El ile tuvenen (Kum-Çakıl çıkarılması ve yığılması) ĐŞÇĐLĐK MALZEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "El ile tuvenen (Kum-Çakıl çıkarılması ve yığılması) ĐŞÇĐLĐK 0.000000 MALZEME 0.000000"

Transkript

1 1 Poz No El ile tuvenen (Kum-Çakıl çıkarılması ve yığılması) Birimi m³ Düz işçi -dere ya da ocaktan çıkarılması- Saat Düz işçi -çıkarıldığı yerin dışına yığılması- Saat Poz No Ocak taşından çaplanmış moloz taşı hazırlanması Birimi m³ Dinamit (Gom 2) kg Kapsül (adi) Adet Katranlı fitil m Düz işçi -ocak yüzünde ve ocakta temizleme- Saat Kompresör'ün 1 saatlik ücreti -deliklerin açılması- Saat Lağımcı -doldurulup patlatılması- Saat Erbab işçi -ayırma, seçme- Saat Erbab işçi -ateşlemede güvenlik- Saat Taşçı ustası -çaplanması- Saat Düz işçi -çaplanması- Saat Düz işçi -istifi- Saat Poz No kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması(kargir inşaatta) Birimi m³ /B Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış ) m³ Portland çimentosu (torbalı)(ts 19,PÇ 325) Ton

2 Düz işçi Saat Poz No m3/250kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması Birimi m³ /B Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış ) m³ Portland çimentosu (torbalı)(ts 19,PÇ 325) Ton Đş yerinde 1 m³ söndürülmüş kireç hazırlanması m³ Su m³ Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Mozayik harcı yapılması Birimi m³ Mermer pirinci (beyaz) Ton Portland çimentosu (torbalı)(ts 19,PÇ 325) Ton Su m³ Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat

3 3 Poz No El ile yumuşak toprak kazısı Birimi m³ Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo ve imlaya serilmesi veya imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil (taşımalar, sulama, sıkıştırma bedelleri hariç) 1 m3 fiyatı: ÖLÇÜ: Kazı hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: Bu fiyat idarenin yazılı izni ile her cins zemin röprizine uygulanır Düz işçi -kazılması- Saat Düz işçi -taşıtlara yükleme, boşaltma, 4 m'ye kadar atılması- Saat Düz işçi -serilmesi ve düzeltilmesi- Saat Poz No El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması Birimi m³ Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo veya imlaya serilmesi veya imalat inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit karı ve giderler dahil (Taşımalar hariç) 1m3 fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır Dinamit (Gom 2) kg Katranlı fitil m Kapsül (adi) Adet Kompresör'ün 1 saatlik ücreti Saat Lağımcı (ateşleme ustası) Saat Erbab işçi Saat Düz işçi -taşıtlara yükleme boşaltma- Saat Düz işçi -serilmesi ve düzeltilmesi- Saat

4 4 Poz No /2 Yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması Birimi m³ Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi,..., müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m3 serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, fiyatı: I- GENĐŞ DERĐN KAZI: II- DAR DERĐN KAZI: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dahil değildir. Derinliği 2.00 mt. den fazla olan kazılara ayrıca Poz. No: daki derinlik zammı uygulanır Düz işçi -kazılması, taban ve yan yüzlerinin kabaca düzeltilmesi- Saat Düz işçi -dışarı atılması- Saat Düz işçi -yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması- Saat Düz işçi -serilmesi ve düzeltilmesi- Saat Poz No /1 Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması Kazılarda ahşap kaplamalı iksa yapılması, kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4-8 cm. kalınlıkta kalaslarla iksanın yapılması ve iş sonunda sökülmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 iksa fiyatı: I- Kazılarda tam ahşap kaplamalı iksa yapılması: II- Kazılarda sık aralıklı iksa yapılması, tüm iksa yüzünün en az %70 ini kaplayan, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat... III- Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması. Tüm iksa yüzünün en az %(40-70) ini (%70 hariç) kaplayan aralıklı ahşap kaplamalı iksa: ÖLÇÜ: Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır. NOT: 1) (I) deki TAM AHŞAP KAPLAMALI ĐKSA fiyatı su basıncı altında bulunan gerçek akıcı zeminlerde kapladığı yüzeyde su geçirmez nitelikte yapılan iksaya uygulanır. 2) Her üç iksa birim fiyatı idarenin yazılı izni ile uygulanır. 3) Tüm iksa yüzünün % 40 dan (% 40 hariç) ağzını kaplayan iksalar için bir bedel ödenmez. 4) Đksa kerestesinden toprak içinde terk mecburiyetinde kalınan malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. 5) Sık ahşap kaplamalı iksa ve aralıklı ahşap kaplamalı iksada kalaslar arasındaki boşluklar çıkarılmaz. 6) Đksadan çıkan malzeme müteahhite aittir Yuvarlak yapı odunu, çam 2 sınıf m³ Çiviler kg Çiviler -bulon, lama karşılığı- kg

5 Dülger ustası Saat Düz işçi Saat Poz No /1 A-Mak.ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) Birimi m³ Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör, vesaire gibi makineler ile kazının yapılması, taşıtlara yükletilip 25 metreye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya (imla sedde gibi) serilmesi veya imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil (25 metre dışındaki taşımalar, sulama, sıkıştırma bedelleri hariç) 1m3 kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. Kazı, yükleme, boşaltma, 25 m mesafeye kadar taşıma, depo veya dolguya konulması için her nevi makine karşılığı Ekskavatörün 1 saatlik ücreti Saat Kazının serilmesi, kazı yeri depo veya dolgunun düzeltilmesi boşlukların doldurulması karşılığı Düz işçi Saat Poz No /1 A-Mak.ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) Birimi m³ Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör, vesaire gibi makineler ile kazının yapılması, taşıtlara yükletilip 25 metreye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya (imla sedde gibi) serilmesi veya imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil (25 metre dışındaki taşımalar, sulama, sıkıştırma bedelleri hariç) 1m3 kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. Kazı, yükleme, boşaltma, 25 m mesafeye kadar taşıma, depo veya dolguya konulması için her nevi makine karşılığı

6 Ekskavatörün 1 saatlik ücreti Saat Traktör ripper'in 1 saatlik ücreti Saat Kazının serilmesi, kazı yeri depo veya dolgunun düzeltilmesi Düz işçi Saat boşlukların doldurulması karşılığı Poz No /2 D-Temel tabanına el ile kum-çakıl serilmesi Birimi m³ Tuvanen kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye ve tokmaklanması, sulanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı: ÖLÇÜ: Çakıl veya kum dökülen saha ve kalınlık proje üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur /A Kum (Elenmesi gerekmeyen ince agrega ) m³ Serilmesi, sulanması, tesviye ve tokmaklanması, işyerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Poz No dozlu demirsiz beton Birimi m³ m3 elenmiş kum (Poz. No:...) m3 elenmiş çakıl (Poz. No:...) m3 su (Poz. No:...) ve 150 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması gereğince sulanması soğuk ve sıcaktan korunması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil 1m3 150 Dozlu demirsiz beton fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır /B Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış ) m³ Portland çimentosu (torbalı)(ts 19,PÇ 325) Ton Su m³

7 Su -beton sulama suyu- m³ Betoncu ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Betoniyer'in 1 saatlik ücreti Saat Vibratör'ün 1 saatlik ücreti Saat /B Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış) m³ Poz No dozlu demirsiz beton Birimi m³ m3 elenmiş kum (Poz. No:...) m3 elenmiş çakıl (Poz. No:...) m3 su (Poz. No:...) ve 200 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m3 200 dozlu demirsiz beton fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır /B Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış) m³ /B Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış ) m³ Portland çimentosu (torbalı)(ts 19,PÇ 325) Ton Su m³ Betoncu ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Betoniyer'in 1 saatlik ücreti Saat Vibratör'ün 1 saatlik ücreti Saat Su beton sulama suyu m³ ,

8 8 Poz No /1 Demirli (B.160) betonu (kum ve çakıl ile) Birimi m³ m3 elenmiş kum (Poz. No:...), m3 çakıl (Poz. No:...) m3 su (Poz. No:...) ve 300 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırlması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m3 demirli BS.14 (B.160) betonu fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır /B Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış ) m³ /B Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış) m³ Portland çimentosu (torbalı)(ts 19,PÇ 325) Ton Su m³ Su -beton sulama suyu- m³ Betoncu ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi (Đş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma karşılığı) Saat Betoniyer'in 1 saatlik ücreti Saat Vibratör'ün 1 saatlik ücreti Saat Poz No /1 Demirli BS.18 (B.225) betonu (granülometrik kum ve çakıl ile) Birimi m³ NOT: 1. Poz.: / /1 deki betonlar, beton santralında yapılması halinde de bu pozlara ait birim fiyatlar yanen uygulanır. Taşıma bedelleri, taşıma şartnamesindeki esaslara göre ödenir. 2. Kırmataşla yapılması öngörülen poz.lardaki betonlarda, taşıma bedelleri de dahil edilmek suretiyle işbaşı maliyet hesapları sonucuna göre idarece karar verilebilir ve yazılı olarak uygulamaya müsaade olunur /C /C Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış ve en az iki 'tane sınıfı' karıştırılarak hazırlanmış ) Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş, yıkanmış ve en az iki 'tane sınıfı' karıştırılarak hazırlanmış) m³ m³ Portland çimentosu (torbalı)(ts 19,PÇ 325) Ton

9 Su m³ Otomatik beton santrali 1 saatlik ücreti Saat Betoncu ustası Saat Erbab işçi Saat Şöför Saat Operatör makinist Saat Operatör yardımcısı Saat Mazot (motorin) kg Elektrik enerjisi kwh Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Vibratör'ün 1 saatlik ücreti Saat Su -beton sulama suyu- m³ Betoncu ustası Saat Formen (nümune alınması, laboratuvar deneyleri) Saat Düz işçi (nümune alınması, laboratuvar deneyleri) Saat Poz No /1 Demirli BS.18 (B.225) betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile) Birimi m³ Yapılacak laboratuvar deneyleri ve gronülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nisbetler dahilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırmataş, su ve çimentonun (enaz 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde, karıştırılarak beton imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun idarece istenilen mukavemete BS 18 (B.225) BS.25 (B.300) olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, gerekli deneylerin yapılması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç ve gereç laboratuvar giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m3 demirli demirsiz beton tesisinde imal edilen BS.18 (B.225), BS.25(B.300) beton fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1. Poz.: / /1 deki betonlar, beton santralında yapılması halinde de bu pozlara ait birim fiyatlar yanen uygulanır. Taşıma bedelleri, taşıma şartnamesindeki esaslara göre ödenir. 2. Kırmataşla yapılması öngörülen poz.lardaki betonlarda, taşıma bedelleri de dahil edilmek suretiyle işbaşı maliyet hesapları sonucuna göre idarece karar verilebilir ve yazılı olarak uygulamaya müsaade olunur /C Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış ve en az iki 'tane sınıfı' karıştırılarak hazırlanmış ) m³

10 /1B 32 mm'ye kadar kırmataş (08.023) m³ Portland çimentosu (torbalı) (TS 19, PÇ 325) Ton Su m³ Otomatik beton santrali 1 saatlik ücreti Saat Betoncu ustası Saat Erbab işçi Saat Şöför Saat Operatör makinist Saat Operatör yardımcısı Saat Mazot (motorin) kg Elektrik enerjisi kwh Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Vibratör'ün 1 saatlik ücreti Saat Su -beton sulama suyu- m³ Betoncu ustası Saat Formen (nümune alınması, laboratuvar deneyleri) Saat Düz işçi (nümune alınması, laboratuvar deneyleri) Saat Poz No Birimi Q=16 m (16 m dahil) boyunda Q=45 cm çapında fore kazık yapılması m Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda fore kazık malzeme, elektrik tesisat ve ceryanın temini, işyerine getirilmesi ve iş bitiminden sonra nakilleri, montajı ve demontajı, bu iş için yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin lüzumu halinde veya projesi icabı taşıyıcı kaya tabakası içinde asgari (0.75 m) derinliğine inilmesi; Foraj esnasında istenilen kazık zeminden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine uygun kum, çakıl, kırmataş, balast, çimento ve su ile kazık betonu 400 doz olacak şekilde özel kovalarla veya colcrete usulü ile betonajın yapılması; beton kalite kontrolü için her türlü deney yapılması; forajdan çıkan kazının ortalama 50 metre mesafeye nakli, yükleme ve boşaltılması; imalat icabı fazla dökülen kazık betonun kırılması için her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, makine, araç, ve gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil (kum, çakıl, kırmataş, balast, çimento ve betonarme demiri nakliyeleri ile betonarme demiri bedeli hariç) olmak üzere bir metreküp 45 cm çapında fore kazık foraj ve betonaj fiyatı. Ölçü : Düşey olarak yerinde bilfiil ölçü yapılır. Not : 1. Forajla başlanacak en uygun zemin kotu kontrol amirliğince saptanır. 2. Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemet kısmı ölçüye dahil edilmez. 3. Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma yalnız betonarme ve kalıp bedeli ödenir.

11 11 FORAJ Fore kazık delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti (40 HP) Saat Erbab işçi Saat Düz işçi (0,013x0,4x50 m'ye nakliye) Saat Düz işçi (yükleme, boşaltma) Saat BETONAJ dozlu demirli beton (kırmataş ile) m³ Erbab işçi Saat Poz No Ocak taşı ile kuru duvar inşaatı Birimi m³ 250 m3 ocak taşı ile (Poz No:08.021) görünen yüzeyleri düzenleyerek kuru duvarın yapılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme düzeni, şablon kullanılması, her türlü malzeme ve kayıpsı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil ocak taşı ile kuru duvar inşaatının 1 m3 fiyatı. Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme tertibatı karşılığı (%3) miktarlara ilave edilmiştir. Cephe zammı bu fiyata dahildir /A1 Ocak taşı ( den) m³ Duvarcı ustası Saat Duvarcı usta yardımcısı Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat Birimi m³ (1.200 m3) Ocak Taşı (Poz No ) ve (0.330 m3) harç (poz no...) ile kargir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme düzeni, şablon kullanılması, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı genel giderler dahil, Ocak taşı ile 1 m3 kargir inşaatın fiyatı. Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Her biri m3 den küçük olan boşluklar düşülmez. Cephe zammı bu fiyata dahildir.

12 /A1 Ocak taşı ( den) m³ kg çimento dozlu harç yapılması (Kargir inşaatta) m³ Duvarcı ustası Saat Duvarcı usta yardımcısı Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Kazı taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat Birimi m³ (1.200 m3) kazı taşı (Poz No ) ve m3 harç (Poz No..) ile kargir inşaat yapılması görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalıma sehpaları, indirme düzeni şablon kullanılması, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, kazı taşı ile 1 m3 kargir inşaatın fiyatı. Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır m3 den küçük olan boşluklar düşülmez /C Kazı taşı (08.024) m³ kg çimento dozlu harç yapılması (Kargir inşaatta) m³ Duvarcı ustası Saat Duvarcı usta yardımcısı Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Ocakta çaplanmış moloz taş ile 200 dozlu kargir inşaat Birimi m³ m3 Ocaktan çaplanmış moloz taşı (Poz No ) ve (0.250 m3) harç (Poz no...) ile kargir inşaat yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,

13 13 gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme düzeni, şablon kullanılması her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 1 m3 kargir inşaatın fiyatı. Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Yalnız görünen yüzeye uygulandığı takdirde derinlik 25 cm. kabul edilecektir. (0.250 m3.)'den küçük ayrı boşluklar düşülmez Ocak taşından çaplanmış moloz taşı hazırlanması m³ kg çimento dozlu harç yapılması (Kargir inşaatta) m³ Duvarcı ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Ocak taşı ile blokaj yapılması Birimi m³ Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine m3 ocak taşından istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ocak taşı ile blokaj fiyatı. Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır /A1 Ocak taşı ( den) m³ Duvarcı ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No dozlu çimento harçlı tuğla duvar yapılması Birimi m³ Dolu (19X9X5 cm) boyutta harman tuğlası ve m3 harç (Poz No ) ile projesine uygun olarak tuğla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m3 dolu harman tuğlası (19X9X5 cm) ile tuğla duvar yapılması fiyatı. Ölçü : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Duvar içindeki 0.10 m2 den küçük münferit boşluklar

14 14 düşülmez soba deliği için ayrı bedel verilmez, soba bacası boşluğu düşülmez /A Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) Adet kg çimento dozlu harç yapılması (Kargir inşaatta) m³ Su m³ Duvarcı ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Dolu harman tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması (19x19x5) Dolu (19X9X5 cm) boyutta harman tuğlası ve m3 harç (Poz No ) ile projesine uygun olarak yarım tuğla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzemeye kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 dolu harman tuğlası (19X9X5cm) ile yarım tuğla duvar yapılması fiyatı : Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür /A Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) Adet kg çimento dozlu harç yapılması (Kargir inşaatta) m³ Su m³ Duvarcı ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Hafif gazbeton blokları ile takviyeli harçlı 19 cm duvar Projesine göre TS.453'e uygun hafif gaz beton bloklar ve poz no'lu harçla, genel teknik şartnamesine uygun şekilde hafif gaz beton blok duvarın yapılması, gereği kadar sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı

15 15 ve genel giderler dahil kalınlıktaki duvarın beher m2 fiyatı. Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır m2 den küçük münferit boşluklar çıkarılmaz. No: cm. kalınlıktaki duvarın m2 fiyatı: /10 Teçhizatsız harçlı bloklar 19 cm kalınlıkta m² m³/200kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması m³ Duvarcı ustası Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inş. yıkılması Birimi m³ Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kagir inşaatın yıkılması, kontrol mühendisinin göstereceği yerde kullanılması veya istif edilmesi. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kagir inşaatın yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilerek düzeltilmesi veya Đdarece istenildiği takdirde, gösterilecek yerde istif edilerek depo edilmesi suretiyle inşaatın yıkılması ve kullanılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün içlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ite müteahhit kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m. den fazla mesafeye taşınması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri. Ölçü : Harçsız kagir inşaatın orijinal yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme: Birim Fiyat Cetvelinde, Poz deki «Patlayıcı Madde Kullanmadan Harçsız Kagir Đnşaatın Yıkılması» m3 birim fiyatı üzerinden yapılır Düz işçi -yıkılması Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Birimi Bordür sökülmesi m

16 16 Bordürlerin sökülmesi ve Đdarece gösterilecek yerde istif edilmesi. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Bordürlerin; sökülmesi. vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, Đdarece gösterilecek yerde istif ve depo edilmesi, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bordürlerin nihai ortalama 100 m, den fazla mesafeye taşınması. Ölçü : Sökülen bordürlerin orijinal yerinde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur. Ödeme: Birim Fiyat Cetvelinde, Poz deki «Bordürlerin Sökülmesi» m. birim fiyatı üzerinden yapılır Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Poz No Marsilya tipi (oluklu) kiremitle çatı örtüsü yapılması 17 Adet oluklu kiremidin (Poz No...) projesine uygun olarak mevcut çatı üzerine döşenmesi, birer sıra atlanarak galvanizli tel ile bağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, marsilya tipi kiremitle 1 m2 çatı örtüsü fiyatı. Ölçü : Yatay alan üzerinden hesaplanır Oluklu Kiremit (TS 562) Adet Galvanizli çivi (geniş baş dahil) kg Galvanizli tel kg Kiremitçi ustası Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No Birimi Marsilya tipi (oluklu) kiremitle mahya yapılması m 3.50 Adet mahya kiremit (Poz No:...) ve m3 (Poz No...) ile projesine uygun olarak mevcut kiremit üzerine mahya yapılması inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil marsilya tipi kiremitle 1 mt mahya fiyatı. Ölçü : Yatay uzunluğu üzerinden hesaplanır.

17 Mahya Kiremidi (TS 562) Adet m³/250kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması m³ Kiremitçi ustası Saat Düz işçi (yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Saat Poz No Ahşap çatı üzerine 0.50 mm'lik galvaniz düz sac ile çatı örtüs Mevcut ahşap çatı üzerine şartnamesine ve projesine uygun bir kat bitümlü karton (Poz No...) döşenmesi, çivilenmesi, rendeli (5x5 cm) ebadındaki konik kadronların döşemeye tespiti projesine göre galvaniz düz sac levhaların (Poz No:04.276) sürgü ve kenetlerinin yapılması projesine göre galvaniz düz sac levhaların (Poz No:04.276) sürgü ve kenetlerinin yapılması projesine göre galvaniz düz sac levhaların (Poz No: ) sürgü ve kenetlerinin yapılması ile beraber yerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel için. (2). fiyatı, giderler dahil, ahşap çatı üzerine 1 m2... mm. kalınlıkta galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması fiyatı. Ölçü : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır Bitümlu karton (TS 114 tip 18) m² Galvanizli düz sac kg Galvanizli çivi (geniş baş dahil) kg Çam kerestesi 2.sınıf m³ Tenekeci ustası Saat Çırak Saat Düz işçi (yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Saat Poz No dozlu çimento harcı ile beton dolu biriket duvar Birimi m³ (0.797 m3) beton biriket (Poz No ) ve m3 harç (Poz No...) ile projesine uygun olarak biriket duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m3 dolu beton briket duvar fiyatı.

18 18 Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Duvar içerisindeki (0.10 m2)den küçük münferit boşluklar düşülmez. Soba bacaları için ayrıca bedel verilmez. Soba boşluğu düşülmez. Not : Genel Müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır Biriket betonu (08.600) m³ Biriket betonu (08.600) (zayiatı) m³ kg çimento dozlu harç yapılması(kargir inşaatta) m³ Su m³ Duvarcı ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No cm yüksekliğindeki biriketle asmolen döşenmesi 1.10 m2 beton döşeme biriketinin (H=20 cm ile H=34 cm) (Poz No ) mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 beton döşeme briketi (asmolen) döşeme fiyatı. Ölçü : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır /01 Boşluklu hafif beton bloğu (h=0.20mt) (08.610) m² Betoncu ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi (yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Saat Poz No Birimi Dış duvarlarda madeni dilatasyon fugası yapılması m Lama 35X4=1.147 kg, 4 adet kenet demiri (150x20x40)= kg madeni kapak kg = kg.dır. 2 adet (35x35x4)lük köşebentlerin 0.50 metre aralıkla (2x4) mm'lik açılmış kenet demirleriyle duvara çimentolu harçla ve (35x4) mm.lik lamanın (köşebentlerden birinin üzerine) projesine göre tespiti ve (0.5 mm) Omega

19 19 Bakır levhanın yerine yerleştirilmesi, diğer köşebendin ve lamanın üzerine projesine uygun madeni levhanın konulması, bir tarafın köşebende, havşa başlı vida ile tespiti, diğer tarafın sıva üzerine oturması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 mt dilatasyon fugası yapılması fiyatı. Ölçü : En üste konulan madeni levhanın projesi üzerinden inkişaf (gelişim) uzunluğu hesaplanır Bakırdan yapılmış muh.profil ve levhalar kg /2 Köşebent 2 adet 35x35x4 kg Lamalar (35x4) -zayiatıyla- kg Lama demirlerinden çarık, bilezik, vb. demirleri hazırlanması 300kg çimento dozlu ince harç yapılması (Đnce sıva işlerinde) kg m³ Lamalar (madeni kapak) kg Tenekeci ustası Saat Sıcak demirci ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi (yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Saat Poz No Birimi Bina içinde duvar ve tavanlarda ahşap dilatasyon fugası yapılması m 5x5 cm kesitindeki takozların alçı ile ve 50 cm ara ile duvar veya tavanlara tespiti, üzerine, sıva kalınlığında ve 3 cm genişliğinde ahşap çıtanın serbest aralıkların yüzleriyle bir hizaya gelmek üzere vida ile takozlara vidalanması, bu çıtaların üzerine sıva ile çıtanın birleştiği yerlerde 0.5 cm kapatacak şekilde, rendelenmiş, projesine göre, birinci sınıf keresteden bir ahşap kapağın bir tarafından çıtaya vidalanması, diğer ucun serbest olarak sıva üzerine bindirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil, 1 metre tül dilatasyon fugası yapılması fiyatı Çam kerestesi 2.sınıf m³ Ağac vidası küçük 144 adet (10/144) Kutu /B Normal alçı (NA) kg Marangoz ustası Saat

20 Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi (yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Saat Poz No Birimi Döşemede madeni dilatasyon fugası yapılması m Lama Demiri : (105x40x5) kg. 4 adet kenet demiri, 0.393x1.21=0,4755 kg, Toplam= kg dır. 2 adet (40x40x5) mm.lik köşebentlerin 0.50 m aralıkla (20x4 mm.lik tırnak açılmış kenet demirleriyle döşemeye çimentolu harçla (Poz No...) projesine göre tespiti, köşebentlerinden birinin üzerine 40x5 mm.lik lamanın projesine göre tespiti, 0.50 mm'lik lamanın projesine göre tespiti, 0.50 mm. omega bakır levhanın yerine yerleştirilmesi ve bitümle doldurulması, diğer köşebende madeni kapak bir tarafından havşa başlı vida ile tespiti, diğer tarafın lama üzerine serbest olarak oturması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü, malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 metre dilatasyon yapılması fiyatı. Ölçü: En üstte konulan madeni levhanın projesi üzerinden inkişaf uzunluğu hesaplanır Bakırdan yapılmış muh.profil ve levhalar kg /2 Köşebentler 40x40x x150x14-15 kg Lamalar kg /A Lama demirlerinden çarık, bilezik, vb. demirleri hazırlanması Asfalt-Çatı ört.kull. (TS105), Tip1 (Yumuşama noktası:57-66) 300kg çimento dozlu ince harç yapılması (Đnce sıva işlerinde) kg kg m³ Sıcak demirci ustası Saat Tenekeci ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi (yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) Saat Poz No Birimi Q=20 cm iç çapında beton büz döş.(cidar kalınlığı 3.5 cm) m Kaybıyla 1.05 mt beton büzün (Poz No...karsız) döşenmesi ve m3 çimento harcı (Poz. No...)ile bileziğin yapılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1.00 m 20 cm iç çapında (...) dozlu (et kalınlığı 3.50 cm) beton büz döşenmesi fiyatı.

21 21 Ölçü : Döşenmiş haldeki gerçek uzunluk üzerinden hesaplanır cm iç çapında 400 dozlu büz yapılması (Et kalınlığı 3,5 cm) m kg çimento dozlu harç yapılması(derz, şap vb. işlerde) m³ Betoncu ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No /1 Birimi Q=20 cm iç çapında beton büz döş.(cidar kalınlığı 3.5 cm) m Yapım kayıpları ile 1.05 metre (...) dozlu beton büzün projesine uygun olarak döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçliik araç ve gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1.00 m. 10 cm iç çapında (...) dozlu (et kalınlığı 2.50 cm) beton büzün döşenmesi fiyatı. Ölçü : Döşenmiş haldeki gerçek uzunluk üzerinden hesaplanır cm iç çapında 400 dozlu büz yapılması (Et kalınlığı 3,5 cm) m Betoncu ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi -işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma- Saat Poz No /01 Birimi 150 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı boru döşenmesi m /4c01 Q=150 mm, spiral sarımlı, çelik kuşak takviyesiz, TĐP 4 yeraltı drenaj, yağmursuyu ve kanalizasyon boruları (PVC esaslı) (TS 12132) m Borucu ustası Saat

22 Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Poz No /1 Asfalt kap. cam tülü pest. ile 1 katlı yalıtımı yapılması (tip 1) Tasdikli detay projesine göre ve ahşap mala perdarlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m2.ye en az kg. sarfedilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt (TS.103) sürülmesi astar kuruduktan sonra 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip...)in uygulama ısısı 160 dereceden aşağıya düşmemek ve m2'ye en az kg sarfedilmek üzere betona yavaş dökülerek pestillerin (Poz No ) ek yereri en az 10 cm bindirilerek, hava kabarcığı kalmayacak biçimde batırılarak iyice yaptırılması ve üzerine yukarıdaki şartlarda asfalt (TS.105 TĐP...) 'in m2.ye kg gelecek tarzda dökülerek yayılması ve soğumadan üzerine 8 kg/m2 yıkanmış elenmiş ve ısıtılmış dişli kum (Poz No.: ) ün serilerek yapıştırılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve kaybı, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. No: /1 (TS 105 Tip) I) kullanıldığına göre 1 m2 fiyatı: Ölçü: Meyilli satih üzerinden ölçülür. Not : Temellerde çok neme karşı ve çatılarda buhar tutucu (hesaba görexx9 düşey yaltımlarda çivilemeye gidilecektir. genel müdürlüğün azılı izini ile uygulanır. Asfalt tipi yapının yıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir Asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar (TS 103) kg /A /C Asfalt-Çatı ört.kull. (TS105), Tip1 (Yumuşama noktası:57-66) Asfalt kaplanmış cam tülü pestili asfalt en az 1100gr/m² Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış ve en az iki 'tane sınıfı' karıştırılarak hazırlanmış ) kg m² m³ Maden kömürü -yakıt karşılığı- kg Yalıtımcı ustası Saat Yalıtımcı usta yardımcısı Saat Düz işçi Saat Düz işçi -inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma- Saat Poz No Ahşaptan yapılan seri kalıp Kereste Miktarı : Tahta 0.030/10=0.003, Kadron 0.020/10=0.002 den toplam = 'dir. Buradaki (10)

23 23 sayısı kullanım sayısıdır. Düz işçi miktarı ise : yapılması, rendelenmesi 0.05 sa, kurulma, yağlama, sökme, temizleme 0.25 saattir. Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanıldığı yere taşınan beton, betonarme, münferit yapım işlerinde (plaklar, palplanşlar, kazıklar tahkimat blokları, babalar, bordürler, saha betonları, her türlü lentolar, merdiven basamakları ve benzeri işler için) ağaçtan iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış kalıpların yapılması, kurulması, sökülmesi temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiat ile işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. Ölçü : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinden ölçülerek hesaplanır. Varsa boşluk düşülmez. Boşluk yan yüzleri ile imalatın oturduğu yüzeye kalıp verilmez. Not : Kalıplardan çıkan malzeme müteahhide aittir Çam kerestesi 2.sınıf m³ Çiviler kg /1 Yanmış yağ kg Dülger ustası Saat Düz işçi -kurulma, yağlama, sökülme, temizleme- Saat Marangoz ustası Saat Düz işçi Saat Poz No Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı Kereste Miktarı : Tahta = 0.025/3, Kadron= 0.020/5 den toplam m3 dür. buradaki (3) ve (5), kullanma sayılarıdır. Beton ve betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan kalıp yapılması sökülmesi bu işler için gerekli tahta, mesnet kadronları, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri gereçler ve kaybı, işçilik müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatı. Not : Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir. Ölçü : Kalıp gören yüzlerin projesinden veya yerinden ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmadan imalat deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dahil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz Çam kerestesi 2.sınıf m³ Çiviler kg Dülger ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Poz No

24 24 Ahşap kalıp iskelesi (4 metreye kadar, 4m dahil) Birimi m³ Đdarece lüzum görüldüğünde onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalata ahşap taşıyıcı iskele yapılması sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve kaybı, işçilik ve işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit karı ve genel giderler dahil bir metreküp iskele boşluk hacmi fiyatı: Ölçü : 1. Bu ölçüt kapsamına giren yapı ve sınai imalatın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde ortalama yükseklik esas alınır. 2. Bu poz tünel ve galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. 3. Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. 4.Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalatın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olmaza. Ancak bir metreden az yükseklikteki beton duvar, ters kirişler, genişliği 0.50 m.den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1.50 m. den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez. 5. Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz Çam kerestesi 2.sınıf m³ /1 Bulon kg Lama demirlerinden çarık, bilezik, vb. demirleri hazırlanması kg Çiviler kg Yapılması Dülger ustası Saat Düz işçi Saat Sökülmesi Dülger ustası Saat Düz işçi Saat Poz No Đş iskelesi (duvarlar için)( mt yükseklik için) Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva vb. işler için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asma iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için, ya da tavan inşaatı, sıvası ve benzeri işlerde kullanılmak üzere iş iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 ya da 1 m3 fiyatı. Ölçü : 1. Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde: Đskelenin oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlikte yüksekliğin binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlikle yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı kabul edilir. 2. Tavan sıvası ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde iskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki

25 25 yüksekliğin 1.50 m noksanı iskele yüksekliği kabul edilir. Not : 1. Tavan için iskele kurulmuş ve bedeli verilmiş ise tavanı çevreleyen duvar için ayrıca iskele bedeli verilmez. 2. Đş iskeleleri binada bir kısmı işe ayrılmış ise, iskele kurulması gereken kısımlarda iskelenin oturduğu zemin ile yapılan işin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir. 3. Bir yerde kurulan iş iskelesi o mahaldeki bütün iskeleler için yapıldığı kabul edilir ve iş iskelesi bedeli bir kere verilir. 4. Bu poz üç metreden yüksekte duvar ve tavan inşaatıyla bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. Üç metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi ödenmez. Duvarlar için ölçü : m2. Tavanlar için ölçü : m Çam kerestesi 2.sınıf m³ /1 Bulon kg Lama demirlerinden çarık, bilezik, vb. demirleri hazırlanması kg Çiviler kg Dülger ustası Saat Düz işçi Saat Düz işçi (Đnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) Saat Poz No Ahşap inşaat aksamının rendelenmesi Her türlü ahşap inşaat aksamının projede gösterilen kısımlarının rendelenmesi için işçilik işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve müteahhit karı ve genel giderler dahil bir metrekare fiyatı. Ölçü : Rendelenen yüzeyler ölçülerek hesap edilir Marangoz usta yardımcısı Saat Düz işçi (Đnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) Saat Poz No Çatı ört. altına bir yüzeyi rendeli çam tahta ile kap. yapılması Đdarece onanmış hesaplarına göre yeteri kalınlıkta II. Sınıf (...) kerestesinden yapılmış, bir yüzeyi rendeli ve yarım bindirme tahtaların mevcut mertekler üzerine aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu tahta, çivi ve kaybı, işçilik inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel

26 26 giderler dahil 1 m2 fiyatı. Ölçü : Projesinden tahta ile kaplanmış çatının yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır. Not : Bu fiyat mevcut mertekler üzerine yalnız tahta kaplama yapıldığı takdirde uygulanır Çam kerestesi 2.sınıf m³ Çiviler kg Dülger ustası Saat Marangoz usta yardımcısı Saat Düz işçi Saat Poz No Kullanılmış çam kerestesi ile ahşap oturtma çatı Đdarece onanmış projesine göre II. Sınıf (...) kullanılmış kerestesinden rendesiz ahşap, oturtma çatı yapılması üzerine aralıksız olarak kullanılmış kaplama tahtası döşenesi bu işler için lüzumlu tahta, mertek, aşık, dikme, payanda, kuşak vs. kullanılmış kereste, çivi ve demir bağlantı malzeme ve zayiat, işçilik, şantiye içi yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil planda 1 m2 oturtma çatı fiyatı, diğer yapım şartları pozundaki gibidir. Ölçü : Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m2 olarak hesaplanır. Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. Baca boşlukları düşülmez, Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dahildir Çam kerestesi 2.sınıf -kullanılmış 0,055/2- m³ Çiviler kg Lama demirlerinden çarık, bilezik, vb. demirleri hazırlanması kg Dülger ustası Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Poz No Çam kerestesi ile yapı karkası yapılması Birimi m³ Projesine göre yapı karkasının II. Sınıf çam kereste ile bu işler için lüzumlu, kereste, çivi, bulon ve benzeri malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m3 yapı karkası fiyatı:

27 27 ÖLÇÜ ve NOT: gibidir Çam kerestesi 2.sınıf m³ Çiviler kg Dülger ustası Saat Düz işçi Saat Düz işçi (Đnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) Saat Poz No Beton üzerine çam kereste ile kadronlu ahşap döşeme Beton döşeme üzerine projesine göre (...) keresteden (50X30) mm kadronların beton döşeme beton çivileri ile tespiti, latalar üzerine temizi 25 mm kalınlıkta, en çok 10 cm ve eşit genişlikte, bir yüzeyi rendeli, lamba zıvanalı tahtaların gizli olarak çivilenmesi yüzeyin ek yerlerinde meydana gelecek çıkıntıların rendelenmesi bu işler için gerekli her türlü malzeme ve kaybı ile işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. Ölçü : Proje üzerinden yüzeyi hesaplanır. Not : Süpürgelik no'lu pozlardan ödenir Çam kerestesi 1.sınıf -tahta- m³ Çam kerestesi 2.sınıf -kadron- m³ Çiviler kg Dülger ustası Saat Marangoz usta yardımcısı Saat Düz işçi (inşaat işçisi) Saat Düz işçi (Đnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) Saat Poz No Birimi Ahşap süpürgelik yapılması ve yerine konulması m Projesinden istenilen cins keresteden (...) cm genişliğinde, temizi 25 mm kalınlığında bir yüzü ve iki

28 28 kenarı rendeli, bir kenarı kornişli tahtanın, metrede en az iki adet duvara yerleştirilmiş takoza tespiti için her türlü malzeme ve kaybı, rendeleme ve korniş çekilmesi takoz konması ve yerine tespiti dahil, işçilik işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil, bir metre boyunda süpürgelik fiyatı. Ölçü : Yapılan süpürgelik ekseninden ölçülerek uzunluk hesap edilir Çam kerestesi 1.sınıf m³ Çiviler kg Duvarcı ustası Saat Marangoz ustası Saat Düz işçi (Đnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) Saat Poz No Beton zemin üzerine yapış. kayın parke kap. yapılması (kalite 2) Beton zemin üzerine önceden yapılmış şap yüzeyine 22 mm kalınlığında fırınlanmış (..) cinsi parkenin istenilen desende ve düzgün bir yüzey teşkil edecek şekilde özel tutkal ile yapıştırılması süpürgeliklerin imali ve 40 cm aralıkla duvara konulan takozlara çakılması zımpara makinesi yada sistire ile pürüzlerin giderilmesi her türlü malzeme ve zayiat, işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. Süpürgelikler no'lu pozdan ödenir. Ölçü: Proje üzerinden alanı hesaplanır /a Đşlenmiş kayın parke 2.sınıf (16 mm kalınlıkta) m² /B Asfalt-Çatı ört.kull. (TS105), Tip2 (Yumuşama noktası:70-80) kg Marangoz ustası Saat Düz işçi Saat Düz işçi (Đnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) Saat Poz No Đç kapılara ait beyaz çamdan masif kasa ve pervaz yapılması Projesine göre 1. kalite beyaz çamdan, temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, katran ya da benzeri bir maddeye batırılarak duvara konacak üçer

Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2

Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 1 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 3 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 4 2 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 5 1m² Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 6 3 METRAJ İŞLERİ ve SIK KULLANILAN BİRİM İMALAT

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ Sıra No 1 Özel -1 100x40x25 cm boyutlarında ASMOLEN STRAFOR İLE( 8-10 DNS YOGUNLUKLU) DÖŞEME YAPILMASI 1,05 m2 herboyutta ve 0,25 m yüksekliğinde hafif asmolen stafor malzemenin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) M3 : 03.504(Y) 03.520(Y) Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,

Detaylı

Mukayeseli Keşif Cetveli

Mukayeseli Keşif Cetveli Sayfa :1 Sıra No Poz No Tanımı i 1.Keşif 1 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLD URULMASI M3 9337.73 1.71 15,967.52 0.00 0.00 15,967.52 2 14.003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDUR

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2013 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den önce ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2015 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların sökülmesi m² 01.017 Dülger ustası Saat 1,5 10,10 15,15 01.501 Düz işçi Saat 1 7,40 7,4 Kâr ve genel giderler hariç toplam 22,55 Kâr

Detaylı

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin)

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin) No Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat B.F. Tarihi 1 07.005/1 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 1 KM.YE NAKLİ TON 1.29 01/01/2006 2 07.005/2 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 2 KM.YE NAKLİ TON 1.83 01/01/2006 3 07.005/3 1 TON YÜKÜN

Detaylı

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 1.0 GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARIH 14.01.2016 SAYı [Adl--Soyacfı7Tıcarerunvani Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 6,40 TL/sa = 9,60 TL 01.501 Düz

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN KOLON KALIP METRAJI UYGULAMASI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAK. İnşaat Müh. Bölümü Yanda verilen döşeme kalıp planında döşeme, kiriş ve kolonlara ait ölçüler verilmiştir.

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL 2010 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan i ler için geçerli olup 1.1.2002 den

Detaylı

SU ZAMMI HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1

SU ZAMMI HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 SU ZAMMI HESAPLARI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Alanı 100 m² den küçük kazılarda, sızan suyun 0,300-10,000 m³/saat arasında olması halinde verilecek su zammı (14.042) F = 1,25*A*m (3H+1) (0,011 Q + 0,10) K

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ Açıklamalar Hesaplar Hazırlayan: Şakir Uğur GÖZÜ Prospektör Mimar İÇİNDEKİLER Sayfa No Başlarken... 9 Kitabın Konusu... 11 Örneğimizde Yapılan İmalatlar... 12 Aplikasyon Hazırlıkları...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 1 in Adı: 8 Cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması i: M² i forklift ile yüklemeboşaltma+alt zeminin mekanik malzeme ile beslenmesi+taş

Detaylı

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 Uygulama 7.6: Aşağıda verilen taş istinat duvarına ait taş miktarını bulunuz. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2007 yılı birim fiyatlarıyla taş duvarın maliyetini hesaplayınız. Duvar

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 7,10 TL/sa = 10,65 TL 01.501 Düz

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden önce ihale edilen veya ihalesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı : Açık Tebligat Adresi./.../2014 Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ . BÖLÜM KAZI İŞLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2. KAZI İŞLERİ Müteahhide hafriyat ödemesi yapılabilmesi için hafriyatı yapılan arazinin zemin cinsi belirlenmelidir. Birim fiyat tariflerinde zeminler aşağıdaki

Detaylı

Teklif Raporu. Poz No Tanımı Birimi Miktar Tekli Birim Fiyatı Teklif Tutarı Teklif Karlı B.F Teklif Karlı Tutarı

Teklif Raporu. Poz No Tanımı Birimi Miktar Tekli Birim Fiyatı Teklif Tutarı Teklif Karlı B.F Teklif Karlı Tutarı AMP DEMO PROJESI (DÖVİZ) Teklif Raporu 21.04.2012 Teklif Para Birimi : FR Teklif 001 INŞAAT 1 1.190.971,77 1.190.971,77 1.190.971,77 1.190.971,77 002 MAKİNA TESİSATI 1 90.007,23 90.007,23 90.007,23 90.007,23

Detaylı

İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI

İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI Sözleşmeye ek 1.nci Keşif Özetinde ve Birim Fiyat Cetvelinde bir imalata ait fiyat gösterilmiş olması, yükleniciye mutlaka o imalatı yapma

Detaylı

P.??...ve Yatırım ıvwdürü

P.??...ve Yatırım ıvwdürü TARiH 17.07.2014 SAYı 64 IAdl ::ioyadı/ i ıcaret Unvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail BARTIN T.C il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır.

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. VIII. HAFTA ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR 1 Birim Fiyat: İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. Bir imalatın birim fiyatını bulmak için fiyat analizi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... Bağlı

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

4,300 5 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) Adet 1,000

4,300 5 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) Adet 1,000 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sayı : 41780046-755.99 27.02.2019 Konu : Teklife Davet Üniversitemiz Rektörlük binası Senato odasmıne ekte projesi ve aşağıda

Detaylı

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU....1../2017 SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA SUŞEHRİ Teklif sahibinin; Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu Tebligata esas

Detaylı

GLĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

GLĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢ Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa: 1 1 2 3 4 Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döģenmesi Tip 5 Teknik Tarifi: Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_ KARKAS İMALATLARI 1 Grobeton Dökülmesi Zemin ıslahı tamamlanmış temel alanının ıslatılmasının ardından, anolarının hazırlanması, projede belirtilen doza uygun grobetonun transmikser çıkışında teslim alınması,

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı

Detaylı

İhale Kayıt No: 2010/33597 MERSİN KAZANLI RV İST.LOJMANLARI ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt No: 2010/33597 MERSİN KAZANLI RV İST.LOJMANLARI ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE MAHAL LİSTESİ İhale Kayıt No: 2010/33597 MERSİN KAZANLI RV İST.LOJMANLARI ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE MAHAL LİSTESİ 1-)18211/B Çatı üzerindeki kiremitin sökülüp toplanması M² 4 adet çok katlı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE M a ı ı ı - DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:...»»»jyfrf..........

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Oska Yazılım-2015 Sayfa 1 / 17

Oska Yazılım-2015 Sayfa 1 / 17 a) İnşaat Rayiçleri Poz No Tanımı 03.117 Derz kesme makinası (elektrik motorlu hava meydanları inşaatı için) 04.003/A Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega) 04.003/B Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı : Açık Tebligat Adresi./... /2014 Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ 4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2 4. NAKLİYE ANALİZLERİ İnşaatta kullanılacak bazı malzemelere üretildikleri ya da temin edildiği (fabrika, depo veya ocakta) yer ile şantiye arasındaki

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2017 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../.../2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Yapıların zeminle temas eden bölümlerinin

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI İLE CIRNIK GRUP KÖPRÜLERİ VE TEHNELLİ

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 3 2 Yapı: Tüm canlıların beslenme, barınma ve diğer doğal gereksinimlerini

Detaylı

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Genel olarak eğimi % 5

Detaylı

Sayfa1 S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ BR. TEKNİK ŞARTNAME

Sayfa1 S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ BR. TEKNİK ŞARTNAME Sayfa1 S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ BR. TEKNİK ŞARTNAME 1 204 403 Sert PVC plastik pis su boruları (Geçme muflu):(ölçü:m.)(ts 275-1 EN 1329-1) Dış Çap Ø mm :100-110 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri :

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. ANKARA - 2016 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2013 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 4.5, 6 ve 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, KARE TAŞ, KUMLAMALI TAŞ, KÜP TAŞ,

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden sonra ihaleye çıkılan işlerde

Detaylı

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 Hakediş :36 Sayfa :1 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 KORULU 107 DRENAJ (ATAŞMANDAN) 214.858 214.858 Toplamı=214.858 2 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLDU

Detaylı

2009 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ

2009 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ TASNİF DIŞI T.C. MİLLÎ SAVUNMA B AKANLIĞI ANKAR A MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2009 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ TASNİF DIŞI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MSB. YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM

Detaylı

GENEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ

GENEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ GENEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1. GENEL ŞARTLAR 1. Tüm Teklif Birim Fiyatlara aşağıda belirtilen bedeller, giderler ve müteahhitlik karı dahil edilecektir, a) Malzemelerin uluslararası, şehirlerarası nakliye

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

BRİKET DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BRİKET DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BRİKET DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BETON BRİKET DUVAR Beton briket bloklar, kum, çakıl, tüf, bims (sünger

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek ÇATILAR Binayı üstten gelen kar, yağmur, rüzgâr, sıcak, soğuk gibi dış tesirlere karşı korumak, estetik bir güzellik ve bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilen yapı elemanlarına çatı denir. Çatılar,

Detaylı

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Hazırlanma Tarihi : 22.05.2012 Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Ø 150 mm buhar kürlü (muflu) beton boru 1 12.218201 m döģenmesi Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde elemanı ile

Detaylı

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER:

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: Her Teknik Elemanın Bilmesi Gereken Genel Bilgiler TEMEL BĐLGĐLER HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: KOLON DEMĐR BOYLARININ BETON TABLADAN YUKARI UZUNLUĞU = 40 X DEMĐR ÇAPI 1m3 BETON =

Detaylı

İÇ MEKAN SİSTEMLERİ GD 10. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri

İÇ MEKAN SİSTEMLERİ GD 10. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ GD 0 Aypan Giydirme Duvar Sistemleri Aypan Bölme Duvar Sistemleri Aypan Şaft Duvarı Sistemleri Aypan Asma Tavan Sistemleri GD Giydirme Duvar 0 Yapıştırma Yapıştırma Öbeği Mevcut Duvar

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

KONU : Gazbeton Duvar Yüzeyine Sıva Uygulama Şartnamesi SAYFA : 5

KONU : Gazbeton Duvar Yüzeyine Sıva Uygulama Şartnamesi SAYFA : 5 KONU : Gazbeton Duvar Yüzeyine Sıva Uygulama Şartnamesi SAYFA : 5 1. Kapsam Gazbeton blok ile örülen duvarların yüzeyine sıva uygulama kurallarına ilişkin esasları kapsar. 2. Tanım Harç: Bileşenler: Kum:

Detaylı

ITP13103 Yapı Malzemeleri

ITP13103 Yapı Malzemeleri ITP13103 Yapı Malzemeleri Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 1 Bölüm 5.1 GAZBETON 2 Giriş Gazbeton; silisli kum ( kuvarsit ), çimento,

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

GD 30 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri

GD 30 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ GD 0 Aypan Giydirme Duvar Sistemleri Aypan Bölme Duvar Sistemleri Aypan Şaft Duvarı Sistemleri Aypan Asma Tavan Sistemleri GD Giydirme Duvar 0 TC-TU U Profili (TU) Ses Yalıtım Bandı

Detaylı

İç duvar detayı. Prensip detayıdır, projeye göre değişebilir.

İç duvar detayı. Prensip detayıdır, projeye göre değişebilir. UYGULAMA DETAYLARI İç duvar detayı. Yükseltilmiş iç duvar detayı. Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı