Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!3,!Kasım!2014! İçerik!!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!3,!Kasım!2014! İçerik!!"

Transkript

1 ! Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!3,!Kasım!2014! İçerik!! 1. Delone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli (IS Success Model) 2. McKenny ve McFarlan Bilgi Teknolojileri Stratejik Gözeneği (McKenny and McFarlan IT Strategic Grid) 3. Ward ve Peppard Stratejik Planlama Çerçevesi (Ward and Peppard Strategic Planning Framework) 4. Hawthrone Etkisi (Hawthrone Effect) 5. Beklenti Teorisi (Expectacy Theory) 6. BT Projelerinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri 7. Sosyal Ağlarda Akan Veri Madenciliği (Streaming Data Mining on Social Networks) 8. Pareto Prensibi (Pareto Principle) 9. Değer Zincir Analizi (Value Chain Analysis) 10. Tam Süreli Eşdeğer (Full Time Equivalent)

2 YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI ANSIKLOPEDISI, CILT 1, SAYI 3, KASIM 2014 Yönetim Bilişim Sistemleri Ansiklopedisi Cilt 1, Sayı 3 Kasım 2014 İçindekiler nsiklopedisi Başlarken Bu derginin amacı, sureli olarak yönetim bilişim sistemleri (YBS) dünyasındaki akademik literatürü popüler hale getirerek okuyucularla buluşturmaktır. Derginin yayın dili Türkçe olup, dergideki yayınlar güncel akademik YBS dergilerinden ve konferanslarından derlenmektedir. Ayrıca temel kavramlara da yer verilmektedir. 1. Delone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli (IS Success Model) syf McKenny ve McFarlan Bilgi Teknolojileri Stratejik Gözeneği (McKenny and McFarlan IT Strategic Grid) syf Ward ve Peppard Stratejik Planlama Çerçevesi (Ward and Peppard Strategic Planning Framework) syf Hawthrone Etkisi (Hawthrone Effect) syf Beklenti Teorisi (Expectacy Theory) syf BT Projelerinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri syf Sosyal Ağlarda Akan Veri Madenciliği syf Pareto Prensibi syf Değer Zincir Analizi syf Tam Süreli Eşdeğer syf Derginin amacı, sürekli yapılan yayınlar ile ansiklopedik bir kaynak oluşturmanın yanında YBS alanında çalışan araştırmacılara akademik bir kaynak sunabilmektir. Derginin web sitesinde duyurulduğu üzere, akademik ansiklopedi maddesi çağrımız ve mevcut maddelerin genişletilme çağrısı bütün araştırmacılara açıktır. Şadi Evren ŞEKER

3 DeLone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli (IS Success Model) Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait Literatürde bilgi sistemlerinin (BS) başarı modeli (Information System Success Model, IS Success model) veya DeLone ve McLean BS başarı modeli (DeLone and McLean IS Success Model) olarak geçen kavramdır. Modelin amacı, BS için başarıyı etkileyen kriterleri araştırmak ve bu kriterler üzerine bir model inşa etmektir. Model ilk kez 1991 yılında William H. DeLone ve Ephraim R. McLean in bir makalesinde ele alındığı için yazarların ismi ile de anılmaktadır (DeLone ve McLean 1991). Ayrıca yine aynı yazarlar tarafından yıllar içerisinde modelin üzerinde iyileştirmeler yapılmış ve model daha başarılı hale getirilmiştir (Delone ve McLean, 2002, 2003). Modelin üzerine inşa edildiği 6 kritik kriter aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Enformasyon Kalitesi (Information Quality) Sistem Kalitesi (System Quality) Hizmet Kalitesi (Service Quality) Sistem Kullanım/Kullanma Niyeti (System use/usage Intention) Kullanıcı Tatmini (User Satisfaction) Net Sistem Faydası (Net System Benefit) Yukarıdaki kriterler farklı amaçlara yönelik olarak kullanılabilir. Örneğin bir BS nin başarılı olup olmayacağının tahmini, herhangi bir başarısızlık anındaki analiz veya BS nin analiz ve tasarım aşamalarındaki başarı kriterlerinin belirlenmesi gibi farklı kullanım alanları vardır. Genel olarak bir işletme için kilit role sahip olan BS'nin başarısının işletmenin başarısını da etkilediği söylenebilir (Seker ve diğ. 2014). Bu kriterler arasındaki ilişki aşağıdaki şekil ile de gösterilebilir: Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli): Enformasyon Kalitesi Sistem Kalitesi Hizmet Kalitesi Seker, S. E. (2014) DeLone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli, YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 3, pp. 2-6 Kullanım Niyeti Kullanıcı Tatmini Sistem Kullanım ı Net Sistem Faydası Şekil 1 de de gösterildiği üzere, BS başarı modeli 3 seviyeden oluşmaktadır. İlk seviye olan yukarıdaki şekildeki en soldaki katman, alt yapı olarak adlandırılabilecek sistemin temel kriterlerini belirlemektedir. Orta seviyede kullanıcı temelli kriterler bulunmaktadır. Son seviyede ise sistemin çıktısı olan ve sistemin kesin faydalarını belirleyen seviye bulunmaktadır. İlk seviyenin kalitesi, sistemin tasarımı ve geliştirilmesi sırasında belirlenebilirken orta seviye ve çıktı seviyesi sistemin çalışması ve yaşam döngüsü ile ilgilidir. Şekilde yine dikkat edilecek hususlardan birisi her seviyedeki her kriterin kendinden sonraki bütün kriterlere bağlı olması ve sistemin ileri yayılmacı şekildeki yapısıdır. Ancak sistem yaşamaya başladıktan sonra (yani orta seviye ve sonrasında) sistemdeki unsurların birbiri arasında geri dönüş ve geri etkileşimi mümkündür. Yukarıdaki şekil 2002 yılında yenilenmiş haliyle BS başarı modelini göstermektedir. Ayrıca 1992 yılındaki başarı modeli de aşağıdaki şekilde yeniden çizilebilir. Şekil 2 de, BS nin başarı kriterlerini belirlerken ilk şekildeki son haline göre bir seviye daha fazla modelleme yapmakta ancak sistemi kişisel ve organizasyonel etkiler olarak çıktılara bölmektedir. Yani yaklaşımın altında, organizasyon seviyesi başarıları belirleyen kişisel faydalar bulunmaktadır. Ancak daha sonraları geliştirilen ve kullanıcıları belirli bazı sistemlere oturtabilmek için geliştirilen yazılımlar göz önüne alındığında 2

4 Enformasyon Kalitesi Kullanım Bireysel Etki Organizasyonel Etki Sistem Kalitesi Kullanıcı Tatmini organizasyonel başarının tek sebebinin kişisel başarı olmadığı gerçeğine dayanarak modelde değişime gidilmiştir. Enformasyon Kalitesi (Information Quality) Enformasyon kalitesi, sistemin saklayabildiği, ulaştırabildiği veya üretebildiği enformasyonun kalitesi ile ölçülmektedir. Enformasyon kalitesi, kullanıcının sistemle olan iletişimini doğrudan etkileyen ve bu yüzden sistem üzerindeki kullanıcının tatminini ve kullanıcının sistemi kullanma eğilimini etkileyen bir kriterdir. Sistem Kalitesi (System Quality) Sistem kalitesinin ölçümü genel olarak bir sistemin taşımış olduğu kendisine ait bazı özellikler üzerinden yapılır. Örneğin kullanım kolaylığı, fonksiyonelliği, itimat edilirliği, esnekliği, taşınabilirliği gibi kriterler değerlendirmeye alınır. Ayrıca sistem kalitesini uzun vadede etkileyen en önemli özelliklerden birisi de sistemin diğer sistemlerle uyumlu çalışmasıdır (entegrasyonudur). 1 Hizmet Kalitesi (Service Quality) 1980 lerin ortasına kadar bir bilgi sisteminin kalitesi, bilgi sistemini oluşturan öğeler üzerinden kurgulanmaktaydı. (Pitt ve diğ. 1995) çalışmasında bir bilgi sistemininin kalitesini belirleyen unsurlar arasında bu sistem için sunulan hizmetlerin de önemli olduğunu ortaya koydu ve daha sonra çoğu araştırmacı bu fikri destekleyen yönde yayınlar yaptılar. Hatta orjinal haliyle DeLone ve McLean modelinin 1991 yılındaki halinde hizmet kalitesi bir boyut olarak yer almazken daha sonra 2002 yılında yayınlanan geliştirilmiş ikinci halinde hizmet kalitesi yeni bir boyut olarak eklenmiştir. Örneğin bir sistemin hizmet kalitesi belirlenirken aşağıdaki sorular sorulabilir: 1 Aktiflik: BS nin yazılım ve donanımları güncel mi? 2 İtimat: BS ye güvenilebilir mi? 3 Cevaplılık: BS çalışanları kullanıcı taleplerine zamanında ve istenen şekilde cevap veriyor mu? 4 Güvence : BS çalışanları işlerini doğru yapacak bilgiye sahipler mi? 5 Empati: BS çalışanları, kullanıcıların sistem ile ilgili kalplerindeki istekleri tam olarak karşılıyor mu? 1 Sistem Kullanım/Kullanıcı Niyetleri Bir sistemin mevcut kullanımında veya tekrar kullanmak istenmesindeki niyetlerin ne olduğu ve ne kadar güçlü olduğu sistemin başarısını belirleyen ara kriter olarak görülmüştür. Örneğin bir sistemin bağımlılık yapıcı boyutta olması veya kullanıcının sisteme girmek dahi istememesi arasında sistemin başarısı açısından çok ciddi farklar vardır. Bu isteği belirleyen faktörler daha çok yukarıda sayılan 3 alt faktör olmakla birlikte ilave olarak sistemin kullanıcı hayatında ne kadar önemli bir role sahip olduğu, ne kadar vaz geçilmez olduğu, ne kadar alterantifsiz olduğu gibi veya bir BS yi kullanıcının gönüllü veya zorunluluktan kullanıyor olması, sosyal çevresi ile BS arasındaki ilişki gibi çok sayıda farklı faktör bu aşamada etken olarak görülebilir. 5 Kullanıcı Tatmini Öncelikle kullanıcının bir sistemden beklentileri bulunmaktadır. Her kullanıcı sistemi kullanırken bazı taleplerle kullanıma başlar, ancak sistemin kullanımı süresince bu isteklerde değişmeler, ilaveler olabilir. Bir BS nin kullanıcı tatminini yükseltmesi, kullanıcıların talep ettikleri ve hatta talep etmedikleri ama talep edebilecekleri istekleri ön görerek toplamda kullanıcıya en fazla çıktıyı veren sistem olması ile yakından ilgisi bulunmaktadır. 6 Net Sistem Faydası Kısaca bir BS nin sağlamış olduğu bireysel (kullanıcı) düzeyi veya organizasyonel (işletme) düzeyi faydalardır. Elbette bir sistemin ne kadar fazla kullanılırsa o kadar fazla fayda sağlayacağı kesindir. Dolayısıyla bir sistemin kullanıcılar ve işletme için ne kadar kullanışlı, vazgeçilmez, alternatifsiz, kolay, anlaşılabilir, sistem 3

5 desteği güçlü vs. olduğu, o sistemin ne kadar fazla kullanıldığı ile ilgilidir. Diğer bir deyişle sistemin şimdiye kadar sayılan bütün özellikleri, toplamda bir net fayda belirlemekte ve bu faydanın yüksek olması BS nin başarı kriteri olarak görülmektedir. Araştırmalar sırasında farklı boyutlarda faydadan bahsedildiği söylenebilir örneğin kullanıcı grupları bazındaki fayda (Ishman, 1998) (Myers ve diğ. 1998) veya insan kaynakalarını da dahil edecek şekilde (Okur ve diğ. 2014) organizasyonlar arası ve endüstri bazındaki fayda (Clemons ve Row 1993) (Clemons 1993) veya tüketici bazındaki fayda (Chan 2000)(Hitt 1994) veya toplumsal faydadan (Seddon 1997) bahsetmek mümkündür. BS Başarı Modelinin Katkıları BS başarı modeli, literatüre kazandırıldıktan sonra çok sayıda atıf almış ve çok farklı çalışmalarda kullanılmıştır. Ancak modelin başarısı olarak görülebilecek bazı önemli hususları aşağıdaki maddeler halinde sıralamak mümkündür. 1 BS lerinin çok boyutlu be birbirine bağlı yapısı tanımlanmıştır. Ayrıca bu boyutlar arasındaki ilişkiler ve seviyeler de tanımlanmıştır. 2 Başarı kriterlerinin belirlenmesi hedef ile ilişkili olmalıdır, bu anlamda model bir başarı kriteri ortaya koymakta ve bu başarıya ulaştıran alt kriterlerin ölçülebilir ve test edilebilir yapıda olmasını önermektedir. 3 Literatürde daha sonraki çalışmalar için karşılaştırma yapılabilecek bir model ortaya koymuş ve başarı kriterlerinin test edilebilir ve ıspatlanabilir ölçülere dayanmasını sağlamıştır. 4 Başarı kriterlerinin belirlenmesi için saha çalışmalarının önünü açmış ve organizasyonel etkilere dikkat çekmiştir. 5 BS nin ölçülmesi için yeni bir boyut tanımı yapmıştır. 6 Esas itibariyle BS başarı modeli olan model, daha sonraları çok sayıda farklı alandaki başarının ölçülmesi için de kullanılmıştır. Örneğin bir elektronik ticaret sitesinin satış başarılarını belirleyen veya internet teknolojilerinin yayılma ve toplumsal etkilerini belirleyen bir model olarak kullanılabilmektedir (Arslan ve diğ. 2014). Model ile ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan birisi, modeli oluşturan seviyelerin bir süreç modeli gibi birbirini takip eden veya birbirine sebep olan kriterler olmamasıdır. Yani daha önceki seviyede bulunan bir kriterin sonraki seviyedeki kriteri arttıran veya azaltan bir etkisinden bahsetmek yerine sistemin tamamının sonuca olan etkisini model üzerinde görmek daha doğru olacaktır. Modelin Doğrulama Çalışmaları ve Literatür Taraması Model daha sonradan çok farklı çalışmalarda kullanılmış ve modelin başarısı gösterilmiştir. Örneğin (Seddon ve Kiew, 1994) modeli 104 farklı kişi üzerinde yaptıkları anket ile sistem kalitesi ile kullanıcı tatmini ve enformasyon kalitesi ile bireysel etki ve kullanıcı tatmini ile bireysel etki arasındaki ilişkileri göstermişlerdir. Farklı bir çalışmada ise (Rai ve diğ. 2002) 274 farklı kişiden topladıkları veriler üzerinden tam bir BS başarı modeli doğrulaması yapmış ve sistemin doğruluğunu göstermiştir. Bu çalışmada bazı BS başarı kriterleri arasındaki ilişkiler diğerlerine göre daha baskın çıkmıştır. Ayrıca model çok sayıda farklı çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmaları yukarıdaki 1992 yılı modelini temel alarak buradaki kriterler arasındaki konularla ilişkilerine göre aşağıdaki başlıklar altında verebiliriz. Sistem Kalitesi Kullanıcı Tatmini (Angarwal ve Prasad, 1997) Enformasyon Kalitesi Sistem Kullanımı (Clemons ve diğ. 1993) Sistem Kalitesi Sistem Kullanımı (Hitt ve Brynjolfsson 1994), (Brynjolfsson 1996) Enformasyon Kalitesi Kullanıcı Tatmini (Angarwal ve Prasad, 1997) Sistem Kullanımı Bireysel Etki (Bailey ve Pearson, 1983) (Clemons ve diğ. 1993) (D ambra ve Rice, 2001)(Doll ve Torkzadeh, 1998) (Grover ve diğ. 1996) (Guimaraes ve Igbaria, 1997) (Hitt ve Brynjolfsson, 1994) Kullanıcı Tatmini Bireysel Etki (Agarwal ve Prasad, 1997) (Clemons, 1997) (D ambra ve Rice, 2001)(Doll ve Torkzadeh, 1998) (Grover ve diğ. 1996) (Guimaraes ve Igbaria, 1997) Sistem Kullanımı Kullanıcı Tatmini (D ambra ve Rice, 2001) (Gelderman, 1998) ( Guimaraes ve Igbaria, 1997) Sistem Kullanımı Organizasyonel Etki (Etezadi-amoli ve Farhoomand 1996) Kullanıcı Tatmini Organizasyonel Etki (Gelderman 1998) (Goodhue ve Thompson, 1995) Bireysel Etki Organizasyonel Etki (Chan, 2000) (Etezadi-amoli ve Farhoomand 1996) Sistem Kalitesi Bireysel Etki (Igbaria ve Tan, 1997), (Bailey ve pearson 1983), (clemons ve row, 1993), (Etezadi-amoli ve Farhoomand 1996) Enformasyon Kalitesi Bireysel Etki (Bailey ve pearson 1983), (clemons ve row, 1993), 4

6 (Etezadi-amoli ve Farhoomand 1996) Sistem Kalitesi Organizasyonel Etki (Etezadi-amoli ve Farhoomand 1996) Enformasyon Kalitesi Organizasyonel Etki (Etezadi-amoli ve Farhoomand 1996) Kaynaklar Arslan M.L., Seker S. E., Kizil C. (2014), Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet, Emerging Markets Journal 03/2014; 3(3): DOI: /emaj Agarwal, r., and Prasad, J. (1997) The role of innovation characteristics and perceived vol- untariness in the acceptance of information technologies. Decision Sciences, 28, 3 (1997), Bailey, J.e., and pearson, S.W. (1983) Development of a tool for measuring and analyzing computer user satisfaction. Management Science, 29, 5 (1983), Brynjolfsson, e. (1996) The contribution of information technology to consumer welfare. Infor- mation Systems Research, 7, 3 (1996), Chan, y.e. (2000) IT value: The great divide between qualitative and quantitative and individual and organizational measures. Journal of Management Information Systems, 16, 4 (Spring 2000), Clemons, e.k.; Reddi, S.p.; and Row, M.c. (1993) The impact of information technology on the organization of economic activity: The move to the middle hypothesis. Journal of Manage- ment Information Systems, 10, 2 (fall 1993), clemons, e.k., and row, M.c. (1993) Limits to interfirm coordination through information technology: results of a field study in consumer goods packaging distribution. Journal of Management Information Systems, 10, 1 (Summer 1993), D ambra, J., and rice r.e. ( 2001) emerging factors in user evaluation of the World Wide Web. Information & Management, 38, 6 (2001), DeLone, W. H. and McLean, E. R. (1992). Information systems success: the quest for the dependent variable. Information systems research, 3(1), DeLone, W. H. and McLean, E. R. (2002). Information Systems Success Revisited. Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Big Island, Hawaii, DeLone, W. H. and McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. Journal of Management Information Systems, 19(4), Doll, W.J., and Torkzadeh, (1998) G. Developing a multidimensional measure of systems use in an organizational context. Information & Management, 33, 4 (1998), Etezadi-amoli, J., and Farhoomand, a.f. (1996) a structural model of end user computing sat- isfaction and user performance. Information & Management, 30, 2 (1996), Gelderman, M. (1998) The relation between user satisfaction, usage of information systems, and performance. Information & Management, 34, 1 (1998), Grover, G.; Jeong, S.r.; and Segars, a.h. Information systems effectiveness: The construct space and patterns of application. Information & Management, 31, 4 (1996), Goodhue, D.L., and Thompson, r.l. (1995) Tasktechnology fit and individual performance. MIS Quarterly, 19, 2 (1995), Guimaraes, T., and Igbaria, M. (1997) client/server system success: exploring the human side. Decision Sciences, 28, 4 (1997), Hitt, L., and Brynjolfsson, e. (1994) The three faces of IT value: Theory and evidence. In J.I. DeGross, S.L. huff, and M.c. Munro (eds.), Proceedings of the International Conference on Information Systems. atlanta, Ga: association for Information Systems, 1994, pp Igbaria, M., and Tan, M. (1997) The consequences of the information technology acceptance on subsequent individual performance. Information & Management, 32, 3 (1997), Ishman, M. (1998) Measuring information system success at the individual level in cross-cultural environments. In E.J. Garrity and G.L. Sanders (eds.), Information Systems Success Measurement. Hershey, PA : Idea Group, 1998, pp Myers, B.L.; Kappelman, L.A.; and Prybutok, V.R. (1998) A comprehensive model for assessing the quality and productivity of the information systems function: Toward a theory for information systems assessment. In E.J. Garrity and G.L. Sanders (eds.), Information Systems Success Measurement. Hershey, PA : Idea Group, 1998, pp Okur M. E, Dilbaz Z. A., Seker S.E. (2014), Human Resource Management Problems for Insurance Company Mergers: A Case Study, Journal of Advanced Management Science (JOAMS), 12/2014, Vol. 2, Is. 4, pp , DOI: /joams Pitt, L.F.; Watson, R.T.; and Kavan, C.B. (1995) Service quality: A measure of information 5

7 systems effectiveness. MIS Quarterly, 19, 2 (1995), Rai, a.; Lang, S.S.; and Welker, r.b. (2002) assessing the validity of IS success models: an empirical test and theoretical analysis. Information Systems Research, 13, 1 (2002), Seddon, p.b., and Kiew, M. (1994) -y. a partial test and development of the DeLone and McLean model of IS success. In J.I. DeGross, S.L. huff, and M.c. Munro (eds.), Proceedings of the International Conference on Information Systems. atlanta, Ga: association for Information Systems, 1994, pp Seddon, P.B. (1997) A respecification and extension of the DeLone and McLean model of IS success. Information Systems Research, 8, 3 (1997), Seker S. E., Cankir B., and Arslan M. L. (2014), Information and Communication Technology Reputation for XU030 Quote Companies, International Journal of Innovation, Management and Technology vol. 5, is. 3, pp , June, DOI: /IJIMT.2014.V

8 McFarlan ve McKenny BT Stratejik Gözeneği (McFarlan and McKenny IT Strategic Grid) Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait Literatürde McFarlan ve Kenney Grid olarak geçen ve Türkçeye McFarlan Gözeneği olarak çevrilebilecek olan yöntem, bir işletmenin bilişim teknolojileri (BT) konusunda strateji belirlemesini kolaylaştırmak amacıyla ilk defa McFarlan ve J.L. Kenney in kitabı olan Corporate information systems management: The issues facing senior executes (Kurumsal bilgi sistemleri yönetimi: kıdemli yöneticilerin yüzleştiği meseleler) (McFarlan ve J.L. Kenney 1983), ve daha sonra McFarlan tarafından kendi yazısında bahsedilen yöntemdir (McFarlan, 1984). Gözenek yöntemi BT harcamalarını 4 ana grupta toplar ve bu gruplarda yapılan harcamaların işin büyütülmesi gibi iş hedefleri mi, yoksa rekabet gibi iş geliştirmelerle mi ilgili olduğunu cevaplamaya çalışır. Yukarıdaki modelde görüldüğü üzere, gözenek yapısının dört farklı bölgesi, iki boyutlu bir uzaya yerleştirilmiştir. Bu bölgeler kısaca aşağıdaki şekilde açıklanabilir: Destek Bölgesi (Mevcutta Zayıf BS ve Gelecekte de Zayıf BS): Gelişmek için gerekli olan ancak kritik öneme sahip olmayan yatırım bölgesidir. Genellikle bireysel performans gelişim araçları için uygundur. BT/BS genellikle performansın arttırılması için yönetimsel işlemlerde kullanılır. BS nin mevcut ve gelecek iş süreçleri geliştirilmesindeki etkisi genelde düşüktür. BS yatırımlar düşük seviyededir. Planlanan BS nin Stratejik Önemi Döndürme Alanı (Turnaround) Destek Alanı (Support) Stratejik Alan (Strategic) Fabrika Alanı (Factory) Fabrika Bölgesi (Mevcutta Kuvvetli BS ve Geelcekte Zayıf BS) : Mevcut iş süreçlerinin devam ettirilmesi için gerekli olan harcamadır. Bu bölgedeki yatırımlar maliyet düşürme veya performans arttırma amaçlıdır. Mevcut işlerin işleyişi için BT/BS kritik bir role sahiptir ancak işletmenin stratejik planlaması için hayati bir rol oynamaz Yönetimsel işler ve süreç yönetimi için itimat edilir bir BS ye ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekteki BT uygulamaları mevcut iş süreçleri için kritik önem teşkil etmez. BT bütçesi her zaman berlili bir orandadır ve daha yukarı çıkamaz. Dönüş Bölgesi (Mevcutta Zayıf BS ve Gelecekte Kuvvetli BS): Stratejik önemdeki yatırımlar bölgesidir ve ileride stratejik fırsatlar doğurması beklenir. Mevcut BS nin Stratejik Önemi Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli): BT daha önemli bir hal almıştır ve işletmenin dönüşümünde veya iş süreçlerinin değiştirilmesinde kritik rol oynamaktadır Planlanan veya geliştirme aşamasında olan BT Seker, S. E. (2014) McFarlan ve McKenny Stratejik Gözeneği, YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 3, pp

9 çözümleri, işletmenin gelişimi için yaşamsal öneme sahiptir. Aynı zamanda işletmenin yeterlilikleri konusunda şüpeler devam etmektedir. Örneğin BS nin teslimi ve testleri belirsizliğini korumakta olabilir. BT yatırımları artmaktadır (genelde hızla artmaktadır) ve yönetim bunu desteklemekte ve önemsemektedir. Stratejik Bölge (Mevcutta da Gelecekte de kuvvetli BS) : Gelecekteki başarı için yapılan yatırım bölgesidir BS işletmenin kalbinde yer almaktadır ve BT üzerinde yapılan her değişimin işletmenin performansına etkisi olmaktadır. İş süreçleri tam olarak gelişmiş bilgi sistemlerine bağımlıdır. Ürünler ve hizmetler bilgisayar tabanlı olma eğilimindedir. İşletmedeki BT bütçesi dikkat çekici şekilde öneme sahiptir. McFarnal Gözeneği Örnekler Mc Farnal gözenek modelini daha iyi anlayabilmek için farklı durumlardan farklı örnekler vermek mümkündür. Aşağıda 4 farklı durumdaki işletme için örnekler listelenmiştir: Destek bölgesinde BT nin neredeyse hiç önemi yoktur. Örneğin muhasebe departmanında bir BS uygulaması kullanılmakta ancak bütün işler ayrıca bir de kağıt üzerinde yapılmaktadır. Veya işletmede hiç BS uygulaması bulunmamaktadır. Dönüş bölgesi işletmelerde mevcut BT uygulamalarının yanında gelecekte de stratejik öneme sahip bir BT politikası (veya en azından iradesi) görülmesi beklenir. Örneğin süper market piyasası tam da bu açıdan ilginç bir piyasa oluşturmaktadır. Elektronik ödeme ve POS (kredi kartı tahsilat cihazları (Point of Sale)) sistemi hemen her market için vazgeçilmez bir BS yatırımı içermektedir. Çoğu market bu sistemlere ilave olarak stok kontrolü ve hatta sadakat kartı (loyalty card) uygulamasınıda sistemlerine dahil etmekte ve bu sisetmler tarafından sunulan çok sayıdaki raporu aktif şekilde kullanmaktadır. En azından stoklarının durumunu takip etmekte ve tedarik zinciri yönetimini (SCM) bu sistem üzerine inşa etmektedir. Ancak bazı marketler bu BS yatırımlarını stratejik önemde görüp mevcut sistemleri üzerinde çlışacak yeni iş modelleri geliştirmetedir. Örneğin rakiplerinin önüne geçmek için web tabanlı uygulamalar geliştiren veya elektronik ticaret uygulamaları geliştiren marketler olduğunu ve bu işletmelerin amacının ileri dönemlerde stratejik avantaj sağlamak olduğunu ve bu açıdan ileriye yönelik olarak işletme yatırımlarını BS üzerinde şekillendirmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Fabrika bölgesi işletmeler için herhangi bir sebepten dolayı BS ye olan harcamalarını azaltan, BS yatırımlarından ileri dönemlerde çıkmayı planlayan işletmelerdir denilebilir. Örneğin başarısız BS uygulamaları sonucunda BS ye olan inancını kaybetmiş firmlar veya iflas etmekte olan firmalar bu tip BS küçültmesi kararı verebilir. Bu firmalar BS nin küçülmesini isterken aynı zamanda da bazı yönetimsel işlerin devam etmesine ihtiyaç duyarlar. Örneğin güvenlik sistemleri, sistem yedekleri, işletmelerin web siteleri veya tarafiğini takip edecek seviyede BS yatırımları, genelde işletmelerin vaz geçemediği alt sınırı belirlemektedir. İşletmenin faaliyet alanına ve içinde bulunduğu rekabet ortamına göre bu alt sınır daha aşağılarda veya daha yukarılarda olabilir. Strateki bölgedeki işletmeler, BS ile yaşayabilen ve başka türlü var olamayan yatırılmardır. Örneğin elektronik ticaret işletmelerinin çoğu bu grupta düşünülebilir (amazon, ebay veya ülkemizden gittigidiyor, yemeksepeti gibi örnekler verilebilir). Ayrıca çok sayıda pazarda da benzer BS strateji seviyesi zorunluluğu vardır. Örneğin havayolu firmalarının zaman çizelgelemeleri, online bilet satışları, check-in veya bagaj takibi gibi çok sayıda işlemi BS yardımı olmaksızın yapması artık neredeyse imkansız haldedir. Benzer durum telekom firmaları veya bankalar için de geçerlidir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus, metodun herhangi bir şekilde sektör bağımlı düşünmenin hata olacağıdır. Evet bazı sektörlerde genel olarak işletmelerin durumu hakkında yorum yapılabilir. Örneğin bir turizm acentası veya sigorta acentası için stratejik bölgede olma zorunluluğu vardır ve neredeyse bütün işlemlerini bazı BS 8

10 araçları üzerinden yürütmektedir ancak bazı sektörler için herhangi bir kesinlik ifade etmek imkansızdır. Örneğin parekende sektörü tam da böyle bir sektördür. Gözeneğin hemen her yerinde örnek parekende firmaları bulmak mümkündür. İşini tamamen elektronik ortama taşımış ve BS ile ayrılmaz bir bütün oluşturmuş parekende firmalarının yanında hiçbir elektronik araç kullanmayan ve tamamen her işi insan üzerinden yürüten firmalardan da bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla sektör bazlı olarak metodu yorumlamak bir hata olacaktır ancak bazı sektörler için genel durum değerlendirmesi yapılması da mümkündür. McFarlan Gözenek Metodunun Yorumlanması Metodun en önemli özelliği, bir bilişim sisteminin bir işletmedeki önemini anlamak için sayısal sonuçlar koyuyor olmasıdır. Ayrıca mevcut durumun anlaşılmasının yanında, işletmenin bilişim sisteminin geleceği ile ilgili planları ve ilerideki planlarında ne kadar önemsediği de metodun incelediği parametreler arasındadır. Metot esas itibariyle bir yönetime ne yapması gerektiğini söylemek için geliştirilmemiştir. Yani her işletmenin kendi stratejik öngörülerine göre hareket ettiği kendisine özgü karakteristik bazı kararları olabilir ve bu seviyede doğrunun ne olduğunu söylemek ve hatta tek bir doğru olduğunu söylemek bile oldukça güçtür. Metodun esas amacı, yönetimlerin BS ile ilgili kararlarını veya işletmenin mevcut durumunu analiz etmeleri için bir araç sunmaktır. Bu sayede en azından işletmenin BS ile ilgili durumunun farkında olmak, alternatiflerin ve tehditlerin farkına varmak mümkün olabilecektir. Gözenek Üzerindeki İşletme Bir işletmenin gözenek üzerindeki konumu berlirlenirken üç ana unsura dikkat edilmesi gerekir. Birincisi yönetim yetenekleri ile BT nin performansları arasında bir denge incelenmelidir. Yani yüksek performanslı bir BT nin yanlış veya kısıtlı yönetilmesi işletmeler için tehdit oluşturduğu gibi, yüksek istekleri olan bir yönetimin yetersiz performansa sahip bir BT ile çalışması da işletme için risk oluşturmaktadır. Genelde bir işletmedeki BT stratejileri bu iki uç nokta arasında yer almaktadır ve bir işletmenin gözenek üzerindeki konumuna karar verilirken bu boyut göz önünde tutulmalıdır. İkincisi yönetim kararlarının, özellikle de stratejik seviyedeki kararların BT ye göre ne durumda olduğuna bakılabilir. Örneğin maliyet düşürme, kalite artışı veya yeni iş süreçlerinin geliştirilmesi gibi stratejik kararların BT için yansımaları ve aradaki uyum dikkate alınabilir. Son olarak işletmenin çevresindeki rekabetçi ortamda neler olduğuna bakılabilir. Örneğin rakiplerin bilgi sistemi yatırımı veya rakiplerin gözenek üzerindeki durumu genelde işletmelerin konumunun belirlenmesinde etkili bir yöntemdir. McFarlan tarafından bir işletmenin gözenek üzerindeki konumunu belirlemeye yardımcı olacak 6 soru sorulmuştur. Aşağıdaki her madde için BS nin bir araç olarak kullanılıp kullanılmayacağı işletme tarafından sorgulanmalıdır: BS yatırımı, mevcut ve olası rakipler için oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte midir? BS yatırımı, olası rakipler için pazara giriş engeli oluşturacak nitelikte midir? BS yatırımı, müşteri sadakatini arttıracak veya bağımlılık oluşturacak nitelikte midir? BS yatırımı, rekabeti fiyat rekabetinden ürün farklılaşmasına çevirecek nitelikte midir? BS yatırımı, tedarikçilerle daha yakın ilişki sağlayacak nitelikte midir? BS yatırımı, pazarlanabilir yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulmasına doğrudan katkı sağlar mı? Yukarıdaki sorulardan ilk 6 tanesi, rekabetçi ortamdaki rekabet dinamiklerini etkileyecek niteliktedir ve Porter ın 5 gücüne paralel yapıda düşünülebilir. Bununla birlikte son soru olan altıncı soru tek başına stratejik bir avantaj sağlamak için işletmenin tek başına bir dönüşüm aşamasına girmesini ve ileri dönemde BS yatırımlarını arttırmasını gerektirecek yapıdadır. Bu son sorunun amacı, BS yatırımı ile BS yatırımının kendisini bir ürün veya hizmet olarak pazara çıkarmanın mümkün olup olmadığını sorgulamaktadır. Örneğin cep telefonu satıcılarını düşünelim. Bir cep telefonu satıcısı, kuracak olduğu BS ile yukarıdaki 6 aşamada nasıl avantaj sağlayabilir anlamaya çalışalım. Birincisi mevcut rakiplere göre avantaj sağlamak için BS kullanılması ve örneğin elektronik satış, uzaktan satış gibi modellerin eklenmesi mümkün olacaktır. Bu eklentiler pazarın kurallarını değiştirecektir. İkincisi müşteri indirimleri, ve daha çok olası müşteri ve yüksek satışlardan doğan ölçek ekonomisi yeni müşterilerin pazara girmesini 9

11 zorlaştıracaktır. Üçüncüsü web sitesi üyelikleri, banka kredisi imkanları veya farklı paketler ile müşteri sadakati arttırılacaktır. Dördüncüsü toplanan müşteri verileri üzerinde yapılan analizlerle farklı profillerdeki müşterilere farklı pazarlama ve kampanyalarla ulaşılması mümkün olacak ve fiyat farklılaşması sağlayacaktır. Beşincisi ulaşılan yüksek satış miktarları ve yine online olarak ulaşılan tedarik zinciri, tedarikçiler ile daha yakın ilişki kurulması ve tedarikçileri için stratejik önemde bir müşteriye dövüşülmesini sağlayacaktır. Yukarıdakilerin hepsine ilave olarak en önemlisi yeni hizmet ve ürünlerin piyasaya çıkması sağlanabilir. Örneğin toplanan müşteri bilgilerinin farklı bir firmaya satılması, harcama alışkanlıklarının paylaşılması gibi daha önce hiçbir şekilde mümkün olmayan işlemler yapılabilir (kişisel mahremiyet kaygıları bir kenara bırakılarak konunun anlaşılması için verilmiş örnektir) Kaynaklar McFarlan and J.L.Kenney (1983), Corporate information systems management: The issues facing senior executives, Dow Jones Irwin, 1983 McFarlan (1984), Information technology changes the way you compete, Harvard Business Review, May-June

12 Ward ve Peppard Stratejik Planlama Çerçevesi (Ward and Peppard Strategic Planning Frame) Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait Yöntem, bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri temelli stratejilerin belirlenmesinde kullanılan ve daha çok McFarlan ve McKenney in geliştirmiş olduğu BT Stratejik gözeneğine benzeyen bir yöntemdir. Yöntem ilk olarak 2002 yılında yayınlanmıştır (Ward, Peppard 2002). Gözenek modeli aşağıdaki şekilde modellenebilir. stratejik yakınlıklarını analiz edebilmeleri ve buna göre geleceğe yönelik planlama yapabilmeleridir. Model ayrıca genişletilerek bir stratejik planlama çerçevesi (strategic planning framework) de sunulmuştur. Bu çerçeve girdiler ve çıktılar şeklinde bir kara kutu yaklaşımı ile sunulabilir. Girdiler: BS/BT Planlarının gelecek iş hedeflerine potansiyel katkısı Yüksek Potansiyel Döndürme Alanı (High Potential Turnaround): Hedef: Genelde kesin Yaklaşım: rekabetçi proaktif odaklı Destek Alanı (Support) Hedef: Maliyetlerin Düşürlmesi Yaklaşım: Verimlilik odaklı, reaktif Stratejik Alan (Strategic) Hedef: Rekabet Avantajı Yaklaşım: Rekabetçi verimlilik odaklı Fabrika Alanı (Factory) Hedef: Performans Arttırılması Yaklaşım: Teknoloji ve verimlilik odaklı reaktif İç iş ortamı : Mevcut iş stratejisi, hedefleri, kaynakları, süreçleri, kültür ve değerlerine göre şekillenmiş ortamdır. Dış iş ortamı: İşletmenin faaliyet gösterdiği ekonomik, endüstriyel, rekabetçi iklimdeki ortamdır. İç BT ortamı: İşletmenin mevcut BT perspektifini yansıtır ve işletmenin olgunluğuna göre işletmenin hedefleri ile BT arasındaki ilişki, yeterlilikler, kaynaklar ve teknolojik altyapısını yansıtır. Dış BT ortamı: İşletmenin faaliyet gösterdiği dış ortamdaki BT ile ilgili teknolojik eğilimler, fırsatlar, diğerleri tarafından, özellikle de işletme ile doğrudan ilişkide olan rakipler, müşteriler ve tedarikçiler tarafından üretilen BT çözümlerini ifade eder. Çıktılar: İşletmelerin iş süreçlerinde BS/BT bağlılık derecesi Model yapısı itibariyle McFarlan gözeneğine çok benzemektedir ancak boyutlar biraz farklı olarak ele alınmıştır. Modelin kullanım amacı, işletmelerin iki boyutta kendilerini ölçerek koyacakları konuma göre BS ile olan Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli): Seker, S. E. (2014) Ward ve Peppard BT Stratejik Planlama, YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 3, pp BT yönetim stratejileri: işletmenin genel olarak çıktılarını belirleyen stratejik elemanlardır ve gerekli olan noktalarda doğru politikların kararlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. İş BT Stratejileri: Her birimin kendisi için IT hedeflerini nasıl koyacağı ve uygulayacağını belirler. Uygulama Portolyoları: iş modeli ve iş birimi arasında kurulan ve her iş hedefinin nasıl uygulanacağını ve geliştirileceğin anlatan portfolyolardır. Bir iş biriminin bilgi mimarinisi veya gelecekte kullanmayı planladığı BT altyapsını veya ihtiyaç 11

13 Yaklaşımlar: duyduğu kaynakları belirtir. Herhangi bir stratejik süreçte belirli yaklaşımların belirlenmesi gereklidir. Ward ve Peppard bu yaklaşım karakteristiklerini aşağıdaki şekilde özetlemiştir: Esnek, modüler ve iş sonuçlarını erken veya paralel süreçlerden elde edebilen yaklaşım Sonuç odaklı yaklaşım Açık ve belirgin kontrol noktaları Sürecin etkileşimli ve dairesel doğasının farkındalık Sürecin insan yönünün öneminin farkındalık Basit diyagram araçları Yukarıdaki bu çerçeveinin tam görüntüsü aşağıdaki şekilde sunulabilir. Kaynaklar Ward, J. Peppard J. (2002) Strategic Planning for Information Systems, Wiley, ISBN: , 2002 Dış İş Çevresi Dış BT/BS Çevresi İç İş Çevresi İç BT/BS Çevresi BS/BT Strateji Süreci İş BS Stratejileri BS/BT Yönetim Stratejileri BT Stratejisi Gelecek Uygulama Portföyü Mevcut Uygulama Portföyü 12

14 Hawthrone Etkisi (Hawthrone Effect) Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait Literatürde etkinin ilk defa bulunduğu Amerikanın Chicago eyaleindeki Hawthrone Elektrik fabrikalarına atıfla Hawthrone etkisi veya sadece gözlemci etkisi (observer effect) olarak geçen yönteme göre, çalışanların kendilerini izleniyor hissetikleri ortamda daha verimli çalışmaktadır hipotezi yatar (McCarney ve diğ. 2007)(Fox ve diğ. 2008). Etkinin literatüre kazandırılması 1950 yılındaki Herny A. Landsberger in 1924 ve 1932 yılları arasındaki Hawthrone Elektrik fabrikaları üzerine yaptığı çalışmaları yorumlaması ile olmuştur. Hawthrone fabrikasında çalışanların verimleri üzerinde yapılan bir deneyde, aydınlatmaların çalışanlar üzerindeki etkisi ölçülmek istenmiş bunun için çalışanların bir kısmının nispeten daha aydınlık ortamda çalışması için normal aydınlatma yerine daha fazla ışık veren aydınlatma sistemine geçilmiştir. Bir kısmının ise nispeten daha az aydınlık ortamda çalışmasını sürdürmesi istenmiştir. Çalışma sonunda aydınlatma sisetmi değiştirlen çalışanların kendilerine ilgi gösterildiği düşüncesi ile motivasyonlarında artma olduğu ve üretkenliklerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu gözlemin ardından ışık yoğunluğu ile üretkenlik arasında ilişki kurularak çok sayıdaki endüstriyel psikoloji çalışmasına temel teşkil eden aydınlanma çalışmaları (illumination studies) temellendirilmiş ve literatüre kazandırılmıştır (Olson ve diğ. 2004). Aydınlanma çalışmaları hawthrone etkisinin temelini oluşturmaktadır ancak Hawthrone etkisi aydınlanmanın ötesinde çalışanların motivasyonunda gösterilen ilginin önemini vurgular. Bu iddiayı örneğin çalışma ortamının temiz tutulması için gösterilen gayret, çalışanların yollarındaki engellerin kaldırılması ve hatta çalışanların rahat hareket etmeleri için makine parkının yeniden düzenlenmesi gibi motivasyon arttırıcı farklı parametreler ile destekler. Hawthrone etkisinin altında yatan motivasyon arttırıcı etkinin gözlemleniyor olma bilinci olduğu söylenebilir ancak buradaki gözlem, olumlu duygularla yapılan gözlem anlamındadır. Yani çalışanların kendilerini düşünen ve kendileri ile ilgilenen birisi olduğuna inancıdır. Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli): Seker, S. E. (2014) Hawthrone Etkisi, YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 3, pp Özellikle o dönemdeki çalışma ortamları düşünüldüğünde Weberyen bürokrasinin (Seker, 2014) hakim olduğu ve çalışanların sadece almış oldukları direktiflere ne kadar uyduğuna göre sınıflandırıldığı ve hiçbir inisiyatif almalarına izin verilmeyen robotlar olarak görüldüğünü unutmamak gerekir. İşte Hawthrone etkisine göre bir çalışanın, kendisinin düşünüldüğünü hissetmesi, farkında olmadan dahi olsa üretkenliğine yansımaktadır (Parsons, 1974). Hawthrone etkisinin günümüzde de önemli bir yeri olduğu ve büyük ölçüde değişmekle birlikte endüstriyel psikolojide yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz (Kohli ve diğ. 2009)(Cocco, 2009)(Leonard 2008). Röle Montaj Deneyi Deney 1927 ve 1932 yılları arasında o dönemdeki telefon rolelerini monte eden kadın fabrika çalışanları üzerinde yapılmıştır ve literatürde röle montaj deneyi (relay assembly experiment) olarak geçer. Bir hat üzerinde montaj yapan kadınların, hatta bıraktıkları röle sayısını çıktı olarak kabul eden deneyde öncelikle mevcut üretim kapasitesinin ölçülmesi için deney ile ilgili haber verilmeksizin 2 hafta boyunca ölçüm yapılmıştır. Ardından kadınlar bir deney odasına alınıp başlarında bir amir bulunduğu halde kadın işçilere fikirleri sorulmuş ve vermiş oldukları fikirler amirleri tarafından kendileri ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerden toplanan bazı fikirler üzerinden 5 yıl süren bir deney yürütülmüş ve araştırmacılar aşağıdaki fikirlerin üretime etkisini araştırmıştır: İki adet 5er dakikalık ara verilmesinin üretime etkisi ile iki adet 10 ar dakika ara verilmesinin etkisi arasındaki fark (isteklerine bağlı olmadan). Bu deneyde üretimin arttığı görülmüş ancak ara sayısı 6 veya daha fazlaya çıkarıldığında çalışanların rahatsız olmaya başladığı ve üretimlerinin azalmaya başladığı görülmüştür. Aralarda yiyecek servisinin olması Günlük mesainin 30 dakika kısaltılması toplam üretimi arttırmıştır. Günlük mesainin daha da kısaltılması saatlik üretimi arttırmakta olup toplam üretimi azaltmaktadır. 13

15 Ayrıca önemli bir gözlem, herhangi bir parametrenin değiştiriliyor olmasının üretimi arttırdığıdır. Hatta parametre eski değerine getirildiğinde bile bir süre boyunca eskisinden daha iyi üretim olduğu gözlemlenmiştir. Bunun açıklaması olarak insan tabiatının yeni şeylere uyum sağlamak için daha fazla gayret etmesi olarak açıklanabilir. Ancak deneyin sonunda deneyin her durum için çalışanların gözlemlendikleri hissine sahip olmalarının çalışanlar üzerinde önemli bir performans artışı olduğu kabul edilmiştir. Telefon Santral Deneyi Bu ikinci deney ise öncelikle çalışanların aldıkları maaşların performanslarına etkisini ölçmek için başlatılmıştır. Maddi imkanların arttırılmasının sonuca etkisi olmadığı gözlemlendikten sonra bu defa çalışanların işte atılmasının veya işten atılma korkusunun nasıl bir etki oluşturduğu ölçülmüştür. Yapılan deneyde tamamı erkeklerden oluşan 14 kişilik bir telefon santrali çalışanı grubunda bir kişinin işten atılamsının grup üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Deneyde çalışanların klikler (cliques) şeklinde kendi aralarında sıkı bağlantıları olan ve görünmeyen gruplar oluşturduğu ve grupların patronları tarafından sorguya çekildiğinde aynı cevapları verdiği hatta cevapların yanlış bile olsa aynı olduğu görülmüştür. Bu deneyin sonucunda çalışanların maaş artışı gibi motivasyon parametrelerinden çok daha fazlasıyla sosyal çevrelerinden etkilendiği anlaşılmıştır. Hawthrone Etkisi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim sistemleri (BS) yapısı itibariyle çalışanların gözlemlendiği ve performans değerlendirmelerinin çok kolay bir şekilde raporlandığı ortamlar sunmaktadır. Hawthrone etkisi ise yapılan gözlemlerin olumlu yönde çalışan performansını ortaya koyması açısından önemlidir. Bu iki yaklaşımı birleştiren (Lied TR ve Kazandjian VA 1998) gibi araştırmacılar BS'lerinin çalışan performansı üzerinde arttırıcı yönde kullanılabilmesi için Hathrone Stratejisi ismi verdikleri bir yöntem geliştirmiş ve çalışanların dış etkilerinin gözlemlendiği ve iç adanmışlıklarının arttırıldığı bir yapı kurmaya çalışmışlardır. Yine YBS açısından toplantı yönetimi ve birlikte çalışmanın motivasyonu arttırıcı özelliği ile Hawthrone etkisinin birlikte kullanıldığı ve bu yaklaşımın grup katılım yazılımlarına (collaboration software) uygulandığı bazı uygulamalar da çalışılmıştır. Hatta Hawthrone etkisini doğrudan elektronik toplantı yazılımları üzerinde test eden çalışmalar olmuştur (Dennis 1988). Kaynaklar Cocco G (2009). "Erectile dysfunction after therapy with metoprolol: the hawthorne effect".cardiology 112 (3): doi: / PMID Dennis, A. R. Joey F. George, Len M. Jessup, Jay F. Nunamaker, Jr. and Douglas R. Vogel (1988) Information Technology to Support Electronic Meetings MIS Quarterly, Vol. 12, No. 4 (Dec., 1988), pp Fox NS, Brennan JS, Chasen ST (2008). "Clinical estimation of fetal weight and the Hawthorne effect". Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 141 (2): doi: /j.ejogrb PMID Kohli E, Ptak J, Smith R, Taylor E, Talbot EA, Kirkland KB (2009). "Variability in the Hawthorne effect with regard to hand hygiene performance in high- and lowperforming inpatient care units". Infect Control Hosp Epidemiol 30 (3): doi: / pmid Leonard KL (2008). "Is patient satisfaction sensitive to changes in the quality of care? An exploitation of the Hawthorne effect". J Health Econ 27 (2): doi: /j.jhealeco PMID Lied TR, Kazandjian VA (1998) A Hawthorne strategy: implications for performance measurement and improvement. Association of Maryland Hospitals and Health Systems, Lutherville, MD , USA. Clinical Performance and Quality Health Care [1998, 6(4): ] McCarney R, Warner J, Iliffe S, van Haselen R, Griffin M, Fisher P (2007). "The Hawthorne Effect: a randomised, controlled trial". BMC Med Res Methodol 7: 30.doi: / PMC PMID Olson, R. Jessica Verley, Lindsey Santos, and Coresta Salas (2004) Volume 41, What We Teach Students About the Hawthorne Studies, Santa Clara University 2004 Parsons, H. M. (1974). "What happened at Hawthorne?: New evidence suggests the Hawthorne effect resulted from operant reinforcement contingencies". Science 183(4128): doi: /science PMID Seker, S. E. 2014, Max Weber ve Bürokrasi, YBS Ansiklopedi, Cilt 1, Sayı 1, pp

16 Beklenti Teorisi (Expectacy Theory) Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait Tek cümle ile, Bir bireyin davranışlarını belirleyen motivasyonun, bu davranış sonucundaki beklentiler olduğunu iddia eden teoridir. Daha genel anlamda, bireyin bir beklenti ile ilgili oluşan çekicilikten dolayı motivasyona sahip olduğu ve bu motivasyonun bireyin seçimleri, davranışları, kararları gibi bir dizi davranışsal faaliyetini belirlediğini iddia etmektedir. Ancak teorinin özünde, bilişsel bir süreç (cognitive process) yer almaktadır ve bu sürece göre bireyin farklı motivasyon elemanları arasında nasıl seçim yaptığı çalışılmıştır. Bu anlamda bakıldığında sürecin sonundaki çıktıların tek başına karar verme ve davranışları etkileyen faktör olduğu söylenemez (Oliver, 1974). Enformasyon Kalitesi Sistem Kalitesi Hizmet Kalitesi Net Sistem Faydası Teori aslı itibariyle örgütsel davranış (organizational behaviour) başlığı altında incelenmektedir ve bir motivasyon teorisi olarak görülmektedir. Teori ilk olarak Yale Üniversitesi, School of Management dan Victor Vroom tarafından literatüre kazandırılmıştır ve konu hakkındaki ilk tanım aşağıdaki şekilde tercüme edilebilir (Montana, 2008): Bu teori, organizasyonların ihtiyaçlarını açıklamak için ödül ile performans arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır ve ödüllerin muhatapları tarafından ne kadar istendiği ile doğru orantılı olarak ödüllerin etkisini belirlemektedir. Yine çalışmasında (Vroom, 1964) motivasyonu tanmlarken, motivasyonun bireyler tarafından gönüllü olarak alternatif eylemler arasından seçim yapma süreci olduğunu söylemektedir. Bu seçim sürecinde bireyler, arzu ettikleri sonuçlara ulaşabilmek için alternatif eylemler arasından beklenen neticelerine dayanarak seçim yapmaktadır. Vroom motivasyonu aşağıdaki şekilde üç faktörün bir ürünü (bağdeğeri, valance) olarak görmektedir. Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli): Seker, S. E. (2014) Beklenti Teorisi, YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 3, pp Yukarıdaki bu model aşağıdaki şekilde genişletilebilir (Shuba, 2000). Beklenti : Emek > Performans,kısaca E->P Araççılık: Performans > Çıktı, kısaca P->Ç Bağdeğer : Bağdeğer (Çıktı ), kısaca B(Çıktı) Buna göre beklenti için kişinin harcayacağı emek karşılığında alacağı performanstır denilebilir. Bu tabiki henüz yaşanmamış ve kişinin gelecekle ilgili kurgusu üzerinden oluşturduğu bir değerdir. Kişi geçmiş tecrübelerine dayanarak kişinin elde etmeyi beklediği performans ve bunun için harcamayı tahmin ettiği emeği hesapladığını söyleyebiliriz. Tam da bu noktada kişinin beklentisi ile iligili 3 farklı parametre devreye girer: Bireysel yeterlilik: Kişinin beklentisi için kendini yeterli görüp görmemesidir. Hedef zorluğu: Hedeflerin ulaşılması zor yüksek noktalara konulması, hedeflere ulaşılacağına olan inancı ve dolayısıyla kişinin beklentilerini düşürecektir. Hissedilir kontrol: Kişinin süreç üzerinde ve beklentisi üzerinde belir bir seviyede kontrolü olduğunu hissetmesi gerekir. Kişinin etkileyemediği şekilde gelişen olaylar, beklentileri ve dolayısıyla motivasyonu düşürür. 15

17 Araççılık ise yukarıda da gösterildiği gibi beklenti sonucundaki performansın kişiye yansıyan ödülüdür. Örneğin beklenti aşamasında geceleri mesaiye kalıp fazladan emek harcayarak aylık üretim performansını %10 arttırmış olan bir bireyin bu elde ettiği yeni performans karşılığında almayı beklediği %10 maaş artışı şeklinde düşünülebilir. Bireyin araçsallığı da bu noktada tanımlanır. Yani bireyin performansı bir araç olarak kullanıp belirli bir ödüle ulaşma amacı vardır ve araçsallık geçişi performanstan çıktıya (ödüle) olan geçişin etkilerini modellemektedir. Bu faktörler basitçe güven, kontrol ve kurallar olarak sıralanbilir. Örneğin bir çalışanın %10 performans artışı sağlaması durumunda almayı beklediği %10 maaş artışı (ödül) aslında bu performans artışını ne kadar ödüle dönüştürebileceği ile de doğru orantılıdır. Yani kişinin amirine güveni yoksa ve bu artışın kendisine bir ödül olarak döneceğine inanmıyorsa (güven) veya kişinin bu süreci yöneteceğine inancı yoksa (kontrol) veya içinde bulunduğu şirketteki kurallar buna izin vermiyorsa (kurallar) kişinin performansı ödüle dönüştürebileceği araçsallığını kaybettiği söylenebilir. Bağdeğer ise ödülün (veya çıktının) kişi için yaptığı faydadır. Bağdeğer aslında motivasyonu belirleyen son değerdir ve ödülün kişi için önemine göre motivasyonun etkisi de değişir. Örneğin bir kişi için amirinin iltifat etmesi, diğeri için maaş artışı bir diğeri için iş arkadaşlarının gözünde itibar kazanmak gibi farklı bağdeğerler sayılabilir. İşte araçsallık aşamasında elde edilen çıktı her durumda farklı olmakla birlikte bu çıktının kişiler için anlamı ve önemi de farklıdır ve ancak kişi için yüksek bir anlama sahip çıktıya ulaşıldığında o kişi için bir motivasyon sağlanmış olur. Beklenti teorisinin koymuş olduğu modele göre, bağdeğer (valance) -1 ile +1 arasında değişen bir sayıdır. Buna göre - 1 kişinin uzak durmak istediği, hiç olmasını istemediği sonuçları ifade ederken 0, için olsa da olur olmasa da olur ve +1 için çok güçlü şekilde olmasını arzu ettiği bağdeğerler ifade edilmektedir. Yine model için motivasyon gücü aşağıdaki şekilde tanımlanır: MG = Beklenti x Araçcılık x Bağdeğer Yani yukarıdaki 3 değerin çarpımından elde edilen değer aslında motivasyon gücünü (MG) belirlemektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri açısından Beklenti Teorisi YBS açısından en önemli beklenti teorisi çalışmaları genelde kullanıcı beklentileri üzerine kuruludur. Örneğin Idaho Üniversitesindeki 154 farklı kullanıcı üzerinde yapılan bir deneyde, kullanıcıların yeni bir yazılıma karşı verdikleri tepki incelenmiştir. Araştırma kişinin kendini yeterli bulmasının yeni yazılıma bakış açısında önemli bir rol oynadığını ortaya koymuş ve bunun yanında sistem desteğinin yeni yazılıma geçişteki önemini kanıtlamıştır (Eveleth ve Stone, 2008). Benzer yönde yapılan çok sayıdaki teknoloji kabul araştırmasında kullanıcıların teknolojiyi kabul etmeleri ile ilgili modelin tam olarak beklenti teorisine uygun olduğu ortaya konmuştur (Bandura, 1986), (Bates & Khasawneh, 2007). Kendine yeterlilik temelli bu beklenti modeline bakıldığı zaman, kişinin bilişsel durumu ve davranışsal sonuçlar arasındaki bağlantı beklenti teorisi ile açıklanabilmektedir (Staples, Hulland, & Higgins, 1998). Benzer şekilde, (Davis, 1993) 112 kişi üzerinde yaptığı denemelerde teknoloji kabul modelini bekenti teorisi ile bağlantılandırmış ve teknoloji kabulünün %50 den fazla bir oranda kullanılırlık (usefulness) temelli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca kullanıcı tatmin problemi ile beklenti teorisi arasında ilişki kuran çalışmalar da bulunmaktadır. (Melone 1990) çalışmasında kullanıcı tatmin problemi ile bilişsel yaklaşımlar arasında ve beklenti toerisi modelleri arasında ilişki kurmaya çalışmış ve kullanıcı tatmin probleminin çözümünün bilişsel modellerden çok daha yüksek bir oranda beklenti teorisi temelli modellerle ilişkili olduğunu yayınlamıştır. Kaynaklar Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey:Prentice- Hall Bates, R., & Khasawneh, S. (2007). Self-efficacy and college students' perceptions and use of online learning systems. Computers in Human Behavior, 23, Fred D. Davis User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts, International Journal of Man-Machine Studies, Volume 38, Issue 3, March 1993, Pages Eveleth, L. B. ve Stone R. W. (2008) Expectancy Theory and Behavioral Intentions to Use Computer Applications Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management (IJIKM) Volume 3, pp Melone, N. P (1990) A Theoretical Assessment of the User-Satisfaction Construct in Information Systems Research Management Science 1990, 36:1, Montana, Patrick J; Charnov, Bruce H, Management 4th edition; (2008) Barron's Educational Series, Inc. ISBN

18 Oliver, R. (August, 1974). Expectancy Theory Predictions of Salesmen s Performance. Journal of Marketing Research 11, Subba Rao, Personnel and Human Resource Management Text and cases; (2000) Himalaya Publishing House ISBN Staples, D. S., Hulland, J. S., & Higgins, C. A. (1998). A self-efficacy theory explanation for the management of remote workers in virtual organizations. Journal of Computer Mediated Communication, 3(4) 17

19 BT Projelerinde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri Bu yazının amacı, bilişim teknolojileri alanındaki projelerin yönetiminde yaşanan ve literatürde yer bulmuş problemleri açıklamaktır. BT Projelerinin Farkı Öncelikle yönetilecek olan projelerin anlaşılması gerekir. BT projeleri genellikle pahalı ve karmaşık projelerdir. Ortalama olarak projelerin yarısında başarısızlık söz konusudur (örneğin KPMG nin araştırmasına katılan 600 firmanın 2004 yılındaki projelerin %50 sinde başarısız oldukları (Applegate ve diğ. 2007) veya 2004 yılında yapılan bir araştırmada projelerdeki başarısızlık oranının %57 olduğu (Ewusi-Mensah 2003) ortaya çıkmıştır. Projelerin kendilerinin pahalı olması, proje başarısızlıklarınınım maliyetinin de yüksek olmasını beraberinde getirmektedir. Örneğin 2006 yılında Gartner Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında yıllık 3.6 milyar dolarlık BT projesi harcaması bulunmaktadır. Bu oran 2003 verilerine göre %5 lik artış göstermiştir. Yine BT projelerinden elde edilecek faydanın dörtte birlik kısmı yaşanan proje başarısızlıklarından kaynaklanmaktadır ve bu başarısızlıkların sebep ve sonuçları onlarca yıllık bir süreç ile açıklanabilmektedir (Hollaway, 2005). Bir BT projesinin başarısızlık sebepleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir ( Mochal, 2005): Planlamadaki hatalar ve eksikler (daha çok yetersiz planlama) Proje yönetimindeki eksikler (daha çok yetersiz yönetim) Uyumsuz kaynak ataması İnsan kaynaklı problemler 2005 yılında yapılan ve yukarıda sıralanan sebeplere ilave olarak daha önce yapılmış bazı çalışmalardan da bahsetmek mümkündür. Örneğin 1988 yılında Fransız bilgisayar üreticisi Bull tarafından yapılan ve finans sektöründeki BT projelerindeki başarısızlığı inceleyen çalışmasında sebepler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli): Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait Seker, S. E. (2014) BT Projelerinde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri, YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 3, pp İletişim bozuklukları (%57 oranında) Planlama (%39 oranında) Kalite kontrolünün yetersizliği (%35 oranında) Yukarıdaki çalışmaya benzer şekilde 1995 yılında OASIG tarafından yapılan çalışmada ise bu sebepler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: İnsan ve organizasyon bakışlarının dikkate alınmaması Proje yönetimindeki zafiyetler Kullanıcı ihtiyaçlarının yeterince dokümente edilememesi Yukarıdakine benzer çok sayıda çalışma olmasına rağmen çoğu çalışma aynı konular üzerinde durmakta ve çoğu zaman projenin başarısızlığını etkileyen faktörlerin önem sırası değişmektedir. Örneğin (Wixom, 2001) projelerdeki başarısızlığı iletişim eksikliğine bağlarken, (Yardley 2002), BT projelerinde yönetim eksikliklerinin birincil başarısızlık sebebi olduğunu düşünmektedir, benzer şekilde (Mensah 2003) yaptığı çalışmada yönetim problemlerini birinci sıraya koyarken konuya daha da açıklık getirmekte ve proje gruplarının oluşturulmasında yaşanan sıkıntıların en önemli faktörlerden birisi olduğunu ve proje başarısızlıklarının teknik sebeplerden çok kişi temelli sebeplere dayandığını iddia etmektedir. Bu bakış açısının bir devamı olarak, BT yöneticilerinin teknik temellerinden çok yönetimsel yeteneklerinin önem taşıdığını söyleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Barber ve Warn 2005), (Summer ve diğ. 2006). Hatta yumuşak beceriler (soft skills) olarak adlandırılan yeteneklerin BT projelerinin başarısını çok daha fazla etkilediği bazı çalışmalarda yer bulmuştur. (Leban ve Zulauf, 2004). BT Projelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Aşağıda, (Agrawal ve Thite, 2004) tarafından yapılan bir çalışmada, 117 yazılım proje lideri ile yapılan çalışmadan toplanmış ve 485 farklı zorluğu taşıyan bir tablo bulunmaktadır. Kendinden Kaynaklanan Sebepler (101/485): Zaman yönetimi. Kişisel ve profesyonel hayat arasındaki dengeyi koruyamamak. (35) Hayır demeyi becerememek. Takım çalışanlarından işi almak için veya kaytaran çalışanlara sert davranmayı becerememek.(20)

20 Bazı becerileri zor bulmak. Örneğin proje yönetimi, insanların yönetimi, süreç takibi, teknik yönetim ve müşteri ilişkileri gibi. (8) Teknik olmayan konulara ilgi eksikliği (6) Stresli durumlarda çalışmada zorluk (7) Yukarıdaki kendinden kaynaklı sebeplerin çözümü için tavsiye edilen eğitimler Zaman yönetimi Kendine güven ve söz geçirme Çoklu rolü oynayabilecek zihni yetenek Yetkilendirme becerileri Stres Yönetimi Liderlik temelli Sebepler (93) Bir takım üyesinin ortak bir hedef için motive edilmesi, takım üyelerinin katkıları ve kişisel hedefleri ile organizasyonel hedefler arasında bağlantı kurulması (34) Etkili, birbirine bağlı, çeşitliliğe duyarlı takımların oluşturulması (21) Son teknolojinin takibi, bilgi paylaşımı ve sürekli öğrenmenin ihtiyacı (18) Değişimin yönetilmesi (12) Birey, takım ve organizasyon için ortak bir vizyon (basiret) (8) Yukarıdaki bu liderlik temelli sorunların çözümü için aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi önerilmektedir: Motivasyon yetenekleri Takım kurma yetenekleri Bilgi yönetimi (knowledge management) becerileri Değişim yönetimi becerileri Ortak vizyon oluşturma becerileri Yönetimsel Rollere ilişkin Problemler (92) Müşteriler, takım üyeleri ve yönetim arasındaki iletişim (37) Kişiler arası problemler (27) İnsan Kaynakları yönetimi ile ilgili problemler (19) Planlama yeteneklerinden mahrumiyet (9) Çözüm için aşağıdaki beceriler üzerinde çalışılması tavsiye edilmektedir. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri Kişiler arası beceriler İnsan kaynakları yönetim becerileri Planlama becerileri İş ile ilgili Problemler (69) Projenin ilgili olduğu alan ile ilgili yeterli iş ve piyasa bilgisine sahip olamama(34) Finans ve pazarlama alanlarında yeterli bilgiye sahip olamama (27) İşletme için daha fazla proje ve iş üretememe (5) Çözüm için aşağıdaki beceriler üzerinde çalışılması tavsiye edilmektedir. Alan ile ilgili iş bilgilerinin arttırılması Finans ve pazarlama becerilerinin arttırılması Müşteri ile ilgili problemler (48) Müşteriyi, problemlerini, iş planlarını ve müşterinin pazar yapısını anlayamama (21) Müşteri talepleri ve organizasyonun öncelikleri arasındaki dengeyi tutturamamak (10) Müşteri ile proje ekibi arasındaki kültürel farklar (7) Müşterinin değişen ihtiyaçları (6) Çözüm için aşağıdaki beceriler üzerinde çalışılması tavsiye edilmektedir. Müşteri yönetimi Proje uzlaşma becerisi Çoklu kültür hassasiyeti Yönetim rolü ile ilgili problemler (35) Büyük resmin içerisinde tam olarak nasıl bir rolüm olduğunu anlayamamam (16) Yüksek seviyeli teknik insanların beklentilerinin, takım üyeleri ile nasıl karşılanacağını bilememek. (2) Çözüm için aşağıdaki konularda çalışılması tavsiye edilmektedir: Rollerin açıklanması Organizasyonun yapısı ve işlevleri konusunda bilgi edinilmesi Kaynaklar Agrawal M. N. and Thite M. Nature and Importance of Soft Skills in Software Project Leaders Asia Pacific Management Review (2006) 11(2), Applegate, L. M., Austin, R.D. & McFarlan, F. W., (2007). Corporate Information Strategy and Management 7th Edition, Barber, E. & Warn, J. (2005). Leadership in project management: from firefighter to firelighter. Management Decision. Vol. 43, No. 7/8, pp Collins, J. S. & Schragle-Law, S. (March, 2010). IT Project 19

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014!

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014! ! Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014! İçerik!! 1. Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü (Software Development Life Cycle) 2. Yazılım Kaynakları (Sources of Software 3. Bilgi

Detaylı

Teknoloji Kabul Modeli nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması

Teknoloji Kabul Modeli nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması Volume 3 Number 2 2012 pp. 79-96 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Teknoloji Kabul Modeli nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması Yasar Akca a Gokhan Ozer b Özet: Teknoloji Kabul Modeli

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN SANAL MAĞAZALARI KULLANMA EĞİLİMLERİNİ AÇIKLARKEN ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞ YAPMA KAYGISINI DAHA NE KADAR GÖRMEZLİKTEN GELEBİLİRİZ?

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN SANAL MAĞAZALARI KULLANMA EĞİLİMLERİNİ AÇIKLARKEN ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞ YAPMA KAYGISINI DAHA NE KADAR GÖRMEZLİKTEN GELEBİLİRİZ? Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXVIII, Sayı 2, 2009, s. 93-118 BİREYSEL MÜŞTERİLERİN SANAL MAĞAZALARI KULLANMA EĞİLİMLERİNİ AÇIKLARKEN ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞ YAPMA

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

MOBİL SABİS KABUL VE KULLANIMI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME

MOBİL SABİS KABUL VE KULLANIMI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME Özet MOBİL SABİS KABUL VE KULLANIMI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME Tuğba KOÇ 1 Aykut Hamit TURAN 2 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, gün geçtikçe daha fazla

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Lojistik İşletmelerde Kullanılan Bilgi Sistemlerinin Müşterilerin Hizmet Algısı Üzerine Etkisinin Araştırılması

Lojistik İşletmelerde Kullanılan Bilgi Sistemlerinin Müşterilerin Hizmet Algısı Üzerine Etkisinin Araştırılması Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 12, Sayı: 24, ss. 239-273, 2014 Lojistik İşletmelerde Kullanılan Bilgi Sistemlerinin Müşterilerin Hizmet Algısı Üzerine Etkisinin Araştırılması Mustafa KARADENİZ* & Hüseyin

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) KURULUM SÜRECİ: KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) KURULUM SÜRECİ: KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) KURULUM SÜRECİ: KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Erkan BAYRAKTAR Bahçeşehir Üniversitesi Mehmet EFE MBIS Danışmanlık ABSTRACT Enterprise Resource Planning (ERP) is organization-wide

Detaylı

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 123-149 Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİYİ ANLAMAK

BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİYİ ANLAMAK 130 BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİYİ ANLAMAK ÖZ Ufuk DURNA * Yavuz DEMİREL ** Bu çalışmada; veri-enformasyon-bilgi arasındaki ayrım ele alınarak, bilgi yönetiminde bilgi ve bilgi türlerinin gerçek anlamları üzerinde

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı