ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI"

Transkript

1 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU 29/04/2011 Ders : MATEMATİK Sınıf : 6 Hafta İçi Hafta Sonu TEST FR.ZMR.05 / YT: /R.00/R.T:-- Sayfa 1 / 2

2 FR.ZMR.05 / YT: /R.00/R.T:-- Sayfa 2 / 2

3 ANAnirint r.tl'liv Kti-trrvi..A;-il ANABILIM PRTVATE PRTMARY SCHOOL WORKSHEET FOR 6-C Apir29th,2ott READ THE TEXT AND THEN COMPLETE THE DIALOGUE BETWEEN JANE AND HER PARENTS One night my parents were at the theatre and I was at home alone. It was snowing outside. The TV was on, but I wasn't really watching it. I was reading a book when, suddenly, I heard a noise. Was someone in the kitchen? I left my book and went to have a look. No one was there, but the window was open and snow was coming in! What was happening? I closed the window and went back to my book. There rvas another noise coming from the kitchen, so I ran to look. The window was open again! I looked out and far away in the dark, I thought I saw a woman. She was standing in the garden.. She wasn't wearing a coat, only a long white dress. She looked very sad, and I think she was crying. I felt very frightened. I quickly closed the window and turned off the light. I went back to the living -room but I didn't want to read, so I started to watch a film on TV. And there,on TV, was the woman- the woman in our garden! I thought I was dreaming! But it was the woman in our garden. She had the same sad face, and the same long white dress. As the film was finishing, my parents came home. I told them about the window, the woman in white, and the woman on TV. Of course, they thought I was being silly. My dad just laughed and said I was imagining it. But I know it was real!. I really saw her. Jane: It was really frightening! Mum: What were you doing when you heard the noise? Jane: Dad: Where was the noise coming from?

4 Lalqesiirh,I %- [a;itt\{ Kt.:ill,vl.{r{l I "%"*.*- msl _f : So what did you do? Jane: I put down my book and I Dad: And what did You see? Jane: Snow.It because the window was open. I closed it, but when I went back to the living- room I heard another noise' Mum: Where I that's when I saw her. Jane: It was coming from the kitchen againand the window was open. I looked out, and Dad: Where was she standing? Jane: She Mum: And what did you say she was wearing? Jane: She but no coat. And it was very cold outside! Dad: Don't woffy, Jane. I don't think it was real. I think you all. Now let's all go upstairs to bed. It's late. Jane: But, Dad! B) USE THE CORRECT FORM OF THE VERBS IN PARANTHESIS ( SIMPLE PAST OR PAST CONTINOUS ) 1) When the rain ( start ), I ( water ) the flowers. 2) My wife ( make ) tea when the guests ( anive)' 3) He ( talk ) to a man when I ( greet ) him. 4) When I_ ( leave ) the restaurant, she ( still / talk ) to the waiter' 5) While I (take ) PhotograPhs, I ( drop ) my camera. - 6) When I _ ( get up ) my mother prepare ) breakfast. 7) The sun ( shine) when we ( leave ) the house. -( 8) ( sleep) when the alann clock ( ring).

5 um: So what did you do? Jane: I put down my book and I Dad: And what did You see? Jane: Snow. It because the window was open. I closed it, but when I went back to the living- room I heard another noise' Mum: Where,l that's when I saw her. Jane: It was coming from the kitchen againand the window was open. I looked out, and Dad: Where was she standing? Jane: She Mum: And what did you say she was wearing? Jane: She but no coat. And it was very cold outside! Dad: Don't wolty, Jane. I don't think it was real. I think you all. Now let's all go upstairs to bed. It's late' Jane: But, Dad! B) USE THE CORRECT FORM OF THE VERBS IN PARANTHESIS ( SIMPLE PAST OR PAST CONTINOUS ) 1) When the rain ( start ), I ( water ) the flowers. 2) My wife ( make ) tea when the guests ( anive)' 3) He ( talk ) to a man when I ( greet ) him. 4) When I_ ( leave ) the restaurant, she ( still / talk ) to the waiter' 5) While I take ) PhotograPhs, I ( drop ) my camera. 6) When I ( get up ) my mothet prepare ) breakfast' 7) The sun -( ( shine) when we ( leave ) - -( the house. 8) ( sleep) when the alarm clock ( ring).

6 ) The bird ( fly ) aq'ay when it ( hear ) the noise. ANABiLi}dffiO) i a;i'tt;!, Ktrltt.r:Ji..ttil They ( still / fight) when the police ( come). C) COMPLETE 1)When I broke my leg, 2) Acar hit me while 3) When the phone rang 4) The servant dropped the cup while 5) When we turned off the lights, 6) When the sun set, the wind began to 7) When I saw John, he 8) While I down the street, I 9) While I the newspaper, the cat Bill (walk, see) on the table.( read, jump) l0) Alan Helen while he in Morrocco. ( meet, travel) 11) He doesn't remember what 12) I have no idea how long 13) I don't know how much 14) The teacher says she doesn't understand why 15 ) I can't tell you where D) MAKE QUESTIONS r) Yes, I was reading a newspaper at 10 o'clock. 2) Whe n I saw Peter, he was eating. 3) a) b)

7 t lunch time Joe was shopping in Oxford Street. ANABiLiM IillTilr KI :iru,.jt..'\iil r?87 s) When I arrived the children in the class were crying Because the]' failed in Maths I At midnight, Mary and Jack were driving to Scotland. E) WRITING: Your penfriend is coming to visit you this summer. Write him or her a letter about what you are going to do together and tell him / her what he / she must bring etc... Dear I got your letter writing HAVE A NICE WEEKEND

8 Adı Soyadı: ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU Ders : SOSYAL BİLGİLER 29/04 /2011 Sınıf : 6 Hafta İçi Hafta Sonu A- Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaca numaralarına göre cevaplandırınız. 1- Paslanmaz çelik sanayisinde kullanılır. Guleman, Fethiye, Köyceğiz en önemli yataklarının bulunduğu yerlerdir. 2- İyi bir iletken olması nedeniyle elektrik elektronik sanayisinde kullanılır. Murgul, Küre, Maden en önemli yataklarının bulunduğu yerlerdir. 3- Uranyum ve toryum elementlerinin bölünmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen enerji türüdür. 4- Yer altından gelen sıcak su veya buharın etkisiyle elde edilen enerji türüdür. 5- Ereğli Zonguldak Havzası nda yoğun olarak çıkartılan yer altı kaynağıdır. 6- Ağır sanayisinin ham maddesini oluşturur. Hekimhan, Hasan Çelebi ve Divriği en önemli yataklarının bulunduğu yerlerdir. 7- En önemli yatakları Susurluk ve Bigadiç çevresinde çıkartılan ve Türkiye nin rezerv açısından dünyada birinci sırada yer aldığı yer altı kaynağıdır. 8- Mardin Mazıdağı nda çıkartılır. Gübre sanayisinde yoğun olarak kullanılır. 9- III. Jeolojik zamanda oluşmuştur. Türkiye nin hemen her bölgesinde bulunmakla birlikte en fazla rezerve Ege Bölgesi sahiptir. Büyük bölümü termik santrallerde kullanılan enerji kaynağıdır. 10- Süs eşyası yapımında kullanılır. Eskişehir de çıkartılır. Hafif ve parlak yüzeyli bir yer altı kaynağıdır. FR.ZMR.05 / YT: /R.00/R.T:-- Sayfa 1 / 6

9 B- Aşağıdaki haritada demir, bakır, bor, krom, linyit, taş kömürü, oltu taşı, fosfat yer altı kaynaklarının çıkarıldığı yerler belirtilmiştir. İller ile yer altı kaynaklarının doğru eşleştirilmesini yapınız Her şey çöp değildir, geri dönüştürülebilir! Yaşanabilir bir dünya için atıklarınızı ayrıştırınız

10 Adı Soyadı: ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU Ders : SOSYAL BİLGİLER 29/04 /2011 Sınıf : 6 Hafta İçi Hafta Sonu FR.ZMR.05 / YT: /R.00/R.T:-- Sayfa 3 / 6

11 Yukarıdaki haritada taralı alanlarla gösterilen yörelerde hangi hayvancılık türleri yaygındır? Marmara Bölgesi Türkiye de endüstrinin en fazla geliştiği bölgedir. Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin çeşitli olması B) Suyun bol olması C) Çalışacak işçinin olması D) Ulaşımın kolay olması Haritada bir ürünün Türkiye deki ekim alanları gösterilmiştir. Bu ürün aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Tütün C) Şekerpancarı B) Ayçiçeği D) Zeytin 21-Endüstri tesislerinin en yoğun olduğu bölgemiz Marmara dır. Endüstrinin gelişmesini sağlayan koşullardan hangisi Marmara Bölgesinin kendi içinden sağlanamaz? A) Sermaye B) Hammadde C) İş gücü D) Enerji Yukarıdaki grafiklerde alanları birbirine eşit olan ve beş coğrafi bölgesi olan 4 ülkenin bölgelerine göre elektrik enerjisi tüketimi gösterilmiştir. Buna göre hangi ülkede endüstri tesislerinin bölgelere daha dengeli dağıldığı sonucuna ulaşılır? A) I B) II C) III D) IV

12 Adı Soyadı: ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU Ders : SOSYAL BİLGİLER 29/04 /2011 Sınıf : 6 Hafta İçi Hafta Sonu FR.ZMR.05 / YT: /R.00/R.T:-- Sayfa 5 / 6

13 24- Ahmet Bey in sözünü ettiği bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Buğday B) Mercimek C) Arpa D) Kayısı 25- Türkiye de geniş olarak Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında yetiştirilen turunçgiller, iklimi farklı olduğu halde Rize de de yetişmektedir. Aşağıdaki kent ve ürün eşleştirmelerinden hangisinde, buna benzer bir ilişki görülür? A) Aydın - incir B) Konya - Buğday C) lğdır - Pamuk D) Ayvalık - Zeytin Her şey çöp değildir, geri dönüştürülebilir! Yaşanabilir bir dünya için atıklarınızı ayrıştırınız.

14

15

16

17

18 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ Ders: Türkçe Sınıf: 6 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün hem eş anlamlısı hem eş seslisi vardır? A) On sene önce buradan ev aldık. B) Kimse bu konuda zorlayamaz. C) Bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanacakmış. D) Yüz yıl geçse de onu unutamam. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem deyimdir? A) Hazırlık maçlarında attığı gollerle göze girdi. B) Sözlerimiz kişiliğimizin aynasıdır. C) Şimşek, ortalığı bir anda gündüze çevirdi. D) Hacı Baba, tilki gibi kurnaz bir adamdır. 2. Dalgınlığa vurmadan okunan güzel bir 1 kitaptan sonra, tıpkı çok sevdiğimiz bir 2 arkadaşla konuşmaktan aldığımız tadı duya- 3 4 rız. Bu cümlede altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A) Savaşta yaralananları görünce içim sızladı. B) Kadıncağız çocuğunun vefasızlığından dert yanıyordu. C) Sinemaya gitmek için can atıyoruz. D) Türkler yüzyıllar önce Anadolu ya yerleşmiş. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? 3. "Sevgi" ile "nefret" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin zıttı, aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde vardır? A) Uzun- kısa B) İhtiyar-yaşlı C) Aşağı- yukarı D) Güzel- çirkin A) Eskiden herkes birbirine daha anlayışlı davranırdı. B) Bizim buralar hiç bu kadar soğuk olmamıştı. C) Çocuklar için okul öncesi eğitim çok önemlidir. D) Bu yıl ağaçlarımız daha çok meyve verdi. FR.ZMR.05 / YT: /R.00/R.T:-- 1/4 1

19 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sevinç" anlamı vardır? A) Gözlerinde mutluluk okunuyordu. B) Bu sıkıntıyı sadece çeken bilir. C) Bilmiyorum, maksadı neydi bu kaba sesin. D) Hayat ne kadar da zor değil mi? 10. "Yaşlanmak, bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır; ama görüş açınız artar." cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? A) Yaşlılık B) Yorgunluk C) Hayat mücadelesi D) Tecrübe insanlar 2. ölür 3. fakat 4. hiç 5. yaşayamaz 6. bütün 7. bazıları Yukarıda verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda fakat sözcüğü kaçıncı sırada olur? 11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir durum abartılarak verilmiştir? A) Yine yola düşmek gerek Hasretin yaman efendim B) Köz oldu sinede yürek Ah duman duman efendim C) Şüpheler bağrımda yara Ellerim boş yüzüm kara D) Derdime derman efendim Gönlüme sultan efendim. A) 3. B) 4. C) 5. D) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde merak anlamı vardır? A) Kitabımı nereye koyduğumu biliyor musun? B) Bu kazağını nereden almış acaba? C) Sınava kaç öğrencinin geleceğini mi sordun? D) Bu sorulardan hangisini sen çözdün? 12. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle ikinci cümlenin yorumudur? A) Oğlum öyle uslu ki bugün hiç ağlamıyor. B) Parası çok olmalı ki kendine bir ev almış. C) İyi beslenelim ki sağlıklı yaşayalım. D) Müdür Bey kapıyı öyle çarptı ki korktuk. 2

20 13. Kimi yazarlar zamanlarındaki toplumun değişen görüşleri ile yetindikleri, bunların derinliklerine inerek insanı değişmez yönleri, sorunları ve düşleri içinde kavrayamadıkları için unutulup gitmişlerdir. Parçaya göre "bir yazarın ölmezliği" aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Toplumla birlikte değişmesine B) Toplumdan kopuk yaşamamasına C) Toplumu ilgilendiren eserler vermesine D) Kendi dünyasını anlatmasına 16. İlk defa operada şarkı söylemeye çıktığı zaman sinirlerine hâkim olamadı. Heyecandan sesi kısıldı, boğuklaştı. Birkaç defa aynı parçaya yeniden başladı; fakat her denemesi felaketle sonuçlandı. En sonunda hıçkırarak ağlamaya başladı ve sahneden ayrıldı. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Betimleme B) Öyküleme C) Açıklama D) Karşılaştırma 14. Yarın eskiyecek bir yenilikten bana ne? Ben ona yenilik dersem, bundan yüz yıl sonra gelecek insanlar: "Şuna da bak! Bu kadar eski bir şeye yeni diyor!" demezler mi? Benim bugün yeni sayacağım şey, bundan beş yüz yıl, bin yıl sonra da yeni gözükmelidir. Paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni olan şeyler, zamanla eskir. B) Gelecek neslin yenilik anlayışı farklıdır. C) Eskiye yeni demek insanlarca yadırganır. D) Yeni, zamanla eskimiyorsa gerçekten yenidir. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Ahmet bize buradaki müzeyi gezdirecekti. B) Televizyon programlarının sayısı arttı. C) Hırsızlar eve güpe gündüz girmişler. D) Bu takım, gerçekten çok iyi futbol oynuyor. 15. Çemberlitaş ta kocaman bir konakta doğmuşum. İki kapılı, dört katlı ve bilmem kaç odalı bu konak, içinde yakıcı hatıraların kaynaştığı tütsü çanağıdır. Renk renk, şekil şekil, fısıltı fısıltı hatıralar... Bazen de çığlık çığlık... Parçaya göre yazarın "hatıraları" için hangisi söylenemez? A) Çok çeşitli olduğu B) Bazılarını üzülerek hatırladığı C) Özlemle aradığı D) Birbiriyle kaynaştıkları 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmamıştır? A) Bu mahalleye birde alış veriş merkezi yapılacakmış. B) Aradığınız öykü kitabından ben de bir tane daha var. C) Hastanın ayağın da büyük bir yara vardı. D) Telefonda bu numaranın kaydı yok. 3 FR.ZMR.05 / YT: /R.00/R.T:-- 3/4

21 19. Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (;) (.) (,) B) (;) (,) (.) (,) C) (,) (;) (:) (;) D) (,) (,) (.) (,) 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır? A) Bol bol örnek vererek konuların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. B) Buraya park edemezsiniz, levhasını görmemiştim. C) Mavi renkteki bütün kalemlerini almıştı. D) Arkadaşlarından bazıları hiç konuşmazlardı, hep dinlerlerdi. 20. Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (.) (,) (.) B) (:) (,) ( ) C) (:) (;) (.) D) (:) (,) (.) 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, yapıca diğerlerinden farklıdır? A) Başımızda sert bir müdür vardı. B) İhtiyarın ellerinde ince çizgiler oluştu. C) Kitabın içinde kurumuş bir gül gördüm. D) Genel nüfus sayımı, bu yıl yapılacakmış Yeni bir örtü aldım. 2. El kızı değil mi işte. 3. Güzel saçlı kız, yeni taranmıştı. 4. Bebek minicikti, onu öptüm. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır? A) Namık Kemal "vatan şairi" olarak tanınır. B) Yahya Kemal Beyatlı yıllarca değişik ülkelerde elçilik yapmıştır. C) Orhan Veli, İstanbul'u bir tepeden seyretmişti. D) Ziya Paşa'nın pek çok sözü vecize olarak günümüze kadar gelmiştir. 25. Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır? A) Temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı. B) Kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuyordu. C) Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik. D) Ağaçların yeşil yaprakları dallarına canlılık vermiş gibiydi. 4 Her şey çöp değildir, geri dönüştürülebilir! Yaşanabilir bir dünya için atıklarınızı ayrıştırınız.

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss E Decision Roy Hilligoss ven after a year, Chad still called us Aunt Pat and Uncle Bill. But we thought our job had become that of mother and father until that letter arrived from the 6 th Artillery headquarters

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

B B B B B TÜRKÇE TESTİ. 5. Sığınmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

B B B B B TÜRKÇE TESTİ. 5. Sığınmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? TÜRKÇE TESTİ.. 2. 3. Gereklilik İstek Emir Pazar günü Adalar a gidelim. Yemeğini bitirmeden sofradan kalkma. Aldığın kitapları zamanında vermelisin. 3. Ada () Bu yıl okulumuzda Turizm Kulübü kuruldu. (2)

Detaylı

A A A A A TÜRKÇE TESTİ. 1. Sığınmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A A A A A TÜRKÇE TESTİ. 1. Sığınmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? TÜRKÇE TESTİ. Sığınmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 4. Nehir, aşağıdaki etkinlikte cümleleri anlam özelliklerine göre eşleştirmek istemiştir. A) Yağmurdan korunmak

Detaylı

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006 TURKISH BASIC COURSE Volume III Lessons 17 24 Updated from DLI January 2006 PREFACE These drills are taken from the DLI basic course and revised for current word usage and context. The use of drills is

Detaylı

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM!

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! İNGİLİZCE KONUŞUYORUM, O HALDE VARIM! Prof. Dr. TALİP KABADAYI ADÜ FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 2014 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

Ocak January 2015 01

Ocak January 2015 01 Ocak January 2015 01 editöreditor kimse arasında ayrımcılık yapmayan bir işverendir. Yeni bir güne başlarken herkes aynı sayıda saat ve dakikalara sahiptir. Zaman, Örneğin zenginler parayla daha fazla

Detaylı

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals.

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals. Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 12 / OCAK 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 12 / January 2015 / ISSN 2148-8614 PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE Our swimming champion Selin Ünser

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! ŞİMDİ İNGİLİZCE KONUŞMA ZAMANI! Dr. Talip KABADAYI Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ocak 2009 AYDIN SUNUŞ VE TEŞEKKÜR NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

s- ile Petrolden Sanata

s- ile Petrolden Sanata From Oil to Art with Güntekin Köksal s- ile Petrolden Sanata We had a pleasant chat with Güntekin Köksal, the Chairman of Pet Holding, at his house in Gaziosmanpaşa. Köksal answered all of our questions

Detaylı

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA OTURUM 4 T T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI : 29 TEMMUZ 2012 Saat:14.00 DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

TELVE. Kalplerinde ve Ellerinde 23 Nisan April 23rd in their hearts and hands. Bu Sayıda-In this issue

TELVE. Kalplerinde ve Ellerinde 23 Nisan April 23rd in their hearts and hands. Bu Sayıda-In this issue TELVE VOLUME: 4 ISSUE: 23 Kalplerinde ve Ellerinde 23 Nisan April 23rd in their hearts and hands Bu Sayıda-In this issue Editörden...S/P: 2 From the Editor Sick Kids Hospital de 23 Nisan Kutlaması Tuba

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

İstanbul'da Hava Kirliliği

İstanbul'da Hava Kirliliği Sinema nedir? Ömer Kavur RA'64 ex., Mustafa Gürsel'in RC Yük'67 sorularını yanıtladı. Sayfa 22 İstanbul'da Hava Kirliliği Mezunlar Derneğinin düzenlediği panelde bu konuyu tartıştık. Sayfa 26 The Harem

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme

Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme A Concept-Based Approach To L2 Grammar Instruction: L1-Assisted Language Learning Meliha R. ŞİMŞEK 1 Öz Bu çalışmanın

Detaylı

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS Çevirmenler Ahmet Besim Toker Ahmet lper Kaya Arzu Kaykı Ati Gençlik ve Spor zel Bedriye Hülya Bener Erkorur Berrin r Yüksel Cavidan Yılmaz Celal Karadoğan ojesi Çoruh Türksel Dülgergil Doğa İçin Genç

Detaylı