İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ÖNSÖZ... V ÖZET... VI ABSTRACT... VII 1. GİRİŞ... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ÖNSÖZ... V ÖZET... VI ABSTRACT... VII 1. GİRİŞ... 1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ÖNSÖZ... V ÖZET... VI ABSTRACT... VII 1. GİRİŞ Konunun Tanımı Konunun Amacı ve Önemi Konunun Sınırları Araştırmada İzlenen Yöntem Konu İle İlgili Araştırmalar KATALOG YY.DA EVLERDE KULLANILAN DEKORATİF EŞYALAR (DONATILAR) (KONYA ÖRNEĞİ Konya Evi Planı Odalar Mabeyn Sofa Hayat Tahtaboş İzbe Mutfak / Tandırdamı, Ahır Samanlık Çereş Hariciye Konya Evi Plan Tipleri I

2 3.2.1 Hayatlı Evler Mabeynli Evler Sofalı Evler Dış Sofalı Evler İç Sofalı ( Karnı Yarık) Evler Orta Sofalı Evler Mimariye Bağlı Dekoratif Unsurlar Dolap ve Yüklükler Çiçeklik Meyvelik Musandıra Ağzıaçık Sedir Tavanlar Oda Kapıları Merdiven Saçaklar Çıkmalar Konya Evinde Kullanılan Dekoratif Kullanım Eşyaları Ayna Buhurdan Camaltı Levha ve İşlemeli Levhalar Gaz Lambası ( Petrol Lambası ), Lambalık Fincanlık Havan II

3 3.4.7 Kağnı, At Arabası, Fayton Kahve Değirmeni, Kahve Kutusu, Kahve Soğutucusu Kaşık Kapı Tokmağı Mangal Peşkir Rahle Sabunluk Sandık Sehpa Seramik Tabak Sini Şamdan Testi Çömlek Üzerlik Ham Maddelerine Göre Dekoratif Eşyalar Ahşap Eşyalar Cam Eşyalar Maden Eşyalar Toprak Eşyalar Tekstil Ürünleri Malzeme Özellikleri Teknik Özellikleri Süsleme Özellikleri Bitkisel III

4 Geometrik Yazı Figür Nesneli Mimari DEGERLENDİRME SONUÇ TABLO VE GRAFİKLER BİBLİYOGRAFYA FOTOĞRAFLARIN LİSTESİ FOTOĞRAFLAR IV

5 ÖNSÖZ Küreselleşen dünyada, günden güne eriyip yok olan öz değerlerimiz ve yozlaşan kültürümüz gibi, eski yapılar ve onları donatan, onlarla bütünleşen ev eşyaları da zamana yenik düşüp yerini beton yapılara ve çağın elektronik eşyalarına bırakmaktadır. Toplumsal kalkınmanın yapı taşlarından belki de en önemlisi kültürel kalkınmadır. Kültürel kalkınmanın yolu ise tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkmaktan geçer. Bu araştırma yapılırken eserlere çok zor ulaşıldı. Pek çoğu koruma altına alınmadığından yok olup gitmişti. İnceleme imkanı bulduğumuz günümüze kadar korunabilmiş, az sayıdaki esere birkaç özel koleksiyoncuda, Koyunoğlu Müzesinde ve Konya Etnografya Müzesinde ulaşabildik. Bu araştırma kültürümüzün zenginliği konusunda bildiklerimizi tazeleme ve bize bırakılan mirasa sahip çıkma adına atılmış küçük bir adımdır. Bu tezin hazırlanmasında benden desteğini esirgemeyen değerli hocam Yrd.Doç.Dr. Emine KARPUZ ve eşi Prof.Dr.Haşim KARPUZ a, bana inanan ve güvenen eşime ve aileme teşekkür ederim. Mayıs, 2007 Hilal AYDIN V

6 ÖZET Hilal AYDIN YÜZYILDA EVLERDE KULLANILAN DEKORATİF EŞYALAR (KONYA ÖRNEĞİ) Konya evleri, Anadolu nun en eski konutlarının mirası üzerinde kurulmuştur. Günümüze ulaşan Konya evleri Osmanlı evlerinin genel özellikleri ile birlikte bölgesel özellikler de taşımaktadır. Bu kapsamda Konya evi planı, plan tipleri, mimariye bağlı dekoratif unsurlar, dekoratif ve kullanım eşyaların tanımları ve hammaddelerine göre sınıflandırılması, malzeme, teknik ve süsleme özelliklerinin ayrıntılı olarak analizleri yapılmış ve değerlendirilmeye gidilmiştir. Teknik, malzeme, süsleme açısından farklılık gösteren eserlerden katalog oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılarak ev donatılarının mimari ve kültürel etkileri vurgulanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonunda bibliyografya, tablolar, grafikler ve fotoğraflar bulunmaktadır. VI

7 ABSTRACT Hilal AYDIN DECORATİVE MANNERS OF USING HOUSESES IN CENTURY (EXAMPLE OF KONYA) The houses of Konya were built on the heritage of the oldest buildings. Today, Konya s houses have both a general features and local features. In this way, the plan of Konya s house types of plan, decorative manners (architectural), definitions of decoration and using thing and classifications of decoration and using thing and classification, according the their source. There was used of a technique and has been made an analysis of ornament features by detailed and been evaluated. In such way, a catalog has been consisted of the works which have differences according to technique and things and ornaments. At he end of the search, by being made a general evaluation architectural and cultural effects of house decoration have been stressed. At the end of this search, there are bibliography, table, graphic and photographs. VII

8 1.GİRİŞ 1.1- Konunun Tanımı Bu araştırmanın konusu YY. da Evlerde Kullanılan Dekoratif Eşyalar (Donatılar) olarak belirlenmiştir. Araştırmada Konya evi örnekleri temel alınmıştır. Çalışmada belirtilen dönem içerisinde Konya evinin mekân özellikleri ile bu mekâna bağlı ana unsurlar incelenmiştir. Bu evlerde kullanılan, dönem insanının estetik ve süsleme gibi zevklerini günümüze yansıtan, donatıların Türk sanatı ve kültürü açısından önemi vurgulanmıştır. Konya evleri halkın; kendi olanakları, koşulları içinde, gereksinimlerine doğrudan karşılık arayarak, kültür birikimi ve gelenekleri çizgisinde, katılımlı bir yolla gerçekleştirdiği yapılardır. Konya evleri, sade ve içinde yer aldığı çevreyle uyumludur. Bunun en önemli nedeni endüstriye dayalı, yapay malzemelerin değil, doğal malzemelerin kullanılmış olmasıdır. Yapılarda kullanılan malzemeler en yakın yerel kaynaklardan temin edilmiştir. Malzemenin seçkinliğinden ve sağlamlığının yanı sıra kolay temin edilmesi ve iklim özelliklerine uygunluğu da büyük önem taşımıştır. Ev mimarisi ürünleri ve bunların oluşturduğu geleneksel doku toplumumuzun tarihini, kültürünü, yaşama biçimini ve hayata bakışını yansıtan canlı bir müze gibidir. Geleneksel ev mimarisi modern mimarinin uygulamalarının tersine bireyden aileye ve oradan da topluma doğru genişleyen bir yapı gösterir. Yani özelden genele doğru ilerleyen (oda-ev-sokak-mahalle-şehir) ve basit kuralları olan bir tasarım söz konusudur. Bu yapı içerisinde kimlikler, gelenekler, inançlar ve kültürler tekdüzeliğe saplanmadan özgürce ifade edilebilmiştir. 1

9 1.2- Konunun Amacı ve Önemi Bu araştırmanın yapılmasındaki amaç, yy. Konya evlerinde kullanılan eşyaları tür, yapım, malzeme ve süsleme tekniği açısından tanıtmak ve sonuçlar ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı, günümüzde birçoğu kaybolmuş olan ve asıl yerlerinden alınıp müzelerde korunan ya da özel koleksiyonlarda saklanan dekoratif ev donatılarını tarihsel gelişimleri göz önünde bulundurularak bundan sonraki bilimsel çalışmalara kaynak teşkil etmek üzere belgelendirmektir. Bu çalışmaya konu olan ev donatılarının daha önce bir arada incelenmemiş olması araştırmayı önemli kılmaktadır Konunun Sınırları Geleneksel Türk konut yaşantısında, içinde yaşanılan hayatı aksettiren iç dünyanın güzelliğini vurgulayan ve içinde yaşanılan hayatı zevkli ve anlamlı hale getiren, koruma altındaki ev donatıları bu araştırmanın sınırını oluşturmuştur. Araştırma kapsamında Konya Müze Evleri ve özel koleksiyonlarda bulunan ev donatılarından cam, metal, ahşap, tekstil, toprak grubunda 68 eser incelenmiştir. Bu eserler seçilirken belirlenen döneme ait olmaları yanı sıra işlevsellik ve estetik özellikleri göz önüne alınmıştır. 1.4-Araştırmada İzlenen Yöntem Araştırmada mimariye bağlı dekoratif unsurlar ve donatılar tanımlanarak bunlar hakkında bilgi verilmiştir. Konunun ana içeriğini dekoratif kullanım eşyaları oluşturduğundan, Konya evi örneği sınırlarına bağlı kalınarak bunlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. İncelenen donatılar hammadde, malzeme, yapım tekniği ve süsleme özellikleri göz önüne alınarak sınıflandırılmış ve incelenmiştir. 2

10 Araştırma kapsamına giren eserler alan araştırması sonucunda hazırlanan ve aşağıda örneği bulunan gözlem fişleri doğrultusunda incelenmiştir. Eserlerin fotoğrafları çekilmiş ve tür, malzeme ve süsleme özelliklerini belirleyen tablolar ve grafikler hazırlanmıştır. Araştırma yapılırken ayrıca literatür taraması yapılmıştır. Katalog kısmı oluşturulurken eserler önce alfabetik olarak düzenlenmiş ve hammaddelerine göre kendi içlerinde gene alfabetik olarak sıralanmışlardır. Araştırma sırasında ayrıca koruma altında bulunan eski Konya evlerinin fotoğraflarına yer verilmiştir. Bu fotoğraflar evlerde yaşanmadığı için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ndan temin edilmişlerdir yy. Konya evlerinde kullanılan eşyalar ve dekoratif unsurların neler olduğu bu araştırmayla belirlenmeye çalışılmıştır. 3

11 Gözlem Fişi Örneği 1- Örnek No: 2- Eserin Adı : 3- İnceleme Tarihi : 4- Fotoğraf No : 5- İlgili Koleksiyon : 6- Envanter No : 7- Koleksiyona Gelişi : 8- Onarım Durumu : 9- Bugünkü Durumu : 10- Tarihlendirme : 11- Ayrıntılı Tanım : a)ölçüleri Boy : Yükseklik : En: Çap : Kalınlık : b) Yapım Malzemesi : c) Tekniği: Yapım Tekniği : Süsleme Tekniği : Birleştirme Tekniği : d) Süsleme Türü : Bitkisel : Geometrik : Figürlü : Yazılı : Nesneli : Mimari: e) Kompozisyon : 4

12 1.5-Konu İle İlgili Araştırmalar Yaptığımız çalışmada araştırma konumuz olan YY da Konya Evlerinde Kullanılan Ev Donatıları konusunda yapılmış bir bilimsel araştırmaya rastlanmamıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar genellikle Konya evinin mimarisi ile ilgili olan çalışmalardır. Bu konuda ise ulaşabildiğimiz en eski kaynak Celile Berk e aittir. 1 Celile Berk in 1951 yılında yayınladığı çalışmasında son yüzyıla kadar gelen Konya evi örneklerini bulmak mümkündür. Geniş anlamda Türk evi mimarisiyle ilgili yapılmış en detaylı çalışma ise Sedat Hakkı Eldem e aittir. 2 Eldem üç cilt halinde yayınlanan Türk Evi adlı çalışmasında Türk evinin plan tipleri ve yapı malzemeleri konusunda çok detaylı bilgiler vermiştir. Konya evi örneği ile ilgili olan çalışmalar, Celile Berk in çalışması dışında, genellikle makaleler şeklinde yayınlanmıştır. Haşim Karpuz un 2000 yılında yayınlanan Osmanlı da Konut Mimarisi, Konya Örneği adlı makalesinde Osmanlı konut mimarisi içinde Konya evlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. 3 Ayrıca bu çalışmada Konya evlerinin mimari özellikleri üzerinde durulmuştur. Haşim Karpuz tarafından 2003 yılında yayınlanan Konya da Osmanlı Mimarisi adlı makale bu konuda hazırlanmış önemli bir çalışmadır. 4 Metin Sözen ve Osman Nuri Dülgerler ortak bir çalışma olarak 1979 yılın da Konya Evlerinden Örnekler adlı bir makale yayınlamışlardır. 5 Makalede Konya nın değişik kesimlerinden seçilmiş dört farklı ve ilginç ev örneği sunulmuş, bu evlerin 1 BERK, Celile, Konya Evleri, İstanbul, ELDEM, Sedat Hakkı, Türk Evi, Cilt: 3, Ankara, KARPUZ, Haşim, Osmanlı da Konut Mimarisi Konya Örneği, Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsultan Sempozyumu 3, İstanbul, 2000,s KARPUZ, Haşim, Konya da Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Döneminde Konya, Konya, 2003,s SÖZEN, Metin - DÜLGERLER, O.Nuri, Konya Evlerinden Örnekler, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, 1979, s

13 yapım malzemeleri ve planları hakkında tek tek bilgi verilmiştir. Ayrıca çalışmada evlerin fotoğrafları yer almaktadır. Konya evinin mimarisini anlatan ve araştıran bu çalışmalar dışında Konya evinin süsleme özellikleri ile ilgili bir çalışmayı Osman Kunduracı nın 2000 yılında yayınladığı Konya Evlerinin Süsleme Örnekleri adlı makalesinde görmekteyiz. 6 Kunduracı çalışmasında iç ve dış mimari süsleme örnekleri konularında bilgiler vermektedir. Konya evleri ile ilgili Arif Nüshet Turgut un Konya evlerindeki yaşam üzerine yazdığı makalelerin toplandığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2003 yılında yayınlanan Eski Konya Evleri adlı kitap, Konya nın geleneksel kültürünün derlenip toplanmasına katkı sağlayan, gelenekler ve görenekler etrafında şekillenen ev hayatını ön plana çıkarmasıyla günümüz kültürüne farklı bir boyut kazandırmıştır 7. Hasan Özönder in Selçuklu, Beylik ve Osmanlı Dönemlerinde Konya da Sanat Hayatı adlı makalede Konya daki geleneksel el sanatları ve süsleme sanatları ile ilgili bilgiler verilmiştir. 8 Araştırma sırasında yararlandığımız bu anlatılan çalışmalar dışında ev donatıları, ahşap eserler, cam eserler, maden eserler, toprak eserler ve tekstil ürünleri hakkındaki bir takım tanımlama ve bilgilere, çeşitli kitaplardan, dergilerden, kısa tanıtım yazılarından ve internet sayfalarından ulaşılmıştır. 9 6 KUNDURACI, Osman, Konya Evlerinden Süsleme Örnekleri, İpekyolu, Konya, 2000, s TURGUT, Arif Nüshet, Eski Konya Evleri, Konya, ÖZÖNDER, Hasan, Selçuklu, Beylik ve Osmanlı Dönemlerinde Konya da Sanat Hayatı, Dünden Bugüne Konya nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya, 1999,s ALTAN, Atilla, Kültürel Yaşanın Aynası Sandık, Sanatsal Mozaik, Ocak Sayısı, İstanbul, 1998, s ARSEVEN, Celal Esat, Sanat Ansiklopedisi, Cilt: 2-4, Ankara, BARIŞTA, Örcün, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları, Ankara, BÜNGÜL, Nureddin Rüştü, Eski Eserler Ansiklopedisi, İstanbul 1939, s COŞKUN, Eyüp, Cam Altı Resimleri, Skylife, 2001, Sayı 215, s ÇETİNTAŞ, Vildan, Tarsus ve Köylerinde Ahşap Oyma Sandık Örnekleri, Dünden Bugüne Tarsus Sempozyumu, 1998, s ERGİNSOY, Ülker, Türk Maden Sanatı, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara,1993,s KÜÇÜKERMAN, Önder, Camcılık, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt:2, İstanbul, 1994, s Erişim Tarihi:

14 2- KATALOG 1- Örnek No: 1 2- Eserin Adı: Ayna 3- İnceleme Tarihi: Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon :Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Satın alma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : Osmanlı - Konya 11- Ayrıntılı Tanım : a) Ölçüleri : Boy : 89 cm Yükseklik : - En: 39 cm Çap : - Kalınlık : 1,3 cm b) Yapım Malzemesi : Ceviz c) Tekniği: Yapım Tekniği : Oyma Süsleme Tekniği : Oyma Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel: Çiçek, Yaprak Figürlü : - Geometrik: Ay, yıldız motifleri Yazılı: Tuğra istif yer almaktadır. Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Ceviz ağacından yekpare olarak yapılmıştır. Dikdörtgen formdadır. Alınlık kısmı üçgen şeklindedir. Bezemeler oyma tekniği ile yapılmıştır. Üçgen kısmın ortasında tuğra yer almaktadır. Aynanın çevresi çiçek ve yaprak motifleri ile bezenmiştir. Üst kısmında simetrik ay, içerisinde yıldız bulunmaktadır. Zemin siyah boya ile boyanmıştır. Alt kısa kenarında iki adet ayak bulunmaktadır. 7

15 1- Örnek No : 2 2- Eserin Adı : Ayna 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : İpekyolu Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Aynanın sırları dökülmüştür. 10- Tarihlendirme :20. yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 40 cm Yükseklik : - En: 55 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Cam, Boya ve Ceviz c) Tekniği : Yapım Tekniği : Boyama Süsleme Tekniği : Camaltı Boyama, Kazıma Birleştirme Tekniği : Geçme d) Süsleme Türü : Bitkisel : Gül, Mine, Dal Geometrik : Eşkenar Dörtgen Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Cam malzemeden yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. Camaltı boyama tekniği ile yapılmıştır. Çerçevenin dört kenarında simetrik dal motifleri vardır. Dal üzerinde tomurcuk, gül ve mine motifleri vardır. Çerçevenin üst kısmında kenarları şekilli taç oturtulmuştur. Tacın üzerinde kazıma tekniği ile eşkenar dörtgen motifi işlenmiştir. 8

16 1- Örnek No : 3 2- Eserin Adı : Ayna 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Koyunoğlu Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Ahmet Rasi İzzet KOYUNOĞLU 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : - Yükseklik : - En : - Çap : 30 cm Kalınlık: 1 cm b) Yapım Malzemesi : Gümüş c) Tekniği : Yapım Tekniği : Döküm Süsleme Tekniği : Döküm Birleştirme Tekniği : Perçin d) Süsleme Türü : Bitkisel : Çiçek, Dal, Palmet, Yaprak, Gül Geometrik : Ay, Daire Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Gümüş malzemeden döküm tekniğiyle yapılmıştır. Daire formludur. Göbekte dökümden yapılmış bir çiçek motifi, çiçeğin kenarlarında küçük gül ve yaprak motifi ile daha büyük bir çiçek motifi yer almaktadır. Yan yana dizilmiş çiçek yapraklarının içinde gül dalı yer almaktadır. Dış kısmında ay, palmet ve gül motiflerinin birbirini takipleri sonucunda kenar bordürü oluşmuştur. Aynanın kenarları daire biçimli dilimlerle bezenmiştir. 9

17 1- Örnek No : 4 2- Eserin Adı : Buhurdan 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Paşa Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri : Boy : - En : - Kalınlık : - Yükseklik : 16 cm Çap : 13 cm b) Yapım Malzemesi : Bakır c) Tekniği : Yapım Tekniği : Dövme Süsleme Tekniği : Savat, Ajur Birleştirme Tekniği : Perçin d) Süsleme Türü : Bitkisel :Yaprak, Rumi, Çiçek Geometrik: Çintemani, Çizgi Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Bakır malzemeden yapılmıştır. Küre formludur. Dövme tekniğiyle yapılmıştır. Ajur ve savat tekniği ile süslenmiştir. Kapak, gövde ve kaide bölümlerinden oluşmuştur. Gövde kaideye perçinle birleştirilmiştir. Kapakta bir tutamak vardır. Kapağın üzeri çintemani ve yaprak motifleri ile çevrelenmiştir. Çintemanilerin üzeri ajurludur. Gövde kısmı rumilerle bezenmiştir. Gövdenin kaideye bağlanan kısmı ters konik şekillidir. Üzeri sıralı dikine çizgi süslemelidir. Kaide kısmı çiçek ve yaprak motifleri ile bezenmiştir. Kaidenin dışa açılan yan bölümünde kısa çizgilerle bordür oluşturulmuştur. 10

18 1- Örnek No : 5 2- Eserin Adı : Buhurdan 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Sille Mah. Mezarkaya Camii / Selçuklu 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 19.yy Osmanlı. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : - Yükseklik : 13 cm En: - Çap : 10, 5 cm Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Pirinç c) Tekniği : Yapım Tekniği : Dövme Süsleme Tekniği : Ajur Birleştirme Tekniği : Perçin, Menteşe d) Süsleme Türü : Bitkisel : - Geometrik : Yiv Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Pirinç malzemeden yapılmıştır. Küre formdadır. Dövme tekniğinde yapılmıştır. Daire tabanlı, hafif konik şekilli kaide ile yarım küre şeklinde tütsü haznesi ve gövdeden oluşmuştur. Ajur tekniğiyle süslenmiştir. Kaide gövdeye vida ile bağlanmıştır. Kaide ve gövde üzerinde yivler bulunmaktadır. Kapak üzeri ajur ve yivlerle süslenmiştir. Kapak ve gövde S şeklindeki kulp ile birbirine bağlanmıştır. Kulpu kapakta menteşe, gövde üzerinde perçin tutmaktadır. Kapak üzerinde küçük bir tutamak vardır. 11

19 1- Örnek No : 6 2- Eserin Adı : Buhurdan 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Sille Mah. Mezarkaya Camii / Selçuklu 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu :Hazne ile kaide bağlantısı gevşemiştir. Bütün yüzeyde eğilmeler vardır. 10- Tarihlendirme : 19.yy Osmanlı - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : - Yükseklik : 20 cm En: - Çap : 14,8 Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Pirinç c) Tekniği : Yapım Tekniği : Döküm Süsleme Tekniği : Ajur Birleştirme Tekniği : Lehim, Menteşe d) Süsleme Türü : Bitkisel : Kıvrım dal, Çiçek Geometrik :Çizgi bezeme, Yıldız Figürlü :- Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Pirinç malzemeden yapılmıştır. Silindirik formludur. Döküm tekniğinde yapılmıştır. Kaide, gövde ve kapak bölümlerinden meydana gelmiştir. Süslemede ajur tekniği kullanılmıştır. Kaide kısmında kıvrım dal ve çiçek motifleri ile çevrelenmiştir. Kaide ortasında gövdeye bağlı konik ayak bulunmaktadır. Konik ayakta çizgi bezemeler yer alır. Ayağın üzerinde tütsü haznesi bulunur. Tütsü haznesinin üzeri ajurlu ve yan yana kabartma çizgi bezemelidir. Kapak şişkin ve yukarı doğru daralan bir formdan oluşmuştur. Kapağın üzeri tamamen kıvrım dallarla bezenmiştir. Kapak üzerinde yıldız şeklinde tutamağı vardır. Kapak gövdeye menteşe ile bağlıdır. Kaidenin altında üç adet ayak bulunmaktadır. 12

20 1- Örnek No : 7 2- Eserin Adı : Camaltı Levha 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Siyah boyaları ve yaldızları dökülmüştür. 10- Tarihlendirme :20. yy. - (H ) 11- Ayrıntılı Tanım : a) Ölçüleri : Boy : 35,4 cm Yükseklik : - En: 32,5 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Cam ve Boya c) Tekniği : Yapım Tekniği : Boyama Süsleme Tekniği : Camaltı Boyama Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Yaprak, Çiçek Dalı, Kıvrım Dal Geometrik : Çizgi, Nokta Figürlü : - Yazılı : Armut istif tarzında Aman Mevt, Ya Seyyid El-evvelin, Vel Ahirin, 1349, Mehmet Ali Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Camdan yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. Camaltı boyama tekniğinde süslenmiştir. Ortada beyaz zemin üzerinde siyah boya ile armut şeklinde düzenlenmiş hat yer alır. Armut şeklinde düzenlenmiş olan kısmında Arap harfleriyle Aman mevt, sağ yaprakta yeşil zemin üzerinde Ya Seyyid el Evvelin, sol yaprakta ise Vel Ahirin yazmaktadır. Üstte iki köşede farklı iki çiçek dalı resmedilmiştir. Yazının altında ise 1346 tarihi ve Arap harfleriyle Mehmet Ali ismi yazılmıştır. Kenarlarında dalgalı çizgiler, noktalardan oluşan şerit şeklinde çerçeveler yer alır. Çerçevenin 4 köşesinde kıvrım dallardan oluşan köşelik şeklinde bezemeler yer alır. Altın yaldız, yeşil, siyah, mavi, kırmızı, renkli boyalar kullanılmıştır. 13

21 1- Örnek No : 8 2- Eserin Adı : Camaltı Levha 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : İpekyolu Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme :20. yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 51 cm Yükseklik : - En: 70 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Cam ve Boya c) Tekniği : Yapım Tekniği : Boyama Süsleme Tekniği : Camaltı Boyama Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Menekşe, Gül, Yaprak Geometrik : - Figürlü : Sikke Yazılı : Sülüs yazı ile Ya Hz. Mevlana Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Cam malzemeden yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. Camaltı boyama tekniği ile süslenmiştir. Levhanın üzerinde iki yana uzanan gül, menekşe ve yapraklardan oluşan dal motifi vardır. Dalın ortasında sikke ve sikkenin üzerinde sülüs yazı ile Ya Hz. Mevlana yazılıdır. Levhada kırmızı, yeşil, mor, turuncu ve sarı renkler kullanılmıştır. Çerçevesi kavak ağacından yapılmıştır. Levhanın üzerindeki Türk Bayrağı sonradan yapıştırılmıştır. 14

22 1- Örnek No : 9 2- Eserin Adı : Camaltı Levha 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : İpekyolu Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme :20. yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 45 cm Yükseklik : - En: 60 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Cam ve Boya c) Tekniği : Yapım Tekniği : Boyama Süsleme Tekniği : Camaltı Boyama Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Karanfil, Dal, Tomurcuk Geometrik : - Figürlü : Tavus Kuşu, Kelebek Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Cam malzemeden yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. Camaltı boyama tekniği ile süslenmiştir. Levhanın üzerinde iki yana açılan dal bulunmaktadır. Dal üzerinde karanfil çiçeği ve tomurcuklar vardır. Tavus kuşunun bakış yönü kelebeğe dönüktür. Levhada kırmızı, yeşil ve siyah renkler kullanılmıştır. Levha üzerindeki Türk Bayrağı sonradan yapıştırılmıştır. 15

23 1- Örnek No : Eserin Adı : Fanus 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hibe İl Halk Kütüphanesi Müd. / Konya 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme :20. yy. Konya 11- Ayrıntılı Tanım : a) Ölçüleri: Boy :- Yükseklik : 30 cm En: - Çap : 25 cm Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Cam c) Tekniği : Yapım Tekniği : Üfleme Kalıp Süsleme Tekniği : Boyama Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Hatayi, Palmet, Rumi,Mine, Yaprak Geometrik : Eşkenar Dörtgen, Çizgi Bezeme Figürlü : - Yazılı :Ta lik tarzda Ya Hazreti Mevlana Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Cam malzemeden yapılmıştır. Silindirik formludur. Üfleme kalıp tekniğiyle yapılmış, boyama tekniğiyle süslenmiştir. Sikke muhafazası için kullanılmıştır. Yüzeyinde eşkenar dörtgen biçiminde yağlı boya ile bezeme yapılmıştır. Bezemede hatayi, palmet, rumi, mine ve yaprak motifleri ile bir rozet oluşturulmuştur. Rozetin iç kısmında dikdörtgen zemin içinde altın yaldızla Ya Hazreti Mevlana yazısı yer almaktadır. Ağız kısmında çizgi bezeme bordür bulunmaktadır. Lacivert, altın yaldız, yeşil, mavi, kırmızı ve sarı renkler kullanılmıştır. 16

24 1- Örnek No : Eserin Adı : Fincanlık 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Satınalma M.Ali SAĞLAM - Ilgın 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Ağız kenarında çentik ve yüzeyde sırları dökülmüştür. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Ağız Kenar Çapı :190 cm Yükseklik : 17,5 cm Kaide Çapı: 35 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Toprak c) Tekniği : Yapım Tekniği : Çark Süsleme Tekniği : Boyama Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Stilize çiçek Geometrik : Spiral, Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Toprak malzemeden yapılmıştır. Geniş ve dışa dönük yayvan kenarlıdır. Çark tekniği ile yapılmıştır. Süslemede boyama tekniği kullanılmıştır. Bütün yüzey haki renk sırla astarlanmıştır. Ağız kısmında dokuz adet spiral çizgi bezeme yer almıştır. Ters konik karınlı gövde üzerinde stilize çiçek motifi vardır. Boğumlu ve kademeli boyun konik kaide ile birleştirilmiştir. 17

25 1- Örnek No : Eserin Adı : Gaz Lambası 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Çiğdem OZULOĞLU 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : - Yükseklik : 45 cm En :- Çap : 10,8 cm Derinlik :- b) Yapım Malzemesi : Cam c) Tekniği : Yapım Tekniği : Döküm Süsleme Tekniği : Aplike ve Yapıştırma Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Çiçek, Yaprak, Geometrik : Dilim Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Cam malzemeden yapılmıştır. Silindirik formludur. Döküm tekniği ile yapılmıştır. Aplike ve yapıştırma tekniği ile süslenmiştir. Cam kısmı, fitil tertibatı ve gaz haznesinden meydana gelmiştir. Düz dairesel kaideden sonra silindir yivli burmalı bir boyundan ve basık kürevi bir gövdeden oluşmaktadır. Bu kısımda çiçek, yaprak ve damla motifleri aplike edilmiştir. Çiçekler beyaz ve sarı, yapraklar ise yeşil renklidir. Kenarlarına siyah kontur geçilmiştir. Gövde malzemesi kumlu camdandır. Fitilin hareketini sağlayan kısım madeni olup, üzerinde kenarları dilimli cam şişesi bulunmaktadır. 18

26 1- Örnek No : Eserin Adı : Havan 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : İpekyolu Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Ağız kısmında kırılma vardır. 10- Tarihlendirme : 19.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 20 cm Yükseklik : - En: - Çap : 20 cm Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Armut Ağacı c) Tekniği : Yapım Tekniği : Oyma Süsleme Tekniği : Kazıma Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : - Geometrik :Çizgi bezeme, V, Zigzag Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Armut ağacından yapılmıştır. Konik formludur. Oyma tekniği ile yapılmıştır. Kazıma tekniği ile süslenmiştir. Kulp gövdeye bitişiktir. Gövdesi dört boğumdan oluşmaktadır. Kulp kısmı zigzaglıdır. Gövdenin taban kısmındaki boğumda çizgi bezemeler yer alır. Bir sonraki boğumda V şeklindeki bezemeler, bir üst boğumda zigzag bordür yer alır. Ağız kısmında yine çizgi bezeme vardır. 19

27 1- Örnek No : Eserin Adı : Havan 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Satınalma Nuhdede ÇİFTÇİ / Konya 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Havan elinin üzerinde çatlaklar vardır. 10- Tarihlendirme : Osmanlı - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Max. Çap : 14,5 cm Yükseklik : 15,3 cm Tokmak Uzunluğu: 18 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Şimşir Ağacı c) Tekniği : Yapım Tekniği : Oyma Süsleme Tekniği : Kazıma Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : - Geometrik : Çizgi bezeme Figürlü : - Yazılı : Latin rakamları ile 1889 Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Şimşir ağacından yapılmıştır. Silindirik formludur. Oyma tekniği ile yapılmıştır. Kazıma tekniği ile süslenmiştir. Kulp gövdeye bitişiktir. Gövde üzerinde paralel iki sıra çizgi bezeme vardır. Arada kalan boşlukta Latin rakamları ile 1889 tarihi yazılıdır. Ağız kısmında sıralı noktalar bir bordür oluşturmuştur. Kulp kısmında çizgi bezemeler vardır. Havaneli, konik başlı ve silindirik formludur. 20

28 1- Örnek No : Eserin Adı : Levha 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Müveddet SEVİM / İstanbul 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 20.yy. Osmanlı - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 60.5 cm Yükseklik : - En: 48 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Atlas Kumaş c) Tekniği : Yapım Tekniği : İşleme Süsleme Tekniği : Çin İğnesi Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Sarmaşık, Yaprak Geometrik : - Figürlü : - Yazılı : Celi Sülüs tarzında Tiz olma teemmül kıl, tedbiri bozar takdiri Allah tevekkül kıl Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Atlas kumaştan yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. İşleme tekniği ile yapılmıştır. Çin iğnesi tekniği ile süslenmiştir. İpek iplik kullanılmıştır. Levha üzerine celi sülüs tarzında şu beyit işlenmiştir. Tiz olma teemmül kıl, tedbiri bozar takdiri Allah tevekkül kıl. Yazı etrafı sarmaşık ve yaprak motifleri ile bezenmiştir. Yeşil, sarı ve beyaz renkler kullanılmıştır. Çerçeve ahşap ve beyaz renklidir. 21

29 1- Örnek No : Eserin Adı : Levha 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Fahrettin AKYOL 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Çerçevede kırık ve çentikler vardır. 10- Tarihlendirme :20. yy. Osmanlı - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 64 cm Yükseklik : - En: 44 cm Çap : - Kalınlık :- b) Yapım Malzemesi : Kadife Kumaş c) Tekniği : Yapım Tekniği : İşleme Süsleme Tekniği : Pul - Boncuk Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Sarmaşık Dal Geometrik : - Figürlü : - Yazılı : Sülüs tarzında Takdiri Huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bu şema ki Mevla yaka bir veçhile Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Kadife kumaştan yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. İşleme tekniği ile yapılmıştır. Pul - boncuk tekniği ile süslenmiştir. İşlemede sülüs tarzında eski Türkçe olarak yazılan şu beyit vardır. Takdiri Huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bu şema ki Mevla yaka bir veçhile. Beyitin etrafı sarmaşık dallarla çevrelenmiştir. 22

30 1- Örnek No : Eserin Adı : Levha 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Paşa Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 29 cm Yükseklik : - En: 29 cm Çap : - Kalınlık :- b) Yapım Malzemesi : Keten c) Tekniği : Yapım Tekniği : İşleme Süsleme Tekniği : Çin İğnesi, Zincir işi Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Dal Geometrik : - Figürlü : Semazen. Yazılı : - Nesneli : - Mimari : Selimiye Camii, Kubbe-i Hadra, e) Kompozisyon : Keten kumaştan yapılmıştır. Kare formdadır. İşleme tekniği ile yapılmıştır. Çin iğnesi ve zincir işi teknikleri kullanılarak süslenmiştir. Levha üzerinde Kubbe-i Hadra, Selimiye Camii ve minaresi ve bir dalın üzerinde sema eden semazenler vardır. Yeşil, kahverengi, turuncu, gri ve gümüş renkli iplikler kullanılmıştır. Levhanın çerçevesi ceviz ağacından yapılmıştır. 23

31 1- Örnek No : Eserin Adı : Levha 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Mithat FENMAN / Ankara 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Camı kırılmıştır. Rengi solmuştur. 10- Tarihlendirme :20. yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 36,5 cm Yükseklik : - En: 20 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Saten Kumaş c) Tekniği : Yapım Tekniği : İşleme Süsleme Tekniği : Çin İğnesi Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : - Geometrik : - Figürlü : - Yazılı: Celi Sülüs tarzda Ya Hazreti Mevlana Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Saten kumaştan yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. İşleme tekniği ile yapılmıştır. Çin iğnesi tekniği ile süslenmiştir.. İşlemede celi sülüs tarzda Ya Hazreti Mevlana yazılmıştır. Bordo renk kullanılmıştır. Ahşap yaldızlı çerçevelidir. 24

32 1- Örnek No : Eserin Adı : Kahve Değirmeni 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Satınalma İlyas HARMANKAYA / Konya 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Ağaç tutamağı noksandır. Demir kısımları oksitlenmiştir. Çekmecenin bir kısmı kırıktır. 10- Tarihlendirme :Osmanlı - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 43 cm Sandık Genişliği : 14 cm Oturak Eni: 21,5 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Ceviz, Demir, Sac c) Tekniği : Yapım Tekniği : - Süsleme Tekniği : Çivili Tezyinat, Kazıma Birleştirme Tekniği : Geçme d) Süsleme Türü : Bitkisel : Stilize Selvi, Yaprak Geometrik : Zigzag,Eşkenar Dörtgen, Çizgi bezeme Figürlü :- Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Ceviz, demir ve sac malzemeden yapılmıştır. Değirmen, değirmen kutusu ve tabla kısımlarından meydana gelmiştir. Değirmen ve tabla kısmı dikdörtgen formludur. Süslemede kazıma ve çivili tezyinat kullanılmıştır. Değirmen kısmı demirden olup, çevirme kısmı yassıdır. Kahve koyma kabı sacdan çanak seklindedir. Öğütme mekanizması sandık içine yerleştirilmiştir. Değirmen kutusu ile tabla geçme tekniği ile birleştirilmiştir. Değirmen kutusunun üzerinde eşkenar dörtgen ve çizgi bezeme vardır. Değirmen kutusunun çekmecesi bulunmaktadır. Çekmecenin ön ve yan yüzlerinde eşkenar dörtgen yapılmıstır. Ön yüzdeki eşkenar dörtgen içinde küçük bir halka kulp bulunmaktadır. Yan yüzlerdeki eşkenar dörtgenin ortasına ve dış kenarlarına kabaralar çakılmıştır. Çekmecenin alt kısmında zigzag vardır. Tablanın ön yüzünün dört tarafına yapraklarla bordür yapılmıştır. Kısa kenarın uç kısmında zigzag motifi vardır. Tablanın ortasında stilize selvi motifi yer alır. 25

33 1- Örnek No : Eserin Adı : Kahve Kutusu 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Paşa Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 19.yy. Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri : Boy : 19 cm Yükseklik : - En : 7 cm Çap : - Derinlik : 5 cm b) Yapım Malzemesi : Ceviz Ağacı c) Tekniği : Yapım Tekniği : Oyma Süsleme Tekniği : Yüzey Oyma, Kazıma Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Kıvrım dal Geometrik : Yıldız, Çizgi bezeme, Rozet Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Ceviz ağacından yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. Oyma tekniği ile yapılmıştır. Kazıma ve yüzey oyma teknikleri ile süslenmiştir. Gövde ve kapak bölümlerden oluşmuştur. Kapak sürgülüdür. Ön ve arka yüzünde spiral şeklinde iki rozet birbirlerine ince kıvrım dalla birleştirilmiştir. Ön ve arka yüzde iki sıra çizgi bezemeden kenar bordürü vardır. Kapak bölümü derin oymalarla ayrılmıştır. Oymaların arası çizgi bezemelidir. Kapağın ortasında sekiz kollu yıldız vardır. Kahve kutusu doğal rengindedir. 26

34 1- Örnek No : Eserin Adı : Kahve Kutusu 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Ankara Arkeoloji Müzesinden devir 8- Onarım Durumu : Onarım görmüştür. 9- Bugünkü Durumu : Kısa kenarlarda çatlakları durdurmak amacıyla yapılmış teneke tamirler vardır. Kapağı yoktur. 10- Tarihlendirme : 20. yy - Ankara 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 15,2 cm Yükseklik : 8 cm En : 7,6 cm Çap : - Kalınlık:- b) Yapım Malzemesi : Ceviz c) Tekniği : Yapım Tekniği : Oyma Süsleme Tekniği : Kazıma Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : - Geometrik : Çizgi bezeme Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Ceviz ağacından yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. Yapımında Oyma tekniği kullanılmıştır. Kısa kenarları yarım daire şeklinde yuvarlandırılmıştır. Süslemesinde kazıma tekniği kullanılmıştır. Uzun kenarların alt kısmı ayak şeklinde oyulmuştur. Uzun kenarların dış yüzeylerinde ve üst kısmında iç içe daire motiflerinden oluşan çizgi bezeme vardır. Kapağı eksik olup uzun kenarların iç kısmında kapağın geçirildiği sürgü oyukları vardır. Dış yüzeyi verniklenmiştir. 27

35 1- Örnek No : Eserin Adı : Kahve Soğutucusu 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Eyüp ŞENGÜL / Konya 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Tel kakmada dökülmeler vardır. 10- Tarihlendirme : 20. yy. Cumhuriyet Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 20,5 cm Yükseklik : 35 cm En: 12,4 cm Çap : - Kalınlık :- b) Yapım Malzemesi : Ceviz, Tel c) Tekniği : Yapım Tekniği : Oyma Süsleme Tekniği : Kakma Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Çiçek Geometrik : Daire, Rozet, Zigzag, S kıvrımlar, Çarkı felek Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon: Ceviz malzemeden yapılmıştır. Dairesel formludur. Oyma tekniği ile yapılmıştır. Oluk, hazne ve tutamak kısımlarından meydana gelmektedir. Oluk kısmının üstü kapalıdır. Tutamak iki tarafa doğru açılan yaprak şeklindedir. Tel kakma kullanılarak bezemeler oluşturulmuştur. Oluk kısmının üzerinde merkezde çiçek olan bir rozet bulunmaktadır. Rozetin kenarında daire motifleri vardır. Hazne kısmında S kıvrımlar iç içe bordür oluşmaktadır. Haznenin dış kenarında ve kulp üzerinde zigzaglardan oluşan bordür bulunmaktadır. Haznenin merkezinde çarkıfelek bezemeli bir pul çakılıdır. 28

36 1- Örnek No : Eserin Adı : Kaşık 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Konya Etnografya Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Müzeyyen KARATAŞ / Konya 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme :20. yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 24,5 cm Yükseklik : - En: 6 cm Çap : - Kalınlık :- b) Yapım Malzemesi : Şimşir c) Tekniği : Yapım Tekniği : Oyma Süsleme Tekniği : Boyama Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Stilize yonca Figürlü : - Geometrik : Yarım Daire Yazılı : Ta lik tarzda Rıdvaniyem rıdvaniyem, Aşıkların kurbaniyem, Tennur-ı çerhda yanmışam, Bir yaniyam bir yaniyam, Buyurun 1279 Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Şimşir ağacından yapılmıştır. Oyma tekniği ile kaşık formu verilmiştir. Sap ve gövdeden meydana gelmiştir. Kaşığın iç kısmında dairesel zemin içinde dört yapraklı stilize yonca motifi bezelidir. Bunun kenarında 1279 tarihi yazılıdır. Sap kısmında ağız sivriltilmiş olup ağız kısmında sekiz adet yarım daire içinde ta lik tarzda Ashab-ı Kehf in isimleri yazılıdır. Yassıltılmış sap üzerine yine ta lik tarzda Rıdvaniyem rıdvaniyem, Aşıkların kurbaniyem, Tennur-ı çerhda yanmışam, Bir yaniyam bir yaniyam, Buyurun yazılıdır. Süslemede yeşil, kırmızı, siyah renkli boyalar kullanılmıştır. 29

37 1- Örnek No: Eserin Adı: Dekoratif Kaşık 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Paşa Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Kaşığın gövde kısmında kırık vardır. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 54 cm Yükseklik : - Sap Eni: 5 cm Çap : - Kaşık Eni: 10 cm b) Yapım Malzemesi: Şimşir Ağacı c) Tekniği: Yapım Tekniği: Oyma Süsleme Tekniği: Boyama Birleştirme Tekniği: - d) Süsleme Türü: Bitkisel: Lale, Papatya, Dal Geometrik : - Figürlü : Hz. Mevlana, Semazen Yazılı : Ta lik tarzda Ya Hazreti Mevlana Nesneli : - Mimari : Kubbe-i Hadra, Selimiye Camii, e) Kompozisyon : Şimşir ağacından yapılmıştır. Yapımında oyma tekniği kullanılmıştır. Sap ve gövde kısmından meydana gelmiştir. Gövde kısmı ve sap kısmı yağlı boya ile boyanmıştır. Gövde kısmında Kubbe-i Hadra, Selimiye Camii, Hz. Mevlana ve sema eden semazenler resmedilmiştir. Sap kısmında ince bir dal, dalın sağı ve soluna yerleştirilmiş stilize lale ve papatya çiçekleri resmedilmiştir. Sapta ta lik tarzda Ya Hazreti Mevlana ibaresi bulunmaktadır. Altın yaldızla kaşığın kenarları ince bir konturla belirlenmiştir. Sap kısmı oval şekilde bitmektedir. Kaşıkta, siyah, yeşil, kırmızı, pembe, mavi, kahverengi, beyaz, sarı ve altın yaldız renkleri kullanılmıştır. 30

38 1- Örnek No : Eserin Adı : Dekoratif Kaşık 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Paşa Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 41 cm Yükseklik : - Sap Eni: 4 cm Çap : - Kaşık Eni: 11 cm b) Yapım Malzemesi : Şimşir Ağacı c) Tekniği : Yapım Tekniği : Oyma Süsleme Tekniği : Boyama Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Lale, Papatya, Dal Geometrik : - Figürlü : Semazen başı, Semazen, Hz. Mevlana. Nesneli : - Yazılı : Ta lik tarzda Ya Hazreti Mevlana Mimari : Kubbe-i Hadra, Selimiye Camii, e) Kompozisyon : Şimşir ağacından oyma tekniği ile yapılmıştır. Sap ve gövde kısmından meydana gelmiştir. Gövde ve sap kısmı yağlı boya ile boyanmıştır. Gövde kısmında Kubbe-i Hadra, Selimiye Camii, semazen başı ve semazenler Hz. Mevlana ya selam verirken resmedilmiştir. Sap kısmında ince bir dal, dalın sağı ve soluna yerleştirilmiş stilize lale ve papatya çiçekleri resmedilmiştir. Sapta ta lik tarzda Ya Hazreti Mevlana ibaresi bulunmaktadır. Altın yaldızla kaşığın kenarları ince bir konturla belirlenmiştir. Kaşıkta, siyah, yeşil, kırmızı, pembe, mavi, kahverengi, beyaz, sarı ve altın yaldız renkleri kullanılmıştır. 31

39 1- Örnek No : Eserin Adı : Kapı Tokmağı 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : İpekyolu Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 13 cm Yükseklik : - En : 6 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Tunç c) Tekniği : Yapım Tekniği : Döküm Süsleme Tekniği : Döküm Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : Palmet Geometrik : - Figürlü : El Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Tunç malzemeden yapılmıştır. El formludur. Döküm tekniği ile yapılmıştır. Kapıya takılan vida ve tokmak bölümlerinden oluşmaktadır. Elin bilekten sonra olan kısmı palmet motif bezemelidir. 32

40 1- Örnek No : Eserin Adı : Kapı Tokmağı 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : İpekyolu Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 12 cm Yükseklik : - En : 6 cm Çap : - Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Tunç c) Tekniği : Yapım Tekniği : Döküm Süsleme Tekniği : Döküm Birleştirme Tekniği : - d) Süsleme Türü : Bitkisel : - Geometrik : Zencerek Figürlü : El, Şems Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Tunç malzemeden yapılmıştır. El formludur. Döküm tekniği ile yapılmıştır. Kapıya takılan ayna ve tokmak kısmından meydana gelmektedir. Elin bilek kısmında zencerek motifli bilezik, ayna kısmında ise şems motifi bulunmaktadır. 33

41 1- Örnek No : Eserin Adı : Lambalık 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Karavan Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Boyası dökülmüştür. 10- Tarihlendirme : 19.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım : a) Ölçüleri: Boy : 65 cm Yükseklik : - En : 20 cm Çap : - Kalınlık :- b) Yapım Malzemesi : Çam Ağacı c) Tekniği : Yapım Tekniği : Oyma Süsleme Tekniği : Oyma Birleştirme Tekniği : Geçme d) Süsleme Türü : Bitkisel : Yıldız Çiçeği, Yaprak Geometrik : - Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Çam ağacından yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. Sırtlık ve kaide kısımlarından meydana gelmiştir. Oyma tekniği ile yapılmış ve süslenmiştir. Parçalar birbirine geçme tekniği ile birleştirilmiştir. Sırt kısmında dört adet yıldız çiçeği bulunmaktadır. Lambalığın üst kısmında boğumlu çıkıntılar vardır. Derin oyma ile ayrılan kenar bordürlerde yaprak motifi vardır. Mavi renk ile boyanmıştır. 34

42 1- Örnek No : Eserin Adı : Lambalık 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : İpekyolu Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Boyası dökülmüştür. 10- Tarihlendirme : 20.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 65 cm Yükseklik : - En: 20 cm Çap : 20 cm Kalınlık : - b) Yapım Malzemesi : Kavak Ağacı c) Tekniği : Yapım Tekniği : - Süsleme Tekniği : Boyama Birleştirme Tekniği : Çivi d) Süsleme Türü : Bitkisel : - Geometrik : Daire Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Kavak ağacından yapılmıştır. Dikdörtgen formludur. Beş ince çıtanın arkadan yatay bir çıtaya çivi ile birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Lambanın konulduğu kaide ve gövde bölümlerinden oluşmuştur. Lamba kaidesinin altında iki destek bulunmaktadır. Gövdenin kenarları oymalı bir bantla çevrilmiştir. Gövde üzerinde daire bezemeler vardır. Süslemesinde mavi ve yeşil renkli yağlı boya kullanılmıştır. 35

43 1- Örnek No : Eserin Adı : Mangal 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Koyunoğlu Müzesi 6- Envanter No : Koleksiyona Gelişi : Hediye Ahmet Rasi İzzet KOYUNOĞLU 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 19.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım : a) Ölçüleri: Boy : 31,5 cm Yükseklik : 27 cm En : 45 cm Çap : - Derinlik : - b) Yapım Malzemesi : Pirinç, Bakır c) Tekniği : Yapım Tekniği : Pres, Dövme Süsleme Tekniği : - Birleştirme Tekniği : Perçin d) Süsleme Türü : Bitkisel : - Geometrik : Çizgisel bezeme Figürlü : - Yazılı : - Nesneli : - Mimari : - e) Kompozisyon : Pirinç ve bakır malzemeden pres ve dövme tekniğiyle yapılmıştır. Mangal oval formludur. Mangalın alt kısmında bakır malzeme kullanılmıştır. Mangalın gövdesi çizgisel bezemelidir. Alt tarafta birbiri ardına sıralanmış kabartma daireler vardır. Kulplar perçin ile gövdeye sabitlenmiştir. Dövmeden yapılmış ayakları kıvrımlı gelip, ucu sivrilerek gövdeye sabitlenmiştir. Mangal dört ayaklıdır. 36

44 1- Örnek No : Eserin Adı : Mangal 3- İnceleme Tarihi : Fotoğraf No : İlgili Koleksiyon : Karavan Halıcılık 6- Envanter No : - 7- Koleksiyona Gelişi : Satınalma 8- Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 9- Bugünkü Durumu : Sağlam durumdadır. 10- Tarihlendirme : 19.yy. - Konya 11- Ayrıntılı Tanım: a) Ölçüleri: Boy : 65 cm En : - Kalınlık :- Yükseklik : 55 cm Çap : 45 cm b) Yapım Malzemesi : Pirinç c) Tekniği : Yapım Tekniği : Döküm Süsleme Tekniği : Ajur Birleştirme Tekniği : Lehim d) Süsleme Türü : Bitkisel : Yaprak, Kıvrım dal Geometrik : Çizgi bezeme Figürlü :- Yazılı : - Nesneli : - Mimari :- e) Kompozisyon : Pirinç malzemeden yapılmıştır. Silindirik formludur. Döküm tekniği ile yapılmıştır. Gövde ve kapak bölümlerinden meydana gelmiştir. Ajur tekniği ile süslenmiştir. Kapağın en üst kısmında dökümden yapılmış boğumlu tutamak ve tutamağa geçirilmiş yaprak motifi vardır. Kapağın üst kısımları ajur tekniğinde iç içe geçmiş daireler bulunmaktadır. Mangalın gövdesi yan yana dizilmiş silindirik formlu çizgi bezeme ile tamamlanmıştır. Dışa dönük kenarları yarım daire şeklindeki dilimlerle süslenmiştir. Mangalın kulpu ince kıvrık dal motifi ile gövdeye sabitlenmiştir. Mangal üç ayağı üzerinde durmaktadır. Dökümden yapılan kıvrık ayağı yaprak motifi ile süslenmiştir. 37

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

ÇANAKKALE SERAMİKLERİ Suna ve İnan KIRAÇ KOLEKSİYONU Antalya Kaleiçi Müzesi

ÇANAKKALE SERAMİKLERİ Suna ve İnan KIRAÇ KOLEKSİYONU Antalya Kaleiçi Müzesi ÇANAKKALE SERAMİKLERİ Suna ve İnan KIRAÇ KOLEKSİYONU Antalya Kaleiçi Müzesi Ece Güneş ERTEN e-posta: ece.g.erten@gmail.com 1. SEPET TABAK 19.yy. sonu - 20.yy. başı h.: 9.4 cm. kenar: 27 cm. dip: 11 cm.

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde,

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde, Deniz AYDA i»lijli ngiliz Sanat Tarihçisi, Eleştirmen ve Şair 5 jiliii olan Herber READ "Bir milletin sanatılljijijj nı ve du\;arlık derecesirii seramiği ile liül ölçün" demektedir. Çünkü seramiği yaratan

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

Çikolata Butik Koleksiyonu

Çikolata Butik Koleksiyonu Çikolata Butik Koleksiyonu Mutluluk İksiri; Çikolata Butik... Mutluluğa giden en leziz yol çikolatadan geçer. Gerçek bir çikolata tutkununun en mutlu olabileceği yerlerden biri de kuşkusuz çikolata butikleridir.

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden..

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -ZARF FİNCAN (1930) Metal zarf içinde sapsız porselen fincan. Lütfiye Kibaroğlu nun, çocukluğundan beri dedesinin kullandığı fincanlar aile yadigarı olarak çeyizinde yer

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi -Yazma Bağışlar 720/4 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Birgül EFE KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar

Detaylı

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi Topkapı Sarayı Harem Dairesi Çinileri Topkapı Sarayının inşaatına 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmış ve 1478 yılında tamamlanmıştır. Saray 18. yüzyıl dek pek çok onarımlar ve ek yapılara

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

Çizim No:1 Tel kırma + puan Çizim No:2 Tel kırma x puan

Çizim No:1 Tel kırma + puan Çizim No:2 Tel kırma x puan Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMASRA MÜZESİNDE

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008.

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008. -- \ ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008 HAZlRLAYAN İRFAN ÜNVER NASRATTINOGLU ANKARA. 2009 TÜRK CİLT SANATININ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ÜRÜN LİSTESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ÜRÜN LİSTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ÜRÜN LİSTESİ 24/02/2014 Elbise Dolabı (1) 1 Birinci Sınıf Suntalam, 2 kapaklı 3 çekmeceli olarak üretilmiştir. Suntalam Kitaplık

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU VE PLAKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU VE PLAKET TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU VE PLAKET TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MADALYA KUTUSU VE PLAKET... 2 2. MUAYENE... 3 3. TESLİMAT... 3 4. GENEL HÜKÜMLER... 4 TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU

Detaylı

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/2 Ekim/October 2005,75-102 KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Osman KUNDURACI* I.Giriş: Karapınar, Konya ovasının doğusunda il merkezine 90 km. mesafede kurulmuş eski

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI 1. ÇİZGİ ve NOKTA... 3 a-çizgilerle Yapılan Tasarım Çalışmaları... 3 b- Nokta ile Yapılan Tasarım Çalışmaları... 5 c-çizgi ve Noktalarla Oluşturulan Özgün Tasarımlar...

Detaylı

SAKAL-I ŞERİF MUHAFAZALARININ RESTORASYONU. Mahir POLAT / S.Tarihçi - Vakıf Uzmanı İrfan SEVİM / Arkeolog Vakıflar İstanbul I.

SAKAL-I ŞERİF MUHAFAZALARININ RESTORASYONU. Mahir POLAT / S.Tarihçi - Vakıf Uzmanı İrfan SEVİM / Arkeolog Vakıflar İstanbul I. TÜRK İNŞAAT VE SANAT ESERLERİ MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN SAKAL-I ŞERİF MUHAFAZALARININ RESTORASYONU Mahir POLAT / S.Tarihçi - Vakıf Uzmanı İrfan SEVİM / Arkeolog Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI PLAKET/PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI PLAKET/PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI PLAKET/PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. TEDARİK EDİLECEK PLAKET, PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU... 3 3. MUAYENE... 3 4. TESLİMAT... 4 5. GENEL

Detaylı

Kula Evleri, Kapı Tokmakları ve Halkaları

Kula Evleri, Kapı Tokmakları ve Halkaları Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies 16/2 Kış-Winter 2016 Kula Evleri, Kapı Tokmakları ve Halkaları Door Knockers and Rings in the Kula Houses Yrd. Doç. Dr. Serap ERÇİN KOÇER

Detaylı

EVİNİZDE "YENİLİĞE" YER AÇIN

EVİNİZDE YENİLİĞE YER AÇIN 25174 NBL AYNALI DEKORATİF GOLD APLIK 25167 NBL DEKORATİF GOLD YUVARLAK AYNA 28 x 28 x 1 25341 NBL DEKORATİF AYNALI ALTIN TEPSİ 30 X 30 X 5 25365 NBL DEKORATİF GOLD TABANLI CAM MUMLUK 14 x 14 x 17,5 25426

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 18.04.2016

Detaylı

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİM MEYDAN VE ÇARŞI MEYDAN KOŞUYOLU PARKI KOŞUYOLU YAŞAM PARKI KOŞUYOLU KALP HASTANESİ 1951-1954

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No:

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 0 1 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 332421105 AHŞAP LEVHA KAPLAMALI YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMLARI PELLE AHŞAP MASA İÇİN Üründe kullanılan malzemeler Alüminyum profil veya kapak profilleri 220X100 X75h

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 5S Standartları talimatlarının hazırlanmasından, tüm üniteler talimatın uygulamasından sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 5S Standartları talimatlarının hazırlanmasından, tüm üniteler talimatın uygulamasından sorumludur. Sayfa No 1/6 1.0 Amaç Bu talimat ile İş güvenliği, çevre, verimlilik, makine performansı ile çalışanların katılım ve motivasyonunu artırarak düzen ve disiplini sağlamak amacıyla kurulan 5S sistematiğinde;

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 4. Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO MASA TAKIMI NMOL 3001 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 4. Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO MASA TAKIMI NMOL 3001 TEKNİK ÖZELLİKLER ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 4 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 DMO KATALOG KOD NO 332 425 006 ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM MASA TAKIMI NMOL 3001 OFİSLINE/NORMA

Detaylı

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN AKSESUARLAR VE GEREÇLER HAZIRLAYAN : ALİ İHSAN KORKMAZ

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN AKSESUARLAR VE GEREÇLER HAZIRLAYAN : ALİ İHSAN KORKMAZ MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN AKSESUARLAR VE GEREÇLER Yardımcı Gereçler A-Vida ve çiviler B-Dübeller ve takozlar C-Çektirmeler ve modül bağlantılar D-Raylar ve makaralar, E-Kilitler F-Düşer kapak makasları,

Detaylı

KİTAPLIK VEYA DOLAP İÇİN 18 MM YONGA LEVHA - 30 MM YONGA LEVHA 8MM YONGA LEVHA. * Üründe kullanılan malzemeler 211*43*92H. Genel Boyutlar ( Not-1)

KİTAPLIK VEYA DOLAP İÇİN 18 MM YONGA LEVHA - 30 MM YONGA LEVHA 8MM YONGA LEVHA. * Üründe kullanılan malzemeler 211*43*92H. Genel Boyutlar ( Not-1) KİTAPLIK VEYA DOLAP İÇİN 18 MM YONGA LEVHA - 30 MM YONGA LEVHA 8MM YONGA LEVHA 211*43*92H ÜST TABLA ÇİFT KAT 18 MM YONGA LEVHA - YANLAR 30 MM YONGA LEVHA - DOLAP ARKALIĞI 8MM YONGA LEVHA - KAPAKLAR 18

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

Doğada ki en belirgin özelliklerine; İnsan vücudunda Deniz kabuklarında Ağaç dallarında rastlanır.

Doğada ki en belirgin özelliklerine; İnsan vücudunda Deniz kabuklarında Ağaç dallarında rastlanır. Doğada ki en belirgin özelliklerine; İnsan vücudunda Deniz kabuklarında Ağaç dallarında rastlanır. Altın oran pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı 1.618033988749894..(Noktadan

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No:

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 0 1 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 332421105 AHŞAP LEVHA KAPLAMALI YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMLARI PELLE AHŞAP MASA İÇİN Üründe kullanılan malzemeler 220X100 X75h ölçüler cm dir Masa tablası 30 mm yonga

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 869 KAHRAMANMARAŞ İLİ BİNDALLI ELBİSELERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 869 KAHRAMANMARAŞ İLİ BİNDALLI ELBİSELERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 869 KAHRAMANMARAŞ İLİ BİNDALLI ELBİSELERİ Öğr.Gör.Handan Çelebi* Öğr.Gör.Gülden Abanoz" Arş.Gör.Tıığba Şener*" 1. Giriş Giyim; doğa şartlarından korunma ve örtünme amacıyla ortaya

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 10 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 2 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM 332425843 MASA TAKIMI OLMK 1021 OFİSLINE

Detaylı

GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Büşra UYSAL 1 Müzeyyen AYGÜN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KEÇE ÜRÜN ÖRNEKLERİ

KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KEÇE ÜRÜN ÖRNEKLERİ DOI: 10.7816/idil-04-15-08 idil, 2015, Cilt 4, Sayı 15, Volume 4, Issue 15 KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN KEÇE ÜRÜN ÖRNEKLERİ H. Nurgül BEGİÇ 1 ÖZET Yünün çeşitli yollarla sıkıştırılmasıyla yapılmış, çok kalın,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA ELİT METAL KUPA L METAL KUPA L METAL KUPA L METAL KUPA

M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA M METAL KUPA ELİT METAL KUPA L METAL KUPA L METAL KUPA L METAL KUPA FIRAT ARSLAN KUZEY TEKSTİL BASKI VE BASKILI ÜRÜNLER İŞ ELBİSELERİ SPOR MALZEMELERİ,TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ Fiyat Listesi Sayfa M-57 A M-57 B M-57 C ELT-0 M-5 A M-5 B M-5 C ELT-09A L-0 A L-0 B L-0 C GN-006A

Detaylı

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) KATAGORİ KIRILIMI 332.681.012 YOK YOK YOK ASMA L APARATI YOK YOK. DMO nun belirlediği toleranslar

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) KATAGORİ KIRILIMI 332.681.012 YOK YOK YOK ASMA L APARATI YOK YOK. DMO nun belirlediği toleranslar ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) Sıra No: Tarihi: 11.02.2015 KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 39 3 7 332.681.012 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ OMEGA MASA TAKIMI

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA KREŞ VE ANAOKULU TEFRİŞİNE AİT İHTİYAÇ LİSTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA KREŞ VE ANAOKULU TEFRİŞİNE AİT İHTİYAÇ LİSTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA KREŞ VE ANAOKULU TEFRİŞİNE AİT İHTİYAÇ LİSTESİ SIRA NO Cinsi Kullanılacağı Birim AHŞAP KREŞ MALZEMELERİ Teknik Özellikleri Birimi Adet Fiyat Tutar 1 Bebek karyolası (0-2

Detaylı

TİRE MÜZESİ NDE BULUNAN EL İŞLEMELERİ

TİRE MÜZESİ NDE BULUNAN EL İŞLEMELERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI El VE MAKİNE NAKIŞLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI TİRE MÜZESİ NDE BULUNAN EL İŞLEMELERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN MÜRÜVVET

Detaylı

Bilgi için: Tel: 0 22 58 30 0 Faks: 0 22 58 30 4 5 7 8 9 0 3 4 Boyacı Grubu Macun Ispatulası Ahşap Saplı Profesyonel Ispatula Plastik Saplı Proaktif Ispatula Plastik Saplı Sahra Ispatulası Ahşap Saplı

Detaylı

BRT 1657 Plastik Kulp Siyah Plastik & Cam Elyaf Dolgulu

BRT 1657 Plastik Kulp Siyah Plastik & Cam Elyaf Dolgulu BRT 1657 Plastik Kulp Siyah Plastik & Cam Elyaf Dolgulu Plastik Kulp Delikli Renkli Kapak Takılabilir W H w h T Delik Uygun Vida Kapak 466431 119,5 35 93,4 29 26 6,5 M6 Küçük Tip 466432 145 40 117 34 29

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

ALİ ÜSKÜDÂRÎ Uluslararası Kalite Güvencesi ÇİÇ E KLE R

ALİ ÜSKÜDÂRÎ Uluslararası Kalite Güvencesi ÇİÇ E KLE R ALİ ÜSKÜDÂRÎ Tezhip ve Ruganî Üstâdı, Çiçek Ressamı Türk bezeme sanatında klasik yolun son temsilcilerinden sayılan Ali Üsküdârî nin hayatı hakkında malumatımız çok azdır; mevcut eserleri 1718-1763 arası

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Yazma Bağışlar 720/3 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Ümit DEMİRTAŞ KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar 720/3 Eyüp ilçesi, Cami-i Kebir

Detaylı

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları ARCHE - Mesleki Eğitimde Yapısal Kültürel Değerler Project No. LLP-LdV-TOI-2010-DE-147 327 Bu çalışma sadece yazarın görüşlerini yansıtır

Detaylı

ISSN : Ankara-Turkey KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER

ISSN : Ankara-Turkey KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 2C0022 VOCATIONAL SCIENCES Received: May 2009 Accepted: March 2010 Ebru Alparslan Series : 2C Gazi University

Detaylı

BURDUR- DENGERE KÖYÜ CAMİSİ NİN AHŞAP ÜZERİNE KALEMİŞİ BEZEMELERİ THE ORNAMENTS ON THE WOOD OF THE DENGERE MOSQUE AT BURDUR

BURDUR- DENGERE KÖYÜ CAMİSİ NİN AHŞAP ÜZERİNE KALEMİŞİ BEZEMELERİ THE ORNAMENTS ON THE WOOD OF THE DENGERE MOSQUE AT BURDUR Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanıwww.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BURDUR-

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015,

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 182-195 NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ NDE SERGİLENEN KİLİM, CİCİM VE SUMAK TEKNİĞİ

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf Doku 2 Ders Saati (40+40dk) -DERS PLANI- 1. Işığın etkisiyle objelerin dokusal özelliklerini tanır.

Detaylı

www.volkancivata.com.tr

www.volkancivata.com.tr www.volkancivata.com.tr www.volkanmetal.com.tr 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 24 24 24 24

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

Robert Bosch GmbH. Mobil servis arabası

Robert Bosch GmbH. Mobil servis arabası Mobil servis arabası Mobil yardımcı Mobil servis arabası Son derece pratik: Bu tekerlekli araba ihtiyaç anında daima oradadır ve her şey için fazlasıyla yer sunar. 1 Giriş Mutfağınızda harikalar yaratmak

Detaylı

ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER. Prof.Dr. Taciser ONUK. Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI

ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER. Prof.Dr. Taciser ONUK. Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER Prof.Dr. Taciser ONUK Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI Çeşitli medeniyet ve kültürlerin beşiği olan, bünyesinde eşsiz tarihi eserleri saklayan ülkemiz

Detaylı

2012/2013 TÜM PROGRAMLARA VE BİLGİ KLAVUZUNA GENEL BİR BAKIŞ

2012/2013 TÜM PROGRAMLARA VE BİLGİ KLAVUZUNA GENEL BİR BAKIŞ 2012/2013 TÜM PROGRAMLARA VE BİLGİ KLAVUZUNA GENEL BİR BAKIŞ burgbad Solitaire Serileri Solitaire Kişinin bireyselliğinin olağandışı bir şekilde ifade etmesi. Form ve fonksiyon en üst düzeydedir. Hiç şüphesiz

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 55. Tarihi:23/03/2010 KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 55. Tarihi:23/03/2010 KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 55 Tarihi:23/03/2010 KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 3 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMI (KÜTÜPHANE ETEJER,ORTA SEHBA,KESON 2 KÖŞE

Detaylı

Lüks Kulplar 3-26. Alüminyum ve Çelik Lüks Boy Kulplar 29-48. Bordürlü ve Folyolu Lüks Renkli Kulplar 51-57 61-70. Ekonomik Antik Kulp ve 73-74

Lüks Kulplar 3-26. Alüminyum ve Çelik Lüks Boy Kulplar 29-48. Bordürlü ve Folyolu Lüks Renkli Kulplar 51-57 61-70. Ekonomik Antik Kulp ve 73-74 Lüks Kulplar 3-26 Alüminyum ve Çelik Lüks Boy Kulplar Bordürlü ve Folyolu Lüks Renkli Kulplar 29-48 51-57 Furniture Accessoriess Ekonomik Kulplar ve ü meler Ekonomik Antik Kulp ve ü meler Kristal a l Kulp

Detaylı

TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN İPEK ÜZERİNE İŞLEME HAT LEVHALARI 1

TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN İPEK ÜZERİNE İŞLEME HAT LEVHALARI 1 TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN İPEK ÜZERİNE İŞLEME HAT LEVHALARI 1 Zübeyde Cihan ÖZSAYINER* İşleme, kasnak ve gergef adı verilen araçlara gerilen deri ve kumaşın çeşitli renkteki

Detaylı

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Prof. Dr. Şerare Yetkin 18. yüzyıl sonu -19. yüzyıl başına tarihlenen bir Yörük halisidir... Düğümler her sırada bir atlamalı olarak değişen argaçlara bağlanmıştır.

Detaylı

MANİSA İLİ NDE BULUNAN EL İŞLEMELERİ

MANİSA İLİ NDE BULUNAN EL İŞLEMELERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI ANA BİLİM DALI EL VE MAKİNA NAKIŞLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI MANİSA İLİ NDE BULUNAN EL İŞLEMELERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Arzu YILDIRIM Danışman Yrd.

Detaylı

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 (Vb çamur, sos,) onaylı olmayan maddeler üzerinde çalıştıktan sonra Roomba 560 tam temizlik Yazan: HoyeBoye GİRİŞ Bu kılavuz Roomba toz-bin, fırça meclisleri ve

Detaylı

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >.

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >. 6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi.D RGİSİ..ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR ' \ I: j /.,,,_ :;... >. 1953 X. ANK-ARA I 9 5 3 TÜRK KİTAP KApLARİ KEMAL ÇIG RESIM xxın XVIII

Detaylı

CASABLANCA KOLEKSİYON LANSMANI

CASABLANCA KOLEKSİYON LANSMANI CASABLANCA KOLEKSİYON LANSMANI GELENEKSELLİĞİN MODERN YORUMU Masallarla büyüdük, sevdiklerimizle masallardaki gibi bir hayat yaşamak en büyük hayalimiz Casablanca Serisi ile bu hayal biraz olsun gerçekleşiyor.

Detaylı

Nar. design. 2011 hediye katalogu

Nar. design. 2011 hediye katalogu Nar design 2011 hediye katalogu ürün aç klamalar nda kullan lan ölçü alfabesinin aç l m - l: uzunluk, w: genifllik, d: çap, h: yükseklik 925 ayar gümüfl paral lokumluk, d:12 cm - h: 4 cm 925 ayar gümüfl

Detaylı

GİRESUN MÜZESİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ SANCAK ALEMLERİ

GİRESUN MÜZESİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ SANCAK ALEMLERİ 2015 1 / 1 (95-118) 1 GİRESUN MÜZESİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ SANCAK ALEMLERİ Gazanfer İLTAR * Giriş * Yrd. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü gazanferiltar@gmail.com

Detaylı

YÖRESEL EL SANATLARI LİSTESİ

YÖRESEL EL SANATLARI LİSTESİ Aydın İl Koordinatörlüğü TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖRESEL EL SANATLARI LİSTESİ NO EL SANATININ ADI NO EL SANATININ ADI 1 Ahşap İşi 14 Semer Yapımı 2 Metal İşi

Detaylı

ZAMAK, ALÜMİNYUM, ZAMAK ALÜMİNYUM 2016 FİYAT LİSTESİ

ZAMAK, ALÜMİNYUM, ZAMAK ALÜMİNYUM 2016 FİYAT LİSTESİ ZAMAK, ALÜMİNYUM, ZAMAK ALÜMİNYUM 2016 FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ZAMAK KOLLAR ZAMAK ALÜMİNYUM KOLLAR ALÜMİNYUM KOLLAR ZAMAK ROZETLİ KOLLAR ALÜMİNYUM ROZETLİ KOLLAR PİRİNÇ ROZETLİ KOLLAR PASLANMAZ ROZETLİ

Detaylı

MATEMATİK ve DOĞA. Ayşe AYRAN Prof. Dr. Neşet AYDIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

MATEMATİK ve DOĞA. Ayşe AYRAN Prof. Dr. Neşet AYDIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü MATEMATİK ve DOĞA Ayşe AYRAN Prof. Dr. Neşet AYDIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü ÖZET Leonardo Fibonacci 13. yy yaşamış İtalyan bir matematikçidir. Fibonacci

Detaylı

ALB 6320 19 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ 10 ALB 7500 25 KG AYARLI ALÜMİNYUM ÇERÇEVE SÜRGÜ MEKANİZMASI 11 ALB 7600 15 KG AYARLI CAM SÜRGÜ SİSTEMİ 11

ALB 6320 19 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ 10 ALB 7500 25 KG AYARLI ALÜMİNYUM ÇERÇEVE SÜRGÜ MEKANİZMASI 11 ALB 7600 15 KG AYARLI CAM SÜRGÜ SİSTEMİ 11 INDEX ALB GARDROP HEMYÜZ SÜRME SİSTEMi 0 ALB 7777 GARDROP HEMYÜZ SÜRME SİSTEMi 0 ALB 0 GARDROP / MUTFAK HEMYÜZ SÜRME SiSTEMi 02 ALB 0 AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ 02 ALB 0 70 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ

Detaylı

made in www.printshop-tr.com PLAKET ÜRÜN KATALOĞU 3 dakikada lazer kaşe cnc ve lazer işleme ahşap plaket kutu imalatı 3D kristal küp lazer işleme

made in www.printshop-tr.com PLAKET ÜRÜN KATALOĞU 3 dakikada lazer kaşe cnc ve lazer işleme ahşap plaket kutu imalatı 3D kristal küp lazer işleme 2015 PLAKET ÜRÜN KATALOĞU kristal, metal plaket - şilt 3D kristal küp lazer işleme cnc ve lazer işleme metale dijital termal baskı 3 dakikada lazer kaşe metal etiket-plastik kart ahşap plaket kutu imalatı

Detaylı

AKTİF METAL AKSESUAR ve ARMATÜR SAN. TİC. LTD.ŞTİ 2015 FİYAT LİSTESİ

AKTİF METAL AKSESUAR ve ARMATÜR SAN. TİC. LTD.ŞTİ 2015 FİYAT LİSTESİ AKTİF METAL AKSESUAR ve ARMATÜR SAN. TİC. LTD.ŞTİ 2015 FİYAT LİSTESİ Mal Kodu Grup Kodu Mal Adı Özel Kod 2015 Katalog fiyat A101010401 SEVILLA CRYSTAL ETAJER 60 CM MUHAFAZALI KROM 293,00 A101020101 SEVILLA

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ

AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ Dersin Modülleri İmalat malzemeleri temin etmek Metallerin kaplanması ve parlatılması Renk ve boyama teknikleri Montaj teknikleri Kazandırılan Yeterlikler Yapım resmine göre

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 04.05.2015

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Tam çizgimin üzerinde.

Tam çizgimin üzerinde. Tam çizgimin üzerinde. Bosch'tan Quigo. YENİ! Quigo Bosch'tan kusursuz küçük çizgi lazeri. Hiç karmaşık değil. % 100 hizalı. Şaşıracaksınız. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrikli El Aletleri Bölümü Posta

Detaylı

DAR TIRNAKLI HARFLER VE RAKAMLAR

DAR TIRNAKLI HARFLER VE RAKAMLAR Fiyat Lİstesi 403 404 405 406 407 408 409 410 412 415 420 425 430 440 303 304 305 306 307 308 309 310 312 315 320 325 330 335 340 345 350 503 504 505 506 507 508 509 510 512 515 520 525 530 904 905 906

Detaylı

160 SC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

160 SC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 160 SC 06.045.0515 KOÇ BOYNUZU Paslanmaz Çelik - 15 cm 5,55 06.045.5015 KOÇ BOYNUZU ALT PLASTİĞİ Koç Boynuzu Zemin Plastiği 0,65 06.065.1410 HAVALANDIRMA Paslanmaz Çelik 0,70 06.035.1075 MENTEŞE Paslanmaz

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) Sıra No: 4 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 3 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜNE AİT RESİM ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM MASA İÇİN KİTAPLIK VEYA DOLAP İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER 180*76

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK KAPI AÇILIŞLARI _YANLIŞ KAPI AÇILIŞLARI _DOĞRU KAPI AÇILIŞLARI I. DOĞRU II.YANLIŞ

Detaylı

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı