KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir."

Transkript

1 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde bulunan Â,  Á e  + Á +  ektörleri şekildeki gibidir. Buna göre,  ektörü aşağıdakilerden angisidir? Buna göre,  +  Á ektörü kaç birimdir? (cos6 = 1\Ş) A) 4 B) 4ñ2 C) 4ñ3 D) 3 E) ñ3 (SAY) A) B) C) D) E) 4. ÂF 2 ÂF 1 ÂF 3 Şekilde erilen aynı düzlemdeki ÂF 1, ÂF 2 e ÂF 3 kuetlerinin bileşkesi aşağıdakilerden angisine eşittir? 2. Á +   + Á A) ÂF 1 2 B) ÁF 2 C) ÂF 3 2 D) ÁF 2 E) ÁF 3  +  Aynı düzlemdeki Á + Â,  + Á e  +  ektörleri şekildeki gibidir. 5. F 1 =2 N Buna göre,  ektörü aşağıdakilerden angisidir? 37 F 2 =5 N A) B) C) Yönleri e aralarındaki açı şekildeki gibi olan kesişen iki kuetten F 1 in şiddeti 2 N; F 2 nin şiddeti 5 N dur. D) E) Buna göre, F 1 e F 2 kuetlerinin bileşkesinin şiddeti kaç N dur? (sin37 =,6 ; cos37 =,8) A) 2ñ2 B) 3ñ5 C) 6ñ2 D) 9ñ3 E) 12

2 AVRAA TESTİ Vektörler 6. ÂF F 9F 5F ÂF 2 ÂF 1 enar uzunluğu 1 birim olan küp üzerindeki ÂF 1, ÂF 2 e ÂF 3 kuetlerinin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? A) 1 B) ñ2 C) 2 D) 2ñ2 E) 4 1F Şekildeki noktasına etki eden aynı düzlemdeki kuetlerin bileşkesi nedir? (sin37 = cos53 =,6 ; sin53 = cos37 =,8) A) F B) 2F C) 3F D) 4F E) 5F 7. ÂF 1 ÂF F 67 r O 4F 3F ÂF ÂF 4 2 Aynı düzlemdeki ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 e ÂF 4 kuetleri şekildeki gibidir. Aynı düzlemde bulunan şekildeki üç kuetin bileşkesi kaç F dir? A) 5 B) 5ñ2 C) 5ñ3 D) 1 E) 1ñ2 ÂF 1 kuetinin büyüklüğü F olduğuna göre, bu dört kuetin bileşkesi kaç F dir? (O noktası r yarıçaplı çemberin merkezidir.) A) 1 B) ñ2 C) 2 D) ñ3 E) y N N +y N 8 N +x x Á +z O y z x noktasal cismine aynı düzlemde etki eden dört kuetin yönleri e şiddetleri şekildeki gibidir. Buna göre, cismine etki eden bu kuetlerin bileşkesi kaç N dur? (sin37 =,6; cos37 =,8; sin3 = 1\Ş ; cos3 = / ) A) 3 B) 5 C) 8 D) 1 E) 12 Üç boyutlu kartezyen sisteminde bir Á ektörü şekildeki gibidir. Buna göre, Á ektörünün koordinatları (x, y, z) nedir? A) ( 3, 4, 2) B) (2, 3, 4) C) (4, 3, 2) D) ( 3, 2, 4) E) (3, 4, 2)

3 2 11. SINIF AVRAA TESTÝ FİZİ Bağıl Hareket 1. Á Z Á Y Á X 3. 6 m/s Ali 8 m/s emal 8 m/s 6 m/s X, Y e Z cisimlerinin e göre ızları şekildeki gibi erilmiştir. Y nin X e göre ızı 4 m/s olduğuna göre, X in Z ye göre ızı kaç m/s dir? A) 1 B) 1ñ5 C) 2 D) 2ñ2 E) 4 Doğrusal bir yolda doğuya doğru giden otobüslerin içindeki yolculardan Ali e emal otobüslere göre belirtilen yönlerde e ızlarla gitmektedirler. Buna göre; emal, Ali ye bakarak kendisini angi yönde e angi ızla gidiyor görür? (SAY) A) Doğu, 1 m/s B) Doğu, 12 m/s C) Doğu, 16 m/s D) Batı, 12 m/s E) Batı, 16 m/s 2. Batý Doðu 4. 5 d=4m 4 1m/s Doğuya doğru 5 ızı ile giden trenin içindeki bir yolcu trene göre ızı ile doğu yönünde areket ediyor. Doğuya doğru 4 ızı ile areket eden arabanın sürücüsü yolcuyu angi yönde e angi ızla gidiyor görür? A) Doğu, 2 B) Batı, 2 C) Doğu, Genişliği 4m olan neirde; suya göre ızı 1m/s olan bir motor, noktasından şekildeki gibi suya giriyor. otor noktasında karşı kıyıya çıktığına göre, nerin akıntı ızı kaç m/s dir? A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25 D) Batı, E) Batı, 3

4 AVRAA TESTİ Bağıl Hareket 5. Batý Doðu 8. a =3 m/s Y =5 m/s 18 m a =5 m/s d 1 m/s 3 m/s 37 Akıntı ızı şekildeki gibi a = 5 m/s olan bir neirde noktasından Y = 5 m/s ızla suya göre yüzmeye başlayan bir yüzücü 18 m genişliğindeki neirde karşı kıyıda noktasının neresine çıkar? A) Doğu, 6m B) Doğu, 9m C) Doğu, 12m D) Batı, 6m E) Batı, 9m 24 m Düzgün e a = 3 m/s ızla akan bir neirde e noktalarından suya göre 1 m/s e 3 m/s ızları ile akıntıya dik doğrultuda yüzen yüzücüler karşı kıyıya aynı noktadan çıkıyorlar. Nere girdikleri noktalar arasındaki mesafe 24 m olduğuna göre, nerin genişliği d kaç m dir? A) 8 B) 1 C) 12 D) 14 E) X Y N P 9. 4 m/s Akıntı ızının 2 olduğu neirde e P noktalarından suya göre X e Y ızlarıyla şekildeki yönlerde aynı anda arekete geçen kayıklar noktasında yanyana geliyor. Y = olduğuna göre, X kaç dir? ( = = N = NP) A) 1\Ş B) 1 C) 3\Ş D) 2 E) 5\Ş 2 m/s 2 m/s 96 m Akıntı ızı 4 m/s e genişliğinin 96 m olduğu bir neirde iki motor noktasından suya göre 2 m/s lik ızlarla şekildeki gibi aynı anda arekete geçiyorlar. Buna göre, karşı kıyıya çıktıklarında aralarındaki uzaklık kaç m dir? (sin37 =,6 ; cos37 =,8) 7. x A) 2 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 Á 1 Á 2 x 1. 8 m 2x e noktalarından suya göre şekildeki Á 1 e Á 2 ızları ile aynı anda yüzmeye başlayan yüzücüler aynı anda noktasına çıkıyorlar. Akıntı ızı 2 m/s olduğuna göre, 1 e 2 kaç m/s dir? 1 2 A) 2ñ5 2 B) ñ5 1 C) 4 2 D) 2 1 E) m/s 16 m 1 m/s m Akıntı ızı a, genişliği 16 m olan bir neirde e noktalarından şekildeki gibi suya göre 1 m/s ızları ile aynı anda nere giren yüzücüler noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre, a ızı kaç m/s dir? (sin37 =,6 ; cos37 =,8) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 TEST A 2-D 3-E 4-C 5-B 6-C 7-C 8-A 9-E 1-C 11-A

5 11. SINIF 3 AVRAA TESTÝ Newton un Hareket Yasaları FİZİ 1. F=8N m 1 =1kg m 2 =3 kg 4. 2 kg 2 kg ÁF Sürtünmesi önemsiz düzlemde m 1 = 1 kg, m 2 = 3 kg kütleli cisimlere, F = 8N luk kuet şekildeki gibi etki etmektedir. 2 kg Þekil - I 2 kg Þekil - II Buna göre, m 1 kütlesinin m 2 ye uyguladığı kuet kaç N dur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9 Bir ipin uçlarına bağlı 2 kg kütleli, cisimleri Şekil-I de ok yönünde a 1 imesiyle areket ederken, Şekil-II de düzleme paralel sabit F kuetinin etkisinde ok yönünde a 2 imesiyle areket ediyor. (SAY) 2. T a 1 = a 2 e düzlem sürtünmeli olduğuna göre, F kuetinin büyüklüğü kaç N dur? (g = 1 m/s 2 dir.) m=1kg A) 4 B) 45 C) 5 D) 6 E) 8 m 1 =2kg 5. m 2 =1kg m 2 =3kg T Sürtünmelerin imal edildiği e 1 kg kütleli makara ile kurulu şekildeki düzenekte, cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre, makarayı taana bağlayan ipteki T gerilme kueti kaç N dur? (g = 1N/kg) A) 48 B) 5 C) 58 D) 6 E) 62 m 1 =4kg Şekildeki düzenekte m 1 = 4 kg, m 2 = 1 kg olduğuna göre, ipteki gerilme kueti T kaç N dur? (g = 1 m/s 2, makara ağırlığı e sürtünmeler imal ediliyor.) A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) m 1 =5kg T 1 m 2 =3kg T 2 m 3 =2kg 6. F=2N 3 m=2 kg 37 Şekildeki sürtünmesiz sistemde m 1 ile m 2 kütleli cisimler arasındaki ip gerilmesi T 1, m 2 ile m 3 kütleli cisimler arasındaki ise T 2 olduğuna göre, t oranı kaçtır? A) 5 B) 1\á C) 2\á D) 5\Ş E) 2 Yatay düzlemde 2 N luk kuetle şekildeki gibi çekilen 2 kg lık kütlenin imesi 6 m/s 2 olduğuna göre, sürtünme katsayısı k kaçtır? (sin 37 =,6 ; cos 37 =,8 ; g = 1 m/s 2 ) A),1 B),2 C),3 D),4 E),5

6 AVRAA TESTİ Newton un Hareket Yasaları 7. 4 kg 6 kg T=1 N ip F 1. m Birbirine iple bağlı 4 kg e 6 kg kütleli iki cisim F kuetinin etkisiyle areket etmektedir. Zeminle cisimler arasındaki sürtünme katsayısı,1 e ipteki gerilme kueti 1 N olduğuna göre, F kueti kaç N olur? (g = 1 m/s 2 ) A) 9 B) 16 C) 2 D) 25 E) 3 F 37 düþey düþey Ağırlığı 92 N olan şekildeki m kütleli cisim sabit ızla aşağıya doğru kaymaktadır. Cisim ile duar arasındaki sürtünme katsayısı,2 olduğuna göre, F kueti kaç N dur? (sin37 =,6; cos37 =,8 ; g = 1 m/s 2 ) A) 14 B) 6 C) 5 D) 35 E) 1 8. T=6 N m=3 kg 3 Şekildeki 3 kg kütleli cisim, sürtünmeli eğik düzlem üzerinde dengede iken sürtünme kueti en büyük değerinde olup T ip gerilmesi 6 N dur. İp kesildiğinde cismin imesi kaç m/s 2 olur? (g = 1 m/s 2, sin3 = 1\Ş, cos3 = / ) A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) Şekildeki düzenekte m 1 = 1 kg e m 2 = 3 kg kütleli cisimler arasındaki sürtünme katsayısı k =,5 tir e m 2 kütleli cisim ile arasında sürtünme yoktur. F = 2 N luk kuet şekildeki gibi uygulandığında, ipte oluşan gerilme kueti T kaç N dur? (g = 1 m/s 2 ) T m 1 =1kg m 2 =3kg k=,5 F=2N A) 2,5 B) 5 C) 7,5 D) 1 E) 12,5 9. m m 37 Şekildeki düzenekte eşit kütleli cisimler sabit ızla areket etmektedirler. Buna göre, eğik düzlemdeki cisme etkiyen sürtünme kueti kaç mg dir? (akaraların sürtünmesi önemsiz, sin 37 =,6; cos 37 =,8; g: çekim imesi) 12. k 1 =,5 k 2 =,3 m 2 =1 kg m 1 =3 kg Şekildeki sistemde m 1 ile m 2 kütleli cisimler arasındaki sürtünme katsayısı k 1 =,5; m 1 ile yüzey arasındaki k 2 =,3 tür. Buna göre, cisimleri beraber götürebilecek en büyük kuet kaç N dur? (g = 1 m/s 2 ) F yüzey A) 8\á B) 4\ß C) 3\á D) 6\á E) 3\à A) 12 B) 18 C) 24 D) 32 E) 4 TEST B 2-A 3-B 4-B 5-A 6-C 7-A 8-C 9-E 1-D

7 11. SINIF 4 AVRAA TESTÝ Bir Boyutta Sabit İmeli Hareket - I FİZİ 1. 1 m/s 1 m/s X Y 1 m 1 m Şekildeki gibi bir yolda 1 m/s sabit ızla giden X e Y otomobillerinin aralarında 1 m uzaklık arken X otomobili sabit ime ile ızlanmaya başlıyor. 4. Doğrusal yolda ilk ızı 3 m/s olan bir araç a imesiyle düzgün yaaşladığında durmadan önceki 1 saniyede 3 m yol alıyor. Bu araç a imesiyle düzgün ızlanan areket yapsaydı areketinin ilk saniyesinde kaç metre yol alırdı? A) 2 B) 3 C) 33 D) 45 E) 5 X otomobili önündeki Y otomobiline noktasında yetiştiğine göre, imesi kaç m/s 2 dir? (SAY) A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 4 5. Uzunlukları 15 m e 3 m olan X e Y araçlarından X in ızı 1 m/s, Y nin ızı ise 25 m/s dir. Aynı yönde giden bu iki araçtan Y aracı X aracına yetişip geçiyor. 2. = =4 m/s Y aracının X aracına yetiştikten sonra, X i tamamen geçmesi için geçen süre kaç saniyedir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A C B aracı A noktasından a imesiyle ızlanmaya, aracı da B noktasından aynı imeyle şekildeki gibi yaaşlamaya başlıyor. İki araç C noktasında karşılaştıklarında ızlarının büyüklükleri eşit olduğuna göre, oranı kaçtır? AC CB 6. X 3Á Tünel A) 1\ß B) 1\Ş C) 1 D) 2 E) 3 Á Y 3. t = anında durmakta olan bir araç 2 metre uzunluğundaki yolunu t sürede 2 m/s 2 lik imeyle düzgün ızlanarak; yolunda ise t anındaki ızı ile gidiyor. Araç doğrusal yolunu toplam 3t sürede aldığına göre, yolu kaç m dir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Şekildeki paralel raylarda sırasıyla 3Á, Á ızlarıyla giden trenlerden X treninin lokomotifi, Y treninin son noktasında iken, Y treninin lokomotifi de tünelin ucundadır. Bir süre sonra X treninin son noktası ile Y treninin lokomotifi tünelin ucuna aynı anda ulaşıyor. X treninin boyu X, Y ninki Y, tünelinki de T olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden angisi olabilir? A) X < Y < T B) X < T < Y C) T < X < Y D) Y < X < T E) T < Y < X

8 AVRAA TESTİ Bir Boyutta Sabit İmeli Hareket - I 7. 4 m/s 2 m/s 1. (m/s) 4 m 25 Tek şeritli doğrusal bir yolda ızı 4 m/s olan aracı, 2 m/s lik sabit ızla kendisine doğru gelmekte olan aracıyla arasında 4 m mesafe kaldığında a imesiyle yaaşlamaya başlıyor. aracı durana kadar çarpışma olmaması için aracının imesinin büyüklüğü en az kaç olmalıdır? A) 1 B) 8 C) 6 D) 4 E) t(s) Doğrusal yolda areket eden bir cismin ız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cismin konum-zaman grafiği aşağıdakilerden angisidir? A) x(m) B) x(m) t(s) t(s) 8. 5 m/s 2 m/s C) x(m) 1 75 D) x(m) m Aynı yönde sabit ızlarla areket eden e araçları t(s) t(s) şekildeki konumlarda iken düzgün doğrusal areket yaparken aracı sabit ime ile yaaşlamaya başlıyor. E) 1 x(m) Buna göre, aracının ye çarpmaması için imesi en az kaç m/s 2 olmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) t(s) 11. x(m) 9. 2 _ 1 a(m/s 2 ) t(s) 6 _ 15 3 t(s) İlk ızı = 1 m/s olan areketlinin ime-zaman grafiği şekildeki gibidir. t = anında durgun alden arekete başlayan e areketlilerine ait konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, areketlinin (- 6)s aralığındaki değiştirmesi kaç metredir? A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48 Buna göre, 5. s sonunda aralarındaki uzaklık kaç metredir? A) 97 B) 112 C) 122 D) 125 E) 163 TEST D 2-C 3-D 4-A 5-B 6-E 7-D 8-D 9-A 1-E 11-C 12-D

9 5 11. SINIF AVRAA TESTÝ Bir Boyutta Sabit İmeli Hareket - II FİZİ 1. = = = m 2m 3m 3. = 3 m/s Sürtünmesiz ortamda, aynı yükseklikten serbest bırakılan m, 2m e 3m kütleli cisimlerin e düşme süreleri sırasıyla t 1, t 2 e t 3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda bir cisim 3 m/s ızla şekildeki gibi aşağıdan yukarıya doğru atılıyor. Cisim atıldıktan 4 saniye sonra den yüksekliği oluyor. Buna göre, kaç metredir? (g = 1 m/s 2 ) (SAY) A) t 1 > t 2 > t 3 B) t 1 = t 3 > t 2 C) t 2 > t 1 = t 3 D) t 1 = t 2 = t 3 E) t 2 > t 1 > t 3 A) 5 B) 2 C) 3 D) 35 E) m/s = 2 m/s 2 Şekildeki cismi 1 m/s lik ız büyüklüğü ile aşağı doğru düşey atıldığı anda, cismi de serbest düşmeye bırakılıyor. Cisimler noktasına aynı anda geliyorlar. H = 3 olduğuna göre, cisimlerin uçuş süresi kaç Yukarıya doğru 2 m/s lik sabit ızla yükselmekte olan şekildeki balonda bulunan çocuk, elindeki topu balona göre yukarıya doğru 2 m/s ızla atıyor. saniyedir? (Sürtünmeler önemsiz e g = 1 m/s 2 dir.) A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 1 Balon e top tekrar den aynı yüksekliğe gelinceye kadar kaç saniye geçer? (g = 1 m/s 2, Top atıldıktan sonra balonun ızının değişmediği arsayılacaktır. Sürtünmeler önemsizdir.) A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 1

10 AVRAA TESTİ Bir Boyutta Sabit İmeli Hareket - II 5. 1 m/s 2 m/s m 1 m 2 t 1 t2 P m 3 t 3 Sürtünmesiz ortamdaki,, cisimleri 2 m/s, 1 m/s ızları ile aynı seiyeden aynı anda şekildeki gibi atılıyorlar. cismi maksimum yüksekliğe ulaştığı anda, cismi e çarpıyor. 45 () Sürtünmesiz ortamda, şekildeki gibi serbest bırakılan m 1, m 2, m 3 kütleli cisimlerin P, e noktalarına ulaşma süreleri t 1, t 2 e t 3 tür. Buna göre, oranı kaçtır? t = 1/» olduğuna göre, t 2 t 3 oranı kaçtır? A) 1\Ş B)1\ß C) 1\à D) 1\á E) 1\â ( = 2 P dir.) A) ƒ/ B) 2 C) 1\Ş D) ƒ/¼ E) 2/» 6. Yarıçapı r, özkütlesi d olan bir küre yüksekliğinden serbest bırakıldığında e limit ızıyla çarpıyor. Buna göre, limit ızın büyüklüğü aşağıdakilerden angisinin artmasından etkilenmez? (g : Yerçekim imesi; : Cisme etki eden aa sürtünme katsayısı? A) B) r C) d D) g E) r X Y 2r =6 m düþey düþey Yerden 6 m yükseklikteki bir kuleden düşey olarak yukarıya doğru ızıyla fırlatılan cisim, e şekildeki gibi 6 saniyede çarpıyor. Buna göre, kaç m/s dir? (g = 1 m/s 2 ; sürtünmeler önemsenmeyecektir.) A) 1 B) 2 C) 25 D) 3 E) 35 Yarıçapları r, 2r olan X dik silindiri ile Y küresi, yeterli bir yükseklikten erilen konumlarda serbest bırakıldıklarında, konumlarını değiştirmeden ulaştıkları limit ızları eşittir. X in kütlesi m X, Y ninki m Y olduğuna göre, m oranı kaçtır? (Haa direnç kueti F = S 2 dir, er iki cisim içinde aynıdır.) A) 1\à B) 1\Ş C) 1 D) 3\Ş E) 4 TEST B 2-A 3-E 4-C 5-C 6-B 7-D 8-C 9-C 1-C 11-D

11 11. SINIF 6 AVRAA TESTÝ İki Boyutta Hareket FİZİ 1. =1 m/s =2m 2 2 =? 2 m 1 m x x Sürtünmesiz ortamda noktasından 1 m/s ızla atılan şekildeki cisim, den ye geldiğinde düşeyde 1, den ye geldiğinde düşeyde 2 yolunu alıyor. Sürtünmesiz ortamda ızı ile fırlatılan bir cisim, duara esnek çarparak şekildeki yörüngeyi izliyor. (SAY) Buna göre, oranı kaçtır? (g = 1 m/s 2 ) yüksekliği kaç met- 1 = 2 m olduğuna göre, 2 redir? A) 1 B) 4\á C) 3\á D) 1\Ş E) 1\à A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) m/s =45 m 3 m/s g =5 m/s x=18 m 45 m yükseklikte doğrultuda uçan şekildeki saaş uçağı, kendisinden da 18 m uzaklıktaki suya göre sabit g = 5 m/s ızla giden saaş gemisini kendine göre serbest bıraktığı bomba ile uruyor. Buna göre, uçağın e göre ızı kaç m/s dir? (Sürtünmeler önemsiz, g = 1 m/s 2 dir.) A) 8 B) 1 C) 11 D) 12 E) Sürtünmesiz ortamdaki e cisimleri yüksekliğinden 3 m/s lik ızlarla aynı anda düşey e olarak atılıyorlar. cismi şekildeki gibi ızı ile e çarptığına göre, e cisimlerinin uçuş süreleri t e t arasındaki ilişki nedir? (sin37 =,6; cos37 =,8 ; g = 1 m/s 2 ) A) t = t B) 2t = t C) 3t = t D) t = 2t E) 3t = 2t

12 AVRAA TESTİ İki Boyutta Hareket m Sürtünmesiz ortamda, noktasından ızıyla atılan cisim şekildeki yörüngeyi izleek noktasına çarptığına göre, kaç m/s dir? (sin45 = cos45 = ƒ/ ; g = 1 m/s 2 ) 2 6 Sürtünmesiz ortamda, şekildeki gibi 1 e 2 ızları ile e eğik olarak atılan cisimlerin menzilleri eşittir. Buna göre, oranı kaçtır? (sin6 = cos3 = /, sin3 = cos6 = 1\Ş) A) 1 B) 1ñ2 C) 2 D) 2ñ2 E) 4 A) 2 B) 2/¼ C) 1 D) 1/» E) ƒ/¼ 9. X 6. P 2 m Á 53 m 6 Á Sürtünmesiz ortamda, şekildeki gibi Á ızıyla fırlatılan m kütleli cisim noktasından Á ızıyla geçiyor. P noktası cismin maksimum yüksekliği olduğuna göre, kaç m/s dir? (g=1 m/s 2, sin53 =,8, cos53 =,6, cos6 =,5) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Y () x 1 x 2 X, Y cisimleri den 9, yüksekliklerinden şekildeki gibi, 2 ızlarıyla fırlatıldığında aynı noktada e çarpıyorlar. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, x oranı kaçtır? A) 1\ß B) 1\Ş C) 1 D) 3\Ş E) 2 7. =5 m/s Sürtünmesiz ortamda, noktasından 5 m/s ızla eğik olarak atılan cismin 4 saniye sonra noktasına şekildeki gibi uzaklığı x, düşey uzaklığı ise y dir. Buna göre, y\x oranı kaçtır? ( g = 1 m/s 2 ; sin37 =,6 ; cos37 =,8) A) 1\á B) 1\à C) 1\Ş D) 2 E) x x Eğik atış areketi yapan, cisimlerinin izlediği yörüngeler şekildeki gibidir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre, oranı kaçtır? A) 3\Ş B) 1 C) ƒ/ D) / E) ƒ/¼ TEST D 2-B 3-E 4-B 5-D 6-A 7-B 8-A 9-A

13 7 11. SINIF AVRAA TESTÝ Enerji e Hareket FİZİ 1. düzeyi 3. 1 E düzeyi m X 2m Y 2 E ý Şekildeki düzeyinden yukarıya doğru E kinetik enerjisi ile atış areketine başlayan cisim, düzeyine kadar çıkıp e E ı kinetik enerjisi ile çarpıyor. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda kütleleri m, 2m olan X, Y cisimleri yüksekliğinden ızıyla şekildeki gibi fırlatıldığında e E X, E Y kinetik enerjileriyle çarpıyor. (SAY) = 1\Ş olduğuna göre, E ı kaç E dir? Buna göre, e oranı kaçtır? (g: çekimi imesi) (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.) A) 3\Ş B) 2 C) 5\Ş D) 3 E) 4 A) 1\à B) 1\Ş C) 1 D) 2 E) 4 2. N P R T Düşey kesiti şekildeki gibi olan NPRT yolunun bölümü sürtünmesiz, T bölümü sürtünmeli e sürtünme kueti sabittir. Cisim noktasından ilk ızsız arekete başladığında noktasında, ızı ile atıldığında ise N noktasında duruyor. 4. R P N Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun bölümü sürtünmesiz, R bölümü ise sürtünmeli e sürtünme kueti sabittir. noktasından serbest bırakılan cisim N noktasına kadar ancak çıkabiliyor. Buna göre, cisim noktasından 2 ızı ile atılırsa nerede durur? ( = = N = NP = PR = RT ) A) P noktasında B) PR arasında Buna göre, R noktasına kadar çıkabilmesi için cisim noktasından kaç mg kinetik enerjiyle atılmalıdır? A) 1\à B) 1\Ş C) 1 D) 2 E) 4 C) R noktasında D) RT arasında E) T noktasında

14 AVRAA TESTİ Enerji e Hareket X yayý N Sürtünmelerin önemsiz olduğu düzenekte 5 kg kütleli cismi ızıyla şekildeki gibi fırlatılıyor. Şekildeki eğik düzlemin yalnız N bölümü sürtünmeli e sürtünme katsayısı sabittir. noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim N noktasında duruyor. Aynı cisim N noktasından E kinetik enerjisiyle atıldığında noktasına kadar ancak çıkabildiğine göre, E kaç mg dir? (g : çekimi imesi) A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 1 9. Yay sabiti 18 N/m olan X yayı en fazla 4 cm sıkıştığına göre, kaç m/s dir? A) 2,4 B) 3,6 C) 4,8 D) 5,2 E) 6,4 X yayý 6. düþey 2 m 45 m X yayına bağlı 3 kg kütleli cismi düşey konumda şekildeki gibi dengede kalıyor. Yayın esneklik katsayısı 9 N/m olduğuna göre, yayda depo edilen esneklik potansiyel enerji kaç J dur? Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte noktasından serbest bırakılan m kütleli bir cisim noktasından atış areketi yaparak noktasına düşüyor. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Buna göre, x uzaklığı kaç m dir? (Sürtünmeler önemsizdir; g = 1 m/s 2 ) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1. yay O P R S T () x x x 7. Á 15 m 2 kg Şekildeki gibi Á ızıyla eğik atılan 2 kg kütleli cismin tepe noktasındaki kinetik enerjisi, bu noktadaki e göre potansiyel enerjisinin iki katına eşittir. Cismin maksimum yüksekliği 15 m olduğuna göre, Á ızının büyüklüğü kaç m/s dir? (g = 1 m/s 2 ) A) 25 B) 3 C) 35 D) 4 E) 5 Düşey kesiti erilen sürtünmesi önemsiz düzenekte, denge konumu O noktası olan yay noktasına kadar sıkıştırılarak önüne m kütleli cisim konuluyor. Yay serbest bırakıldığında m kütleli cisim en fazla P noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre yay, noktasına kadar sıkıştırılarak önüne 3m kütleli cisim konulup serbest bırakılırsa, bu cisim en fazla angi noktaya kadar çıkabilir? A) P ye B) T ye C) R ye D) S ye E) PR arasına TEST B 2-C 3-E 4-B 5-B 6-A 7-B 8-D 9-B 1-E

15 11. SINIF 8 AVRAA TESTÝ İtme e Çizgisel omentum - I FİZİ 1. m 2m 3. Ýme (m/s 2 ) 5 2m Zaman (s) Sürtünmesiz ortamda şekildeki konumlardan serbest bırakılan 2m, m, 2m kütleli,, cisimlerine, e gelinceye kadar uygulanan itmelerin büyüklükleri I, I, I dir. Doğrusal yolda areket eden e ilk ızı 2 m/s olan m = 1 kg kütleli cisme ait ime-zaman grafiği şekildeki gibidir. (SAY) Buna göre; I, I, I arasındaki ilişki nedir? A) ì = ì < ì B) ì < ì < ì C) ì < ì = ì D) ì = ì = ì E) ì < ì < ì Buna göre, cismin - 4 saniye aralığındaki momentum değişimi kaç kg.m/s dir? A) 3 B) 5 C) 6 D) 1 E) Á 2 Á N 3 Eşit kütleli, cisimleri yüksekliğinden şekildeki gibi eşit büyüklükteki Á ızlarıyla fırlatılıyor. Bir cisim sürtünmesiz ortamda noktasından 3 ızıyla düşey yukarı atıldığında şekildeki yörüngeyi izliyor. Cisim noktasından geçerken ızı 2 oluyor. Cisme arasında etkiyen itmenin büyüklüğü I olduğuna göre N arasında etkiyen itme itmenin büyüklüğü nedir? A) 4I B) 2I C) I D) I E) 2 Buna göre, e cisimlerinin, E : Yere çarptıkları andaki kinetik enerjileri P : Yere çarptıkları andaki momentum büyüklükleri I : Yere çarpıncaya kadar geçen sürede uygulanan itmeler niceliklerinden angileri eşittir? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.) A) Yalnız E B) Yalnız P C) Yalnız I D) E e P E) P e I

16 AVRAA TESTİ İtme e Çizgisel omentum - I 5. inetik enerji(j) 8. E k (J) ýz(m/s) 6 P (kg.m/s) Bir cismin kinetik enerji-ız grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cismin ızı 5 m/s olduğu andaki momentumunun büyüklüğü kaç kg.m/s dir? A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 2 Bir cismin kinetik enerji-momentum grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg dır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) kg 1 kg Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekte sırasıyla 4 kg, 1 kg kütleli, cisimleri şekildeki konumda tutulmaktadır. 9. 2P P omentum Buna göre, cisimler serbest bırakıldıktan 2 saniye sonra cisminin momentumunun büyüklüğü kaç kg.m/s olur? (g = 1 m/s 2 ) A) 6 B) 12 C) 24 D) 36 E) 48 t 2t 3t Zaman Doğrusal yolda areket eden bir cismin momentum-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cisme uygulanan net kuet-zaman grafiği aşağıdakilerden angisi olabilir? 7. 2F F uet A) F Net uet t 2t 3t Zaman B) F Net uet t 2t 3t Zaman t 2t Zaman Sürtünmesiz düzlemde t = anında durmakta olan bir cisme uygulanan kuetin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Cismin momentumunun büyüklüğü t anında P oluyor. Buna göre, 2t anında cismin momentumunun büyüklüğü kaç P dir? A) 3\Ş B) 5\Ş C) 1\Ş D) 2 E) 3 C) F Net uet t 2t 3t Zaman D) Net uet F t 2t 3t Zaman F E) Net uet F t 2t 3t Zaman F TEST D 2-E 3-B 4-E 5-C 6-E 7-B 8-A 9-E 1-D

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir?

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir? ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FİZİĞİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Yarıçapı 20 cm olan içi boş küre kaç litre su alır? (П=3 alınız) 2. A = 570 ± 1 ve B = 570 ± 10 olarak verilen iki ölçüm sonucunu

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu İİ BOYUTTA HAREET (ATIŞ HAREETERİ) TEST ÇÖZÜERİ İki Boyutta Hareket (Atış Hareketleri) Test in Çözümleri 3. cismi 80 m yük- seklikten serbest bı-. Aşağıdan

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız.

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız. FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 51) SI birim sisteminde momentumun birimi nedir? 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini 53) Şekildeki kayakçının

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır.

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. 1-4- P A M Suya göre hızları şekildeki gibi olan ve motorlarında, motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Akıntı hızı sabit, bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre motoru hangi noktada karşı kıyıya çıkar?

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

Kinematik. Bir Boyutlu Hareket. İki ve Üç Boyutta Hareket. Fiz 1011 Ders 3. Yerdeğiştirme, Hız ve Sürat Serbest Düşen Cisimler

Kinematik. Bir Boyutlu Hareket. İki ve Üç Boyutta Hareket. Fiz 1011 Ders 3. Yerdeğiştirme, Hız ve Sürat Serbest Düşen Cisimler Fiz 1011 Ders 3 Kinematik Bir Boyutlu Hareket Yerdeğiştirme, Hız e Sürat Serbest Düşen Cisimler İki e Üç Boyutta Hareket Yerdeğiştirme, Hız e İme Vektörleri Teğetsel e Radyal İme Eğik Atış Hareketi Düzgün

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı 6 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I 1. Sınav süresi 10 dakikadır.. Bu sınavda eşit puanlı 0 adet soru vardır.. Elinizdeki soru kitapçığı K türü soru kitapçığıdır.. Yanıtlarınızı Yanıt Kağıdı

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin HÜNERLI, F.Buket HIZARCI, Rıdvan MERIÇ, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 1.R yarıçaplı bir diske iki ip takılmıştır ve ipler teğettir. İki ipin doğrultuları arasındaki açı α=60 iken disk w açısal hızı ile dönüyor. Bu anda kütle merkezinin hızı

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Kinematik. FİZ1011 : Ders 4. İki ve Üç Boyutta Hareket. Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri. Teğetsel ve Radyal İvme. Eğik Atış Hareketi

Kinematik. FİZ1011 : Ders 4. İki ve Üç Boyutta Hareket. Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri. Teğetsel ve Radyal İvme. Eğik Atış Hareketi FİZ1011 : Ders 4 Kinematik İki ve Üç Boyutta Hareket Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri Teğetsel ve Radyal İvme Eğik Atış Hareketi Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ İki

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİAT! SORU İTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OARA CEVAP ÂĞIDINIZA İŞARETEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİİMERİ SINAVI FİZİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru ardır. 2. Ceaplarınızı, ceap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016, 09.30-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu

Detaylı

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri 3. O. Helikopterler; OT yönünde hareket edince Z den çıkıyor.

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri 3. O. Helikopterler; OT yönünde hareket edince Z den çıkıyor. 12 Bağıl Hareket 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. x batı doğu my m d Y Z T α mx Helikopterler; T yönünde hareket edince Z den çıkıyor. noktasından harekete geçen motor hızının my dik bileşeni ile karşı kıyıya

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 2. FİZİK OLİMPİYATI 23 MAYIS 2015,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 2. FİZİK OLİMPİYATI 23 MAYIS 2015, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ. FİZİK OLİMPİYATI MAYIS 015, 10.00 1.00 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda toplam

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018 SORU-1) Şekilde gösterilen uzamasız halat makara sisteminde A'daki ipin ucu aşağı doğru 1 m/s lik bir hızla çekilirken, E yükünün hızının sayısal değerini ve hareket yönünü sistematik bir şekilde hesaplayarak

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

Komisyon ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMÜ 10 DENEME ISBN 978-05-318-197- itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum DOĞRUSAL ve BAĞIL HAREKET Hareket Maddelerin zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Fakat cisimlerin nereye göre yer değiştirdiği ve nereye göre hareket ettiği belirtilmelidir. Örneğin at üstünde giden

Detaylı

1.Seviye ITAP 17 Aralık_2012 Sınavı Dinamik VIII-Dönme_Sorular

1.Seviye ITAP 17 Aralık_2012 Sınavı Dinamik VIII-Dönme_Sorular 1.Seviye ITAP 17 Aralık_01 Sınavı Dinamik VIII-Dönme_Sorular 3.1.Dünyanın kendi dönme eksenine göre eylemsiz momentini ve açısal momentumunu bulunuz. 37 33 A) I = 9.7 10 kg m ; L = 7 10 kg m / s 35 31

Detaylı

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: Fizik 203 Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com İşinTanımı Güç KinetikEnerji NetKuvvetiçinİş-EnerjiTeoremi EnerjininKorunumuYasası

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır.

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. İş güç enerji sorusu k noktasındakı Ek=8mgh O noktasında ise 5 mgh surtunmeden dolayı 3 mgh kayıp var..o Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. cisim

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SRU BANASI 1. ÜNİTE UVVET VE HAREET 2. onu BAĞI HAREET TEST ÇÖZÜERİ 2 Bağıl Hareket Test 1 in Çözümleri 1. h z 2 3. e Z araçlarının hızları deki gibi olsun. Z = = 2 0 t 1 t 2 zaman t = 0 anında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2 KOCELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK YO. FİZİK VE ÜHENDİSLİK İLİ - ÇLIŞ SORULRI VE ÇÖZÜLERİ- (m/s). nı anda harekete başlaan K e L araçlarının L lan=ol Hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. t =7s unda K araçlar arasında

Detaylı

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 812 nolu oda Tel.: +90 264 295 (6092) 1 Bölüm 3 İKİ BOYUTTA HAREKET 2 İçerik Yerdeğistirme,

Detaylı

ITAP_Exam_2.Seviye_DinmaikII_ (Prof.R.Dimitrov)

ITAP_Exam_2.Seviye_DinmaikII_ (Prof.R.Dimitrov) .Seviye ITAP 17 Kasım_11 Sınavı 1.Şekildeki verilen makara sisteminde makaraların dinillerinde ve yüzeyler arasında kuru sürtünme yok, ip ve makaralar hafif kütleli ve ip mükemmeldir. Kütlesi olan cismin

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 9 Eylül 00 Resmi Sınavı (Prof Dr Ventsislav Dimitrov) Konu: Termodinamik ve Enerji koruma yasası Soru Kütlesi m=0g olan suyu 00 0 C dereceden 0 0 C dereceye kadar soğuturken çıkan ısıyı tamamen işe çevirirsek,

Detaylı

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar v hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu kütle ve hızın çarpımına eşittir; p = mv Momentum vektörel bir niceliktir, yönü hız vektörü

Detaylı

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti DİNAMİK Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik Temel Kanun Etki-Tepki Sürtünme Kuvveti Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi Serbest Cisim Diyagramı Bir cisme etki eden

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SRU BANASI 1. ÜNİTE UVVET VE HAREET 2. onu BAĞIL HAREET TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Bağıl Hareket Test 1 in Çözümleri 1. t = 0 anında =, L = 0 olduğundan nın L ye göre hızı dir. t 1 anında; = L = 2 3. X

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11

A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11 HAREKET SORULARI SORU 1 A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11 X = 480 km, V = 60 km/sa X = V.t =>

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ Kinematik, cisimlerin hareketlerini, bu hareketlere neden olan ya da bu hareketler sonucunda oluşan kuvvetlerden bağımsız olarak inceleyen fizik dalıdır. Klasik mekaniğin

Detaylı

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi Fiz 1011 - Ders 7 İş, Güç ve Enerji Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş Güç İş-Kinetik Enerji Teoremi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Günlük yaşamda iş kavramı bir çok

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 5. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 28 NİSAN 2018,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 5. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 28 NİSAN 2018, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 28 NİSAN 2018, 10.00 13.00 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim:

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim: İŞ izikteki iş, cisimlerin kuvvet etkisinde ve kuvvet doğrultusunda... dir ya da kuvvet ile cisimlere enerji aktarmaktır. izikteki iş günlük ayatta bildiğimiz işten farklı olarak... ve kuvvet etkisinde...

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

Fizik 101: Ders 9 Ajanda

Fizik 101: Ders 9 Ajanda Fizik 101: Ders 9 Ajanda İş & Enerji Müzakere Tanımlar Sabit bir kuvvetin yaptığı iş İş/kinetik enerji theoremi Çoklu sabit kuvvetin yaptığı iş Yorum İş & Enerji Fiziğin en önemli kavramlarından biri Mekaniğe

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 207 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMÜ ÇIKMIŞ SORUAR 203-204-205-206 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FİZİK ÇIKMIŞ SORUAR ISBN 978-605-38-780-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı