UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2

3 İÇİNDEKİLER: Giriş I. Yönetim - Denetim Kurulları / Görev Dağılımı II. Kurumsal İlişkiler a) Paydaşlarla İlişkiler b) TÜRKAK ile İlişkiler c) Ekonomi Bakanlığı ile İlişkiler III. Uluslararası İlişkiler IV. UDDer Akademi Eğitimler V. Teknik Etkinlikler VI. Mevzuat Taslaklarına Görüş Bildirimi VII. AB Projeleri VIII. Kalkınma Ajansı Projeleri IX. Komiteler X. Tanıtım Faaliyetleri a) Basın/ Medya İlişkileri b) Sergi Fuar Katılım Faaliyetleri c) Web Sayfası d) Periyodik Yayınlar e) Temalı Toplantılar f) Dernek Logolarının Tescili XI. Üye İlişkileri a) Üye İstişare Toplantısı b) Üyelik Plaketleri c) Yeni Üye Kazandırma

4

5 Başkandan Değerli Üyelerimiz, Sektörümüzün Saygıdeğer Temsilcileri, Derneğimizin Vizyonu ve Hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen dönemi faaliyetlerimizi değerlendirerek, sizlerle paylaşmak istiyorum. İki yıllık çalışma dönemimizde derneğimizin yurt içi ve yurt dışı paydaşlar için ilk odak noktası ve ilk başvuru noktası olması ve bu konudaki çalışmalara öncülük etmesi vizyonumuzu merkeze koymak suretiyle, üyelerimizin uygunluk değerlendirme pazarından daha fazla pay alarak, bölgesel güç olmaları konusunda gereken desteği sağlamak yönünde politikalar oluşturduk. Yedi yaşını dolduran derneğimiz gelişim sürecini artan bir ivme ile devam ettirmekle birlikte, uygunluk değerlendirmesi sektörü ülkemizde henüz emekleme aşamasındadır. Dünya uygunluk değerlendirmesi pazarının yaklaşık 150 milyar, ülkemizdeki pazarın ise 1,6 milyar USD lik cirolara ulaştığı günümüzde Türkiye nin 500 milyar USD lik 2023 ihracat hedefi sektörümüz için büyük heyecan yaratırken, aynı zamanda derneğimize büyük sorumluluklar yüklemektedir. Zira Türkiye nin 2023 ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda ihracat hedefine ulaşması için, önümüzdeki dokuz yıl içinde dış ticaretten aldığımız payın iki kat artması anlamına gelmektedir. Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafya dünya ekonomik büyüme ortalamasının birkaç kat daha üzerinde gelişim potansiyeline sahip olup, ülkemiz uygunluk değerlendirme kuruluşlarının bu pazardan daha fazla pay alması, bölgesel güç olması şart. Bu nedenle; dış ticaretin gelişiminde belirleyici unsurlardan olan ürün kalitesi ve güvenliğinin artırılması, dolayısıyla ürünlerimizin ve ülkemizin marka değerini oluşturarak hedef rakamlarına erişimi ve en önemlisi birer tüketici olarak yaşam standardımızın artırılması için uygunluk değerlendirmenin ülkemiz ulusal stratejik hedeflerinden birisi olarak belirlenmesi çok önemlidir. Dolayısıyla derneğimizin daha fazla üye ile temsil edilen güçlü bir yapıya kavuşturulması, nitelikli insan kaynağı ve altyapıya sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla mali sürdürülebilirlik temel gereksinim olup, derneğimizin gelecek dönemde AB ve ulusal kalkınma projeleri, eğitim hizmetleri vb. ile mali yapısını güçlendirmesi, üye sayısını artırması ve mevzuat düzenleyen ve PGD gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini daha da güçlendirerek sürdürmesi gerekmektedir. Ayrıca paydaşlar için odak ve ilk başvuru noktası olma vizyonuna ulaşmak üzere çalışma komitelerinin sektörel bazda çeşitliliğinin artırılarak sorunların çözümü ve mevzuat düzenleyici/standart yapıcı kuruluşlara görüş iletmede güç sahibi olmalıdır. Çalışma dönemimizde bu amaçla öncelikle kamu kurumları, uluslararası eşdeğer kuruluşlar ve tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmeyi, ön plana alarak girişimlere başladık. TÜRKAK ile ilişkilerin geliştirilmesi için bir dizi faaliyet gerçekleştirdik. TÜRKAK Danışma Kurulları; sektör ve üye sorunlarımızın ifade edilmesi ve çözüm önerilerimizin paylaşılması için en uygun platformlardı, değerlendirerek görüşlerimizi sözlü ve yazılı olarak dile getirdik. Kamuoyunda uygunluk değerlendirmesi bilincinin artırılması, piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve üyelerimizin akreditasyon standartları ve AB mevzuatları konusunda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için UDDer Akademi markasını yaratarak eğitim seminerleri başlattık. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen PGD Koordinasyon Kurulu ve Ticarette Teknik Engel Komite toplantılarında üyelerimizi temsilen sorunlarımızı, beklentilerimizi ve çözüm önerilerimizi dile getirdik. Ulusal PGD Strateji Belgesi nde Derneğimiz kamuoyunda ürün güvenliğine dair bilincin artırılması kapsamında çalışmalar yapmak ve PGD denetimlerinde görevli denetçilerin niteliklerinin artırılmasını teminen eğitimler vermek üzere görev üstlendi. Uluslararası ticaretin artırılması amacıyla ülkelerarası serbest ticaret anlaşmaları ve karma ekonomik konsey toplantı gündemlerine alınmak üzere koordinatör kurum olan Ekonomi Bakanlığı na bugüne kadar 45 civarında görüş bildirdik. Teknik etkinlikler çerçevesinde ASO ev sahipliğinde Ürün Güvenliği Semineri, KALDER ev sahipliğinde ise; Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi konulu oturum gerçekleştirdik. Mevzuat taslaklarına çok sayıda görüş bildirdik. Üyelerimizin sorunlarını paylaşmak, iletişimi güçlendirmek amacıyla üye istişare toplantısı düzenledik. Uluslararası Test ve Muayene Kuruluşları Konfederasyonu CEOC ile ilişkileri geliştirerek, AB deki gelişmeleri teknik dokümanlar, rehber taslaklar vb. ve periyodik yayınları temin etmek suretiyle sizlerle paylaştık. Elbette ki; bu etkinlikler artarak devam ettirilmeli, derneğimizin yalnızca ülkemizde değil, bölgemizde de güç olması hedefi korunmalı. UDDer; uygunluk değerlendirmesi alanındaki en önemli çatı kuruluş ve bu gücünü üyelerinden alarak büyüyecek. Kamu otoritelerinin uygunluk değerlendirmesine yönelik strateji belgelerinde UDDer in fotoğraftaki yerini alması öncelikle Yönetim Kurullarının ve elbetteki siz çok değerli üyelerimizin katılımı, katkısı ve sağladığı güç ile gerçekleşecektir. Bu vesile ile hepinizi saygı ile selamlıyorum. Ayfer ADIGÜZEL Yönetim Kurulu Başkanı

6 6 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ I. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI, GÖREV DAĞILIMI: dönemine ait UDDer Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları tarafından dönem içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler bu raporda özetlenmiştir. Yönetim ve Denetim Kurulları: Yönetim Kurulu (Asil): Ayfer ADIGÜZEL (Başkan) Ömer GÜZEL (Bşk.Yrd.) Selçuk UÇAR (Bşk.Yrd.) Devran AYIK (Sayman) (*) Neşe GÜNEŞ Nesrin Serin ONKARDEŞLER İlker İBİK (*) tarihleri arasında Elçin ÜLKER görev almıştır. Yönetim Kurulu (Yedek): Üzeyir KARAGÖZ Süleyman SARI Burçin YUMRUKÇU Samim SANER Timur DİZ Denetim Kurulu (Asil): Hakan ESGİN (Başkan) Ramazan OYA Nilgün ÖZDEMİR Denetim Kurulu (Yedek): Zekeriya AYTAÇ Süleyman ELİVAR Yusuf YILMAZ Oluşturulan dönemi Stratejik Planı çerçevesinde, Faaliyet Planı hazırlanmış, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak, 17 Ocak 2013 tarihinde Yönetim Kurulu gündeminde değerlendirilerek imza altına alınmıştır. (Bkz. Ek 1) Stratejik Plan çerçevesinde oluşturulan Faaliyet Planı nın uygulama ve izlenmesini teminen 14 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

7 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 7 Görev dağılımı aşağıda yer almaktadır: Konu Yönetim Kurulu Üyesi 1 Paydaşlarla İlişkiler Ayfer Adıgüzel 2 Uluslararası İlişkiler Ömer Güzel - Ayfer Adıgüzel 3 Basın Medya İlişkileri Ayfer Adıgüzel - Ömer Güzel 4 İlan, Reklam, Sponsor Selçuk Uçar 5 Eğitim, Kalkınma Ajansı Projeleri Neşe Güneş 6 Yayın Kurulu, PGD İlker İbik 7 Üye İlişkileri, Aidatlar, Web sayfası Elçin Ülker 8 AB projeleri, Temalı Organizasyonlar Nesrin Serin Onkardeşler 9 Komiteler Koordinatörlüğü Selçuk Uçar 10 Sistem Belgelendirme Komitesi Samim Saner 11 Ürün Belgelendirme Komitesi Neşe Güneş 12 Personel Belgelendirme Komitesi Timur Diz 13 Etik Kurul İlker İbik II. KURUMSAL İLİŞKİLER: a) Paydaşlarla İlişkiler: TÜRKAK, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Bakanlığı, Rekabet Kurumu başta olmak üzere paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmesi, çalıştaylar, strateji belirleme ve şura toplantılarına katılımlar sağlanması olmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Rekabet Kurumu nezdinde yapılan girişimlerde uygunluk değerlendirmesi sektörünün gelişiminde eşit şartlarda rekabetin önemi vurgulanarak, kamu ihale şartnamelerinde zaman zaman yer alan marka, ticari isim referanslarının kullanılmaması konusunda gerekli önlemlerin alınması konusunda talepte bulunulmuştur. AB Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde derneğimizin faaliyet kapsamına uygun AB Projeleri konusunda bilgi alınmış, bakanlığın konuya ilişkin desteği istenmiştir. UDDer Akademi adı ile gerçekleştirilen akreditasyona esas ISO/IEC serisi standartlarda düzenlenen eğitimlere bakanlık yetkilileri davet edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ISO/IEC Ürün Belgelendirme Akreditasyonuna ilişkin standart eğitimine katılmıştır. AB Bakanlığı tarafından 2 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen Özel Sektör Gelişimi Sektörel İzleme Alt Komitesi toplantısına katılım sağlanmıştır. BST Bakanlığı tarafından Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen III. Sanayi Suraşı na katılım sağlanmış, uygunluk değerlendirmesinin önemi dile getirilmiştir. BST Bakanlığı tarafından 18 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Uygunluk Değerlendirmesi Strateji Eylem Planı Çalıştayı na katılım sağlanmış, dernek görüşlerimiz ve değerlendirmemiz çalıştayda ve sonrasında ilgili Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayfer Adıgüzel ve Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Güzel tarafından 6 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi makamında ziyaret edilmiş olup, 2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Vizyonu, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşarak, ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer almasının sağlanması olarak belirlenmiş bu hedefe ulaşmanın en önemli aracı olarak uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin etkin kullanımı olacağı konusunda ortak görüşe varılmıştır.

8 8 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ Bu ziyaret ile TİM ve UDDer birlikte, üreticilerin karşılaştığı ticarette teknik engellerin kaldırılması için uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik ortak faaliyetler planlanmasına karar verilmiştir. b) TÜRKAK ile İlişkiler: TÜRKAK ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verilmiş, öncelikle üyelerimize ve TÜRKAK yönetiminin talebi ile TÜRKAK tan akredite kurum ve kuruluşlara (yaklaşık 950 kuruluş) TÜRKAK Akreditasyon Memnuniyet Ölçümlemesi Anketi gönderilerek akreditasyon hizmetinin ölçümlenmesi hedeflenmiş ve sonuçları tarihinde TÜRKAK ile yazılı olarak paylaşılmıştır. Ayrıca TÜRKAK tarafından hazırlanarak derneğimize görüşe gönderilen Akreditasyon Sözleşme taslağı dernek üyelerimizden alınan görüşler doğrultusunda 10 adam-gün kaynak ayrılarak yeniden hazırlanmış, yazılı olarak tarihinde TÜRKAK a bildirilmiş ve Genel Sekreter ve yardımcılarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda belirtilen görüşlerimizin gerekçeleri somut kanıtlara dayalı olarak paylaşılmış, görüşlerimizin dikkate alınmasının sektörümüzün ulusal ve uluslararası pazarda gelişimi açısından önemi vurgulanmıştır. TÜRKAK yasası gereği derneğimiz TÜRKAK Danışma Kurulu toplantılarında iki yönetim kurulu üyesi ile temsil edilmiş, düzenlenen beş toplantıya katılım sağlanarak, görüşlerimiz sözlü ve yazılı olarak TÜRKAK Yönetim Kurulu ile paylaşılmış ve takibi yapılmaktadır. EUROLAB Başkanı ve Avrupa Komisyonu Yapı Malzemeleri Danışmanı Sn. Jiri Sobola ve EA CPR Directive Network Koordinatörü Sn. Georgios Kallergis in konuşmacı olarak katılımı ile Eylül 2014 tarihlerinde TÜRKAK tarafından düzenlenen

9 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 9 Yapı Malzemeleri Çalıştayı nda derneğimiz adına yönetmelik kapsamında deneyim paylaşımı sunumu gerçekleştirilmiş, çalıştayda değerlendirilen konulara ilişkin bulgularımız gereği için tarihinde TÜRKAK a yazılı olarak gönderilmiştir. c) Ekonomi Bakanlığı ile İlişkiler: Aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz olarak derneğimizde temsil edilen Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerle ilişkiler geliştirilmiş, derneğimiz Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Piyasa Denetimi ve Gözetimi Koordinasyon toplantılarına ve Ticarette Teknik Engel Komitesi toplantılarına düzenli katılım sağlayarak derneğimizin görüşlerini ve konuya ilişkin sorunlar gündeme getirilmiştir. Derneğimiz Ekonomi Bakanlığı Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Eylem Planı nda yer alarak, ürün güvenliğine dair farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek ve PGD denetçilerinin niteliklerinin artırılması konusunda eğitimler düzenlemek üzere görev üstlenmiştir. Diğer yandan Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği nin geçiş sürecinde yaşanan gecikmenin önlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler neticesinde tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirilen toplantı neticesinde süreç hızlandırılarak tarihinde anılan yönetmelik kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ülkemizden ilk Onaylanmış Kuruluş ataması gerçekleştirildi. Ülkemiz ekonomisi açısından önemli büyüklüğe sahip olan yapı malzemelerinin CE uygunluk değerlendirmesinde ulusal onaylanmış kuruluşlarımızın daha fazla geciktirilmeden görevlendirilmesi stratejik ve ekonomik değer açısından oldukça önemli bir süreç olmuştur. Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda 24 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen Helal Standartları ve Belgelendirmesi Çalışma Grubu toplantısı ve 12 Kasım 2014 tarihinde üst düzey katılımla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılım sağlanmış ve görüş bildirmiştir. III. ULUSLARARASI İLİŞKİLER: Dünya uygunluk değerlendirmesi pazarı büyüklüğünün 100 milyar Euro olduğu gerçeğinden hareketle derneğimiz üyelerinin uluslararası pazarda iş yapmalarını teminen çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda öncelikle uluslar arası pazarda tanınırlık sağlanması amacıyla Uluslararası Test ve Muayene Kuruluşları Konfederasyonu CEOC (International Confederation Of Inspection And Certification Organisations) a üyelik şartları araştırılmış ancak derneğimizin mevcut finansal yapısı gereği CEOC a üyelik bedelini ödemesinin bu aşamada sürdürülebilir olmadığı değerlendirilerek gözlemci statüsünde üyelik talebinde bulunulmuştur. Ancak derneğimizin ana faaliyet alanının doğrudan uygunluk değerlendirmesi olması nedeniyle gözlemci statüsü uygun bulunmamıştır. Diğer yandan, CEOC a gözlemci statüsünde üye olan kuruluşların faydalandığı tüm imkanlardan faydalanılmak üzere gerekli görüşmeler yapılmış, CEOC tarafından yayınlanan periyodik yayınlar, standart ve rehber taslaklarına görüş talepleri derneğimizle paylaşılmaktadır. Söz konusu yayınlar ve görüş talepleri üyelerimizle paylaşılmaktadır. İlave olarak; Türkiye Kalite Derneği - KALDER tarafından 18 Kasım 2014 tarihinde 23.kez Mükemmelliği Yaşamak teması ile düzenlenen kongrede UDDer ve TURKLAB organizasyonu ve işbirliği ile Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi temalı oturum gerçekleştirilmiş, oturumda Uluslararası Test ve Muayene Kuruluşları Konfederasyonu CEOC Başkanı Sayın Simo Hassi; uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin Avrupa daki uygulamaları konusunda ve sektörün önemi ve geleceği konusunda sunum gerçekleştirmiştir. Otrum öncesi yapılan görüşmede ülkemizdeki Uygunluk Değerlendirmesi sektör büyüklüğü, derneğimiz üye sayısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılarak işbirliğimizi artırma isteğimiz tekrar edilmiştir. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Ticarette Teknik Engel Komitesi toplantılarına katılım sağlanmak suretiyle, uluslararası ticarette karşılaşılan sorunların paylaşımı ve çözümüne yönelik alınması gerekli önlemler üyelerimiz ve bakanlık yetkilileri ile paylaşılmaktadır. Uluslararası ticaretin artırılmasına yönelik

10 10 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ ülkelerarası ticari toplantıların gündemlerine (Serbest Ticaret Anlaşmaları, Karma Ekonomik Konsey Toplantıları vb.) uygunluk değerlendirmesine yönelik gündemler oluşturulmuş ve konuya ilişkin yaklaşık 45 adet yazılı görüş bildirilmiştir. Katılım Öncesi Yardım (IPA) programı çerçevesinde Batı Balkanlar ve Türkiye de Kalite Altyapısı Projesi kapsamında 8 Kasım 2013 tarihinde Hırvatistan da düzenlenen Bölgesel Uygunluk Değerlendirmesi sempozyumuna görüş bildirilmiştir. IV. UDDer AKADEMİ EĞİTİMLER: Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesi ve UDDer Akademi 15 Kasım 2012 Genel Kurulu ile göreve başlayan UDDER Yönetim Kurulu tarafından, Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesi UDDER faaliyet planı içersinde önemli bir başlık olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda UDDer Akademi alt yapısı oluşturulmuştur. UDDer üyelerinin, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili eğitim ihtiyacını karşılamak üzere, yılları kış, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde, mevcut akreditasyon standartları, sektörel gelişmeler ve yeni kapsamlarda, uzman ve tecrübeli eğitmen kadrosu ile eğitim organizasyonları yapmak üzere Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesi hayata geçirilmeye başlanmıştır. İÇİNDEKİLER 02 GİRİŞ 03 UDDer AKADEMİ MİSYONU 04 EĞİTİM KONULARI 4.1 Akreditasyon Standartları Temel Eğitimleri TS EN ISO/IEC 17020:2012 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler TS EN ISO/IEC 17021:2014 Uygunluk değerlendirmesi Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar TS EN ISO/IEC 17024:2012(EN) Uygunluk değerlendirmesi Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar TS EN ISO/IEC 17043:2012 Uygunluk değerlendirmesi Yeterlilik deneyi için genel kurallar TS EN ISO/IEC :2012 Uygunluk değerlendirmesi Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar TS EN ISO/IEC 17043:2012 Uygunluk değerlendirmesi Yeterlilik deneyi için genel kurallar 4.2 Akreditasyon Standartları Denetçi/Baş Denetçi Eğitimleri TS EN ISO/IEC 17020:2012 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler TS EN ISO/IEC :2014 Uygunluk değerlendirmesi Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk değerlendirmesi Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar TS EN ISO/IEC 17043:2012 Uygunluk değerlendirmesi Yeterlilik deneyi için genel kurallar TS EN ISO/IEC :2012 Uygunluk değerlendirmesi Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar TS EN ISO/IEC 15189:201.. Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar 4.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Eğitimleri Mevzuat Eğitimleri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Eğitim (305/2011/AB) Risk Analizi Fabrika Üretim Kontrolü Denetimi 4.4 Dokümantasyon ve Yönetimi Eğitimi 05 UDDer AKADEMİ REFERANSLARI 06 EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞLERİ 07 EĞİTİM TALEP FORMU 08 EĞİTİM ANKETİ 09 EĞİTİM KATILIM SERTİFİKA ÖRNEĞİ 3 UDDer Akademi Uygunluk Değerlendirmesi Derneği tarafından, akreditasyon standartlarına göre, öncelikle üyelerine olmak üzere tüm özel ve kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine, konusunda uzman ve tecrübeli eğitmen kadrosu ile uygulamadan gelen birikim ve ulusal ve uluslar arası gelişmeler çerçevesinde, güncel eğitimleri sunmak amacıyla UDDer Akademi oluşturulmuş olup, UDDer in bir alt organizasyonudur. UDDer Akademi Çalışma Hedefleri Uygunluk değerlendirme faaliyetleri konusundaki

11 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 11 yeni gelişmelere göre üyelerin kapasitelerini geliştirmek, Akreditasyon kapsamları konusunda uygulamalarda standardizasyon sağlamak, Yetkili kuruluşların akreditasyon konusunda kapasitelerini geliştirmek, Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde yetkili kuruluşların kapasitelerini geliştirmek, Endüstriyel kuruluşların, üniversitelerin, kamu kurumlarının bünyesinde bulunan laboratuar alt yapısının, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve piyasa gözetimi ve denetimi ihtiyaçları için kullanılması amacıyla kapasitelerini geliştirmek, dolayısı ile ülkemiz kalite altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek, Üyelerin eğitim ihtiyacını etkin ve ekonomik olarak karşılamaktır. TS EN ISO/IEC 17065:2012 Bilgilendirme Eğitimi 27 Haziran 2013 tarihinde İstanbul da yoğun ilgiyle gerçekleştirilmiştir. taraflar katılmışlardır. Bilgilendirme eğitimi ücretsiz yapılmış olup, UDDER in kendi kaynakları ile organize edilmiş ve tüm katılımcılara sertifika düzenlenmiştir. EĞİTİM VERİLEN KURUMLAR ( ) EĞİTİM ADI / KURUM ADI / TARİH TS EN ISO/IEC EĞİTİMİ GENEL KATILIMA AÇIK Ekim 2013 TS EN ISO/IEC EĞİTİMİ KALİBRA INT. METROLOJİ LTD. ŞTİ 7 Kasım 2014 TSE EN ISO/ IEC EĞİTİMİ TÜRK LOYDU İKTİSADİ İŞLETMESİ 24 Eylül 2014 TSE EN ISO/ IEC EĞİTİMİ TÜRK LOYDU İKTİSADİ İŞLETMESİ 27 Ekim 2014 Gerçekleştirilen eğitim sonrası, katılımcılar ve eğitimi alan kuruluş yetkilileri tarafından yapılan anketlere göre 5 puan üzerinden 4,5-4,7 arasında memnuniyet verici değerlendirmeler alınmıştır. V. TEKNİK ETKİNLİKLER: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Haziran 2014 tarihlerinde Gebze de düzenlenen I.Ulusal Muayene ve Test Çalıştayı nda gerçekleştirilen panele katılım sağlanarak, Ürün Güvenliğinde Uygunluk Değerlendirmesinin Önemi konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 300 civarında katılım olmuştur. TS EN ISO/IEC 17065:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses Ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar Bilgilendirme Eğitimi 27 Haziran 2013 tarihinde İstanbul da yoğun ilgiyle gerçekleştirilmiştir. UDDer Akademi olarak düzenlemiş olduğumuz eğitime oldukça büyük talep olmuş olup, 50 kişilik kontenjan tam olarak doldurulmuştur. Eğitime uygunluk değerlendirme kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri (yetkilendirme yapan bakanlıklar), sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri(sanayi Odaları), sanayi firmalarından temsilciler, üniversitelerden gelen temsilciler ve danışmanlık firmalarının temsilcileri dolayısıyla ürün belgelendirme faaliyetleri içerisinde yer alan tüm TÜRKAK tarafından Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Yapı Malzemeleri Çalıştayı nda derneğimiz adına yönetmelik kapsamında deneyim paylaşımı sunumu gerçekleştirilmiştir.

12 12 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ Ürün Güvenliği Semineri: ASO ev sahipliğinde 17 Eylül 2014 tarihinde Ankara da 150 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) dan Eurolab dan TÜDEF ten ve TÜRKAK tan katılımcılar sunum gerçekleştirmişlerdir.

13 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 13 Oturumda Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı na ilaveten CEOC başkanı Sn. Simo Hassi ve TURKLAB Başkanı Sn. Dr.Ömer Güzel sunum gerçekleştirmiştir. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sn. Dr. Mehmet Karabay oturum başkanlığını üstlenmiştir. Türkiye Kalite Derneği - KALDER tarafından 18 Kasım 2014 tarihinde 23.kez Mükemmelliği Yaşamak teması ile düzenlenen kongrede UDDer ve TURKLAB organizasyonu ve işbirliği ile Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi temalı oturum gerçekleştirilmiş, 200 civarında katılım olmuştur.

14 14 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ VI. MEVZUAT TASLAKLARINA GÖRÜŞ BİLDİRİMİ: Sektörümüzü doğrudan ilgilendiren mevzuatın hazırlık aşamasında derneğimize görüş amaçlı gönderilmesini teminen mevzuat düzenleyen 10 adet kamu kurumuna derneğimizi tanıtıcı yazı gönderilerek, mevzuat taslaklarının dernek görüşümüz için gönderilmesi talep edilmiştir. Sonrasında yapılan şifai görüşme ve ziyaretlerle başta Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları olmak üzere çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarından mevzuat taslakları tarafımıza görüş amaçlı gönderilmiştir. Görüş istenen çeşitli taslaklara üyelerimizden geri bildirimler alınarak bakanlıklara geri bildirimde bulunulmuştur. Uygunluk Değerlendirmesi sektörü için son derece önemli bir mevzuat olan, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun taslağına vermiş olduğumuz görüşe ilaveten konuya ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanarak dernek görüşlerimiz gerekçeleri ile ifade edilmiştir. VII. AB PROJELERİ: Derneğimizin finansal sürdürülebilirliği, altyapı ve insan kaynağı istihdamı sağlayarak tüzüğünde belirtilen görevleri etkin olarak gerçekleştirebilmesini teminen kaynak yaratması elzemdir. Yalnızca üye aidatları ile yalnızca ülkemizdeki Pazar payı 1.5 milyar USD olan bir pazardan üyelerimizin etkin pay almasının sağlanması gerçekçi değildir. Bu amaçla AB Bakanlığı yetkilileri ile toplantı yapılarak geçmiş yıllarda gerçekleştirilen TKAD ve TKAG benzeri projeler için derneğimize destek verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca proje desteği sağlanmak üzere 28 Mayıs 2013 tarihinde Norm Danışmanlık firması ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Proje Fikri Çalıştayı yapılmıştır. İlave olarak derneğimiz; AB Leonardo da Vinci Projesi kapsamında kamu kurumlarında kalite bilincinin artırılması amacıyla Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulusal Sistem Belgelendirme Hiz. Ltd.Şti. firması tarafından gerçekleştirilen Kaliteye Yolculuk konulu projeye katılımcı olmuştur. AB projelerinin etkin olarak takip edilmesi için bu konuda bir YK üyesinin görevlendirilerek münferiden takip sağlanması büyük önem arz etmektedir döneminde AB projelerine ilişkin dikkate değer mesafe alınamamış olup, konunun derneğin profesyonel insan kaynağı sağlayarak ve Yönetim Kurulu nezdinde etkin takip edilerek hayata geçirilmesi olanaklıdır. VIII. KALKINMA AJANSI PROJELERİ: Ankara Kalkınma Ajansına TR51/12/TD/0072 numarası ile Proje Hazırlama ve Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi danışmanlık/ eğitim hizmeti temini başlıklı teknik destek başvusu yapıldı, ancak proje kapsamında yer alan hedef grup net bir şekilde ortaya konulmadığı gerekçesi ile rededildi. Projenin Dayanağı: 1. Ulusal Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Strateji Belgesi ( ) 2. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (EKİM 2010) Orta Vadeli Program ( ) Madde 9: Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş Sağlanması AB ilerleme raporu AB ilerleme raporu AB ilerleme raporu

15 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 15 Projenin Amacı: Orta vade de, dernek olarak yılı arasında dernek kuruluş amacına uygun olarak gerçekleştirilecek tüm projeler etkin olarak yönetilebilecektir, Dernek kuruluş amacına uygun olarak aynı anda gerçekleştirilecek proje sayısında artış sağlanacaktır, Projelerden ölçülebilir veriler elde edilecektir, Hedef Kullanıcıların hizmet kalitesi ve verimliliğinin artması ile Nihai Kullanıcılardan tüketicini hakkı korunmuş olacak, üreticiler ise haksız rekabetten korunacaktır. Çarpan etken, uygunluk değerlendirme hizmetleri Türkiye genelinde sunulduğu için doğrudan faydalanıcıların kalitesi, etkinliği artacaktır. Dernek kuruluş amacına uygun proje konuları tespit etmek, projeleri etkin yönetmek, projeleri izlemek ve proje yönetim kültürünü dernek geneline ve işleyişine yansıtmak için kapasite geliştirmektir. IX. KOMİTELER: Ürün Belgelendirme Komitesi, 21 Mart 2013 Tarihinde ilk toplantısını yapmış olup, toplam 24 üyenin olduğu komiteye 10 kişi katılmış ve toplantıdan UDDer öncelikle TÜRKAK ile üyelerin sorunlarını çözmeli daha sonra komite çalışmalarına başlanmalıdır görüşü benimsenmiştir. Daha sonra üyelerimizden, CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. nin talebi üzerine, tarımsal ürün alanında ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Sertifikasyonu yapan kuruluşlar (Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları -KSK) kontrol ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, sektör sorunlarının çözülmesi, ilgili taraflara seslerini duyurma, sektöre yön verme ve sektörün pazar payının attırılması amacı ile Ürün Belgelendirme Çalışma Komitesi çatısı altında Tarımsal Ürün Belgelendirme Çalışma Komitesi oluşturulması için üyemiz olmayan sektörde faaliyet gösteren 30 kuruluşa üye davet yazısı, üyemiz olan ise bu komitede görev almaları için davet yazıları gönderilmiştir. Bu komite ile aşağıda konuların çözümlenmesi hedeflenmektedir: İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım mevzuatında yer almayan ancak cevabına ihtiyaç duyulan konuların açıklığa kavuşturulması ve yayınlanan çalışma talimatlarının değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. Yapılan çalışmaların T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile paylaşılması ve mevzuat değişikliği için talepte bulunulması, sürecin hızlı ilerlemesini sağlayacak gerekli girişimlerde bulunulması, TÜRKAK ve Bakanlık ile sektörel konuların paylaşılacağı yıllık toplantı planının oluşturulması, Tüm sektör paydaşlarının bir arada olacağı, her iki konu için ayrı ayrı Ortak Akıl Toplantısı düzenlenmesi, Tarımsal Ürün Belgelendirme rehber dokümanlar hazırlanması, Tarımsal Ürün Belgelendirme için belgelendirme programlarının geliştirilmesi, UDDER Tarımsal Ürün Belgelendirme Çalışma Komitesi olarak tarımsal ürün belgelendirme alanında yer alan diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerinin yapılması. Bu çalışmaların tüm ürün grupları için yaygınlaştırılması planlanmaktadır. TARIMSAL ÜRÜN BELGELENDİRME ÇALIŞMA KOMİTESİ KURUM ADI ÜYE ADI UNVAN Standard BM TRADA Belgelendirme A.Ş. Neşe Güneş Genel Müdür CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. Control Union Turkey Dilek Erdin Elivar Mertol Doğru Ürün Belgelendirme Müdürü İzmir Şubesi Müdürü ve Sertifikasyon Müdürü TCERT Uluslararası Sertifikasyon ve Teknik Denetim Hizm. Tic. Ltd. Şti. Elif Çelebi Yönetim Temsilcisi ECAS Belgelendirme ve Denetim Ltd.Şti. Osman Yalçın Tekinarslan Şirket Yetkilisi USB Ulusal Sistem Belgelendirme Hiz.Ltd.Şti. Nesrin Serin Genel Müdür USB Ulusal Sistem Belgelendirme Hiz.Ltd.Şti. Berna Ürkel

16 16 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ X. TANITIM FAALİYETLERİ: a) Basın/ Medya İlişkileri: Derneğimizin kamuoyunda ve sektörde bilinirliğinin artırılmasında basın ve medya ilişkilerinin öneminin bilincinde olarak aşağıda belirtilen dergi ve yayınlarda derneğimizi tanıtıcı ve sektörle ilgili haber ve değerlendirmelerimizin yer aldığı haberler yayınlanmıştır. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Aylık Yayın Organı Hedef Dergisi Vira haber Portalı Türkiye Kalite Derneği Periyodik Yayını Önce Kalite Dergisi Dünya Gazetesi Gözetim Firmaları Eki Neta Haber Dergisi ve Portalı Focus Maintenance Dergisi b) Fuar, Sergi Katılım Faaliyetleri: Derneğimizin tanıtımı amacıyla Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen KALDER 22.Kongre ve Fuarına stand açılarak katılım sağlanmış, hazırlanan 200 adet dernek tanıtım broşürü ziyaretçilerle paylaşılmıştır. c) Web Sayfası Dernek web sayfasının derneğimizin tanıtımı ve üyelerimizle etkin iletişim açısından oldukça önemli bir araç olduğundan hareketle, veri girişine yönelik kullanıcı dostu, içeriği ve formatı ile yenilikler sunan bir web sayfası hazırlatılarak, Eylül 2014 tarihi itibarı ile üyelerimize duyurusu yapılarak hizmete sunulmuştur. Üyelerimize ait bölümlere gereken veri girişlerin yapılması amacıyla iki kez bildirim yapılmış olup, girişlerin güncelliği takip edilmektedir. Web sayfamız aracılığı ile eğitim faaliyetlerimizin duyurusu etkin olarak yapılabilmekte, online başvuru alınabilmektedir. Güncel haber ve etkinliklerimiz üyelerimizle güncel olarak paylaşılmaktadır. d) Periyodik Yayınlar: Stratejik Planı ve Eylem Planı çerçevesinde Dernek periyodik yayını olan Bülten çıkartılması amacıyla Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinden 5 kişilik bir Yayın Kurulu oluşturulmuştur. Bültenin aylık periyotlarda yayınlanmasına karar verilmiş, ancak bugüne kadar 3 sayı yayınlanabilmiştir. Web sayfasının yürürlülüğe konulmasını takiben derneğimizle ilgili etkinlik haberleri web sayfası üzerinden paylaşılmaya başlanmıştır. e) Temalı Toplantılar: Derneğimizin kamu otoriteleri ve kamuoyu nezdinde bilinirliğinin artırılması, uygunluk değerlendirmesi konusunda farkındalık yaratılması ve sektör sorunlarının paylaşımı için ortam yaratılmasını teminen; kamuoyunda tanınan, alanında otorite kişilerin (bilim insanı, bürokrak, siyasetçi, sanatçı, iş dünyasından başarılı isimler vb.) davet edilerek, belirlenen temalar çerçevesinde konuların tartışılarak, durum tespitlerinin yapıldığı veya çözüm önerilerinin paylaşıldığı, çıktıların ilgili taraflara iletildiği toplantılar Temalı Toplantılar olarak belirlenerek Faaliyet Planı na alınmıştır dönemi Stratejik Planı nda Temalı Toplantılar düzenlenmesine önemli bir etkinlik olarak yer verilmiş, konuya ilişkin sorumlu Yönetim Kurulu üyesi belirlenmiştir. Ekonomi Bakanı ve AB Bakanı nın katılımı öngörülerek etkinlik düzenlenmesini teminen davet yazıları gönderilmiş, ancak herhangi bir toplantı düzenlenememiştir. Konuya ilişkin kaynak sağlanması, etkin takibi ve bu tür toplantıların periyodik hale getirilmesinin derneğin bilinirliği açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

17 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 17 XI. ÜYE İLİŞKİLERİ: a) Üye İstişare Toplantısı: Üye ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla 5 Aralık 2013 tarihinde Üye İstişare Toplantısı düzenlemiş ve 50 civarında katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda üyelerimiz sorunlarını dile getirmiş, sektörümüze ve dernekten beklentilerine ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdir. Üyelerimizin iletişiminin güçlendirilmesi amacıyla toplantı sonrası bir kokteyl düzenlenmiştir. f) Dernek Logolarının Tescili: Dernek ve UDDer Akademi logoları Türk Patent Enstitüsü ne başvurulmak suretiyle 31 Mayıs 2013 tarihi itibarı ile 10 yıl süre ile tescil edilmiştir. UDDer Logo Kullanım Şartları hazırlanarak üyelerimizle paylaşılmış ayrıca web sayfamızda yayınlanmıştır.

18 18 UDDer UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ b) Üyelik Plaketleri: Derneğimizin bilinirliğinin artırılmasını teminen üyelerimiz için plexiglas malzemeden duvara asılabilecek görsel içerikli üyelik plaketi yaptırılarak teslim edilmiştir. c) Yeni Üye Kazandırma Derneğimizin üye sayısının artırılması amacıyla TÜRKAK tan akredite 864 kuruluşa üyelik davet yazısı gönderilerek takipleri yapılmıştır döneminde derneğimize 13 yeni üye kaydı yapılmış olup, 2 üye faaliyet alanı değişikliği, 1 tüzel üye laboratuar hizmeti kapsamında diğer derneklere üye olması, 2 gerçek ve 1 tüzel üye ise kendi isteğiyle derneğimizden ayrılmıştır. Yeni Üyelerimiz: TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Den. Tic. Ltd. Şti, TÜV Avusturya Türk Ltd. Şti, Concept Test ve Teknoloji Mrk Müh. San.Tic. Ltd. Şti., FTI FASAD Teknoloji Merkezi Ltd. Şti., Dizayn Kalite Mühendislik Hizm.San. ve Tic. Ltd. Şti. Tuna Kurumsal Hizm. Belgelendirme ve Dış. Tic. San. Ltd. Şti AGFD Akredite Gözetim Firmaları Derneği NoBo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri San ve Tic. Ltd. Şti. Ömer GÜZEL PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkez Müdürlüğü -TAMTEST Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) UKB Uluslararası Kalite Belgelendirme ve Gözetim Ltd. Şti.

19 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 19

20 Uygunluk Değerlendirmesi Derneği Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mahallesi 2159.Sokak No:6/4 Çankaya - Ankara Web: E-posta: Tel: Mobil:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

İMSAD Faaliyet Raporu

İMSAD Faaliyet Raporu 10 İMSAD Faaliyet Raporu İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYETLERİ 2 2010 YILI FAALİYETLERİ Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı BAŞKANIN MESAJI 2011 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre değerde %23,5, miktar bazında da %4,8 oranında artış göstererek 22,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz İÇİNDEKİLER 4. 2013 Nasıl Geçti 6. Önsöz 9. ÇMD Hakkında 10. Yönetim ve Denetim Kurulumuz 12. Üyelerimiz 14. Komisyonlarımız 16. Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz 29. Çağrı Merkezi Fuarları 30. Düzenlediğimiz

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumsallık Girişimcilik Deneyim Yenilikçilik Sorumluluk İşbirliği Rekabetçilik Verimlilik Kaynak TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Mart 2011 VİZYON TMB

Detaylı