları, İşin kabulü ve sürekliliği, İnsan kaynakları yönetimi, Denetim işinin kalitesinin sağlanması, BelgelendirmeÇalışma kağıtlarının oluşturulması, Gözden geçirme politikaları, Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. kalite güvence sisteminin nasıl uygulanacağına ilişkin bir dizi politika ve prosedürü yazılı hale getirmiştir. Böylece ISOQ 1 de belirtilen şartlara da mümkün mertebe uyum sağlanmıştır. VIIDENETİM HİZMETİ VERİLEN {KAYİK} LER Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2013 yılında finansal tabloları incelenen ve 660 sayılı KHK da sayılan yada Kurul tarafından daha sonra KAYİK kapsamına alınan şirketlerin listesi aşağıdaki gibidir. Sıra SPK Kapsamındaki Denetimler No 1 Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. 2 Işıklar Yatırım Holding A.Ş. 3 Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş. 4 İdaş İstanbul Döşeme Sanayi A.Ş. 4

5 Bununla birlikte, KAYİK ler dışında 2013 yılında bağımsız denetim hizmeti verilen şirketlerin listesi aşağıdaki gibidir. Sıra EPDK Kapsamındaki Denetimler No 1 Ana Enerji Elektrik Toptan Satış A.Ş. 2 Uğur Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş. Sıra TTK Kapsamındaki Denetimler No 1 Sunteks Dokuma Boya Apre San. Tic. A.Ş. 2 Hedef Taşınmaz Değerleme A.Ş. 3 İdaş İstanbul Döşeme Sanayi A.Ş. Sıra Diğer Bağımsız Denetimler No 1 SMS Konfeksiyon Tekstil A.Ş. 2 Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. 3 İlk İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 4 Hayal Kahvesi Turizm Gıda San.Tic. A.Ş. 5 Özlem Et ve Et Mamülleri San. Tic. Ltd. Şti. 6 Elor Holding A.Ş. 7 Hadim Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. VIIISÜREKLİ EĞİTİM POLİTİKASI Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş., sorumlu ortak Başdenetçiler de dahil olmak üzere istihdam ettiği bağımsız denetçilerin mesleki sorumluluklarının yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve eğitime sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda 3568 sayılı SM, SMMM ve YMM Kanunu na göre belirlenen ve mesleki eğitim de dahil olmak üzere istihdam edilen denetçiler düzenli ve sürekli hizmet için eğitime tabi tutulmaktadır. Söz konusu eğitim programlarında denetim metodolojisi ve UFRS eğitimlerine özellikle ve öncelikle yer verilmektedir. Şirketimiz, Uluslar arası Kalite Kontrol Standartları paralelinde oluşturduğu Kalite Kontrol Rehberi çerçevesinde bağımsız denetçilerin sürekli eğitime tabi tutulmasına ilişkin aşağıdaki politikaları da yakından izlemektedir. Denetçi toplantıları aynı zamanda şirket içi eğitimin bir parçasıdır. Üstlenilen işlerin ifası sırasında uygulamaya yönelik tespit edilen hususlar, şirket içi eğitimlerde örnek vak a olarak işlenir. 5

6 Denetçiler uygun görülen şirket dışı mesleki eğitim ve kurslara katılabilirler. Çalışanların meslek odalarına üyelikleri önemsenir ve aktif birer üye olmaları özendirilir. Görev başında kıdemli denetçilerin refakatindeki denetime özellikle ve öncelikle önem verilir. Kalite güvence sisteminin bir parçası olarak yapılan QPR değerlendirmelerinde denetim ekibinde yer alan denetçilerin eğitim seviyesi uygunluğuna dikkat edilir. Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. bünyesinde verilen eğitimler aslında 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. Başlangıç Eğitimi: İşe alınan personel, şirket kuralları ve politikaları ile ilgili olarak bir haftalık bir intibaka tabi tutulur. Bu intibak süresini takiben personelin seviyesine, görevine, kıdemine ve mesleki bilgisine paralel olarak 2 ila 6 hafta arasında değişen sürelerde bağımsız denetim, etik değerler, UFRS, vergi hukuku v.b. konu başlıklı eğitim verilmektedir. Ayrıca, şirketin kullandığı denetim programı, denetim prosedürleri ve denetim metodolojisi hakkında personel bilgilendirilmektedir. Hizmet İçi Eğitim: bu aşamada önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş programlar dahilinde personel zorunlu eğitime tabi tutulur. Bu eğitimlerde personelin mesleki bilgisinin artırılması amaçlanmakta ve güncel denetim teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. Hizmet içi eğitimlerde yıllık asgari 200 saat eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Mevzuat Eğitimleri: Bağımsız denetim hizmetleri ile ilgili hususlarda mevzuatta önemli değişiklik olması durumunda personelin değişikliklere kolay ve hatasız intibakı amaçlanmaktadır. Ayrıca personelin mesleki eğitimi yanında yabancı dil vb. konularda kendisini geliştirmesi teşvik edilmektedir. IXBAĞIMSIZLIK İLKESİNE UYUM Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir davranış ve anlayışlar bütünü olarak değerlendirilmektedir. Öyle ki, çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlığımızı etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek için gerekli her türlü tedbir alınıp uygulanmaktadır. Netice olarak, bağımsız denetim sonucunda ulaştığımız görüşümüz, başkalarının doğrudan ya da dolaylı çıkarlarını düşünmeden raporlarımızda açıklanmaktadır. Dolayısıyla, denetlenen her bir şirketle ilgili sorumlu ortak Başdenetçi; Bağımsızlığı tehlikeye sokabilecek olayların ve ilişkilerin tanımlanması ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla denetlenecek şirketlerden varsa, bu şirketlerin organik ilişki içerisinde olduğu şirketlerden gerekli bilgilerin elde edilmesinden, Denetlenecek şirketlerin bağımsızlık politikalarının ve prosedürlerinin varsa, ihlal edildiği durumlarda denetim bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek bir ihlal olup olmadığının değerlendirilmesinden, Bağımsızlığı tehlikeye sokabilecek durumların ortaya çıkmasını engelleyecek veya bu riskin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesini sağlayacak güvenlik önlemlerinin alınmasından, 6

7 Bağımsızlıkla ilgili yapılan değerlendirme sonucunda ulaşılan sonucun ve bu konu ile ilgili olarak, denetlenecek şirketle yapılan görüşmelerin yazılı hale getirilmesinden sorumludur. Sorumlu ortak Başdenetçi, bağımsızlığı tehdit eden ortadan kaldırılamayan veya etkisi azaltılamayan bir durum tespit ettiğinde, bağımsız denetim kuruluşu ile görüşerek bağımsızlığı tehdit eden faaliyet veya işlemin iptal edilmesi veya bağımsız denetimden çekilmek üzere gerekli süreçlerin başlatılması gibi önlemlerin alınmasını sağlamak ve konuya ilişkin tartışma ve ulaşılan sonuçları yazılı hale getirmek zorundadır. Öte yandan, bağımsızlık ve bağımsızlığın korunması hususunda 6102 sayılı Kanun un ilgili hükümleri ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği nin 22 nci maddesine, Türkiye Denetim Standartları (TDS) na ve diğer düzenleyici Kurul ve Kurumların düzenlemelerine uygunluğunun sağlanması hususundaki gözden geçirmelerin yeterli kapsamda, nitelikte ve zamanında gözden geçirildiğine dair denetçi ve sorumlu denetçilerin bağımsızlık beyanları her yıl TDS lere uygun olarak yazılı alınmakta olup gerçek durumu yansıtmaktadır. Bununla birlikte, bağımsızlık ilkesine uyum, kalite kontrol birimi tarafından sürekli olarak gözden geçirilmektedir. XGELİRİN DAĞILIMI Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin tarihli finansal tablolarına göre, finansal tablo denetimi, diğer denetimler ve denetim dışı hizmetlere ilişkin gelirlerin dağılımını gösteren finansal bilgiler aşağıdaki gibidir. Bağımsız Denetim ,TL Diğer Denetimler ,TL XISORUMLU DENETÇİLERİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI Sorumlu denetçilerin bazıları ücret, bazıları kar payı almaktadır. XIIKALİTE KONTROL SİSTEMİ Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş., üstlendiği denetim hizmetlerini mümkün olan en yüksek kalitede ve en az riskle gerçekleştirilmesi için Kalite Güvence Sistemi ve bu sistemin işleyişinden sorumlu Kalite Güvence Komitesi oluşturmuştur. Kalite Güvencesi Sistemi nden sorumlu ortak Başdenetçiler ile komite üyeleri, bağımsız denetim sürecinde yer aldıkları kuruluşlar ile ilgili kalite güvencesi değerlendirmesine katılmazlar. Bu çerçevede denetim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında bu ilkeye uyacak şekilde personel ve zaman planlaması yapılması esastır. Bu konuda gelişmelerin takip edilmesi, personelin eğitilmesi komitenin sorumluluğundadır. Bu cümleden olarak, denetlenen şirketlere ait denetim kalite kontrol süreci aşağıdaki ana başlıklar altında detaylı olarak incelenmektedir. 7

8 Bağımsızlık, Etik ilkeler, Bağımsız denetim hizmetinin üstlenilmesi ve yürütülmesi, Bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesi, Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü, Öte yandan Kalite Güvencesi ne ilişkin politikalar belirlenip uygulamaya konulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir. Bağımsız denetçilerin mesleki sorumluluklarını yerine getirirken bağımsız, dürüst, tarafsız oldukları, gizlilik ve profesyonel davranış ilkelerine uygun davrandıkları, meslekî yeterlilik, güvenilirlik, özen ve titizliğe sahip oldukları kontrol edilmektedir. Herhangi bir bağımsız denetim raporuna ilişkin hazırlanmış çalışma kağıtları ile denetim sonucunu etkileyen bilgileri içeren evrak, yetkili denetim kuruluşu tarafından en az beş yıl süre ile saklanmaktadır. İstihdam edilecek bağımsız denetçiler meslekî sorumluluklarını yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve eğitime sahip olup, 3568 sayılı Kanunu nun 44 üncü maddesi uyarınca sürekli mesleki eğitim de dahil olmak üzere düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Bağımsız denetim ekibindeki bağımsız denetçiler, denetim sona erdiğinde sorumlu ortak Başdenetçi tarafından görev raporu düzenlenmesi suretiyle değerlendirilmektedir. Meslek ilkelerine ya da yasal düzenlemelere uygunluğu tehlikeye düşürebilecek bir durumun varlığı halinde gerekli bildirimler yapılmaktadır. Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılan denetimin kalite kontrolüne ilişkin denetim şirketimizce uyulan ilke, usul ve esaslar etraflıca aşağıda açıklanmıştır. 1Denetim Ekibi Bünyesinde Kaliteye İlişkin Liderlik Sorumlulukları: Bağımsız denetim ekibi; Bağımsız denetim sırasında gerekli kalite kontrol yöntemlerini kullanır. Bağımsızlıkla ilgili bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol sisteminin çalışmasını teminen gerekli bilgileri verir. Sürekli eğitim, bilgi paylaşımı, yasal ve hukuki düzenlemeler ile Kuruluşun kalite kontrol sisteminin gözetimi nedeniyle aksi ispat edilmedikçe güven duyar. Sorumlu ortak Başdenetçi; Görevli olduğu her bağımsız denetim işinde bağımsız denetimin genel kalitesi konusunda sorumludur. Gerek yaptığı işler ve gerekse bağımsız denetim ekibine yaptığı açıklamalar yoluyla bağımsız denetimin her aşamasında diğer bağımsız denetçilere bağımsız denetim kalitesi konusunda örnek olmak zorundadır. 2İlgili Etik Hükümler: Sorumlu ortak Başdenetçi, ekipte yer alan bağımsız denetçilerin etik ilkelere uyumunu gözetir. Genel kabul görmüş temel nitelikteki etik ilkeler aşağıdaki gibidir: 8

9 Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki yeterlilik, mesleki özen ve titizlik, Güvenilirlik, Meleki davranış, Sorumlu ortak Başdenetçi ya da gerekli olduğu durumlarda bağımsız denetim ekibinin diğer üyeleri, tespit edilen sorunları ve bunların nasıl çözümlendiği hususunu yazılı hale getirir. 3Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi: Sorumlu ortak Başdenetçi, müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin devamı ve özellik arzeden bağımsız denetimlerle ilgili diğer gerekli usul ve esasların izlendiğinden emin olmak için ulaşılan sonuçların yazılı hale getirilmesini sağlar. Sorumlu ortak Başdenetçi müşterinin kabulü ve ilişkinin devamına dair karar sürecini başlatmış olmasa dahi, verilen en son kararın uygun olup olmadığını tespit ve takdir eder. Müşteriyle olan bağımsız denetim ilişkisinin devam edip etmeyeceğine karar verilirken mevcut ve önceki dönemde ortaya çıkan önemli hususların varlığı ve bunların etkileri göz önüne alınır. Müşterinin kabulünden sonra, sorumlu ortak Başdenetçi işin kabulünü etkileyen bir bilgi edinmişse, bu durumda konuyu derhal bağımsız denetim kuruluşuna taşıyarak gerekli işlemin yapılmasını sağlar. Göreve başlamadan evvel bağımsız denetim ekibi belirlenirken, başta sorumlu ortak Başdenetçi olmak üzere tüm bağımsız denetim ekibinin, uygun yetenek ve yeterlilikte olduğu ve süresi içinde bağımsız denetim standartlarına, yasal ve hukuki düzenlemelere uygun olarak bağımsız denetim işini bitirebileceği ve gerçeği yansıtan bağımsız denetim raporu düzenleyebileceği konusunda tereddüdün olmaması gerekir. 4Denetimin Yürütülmesi: Sorumlu ortak Başdenetçi, ekipteki bağımsız denetçileri aşağıda belirtilen hususlarda bilgilendirerek bağımsız denetim faaliyetini yönetir. Ekiptekilerin sorumluluğu, İşletme faaliyetleri hakkında genel bilgi, Riskle ilgili hususlar, Ortaya çıkabilecek sorunlar, Bağımsız denetim işinin yürütülmesiyle ilgili ayrıntılar, Bağımsız denetim ekibindeki tüm denetçilerin sorumluluğu, kendilerine verilen işi objektif bir bakış açısı ve mesleki şüphecilik ve özenle etik ilkeleri gözeterek yapmaktır. Yapılan bağımsız denetimin amacının ekipte yer alan tüm bağımsız denetçiler tarafından anlaşılması gerekir. Bu bakımdan, kıdemsizler açısından refakat çalışmasına önem verilmektedir. Sorumlu ortak Başdenetçi, bağımsız denetim raporu nihai hale gelmeden bağımsız denetime ilişkin çalışma kağıtlarını incelemek ve ekiple konuları tartışmak suretiyle verilen sonuçları tartışıp yeterli kanıtları toplamak durumundadır. 9

10 Birden fazla sorumlu ortak Başdenetçinin görev aldığı bağımsız denetimlerde her birinin sorumluluklarının iyi tanımlanmış ve ekip tarafından anlaşılmış olması gerekir. Şartlar gerektirdiğinde bağımsız denetim ekibi kuruluş içinden veya dışından gerekli bilgi, deneyim ve kıdeme sahip kişilerden danışma hizmeti alabilir. Danışılarak ulaşılan sonuçlar yazılı hale getirilir ve uygulamaya konulur. Bağımsız denetim ekibinin içerisinde fikir danışılan taraflar ile Başdenetçi arasında görüş farklılıkları olduğu takdirde, bağımsız denetim ekibi, bu farklılıkları giderebilmek üzere bağımsız denetim kuruluşunun farklı görüşlerin çözümünde uyguladığı politika ve yöntemleri uygular. Finansal tabloların bağımsız denetiminde sorumlu ortak Başdenetçi; Ayrıca bir kontrolörün atandığından emin olmak, Bağımsız denetim esnasında ortaya çıkan hususları atanan kontrolör ile tartışmak, Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü tamamlanana kadar bağımsız denetim raporunu bitirmemek, zorundadır. Kontrolün kapsamı ise, bağımsız denetim işinin karmaşıklığına ve bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmama riskine göre değişir. Bununla birlikte, kontrolün varlığı sorumlu ortak Başdenetçinin sorumluluğunu azaltmaz. Finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin yapılacak kontrol aşağıdaki hususları ihtiva eder. Bağımsız denetim ekibinin, şirketimizin bağımsızlığı ile ilgili değerlendirmeleri, Bağımsız denetim sırasında tespit edilen önemli riskler, bağımsız denetim ekibinin değerlendirmeleri ve cevapları da dahil olmak üzere risk değerlendirmeleri, Önemlilik ve önemli riskler konusunda alınan kararlar, Görüş farklılıkları nedeniyle danışma gerektiren durumlarda, bu hizmetten yararlanıp yararlanılmadığı ve ulaşılan sonuçlar, Bağımsız denetim sırasında tespit edilen düzeltilmiş ve düzeltilmemiş yanlışların niteliği ve önemi, İşletme yönetimine, yönetimden sorumlu kişiler veya diğer düzenleyici otoritelere iletilecek hususlar, Bağımsız denetim raporlarının uygunluğu, 5İnsan Kaynakları: Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş de genel merkez ve şubeleri itibariyle bağımsız denetim faaliyetinde bulunan denetim ekibi ve diğer yardımcı personel aşağıdaki gibidir. Sorumlu Ortak Başdenetçi Kıdemli Denetçi Denetçi Diğer Yardımcı Personel İSTANBUL (Genel Merkez) BURSA (Şube) 1 1 AFYON (Şube) İZMİR (Şube) 2 1 6İzleme: 10

11 Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.,başta bağımsız denetim olmak üzere tüm faaliyetlerini kalite kontrol sistemi kapsamında gerek Yönetim Kurulu ve gerekse Kalite Güvence Komitesi marifetiyle izlemektedir. Genel olarak bağımsız denetim kuruluşları, yaptıkları bağımsız denetimin kalitesini sağlayacak yeterli, etkin işleyen ve uygulama kolaylığı bulunan politika ve prosedürleri makul bir güvence verecek şekilde sağlayan bir gözetim sistemi kurmak zorundadırlar. Sorumlu ortak Başdenetçi, gözetim sonuçlarını bağımsız denetim kuruluşu tarafından veya lisans anlaşması yaptığı kuruluşun iç sirküleriyle belirlenen yöntemlere uygun olarak değerlendirir. 11

BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU Bu rapor Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB)

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİMALİMÜŞAVİRLİK A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) 2009 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİMALİMÜŞAVİRLİK A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) 2009 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK BANKA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ VE BANKACILIK SÜREÇLERĐNĐN DENETĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK (13 Ocak 2010 tarih ve 27461

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER. Kurumsal Yönetim Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER. Kurumsal Yönetim Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER Kurumsal Yönetim Beyanı BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ 1.1 Pay Sahipleri ile İlişkiler

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı