TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ

2 Tesis Güvenliği Nedir? Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, Bu sağlık tesisinde; Tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi, Emniyet koşullarının sağlanması için etkin bir yönetim oluşturulmasıdır.

3 Tesis Yönetimi Planlaması Nedir? Neleri İçermelidir? Etkin tesis yönetimi; planlama, eğitim ve izlemeyi kapsar. 1. Yangın Güvenliğinin Sağlanması 2. Tehlikeli Maddelerin ve Tıbbi Atıkların Yönetimi 3. Acil Durum Yönetimi 4. Tıbbi Ekipmanların Yönetimi 5. Emniyetin Sağlanması 6. Güvenlik Hizmetleri 7. Destek Sistemlerin Sağlanması 8. Personel Eğitim ve tatbikatları

4 Tesis Güvenliği Yönetimi Dış Kaynaklı Dökümanları I Sağlık Bakanlığının, Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi, Ek-1 Listesinde Tesis Güvenliği, 9 başlık altında toplanır. Sağlık Bakanlığı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik i referans alarak, Hastanelerde Yangın Önleme ve Söndürme Esasları belirlemiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde de sağlık tesislerini kapsayan maddeler mevcuttur.

5 Tesis Güvenliği Yönetimi Dış Kaynaklı Dökümanları II Hastanelerin Kalite ve Akreditasyon Belgelendirme çalışmaları kapsamında, başvurulan standartlarda da Tesis Güvenliği çeşitli başlıklar altında yer alır. Uluslararası Akreditasyon Belgelendirme Kuruluşu Joint Commission International, Tesis Güvenliği ile ilgili; 27 Standart Madde oluşturmuştur. Toplam Kalite Yönetimi kapsamında, Iso 9001:2000 standart şartları da konuyla ilgili düzenlemelerini içerir.

6 SENARYO ÇALIŞMASI: Doğal Afet : DEPREM Yer: Ankara Büyüklük: 8, Saat:17.00

7 OLAYLARIN SIRASI -1 Pazartesi akşam, saat 17:00 de hastanelerin bulunduğu, şehir merkezinde, 8 ölçekli bir deprem gerçekleşir. Hastaneye giden bütün anayollar ciddi derecede zarar görmüş ve geçiş mümkün değildir. Tali yollar da zarar görmüş, kapalı. Bu nedenle hastaneye veya hastaneden ulaşım zor.

8 OLAYLARIN SIRASI-2 Temel hizmetler için temin edilen telefon hatları %25 kapasite ile çalışıyor. Hastane yakınlarındaki itfaiye, kolluk güçleri ve askeri üsler %50 den az kapasite ile çalışıyor. Ana güç santralleri ve alt iletim santralleri hizmet dışı. Hastane en az 3 gün güçsüz kalacak. Alana içme suyu akışı %75 azaltıldı ve bir hafta boyunca normale dönmeyecek.

9 OLAYLARIN SIRASI-3 Ana atık su boruları ciddi ölçüde zarar görmüş ve kanalizasyon suyu sokaklara akmaya başlıyor. Yer altı suyu kontamine olmuş, hastanenin pompalama sisteminde geri dönmeler gerçekleşiyor. Kanalizasyon suyu geri basınca başlayınca, su içilemez hale geliyor.

10 OLAYLARIN SIRASI - 4 Hastaneye bitişik olan park yerinde büyük yapısal hasar var ve hastaneleri birbirine bağlayan yollar, köprüler artık sağlam değil. Ayakta Tedavi Bölümü merkezi (poliklinikler) ve Acil Servis Bölümü yapısal hasara uğramış ve tahliye edilmesi gerekiyor.

11 OLAYLARIN SIRASI - 5 Hastane çevresindeki insanlar hastaneye akın ediyor, ağır yaralı olanlar içeri taşınarak getiriliyor, diğerlerinin fiziksel yaralanması yok, ancak psikolojik şok içindeler. Çalışanlar endişelerini dile getiriyor ve kendi aileleri, yakınları için kaygılılar ve bir kısmı psikolojik şokta. Yapısal hasara uğrayan bölümlerde çalışan personelde de hafif yaralanmalar var.

12 TARTIŞILMASI İSTENİLEN BAŞLIKLAR Bildirim ve harekete geçirme Kaynak yönetimi İletişimler Afet planlaması Yönetim ve kontrol Restorasyon ve iyileşme Arama kurtarma Hasta bakımı Barınma Erişimin kolaylaştırılması ve sınırlanması Personel yönetimi Hazırlıklı olma Destek hizmetler Tehlikenin azaltılması Liderlik Yasal meseleler Kayıt tutma

13 Acil Durum Yönetimi durumunda neler yapılmalı? AZALTMA, PLANLAMA, YANIT, İYİLEŞME.

14 Acil Durum Planı ve uygulamaları Acil durum yönetim planınız var mı? Acil durum yönetimi yanıt ekibiniz var mı? ADY yapısı, operasyonları ve planlama faaliyetleri hazır mı? Tehlike zafiyet analizi (hva), acil durum yönetimi uygulamalarının sonuç raporu oluşturuldu mu? Kurumlar arası organizasyon planlandı mı?

15 Geliştirilmesi gerekenler nelerdir Tehlike Zaafiyeti Analizi nizde veya tatbikatlar sonrasında tespit ettiğiniz, hastanenizin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi gereken yanlarını biliyor musunuz? Düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

16 ROLLER & SORUMLULUKLAR Kendi rolünüzü ve sorumluluğunuzu biliyor musunuz? LİDER VE ORGANİZASYONU ACİL DURUM PLANI UYGULAMA KRİZ YÖNETİMİ İLETİŞİ M KAYNAKLARIN KULLANIMI KAYITLARIN TUTULMASI RAPOR HAZIRLAMA

17 NELERE İHTİYAÇ DUYULUR Kişisel korunma ekipmanlarınız ve tedarik malzemeleriniz hazır mı? Acil durum planına uygun eğitimler aldınız mı? Etkili iletişim ve Yedek iletişim sistemleriniz var mı?

18 AFET TATBİKATI DEĞERLENDİRME FORMU Tarih: Saat: Yer: Çalışanın İsmi: Lütfen her bir maddenin sol tarafındaki boşluğa (evet), (hayır) ya da GD (geçerli değil) ibarelerini belirten X işaretini koyunuz. DİĞER YAPILACAKLAR: İrtibata geçilecek dış yetkili makamlar Kullanılacak alternatif alan Gereken yanıtların neler olması gerektiği Yedek iletişim sistemlerinin kullanımı Hasta yakınları ile iletişim Personel ile iletişim Kritik tedarik malzemelerinin ve ekipmanın nasıl temin edildiği Ulaşım ihtiyaçları

19 AFET TATBİKAT DEĞERLENDİRME FORMU Test: Alternatif alan mevcuttur (telefonda alternatif alanının yerini doğrulayınız) Ulaşım mevcuttur. Politika ve Prosedür Afetle ilgili prosedür(ler) tanımlıdır.

20 SONUÇLAR & EYLEMLERİN TARTIŞILMASI Daha önceki tavsiyeler ve eylemlerin takibi: Konu / Sonuç İhtiyaç Duyulan Eylem(ler) Görevlendirilen Personel Hedefin Yerine Getirilmesi Tarih

21 Neler Yapılmalı? 1. Tesis Güvenliği ve Yönetimi ile ilgili olarak bir komisyon kurulmalıdır. Komisyon Başkanı Hastane Müdürü veya burada belirtilen işleri bizzat kontrol edebilecek veya yönetebilecek kişi olmalı, İlgili yöneticinin Hastanelerde Risk Yönetimi konusunda bir eğitim alması, işleyiş takibi ve yönetim açısından önemlidir. Komisyon, hastane büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölge veya nüfusa göre, belirli aralıklarla verilecek hizmet alanlarının büyüklüğünü ve kendi yeterliliğini kontrol etmeli, tatbikatlarla durumu sınamalıdır. Raporlar Komisyon tarafından değerlendirilmeli, gerekli önlemler planlanmalı ve hastane yönetimine iletilmelidir

22 2.. Hastane Acil Durum (Afet) Planları Hastaneler, olası deprem, bulaşıcı hastalık salgınları, çoklu yaralanmalar veya kazalar vb. gibi hastanenin günlük olağan işleyişini değiştirebilecek boyutta gerçekleşme olasılığı bulunan olaylara hazırlıklı olmak zorundadır. Bu nedenle Hastane Acil Durum Planları hazırlanmalıdır. Bu planda Yer alan görevlilerin, sorumluluk, yetki ve sınırlılıkları belirlenmeli, Acil durumlarda kullanılacak alternatif alanlar belirlenmeli, Acil durum karşısında görevli yönetici ve personelin eğitimleri sağlanmalı, Acil Durum Planı dökümante edilmeli, şema, uyarı ve etiketlemeler belirlenen alanlarda bulunmalı ve eğitiminin verilmesi sağlanmalıdır. Acil durum planları yılda en az bir defa tatbikatla test edilmeli ve değerlendirme raporlanmalıdır Rapor sonucuna dayanarak, Önleyici Ve İyileştirici Çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.

23 3.Tehlikeli Madde Yönetimi Planlanmalıdır. Kurum, tehlikeli maddelerin kullanımı, kontrolü, depolanması, taşınması ve envanterinin tutulması, tehlikeli malzeme ve atıkların uzaklaştırılması için bir plan oluşturmalıdır. Hastanede tehlikeli madde kapsamında olan maddeler listelenmeli ve sınıflandırılmalıdır. Tehlikeli madde kullanılan alanlarda, risk teşkil etmeyecek miktarda madde bulundurulmalıdır. Tehlikeli maddeler kullanım öncesi mutlaka etiketlenmeli, Birbirleriyle etkileşimde bulunabilecek maddeler aynı yerde bulundurulmamalı, İlgili personele kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verilmeli, Personel tehlikeli maddelere maruz kaldığında neler yapması gerektiği hakkında bilgilendirilmelidir.

24 4. Tıbbi Cihaz Yönetimi Planlanmalıdır. Hastanede bulunan tıbbi cihazların çalışırlılığının sağlanması için denetim, test ve bakım planlaması yapılmalıdır. Cihazların çalışırlılığının kontrol, test ve bakım periyotları belirlenmeli, Yapılan kontroller kayıt altına alınmalı, Hasta bakımı ve tedavisinde kullanılacak olan medikal cihazların kalibrasyon işlem ve takibi yapılmalı, Tomografi gibi sayısı az olan cihazların, arıza vb. nedenlerle çalışmama durumlarında kullanılabilecek yedek cihazlar veya hizmet alınacak yerler belirlenmelidir. Cihaz satın alım şartnamelerinde firmaların kesintisiz hizmet sağlamak için başka bir cihaz temin etmeleri gerekliliği sözleşmeye eklenmelidir.

25 5. Tıbbi Atık Yönetimi Planlanmalıdır. Hastanelerde tıbbi atıkların toplanma yöntemlerinin belirlenmesi için Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü oluşturulmalı, Yetkili Personelin denetim yapması sağlanmalı, Atıkların toplama alanları belirlenmeli ve etiketlenmeli, Bu konuda tüm personel eğitilmelidir.

26 6. Güvenlik ve Emniyet Planı Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmasına yönelik çalışmalar planlanmalı, Belirlenen riskli hasta grupları için tecrit, arındırma v.b. planlaması yapılmalı, Tesis Güvenliği ve Emniyetinde çalışan personelin iş tanımları ve sorumluluklarının belirlenmesi ve eğitimlerinin verilmesi sağlanmalı, Hasta ve çalışanların güvenliği 24 saat sağlanmalı, konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

27 7. Destek Sistemleri Yönetimi planlanmalıdır. Hastaneler 7 gün 24 saat süre ile hizmet vermeleri esasında; destek hizmetlerini (içme suyu, elektrik enerjisi,gaz vb) planlamalı ve kontrollerini gerçekleştirmelidir. Arızalanma veya acil durumlardaki karşılama kapasitelerini belirlemeli ve gerektiğinde nasıl temin edeceğini de planlamalıdır.

28 8. Yangın, Acil Durum Planı Tatbikatları ve Personel Eğitimleri yapılmalıdır. Hastanelerde mutlaka yılda en az iki kez Yangın Tatbikatı yapılmalıdır. Buradaki aksaklıklar kayıt altına alınmalı ve yine yapılması gereken uygulamalar bu komisyonca değerlendirilerek yerine getirilmelidir. Hastane Acil Durum Planı Tatbikatı yapılmalıdır. Acil durumlarda hastane boşaltım planı uygulamasının yapılması Personel Eğitimleri yapılmalıdır. Yangın durumunda personelin görevleri Hastane Acil Durumunda personelin görevleri, Bu durumlarda neler yapmaları gerektiği

29 Yangın çıkışlarının kapatılmaması ve açık tutulması gerekmektedir.

30 Yangın söndürme ekipmanlarına ulaşım engellenmemelidir

31 Yangın tüpleri sabit ve asılı olmalı ; kullanıma hazır olması için belirlenen zamanlarda kontrol edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.

32 Elektrik kablolarının açıkta olması engellenmeli ve yıpranma durumunda yenilenmelidir.

33 Yararlanılan Kaynaklar Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi, Ek-1 Listesi Sağlık Bakanlığı, Kalite ve Performans Geliştirme Daire Başkanlığı Accreditation Standards for Hospital Joint Commission International. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 26/07/2002 tarih ve Sayılı. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve orman Bakanlığı, 22/07/2005 tarih ve Sayılı. Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik Çevre ve orman Bakanlığı, 05/07/2008 ve Sayılı. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve orman Bakanlığı, 14/3/2005 tarihli ve Sayılı.

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ. Değerlendirme Ölçütü Puan STANDARTLAR

YÖNETİM HİZMETLERİ. Değerlendirme Ölçütü Puan STANDARTLAR YÖNETİM HİZMETLERİ 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir. 00 01 01 02 Kalite yönetim biriminin çalışma ofisi olmalıdır.

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

Terminal İşletmeciliği Uygulama Esaslarına İlişkin Talimat (SHT-33B-02)

Terminal İşletmeciliği Uygulama Esaslarına İlişkin Talimat (SHT-33B-02) Terminal İşletmeciliği Uygulama Esaslarına İlişkin Talimat (SHT-33B-02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, sivil hava ulaşımına açık havaalanları

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / 12 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL Örgütlerde Felaket Yönetimi Hasan KARABAKKAL İçindekiler Kavram Olarak Felaket... 3 Acil Durum Yönetimi... 3 Acil Durum Yönetimi İlkeleri... 4 Acil Durum Yönetimi İlkelerinin Hedefleri... 5 Etkili Kriz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı