Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilimsel Araştırma Yöntemleri I"

Transkript

1 İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3. Problem Tanımlama Araştırma sorusunun tanımlanması 4. Kuramsal (teorik) Çerçeve Kuramsal irdeleme - Değişkenler açıkça belirlenmeli ve tanımlanmalı 5. Sav ve Hipotez Oluşturma 6. Bilimsel Araştırmanın Tasarımı Evren ve Örneklem belirleme, yöntem belirleme 1 * Sekeran, Uma. Research Methods for Business. s Bilimsel Araştırma Süreci 4. Kuramsal (Teorik) Çerçeve 6. Bilimsel Araştırma nın Tasarımı 7. Veri Toplama, Analiz ve Bulguların Yorumlanması 4. Kuramsal (teorik) Çerçeve 2 Geri bildirim 8. Sonuç Çıkarma Hipotez doğrulandı mı? Araştırma Sorusunu yanıtlandı mı? Kuramsal irdeleme - Değişkenler açıkça belirlenmeli ve tanımlanmalı 3 4 1

2 Teorik Çerçeve Nedir? Önceki adımlarda yazın taramasını tamamlamış olan araştırmacı teorik çerçeveyi hazırlama aşamasına gelmiştir. Teorik çerçeve; ele alınan araştırma sorusu ile önemli derecede ilişkili olduğu varsayılan faktörlerin tümü arasındaki ilişkiyi ortaya koyan kuramsal bir modeldir. Önceki araştırma sonuçları Bu aşamada kurulacak olan faktörler arası mantıksal ilişkiler, önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayandırılır. Araştırmacının yazın taraması ve önceki araştırmalardan öğrendikleri ile varacağı mantıksal çıkarımlar, araştırmanın bilimsel temelinin oluşmasında büyük rol oynar. 5 6 Araştırma sorusu Araştırma sorusunda yer alan unsurların tanımlanması Söz konusu unsurlara ilişkin kuramların, yaklaşımların, modellerin tartışılması Mantıksal modelin oluşturulması (Şematik gösterim) TEORİK ÇERÇEVE Araştırmanın türü Tanımlayıcı Değişkenler arası ilişkinin tespiti Gruplar arası farklılıkların tespiti Teorik çerçeve kapsamında, araştırmanın türüne bağlı olarak; sebep sonuca, farklılıklara veya özelliklerin belirlenmesine yönelik ileriye sürülmüş teorilerin, modellerin neler olduğu, aralarındaki ilişkiler, benzerlikler ve farklılıklar tartışılmalıdır

3 Örnek - 1 Kadınların Yerel Yönetim Kademelerinde Sınırlı Düzeyde Yer Almalarının Nedenleri Nelerdir? Tanımlayıcı araştırma 9 Kadınların Yerel Yönetim Kademelerinde Sınırlı Düzeyde Yer Almalarının Nedenleri 1. Eğitim Faktörü 2. Toplumsal Anlamda Kadına Yönelik Bakış Açısı Faktörü 3. Cinsiyet Rolleri Faktörü 4. Örgütsel Uygulamalar: Ast ve Üstlerin Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumları (Cam Tavan Sorunu) 5. Kadının Kendisinin Yönetici Olma Konusundaki İsteksizliği 10 Örnek - 2 Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (1) 2010: Öğrenme Düzeyleri Arası İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması

4 13 14 Değişkenler arası ilişkiler Teorik Çerçeve; araştırılan konu ile ilgili değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri tartışmaya açar. Böyle bir teorik çerçeve oluşturmak araştırmacıya, söz konusu değişkenler arası ilişkileri test etmesini ve anlamasını sağlayacak bir zemin hazırlar. Ayrıca araştırmaya bir sınır belirlenmiş olur

5 Değişken Değişkenler Herhangi bir olguya ilişkin birden çok değer alabilen her türlü özelliğe değişken denebilir. Değişkenler aynı obje için farklı zamanlarda farklı değer alabilir. Birçok farklı değişken örneği verilebilir; Sınav sonuçları İşe devamsızlık Kârlılık oranı Öğrenim durumu 17 Saç rengi 18 Değişken türleri Bağımlı değişken (dependent variable) Bağımsız değişken (independent variable) Ilımlaştırıcı değişken (moderating variable) Müdahaleci değişken (intervening variable) 19 Bağımlı Değişken Araştırmacının temel ilgi alanı olan değişkendir. Araştırmanın odağında bağımlı değişken yer alır. Araştırmanın amacı; bağımlı değişkenin değişkenliğini (neye bağlı olarak değiştiğini) açıklamak veya öngörmektir. Bağımlı değişkene etki eden diğer değişkenlerin analiz edilmesi ile araştırma sorusuna yanıt bulunmuş olur. 20 5

6 Bağımlı Değişken Örnekleri İşletmelerin çalışanlarına yönelik ayrımcılıktan kaçınma uygulamalarının çalışan verimliliğine etkisi nedir? Çalışan verimliliği bağımlı değişken Bir işletmede çalışanların firma aidiyetlerini etkileyen faktörler nelerdir? Firma aidiyeti bağımlı değişken Bağımsız Değişken Bağımsız değişken, bağımlı değişkeni etkilediğini iddia ettiğimiz değişkendir. Bağımsız değişken var olduğunda, bağımlı değişken de var olacaktır. Bir başka deyişle; bağımlı değişkenin değişkenliği bağımsız değişkene tabiidir Bağımsız Değişken Örneği Dönüşümcü liderlik davranışlarının personelin iş tatminine etkisi var mıdır? Burada iş tatmini, araştırmanın temel ilgi odağı dolayısıyla da bağımlı değişkenidir. Dönüşümcü liderlik davranışı ise bağımsız değişken olarak tanımlanabilir. Dönüşümcü liderlik davranışı İş tatmini Ilımlaştırıcı değişken (moderating variable) Ilımlaştırıcı değişken, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar. Ör: 5 ve 6 yaşındaki çocukların evlerinde erişebildikleri kitap sayısı ile okuma becerileri arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çocukların yaşadıkları evde erişebildikleri çocuk kitabı sayısı arttıkça, okuma becerilerinin artmakta olduğu gözlemlenmiştir

7 Ilımlaştırıcı değişken örnekleri (moderating variable) Ilımlaştırıcı değişken örnekleri (moderating variable) Bu durumda; Evde bulunan kitap sayısı Okuma becerisi Evde bulunan kitap sayısı Okuma becerisi olacaktır. Bu ilişki genellenebilir nitelikte olsa dahi, ebeveynlerin okur-yazarlığı tarafından etkilenir durumdadır. Okur-yazar olmayan ebeveynlerin olduğu bir evde kitap sayısı çocukların okuma becerisini geliştirmeye yetmeyecektir. 25 Ebeveyn okuryazarlığı (Ilımlaştırıcı 26 Ilımlaştırıcı değişken örnekleri (moderating variable) Farklılıkların Yönetimi konusunda öne çıkan teorilerden bir tanesi; farklılıklara sahip işgücü potansiyelinin örgütün etkenliğine daha çok fayda sağlayacağını öngörür. Çünkü her farklı birey/grup olaylara kendi açısından bakabilecek, farklı fikirler daha kolay ortaya çıkacaktır. Yaratılan bu sinerji işletmeye yarar sağlayacaktır. İşgücünün farklılıkları Örgütsel etkenlik Bu ilişkinin varlığından şüphe edilmese dahi, söz konusu işletmedeki farklı birey/grupların kendine özgü özelliklerini, farklı bakış açılarını, kontrol edilemeyen çatışmalara dönüşmeden, sentezleyebilecek bir yönetim anlayışının önemi de unutulmamalıdır

8 Bağımsız değişken ile ılımlaştırıcı değişkeni birbirlerinden ayırmak İşgücünün farklılıkları Yönetim anlayışı (Ilımlaştırıcı Örgütsel etkenlik Bir bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler ile ılımlaştırıcı değişkenleri birbirleriyle karıştırmak sıkça görülen bir durumdur. Ör: Bir araştırma sonucu: bir işletmede uygulanan eğitim programlarının niteliğinin artması ve çalışanların kişisel gelişim ihtiyacının artması ile yeni iş yapma metotlarını öğrenme istekleri de artar İlk araştırmada; eğitim programlarının niteliği ile kendisini geliştirme ihtiyacı bağımsız değişkenler, yeni metotlar öğrenme isteği ise bağımlı değişkendir. Eğitim programlarının niteliği Çalışanların kendisini geliştirme ihtiyacı Yeni iş yapma metotlarını öğrenme isteği Başka bir araştırmada ise; çalışanların yeni iş yapma metotlarını öğrenme isteklerinin, tüm çalışanlara uygulanan eğitim programlarının niteliği ile ilgili olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Sadece kendisini geliştirme ihtiyacı olan personelin, yeni iş yapma metotlarını öğrenme isteği duydukları gözlemlenmiştir

9 Yeni metotları öğrenme isteği Yeni metotları öğrenme isteği İkinci araştırmada ise; eğitim programlarının niteliği bağımsız değişken, yeni metotlar öğrenme isteği bağımlı değişken, kendisini geliştirme ihtiyacı ise ılımlaştırıcı değişken olmaktadır. bağımlı değişken bağımlı değişken Eğitim programlarının niteliği Yeni iş yapma metotlarını öğrenme isteği Çalışanların kendisini geliştirme ihtiyacı (Ilımlaştırıcı 33 Eğitim programlarının niteliği bağımsız değişken Herhangi bir ılımlaştırıcı değişkenin bulunmadığı birinci durum Eğitim programlarının niteliği bağımsız değişken Ilımlaştırıcı değişkenin bağımsız değişken üzerindeki etkisini gösteren ikinci durum 34 Müdahaleci değişken (intervening variable) Tüm değişkenlerin bir arada ele alınması Müdahaleci değişken; bağımsız değişkenlerin bir fonksiyonu olarak, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini tanımlamaya yardımcı olan değişkendir. Ör: İşgücünün farklılıkları Yaratıcı sinerji (Müdahaleci Örgütsel etkenlik İşgücünün farklılıkları Yönetim anlayışı / uzmanlığı (Ilımlaştırıcı Yaratıcı sinerji (Müdahaleci Örgütsel etkenlik

10 Teorik Çerçeve oluştururken 1. Araştırmaya konu olan değişkenlerin tamamı açıkça tanımlanmalıdır. 2. Değişkenler arasındaki ilişkiler tartışılmalıdır. Bu noktada aralarındaki ilişkilerin teori haline geldiği önemli değişkenlere odaklanılmalıdır. 3. Önceki araştırmalarda söz konusu ilişkilerin yönü belirlenmişse pozitif veya negatif olarak belirtilmelidir. 4. Söz konusu ilişkinin varlığının mantıksal bir açıklaması olmalıdır. 5. Teorik çerçevenin şematik gösterimi okuyucunun kavramasını kolaylaştıracaktır. 37 Teorik Çerçeve örneği Uçuş ekibi arasındaki iletişim Uçuş ekibi ile kule arasındaki iletişim Uçuş ekibinin aldığı stres altında çalışma eğitimi Sinirlilik ve güven kaybı Uçuş güvenliği ihlalleri 38 Haftaya görüşmek dileğiyle Dr. M. Volkan TÜRKER 39 10

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Yrd. Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü vturker@marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

MESLEKİ MOTİVASYONUN, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

MESLEKİ MOTİVASYONUN, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.3, s.217-248. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

KARĐYER YÖNETĐM SĐSTEMĐ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: BEŞ YILDIZLI OTEL ĐŞLETMELERĐNDE BĐR ARAŞTIRMA

KARĐYER YÖNETĐM SĐSTEMĐ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: BEŞ YILDIZLI OTEL ĐŞLETMELERĐNDE BĐR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (3) 2010: 981-1011 KARĐYER YÖNETĐM SĐSTEMĐ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: BEŞ YILDIZLI OTEL ĐŞLETMELERĐNDE BĐR ARAŞTIRMA THE RELATION BETWEEN CAREER

Detaylı

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.325-351. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

Salih YEŞİL Yrd. Doç Dr. KSU, İİBF, İşletme E-posta: syes66@hotmail.com

Salih YEŞİL Yrd. Doç Dr. KSU, İİBF, İşletme E-posta: syes66@hotmail.com KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK KARAR ALMA İLE YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ İLİŞKİSİ Salih YEŞİL Yrd. Doç Dr. KSU, İİBF, İşletme E-posta: syes66@hotmail.com Esra

Detaylı

ÖN SÖZ Geçtiğimiz yirmi yıl içinde nitel araştırma; kendi literatür temeli, dergileri, özel ilgi grupları ve düzenli olarak yapılan konferanslarıyla, gelişmiş bir çalışma alanı hâline gelmiştir. Nitel

Detaylı

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK TÜRLERİNE İLİŞKİN ALGILAMALAR İLE YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK TÜRLERİNE İLİŞKİN ALGILAMALAR İLE YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK TÜRLERİNE İLİŞKİN ALGILAMALAR İLE YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Özet İsmail BAKAN *

Detaylı

Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma *

Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma * Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 13, Sayı: 25, ss. 161-200, 2015 Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma * Mustafa SANDIKCI**

Detaylı

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Detaylı

GÜÇLENDİRİCİ LİDER DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYAL MÜBADELE KURAMINDAN HAREKETLE İNCELENMESİ

GÜÇLENDİRİCİ LİDER DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYAL MÜBADELE KURAMINDAN HAREKETLE İNCELENMESİ GÜÇLENDİRİCİ LİDER DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYAL MÜBADELE KURAMINDAN HAREKETLE İNCELENMESİ Investigation of Relationship between Empowering Leader Behaviors

Detaylı

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 167-184, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden

Detaylı

Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 63-86 Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma DOI NO: 10.5578/JSS.8145 Esra Gül Yılmaz 1 Meryem

Detaylı

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 3C0019 SOCIAL SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 3C ISSN : 1308-7444 2009 www.newwsa.com

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008. Ethem Duygulu ** Özet

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008. Ethem Duygulu ** Özet Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Algılanan Kurumsal Görünüm, Proaktif Kişilik Özelliği ve İş Kurma (Girişimcilik) Tutumu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal

Detaylı

A RESEARCH ON IDENTIFYING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND AFFECTIVE COMMITMENT. Abstract. Özet

A RESEARCH ON IDENTIFYING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND AFFECTIVE COMMITMENT. Abstract. Özet Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2006, Cilt:3, Yıl:2, Sayı:1, 3:48-75 ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Sait

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ VE YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ORGANİZASYONLARDA İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ VE YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORGANİZASYONLARDA İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ VE YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mahmut ÖZDEVECİOĞLU * Nihal ÇAKMAK DORUK ** ÖZ Son yıllarda önemli bir araştırma alanı haline gelen

Detaylı

SOSYAL AĞ ÖZELLİKLERİ BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL SERMAYE VE BİLGİ YARATMA İLİŞKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE YAPILAN BİR ALAN ARAŞTIRMASI

SOSYAL AĞ ÖZELLİKLERİ BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL SERMAYE VE BİLGİ YARATMA İLİŞKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE YAPILAN BİR ALAN ARAŞTIRMASI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 81 102 (2008) SOSYAL AĞ ÖZELLİKLERİ BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL SERMAYE VE BİLGİ YARATMA İLİŞKİSİ:

Detaylı

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1: 17-44 Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Orhan Akova Kerim Işık ** Özet:

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ İNŞAAT FİRMALARINDA PROJE MÜDÜRLERİNİN İŞ YÜKÜ, İŞ STRESİ, İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ DOKTORA TEZİ Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ Anabilim

Detaylı

THE EFFECTS OF CORPORATE COMPETENCIES ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A SURVEY IN MANUFACTURING FIRMS

THE EFFECTS OF CORPORATE COMPETENCIES ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A SURVEY IN MANUFACTURING FIRMS DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 KURUMSAL YETKİNLİKLERİN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr., ÇOMÜ, Biga İİBF,

Detaylı

eğitimde eşitlik politika analizi ve öneriler

eğitimde eşitlik politika analizi ve öneriler eğitimde eşitlik politika analizi ve öneriler Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına katkıda bulunuyor: bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve Türkiye nin toplumsal

Detaylı

İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması

İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2005 / 1 : 69-93 İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması Şenol Hacıefendioğlu * Özet: Bu araştırmada, pazarlamada yeni bir

Detaylı

YÖNETİCİLERİN KARAR VERME YETKİNLİKLERİNİN YÖNETSEL PERFORMANS SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YÖNETİCİLERİN KARAR VERME YETKİNLİKLERİNİN YÖNETSEL PERFORMANS SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLERİN KARAR VERME YETKİNLİKLERİNİN YÖNETSEL PERFORMANS SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doktora Tezi İlerleme Raporu

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-mail: hguclu@anadolu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 133-139, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serkan BAYRAKTAROĞLU Selda KAYABAŞI Sevdiye ERSOY YILMAZ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı