50.YIL HAREKATI ELAZIĞSPOR 50.YIL PROJESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "50.YIL HAREKATI 1967-2017 ELAZIĞSPOR 50.YIL PROJESĠ"

Transkript

1 50.YIL HAREKATI ELAZIĞSPOR 50.YIL PROJESĠ Haziran

2 GEREKÇE KULÜBÜN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEġTĠRMEK ĠÇĠN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIġMA KONULARI VE BĠÇĠMLERĠ MADDE-4 Bir spor kulübü olarak Elazığspor derneğinin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün izin verdiği ve tescil edilmiş, federasyonu bulunan tüm spor dallarında Elazığ halkını, Elazığ ili spor kulübü olarak temsil etmek, Elazığ sporluluk sevgisini yaymak, bilinçli taraftarlar yetiştirmek, Sporun hedefinin, bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinci ile Gençleri spora yöneltmek, onlara spor yapma olanağı sağlamak, onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, spor eğitimi ve ahlakını geliştirmek, üyeler, sporcular ve taraftarlar arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, Sporla ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ile diğer genel eğitim okulları ve kurumları açmak, profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör yetiştirmek, mevzuata uygun profesyonel spor şubeleri kurmak, yönetmek, spor müsabakaları düzenlemek, Çağdaş yaşama uygun olarak üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak, Kulübün ihtiyacı olan ikametgâh ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak, Bu amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak, Amaca münhasır olmak üzere ticari şirketler, yatırım ortaklıkları kurmak veya kurulmuş ticari şirketlere katılmak, kanun ve mevzuatın izin verdiği tüm konularda faaliyetlerde bulunmak. ÜYENĠN HAK VE GÖREVLERĠ Madde -11 Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda 1 (Bir) oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. (Aidatlarını düzenli ödeyen onur üyeleri hariç) Tüzel kişilerin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı ya da temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Ayrıca Her Üye; a) Kulüp düzenine uymak ve kulübe sadakat göstermekle, b) Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle, c) Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında amacın gerçekleģmesi için gereken katkıda bulunmakla, d) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla, e) Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. 2

3 50.YIL HAREKETĠ YerleĢik Yönetimlere KarĢı Bağımsız Elazığspor Sevenler Hareketi, adı altında ELAZIĞSPOR ELAZIĞ HALKININDIR sloganı ile geliştiren grup Elazığsporun tüzüğündeki kuruluş amaçları dışında hareket edenlere ve Elazığsporu başka amaçlar için ele geçirmeye çalışanlara, Elazığsporu kendi çıkar ve amaçları için görenlere, Elazığsporu maddi çıkar menfaat ve siyasi amaç için kullananlara ve kullanmak isteyenlere karşı, Elazığspor kulübünü korumak, varlığını sürdürmek ve Elazığspora kalıcı eserler kazandırmak ve katkı sağlamak amacıyla bir grup ELAZIĞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ üyesi tarafından geliştirilen Grup; Türk sporuna hizmeti, Elazığ halkını en iyi biçimde temsil etmeyi, hemşerilerimizin milli birlik ve beraberlik içerisinde karşılıklı sevgi ve saygıyla kaynaşmasını amaç edinmiştir. Grup; Elazığspor adına başka hiç bir amaç kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, kurulmuştur. Grubun temel amacı Elazığ Spor Kulübü Derneğini Geliştirmek ve Yaşatmaktır. 50.YIL HAREKETĠ: Elazığspor Kuruluşunu 50. Yılı ola 2017 yılında, Yeni Hedef ve Stratejileri Geliştirmek amacıyla Elazığspor Kongre Üyeleri ve Bir Grup Elazığspor Gönüllüsü tarafından başlatılmıştır. 50.YIL HAREKATI: Sadece bir amaç ve hedef şeklinde algılanmayarak, aynı zamanda bu hareketin bir yönetim stratejisine dönüştürülerek, yeni oluşacak yönetimler tarafından hayata geçirilmesi için özel çaba gösterilmelidir. 50.YIL HAREKATI: Yeni oluşabilecek yönetimlerin ve göreve talip olan oluşumların Elazığsporun Kuruluşunun 50. Yılı olan 2017 yılındaki hedefleri gerçekleştirmelerine yardımcısı olabileceği gibi, görev alacak yönetimlerin bu anlamda en yakın takipçisi olacaktır. 50.YIL HAREKATI: En önemli görevi mevcut yönetim veya yeni oluşabilecek yönetimlerin, belirlenen amaç hedefleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamak olarak algılanmalı ve bu hareket; Elazığspor Camiası, Siyasiler, İş Çevreleri, Mülki Amirler Elazığspora gönül verenler tarafından desteklenmelidir. 50.YIL HAREKATI: Elazığsporun kuruluşunun 50. Yılı olan 2017 yılındaki Yeni Strateji ve Hedeflerine ilişkin proje Elazığspor Camiasının, Eski Yöneticilerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Taraftar Gruplarının, Yerel Basın Yayın Kuruluşlarının, Siyasilerin, Mülki Amirlerin Görüş ve Önerilerini de alarak, 50. YIL HAREKATI PROJESĠNĠ kamuoyu ile paylaşarak, ELAZIĞSPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ Genel kurul üyelerinin görüş ve önerilerine sunarak, ElAZIĞSPOR kulübüne.tarihinde teslim edilmiştir. 3

4 50.YIL HAREKATI MĠSYONUMUZ: Elazığspor Kulübü Derneğinin kuruluşunun 50. Yılında; Kulüp Tüzüğüne, UEFA Kriterlerine, Finansal Far-Play Kurallarına ( Sportif, Alt Yapı, Tesis, Personel, İdari, Hukuk ve Finansal ) uygun olarak Öz Kaynak Yönetim Modeli ile yeniden yapılanarak; İdari, Mali, Sportif anlamda gelişimini tamamlamış, UEFA Şampiyonasına katılmaya hak kazanmış, borçsuz bir kulüp olarak Yeni Hedef ve Stratejileri ni belirlemektir. VĠZYONUMUZ: Elazığspor Kulübünün Derneğinin 50. Kuruluş yıl dönümüne uygun olarak; Ekonomik, Sportif ve Sosyal Gelişmesini sağlayarak, Kurumsal Yönetim ilkelerini (Eşitlik Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk ) Çerçevesinde; Öz Kaynakların Harekete Geçirilmesi, Altyapı Takımlarının Sürdürülebilir Olması, Sürekli ve Kalıcı Gelirlerin Sağlanması, Üye Sayısının Artırılması, Şirketleşme, Halka Arz Edilme, Borsada İşlem Görme, Ürün ve Hizmet Geliştirme, Marka Değerinin Artırılması gibi Projelerin Gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. PAYDAġLARIMIZ Elazığ Valiliği Elazığspor Kulübü Derneği Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Elazığ Belediyesi Fırat Üniversitesi Elazığ Sanayi Ticaret ve Odası Elazığ İl Özel İdaresi Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Elazığ Spor Lisesi Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Türkiye Faal Antrenörler Derneği (TÜFAD) Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ Gazeteciler Cemiyeti Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Yerel Televizyonlar (Fırat TV, Kanal 23, Kanal Fırat, Kanal E) Fırat Kalkınma AJANSI Elazığspor Üyeleri Elazığspor Eski Başkanları ve Yöneticileri Elazığspor Eski Sporcuları ve Antrenörleri Bede Eğitimi Öğretmenleri Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Taraftar Grupları Elazığ Kültür Dernekleri (Yurt içi ve Yurt Dışı ) FIFA, UEFA, TFF 4

5 KURUMSALLAġMA Genel Kurul Divan Denetleme Kurulu Başkan Disiplin Sicil Basın Yönetim Hukuk Komisyonu Dış İlişkiler Genel Sekreter Sağlık Komisyonu Danışman İdari Mali İşler Sekreter Danışman Spor Bölümü Muhasebe Şefi Profesyonel Futbol ġubesi Tesis ĠĢleri Genel Sekreter Yardımcısı Personel Şefi Profesyonel Futbol Genel Kaptanlığı Spor Direktörü Malzeme Şefi Profesyonel Futbol Takımı Amatör Branşlar 5

6 UEFA KRĠTERLERĠ Kriterler A-C aralığında derecelendirilmiģ durumda. ''A'' derecesi mutlaka uyulması gereken kriterler olup; ''C'' derecesi kriterler, mümkün olduğunca uyulması gereken kriterleri ifade ediyor. Finansal kriterler, belirlenmiş bir zaman dilimi içinde kademeli olarak uygulamaya alınmıştı. A) Zorunlu: Herhangi bir A kriterini yerine getirmeyen lisans adayı lisans alamaz ve UEFA kulüp müsabakalarına katılamaz. (B) Zorunlu: Herhangi bir B kriterini yerine getiremeyen lisans adayı, lisans verence belirlenen yaptırımlara tabi olacak, ancak yine de lisans alarak UEFA kulüp müsabakalarına katılabilecektir. (C) En iyi uygulama tavsiyesi: En iyi uygulama diye adlandırılan C kriteri ise, yerine getirilmediği takdirde herhangi bir yaptırımı gerekli kılmayan ve lisans verilmesine engel teşkil etmeyen kriterdir. Ancak bazı C kriterleri ileride zorunlu kriterler haline getirilebilir. UEFA kriterlerini genel olarak beģ baģlık altında toplayabiliriz Sportif kriterler Kulüplerin, gençlerin sportif ve akademik eğitimine gerekli çabayı sarf etmesi ve bu amaçla yetkin teknik eğiticiler istihdam etmeleri, oyun alanı ve dışında fair play'in yerleştirilmesi ile ilgililer (futbolcular, hakemler, teknik eğiticiler ve görevliler) arasında ortak anlayışın geliştirilmesi hedefine dönük kriterlerdir. Altyapı kriterleri Ülkemiz ve Avrupa çapında donanım ve temizlik açısından, nitelik bakımından eşit standartta tesislere ulaşılması ve izleyicilerin güvenli, rahat yararlanmalarına elverişli, basın mensuplarının görevlerini düzenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilecekleri statların ve futbolcuların yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan tanıyacak eğitim tesislerini oluşturmak amacına dönük kriterlerdir. Personele iliģkin ve idari kriterler Kulüplerin artan ticari önem karşısında, belli bilgi birikimine sahip, iyi eğitimli, nitelikli profesyonelleri istihdam etmeleri, güvenlik açısından yetkin hizmetlerden yararlanmaları ve sportif başarı açısından da tüm takımların nitelikli teknik öğreticiler tarafından eğitilmeleri ve tıbbi destek görmeleri amacına dönük kriterlerdir. Mali kriterler Kulüplerin ekonomik ve mali kapasiteleri ile şeffaflık ve kredibilitelerinin artırılması, yatırımcılara gerekli önemin verilmesinin yerleştirilmesi, ulusal ve uluslararası turnuvaların devamlılığının temini ve mali yönden fair play'in yerleştirilmesi amaçlarına dönük kriterlerdir. 6

7 Lisans alabilmek için kulüp aģağıdaki Ģartları sırasıyla yerine getirmek zorundadır. 1-Dönem içerisinde meydana gelebileceği planlanan bütün yükümlülüklerini yerine getirebilecek yeterli mali kaynaklara ve kullanılabilir kredi olanaklarına (gerektiğinde) sahip olduğunu gösteren kanıtlar; a-fon akım tablolarının hazırlanması Tablo, kulübün belli bir dönem boyunca sağladığı fonları, yatırım ve finansman faaliyetlerini özetler. Dönem boyunca finansal durumda meydana gelen değişikliklerini açıklar. Fon akım tabloları temel mali tablolar ile birlikte sunulur. Bu tabloda fon kavramı tüm finansal araçları kapsar. Fon akım tabloları düzenlenirken fon kavramının hangi anlamda kullanıldığı açıkça belirtilir. Kulüplerin federasyonumuza verecekleri fon akım tabloları homojenlik sağlayarak karşılaştırmalarda kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla düzenlenecektir. b- Nakit akım tablolarının hazırlanması: Bu tablo bir kulüpte, belli bir dönemde ortaya çıkan nakit akış kaynakları ve kullanım yerleri itibariyle gösteren tablodur. Bu tabloda fon kavramı kasa mevcudu ve bankadaki mevduatları kapsar. c- Bankalar ve özel finans kurumları ile yapılan kredi sözleģmelerinin ve varsa banka garantilerinin orijinal veya noter tasdikli kopyalarının ibrazı. 2- Profesyonel futbol kulüplerimizin muhasebeleri, futbol faaliyetlerinin ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere (federasyonumuza, diğer kamu kurumlarına vs.) sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumunu yansıtmanın sağlanması ve kulüplerimizde denetimin kolaylaştırılması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan, "Tek Düzen Muhasebe Uygulama Genel Tebligi" hükümlerine uygun olarak tutulacaktır. Profesyonel futbol kulüplerinin faaliyetleri ile ilgili tüm gelir ve giderlerini VUK'da belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belgelendirmeleri zorunludur. 3- Profesyonel futbol kulüplerimiz tüzüklerine ve genel kurul tarihlerini göre hesap dönemlerine uygun olarak (takvim yılı veya futbol sezonu itibariyle) bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş ve genel kurulca ibra edilmiş hesaplarına göre gerekli mali bilgileri TFF'ye vereceklerdir. 4- Federasyon ayrıca futbolla ilgili (futbol transferleri, futbolcu maliyeti, vergi, SGK vs.) lisans verme yönteminin ayrılmaz parçasını oluşturacak bilgi de isteyebilir. 5- Kulüplerin federasyonumuza, oyuncularına, teknik direktörlerine ve diğer kulüplere olan kesinleşmiş borçları ile FIFA ve UEFA kararları doğrultusunda futbolculara, başka federasyonlara bağlı kulüplere, teknik direktörlere ve maç organizatörlerine olan kesinleşmiş borçlarının ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunun kulüp tarafından teyidi. 6. Tüm kulüpler, tescil yönteminin bir parçası olarak bağımsız denetçiler tarafından denetlenmek ve bu denetçiler tarafından hazırlanacak raporları süresinde futbol federasyonuna göndermek zorundadırlar. 7

8 FĠNANSAL FAĠR-PLAY Mali Fair Play Kuralları UEFA nın 2010 yılından itibaren uygulamaya koyduğu ve kulüplerin finansal durumlarını daha sağlıklı hale getirmeyi, mali açıdan belli kurallar koyarak aşırı harcamaları kontrol altına almayı amaçladığı mali fairplay (FFP) kuralları 2014/15 sezonuyla birlikte bazı çok önemli ve kritik yenilikleri hayata geçirecek. Bunlara göz atarsak: Break-Even (BaĢabaĢ) Kuralı: Başabaş kuralı FFP nin getirdiği belki de en önemli kural, bu kurala ilişkin yaptırımlar 2013/14 sezonunda uygulanmaya başlanacak ve bu kuralı baz alan UEFA turnuvalarından men uygulaması ise ilk kez 2014/15 sezonunda olabilecek. Break-Even kuralı takımların gelir-giderlerini belli bir dengede tutması gereğini düzenliyor. Bu kurala göre -2011/12 ve 2012/13 sezonlarını içeren iki yıllık mali dönemde kulüplerin toplam zararı* 5 milyon Euro yu aşamayacak Eğer takımın sahibi ve/veya ortakları (ilgili taraflar) zararın 5 mn Euro yu aşan kısmını tamamen karşılarlarsa (şirkete (takıma) aşan kısım kadar ek sermaye koyarlarsa) bu rakam en fazla 45 mn Euro olabilecek, İki sezon toplam zarar 45 mn Euro üzerindeyse ilgili takıma 2014/15 sezonunda yaptırım ** uygulanabilecek 2014/15 sezonu ilk uygulama sezonu olarak iki istisnaya sahip: Eğer takımın yıllık başabaş sonuçlarında (zararda) bir düzelme (pozitif trend) gözleniyorsa (yani 2012/13 sezonu zarar rakamı bir önceki yıla göre daha olumlu bir yerdeyse, yani zarar azaldıysa) 1 Haziran 2010 tarihinden önce imzalanan futbolcu sözleşmelerinden kaynaklanan ödemeler 2012/13 mali yılında bir zarara yol açıyorlarsa Bu istisnalar geçerliyse takım 2014/15 sezonu için yaptırımlardan kurtulabilir Bir sonraki sezon (2014/15) için ise 2011/12, 2012/13 ve 2013/14 sezonlarını içeren 3 sezonun toplam rakamına bakılacak; Buradaki sınır ise yine, bir önceki sezonda uygulandığı gibi 5 mn Euro ve 45 mn Euro olacak, ancak rakamlar 3 sezon toplamına göre hesaplanacak (örneğin bir takım ilk 2 yılda 45 mn euro zarar etmiş ve hissedarlar bu zararı nakden sermaye olarak koymuşlarsa, 2013/14 sezonunda zarar etmemesi gerekecek, aksi takdirde yaptırıma maruz kalabilecek) Sonraki 3 sezonda ise (2015/16, 2016/17, 2017/18) yine önceki üç sezona bakılacak, ancak sınırlar 5 mn Euro ve 30 mn Euro olacak UEFA 2018/19 sezonundan sonra 30 mn Euro sınırını düģürebilecek. *: Zarar tanımı ya da başabaş hesaplamasına dahil edilen/edilmeyen gelir ve giderler: Başabaş noktası hesaplamalarında kulübün her geliri dikkate alınmıyor. Kabul edilen gelirler, asıl faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü gelirler: Maç günü (gişe) gelirleri Yayın gelirleri Sponsorluk gelirleri Reklam ve diğer medya gelirleri Ticari faaliyetler gelirleri Finansal gelir (mevduat, faiz vb.) Bonservis gelirleri (satış bedeli ile defter değeri arasındaki fark) Futbol dıģı branģ gelirleri, kulüp sahiplerinden gelebilecek ve makul ölçü dıģındaki gelirler (piyasa rayiç değerinin üzerinde sponsorluk vb.) dikkate alınmıyor. Giderlerde ise: -Altyapı harcamalarına dair giderler -Tesis (stad, antrenman tesisleri inşaat ve tadilatları) geliştirmesine ait giderler -Bonservis giderlerine dair finansman giderleri (aktifleştiriliyorlar) giderlerden düşülerek başabaş noktası o şekilde hesaplanıyor. Gösterge Ġhlali FFP'in halen yürürlükte olan en önemli diğer uygulaması ise gösterge ihlalleri. Kulüpler, yönetsel giderlerini azaltmak için dört adet risk göstergesine göre değerlendirilir ve bunlardan bir ya da birden fazlasını ihlal ederlerse ek detaylı bilgiler istenir ve detaylı incelemeden geçirilirler. Bu durumdaki her kulüp mevcut finansal bilgilerini ve ileriye dönük bir yıllık güncel bütçelenmiş finansal bilgilerini göndermekle yükümlüdür. 8

9 Bu dört gösterge ; ĠĢletmenin devamlılığı: Sunulan yıllık veya ara dönem mali tabloları hakkındaki denetçi raporu işletmenin devamlılığı hakkında şartlı veya olumsuz görüş içerirse, Eksi özsermaye: Futbol takımının (şirketin) sermayesi negatife döndüyse, BaĢabaĢ Açığı: Şirket son 3 yılın herhangi birinde başa baş açığı verdiyse (5 mn Euro üzerinde zarar ettiyse) GecikmiĢ alacaklar: Şirketin son ilgili yıl 30 Haziran tarihinde vadesi geçmiş ve ödenmemiş borcu (futbolculara, teknik direktörlere, diğer kulüplere, vergi dairesi ya da sosyal güvenlik kurumlarına) bulunuyorsa (1 Haziran 2011 de yürürlüğe girdi ve 2011/12 sezonunda uygulandı, Beşiktaş Mayıs 2012 de vadesi geçmiş borçları yüzünden 1 yıl UEFA kupalarına katılamadı) Bunlara ek olarak UEFA kulüpten aģağıdaki durumlar söz konusuysa ek bilgi talep edebilir: Çalışanlara ödenen ücretler (futbolcu, teknik direktör vb.) gelirlerin %70 inden fazlaysa Şirketin net borcu gelirlerin %100 ünü aşıyorsa (Net Borç Tanımı: Finansal Borçlar + Ortaklara/ilişkili kurumlara borçlar + Transfer Borçları - Transfer Alacakları - Nakit ve Nakit Benzeri) ELAZIĞSPOR MALĠ FAĠR-PLAY UGULAMALARI 'e kadar azami 45 milyon avro zarar edebilecek 'ten 2017'ye kadar izin verilen zarar miktarı 30 milyon avroya düşürülecek. -Kulüp yöneticileri kulübü kendilerine borçlandıramayacak. -Kurallar kulüp finansal kontrol kurulu tarafından denetlenecek. -Futbol takımının giderleri gelirlerini aşamayacak. -Gelirler hesaplanırken stadyum gelirleri, yayın hakları, sponsorluk gelirleri, futbolcu satışı gelirleri hesaba katılacak, parasal olmayan gelirler ve futbol dışı gelirler sayılmayacak. -Hiçbir futbolcuya, kulübe ya da yasal otoriteye vadesi geçmiş borç bulunmayacak. -Halen mali genel kurullarda onaylanan bir sonraki dönem bütçesi UEFA 'nın da onayına sunulacak. -Öz sermayenin negatife düşmesine izin verilmeyecek. -Futbolcu maaş, ücret ve primleri, toplam gelirin %70'ini geçemeyecek. -Toplam borç, toplam gelirin %100'ünü geçemeyecek. - Kulübün sertifikalı mali denetçi özelliğine sahip bir finans direktörü olacak, TFF - KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI - Aralık 2012, Elazığspor Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu nun çalışma usul ve esasları ile kulüp lisans sisteminin bileşenlerini, işleyişini, lisans ana sürecini, UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair-Play Talimatı ve amaçları doğrultusunda UEFA kupalarına katılacak kulüplerin sağlamaları gereken asgari kriterleri, ulusal kulüp lisans sistemi kriterlerini, kriterleri yerine getirmeyen kulüplere uygulanacak yaptırımları ve Mali Fair Play esaslarını düzenleyen talimatlara uyacaktır. 9

10 ELAZIĞSPOR 50.YIL PROJESĠ Ekonomi Finans; Pazarlama; Sosyal ĠletiĢim ve Aktif Yönetim; Sportif BaĢarı Ekonomik, Sportif ve Sosyal GeliĢme Sportif, Altyapı-Tesis, Personel ve Ġdari, Hukuk ve Finansal Kurallar Futbol-ĠletiĢim-Gelir-Yönetim EĢitlik ġeffaflık, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk KURUMSAL YÖNETĠM 1- KurumsallaĢma Faaliyetlerinin BaĢlatılması o Yürütme Birimi ( İdari, Mali, Sportif) Oluşturmak o UEFA Kriterleri, Finansal Fair-Play Kurallarına Uymak o Tüzük Revizyonunu Gerçekleştirmek o Divan Kurulu Oluşturmak o Kulüp Danışmanları ve Danışma Kurulları Oluşturmak o Yurt içi ve Yurt Dışı Kulüp Temsilcileri Oluşturmak o Pazarlama, Reklam, Sponsorluk Biriminin Oluşturulması o Proje, AR-GE Ofisinin Oluşturulması 2- Öz Kaynak Yönetim Modelinin Harekete Geçirilmesi 3- TesisleĢme o Futbol Yetenek Testleri Uygulanarak, Bölgesel Yetenek Taraması Yapılması o Futbolcu Seçmelerinin Periyodik Olarak Yapılması o Alt Yapı Takımlarının Geliştirilmesi ve Süreklilik Kazandırılması o Alt Yapı Antrenörlerinin Eğitiminin Sağlanması o Futbol Okulların Açılması, Futbol Okulları ile Koordinasyonun Sağlanması o Yaz Okulları Koordinasyonun Sağlanması o Milli Eğitim, Lise ve Dengi Okullar ile İşbirliğinin Sağlanması o Spor Lisesi ile Koordinasyonun Sağlanması o Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor YO ile İşbirliğinin Sağlanması o Amatör Spor Kulüpleri ile Koordinasyonun Sağlanması o Futbol Antrenörleri ile Koordinasyon, Bilgi Paylaşımının Sağlanması o Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ile Koordinasyonun Sağlanması o Futbolcu Aileleri ile iletişim ve Koordinasyon Sağlanması o Yurt Dışında Yaşayan Elazığlı Genç Yeteneklerin Elazığspora Kazandırılması o Elazığspor Stadyumunun Yapılması o Stadyum İsim Hakkı ve İşletme Faaliyetlerinin Planlanması o Elazığspor Kulübü Tesislerinin Revizyonu o Elazığspor Kulübü Kamp, Eğitim, Sosyal, Konaklama, Tesislerinin Yapılması o Futbol Fizyoloji Test Laboratuvarının Kurulması o Elazığ Şehir Merkezinde İrtibat Bürosunun Kurulması 10

11 4- Sürekli ve Kalıcı Gelirlerin Sağlanması o Elazığspor Benzin İstasyonun Kurulması o Elazığ Spor Alışveriş Merkezinin Kurulması ve İşletilmesi o Elazığspor Otelinin Kurulması ve İşletilmesi o Elazığspor Karaçalı Su Şişeleme Tesislerinin Kurulması o Otobüs ve Minibüs İşletmelerinden Pay Aktarılması o Elazığ Havaalanına Elazığspor Ürünleri Marketinin Açılması 5- Ürün ve Hizmetlerin GeliĢtirilmesi o Elazığspr Web Sayfası ( Iphone, Ipad, Android ) Uygulamaları o Elazığspor Web TV Uygulaması o Elazığspor Logolu Her Türlü Hediyelik Ürünlerin Üretimi ve Geliştirilmesi o Elazığspor Spor Ürünleri Üretiminin Sağlanması o Elazıspor Store Mağazasının Açılması o Taraftar Kart Uygulamasına Geçilmesi o Elazığspor Cell ( Telefon Kartı ) Uygulaması o Yaz Spor Okulları ve Fubol Okullarının Açılması o Yurtiçi ve Yurt Dışı Konser Organizasyonları Yapılması o Spor Organizasyonu ve Yarışmaların Düzenlenmesi o Elazığspor Piyango ve Çekilişlerin Yapılması o Sponsorluk ve Reklam Paket ve Katalogların Türkçe ve İngilizce Hazırlanması 6- Üye Sayısının Artırılması o Üye Aidatının Yeniden Düzenlenmesi o 249 Genel Kurul Üye Sayısının 1000, sonraki yıllarda 5000 çıkarılması o Üyelikleri Silinen Üyelerin Af Edilmesi o Tarftar Gruplarına Yasal Statü Kazandırılması o Elazspor Fun Gruplarının Oluşturulması o Tüm Dünyada Yaşayan Elazığlıların Kulüple iletişiminin Sağlanması 7-ġirketleĢme, Halk Arz, Borsada ĠĢlem Görme Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 4. Maddesindeki: Kulübün amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak, Amaca münhasır olmak üzere ticari şirketler, yatırım ortaklıkları kurmak veya kurulmuş ticari şirketlere katılmak, kanun ve mevzuatın izin verdiği tüm konularda faaliyetlerde bulunmak ilkesinden hareketle; Elazığspor Kulübü Derneğinin: Yönetim Kurulu nun 24 ġubat 2013 Tarih ve 1059 Sayılı Toplantısı nda Alınan Olağanüstü Genel Kurul Kararı...ile Olağanüstü Toplantısında ; 11

12 Elazığspor Yönetim Kuruluna ġġrketleġme adı altında aşağıdaki Yetkiler Verilmiştir. 1 Dernek futbol faaliyetlerinin kurulmuş ya da kurulacak bir şirkete devri için mevcut Dernek Tüzüğü nün "Kulüp için gerekli görüldüğü taktirde profesyonel takımların ticari bir işletme biçimine gelmesine karar verilmesi, bu kararın uygulamasını yapacak kurulların seçilmesi ve gerekli yetkilerin verilmesi 15/G maddesinin Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya veya ticari şirket veya ticari işletmelere kulüp bünyesinde yer alan spor faaliyetlerini devretmeye, devredilmiş olanları devralmaya karar vermek 2 Dernek bünyesinde bulunan futbol şubesinin tüm aktif ve pasifiyle birlikte şirkete devrinin, derneğin de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesinin ve şirketle devir sözleşmesi yapılması ve tüm bu süreçle ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak ELAZIĞSPOR A.ġ MODEL ÖNERĠLERĠ 1-Elazığspor Kulübü Derneği Profesyonel Futbol ġubesinin Şirketleştirilmesi 2- Elazığspor Kulübü Derneğinin Doğrudan ġirket Kurması 3 - Elazığspor Kulübü Derneğinin KurulmuĢ Bir ġirkete Ortak Olması X ġġrketġ & ELAZIĞSPOR X ġirket % 49 + (İsim Hakkı ) & Elazığspor Derneği %51 SERMAYESİ : MEVCUT BORÇLARI ELAZIĞSPOR HOLDĠNG X.Y.Z ġirketleri + Elazığspor Aġ % 49 & Elazığspor Derneği %51 SERMAYESİ : MEVCUT BORÇLARI a- ÜrünleĢtirme ġirketi ( Elazığ Spor Ürünleri Sanay ve Ticaret A.Ş ) b- Yatırım ġirketi : ( Elazığspor Ticari ve Yatırımlar A.Ş ) -Stadyum, Spor Tesisi, Akua Park, AVM, Otel, Otopark Yapım ve İşletme c- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı : Sermaye Piyasa Kanununa Dayanılarak, SPK tarafından düzenlenen, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı projeler yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösterme 12

13 Özel Pörtföy Yönetim ġirketi ; Halka Arz Açısından BaĢvurulacak Model A-Halka Arz Yöntemleri Esas olarak, halka açılmada üç yöntem izlenebilir. a)mevcut Hissedarların Sahip Olduğu Hisse Senetlerinden Bir Kısmını Borsa'da veya Borsa Dışında Halka Arz Etmeleri. b)sermaye Artırımı Yoluyla Hisse Senetlerinin Halka Arzı c) Sermaye Artırımı Yoluyla Hisse Senetlerinin Halka Arzı ile Mevcut Hissedarların Sahip Olduğu Hisse Senetlerinden Bir Kısmını Halka Arz Etmesinin Birlikte yapılması B-Hisse Senetlerinin Halka Arzı Hisse senetlerinin halka arzı ile ilgili düzenlemeler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:1 No:26 sayılı (Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar) Tebliği nde yer almaktadır. Temel olarak hisse senetlerinin halka arzı; Halka arz edilecek senetlerin kurul kaydına alınması, İzahnamenin Ticaret siciline tescili ve Ticaret sicil gazetesinde ilanı, sirkülerin yayımlanması,yeni pay alma hakkının kullandırılması, Hisse senetlerinin satışı, Hisse senetlerinin satın alan kişilere teslim edilmesi, Satış sonu işlemler gibi süreçler dahilinde yapılır. C-Halka Arzda SatıĢ Yöntemleri Tasarruf sahiplerine satış işlemleri, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine Ilişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 22 hükümleri çerçevesinde yerine getirilir. Bu Tebliğe göre halka açılmak üzere hisse senedi satışı yapacak ortaklıkların Talep Toplama veya Borsa da Satış yöntemlerinden birisini kullanmaları zorunludur. Hisse senetlerini tahsisli olarak satmak yerine halka arz etmek isteyen anonim ortaklıklar aşağıdaki satış yöntemlerinden birini seçerek kullanabilir. a) Borsada Satış Yöntemi b) Talep Toplama Yöntemi (sabit fiyatla - fiyat teklifi alma) c) Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi D- Borsa da ĠĢlem Görme Hisse senetlerinin halka arz edilmesini takiben veya halka arz edilme başvurusu ile birlikte şirketler, hisse senetlerinin Borsa da işlem görme talebiyle kayda alınması için Kurul a başvuruda bulunur. Başvuru sonucunda Kurul tarafından kayda alınan hisse senetleri, Borsa da kote edilerek Borsa nın uygun göreceği ilgili pazarda işlem görür.(seri :I,No.26 Tebliği md.30)16 Türkiye de ilk Halka Açılan Spor kulüpleri Modelleri Spor kulüpleri BeĢiktaĢ Futbol Yatırım A.ġ Galatasaray Sportif A.ġ Halka arz yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama Sabit Fiyatla Talep Toplama Piyasa Değeri 94.2 Milyon Dolar Milyon Dolar Talep Topama Tarihi Şubat Şubat-2002 Halka Arz Fiyatı TL Sermayesi Milyar Milyar Halka Arz Oranı %15 %16 Halka Arz Edilen Hisse Adedi Karı 2.2 Milyon Dolar 23.9 Milyon Dolar Fiyat/Kazanç Oranı

14 Elazığspor Kulübünün ġirketleģtirilmesinde Elazığspor Kulübü Derneğinin Hak Ve Sorumlulukları Elazığ Spor Kulübü ; kurulacak şirketlerdeki "Hissedar Guruplarının Yapısı" örneğin ;Beşiktaş Sportif A.Ş. de tamamı nama yazılı (A) grubu hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü ne ait olup hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler. şeklinde belirlenmesi ile birlikte Spor Kulüplerinin; Kurulacak olan anonim şirketlerde külfetli bir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır. Hükmü ile ; ġirket Yönetim Kurulu Yapısı örneğin; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. ana sözleşmesinde beş adet yönetim kurulu üyeliği belirlemiş ve bunlarının tamamı (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Birikimli oy ana sözleşmede açıkça yasaklanmıştır. Şeklinde belirlenerek, Elazığspor Kulübü şirketleşmesine rağmen Elazığspor kulübünün, Dernek Yapısı koruma altına alınmalı ve şirketin en büyük hakim hisse payına Elazığspor Kulübünün Derneği sahip olmalıdır. 8- Marka Değerinin Artırılması; o Elazığspor Kulübünün Mevcut Durum Analizinin Yapılması o Elazığsor Kulübünün Rekabet Analizinin Yapılması o Futbol Hedef Pazarındaki Piyasa Ve Sektör Analizlerinin Yapılması o Elazığspor Kulübünün Marka Stratejilerinin Geliştirilmesi o Elazığspor Kulübü Markasının Hedef Pazarda Konumlandırması o Elazığspor Kulübünün Markasının Dönemsel Ölçümlemeler Ve Raporlamalar İle Kontrollü İlerlemesini Sağlamak o Elazığspor Kulübünün Pazarlama Planını Oluşturma, Müşteri Yönetimi (CRM Uygulamaları) nın Gerçekleştirilmesi o Bilişim Yatırımları İle Dünyaya Teknoloji Anlamında Ayak Uydurma İnternet Stratejilerinin Geliştirilmesi 9- Bankacılık-Kredi Kullanma, Finans, Aracı Kurumlar, Fonlar, Proje Destekleri o Dünya Bankası, Unesco Fonları o Avrupa Birliği Proje Destek Fonları o SODES, Merkezi Finans İhale Kurumu Fonları o FIFA, UEFA, TFF Proje Destek Fonları o Gençlik Ve Spor Bakanlığı Proje Destek Fonları o Fırat Kalkınma Ajansı Proje Destek Fonları o Bankacılık Kredilerinden Faydalanma o Aracı Kurum, Finans, Borsa, Forex Sistemlerinden Faydalanma 14

15 50. YIL HAREKETĠ FAALĠYETLERĠ 15

16 50.YIL HAREKETĠ KOMĠTESĠ BAġKAN Doç.Dr.Sebahattin DEVECĠOĞLU ÜYELER Yrd.Doç.Dr. Erkan TURAN DEMĠREL Yrd.Doç.Dr. Talha MURATHAN Av.M.Selami EKĠCĠ RAPORTÖR Erhan DABAK Burak APAYDIN AVRUPA TEMSĠLCĠLĠĞĠ Zafer ÖZPOLAT BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER Yusuf BOYDAK ĠletiĢim GSM :

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı