ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ÖRGÜTLER, ALT BİRİM VE KURULUŞLARI LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ÖRGÜTLER, ALT BİRİM VE KURULUŞLARI LİSTESİ"

Transkript

1 Türkçe Kısaltma İngilizce Abbreviation Afrika Birliği AfB African Union AU Afrika Kalkınma Bankası AFKB African Development Bank AFDB Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu ACP African, Caribbean and Pacific Group of States ACP AGİT-Çatışmaları Önleme Merkezi ÇÖM OSCE-Conflict Prevention Centre CPC AGİT-Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ODIHR OSCE-Office for Democratic Institutions and Human Rights ODIHR AGİT Ekonomi ve Çevre Komitesi AGİT EÇK OSCE Economic and Environmental Committee OSCE EEC AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi MÖT OSCE Representative on Freedom of the Media RFOM AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu Küresel Fon The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria Global Fund AKB- Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı CAREC ADB- Central Asia Regional Economic Cooperation Program CAREC Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi REMPEC Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea REMPEC Akdeniz Forumu FOROMED Mediterranean Forum FOROMED Akdeniz için Birlik AiB Union for the Mediterranean UfM Akdeniz ve Avrupa Bitki Koruma Örgütü EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO Akdeniz Parlamenter Asamblesi Akdeniz PA Parliamentary Assembly of the Mediterranean PAM Amerikalar İçin Bolivarcı İttifak ALBA Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America ALBA Amerikan Devletleri Örgütü ADÖ Organization of American States OAS And Milletler Topluluğu CAN Andean Community of Nations CAN Arap Birliği AL The League of Arab States LAS Arktik Konseyi ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ÖRGÜTLER, ALT BİRİM VE KURULUŞLARI LİSTESİ Arctic Council ASEAN Artı Üç (Çin, Japonya, Güney Kore) APT ASEAN Plus Three APT Asya İnsan Hakları Merkezi ACHR Asian Centre for Human Rights ACHR Asya İşbirliği Diyaloğu (Asya Birliği) AİD Asia Cooperation Dialogue (Asian Union) ACD Asya Kalkınma Bankası AKB Asian Development Bank ADB Asya da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı AİGK Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia CICA Asya Parlamenter Asamblesi APA Asian Parliamentary Assembly APA Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Forum APEC Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü APSCO Asia-Pacific Space Cooperation Organization APSCO Avrasya Ekonomi Birliği EEU Eurasian Economic Union EEU Avrasya Ekonomik Topluluğu EAEC Eurasian Economic Community EAEC/EurAsEC

2 Avrasya Patent Teşkilatı EAPO Eurasian Patent Organization EAPO Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi AAOK Euro-Atlantic Partnership Council EAPC Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu AAET European Atomic Energy Community EURATOM Avrupa Birliği AB European Union EU Avrupa Birliği Adalet Divanı ABAD Court of Justice of the European Union CJEU Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi BK Committee of the Regions of the European Union CoR Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi EESC European Economic and Social Committee EESC Avrupa Birliği Göç, Dış Sınırlar ve İltica Stratejik Komitesi SCIFA European Union Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum SCIFA Avrupa Birliği Konseyi AB Konseyi Council of European Union EU Council Avrupa Birliği Konseyi - Çevre Konseyi Council of the European Union - Environment Council Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı FRA European Union Agency for Fundamental Rights FRA Avrupa Çevre Ajansı AÇA European Environment Agency EEA Avrupa Demiryolları Birliği CER Community of European Railway CER Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı EMSA European Maritime Safety Agency EMSA Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Forumu AGİF OSCE-The Forum for Security Co-operation FSC Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Organization for Security and Co-operation in Europe OSCE Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi AGİT-PA Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation in Europe OSCEPA Avrupa Haberleşme Ofisi ECO European Communications Office ECO Avrupa Hava Emniyeti Ajansı EASA European Aviation Safety Agency EASA Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol European Organisation for the Safety of Air Navigation Eurocontrol Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası AİKB European Bank of Reconstruction and Development EBRD Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM European Court of Human Rights ECHR Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or CPT CPT Önleme Komitesi Degrading Treatment or Punishment Avrupa Jandarma Kuvveti AJK European Gendarmerie Force EUROGENDFOR Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru TRACECA Transport Corridor Europe Caucasus Asia TRACECA Avrupa Komisyonu AK European Commission EC Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi KGM North-South Centre of the Council of Europe NSC Avrupa Konseyi CoE Council of Europe COE Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi CDED Council of Europe-Steering Committee for Education CDED Avrupa Konseyi Kültür Komitesi CDCULT Council of Europe-Steering Committee for Culture CDCULT

3 Avrupa Konseyi Kültürel Miras ve Peyzaj Komitesi CDPATEP Council of Europe-Steering Committee for Cultural Heritage and Landscape CDPATEP Avrupa Konseyi Yükseköğretim ve Araştırma Komitesi CDESR Council of Europe-Steering Committee for Higher Education and Research CDESR Avrupa Modern Diller Merkezi GRAZ European Centre for Modern Languages Graz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi BK Committee of Ministers of the Council of Europe CM Avrupa Birliği - Ekonomik Politika Komitesi EPC European Union - Economic Policy Committee EPC Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği AK İHK Commissioner for Human Rights of the Council of Europe CHR Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi YBYK Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe CLRAE Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi CC.ED. Education Committee of the Council of Europe CC.ED Avrupa Konseyi Görsel-İşitsel İcra Komitesi EUREKA The European Audiovisual Observatory EUREKA Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası AKKB Council of Europe Development Bank CEB Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi KGM North-South Centre of the Council of Europe NSC Avrupa Konseyi Kültür Komitesi CC-CULT Culture Committee of the Council of Europe CC-CULT Avrupa Konseyi Kültürel Miras Komitesi CC PAT Cultural Heritage Committee of the Council of Europe CC PAT Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi AKPM Parliamentary Assembly of the Council of Europe PACE Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu VK Venice Commission of the Council of Europe VC Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı INGOs Conference of International Non-Governmental Organizations INGOs Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi YBYK Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe CLRAE Avrupa Konseyi Yüksek Öğrenim ve Araştırma Komitesi CC-HER Higher Education and Research Committee of the Council of Europe CC-HER Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Devletler Grubu GRECO Council of Europe Group of States against Corruption GRECO Avrupa Merkez Bankası ECB European Central Bank ECB Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN European Organization for Nuclear Research CERN Avrupa Parlamentosu AP European Parliament EP Avrupa Parlamentosu - Çevre Komitesi European Parliament - Committee on Environment Avrupa Patent Ofisi EPO European Patent Office EPO Avrupa Birliği Polis Teşkilatı EUROPOL European Police Office EUROPOL Avrupa Sayıştayı ECA European Court of Auditors ECA Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA European Free Trade Association EFTA Avrupa Uzay Ajansı ESA European Space Agency ESA Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması AKKA Treaty on Conventional Armed Forces in Europe CFE Avrupa'ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı Programı INOGATE Interstate Oil and Gas Transport to Europe Program INOGATE

4 Avrupa Yatırım Bankası EIB European Investment Bank EIB Bağımsız Devletler Topluluğu CIS Commonwealth of Independent States CIS Balistik Füze Yayılmasına Karşı Lahey Davranış İlkeleri Rehberi HCOC The Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation HCOC Baltık Asamblesi BA Baltic Assembly BA Baltık Bakanlar Konseyi Baltic Council of Ministers Baltık Denizi Çevre Koruma Komisyonu (Helsinki Komisyonu) HELCOM Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM Baltık Denizi Parlamento Konferansı BSPC Baltic Sea Parliamentary Conference BSPC Barents Avrupa-Arktik Konseyi BEAC Barents Euro-Arctic Council BEAC Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS Economic Community of West African States ECOWAS Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Birliği UEMOA West African Economic and Monetary Union UEMOA Batı Afrika Yatırım Bankası BOAD West African Development Bank BOAD Birleşmiş Milletler BM United Nations UN Afet Yönetimi ve Olağanüstü Hallerde Müdahale Amaçlı Uzay Kaynaklı United Nations Platform for Space-based Information for Disaster UN-SPIDER UN-SPIDER Bilgi için BM Platformu Management and Emergency Response Birleşmiş Milletler Afet Riskinin Azaltılması Uluslararası Stratejisi UNISDR United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNISDR Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik Komisyonu UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific UNESCAP Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu AEK United Nations Economic Commission for Europe UNECE Birleşmiş Milletler Barışı İnşa Komisyonu PBC United Nations Peace Building Comission PBC Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi UN CBD United Nations Convention on Biological Diversity UN CBD Birleşmiş Milletler Bütçe ve İdare Konuları Danışma Komitesi ACABQ The Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions ACABQ BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi UN Women UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women UN Women Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP United Nations Environment Programme (UNEP) UNEP BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi UN Women UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women UN Women Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF United Nations Children's Fund UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi CRC UN Committee on the Rights of the Child CRC Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı WFP United Nations World Food Programme WFP Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü UNWTO United Nations World Tourism Organization UNWTO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO UNESCO Dünya Miras Komitesi DMK UNESCO World Heritage Committee WHC UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi UNIC United Nations Information Centre UNIC

5 Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Komitesi CRPD UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities CRPD BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi CESCR UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights CESCR Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey ECOSOC United Nations Economic and Social Council ECOSOC Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO United Nations Food and Agriculture Organization FAO Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BMGK United Nations Security Council UNSC Birleşmiş Milletler Irak Özel Komisyonu UNSCOM U.N. Special Commission on Iraq UNSCOM Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi CERD UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination CERD Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi BMİDÇS United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İHYK Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights OHCHR Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu CSW UN Commission on the Status of Women CSW Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite CAT UN Committee against Torture CAT Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt-Komitesi SPT UN Subcommittee on Prevention of Torture SPT Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı UN-HABITAT United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women CEDAW Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu CSTD United Nations Commission on Science and Technology for Development CSTD Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP The United Nations Development Programme UNDP Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi HRC UN Human Rights Committee HRC Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İHYK Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights OHCHR Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Mİ United Nations Alliance of Civilizations UNAOC Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA United Nations Population Fund UNFPA Birleşmiş Milletler Orman Forumu UNFF United Nations Forum on Forests UNFF Birleşmiş Milletler Ortak Denetim Birimi JIU Joint Inspection Unit of the United Nations JIU Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Komisyonu UNDC United Nations Disarmament Commission UNDC Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD BM Çocuk Hakları Komitesi CRC UN Committee on the Rights of the Child CRC BM- FAO Balıkçılık Komitesi COFI UN- FAO Committee on Fisheries COFI BM- FAO Çöl Çekirgesi Kontrol Komitesi DLCC UN- FAO Desert Locust Control Committee DLCC BM- FAO Gıda Güvenliği Komitesi CFS UN- FAO Committee for Food Safety CFS BM- FAO Ormancılık Komitesi COFO UN- FAO Committee on Forestry COFO Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu UNCITRAL UN Commission on International Trade Law UNCITRAL Birleşmiş Milletler - Su UN - Water Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi UNODC United Nations Office on Drugs and Crime UNODC

6 Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi UBAKK UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space UNOOSA Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the UNRWA UNRWA Bayındırlık Ajansı Near East Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeler Komitesi CED UN Committee on Enforced Disappearances CED Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu IPBES Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES Bölgesel Çevre Merkezi REC Regional Environmental Center REC Bölgesel İşbirliği Konseyi BİC-RCC Regional Cooperation Council RCC Crans-Montana Forumu Crans-Montana Forum Daimi Hakemlik Mahkemesi DHM Permanent Court of Arbitration PCA DB- Uluslararası Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası IBRD WB- International Bank for Reconstruction and Development IBRD Deauville Ortaklığı DO Deauville Partnership DP Doğu Afrika Topluluğu EAC East African Community EAC Doğu Karayipler Devletleri Örgütü OECS Organization of East Carribean OECS Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA Dünya Bankası DB World Bank WB Dünya Doğa Koruma Birliği IUCN International Union for Conservation of Nature IUCN Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF World Wildlife Fund WWF Dünya Ekonomik Forumu WEF World Economic Forum WEF Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO World Intellectual Property Organization WIPO Dünya Gümrük Örgütü (Gümrük İşbirliği Konseyi) WCO World Customs Organization WCO Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü OIE World Organisation for Animal Health OIE Dünya Meteoroloji Örgütü DMÖ World Meteorological Organization WMO Dünya Sağlık Örgütü DSÖ World Health Organization WHO DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi TKÇS WHO Framework Convention on Tobacco Control FCTC Dünya Su Konseyi WWC World Water Council WWC Dünya Ticaret Örgütü DTÖ World Trade Organization WTO DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Organı DSB WTO Dispute Settlement Body DSB DTÖ Antidamping Uygulamaları Komitesi WTO Committee on Anti-Dumping Practices DTÖ Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Komitesi CRTA WTO Committee on Regional Trade Agreements CRTA DTÖ Bütçe, Maliye ve İdare Komitesi WTO Budget, Finance and Administration Committee DTÖ Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Konseyi TRIPS Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS DTÖ Gümrük Değerleme Komitesi DTÖ Hizmet Ticareti Konseyi (Özel Taahhütler Komitesi) WTO Committee on Customs Valuation WTO Council for Trade in Services (Committee on Specific Commitments)

7 DTÖ İthalat Lisansları Komitesi DTÖ Kişilerin Serbest Dolaşımı Müzakere Grubu DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi DTÖ Köken (Menşe) Kuralları Komitesi DTÖ Mal Ticareti Konseyi DTÖ Mali Hizmetler Ticareti Komitesi WTO Committee on Import Licensing WTO Negotiating Group on Movement of Natural Persons WTO Committee on Safeguards WTO Committee on Rules of Origin WTO Council for Trade in Goods WTO Committee on Trade in Financial Services DTÖ Ödemeler Dengesi Komitesi BOP WTO Committee on Balance of Payments BOP DTÖ Pazara Giriş Komitesi DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Komitesi DTÖ Tarım Komitesi DTÖ Tarife Tavizleri Komitesi WTO Market Access Committee WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures WTO Committee on Subsidies and Countervailing Measures WTO Agriculture Committee WTO Committee on Tariff Concessions DTÖ Tekstil İzleme Organı TMB WTO Textiles Monitoring Body TMB DTÖ Temsilciler Konseyi WTO Council of Representatives DTÖ Ticaret Müzakereleri Komitesi TMK WTO Trade Negotiations Committee TNC DTÖ Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı TPRM WTO Trade Policy Review Body TPRM DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi WTO Trade and Environment Committee DTÖ Ticaret ve Kalkınma Komitesi CTD WTO Committee on Trade and Development CTD DTÖ Ticaret ve Rekabet Çalışma Grubu DTÖ Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu WTO Trade and Competition Working Group WTO Trade and Investment Working Group DTÖ Ticarette Teknik Engeller Komitesi TBT WTO Committee on Technical Barriers to Trade TBT Dünya Turizm Örgütü UNWTO World Tourism Organization UNWTO Egmont Grubu (Mali İstihbarat Birimleri Egmont Grubu) Egmont Group Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EİT Economic Cooperation Organization ECO Enerji Şartı EŞ Energy Charter EC EİT- Bakanlar Konseyi COM ECO- Council of Ministers COM EİT- Bölgesel Planlama Konseyi RPC ECO-Regional Planning Council RPC EİT- Ticaret ve Kalkınma Bankası ETDB ECO- Trade and Development Bank ETDB EİT- Ticareti Geliştirme Örgütü TPO ECO- Trade Promotion Organization TPO Evrensel Posta Birliği UPU Universal Postal Union UPU Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü FKÜÖ International Organization of Francophonie IOF G-20 G-20 Group of Twenty G-20 Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ Committee to Protect Journalists CPJ

8 Gelişen Sekiz Ülke D-8 Developing Eight D-8 Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Komitesi CMW Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families CMW GUAM-DEKÖ (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova-Demokrasi ve Ekonomik Kalkinma Örgütü) GUAM Organization for Democracy and Economic Development GUAM Güney Afrika Kalkınma Topluluğu SADC Southern African Development Community SADC Güney Amerika Ulusları Birliği UNASUR Union of South American Nations UNASUR Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü SAARC South Asian Association for Regional Cooperation SAARC Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu COMSATS Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South COMSATS Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi SELEC Southeast European Law Enforcement Center SELEC Güney Ortak Pazarı MERCOSUR Southern Common Market MERCOSUR Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN Association of Southeast Asian Nations ASEAN Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci GDAÜ South-East European Cooperation Process GDAÜ Güvenlik İşbirliği Merkezi RACVIAC Centre for Security Cooperation RACVIAC Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi IGAD Intergovernmental Development Authority IGAD Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ECRI European Commission against Racism and Intolerance ECRI İngiliz Uluslar Topluluğu İUT Commonwealth of Nations Commonwealth İslam Devletleri Eğitimi, Bilim ve Kültür Örgütü ISESCO Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization ISESCO İslam İşbirliği Teşkilatı İİT Organization of Islamic Cooperation OIC İİT Bilim, Teknoloji ve Yenilik Örgütü STIO OIC The Science, Technology and Innovation Organization STIO İİT Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi BİLTEDAK OIC Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation COMSTECH İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK OIC Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation COMCEC İİT Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi ENKİDAK OIC Standing Committee for Information and Cultural Affairs COMIAC İİT Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi OIC-CERT OIC Computer Emergency Response Team OIC-CERT İİT İslam Ülkeleri Gemi Sahipleri Teşkilatı OISA OIC Organization of the Islamic Shipowners Association OISA İİT İslam Dayanışma Fonu ve Vakfı İDF OIC Islamic Solidarity Fund and its Waqf ISF İİT İslam Dünyası Bilim Akademisi IAS OIC Islamic World Academy of Sciences IAS İİT İslam İşbirliği Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ICYF-DC OIC Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation ICYF-DC İİT İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA OIC Research Center for Islamic History, Art and Culture IRCICA İİT İslam Kalkınma Bankası İKB OIC Islamic Development Bank IDB İİT İslam Teknoloji Üniversitesi İTÜ OIC Islamic University of Technology IUT İİT İslam Ticaret,Sanayi ve Tarım Odası ICCIA OIC Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture ICCIA İİT İslam Ticareti Geliştirme Merkezi İTGM OIC Islamic Center for the Development of Trade ICDT

9 İİT İslam Ülkeleri Çimento Birliği ICA OIC Islamic Cement Association ICA İİT İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi SESRIC OIC Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries SESRIC İİT İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu FCIC OIC Federation of Consultants from Islamic Countries FCIC İİT İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonu FOCIC OIC Federation of Contractors from Islamic Countries FOCIC İİT İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü SMIIC OIC Standards and Metrology Institute for Islamic Countries SMIIC İİT İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği ATAIC OIC Association of Tax Authorities of Islamic Countries ATAIC İİT İslam Ülkeleri Yayın Düzenleyici Kuruluşlar Forumu IBRAF OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum IBRAF İİT İslam Yayıncılar Birliği IBU OIC Islamic Broadcasting Union IBU İİT İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi CIBAFI OIC General Council for Islamic Banks and Financial Institutions CIBAFI İİT İslami Başkentler ve Şehirler Teşkilatı OICC OIC Organization of Islamic Capitals and Cities OICC İİT İslami Dayanışma Spor Federasyonu ISS OIC Islamic Solidarity Sports Federation ISS İİT İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı ISESCO OIC Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization ISESCO İİT Kudüs Komitesi OIC Al Quds Committee İİT Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi IIUM OIC International Islamic University Malaysia IIUM İİT Uluslararası Arap-İslam Okulları Federasyonu WFAIIS OIC World Federation of Arabo-Islamic International Schools WFAIIS İİT Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi İFA OIC International Islamic Fiqh Academy (IIFA) IIFA İİT Uluslararası İslam Haber Ajansı IINA OIC International Islamic News Agency IINA İİT Uluslararası Kızılay İslam Komitesi ICIC OIC Islamic Committee of the International Crescent ICIC İİT Uluslararası Müslüman Alimler Birliği IUMS OIC International Union of Muslim Scouts IUMS İslam Özel Sektörü Geliştirme Kurumu ICD Islamic Corporation for the Development of the Private Sector ICD Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Paktı KİİP Caucasus Stability and Cooperation Pact CSCP Kamu Alımları Konseyi Public Procurement Council Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü KEİ Black Sea Economic Cooperation Organization BSEC Karadeniz in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution BSC Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası KTKB Black Sea Trade and Development Bank BSTDB Karayip Devletleri Birliği KDB Association of Caribbean States ACS Karayipler Topluluğu CARICOM Caribbean Community CARICOM Katılımcı Sulama Yönetimi Uluslararası Ağı INPIM International Network on Participatory Irrigation Management INPIM Kıbrıs Kayıplar Komitesi Committee on Missing Persons in Cyprus Kızılay Kızılhaç Red Crescent Red Cross Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü CSTO Collective Security Treaty Organization CSTO Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi KİK Cooperation Council for the Arab States of the Gulf CCASG

10 Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi KAİK North Atlantic Cooperation Council NACC Kuzey Denizi Komisyonu Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlı Denizlerde Tsunami Erken Uyarı Sistemi Hükümetlerarası Eşgüdüm Komitesi ICG/NEAMTW S North Sea Commission Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-Eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas ICG/NEAMTWS Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Dünya Asamblesi WASME World Assembly for Small and Medium-Sized Enterprises WASME Küresel Çevre Fonu GEF Global Environment Facility GEF Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı HCOPIL Hague Conference on Private International Law HCOPIL Latin Amerika Entegrasyon Birliği LAIA Latin American Integration Association LAIA Latin Amerika Parlamentosu LAP Latin American Parliament LAP Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu CELAC Community of Latin American and Caribbean States CELAC Mağrip Arap Birliği MAB Arab Maghreb Union AMU Merkezi Avrupa Girişimi MAG Central European Initiative CEI Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu) CIEC International Commission on Civil Status CIEC MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) MİKTA MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey Australia) MIKTA Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO North Atlantic Treaty Organization NATO NATO Güvenlik Komitesi SC NATO-Security Committee SC NATO Konvansiyonel Silah Kontrolü Üst Düzey Görev Gücü HLTF NATO High-Level Task Force on Conventional Arms Control HLTF NATO Nükleer Planlama Grubu NPG NATO Nuclear Planning Group NPG NATO Parlamenterler Asamblesi NATO PA NATO Parliamentary Assembly NATO PA NATO Yüksek Düzeyli Grup HLG NATO High Level Group HLG NATO-Rusya Federasyonu Konseyi NRC NATO-Russia Council NRC NATO-Ukrayna Komisyonu NUK NATO-Ukraine Commission NUC Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES Nordik Bakanlar Konseyi Nordic Council of Ministers Nordik-Baltık Sekizlisi NB8 Nordic-Baltic Eight NB8 Nordik Konseyi Nordic Council Nordik Savunma İşbirliği NORDEFCO Nordic Defence Cooperation NORDEFCO Nordik Yatırım Bankası NIB Nordic Investment Bank NIB Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Andlaşması Örgütü NDYAÖ Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization CTBTO Nükleer Enerji Ajansı NEA Nuclear Energy Agency NEA Nükleer Tedarikçiler Grubu NSG Nuclear Suppliers Group NSG İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OECD

11 OECD - Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi CSTP OECD Committee for Scientific and Technological Policy CSTP OECD - Bütçe Komitesi OECD - Çelik Komitesi OECD - Budget Committee OECD - Steel Committee OECD - Deniz Taşımacılığı Komitesi MTC OECD - Maritime Transport Committee MTC OECD - Eğitim Komitesi OECD - Education Committee OECD - Ekonomi ve Gelişme İncelemeleri Komitesi EDRC OECD - Economic and Development Review Committee EDRC OECD - Enerji Komitesi OECD - Energy Committee OECD - Enformasyon, Bilgisayar ve İletişim Politikaları Komitesi ICCP OECD - Committee for Information, Computer and Communications Policy ICCP OECD - Gıda, Tarım ve Balıkçılık Direktörlüğü OECD - Directorate for Food, Agriculture and Fisheries OECD - İhracat Kredi Grubu ECG OECD - Export Credit Group ECG OECD - İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi ELSA OECD - Employment, Labour and Social Affairs Committee ELSA OECD - İşçi Sendikaları Danışma Komitesi TUAC OECD - Trade Union Advisory Committee TUAC OECD - İşveren ve Sanayi Danışma Komitesi BIAC OECD - Business and Industry Advisory Committee BIAC OECD - Kalkınmaya Yardım Komitesi DAC OECD - Development Aid Committee DAC OECD - Kamu Yönetimi Komitesi PUMA OECD - Public Management Committee PUMA OECD - Mali Eylem Görev Gücü OECD/FATF OECD - Financial Action Task Force OECD/FATF OECD - Mali İşler Komitesi CFA OECD - Committee on Fiscal Affairs CFA OECD - Mali Piyasalar Komitesi CMF OECD - Committee on Financial Markets CMF OECD - Rekabet Hukuku ve Politikaları Komitesi CLP OECD - Competition Law and Policy Committee CLP OECD - Sermaya Hareketleri ve Görünmeyen İşlemler Komitesi CMIT OECD - Committee on Capital Movements and Invisible Transactions CMIT OECD - Sigorta ve Özel Emeklilik Komitesi OECD - Su Yönetişim Programı OECD - Ticaret-Rekabet Ortak Komitesi OECD - Turizm Komitesi OECD - Insurance and Private Pensions Committee OECD - Programme on Water Governance OECD - Joint Group on Trade and Competition OECD - Tourism Committee OECD - Tüketici Politikaları Komitesi CCP OECD - Committee on Consumer Policy CCP OECD - Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar İle İrtibat Komitesi OECD - Liaison Committee with International Non-Governmental Organisations OECD - Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Girişimler Komitesi CIME OECD - Committee on International Investment and Multinational Enterprises CIME OECD Uluslararası İş İşlemlerinde Rüşvetle Mücadele Grubu OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ECCAS Economic Community of Central African States ECCAS Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu CEMAC Central African Economic and Monetary Community CEMAC Orta Amerika Entegrasyon Sistemi SICA Central American Integration System SICA

12 Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyon Bankası CABEI Central American Bank for Economic Integration CABEI Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı CACM Central American Common Market CACM Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Convention on Wetlands of International Importance, especially as RAMSAR Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Waterfowl Habitat RAMSAR Parlamentolararası Birlik PAB Inter-Parliamentary Union IPU Pasifik Adaları Forumu PAF Pacific Islands Forum PAF Pasifik İttifakı Pacific Alliance Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu CPLP Community of Portuguese Language Countries CPLP Rio Grubu Rio Group Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü Merkezi DCAF Centre for the Democratic Control of Armed Forces DCAF Şanhay İşbirliği Örgütü ŞİÖ Shanghai Cooperation Organization SCO Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal Tuna Nehrinin Korunması Uluslararası Komisyonu ICPDR International Commission for the Protection of the Danube River ICPDR Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türk Konseyi The Cooperation Council of Turkish Speaking States Turkish Council DTÖ Sütçülük Konseyi WTO Dairy Council Uluslararası Adalet Divanı UAD International Court of Justice ICJ Uluslararası Af Örgütü UAÖ Amnesty International AI Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu BIPM International Bureau of Weights and Measures BIPM Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu CIESM International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea CIESM Uluslararası Akdeniz Yüksek Tarımsal Araştırmalar Merkezi CIHEAM International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) CIHEAM Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS International Council on Monuments and Sites ICOMOS Uluslararası Arşiv Konseyi ICA International Council on Archives ICA Uluslararası Aşı Enstitüsü IVI International Vaccine Institute IVI Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas ICCAT Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IAEA International Atomic Energy Agency IAEA Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütü OIV International Organisation of Vine and Wine OIV Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu ICOLD International Commission on Large Dams ICOLD Uluslararası Ceza Divanı UCD International Criminal Court ICC Uluslararası Çalışma Örgütü ILO International Labour Organization ILO Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği AIPH International Association of Horticultural Producers AIPH Uluslararası Demiryolları Birliği UIC International Union of Railways UIC

13 Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü OTIF Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail OTIF Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO International Maritime Organization IMO Uluslararası Elektroteknik Komisyonu IEC International Electrotechnical Comission IEC Uluslararası Enerji Ajansı UAE The International Energy Agency IEA UEA Enerji Araştırma ve Teknoloji Komitesi CERT IEA Committee on Energy Research and Technology CERT Uluslararası Et Konseyi IMC International Meat Council IMC Uluslararası Finansman Kurumu IFC International Finance Corporation IFC Uluslararası Gaz Birliği UGB International Gas Union IGU Uluslararası Göç Örgütü IOM International Organization for Migration IOM Uluslararası Göç Politikaları Merkezi ICMPD International Centre for Migration Policy Development ICMPD Uluslararası Hidrografi Örgütü IHO International Hydrographic Organization IHO Uluslararası Holokost Anma İttifakı IHRA International Holocaust Remembrance Alliance IHRA Uluslararası Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law UNIDROIT Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu FIDH International Federation for Human Rights IFRH/FIDH Uluslararası İstatistik Enstitüsü ISI International Statistical Institute ISI Uluslararası İslam Ticaret Finans Şirketi ITFC International Islamic Trade Finance Corporation ITFC Uluslararası İşbirliği Platformu UİP International Cooperation Platform ICP Uluslararası Kahve Örgütü ICO International Coffee Council ICO Uluslararası Kakao Örgütü ICCO International Cocoa Organization ICCO Uluslararası Kalkınma Birliği IDA International Development Association IDA Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü IDLO International Development Law Organization IDLO Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies IFRC Uluslararası Kızılay/Kızılhaç Hareketi International Red Crescent / Red Cross Movement Uluslararası Kızılhaç Komitesi ICRC International Committee of the Red Cross ICRC Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi ICARDA International Center for Agricultural Research in the Dry Areas ICARDA Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu International Lead and Zinc Study Group Uluslararası Mısır ve Buğday Merkezi CIMMYT International Maize and Wheat Improvement Center CIMMYT Uluslararası Mobil Uydu Örgütü IMSO International Mobile Satellite Organization IMSO Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM International Council of Museums ICOM Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu INCB International Narcotics Control Board INCB Uluslararası Okuma Derneği IRA International Reading Association IRA Uluslararası Para Fonu IMF International Monetary Fund IMF Uluslararası PEN Kulüpleri Federasyonu PEN PEN International PEN

14 Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL International Criminal Police Organization INTERPOL Uluslararası Sergiler Bürosu BIE Bureau of International Exhibitions BIE Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO International Civil Aviation Organization ICAO Uluslararası Soğutma Enstitüsü IIR International Institute of Refrigeration IIR Uluslararası Standartlar Örgütü ISO International Organization for Standardization ISO Uluslararası Şeker Örgütü ISO International Sugar Organization ISO Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu ICID International Commission on Irrigation and Drainage ICID Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research CGIAR Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu IFAD International Fund for Agricultural Development IFAD Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU International Telecommunication Union ITU Uluslararası Telif Hakları Fonu Komitesi COFIDA Committee for International Copyright Funds COFIDA Uluslararası Ticaret Merkezi ITC International Trade Centre ITC Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY International Organization of Turkic Culture TURKSOY Uluslararası Ulaştırma Forumu ITF International Transport Forum ITF Uluslararası Yasal Ölçüler Örgütü OIML International Organization of Legal Metrology OIML Uluslararası Yatırım ve Girişimler Komisyonu IIIC International Investment and Initiatives Commission IIIC Uluslararası Yayıncılar Birliği IPA International Publishers Association IPA Uluslararası Yazar ve Besteci Dernekleri Konfederasyonu CISAC International Confederation of Societies of Authors and Composers CISAC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA International Renewable Energy Agency IRENA Uluslararası Zeytin Konseyi IOOC International Olive Council IOOC UNCTAD Deniz Taşımacılığı Hizmetleri Daimi Komitesi UNCTAD Standing Committee on Maritime Transport Services UNCTAD En az Gelişmiş Ülkeler Güven Fonu LDCF UNCTAD Trust Fund for Least Developed Countries LDCF UNCTAD Gelişmekte Olan Hizmet Sektörleri Daimi Komitesi UNCTAD Gelişmekte olan Ülkeler Arası İşbirliği Daimi Komitesi UNCTAD İşletme, Ticari Faaliyetin Kolaylaştırılması ve Kalkınma Komitesi UNCTAD Silahsızlanmaya Geçişte Yapısal Uyum AH Çalışma Grubu UNCTAD Tercihler Özel Komitesi UNCTAD Ticaret Çevre Ve Kalkınma AH Çalışma Grubu ECDC UNCTAD Standing Committee on Developing Services Sectors UNCTAD Standing Committee on Economic Cooperation among Developing Countries UNCTAD Commission on Enterprise, Business Facilitation and Development UNCTAD Ad Hoc Working Group to Explore the Issue of Structural UNCTAD Special Committee on Preferences UNCTAD Ad Hoc Working Group on Trade, Environment and Development UNCTAD Ticaret ve Kalkınma Konseyi TDB UNCTAD Trade and Development Board TDB UNCTAD Uluslar arası Yatırımlar ve Girişimler Komisyonu UNCTAD Yoksulluğun Azaltılması Daimi Komitesi UNCTAD Commission on International Investments and Initiatives UNCTAD Standing Committee on Poverty Alleviation ECDC

15 UNESCAP Çevre ve Doğal Kaynakların Geliştirilmesi Komitesi UNESCO - IPDC Hükümetlerarası Konseyi UNESCAP Committee on Environment and Natural Resources Development UNESCO - Intergovernmental Council of IPDC UNESCO Avrupa Bilim ve Teknoloji Bölge Ofisi ROSTE UNESCO Regional Office for Science and Technology in Europe ROSTE UNESCO Enformasyon Programı Hükümetlerarası Konseyi PGI UNESCO Intergovernmental Council for the General Information Programme PGI UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Bürosu IBI UNESCO Intergovernmental Bureau for Informatics IBI UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Programı Hükümetlerarası Intergovernmental Committee for the Intergovernmental Informatics IIP Komitesi Programme IIP UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu IOC UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission IOC UNESCO İletişimin Geliştirilmesine İlişkin Uluslararası Program IPDC UNESCO International Programme for the Development of Communication IPDC UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı MAB UNESCO Man and the Biosphere Programme MAB UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı Uluslararası Koordinasyon Konseyi MAB Konseyi UNESCO International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme MAB Council UNESCO İstatistik Enstitüsü UIS UNESCO Institute for Statistics UIS UNESCO Kültür ve Kalkınma Dünya Komisyonu UNESCO World Commission on Culture and Development UNESCO Kültürel Varlıkların Ait Oldukları Ülkelere İadesinin Teşviki UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of ICPRCP Hükümetlerarası Komitesi Cultural Property ICPRCP UNESCO Uluslararası Güzel Sanatlar Derneği IAA UNESCO International Association of Art IAA UNESCO-Uluslararası Hidroloji Programı IHP UNESCO International Hydrological Programme IHP UNODC Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu CCPCJ UNODC Commission on Crime Prevention and Criminal Justice CCPCJ UNODC Uyuşturucu Maddeler Komisyonu CND UNODC Commission on Narcotic Drugs CND Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele İşbirliği Grubu Pompidou The Cooperation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs Pompidou Visegrád Grubu V4 Visegrád Group V4 Wassenaar Düzenlemesi WA Wassenaar Arrangement WA Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID Yeni Bitki Türlerini Koruma Uluslararası Birliği UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants UPOV Zangger Komitesi ZK Zangger Committee ZC

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

T.C. Dışişleri Baka lığı Ter ü e Dairesi Başka lığı

T.C. Dışişleri Baka lığı Ter ü e Dairesi Başka lığı Türkçe Kısalt a İ gilizce Abbreviation Afrika Birliği AfB African Union AU Afrika Kalkı a Ba kası AFKB African Development Bank AFDB Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Gru u ACP African, Caribbean and

Detaylı

ARNAVUTLUK. Genel Bilgiler. : Arnavutluk Cumhuriyeti

ARNAVUTLUK. Genel Bilgiler. : Arnavutluk Cumhuriyeti ARNAVUTLUK I. ARNAVUTLUK ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Arnavutluk Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Arnavutça, Yunanca Başkenti : Tirana Yüzölçümü : 28.748 km2 Nüfusu (1999)

Detaylı

ULUS ÜSTÜ, ULUSLARARASI ÖRGÜT VE ÇEVRE

ULUS ÜSTÜ, ULUSLARARASI ÖRGÜT VE ÇEVRE ULUS ÜSTÜ, ULUSLARARASI ÖRGÜT VE ÇEVRE Uluslararası Örgüt: Devletler tarafından oluşturulan, ancak, kendilerini oluşturan Devletlerden farklı ve sürekli bir iradeye sahip birleşmedir. Uluslararası Örgüt

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü

UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü Şule ÜRÜN Doğa Bilimleri Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Doğa Bilimleri Sektörü UNESCO, Birleşmiş Milletler teşkilatının bilim ve bilim politikalarından sorumlu

Detaylı

D U Y U R U. Diyanet İşleri Başkanlığı na 2014 Yılında Tahsis Edilen Kontenjanlar:

D U Y U R U. Diyanet İşleri Başkanlığı na 2014 Yılında Tahsis Edilen Kontenjanlar: EK-1 D U Y U R U 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 78, 79, ve 80. maddeleri ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımıza

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL Kore Cumhuriyeti Seul Korece BAĞIMSIZLIK 15 Ağustos 1945 (Japonya dan) TARİHİ DEVLET BAŞKANI Geun-hye PARK (25 Şubat 2013

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

ALMANYA I. ALMANYA ÜLKE PROFİLİ

ALMANYA I. ALMANYA ÜLKE PROFİLİ ALMANYA I. ALMANYA ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı Yönetim Biçimi Resmi Dili Başkenti Yüzölçümü Nüfusu (1999) Para Birimi Para Birimi Paritesi (1999) : Almanya Federal Cumhuriyeti : Federal Cumhuriyet

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

FİNLANDİYA. I. FİNLANDİYA ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler : Finlandiya Cumhuriyeti

FİNLANDİYA. I. FİNLANDİYA ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler : Finlandiya Cumhuriyeti FİNLANDİYA I. FİNLANDİYA ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı Yönetim Biçimi Resmi Dili Başkenti Yüzölçümü Nüfusu (1999) Para Birimi Para Birimi Paritesi (1999) İş Gücü (1999) : Finlandiya Cumhuriyeti

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı ĐNSAN HAKLARI SÖZLÜKÇESĐ Bu sözlük Đnsan Haklarıyla ilgili kavram ve kurumların anlamlarını veriyor: I. Genel Kavramlar asylum seeker sığınmacı civil rights medeni haklar classic human rights klasik insan

Detaylı

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü FAS KRALLIĞI I. FAS ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER (2003): RESMİ ADI Fas Krallığı BAŞKENTİ Rabat NÜFUSU 30,1 Milyon KONUŞULAN DİL Arapça,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

IRAK 1991 YILINDAN BU YANA BM AMBARGOSU ALTINDA OLDUĞUNDAN, BU ÜLKE HAKKINDA SAĞLIKLI İSTATİSTİKİ VERİ BULUNAMAMAKTADIR.

IRAK 1991 YILINDAN BU YANA BM AMBARGOSU ALTINDA OLDUĞUNDAN, BU ÜLKE HAKKINDA SAĞLIKLI İSTATİSTİKİ VERİ BULUNAMAMAKTADIR. IRAK CUMHURİYETİ IRAK 1991 YILINDAN BU YANA BM AMBARGOSU ALTINDA OLDUĞUNDAN, BU ÜLKE HAKKINDA SAĞLIKLI İSTATİSTİKİ VERİ BULUNAMAMAKTADIR. I. IRAK CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı Yönetim

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

GENEL BİLGİLER GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER. : 832,5 milyar ABD $ (2009, EIU) 1,005 trilyon ABD $ (2010, EIU tahmini) NÜFUS : 48,7 milyon kişi (2009)

GENEL BİLGİLER GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER. : 832,5 milyar ABD $ (2009, EIU) 1,005 trilyon ABD $ (2010, EIU tahmini) NÜFUS : 48,7 milyon kişi (2009) GÜNEY KORE GENEL BİLGİLER RESMİ ADI : Kore Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Seul RESMİ DİL : Korece BAĞIMSIZLIK TARİHİ : 15 Ağustos 1945 (Japonya dan) DEVLET BAŞKANI : Lee Myung-bak (25 Şubat 2008 den beri) HÜKÜMET

Detaylı

Afetlerde Uluslararası Sağlık Desteği ve BM Yaklaşımı. @drkerem Sağlık Yönetim Kongresi Nisan 2015

Afetlerde Uluslararası Sağlık Desteği ve BM Yaklaşımı. @drkerem Sağlık Yönetim Kongresi Nisan 2015 Afetlerde Uluslararası Sağlık Desteği ve BM Yaklaşımı @drkerem Sağlık Yönetim Kongresi Nisan 2015 İnsani Yardım Dünyası United Nations Red Cross/Red Crescent NGO 50% NGO 50% Birleşmiş 25% Milletler 25%

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü 1. GENEL BİLGİLER (2009) Resmi Adı : Filipinler Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Filipin Dili ve İngilizce Başkenti : Manila Yüzölçümü : 300.179 km² Nüfusu : 95 milyon Para Birimi :

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB 21/5/2010 İSTANBUL Kısaca TSKB... Kısaca TSKB Sermaye Yapısı 1950 yılında Dünya Bankası ve TC Merkez Bankası desteğiyle kurulmuş

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A Evrak Tarih ve Sayısı: 20/08/2015-E.37129 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE5F0PFS* Pin: 55561 Sayı :78952281-774.01.07- Konu :Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel Sınav

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Nüfus Artış Hızı : % 3.28 Nüfusun dağılımı Arap (%90) Afrika- Asya kökenliler (%10) Okur yazarlık oranı %62.8

Nüfus Artış Hızı : % 3.28 Nüfusun dağılımı Arap (%90) Afrika- Asya kökenliler (%10) Okur yazarlık oranı %62.8 SUUDİ ARABİSTAN I. SUUDİ ARABİSTAN ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Suudi Arabistan Krallığı Yönetim Biçimi : Monarşi Resmi Dili : Arapça Başkenti : Riyad Yüzölçümü : 1,960,582 km2 Nüfusu : 22,02

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 AIDS Epidemisinin Küresel Özeti 2010 HIV ile yaşayan sayısı Toplam Yetişkin Kadın Çocuk (

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

HUKUK DEVLETİNİN HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HUKUK DEVLETİNİN HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ I HUKUK DEVLETİNİN HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Selda Çağlar II Yay n No : 2897 Hukuk Dizisi : 1426 1. Baskı Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-921 - 6 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

NİJERYA ÜLKE PROFİLİ

NİJERYA ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü NİJERYA ÜLKE PROFİLİ I. TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Nijerya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ Abuja NÜFUSU 133,881,703 (2003) KONUŞULAN DİL

Detaylı

SENEGAL CUMHURİYETİ PROFİLİ

SENEGAL CUMHURİYETİ PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü SENEGAL CUMHURİYETİ PROFİLİ I. TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Senegal Cumhuriyeti BAŞKENTİ Dakar NÜFUSU 11,1 Milyon (2005 Temmuz tahmini)

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

FİNANS VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

FİNANS VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM FİNANS VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ İmran Türe Araştırmacı Kasım 2014 Ankara Sunum Planı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi İklim

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001).

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001). ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ÜNVANI BÖLÜMÜ : SUDİ APAK : PROF.DR. : İşletme ANABİLİM DALI : Muhasebe ve Finansman ADRES : Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 22030 EDİRNE TEL

Detaylı

Uluslararası Ġktisadi Örgütler Tanıtımı Dünyanın siyasi tarihini; feodal devletler, imparatorluklar, milli devletler ve nihayet uluslararası örgütler

Uluslararası Ġktisadi Örgütler Tanıtımı Dünyanın siyasi tarihini; feodal devletler, imparatorluklar, milli devletler ve nihayet uluslararası örgütler Uluslararası Ġktisadi Örgütler Tanıtımı Dünyanın siyasi tarihini; feodal devletler, imparatorluklar, milli devletler ve nihayet uluslararası örgütler dönemi şeklinde özetlemek mümkündür. Konuları itibariyle

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

raporlardaki tecrübeleri ve tavsiyeleridir.

raporlardaki tecrübeleri ve tavsiyeleridir. İÇİNDEKİLER... BENİN 1... 1. Coğrafi Verileri... 1.1. Konumu... 1.2. Yüzölçümü... 1.3. Sınırları ve Komşuları... 1.4. Arazi Yapısı... 1.5. İklimi... 1.6. Arazi Kullanımı... 1.7. Diğer İlgili Konular...

Detaylı

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ÜLKE PROFİLİ

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ÜLKE PROFİLİ I. TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi BAŞKENTİ

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS

TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS 15th meeting of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention "Sustainable Landscapes and Economy" NATURE CONSERVATION

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

Jamaika Ülke Raporu-Mayıs 2013

Jamaika Ülke Raporu-Mayıs 2013 JAMAİKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 İ.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Jamaika Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu : Karayip Denizi nde Küba nın güneyinde, Haiti nin batısında yer alan bir

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. Barış Baraz

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. Barış Baraz Çok Uluslu İşletmeler Doç.Dr. Barış Baraz BM ve Uluslararası Organizasyonlar Birleşmiş Milletler (UN) ve bağlı kuruluşlar Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

03+000~~ Ormancılıkla İlgili Kısaltmalar Rehberi ~~

03+000~~ Ormancılıkla İlgili Kısaltmalar Rehberi ~~ Kısaltma Açılımı Türkçesi AFP The Asia Forest Partnership Asya Orman Ortaklığı AFWC African Forestry and Wildlife Commission Afrika Ormancılık ve Yaban Yaşamı Kurulu APFC Asia-Pacific Forestry Commission

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL BOYUTU İLE TURİZM

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL BOYUTU İLE TURİZM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL BOYUTU İLE TURİZM 1.1.TURİZMİN TEMEL KAVRAMLARI... 2 1.1.1.Turizm... 2 1.1.2. Ziyaretçi... 3 1.1.3. Turist... 4 1.1.4. Günübirlikçi... 5 1.1.5. Serbest Zaman...

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika Türkiye-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri 15-16-17 Eylül 2014 Meksika 24 Aralık 2014 Ozan ÖZDEMİR AB Uzman Yardımcısı (İstatistik) Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 SUDAN ÜLKE PROFİLİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 SUDAN ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 SUDAN ÜLKE PROFİLİ I. ÜLKE BİLGİLERİ TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Sudan Cumhuriyeti BAŞKENTİ Hartum DEVLET BAŞKANI Başkan Korgeneral

Detaylı