YABANCI UYRUKLULARIN İKAMET İŞLEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI UYRUKLULARIN İKAMET İŞLEMLERİ"

Transkript

1 YABANCI UYRUKLULARIN İKAMET İŞLEMLERİ İlimizde ikamet eden, çalışan, öğrenci, daimi ikameti, haymatloz, mülteci, 1951 Cenevre sözleşmesine göre ikametli, gayri muntazam iltica talebi tetkik edilen yabancı ve geçici barınma gibi şahıslar ikamet amirliğine gönderilerek fişine bakılır, yabancının adına dosyası çıktıktan sonra arşivimizdeki ana dosyası incelenerek sakıncalı durumu rastlanmadığı takdirde işleme başlanır. İlimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel okullarda ve dil kurslarında çalışmak için yurdumuza gelen yabancı öğretmenler çalışmaya başlamadan önce ilk olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alacağı belge eklenerek müracaat eder ve her yabancı için İçişleri Bakanlığı ile yazışma yapılarak gelen emir doğrultusunda hareket edilir. İlimizde bulunan anonim veya limited şirketlerinde çalışmak üzere yurdumuza gelecek yabancılardan çalışma vizesi ile yurdumuza gelmesi gerekir ve vizesine göre işlem yapılır. Çalışma vizesi almadan gelenler Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Daire Başkanlığından yabancının adına çalışma izin alınır. Bu çalışma iznine istinaden Bakanlığımızdan gelen emre göre işlem yapılır. Bu emirde ikamet izni kısa süreli veya iki yıl süreli verilir. Çalışacak yabancı veya iş yeri hakkında Bakanlığımızca tahkikat istenildiği, bu tahkikatların bizzat şubemiz personelince şirketlere verilerek gelen emre göre hareket edildiği şahsın ikamete bağlandıktan sonra bütün evrakları arşivimizdeki ana dosyasına konularak muhafaza edilir. İlimizde faaliyet gösteren Turizm işletme belgesine haiz işyerlerinde çalışacak olan yabancı Dış Temsilciliklerimizden çalışma vizesi alarak yurdumuza gelmesi gerekir veya iş yeri istenilen izni alır. Bu izine istinaden Bakanlığımız sakınca görmezse çalışmak üzere ikametine izin verir. İlimizde ilk, orta, lise ve yüksek okullarda öğrenim gören öğrenciler Dış Temsilciliklerimizden öğrenci vizesi alarak yurdumuza gelirler veya ÖSYM imtihanına girerek herhangi bir yüksek okulu kazananların öğrenim vizesi, kazandı belgesini ibraz etmesi halinde şubemizce yapılır. Okula bu vize ile kaydını yaptıran öğrenciler istenilen evraklar ile şahıslar hakkında İstanbul Bölge Daire Başkanlığına, Güvenlik Şube Müdürlüğüne ve adresinin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerekli tahkikat yapılmak üzere yazılır. Öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans, Doktora, Mastır yapacak öğrenciler öğrenimine bir yıl ara vermeden müracaat etmesi halinde Bakanlık Emrine göre ikamet bağlanarak Bakanlığımıza bilgi verilir. Bir yıldan fazla ara veren öğrenciler ise Yurt dışından alacakları öğrenim vizesi ile gelmeleri gereklidir. İlimizde ilk, orta, liselerde öğrenim gören öğrencilerin yanında kalmak isteyen anne ve babaların durumları İçişleri Bakanlığına bildirilir ve gelen emre göre işlem yapılır. Türk vatandaşı bayanlar ile evli yabancı erkekler için her seferinde Bakanlığımızca yapılan yazışma neticesinde gelen emre göre hareket edilir. Türk vatandaşı erkek ile evli yabancı bayanlara tamim emirler doğrultusunda ikişer yıl ikamet verilerek sonucu Bakanlığımıza bildirilir. Haymatloz, mülteci, iltica talebi tetkik edilen yabancı tabiiyet durumu gayri muntazam, 1951 Cenevre sözleşmesine göre mülteci veya geçici doğrultusunda hareket edilir. Turistik veya ziyaret maksadıyla ilimize gelenlerin vize süreleri bitiminde müracaat etmeleri halinde tamim emre uyanların bulunanların talepleri Bakanlığımızla yapılan yazışma neticesi emir doğrultusunda belirlenir. Haymatloz, mülteci ve 1951 Cenevre sözleşmesine göre mülteci sıfatı ile İlimizde ikamet eden yabancılara mahsus pasaport talep ettiklerinde yapılan yazışma sonucu gelen emir doğrultusunda hareket edilir. 1

2 İlimizde yapılan konferans, toplantı, konser, öğretmen ve öğrenci ziyaretleri ile Bakanlığımız emirleri ile vize alarak gelenlerin durum ve temaslarının kontrol altında bulundurularak geliş ve ayrılış tarihleri Bakanlığımıza bildirilir. İlimize ticari amaçla (iş görüşmesi yapmak üzere) gelen yabancıların vizeleri tamim gereği Valilik onayı ile bir ay uzatılır. Avrupa Topluluğuna üye ülke vatandaşlarının Bakanlık emirleri ile bir fiil beş sene, diğer ülke vatandaşlarının yeri sen yurdumuzda ikamet etmeleri halinde Valilik Onayı ile iki şer yıl ikamet tezkeresi verilir. VATANDAŞLIK MASASI Vatandaşlık masasında Türk vatandaşlığına alınmak isteyen yabancı uyruklu şahıslar ve Türk vatandaşı iken başka bir ülke vatandaşlığına geçmek isteyenlere ilgili işlemler yapılır. Türk vatandaşlığına alınmak için ilk müracaat yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise valilik havalesi ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine yapılır. Yurt içinde vatandaşlığımıza müracaat eden yabancı uyruklu şahısların evrakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne oradan Emniyet Genel Müdürlüğü vasıtasıyla şubemize ulaşır. Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen evrakta şahıs hakkında gerekli güvenlik tahkikatının yaptırılarak, neticenin ikamet durumu ile birlikte bildirilmesi istenmektedir. Vatandaşlık masası, gelen bu emre istinaden; 1- Şahısları adreslerinden davet ederek önce Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne parmak izlerinin aldırılması için yazı ile gönderir. 2- Parmak izinden gelen şahıslar şubemiz Fiş Tahdit Arşiv Büro Amirliğine ilişik kaydı için gönderilir. 3- Yabancı ile Türkiye ye ilk olarak ne sebeple, hangi tarihte, hangi hudut kapısından giriş yaparak geldiği, ülkemizde neye istinaden ikamet izni aldığı, ne kadar ikamet ettiği hususlarında yazılı mülakat yapılır. GÖÇ MASASI Göç masasında, yurt dışında bulunan ve Türk soyundan olup Türk kültürüne bağlı akrabalarının yurdumuza serbestçe girebilmeleri için; Göç Masasında Yapılacak işlemler sırasıyla, 1- Yurtdışında bulunan yakınlarının yurdumuza serbest göçmen olarak davet eden vatandaşlarımız ilk başvurularını İl Özel İdaresine yaparlar. 2- İl Özel İdaresine davet eden ve gelecek olan şahıslar hakkında tanzim ettiği soruşturma fişlerini şubemize gönderirler. Anılan fişler doldurularak İl Özel İdaresine iade edilir. 3- İl Özel İdaresine tekamül eden evrakları İçişleri Bakanlığına sunar. 4- İçişleri Bakanlığı aynı şahıslar hakkında Valiliğimize gerekli tahkikatın yapılarak neticesinin bildirilmesi için emir gönderir. 2

3 5- Emre istinaden; Davet edenler ve ülkemize gelmek isteyenlerin ilişik kayıtlarının bulunup bulunmadığı, Güvenlik, Asayiş, Mali ve Narkotik Şube Müdürlükleri ile Genel Bilgi Toplama Büro amirliğine yazılı olarak sorulur. 6- Gelen cevaplar neticesi tahkikat hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. Bu yazışmalar neticesi göçmen adayı bulunduğu ülkenin Türk temsilciliğinden göçmen vizesi alarak yurdumuza gelir. Ülkemize Gelen Şahıslar Hakkında; 1- Dilekçeleri alınır. 2- Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce parmak izi ve fotoğrafları aldırılır. İşlemlerin sonuçları İl Özel İdaresine yazılır. Yazılı mülakat yapıldıktan sonra İl Özel İdaresine şahıslar evrakları ile birlikte müracaat ettirilir ve anılan İl Müdürlüğünce kendilerine Muhacir Kağıdı verilir. Şahısların durum ve temaslarının kontrol altına aldırılması için ikamet ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı ile yazılır. Muhacir kağıdı alan göçmenler, belgeyi aldıktan itibaren 1 yıl içerisinde T.C vatandaşlığına kabul edilirler. 4- Yabancının suç kaydının bulunup bulunmadığı; a- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına b- İstihbarat Şube Müdürlüğüne c- Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne d- Narkotik Şube Müdürlüğüne e- Asayiş Şube Müdürlüğüne f- Genel Bilgi Toplama Büro Amirliğine, yazılı olarak sorulur. Tahkikatı tamamlanana evrak İçişleri Bakanlığı na arz edilir. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna göre Yabancı Uyruklu şahısların Türk Vatandaşlığına alınmaları için Türk soylu olanlara en az 2 yıl Türk Soylu olmayanlara ise 5 yıl Türkiye'de kesintisiz ve kanuni ikamet etmiş olma şartı getirilmiştir. Kanunun getirdiği bu hükümden dolayı vatandaşlık tahkikatlarında Yabancı uyruklu şahısların soy durumlarını tespiti büyük bir önem arz etmektedir. Bu tespit Yurt dışındaki temsilciliklerimizce yapılmaktadır. Ancak Irak ta temsilciliğimizin bulunmaması sebebi ile Irak vatandaşlarının soy tespit işlemleri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayılı genelgeleri uyarınca Şubemiz tarafından yapılır. Bu durumda olan Irak vatandaşlarının soy tespit işlemleri Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından verilerek ilgilinin Türk soylu olduğunu belirtir belge ile yapılır. T.C. Vatandaşı olup da vatandaşlığımızı korumak kaydıyla başka bir devletin vatandaşlığına geçmek için izin talebinde bulunan şahıslar hakkındaki güvenlik tahkikatı da tarafımızdan aynen T.C Vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların tahkikatları gibi yapılır. Ayrıca şahısların kayıtlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerinden açıklamalı nüfus kayıt örneği istenerek bir sureti Bakanlığımıza aktarılır. İLTİCA MASASI İltica masasında, ırk, dini, milliyeti, belli bir toplumsal gruba siyasi düşünceleri nedeni ile takibata uğrayacağından hak olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu 3

4 ülke himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen yada uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancılarla ilgili işlemler yapılır. Yapılacak işlemler sırasıyla ; A- İltica Eden Şahıslardan İstenen Belgeler; 1- Dilekçe (Valilik Makamından Havalesi) a- Legal giriş yapmış ise bulunduğu il Valiliğine b- İllegal giriş yapmış ise giriş yaptığı il Valiliğine 5 gün içinde 2-2 suret Pasaportunun tercümesi ve fotokopisi 3-2 suret kimlik tercümesi ve fotokopisi 4- Mahalle Muhtarlığından ikametgah ilmühaberi 5-4 adet fotoğraf B- İltica Eden Şahıslar Hakkında Yapılan İşlemler; 1- İltica talebinde bulunan yabancılara ait evrakla kayda alınarak dosya açıldıktan sonra şahıslar fotoğraf ve parmak izi aldırılmak üzere kimlik Tespit ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderilir. 2- Parmak izinden gelen şahısların Mülteci-Sığınmacı kayıt formları doldurulur. 3- Mülteci- Sığınmacı kayıt formları doldurulduktan en az 2 gün sonra Mülteci-Sığınmacı mülakat formu doldurulur. 4- Bu işlemler yapılırken şahıslara kendi el yazıları ile Mülteci Sığınmacı mülakat formları doldurtlur. 5- Tekamül eden dosya İçişleri Bakanlığına arz edilir ve gelen emre göre hareket edilir. C- İllegal Yollardan Yurdumuza Giriş Yapıp Üçüncü Ülkeye Vize Temin Eden Şahıslar Hakkında Yapılan İşlemler; 1- Şahısların dilekçeleri Lasse-Passe ve vize fotokopileri alınır. 2- Şahısların Şubemizde ifadeleri alınarak haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 3- Serbest bırakılmaları halinde durumları İçişleri Bakanlığı'na arz edilir. Gelen cevaba göre işlem yapılır. ÖLÜM MASASI Ölüm masası ülkemizde vefat eden yabancıların işlemlerini aşağıda belirtilen esaslara göre yapar; 1- Ölen yabancı hakkında Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünce mernis ölüm tutanağı tanzim edilir. 2- Tanzim edilen tutanak ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilir ve çok dilli ölüm tutanağı düzenlenir. 4

5 3- Nüfus müdürlüğü yabancının çok dilli ölüm tutanağını, mernis ölüm tutanağını ve pasaportunu şubemize gönderir. 4- Alınan evraklardan birer suret ve Pasaportu ilgili olduğu konsolosluğa gönderilir. 5- Bu evraklardan birer surette Dış İşleri Bakanlığı na sunulur ve Bakanlığımıza bilgi verilir EVLİLİK MASASI Evlilik masasında yapılan işlemler; 1- Evlendirme memurluğundan gelen evraklar Yabancı ikametli ise Şubemiz arşivine kaldırılır. 2- Yabancının ikamet numarası yoksa Şubemiz kalemi dolabında muhafaza edilir. DOĞUM MASASI 1- Doğumun olduğu İlçe Nüfus Müdürlüğünce tanzim edelin mernis doğum tutanağı ve çok dilli doğum tutanağı şubemize gönderilir. 2- Tutanaklardan birer suret ilgilinin konsolosluğuna ve İçişleri Bakanlığına sunulur. 3- Evraklar, ikamet tezkeresi varsa anne ve ya babasının arşiv dosyasına kaldırılır, Anne ve babanın ikamet tezkeresi yoksa Şubemiz kalemi dolabında muhafaza edilir. KONSOLOSLUK MASASINDA YAPILAN İŞLEMLER Dışişleri Bakanlığından gelen konsolos, Konsolos Yardımcısı ve Ataşelerin göreve başlayış ve ayrılışları ile ilgili bilgiler, birer yazı ile istihbarat Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü birer yazı ile bildirilerek evraklar Şubemiz kaleminde muhafaza altına alınır. 5

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Türkiye ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye den İkametİzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus HareketlerineUygulanacakUsul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ TÜRKİYEYE İLTİCA EDEN VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE İLTİCA ETMEK ÜZERE TÜRKİYEDEN İKAMET İZNİ TALEP EDEN MÜNFERİT YABANCILAR İLE TOPLUCA SIĞINMA AMACIYLA SINIRLARIMIZA GELEN YABANCILARA VE OLABİLECEK NÜFUS HAREKETLERİNE

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: +

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: + Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: + 90 256 614 53 93 E-mail: info@kuto.org.tr Web: www.kuto.org.tr

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı

Detaylı

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER 1. VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM VUK nun 164 ncü maddesinde Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir. Mirasçılardan herhangi

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

Değerli vatandaşlarımız,

Değerli vatandaşlarımız, Değerli vatandaşlarımız, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olmaya özen göstermekteyiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak, Büyükelçiliğimize yöneltilen çeşitli soruların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama... VALİLİĞİNE GENELGE 2007/1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numarası : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/7/1950 Sayı : 7564

PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numarası : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/7/1950 Sayı : 7564 2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numarası : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/7/1950 Sayı : 7564 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243 Giriş - çıkış kapıları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü f uıûpsan Capiul Û J Spot İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[153-TAMÎM/VI-2012/VUK2-6161]-

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 403 Kabul Tarihi : 11/2/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 22/2/1964 Sayı:11638 Yayımlandığı Düstur:Tertip : 5 Cilt:3 Sayfa:470 1- Kanun Yolu İle Kazanma 1-Nesep

Detaylı