ÇOK ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ: GELİNEN NOKTA VE POTANSİYEL ARAŞTIRMA ALANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ: GELİNEN NOKTA VE POTANSİYEL ARAŞTIRMA ALANLARI"

Transkript

1 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 ÇOK ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ: GELİNEN NOKTA VE POTANSİYEL ARAŞTIRMA ALANLARI Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi Müjgan SAĞIR ÖZDEMİR Osmangazi Üniversitesi Özet Bu çalışma çok ölçütlü çizelgeleme problemleri konusunda bir literatür taramasının sonuçlarını temel almaktadır. Bu problemlerde yer alan ölçüt ve /veya amaçlar çoğu zaman birbirleriyle çelişir. Kaynakların en uygun şekilde kullanılması için bu ölçütler arasında bir ödünleşme meydana gelmektedir. Yanı sıra, bu problemlerin doğrusal olmayan yapıları nedeniyle çözümleri de zorlaşmaktadır. Makine ve zaman çizelgeleme, ders çizelgeleme, araç rotalama ve kesme problemleri gibi kaynak atama problemleri bir çeşit çok ölçütlü problemdirler. Bu çalışmada, söz konusu problemlere ilişkin yapılacak çalışmalara bir girdi teşkil etmesi açısından bir literatür taraması yapılmıştır. Öncelikle problem türleri ve özellikleri tanıtılmış ardından mevcut çalışmalar yıllarına, uygulandıkları sektöre, amaç fonksiyonlarına ve kullandıkları çözüm yaklaşımlarına göre sınıflandırılmıştır. Böylece, çok ölçütlü problemlerde gelinen noktalar değerlendirilmiş, açık kalan noktalar irdelenmiştir. Anahtar Sözcük: Çok Ölçütlü Karar Verme, Çizelgeleme, Kaynak Atama Problemi. 1. ÇOK ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ 1950 lerde başlayan çizelgeleme çalışmalarının 1980 lere kadar tek ölçütlü olduğu görülmektedir. Çizelgeleme konusunda literatürde sayısız çalışma yer almaktadır. Ancak bu çalışmalardan sadece bir grubu çok ölçütlü olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, çizelgeleme problemleri bir çeşit kaynak atama problemi olarak kabul edilmiştir. Bu durumda bazen çoğu gerçek problemin en önemli ve kısıtlı kaynağı olan zaman; bazen de makine, iş gücü, saat veya malzeme en iyi kullanımı amaçlanan kaynak olabilmektedir. İzleyen kesimde çizelgeleme problemleri alt başlıklar halinde incelenmektedir Zaman Çizelgeleme Problemleri Zaman çizelgeleme problemi bir dizi faaliyetin, kişi, malzeme veya sermayenin belirli kısıtlar altında, önceden tanımlanmış zaman dilimlerine atandığı problemlerdir. Zaman çizelgeleme problemleri polinom zamanda çözülemeyen zor problemlerdir. Geleneksel algoritmalar yerine genetik algoritmalar gibi alternatif yöntemler kullanılmaktadır. Karmaşık yapısından dolayı zaman çizelgeleme problemleri yıllardır üzerinde çalışılan bir konu olmuştur. Eğitim kurumlarında karşılaşılan ders hazırlama problemi, çakışmalar olmayacak şekilde öğretmen, sınıf, derslik, ekipman vb. den oluşan bir setin belli bir periyoda atanması işlemi olarak tanımlayabilir (Badri, 1996; Ozdemir ve Gasimov, 2004; Carrasco ve Pato, 2004; Dimopoulou ve Miliotis, 2004; Daskalaki ve Birbas, 2005). Eğitim kurumlarında karşılaşılan diğer bir çizelgeleme problemi de sınavların çizelgelenmesidir (Azimi, 2005). Makine çizelgeleme problemleri de makine konfigürasyonlarına göre tek-makine (Nowicki and Zdrzałka, 1990; Hoogeveen, 1996; Gupta ve Sivakumar, 2005; Zhou ve diğerleri, 2005), paralel makine çizelgeleme problemleri (Graham, 1966; Kawaguchi ve Kyan, 1986; Nowicki ve Zdrzałka, 1995; Alidaee ve Ahmadian, 1993) ve akış tipi üretim çizelgeleme problemleri (Gupta ve diğerleri, 2002; Engin ve Döyen, 2004; Elias ve diğerleri, 2005; Varadharajan ve Rajendran, 2005; Xia ve Wu, 2005; Loukil ve diğerleri a, 2005) olarak sınıflandırılabilir. Loukil ve diğerleri b (2005), hem tek makine hem de paralel makinelerin çizelgelenmesi üzerine bir sezgisel yöntem 237

2 Z. Kamışlı Öztürk, M. Sağır Özdemir geliştirmişlerdir. Miragliotta, ve Perona (2005) yarı iletken ve metal sanayinde üretim çizelgeleme konusunda çalışmışlardır. Murata ve diğerleri (1998), çok ölçütlü zaman çizelgeleme probleminin formülasyonunda bulanık teslim tarihi kavramını kullanmışlardır. Özellikle son yıllarda, çok ölçütlü zaman çizelgeleme konusunda farklı uygulamalara da rastlanmaktadır. Tren seferlerinin çizelgelenmesi (Ghoseiri ve diğerleri, 2004), hemşirelerin çalışma saatlerinin çizelgelenmesi (Bard ve Purnomo, 2005), ormancılıkta kesme planlarının belirlenmesi (Ducheynea ve diğerleri, 2004), proje çizelgeleme (Yamashita ve diğerleri, 2004; Azaron ve diğerleri, 2005), kriket turnuvasında müsabakaların çizelgelenmesi, tedarikçilerin çizelgelenmesi (Chan ve diğerleri, 2005), roket fırlatma kontrolünün sağlanması (Clement ve diğerleri, 2005) ve pilotların eğitim programlarının hazırlanması (Xu ve diğerleri, 2006) gibi örnekler literatürde yer almaktadır Araç Rotalama Problemleri Çok amaçlı araç rotalama konusundaki ilk çalışma Park ve Koelling (1986) tarafından yapılmıştır. Literatürdeki diğer çok amaçlı araç rotalama çalışmalarına örnek olarak Tan ve diğerlerinin (2005) kamyon ve tırların rotalanmasında geliştirdikleri hibrid evrimsel algoritması verilebilir. Gayialis ve Tatsiopoulos ise (2004), bir petrol şirketinin petrol ürünlerinin dağıtımında rotalama ve çizelgeleme işlemlerinin yapılması için bir karar destek sistemi geliştirmişlerdir. Perrier ve diğerleri (in press), çalışmalarında kış aylarında yolların bakımı konusunda araç rotalamaya ilişkin bir literatür çalışması yapmışlardır. Ayrıca Le-Anh ve De Koster in (2005) otomatik yönlendirmeli araçlar konusunda hazırladıkları literatür çalışmasında da çok amaçlı araç rotalama problemleri ele alınmıştır. Gezgin satıcı problemi de araç çizelgeleme probleminin sonsuz kapasiteli tek taşıtlı özel hali olarak tanımlanabilir Kesme Problemleri Cam, kağıt, tekstil, metal ve mobilya benzeri endüstri alanlarında, boyutları bilinen bir malzemeden, çeşitli biçim, miktar ve boyutlara sahip daha küçük parçaların kesilerek kullanılması gerekmektedir. Bu tür problemler, genel olarak, malzeme kesme problemleri olarak adlandırılmaktadır. Kesme problemlerini karakterize eden temel özellikler; ana malzeme boyutları, istenen parça çeşidi, her bir parçanın boyutu, talep miktarı ve kesme tekniği olarak sıralanabilir. Gradisar ve Trakman (2005) çok amaçlı bir boyutlu kesme problemlerinin çözümünde dal-sınır algoritması ile ardışık sezgisel prosedürünü kullanmışlardır. Çok amaçlı, bir boyutlu kesme problemlerini ele alan diğer çalışmalara örnek olarak Liang ve diğerlerinin (2002) geliştirdikleri evrimsel programlama ve Antonio ve diğerlerinin (2002) dinamik programlama temelli sezgisel yaklaşımları verilebilir. Saraç ve Özdemir in (2003) çalışmasında da bir buçuk boyutlu çok amaçlı kesme problemleri için bir genetik algoritma geliştirilmiştir. 2. ÇALIŞMALARIN SINIFLANDIRILMASI Bu çalışmada ele alınan makaleler, kullandıkları çözüm yöntemleri, çalışmaların uygulandığı sektör ve çalışmaların yapıldığı yıllar temelinde sınıflandırılmıştır. Bu sayede, çok ölçütlü çizelgeleme problemlerinde gelinene noktalar değerlendirilmiş, açık kalan noktalar irdelenmiştir Kullanılan Çözüm Yöntemleri Çok ölçütlü çizelgeleme problemlerinin kombinatorik yapısından kaynaklanan çözüm zorluğu nedeni ile birçok çalışmada çözüm yöntemi olarak genetik algoritmalar (Celano ve diğerleri, 1999; Cochran ve diğerleri, 2003; Ducheynea ve diğerleri, 2004; Chang ve diğerleri, 2005; Lacomme ve diğerleri, 2005; Elias ve diğerleri, 2005), tavlama benzetimi (Xia ve Wu, 2005; Varadharajan ve diğerleri, 2005; Loukil ve diğerleri a, 2005; Gupta ve Sivakumar, 2005) yasaklı arama (Xu ve diğerleri, 2004; Al-Fawzana ve Haouarib, 2005), sinir ağları (Carrasco ve Pato, 2004), bulanık mantık (Tsourdos ve diğerleri, 2005), evrimsel algoritmalar (Moona ve Seo, 2005; Baran ve diğerleri, 2005), beam search algoritması (McMullena ve Tarasewich, 2005; Zhou ve Zhong, 2005) ve yapay bağışıklık sistemi (Engin ve Döyen, 2004) gibi sezgisel yöntemler ile bu sezgisel yöntemlerden oluşan hibrid yöntemler (Azimi, 2005; Mika ve diğerleri, 2005; Tan ve diğerleri, 2005) kullanılmıştır. Liang ve diğerleri (2002) bir boyutlu kesme problemlerinin çözümünde evrimsel programlamanın genetik algoritmalara göre daha iyi çözüm verdiğini göstermişlerdir. Karma tamsayılı programlama (Wanga ve diğerleri, 2005; Bard ve Purnomo, 2005; Daskalaki ve Birbas, 2005), dinamik programlama (Chen ve Chen, 2005) ve benzetim (Holweg ve diğerleri, 2005; Gupta ve Sivakumar, 2005) gibi geleneksel yöntemler de kullanılan çözüm yöntemleri arasındadır. Ozdemir ve Gasimov (2004) ise ders çizelgeleme problemini 0-1 çok amaçlı problem olarak ele almışlar, çözüm yöntemi olarak da analitik hiyerarşi yöntemi ve düzenlenmiş subgradient algoritmasını kullanmışlardır. Tedarikçi seçiminde Chan ve diğerleri (in press) de serim kuramından yararlanmışlardır. Şekil.1 de görüldüğü gibi, genetik algoritmalar en çok tercih edilen çözüm yöntemidir. Genetik algoritmalardan sonra en çok kullanılan yöntemler de tavlama benzetimi ve yasaklı arama ile bu sezgisel yöntemlerin birlikte kullanıldığı hibrid yöntemlerdir. İncelenen çalışmalarda genetik algoritmalar, tavlama benzetimi, yasaklı arama, 238

3 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 sinir ağları gibi yapay zeka tekniklerinin geleneksel yöntemlere göre belirgin bir şekilde tercih edildiği görülmektedir yapay bağışıklık sistemi algoritması beam-search algorithm Benzetim bulanık mantık dinamik programlama doğrusal olmayan programlama evrimsel algoritma geleneksel genetik algoritmalar hibrid serim sinir ağları tavlama benzetimi yasaklı arama Şekil 1. Kullanılan çözüm yöntemleri 2.2. Çalışmaların Uygulandığı Sektörler Yapılan araştırma soncunda çok ölçütlü çizelgeleme problemlerinin en çok üretim sektöründe ele alındığı görülmüştür. Bu problem türünün ele alındığı sektörlerin dağılımı Şekil.2 de verilmiştir. Gerçek hayat problemlerinin çok amaçlı/ölçütlü olması nedeniyle, hizmet, eğitim, sağlık gibi sektörlerde de çok ölçütlü çizelgeleme problemleri ele alınmaktadır araç rotalama eğitim hizmet kesme problemleri proje çizelgeleme sağlık ulaşım üretim Şekil 2. Çalışmaların uygulandığı sektörler 2.3. Çalışmaların Gerçekleştiği Yıllar Çok ölçütlü çizelgeleme çalışmaları 1980 lerin sonunda başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Özellikle 2000 yılından sonra yapılan çizelgeleme çalışmalarında çok ölçütlülük kavramı ön plana çıkmıştır. 239

4 Z. Kamışlı Öztürk, M. Sağır Özdemir Şekil 3. Çalışmaların gerçekleştiği yıllar 3. SONUÇ Bu çalışmada kaynak atama problemlerinin çeşitliliğine değinilmiş, bu problemlerin çok ölçütlü olarak ele alınmalarının gerekliliği belirtilmiştir. Çok ölçütlülük kavramına son yıllarda ağırlık verildiği ve üretim sektörü dışında diğer sektörlerde de uygulamaların ele alındığı görülmüştür. Bu çalışmada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta, sadece ilgili problemi çok ölçütlü olarak ele almış makalelerin araştırılmış olmasıdır. Çok ölçütlülük özelliği göz ardı edilirse yayın sayısının artacağı açıktır. 4. KAYNAKÇA AL-FAWZANA, M. A., HAOUARIB, M., 2005, A Bi-Objective Model for Robust Resource-Constrained Project Scheduling, Int. J. Production Economics 96, ALIDAEE, B., AHMADIAN, A., 1993, Two Parallel Machine Sequencing Problems Involving Controllable Job Processing Times, European Journal of Operational Research 70, ANTONIO, J., CHAUVET, F., CHU, C., PROTH, J. -M., 1999, The Cutting Stock Problem with Mixed Objectives Two Heuristics Based on Dynamic Programming, European Journal of Operational Research 114, AZARON, A., KATAGIRI, H., SAKAWA, M., KATO, K., MEMARIANI, A., 2005, A Multi-Objective Resource Allocation Problem in PERT Networks, European Journal of Operational Research. AZIMI, Z. N., 2005, Hybrid Heuristics for Examination Timetabling Problem, Applied Mathematics and Computation, Volume 163, Issue 2, 15 April 2005, Pages BADRI, M. A., 1996, A Two-Stage Multiobjective Scheduling Model for [faculty-course-time] Assignments, European Journal of Operational Research 94, BARAN, B., LUCKEN, H., SOTELO, A., 2005, Multi-Objective Pump Scheduling Optimization Using Evolutionary Strategies, Advances in Engineering Software 36, BARD, J. F., PURNOMO, H. W., 2005, Preference Scheduling for Nurses Using Column Generation, European Journal of Operational Research 164, CARRASCO, M. P., PATO, M. V., 2004, A Comparison of Discrete and Continuous Neural Network Approaches to Solve the Class/Teacher Timetabling Problem, European Journal of Operational Research, Volume 153, Issue 1, Pages CELANO, G., FICHERA, S., GRASSO, V., La COMMARE, U., PERT'ONE, G., 1999, An Evolutionary Approach to Multi-Objective Scheduling of Mixed Model Assembly Lines, Computers & Industrial Engineering 37, CHAN, C. K., LI, L. Y., NG, C. T., CHEUNG, B. K., LANGEVIN, A, (in press), Scheduling of Multi-Buyer Joint Replenishments, Int. J. Production Economics. 240

5 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 CHANG, P. C., CHEN, S. H., LIN, K. L., (in press), Two Phase Sub-Population Genetic Algorithm for Parallel Machine-Scheduling Problem, Expert Systems with Applications 1-8. CHEN, J., CHEN, L., 2005, Pricing and Production Lot-Size/Scheduling with Finite Capacity for A Deteriorating Item over A Finite Horizon, Computers & Operations Research 32, CLEMENT, B., DUC, G., MAUFFREY, S., 2005, Aerospace Launch Vehicle Control: A Gain Scheduling Approach, Control Engineering Practice 13, COCHRAN, J. K., HORNG, S-M., FOWLER, J. W., 2003, A Multi-Population Genetic Algorithm to Solve Multi-Objective Scheduling Problems for Parallel Machines, Computers & Operations Research 30, DASKALAKI, S., BIRBAS, T., 2005, Efficient Solutions for A University Timetabling Problem through Integer Programming, European Journal of Operational Research, Volume 160, Issue 1, Pages DIMOPOULOU, M., MILIOTIS, P., 2004, An Automated University Course Timetabling System Develop in a Distributed Environment: A Case Study, European Journal of Operational Research 153, DUCHEYNEA, E. I., WULFA, R. R., BAETS, B., 2004, Single Versus Multiple Objective Genetic Algorithms for Solving the Even-Flow Forest Management Problem, Forest Ecology and Management 20, ELIAS, J., ARROYO, C., ARMENTANO, V. A., 2005, Genetic Local Search for Multi-Objective Flowshop Scheduling Problems, European Journal of Operational Research 167, ENGIN, O., DÖYEN, A., 2004, A New Approach to Solve Hybrid Flow Shop Scheduling Problems by Artificial Immune System, Future Generation Computer Systems, Volume 20, Issue 6, Pages GAYIALIS, S. P., TATSIOPOULOS, I. P., 2004, Design of An IT-Driven Decision Support System for Vehicle Routing and Scheduling, European Journal of Operational Research 152, GHOSEIRI, K., SZIDAROVSZKY, F., ASGHARPOUR, M. J., 2004, A Multi-Objective Train Scheduling Model and Solution, Transportation Research Part B 38, GRADISAR, M., TRKMAN, P., 2005, A Combined Approach to the Solution to the General One- Dimensional Cutting Stock Problem, Computers & Operations Research 32, GRAHAM, R. L., 1966, Bounds for Certain Multiprocessor Anomalies, Bell System Technical Journal 45, GUPTA, A. K., SIVAKUMAR, A. I., 2005, Multi-Objective Scheduling of Two-Job Families on A Single Machine, Omega 33, GUPTA, J. N. D., HO, J. C., 2001, Minimizing Makespan Subject to Minimum Flowtime on Two Identical Parallel Machines, Computers & Operations Research 28, GUPTA, J. N. D., HENNIG, K., WERNER, 2002, Local Search Heuristics for Two-Stage Flow Shop Problems with Secondary Criterion, Computers & Operations Research }149. HOLWEG, M., DISNEY, S. M., HINES, P., NAIMET, M. M., 2004, Towards Responsive Vehicle Supply: A Simulation-Based Investigation into Automotive Scheduling Systems, Journal of Operations Management in press. HOOGEVEEN, J. A., 1996, Single-Machine Scheduling to Minimize a Function of Two or Three Maximum Cost Criteria, Journal of Algorithms 21, KAWAGUCHI, T., KYAN, S., 1986, Worst Case Bound of An LRF Schedule for the Mean Weighted Flow Time Problem, SIAM, Journal on Computing 15, LACOMME, P., PRINS, C., SEVAUX, M., (in press), A Genetic Algorithm for A Bi-Objective Capacitated Arc Routing Problem, Computers & Operations Research. LE-ANH, T., DE KOSTER, M. B. M., (in press), A Review of Design and Control of Automated Guided Vehicle Systems, European Journal of Operational Research. LIANG, K. -H., YAO, X., NEWTON, C., HOLMAN, D., 2002, A New Evolutionary Approach to Cuttingstock Problems with and without Contiguity, Computers & Operations Research 29, LOUKIL A, T., TEGHEM, J., LOW, C., 2005, Simulated Annealing Heuristic for Flow Shop Scheduling Problems with Unrelated Parallel Machines, Computers & Operations Research 32, LOUKIL B, T., TEGHEM, J., TUYTTENS, D., 2005, Solving Multi-Objective Production Scheduling Problems Using Metaheuristics, European Journal of Operational Research 161 (1), MCMULLENA, P. R., TARASEWICH, P., 2005, A Beam Search Heuristic Method for Mixed-Model Scheduling with Setups, Int. J. Production Economics 96, MIKA, M., WALIGORA, G., WEZGLARZ, J., 2005, Simulated Annealing and Tabu Search for Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling with Positive Discounted Cash Flows and Different Payment Models, European Journal of Operational Research 164, MIRAGLIOTTA, G., PERONA, M., 2005, Decentralized, Multi-Objective Driven Scheduling for Reentrant Shops: A Conceptual Development and A Test Case, European Journal of Operational Research 167, MOONA, C., SEO, Y., 2005, Evolutionary Algorithm for Advanced Process Planning and Scheduling in A Multi-Plant, Computers & Industrial Engineering 48,

6 Z. Kamışlı Öztürk, M. Sağır Özdemir MURATA, T., GEN, M. ISHIBUCHI, H., 1998, Multi-Objective Scheduling with Fuzzy Due Date, Computers and Industrial Engineering Vol. 35, Nos 3-4, pp NOWICKI, E., ZDRZAŁKA, S., 1990, A Survey of Results for Sequencing Problems with Controllable Processing Times, Discrete Applied Mathematics 26, NOWICKI, E., ZDRZAŁKA, S., 1995, A Bicriterion Approach to Preemptive Scheduling of Parallel Machines with Controllable Job Processing Times, Discrete Applied Mathematics 63, OZDEMIR, S. M., GASIMOV, R. N., 2004, The Analytic Hierarchy Process and Multiobjective 0-1 Faculty Course Assignment, European Journal of Operational Research 157, PARK, Y. B., KOELLING, C. P., 1986, A Solution of Vehicle Routing Next Term Problems in a Multiple Objective Environment, Engineering Costs and Production Economics, Volume 10, Issue, Pages PERRIER, N., LANGEVIN, A., CAMPBELL, J. F., (in press), A Survey of Models and Algorithms for Winter Road Maintenance.Part II: System Design for Snow Disposal, Computers & Operations Research. TAN, K. C., CHEW, LEE, L. H., 2005, A Hybrid Multi-Objective Evolutionary Algorithm for Solving Truck and Trailer Vehicle Routing Problems, European Journal of Operational Research. TSOURDOS, A., HUGHES, E. J., WHITE, B. A., (in press), Fuzzy Multi-Objective Design for A Lateral Missile Autopilot, Control Engineering Practice (in press). SARAÇ, T., OZDEMIR, M. S., 2003, A Genetic Algorithm for 1,5 Dimensional Assortment Problems with Multiple Objectives, 16 th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE 2003, Loughborough, UK, Proceedings. GAYIALIS, S. P., TATSIOPOULOS, I. P., 2004, Design of an IT-Driven Decision Support System for Vehicle Routing and Scheduling, European Journal of Operational Research 152, VARADHARAJAN, T. K., RAJENDRAN, C., 2005, A Multi-Objective Simulated-Annealing Algorithm for Scheduling in Flowshops to Minimize the Makespan and Total Flowtime of Jobs, European Journal of Operational Research 167, WANGA, Q., BATTAB, R., SZCZERBAC, R. J., 2005, Sequencing the Processing of Incoming Mail to Match an Outbound Truck Delivery Schedule, Computers & Operations Research 32, XIA, W., WU, Z., 2005, An Effective Hybrid Optimization Approach for Multi-Objective Flexible Job-Shop Scheduling Problems, Computers & Industrial Engineering 48, XU, J., SOHONI, M., MCCLEERY, M., BAILEY, G. 2006, A Dynamic Neighborhood Based Tabu Search Algorithm for Real-World Flight Instructor Scheduling Problems, European Journal of Operational Research 169 (3), YAMASHITA, D.S., ARMENTANO, V.A., LAGUNA, M., (in press), Scatter Search for Project Scheduling with Resource Availability Cost, European Journal of Operational Research in press. ZHOU, F., XU, Y., CHEN, G., 2005, No-Wait Scheduling in Single-Hop Multi-Channel LANs, Information Processing Letters 93, ZHOU, X., ZHONG, M., 2005, Bicriteria Train Scheduling for High-Speed Passenger Railroad Planning Applications, European Journal of Operational Research 167,

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Çok Kriterli Permütasyon Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Bir Tavlama Benzetimi Yaklaşımı

Çok Kriterli Permütasyon Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Bir Tavlama Benzetimi Yaklaşımı Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 141 153 Çok Kriterli Permütasyon Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Bir Tavlama Benzetimi Yaklaşımı İzzettin Temiz Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT

Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 996-000 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Üstel Öğrenme ve Genel Bozulma Etkili Akış Tipi Çizelgeleme Problemi: Maksimum Tamamlanma Zamanı Minimizasyonu

Üstel Öğrenme ve Genel Bozulma Etkili Akış Tipi Çizelgeleme Problemi: Maksimum Tamamlanma Zamanı Minimizasyonu Üstel Öğrenme ve Genel Bozulma Etkili Akış Tipi Çizelgeleme Problemi: Maksimum Tamamlanma Zamanı Minimizasyonu Tamer Eren Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 71451,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1990

Detaylı

Gülay Barbarosoğlu kimdir?

Gülay Barbarosoğlu kimdir? On5yirmi5.com Gülay Barbarosoğlu kimdir? Boğaziçi rektörlük seçimlerinde yeniden aday olan Gülay Barbarosoğlu kimdir? Yayın Tarihi : 13 Temmuz 2016 Çarşamba (oluşturma : 9/30/2016) Gülay Doğu Barbarosoğlu

Detaylı

Assist. Prof. Industrial Engineering Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Assist. Prof. Industrial Engineering Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Assist. Prof. Industrial Engineering Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Assist. Prof. Industrial Engineering Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi MUSTAFA GÖÇKEN, Assistant Proffessor (LAST UPDATED ON SEPTEMBER 17, 2013) Degree Area University Year Phd Industrial Engineering Gaziantep University 2009 Phd (canceled ) Industrial Engineering Çukurova

Detaylı

ÇOK ÖLÇÜTLÜ AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN BİR LİTERATÜR TARAMASI

ÇOK ÖLÇÜTLÜ AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN BİR LİTERATÜR TARAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 0 : : 9-30 ÇOK ÖLÇÜTLÜ

Detaylı

Müdür, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 2002-2006. Müdür, CENDIM Afet Yönetim Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi 2000-2004

Müdür, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 2002-2006. Müdür, CENDIM Afet Yönetim Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi 2000-2004 Öğretim görevlilerinin büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilen ve buna bağlı olarak temmuz sonuna doğru Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından göreve aday gösterilen Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Cumhurbaşkanı

Detaylı

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK SÜRELİ İKİ ÖLÇÜTLÜ TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YÖNTEMİ

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK SÜRELİ İKİ ÖLÇÜTLÜ TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YÖNTEMİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (48-57) ÜAS 2009 Özel Sayısı SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK SÜRELİ İKİ ÖLÇÜTLÜ TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN SEZGİSEL BİR ÇÖZÜM YÖNTEMİ Feriştah ÖZÇELİK*,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 997-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

İş Sıralama ve Çizelgeleme. Gülşen Aydın Keskin

İş Sıralama ve Çizelgeleme. Gülşen Aydın Keskin İş Sıralama ve Çizelgeleme Gülşen Aydın Keskin 1. Tabu arama 2. Tavlama benzetimi 3. Genetik algoritmalar (GA) 4. Karınca kolonileri 5. Yapay sinir ağları (YSA) 6. Yapay bağışıklık sistemleri 7. Aç gözlü

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

İMALAT KAFİLESİ BÖLME VE AKTARMA PROBLEMLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI VE POTANSİYEL ARAŞTIRMA KONULARI

İMALAT KAFİLESİ BÖLME VE AKTARMA PROBLEMLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI VE POTANSİYEL ARAŞTIRMA KONULARI İMALAT KAFİLESİ BÖLME VE AKTARMA PROBLEMLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI VE POTANSİYEL ARAŞTIRMA KONULARI Ferda Can Çetinkaya, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

AÇIK ATÖLYE TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN PARALEL DOYUMSUZ METASEZGİSEL ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ

AÇIK ATÖLYE TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN PARALEL DOYUMSUZ METASEZGİSEL ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0164 Ömer Akgöbek 1 Serkan Kaya 2 Ünal Değirmenci 3 Orhan Engin 4 ENGINEERING SCIENCES Zirve University

Detaylı

omer.akgobek@zirve.edu.tr ISSN : 1308-7231 orhanengin@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Sanliurfa-Turkey

omer.akgobek@zirve.edu.tr ISSN : 1308-7231 orhanengin@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Sanliurfa-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0163 Serkan Kaya 1 Ömer Akgöbek 2 Orhan Engin 3 Harran University 1 ENGINEERING SCIENCES Zirve University

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008 Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme Tahir Emre KALAYCI 21 Mart 2008 Gündem Genel Bilgi Alınan Dersler Üretilen Yayınlar Yapılması Planlanan Doktora Çalışması Kablosuz Sensör Ağlar Yapay Zeka Teknikleri

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

91-03-01-517 YAPAY ZEKA (Artificial Intelligence)

91-03-01-517 YAPAY ZEKA (Artificial Intelligence) 91-03-01-517 YAPAY ZEKA (Artificial Intelligence) Dersi Veren Öğretim Üyesi Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Ders Web Sayfası : http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur 27.09.2009 Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR (517 Yapay Zeka)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Tamer EREN Yöneylem Araştırması Anabilim dalı Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kampüs/KIRIKKALE teren@kku.edu.tr tamereren@gmail.com

Detaylı

THE EFFECT OF PRODUCT NUMBER ON SOLVING THE JOP-SHOP SCHEDULING PROBLEM BY USING GENETIC ALGORITHM

THE EFFECT OF PRODUCT NUMBER ON SOLVING THE JOP-SHOP SCHEDULING PROBLEM BY USING GENETIC ALGORITHM GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN ATÖLYE ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ÜRÜN SAYISININ ETKİSİ Serdar BİROĞUL*, Uğur GÜVENÇ* (*) Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü, Beşevler

Detaylı

ÇOK ĐŞLEMCĐLĐ ĐŞLERĐN ÇOK KATMANLI PARALEL ĐŞLEMCĐLĐ AKIŞ ATÖLYELERĐNDE ÇĐZELGELENMESĐ

ÇOK ĐŞLEMCĐLĐ ĐŞLERĐN ÇOK KATMANLI PARALEL ĐŞLEMCĐLĐ AKIŞ ATÖLYELERĐNDE ÇĐZELGELENMESĐ ÇOK ĐŞLEMCĐLĐ ĐŞLERĐN ÇOK KATMANLI PARALEL ĐŞLEMCĐLĐ AKIŞ ATÖLYELERĐNDE ÇĐZELGELENMESĐ Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU 1 Gündüz ULUSOY 2 Abant Đzzet Baysal Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Ateş Böceği Algoritması ile Haftalık Ders Programı Hazırlama

Ateş Böceği Algoritması ile Haftalık Ders Programı Hazırlama Ateş Böceği Algoritması ile Haftalık Ders Programı Hazırlama Engin KARAARSLAN 1, Kenan ZENGİN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgi İşlem Birimi 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı 1. Adı Soyadı : CEMAL ÖZGÜVEN 2. Doğum Tarihi : 5 OCAK 1945 3. Unvanı : PROFESÖR 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi Ankara Üniversitesi 1968-1981 Doktora İktisadi

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 216 6261050 Dahili: 2521 Fax : + 90 216 6261131 E - mail Posta Adresi B. ÖĞRENİM : turkogullari@ttmail.com : Marmara

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEMEDE GENEL ÖĞRENME FONKSİYONLARI: OPTİMAL ÇÖZÜMLER SINGLE MACHINE SCHEDULING

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN 2. Doğum Tarihi :01.02.1970 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İNŞ. MÜH. GAZİANTEP ÜNİV. 1993 Y. Lisans İNŞ. MÜH. DUMLUPINAR

Detaylı

AKIŞ TĐPĐ ÇĐZELGELEME PROBLEMLERĐNĐN GENETĐK ALGORĐTMA ile ÇÖZÜM PERFORMANSININ ARTIRILMASINDA DENEY TASARIMI UYGULAMASI

AKIŞ TĐPĐ ÇĐZELGELEME PROBLEMLERĐNĐN GENETĐK ALGORĐTMA ile ÇÖZÜM PERFORMANSININ ARTIRILMASINDA DENEY TASARIMI UYGULAMASI AKIŞ TĐPĐ ÇĐZELGELEME PROBLEMLERĐNĐN GENETĐK ALGORĐTMA ile ÇÖZÜM PERFORMANSININ ARTIRILMASINDA DENEY TASARIMI UYGULAMASI Alpaslan FIĞLALI 1 Orhan ENGĐN 2 Đ.T.Ü. Đşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta İletişim Adresileri : Özge CAĞCAĞ YOLCU : ozge.cagcag_yolcu@kcl.ac.uk ozgecagcag@yahoo.com : Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

END 4705 DERS TANITIM FORMU

END 4705 DERS TANITIM FORMU END 4705 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Endüstri Mühendisliği Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi END 4705 PROJE YÖNETİMİ 6 Dil Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007 1. Adı Soyadı: Mehmet Alper TUNGA 2. Doğum Tarihi: 11/06/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİNİN VARDİYA BAZINDA ÇİZELGELENMESİ PROBLEMİ İÇİN BİR HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİNİN VARDİYA BAZINDA ÇİZELGELENMESİ PROBLEMİ İÇİN BİR HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 24 Sayý: 1-2 Sayfa: (12-26) Makale PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİNİN VARDİYA BAZINDA ÇİZELGELENMESİ PROBLEMİ İÇİN BİR HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ Serhat KAYA, Tuğba SARAÇ*

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 212 359 6407, + 90 212 359 7076 Fax : + 90 212 265 1800 Cep Telefonu : 05333574923 E - mail Posta Adresi : turkogullari@ttmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Üniversiteler İçin Haftalık Ders Programı Hazırlama Yazılımı. Software for preparation of weekly course schedule for universities

Üniversiteler İçin Haftalık Ders Programı Hazırlama Yazılımı. Software for preparation of weekly course schedule for universities S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

SINAV ÇİZELGELEMESİ İÇİN MATEMATİKSEL MODEL YAKLAŞIMI

SINAV ÇİZELGELEMESİ İÇİN MATEMATİKSEL MODEL YAKLAŞIMI SINAV ÇİZELGELEMESİ İÇİN MATEMATİKSEL MODEL YAKLAŞIMI M. Fatih ACAR 1 Mehmet ŞEVKLİ ÖZET Sınav çizelgeleme problemi akademik ortamlarda karşılaşılan en popüler problemlerden biridir. Bu çizelgelemeler

Detaylı

2- BOYUTLU PALET YÜKLEME PROBLEMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN KARIŞIK TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

2- BOYUTLU PALET YÜKLEME PROBLEMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN KARIŞIK TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4 Sayı 1, (2000), 11-17 2- BOYUTLU PALET YÜKLEME PROBLEMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN KARIŞIK TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Serhat Gül TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ziya Gökalp Caddesi No: 48, 06420, Cankaya, Ankara, Turkey Telephone: +90 312 585 0167 E-mail: serhat.gul@tedu.edu.tr EĞİTİM Ph.D., 2010 Endüstri

Detaylı

CNC TEZGÂHLARDA KESİCİ TAKIM YÖNETİMİ ÖZET

CNC TEZGÂHLARDA KESİCİ TAKIM YÖNETİMİ ÖZET CNC TEZGÂHLARDA KESİCİ TAKIM YÖNETİMİ Alper SOFUOĞLU Gazi Üniversitesi, Maltepe, Ankara Makine Mühendisliği bölümü masofuoglu@gazi.edu.tr R. Aykut ARAPOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MERKEZDE YÜRÜTÜLEN PROJELER Proje Adı Yürütücüsü Desteklendiği Fon Başlangıç Tarihi Durumu EUMECHA-PRO European Mechatronics

Detaylı

FARKLI GELİŞ ZAMANLI ÖĞRENME ETKİLİ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

FARKLI GELİŞ ZAMANLI ÖĞRENME ETKİLİ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 28 CİLT 3 SAYI 4 (37-46) FARKLI GELİŞ ZAMANLI ÖĞRENME ETKİLİ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Tamer Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

XII. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

XII. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU XII. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU EDİTÖRLER İbrahim GÜRLER, Ozan ÇAKIR YAYINA HAZIRLAYANLAR Mümin ÖZCAN, R. Altuğ TURAN 27 29 EYLÜL 2012 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SEYREK YERLEŞKESİ BİLDİRİLER MONTAJ HATTI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç Doçent Doktor Bilgisayar Mühendisliği GAÜ 2010- Yrd. Doç Doç. Doktor Bilgisayar Mühendisliği GAÜ 1999-2010

ÖZGEÇMİŞ. Doç Doçent Doktor Bilgisayar Mühendisliği GAÜ 2010- Yrd. Doç Doç. Doktor Bilgisayar Mühendisliği GAÜ 1999-2010 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Haydar 2. Doğum Tarihi: 14 Mayıs 1969 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991

Detaylı

WEB TABANLI DERSLİK YERLEŞTİRME SİSTEMİ

WEB TABANLI DERSLİK YERLEŞTİRME SİSTEMİ WEB TABANLI DERSLİK YERLEŞTİRME SİSTEMİ Coşkun HARMANŞAH 1, Nurcan SEYLAN 2, Volkan SÖZERİ 3, Ata ÖNAL 4, 1,2,3 Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı, İzmir 4 Ege Üniversitesi,

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Ceyhun ARAZ

Assist. Prof. Dr. Ceyhun ARAZ Assist. Prof. Dr. Ceyhun ARAZ EDUCATION Degree University Department / Program Years Undergrad Dokuz Eylül University Industrial Engineering 1994-1998 M.S. Dokuz Eylül University Industrial Engineering

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Ara sınav - 25% Ödev (Haftalık) - 10% Ödev Sunumu (Haftalık) - 5% Final (Proje Sunumu) - 60% - Dönem sonuna kadar bir optimizasyon tekniğiyle uygulama geliştirilecek (Örn:

Detaylı

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Ders Adı Gevşek Hesaplama Ders Kodu COMPE 474 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Deneyim Raporu. , Ankara, Türkiye. {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr. vahid.garousi@atilim.edu.tr

Deneyim Raporu. , Ankara, Türkiye. {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr. vahid.garousi@atilim.edu.tr Deneyim Raporu Gökhan Urul 1, Vahid Garousi 2,3, Gökalp Urul 1 1: Ankara, Türkiye {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr 2:, Ankara, Türkiye vahid.garousi@atilim.edu.tr 3: Kalgari Üniversitesi Kalgari,

Detaylı

PLASTİK PARÇALAR ÜRETEN BİR FABRİKANIN MONTAJ HATLARININ ÇİZELGELENMESİ

PLASTİK PARÇALAR ÜRETEN BİR FABRİKANIN MONTAJ HATLARININ ÇİZELGELENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 23 Sayý: 2 Sayfa: (28-41) Makale PLASTİK PARÇALAR ÜRETEN BİR FABRİKANIN MONTAJ HATLARININ ÇİZELGELENMESİ Emine AKYOL 1, Tuğba SARAÇ 2* 1 Anadolu Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Olcay Taner Yıldız. 2. Doğum Tarihi : 15.05.1976. 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Olcay Taner Yıldız. 2. Doğum Tarihi : 15.05.1976. 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Olcay Taner Yıldız 2. Doğum Tarihi : 15.05.1976 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y.

Detaylı

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012 TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ömer AKGÖBEK Doğum Tarihi : 01.01.1970 Unvanı : Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Endüstri Mühendisliği

ÖZGEÇMİŞ. Endüstri Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fadime Üney-Yüksektepe 2. Doğum Tarihi: 19.12.1980 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 2003

Detaylı

Wichita State University Libraries SOAR: Shocker Open Access Repository

Wichita State University Libraries SOAR: Shocker Open Access Repository Wichita State University Libraries SOAR: Shocker Open Access Repository Mehmet Bayram Yildirim Industrial Engineering Paralel makineli bir üretim sisteminin karinca koloni, Optimizasyonu ile çizelgelenmesi

Detaylı

ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA

ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA YA/EM 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi, 2-4 2 4 Temmuz 2007 ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA PROBLEMLERĐNDE ARAÇ ROTALAMA ĐÇĐN TAMSAYILI KARAR MODELLERĐ Barış KEÇECĐ Đmdat KARA Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

PARALEL MAKĠNALARIN GENETĠK ALGORĠTMA ĠLE ÇĠZELGELENMESĠNDE MUTASYON ORANININ ETKĠNLĠĞĠ

PARALEL MAKĠNALARIN GENETĠK ALGORĠTMA ĠLE ÇĠZELGELENMESĠNDE MUTASYON ORANININ ETKĠNLĠĞĠ Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 199-210 PARALEL MAKĠNALARIN GENETĠK ALGORĠTMA ĠLE ÇĠZELGELENMESĠNDE MUTASYON ORANININ ETKĠNLĠĞĠ EFFICIENCY OF MUTATION RATE FOR PARALLEL MACHINE SCHEDULING

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

0-1 Hedef Programlama ve ANP Yöntemi ile Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü

0-1 Hedef Programlama ve ANP Yöntemi ile Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 2 0-1 Hedef Programlama ve ANP Yöntemi ile Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü Nurgül BAĞ, N. Merve ÖZDEMİR, Tamer

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Araştırma Makalesi / Research Article JOB-SHOP SCHEDULING DESIGN WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Gökay AKKAYA *1, Turay GÖKÇEN 2 1 Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Sezgisel Eniyileme Metodları Course Name Heuristic Optimization Methods Kodu (Code) Bölüm / Program (Department/Program) Yarıyılı

Detaylı

Self Organising Migrating Algorithm

Self Organising Migrating Algorithm OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Self Organising Migrating Algorithm Kendini Organize Eden Göç/Geçiş Algoritması MELİH HİLMİ ULUDAĞ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü İletişim: www.melihhilmiuludag.com

Detaylı

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı Mehmet Ali Çavuşlu Özet Yapay sinir ağlarının eğitiminde genellikle geriye

Detaylı

YAPI PROJELERİNİN PROGRAMLANMASINDA ÖNCELİK KURALLARI PERFORMANSLARI

YAPI PROJELERİNİN PROGRAMLANMASINDA ÖNCELİK KURALLARI PERFORMANSLARI YAPI PROJELERİNİN PROGRAMLANMASINDA ÖNCELİK KURALLARI PERFORMANSLARI Ömer ÖZKAN *, Mürsel ERDAL **, Umut Naci BAYKAN ** * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Alaplı MYO, Zonguldak ** Gazi Üniversitesi, Teknik

Detaylı

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 4, 731-740, 2011 Vol 26, No 4, 731-740, 2011 SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME

Detaylı

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş'DE PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş'DE PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 19 Sayý: 3 Sayfa: (35-47) Makina Mühendisleri Odasý TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş'DE PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI F.

Detaylı

EĞİTİMDE VERİMLİLİĞİ ARTIRAN DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İÇİN GENETİK ALGORİTMA KULLANIMI

EĞİTİMDE VERİMLİLİĞİ ARTIRAN DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İÇİN GENETİK ALGORİTMA KULLANIMI EĞİTİMDE VERİMLİLİĞİ ARTIRAN DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İÇİN GENETİK ALGORİTMA KULLANIMI Fatma Daban Dr. Ersin Özdemir Mustafa Kemal Üniversitesi Özet Eğitim kurumları, kaynaklarını belirli zaman

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Enar A.TUNÇ 1955 Prof. Dr. Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1980 Y. Lisans Sistem Mühendisliği

ÖZGEÇMİŞ. Enar A.TUNÇ 1955 Prof. Dr. Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1980 Y. Lisans Sistem Mühendisliği 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : : : : ÖZGEÇMİŞ Enar A.TUNÇ 1955 Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1980 Y. Lisans Sistem

Detaylı

İki paralel enjeksiyon makinasının kreyn kısıtı altında çizelgelenmesi. Two parallel injection machine scheduling under crane constraint

İki paralel enjeksiyon makinasının kreyn kısıtı altında çizelgelenmesi. Two parallel injection machine scheduling under crane constraint Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4 (2016) 903-911 İki paralel enjeksiyon makinasının kreyn kısıtı altında çizelgelenmesi Gülçin Bektur, Tuğba Saraç * Eskişehir

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemi İçin Bir Karar Destek Sistemi

Heterojen Araç Filolu Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemi İçin Bir Karar Destek Sistemi International Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 11 Heteroen Araç Filolu Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemi İçin Bir Karar Destek Sistemi Suna ÇETİN, Emre ÖZKÜTÜK

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2006. Lisans Endüstri Mühendisliği Çankaya Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2006. Lisans Endüstri Mühendisliği Çankaya Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yücel Öztürkoğlu 2. Doğum Tarihi: 02-05-1981 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Endüstri ve Sistem Mühendisliği Y. Lisans Endüstri ve Sistem

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

DAĞITIM ROTALARI OPTİMİZASYONU İÇİN META SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM

DAĞITIM ROTALARI OPTİMİZASYONU İÇİN META SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 2 (2009). 171-190 DAĞITIM ROTALARI OPTİMİZASYONU İÇİN META SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM Selçuk ÇOLAK * ** GÜLER Hüseyin Öz: Dağıtım rotalarının

Detaylı

KESİKLİ HARMONİ ARAMA ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Mehmet Cabir AKKOYUNLU 1, Orhan ENGİN 2

KESİKLİ HARMONİ ARAMA ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Mehmet Cabir AKKOYUNLU 1, Orhan ENGİN 2 S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.26, s.4, 2011 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.26, n.4, 2011 ISSN: 1300-5200, ISSN: 1304-8708 (Elektronik) KESİKLİ HARMONİ ARAMA ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

Akış tipi çizelgeleme problemi için KKE parametre eniyileme

Akış tipi çizelgeleme problemi için KKE parametre eniyileme itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:2, Kısım:2, 133-141 Nisan 2006 Akış tipi çizelgeleme problemi için KKE parametre eniyileme Betül YAĞMAHAN *, Mehmet Mutlu YENİSEY İTÜ İşletme Fakültes Endüstri Mühendisliği

Detaylı

OPTİMUM GÜÇ AKIŞININ YAPAY ARI KOLONİSİ İLE SAĞLANMASI

OPTİMUM GÜÇ AKIŞININ YAPAY ARI KOLONİSİ İLE SAĞLANMASI OPTİMUM GÜÇ AKIŞININ YAPAY ARI KOLONİSİ İLE SAĞLANMASI A. Doğan 1 M. Alçı 2 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 ahmetdogan@erciyes.edu.tr 2 malci@erciyes.edu.tr

Detaylı

KULLANICI TERCİHLERİNİN DİKKATE ALINMASI DURUMUNDA ÜNİVERSİTE DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİ

KULLANICI TERCİHLERİNİN DİKKATE ALINMASI DURUMUNDA ÜNİVERSİTE DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİ Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa: (2-16) Makale KULLANICI TERCİHLERİNİN DİKKATE ALINMASI DURUMUNDA ÜNİVERSİTE DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİ Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK 1*, Nergiz KASIMBEYLİ 2,

Detaylı