REW İstanbul 2011 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Atık Yakma Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REW İstanbul 2011 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Atık Yakma Eğitimi"

Transkript

1 REW İstanbul 2011 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Atık Yakma Eğitimi Çimento Sektöründe Atıkların Ek Yakıt ve Alternatif Yakıt Hammadde Olarak Kullanılması CANAN DERİNÖZ GENCEL TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE KOORDİNATÖRÜ 7. Uluslararası Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 09 Haziran 2011, İSTANBUL

2

3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Çevre Sosyal İhtiyaçlar Ekonomik Gelişme Sürdürülebilir kalkınma, insanlığın ihtiyaçlarını karşılarken çevreyi de koruyan ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde kaynakların kullanımını amaçlayan bir sistemdir. Çevreye saygılı olurken insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir Sürdürülebilir Kalkınma

4 Sürdürülebilir Çimento Üretimi Çimento sektörü, ekonomik büyümesine devam ederken çevresel sorumluluklarının bilincinde olarak sürdürülebilir büyümenin yaygınlaştırmasında öncü sektör konumuna gelmiştir Çimento Sektörü Çevre konusunda izlediği proaktif yaklaşım ile, tüm çevre izinlerini tamamlayan tek sektördür Emisyon izinleri alınması için Çevresel Ölçümler yapılmakta, izin alınmasından sonra da bacalarda sürekli ölçüm yapan cihazlar ile kontrol ölçümleri sürdürülmektedir. Tüm çevresel ölçümleri bağımsız akredite laboratuvarlar yapmaktadır Fabrikaların çoğunda Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri hayata geçirilmiştir.

5 Gerekli tüm Çevresel Ölçümler yapılmaktadır İzin alınmasından sonra da bacalarda sürekli ölçüm yapan cihazlar ile kontrol ölçümleri sürdürülmektedir. Sürekli Ölçüm Cihazı Çöken Toz Dioksin Furan Baca Gazı Analizi Gürültü Ölçümü Pasif Örnekleyici

6 Klinker Üretimi (Sıcak Proses) Üretim Fosil Yakıtlar (kömür, petrol koku) Yakıt + Hammadde Klinker Ca-Si-Al-Fe Katkılar (Alçı,curuf Çimento Çimento Üretimi (Soğuk Proses)

7 Atık Kullanımı Klinker Üretimi (Sıcak Proses) Çimento Üretimi (Soğuk Proses) Alternatif YAKIT Alternatif HAMMADDE Çimento Katkı Maddesi Tehlikeli Tehlikesiz Tehlikeli Tehlikesiz İzin : Atık yakma Yönetmeliği kapsamında lisans alınır Dönemsel İzleme: Periyodik Ölçümler yapılır Sürekli İzleme: - mevcut durumda SO2, NO2, Toz, CO itibari ile HCl-HF- TOC için de sürekli ölçümler - Kapsam: Kullanılan atık türleri Bakanlık tarafından belirlenmiştir ( itibari ile) Muhtemel tehlikeli atık olarak (M) işaretli atıklardan, tehlikesiz olarak tespit edilenler kullanılabilir Kullanılan atık türleri Bakanlık tarafından belirlenmiştir ( itibari ile) Klinker ile katkı maddeleri karıştırılıyor, çimento üretiliyor. Çimento kalitesi standardı TS EN kapsamında kontrol altında tutuluyor.

8 Klinker Üretimi (Sıcak Proses) Çimento Üretimi (Soğuk Proses) Alternatif YAKIT Alternatif HAMMADDE Çimento Katkı Maddesi Tehlikeli Tehlikesiz Tehlikeli Tehlikesiz Atık Yağlar* Yağlı Atıklar* Solventler* Boya Çamurları* Kontamine Atıklar* Petrol Rafinasyonu* Sıvı Yakıt Atıkları* Arıtma Çamurları Atıktan Türetilmiş Yakıt* *Tehlikesiz (CEN TS 15359) * Tehlikeli Kullanılmış Lastikler Ahşap/Tekstil/Plastik/Kağıt Karton Ağartma Toprağı Tehlikesiz arıtma çamurları * Tehlikeli atık Mineral Bazlı Atıklar (Demir-Alüminyum- Silisyum-Bakır) Maden atıkları Isıl işlemler (enerji, demir çelik, bakır, alüminyum, cam, seramik) Metaller kimyasal Fiziki/mekanik yüzey işlemleri Atık astar ve rerfakterler İnşaat yıkım atıkları İçme ve endüstri su arıtımı Kalsiyum Silisyum Bazlı Atıklar

9 Kabul edilemeyen atıklar Nükleer atıklar, Bulaşıcı tıbbi atıklar, Bataryaların tümü İşlemden geçmemiş karışık belediye atıkları Bertaraf: İnsineratör Düzenli Depolama

10 Yakıt anma ısıl güç değerinin %40 veya daha azı atıktan sağlıyorsa (biyokütle hariç) beraber yakma Atık Kullanımı-Kazanımlar Enerji Geri Kazanımı Doğal hammadde kaynakları tasarrufu Fosil yakıt kullanımını azaltarak CO2 tasarrufu Sosyal sorumluluk Avrupa Adalet Divanı, atıkların çimento fırınlarında yakıt olarak kullanılmasını insineratör değil, geri kazanım olarak sınıflamıştır. (Dava C-228/00 13 Şubat 2009 No.lu Mahkeme Kararı)

11 Çimento Kalitesi Korunmaktadır Türkiye Çimento Sektörü İç/dış piyasada %100 CE işaretli çimento üretimi yapılmaktadır Avrupa Birliği uyum yasaları 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (2002) ÇİMENTO CE işareti taşıması mecburi üründür Avrupa Birliği tarafından "EC Uygunluk Belgesi" verme yetkisi olan kurumlar olmalıdır TÇMB Kalite ve Çevre Kurulu 1784 kimlik numarası ile onaylanmıştır,

12 Beton Kalitesi Korunmaktadır Üretiminde atık kullanılan/ kullanılmayan çimentolarla yapılan betonlar, eser element sızıntısı açısından çevre/insan sağlığı için zararlı değildir Sızıntı analizleri(leaching tests) Betondan sızabilen tüm eser metaller, en hassas analiz yöntemlerinin deteksiyon limitlerinin altındadır Basınçlı su altında bile sızan toplam eser metal miktarı içme suyu standardının çok altındadır. Kırılmış betonda (geri kazanım,granüle malzeme amaçlı) da sızan eser metaller AB ve ABD standart değerlerinin çok altındadır. Kaynak: Trace Elements Leachıng From Concrete And The Use Of Alternative Resources, Cembureau, 2005

13 Atık Kullanım Maliyetleri Atık yakıt kullanımı çimento fabrikası için ilave maliyetler getirmektedir: Atık kabulu/laboratuvar-analizler Atık toplama, ön işlemden geçirme Depolama Besleme sistemleri Kalite kontrol/raporlama İşletim giderleri (personel-ekipman-sigorta) Amortisman, faizler ve işletme riski İlave bakım (mekanik ve refrakter) Üretim kayıbı (fazla oksijen, yüksek rutubet, enerji verimsizliği gibi)

14 Atık Kullanımı Amaç Çimento üretimi Atık Kullanım Olanağı Çimento Fabrikaları halihazırda kurulu yakma fırınlarıdır İlave arıtma ünitesi ihtiyacı bulunmaz (yıkayıcı, desülfürizasyon veya aktif karbon gibi) Çimento Kalitesini koruyarak atık kullanımı mümkündür

15 Çimento Fabrikaları halihazırda kurulu yakma fırınlarıdır Tozsuzlaştırma YAKMA ŞARTLARI- MEVZUAT 2 saniye bekleme ve min.850 ºC 2 saniye bekleme, min ºC, (Cl> % 1) (Atık Yakma Yönetmeliği, ) Farin Değirmeni Ham Maddeler Önkalsinatör Gaz: 1200 C Malzeme : 900 C Geçiş Süresi: 3 sn Döner Fırın Gaz sıcaklığı : C Gaz Geçiş Süresi 5-10 sn Malzeme Sıcaklığı: 1450 C Malzeme Geçiş Süresi 5-10 sn Klinker Kalıntı Atık, Kül, Atık Oluşmaz

16 İlave arıtma ünitesi ihtiyacı bulunmaz Asit gazlar Sox HCl - HF Fırın beslemesindeki aktif kireç ile nötralize olur (kireç miktarı arıtma için gerekenden çok daha fazladır) Ağır metaller Uçucu olmayan metaller (Nikel, Vanadyum, Bakır, Krom) Yarı uçucu metaller (Antimon, Kadmiyum, Kurşun, Selenyum, Çinko, Potasyum, Sodyum) Stabil bağlantılar (metalik silikat) ile klinker yapısında tutulur Uçucu ağır metaller Civa-Talyum Fırına beslenme düzeyi kontrol altında tutulur Katı-sıvı atık Kül hammadde ile beraber klinkere bağlanır, kül ve arıtma tesisi atıksuyu oluşmaz

17 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Emisyonları Bazı PAH türevleri kanserojen etkiye yol açar Doğada orman yangınları ve volkanik patlamalarda oluşur Tam yanmanın gerçekleşmediği yakma sistemlerinde oluşur: Düşük oksijen Yanma sıcaklığı aralığı C Gaz: 1200 C Yanma sıcaklığı> C derece PAH çok düşük düzeyde beklenir Gaz sıcaklığı : C Yanma sıcaklığı C olduğu için PAH emisyonu beklenmez Gaz: C Yanma Yok PAH Beklenmez Klinker

18 Toplam Organik Karbon (TOC) Emisyonları Hammadde içeriğindeki organik maddeler farin ile sisteme girer Gaz: 1200 C Yüksek sıcaklık ve uzun bekleme süresi organik maddelerin tamamen parçalanmasını sağlar Gaz sıcaklığı : C Yüksek sıcaklık ve uzun bekleme süresi organik maddelerin tamamen parçalanmasını sağlar Gaz: C Yanma Yok Buharlaşma sonucu ve organik emisyonlar oluşabilir Klinker

19 Dioksin/ Furan Emisyonları (Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans) Dioksin/ Furan Genellikle yanma prosesleri sonucunda oluşur Gaz - partikül halde olabilir Biyozararları Düşük konsantrasyonlarda bile toksik olan kirleticilerdir. Fotokimyasal ve biyolojik olarak bozulmaya dirençlidir Suda düşük çözünürlüğe sahiptir Yağda yüksek çözünürlüğe sahiptir Bu nedenle, insan ve hayvanların yağ dokularında birikerek, besin zincirinde yüksek konsantrasyona ulaşır ve uzun yıllar toksik etkilerini sürdürürler.

20 Dioksin/ Furan Emisyonları (Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans) D/F Oluşumu (De-Novo Sentezi) ve Önlemler Yanma sistemlerinde organik malzeme içerisindeki klor, aşağıdaki şartların eşzamanlı mevcudiyetinde D/F emisyonu oluşturabilir (de-novo sentezi): Hidrokarbon- Klorürler-katalizör-oksijen Sıcaklık aralığı ( C) ve burada uzun bekleme süresi (5-25 saat) Genellikle 200 C üzerinde işletilen toz tutma tesislerinde bu şartlar bulunur ve D/F emisyonu oluşur Bu durumda, D/F emisyonlarının zararlı etkilerini önlemek için ilave olarak aktif karbon arıtma sistemleri kurulması gereklidir. Çimento Fırınlarında D/F Emisyonu Potansiyeli Düşüktür: Döner fırın sistemi ve ön kalsinatörde 900 C ve üzerinde tüm organikler parçalanır Çimento ön ısıtıcı kulelerde De novo sentezi sıcaklık aralığı mevcuttur ancak, hızlı soğuma olduğu için D/F lerin tekrar oluşumu potansiyeli son derece düşüktür Deneme yakması ve periyodik ölçümler ile kontrol edilmektedir Örnekleme 6-8 saat : ölçüm standardının validasyonunda, analizler için gerekli örneğin toplanabileceği süre olarak belirlenmiştir. Kaynak : IPPC Cement BREF, May 2010

21 Dioksin/ Furan (Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans) C Gaz: 1200 C Yüksek sıcaklık ve uzun bekleme süresi tüm organikleri parçalar Atık içerisinde D/F var ise parçalanır Gaz sıcaklığı : C 800 C De novo sentezi sıcaklık aralığı mevcuttur ancak, hızlı soğuma olduğu için D/F oluşumu beklenmez Klinker

22 Dioksin/ Furan (Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans)

23 Dioksin/ Furan (Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans)

24 Dünya Çimento Sektörü Atık Kullanım Oranları

25 Dünya Çimento Sektörü Atık Kullanım Oranları

26 Kaynak: ALF-CEMIND study tour, aug 29 & 30, 2007

27 Kaynak: Almanya Çimento Birliği Almanya Atık Kullanım Oranları

28 Kaynak: Almanya Çimento Birliği Almanya Atık Yakıt Kullanım Miktarları

29 Kaynak: Almanya Çimento Birliği

30 Almanya Atık Kullanım Oranları Atık Yakıtlar- Almanya 2006 (1000 ton/yıl) 2008 (1000 ton/yıl) Atık Lastikler Atık Yağ* Endüstriyel-Ticari Atıklardan Elde Edilen Kısımlar Odun, Kağıt, Karton Plastikler Ambalaj Malzemeleri 0 0 Tekstil Endüstrisi 9 2 Diğerleri Hayvansal et kemik karışımı, yağ Evsel Belediye Atığı İşlemeden Kaynaklı Atıklar Talaş Çözücüler* Ağartma Toprağı 4 0 Atıksu Arıtma Tesis Çamuru Diğer (Yakıt Çamuru, Organik Distilasyon Atıkları)* Kaynak: VDZ, Almanya Çimento Birliği * Tehlikeli atık

31 Almanya Atık Yakıt Kullanım Miktarları

32 İlginiz İçin Teşekkür Ederim

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ İÇİNDEKİLER Çimento ve beton üretimi: işlem... 2 Birlikte işleme: atık yönetiminden kaynak yönetimine...

Detaylı

Akçansa Çimento. Evsel Atık Sorununa Sürdürülebilir Çözüm Önerisi

Akçansa Çimento. Evsel Atık Sorununa Sürdürülebilir Çözüm Önerisi Akçansa Çimento Evsel Atık Sorununa Sürdürülebilir Çözüm Önerisi Đçerik Atık Konusuna Çimento Çözümü Akçansa ve Sunduğu Çözümler Belediyeler Đçin Aksiyon Planı Ekler Atık Konusuna Çimento Çözümü Çimento

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ

ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ İÇİNDEKİLER Önsöz ve Teşekkür...3 Firma Profilimiz...5

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/632 02/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 SÖKE / AYDIN İlgi: (a) 29/11/2011 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT(ATY)

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT(ATY) ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT(ATY) REFUSE DERİVED FUEL(RDF) SOLİD RECOVERED FUEL(SRF) Prof.Dr. Kadir ALP İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Maslak/Sarıyer/İstanbul kalp@itu.edu.tr 1 Program Tanımlar Yasal Durum

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27214 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

ISTANBUL TÎCARET ODASı. ISTANBUL TEHLIKELI ATıK BERTARAF (ITAB) PROJESI FIZIBILITE ETÜDÜ. YAZAR Prof. Dr. Metin YEREB AKAN

ISTANBUL TÎCARET ODASı. ISTANBUL TEHLIKELI ATıK BERTARAF (ITAB) PROJESI FIZIBILITE ETÜDÜ. YAZAR Prof. Dr. Metin YEREB AKAN ISTANBUL TÎCARET ODASı ISTANBUL TEHLIKELI ATıK BERTARAF (ITAB) PROJESI FIZIBILITE ETÜDÜ YAZAR Prof. Dr. Metin YEREB AKAN YAYIN NO: 2007-02 İstanbul, 2007 Copyright ÎTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr ZONGULDAK BÖLGESĐNDE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERĐ VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN 1 ve Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM 2 (1) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enformatik Bölümü, 67100 Zonguldak ozgurzeydan@yahoo.com

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ ÖNSÖZ.Ka A k Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Ya rım Öncesi Sunulan Raporlar..UKOSB Ka A k Karakteris ğine Yönelik Çalışma Raporu.2.TÜBİTAK MAM Çevre Ens tüsünün

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı