BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?"

Transkript

1 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? Aritmetiksel işlemler ve mantıksal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik tablolama programlarından biri Microsoft Office paketi içinde yer alan Excel programıdır. MS Excel in 2003, 2007 ve 2010 sürümleri kullanılmaktadır. Bu sürümlerin kullanım açısından farklılıkları olmasına rağmen birinin kullanım mantığını öğrenen için diğerlerini kullanmak sorun oluşturmamaktadır. Ticarethaneler, bürolar, muhasebeciler, okul idareleri excel in kullanılıdığı yerlere örnek olarak verilebilir. 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR Excel in çalışma alanı satır ve sütünlardan oluşmaktadır. Bunların kesişmesiyle oluşan kutulara hücre adı verilir. Hücreleri oluşturan satırlar 1, 2, 3 gibi sayılarla, sütunlar ise A,B,C gibi harflerle isimlendirilir. Bir hücreyi oluşturan sütunun harfi ile satırın numarası, o hücrenin adresini belirler. Örneğin D7 hücresi, 4. sütun 7. satırı göstermektedir. Bu hücrelerin oluşturduğu alana ise çalışma sayfası adı verilir. a. Elektronik tablolama uygulanmasını açma: Başlat menüsü, tüm programlar, Microsoft Office, Microsoft Office Excel 2007 adımları takip edildiğinde Excel programı açılır (Resim 4.1). Başlık çubuğu Şerit Sütun başlıkları Formül çubuğu Satır başlıkları Kaydırma çubukları Çalışma sayfaları Resim 4.1: Excel çalışma sayfası Durum çubuğu Excel programı birçok bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler: Başlık Çubuğu : Çalışmakta olduğumuz Excel kitabının adını içerir. Şerit : Sekmeler ve sekmeler içinde yer alan gruplarda bulunan komutların bulunduğu bölümdür. Ofisin eski sürümlerinde yer alan menü ve araç çubukları, 2007 sürümü ile yerini şerite terk etmiştir. Adres Çubuğu : Etkin hücrenin adresini belirtir. Formül Çubuğu : Varsa hücre içindeki formülü, yoksa hücre içindeki veriyi gösterir. Kaydırma Çubuğu : Sayfayı yukarı- aşağı, sağa-sola kaydırmak için kullanılır. Kılavuz Çizgileri : Hücreleri birbirinden ayıran çizgilerdir. Durum Çubuğu : Çalışma sayfası hakkında çeşitli bilgiler içerir. ek bilgi Başlat menüsü üzerinden Excel i başlatma birkaç adım gerektirdiği için masaüstüne kısayol oluşturarak işlem adımı kısaltılabilir. 100

2 b. Kayıtlı bir dosyayı açma: Excel de kayıtlı dosyayı açmak için Ofis düğmesine tıklanarak Aç seçeneği seçilir veya Hızlı Erişim Araç Çubuğunda yer alan simgesi seçilir (Resim 4.2). Resim 4.2: Dosya açma Excel de dosyalar varsayılan olarak Kullanıcı dosyaları, Kitaplıklar, Belgeler dizinine kayıt edilir. Aç komutu verildiğinde yine bu dizin açılmaktadır (Resim 4.3). Resim 4.3: Dosya aç menüsü c. Birden çok elektronik tablolama dosyasını aynı anda kullanma: Excel de aynı anda birden çok dosyayla çalışılabilir. Çalışılan dosyalar, yeni açılan dosya olabileceği gibi kayıtlı dosyalar da olabilir. Excel de yeni açılan dosyalar Kitap1, Kitap2, Kitap3 şeklinde varsayılan olarak isimlendirilir, bu isimle kayıt edilebileceği gibi farklı isimle de kayıt yapılabilir (Resim 4.4). Resim 4.4: Birden çok dosyayla çalışmak) ek bilgi Açık Excel dosyaları arasında geçiş için görev çubuğu kullanılabileceği gibi Alt + Tab kısa yolu da kullanılabilir. ç. Elektronik tablolama dosyasını kaydetme: Excel de dosyayı kaydetmek için Ofis düğmesinden Kaydet seçeneği seçilir. Dosya ilk defa kaydedilecekse Farklı Kaydet penceresi açılır ve burada dosya adı belirlenerek kaydet düğmesine tıklanarak kaydetme işlemi tamamlanır. Dosya kaydetme işlemi hızlı erişim araç çubuğu üzerinden simgesiyle de gerçekleştirilir. Excel 2007 de kaydedilen dosyalar, xlsx uzantısı ile kaydedilir, daha önceki sürümlerde kullanılan xls uzantılı Excel kitaplarının açılmasında da bir sıkıntı yaşanmamaktadır. ek bilgi Excel dosyasını kaydetmek için klavyeden Ctrl + S kısa yolu da kullanılabilir. etkinlik Boş bir Excel dosyasını uygulama yapmak için etkinlikler ismiyle Kitaplıklar/Belgeler dizinine kaydediniz. 101

3 d. Elektronik tablolama dosyasını farklı kaydetme: Önceden kaydedilmiş bir dosya farklı isimle, farklı konuma veya farklı kayıt ortamına kaydedilebilir. Bunun için Ofis düğmesine tıklanarak farklı kaydet seçeneği seçilir. Açılan Farklı Kaydet penceresi üzerinden istenilen işlem gerçekleştirilir (Resim 4.5). Resim 4.5: Farklı kaydet e. Elektronik tablolama dosyasını farklı dosya biçiminde kaydetme: Excel de farklı dosya türlerinde kayıt yapılabilir. Farklı dosya biçiminde kayıt edilecek dosya, yeni bir dosya olabileceği gibi daha önceden kayıt edilmiş dosya da olabilir. Bu işlem için farklı kaydet penceresinde bulunan Kayıt türü bölümü kullanılır (Resim 4.6). Resim 4:6: Farklı dosya biçiminde kaydetme f. Elektronik tablolama dosyasını kapatma: Excel de üzerinde işlem yapılan dosyayı kapatmak için Ofis düğmesinden Kapat seçeneği seçilir. Dosya kapatmak için başlık çubuğu üzerinde yer alan kapatma simgesi de kullanılır (Resim 4.7). Resim 4.7: Dosya kapatma ek bilgi Dosya kapatma işlemi, elektronik tablolama uygulamasını kapatma işlemi değildir. 102

4 g. Yardım fonksiyonlarını kullanma: Excel de şerit üzerinde bulunan simgesine tıklandığında Excel yardım penceresi açılır. Pencere üzerinde bulunan arama çubuğuna konu yazılarak istenilen konu hakkında yardım alınır. Excel yardım penceresinin alt kısmından istenirse yardım çevrimiçi (online) olarak alınır (Resim 4.8). Resim 4.8: Excel yardımı h. Elektronik tablolama uygulamasını kapatma: Elektronik tablolama uygulamasını kapatmak için Ofis düğmesine tıklanarak Excel den Çık seçeneği seçilir. Başlık çubuğu üzerinde yer alan simgesiyle program kısa yoldan kapatılır. ek bilgi Excel i kapatmak için Alt + F4 kısayolu da kullanılabilir. 2. TEMEL AYARLARI YAPMA Excel de çalışırken kullanım kolaylığı sağlamak için birtakım düzenlemeler yapılabilir. Bunlar, sayfa görünümü değiştirme, sayfa görünümünü büyütüp küçültme ve araç çubuğu özelliklerini değiştirmedir. a. Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü değiştirme: Excel de sayfa görünümünü değiştirmek için Görünüm sekmesinde yer alan Belge Görünümleri bölümü kullanılmaktadır (Resim 4.9). Resim 4.9: Belge görünümleri Normal görünüm, çalışma sayfası görünümüdür. Sayfa düzeni, üstbilgi ve altbilgi alanlarının da göründüğü sayfa görünümüdür. Sayfa ön izleme, sadece sayfa da yer alan bilgilerin göründüğü görünümdür. Özel görünümler, yazıcı ayarları, satır ve sütun filtrelerinin kaydedildiği özel görünümlerdir. Tam ekran, başlık çubuğu haricindeki öğelerin kapatıldığı tam ekran görünümdür. ek bilgi Sayfa görünümleri arasındaki geçiş için durum çubuğu üzerinde yer alan sayfa görünümleri düğmeleri de kullanılabilir. 103

5 b. Sayfa görüntüsünü büyütme: Excel de sayfa görünümünü büyütmek için Görünüm sekmesinde yer alan Yakınlaştır bölümü kullanılır. Yakınlaştırma işlemi durum çubuğu üzerinde bulunan simgesiyle gerçekleştirilebilir (Resim 4.10). Resim 4.10: Yakınlaştırma penceresi c. Araç çubuğu özelliklerini değiştirme: Excel 2007, önceki Ofis Excel sürümlerinin aksine sekmeli yapıdan oluşmaktadır. İşlemlere ait komutlar sekmeler içinde yer almaktadır. Bunun haricinde sık kullanılan işlemler için başlık çubuğu üzerinde Hızlı Erişim Araç Çubuğu bulunmaktadır. Hızlı erişim araç çubuğunun yanında bulunan açılır kutuda var olan komutlar eklenip çıkartılabilir. Bu listede yer almayan komutlar için Diğer Komutlar sekmesi kullanılmaktadır (Resim 4.11). Resim 4.11: Hızlı erişim araç çubuğu özelleştirme 3. BELGE ALIŞVERİŞİ Excel de hazırlanmış belgeler E-posta ya da İnternet Faksı yoluyla başka ortamlara gönderilebilir. Belge alışverişi için Ofis düğmesine tıklayıp Gönder seçeneği seçilir. Gönder seçeneği ile belge; E-posta, PDF eki, XPS eki ve İnternet Faksı olarak gönderilebilir (Resim 4.12). Resim 4.12: Belge alışverişi 104

6 Değerlendirme Soruları Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 1. Excel de kayıtlı dosyayı açmak için klavyeden. kısa yolu kullanılır. 2. Excel de hazırlanmış bir belgeyi, PDF eki olarak göndermek için,.. komutu seçilir. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 3. Aşağıdakilerden hangisi Excel in yeni açılan belgelere varsayılan olarak verdiği isimdir? A) Belge1 B) Dosya1 C) Kitap1 D) Tablo1 E) Sekme1 4. Aşağıdakilerden hangisi Excel de sayfa görünümlerinden biri değildir? A) Normal B) Sayfa önizleme C) Özel görünümler D) Sayfa düzeni E) Formüller 5. Excel de sayfa görünümünü büyütme yöntemlerini yazınız? 6. Kitap1 isimli bir Excel dosyasını PDF dosyası olarak kaydetmek için gerekli adımları yazınız

7 B TEMEL İŞLEMLER Konuya Hazırlık 1. Excel de formül yazılabilir mi? Sınıf ortamında tartışınız. 1. VERİ YERLEŞTİRME Excel de nerdeyse tüm işlemler veriler üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle verileri doğru ve anlaşılır biçimde hücreye girmek gerekir. a. Hücreye veri girme: Excel de bir hücre seçildikten sonra klavyeden veri girişi yapılır. Daha sonra Enter tuşuna basılarak giriş işlemi tamamlanır. Hücreye veri girişi yapıldıktan sonra Enter tuşuna basıldığında bir alt hücre aktif hâle gelir. Tab tuşuna basılırsa hücrenin sağında yer alan hücre etkinleşir. Klavyedeki ok tuşları kullanılarak da hücreler aktif hâle getirilebilir. Hücreye veri girildiğinde, girilen veriler hem hücrenin içinde hem de formül çubuğunda görülür. Kullanıcı isterse formül çubuğunu tıklayarak verileri değiştirebilir. ek bilgi Excel de F2 tuşu ile hücreye veri girilebilir veya girilen bilgi düzeltilebilir. b. Hücreye formül girme: Excel de bir hücreye formül girmek için formülün başına eşittir (=) işareti konmalıdır. Excel, hücreye girilen formülü eşittir işareti ile algılamaktadır. Eşittir işareti olmadan girilen bir formülü Excel formül olarak değerlendirmez. Excel de aritmetiksel ve mantıksal birçok türde formül kullanılabilmektedir (Resim 4.13). Resim 4.13: Hücreye formül girme Yukarıdaki örnekte C2 hücresine =A2+B2 formülü yazılarak A2 ve B2 hücresindeki değerlere toplama işlemi yapılır. etkinlik A1, A2, A3 hücrelerine sırasıyla 50, 70 ve 80 değerlerini girerek toplamlarını A4 hücresinde hesaplatınız. c. Geri al komutu kullanma: Excel de yapılan işlemi geri almak için Hızlı Erişim Araç Çubuğu üzerinde bulunan Geri Al simgesi kullanılır. Geri alma işlemini iptal etmek için Yinele simgesi kullanılır. ek bilgi Yapılan işlemi geri almak için klavyeden Ctrl + Z, yineleme işlemi için ise Ctrl + Y kısayolu kullanılabilir. 2. VERİ SEÇİMİ Excel de bütün işlemler hücreler üzerinden yapıldığı için veri seçimi işlemlerini etkili bir şekilde kullanmak gerekir. Veri seçimi klavye ya da fare ile yapılabilir. 106

8 a. Bir ya da daha fazla hücreyi seçme: Excel de bir hücre seçmek için o hücrenin üzerine gitmek yeterlidir (Resim 4.14). Birden fazla hücre seçiminde ise ya klavye ile shift tuşu basılı tutularak yön tuşları ile istenilen alan seçilir ya da fareyle sürükle bırak yöntemi ile birden fazla hücrenin seçimi yapılır (Resim 4.15). Resim 4.14: Bir hücre seçme Resim 4.15: Birden fazla hücre seçme b. Satır ya da sütun seçme: Excel de satır veya sütun seçimi için satır veya sütuna ait başlığa fare ile bir kez tıklamak yeterlidir. Satır başlıkları 1, 2, 3 gibi sayısal ifadelerle isimlendirilirken, sütun başlıkları A, B, C gibi alfabetik ifadelerle isimlendirilir (Resim 4.16). Resim 4.16: Satır ya da sütun seçme ek bilgi Bir hücre seçiliyken klavyeden Shift+Boşluk tuşuna basıldığında satır, Ctrl+Boşluk tuşuna basıldığında ise sütun seçilebilir. 107

9 c. Bitişik ya da ayrı satır sütun seçme: Bitişik satır veya sütun seçmek için klavyeden Shift tuşu basılı iken fare ile satır ve sütun başlıklarına tıklamak yeterlidir (Resim 4.17). Resim 4.17: Bitişik sütun seçimi Bitişik olmayan ayrı satır ve sütun seçimi için klavyeden Ctrl tuşu basılı iken satır ve sütun başlıklarına fare ile tıklamak yeterlidir (Resim 4.18). Resim 4.18: Ayrı satır veya sütun seçme 3. KOPYALAMA, TAŞIMA VE SILME Kopyalama ve taşıma işlemleri, aynı verinin tekrar tekrar yazılmadan başka hücrelere girilmesini sağlar. Kopyalama ve taşıma işlemleri yapılan işlemlerin daha kısa süre içinde yapılması açısından önemlidir. a. Kopyala ve yapıştır araçlarını kullanma: Kopyalanacak hücre veya hücreler seçili hâle getirildikten sonra giriş sekmesi pano grubunda kopyala düğmesine tıklanır. Daha sonra hedef hücre seçili hâle getirildikten sonra giriş sekmesi pano grubunda yapıştır düğmesi seçilerek işlem tamamlanır (Resim 4.19). Resim 4.19: Kopyala ve yapıştır araçlarını kullanma 108

10 b. Kes ve yapıştır araçlarını kullanma: Kesme işlemi, işlem adımları bakımından kopyala-yapıştır işlemi ile aynı şekildedir. Kesme işleminde, seçimden sonra Giriş sekmesi Pano bölümünden Kes düğmesi seçilir. Kopyalama işleminde çoğaltma işlemi yapılırken kesme işleminde yer değiştirme işlemi yapılır. etkinlik Excel de bir ders programı çizelgesi oluşturunuz. Oluşturduğunuz bu çizelgede, farklı günlerde olan aynı dersleri kopyala- yapıştır araçlarını kullanarak tamamlayınız. c. Hücre içeriklerini aktif çalışma sayfaları arasında taşıma: Hücre içerikleri, aynı çalışma sayfası içinde faklı hücrelere taşındığı gibi aktif çalışma sayfaları içinde de taşınabilir. Kes, kopyala ve yapıştır işlemlerini yaparken hedef seçimi aynı çalışma sayfası içinde değil, farklı çalışma sayfalarından biri de olabilir (Resim 4.20). Resim 4.20: Hücre içeriklerini aktif çalışma sayfaları arasında taşıma ç. Hücre içeriklerini aktif hesap çizelgeleri arasında taşıma : Bu işlem için birden fazla hesap çizelgesinin aktif olması gerekir. Taşınacak bilgi seçilip kes veya kopyala komutu verildikten sonra görev çubuğundan farklı hesap çizelgesi seçilerek yapıştır işlemi uygulanır. d. Hücre içeriğini silme: Çalışma sayfası üzerinde bulunan hücre ve hücrelerin içeriklerini silmek için silinecek verinin bulunduğu hücre ve hücreler seçildikten sonra klavyeden Delete tuşu kullanılır. 4. ARAMA VE DEĞIŞTIRME Excel de önemli konulardan biri de hücre içeriği bulma ve değiştirmedir. Elektronik tabloların yapısı gereği hücre içeriklerine sık sık ihtiyaç duyulabilir. Hücre içeriği bulmanın en etkili yolu ise Bul ve Değiştir işlemlerini kullanmaktır. a. Hücre içeriğini arama: Excel de kelime ya da kalıp bulmak için Giriş sekmesinde Düzenle grubunda yer alan Bul ve Seç düğmesinden Bul seçeneği seçilir. Bul ve Değiştir penceresinde Aranan kısmına aranacak kelime yazılarak eşleşen kelimeler bulunur (Resim 4.21). Resim 4.21: Hücre içeriği arama ek bilgi Kelime ya da kalıp bulmak için klavyeden Ctrl + F kısayolu da kullanılabilir. 109

11 b. Hücre içeriğini değiştirme: Hücre içeriğini değiştirmek için Giriş sekmesinde Düzenle grubunda yer alan Bul ve Seç düğmesinde Değiştir seçeneği seçilir (Resim 4.22). Resim 4.22: Hücre içeriği değiştirme Değiştir penceresinde Aranan bölümüne mevcut içerik, Yeni değer bölümüne ise yeni içerik yazılarak değiştirme işlemi gerçekleştirilir. ek bilgi Kelime ya da kalıp değiştirmek için klavyeden Ctrl + H kısayolu da kullanılabilir. 5. SATIR VE SÜTUNLAR Excel elektronik tablo olması sebebiyle bütün işlemler satır ve sütunlar üzerinden gerçekleşmektedir. Yapılan işlemler gereği satır ve sütun ekleme veya silme ihtiyaçları doğabilir. a. Araya satır ve sütun ekleme: Excel de araya satır ve sütun eklemek için Giriş sekmesi Hücreler grubunda Ekle düğmesi kullanılır. Ekle düğmesine tıkladığında açılan kutudan satır sütun veya çalışma sayfası eklenebilir. Satır veya sütun eklerken ekleme yapılacak bölgedeki hücrenin seçili hâlde olmasına dikkat edilmelidir. Excel hangi hücre seçili ise onun konumuna ve tercihe göre satır veya sütun eklemektedir (Resim 4.23). Resim 4.23:Araya satır ve sütun ekleme 110

12 b. Sütun genişliği ve satır yüksekliğini değiştirme: Sütun genişliği veya satır yüksekliği düzenlemek için Giriş sekmesi Hücreler grubunda Biçim düğmesi kullanılır. Sütun genişliği veya satır yüksekliği değiştirilecek hücre veya hücrelerin seçili olması gerekir. Satır yüksekliği veya sütun genişliği seçeneklerinden herhangi biri seçildiğinde ekrana pencere gelir, bu pencerede sayısal değer girilerek satır yüksekliği ve sütun genişliği ayarlanır (Resim 4.24). Resim 4.24: Sütun genişliği ve satır yüksekliği değiştirme c. Sütun ve satır silme: Excel satır ve sütun silmek için Giriş sekmesi Hücreler grubunda Sil düğmesi kullanılır. Sil düğmesine tıklandığında hücre, satır, sütun ve sayfa silme işlemleri gerçekleştirilir. Satır ve sütun silerken silinecek bölgedeki hücrenin seçili olmasına dikkat edilmelidir (Resim 4.25). Resim 4.25: Satır ve sütun silme 6. VERI SIRALAMA Excel de bir sütunda yer alan verileri belli bir düzene göre sıralamak mümkündür. Bunun için Giriş sekmesi Düzenle grubunda Sırala ve Filtre Uygula komutu kullanılmaktadır. Sıralama düğmesi ile büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralama işlemleri yapılabileceği gibi özel sıralama seçeneği ile belirlenecek özel ölçütlere göre de veriler sıralanabilir (Resim 4.26). Resim 4.26: Veri sıralama 111

13 Değerlendirme Soruları Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 1. Bitişik olmayan hücreler seçilirken klavyeden... tuşuna basılı tutulmalıdır. 2. Excel de hücreye formül girmek için bilgi girişine işareti ile başlanmalıdır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 3. Aşağıdakilerden hangisi veri sıralamak için kullanılan komut düğmesidir? A) B) C) D) E) 4. Excel de hücre seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Fare ile serbest seçim yapılabilir. B) Bitişik hücre seçmek için klavyeden shift tuşuna basılı tutulur. C) Ayrı hücreyi seçmek için klavyeden Ctrl tuşu basılı tutulur. D) Bir hücre seçimi için o hücreye tıklamak yeterlidir. E) Fare ile farklı hücrelere tıklanarak bitişik olmayan birden fazla hücre seçilebilir. 5. Excel de sütun genişliğini değiştirmek için hangi adımlar izlenmelidir? 6. Excel de araya satır ve sütun eklemek için giriş sekmesi hücreler grubunda ekle düğmesine tıklandığında kullanılabilecek seçenekler hangileridir? 112

14 C FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR Konuya Hazırlık 1. Excel de formül kullanmanın faydalarını açıklayınız. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak işlem yapan denklemlerdir. Bir formülde, aynı sayfadaki diğer hücreler, aynı kitabın diğer sayfalarındaki hücreler veya diğer kitapların sayfalarındaki hücrelerde kayıtlı değerler ya da metinler kullanılabilir. Formül yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar: Her formül = eşittir işareti ile başlar. Formülde karakter dizileri ve boşluklar tırnak içinde yazılır. Formülde matematiksel ifadeler doğru ve eksiksiz yazılmalıdır. Fonksiyon, bağımsız değişken olarak adlandırılan özel değerleri belli bir sırada veya yapıda kullanarak hesaplamaları gerçekleştiren önceden tanınmış formüllerdir. 1. ARITMETIK VE MANTIK FORMÜLLERI a. Temel aritmetik ve mantık formüllerini kullanma: Excel çalışma sayfasında formüller oluşturulurken işlemlerin öncelik sırasının bilinmesi doğru sonuca varılması bakımından çok önemlidir. Aksi taktirde bulunacak sonuçlar yanlış olacaktır. Formüllerdeki başlıca işlemlerin öncelik sırası aşağıda belirtildiği şekildedir: 1. öncelik : Parantez içleri 2. öncelik : Üs alma 3. öncelik : Bölme (/) ve çarpma (*) işlemleri 4.öncelik : Toplama (+) ve çıkarma (-) işlemleri Eğer bir eşitlikte aynı öncelik sırasına sahip birden fazla işlem varsa soldan itibaren işlemler yapılmaya başlanır. Formülde, iç içe birden fazla parantez kullanıldığı zaman ise öncelik sırası en içteki parantezden başlar. Excel çalışma sayfasına girilmiş bilgiler kullanılarak sadece matematiksel işlemler değil mantıksal karşılaştırmalar da yaptırılabilir. Temel matematiksel işlemler yapmak, sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için aşağıdaki aritmetik operatörler kullanır. OPERATÖR + (artı işareti) Toplama - (eksi işareti) Çıkarma * (yıldız işareti) Çarpma / (ileri eğri işareti) Bölme % (yüzde işareti) Yüzde ^ (şapka işareti) Üs AÇIKLAMA İki değerin karşılaştırılarak sonuçta doğru ya da yanlış sonuç üretilmesi için aşağıdaki mantık operatörleri kullanılır. OPERATÖR AÇIKLAMA = (eşit işareti) Eşittir > (büyüktür işareti) Büyüktür < (küçüktür işareti) Küçüktür >= (büyüktür veya eşittir işareti) Büyüktür veya eşittir <= (küçüktür veya eşitti işareti) Küçüktür veya eşittir <> (eşit değildir işareti) Eşit değildir 113

15 b. Standart hata iletileri: Çalışma sayfamızda hücrelere girilen formüllerde hata varsa aşağıdaki iletiler gelir: #SAYI/0! #AD! #DEĞER! #REF! #YOK! #SAYI! #BOŞ! #BAŞV! : Herhangi bir sayının sıfıra böldürülmesi durumunda ekranda görüntülenir. : Excel, formülde kullanılan bir adı tanımadığı zaman görüntülenir. : Genellikle matematiksel bir formül oluşturulurken sayısal olmayan bilgilerin bulunduğu hücrelerin adresleri kullanılmışsa görüntülenir. : Formülde kullanılan bir adresteki bilginin silinmiş olduğunu gösterir. : Yapılmak istenen bir işlem ile ilgili bilgilerin olmadığını gösterir. : Uygulanmak istenen bir işlev için kullanılacak değerin uygun olmadığını gösterir. : Tanımlanan diziler arasında boşluk olduğunu gösterir. : Bir hücre başvurusunun geçerli olmadığı durumlarda ortaya çıkar. c. Otomatik doldur-kopyala araçlarını kullanma: Excel de dizi oluşturmanın en kısa yolu otomatik doldurma yöntemidir. Otomatik doldurma yöntemiyle, aylar, yıllar, haftanın günleri vb. çok kısa bir şekilde istenilen sayıda yazdırılabilir. Otomatik doldurma seçenekleri ile hafanın günlerini yazdırmak için hücreye haftanın herhangi bir günü yazılır (Resim 4.27). Resim 4.27:Otomatik doldurma ile veri girme Hücrenin sağ alt köşesine gelindiğinde hücrenin işaretçisi siyah artı halini aldığında farenin sol tuşu ile aşağıya doğru istenilen miktarda sürüklenir (Resim 4.28). Resim 4.28: Otomatik veri doldurma işlemi Otomatik doldurma işlemi bitince en son hücrenin sağ alt köşesine Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesi gelmektedir (Resim 4.29). 114

16 Resim 4.29: Otomatik doldurma seçenekleri Otomatik doldurma seçenekleri düğmesi ile doldurma seçenekleri değiştirilebilir. Bu düğme yardımıyla haftanın bütün günleri, iş günleri doldurulabileceği gibi hücre kopyalama işlemi de yapılabilir. Otomatik doldurma işlemi Giriş sekmesi Düzenle grubunda Dolgu düğmesiyle de yapılabilmektedir. Otomatik doldurma ile ilgili birtakım listeler Excel de varsayılan olarak tanımlanmıştır. Bu listelere yeni listeler eklenebilir. Yeni liste eklemek için Ofis düğmesinden Excel seçenekleri seçildiğinde Popüler seçeneği altında Özel Listeleri Düzenle seçeneği ile yeni listeler eklenebilir (Resim 4.30). Resim 4.30: Otomatik doldurma listeleri ekleme ç. Hücre referanslı formülleri ve fonksiyonları kullanma: Excel de formül ve fonksiyon oluşturulurken yazılan formüllere hücre içindeki değerler değil hücrelerin adresleri yazılmalıdır. Hücre içi değerler yazılarak formül oluşturulduğunda doğru sonuç elde edilebilir fakat hücre içerikleri değiştirildiğinde formüldeki değerler değişmeyeceğinden sonuç yanlış olur. Bu bakımdan formül veya fonksiyon yazılırken hücre içeriğindeki değer değişikliğinde formülün sonucunun da değişmesi için hücre referanslı formül kullanmak önemlidir. d. Mutlak hücre referanslarını kullanma: Hücre referanslı kullanılan formüller çok kolay kopyalanabilir. Bir sütun içinde bir dizi toplam alınırken formülü bir kez yazmak yeterlidir. Alt kısımdaki hücrelere otomatik doldurma ile formüller kopyalanır ve alt satıra doğru inildikçe hücre adresleri güncellenir. Bazı durumlarda formül kopyalanırken hücre adreslerinin değişmemesi gerekebilir. Bu durumda mutlak hücre referanslı formül yazmak gerekir. A1+A2 şeklinde olan bir hücre referanslı formülün mutlak hücre referanslı hâli $A$1+$A$1 şeklindedir. Mutlak hücre referanslı formüller kopyalandığında hücre adresleri değişmez. 115

17 2. FONKSIYONLARLA ÇALIŞMA Excel de birçok alanda fonksiyonlar yazılabilir. Bu fonksiyonlar; finansal, tarih ve saat, matematik ve trigonometri, istatistiksel, arama ve başvuru, veritabanı, metin, mantıksal, bilgi, mühendislik ve küp alanında olabilir. Formül ve fonksiyonlar formül çubuğuna yazılmaktadır. Formül ve fonksiyonlar doğrudan yazılabileceği gibi Giriş sekmesi Düzenleme grubu içinde Otomatik Toplam düğmesi kullanılarak da yazılabilir (Resim 4.31). Resim 4.31: Fonksiyonlarla çalışma Excel de fonksiyonların farklı kullanım biçimleri vardır. Fonksiyon ismi yazıldığında, fonksiyon yazımı ile ilgili formül çubuğundan yardım alınabilir (Resim 4.32). Resim 4.32: Formül çubuğu Excel de kullanılan yüzlerce formül ve fonksiyon vardır. Bunlardan bazıları ve kullanımları şöyledir: TOPLA MİN MAK ORTALAMA EĞER BUGÜN YUVARLA : Verilen hücre veya hücre aralıklarındaki sayıları toplar. Örnek: =Topla(A1+A2), =Topla(A1;A2), =Topla(A1:A10) Hücreler tek tek belirtirken ; işareti, aralık belirtirken : işareti kullanılır. : Belirtilen aralıktaki en küçük değeri bulur. Örnek: =MİN(A1:A5) : Belirtilen aralıktaki en büyük değeri bulur. Örnek: =MAK(A1:A5) : Belirtilen aralıktaki sayıların ortalamasını alır. Örnek: =ORTALAMA(A1:A10) : Verilen şart veya şartları değerlendirerek sonucun doğru ya da yanlış olması durumuna göre istenilen işlemin yapılmasını sağlar. Formül kalıbı: EĞER(şart; eğer_doğruysa_değer; eğer_yanlışsa_değer) Örnek: =EĞER(A1<45; KALDI ; GEÇTİ ) : Günün tarihini gün, ay ve yıl olarak verir. Örnek: =BUGÜN( ) : Ondalık sayıları tam sayıya çevirmek için kullanılır. Formül kalıbı: =YUVARLA(Sayı; Sayı_rakamlar) ilk kısım sayıyı ikinci kısım virgülden sonraki basamak sayısını ifade etmektedir. Örnek: =Yuvarla(14,45;0) etkinlik Etkinlikler Excel dosyasını açarak formülleri uygulayınız. 116

18 ... Değerlendirme Soruları Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 1. Mutlak hücre referanslı formül yazarken hücre adı girerken. işareti kullanılır. 2. Excel in girilen bilgiyi formül olarak değerlendirmesi için işareti ile başlanmalıdır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 3. Aşağıdakilerden hangisi formül ve fonksiyon yazımında kullanılan karşılaştırma operatörlerinden biri değildir? A) >< B) < C) > D) <> E) = 4. Aşağıdakilerden hangisi A1 ve A5 hücreleri arasındaki değerlerden en büyüğünü bulmak için kullanılan fonksiyonunun doğru yazımıdır? A) =MİN(A1:A5) B) =MAK(A1:A5) C) =MİN(A1;A5) D) =MAK(A1;A5) E) =MAKS(A1;A5) 5. Excel de otomatik doldurma işlemi için yeni liste nasıl düzenlenir? kişilik bir sınıfta bütün öğrencilerin yabancı dili İngilizcedir. İlk hücreye İngilizce yazıldıktan sonra diğer hücrelere hücre kopyala yöntemi ile İngilizce yazmak için gerekli adımlar nelerdir? 117

19 D BİÇİMLEME Konuya Hazırlık 1. Excel de hücre biçimlendirmeyle neler yapılabilir? Excel de çalışma sayfası, hücreler biçimlenebilir. Kenarlık ve efektler verilebilir, her türlü hizalama yapılabilir. 1. HÜCREDEKI SAYILARI BIÇIMLEME Excel de hücrelere girilen sayıları biçimleme işlemi Giriş sekmesi Sayı grubu içinde yer alan açılır kutu içersindeki seçenekler kullanılarak yapılır (Resim 4.33). Resim 4.33: Sayı Biçimleri Sayı açılır penceresinde yer alan seçeneklerden daha fazlası gerektiğinde Tüm Sayı Biçimleri seçeneği seçilir (Resim 4.34). Resim 4.34: Hücreleri biçimlendir Hücreleri Biçimlendir penceresi Sayı sekmesi Kategori bölümünde sayı türleri ve diğer türlerle ilgili daha fazla düzenleme yapılabilir. 118

20 2. HÜCREDEKI METINLERI BIÇIMLEME Hücredeki metinleri biçimlemek için ilk önce metin seçili hâle getirilir. Daha sonra Giriş sekmesi Yazı tipi grubu içinde metinle ilgili düzenlemeler yapılabilir (Resim 4.35). Resim 4.35: Metin biçimleme Yazı tipi grubundan, metnin yazı tipi, boyutu, rengi, dolgu rengi düzenlenir ve metin kalın italik, altı çizili yapılabilir. Daha fazla düzenleme için yazı tipi grubunda bulunan iletişim kutusu başlatıcısı düğmesi ile hücreleri biçimlendir penceresi açılabilir. etkinlik Etkinlikler çalışma sayfasında metin biçimle işlemlerini uygulayınız. 3. HÜCRELERI BIÇIMLEME a. İçeriklerin hizalanması: Excel de içeriklerin düzgün olması açısından hücre içeriklerinin hizalanması önemlidir. Hücre hizalaması Giriş sekmesi Hizalama grubundan hızlı biçimde yapılabilir. Kullanıcı isterse hücreleri biçimlendir penceresini de kullanabilir (Resim 4.36). Resim 4.36: İçerik Hizalama Hizalama grubunda metnin hücre içinde dikey ve yatay hizalanmasının yanı sıra Metni Kaydır düğmesi ile hücre içine birden fazla satır yazılabileceği gibi Birleştir ve Ortala seçeneği ile hücreler birleştirilebilir. b. Kenar efektleri ekleme: Hücrelerin kenar efektleri Giriş sekmesi Yazı Tipi grubunda Tüm Kenarlıklar düğmesi ile yapılabilir. Tüm kenarlıklar açılır kutusunda Tüm Kenarlıklar seçeneği seçilerek hücre biçimlendirme penceresi kenarlık sekmesinden kenar efektleri ilgili daha fazla düzenleme yapılabilir (Resim 4.37). Resim 4.37: Hücreleri Biçimlendir/Kenarlık etkinlik Etkinlikler dosyasında sınıfınıza ait sınıf nöbet listesi hazırlayınız. Listede öğrendiğiniz hizalama ve kenar efektleri seçeneklerini kullanınız. 119

21 4. YAZIM KONTROLÜ Excel de yazım kontrolü Gözden Geçir sekmesinde yazım grubunda Yazım ve Dilbilgisi düğmesi kullanılarak yapılır. Yazım ve dilbilgisi kontrolü klavyeden F7 tuşu kullanılarak da yapılır. 5. BELGE YAPISI a. Sayfa yapısının düzenlenmesi: Excel de sayfa yapısı ile ilgili düzenlemeler Sayfa Düzeni sekmesinde Sayfa Yapısı grubundan yapılır. Sayfa yapısı grubunda Kenar Boşlukları, Yönlendirme, Yazdırma Alanı, Kesme, Arka Plan ve Başlıkları Yazdır la ilgili düzenlemeler yapılır (Resim 4.38). Resim 4.38: Sayfa yapısı b. Sayfa başlığı ve altlığı ekleme: Excel de sayfa başlığı ve altlığı eklemek için Ekle sekmesi metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi düğmesi kullanılır. Üstbilgi, altbilgi düğmesi tıklandığında tasarım sekmesi açılır ve sayfa başlığı ve altlığı ile ilgili düzenlemeler bu sekme içersinde bulunan düğmelerle yapılır (Resim 4.39). Resim 4.39: Sayfa başlığı ve altlığı 6. YAZDIRMA Excel de yazdırmanın yanı sıra yazdırma alanı belirleme işlemi de yapılabilmektedir. Yazdırma alanı belirleme işlemi ile sayfanın istenilen bölümü yazdırılabilmektedir. a. Temel yazdırma seçenekleri: Excel de yazdırma seçeneklerini görmek için Ofis düğmesinden Yazdır seçeneği seçilir. Yazdır penceresi ofis programlarında birbirine benzerdir. Excel Yazdır penceresinde Excel e has seçenekler olarak yazdırılacak alan bölümü bulunmaktadır. Yazdırılacak alan bölümü seçilen alan, geçerli sayfalar ve tüm çalışma kitabı yazdırılabilir (Resim 4.40). Resim 4.40:Yazdırma seçenekleri ek bilgi Yazdırma seçenekleri penceresini açmak için Ctrl+P kısayolu da kullanılabilir. 120

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR C FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR Konuya Hazırlık 1. Excel de formül kullanmanın faydalarını açıklayınız. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak işlem yapan denklemlerdir. Bir formülde, aynı sayfadaki

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır.

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik tablolama programlarından

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI(LİBRE OFFİCE CALC)

ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI(LİBRE OFFİCE CALC) ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI(LİBRE OFFİCE CALC) Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ ÇALIŞMA TABLOSU (SAYFASI) İŞLEMLERİ Tablo seçimi: Çalışma kitabında işlemler normal olarak etkin bir çalışma tablosunda yapılır. Bazı hallerde birden fazla çalışma tablosu etkin hale

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

5. HAFTA MS OFFICE EXCEL 2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYARDA VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA

5. HAFTA MS OFFICE EXCEL 2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYARDA VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA 5. HAFTA MS OFFICE EXCEL 2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYARDA VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA 5. Hafta Konuları 1. Genel Bilgiler 2. Excel penceresinin tanıtımı 3. Sekmelerin tanıtımı 4. Temel Kavramlar 5.

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Excel Dosyasını Kaydetme;

Excel Dosyasını Kaydetme; MICROSOFT EXCEL 2007 Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Bu program ile kolayca tablo oluşturulabilir ve tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapabilirsiniz. Bu hesaplamalar basit işlemler olabileceği

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

MODÜL 3 KELİME İŞLEM UYGULAMALARI 1

MODÜL 3 KELİME İŞLEM UYGULAMALARI 1 MODÜL 3 KELİME İŞLEM UYGULAMALARI 1 Kelime İşlemci I. Uygulamanın Kullanımı A. Kelime İşlemcisiyle İlk Adımlar B. Ayarların Yerleştirilmesi C. Kaydetmek D. Yardım Fonksiyonlarını Kullanma II. Temel İşlemler

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak.

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Amaçlarımız 2 Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Microsoft Excel 2010 da bilgi girişi yapabilmek. Excel de

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 Powerpoint bir prezentasyon yani sunu hazırlama programıdır. Anlatılan her konuya görsel olarak güçlü bir destek sağlarken hareketli resim, yazı ve efektlerle kişileri etkilemektedir.

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI 1 2 3 Microsoft Office Word Belgesinde çalışmamızı tamamladıktan sonra simgesine tıkladığımızda açılan menüde dosyamızı kaydedebiliriz veya yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Çalışmamızda değişiklik yapmak

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

BİL 810 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

BİL 810 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları BİL 810 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Programın açılması Ana ekranın tanıtılması Sekmeler menüsünün tanıtılması Seçili sekmeye göre açılan şeritlerin tanıtılması Veri Girişi Formül ekleme

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Hücreleri Biçimlendirme ELEKTRONİK ÇİZELGE Formülleri Kullanma Verileri Sıralama Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Elektronik Çizelge de sayıları; bin ayracı, yüzde oranı, tarih/saat ve para

Detaylı

4. Modül - Tablo İşlemci Yazılımları MODÜL 4 HESAP TABLOSU UYGULAMALARI 1

4. Modül - Tablo İşlemci Yazılımları MODÜL 4 HESAP TABLOSU UYGULAMALARI 1 4. Modül - Tablo İşlemci Yazılımları MODÜL 4 HESAP TABLOSU UYGULAMALARI 1 HESAP TABLOSU I. Uygulamanın Kullanımı A. Hesap Çizelgeleri İle İlk Adımlar B. Temel Ayarların Yapılması C. Farklı Kaydetmek D.

Detaylı

Excel Dosyasını Kaydetme;

Excel Dosyasını Kaydetme; MICROSOFT EXCEL Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Bu program ile kolayca tablo oluşturulabilir ve tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapabilirsiniz. Bu hesaplamalar basit işlemler olabileceği

Detaylı

MICROSOFT OFİS EXCEL * EXCEL * WORD * POWERPOINT. Microsoft Excel Nedir?

MICROSOFT OFİS EXCEL * EXCEL * WORD * POWERPOINT. Microsoft Excel Nedir? MICROSOFT OFİS * EXCEL * WORD * POWERPOINT EXCEL Microsoft Excel Nedir? Bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal veriler) tablolar ya da listeler halinde

Detaylı

8.Sayfa ve 9.Yazım 10.Belge Görünüm 11.Ekran Yakınlaştırma Sözcük Sayısı Denetimi Düğmeleri ve Uzaklaştırma

8.Sayfa ve 9.Yazım 10.Belge Görünüm 11.Ekran Yakınlaştırma Sözcük Sayısı Denetimi Düğmeleri ve Uzaklaştırma Genel Ekran Görünümü 1.Ofis Düğmesi 2.Hızlı Erişim Araç Çubuğu 3.Belge Başlığı 4.Menüler 5.Menü Şeridi 6.Kaydırma Çubuğu 7.Cetveller 8.Sayfa ve 9.Yazım 10.Belge Görünüm 11.Ekran Yakınlaştırma Sözcük Sayısı

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MICROSOFT EXCEL - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Çalışma sayfası

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

Bölüm-6 Excel XP - 1 -

Bölüm-6 Excel XP - 1 - Bölüm-6 Excel XP - 1 - EXCEL PROGRAMININ BAŞ LATILMASI VE ÖZELLİ KLERİ Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Hesap tablosu programları pek çok hesaplamanın bir tablo üzerinde yapılmasını Sağlar.

Detaylı

EXCEL 2013 ELEKTRONI K TABLOLAMA MUSTAFA DÜZENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ

EXCEL 2013 ELEKTRONI K TABLOLAMA MUSTAFA DÜZENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ EXCEL 2013 ELEKTRONI K TABLOLAMA MUSTAFA DÜZENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

Microsoft Excel Uygulaması 1

Microsoft Excel Uygulaması 1 Microsoft Excel Uygulaması 1 Microsoft Excel 2010, Microsoft Office paketinde yer alan ve gerek veri depolama ve organizasyonu gerekse çözümleme ve görselleştirme gibi faaliyetleri kolayca gerçekleştirebildiğimiz

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

1. ÇALIŞMA ALANI hücre çalışma sayfası kitap Başlık çubuğu Formül çubuğu Aktif hücre Sekmeler Adres çubuğu Kaydırma çubukları Kılavuz çizgileri

1. ÇALIŞMA ALANI hücre çalışma sayfası kitap Başlık çubuğu Formül çubuğu Aktif hücre Sekmeler Adres çubuğu Kaydırma çubukları Kılavuz çizgileri 1. ÇALIŞMA ALANI Bir elektronik tablolama yazılımını açtığınızda göreceğiniz şey, kutularla dolu bir pencere olacaktır. Satırlar ve sütunların kesişmesiyle oluşan bu kutulara hücre adı verilir. Hücreleri

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ

EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ Ofis Düğmesi EXCEL NEDİR? NEDEN EXCEL? Excel tablo oluşturmanızı, verileri hesaplamanızı ve çözümlemenizi sağlayan bir yazılımdır. Bu türden yazılımlara elektronik tablo yazılımları adı verilir. Excel

Detaylı

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi

MİCROSOFT WORD Giriş. Kelime İşlemci. Dikey Metin Seçme. Girintiler. Seçim işlemi MİCROSOFT WORD Giriş Bilgisayarlar insan yaşamına girmeden önce yazı, mektup, kitap, makale gibi dokümanlar, daktilo ve benzeri yazım araçları kullanarak hazırlanırdı. Artık günümüzde bilgisayarların yoğun

Detaylı

Kopyalama ve Taşıma konularıyla ilgili daha değişik uygulamalar yaparak bu konunun pekiştirilmesini sağlamanız yararınıza olacaktır.

Kopyalama ve Taşıma konularıyla ilgili daha değişik uygulamalar yaparak bu konunun pekiştirilmesini sağlamanız yararınıza olacaktır. Kopyalama ve Taşıma konularıyla ilgili daha değişik uygulamalar yaparak bu konunun pekiştirilmesini sağlamanız yararınıza olacaktır. NOTLAR: 1. Bir Klasörün içindeki bir dosyayı fare sol tuşunu basılı

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 14.HAFTA Hesap Tabloları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ Bu

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Tüm Programlar - Microsoft Office B) Başlat Ayarla r- Microsoft Office C) Başlat Tüm Programlar

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri BÖLÜM 2 2. YAZILARI BİÇİMLENDİRME 2.1. Yazı Tipini Değiştirme Word programında, yazılan bilgiler daktilodaki gibi tek tip yazı olmaz. Yazılarda farklı biçimler kullanılarak belgelerin daha etkileyici olması

Detaylı

Ekle sekmesindeki Tablolar grubundaki Tablo seçeneği ile tablo oluşturulur.

Ekle sekmesindeki Tablolar grubundaki Tablo seçeneği ile tablo oluşturulur. 4. EKLE SEKMESİ Ekle sekmesi Excel de tablo, grafik, köprü ve resim eklendiği sekmedir. 4.1. Tablolar Ekle sekmesindeki Tablolar grubundaki Tablo seçeneği ile tablo oluşturulur. Tablo oluşturulmak istenen

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu:

WORD 2010 PROGRAMI 1-miseR 2-miseR Pencere Durum Düğmeleri: Başlık Çubuğu: Resim-2 Resim-1 WORD 2010 PROGRAMI Word programı metin oluşturma programıdır. Bu metin oluşturma işleminin yanında resim, şekil, tablo, grafik, wordart gibi birçok nesne ekleyerek çeşitli belgeler ortaya

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA BÖLÜM 10 C- ÇALIŞMA TABLOSU 1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA Microsoft Excel, Microsoft firmasının hazırladığı hesap tablo işlemlerini yapmak amacıyla kullanılan bir ofis programıdır. Yaygın

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır.

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır. EXCEL Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden oluşmaktadır. Satırlar rakamlar ile, sütunlar alfabetik harfler ile temsil edilirler. EXCEL de her bir çalışma

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

Microsoft Excel 1.BÖLÜM

Microsoft Excel 1.BÖLÜM Microsoft Excel 1.BÖLÜM Dersin Amacı İş hayatını ve günlük yaşamı kolaylaştırmada yardımcı olan işlem tabloları hakkında bilgi vermek. Bu işlem tablolarından en yaygın olarak kullanılan Excel programını,

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER WORD Word 2010 Penceresi Dosya Menüsü Şerit Yapısı Sekmeler ve Özellikleri

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER WORD Word 2010 Penceresi Dosya Menüsü Şerit Yapısı Sekmeler ve Özellikleri HEDEFLER İÇİNDEKİLER WORD 2010 Word 2010 Penceresi Dosya Menüsü Şerit Yapısı Sekmeler ve Özellikleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Word 2010 programının genel özelliklerini bilecek

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdı-2 (5.Sınıflar)

Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdı-2 (5.Sınıflar) Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdı-2 (5.Sınıflar) İnternete Bağlanma: İnternette, için tarayıcı adı verilen programlar ile gezinti yapılır. Pek çok tarayıcı program vardır. İnternet

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Microsoft Excel 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Excel 2007 Çalışma Soruları Microsoft Excel 2007 Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri BÖLÜM-1 ÇALIŞMA ALANI (18s) 1. Aşağıdakilerden hangisi elektronik tablolama programında etkin hücrenin adresini belirten arayüz elemanıdır? A)

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Pencereler Pencere Özellikleri

Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine inşa edilmiştir. WINDOWS 7 de tüm işlemler pencereler yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Programlar ve

Detaylı

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama 4.1 POWERPOINT Sunu Programı Giriş Power Point sunu hazırlama programı, bir konu hakkında bilgi vermek veya herhangi bir ürünü tanıtmak gibi istenen anlatımları

Detaylı