CP PT-COMENIUS-C21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21"

Transkript

1 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: CP PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek çok durumda öğretmen eğitimi, eğitimsel ve toplumsal gelişme sistemlerini ve dinamiklerini birleştiren değil, formel ve geleneksel bir ortam olan okul ve fakültelerde yürütülen bir program olarak düşünülmektedir. Okullar günümüzde artık sadece belli teorik alanlarda öğretim ve öğrenim etkinliklerini yürüten kuru kurumlar değil, aktif öğrenmenin, yenilenmenin, kültürün, katılımın ve bunların sonucunda kişisel ve sosyal gelişimin gerçekleştiği yerlerdir. Bu sebeple de, yeni kişisel ve mesleki gelişim paradigmasına göre, öğretmen eğitimi kavramlarının, modellerinin ve uygulamalarının teorik ve yöntemsel bakış açısı ile gözden geçirilmesi gerekmektedir. Öğrenme içeriğine vurgu yapan okullaşma eğitiminin, geleneksel modelin özelliklerinin ve eğitimin teknik kısmına önem veren gerekçesinin sona erdirilmesinden başlamak üzere, yeni bir öğretmen yeterliği bakışına ihtiyaç vardır. Genel olarak kültürel gelişime okulların katılımı, oldukça geniş bir alanı kapsar. Bu projede ise, bu gelişim, öğretmen, öğrenci ve Avrupalı eğitimcilerin parçası oldukları toplumun tarihsel ve kültürel mirasının korunması ve katılımı için bireylerin vatandaşlar olarak yetiştirilmeleriyle sınırlandırılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için; öğretmen eğitimindeki yeni yöntemleri anlamak, yeni öğretmeöğrenme yöntemlerini tanıtmak ve uygulamak, önerilen konuyla ilgili eğitsel materyalleri üretmek, bir eğitim projesi olarak tarihi canlandırma yı uygulamak (kuramsal derinleşme ve metodolojiye duyulan ihtiyaç nedeniyle) önemlidir. Proje yöntemi konusundaki sürekli eğitim, öğretmenlerin, öğrencilerin ve toplumların gelişimi stratejisi olarak, öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için daha yenilikçi ve etkileşimli öğretme- öğrenme yöntemlerini uygulama ihtiyacını öngörmektedir. HEDEFLER 1. Tarihi canlandırma süreci hakkındaki eğitsel bilgiyi geliştirmek - drama ile canlandırmadan sahne düzenlenmesine kadar, 2. Öğrencilerin güdülenmelerini artırmak için yeni eğitim yöntemleri geliştirmek, 3. Avrupa vatandaşlığı eğitimini artırarak ve Avrupa nın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, öğrencilerin yaratıcılığını ve sanatsal ifadelerini geliştirmek, 4. Eğitsel tarihi canlandırma projeleri uygulamak, 5. Tarihi canlandırma projeleri çerçevesinde hoşgörüyü teşvik ederek ve kültürel ve insani farklılıkları kabul ederek, aktif kültürel eğitimi uygulamak 6. Diğer sosyal ortakların ve ailelerin okul projelerine katılımını teşvik etmek. 1

2 İÇERİK VE SÜRE İLK AŞAMA: EĞİTİM PROGRAMI- TÜM ÜLKELERDE ORTAK AVRUPA ALT YAPISI İÇERİK SAAT 1. Kavramsal Çerçeve 1.1 Tarihi canlandırma nedir? 1.2. Eğitim projesi olarak tarihi canlandırma Tarihi canlandırma ve Avrupa vatandaşlığı eğitimine ve Avrupa nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına katkısı Proje Yöntemi 2.1. Okulda tarihi canlandırma projesi nasıl organize edilir Tarihi canlandırma projesinin planlanması ve yönetimi Disiplinler arası boyut. Farklı disiplinlerin birleştirilmesi Tarihi canlandırma projesinin değerlendirilmesi 2.2. Araştırma Eylem: Tarihsel dönemin seçilmesi Tarih, Toplum ve Kültür öğretimindeki araştırma 8 yöntemleri: - Bölgeler, uygarlıklar, imparatorluklar, krallıklar, uluslar - Yerel tarihi gerçekler ve kişiler - Sosyal hiyerarşi, karakterler - Din, mitler, törenler - Düşünme sistematiği - İletişim, dil, davranışlar, ilişkiler, cinsiyet - Kostümler, kıyafetler, giyim kuşam - Gelenekler, eğlenceler, fuarlar, sergiler, festivaller, popüler oyunlar, yarışmalar - Gastronomi - Ekonomik etkinlikler, meslekler, - Sanat: Müzik, Edebiyat, Drama, Dans, Resim, Heykel, Mimarlık, - El işleri - Bilim ve Teknik - Tıp, Simya - Askeri sanatlar, savaşlar, silahlar, işgaller, takipler, - Göçler Drama Eğitimi / Rol Çalışması: karakterler, etkinlik, zaman ve yer 3. Tarihi canlandırma projesi planı: Projelerin kaynakları, etkinlikleri, amaçları ve belli konularına göre İhtiyaç analizi ARA TOPLAM

3 İKİNCİ AŞAMA: HERBİR ÜLKE İÇİN BELİRLENEN EĞİTİM MODULÜ İÇERİK 4. Okul projelerinin somutlaştırılması: Drama tekniğinden sahne düzenlenmesine doğru 4.1. Belirli çalıştaylar / öğretmenler ve öğrencilerle eğitim (Örnek:Dans, Müzik, El işleri, vb. konularında Çalıştaylar) - tarihi bir konunun / yöresel anıtların / tarihi kahramanların seçilmesi - metin üretimi (taslak, oyun, senaryo ) - drama / rol çalışması: karakterler, hareket, zaman, ve yer - senaryo, süslemeler, kostümler - yöresel kaynaklar, danışmanlık, ve okul projesine katkı sağlayan sosyal ortaklar - ailelerin katılımı 4.2. Devam eden okul projelerinin ara koordinasyonu/ değerlendirmesi SAAT Son Değerlendirme. Okul Proje Raporlarının Sunumu 6 ARA TOPLAM 40 TOPLAM 90 SÜRE: EKİM 2007 TEMMUZ 2008 YÖNTEM Bir yöntem olarak proje ile eğitim, yeniliği, işbirlikli öğrenmeyi ve yaratıcılığı desteklemektedir. Öğretmenlerin kültürel, mesleki ve kişisel gelişimleri için önemli bir potansiyeli vardır. Bu, öğretmenlere kendi aralarında, başkalarıyla belirli bir ilişki yaratma ve öğretmen eğitiminin geleneksel modellerini farklı bir yolla analiz etme ve araştırma gerçekliğini sağlar. Bu projenin uygulama şekli, yöntem bilim alanda göre şöyle tanımlanabilir: - eğitim sürecinin işbirliğine dayalı ve mevcut stratejisi (öz)değerlendirme yoluyla ihtiyaçların belirlenmesi; tarihi konuların / başlıkların ve sorunların keşfedilmesi; hedeflerin, çalışmanın içeriğinin / konularının belirlenmesi, bilgi kaynakları ve belgelendirmeyle uygulama yöntemlerinin belirlenmesi, - kuram ve uygulama, uzmanlar ve öğretmenler arasındaki temel prensibi ortaya koyan belli bütünleşmiş yöntemleri adapte etmek, bulundukları toplumların tarihi ve kültürel geçmişini göz önünde bulundurarak eğitim-eylem veya araştırma-eylem süreçlerinin aktarıcıları olmaları, - kültürel ve tarihi birikimlerini kullanarak topluluklara katılım stratejilerini tanımlamaları Yenilikçilikteki önemli rolü dikkate alınarak, proje ile eğitim, okullardaki ve Avrupa toplumlarının kültürel yaşamındaki eylem stratejilerini belirleme imkanı vermenin yanında, öğretmenlere birçok konuda ve durumda çalışma, analiz yapma, sentezleme ve eleştirme aracı sağlayacaktır. Bu eğitim ve öğretim yaklaşımı, öğretmenlere öğrenciler, okul ve toplum hakkında yeni bir bakış açısı kazandıracak güçlü bir gelişim aracıdır. Bu eğitim programın 2 aşaması vardır: 1. aşama: Tarihi canlandırma konusunda tüm ülkelerde ortak Avrupa eğitim alt yapısı (50 saat). 2. aşama: Her bir ülkedeki her bir projenin özelliklerine uygun olarak belirlenmiş eğitim modülleri (40 saat). Örnek: Dans, Müzik, El işleri, vb. çalıştaylar 3

4 ÖĞRETMENLERİN VE OKUL PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öğretmenler, Tarihin Eğlence Yoluyla Öğretilmesi Proje Raporunun (içinde bulunan durum, hedefler, içerik, etkinlikler, yöntem, kaynaklar ve değerlendirme) sunulacaktır. Bu rapor, öğretim malzemelerini, grup çalışma dokümanları, öğrenme rehberleri, proje yöntem rehberi, çalışma ziyaretleri rehberi, film analizleri, etkinliklerinin kayıtları, ve final ürünlerini de içerir. EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Her bir ülkede her bir ortağın toplam değerlendirme raporu, eğitim programının boyutlarıyla bütünleştirilecektir: - Katılan öğretmenler tarafından doldurulacak anketler - öğretmenlerin algıları; - Katılan öğrenciler tarafından dolduracak anketler öğrencilerin algıları; - Katılan okul yöneticileriyle görüşme ya da anket yoluyla görüş alınması- okul yöneticilerinin algıları; - Ülkelerden diğer katılımcıların dolduracakları Anketler - Eğiticilerin raporu eğiticilerin algıları Eğitimcilerin raporu şunları içerecektir: - eğitimin toplam etkisi: hedefle ulaşma durumu - eğitim içeriğinin, modüllerin ve etkinliklerin betimlenmesi; - okul projelerinin tanımlanması; - her bir öğretmenin değerlendirmesi, 4

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir:

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir: TS/SKD/EG/10-08 16.06.2010 YOİKK MESLEKİ EĞİTİM ALT KOMİTESİ NİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMASI İÇİN İLETİLEN TÜSİAD GÖRÜŞ METNİ DURUM ANALİZİ,

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

TS/SKD/EÇG/ /11-03 TÜRKİYE DE. eğitim. geçen. olarak. uzanmaktadır. Bu. verileri ve. Hayat eğitim 1 DPT 3 YÖK

TS/SKD/EÇG/ /11-03 TÜRKİYE DE. eğitim. geçen. olarak. uzanmaktadır. Bu. verileri ve. Hayat eğitim 1 DPT 3 YÖK TS/SKD/EÇG/ /11-03 05.07.2011 Rev. 10.01.2012 TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ TÜSİAD olarak,, hayat boyu öğrenmenin; bilgi ve v becerilerin geliştirilmesi, kişisel

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı