UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2

3 İÇİNDEKİLER: Giriş I. Yönetim - Denetim Kurulları / Görev Dağılımı II. Kurumsal İlişkiler a) Paydaşlarla İlişkiler b) TÜRKAK ile İlişkiler c) Ekonomi Bakanlığı ile İlişkiler III. Uluslararası İlişkiler IV. UDDer Akademi Eğitimler V. Teknik Etkinlikler VI. Mevzuat Taslaklarına Görüş Bildirimi VII. AB Projeleri VIII. Kalkınma Ajansı Projeleri IX. Komiteler X. Tanıtım Faaliyetleri a) Basın/ Medya İlişkileri b) Sergi Fuar Katılım Faaliyetleri c) Web Sayfası d) Periyodik Yayınlar e) Temalı Toplantılar f) Dernek Logolarının Tescili XI. Üye İlişkileri a) Üye İstişare Toplantısı b) Üyelik Plaketleri c) Yeni Üye Kazandırma

4

5 Başkandan Değerli Üyelerimiz, Sektörümüzün Saygıdeğer Temsilcileri, Derneğimizin Vizyonu ve Hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen dönemi faaliyetlerimizi değerlendirerek, sizlerle paylaşmak istiyorum. İki yıllık çalışma dönemimizde derneğimizin yurt içi ve yurt dışı paydaşlar için ilk odak noktası ve ilk başvuru noktası olması ve bu konudaki çalışmalara öncülük etmesi vizyonumuzu merkeze koymak suretiyle, üyelerimizin uygunluk değerlendirme pazarından daha fazla pay alarak, bölgesel güç olmaları konusunda gereken desteği sağlamak yönünde politikalar oluşturduk. Yedi yaşını dolduran derneğimiz gelişim sürecini artan bir ivme ile devam ettirmekle birlikte, uygunluk değerlendirmesi sektörü ülkemizde henüz emekleme aşamasındadır. Dünya uygunluk değerlendirmesi pazarının yaklaşık 150 milyar, ülkemizdeki pazarın ise 1,6 milyar USD lik cirolara ulaştığı günümüzde Türkiye nin 500 milyar USD lik 2023 ihracat hedefi sektörümüz için büyük heyecan yaratırken, aynı zamanda derneğimize büyük sorumluluklar yüklemektedir. Zira Türkiye nin 2023 ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda ihracat hedefine ulaşması için, önümüzdeki dokuz yıl içinde dış ticaretten aldığımız payın iki kat artması anlamına gelmektedir. Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafya dünya ekonomik büyüme ortalamasının birkaç kat daha üzerinde gelişim potansiyeline sahip olup, ülkemiz uygunluk değerlendirme kuruluşlarının bu pazardan daha fazla pay alması, bölgesel güç olması şart. Bu nedenle; dış ticaretin gelişiminde belirleyici unsurlardan olan ürün kalitesi ve güvenliğinin artırılması, dolayısıyla ürünlerimizin ve ülkemizin marka değerini oluşturarak hedef rakamlarına erişimi ve en önemlisi birer tüketici olarak yaşam standardımızın artırılması için uygunluk değerlendirmenin ülkemiz ulusal stratejik hedeflerinden birisi olarak belirlenmesi çok önemlidir. Dolayısıyla derneğimizin daha fazla üye ile temsil edilen güçlü bir yapıya kavuşturulması, nitelikli insan kaynağı ve altyapıya sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla mali sürdürülebilirlik temel gereksinim olup, derneğimizin gelecek dönemde AB ve ulusal kalkınma projeleri, eğitim hizmetleri vb. ile mali yapısını güçlendirmesi, üye sayısını artırması ve mevzuat düzenleyen ve PGD gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini daha da güçlendirerek sürdürmesi gerekmektedir. Ayrıca paydaşlar için odak ve ilk başvuru noktası olma vizyonuna ulaşmak üzere çalışma komitelerinin sektörel bazda çeşitliliğinin artırılarak sorunların çözümü ve mevzuat düzenleyici/standart yapıcı kuruluşlara görüş iletmede güç sahibi olmalıdır. Çalışma dönemimizde bu amaçla öncelikle kamu kurumları, uluslararası eşdeğer kuruluşlar ve tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmeyi, ön plana alarak girişimlere başladık. TÜRKAK ile ilişkilerin geliştirilmesi için bir dizi faaliyet gerçekleştirdik. TÜRKAK Danışma Kurulları; sektör ve üye sorunlarımızın ifade edilmesi ve çözüm önerilerimizin paylaşılması için en uygun platformlardı, değerlendirerek görüşlerimizi sözlü ve yazılı olarak dile getirdik. Kamuoyunda uygunluk değerlendirmesi bilincinin artırılması, piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve üyelerimizin akreditasyon standartları ve AB mevzuatları konusunda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için UDDer Akademi markasını yaratarak eğitim seminerleri başlattık. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen PGD Koordinasyon Kurulu ve Ticarette Teknik Engel Komite toplantılarında üyelerimizi temsilen sorunlarımızı, beklentilerimizi ve çözüm önerilerimizi dile getirdik. Ulusal PGD Strateji Belgesi nde Derneğimiz kamuoyunda ürün güvenliğine dair bilincin artırılması kapsamında çalışmalar yapmak ve PGD denetimlerinde görevli denetçilerin niteliklerinin artırılmasını teminen eğitimler vermek üzere görev üstlendi. Uluslararası ticaretin artırılması amacıyla ülkelerarası serbest ticaret anlaşmaları ve karma ekonomik konsey toplantı gündemlerine alınmak üzere koordinatör kurum olan Ekonomi Bakanlığı na bugüne kadar 45 civarında görüş bildirdik. Teknik etkinlikler çerçevesinde ASO ev sahipliğinde Ürün Güvenliği Semineri, KALDER ev sahipliğinde ise; Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi konulu oturum gerçekleştirdik. Mevzuat taslaklarına çok sayıda görüş bildirdik. Üyelerimizin sorunlarını paylaşmak, iletişimi güçlendirmek amacıyla üye istişare toplantısı düzenledik. Uluslararası Test ve Muayene Kuruluşları Konfederasyonu CEOC ile ilişkileri geliştirerek, AB deki gelişmeleri teknik dokümanlar, rehber taslaklar vb. ve periyodik yayınları temin etmek suretiyle sizlerle paylaştık. Elbette ki; bu etkinlikler artarak devam ettirilmeli, derneğimizin yalnızca ülkemizde değil, bölgemizde de güç olması hedefi korunmalı. UDDer; uygunluk değerlendirmesi alanındaki en önemli çatı kuruluş ve bu gücünü üyelerinden alarak büyüyecek. Kamu otoritelerinin uygunluk değerlendirmesine yönelik strateji belgelerinde UDDer in fotoğraftaki yerini alması öncelikle Yönetim Kurullarının ve elbetteki siz çok değerli üyelerimizin katılımı, katkısı ve sağladığı güç ile gerçekleşecektir. Bu vesile ile hepinizi saygı ile selamlıyorum. Ayfer ADIGÜZEL Yönetim Kurulu Başkanı

6 6 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ I. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI, GÖREV DAĞILIMI: dönemine ait UDDer Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları tarafından dönem içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler bu raporda özetlenmiştir. Yönetim ve Denetim Kurulları: Yönetim Kurulu (Asil): Ayfer ADIGÜZEL (Başkan) Ömer GÜZEL (Bşk.Yrd.) Selçuk UÇAR (Bşk.Yrd.) Devran AYIK (Sayman) (*) Neşe GÜNEŞ Nesrin Serin ONKARDEŞLER İlker İBİK (*) tarihleri arasında Elçin ÜLKER görev almıştır. Yönetim Kurulu (Yedek): Üzeyir KARAGÖZ Süleyman SARI Burçin YUMRUKÇU Samim SANER Timur DİZ Denetim Kurulu (Asil): Hakan ESGİN (Başkan) Ramazan OYA Nilgün ÖZDEMİR Denetim Kurulu (Yedek): Zekeriya AYTAÇ Süleyman ELİVAR Yusuf YILMAZ Oluşturulan dönemi Stratejik Planı çerçevesinde, Faaliyet Planı hazırlanmış, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak, 17 Ocak 2013 tarihinde Yönetim Kurulu gündeminde değerlendirilerek imza altına alınmıştır. (Bkz. Ek 1) Stratejik Plan çerçevesinde oluşturulan Faaliyet Planı nın uygulama ve izlenmesini teminen 14 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

7 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 7 Görev dağılımı aşağıda yer almaktadır: Konu Yönetim Kurulu Üyesi 1 Paydaşlarla İlişkiler Ayfer Adıgüzel 2 Uluslararası İlişkiler Ömer Güzel - Ayfer Adıgüzel 3 Basın Medya İlişkileri Ayfer Adıgüzel - Ömer Güzel 4 İlan, Reklam, Sponsor Selçuk Uçar 5 Eğitim, Kalkınma Ajansı Projeleri Neşe Güneş 6 Yayın Kurulu, PGD İlker İbik 7 Üye İlişkileri, Aidatlar, Web sayfası Elçin Ülker 8 AB projeleri, Temalı Organizasyonlar Nesrin Serin Onkardeşler 9 Komiteler Koordinatörlüğü Selçuk Uçar 10 Sistem Belgelendirme Komitesi Samim Saner 11 Ürün Belgelendirme Komitesi Neşe Güneş 12 Personel Belgelendirme Komitesi Timur Diz 13 Etik Kurul İlker İbik II. KURUMSAL İLİŞKİLER: a) Paydaşlarla İlişkiler: TÜRKAK, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Bakanlığı, Rekabet Kurumu başta olmak üzere paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmesi, çalıştaylar, strateji belirleme ve şura toplantılarına katılımlar sağlanması olmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Rekabet Kurumu nezdinde yapılan girişimlerde uygunluk değerlendirmesi sektörünün gelişiminde eşit şartlarda rekabetin önemi vurgulanarak, kamu ihale şartnamelerinde zaman zaman yer alan marka, ticari isim referanslarının kullanılmaması konusunda gerekli önlemlerin alınması konusunda talepte bulunulmuştur. AB Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde derneğimizin faaliyet kapsamına uygun AB Projeleri konusunda bilgi alınmış, bakanlığın konuya ilişkin desteği istenmiştir. UDDer Akademi adı ile gerçekleştirilen akreditasyona esas ISO/IEC serisi standartlarda düzenlenen eğitimlere bakanlık yetkilileri davet edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ISO/IEC Ürün Belgelendirme Akreditasyonuna ilişkin standart eğitimine katılmıştır. AB Bakanlığı tarafından 2 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen Özel Sektör Gelişimi Sektörel İzleme Alt Komitesi toplantısına katılım sağlanmıştır. BST Bakanlığı tarafından Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen III. Sanayi Suraşı na katılım sağlanmış, uygunluk değerlendirmesinin önemi dile getirilmiştir. BST Bakanlığı tarafından 18 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Uygunluk Değerlendirmesi Strateji Eylem Planı Çalıştayı na katılım sağlanmış, dernek görüşlerimiz ve değerlendirmemiz çalıştayda ve sonrasında ilgili Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayfer Adıgüzel ve Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Güzel tarafından 6 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi makamında ziyaret edilmiş olup, 2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Vizyonu, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşarak, ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer almasının sağlanması olarak belirlenmiş bu hedefe ulaşmanın en önemli aracı olarak uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin etkin kullanımı olacağı konusunda ortak görüşe varılmıştır.

8 8 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ Bu ziyaret ile TİM ve UDDer birlikte, üreticilerin karşılaştığı ticarette teknik engellerin kaldırılması için uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik ortak faaliyetler planlanmasına karar verilmiştir. b) TÜRKAK ile İlişkiler: TÜRKAK ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verilmiş, öncelikle üyelerimize ve TÜRKAK yönetiminin talebi ile TÜRKAK tan akredite kurum ve kuruluşlara (yaklaşık 950 kuruluş) TÜRKAK Akreditasyon Memnuniyet Ölçümlemesi Anketi gönderilerek akreditasyon hizmetinin ölçümlenmesi hedeflenmiş ve sonuçları tarihinde TÜRKAK ile yazılı olarak paylaşılmıştır. Ayrıca TÜRKAK tarafından hazırlanarak derneğimize görüşe gönderilen Akreditasyon Sözleşme taslağı dernek üyelerimizden alınan görüşler doğrultusunda 10 adam-gün kaynak ayrılarak yeniden hazırlanmış, yazılı olarak tarihinde TÜRKAK a bildirilmiş ve Genel Sekreter ve yardımcılarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda belirtilen görüşlerimizin gerekçeleri somut kanıtlara dayalı olarak paylaşılmış, görüşlerimizin dikkate alınmasının sektörümüzün ulusal ve uluslararası pazarda gelişimi açısından önemi vurgulanmıştır. TÜRKAK yasası gereği derneğimiz TÜRKAK Danışma Kurulu toplantılarında iki yönetim kurulu üyesi ile temsil edilmiş, düzenlenen beş toplantıya katılım sağlanarak, görüşlerimiz sözlü ve yazılı olarak TÜRKAK Yönetim Kurulu ile paylaşılmış ve takibi yapılmaktadır. EUROLAB Başkanı ve Avrupa Komisyonu Yapı Malzemeleri Danışmanı Sn. Jiri Sobola ve EA CPR Directive Network Koordinatörü Sn. Georgios Kallergis in konuşmacı olarak katılımı ile Eylül 2014 tarihlerinde TÜRKAK tarafından düzenlenen

9 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 9 Yapı Malzemeleri Çalıştayı nda derneğimiz adına yönetmelik kapsamında deneyim paylaşımı sunumu gerçekleştirilmiş, çalıştayda değerlendirilen konulara ilişkin bulgularımız gereği için tarihinde TÜRKAK a yazılı olarak gönderilmiştir. c) Ekonomi Bakanlığı ile İlişkiler: Aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz olarak derneğimizde temsil edilen Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerle ilişkiler geliştirilmiş, derneğimiz Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Piyasa Denetimi ve Gözetimi Koordinasyon toplantılarına ve Ticarette Teknik Engel Komitesi toplantılarına düzenli katılım sağlayarak derneğimizin görüşlerini ve konuya ilişkin sorunlar gündeme getirilmiştir. Derneğimiz Ekonomi Bakanlığı Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Eylem Planı nda yer alarak, ürün güvenliğine dair farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek ve PGD denetçilerinin niteliklerinin artırılması konusunda eğitimler düzenlemek üzere görev üstlenmiştir. Diğer yandan Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği nin geçiş sürecinde yaşanan gecikmenin önlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler neticesinde tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirilen toplantı neticesinde süreç hızlandırılarak tarihinde anılan yönetmelik kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ülkemizden ilk Onaylanmış Kuruluş ataması gerçekleştirildi. Ülkemiz ekonomisi açısından önemli büyüklüğe sahip olan yapı malzemelerinin CE uygunluk değerlendirmesinde ulusal onaylanmış kuruluşlarımızın daha fazla geciktirilmeden görevlendirilmesi stratejik ve ekonomik değer açısından oldukça önemli bir süreç olmuştur. Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda 24 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen Helal Standartları ve Belgelendirmesi Çalışma Grubu toplantısı ve 12 Kasım 2014 tarihinde üst düzey katılımla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılım sağlanmış ve görüş bildirmiştir. III. ULUSLARARASI İLİŞKİLER: Dünya uygunluk değerlendirmesi pazarı büyüklüğünün 100 milyar Euro olduğu gerçeğinden hareketle derneğimiz üyelerinin uluslararası pazarda iş yapmalarını teminen çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda öncelikle uluslar arası pazarda tanınırlık sağlanması amacıyla Uluslararası Test ve Muayene Kuruluşları Konfederasyonu CEOC (International Confederation Of Inspection And Certification Organisations) a üyelik şartları araştırılmış ancak derneğimizin mevcut finansal yapısı gereği CEOC a üyelik bedelini ödemesinin bu aşamada sürdürülebilir olmadığı değerlendirilerek gözlemci statüsünde üyelik talebinde bulunulmuştur. Ancak derneğimizin ana faaliyet alanının doğrudan uygunluk değerlendirmesi olması nedeniyle gözlemci statüsü uygun bulunmamıştır. Diğer yandan, CEOC a gözlemci statüsünde üye olan kuruluşların faydalandığı tüm imkanlardan faydalanılmak üzere gerekli görüşmeler yapılmış, CEOC tarafından yayınlanan periyodik yayınlar, standart ve rehber taslaklarına görüş talepleri derneğimizle paylaşılmaktadır. Söz konusu yayınlar ve görüş talepleri üyelerimizle paylaşılmaktadır. İlave olarak; Türkiye Kalite Derneği - KALDER tarafından 18 Kasım 2014 tarihinde 23.kez Mükemmelliği Yaşamak teması ile düzenlenen kongrede UDDer ve TURKLAB organizasyonu ve işbirliği ile Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi temalı oturum gerçekleştirilmiş, oturumda Uluslararası Test ve Muayene Kuruluşları Konfederasyonu CEOC Başkanı Sayın Simo Hassi; uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin Avrupa daki uygulamaları konusunda ve sektörün önemi ve geleceği konusunda sunum gerçekleştirmiştir. Otrum öncesi yapılan görüşmede ülkemizdeki Uygunluk Değerlendirmesi sektör büyüklüğü, derneğimiz üye sayısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılarak işbirliğimizi artırma isteğimiz tekrar edilmiştir. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Ticarette Teknik Engel Komitesi toplantılarına katılım sağlanmak suretiyle, uluslararası ticarette karşılaşılan sorunların paylaşımı ve çözümüne yönelik alınması gerekli önlemler üyelerimiz ve bakanlık yetkilileri ile paylaşılmaktadır. Uluslararası ticaretin artırılmasına yönelik

10 10 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ ülkelerarası ticari toplantıların gündemlerine (Serbest Ticaret Anlaşmaları, Karma Ekonomik Konsey Toplantıları vb.) uygunluk değerlendirmesine yönelik gündemler oluşturulmuş ve konuya ilişkin yaklaşık 45 adet yazılı görüş bildirilmiştir. Katılım Öncesi Yardım (IPA) programı çerçevesinde Batı Balkanlar ve Türkiye de Kalite Altyapısı Projesi kapsamında 8 Kasım 2013 tarihinde Hırvatistan da düzenlenen Bölgesel Uygunluk Değerlendirmesi sempozyumuna görüş bildirilmiştir. IV. UDDer AKADEMİ EĞİTİMLER: Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesi ve UDDer Akademi 15 Kasım 2012 Genel Kurulu ile göreve başlayan UDDER Yönetim Kurulu tarafından, Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesi UDDER faaliyet planı içersinde önemli bir başlık olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda UDDer Akademi alt yapısı oluşturulmuştur. UDDer üyelerinin, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili eğitim ihtiyacını karşılamak üzere, yılları kış, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde, mevcut akreditasyon standartları, sektörel gelişmeler ve yeni kapsamlarda, uzman ve tecrübeli eğitmen kadrosu ile eğitim organizasyonları yapmak üzere Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesi hayata geçirilmeye başlanmıştır. İÇİNDEKİLER 02 GİRİŞ 03 UDDer AKADEMİ MİSYONU 04 EĞİTİM KONULARI 4.1 Akreditasyon Standartları Temel Eğitimleri TS EN ISO/IEC 17020:2012 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler TS EN ISO/IEC 17021:2014 Uygunluk değerlendirmesi Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar TS EN ISO/IEC 17024:2012(EN) Uygunluk değerlendirmesi Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar TS EN ISO/IEC 17043:2012 Uygunluk değerlendirmesi Yeterlilik deneyi için genel kurallar TS EN ISO/IEC :2012 Uygunluk değerlendirmesi Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar TS EN ISO/IEC 17043:2012 Uygunluk değerlendirmesi Yeterlilik deneyi için genel kurallar 4.2 Akreditasyon Standartları Denetçi/Baş Denetçi Eğitimleri TS EN ISO/IEC 17020:2012 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler TS EN ISO/IEC :2014 Uygunluk değerlendirmesi Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk değerlendirmesi Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar TS EN ISO/IEC 17043:2012 Uygunluk değerlendirmesi Yeterlilik deneyi için genel kurallar TS EN ISO/IEC :2012 Uygunluk değerlendirmesi Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar TS EN ISO/IEC 15189:201.. Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar 4.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Eğitimleri Mevzuat Eğitimleri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Eğitim (305/2011/AB) Risk Analizi Fabrika Üretim Kontrolü Denetimi 4.4 Dokümantasyon ve Yönetimi Eğitimi 05 UDDer AKADEMİ REFERANSLARI 06 EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞLERİ 07 EĞİTİM TALEP FORMU 08 EĞİTİM ANKETİ 09 EĞİTİM KATILIM SERTİFİKA ÖRNEĞİ 3 UDDer Akademi Uygunluk Değerlendirmesi Derneği tarafından, akreditasyon standartlarına göre, öncelikle üyelerine olmak üzere tüm özel ve kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine, konusunda uzman ve tecrübeli eğitmen kadrosu ile uygulamadan gelen birikim ve ulusal ve uluslar arası gelişmeler çerçevesinde, güncel eğitimleri sunmak amacıyla UDDer Akademi oluşturulmuş olup, UDDer in bir alt organizasyonudur. UDDer Akademi Çalışma Hedefleri Uygunluk değerlendirme faaliyetleri konusundaki

11 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 11 yeni gelişmelere göre üyelerin kapasitelerini geliştirmek, Akreditasyon kapsamları konusunda uygulamalarda standardizasyon sağlamak, Yetkili kuruluşların akreditasyon konusunda kapasitelerini geliştirmek, Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde yetkili kuruluşların kapasitelerini geliştirmek, Endüstriyel kuruluşların, üniversitelerin, kamu kurumlarının bünyesinde bulunan laboratuar alt yapısının, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve piyasa gözetimi ve denetimi ihtiyaçları için kullanılması amacıyla kapasitelerini geliştirmek, dolayısı ile ülkemiz kalite altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek, Üyelerin eğitim ihtiyacını etkin ve ekonomik olarak karşılamaktır. TS EN ISO/IEC 17065:2012 Bilgilendirme Eğitimi 27 Haziran 2013 tarihinde İstanbul da yoğun ilgiyle gerçekleştirilmiştir. taraflar katılmışlardır. Bilgilendirme eğitimi ücretsiz yapılmış olup, UDDER in kendi kaynakları ile organize edilmiş ve tüm katılımcılara sertifika düzenlenmiştir. EĞİTİM VERİLEN KURUMLAR ( ) EĞİTİM ADI / KURUM ADI / TARİH TS EN ISO/IEC EĞİTİMİ GENEL KATILIMA AÇIK Ekim 2013 TS EN ISO/IEC EĞİTİMİ KALİBRA INT. METROLOJİ LTD. ŞTİ 7 Kasım 2014 TSE EN ISO/ IEC EĞİTİMİ TÜRK LOYDU İKTİSADİ İŞLETMESİ 24 Eylül 2014 TSE EN ISO/ IEC EĞİTİMİ TÜRK LOYDU İKTİSADİ İŞLETMESİ 27 Ekim 2014 Gerçekleştirilen eğitim sonrası, katılımcılar ve eğitimi alan kuruluş yetkilileri tarafından yapılan anketlere göre 5 puan üzerinden 4,5-4,7 arasında memnuniyet verici değerlendirmeler alınmıştır. V. TEKNİK ETKİNLİKLER: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Haziran 2014 tarihlerinde Gebze de düzenlenen I.Ulusal Muayene ve Test Çalıştayı nda gerçekleştirilen panele katılım sağlanarak, Ürün Güvenliğinde Uygunluk Değerlendirmesinin Önemi konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 300 civarında katılım olmuştur. TS EN ISO/IEC 17065:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses Ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar Bilgilendirme Eğitimi 27 Haziran 2013 tarihinde İstanbul da yoğun ilgiyle gerçekleştirilmiştir. UDDer Akademi olarak düzenlemiş olduğumuz eğitime oldukça büyük talep olmuş olup, 50 kişilik kontenjan tam olarak doldurulmuştur. Eğitime uygunluk değerlendirme kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri (yetkilendirme yapan bakanlıklar), sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri(sanayi Odaları), sanayi firmalarından temsilciler, üniversitelerden gelen temsilciler ve danışmanlık firmalarının temsilcileri dolayısıyla ürün belgelendirme faaliyetleri içerisinde yer alan tüm TÜRKAK tarafından Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Yapı Malzemeleri Çalıştayı nda derneğimiz adına yönetmelik kapsamında deneyim paylaşımı sunumu gerçekleştirilmiştir.

12 12 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ Ürün Güvenliği Semineri: ASO ev sahipliğinde 17 Eylül 2014 tarihinde Ankara da 150 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) dan Eurolab dan TÜDEF ten ve TÜRKAK tan katılımcılar sunum gerçekleştirmişlerdir.

13 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 13 Oturumda Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı na ilaveten CEOC başkanı Sn. Simo Hassi ve TURKLAB Başkanı Sn. Dr.Ömer Güzel sunum gerçekleştirmiştir. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sn. Dr. Mehmet Karabay oturum başkanlığını üstlenmiştir. Türkiye Kalite Derneği - KALDER tarafından 18 Kasım 2014 tarihinde 23.kez Mükemmelliği Yaşamak teması ile düzenlenen kongrede UDDer ve TURKLAB organizasyonu ve işbirliği ile Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi temalı oturum gerçekleştirilmiş, 200 civarında katılım olmuştur.

14 14 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ VI. MEVZUAT TASLAKLARINA GÖRÜŞ BİLDİRİMİ: Sektörümüzü doğrudan ilgilendiren mevzuatın hazırlık aşamasında derneğimize görüş amaçlı gönderilmesini teminen mevzuat düzenleyen 10 adet kamu kurumuna derneğimizi tanıtıcı yazı gönderilerek, mevzuat taslaklarının dernek görüşümüz için gönderilmesi talep edilmiştir. Sonrasında yapılan şifai görüşme ve ziyaretlerle başta Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları olmak üzere çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarından mevzuat taslakları tarafımıza görüş amaçlı gönderilmiştir. Görüş istenen çeşitli taslaklara üyelerimizden geri bildirimler alınarak bakanlıklara geri bildirimde bulunulmuştur. Uygunluk Değerlendirmesi sektörü için son derece önemli bir mevzuat olan, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun taslağına vermiş olduğumuz görüşe ilaveten konuya ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanarak dernek görüşlerimiz gerekçeleri ile ifade edilmiştir. VII. AB PROJELERİ: Derneğimizin finansal sürdürülebilirliği, altyapı ve insan kaynağı istihdamı sağlayarak tüzüğünde belirtilen görevleri etkin olarak gerçekleştirebilmesini teminen kaynak yaratması elzemdir. Yalnızca üye aidatları ile yalnızca ülkemizdeki Pazar payı 1.5 milyar USD olan bir pazardan üyelerimizin etkin pay almasının sağlanması gerçekçi değildir. Bu amaçla AB Bakanlığı yetkilileri ile toplantı yapılarak geçmiş yıllarda gerçekleştirilen TKAD ve TKAG benzeri projeler için derneğimize destek verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca proje desteği sağlanmak üzere 28 Mayıs 2013 tarihinde Norm Danışmanlık firması ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Proje Fikri Çalıştayı yapılmıştır. İlave olarak derneğimiz; AB Leonardo da Vinci Projesi kapsamında kamu kurumlarında kalite bilincinin artırılması amacıyla Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulusal Sistem Belgelendirme Hiz. Ltd.Şti. firması tarafından gerçekleştirilen Kaliteye Yolculuk konulu projeye katılımcı olmuştur. AB projelerinin etkin olarak takip edilmesi için bu konuda bir YK üyesinin görevlendirilerek münferiden takip sağlanması büyük önem arz etmektedir döneminde AB projelerine ilişkin dikkate değer mesafe alınamamış olup, konunun derneğin profesyonel insan kaynağı sağlayarak ve Yönetim Kurulu nezdinde etkin takip edilerek hayata geçirilmesi olanaklıdır. VIII. KALKINMA AJANSI PROJELERİ: Ankara Kalkınma Ajansına TR51/12/TD/0072 numarası ile Proje Hazırlama ve Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi danışmanlık/ eğitim hizmeti temini başlıklı teknik destek başvusu yapıldı, ancak proje kapsamında yer alan hedef grup net bir şekilde ortaya konulmadığı gerekçesi ile rededildi. Projenin Dayanağı: 1. Ulusal Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Strateji Belgesi ( ) 2. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (EKİM 2010) Orta Vadeli Program ( ) Madde 9: Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş Sağlanması AB ilerleme raporu AB ilerleme raporu AB ilerleme raporu

15 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 15 Projenin Amacı: Orta vade de, dernek olarak yılı arasında dernek kuruluş amacına uygun olarak gerçekleştirilecek tüm projeler etkin olarak yönetilebilecektir, Dernek kuruluş amacına uygun olarak aynı anda gerçekleştirilecek proje sayısında artış sağlanacaktır, Projelerden ölçülebilir veriler elde edilecektir, Hedef Kullanıcıların hizmet kalitesi ve verimliliğinin artması ile Nihai Kullanıcılardan tüketicini hakkı korunmuş olacak, üreticiler ise haksız rekabetten korunacaktır. Çarpan etken, uygunluk değerlendirme hizmetleri Türkiye genelinde sunulduğu için doğrudan faydalanıcıların kalitesi, etkinliği artacaktır. Dernek kuruluş amacına uygun proje konuları tespit etmek, projeleri etkin yönetmek, projeleri izlemek ve proje yönetim kültürünü dernek geneline ve işleyişine yansıtmak için kapasite geliştirmektir. IX. KOMİTELER: Ürün Belgelendirme Komitesi, 21 Mart 2013 Tarihinde ilk toplantısını yapmış olup, toplam 24 üyenin olduğu komiteye 10 kişi katılmış ve toplantıdan UDDer öncelikle TÜRKAK ile üyelerin sorunlarını çözmeli daha sonra komite çalışmalarına başlanmalıdır görüşü benimsenmiştir. Daha sonra üyelerimizden, CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. nin talebi üzerine, tarımsal ürün alanında ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Sertifikasyonu yapan kuruluşlar (Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları -KSK) kontrol ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, sektör sorunlarının çözülmesi, ilgili taraflara seslerini duyurma, sektöre yön verme ve sektörün pazar payının attırılması amacı ile Ürün Belgelendirme Çalışma Komitesi çatısı altında Tarımsal Ürün Belgelendirme Çalışma Komitesi oluşturulması için üyemiz olmayan sektörde faaliyet gösteren 30 kuruluşa üye davet yazısı, üyemiz olan ise bu komitede görev almaları için davet yazıları gönderilmiştir. Bu komite ile aşağıda konuların çözümlenmesi hedeflenmektedir: İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım mevzuatında yer almayan ancak cevabına ihtiyaç duyulan konuların açıklığa kavuşturulması ve yayınlanan çalışma talimatlarının değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. Yapılan çalışmaların T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile paylaşılması ve mevzuat değişikliği için talepte bulunulması, sürecin hızlı ilerlemesini sağlayacak gerekli girişimlerde bulunulması, TÜRKAK ve Bakanlık ile sektörel konuların paylaşılacağı yıllık toplantı planının oluşturulması, Tüm sektör paydaşlarının bir arada olacağı, her iki konu için ayrı ayrı Ortak Akıl Toplantısı düzenlenmesi, Tarımsal Ürün Belgelendirme rehber dokümanlar hazırlanması, Tarımsal Ürün Belgelendirme için belgelendirme programlarının geliştirilmesi, UDDER Tarımsal Ürün Belgelendirme Çalışma Komitesi olarak tarımsal ürün belgelendirme alanında yer alan diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerinin yapılması. Bu çalışmaların tüm ürün grupları için yaygınlaştırılması planlanmaktadır. TARIMSAL ÜRÜN BELGELENDİRME ÇALIŞMA KOMİTESİ KURUM ADI ÜYE ADI UNVAN Standard BM TRADA Belgelendirme A.Ş. Neşe Güneş Genel Müdür CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. Control Union Turkey Dilek Erdin Elivar Mertol Doğru Ürün Belgelendirme Müdürü İzmir Şubesi Müdürü ve Sertifikasyon Müdürü TCERT Uluslararası Sertifikasyon ve Teknik Denetim Hizm. Tic. Ltd. Şti. Elif Çelebi Yönetim Temsilcisi ECAS Belgelendirme ve Denetim Ltd.Şti. Osman Yalçın Tekinarslan Şirket Yetkilisi USB Ulusal Sistem Belgelendirme Hiz.Ltd.Şti. Nesrin Serin Genel Müdür USB Ulusal Sistem Belgelendirme Hiz.Ltd.Şti. Berna Ürkel

16 16 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ X. TANITIM FAALİYETLERİ: a) Basın/ Medya İlişkileri: Derneğimizin kamuoyunda ve sektörde bilinirliğinin artırılmasında basın ve medya ilişkilerinin öneminin bilincinde olarak aşağıda belirtilen dergi ve yayınlarda derneğimizi tanıtıcı ve sektörle ilgili haber ve değerlendirmelerimizin yer aldığı haberler yayınlanmıştır. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Aylık Yayın Organı Hedef Dergisi Vira haber Portalı Türkiye Kalite Derneği Periyodik Yayını Önce Kalite Dergisi Dünya Gazetesi Gözetim Firmaları Eki Neta Haber Dergisi ve Portalı Focus Maintenance Dergisi b) Fuar, Sergi Katılım Faaliyetleri: Derneğimizin tanıtımı amacıyla Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen KALDER 22.Kongre ve Fuarına stand açılarak katılım sağlanmış, hazırlanan 200 adet dernek tanıtım broşürü ziyaretçilerle paylaşılmıştır. c) Web Sayfası Dernek web sayfasının derneğimizin tanıtımı ve üyelerimizle etkin iletişim açısından oldukça önemli bir araç olduğundan hareketle, veri girişine yönelik kullanıcı dostu, içeriği ve formatı ile yenilikler sunan bir web sayfası hazırlatılarak, Eylül 2014 tarihi itibarı ile üyelerimize duyurusu yapılarak hizmete sunulmuştur. Üyelerimize ait bölümlere gereken veri girişlerin yapılması amacıyla iki kez bildirim yapılmış olup, girişlerin güncelliği takip edilmektedir. Web sayfamız aracılığı ile eğitim faaliyetlerimizin duyurusu etkin olarak yapılabilmekte, online başvuru alınabilmektedir. Güncel haber ve etkinliklerimiz üyelerimizle güncel olarak paylaşılmaktadır. d) Periyodik Yayınlar: Stratejik Planı ve Eylem Planı çerçevesinde Dernek periyodik yayını olan Bülten çıkartılması amacıyla Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinden 5 kişilik bir Yayın Kurulu oluşturulmuştur. Bültenin aylık periyotlarda yayınlanmasına karar verilmiş, ancak bugüne kadar 3 sayı yayınlanabilmiştir. Web sayfasının yürürlülüğe konulmasını takiben derneğimizle ilgili etkinlik haberleri web sayfası üzerinden paylaşılmaya başlanmıştır. e) Temalı Toplantılar: Derneğimizin kamu otoriteleri ve kamuoyu nezdinde bilinirliğinin artırılması, uygunluk değerlendirmesi konusunda farkındalık yaratılması ve sektör sorunlarının paylaşımı için ortam yaratılmasını teminen; kamuoyunda tanınan, alanında otorite kişilerin (bilim insanı, bürokrak, siyasetçi, sanatçı, iş dünyasından başarılı isimler vb.) davet edilerek, belirlenen temalar çerçevesinde konuların tartışılarak, durum tespitlerinin yapıldığı veya çözüm önerilerinin paylaşıldığı, çıktıların ilgili taraflara iletildiği toplantılar Temalı Toplantılar olarak belirlenerek Faaliyet Planı na alınmıştır dönemi Stratejik Planı nda Temalı Toplantılar düzenlenmesine önemli bir etkinlik olarak yer verilmiş, konuya ilişkin sorumlu Yönetim Kurulu üyesi belirlenmiştir. Ekonomi Bakanı ve AB Bakanı nın katılımı öngörülerek etkinlik düzenlenmesini teminen davet yazıları gönderilmiş, ancak herhangi bir toplantı düzenlenememiştir. Konuya ilişkin kaynak sağlanması, etkin takibi ve bu tür toplantıların periyodik hale getirilmesinin derneğin bilinirliği açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

17 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 17 XI. ÜYE İLİŞKİLERİ: a) Üye İstişare Toplantısı: Üye ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla 5 Aralık 2013 tarihinde Üye İstişare Toplantısı düzenlemiş ve 50 civarında katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda üyelerimiz sorunlarını dile getirmiş, sektörümüze ve dernekten beklentilerine ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdir. Üyelerimizin iletişiminin güçlendirilmesi amacıyla toplantı sonrası bir kokteyl düzenlenmiştir. f) Dernek Logolarının Tescili: Dernek ve UDDer Akademi logoları Türk Patent Enstitüsü ne başvurulmak suretiyle 31 Mayıs 2013 tarihi itibarı ile 10 yıl süre ile tescil edilmiştir. UDDer Logo Kullanım Şartları hazırlanarak üyelerimizle paylaşılmış ayrıca web sayfamızda yayınlanmıştır.

18 18 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ b) Üyelik Plaketleri: Derneğimizin bilinirliğinin artırılmasını teminen üyelerimiz için plexiglas malzemeden duvara asılabilecek görsel içerikli üyelik plaketi yaptırılarak teslim edilmiştir. c) Yeni Üye Kazandırma Derneğimizin üye sayısının artırılması amacıyla TÜRKAK tan akredite 864 kuruluşa üyelik davet yazısı gönderilerek takipleri yapılmıştır döneminde derneğimize 13 yeni üye kaydı yapılmış olup, 2 üye faaliyet alanı değişikliği, 1 tüzel üye laboratuar hizmeti kapsamında diğer derneklere üye olması, 2 gerçek ve 1 tüzel üye ise kendi isteğiyle derneğimizden ayrılmıştır. Yeni Üyelerimiz: TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Den. Tic. Ltd. Şti, TÜV Avusturya Türk Ltd. Şti, Concept Test ve Teknoloji Mrk Müh. San.Tic. Ltd. Şti., FTI FASAD Teknoloji Merkezi Ltd. Şti., Dizayn Kalite Mühendislik Hizm.San. ve Tic. Ltd. Şti. Tuna Kurumsal Hizm. Belgelendirme ve Dış. Tic. San. Ltd. Şti AGFD Akredite Gözetim Firmaları Derneği NoBo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri San ve Tic. Ltd. Şti. Ömer GÜZEL PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkez Müdürlüğü -TAMTEST Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) UKB Uluslararası Kalite Belgelendirme ve Gözetim Ltd. Şti.

19 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 19

20 Uygunluk Değerlendirmesi Derneği Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mahallesi 2159.Sokak No:6/4 Çankaya - Ankara Web: E-posta: Tel: Mobil:

Ürün Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirmesi

Ürün Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirmesi 1 Ürün Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirmesi Selçuk Uçar Yönetim Kurulu Başkanı Uygunluk Değerlendirme Derneği (UDDER) 31 Mayıs 2016 9. Uluslararası Ekoteks Tekstil Sempozyumu Sunumun İçeriği 2 Uygunluk

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BACADER e-bülten EYLÜL 2014

BACADER e-bülten EYLÜL 2014 BACADER e-bülten EYLÜL 2014 011 İSTANBUL DA BACACI SEVİYE 3-4 EĞİTİMLERİ YAPILDI Baca firmalarının ihtiyacı olan BACACI Seviye 3 ve BACACI Seviye 4 Eğitimleri 01-11 Eylül 2014 ve 15-25 Eylül 2014 tarihlerinde

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır.

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır. Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar. Çalışmalarına yön verecek bilgi erişimi ve paylaşımı için bir çatı örgütü altında buluşmalıdırlar. Türkiye'de özel ve kamu sektörüne hizmet sunan tüm

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

Düzenleme Paneli-SB02 Görüş ve Öneriler Neşe Güneş 28.01.2015 1

Düzenleme Paneli-SB02 Görüş ve Öneriler Neşe Güneş 28.01.2015 1 Görüş ve Öneriler Neşe Güneş 28.01.2015 1 TASYB -Strateji Geliştirme Çalıştayı Toplumsal güvenlik alanı multi-disipliner olup kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere kamu ve özel sektör paydaşlarını

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TURKLAB Bülten Ocak-Şubat-Mart. 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

TURKLAB Bülten Ocak-Şubat-Mart. 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi TURKLAB Bülten 2017 Ocak-Şubat-Mart 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 13 Ocak 2017 tarihinde Teknik Muayene Eğitim Ekspertizlik Kalite ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şirketi nin talebi üzerine

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİĞİ Ayfer ADIGÜZEL UDDer Yönetim Kurulu Başkanı 23 Eylül2014 ANKARA

ÜRÜN GÜVENLİĞİ Ayfer ADIGÜZEL UDDer Yönetim Kurulu Başkanı 23 Eylül2014 ANKARA ÜRÜN GÜVENLİĞİ Ayfer ADIGÜZEL UDDer Yönetim Kurulu Başkanı 23 Eylül2014 ANKARA Ürün Güvenliği Çalıştayı 1 Kısaca UDDer Uygunluk değerlendirmesinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını desteklemek, uygunluk

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 1 Tanımlar Uygunluk değerlendirmesi : Deney, analiz, kalibrasyon, ölçüm hizmetleri, ürün, sistem, personel belgelendirmesi, hammadde, malzeme, ürün, tesis,

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ Güven KANDEMİR Mayıs 2015, Eskişehir 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR ÜRÜN BELGELENDİRME Tanımlar Akreditasyon Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ULUDAĞ ÜYELERİNE Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilebilmesi ve

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Dr. Halil İbrahim ÇETİN Genel Sekreter (13 Ekim 2016)

Türk Akreditasyon Kurumu. Dr. Halil İbrahim ÇETİN Genel Sekreter (13 Ekim 2016) Türk Akreditasyon Kurumu Dr. Halil İbrahim ÇETİN Genel Sekreter (13 Ekim 2016) 1 Deney/Kalibrasyon/Muayene Personel Cihazlar Süreçler Belgelendirme Ürün/Hizmet Uluslararası Ticaret Yetkin Uygunluk Değerlendirme

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı - plastik sanayicisinin derneği - PAGDER Reha GÜR PAGDER Başkanı PAGDER Örgütlenmeye başlama 1950 1960 1969 2000 2017 Resmi Kuruluş 19.06.1969 PAGDER Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

9. DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 9. DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 22.04.2017 Değerli Üyelerimiz, Derneğimiz tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda ahşabın dünyada olduğu gibi ülkemizde de hak ettiği yeri alması için çalışmalarını

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ Hedefler ve Faaliyetler Strateji 1 ARAŞTIRMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Hedef: 2009 Laboratuarlarımızın Gelişimini sağlamak 1.1.1 Faaliyet. Gelibolu ilçemizde bulunan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 DTK DERGİSİ HAZİRAN AYI SAYISINDA YAYINLANAN YAZILARIMIZ.. DTK Dergisi Haziran sayısının BACADER DEN köşesinde İSİB ÇALIŞTAYI VE SODEX ANKARA FUARI İZLENİMLERİ konulu yazımız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: BAŞKAN MESAJI s/5 DERNEK TARİHÇESİ s/6 1. TEST, MUAYENE ve BELGELENDİRME SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SEKTÖRÜN GELECEĞİ s/8 2. GENEL KURUL, YÖNETİM

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

2014-2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2014-2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2014-2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2 Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Neşe Güneş in özverili, yoğun gayretleri ile kurulan ve yürütülen TURKLAB AKADEMİ düzenli eğitim faaliyetlerine başladı. Ekonomik kazanç sağlayıcı

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ 23-25 EKİM 2015 / ALANYA TÜRKONFED Genel Sekreterler Koordinasyon Toplantısı, İç ve Dış İletişim Eğitimi, 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı