Ülkeler Nasıl Yükselir? Bilişim, Bilgi Yönetimi ve Sosyal Medya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkeler Nasıl Yükselir? Bilişim, Bilgi Yönetimi ve Sosyal Medya"

Transkript

1 Ülkeler Nasıl Yükselir? Bilişim, Bilgi Yönetimi ve Sosyal Medya Kamu Kalite Sempozyumu 23 Mayıs 2013 Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR TODAİE edevlet Merkez Müdürü

2 Giriş Dünyada ülkeler bilgi ekonomisine eklemlenmeye gayret ediyor. Bilgi ekonomisi alanında Bilginin kolay yaratılmasına karşın güvenirliliğinin görece güç sağlanıyor oluşu, çabuk yayılmasına karşın kolaylıkla kontrol altında tutulamaması gibi temel özellikleri ekonomik kuramların karmaşık bir biçim almasına yol açmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde 21. yy da rekabet gücünün artırılması, ileri, çağdaş ülkeler seviyesine ulaşması ulusal bilişim politikaları geliştirilmesine ve oluşturulan politikaların bilişim teknolojileriyle bütünleşmesine bağlı olduğu görüşü yaygınlık kazanmaktadır.

3 Bilgi Ekonomisi ve Özellikleri Bilgi ekonomisi bilginin üretilmesinin yanı sıra kullanılması ve yayılmasına dayalı bir ekonomidir. İktisadi faaliyetlerdeki bilgi yoğunluğunun göreceli olarak önemli oranda artmasıdır.

4 Bilgi Ekonomisi ve Özellikleri Yeni bir ekonomidir. Dijital bir ekonomidir. Bilgi ekonomisinde her tür bilgi, ses, yazı, görüntü, vb. bilgisayar ağları tarafından iletilmektedir. Sanallaşma önemli rol oynamaktadır. Bir ağ ekonomisidir. Aracılar büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Yenilik temelli bir ekonomidir. Bir hız ekonomisidir, küreseldir. Bilgi katma değer yaratır.

5 Dünya Bankası tarafından, Kalkınma İçin Bilgi (Knowledge for Development) Ülkelerin bilgi ekonomisine geçiş sürecindeki sorun ve fırsatları belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem, 146 ülkenin bilgi ekonomisi performanslarını ölçmeye yönelik 109 yapısal ve nitel değişkeni içermektedir. Temel göstergeler; ekonomik teşvikler ve kurumsal rejim, eğitim, yenilik, bilgi ve iletişim teknolojileri boyutunda incelenmektedir.

6 Bilgi Ekonomisi Endeksi 2009 yılı Bilgi Ekonomisi endeksinde 146 ülke içerisinde Türkiye nin endeks değeri 5,55, sıralaması 61 dir de endeks değeri 5,16 Sıralaması 69.

7 KEI and KI Indexes (KAM 2012)

8 KEI and KI Indexes (KAM 2012)

9 Bilişim Gücümüze İlişkin Bazı Veriler..1 Türkiye de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %10,5 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %26,0 dır. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye de %16,1 iken OECD ortalaması %56,6 dır yılı dördüncü çeyrek itibarıyla Nic.tr kayıtlarında adet.tr uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %69,7 si com.tr, %9,4ü gen.tr, %3,6 sı gov.tr ve %3,5 i web.tr uzantısına sahiptir.

10 Bilişim Gücümüze İlişkin Bazı Veriler..2 Genişbant aboneliği, 2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken dört yılda 3 kattan fazla artışla 2012 yılında 20 milyonu geçmiştir. Mobil trafik hacmi, 2012 yılında toplam 43,13 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Mobil penetrasyon oranının %107 ye çıktığı görülmektedir. 3G abone sayısı, 2011 yılı 31,4 milyon iken 2012 yılında 41,8 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında 6.4 milyondan 12.1 milyona yükselmiştir. Mobil internet kullanım miktarı, 2012 de toplam Tbyte olarak gerçekleşmiştir. TTelekom, Mobil gelirler, ,98 milyar TL olarak gerçekleşirken 2012 yılında bir önceki yıla göre %14,2 oranında artış göstererek 17,12 milyar TL ye yükselmiştir.

11 Bilişim Gücümüze İlişkin Bazı Veriler..3 Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2011 yılı sonu itibarıyla oluşturdukları toplam sertifika sayısı adet elektronik imza ve adet mobil imza olmak üzere dır Aralık sonu itibarıyla bu sayı elektronik imza ve mobil imza olmak üzere toplam e ulaşmıştır.

12 Bilişim Gücümüze İlişkin Bazı Veriler yılı dördüncü çeyrekte de mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya dır gönderilen SMS sayısı yaklaşık 47 milyon.

13 Bilgi Toplumu Olgunluk Seviyesi Yenilikçi Önderler Meydan Okuyucular Yeni Atılımcılar Zemin Hazırlayanlar Kaynak : Gartner, 2002 Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR-TODAİE

14 BM e-hazırlık İndeksi 2011 göre Türkiye 69. Sırada indeksi Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR-TODAİE

15 E-Devlet index 2012, UNPAN 80. sıra, Country Index value E-Hizmet- Online Service Component Telecomm Altyapı, Infrastructure component İnsan Kapasitesi, Human Capital Component

16 Türkiye e-devlet Kapısı Devletin Kısa Yolu 18 Aralık e-hizmet sunumu Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR-TODAİE

17 edevlet kapısından Ekim 2010 itibarıyla, 194 hizmet Türkiye e-devlet Kapısı Devletin Kısa Yolu 26 kurumla yapılan işbirliği ile sunulmaktadır. Mart 2012 itibarıyla kayıtlı kullanıcı 304 hizmet 39 kurum Mayıs 2013 itibarıyla kayıtlı kullanıcı 719 hizmet 96 kurum Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR-TODAİE

18 Türkiye de Gerçekleştirilen Önemli Kamu Bilişim Projelerinden Bazı Örnekler MERNİS Adres Kayıt Sistemi UYAP VEDOP POLNET TAKBIS E-İçişleri ekap E-KAPI E-Bildirge E-Gümrük E-Karne E-Okul Fatih Projesi E-Yazışma E-Visa Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR-TODAİE

19 Yeni Gelişmelerden Bazı Başlıklar.. Fiber optik altyapımız 195 bin kilometreye ulaştı. (Türk Telekom, Nisan 2013.) 2005 yılında kişi başına aylık ortalama data kullanımı 2.1 gigabyte seviyelerindeyken, bugün yaklaşık 14 kat artışla 20 gigabyte seviyelerine ulaştı. "2012 sonu itibariyle Türkiye deki fiber optik kablo uzunluğu 168 bin kilometreye ulaştı. Dünyadaki fiber optik altyapımızı da eklediğimizde bu rakam 195 bin kilometreye ulaşıyor. (Türk Telekom, Nisan 2013) Türkiye nin ilk yerli tasarım ve üretim alçak yörünge haberleşme uydusu olan TÜRKSAT-3USAT, Çin in Jiuquan şehrinden uzaya fırlatıldı. Nisan TÜRKSAT-3USAT, Türksat A.Ş. ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yapılan AR-GE proje anlaşması kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi tesislerinde üretildi. Genç girişimcilere Teknogirişim Sermayesi Desteği veriliyor. ICANN internet Yönetişimi kapsamında İstanbul ve Singapur u Merkez olarak belirledi. Mayıs, 2013.

20 5. Dünya Telekomünikasyon/BİT Politika Forumu (WTPF) Mayıs 2013 Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) Mayıs 2013 tarihlerinde, WSIS e paralel olarak İsviçre nin Cenevre şehrinde gerçekleştirildi. Toplantılarda ülkemizi BTK heyeti (Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER riyasetinde; Kurul Üyesi Galip ZEREY, Kurul Üyesi Musa ŞAHİN, Uluslararası Dairesi Başkanı Ahmet E. ÇAVUŞOĞLU ile Bilişim Uzman Yrd. Samet TUNCER) temsil etmiştir. Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER, WSIS kapsamında Kapasite Geliştirme: Bilgi Toplumu için Ulusal e-kabiliyetleri Arttırma ve Ortadoğu Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya da Çocukların Online Ortamlarda Korunması Güvenli İnternet Hizmeti hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Ayrıca, İnternete ilişkin uluslararası politikaların tartışıldığı 5. WTPF toplantısı için ülkemiz bir katkı dokümanı hazırlanmış ve sunulmuştur.

21 Bilişim Sektörü ve Ekonomiye Katkısı Tüm dünyada en hızlı gelişen ve insan hayatına en yakından etki eden sektörlerden olan bilişim ve telekom sektörleri, Türkiye ye de her anlamda birçok katkı sağlıyor. Hayatımızın bugün hemen her yerinde yer alan internet, bilişim ve telekom Türkiye ekonomisine de önemli bir katkı yapıyor. Boston Consulting Group'un Türkiye Google ile ortak araştırmasına göre, internetin 2011 yılında Türkiye ekonomisine katkısı (erişim ve çeşitli internet üzerinden harcamalar) 22 milyar TL yani Gayri Safi Milli Hasıla'nın % 1,7'si. Bilişim ve Telekom sektörünün büyüklüğü anlamında ise 63 milyar TL'lik bir hacim hesaplanıyor.

22 Gelişmişliğin Ölçütleri Neler? OECD ülkelerin gelişmişliklerini ölçmede den beri GSYİH- kullanmış ancak son yıllarda bu indeksin yeterli olmadığı görülerek yeni ölçütler ortaya koymuştur.

23 OECD Better Life Index Daha İyi Yaşam İndeksi OECD ülkelerin ekonomik performansları ve sosyal gelişmişlik düzeylerini 11 boyuttan oluşan daha iyi yaşam indeksi ile ortaya koymaktadır. Kabaca sağlık, eğitim,çevre, güvenlik ve top yekün yaşamdan zevk alma olarak özetlenebilecek bu boyutlarla daha iyi yaşam düzeyi için politika yapım sürecine ışık tutmak hedeflenmektedir.

24 Turkey https://en.wikipedia.org/wiki/organisation_for_economic_cooperation_and_development 783,560 Alan 73,639,596 Nüfus 1,259,982,327,611 GDP- Gross Domestic Product - Gayri Safi Yurt İçi Hasıla highest quartile 17,110 Kişi başına düşen GSYİH Orta Üstü Gelir Eşitsizliği Ortalama Altı İnsani Gelişme İndeksi- Human Development Index 76.6 Failed State Index 49 Yolsuzluk Algısı -Corruption Perception Index Orta Üstü 62.9 Economic Freedom Index Global Peace Index Basın Özgürlüğü - Press Freedom Index Düşük- the lowest 5.76 Demokrasi DI- Democracy Index Ortalama Altı -lower mid

25 Transparency International / Şeffaflık Örgütü, 2012 Yolsuzluk Endeksi Endeks, 174 ülkedeki yolsuzluk seviyelerini değerlendiriyor. Türkiye 2012 de endekste 49 puan aldı ve aynı puanı alan Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Malezya yla 54 üncü sırayı paylaştı. Türkiye geçen yıl 61 inci sırada yer aldı.

26 Buna göre Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda, 100 üzerinden 90 puan alarak yolsuzluğun en az olduğu ülkeler olarak listede birinci sırayı paylaşıyor.

27 Fikri Mülkiyet Hakları Türkiye, yabancı yatırımcılar için büyük önem taşıyan fikri mülkiyet hakları bakımından bir önceki yıla göre 22 basamak yükselmesine rağmen, 144 ülke arasında 86. sırada yer alarak Uganda, Gana, Ruanda, Umman ve Gambiya gibi ülkelerin gerisinde kalmaktadır.

28 Kamu Düzenlemeleriyle Getirilen Yükler Kanun, Mevzuat ve İlgili Diğer Düzenlemelerde Gerekli Değişiklikler İçin Hukuki Çerçevenin Verimliliği sıralamasında Türkiye Yunanistan, Portekiz ve İspanya nın önünde İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Afrika ise ilk 30 ülke içinde yer almaktadırlar.

29 dönemi için Küresel Rekabet Raporu nda Türkiye, rekabet düzeyi seviyesinde 144 ülke arasında 21 basamak ilerleyen Kazakistan ın ardından en iyi performans gösteren ülkeler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye rekabetçilik sıralamasında Temel Gereklilikler, Verimlilik Artırıcılar, İnovasyon ve Çeşitlilik Faktörleri alanlarında gerçekleşen yaklaşık 10 sıralık ilerleme ile 16 basamak ilerleterek 43. sıraya yerleşmektedir. Bir önceki yıla göre en önemli iyileşmeler Kurumsal Yapılanma, Makroekonomik İstikrar, Sağlık ve Temel Eğitim, Ürün Piyasalarının Etkinliği, Emek Piyasalarının Etkinliği, Finansal Piyasalarının Gelişmişlik endekslerinde görülmektedir

30 Türkiye nin Rekabet Gücünü Zayıflatan yüksek gelir eşitsizliği, Unsurlar kırılgan istihdam yapısı, kayıt-dışı sektörün büyüklüğü, çevre kirliliği, tarımda yoğun su kullanımı, tarım arazilerinin korunmasındaki zafiyet

31 AB Digital Agenda-Sayısal Gündem Temel Sorun Alanları Bölünmüş Sayısal Pazar Birlikte Çalışabilirlik Eksikliği Siber Suçlar ve Artan Güvensizlik Riski Ağlarda Yetersiz Yatırımlar Yetersiz Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri Yetersiz Sayısal Okuryazarlık ve Beceriler Sosyal Sorunların Çözümünde Kaçan Fırsatlar

32 AB de Sayısal Görünüm Bölünmüş pazarlar ve yetersiz yasal altyapı nedeniyle; Avrupalıların yüzde 30 u hala interneti hiç kullanmamış durumdadır. AB de indirilen multi-medya içerik yaklaşık olarak ABD de indirilenin yalnızca dörtte biri kadardır. Avrupa da kablolu yüksek hızlı internet yayılımı sadece yüzde 1 iken Japonya da yüzde 12 ve Kore de yüzde 15 düzeyinde ve AB nin, BİT Ar-Ge sine yaptığı harcamalar ise ABD nin sadece yüzde 40 ı düzeyindedir.

33 Sayısal Gündem Öncelikleri Ortak Sayısal Pazar Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar Güven ve Güvenlik Yüksek Hızlı İnternet Araştırma ve Yenilikçilik E-becerileri Geliştirmek Sosyal Sorunlar İçin BİT

34 Sn. Faruk Eczacıbaşı Soru: Ülkelerin yükselmelerinde bölge-dünya ölçeğinde BİT alanında markalaşmış ürünhizmetlere sahip olmanın temel koşulları neler olabilir? Ülkemizin bugünkü ve geleceğe ilişkin konumunu ülkenin İnsan, teknoloji ve yenilik kapasitesi başlıklarıyla değerlendirecek olursanız neleri vurgularsınız?

35 Prof. Dr. Ümit Atabek Günümüzde ülkenin bilgi ekonomisinin gelişmesinde iletişimin yanı sıra işbirliği fırsatlarının da önemi giderek artmaktadır. Soru: Ülkemizin yükselmesinde iletişim ve işbirliklerinin geliştirilmesinde sosyal medyanın yeri nedir? Ülkemizin bu alanda mevcut durumu ve potansiyelini değerlendirmenizi rica ediyoruz.

36 Dr. Sertaç Doğanay Soru: Bilişim, bilgi yönetimi ve Sosyal medya gibi günümüzün yeni alan, yaklaşım ve ortamların insanların bedenen ve ruhsal iyi olma hallerini etkileyen fırsat ve tehditler neler olabilir? Bu bağlamda, ülkemizin insan kapasitesini geliştirmede politika geliştiricilere ışık tutmak üzere nelerin altı çizilebilir?

37 T.K. Bensghir İnsan, Teknoloji ve Yenilik kapasitesi oluşturmada yönetim erki nasıl harekete geçirilebilir? Lider desteği Yönetsel hakimiyet nasıl sağlanır?

38

39 Teşekkürler

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

TBD 2012 Değerlendirme Raporu 1.0 2

TBD 2012 Değerlendirme Raporu 1.0 2 Ahmet ACAR Tayfun ACARER Eşref ADALI Serdar AK Orhan AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN C.Müjdat ALTAY Yusuf Ata ARIAK Gökhan ARIKSOY Ümit ATALAY Volkan ATALAY

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU

BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU Tayfun ACARER Eşref ADALI Orhan AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı İstanbul Teknik

Detaylı

BİLİŞİM 2014 DANIŞMA KURULU

BİLİŞİM 2014 DANIŞMA KURULU BİLİŞİM 2014 DANIŞMA KURULU Abdullah BÜYÜKBAYRAM AB Danışmanlık Başkanı Abdullah Raşit GÜLHAN Adnan YAZICI Ahmet Hamdi ATALAY Ali KANÇAL Ali YILMAZTÜRK Alim KÜÇÜKPEHLİVAN Aslı BERTAN Aydın KÖKSAL Burak

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ

İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ 90 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ IX. Kalkınma Planı ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde, Ülkemizin vizyonu; istikrar içinde büyüyen,

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

Değerli Standard Okuyucuları,

Değerli Standard Okuyucuları, Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 592 EYLÜL 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Saadet İyidoğan Arş. Gör. Z. Yeşim Gürbüz Arş. Gör. İrem Zeyneloğlu YAYIN NO: 2006-31 İstanbul, 2006 Bu

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI İKTİSAT ANABİLİM DALI OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANT İNTERNET TALEBİ: PANEL VERİ UYGULAMASI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI İKTİSAT ANABİLİM DALI OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANT İNTERNET TALEBİ: PANEL VERİ UYGULAMASI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI İKTİSAT ANABİLİM DALI OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANT İNTERNET TALEBİ: PANEL VERİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mustafa Can KÜÇÜKER Tez

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE Ali ŞEN 1 Sıdıka AKDENİZ 2 Özet: Bilginin temel bir üretim faktörü olarak kabul görmesinden bu yana, gelişmiş sanayi toplumlarının bir sonraki evresi

Detaylı

Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m...

Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m... Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m... 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler 2 Kısaca Türk Telekom 4 Başlıca Göstergeler 5 Türk Telekom un Halka Arzı 8 Türk Telekom Şirketler Grubu 14 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419)

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2006, TÜS AD Tüm

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı