ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar"

Transkript

1 ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir. Buna göre cisminin yapmış olduğu iş kaç joule dur? A) 80 B) 60 C) 0 D) 5 Uygulanan kuvvet = = 0N, cismin aldığı yol x=4m olduğuna göre, cismin yapmış olduğu iş (W). apılan iş = uvvet. Alınan yol dur. W =. x Soruda verilenler formülde yerine yazılırsa; W =. x W = 0. 4 W = 80 Joule dur.. metre 5 kg kütleli cismi I. durumdan II. duruma getirildiğinde yerçekimine karşı yapılan iş kaç joule 4 metre 4 metre olur? (g = 0 m/sn ) metre I II A) 5 B) 50 C) 00 D) 50 I II I. durumda cismin yere göre potansiyel enerjisi; E = mgh E = E = 50 Joule Cismin ağırlık merkezi tam orta nokta köşegenlerin kesim noktasıdır. Buna göre; II. durumda cismin yere göre potansiyel enerjisi; E = mgh E = E = 00 joule dur. Cismin II. durumdaki potansiyel enerjisi ile I. durumdaki potansiyel enerjileri arasındaki fark cismin yer çekimine karşı yapmış olduğu işi verir. E = W = E E W = W = 50 Joule dur. 3. atay bir yolda durmakta olan 5 kg kütleli cisim ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti 8 N dur. Cisim 0 N luk bir kuvvetle çekildiğinde 4 m yol alıyor. Buna göre 4 m yolun sonunda net kuvvetin yaptığı iş kaç joule dur? x = 4 m h = m h = m A) B) 36 C) 48 D) 60 s = 8N 5 kg = 0N 5 kg x = 4 m Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir. Buna göre cisme etki eden net kuvvet N = S N = 0 8 N = N dur. Net kuvvetin yaptığı iş; W = N. x W =. 4 W = 48 joule dur. ÖĞRETM 7 66 EN BGS

2 4. 3m m, m ve 3m kütleli, ve Z cisimlerinin potansiyel enerjileri E, E ve E Z dir. Z m m Buna göre cisimlerin potansiyel enerjileri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? h h h A) E Z > E = E B) E = E > E Z C) E Z > E > E D) E > E > E Z otansiyel Enerji = E = mgh dir. cisminin potansiyel enerjisi = E = mgh cisminin potansiyel enerjisi = E = mgh cisminin potansiyel enerjisi = E Z = 3mgh E Z = 3. mgh E Z = 6mgh dir. Buna göre cisimlerin potansiyel enerjilerinin büyüklük sıralaması E Z > E > E dir. 5. ütlesi 3 kg olan bir cismin hızı m/sn ve kinetik enerjisi E dir. Cismin kinetik enerjisi 9E yapılırsa hızı kaç m/sn olur? A) 4 B) 6 C) 9 D) Bir cismin kinetik enerjisi = E = mv dir. Cismin kütlesi 3 kg, hızı m/sn ve kinetik enerjisi E olduğuna göre; 6 E =. (3) () 3 E =. 4 E = E = 6 Joule dur. Cismin kinetik enerjisi 9E yapılırsa cismin hızı, 9E =. m. V ve E yerine 6 joule yazılır =. 3. V 3 54 =.V 54. = 3. V 3V = 08 V = V = 36 V = 36 V = 6 m/sn olur m = kg Sürtünmesiz eğik düzlemin noktasından ilk hızsız bırakılan cismin noktasından geçerken hızı kaç m/sn dir? (g = 0 m/sn ) V 0 = 0 V =? h = 0 m h = 5 m A) 5 B) 0 C) 5 D) 0 EN BGS 67 ÖĞRETM 7

3 Sürtünmeler önemsiz olduğundan cismin noktasındaki potansiyel enerjisi noktasındaki potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamına eşittir. E = E + E mgh = mgh + mv dir. Sorudaki değerler eşitlikte yerine yazılırsa; = V 400 = V = V V = 00 V = 00 V = 0 m/sn dir. 7. Ağırlığı önemsiz eşit bölmelendirilmiş çubuk ile ve cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin yere göre potansiyel enerjilerinin oranı nedir? E E h h A) 5 B) 4 C) D) Çubuk dengede olduğuna göre cismi ile çubuğun asıldığı noktaya olan uzaklığı ve cismi ile çubuğun asıldığı noktaya uzaklıklarının çarpımı eşittir. m. = m y. m = m y dir. cisminin kütlesine m denirse x cisminin kütlesi m = m y m = m dir. otansiyel enerji E = mgh olduğuna göre ve cisimlerinin potansiyel enerjileri oranı cisimlerin zeminden yükseklikleri eşit ve h olduğundan; E E = mgh = mgh E E mgh E = mgh E = dir. 8. Hız (m/sn) Hız zaman grafiği şekilde verilen cismin I, II ve III bölgelerindeki kinetik enerjileri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? V V I ll lll zaman (sn) I. bölge II. bölge III. bölge A) Değişmez Değişmez Değişmez B) Artar Değişmez Artar C) Azalır Artar Azalır D) Azalır Değişmez Artar ÖĞRETM 7 68 EN BGS

4 inetik Enerji = E = mv dir. Buna göre cismin kütlesi sabit kalmak şartı ile hızı azalırsa kinetik enerjisi azalır, hızı artarsa kinetik enerjisi artar, hızı değişmezse kinetik enerjisi değişmez. I. bölgede cismin hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır. II. bölgede cismin hızı değişmediğinden kinetik enerjisi değişmez. III. bölgede cismin hızı arttığından kinetik enerji artar. 9. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 3m, m ve m 3 m kütleli, ve M cisimlerine sırasıyla x, x ve 3x yolları x boyunca kuvveti uygulanıyor. Bu yolun sonunda cisimlerin kazandıkları kinetik enerjileri E, E ve E M oluyor. m x Buna göre E, E ve E M arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? M m 3x A) E > E > E M B) E > E = E M C) E = E = E M D) E M > E > E Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre kütlelerinin bir önemi yok ve cismin yapmış olduğu iş aynı zamanda kazandığı kinetik enerjiye eşittir. E = W =. x dir. Cisimlerin kazandığı kinetik enerjiler, cisminin kazandığı kinetik enerji = E =. x cisminin kazandığı kinetik enerji = E =. x E = x M cisminin kazandığı kinetik enerji = E M =. 3x E M = 3x dir. Buna göre cisimlerin kinetik enerjiler arasında E M > E > E ilişkisi vardır. 0. R alnız M bölümü sürtünmeli olan yolun noktasından serbest bırakılan cisim noktasına kadar çıkabilmektedir. h h N h M Buna göre cismin M arasında sürtünmeye harcadığı enerji E S, noktasındaki potansiyel enerjisi E ES olduğuna göre, oranı nedir? E A) 3 B) C) D) 3 Sürtünme olmasaydı cisim noktasından serbest bırakıldığında R noktasına kadar çıkacaktı. Sürtünme olduğuna göre cismin kütlesine m denirse, noktasındaki potansiyel enerjisi: E = mg.3h E = 3mgh noktasındaki potansiyel enerjisi: E = mg.h E = mgh dir. Enerji kaybolmayıp birbirine dönüştüğüne göre; E E S = E 3mgh E S = mgh E S = 3mgh mgh E S = mgh dir. Buna göre; ES mgh ES = = olur. E 3mgh E 3 EN BGS 69 ÖĞRETM 7

5 . 60 watlık bir ampul saatte kaç joule luk enerji harcar? A) 60 B) 6 C) D) = 60 watt t = saat = 60 dak. = 3600 sn E =? Enerji Güç = soruda verilenler formülde yerine yazılırsa; Zaman E E = 60 = t 3600 E = E = Joule dur.. Şekildeki cismi 30 N luk kuvvet ile 5 sn = 30 N boyunca 6 m çekiliyor. x = 6 m Buna göre bu süre boyunca harcanan güç kaç watt tır? A) 7 B) 48 C) 36 D) 4 apılan ş Güç = apılan iş = W =. x olduğundan Zaman W. = = dir. Soruda verilenler formülde yerine yazılırsa; t tx.x = = = 6. 6 = 36 watt tır. t 5 ÖĞRETM 7 70 EN BGS

6 . Aşağıdakilerden hangisi enerji birimidir? 5. A) watt.sn B) kg sn m C) N sn D) N.kg x atay sürtünmeli bir yolda durmakta olan cismi kuvveti ile x kadar yol alıyor. Buna göre net kuvvetin yaptığı iş; l. x yolunun uzunluğuna ll. kuvvetinin büyüklüğüne lll. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne ukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? A) alnız l B) l ve ll. = 3N = 7 N C) ll ve lll D) l, ll ve lll cismine şekildeki gibi iki kuvvet aynı anda uygulanıyor. cismi ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti N ise cisim yatayda 0 m yol aldığında net kuvvetin yapmış olduğu iş kaç jouledir? A) 0 B) 0 C) 40 D) 50 O U S T 6. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisim için; l. otansiyel enerjisi artar. ll. inetik enerjisi artar. lll. ütlesi azalır. ukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) alnız l B) alnız li C) l ll D) ll - lll 3. 3 kg kütleli cisim zeminden 3 m yüksekliğe çıkarılırsa yerçekime karşı yapılan iş kaç joule olur? (g = 0 m/ sn ) A) 9 B) 30 C) 45 D) m h 4. Bir cismin hızı m / sn den 6 m /sn ye çıkarılırsa, kinetik enerjisi ilk kinetik enerjisine göre kaç kat artar? A) 4 B) 8 C) 9 D) Sürtünmesiz eğik düzlemin noktasından serbest bırakılan m kütleli cismin, noktasındaki potansiyel enerjisinin E noktasındaki kinetik enerjisine oranı E nedir? A) B) C) 3 D) 5 EN ÖĞRETM BGS 7 7 ÖĞRETM EN BGS 7

7 8. otansiyel enerjisi E olan bir cismin, 3 yüksekliği oranında azaltılırsa cismin 4 potansiyel enerjisi kaç E olur? 3 3 A) B) C) D) 4 4. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda 0 m yükseklikten serbest bırakılan cismin yere çarptığı andaki hızı kaç m/sn dir? (g = 0 m/sn ) A) 5 B) 0 C) 0 D) 5 9. h = 80 m h x 80 m yükseklikten serbest bırakılan cisminin noktasındaki hızı 0 m/sn dir. Buna göre noktasının zeminden yüksekliği kaç metredir? (Sürtünmeler önemsiz, g = 0 m/sn ) A) 0 B) 45 C) 70 D) 75 O U. kg kütleli bir cismin hızını 3 m/sn den 5 m/sn ye ye çıkarmak için cisme verilmesi gereken enerji kaç jouledir? A) 4 B) 8 C) 0 D) 6 0. m h x m h y Z 3m h z S T 3. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda h, h ve h Z yüksekliklerinden serbest bırakılan, ve Z cisimleri yere aynı kinetik enerjilerle çarpıyor. Buna göre h, h ve h Z yüksekliklerinin büyüklükleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiş olabilir? h h h Z A) 3h 3h h B) 4h h h C) h 3h h D) h 3h 4h M N Sürtünmesi önemsiz olan yolun noktasından ilk hızsız bırakılan cismi MN yolunu izlemektedir. Cismin noktasından geçerken hızı V, M noktasından geçerken hızı V M, N noktasından geçerken hızı V N olduğuna göre, V, V M, V N hızları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) V > V M > V N B) V = V M > V N C) V M > V > V N D) V = V M = V N ÖĞRETM 7 7 EN BGS

8 4. h h Şekildeki konumda tutulmakta olan ve cisimleri serbest bırakılınca zamanla cisminin potansiyel enerjisi azalmaktadır. Buna göre: l. cisminin kütlesi, cisminin kütlesinden büyüktür. ll. cisminin potansiyel enerjisi zamanla artar. lll. cisminin kütlesi, cisminin kütlesinden büyüktür. 6. h = 5 cm m = kg x = 8 m kg kütleli cisim sürtünmesiz eğik düzlemin noktasından 75 joule luk kinetik enerji ile atılıyor. Buna göre cisim noktasına geldiğinde kinetik enerjisi kaç joule olur? (g = 0 m/sn ) yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) 35 B) 00 C) 75 D) 5 A) alnız lll B) l ll C) l lll D) ll lll O U S T V Hız (m/sn) M Sürtünmesiz ortamda noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim için; 3V V V t t 3t 4t M Zaman (sn) ütleleri eşit,, ve M cisimlerinin hızzaman grafiği şekildeki gibidir. Cisimlerin 4t süresinin sonunda kinetik enerjileri E, E ve E M olduğuna göre bu süre sonunda cisimlerin kinetik enerjileri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? l. Cisim noktasına gelinceye kadar potansiyel enerjisi azalır, kinetik enerjisi artar. ll. Cisminin noktasındaki mekanik enerjisi noktasındaki mekanik enerjisinden büyüktür. lll. Cismin noktasındaki potansiyel enerjisi M noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) E > E > E M B) E > E = E M A) l - ll B) l - lll C) E M > E > E D) E = E = E M C) ll - lll D) l, ll ve lll EN BGS 73 ÖĞRETM 7

9 8. Durmakta olan 4 kg kütleli bir cisim, sürtünme kuvvetinin 4N olduğu bir zeminde 7N luk kuvvetle 5 m yer değiştiriyor. Buna göre net kuvvetin yapmış olduğu iş kaç joule dur? A) 35 B) 8 C) 0 D) 5. T T Eşit bölmelendirilmiş türdeş çubuğun ağırlığı dir. Çubuk şekildeki gibi dengede iken iplerdeki gerilme kuvvetleri T ve T dir. noktasından ip kesilip sistem dengeye ulaştıktan sonra çubuğun ilk duruma göre; 9. l m Tahta yüzey lll m m ll m Cam yüzey lv m m l. T ip gerilmesi artar, T ip gerilmesi azalır. ll. T ip gerilmesi artar, T ip gerilmesi sıfır olur. lll. Çubuğun potansiyel enerjisi azalır. yukarıdaki yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (pler ağırlıksız) A) alnız ll B) alnız lll C) l - lll D) ll - lll Cam yüzey Tahta yüzey Sürtünme kuvvetinin yüzeyin cinsine bağlı olduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci hangi iki deneyi beraber yapmalıdır? A) l - ll B) l - lll C) ll - lll D) l - IV O U S T. 80 kg lık bir cismi dakikada 30 metre yüksekliğe çıkarmak için kullanılan motorun gücü kaç watt tır? (g = 0 m/sn ) A) 00 B) 600 C) 00 D) Newton ağırlığındaki bir cismi 30 sn de 45 m yukarıya çıkaran motorun gücü kaç watt tır? A) 50 B) 300 C) 500 D) Ep. (joule) Z h (m), ve Z cisimlerinin potansiyel enerji yükseklik grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu cisimlerin kütleleri m, m, m Z arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (g = 0 m/sn ) A) m = m = m Z B) m > m Z > m C) m > m > m Z D) m Z > m > m 4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) Güç birimi wattır. B) Enerji birimi ohm dır. C) uvvet birimi kaloridir. D) Hız birimi newtondur jouleluk işi 45 sn de yapan bir motorun gücü kaç wattır? A) 30 B) 60 C) 90 D) 0 ÖĞRETM 7 74 EN BGS

10 ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: Basit Makineler aşamımızı olaylaştırır ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. Basit makinelerle ilgili; l. ş yapabilme kolaylığı sağlar. ll. Enerjiden kazanç sağlarlar. lll. ükün kuvvete oranı basit makinenin kuvvet kazancını verir. ukarıda yazılan ifadelerden hangileri doğrudur? A) l - ll B) l - lll C) ll - lll D) l, ll ve lll Basit makineler işten ve enerjiden kazanç sağlamazlar ama iş yapabilme kolaylığı sağlarlar. (l. ifade doğru, ll. ifade yanlış) ük Basit makinelerde kuvvet kazancı = dir ve basit makinede kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp uvvet vardır. (lll. ifade doğru.). 4 m Ağırlığı önemsiz 4 m uzunluğundaki çubuk 60 N luk yükü ve = 80 N luk kuvvet ile şekildeki gibi dengededir. = 80N Destek = 60N Buna göre kuvvetinin desteğe olan uzaklığı kaç metredir? A) B) C),5 D) 4 x 4 m 4 - x aldıraçlarda kuvvetin desteğe uzaklığına kuvvet kolu, yükün desteğe uzaklığına yük kolu denir ve; kuvvet.kuvvet kolu = ük. ük kolu dur..x =.y.x =.(4-x) 80.x = 60.(4 x) 80x = 40 60x 40 80x + 60x = 40 40x = 40 x = x = m dir. 40 EN BGS 75 ÖĞRETM 7

11 3. Şekildeki sabit makarada asılı olan ağırlığındaki cisim kuvveti ile dengelenmiştir. Buna göre cismin ağırlığı ve kuvveti ile ilgili; l. > ll. = lll. < ukarıda yazılan karşılaştırmalardan hangileri doğrudur? A) l, ll ve lll B) l - ll C) alnız ll D) alnız l Sabit makarada yükün ağırlığı ile yükü dengeleyen kuvveti sistem dengede olduğundan birbirine eşittir. = olduğundan yanıt C dir. Sabit makara ipe uyguladığınız kuvvetin büyüklüğünü değiştirmez, yalnızca kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlar. 4. Şekildeki cismi kuvveti ile dengededir. Buna göre kuvvetinin değeri ve basit makinenin kuvvet kazancı (k.k) değerleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (Makara ağırlığı önemsizdir.) = 60N k.k A) 0 B) 30 C) 60 D) 0 6 = 60N Makaralarda aynı ipteki gerilme kuvvetleri eşittir. ukarıya doğru, aşağıya doğru cismi olduğuna göre =. = 60 = = 30N dur. ük 60 uvvet kazancı(k.k) = k.k = k.k = k.k = ' dir. uvvet 30 Hareketli makarada kuvvet kazancı (k.k) dir. ani böyle bir makara ile yükün yarısı kadar bir kuvvet uygulanır. (Makaranın ağırlığı ihmal edildiğinde)hareketli makarayla kuvvet kazancı sağlanarak daha kolay iş yapılır. ÖĞRETM 7 76 EN BGS

12 5. Şekildeki palanga (sabit ve hareketli makaralardan oluşturulan makara sistemlerine palanga denir.)sisteminde cisminin 6m yükselmesi için kuvvetinin bulunduğu ip kaç metre çekilmelidir? A) 3 B) 6 C) D) 8 alanga sistemlerinde kuvvet yukarıdan uygulandığında makara sayısı ile kuvvetin çarpımı yükün değerini verir. Makara sayısı 3 olduğuna göre; 3. = dir. k.k (kuvvet kazancı) = de yükün değeri yerine 3 yazılırsa; 3 k.k = 3 k.k= yükselir. Buna göre ükü m yükseltmek için ükü 6 m yükseltmek için x. = 3. 6 x = 8 m çekilmelidir. k.k = 3 tür. uvvet kazancı 3 ise kuvvetin bulunduğu ip 3 m çekildiğinde yük m, 3 m çekilirse x m çekilir. 6. Şekildeki palanga sisteminde cismi = 40N luk kuvvet ile dengelenmiştir. Buna göre cisminin değeri kaç N dur? = 40N A) 60 B) 0 C) 60 D) 0 alanga sisteminde kuvvet aşağıdan uygulandığında makara sayısının bir fazlası ile kuvvetin çarpımı yükün değerini verir. Makara sayısı 3 olduğuna göre : (3 + ). = 4. = = = 60 N dur. EN BGS 77 ÖĞRETM 7

13 7. A Şekildeki A kasnağı ok yönünde 4 tur döndürülürse B kasnağı B hangi yönde kaç tur döner? 3r r A) A ile aynı yönde 3 tur B) A ile zıt yönde tur C) A ile aynı yönde tur D) A ile zıt yönde 3 tur Sistemde A ve B kasnakları aynı yönlü bağlı olduğundan B kasnağı A kasnağı ile aynı yöne döner. Sistemde kasnakların dönme sayıları ile yarı çapları ters orantılıdır. n A = A kasnağının dönme sayısı n B = B kasnağının dönme sayısı r A = A kasnağının yarıçapı r B = B kasnağının yarıçapı n A. r A = n B. r B eşitliği vardır. Verilenler formülde yerine yazılırsa: 4. 3r = n B. r n B = tur döner. Buna göre B kasnağı A kasnağı ile aynı yönde tur döner. 8. C Şekilde B ve C dişlilerinin merkezleri perçinlidir. Buna göre A A dişlisi 5 tur atarsa C dişlisi hangi yönde kaç tur atar? B r r r A) A dişlisi ile aynı yönde 5 tur B) A dişlisi ile zıt yönde 0 tur C) A dişlisi aynı yönde 4 tur D) A dişlisi ile zıt yönde tur A ile B dişlileri ters bağlandığında B dişlisi A dişlisi ile zıt yönde döner. C dişlisi ile B dişlisi merkezleri perçinli olduğundan C dişlisi B dişlisi ile aynı yönde ve aynı tur sayısında döner. n dişlilerin tur sayısı r yarı çapı olmak üzere; n A. r A = n B. r B 5. r = n B. r n B = 5. n B = 0 tur döner. C ve B perçinli olduğundan C dişlisi A dişlisine zıt yönde 0 tur döner. ÖĞRETM 7 78 EN BGS

14 9. Şekildeki çıkrık sisteminde 0N luk yük, kuvveti ile, R=4r dengelendiğine göre kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton dur? r 0 N A) 5 B) 5 C) 50 D) 80 R = 4r r = r = 0 N =? Çıkrık sisteminde; kuvvet. kuvvet kolu = ük. ük kolu dur. 5.4r 0r 0.R =.r. 4r = 0r =. 4 = 0 = = 5N dur. r r N ağırlığındaki cismi şekildeki eğik düzlemde kuvveti ile dengelenmiştir. l = 6m h = 3m Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre kuvveti kaç N dur? A) 80 B) 90 C) 45 D) 30 Eğik düzlemde; kuvvet. kuvvet yolu = yük. yük yolu formülü kullanılır. Burada kuvvet = uvvet yolu = l ük = ük yolu = h dır. Soruda verilenler formülde yerine yazılırsa; l =. h. 6 = = = = = 45 N dur EN BGS 79 ÖĞRETM 7

15 . Boyu 4 mm olan bir vida 8 tur döndürüldüğünde tahta zemine tamamen girmektedir. Buna göre vida adımı kaç mm dir? A) 3 B) 9 C) D) 6 Vidanın zeminde ilerleme miktarı = Vida adımı. tur sayısı formülü ile bulunur. Burada Vidanın zeminde ilerleme miktarı = h(mm) Vida adımı = a(mm) Tur sayısına = n denirse formülümüz; h = n.a olur. Verilenler formülde yazılırsa 4 = 8. a a = 8 4 a = 3 mm dir. 3. Vida kolunun uzunluğu 5 cm olan bir vidanın adımı cm dir. Vida koluna 0 N luk bir kuvvet uygulandığında vidanın ucundaki direngen kuvvet kaç Newton olur? (π = 3) A) 50 B) 00 C) 300 D) 600 b a R Vidaya kuvvetin uygulandığı kola; vida kolu, iki dişli arasındaki uzaklığa; vida adımı, vidaya direnen kuvvete; direngen kuvvet denir. Uygulanan kuvvet = Vida kolu = b Vida adımı = a Direngen kuvvet = R Vida koluna kuvveti uygulanarak, kendi etrafında bir tur döndürüldüğünde b yarıçaplı bir çember çizilir. (Çemberin çevresi kuvvet kolu) Vida kolu kendi etrafında bir tur attığında vida a (vida adımı) kadar ilerler. (Vida adımı yük kolu) Basit makinelerin genel formülü olan; uvvet x uvvet kolu = ük x yük koluna bu durum uygulanırsa ;. π. b = R. a elde edilir. Soruda verilenler formülde yerine yazılırsa; 300 R = R. = R = R = R = 300N dur. ÖĞRETM 7 80 EN BGS

16 . 4. Şekildeki eşit bölmeli ağırlıksız çubukta yükü kuvveti ile dengelenmiştir. Z Buna göre oranı nedir? A) 3 B) C) 3 D) Şekilde eşit bölmeli ağırlıksız çubuklar yatay olarak dengededir. cisminin ağırlığı 0 N olduğuna göre ve Z cisimlerinin ağırlıkları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Z A) 5 N 0 N B) 40 N 60 N C) 0 N 30 N D) 0 N 45 N O. U = 60N S T Şekildeki ağırlıksız eşit bölmeli çubukta bulunan yükü kuvveti ile dengededir. Buna göre yükü kaç N dur? (sürtünmeler önemsiz) A) 45 B) 90 C) 0 D) Eşit bölmeli ağırlıksız kalas ve cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. 3. Bir tahteravallide kuvvet kolunun uzunluğu 3m, yük kolunun uzunluğu m dir. Buna göre 45 N ağırlığındaki yük kaç Newton luk bir kuvvetle dengelenebilir? A) 5 B) 30 C) 75 D) 35 cisminin ağırlığı,, cisminin ağırlığı olduğuna göre oranı nedir? (Makara ağırlıksız) A) B) C) D) 4 EN BGS 8 ÖĞRETM 7

17 6. Z Ağırlıksız makara sistemleri ile, ve Z cisimleri şekildeki gibi dengededir. 8. Şekildeki sistemde yükünün h kadar yükselmesi için kuvvetinin uygulandığı ip kaç h kadar çekilmelidir? Buna göre, ve Z cisimlerinin ağırlıkları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) 3 B) C) 3 D) 3 A) > > Z B) > Z > C) > = Z D) = > Z 7. O U S T 9. Ağırlığı önemsiz makaralarla = 5 N kurulmuş şekildeki sistem kuvveti ile dengededir. kuvvetinin değeri 5 N olduğuna göre cisminin ağırlığı kaç N dur? A) 0 B) 30 C) 45 D) 60 I II Ağırlıksız makaralarla oluşturulmuş şekildeki sistemler dengededir. 0. = N Buna göre oranı nedir? A) B) C) 3 D) 3 Şekildeki sistem dengede olduğuna göre cisminin ağırlığı kaç N dur? (Makara ve çubuk ağırlıksız, sürtünmeler önemsiz.) A) 4 B) 8 C) 4 D) 36 ÖĞRETM 7 8 EN BGS

18 . cismi şekildeki gibi kuvveti ile dengededir. cisminin ağırlığı, makaranın ağırlığı olduğuna göre kuvveti kaç dir? 4. 5r r = 40N A) B) 3 C) D) 5 ve cisimleri şekildeki gibi kuvveti ile dengededir. kuvvetinin büyüklüğü 40 N olduğuna göre ve cisimlerinin ağırlıkları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (Makara ağırlıksız). Şekildeki palanga sisteminde makaraların ağırlıkları önemsizdir. 80 N ağırlığındaki cismi kuvveti ile dengelendiğine göre kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur? O U A) B) C) 00 0 D) = 80N S T A) 6 B) 0 C) 60 D) br 4 br 3. A B = 50N C Şekilde dişlisi ok yönünde 3 tur dönerse, dişlisi hangi yönde kaç tur döner? Şekildeki cismi 50 N luk kuvveti ile dengelenmiştir. AC = metre BC = 60 cm olduğuna göre cisminin ağırlığı kaç Newton dur? A) 30 B) 85 C) 5 D) 50 A) yönünde tur 9 B) yönünde tur C) yönünde tur 9 D) yönünde tur EN BGS 83 ÖĞRETM 7

19 6. 8. r r r r arıçapları r ve r olan ve kasnaklarından kasnağı tur döndürüldüğünde kasnağı 3 tur dönmektedir. Buna göre kasnakların yarıçapları oranı r nedir? r arı çapları r ve r olan ve dişlileri şekildeki gibidir. dişlisi ok yönünde tur döndürülürse, dişlilerin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) A) 4 B) C) D) 4 C) D) O U S T 7. 3r 9. Z 3r r r r r M, ve Z dişlileri şekildeki gibidir. Buna göre dişlisi tur döndürüldüğünde l. dişlisi 3 tur döner. ll. dişlisi 3 tur döner lll. Z dişlisi 3 tur döner. arıçapları r, 3r ve r olan, ve M kasnaklarından kasnağı 3 tur dönerse M kasnağı kaç tur döner? ve Z dişlilerinin tur sayıları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) B) C) 3 D) A) alnız l B) alnız ll C) l - lll D) ll - lll ÖĞRETM 7 84 EN BGS

20 0. Sürtünmesiz eğik düzlemde cismi kuvveti ile şekildeki gibi l h dengededir. Buna göre kuvvetinin büyüklüğü l. Cismin ağırlığına () ll. Eğik düzlemin uzunluğuna (l) lll.eğik düzlemin yüksekliğine (h) yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?. Vida kolunun uzunluğu b, dönme sayısı n, zeminde ilerleme miktarı h olan bir vidanın adımının bulunabilmesi için; I. Vida kolunun uzunluğu (b) II. Dönme sayısı (n) III. lerleme miktarı (h) ukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin bilinmesi gerekir? A) II III B) I III C) alnız II D) alnız I A) l - ll B) l - lll C) ll - lll D) l, ll ve lll O U 3. I. Sabit makara kuvvetten kazanç sağlamaz. II. Makaralarda kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp vardır. III. uvvet kazancı kuvvetin yüke oranıdır. ukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) II III C) I III D) I II S T. l = 7 cm = 0 N h = 5 cm 4. Vida adımı 4 mm olan bir vida 5 tur attığında zeminde kaç cm ilerler? A) 60 B) 6 C) 4 D) 0,4 Şekildeki eğik düzlemde cismi 0 N luk kuvveti ile dengede olduğuna göre cisminin ağırlığı kaç N dur? A) 0 B) 8 C) 36 D) Aşağıdakilerden hangisi desteğin ortada yük ve kuvvetin uçlarda olduğu basit makineye örnek değildir? A) Makas B) ense C) Cımbız D) Tahteravalli EN BGS 85 ÖĞRETM 7

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

Sarmal Yaylar esnek cisimler

Sarmal Yaylar esnek cisimler Sarmal Yaylar Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine dönerler. Bu tür cisimlere, esnek cisimler

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

KALDIRAÇLAR. ise kuvvet kazancı vardır.

KALDIRAÇLAR. ise kuvvet kazancı vardır. Basit Makineler Günlük hayatta işlerimizi daha kolay yapmamızı sağlayan aletlere basit makine denir. Özellikleri 1- İş kolaylığı sağlarlar. 2- Kuvvetten kazanç sağlayabilir, ancak aynı oranda yoldan kayıp

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Günlük hayatımızda iş yapma kolaylığı sağlayan pek çok araç gereç kullanılmaktadır. Makineler Genel Olarak; Uygulanan kuvveti arttırabilir. Bir kuvvetin yönünü değiştirebilir.

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR Basit Makine Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. Ayrıca basit makineler, küçük bir kuvvetle büyük kuvvetleri yenmek ya da dengelemek

Detaylı

14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR

14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR 14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR KONULAR 1. BASİT MAKİNALAR VE ÇEŞİTLERİ 2. Kaldıraçlar 3. Makaralar 4. Sabit Makara 5. Hareketli Makaralar 6. Palangalar 7. Kasnaklar 8. Dişliler 9. Dönme Eksenleri Farklı Olan

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir yada. iki parçadan oluşan araçlara BASİT MAKİNELER denir.

Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir yada. iki parçadan oluşan araçlara BASİT MAKİNELER denir. BASİT MAKİNELER Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir yada iki parçadan oluşan araçlara BASİT MAKİNELER denir. Basit Makinelerin Özellikleri Basit makineler, kuvvetin doğrultusunu,

Detaylı

Basit Makineler Kazanım Kontrol Sınavı

Basit Makineler Kazanım Kontrol Sınavı 1. Basit Makineler Kazanım Kontrol Sınavı 3. Aşağıdaki basit makineler de uygulanan kuvvetin ve yükün hareket yönü verilmiştir. Hangi gösterimde yanlış yapılmıştır? ( Oklar yönleri göstermektedir.) Yukarıdaki

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ

8. SINIF FEN BİLİMLERİ BASİT MAİNEER 1 Test 9 AZANIM AVRAMA TESTİ8. SINI EN BİİMERİ 1. Basit makineler ile ilgili, 4. I. uvvetten kazanç varsa yoldan da kazanç vardır. II. İşten kazanç sağlanır. III. İş kolaylığı sağlar. Yalnız

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

1,5P. Murat YENİÇERİ 1,5P 1,5P X=12P

1,5P. Murat YENİÇERİ 1,5P 1,5P X=12P Adı : Murat Soyadı : Yeniçeri Sınıfı : 10 Fen-A No : 261 Öğretmeni: Fahrettin KALE Konu : Basit Makinalar Kaynaklar : Uğur Yayınları i Yayınları FDD Soru Bankası Ege Sistem Soru Bankası x F Ağırlıksız

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BASİT MAKİNE ÇEŞİTLERİ *Sabit makara *Hareketli makara *Palanga *Kaldıraç *Eğik düzlem *Çıkrık *Dişli çarklar *Kasnaklar *Kama BASİT MAKİNE ÖZELLİKLERİ *Basit

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir.

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. W = F. Δr =!F! Δr cosθ Yola paralel bir F! kuvveti cismin yatay

Detaylı

SARMAL DENEME 11 PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK

SARMAL DENEME 11 PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK 8. SINIF FEN BİİERİ SARA ENEE 11 www.platonyayincilik.com PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII 1. 3. 1. estek uçtadır.. uvvetten kazanç vardır. Üzerine, ve

Detaylı

Basit Makineler. Basit Makinelerin Kuralı. Çift Taraflı Kaldıraçlar 1.Tip. Kaldıraçlar

Basit Makineler. Basit Makinelerin Kuralı. Çift Taraflı Kaldıraçlar 1.Tip. Kaldıraçlar Basit Makineler Basit Makinelerin Kuralı Çok az parçadan oluşan ve tek bir kuvvet çeşidine göre çalışan makinelere BASİT MAKİNELER denir. Basit makinelerin yapım amacı kuvvetten kazanç sağlamaktır. Basit

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

Basit makineler kazanım kontrol sınavı. Şekildeki hareketli makara sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Basit makineler kazanım kontrol sınavı. Şekildeki hareketli makara sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Basit makineler kazanım kontrol sınavı Şekildeki hareketli makara sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden a) Makara, sürtünmesiz ve ağırlıksız ise F i 20 N dur. b) Makara ağırlığı 20 N ise F

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir.

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. MOMENT İki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere uygulanan kuvvet cisme sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yaptırır. Kapı ve pencereleri açıp kapanması, musluğu açıp kapatmak,

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Basit Makine Örnekleri. Burhan BOZTAŞ

BASİT MAKİNELER. Basit Makine Örnekleri. Burhan BOZTAŞ Basit Makine Örnekleri Sabit Makara Basit Makinelerin Özellikleri Hareketli Makara Bir işi daha kolay yapmamızı sağlarlar. Genellikle bir kaç parçadan oluşurlar. Sadece tek bir çeşidi kullanılır. ten veya

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir.

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. BASİT MAKİNELER Bir işi yapmak için kas kuvveti kullanırız. Ancak çoğu zaman kas kuvveti bu işi yapmamıza yeterli olmaz. Bu durumda basit makinelerden yararlanırız. Kaldıraç, makara, eğik düzlem, dişli

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

NOT:Basit makineler; BASİT MAKİNELER

NOT:Basit makineler; BASİT MAKİNELER BASİT MAKİNELER HAZIRLAYAN VE DÜZENLEYEN ENES SERT Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. Ayrıca basit makineler, küçük bir kuvvetle büyük kuvvetleri yenmek ya da dengelemekiçin

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır.

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. İş güç enerji sorusu k noktasındakı Ek=8mgh O noktasında ise 5 mgh surtunmeden dolayı 3 mgh kayıp var..o Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. cisim

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

Dönem Sonu Tekrar. 7. l. Proton sayısı ll. Elektron sayısı lll. Atom numarası 11.

Dönem Sonu Tekrar. 7. l. Proton sayısı ll. Elektron sayısı lll. Atom numarası 11. Dönem onu ekrar 7. l. Proton sayısı ll. Elektron sayısı lll. Atom numarası 11. 8 m Nötr bir atomun kütle numarası ile nötron sayısı arasındaki fark yukarıdakilerden hangilerini verir? 6 m M A) Yalnız l

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

Çıkrık- Vida-Dişli- Bileşik makine

Çıkrık- Vida-Dişli- Bileşik makine Çıkrık kolu uygulanan kuvvet ile dönderilince bir çember oluşturur. Silinde de dönünce küçük bir çemberde orada oluşur. Çıkrık dönme eksenleri çakışık iki veya daha fazla silindirden meydana gelir. Bu

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü İçindekiler TORK VE DENGE TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Torka Sebep Olan ve Olmayan Kuvvetler Tork Bulurken İzlenen Yöntemler Çubuğa Uygulanan Kuvvet Dik Değilse 1) Kuvveti bileşenlerine ayırma

Detaylı

TEST 7. Dönem Sonu Tekrar. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesinde kimyasal değişme olur?

TEST 7. Dönem Sonu Tekrar. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesinde kimyasal değişme olur? E 7 Dönem onu ekrar 1. Aşağıdakilerden kaç tanesinde kimyasal değişme olur? I. urşun kalem ucunun yazı yazarken aşınması II. arbondioksit gazının kireç suyunu bulandırması III. Çinkonun asit çözeltisinde

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

Kuvvet, Tork ve Denge

Kuvvet, Tork ve Denge 2 Kuvvet, ork ve Denge Doğadaki temel kuvvetler Beyzbol topu ve sopası arasındaki etki ve tepki kuvvetlerini gösterelim. Kütle çekim kuvveti Elektromanyetik kuvvet Zayıf nükleer kuvvet üçlü (yeğin) nükleer

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi Fiz 1011 - Ders 7 İş, Güç ve Enerji Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş Güç İş-Kinetik Enerji Teoremi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Günlük yaşamda iş kavramı bir çok

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise,

2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise, Bir işi daha kolay yapabilmek için kullanılan düzeneklere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır. Basit

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

Yiğit basit makineleri kullarak P yükünü yukarı doğru kaldırmak istiyor. Bu sistemde hangi basit makineyi kullanmamıştır?

Yiğit basit makineleri kullarak P yükünü yukarı doğru kaldırmak istiyor. Bu sistemde hangi basit makineyi kullanmamıştır? 1) 2) Yiğit basit makineleri kullarak P yükünü yukarı doğru kaldırmak istiyor. Bu sistemde hangi basit makineyi kullanmamıştır? A) Hareketli Makara B) Dişli C) Kaldıraç D) Sabit Makara 3) Yukarıda verilen

Detaylı

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir. 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

GÜNLÜK HAYATTA İŞ YAPMA KOLAYLIĞI SAĞLAMAK AMACIYLA TASARLANAN ARAÇLARDIR. AVANTAJLARI UYGULANAN KUVVETİN YÖNÜNÜ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR.

GÜNLÜK HAYATTA İŞ YAPMA KOLAYLIĞI SAĞLAMAK AMACIYLA TASARLANAN ARAÇLARDIR. AVANTAJLARI UYGULANAN KUVVETİN YÖNÜNÜ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR. BASİT MAKİNELER TANIM GÜNLÜK HAYATTA İŞ YAMA KOLAYLIĞI SAĞLAMAK AMACIYLA TASARLANAN ARAÇLARDIR. AVANTAJLARI 1 İŞ YAMA KOLAYLIĞI SAĞLAR 2 UYGULANAN KUVVETİN YÖNÜNÜ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR. 3 KUVVETTEN

Detaylı

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız.

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız. FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 51) SI birim sisteminde momentumun birimi nedir? 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini 53) Şekildeki kayakçının

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir -A TEST Fizik Bilimine Giriş. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüktür? A) Işık şiddeti B) Zaman C)

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: Fizik 203 Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com İşinTanımı Güç KinetikEnerji NetKuvvetiçinİş-EnerjiTeoremi EnerjininKorunumuYasası

Detaylı

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası Fiz 1011 Ders 5 Hareket Kanunları Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik - Newton un I. Yasası Temel - Newton un II. Yasası Etki-Tepki - Newton un III. Yasası http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ DİNAMİK

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

Bir cisim şekildeki K noktasından L noktasına gelirse yer değiştirmesi kaç metre olur? +x metre A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

Bir cisim şekildeki K noktasından L noktasına gelirse yer değiştirmesi kaç metre olur? +x metre A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 www.nilforum.com ÖĞRENME AANI: FZSE AYAR ÜNTE : UVVET VE HAREET AZANIM: 1. Bir doğru boyunca sabit süratle hareket eden cisimler ÖRNE SRUAR VE ÇÖZÜMER 1. Bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki

Detaylı

BASİT MAKİNELER Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

BASİT MAKİNELER Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 BASİT MAKİNELER Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 BASİT MAKİNELER Yukarıdaki resim bir odun parçasından bir çiviyi sökmek için kullanılan demir levyeyi göstermektedir. Levyeye numaralı oklarla gösterilmiş

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim:

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim: İŞ izikteki iş, cisimlerin kuvvet etkisinde ve kuvvet doğrultusunda... dir ya da kuvvet ile cisimlere enerji aktarmaktır. izikteki iş günlük ayatta bildiğimiz işten farklı olarak... ve kuvvet etkisinde...

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

Q6.1. Motor. Kablo. Asansör

Q6.1. Motor. Kablo. Asansör Q6.1 Asansör bir kablo ile sabit hızla yukarı doğru hareket etmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kablo asansör üzerine pozitif iş yapar, ve Asansör kablo üzerine pozitif iş yapar. Kablo

Detaylı

PARALEL LEVHALAR. Bölüm -2. Levhalar arasındaki elektriksel alan K'da EK, L'de EL ise, oranı. kaçtır?

PARALEL LEVHALAR. Bölüm -2. Levhalar arasındaki elektriksel alan K'da EK, L'de EL ise, oranı. kaçtır? Bölüm evhalar arasınaki elektriksel alan 'a, 'e ise, kaçtır? oranı Paralel levhalar arasına elektriksel alan eğeri sabittir. : lektriksel alan büyüklüğü : Potansiyel Fark (olt) : levhalar arası uzaklık

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

BASİT MAKİNELER. İstanbul un fethinde karadan yürütülen gemiler

BASİT MAKİNELER. İstanbul un fethinde karadan yürütülen gemiler BASİT MAKİNELER Konunun Kavramları Sabit makara Hareketli makara Palanga Kaldıraç Eğik düzlem Çıkrık Piramit İstanbul un fethinde karadan yürütülen gemiler Mısır piramitlerinin birbiri üzerine sıralanmış

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Bir makine eğer yüzde yüz verimle çalışabilirse bu tip makinelere ideal makine denir. Fakat bu tür makine henüz yapılamamıştır.

BASİT MAKİNELER. Bir makine eğer yüzde yüz verimle çalışabilirse bu tip makinelere ideal makine denir. Fakat bu tür makine henüz yapılamamıştır. BASİT MAKİNELER FIKRA Bir fizikçi, bir kimyacı ve bir matematikçi ıssız bir çölde mahsur kalırlar. Günler geçtikçe yiyecekleri hızla azalır ve bir müddet sonra üçünün de bir teneke konserve kutusunda son

Detaylı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 1.R yarıçaplı bir diske iki ip takılmıştır ve ipler teğettir. İki ipin doğrultuları arasındaki açı α=60 iken disk w açısal hızı ile dönüyor. Bu anda kütle merkezinin hızı

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

Fizik 101: Ders 9 Ajanda

Fizik 101: Ders 9 Ajanda Fizik 101: Ders 9 Ajanda İş & Enerji Müzakere Tanımlar Sabit bir kuvvetin yaptığı iş İş/kinetik enerji theoremi Çoklu sabit kuvvetin yaptığı iş Yorum İş & Enerji Fiziğin en önemli kavramlarından biri Mekaniğe

Detaylı