From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❶. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❶. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla"

Transkript

1 From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet Protective Measures at Customs Patent Mock Trial Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name Dispute ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❶ Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla İnternette Fikri Hak İhlalleri Gümrüklerde Koruma Tedbirleri Patent Farazi Davası Alan Adı Uyuşmazlığında WIPO Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi Nazlı KORKUT President of AIPPI Turkey Dr. Elif Betül AKIN Director of Trademarks Department of Turkish Patent Institute Mock Trial Scenario on Patent Dispute Patent İhtilafında Farazi Dava Senaryosu Presentation of Plaintiff Patent Attorney Davacı adına Patent Vekilinin sunumu Plaintiff Attorney's Pleading Davacı Avukatının Dava Layihasını sunması Presentation of Defendant Patent Attorney Davalı adına Patent Vekilinin sunumu Plaintiff Attorney's Rebuttal Davacı Avukatının Replik beyanlarını sunması Destekleyenler Supporters N.B. Except for personal use and other purposes where use is allowed pursuant to the Law on Intellectual and Artistic Works No.5846, this file or any documents enclosed in this file, containing communiqués presented within the scope of the seminar and presentations and petitions in pdf, powerpoint, word and similar format submitted by parties' counsel during mock trial and arbitration proceedings, shall not be made copies of, be duplicated by means of devices used to transfer signs, audio or images, published, or communicated to the general public in a manner that third parties may have access in place and time they choose for any use without the written consent of AIPPI Turkey - Association for the Protection of Intellectual Property Rights, even if the name of the work and the author is indicated. Seminer kapsamında sunulan tebliğler ile farazi dava ve tahkim süreçlerinde taraf vekillerince ibraz edilen pdf, powerpoint, word ve benzeri formattaki sunum ve dilekçelerin yer aldığı bu dosyanın veya içindeki herhangi bir dokümanın, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası nda düzenlenmiş olan kişisel kullanım dahil diğer kullanım serbestilerinde öngörülen amaçlar dışında herhangi bir amaçla eser sahibinin ve eserin adı belirtilerek dahi olsa AIPPI Türkiye-Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği nin yazılı izni olmaksızın ikinci bir kopyası çıkartılmamalı veya işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlara kaydedilmek suretiyle çoğaltılmamalı, yayılmamalı ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişimlerini sağlayacak şekilde umuma iletilmemelidir. 1

2 Nazlı KORKUT Patent and Trademark Attorney, European Patent Attorney Deriş Patents and Trademarks Agency A.S. President of AIPPI Turkey Opening Speech Born in She has joined the company in 1996 having graduated from the Bosphorus University Translation and Interpretation Department. She is specialized in Patent and Trademark Rights. She is a member of EPI (the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office), AIPPI (International Association for the Protection of Industrial Property), the Association of Protection of Intellectual Property Rights and of Association of Translation.She is fluent in English. Uluslararası AIPPI Büro nun Saygıdeğer Temsilcileri, Yargıtay ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemelerimizin Değerli Hakimleri Türk Patent Enstitüsünün Kıymetli Temscilcileri, WIPO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi Direktörü Sayın Savcılar Sayın Avukatlar Değerli Patent ve Marka Vekili meslektaşlarımız Sayın Akademisyenler, sayın konuşmacılar, değerli katılımcılar, AIPPI Türkiye Ulusal Grubu (Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneğinin) düzenlediği Fikri Haklar Hukuku Semineri nin ikincisine hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunan pek çok kişinin hatırlayacağı gibi geçen sene Nisan ayında marka ve patent kurgu davalar ve bunların ışığında yapılan Fikri Mülkiyet kapsamında Delillerin Toplanması, Tazminat/Zararlar, Cezai Tedbirler, İhtiyati Tedbirler konularında zengin bir içerik katılımcılarla paylaşılmış ve canlı verimli bir ortamda bakış açıları, akademik çalışmalar, uygulamaya yönelik öneriler ele alınabilmişti. Fikri Mülkiyet alanında Türkiye de ve uluslararası anlamda farklı ve olmazsa olmaz katmanları temsil eden hakim, savcı, akademisyen, avukat, patent ve marka vekilleri ve sanayiyi temsil eden paydaşların katılımı ve sunumları sonraki günlerde hem bu camiada hem de AIPPI Uluslar arası Büro mensupları ve komitelerinde yankı buldu, sürekliliği talep edildi. Hatta bu seminerin kurgu dava formatı AIPPI Çin Grubunun 2012 Mart ayında düzenlediği Asya/Çin seminerinde örnek alındı Nisan ayından bugüne neler oldu? Derneğimize üye sayısı 125 i aştı. Uluslararası AIPPI etkinlikleri, komite katılımları ve Konu Sorularının yıllık olarak hazırlanmasını bir kenara bırakıp özellikle bu alanda kanun tasarıları başta olmak üzere pek çok değişikliği getirmek ve gelişmelere ve ihtiyaçlara adapte olmak durumunda olan ülkemiz nezdindeki faaliyetlere odaklanacak olursak: kurulan daimi ve konu bazlı komiteler aracılığı ile Marka Tebliğinde 35. Sınıfa ilişkin yapılan değişikliklerle ilgili ilk geniş masa başı toplantısının gerkçekleştirilmesi ve önerilerin TPE yetkililerinin de katıldığı bir toplantıyla paylaşılması, LES Turkiye ile ortaklaşa gerçekleştirilen webinar, üniversitelerde derneğimizi temsilen yapılan sunumlar, Patent İnceleme Prosedürü Klavuzu konusunda TPE ile ortaklaşa bir çalışmanın yapılması, Londra Anlaşması, Vekillik Meslek Yasası, Fikri Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı ile ilgili görüş verilmesi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tasarısına görüş vermek üzere yapılan çalışmalar oluşturdu. Öte yandan en büyük hedeflerimizden biri bu sene de uluslararası nitelikli gerek içerik, gerek ilgi ve paylaşım açısından geçen sene yarattığımız çıtayı yükseltebilecek bir seminer düzenlemekti. Şubat ayında başlattığımız çalışmalar neticesinde, iki gün boyunca, burada Türk ve Uluslar Arası Bakış Açısıyla İnternette Fikri Hak İhlalleri/Uyuşmazlıkları - Gümrüklerde Koruma Tedbirleri konularında birikimlerini, bakış açılarını, önerilerini, eleştirilerini bizlerle paylaşacak moderatörler, konuşmacılar bizlerle birlikte olacaklar. Patent Kurgu Davasında eldeki verinin nasıl işlendiğini tarafların bakış açılarıyla göreceğiz, burada dinleyiciler, dinleyici olmanın ötesine geçebileceği bir ortam içinde bulacaklar kendilerini. Bu seneki formata getirdiğimiz farklı yenilik de ikinci gün deneyimleyeceğimiz - Alan Adı Uyuşmazlığında WIPO Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi ne (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) tanık olacağız Derneğimiz 5. yılında, fikri mülkiyet alanında akademik çalışmaların toplandığı dağıtıldığı, hem yasa koyucuya getirebilecek önerilerin, hem uygulamaya yönelik eleştiri ve çözüm arayışlarının şeffaf ve çok yönlü olarak tartışılabildiği bir platform bir forum olma gücünü özveriyle çalışan, zamanını ayıran, aktif katılımını esirgemeyen üyelerimizden aldığına şüphe yok. Bu enerjinin yurtdışından katılımda bulunarak bizi onurlandıran konusunda uzman tüm konuşmacılarımıza ve Bulgaristan, Almanya, İsveç, Hong Kong, İsviçre, Avusturya, İtalya, Fransa. Hollandadan gelen konuşmacı ve dinleyicilere de yansıdığına, seminerimizin uluslararası özelliğini pekiştirdiğine ve başka coğrafyaları da besleyen bir özellik kazandırdığına inanıyorum. Başta derneğimizin Organizasyon Komitesi mensupları olmak iki günlük programı kağıt üzerinde alınmış bir karardan bugüne getiren, manevi ve maddi katkılarını esirgemeyen kurum ve kuruluşlara, destekçilerimize, emeği geçen ve seminer boyunca önemli bir ivme getireceğine inandığımız tüm konuşmacılarımıza, moderatörlerimize, farazi davalarda rol alan tüm oyunculara şimdiden teşekkür ediyor bilgilendiğimiz, sorularımızın cevaplandığı ve yeni sorular üretebildiğimiz bir seminer olmasını diliyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye TPE Temscilcisi Markalar Dairesi Bşk. Sn. Dr. Elif Betül Akın ı davet ediyorum. 2

3 Dr. Elif Betül AKIN Director of Trademarks Department Turkish Patent Institute Opening Speech Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneğinin Sayın Başkanı, Değerli Katılımcılar, AIPPI Türkiye tarafından organize edilen Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla İnternette Fikri Hak İhlalleri, Gümrüklerde Koruma Tedbirleri, Patent Farazi Davası ve Alan Adı Uyuşmazlığında Farazi Tahkim konulu seminer vesilesiyle aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Enstitü Başkanımız EPO İdari Konsey Toplantısına katılması nedeniyle programında meydana gelen zorunlu değişiklikten dolayı bu seminere katılamadılar. Ben sizlere Başkanımızın selamlarını ve başarı dileklerini iletmek istiyorum. Değerli Katılımcılar, Dünyada ve ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında gerçekten önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu dönüşüm sürecine baktığımızda pek çok büyük işletmenin ürettiği bilgi ve teknolojiyi, fikrî sermayeye dönüştürmeye başladığını ve zaman içerisinde fikrî sermayenin fiziki varlıkların çok ötesine taşındığını görmekteyiz. Bu süreç aynı zamanda fikri ve sınaî mülkiyet haklarının, yani patentlerin, markaların, tasarımların ve telif haklarının ekonomik hayatın önemli birer unsuru haline gelmesine yol açmıştır. Bunun nedeni, içinde yaşadığımız çağın en büyük güç parametrelerinden biri olan fikri sermaye nin korunmasında en etkin yöntemin fikri mülkiyet koruması olmasıdır. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından geçtiğimiz dönemde yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Raporuna göre fikri mülkiyet ürünlerinden elde edilen royalty ve lisans gelirleri: yılında 2,8 Milyar dolar iken yılında bu gelir 27 Milyar dolara yılında ise yılda 180 milyar dolara çıkmış durumda. Bu artışlar fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili trendin ne yönde olduğu konusunda da çok önemli ipuçları veriyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde fikri mülkiyet sisteminin tüm aktörlerinin bir araya gelerek sistemin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü görmek memnuniyet verici. Türk Patent Enstitüsü olarak, son dönemde sınai mülkiyet haklarıyla ilgili ülkemizde faaliyet gösteren derneklerimizle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bildiğiniz gibi AIPPI, Patent ve Marka Vekilleri Derneği, LES Türkiye bu alanda aktif olarak faaliyet gösteren oluşumların başında geliyorlar. Biz Enstitü olarak, bu dernekleri ve faaliyetlerini son derece önemsiyoruz ve her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Değerli Katılımcılar, Türkiye de son dönemde sınai mülkiyet başvurularında ciddi hareketlilik yaşayan ülkelerin başında geliyor yılı sonu itibariyle toplam patent ve faydalı model başvuru sayısı yaklaşık 13 bin, toplam marka başvuru sayısı yaklaşık 118 bin ve toplam endüstriyel tasarım başvuru sayısı yaklaşık 36 bin olarak gerçekleşti. Bu verilerle Avrupa nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi konumundayız. Ülke olarak katma değeri yüksek marka, patent ve tasarımların sayısını artırabilirsek ve sınai mülkiyet sisteminde niceliğin yanı sıra niteliği de artıracak çalışmalara ağırlık verirsek ülkemiz sınai mülkiyet sistemi için çok daha büyük hedeflerden bahsedebileceğimizi düşünüyorum. 3

4 Değerli katılımcılar, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği 2nci Fikri Haklar Hukuk Semineri Başvuru sayılarında artışlar, hiç kuşkusuz sınai mülkiyet alandaki dava sayılarına da yansıyor. Bu durum, mahkemelerin iş yükünün artmasına ve yargılama sürecinin uzamasına neden oluyor. Bütün bu gelişmeler, sınai mülkiyetin korunması ve uygulanması sürecinde yeni yaklaşımlara ve alternatif çözümlere olan ihtiyacımızı ortaya koyuyor. Bugünkü seminerde internette fikri hak ihlalleri, gümrüklerde koruma tedbirleri, alan adı uyuşmazlıkları gibi güncel konuların yer almasının ve farazi davaların ve tahkimlerin görüşülecek olmasının tüm katılımcılar açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Seminerin kapsamı alanında deneyimli yabancı konuşmacıların, hakimlerimizin, akademisyenlerin, avukatların ve marka ve patent vekillerinin bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşmalarının son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Enstitü olarak geçtiğimiz yıl başarıyla tamamladığımız Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında birçoğunun bilgi ve deneyimlerden bizler de fazlasıyla istifade ettik. Değerli Katılımcılar, Kısaca Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz eleştirme Projesine de değinmek istiyorum. Proje kapsamında bir yıllık bir zaman dilimi içerisinde Türkiye nin farklı illerinde 100 ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik. Cumhuriyet Tarihimizde sınai mülkiyet haklarıyla ilgili en yoğun etkinlik dönemini yaşadığımızı söylersek herhalde hata etmiş olmayız. Bugünkü seminerde Eşleştirme projesi kapsamında işlediğimiz birçok konunun çeşitli seminerlerde yeniden işlendiğini görmek memnuniyet verici. Proje kapsamında gümrük memurlarına yönelik eğitimler düzenlendi, Alman Gümrük ve mahkemelerinde incelemelerde bulunuldu. Taklit Ürünlerin tehlikelerine dikkat çekmek için ilk defa Türkiye de bir kamu kurumunda sergi düzenlendi ve bu sergi basında da ayrıntılı olarak yer aldı. Böylece fikri hak ihlallerine ilişkin mesajlarımız geniş kitlelere ulaştı. Proje kapsamında ayrıca mevzuat uyum analizleri yapıldı ve buna yönelik çalışmalarımız halen devam ediyor. Diğer taraftan, taklitle mücadele konusunda ceza ve hukuk davaları alanında civil/ criminial enforcement analizler yapıldı. Bu analiz sonuçlarının diğer kamu kurumlarınca yürütülen projelere esin kaynağı olduğunu görmek memnuniyet verici. Bu projeye başlanırken, Avrupa Birliği nin son yıllardaki Türkiye İlerleme Raporlarında vurgulanan, sınai mülkiyet haklarının tescil ve uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefi ortaya konmuştu. Gelinen noktada bu hedefi ilgilendiren birkaç veriyi de sizlerle paylaşmak istiyorum: 2011 yılında Enstitümüz aleyhine açılan dava sayısı 2008 yılına göre %50 oranında azaldı Aynı şekilde Enstitüye yapılan itirazlarda %30 oranında azaldı 2008 yılından 2011 yılına gelindiğinde Enstitümüz lehine sonuçlanan dava sayısı %50 oranında arttı den bu yana ülkemizden Avrupa ya ihraç edilen taklit ürünlerde %80 azalma yaşandı. (2011 sonu itibariyle -2007) Değerli katılımcılar, Bu veriler, ülkemizde sınai mülkiyetin korunması ve uygulanması konusunda son derece olumlu gelişmeler yaşandığını gösteriyor. Öte yandan, bugünkü gerçekleştirilen seminere göstermiş olduğunuz ilgi ve katılım düzeyi beni ziyadesiyle memnun etti. Türk Patent Enstitüsü olarak bu tür etkinliklere her zaman katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben bu vesileyle semineri gerçekleştiren Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneğine ve AIPPI Türkiye nin yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Seminer kapsamında gerçekleştirilecek oturumların ve toplantıların başarılı geçmesini ve katılımcılara faydalar sağlamasını diliyorum. Seminere konuşma ve sunuşlarıyla katkı sağlayacak yerli ve yabancı uzmanlarımıza, hakimlerimize, avukatlarımıza ve vekillerimize teşekkür ediyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. 4

5 Dr.Matthias ZIGANN Court Panel Judge, Munich Regional Court Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Dr. Matthias Zigann was a member of staff at the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law at Munich where he wrote his doctoral thesis on cross-border IP litigation. He joined the judicial services of the State of Bavaria in 1999, was raised to the bench in 2003 and has been serving as a judge with the IP division of the Munich Regional Court since then. Between 2009 and 2012 Matthias had been delegated to serve as a research associate with the patent division of the Federal Court of Justice at Karlsruhe. He is regularly asked to contribute as an expert to national and international conferences, co-hosts a seminar on patent law and co-authors a handbook on patent law to be published in autumn Att.Zerrin EYMİRLİOĞLU Former Judge of Istanbul 2nd Civil Court of Intellectual and Industrial Property Rights Court Panel Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Zerrin Eymirlioğlu was graduated from Kadıköy Maarif College and Istanbul Faculty of Law. She worked as a judge for 26 years in various cities of Turkey, also at Ministry of Justice and represented the Ministry at some expert committees of Council of Europe. She had trained in Queen Mary, ETH, Magister Lvcentinvs, Politecnico di Milano and expert on intellectual and industrial property. She retired as a judge of 2nd Intellectual Property Civil Court in Istanbul and now practicing as a lawyer at Eymirlioğlu & Yigin Law Firm founded by her and other retired judge, since Helmut SONN European and Austrian Patent, Trade Mark and Design Attorney, Technical judg at the Commercial Court Vienna, SONN & PARTNER Patentanwälte, Vienna Court Panel Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute He was graduated from University of Technology, Vienna and trainee in 1964 and became an Austrian Patent Attorney in 1971; European Patent Attorney, OHIM Representative; Technical judge, Commercial Court Vienna (since 1982); Certified Court Expert ; Arbitrator at the International Arbitration Court of the Austrian Federal Economic Chamber (since 1975). Functions : Austrian Institute of IP Attorneys (Patentanwaltskammer); (vice president , board member , president of the legal committee since 2003); AIPPI (president of honour since 1997, president AIPPI Austria ); FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle); (president , president of honour since 1994); LES Austria (founding member, president , vice president ). TURKISH ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 2 ND INTELLECTUAL PROPERTY LAW SEMINAR MOCK TRIAL SCENARIO ON PATENT DISPUTE Istanbul, June 28-29, Introduction FRANZCINER Inc., represented by Attorney at Law Prof. Av. Mario FRANZOSI and Patent Attorney M.Sci.Mech.Eng. Ugur G. YALCINER, the largest artificial heart valve company in the world, is the owner of European Patent No EP B1, claiming priority of Danish first filing dated The patent has a Turkish national extension which is in-force as of the date of the present suit. FRANZCINER Inc. is the claimant in the present case, claims that the heart valves manufactured and sold by HERRVINC Inc. infringe its patent and requests compensation of its damages [Decree Law 551, Art. 136 & 138]. FRANZCINER Inc. further claims that the invention disclosed in its patent EP 410 is novel and inventive as of the date of its filing and the disclosure is sufficient for enablement. HERRVINC Inc., represented by Attorney at Law Dr. Dr. Jochen HERR and Patent Attorney M.Sci.Mech.Eng. Erkan SEVINC, another wellknown heart valve company in the world, produces heart valves in Istanbul and sells the same to selected hospitals in Turkey. HERRVINC Inc., is the defendant in the present case and denies that its heart valves are infringing for the following reasons; - its products do not fall within the scope of protection conferred by the claims of the patent, EP 410, - its products are sold only to selected hospitals in Turkey for the purpose of experimental use, which is by law [Decree Law 551, Art. 75(f)], excluded from being an infringing activity. Defendant further challenges the validity of Turkish national extension of EP B1 based on the following grounds; - Lack of novelty [Decree Law 551, Art. 7 & 129(a)] - Lack of inventive step [Decree Law 551, Art. 9 & 129(a)] - Insufficient disclosure [Decree Law 551, Art. 47 & 129(b)] 5

6 2. The Patent Under Dispute (EP 410) The patent in dispute discloses a valve prosthesis (9) for implantation in the body by use of catheter (11) which comprises a stent made from an expandable cylinder-shaped thread structure (2, 3) comprising several spaced apices (4). The elastically collapsible valve (6) is mounted on the stent as the commissural points (5) of the valve (6) is secured to the projecting apices (4). The valve prosthesis (9) can be compressed around the balloon means (13) of the balloon catheter (11) and be inserted in a channel, for instance in the aorta (10). When the valve prosthesis is placed correctly the balloon means (13) is inflated thereby expanding the stent and wedging it against the wall of aorta. The balloon means is provided with beads (14) to ensure a steady fastening of the valve prosthesis on the balloon means during insertion and expansion. The valve prosthesis (9) and the balloon catheter (11) make it possible to insert a cardiac valve prosthesis without a surgical operation comprising opening the thoracic cavity. The invention may exemplified particularly with the following figures taken from the specification. Independent Claim 1 of The Patent under Dispute (EP 410) reads as follows; 1) A valve prosthesis (9), preferably a cardiac valve prosthesis, for implantation in the body and comprising a collapsible elastical valve (6) which is mounted on an elastical stent (1) wherein the commissural points (5) of the elastical collapsible valve (6) are mounted on the cylinder surface of the elastical stent (1), characterized in that the stent is made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means (7,8,24) for folding and expanding together with the collapsible valve for implantation in the body by means of technique of catheterization. 3. Arguments of HERRVINC Inc. (the Defendant and Counter Claimant) a) Insufficient Disclosure Decree Law 551, Art. 129(b) provides that a patent may be revoked if its specification does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art. HERRVINC Inc. asserts that it took FRANZCINER Inc. and their predecessors a long time to come up with a product that could be entered in clinical trials. According to the representative of HERRVINC Inc., FRANZCINER Inc. had to keep making modifications to their product to get it up to standard implying an unacceptable degree of trial and error, albeit routine. HERRVINC Inc. further contends that the patent simply does not describe a device that is small enough to be implanted as the Claim requires and further alleges that the specification 6

7 should have described how that device was to be implanted clinically, whereas the specification is silent on the implantation. b) Novelty The defendant (counter claimant) asserts that US Patent No 3,657,744 granted to Ersek on 25 April 1972 is novelty destroying. US 744 discloses a device and method for facilitating the rapid positive fixation of implanted prosthetic members in a living body. The device comprises a tubular sleeve of deformable material to which the prosthetic member is secured and which is capable of being expanded radially into intimate engagement with surrounding tissue. The fixation device and prosthetic member, such as heart valve, vessel graft, etc., are prepared by assembly prior to surgery. The device of US 744 may be exemplified by Fig. 8 as shown below; c) Inventiveness HERRVINC Inc. asserts that it would be obvious to the skilled person who may be a team of persons each with appropriate skills in 1990 to modify the Ersek device so as to arrive at a device which would answer to the requirements of Claim 1 of the patent (EP 410) under dispute. HERRVINC Inc. further asserts that it would be obvious to the skilled person to modify the heart valve stent disclosed in US Patent No 4,922,905 granted to Strecker on 8 th May 1990 to arrive at a device as claimed in EP 410 under dispute. US 905 granted to Strecker discloses a stent as shown below; d) Denial of Infringement HERRVINC Inc. claims that its product is bulbous at its end remote from its valve rather than having a stent with generally cylindrical shape i.e. with a substantially constant diameter. The product further lacks the feature of made from a radially collapsible and reexpandable cylindrical support means. Therefore, HERRVINC Inc. claims that its products do not fall within the scope of protection of the claims of EP 410. HERRVINC Inc. asserted that it does not supply its product to all comers, but only to selected hospital sites in Turkey. This is part of a formidable clinical programme, an important feature of which is that cardiologists are carefully trained in the use of the product, and then train others a sort of pyramid apprenticeship scheme. 7

8 4. Arguments of FRANZCINER Inc. (the Claimant and Counter Defendant) a) Against the nullity request FRANZCINER Inc. asserts that in 1990 (effective date of the patent) it was possible to replace a defective heart valve but it required major chest surgery. The patient s chest was opened, the defective valve was excised, and an artificial valve was sewn in its place. Amongst other things, it required a general anaesthetic and the use of a heart-lung machine. According to FRANZCINER Inc., US 744 proposes a stent, with valve attached, for the purpose of implantation in a patient who is undergoing conventional open chest surgery. However, this is not the case for the invention as disclosed in EP 410 since it eliminates the need for an open chest surgery. Hence, in response to the novelty and inventiveness attacks based on US 744 and US 905, FRANZCINER Inc. further mentioned that there is no suggestion in prior art that its device should be implanted by a technique of catheterisation. Claim 1 is novel and inventive over the prior art. b) Infringement alleges FRANZCINER Inc. further asserts that the stent and the valve according to the patent EP 410, would deform when loaded and recover when the load is removed e.g. according to the contractions of the heart. Since the stent and the valve of HERRVINC Inc. is cylindrical in shape, it is available for deformation when loaded and for recovering when the load is removed. The product of HERRVINC Inc. is as shown below; According to FRANZCINER Inc. the product of HERRVINC Inc. is made from a radially collapsible and re-expandable cylindrical support means as claimed in Claim 1 of EP 410. According to a counter argument filed by HERRVINC Inc. its stent is not made from a cylindrical support means, nor are the commissural points of its valve mounted on the cylinder surface thereof. FRANZCINER Inc. asserts that even if HERRVINC Inc. does not supply their product gratis; they invoice a very substantial amount for each unit. They do research because they hope to make money one day. However, it cannot be denied that an immediate and present purpose of HERRVINC Inc. is to generate revenue. Therefore, the activity of HERRVINC Inc. cannot be considered as experimental use. 8

9 Dr.Matthias ZIGANN Court Panel Judge, Munich Regional Court Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Dr. Matthias Zigann was a member of staff at the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law at Munich where he wrote his doctoral thesis on cross-border IP litigation. He joined the judicial services of the State of Bavaria in 1999, was raised to the bench in 2003 and has been serving as a judge with the IP division of the Munich Regional Court since then. Between 2009 and 2012 Matthias had been delegated to serve as a research associate with the patent division of the Federal Court of Justice at Karlsruhe. He is regularly asked to contribute as an expert to national and international conferences, co-hosts a seminar on patent law and co-authors a handbook on patent law to be published in autumn Att.Zerrin EYMİRLİOĞLU Former Judge of Istanbul 2nd Civil Court of Intellectual and Industrial Property Rights Court Panel Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute Zerrin Eymirlioğlu was graduated from Kadıköy Maarif College and Istanbul Faculty of Law. She worked as a judge for 26 years in various cities of Turkey, also at Ministry of Justice and represented the Ministry at some expert committees of Council of Europe. She had trained in Queen Mary, ETH, Magister Lvcentinvs, Politecnico di Milano and expert on intellectual and industrial property. She retired as a judge of 2nd Intellectual Property Civil Court in Istanbul and now practicing as a lawyer at Eymirlioğlu & Yigin Law Firm founded by her and other retired judge, since Helmut SONN European and Austrian Patent, Trade Mark and Design Attorney, Technical judg at the Commercial Court Vienna, SONN & PARTNER Patentanwälte, Vienna Court Panel Patent Mock Trial: Heart Valve Stent Patent Dispute He was graduated from University of Technology, Vienna and trainee in 1964 and became an Austrian Patent Attorney in 1971; European Patent Attorney, OHIM Representative; Technical judge, Commercial Court Vienna (since 1982); Certified Court Expert ; Arbitrator at the International Arbitration Court of the Austrian Federal Economic Chamber (since 1975). Functions : Austrian Institute of IP Attorneys (Patentanwaltskammer); (vice president , board member , president of the legal committee since 2003); AIPPI (president of honour since 1997, president AIPPI Austria ); FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle); (president , president of honour since 1994); LES Austria (founding member, president , vice president ). TÜRKİYE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 2. SEMİNERİ PATENT İHTİLAFINDA FARAZİ DAVA SENARYOSU İstanbul, Haziran Giriş Avukat Prof. Av. Mario FRANZOSI ile Patent vekili M. Sci. Mak. Müh. Uğur G. YALÇINER tarafından temsil edilen ve dünyanın en büyük suni kalp kapakçığı şirketi olan FRANZCINER Inc., EP B1 No lu Avrupa Patentinin sahibi olup, tarihli ilk Danimarka başvurusu için rüçhan talep etmektedir. Patentin, işbu dava tarihinde yürürlükte olan Türkiye uzantılı bir tescili mevcuttur. FRANZCINER Inc. işbu davada davacı olup, HERRVINC Inc. in üretip sattığı kalp kapakçıklarının, kendisinin patentini ihlal ettiği iddiasında bulunmakta ve zararının tazminini talep etmektedir [551 No lu Kanun Hükmünde Kararname, Madde 136 & 138]. FRANZCINER Inc. ayrıca, EP 410 no lu patentinde ifşa edilen buluşun, başvuru tarihi itibariyle yeni ve yaratıcı olduğunu ve tescil için ifşaatının yeterli olduğunu iddia etmektedir. Avukat Dr. Dr. Jochen HERR ile Patent vekili M. Sci. Mak. Müh. Erkan SEVİNÇ tarafından temsil edilen ve dünyanın diğer bir ünlü kalp kapakçığı şirketi olan HERRVINC Inc. de, İstanbul da kalp kapakçıkları üretmekte ve bunları Türkiye de belli hastanelere satmaktadır. HERRVINC Inc., işbu davada davalı konumunda olup, kendi kalp kapakçıklarının herhangi bir ihlalde bulunduğunu aşağıdaki sebeplere dayanarak reddetmektedir; - ürünleri, EP 410 nolu patentin istemlerinin sağladığı koruma kapsamına girmemektedir, - ürünleri yalnızca Türkiye nin belli hastanelerine deneysel kullanım amaçlı satılıyor olduğundan, kanunen [551 Nolu Kanun Hükmünde Kararname, Madde 75(f)] herhangi bir ihlal faaliyetinde bulunmamaktadır. Savunma makamı ayrıca, aşağıdaki gerekçelerle EP B1 in Türk ulusal uzantısının geçerliğini sorgulamaktadır; - Yenilikten uzak olma [551 Nolu Kanun Hükmünde Kararname, Madde 7 & 129(a)] - Buluş yapma adımından uzak olma [551 Nolu Kanun Hükmünde Kararname, Madde 9 & 129(a)] 9

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸1. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸1. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet Protective Measures at Customs Patent Mock Trial Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

İnternet Ortamında Haksız Rekabet

İnternet Ortamında Haksız Rekabet PART Özge Bosnalı, Büşra Özçelik Unfair Competition on the Internet İnternet Ortamında Haksız Rekabet abstract New types of unfair competition have emerged as a result of the increase of competition and

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2014 Sayı: 6 TÜRKİYE

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2014 Sayı: 6 TÜRKİYE FİKRİ GÜNDEM AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2014 Sayı: 6 İÇİNDEKİLER.1 ÖNSÖZ.2 MESLEK.3.4 OYUN MARKA.5 PATENT *Ödüllü sorularımızı içermektedir..6 PUBLICATIONS Değerli Üyeler, Artık yeni adıyla anılacak olan

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI 2014-2/ YIL/3 SAYI/14 Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls Sıcak daldırma galvaniz kaplamada görünüm sorunları / Appearance

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

Incendo Online. ile POS larda. İnternetin avantajları. Ortak POS. Tasarım Farkı. dönemi başladı. POS ta. Ödeme sistemlerinde verimliliğin anahtarı

Incendo Online. ile POS larda. İnternetin avantajları. Ortak POS. Tasarım Farkı. dönemi başladı. POS ta. Ödeme sistemlerinde verimliliğin anahtarı SAYI15 Temmuz - Ağustos - Eylül 2010 ISSUE 15 July - August - September 2010 İnternetin avantajları Incendo Online ile POS larda POS ta Tasarım Farkı The design difference in POS Ödeme sistemlerinde verimliliğin

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı