IP Protokolü. IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IP Protokolü. IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak."

Transkript

1 IP Protokolü 2/66 IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak. Ağ katmanında IP protokolüne yardımcı protokolleri öğrenmek. 2 1

2 3/66 İnternete bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. DNS (Domain Name System - Alan Adı Sistemi) olarak adlandırılan hiyerarşik bir isimlendirme sistemi ile internete bağlı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir. 3 4/66 DNS, internete bağlı tüm birimlerin yerel olarak bir ağaç yapısı içinde gruplandırılmasını sağlar. Bu şekilde, bütün adreslerin her yerde tanımlı olmasına gerek kalmaz. Örnek olarak, emu.edu.tr onun altında da sct.emu.edu.tr, vb. şeklinde dallanmış birçok adres olabilir. 4 2

3 5/ ten önce DNS yoktu. Bunun yerine HOSTS adında bir text dosyası kullanılıyordu. İnternetteki bilgisayarların isimleri ve IP adresleri bu dosyaya elle girilmekteydi. İnternetteki bilgisayarların her birinde bu dosyanın bir eşi bulunuyordu. Bir bilgisayar diğer bir bilgisayarla iletişime geçmek istediğinde, bu dosyaya bakıyordu. Dosyanın güncellenmesi çok önemliydi. 5 6/66 Bunun için dosyanın Amerika daki aslının bulunduğu Stanford Üniversitesine belli aralıklarla bağlanılarak kopyalama yapılıyordu. Fakat, internetteki bilgisayarların sayısı arttıkça hem bu dosyanın büyüklüğü olağanüstü boyutlara ulaştı, hem de internetteki bilgisayarların dosyayı kopyalamak için yaptığı bağlantılar, Stanford daki bilgisayarları kilitlemeye başlamıştı. Fakat bunlar DNS protokolü ile aşılmıştır. 6 3

4 7/66 Ağdaki bütün bilgisayarlar aynı düzeyde bulunduğundan, bir bilgisayar isminin, bütün internet ağında bir eşinin daha bulunmaması için DNS dağıtık veri tabanı yapısını kullanmaktadır. Bu yapı ile bilgisayarlar bulundukları yer ve ait oldukları kurumlara göre sınıflandırılır. Mesela, Türkiye deki bilgisayarların listesini (.tr domaini) Türkiye den sorumlu bir DNS makine tutar. Ticari kuruluşlar için.com kullanılır. 7 8/66 Her bir internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir (IPv4). a.b.c.d şeklindeki bu numaralara IP (Internet Protocol) numaraları denir. Burada a,b,c ve d arasında değişen bir tamsayıdır (32 bit adresleme sistemi). Örnek olarak sct.emu.edu.tr için bu numara dür. 8 4

5 9/66 Her internet adresinin ilk kısmı bulunduğu ağın adresini, son kısmı ise makinenin (host) numarasını verecek şekilde ikiye bölünür. Net ID bilgisayarın bulunduğu ağı belirtir. Host ID ağ içerisinde bilgisayarların birbirlerinden ayrılmasını sağlayan değerleri barındırır. Bir bilgisayar ağında bulunan makinelerin miktarına göre makine numarası için ayrılan kısmın daha büyük veya daha küçük olması gerekebilir. 9 10/66 Bilgisayarlar birbirlerini IP numaralarından tanırlar. İnternete bağlı her bilgisayarın (teorik olarak) bir IP numarası ve o numaraya karşılık gelen bir gerçek adı vardır. İkisi arasındaki dönüştürmelerden DNS sorumludur. TCP/IP protokolü kullanılan bir ağda her bilgisayarın mutlaka bir IP adresi olmak zorundadır. 10 5

6 11/66 IPv4 (32 bit) ve IPv6 (128 bit) olmak üzere iki çeşit IP adresi vardır. Günümüzde yaygın olarak 32 bitlik (IPv4) adresleme mekanizması kullanılmaktadır. İnternetin yaygınlaşması ve IPv4 adreslerinin çok hızlı tükenmesi ile birlikte daha büyük bir adres alanına sahip IPv6 nın kullanılması gerekecektir. IPv6 işlevselliği, kullanım kolaylığı sayesinde büyük faydalar sağlayabilmektedir /66 IPv4 protokolu kullanılan ağ elemanlarında IP ler iki türde ifade edilebilir. İkili sayı sistemi (binary notation) Noktalı onluk sayı sistemi (dotted decimal notation) 12 6

7 13/66 İkili sayı sisteminde, IP ler 32 bit kullanılarak ifade edilir. Örnek: IP lerin kullanılışını ve okunuşunu daha kolay yapmak için genellikle noktalı onluk sayı sistemi kullanılarak yazılırlar. Bu şekilde ifade edilen IP ler 4 kısımdan (4 bayt) oluşur ve 3 haneden daha kısa olan kısımlar için baştaki 0 yazılmaz. Örnek: /66 İkili sayı sistemiyle ifade edilen bir IP noktalı onluk sayı sistemine dönüştürülebilir. Her 8 bit hesaplanarak 0 ile 255 arasındaki bir rakama dönüştürülür ve her sayının arasına nokta konulur. Bu işlemin tersi de mümkündür. Örnek: 14 7

8 15/66 Örnek: Aşağıda ikili sayı sistemiyle ifade edilen IP adreslerini noktalı onluk sayı sistemine dönüştürünüz. a b Cevap a b /66 Örnek: Aşağıda noktalı onluk sayı sistemiyle ifade edilen IP adreslerini ikili sayı sistemine dönüştürünüz. a b Cevap a b

9 17/66 Örnek: Aşağıdaki IP adreslerindeki hataları bulunuz. a b c d Cevap a. 045 de bulunan baştaki 0 yazılmamalıdır. b. IP adresi sadece 4 kısımdan oluşmalıdır. c. IP adresindeki sayılar 255 den fazla olamaz. d. IP adresinin ifadesi için sadece bir yöntem kullanılmalıdır /66 IPv4 adresleri sınıflandırılmış (classful) ve sınıflandırılmamış (classless) olmak üzere iki türde kullanılabilir. İnternete bağlı büyüklü küçüklü binlerce ağ vardır ve bu ağlar için gerekli IP adresleri sayısı birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. 18 9

10 19/66 Adres dağıtımını ve ağlara atanan adreslerin ağ aygıtlarına yerleşimini kolaylaştırmak amacıyla IP adres alanı alt kümelere bölünmüştür, yani sınıflandırılmıştır. Beş temel sınıflama vardır ve bunlar A, B, C, D ve E sınıfı adresler olarak adlandırılır. Her sınıf belli bir IP adres aralığına sahiptir. Bunlardan hangisinin gerektiğini doğrudan bu adreslerin kullanılacağı ağın büyüklüğü belirler /66 IPv4 adres sınıfları 20 10

11 21/66 Bir IP nin sınıfını bulmak için ikili sayı sitemi veya noktalı onluk sayıs sistemi kullanılabilir. İkili sayı sistemiyle ifade edilen IP adreslerinin ilk birkaç bit ine bakmak yeterlidir. Noktalı onluk sayı sistemiyle ifade edilen IP adreslerinin ilk kısmına bakarak hangi sınıfta oldukları bulunabilir /66 IP adresinin sınıfı her iki metod ile bulunabilir

12 23/66 Örnek: Aşağıdaki IP adreslerinin sınıfını bulunuz. a b c d Cevap a. İlk bit 0 olduğu için sınıf A. b. İlk üç bit 110 olduğu için sınıf C. c. İlk bayt 14 olduğu için sınıf A. d. İlk bayt 252 olduğu için sınıf E /66 Sınıflandırılmış adreslemede bilgisayarların ağ adreslerini (Net ID) belirlemek için ağ maskesi (subnet mask) kullanılır. Ağ maskesi, IP adresiyle mantıksal VE (logical AND) işlemine tabi tutulur ve sonuç ağ adresini verir. Örnek: IP adresine, ağ maskesi uygulandığında elde edilen ağ adresi dir

13 25/66 A sınıfı adreslerde ağ adresini ilk bayt belirler B sınıfı adreslerde ağ adresini ilk iki bayt belirler C sınıfı adreslerde ağ adresini ilk üç bayt belirler /66 Sınıflandırılmamış (classless) IP adresleri için ağ maskesi olarak 32 bitlik bir sayı dizilimi kullanılır. IPv4 adresleri x.y.z.t/n şeklinde tanımlanmaktadır. Buradaki x.y.z.t IP adres bloğundaki bir IP adresini, /n ise ağ maskesini tanımlamaktadır. Bu şekilde verilen bir IP adresi IP bloğunun ilk IP adresi, son IP adresi ve IP adres sayısı bulunabilir

14 27/66 Örnek: Bir IP adres bloğunun küçük bir işletmeye verildiğini varsayınız. Verilen adreslerden biri /28 ise, bu IP bloğundaki ilk IP adresini, son IP adresini ve IP adres sayısını bulunuz. Cevap Verilen IP adresinin ikili sayı sistemi ile ifadesi aşağıdaki gibidir: Eğer bu IP adresinin son 32-28=4 biti 0 a eşitlenirse bloktaki ilk IP adresi bulunacaktır = /66 Örnek IP= /28 Cevap Eğer IP adresinin son 32-28=4 biti 1 e eşitlenirse bloktaki son IP adresi bulunacaktır =

15 29/66 Örnek IP= /28 Cevap Bloktaki IP adres sayısı = 2 4 = /66 Alt ağlar (subnet), IP adreslerini yönetmenin başka bir yoludur. Ağ tasarımında IP adresleri sistemlere dağıtılırken ağ daha küçük birimlere parçalanarak alt ağlar oluşturulur. Bu, internetin hiyerarşik adresleme yapısına uygun olduğu gibi, yönlendirme işinin yapılması için gerekli yapının kurulmasını da kolaylaştırır

16 31/66 Örneğin büyük bir üniversiteye B sınıfı bir adres bloğu atanırsa, bu adreslerin bölümlerdeki bilgisayarlara alt ağlar oluşturulmadan gelişi güzel verilmesi birçok sorunu da beraberinde getirecektir. Alt ağ oluşumu ağ üzerindeki yöneticiye beraber çalıştığı her bir ağ parçasının ölçüsünü belirlemeye imkan verir /66 Ağ üzerindeki alt ağları belirlemek için ağ maskesi kullanılır. Bir bilgisayar ancak aynı ağda bulunan bir bilgisayarla doğrudan iletişime geçebilir. Aynı ağda değillerse dolaylı olarak iletişime geçebilir

17 33/66 İki bilgisayardan oluşan bir ağ olduğunu varsayınız adresli bilgisayarın diğer bilgisayarla doğrudan iletişime geçmesi için aynı ağda olmaları gerekir. Hedef bilgisayarın aynı ağda olup olmadığını anlamak için bilgisayarların ağ adreslerine bakılır /66 Kaynak bilgisayarın ağ adresi: VE Sonuç = Hedef bilgisayarın ağ adresi ise: VE Sonuç = Bilgisayarlar aynı ağ adresine sahip oldukları için doğrudan iletişime geçebilirler

18 35/66 Örnek olarak bir işletmeye /26 IP adresi ile başlayan ve 64 adreslik bir blok verildiğini varsayınız. İşletme, bu adres alanını 32, 16 ve 16 adreslik alt ağlar şeklinde üç ofise bölmek istemektedir. Bu durumda ilk alt ağın ağ maskesi n1 ile ifade edilirse n1 =32 olmalıdır. Yani n1 =27. İkinci alt ağın ağ maskesi n2 ile ifade edilirse n2 =16 olmalıdır. Yani n2 =28. Üçüncü alt ağın ağ maskesi n3 ile ifade edilirse n3 =16 olmalıdır. Yani n3 = /66 Yandaki şekilde alt ağların nasıl oluşturulduğu görülmektedir

19 37/66 Bir IPv4 paketinin başlık (header) kısmı bayt arasında olabilir. Paketin geri kalanı ise veri taşımak için kullanlır. IPv4 paket yapısı aşağıdaki gibidir: 37 38/66 Paket başlığı içindeki alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir: Versiyon (VER): IP protokolunun veriyonunu belirtmek için kullanılır. IPv4 için burada tutuşan değer 4 dür. Başlık uzunluğu (HLEN): Başlığın uzunluğunu burada tutulan değeri 4 (her bir word uzunluğu) ile çarparak bulmak mümkündür. Hiçbir seçenek (options) eklenmediği zaman burada 5 değeri tutulur (5 4 = 20 bayt). Tüm seçenekler (options) eklendiği zaman burada 15 değeri tutulur (15 4 = 60 bayt)

20 39/66 Paket başlığı içindeki alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir: Servisler (Service): Bu alandaki 8 bit ile paketin bağlı bulunduğu servis belirtilir. Bu servisler en kısa yol, en güvenli yol ve en az gecikme olabilir. Toplam uzunluk (Total length): Paketin başlık ve veri ile birlikte toplam uzunluğunu belirtir. Veri Miktarı = Toplam uzunluk Başlık uzunluğu 39 40/66 Paket başlığı içindeki alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir: Kimlik (identification), bayraklar (flags) ve bölümleme değeri (fragmentation offset) paketlerin bölümlenmesi için kullanılan alanlardır. Yaşam zamanı (Time to live): Bir paketin ağ üzerinde geçebileceği toplam ağ elemanı (genellikle router) sayısını belirtir. Router bir paketi alıp göndereceğinde bu alanı 1 azaltır ve paketi ona göre gönderir

21 41/66 Paket başlığı içindeki alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir: Protokol (Protocol): Bir üst katmanda paketin hangi protokol tarafından kullanılacağını belirtir /66 Paket başlığı içindeki alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir: Başlık sağlama (Header Checksum): Başlık bilgisinin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılan alandır. Kaynak adresi (Source address): Paketin hazırlandığı ağ elemanının IP adresinin bulunduğu alandır. Hedef adresi (Destination address): Paketin gönderildiği ağ elemanının IP adresinin bulunduğu alandır

22 43/66 Örnek: İlk 8 biti aşağıdaki gibi olan bir paketi alan hedef bilgisayar paketi kabul etmemiştir. Neden? Cevap İlk 4 bit (0100=4) IP protokolunun versiyonun belirtir. Sonraki 4 bit ise (0010=2) başlık uzunluğunu bulabileceğimiz alandır. Başlık uzunluğu buradaki sayıyla 4 ü çarparak (2 4 =8) elde edilir. Başlık uzunluğu en az 20 bayt olmalıdır. 8 olduğu için paket kabul edilmemiştir /66 Örnek: HLEN alanında 1000 olan bir paketin başlık uzunluğu ne kadardır? Cevap Bu alandaki değer 8 e (1000) eşittir. Bu rakam 4 le çarpılınca (8 x 4 =32) başlık uzunluğunun 32 bayt olduğu bulunabilir

23 45/66 Örnek: Bir IP paketindeki HLEN alanındaki değer 5, toplam uzunluk alanındaki değer de 40 ise bu paketteki veri miktari nedir? Cevap HLEN alanındaki değer ile 4 ü carparsak = 5 x 4 = 20 bayt başlık uzunluğu bulunabilir. Veri miktarı=toplam uzunluk-başlık uzunluğu 40-20=20 bayt 45 46/66 Örnek: IP paketinin içindeki ilk sayıların aşağıdaki gibi olduğunu varsayınız: 0x Bu paket en çok kaç tane router den geçebilir ve paketin bağlı bulunduğu üst katman protokolu hangisidir? Cevap Yaşama zamanı (time to live) alanı 01 değerini taşımaktadır. Bu da paketin en çok bir router den geçebileceğini belirtir. Protokol alanı ise 02 değerini taşımaktadır.bu da üst katmandaki protokolun IGMP olduğunu belirtir

24 47/66 IPv4 adresleri 32 bit uzunluğunda ve teorik olarak 4,294,967,296 adettir. Ancak pratikte verimsiz adres atama mekanizmalarından dolayı etkin adres sayısı bu sayıya hiçbir zaman ulaşamamaktadır lı yıllarda internetteki host sayısındaki ve web sayfalarındaki büyük artış nedeniyle IPv4 ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu problemler karşısında IPv6 geliştirilmiştir /66 IPng (Internet Protocol, Next Generation ) olarak da bilinmektedir. İnternet mimarisinin temel prensiplerinin korunarak sağlıklı gelişiminin sağlanması ve yeni uygulamaların önünün açılabilmesi için IP protokolünün yeni bir sürümünün geliştirilmesi öngörülmüştür. Endüstri, akademi, hükümetler ve çeşitli organizasyonların ortak çalışması sonucu IPv6 protokolü oluşmuştur

25 49/66 IPv6 yı IPv4 ten ayıran en temel özellik 128 bitlik genişletilmiş adres alanıdır. Bu genişlemenin sağlamış olduğu teorik adreslenebilir düğüm sayısı yani, 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,2 11,456 adettir /66 Böylesine geniş bir adres alanının şu an yaşadığımız adres sıkıntısını çözmenin yanında internet uygulamalarında yeniliklere de yol açması beklenmektedir. Öte yandan, IP üzerinde yapılan değişiklikler sadece bununla da kalmayıp, protokolün tam anlamıyla tekrar gözden geçirilmesi ve yenilenmesi de söz konusu olmuştur

26 51/66 Bunlar arasında basitleştirilmiş ve 64 bitlik işlemcilere göre düzenlenmiş paket başlığı paket bölünmesinin sadece uç noktalarda yapılacak olması yönlendiricilerin veri trafiğini daha seri bir şekilde işleyebilmesi için yapılan değişikliklerdir. Temel IP başlığının yanı sıra ihtiyaca göre eklenebilir uzantı başlıklarının tanımlanabilmesi protokolün esnekliğini artıran bir faktör olmuştur / bitten oluşan IPv6 adreslerinin ilk 64 bitlik kısmı alt ağı adreslemek için kullanılan adres blok bilgisini içermektedir. Adres bloğu, bir paketin varacağı son ağa kadar olan yolda yönlendirilmesini sağlamaktadır. Geriye kalan 64 bit ise bu ağa vardığında paketin son alıcısının tespitinde kullanılmaktadır. IPv6 adresleri 16 lık sayı sistemi ile aşağıdaki gibi ifade edilir: 2045:AB28:0000:00EF:0000:001E:006F:CDD

27 53/66 IPv6 adresleri 16 bayt (128 bit) uzunluğundadır. Her iki bayt sonrasına iki nokta üst üste (:) konulur. Her bir bayt, onaltılık sayı sistemi (hexadecimal) kullanılarak ifade edilir. Her IPv6 adresinde toplamda 32 tane hex basamak bulunmaktadır /66 IPv6 adreslerindeki baytların başındaki 0 ların yazılmasına gerek yoktur

28 55/66 Servis sağlayıcılar IPv6 omurgalarını kurup, tamamen IPv6 servisleri hizmete girene kadar geçen sürede, noktadan noktaya IPv6 uygulamalarının IPv4 ağları üzerinden geçirmeleri gerekecektir. Bu, bir IPv6 paketinin bir IPv4 paketinin içerisine sokulmasıyla sağlanılmaktadır /66 Ağ katmanında bulunan IP protokolü, adres çözümleme işlemlerini yapabilmesi için bazı ek protokollere ihtiyaç duyar. Bunlara IP adresi dönüşüm protokolleri denir. ARP DHCP 56 28

29 57/66 Adres çözümleme protokolü (Address Resolution Protocol) IP adreslerinin fiziksel adreslere dönüştürülmesini sağlayan protokoldür. Bir kaynak bilgisayar paket göndermek istediği hedef bilgisayarın hem IP adresini hem de fiziksel adresini bilmelidir. Bunun için kaynak bilgisayar ağdaki tüm bilgisayarlara ARP istek denilen bir mesaj gönderir /66 Paketi alan cihazlardan biri ARP istek teki IP adresinin kendisine ait olduğunu sezerse, isteği yapan bilgisayara bir ARP cevap mesajı gönderir. Bu mesaj, sorgulanan bilgisayarın fiziksel donanım adresini içerir. Sonuç olarak ARP sistemi kaynak bilgisayarın, hedef bilgisayarın IP adresini kullanarak onun fiziksel adresini bulmasına imkan sağlar

30 59/66 ARP isteği ve cevabı 59 60/66 ARP isteği ve cevabı aşağıda gösterilmiştir. A, C nin fiziksel adresini bulmak istemektedir. A bu yüzden B, C, D ye istek mesajı gönderir. Bu yayına yalnızca C cevap verir çünkü gelen ARP istek mesajında kendi IP adresinin olduğunu görür. C kendi fiziksel adresini ARP cevap mesajında yerleştirir ve A ya göderir

31 61/66 Dinamik Host Yapılandırma Protokolü (Dynamic Host Configuration Protocol), bilgisayarlara IP adresi ve ağ maskesi başta olmak üzere TCP/IP parametrelerini otomatik olarak dağıtan bir protokoldür. DHCP protokolünde IP adresleri bilgisayara statik ve dinamik olarak atanabilir. Bilgisayarlara statik adres atamak için elde giriş yapılamlıdır /66 Dinamik adres atanması için bilgisayarlar DHCP sunuculara başvurduklarında adres havuzlarından uygun bir adres seçilerek ağ ile birlikte istemciye gönderilir. Eğer istemci bilgisayar bu adres önerisini kabul ederse önerilen adres istemciye belli bir süre için verilir

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR.

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR. BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA İNTERNET NEDİR? İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 3

İnternet Teknolojileri. Ders 3 İnternet Teknolojileri Ders 3 Internet adresi nedir? Domain ismi ve IP numarası ne demektir? mail.comu.edu.tr 193.255.97.3 İnternet'e bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. Domain Name

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nedir? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI Ağ Sunucuları ve Uygulamaları 1. GİRİŞ Ağ sunucusu, bir ağ veya internet üzerinden gönderilen istekleri değerlendirip

Detaylı

Temel Ağ (Network) Kavramları

Temel Ağ (Network) Kavramları Temel Ağ (Network) Kavramları Ağ (network) kavramı, var olan kaynakların kullanıcılar tarafından beraber kullanılması, bilgiye ortak ulaşmaları ve buna bağlı olarak da maliyet ve zaman tasarrufu sağlanılması

Detaylı

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri İnternetin Temelleri İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı Ağ Türleri İnternet Uygulamaları İnternet Protokolleri 1 İnternetin Nedir? Interconnected Networks, kelimelerinin kısaltmasıdır ve kendi aralarında bağlantılı

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO:1 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO:1 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO:1 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 GİRİŞ Microsoft Windows Server 2008, bilgi teknolojileri (BT) uzmanlarının altyapıları üzerindeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

6. DOMAIN NAME SYSTEM

6. DOMAIN NAME SYSTEM 6. DOMAIN NAME SYSTEM Internet adreslerini telefon numaraları gibi doğrudan bilmemiz gerektiğini düşünelim. Bilgisayar ağları büyüdükçe kullanıcıların daha fazla bol rakamlı sayıları akıllarında tutmalarını

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

Hazırlayan Öğrenciler: Oğulcan PEKTAŞ Can Erdem ARICAN Yener Marangoz İnci PEKİNCİ

Hazırlayan Öğrenciler: Oğulcan PEKTAŞ Can Erdem ARICAN Yener Marangoz İnci PEKİNCİ Hazırlayan Öğrenciler: Oğulcan PEKTAŞ Can Erdem ARICAN Yener Marangoz İnci PEKİNCİ Rehber öğretmen: SELVİNAZ GÖKALP ( Bilgisayar) 2003 İÇİNDEKİLER Teşekkür...1 Giriş...2 İnternet nedir?...3 İnternet ağı

Detaylı

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI ZyXEL PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI NETRON TECHNOLOGY 2008 İçindekiler 2 İçindekiler İçindekiler... 2 Temel Network Kavramları... 7 Network lerde Veri Aktarımı...7 Veri Paketleri...10 Network Tipleri...11

Detaylı

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ T.C. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Tarifeler Dairesi Başkanlığı İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ Müberra GÜNGÖR (T. Uzmanı) Gökhan EVREN (T. Uzm. Yrd.) - ANKARA, 13 Mayıs 2002 - 1. GİRİŞ... 5 TARİHÇE...

Detaylı