ANLATIM BOZUKLUKLARI - 61 ÇÖZÜMLÜ SORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANLATIM BOZUKLUKLARI - 61 ÇÖZÜMLÜ SORU"

Transkript

1 ANLATIM BOZUKLUKLARI - 61 ÇÖZÜMLÜ SORU ÖRNEK 1: Sergide tanıtılan antika eşyalar, geçmişte insanların inançlarını ve beğenilerini de yansıtıyor. Bu cümledeki anlam karışıklığı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? A) tanıtılan sözcüğünden sonra çok değerli getirilerek B) geçmişte sözcüğünden sonra yaşamış getirilerek C) antika sözcüğü atılarak D) inançlarını sözcüğü yerine geleneklerini getirilerek E) de sözcüğü atılarak ÇÖZÜM 1: Bu cümlede karışıklığa neden olan geçmişte sözcüğüdür. Buradan yansıtma işinin geçmişte olduğu anlaşılıyor. Ama geçmişte yaşayan insanların inançlarını, beğenilerini yansıtıyor. Biçiminde de anlaşılabiliyor. Geçmişte sözcüğünden sonra yaşamış getirildiğinde cümledeki ikiz anlamlılık ortadan kalkar. ÖRNEK 2: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Onun yer yer kızaran vücudunun alerjiden kaynaklandığı söylendi. B) İnsanın bazı hastalıklara bağışıklık kazanamadığını biliyoruz. C) Hastalıklardan korunmak için temiz ortamlarda yaşamak gerekiyor. D) Kimi küçük ameliyatlar bile büyük sağlık problemlerine neden olabilir. E) Ülkemizde bilgisizlikten çok düzensizlik, sorunlara yol açıyor. ÇÖZÜM 2: A seçeneğindeki Onun yer yer kızaran vücudunun alerjiden kaynaklandığı söylendi cümlesinde vücudunun alerjiden kaynaklandığı gibi anlamsız bir söz ortaya çıkıyor. Bu cümle Vücudundaki kızarıklığın alerjiden kaynaklandığı söylendi biçiminde düzeltilebilir. Çünkü alerjinin neden olduğu, vücut değil kızarıklıklardır. ÖRNEK 3: Özenle hayatta kalmayı başaran Rukiye Taş ambulansa taşındı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? A) taşındı sözü yerine gönderildi sözü getirilerek B) özenle sözü yerine dikkatle sözü getirilerek C) özenle sözü ambulansa sözünden önce getirilerek D) hayatta sözü yerine sağ sözcüğü getirilerek E) ambulansa sözcüğü atılarak ÇÖZÜM 3: Bu cümlede özenle sözcüğünün yanlış yerde kullanılması cümlede özenle hayatta kalmak ve özenle taşınmak anlamlarını yarattığı için özenle sözcüğünün ambulansa sözcüğünden önce gelmesi gerekir. ÖRNEK 4: A) Hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler alınabilir. B) Çevre sorunlarıyla ilgili toplantılar yapılmalıdır. C) Bu gaz, havada yoğun oranda bulunur. D) Akarsularımız sanayi atıklarıyla kirleniyor. E) Gençler, doğanın korunması konusunda bilinçleniyor.

2 ÇÖZÜM 4: Bu gaz havada yoğun oranda bulunur. Cümlesinde oranda sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. ÖRNEK 5: (I) Bilim adamı çıkar gözetmez. (II) Yapacağı çalışmaların kendisine yarar mı zarar mı sağlayacağına bakmaz. (III) Onun amacı, bilinmeyenleri bilinir kılmaktır. (IV) Gerçekleri ortaya çıkarmayı ister. (V) Bu, onun tek ve değişmez çabasıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ÇÖZÜM 5: II. cümlede yarar mı zarar mı sağlayacağı sözlerinde sağlamak hem yarar hem de zarar sözcüklerini tamamlamış. Yarar sağlamak denir; ama zarar sağlamak denmez; çünkü zarar olumsuz, yarar olumlu sözcüklerdir; bu sözcükler birlikte kullanılmaz. Bu cümlenin doğru biçimi şöyle olmalıydı: Yapacağı çalışmaların kendisine yarar mı sağlayacağına, zarar mı vereceğine bakmaz. ÖRNEK 6: Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Üç gün sonra iki günlüğüne Antalya ya gideceğim. B) Alkol benim nadir başvurduğum bir iş. C) Sonunda, çevreye tehlike saçan kuyuyu doldurdular. D) Sıcak, içten bir anlatımla yazdığı romanlar okuru sarıyor, etkiliyor. E) Trenin ne zaman geçtiğini bilmiyorum. ÇÖZÜM 6: B seçeneğinde Alkol benim nadir başvurduğum bir iş. cümlesinde iş sözcüğü anlamına uygun kullanılmamış; çünkü alkol bir iş değildir. ÖRNEK 7: Gürültüden uzak, doğal güzelliklerle dolu parkın bir ( I ) köşesinde, yaşlı bir ( II ) hanım masanın üstüne koyduğu romanını bir (III)karış uzaktan okumaya çalışıyor; bir (IV) şişman, spor giyimli bir (V)adam da dalgın dalgın uzaklara bakıyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için altı çizili sözcüklerden hangisi atılmalıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ÇÖZÜM 7: Adam adını belirten bir sözcüğü iki kez kullanılmıştır. İlk bir yanlış yerde ve gereksiz kullanılmıştır. ÖRNEK 8: Marmara Denizi nin altından geçen fay kırığı İstanbul un korkulu rüyası oldu. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğe eksikliği B) Tamlama yanlışı C) Çatı uyumsuzluğu D) Aynı anlamlı sözcük kullanılması E) Sözcüklerin anlamına uygun kullanılmaması ÇÖZÜM 8: Örnek cümlede geçen fay kırığı tamlamasında fay yerkabuğu kırığını anlattığı için kırık sözcüğü gereksiz kullanılmıştır.

3 ÖRNEK 9: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Bütün bunlar o insanlara söylenmese de olurdu. B) İnanıyorum ki bu işte bir hata var gibi geliyordu bana. C) İnsanlara yardım etmek için uğraşman iyi bir davranış. D) Bana göre biz de kendimizi yanlış anlattık. E) Bu işe karışman yeni sorunlar çıkmasına neden olur. ÇÖZÜM 9: B seçeneğindeki inanıyorum sözcüğü ile var gibi geliyor bana sözleri aynı anlama geldiği için birinden biri kullanılarak cümle yeniden düzenlenmeli. İnanıyorum ki bu işte bir hata var. Denmeli ya da Bu işte bir hata var gibi geliyor bana. denmelidir. ÖRNEK 10: Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Yüklemin III. tekil kişili olmasından B) Nesnenin çoğul eki almasından C) Gereksiz söz kullanılmasından D) Yüklemin di li geçmiş zamanlı olmasından E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından ÇÖZÜM 10: İtiraf etmek başkalarınca bilinmesi kendi için sakıncalı görülen bir gerçeği saklamaktan vazgeçip söylemektir. Kişinin kendisinin söylediği belli olduğuna göre cümledeki kendi ağzıyla sözüne gerek yoktur. ÖRNEK 11: Fabrikada yapılan son araştırmaya göre elimizde yeterince kaynak mevcut bulunmamaktadır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Çatı yanlışlığı B) Tamlama yanlışlığı C) Gereksiz sözcük kullanılması D) Özne - yüklem uyumsuzluğu E) Yanlış anlamda sözcük kullanımı ÇÖZÜM 11: Örnek cümlede bulunmamaktadır sözcüğü, mevcut sözcüğünü de içerdiğinden mevcut Sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. ÖRNEK 12: A) Türkiye genelinde erozyona karşı savaş açıldı. B) ÖSS sınavının iptal edilmesiyle öğrenciler boşluğa düştü. C) Okudukça bilgisinin ve görgüsünün arttığını hissediyordu. D) Göz göze geldiklerinde aralarında görünmez bir bağ oluştu. E) İnsanlar, yaşadıkları sürece bir şeyler öğrenirler. ÇÖZÜM 12: ÖSS sınavının sözlerinde kısaltmanın son S si sınav anlamında olduğu için sınavı sözcüğü gereksiz kullanılmıştır.

4 ÖRNEK 13: A) Takımlardan biri, ötekinin bitmek bilmeyen karşılıklı saldırılarına daha fazla dayanamadı. B) Maçlarda, taraftarın çıkardığı olaylar spora gölge düşürüyor. C) Sağlıklı kalabilmenin temel koşullarından biri de spor yapmaktır. D) Son yıllarda kimi takımlar, Avrupa takımlarıyla yaptıkları maçlarda yüzümüzü ağartıyor. E) Ancak düzenli olarak yapılan spor yararlı olur. ÇÖZÜM 13: A seçeneğindeki karşılıklı sözcüğü atılmalıdır. Çünkü bir takımın diğerine saldırması söz konusudur. ÖRNEK 14: Son yıllarda edebiyat türleri arasındaki bulunan ayrımın gitgide ortadan kalktığı, bunların birbirine yaklaştığı yönünde bir sav var. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yanlış anlamda sözcük kullanımı B) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Özne - yüklem uyumsuzluğu E) Çatı uyumsuzluğu ÇÖZÜM 14: Örnek cümlede arasındaki sözcüğü bulunan sözcüğünü de içerdiği için bulunan sözcüğü cümleden atılmalı. ÖRNEK 15: Limon fiyatlarındaki aşırı yükseliş, limonun dışarıya ihraç edilmesinden kaynaklanıyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? A) fiyat sözcüğü yerine ücret sözcüğü getirilerek B) aşırı sözcüğü cümleden çıkartılarak C) dışarıya sözcüğü cümleden çıkartılarak D) yükseliş sözcüğü yerine artış sözcüğü getirilerek E) limonun sözcüğü cümleden çıkartılarak ÇÖZÜM 15: Örnek cümlede dışarıya ihraç etmek sözlerinde ihraç etmek dışarı yı da içerdiği için bu sözcük gereksizdir. ÖRNEK 16: Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) çok sözcükleri atılmalı. B) durgun yerine az sözcüğü getirilmeli. C) olduğu için yerine olduğundan sözcüğü getirilmeli. D) satışlar yerine alışveriş sözcüğü getirilmeli. E) pahalı yerine yüksek sözcüğü getirilmeli. ÇÖZÜM 16: Fiyat bir malın karşılığı olan parasal değerdir.pahalı olan, mal olabilir. Fiyat pahalı denemez; fiyat yüksek denebilir.

5 ÖRNEK 17: Çocuk Esirgeme Kurumu na ve Mehmetçik Vakfı na yatırımda bulunabilirsiniz. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından B) Anlamca çelişen sözcüklere yer verilmesinden C) Yanlış anlamda sözcük kullanılmasından D) Özne eksikliğinden E) Özne - yüklem uyumsuzluğundan ÇÖZÜM 17: Yatırım kazanç elde etmek için yapılan iş. Adı geçen vakıflar yardım kuruluşları olduğu için bu sözcük yerine yardım sözcüğü getirilmeli. ÖRNEK 18: Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bulduğun sonucu bana da söyle. B) Düşündüğün konuyu şimdi uygulayabiliriz. C) Birkaç gün sonra bu konuyu yeniden düşünelim. D) Senin böyle hesaplara aklın ermez. E) Düşündüğünü yapma özgürlüğüne sahipsin. ÇÖZÜM 18: Konu üzerinde düşünülen, ele alınan olay ya da durumdur. Bu nedenle konu uygulanamaz. Bu sözcük yerine plan getirilmelidir. K LUKLARI ÖRNEK 19: Oraya gidersen, Etnografya ya da Kurtuluş Savaşı müzelerini gezmelisin. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Yanlış bağlaç kullanılmasından B) Koşul cümlesi olmasından C) Nesnenin yanlış yerde bulunmasından D) Yüklemin gereklilik kipinde olmasından E) Ad tamlamasının gereksiz kullanılmasından ÇÖZÜM 19: ya da bağlacı eş durumda olan iki varlıktan birinin seçilmesi durumunda kullanılır. Bu cümlede farklı nitelikte varlıklar bağlandığı için ya da yerine ve kullanılmalıdır. ÖRNEK 20: Sağlık herkes için çok önemli; ama sağlık sorunlarını ele alan bilim dalları var. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle düzeltilebilir? A) herkes yerine kimileri sözcüğü getirilerek B) önemli sözcüğünden sonra -dir eki getirilerek C) ama yerine bu nedenle sözcüğü getirilerek D) ele alan yerine inceleyen sözcüğü getirilerek E) çok sözcüğü cümleden atılarak ÇÖZÜM 20: Sağlık herkes için çok önemli dendikten sonra bu önemin nereden geldiğini belirten açıklama yapılmış; bu açıklamadan önce ama değil, bu nedenle getirilmelidir. Ama karşıtlık ya da olumluluk-olumsuzluk ilgisiyle birbirine bağlanan cümleler arasında kullanılır.

6 ÖRNEK 21: A) Belki de olay çıkarmak için değil, kendini savunmak için böyle davrandı. B) Eminim ki adam güç durumda olmasaydı belki de parayı almazdı. C) Kim bilir, belki önemli bir işi çıkmıştır. D) Belli olmaz ki belki sizinle birlikte gitmek ister. E) Bilmiyorum, belki akşama doğru gelir. ÇÖZÜM 21: Birini çürüten, dışlayan sözcüklere çelişen sözcükler denir. B seçeneğinde eminim kesinlik belirttiği halde belki sözcüğü olasılık belirttiği için bu sözcükler birbiriyle çelişir. ÖRNEK 22: A) Şüphesiz böyle düşünen biri eğitim almış olsa gerek. B) Okur yazar olmak ayrı şey, okur olmak ayrı. C) Çağdaş insan her gün gazete okuyan kişidir. D) Ölmeden tüm güzellikleri yaşamalıyız. E) Sınav başlamadan tüm yazılarımı gözden geçirdi. ÇÖZÜM 22: A seçeneğindeki şüphesiz sözcüğü ile olsa gerek sözcüğü çelişir. Çünkü ilki kesinlik, ikincisi olasılık belirtir. ÖRNEK 23: A) İlk karşılaşmamızda bana bu kadar yakınlık göstermesine çok şaşırmıştım. B) Bu kadar yetenekli bir çocuğu, sanata yönlendirmekle çok iyi bir iş yaptığını düşünüyor. C) Geçirdiğim rahatsızlığı, büyük bir başarıyla ameliyat ederek sağlığıma kavuşturdu. D) Bu aşamada, olayları doğal akışına bırakmanın doğru olacağı kanısındaydı. E) Aralarındaki sorunların görüş farklılıklarından kaynaklandığını biliyordu. ÖRNEK 24: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne eksikliği B) Nesne eksikliği C) Gereksiz sözcük kullanılması D) Yüklem eksikliği E) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması ÇÖZÜM 24: Ve bağlacıyla birbirine bağlanan iki yargıdan ikincisine uygun düşen okundu eylemi; birinci yargıya uygun düşmüyor. Saygı duruşu okundu denemez. Cümleyi düzeltmek için ve den önce yapıldı getirilmeli. ÖRNEK 25: Biraz da ne söylediğimizi dinlerseniz iyi olur kanısındayım. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından B) Bağlacın gereksiz kullanılmasından C) Yanlış anlamda sözcük kullanılmasından D) Yüklemin geniş zamanlı olmasından E) Özneyle yüklemin uyumsuzluğundan

7 ÇÖZÜM 25: Örnek cümlede verilen ne söylediğimi dinlerseniz sözlerinde ya ne atılmalı ya da dinlerseniz yerine anlarsanız getirilmeli. ÖRNEK 26: Bu sorunun çözümünde yapabileceğim rol çok önemli. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Yüklemin geniş zamanlı olmasından B) Gereksiz yere işaret sıfatı kullanılmasından C) İsim cümlesi olmasından D) Yanlış sözcük kullanılmasından E) Gereksiz yere belirteç kullanılmasından ÇÖZÜM 26: Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Bir sözcüğün yerine başka sözcük konamaz. Deyimlerin anlamı kişiye ya da bölgeye göre değişmez. Örnek cümlede yapabileceğim rol sözü bozukluğa neden olmuş. Çünkü rol yapmak kimi gerçekleri saklayarak davranmak anlamına gelir. Oysa bu cümlede yapabileceğim rol sözü görev, etki anlamında kullanılmıştır. Doğrusu oynayabileceğim rol olmalıydı. ÖRNEK 27: Belediye, suyu akmayan halkın şikâyetlerine göz yummuştu. Buradaki dil yanlışlığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) Nesne - yüklem uyumsuzluğu B) Deyimi yanlış kullanma C) Öğe eksikliği D) Özne - yüklem uyumsuzluğu E) Gereksiz sözcük kullanma ÇÖZÜM 27: Göz yummak deyimi bilinen bir durumu görmezlikten gelmektir. Oysa bu cümlede halkın şikâyeti bir kusur değildir. Bu deyim yerine duymazlıktan gelmek anlamındaki kulak tıkamak ya da önem vermemek anlamındaki kulak asmamak deyimi kullanılmalıydı. ÖRNEK 28: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur? A) Toplantıdaki davranışları ile şimşekleri üzerine topladı. B) Onu hiç böyle görmemiştim. Yüzünden dökülen bin parçaydı. C) O, sınırı iyice aştı; onun zincirini çekmek gerekiyor. D) Üzerine aldığı her işi, yarım yanlış yapıyor. E) Kalkıştığım her işte, her zaman bana destek oldu. ÇÖZÜM 28: Bu cümlelerdeki deyimlerde kimi sözcükler değiştirilerek kalıplaşmış söz olan deyimler bozulmuştur.bu deyimlerin doğru biçimleri şöyledir: A da şimşekleri üzerine toplamak değil şimşekleri üstüne çekmek, B de yüzünden dökülen bin parça değil suratından düşen yüz parça, C de zincirini çekmek değil, ipini çekmek, D de yarım yanlış değil yarım yamalak olmalı. ÖRNEK 29: A) Bu konuda nasıl bir çalışma yapılması gerektiği, uzmanlarca tartışılacak. B) Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu, suçluların cezalandırılmasını istedi. C) Yeni binaların ne zaman hizmete açılacağını, basın aracılığıyla duyuracaklarını belirtti.

8 D) Sorunlara sağduyuyla yaklaşmanın, onların çözümünü kolaylaştıracağı sonucuna varıldı. E) Bölgede, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle alınması gerekli önlemler yetkililere bildirildi. ÇÖZÜM 29: Olaylardan büyük bir üzüntü duyduğunu sözlerinin cümle olabilmesi için yükleminin olması gerekir. Çünkü ikinci cümlenin yüklemi, bu cümleye uygun değildir. Cümlenin doğru biçimi şöyle olmalıydı: Olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi, suçluların cezalandırılmasını istedi. ÖRNEK 30: Annelerle paylaşılan acılar yarıya, sevinçlerse iki katına çıkar. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüklem eksikliği B) Nesne - yüklem uyuşmazlığı C) Sözcük fazlalığı D) Özne eksikliği E) Ekeylem eksikliği ÇÖZÜM 30: Örnek cümlede birbirine bağlı iki cümle var. Bu iki cümle için tek yüklem (çıkar) kullanılmış. çıkar eylemi ilk cümleye uygun düşmediği için yarıya sözcüğünden sonra iner eylemi getirilmelidir. ÖRNEK 31: Sefayı sen; cefayı biz çekelim. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne yanlışlığı B) Yüklem eksikliği C) Nesne-yüklem uyumsuzluğu D) Sözcük fazlalığı E) Belirteç tümleci eksikliği ÇÖZÜM 31: Dilimizde cefa çekmek denir; ama sefa çekmek denmez. Sefa sürmek denir. Örnek cümlede tek yüklem kullanıldığı için böyle bir yanlışa düşülmüş. Cümlenin doğru biçimi şöyle olmalı: Sefayı sen sür; cefayı biz çekelim. ÖRNEK 32: Hiçbiri - Ali Suavi'den başka - ülkede bir ayaklanmayı düşünmemiş, padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? A) İkinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır. B) Birinci cümlecikteki arasöz, gereken biçimde düzenlenmemiştir. C) Birinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır. D) Birinci cümlecikteki yüklemin sonuna " dir" eki getirilmemiştir. E) Her iki cümleciğin yüklemleri arasında olumluluk - olumsuzluk bakımından uyum sağlanmamıştır. ÇÖZÜM 32: İlk cümlenin öznesi hiçbir sözcüğüdür. hiçbir sözcüğü ikinci cümlenin başına getirilirse uygun düşmediği görülür. İkinci cümleye uygun bir özne getirilmeli, bu özne hepsi olmalıydı. Öyleyse ikinci cümlede özne ile yüklem uyumsuzdur.

9 ÖRNEK 33: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinin neden olduğu bir anlatım bozukluğu yoktur? A) Onun okula gelmesi şöyle dursun, eve bile gelmedi. B) İçeriye giren kişinin elleri bağlandı, soyuldu. C) Testteki yanlışlar düzeltilerek bilgisayarda yeniden yazıldı. D) İnsana böyle bir soru sorulsa, çileden çıkabilir. E) Bütün çalışmalara katıldığını ve takdir ettiğini biliyorum. ÇÖZÜM 33: A seçeneğinde ilk cümlenin öznesi onun okula gelmesi. Bu özne ikinci cümlenin yüklemi olan gelmedi eylemine uygun düşmez; virgülden sonra o kullanılmalı. B de içeriye giren kişinin elleri ilk cümlenin öznesi. Bu söz ikinci cümlenin yüklemi olan soyuldu eylemine uygun düşmez. İkinci cümleye içeriye giren kişi ya da o getirilmeli. C de ilk cümlenin öznesi olan testteki yanlışlar. İkinci cümleye testler öznesi getirilmeli. D de aynı nedenle ikinci cümleye insan öznesi getirilmeli. E seçeneğinde de bir anlatım bozukluğu var; ancak bozukluk, özne eksikliğinden değil yan cümleciğin nesne eksikliğinden kaynaklanmaktadır. ÖRNEK 34: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "hiçbiri" sözcüğünün kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bütün insanlar kendilerini tehlikelerden korumak ister; diğer insanların durumlarına pek aldırmaz. B) Kimse beni konuk etmeyi göze alamadı; ağanın öfkesini üzerine çekmek istemedi. C) Bana pek çok söz verdin; ama bu sözleri asla tutmadın; bu nedenle sana güvenemem. D) Herkes sorumluğunu diğerlerine bırakmak istedi, böylece onlar kendilerini dertten kurtardılar. E) Bazıları birkaç yıl sonra köyden göç edip kentte kendilerine uygun bir yaşam kurdu. ÇÖZÜM 34: Bütün insanlar öznesi olumlu bir eylem olan korumak ister yüklemine uygun düştüğü halde, olumsuz bir eylem olan aldırmaz yüklemine uygun düşmüyor. İkinci cümleye bu eyleme uygun düşen hiçbiri öznesi getirilmelidir. ÖRNEK 35: A) Burada, en çok eski arkadaşlarımı arıyor, özlüyorum. B) Konunun az bilinen yönüne ışık tutuyor, aydınlatıyor. C) Yeni çıkan kitapları alıyor, hemen okuyorum. D) Gezilerinde yeni yerler görüyor, değişik insanlar tanıyor. E) Yaptıklarını yeterli bulmuyor, eleştiriyor. ÇÖZÜM 35: B seçeneğinde konunun az bilinen yönüne söz öbeği dolaylı tümleçtir. Bu sözler ışık tutuyor yüklemine uygun düşüyor; ama aydınlatıyor yüklemine uygun düşmüyor. Bu sözden önce konunun az bilinen yönünü anlamına gelen onu getirilmeli. ÖRNEK 36: Kardeşimin olumsuz davranışlarına kızıyor, düzeltmesini istiyorum. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesne eksikliği B) Özne eksikliği C) Dolaylı tümleç eksikliği D) Tamlama yanlışlığı E) Yüklem eksikliği ÇÖZÜM 36: Örnek cümlede yükleme sorulan neye? sorusunun örnek cümlede yanıtı olan kardeşimin olumsuz

10 davranışlarına dolaylı tümleçtir. Bu sözler ikinci yükleme uygun düşmediği için ikinci cümleye olumsuz davranışlarını, bunları getirilmelidir. Getirdiğimiz öğe yükleme sorulan neyi? sorusunun yanıtı olan nesne dir. ÖRNEK 37: Aşağıdaki cümlelerin hangisinden onları kelimesi çıkarılırsa anlam bozulur? A) Evdekileri telefonla arayıp, konu hakkında onları uyardı. B) Bavula eşyaları özenle yerleştiriyor, onları kırıştırmıyordu. C) Bahçedekileri eve çağırdı, onları evde ağırladı. D) Sorunlar gittikçe büyüyor, onları çözmekte zorlanıyordu. E) Arkadaşlarını gün geçtikçe daha iyi tanıyor,onları anlıyordu. ÇÖZÜM 37: Birden çok yüklemin yer aldığı cümlelerde öğelerin yüklemlerle uyumlu olması gerekir. A seçeneğinde evdekileri, arayıp eylemsisinin nesnesidir. Bu nesne ikinci cümlenin yüklemi olan uyardı eylemine de uygun düştüğü için aynı anlamlı ikinci bir nesnenin kullanılması gereksizdir. B, C, E seçeneklerinde de onları sözcükleri gereksiz kullanılmıştır. D seçeneğinde sorunlar sözcüğü ilk cümlenin öznesidir. İkinci cümlenin öznesiyse o gizli öznedir. onları sözcüğü çıkarıldığında onun yerini tutan bir nesne olmadığı için cümle bozulur. İlk cümlenin öznesi nesne gibi görünür. Cümle şöyle olur sorunlar gittikçe büyüyor, sorunlar çözmekte zorlanıyordu. Bu da bozuk bir cümledir. ÖRNEK 38: A) Bugün tatil olduğundan, sabahleyin geç kalktım. B) Arkadaşımız, çok çalışkan bir çocuktu. C) Dün akşam, rüzgâr ortalığı altüst etti. D) Birbirlerini çok iyi anlar, inanırlardı. E) Dün gece çok garip bir rüya gördüm. ÇÖZÜM 38: D seçeneğinde birbirlerini anlarlardı denebildiği halde birbirlerini inanırlardı denemeyeceği için ikinci cümleye birbirlerine getirilmeli. Getirilen öğe kime? sorusunun yanıtı olan dolaylı tümleçtir. ÖRNEK 39: Mektubu okudu; hemen cevap yazmaya koyuldu. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne ortaklığı B) Çatı uyuşmazlığı C) Dolaylı tümleç eksikliği D) Gereksiz sözcük kullanımı E) Tamlayan eksikliği ÇÖZÜM 39: Bu cümlede, ilk cümlenin nesnesi olan mektubu ikinci cümleye uygun düşmediği için ikinci cümleye mektuba dolaylı tümleci getirilmeli. ÖRNEK 40: Aşağıdakilerin hangisinde, aynı tümleci alamayan yüklemlerin aynı tümlece bağlanmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bu olayda dedesinin masum olmadığını öğrenmiş, anlamış. B) Bahar temizliğinde duvarları silmiş, boyamış. C) Çocuk, kemençeyi sıkıca tutmuş, kimseye vermiyor. D) Onlar birbirlerini aramıyor, sevmiyor. E) Bu oyunu beğenmiş, iki kez gitmiş.

11 ÇÖZÜM 40: E seçeneğinde bu oyunu söz öbeği nesnedir. Bu nesne ikinci cümlenin yüklemi olan gitmiş eylemine bağlanamaz. Bu eylemden önce oyuna tümleci getirilmelidir.diğer seçeneklerde tüm öğeler iki yükleme de uygun düşüyor. ÖRNEK 41: A) Çalışma yaşamınızda bu tür güçlüklerle sık sık karşılaşacaksınız. B) Bizim için önemli olan, görevinizi en iyi biçimde yerine getirmenizdir. C) Bir sorunla karşılaştığınızda bizlerden yardım isteyebilirsiniz. D) Bu, sizlere verebileceğimiz en önemli ödül en önemli hedeftir. E) Bu işte de başarılı olacağınızdan hiç kuşkumuz yoktur. ÇÖZÜM 41: Bu sizlere verebileceğimiz en önemli ödül, en önemli hedeftir. cümlesinde verebileceğimiz sıfatı hem ödülü hem de hedefi niteliyor. Verebileceğimiz ödül denebilir; ama verebileceğimiz hedef denemez. Cümlenin doğru biçimi şöyle olmalıydı: Bu sizlere verebileceğimiz en önemli ödül, gösterebileceğimiz en önemli hedeftir. ÖRNEK 42: A) Sözlerime verdiğiniz değer ve saygı için size teşekkür ederim. B) Kitaplarıma gösterdiğiniz ilgi gözlerimi yaşarttı. C) Dostluğunuza hep gereksinim duydum, önem verdim. D) Herkes saygı ve sevgiyi sanırım benim kadar hak eder. E) Özgün yapıtlar eninde sonunda hak ettiği ilgiyi görür. ÇÖZÜM 42: A seçeneğinde verdiğiniz sözcüğü değer ve saygı sözcüklerinin sıfatıdır. Verdiğiniz değer olur; ancak verdiğiniz saygı olmaz. Saygı sözcüğünden önce gösterdiğiniz getirilerek bu yanlış düzeltilebilir. ÖRNEK 43: A) Medyanın şişirdiği haberleri bilirsiniz. B) Her yönetici, kendinden önce, yönettiği kişileri düşünmeli. C) Bu adam deneyimsizliğin ağırlığını koyduğu bir yöneticiydi. D) Her insanın yönetme yeteneği olmayabilir. E) Yönetmeye kalkışan insan, yeteneklerini gözden geçirmeli. ÇÖZÜM 43: C seçeneğinde Deneyimsizlik olumsuz bir sözcüktür. ağırlığını koymak olumlu bir yargıdır. Bu cümlenin anlamına uygun olarak deneyimsizliğin ağır bastığı denmeliydi. ÖRNEK 44: A) Makinenizi, arkadaki açma - kapama düğmesine basarak kapatmanız gerekmektedir. B) Daha fazla bilgi edinmek için yetkili satıcınıza başvurabilirsiniz. C) Bilgisayarınızın bozuk olup olmadığını öğrenebilmek için onu bir teknisyene göstermelisiniz. D) Bu bölümde, bilgisayarınızı nasıl kuracağınız ve nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır. E) Bu kılavuzda sizi belli türdeki bilgilere uyarmak için bazı özel işaretler kullanılmıştır. ÇÖZÜM 44: E seçeneğinde bilgilerle olması gereken sözcük yanlışlıkla bilgilere biçiminde kullanılmıştır.

12 ÖRNEK 45: Menemen ile İzmir arasındaki bulunan karayolunda rastlamıştı ona. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilir? A) ona sözcüğü cümlenin başına getirilerek B) arasındaki sözcüğü cümleden çıkarılarak C) bulunan sözcüğü cümleden çıkarılarak D) rastlamıştı yerine kavuşmuştu sözcüğü getirilerek E) bulunan yerine mevcut sözcüğü getirilerek ÇÖZÜM 45: Menemen ile İzmir arasındaki bulunan karayolunda rastlamıştı ona. cümlesinde bulunan sözcüğü ile ki eki aynı anlamlıdır. Birinin cümleden çıkarılması gerekir. ÖRNEK 46: Bunun nedeni yaşamın artık insanları bencilleştirmesindendir. Bu cümlenin anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? A) Bunun nedeni yerine Bunun sebebi getirilerek B) yaşamın yerine hayatın getirilerek C) bunun sözcüğü cümleden çıkarılarak D) artık sözcüğü cümleden çıkarılarak E) bencilleştirmesindendir yerine bencilleştirmesidir getirilerek ÇÖZÜM 46: Bunun nedeni yaşamın artık insanları bencilleştirmesindendir. cümlesindeki bencilleştirilmesindendir. sözcüğündeki den ekiyle neden sözcüğü aynı anlamlı olduğu için den ekinin atılması gerekir. ÖRNEK 47: A) Ozan, 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından biriydi. B) O, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu. C) Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı. D) Onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır. E) Toplumsal ve bireysel olaylara, yan tutmadan bakar. ÇÖZÜM 47: 1940 yılı bir yıl olduğu için 1940 yıllarında denmez. Ya 1940 yılında ya da 1940 lı yıllarda denmeliydi. ÖRNEK 48: A) Birçok konularda aynı görüşü paylaşıyorduk. B) Çocukların eğitimi önemsenmeli ve onlara yardımcı olunmalı. C) Çalışmaktan elleri şişmişti. D) Kitaplarını çok sever ve onlara gözü gibi bakardı. E) Ona her zaman güvenmiş ve onu sevmiştim. ÇÖZÜM 48: Birçok konularda tamlamasında birçok çokluk anlamı kattığı için bu sözcüğün tamamladığı ad çoğul eki ( ler) almamalı. Doğrusu birçok konuda olmalıdır.

13 ÖRNEK 49: A) Yaşam şiirlerde bugün bir başka güzel. B) Taşradan sonra İstanbul onda değişik düşler uyandıramıyordu. C) Bu öyküyü, aşağı yukarı dört yıl önce okumuştum. D) Orada her bitiş bir yolculuk sayılırdı. E) Aramada kaçak doldurulan binlerce plak ve kasetlere el kondu. ÇÖZÜM 49: binlerce plak ve kasetlere sözünde ve ile bağlanan sözcüklerden ikinciye gelen ekler birincinin de ekleri olduğundan söz şöyle olur: binlerce kasetlere ve plaklara oysa binlerce sözcüğü çokluk anlamı kattığı için kasetler ve plaklar sözcükleri ler ekini almamalı. ÖRNEK 50: A) Uzun süre ayakta kalabilmesi için bu yapı, neme dayanıklı cam, kireç ve tuğla tozundan oluşan harçla yapılmıştır. B) Bir kamu kuruluşuna ait sevimli konukevinin önünde fotoğraf çektirdikten sonra oradan ayrıldık. C) Oraya gitmeye karar verirseniz, bu gezi için en az iki gün ayırmanız gerekir. D) Her sabah erkenden kalkarak açık havada yürüyüş yapmanın kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini öğrendik. E) Adaylar yirmi beş yaşından büyük olmalı ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi. ÇÖZÜM 50: E seçeneğinde yüklemlerin uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. ve bağlacından önceki bölüm Adayların yirmi beş yaşından büyük olması olmalıydı. ÖRNEK 51: Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sen, ben seni görmeden önce de, sonra da hep vardın. B) Yaşanmış sandıklarımız bile bu kavgalarda hırpalandı. C) Ben zaten hiçbir şey beceremedim, iç yangını anılar yaratmaktan başka. D) Güneş, sokak başında bekliyordu beni. E) Her anlatım, yaşamın değil, ölümün karikatür öykülemesi olacak. ÇÖZÜM 51: Ben seni görmeden önce vardın denir; ama görmeden sonra vardın denemez. Cümlenin doğru biçimi şöyle olmalı: Ben seni görmeden önce de vardın, gördükten sonra da olacaksın. ÖRNEK 52: A) Adam bu seçimi kazanmadıktan sonra depresyona girer. B) Beni eve bıraktıktan sonra okula gidersin. C) Birkaç bale izledikten sonra diğer tiyatrolar bana renksiz göründü. D) Sen gelmeden önce her şeyi hazırlarım. E) O beni düşünmedikten sonra ben onu niçin düşüneyim? ÇÖZÜM 52: A seçeneğinde kazanmadıktan sonra bozukluğa neden olmuştur. Bu sözler yerine kazanmazsa ya da kazanmayınca getirilmeli.

14 ÖRNEK 53: A) Bu anlaşmazlıkların giderilmesi için zamana gerek var. B) Bu konunun, öncelikle ve ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekiyor. C) Üyeler, onunla ilgili görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını belirttiler. D) Mimar ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun. E) Herkesin yaşamında birtakım sorunlar olduğunu hepimiz biliriz. ÇÖZÜM 53: Cümle Mimarsanız ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız biçiminde olmalıdır. ÖRNEK 54: Şirketlerimizle geziye gelenlerin ilerde ve geride kalmalarını önlemeye çalışıyoruz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) ile edatının anlamca yanlış kullanılması B) Gereksiz bağlaç kullanılması C) Sıfatın arkasındaki adın düşmesinin açıklığı bozması D) Sözcüklerin anlamca uygun olmayan yüklemlere bağlanması E) Kullanılan eylem ve eylemsilerin farklı çatı özellikleri taşıması ÇÖZÜM 54: Örnek cümlede kalmalarını sözcüğü geride sözcüğüne uygun düştüğü halde ilerde sözcüğüne uygun düşmüyor. ilerde sözcüğü yerine ileri geçmelerini getirilerek cümle değiştirilebilir. ÖRNEK 55: (I) Cuma akşamları iş çıkışı daha rahat oluyorum. (II) Ertesi günün tatil oluşu yaratıyor bu rahatlığı. (III) O akşamı gönlümce geçirme özgürlüğüne sahip olduğumu düşünürüm. (IV) Evdekiler de benim duygularıma ortak olur çoğu kez. (V) Yüzlerde tatilin rahatlığı ve bir bayram havası kaplar ortalığı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ÇÖZÜM 55: V. cümlede yüzlerde tatilin rahatlığı sözleri kaplar yüklemine bağlanamayacağı için bu sözlerin sonuna olur yüklemi getirilmelidir. ÖRNEK 56: O kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Gereksiz yere sıfat kullanılmasından B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından C) Yükleme ekfiil getirilmesinden D) Öznenin sözcük öbeği olmasından E) Özne-yüklem uyuşmazlığından ÇÖZÜM 56: Cümlenin özne ve yüklemini bulalım. O kurumda eğitim görmüş herkes... kazanmışlardır. Özne Yüklem herkes kazanmışlardır denmez. Doğrusu, herkes kazanmıştır. olmalıydı. Belgisiz zamirlerin özne olduğu cümlelerde yüklem tekil olmalı.

15 ÖRNEK 57: Aşağıdakilerden hangisinde özne-yüklem uygunluğu yönünden yanlış bir kullanım vardır? A) Birçoğu sınav bitmeden önce sınavdan çıktılar. B) Artık mevsimler değişir oldu. C) İnsanlar birbirlerine destek olmalıdır. D) Üç kişi, birden ayağa kalktı. E) Sen de yolculuğa çıkıyor musun? ÇÖZÜM 57: Herkes, tümü, birçoğu... sözcükleri özne olduğunda yüklem tekil olmalıdır. A seçeneğinde özne birçoğu olduğu için yüklem tekil (çıktı) olmalı. ÖRNEK 58: Çatılar, bacaların üzerindeki leylek yuvalarına varıncaya kadar bembeyazdılar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilir? A) Çatılar sözcüğündeki -ler eki atılarak B) varıncaya sözcüğü yerine gelinceye sözcüğü getirilerek C) üzerindeki sözcüğünden sonra bulunan sözcüğü getirilerek D) bembeyazdılar sözcüğündeki -ler eki atılarak E) kadar sözcüğü yerine değin sözcüğü getirilerek ÇÖZÜM 58: İnsan dışı varlıklar çoğul özne olduğunda yüklem tekil olur. Örnek cümlede özne çatılar, çoğul olduğuna göre yüklem tekil bembeyazdı olmalı. ÖRNEK 59: "Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa bile beklenen rahatlığa kavuşulamamıştır." Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır? A) "kavuşulamamıştır" yerine "ulaşılamamıştır" sözcüğü getirilmelidir. B) "taşınmışsa" yerine " taşınsa" sözcüğü getirilmelidir. C) "beklenen" yerine "beklediğimiz" sözcüğü getirilmelidir. D) "taşınmışsa bile" yerine "taşınılmışsa da" sözü getirilmelidir. E) "bile" den sonra "nasılsa" sözcüğü getirilmelidir. ÇÖZÜM 59: Bir cümlede birden çok eylem ve eylemsi varsa ya hepsi etken ya da hepsi edilgen olmalı. Bu cümlede taşınmışsa yüklemi etken, yani öznesi var; beklenen ve kavuşulamamıştır yüklemleri edilgen olduğu için cümle bozuktur. Taşınmışsa yüklemi edilgen (taşınılmışsa) yapıldığında cümledeki bozukluk giderilir. ÖRNEK 60: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? A) Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlayıp satışa sunuldu. B) Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlanıp satışa sundu. C) Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlayarak satışa sunuldu. D) Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlayıp da satışa sunuldu. E) Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlanıp satışa sunuldu. ÇÖZÜM 60: E seçeneğindeki yüklemlerin ikisi de edilgen olduğu için yanıt E dir. Diğer seçeneklerde yüklemlerden biri etken biri edilgen olduğu için cümlelerde anlatım bozukluğu vardır.

16 ÖRNEK 61: A) Olaylar birkaç saat içinde yatışırsa buradan ayrılabiliriz. B) O beklediğimizden önce döndüğünden onu alanda karşılayamadık. C) Sözlerime dikkat edilseydi bu hataları yapmazdınız. D) Tuhaf davranılırsa adam bir gariplik olduğunu anlayacaktır. E) Olaylara şimdi karışırsam olaylar bizim aleyhimize döner. ÇÖZÜM 61: C seçeneğinde edilseydi yüklemi edilgen, yapmazdınız yüklemi etken olduğu için cümlede dil yanlışı var. Ya ilk yüklem etseydiniz olmalı ya da ikinci yüklem yapılmazdı olmalı.

Satıcı burnu havada, kendini beğenmiş biri. Yaklaşık beş yıl kadar bu Edirne'de oturduk.

Satıcı burnu havada, kendini beğenmiş biri. Yaklaşık beş yıl kadar bu Edirne'de oturduk. ANLATIM BOZUKLUKLARI Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca

Detaylı

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu. D) Hırsız,

Detaylı

Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz:

Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz: ANLATIM BOZUKLUKLARI Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz

Detaylı

1. Cümlede Anlama Katkısı Olmayan Sözcükler Kullanılması İşe gidiş saatlerinde durak yeri çok kalabalık oluyor.

1. Cümlede Anlama Katkısı Olmayan Sözcükler Kullanılması İşe gidiş saatlerinde durak yeri çok kalabalık oluyor. 8. HAFTA ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözlü ve yazılı anlatımda başarılı olabilmemiz için dili doğru kullanmamız gerekir. Bu da dilimizin kurallarını ve anlatım ilkelerini iyi bilmemize bağlıdır. Dilin kurallara

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

*Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir.

*Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir. ANLATIM BOZUKLUĞU ANLAMLA İLGİLİ YANLIŞLAR 1-Gereksiz Sözcük Kullanımı *Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir. Kadın makyajını tazelemek için dudak rujunu

Detaylı

ADIN YERİNE KULLANILAN SÖZCÜKLER. Bakkaldan. aldın?

ADIN YERİNE KULLANILAN SÖZCÜKLER. Bakkaldan. aldın? 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır? A) Onu bir yerde görmüş gibiyim. B) Bahçede, arkadaşımla birlikte oyun oynadık. C) Güneş gören bitkiler, çabuk büyüyor.

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarırken kurduğumuz cümlelerin açık ve anlaşılır olması, gereksiz unsurlar taşımaması, çelişkili anlatımlardan uzak olması ve dil bilgisi

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

Zamir: İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir.

Zamir: İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir. [adıllar] Dil ve Anlatım 10. sınıflar 5. Ünite Zamir: İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir. >>> ÖR: Ahmet'ten öğrendim. > Ondan

Detaylı

Anlatım Bozuklukları II

Anlatım Bozuklukları II Anlatım Bozuklukları II 2 Özne Eksikliği Cümlede özne bulunmaması ya da özne olmayacak bir sözcüğün özne gibi kullanılması durumlarında görülmektedir. Kapının kolu bozulmuştu, bir türlü kapanmıyordu.(

Detaylı

Dilbilgisiyle İlgili Anlatım Bozuklukları

Dilbilgisiyle İlgili Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları ll Özne Eksikliği 2 Cümlede özne bulunmaması ya da özne olmayacak bir sözcüğün özne gibi kullanılması durumlarında görülmektedir. Kapının kolu bozulmuştu, bir türlü kapanmıyordu.(

Detaylı

SIFATLAR. 1.NİTELEME SIFATLARI:Varlıkların durumunu, biçimini, özelliklerini, renklerini belirten sözcüklerdir.

SIFATLAR. 1.NİTELEME SIFATLARI:Varlıkların durumunu, biçimini, özelliklerini, renklerini belirten sözcüklerdir. SIFATLAR 1.NİTELEME SIFATLARI 2.BELİRTME SIFATLARI a)işaret Sıfatları b)sayı Sıfatları * Asıl Sayı Sıfatları *Sıra Sayı Sıfatları *Üleştirme Sayı Sıfatları *Kesir Sayı Sıfatları c)belgisizsıfatlar d)soru

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir.

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE Fiil Cümlesi *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir. İsim

Detaylı

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları 8. Bölüm 1. Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları D seçeneğinde verilen cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan Sorumluluktandır sözcüğündeki -dan ekiyle sebebi sözcüğü aynı anlamı karşılamıştır.

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözcük Düzeyinde Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları

ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözcük Düzeyinde Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözcük Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLATIM BOZUKLUKLARI Gereksiz Sözcük Kullanımı: İçinde bulunduğu cümlenin anlamına bir şey

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz.

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ. YÜKLEM Cümlede anlatılan iş, olay, duygu, düşünce ya da yargıyı içeren temel öğeye yüklem denir.

CÜMLENİN ÖGELERİ. YÜKLEM Cümlede anlatılan iş, olay, duygu, düşünce ya da yargıyı içeren temel öğeye yüklem denir. CÜMLENİN LERİ YÜKLEM Cümlede anlatılan iş, olay, duygu, düşünce ya da yargıyı içeren temel öğeye yüklem denir. ÖZNE Yüklemin bildirmiş olduğu iş, oluş, hareket veya yargıyı gerçekleştiren, cümlede yargının

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 35 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 1. A. Seni bu başarından dolayı kutlarım. 2. B. Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

Detaylı

Fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. Bunları dört grupta inceleyebiliriz.

Fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. Bunları dört grupta inceleyebiliriz. FİİL ÇATISI Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz.

Detaylı

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 34 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? 1. A. Sıcak havalar meyveleri kuruttu. 2. B. Taşlara basarak karşı kıyıya geçtik.

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? 1. (1) Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini

Detaylı

CÜMLENİN ÖĞELERİ. Özne Yüklem Tümleç Nesne

CÜMLENİN ÖĞELERİ. Özne Yüklem Tümleç Nesne CÜMLENİN ÖĞELERİ Özne Yüklem Tümleç Nesne 1 Sözcüklerin cümle içerisindeki görev adlarına cümlenin öğeleri denir. Cümle öğelerini, temel öğeler ve yardımcı öğeler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz.

Detaylı

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? 8. Sınıf Fiilimsiler Testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? A) Çocuklar, bahçedeki kırık kapıdan girip meyve ağaçlarına çıktılar. B) Arkadaşımın ailesi buradan taşınalı tam iki yıl

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? A) Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. B) Bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. C) Komutan, taburu toplayıp

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 1.Aşağıdaki fiilleri anlamlarına göre tabloda uygun yerlere yazınız. Kızmak Almak Bilmek Silmek Kalmak Sulamak İş fiili Oluş fiili Durum fiili 2.Aşağıdaki eylemlerle

Detaylı

Cümleler; yükleminin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma biçimlerine göre değişik gruplara ayrılır. Bu grupları şöyle sıralayabiliriz:

Cümleler; yükleminin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma biçimlerine göre değişik gruplara ayrılır. Bu grupları şöyle sıralayabiliriz: CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler; yükleminin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma biçimlerine göre değişik gruplara ayrılır. Bu grupları şöyle sıralayabiliriz: 1. Yüklemine Göre Cümleler 2. Öğe Dizilişine

Detaylı

Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)

Fiilde Çatı (Eylemde Çatı) Fiilde Çatı (Eylemde Çatı) Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğe eylem çatısı denir. Not: Yüklemi isim olan cümlelerde fiil

Detaylı

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir.

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir. FİİLİMSİLER Fiillere getirilen, özel eklerle türetilen cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler üçe ayrılır. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y

Detaylı

*Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası,

*Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, ZAMİRLER Kişi (Şahıs) Zamirleri *ben, sen, o,biz, siz, onlar Not: Ek alabilirler: bana, sana, bize, ondan, onları İşaret Zamirleri *Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası,

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha kelimesi yerine henüz kelimesi getirilebilir?

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha kelimesi yerine henüz kelimesi getirilebilir? 1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? A) Annem geldi mi gelmedi mi bilmiyorum B) Almanya ya siz mi gittiniz C) Bir yere gidilecek mi uçağa binilmeli ) Güneş doğdu mu ağaçların

Detaylı

EDATLAR(İLGEÇ) Tek başlarına anlamları olmayan, kendisinden önce ve sonra gelen kelimeler arasında değişik anlam ilgileri kuran kelimelere edat denir. Edatlar çekim eki alırsa adlaşır. Başlıca Edatlar:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Cümle Kuruluşu ile İlgili Anlatım Bozuklukları

Cümle Kuruluşu ile İlgili Anlatım Bozuklukları Cümle Kuruluşu ile İlgili Anlatım Bozuklukları Dilde sesler bir araya gelerek sözcükleri, sözcükler bir araya gelerek cümleleri oluşturur. Sözcükleri doğru seçmek kadar, onları cümlede yerli yerinde kullanmak

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q Sıfatlar Bilgisayar I 10.12. Salim Erer 0 1. Ünite Hakkında Genel Bilgi Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır. A. AD SOYLU SÖZCÜKLER 1. İsim (Ad) - İsim Çekim Ekleri 2. Sıfat

Detaylı

OĞUZ TEKE FIRAT ÖZTÜRK VEYSEL SÖNMEZ SERKAN ARSLAN

OĞUZ TEKE FIRAT ÖZTÜRK VEYSEL SÖNMEZ SERKAN ARSLAN OĞUZ TEKE FIRAT ÖZTÜRK VEYSEL SÖNMEZ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ İKİNCİ(2) SINIF SERKAN ARSLAN CÜMLE YAPISI(SIRALI CÜMLE) HAZIRLAYAN: OĞUZ TEKE DERS: BİLGİSİSAYAR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: NURAY GEDİK 09.12.2012 0 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

1) Eğer tartı eksik gelmişse, bu benim hatam değil, onun hatasıdır.

1) Eğer tartı eksik gelmişse, bu benim hatam değil, onun hatasıdır. 1) Eğer tartı eksik gelmişse, bu benim hatam değil, onun hatasıdır. Cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangi cümlede vardır? 1. A. Bugün çok çalıştım. 2. B. Akşamları az yemek yemeliyiz. 3.

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Sıfat Tamlaması Tanımı. Sıfat Tamlamalarının Özellikleri. Yazı Menu. - Sıfat Tamlaması Nedir. - Sıfat Tamlamalarının Özellikleri

Sıfat Tamlaması Tanımı. Sıfat Tamlamalarının Özellikleri. Yazı Menu. - Sıfat Tamlaması Nedir. - Sıfat Tamlamalarının Özellikleri Yazı Menu - Sıfat Tamlaması Nedir - Sıfat Tamlamalarının Özellikleri - Sıfat Tamlaması Örnekleri SIFAT TAMLAMASI: İsimlerin sıfatlarla oluşturdukları tamlamalara SIFAT TAMLAMASI denir. Bir sıfat tamlamasında

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ(TÜMCE ÇEŞİTLERİ) Cümle türleri diğer ismiyle tümce çeşitleri basit bir YGS konusudur. Kolaylıkla yapılabilir.

CÜMLE TÜRLERİ(TÜMCE ÇEŞİTLERİ) Cümle türleri diğer ismiyle tümce çeşitleri basit bir YGS konusudur. Kolaylıkla yapılabilir. CÜMLE TÜRLERİ(TÜMCE ÇEŞİTLERİ) Cümle türleri diğer ismiyle tümce çeşitleri basit bir YGS konusudur. Kolaylıkla yapılabilir. En önemli kısmı ise yapısına göre cümleler kısmıdır çünkü diğer kısımlara göre

Detaylı

SİMETRİ 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Akif ile annesi, köyün kıyısında ufacık bir evde yaşıyorlardı. Evleri bir bahçenin içindeydi. Akif'in annesi bahçeye mevsimine göre

Detaylı

12. HAFTA TÜR 101 TÜRK DİLİ

12. HAFTA TÜR 101 TÜRK DİLİ 12. HAFTA TÜR 101 TÜRK DİLİ Amaçlar Bu bölüm tamamlandıktan sonra; Anlatım bozuklukları hakkında bilgi sahibi olunması, Yazma sürecinde oluşabilecek yapısal ve anlamsal anlatım bozukluklarının önlenmesi,

Detaylı

Konu: Zamirler Ders: Bilgisayar I Akdeniz Üniversitesi İsmail Kepek

Konu: Zamirler Ders: Bilgisayar I Akdeniz Üniversitesi İsmail Kepek Konu: Zamirler Ders: Bilgisayar I 11.12.2012 Akdeniz Üniversitesi İsmail Kepek İçindekiler 1. Ünite Hakkında Genel Bilgi... 2 2. ZAMİRLER... 2 2.1. Zamir Çeşitleri... 2 2.1.1. Şahıs Zamirleri... 3 2.1.2.

Detaylı

FİİLER(EYLEMLER) 2-TÜREMİŞ FİLLER:FİİL YA DA İSİM KÖK VE GÖVDELERİNDEN YAPIM EKİ ALARAK TÜREMİŞ FİİLERDİR. ÖRN:SU-LA(MAK),YAZ-DIR(MAK)...

FİİLER(EYLEMLER) 2-TÜREMİŞ FİLLER:FİİL YA DA İSİM KÖK VE GÖVDELERİNDEN YAPIM EKİ ALARAK TÜREMİŞ FİİLERDİR. ÖRN:SU-LA(MAK),YAZ-DIR(MAK)... FİİLER(EYLEMLER) İŞ,HAREKET,OLUŞ BİLDİREN KELİMELERE FİİL DENİR. YAPILARINA GÖRE FİİLER: 1-BASİT FİİLER:HİÇBİR YAPIM EKİ ALMAYAN FİLLERDİR. ÖRN:OKU-,GÖR-,GELDİLER... 2-TÜREMİŞ FİLLER:FİİL YA DA İSİM KÖK

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

Kısa ve özlü sözle, çok şey anlatma sanatına icaz denir. Önemli olan etkiyi aşmak, kendine özgü bir şiire ulaşmaktır.

Kısa ve özlü sözle, çok şey anlatma sanatına icaz denir. Önemli olan etkiyi aşmak, kendine özgü bir şiire ulaşmaktır. Cümle Türleri Kuruluşlarına Göre Cümleler : Düz (Kurallı) Cümle : Yüklemi sonda olan cümlelere, kuruluşları yönünden, düz cümle denir. Ö rnek : Günler günleri, aylar ayları kovaladı. vermişlerdir. Sembolistler,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MERKEZÎ ORTAK SINAVLARI TÜRKÇE DERSİ AÇIK UÇLU SORU VE YAPILANDIRILMIŞ CEVAP ANAHTARI ÖRNEKLERİ Örnek Soru

Detaylı

İnci Hoca CÜMLEDE ANLAM 2

İnci Hoca CÜMLEDE ANLAM 2 CÜMLEDE ANLAM 2 ÜSLUP (BİÇEM) : Yazarın anlatım tarzı ve dilidir. Yazar nasıl anlatıyor. Sait Faik in sade, özentiden uzak, akıcı bir dili ve şiirsel anlatımı vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur romanında

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

TURK101 ÇALIŞMA 6 ZEYNEP OLGUN MAKİNENİN ARKASI

TURK101 ÇALIŞMA 6 ZEYNEP OLGUN MAKİNENİN ARKASI TURK101 ÇALIŞMA 6 ZEYNEP OLGUN 21400752 MAKİNENİN ARKASI Fotoğraf uzun süre düşünülerek başlanılan bir uğraş değil. Aslında nasıl başladığımı pek hatırlamıyorum, sanırım belli bir noktadan sonra etrafa

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

ZARFLAR(BELİRTEÇLER) FİİL ARAYIN!!! fiil arayın diye üzerinde duracağız. Yani zarf eşittir fiil diye aklınızda kalsın.

ZARFLAR(BELİRTEÇLER) FİİL ARAYIN!!! fiil arayın diye üzerinde duracağız. Yani zarf eşittir fiil diye aklınızda kalsın. ZARFLAR(BELİRTEÇLER) FİİL ARAYIN!!! Zarf sözcük türlerinden bir tanesidir. Sıfat çözerken isim arayın diye ifade etmiştik burada da fiil arayın diye üzerinde duracağız. Yani zarf eşittir fiil diye aklınızda

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir çünkü zamirler isimlerin yerine geçen sözcüklerdir sözcüğün neyin yerine, nasıl geçtiğini kavramak

Detaylı

Fiil kök ya da gövdeleri üzerine birtakım türetme ekleri getirilerek fiillerin özne ve nesnelerine göre göstermiş oldukları durumlara fiillerde çatı

Fiil kök ya da gövdeleri üzerine birtakım türetme ekleri getirilerek fiillerin özne ve nesnelerine göre göstermiş oldukları durumlara fiillerde çatı Fiil kök ya da gövdeleri üzerine birtakım türetme ekleri getirilerek fiillerin özne ve nesnelerine göre göstermiş oldukları durumlara fiillerde çatı denir. ÖZNELERİNE GÖRE NESNELERİNE GÖRE A) Öznelerine

Detaylı

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 37 1) V. mümkün değildir I. II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda

Detaylı

Fiilde Kip / Kişi K O N U. Durum. Oluş ETKİNLİK 1

Fiilde Kip / Kişi K O N U. Durum. Oluş ETKİNLİK 1 Fiilde ip / işi ETİLİ İstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgâr esiyor Yavaş yavaş sallanıyor Yapraklar, ağaçlarda; zaklarda çok uzaklarda Sucuların hiç durmayan çıngırakları İstanbul

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

ANLATIM YANLIŞLIKLARI

ANLATIM YANLIŞLIKLARI ANLATIM YANLIŞLIKLARI ANLAMSAL(BAĞDAŞIKLIK) YANLIŞLIKLAR A) GEREKSİZ SÖZCÜK KULLANIMI B) YANLIŞ ANLAMDA SÖZCÜK KULLANIMI C)SÖZ DİZİMİ YANLIŞLIĞI Ç) ANLAMCA ÇELİŞEN SÖZLERİN BİR ARADA KULLANILMASI D)MANTIK

Detaylı

Nükhet YILMAZ HAYAT BİLGİSİ Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nı kutladık. Halk ekmek fabrikası gezisine katıldık. TÜRKÇE * Dilbilgisi:

Nükhet YILMAZ HAYAT BİLGİSİ Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nı kutladık. Halk ekmek fabrikası gezisine katıldık. TÜRKÇE * Dilbilgisi: Değerli Velilerimiz, 2017 yılının son ayında, güneşin hafifçe ısıttığı günlerdeyiz. Havalar hala, öğrencilerimizin bahçede neşeyle oynamalarına müsait. Palto giyme koşuluyla teneffüslerde temiz havada

Detaylı

Kıvılcımlar Programı Başvuru Formu

Kıvılcımlar Programı Başvuru Formu Kıvılcımlar Programı Başvuru Formu Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Doğum tarihi (gün, ay, yıl) : Cep telefonu : E-posta adresi : Adresi : Aile adresi : Mezun olduğu lisenin adı ve ili : Devam ettiği üniversite

Detaylı

ÜNİTE 6 ANLATIM BOZUKLUĞU II. TÜRK DİLİ Okt. Tuba Akkoyun Koç İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 6 ANLATIM BOZUKLUĞU II. TÜRK DİLİ Okt. Tuba Akkoyun Koç İÇİNDEKİLER HEDEFLER ANLATIM BOZUKLUĞU II İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Özne Yüklem Uyumsuzluğu ve Özne Eksikliği Nesne Eksikliği Tümleç Eksikliği Yüklem, Ekeylem ve Eylemsi Eksikliği Tamlama Yanlışları

Detaylı

LYS DE ÇIKMIŞ DİL VE ANLATIM SORULARI

LYS DE ÇIKMIŞ DİL VE ANLATIM SORULARI LYS DE ÇIKMIŞ DİL VE ANLATIM SORULARI 2010 LYS www.akillitahtasunumlari.com 1. Karikatür insanların, varlıkların, olayların hatta duygu ve (I)düşüncelerin gülünç (II)yanını yakalayıp bunu (III)abartılı

Detaylı

Adlar ADLAR (İSİMLER) Bütün sözcük türleri,iki gruba ayrılarak değerlendirilir. A)Ad Soylu Sözcükler: 1)Ad (İsim) 2)Sıfat (Önad) 3)Zamir (Adıl)

Adlar ADLAR (İSİMLER) Bütün sözcük türleri,iki gruba ayrılarak değerlendirilir. A)Ad Soylu Sözcükler: 1)Ad (İsim) 2)Sıfat (Önad) 3)Zamir (Adıl) Adlar ADLAR (İSİMLER) Bütün sözcük türleri,iki gruba ayrılarak değerlendirilir. A)Ad Soylu Sözcükler: 1)Ad (İsim) 2)Sıfat (Önad) 3)Zamir (Adıl) 4)Zarf (Belirteç) 5)Edat (İlgeç) 6)Bağlaç 7)Ünlem B)FİİLLER

Detaylı

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum.

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum. 345. günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Gecikme için kusura bakmayın. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

2. Sınıf Cümle Oluşturma Cümle Bilgisi

2. Sınıf Cümle Oluşturma Cümle Bilgisi Penguenler Güney Kutup Bölgesi'nde yaşayan penguenler çok soğuk ve dondurucu olan kutuplarda rahatlıkla yaşayabilirler. Bunu sağlayan, penguenlerin derisinin altında bulunan kalın yağ tabakasıdır. Bu tabaka,

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri EDEBİYAT Noktalama İşaretleri EDEBİYAT -> Noktalama İşaretleri PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 5 Ekim 2009, 17:52 Mesaj konusu: Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk

Detaylı

ATSİS. Atsis Denemesi 3 TÜRKÇE. 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dünya sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

ATSİS. Atsis Denemesi 3 TÜRKÇE. 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dünya sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? TÜRKÇE Atsis Denemesi 3 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dünya sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? 4) İnsanlık tarihinde dilin en önemli işlevlerinden biri de kültür aktarıcısı olmasıdır. A) Dünyalar

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

CÜMLE BOZUKLUKLARI

CÜMLE BOZUKLUKLARI 12.02.2018 1 Bugün; ilkokul mezunu vatandaşımızdan yüksek öğrenim yapan öğrencimize, memurumuzdan amirimize, işçimizden işverenimize varıncaya kadar, toplumun bütün kademelerinde -Türkçe sevdalıları ve

Detaylı