Alt Ekstremite Kırıkları Diz & Bacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alt Ekstremite Kırıkları Diz & Bacak"

Transkript

1 Kitap Bölümü DERMAN Alt Ekstremite Kırıkları Diz & Bacak Özgür Başal 1. Distal femur kırıkları 2. Patella kırıkları 3. Diz çıkıkları 4. Proksimal tibia kırıkları 5. Tibia cisim kırıkları DİSTAL FEMUR KIRIKLARI Epidemiyoloji ve Anatomi Bu bölge kırıkları, femurun distal metafizi, femur kondilleri ile proksimalindeki cmlik mesafeyi içerir. Femur kondili ile femur metafizi arasındaki 10 cmlik alana suprakondiler bölge denir. Medial kondil laterale göre daha distale uzanır ve daha konvekstir. Bu sayede fizyolojik valgusa sebep olur. Transepikondiler aks, posterior kondiler aksa göre 3 derece anteverttir. Diz eklemi yere paralel olduğunda femurun anatomik aksı 7-9 derece valgus gösterir.(bakınız Bölüm 2: Biyomekanikler) Şekil 1. Femur distal bölge anatomisi DOI: /DERMAN.3629 Received: Accepted: Published Online: Corresponding Author: Özgür Başal, Orthopaedics and Traumatology Department, Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, 32000, Isparta, Turkey. T: GSM: F.: Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 2811

2 Tüm femur kırıklarının % 7sini oluşturur. Kırık, genç bireylerde yüksek enerjili travmalarla, yaşlılarda düşük enerjili travmalarla oluşur. Buna bimodal dağılım denir. Kırık sonrası en fazla damar ve sinir komplikasyonu oluşan bölgedir (%15-20). Fakat distal femur kırıklı olgularda damar sinir yaralanması% 3 civarındadır. Olguların % 24-40ında açık kırık görülmektedir. Deforme edici kuvvetler: - Gastrokinemius kası: Posterior deplasman ve açılanmaya neden olur. - Kuadriseps ve hamstring kasları: Alt ekstremitede kısalmaya sebep olur. Radyolojik değerlendirme: Femur-diz AP/L grafileri, iç ve dış oblik grafiler rutin olarak istenir. Bir alt ve bir üst eklemi içeren grafilerle gözden kaçması muhtemel kırıkla ekarte edilir. Kırık eklem ilişkisi ortaya konmalıdır. Gerekirse traksiyon altında grafiler tekrarlanmalıdır. Karşı taraf karşılaştırmalı grafiler preoperatif cerrahi plan için faydalı olabilir. Hoffa kırıkları ise distal femurun koronal plan kırıklarıdır. Şekil 2. Hoffa kırığına ait X-ray ve BT kesitleri Eğer şüphe varsa BT çekilmeli ve diz eklemine uzanan kırık değerlendirilmeli ve muhtemel hoffa kırıkları ekarte edilmelidir. BT anjiografi ile eş zamanlı damar patolojisi de ekarte edilir. Diz çıkığının da eşlik ettiği durumlarda damar yaralanma riski % 40lara ulaşır. Şekil 3. Femur suprakondiler ve tibia plato kırığı olan hastada diz 3B BT anjiografisi 282 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 2

3 Eşlik eden bağ yaralanmaları için MR görüntüleme iyi bir seçenektir. Sınıflama: Kırığın tipi, şekli, yerleşim yeri, deplasman, açık ya da kapalı oluşu gibi özelliklerle kırık tarifi yapılabilir. Diğer bir sınıflama ise AO Müller sınıflaması temelinde 3e ayrılır. 1. Grup A: Ekstraartiküler kırıklar(suprakondiler kırıklar) 2. Grup B: Lateral ya da medial kondili içeren intraartiküler kırıklar 3. Grup C: Her iki kondilinde kırıldığı bu kırık tipinde suprakondiler bölgeye de uzanım görülür. Y ve T tipi kırıklar bu sınıflamadadır. Şekil 4. Distal femur kırık sınıflaması AO/OTA sınıflamasına göre Grup C de kendi içinde 3 e ayrılır. Hoffa kırıkları bu sınıflamada Cye dahil edilir. Hoffa kırıkları aksiyel kompresyon kuvvetleriyle oluşur ve Grup C kırıklardaki insidansı % 38dir. Şekil 5. Hoffa kırığı ve kontrlateral patella kırıklı olgu Femur distal bölge kırıkları; izole suprakondiler kırıklar (%20-25), supra-interkondiler kırıklar (%60-75) (ki bu kırıklara T-Y tipi kırıklar da), eklemi ilgilendiren kırıklar ve izole kondil kırıkları (%7-10) (medial ve lateral femur kondili) olarak incelenebilir. Tedavi: Konservatif: Nondeplase kırıklarda, yürüme beklentisi olmayan immobil hastalarda, eşlik eden ciddi hastalıkları olanlarda konservatif tedavi seçilir. Menteşeli diz breysi ile 6 hafta yük vermeden, erken dönemde diz ROM verilerek tedavi edilir. Konservatif tedavide Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 2833

4 diz 30 derece fleksiyonda iskelet traksiyonu takiben sirküler alçı da tercih edilebilir. Cerrahi: Tedavisinde eğer damar yaralanması varsa 2 saat içinde distal ekstremitenin dolaşımını sağlamak için damar tamiri yapılmalıdır. Aksi halde amputasyona varabilen komplikasyonlar görülür. Cerrahi için endikasyonlar; Deplase kırıklar, eklem içi kırıklar, kaynamamadır. 1. Plak ile fiksasyon: En sık tercih edilen tekniktir. Yüksek kaynama oranları ve LISS(less invasive stabilisation systems) plaklama teknikleriyle hem köprü plaklama hem de eklem ilişkili kırıklarda mutlak stabilizasyon sağlanmaktadır. Şekil yaşındaki osteoporotik kadın hastada femur suprakondiler kırığının LISS tekniğiyle tedavisi 2. Kanüllü kompresyon vidaları: 6.5 mm vidalar yardımıyla izole kondil kırıkları, Hoffa kırıkları ve nondeplase interkondiler kırıklar tedavi edilmektedir. Şekil 7. Kanüllü vida ile femur suprakondiler kırık tedavisi 3. Sabit açılı plaklar: En sık 95 derece sabit açılı plak tercih edilir. Metafizer bölgenin kırıklarında kullanılır. Sabit açılı olmayan plaklarda varus çökme riski 95 derece fikse plağa göre daha fazladır. 4. DCS (Dynamic Condylar-Compression System): Özellikle Grup C 1-2 kırık paternine uygulanmaktadır. 284 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 4

5 5. Retrograd çivileme: Ekstraartiküler kırıklarda ve basit distal femur kırıklarında tercih edilir. İsthmusu geçen uzun çiviler kısa çivilere tercihe edilir. Şekil 8. Kısa retrograd çiviyle tedavi edilmiş femur suprakondiler kırıkta gelişen refraktür 6. Artroplasti: Eşlik eden çok ciddi eklem artropatisi olan uygun olgularda fiksasyon mümkün değilse tercih edilir. İnternal tespitten sonra özellikle eklemi ilgilendiren kırıklarda eklem sertliği gelişmemesi için erken hareket şarttır. Kırık olduğu andaki en önemli komplikasyon ise popliteal arter yırtığı, tibial ve fibular sinirlerin kopmasıdır. Eşlik eden bağ kopmaları, yüzen diz, Gustilo Anderson Tip 3 açık kırık olgularında eksternal fiksatör tedavileriyle hasar kontrollü ortopedik yaklaşım benimsenmiştir. Postoperatif genu varum veya genu valgum gelişebilir. Prognoz: Olguların % 10-20sinde eşlik eden bağ yaralanması vardır. İhmal edilmesi artan menisküs ve kıkırdak lezyonlarıyla sonuçlanacaktır. Plak ile tedavide % 6.4 enfeksiyon, % 5.3 geç kaynama, % 3.4 kaynamama ve %5.9 oranında implant yetmezliği görülür. Geç dönem komplikasyonlarından en sık görüleni artroz ve eklem hareket açıklığında kayıptır. Uyarı: Dizilim kusuru en sık intramedüller çivilerle yapılan tedavilerde gelişir. En sık görülen dizilim kusuru varus çökmesidir. Plak fiksasyonlarında valgus dizilim kusuru daha sık görülür. PATELLA KIRIĞI Kırıkların %1-1.5 ini oluşturur. Vücudun en büyük sesamoid kemiğidir. Patella kuadriseps ekstansör mekanizmasının tam ortasında yer alan ve diz ekstansiyon gücünü kaldıraç destek noktası gibi destekleyerek artıran bir anatomik yapıdır. Nadirde olsa bipartit patella yanlışlıkla kırık gibi yorumlanabilir. Sıklıkla supero-lateralde yerleşir. Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 2855

6 Şekil 9. Patella anatomisi Patella kırıkları direkt ve indirekt kuvvetlerle oluşur. Direkt kırıkta diz üstü düşmeler veya diz fleksiyonda iken patellaya gelen direkt kuvvetler söz konusudur. Bu tip kuvvetler genellikle çok parçalı (2 den fazla fragmanlı) kırıklara neden olurlar ve fragmanlar birbirlerinden fazla uzaklaşmaz (1-3 mm kadar). Oysa indirekt kuvvetler iki fragmanlı transvers patella kırıklarına neden olur. Burada kırık fragmanları arasında 3-5cm kadar mesafe olur. Kuadriseps mekanizması hiç görev yapamaz. Patella kırıklarında kuadrisepsin ekstansiyon gücü yok olur veya azalır ve ağrılı olarak yapılabilir (direkt mekanizma ile kırık oluşmuşsa yanlardaki retinaküler bağlar sağlam olduğu için ekstansiyon mekanizması bozulmaz). Dizde ve patella ön yüzünde hematom, şişlik ve patella fragmanları arasında boşluk vardır. Yürürken diz ekstansiyonda kilitlenemez. Tedavi: Konservatif: Eklem içi 1 mm veya daha az basamaklanma olması ve ekstansör mekanizma korunmuşsa konservatif tedavi uygundur. Bu olgularda boru tipi tam ekstansiyonda uyluktan ayak bileğine uzanan sirküler alçılama yapılmaktadır. Kuadriseps ekstansiyon gücünün yeniden sağlanması amaçlanır. Bu nedenle kaymamış kırıklarda 6 haftalık boru alçı ve devamında PTB (patellar tendon bearing) alçısı yapılır. Cerrahi: 1. Gergi bandı tekniği: İlk olarak Pauwels tarafından Zuggurtungs tekniği olarak 1966da bildirilmiştir[1]. Gergi bandı tekniğinde 8 figürü Miyagi ve ark. tarafından 1985te tarif edilmiştir[2]. 2. Sirkümferansiyel serklaj telle fiksasyon tekniği: 1885 yılında Fowler tarafından tarif edilmiş tekniktir[3]. 3. Perkütan Sutur 4. Vida fiksasyonu 5. Transosseoz tel sutur tekniği 6. Eksternal fiksasyon 7. Parsiyel/total patellektomi Kaymış kırıklarda en sık tecih edilen teknik AO gergi bandı yöntemi veya kombine vida tespitidir[4]. AR-İF yapılarak, iki hafta sonra erken dönem diz hareketlerine başlanır. Patella kırıkları sonrası patello-femoral dejeneratif artrit en sık rastlanan komplikasyondur. Ayrıca ekstansör mekanizmanın yetersiz revizyonu diz fleksionunda kısıtlılık, eklemde fibrozis sonucu eklem hareketlerinde kısıtlılık olabilir. 286 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 6

7 Şekil 10. Patella kırığının gergi bandı (A) ve kanüllü vida (B) ile cerrahi tedavisi Prognoz: Transvers patella kırıklarında en sık kullanılan 2 teknik olan kanüllü vida ve gergi bandı tekniği karşılaştırıldığında vida tekniği daha üstündür[5]. Tel migrasyonu, cerrahi süresi, redüksiyon kaybı, reoperasyon ihtiyacı gergi bandı tekniğinin olası dezavantajlarıdır. Şekil 11. Hoffa kırığına eşlik eden patella kırıklı olgunun postoperatif grafisi DİZ EKLEMİ ÇIKIĞI Diz eklemi kemiksel stabilitesi olmayan ve stabilitesi tamamen yumuşak dokularca sağlanan bir eklemdir. Menteşe tipi hareketin yanında 15 derece fleksiyonda iken rotasyonlar da yapabilir. Ayrıca hareket boyunca eklemin hareket ekseni stabiliteyi sağlayan yapılar ve diz çevresi kaslarla olmaktadır. Diz eklem çıkığı en fazla nörovasküler komplikasyonu olan travmatik çıkıklardandır. Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 2877

8 Bu çıkıkların yaklaşık %35 inde nörovasküler komplikasyonlar oluşmakta ve 6-8 saat içinde vasküler tamir yapılmazsa bunların 2/3 ü amputasyonla sonlanmaktadır. Şekil 12. Araç dışı trafik kazası nedeniyle posterior diz çıkığı redükte edilerek kliniğimize sevk edilen proksimal tibia, distal femur (lateral kondil), longitudinal patella GA Tip 3C açık kırığı mevcuttu. Olgu acil şartlarda opere edilerek yoğun debridman ve kırıkların fiksasyonu sağlandı. Şekil 13. Yukarıda görmekte olduğunuz olguya ait preop radyografik değerlendirmeler, postop grafisi ve alt ekstremitenin son hali. Patellaya gergi bandı tekniği, tibia plato ve femur lateral kondile K teli ile redüksiyon ve fiksasyon uygulandı. Travmanın şiddeti ve yönüne göre diz öne, arkaya ve yanlara çıkabilir. Diz ekleminin aktif ve pasif hiç bir hareketi yoktur. Olguların 1/3 ünde distalde nabazan yoktur veya yetersizdir. Yine distalde duyu kaybı vardır. Distal nabazanlar alınamıyorsa acil anjiografi çekilir, arterin hangi bölümünde ne tür problem olduğu saptanarak, acil olarak iki-üç saat içinde müdahale yapılmalıdır. Öncelikle diz eklemi acil olarak kapalı redükte edillir. Damar sorunu çözümlenir. Daha sonra uzun bacak atelinde hasta takip edilir. Damar sorunu olmazsa bir haftadan sonra diz ekleminde açık redüksiyon ve kopan diz stabilizatörlerinin primer tamiri yapılır. Diz çıkığının akut dönemde en önemli komplikasyonu damar ve sinir yaralanmalarıdır (%35). Geç dönemde ise eklemde fibröz yapışıklıklara bağlı hareket kısıtlılığı ve instabilitedir. 288 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 8

9 Şekil 14. Diz çıkığının radyografik görüntüsü PROKSİMAL TİBİA KIRIKLARI Tibia platosunda lateral ve medial köşeler arası en geniş mesafe x cm olarak kabul edilirse eklem seviyesinden 1.5x cm distale uzanan kısım proksimal tibia olarak adlandırılır. Çok değişik kırık tiplerinin izlendiği proksimal tibia kırıkları intraartiküler kırık, deplasman, yumuşak doku durumu, osteoporozis, hasta yaşı ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle daha ciddi bir hal alabilir. Şekil 15. Tibia anatomisi Giriş& Epidemiyoloji Proksimal tibia kırıkları %50 oranında trafik kazalarına bağlıdır. Tibianın diz eklemini ilgilendiren medial ve lateral plato kırıkları yüksekten ayak üzerine düşmeler (%20) sırasında femur kondillerinin iç veya dış platoya uyguladığı kuvvetler sonucu eklem yüzünü taşıyan fragmanın veya fragmanların tibia proksimal medial veya lateral me- Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 2899

10 tafizine doğru yer değiştirmesiyle oluşur. Bu bölge kırıklarının en önemli komplikasyonu erken gonartrozdur. Beraberinde menisküs yaralanması, çapraz bağ, LCL, MCL ve peroneal sinir veya popliteal arter yaralanması görülebilir. İzole lateral tibia plato kırıklarının görülme sıklığı tek başına % 55-70e varmaktadır. Medial plato izole kırıkları % ve bikondiler kırıklar ise % civarındadır. Klinik olarak dizde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve hemartroz vardır. Lateral plato kırığı %55-70 oranında görülmektedir. %10-30 oranında bikondiler ve %10-23 oranında medial plato kırığı görülmektedir. Radyolojik Değerlendirme: Diz AP ve lateral grafileri, 40 derece oblik grafileri, 15 derece kaudal (Eklem yüzeyi için) grafileri ve varus/valgus stres grafileriyle hasta değerlendirilir. Kırık tespit edilir fakat eklem ilişkisi veya basamaklanma tam açıklanamazsa BT istenir. Bağ yaralanması şüphesinde ise MR inceleme elektif olarak istenebilir. Sınıflama: İntra-artiküler (tibia plato) kırıklarında en çok benimsenmiş sınıflama Schatzker sınıflamasıdır. AO/OTA sınıflaması buna ek olarak ekstra-artiküler kırıklarını dahil eder. Şekil 16. Schatzker sınıflaması Tip I: Saf klivaj kırıklardır. Klasik olarak kama şeklinde bir fragman ayrılır ve laterale ve inferiora deplase olur. Preop MRI önerilir(lateral menisküsün durumunu görmek için) Deplase ise 2 adet transvers kanüle vida yeterli olacaktır. 290 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 10

11 Şekil 17. Tip I Lateral plato kırığı ve plak ile redüksiyonu Tip II: Çökme ile birlikte klivaj Lateralden bir kama ayrılır fakat ilaveten eklem yüzü çökmüştür. Daha çok yaşlılarda görülür. Eğer çökme 5-8 mm den fazla ise instabilite vardır. Tedavide; Çökmenin kaldırılması, greftleme ve lateralden destek plak önerilir. Tip III: Saf santral çökme Lateral korteks sağlamdır. Osteoporotik kemiklerde daha fazla görülür; sıklıkla valgus zorlaması sonucu meydana gelir. Tedavide; Çökme fazla ve instabilite bulguları varsa eklem yüzeyi kaldırılır, boşluğa greft ve lateral destek plağı Parçalanma az ise kanüllü vida yeterli olabilir Tip IV: Medial plato kırıklarıdır. Tek parça ayrılma, parçalı veya çökme şeklinde olabilir. Spinalar sıklıkla ayrılmıştır. Varusa kayma eğilimindedirler. Tedavide; ARİF Medial plak uygun tercihtir. Tip V: Bikondiler kırıklardır. Her iki kondilde ayrılmıştır. Metafiz ve diafiz devamlılığı korunmuştur. Tedavide; her iki kondil de tespit edilmelidir. Derman Tıbbi Yayıncılık

12 Şekil 18. Araç dışı trafik kazası sonrası Schatzker Tip V ve ipsilateral Grup 3 Y tipi femur suprakondiler kırıklı olgunun acil şartlarda eksternal fiksatör tatbiki ve 12. gün AR-İF ile kesin tedavisini görmektesiniz. Olgunun 2 yıllık takibi (6 ay-1 yıl-2 yıl) yukarıda görülmektedir. Tibia platosu için Buttress plak, femur çok parçalı kırığı için uygulanmış köprü plaklama gecikmiş kaynama gösterse de başarılı olmuştur. Postoperatif 2. yılında artroskopik diz debribmanı ve gevşetme uygulandıktan sonra hasta tam yük vererek iyi seviyede diz ROM değerlerine ulaşmıştır. Tip VI: Plato kırığı ile metafiz ve diafiz devamlılığı bozulmuştur. 1 veya her 2 kondildeki kırığa ilaveten proksimal tibiada transvers veya oblik bir kırık vardır. Tedavisi; ARİF Çok instabil ise eksternal fiksatör tercih edilebilir. Tedavi: Konservatif: Deplase olmayan, stabil kırıklar konservatif tedavi edilir. İstisnai olarak medial tibia platonun andeplase kırıklarında sekonder deplasman riski vardır. Menteşeli diz breysi veya alçılama yapılabilir. Cerrahi: Kimlere cerrahi yapalım? Eklem anstabil ise, Eklem yüzeyi kırılmış ve deplase olmuş ise Aksiyel deformite var ise Medial kondili ilgilendiren kırıklar var ise cerrahi endikedir. Cerrahide amaç; eklem yüzünün restorasyonunu sağlamak, rotasyonel-aksiyel deformiteyi önlemek, stabiliteyi sağlamak ve fonksiyonel diz hareketlerine erken dönemde başlamaktır. Tibia platoda kırığa bağlı çökme varsa ve çökme 3-4 mm den fazla ise açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulanmalıdır. Çökmenin fazla olduğu vakalarda plak ile osteosentez ile birlikte greftleme de gerekmektedir. Sıklıkla tercih edilen plaklar; Nötralizasyon plağı Kilitli kompresyon plağı Antiglade veya destek (buttress) plağı Köprü (bridging) plağı olarak kullanılabilirler. 292 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 12

13 Diğer başarılı tedavi yöntemi ise ilizarov tekniğidir. Sirküler eksternal fiksasyon tekniği sayesinde %70-80 oranında yumuşak doku hasarının eşlik ettiği proksimal tibia kırıkları başarılı şekilde tedavi edilmektedir[6]. Eklem yüzeyinde çökmenin eşlik ettiği olgularda artroskopi destekli cerrahiyle distalden açılacak uzun kemik tünnelerinden greftleme ve perkütan pinleme iyi bir tedavi seçeneğidir[7]. Eğer menisküs tamiri yapılmışsa fleksiyon hareketinin 3 veya 4 hafta 60 derecede kısıtlanması gerekir. Yük vermeye, kırığın kaynama durumuna göre 8-12 hafta sonra izin verilir. Prognoz: Tibia plato kırıklarının % 50sinde menisküs, % 30unda çapraz bağ ve kollateral bağ yaralanması eşlik eder. Medial kollateral bağ yaralanmaları % 20 oranında ve en sık Tip II kırıklarla beraber görülür. Çok parçalı (tip 5-6) ve yumuşak doku hasarı fazla olan olgularda ilizarov gibi eksternal fiksatör tedavileri tercih edilmelidir. Kırıklı çıkığın eşlik ettiği olgularda mediale ve lateral kolonun restorasyonuna ek olarak pron pozisyonda posterior yaklaşımla buttress plaklama ile 3. kolon (posterior) redüksiyonu başarılı sonuçlar vermektedir[8]. Hibrid eksternal fiksatörler sayesinde tibia plato kırıkları ilizarova göre daha başarılı yönetilebilmektedir. Tip V bikondiler kırıklarda Dual buttress plak tekniğiyle fonksiyonel başarı % 82 oranındadır[9]. Yu ve ark. yaptığı literatür taramasında 885 tibia plato kırıklı hastanın plak ve eksternal fiksatör ile yapılan cerrahileri sonuçları karşılaştırılmıştı. Schatzker tipi, takip süresi, ortalama kaynama süreleri, ortalama ROM dereceleri ve tekrarlayan cerrahi oranlarına bakıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır[10]. Şekil 19. Proksimal tibia ve diyafize uzanım gösteren tip 3 açık kırıklı olguda eksternal fiksatör uygulaması Nonunion oranları en çok Tip 5-6 kırıklarda görülür. Metafizodiyafizer bölgede sık görülen kaynamama erken dönemde greftleme ile tedavi edilir. Derman Tıbbi Yayıncılık

14 TİBİA CİSİM KIRIKLARI Tibia ve fibula cisim kırıkları vücudun en sık görülen uzun kemik kırıklarıdır. Tibia tüm kırıklar içinde en çok açık kırık meydana gelen bölgedir. Tüm kırıklarının 1/3 e yakını açık kırıktır. Anteromedial bölgede yumuşak doku örtüsünün azlığı nedeniyledir. Vasküler beslenmenin zayıf olması ve açık kırık olma ihtimalinin fazla olması sebebiyle psödoartroz gelişme ihtimali uzun kemikler içinde en fazla olandır. Direkt veya indirekt travmalarla meydana gelmektedir. Direkt kırıklar yüksek enerjili travmalarla oluşur ve transvers kırıklardır. Sıklıklar yaş bireylerde motorsiklet kazalarıyla oluşan kırık tipidir. İndirekt kırıklar ise düşük enerjili travmalarla oluşur. Oblik veya spiral şeklindeki kırıklardır. Tibianın cisim kırıkları genellikle %80-85 fibula ile birlikte olur. İzole tibia kırığı da gözlenebilir. Yine gözden kaçması nedeniyle önem arzeden diğer bir kırık tipi ise tibia cisminin stres kırıklarıdır. Bu tip kırıklar travma öyküsü olmadan lokalize ağrı ile gelir. Radyografik olarak gözden kaçabileceği için BT ile şüpheli olgular taranabilir. Radyografik değerlendirme: Ayak bileği ve diz eklemini içerecek şekilde tibianın AP ve lateral grafileri istenir. Kırık şeklinin belirlenmesi için oblik grafiler faydalı alabilir. % 30 vakada ipsilateral fibula kırığı, ayak ve ayak bileği yaralanması ve ligament yaralanması olabileceği unutulmamalıdır. Maisonneuve kırığı: Distal tibianın düşük enerjili rotasyonel kırıklarında fibula proksimalinde kırık görülmesi sıktır. Bu kırık literatürde Maisonneuve kırığı olarak bilinir. Şekil 20. Tibia cisim kırığı Sınıflandırma: Tibia cisim kırıklarının özel bir sınıflaması bulunmamakla beraber yumuşak doku hasarına göre Tscherne sınıflaması, kırığın açık oluşuna göre Gustilo-Anderson sınıflaması ve kırık paternine/şekline göre AO sınıflaması sıklıkla kullanılan sınıflamalardır. Tscherne sınıflaması: Tscherne evreleri 4 evrede tanımlanabilir. E 0: Klinik bulgu vermez, düşük enerjili yaralanmalardır, basit kırık tipleri ile birliktedir. 294 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 14

15 E I: Hafif orta enerjili yaralanmadır, kırık kemik uçlarının ciltte oluşturduğu basınç nedeni ile oluşur, yumuşak doku kontüzyonu görülür, tipik örneği ayak bileği kırıklı çıkıklarıdır. E II: Yüksek enerjili yaralanmalardır, büyük oranda kontüzyon ile birlikte parçalı veya segmenter kırık tipi görülür. Kompartman sendromu eşlik eder. Ciltte büller vardır. E III: Dekompanse kompartman sendromu ile birlikte ciddi ezilme, vasküler yaralanma, soyulma tarzında cilt ve kas tendon yaralanmaları bu gruptadır. Şekil 21. AO sınıflama prensibi (M. E. Muller, S. Nazarian, J. Koch, J. Schatzker, classification. A. O. Fractures, of. classification, long. the, fractures. bones, in. Edition, Rom, language from Tomoaia, Gh., Edit. Risoprint, Cluj Napoca, 2006) Tablo 1. AO/OTA sınıflaması-tibia şaft kırıkları 42-A: Tibia/Fibula, basit diafizer, (iki parça kırık) 42-A1: spiral 42-A2: oblik A3: transvers <30 42-B: Tibia/Fibula, diafizer, kama ya da kelebek fragman 42-B1: spiral kama 42-B2: bending kama 42-B3: parçalanmış kama 42-C: Tibia/Fibula, diafizer, kompleks (prokasimal ve distal fragmanlar arası direkt temas yok) 42-C1: spiral parçalı 42-C2: segmente 42-C3: düzensiz Lokalizasyona göre; Proksimal 1/3, Orta 1/3, Distal 1/3 cisim kırıkları Kırık paternine göre; Transvers, oblik, spiral, kelebek, parçalı sınıflaması yapılabilir. Tedavi: Konservatif: Tedavide tibia fibula kapalı cisim kırıklarında ayrışma yoksa veya kapalı redüksiyon sağlanabiliyorsa konservatif tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Bir aya kadar haftalık-10 günlük grafi kontrolü ile takip edilir. Redüksiyon kaybı olmuyorsa kaynayana Derman Tıbbi Yayıncılık

16 kadar (yaklaşık 2,5-3 ay) devam edilir. Alçı olarak uzun bacak alçısı, 3-6 hafta sonrasında fonksiyonel breysle erken yük verme tercih edilir. Uyarı: Kapalı diafizer tibia kırıklarının konservatif tedavisinde bütünlüğü bozulmamış fibula kırığı varsa fonksiyonel breys sonrasında oluşması muhtemel varus açılanması (> 5 derece) nedeniyle rölatif kontrendikedir. Kanul edilebilir alçılama için en az % 50 kortikal apozisyon sağlanmalıdır. Tablo 2. Tibia şaft kırıklarında konservatif tedavi endikasyonları Endikasyonlar Düşük enerjili kırıklar Distal ve proksimal eklemden > 4 cm uzaklık Stabil ve minimal deplase kırıklar: < 1 cm kısalık Kortikal aposizyon > 50 % 20 den az dış rotasyon, < % 10 iç rotasyon Alçılı halde < 6 derece varus- valgus açılanması < 10 derece fleksiyon - ekstansiyon Konservatif tedavide dikkat edilmesi gereken önemli bir sorun ise rotasyonel deformite oluşturulmamasıdır. Normalde proksimal tibianın transvers aksıyla distal tibianın transvers aksı arasında 23 derecelik bir dış rotasyon izlenir. Bu rotasyon dengesinin korunması ve dizilimin sağlanması tüm cerrahi prosedürlerde olduğu kadar konservetif tedavide de çok önemlidir. Şekil 22. Proksimal tibianın transvers aksıyla distal tibianın transvers aksının ilişkisi. 23 derece dış rotasyon lehinedir. Distal 1/3 lük tibia cisim kırıklarında sirküler alçılama ile tedavide ayak bileği 90 derece dorsifleksiyona zorlanırsa distal parça posteriora deplasman gösterir. Bu nedenle distal 1/3 kırıkların hafif ekinde alçılanması redüksiyona katkı sağlar. Cerrahi: Acil cerrahi endikasyonları: Açık kırıklar Damar yaralanmaları Kompartman sendromu 296 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 16

17 Elektif cerrahi endikasyonları: Ayrışmış tibia fibula kapalı cisim kırıklarında kapalı redüksiyon başarılamıyorsa, Başarılmasına rağmen kontrol grafilerde redüksiyon kaybı oluyor ise yani instabil kırıklarda, 5 dereceden fazla varus valgus açılanması 10 dereceden fazla anterior-posterior açılanma varsa, > 1 cm kısalık varsa, açık kırıklarda, Segmenter kırıklarda, Yüzen diz İntakt fibula Multitravmalı hastalarda ve tibia kırığı ile birlikte ipsilateral ayak bileği ya da femur kırığı olan hastalarda açık redüksiyon ve internal tespit yöntemlerinden biri elektif olarak uygulanır. Kapalı tibia cisim kırıklarının günümüzde altın standart tedavi yöntemi intramedüller çividir (İMN). İMN uygulanırken dikkat edilmesi gereken ipuçları; Giriş noktası; AP de orta hattın lateralinde, lateral grafideyse anterior eklem köşesinde kalınmasıdır. Oymalı çiviler yüksek kaynama oranları, düşük enfeksiyon oranları nedeniyle daha avantajlıdır. Distalde ise kırık hattı eklem çizgisine en az 4 cm daha uzakta olmalıdır. Redüksiyon ve dizilim sağlamak için poller vidaları oldukça popüler çivi yönlendirme tekniğidir. Poller (bloklama) vidası proksimal tibiada muhtemel çivi ilerleme yolunun koronal planda lateraline, sagittal planda ise posterioruna koymak gerekir. Şekil 23. Tibia cisim kırığının intramedüller çivi ile tedavisi Plak/MIPO için göreceli endikasyonlar: Ayak bileği veya diz eklemini ilgilendiren kırık varlığında Açık tamiri gereken arteryel yaralanması olan olgularda IMN ile tedavi sonrası deformite daha sık görülen 1/3 proksimal tibia kırıklarında plak ile AR-İF tercih edilebilir[11]. Derman Tıbbi Yayıncılık

18 Şekil 24. Anterolateral anatomik tibia distal plağı ile tedavi edilmiş tibia cisim kırıklı olgu Eksternal fiksatör endikasyonları: Evre 2-3 açık kırıklarda ve masif kontaminasyon şüphesinde Hasar kontrol ortopedisinde (politravmatize olgu) Yumuşak dokunun izin vermediği segmenter kapalı kırıklarda Deformite düzeltici, kompresyon-distraksiyon, segment kaydırmada MİPO veya çivileme için intraoperatif olarak redüksiyonu asiste etmek için tercih edilir. Eksternal fiksatör komplikasyonları: Malunion, kaynamama veya geç kaynama, pin dibi enfeksiyonları, osteomiyelit Şekil 25. İlizarov tipi eksternal sirküler fiksatör ile tedavi edilmiş segmenter kırıklı olgu Bu olgularda dikkat edilmesi gereken en önemli komplikasyon kompartman sendromudur. Kanama miktarına ve yumuşak doku hasarına bağlı olarak kompartman sendromu sık gelişir. Konservetif takipli olgularda dahi dikkatli olunmalı ve hasta bu bu konuda bilinçlendirilmelidir. Açık tibia kırıklarında osteomylelit gelişmesi de oldukça sıktır ve baş edilmesi zor bir komplikasyondur. Açık tibia kırıklarında yaklaşım: En az saat intravenöz antibiyotik verilmeli Mümkün olduğunca erken dönemde yumuşak doku örtümü sağlanmalı, Tüm nekrotik dokular, yabancı materyaller, küçük kemik parçaları ortamdan uzaklaştırılmalı Acil cerrahi uygulanmalı ve gerekli dizilim ve uzunluk eksternal fiksatörlerle ya da 298 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 18

19 internal olarak sağlanmalı. Açık kırıkların definitif tedavisinde İMN de tercih edilebilir ve % 87 oranında iyi sonuç bildirilmiştir[12]. Kontamine dokular saatte bir tekrar debride edilmelidir. Kemik defektinin fazla olduğu vakalarda antibiyotikli sementlerle dolgu yapılmalıdır. Açık kırık tedavisinde VAC (vacuum-assisted closure) tedavisi enfeksiyon riskini değiştirmez. Prognoz: İMN ile alçılama benzer kırıklar için karşılaştırıldığında; İMN ile erken yük verme ve daha erken kaynama görülürken, alçılamada % 20 arka ayak sıkılığı, fonksiyonel skorlarda düşüklük ve daha geç kaynama görülmektedir. Alçılama ile tedavinin başarısız olaması sonucu cerrahi kararı ise hasta memnuniyetini azaltmaktadır. Oymalı çiviler oymasıza göre kaynama ve enfeksiyon oranlarında daha başarılıdır. İMN uygulananların % 30 undan fazlasında ön diz ağrısı olur. Ön diz ağrısı ve kompartman riskinde oymalı ile oymasız çivinin birbirlerine üstünlükleri yoktur. Kaynamama diyebilmek için en az 6 ay beklemek gerekir. İMN açık kırıklarda da tercih edilebilmektedir. Oluşması muhtemel enfeksiyon ve yumuşak doku komplikasyonları nedeniyle açık redüksiyon-internal fiksasyondan kaçınılmalıdır. MIPPO (Minimal invazif perkütan plak osteosentez) sıklıkla distal 1/3 diafiz kırıklarında tercih edilir. Distal tibianın yani plafonda 4-11 cm mesafedeki kırıkların tedavisinde plak ve çiviyle başarılı sonuçlar alınır fakat geç kaynama, malunioun ve reoperasyon sıklığı çivide daha fazladır[13]. İMN ile kıyaslandığında eksternal fiksatörlerin malunion oranları daha yüksektir. Oymasız çivilerle açık kırık tespitinde Gustilo Anderson Tip II olgularda enfeksiyon oranı % 4 iken Tip IIIB de % 17 dir. Oymalı ile oymasız çivilerin açık kırıklarda etkinlik açısında farkı yoktur. Tibia kırıklarının % 1-9unda kompartman sendromu gelişmektedir. Tanı klinik olarak konulmaktadır (bakınız, Bölüm 4). FIBULA KIRIKLARI Fibulanın izole kırıklarının önemi yoktur. Vücut ağırlığının % 6-17 sini taşır. Fibula aktif yük taşıyan kemik olmadığı için direkt veya indirekt kuvvetlerle oluşan kırıklarından sonra elastik bandaj sarmak ve hasta tolere ettiği zaman (3-5 günde) yük vererek yürümesine izin vermek yeterli tedavidir. Ancak fibula başına yakın kırıklarında peroneal sinire yakın komşuluğu nedeniyle fibular sinir arazı oluşturabileceğinden; yine ayak bileğine yakın (dış malleol) kırıklarında ayak bileğinde instabilite oluşturabileceğinden dolayı 3 haftalık atel ile tespit gereklidir. Kaynaklar 1. Pauwels, F.R., [Surprising success with traction girding in fracture of the patella]. Med Klin, (22): p Miyagi, S., et al., Experimental and clinical study of the figure-of-eight wiring for fracture of the olecranon, patella and other bones--crossed double figure-of-eight wiring. Kurume Med J, (1): p Fowler, G.R., V. Compound Comminuted Fracture of the Patella: Wire Sutures: Necrosis of Upper Fragment: Final Recovery with Useful Limb. Ann Surg, (9): p Derman Tıbbi Yayıncılık

20 4. Carpenter, J.E., et al., Biomechanical evaluation of current patella fracture fixation techniques. J Orthop Trauma, (5): p Wang, C.X., et al., A retrospective comparison of the modified tension band technique and the parallel titanium cannulated lag screw technique in transverse patella fracture. Chin J Traumatol, (4): p Farooq, U., et al., Functional outcome of complex tibial plateau fractures managed with closed ilizarov. J Pak Med Assoc, (12 Suppl 2): p. S Iundusi, R., et al., Augmentation of tibial plateau fractures with an injectable bone substitute: CERAMENT. Three year follow-up from a prospective study. BMC Musculoskelet Disord, (1): p Lin, K.C., et al., Prone and direct posterior approach for management of posterior column tibial plateau fractures. Orthop Traumatol Surg Res, Yao, Y., et al., Functional outcomes of bicondylar tibial plateau fractures treated with dual buttress plates and risk factors: a case series. Injury, (12): p Yu, L. and Z. Fenglin, High-energy tibial plateau fractures: external fixation versus plate fixation. Eur J Orthop Surg Traumatol, (3): p Vallier, H.A., B.A. Cureton, and B.M. Patterson, Randomized, prospective comparison of plate versus intramedullary nail fixation for distal tibia shaft fractures. J Orthop Trauma, (12): p Chiron, H.S., Open fractures of the shaft of the tibia treated by intramedullary nailing. Bull Hosp Jt Dis Orthop Inst, (1): p Vallier, H.A., T.T. Le, and A. Bedi, Radiographic and clinical comparisons of distal tibia shaft fractures (4 to 11 cm proximal to the plafond): plating versus intramedullary nailing. J Orthop Trauma, (5): p Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 20

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Tibia Plato Kırıkları

Tibia Plato Kırıkları Tibia Plato Kırıkları Metin Küçükkaya* Tibia plato kırıkları yüksek enerji ile meydana gelebildiği gibi düşük enerji ile de meydana gelebilirler. Trafik kazası, tampon darbesi, yüksekten düşme veya spor

Detaylı

Distal Radius Kırıkları

Distal Radius Kırıkları Distal Radius Kırıkları Tedavi Stratejisi Dr.Arel Gereli Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Amaçlar Eklem yüzü uyumu kıkırdak üzerinde dengeli yük dağılımı Radial dizilim ve uzunluk Normal

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Erişkinlerde Önkol Kırıkları

Erişkinlerde Önkol Kırıkları Erişkinlerde Önkol Kırıkları A. Mehmet Demirtaş,* Mahmut Kalem* Önkol kırıklarının tedavileri, ulna ve radiusun birbirlerine olan pozisyonel durumlarının el fonksiyonlarına olan direk etkileri nedeniyle

Detaylı

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Dokt. Öğr. Kıvanç İNAN Prof. Dr. Kemal YANIK T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI TANIM Kırılan herhangi bir kemiğin anatomik olmayan

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik Dirsek Dislokasyonları Dirsek Fraktürleri Humerus diafiz ve distal uç kırıklarının tedavisi Dirsek Dislokasyonları Klinik

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA TENDONLAR Extansör Fleksör GENEL BİLGİLER El cerrahisi literatüründe ve kişisel arşivlerimizde belirgin fleksör tendon

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ Diz eklemi çepeçevre bağlarla desteklenen ve cildin altında kaslarla çevrili olmadığı için de travmaya son derece açık olan bir eklemdir. Diz ekleminde kayma, menteşe ve dönme

Detaylı

ERİŞKİNLERDE SUPRAKONDİLER FEMUR KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

ERİŞKİNLERDE SUPRAKONDİLER FEMUR KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: OP. DR. MUZAFFER YILDIZ ERİŞKİNLERDE SUPRAKONDİLER FEMUR KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

Detaylı

Basit ve Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak Vida Osteosentez ile Gergi Bandı Tekniğinin Klinik Karşılaştırması

Basit ve Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak Vida Osteosentez ile Gergi Bandı Tekniğinin Klinik Karşılaştırması doi:10.5222/otd.2016.1028 Araştırma Basit ve Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak Vida Osteosentez ile Gergi Bandı Tekniğinin Klinik Karşılaştırması Emin İrfan Gökçay*, Haluk Çabuk*, İsmail Kalkar**, Ali

Detaylı

Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi

Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi 168 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi A. Demirtaş / ve ark. Tibia cisim kırıkları tedavisi 2011; 2 (2): 168-174 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

TİBİA PLATO KIRIKLARI

TİBİA PLATO KIRIKLARI TİBİA PLATO KIRIKLARI Dr Orhan BAŞOĞLU * KARASU DEVLET HASTANESİ, ORTOPEDİ KLİNİĞİ, SAKARYA İLETİŞİM: orhanbasoglu67@gmail.com Tibia üst uç eklemini içeren tibia plato kırıkları hafif şiddetteki yaralanmalarla

Detaylı

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD.

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. Amaç I. Acil serviste sık istenilen grafileri yorumlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği II. Hangi açılardan

Detaylı

Tibia Cisim Kırıklarının Oymalı Kilitli İntramedüller Çiviler ile Tedavisi

Tibia Cisim Kırıklarının Oymalı Kilitli İntramedüller Çiviler ile Tedavisi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(3):125-130 doi: 10.5505/1304.8503.2011.07269 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Tibia Cisim Kırıklarının Oymalı Kilitli İntramedüller Çiviler ile Tedavisi Treatment

Detaylı

ARAŞTIRMA. Tibia Distal Diafiz Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA. Tibia Distal Diafiz Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2012; 26 (2): 55 59 http://www.fusabil.org Tibia Distal Diafiz Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Oktay BELHAN Lokman KARAKURT Murat GÜRGER

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

TİBİA PLATO KIRIĞI NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARDA DİZ FONKSİYONLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

TİBİA PLATO KIRIĞI NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARDA DİZ FONKSİYONLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Kenan SARIDOĞAN TİBİA PLATO KIRIĞI NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARDA DİZ FONKSİYONLARININ KLİNİK VE

Detaylı

KLAVİKULA KIRIKLARINDA YAKLAŞIM ve YENİ PLAKLAMA TEKNİKLERİ

KLAVİKULA KIRIKLARINDA YAKLAŞIM ve YENİ PLAKLAMA TEKNİKLERİ 24-26 Kasım 2006 Belek - Antalya KLAVİKULA KIRIKLARINDA YAKLAŞIM ve YENİ PLAKLAMA TEKNİKLERİ Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı KLAVİKULA

Detaylı

Femur Cisim Kırıkları

Femur Cisim Kırıkları Femur Cisim Kırıkları Evrim Duman*, Yalım Ateş** Femur cisim kırığı tanımı, trokanter minörün beş santimetre altından, adduktor tüberkülün proksimaline kadar olan femur diafizindeki kırıkları içermektedir.

Detaylı

TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA PLAK - VİDA İLE OSTEOSENTEZ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA PLAK - VİDA İLE OSTEOSENTEZ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA PLAK - VİDA İLE OSTEOSENTEZ VE KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Kubilay KARALEZLİ(*), Dr. Timur YILDIRIM (**), Dr. Yaman KARAKOÇ

Detaylı

TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON-İÇTEN TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI

TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON-İÇTEN TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:63-71 ARAŞTIRMA MAKALESİ TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON-İÇTEN TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI RESULTS OF TIBIAL PILON FRACTURES TREATED WITH

Detaylı

KALÇA ARTROPLASTISI SONRASI PERIPROSTETIK KıRıKLAR

KALÇA ARTROPLASTISI SONRASI PERIPROSTETIK KıRıKLAR KALÇA ARTROPLASTISI SONRASI PERIPROSTETIK KıRıKLAR Prof.Dr.Cengiz ŞEN Op.Dr.Turgut AKGÜL İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı PERIPROSTETIK ASETABULUM KıRıKLARı

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları. Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE

Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları. Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE Amaç 1. Futbol oyuncularında az bilinen ve sıklıkla gözden kaçabilen diz çevresi sorunlarını

Detaylı

İleri Derece Tibia Cisim Deformitesinde Akut Düzeltme: Olgu Sunumu

İleri Derece Tibia Cisim Deformitesinde Akut Düzeltme: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Tibia Deformitesinde Düzeltme Van Tıp Dergisi: 21(2): 105-110, 2014 İleri Derece Tibia Cisim Deformitesinde Akut Düzeltme: Olgu Sunumu Celil Alemdar, Mehmet Bulut, İbrahim Azboy, Abdullah Demirtaş,

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

Çankaya Ortopedi. Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları. Dr. Uğur Gönç. Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara

Çankaya Ortopedi. Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları. Dr. Uğur Gönç. Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları XV. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu Ankara 2014 Dr. Uğur Gönç Grubu, Ankara Dr. Asım Kayaalp Dr. Uğur Şaylı Dr. Reha Tandoğan Dr. Mümtaz

Detaylı

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK PELVİK TRAVMA Doç Dr Seçgin SÖYÜNCÜ AÜTF ACİL TIP AD Öğrenim Hedefleri Pelvik travma neden önemlidir? Pelvik kırık tipleri nelerdir? Pelvik kırıkların komplikasyonları nelerdir? Pelvik kırıklı hastaların

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İÇERİK: SİZCE NASIL OLMALI? El ve Elbileği Kırıkları Üst ekstremitenin en sık görülen kırıklarıdır. Sıklıkla ihmal edilirler.

Detaylı

Tibia Pilon Kırıklarında Fonksiyonel Bir Tedavi Yöntemi: Đlizarov Eksternal Fiksatör

Tibia Pilon Kırıklarında Fonksiyonel Bir Tedavi Yöntemi: Đlizarov Eksternal Fiksatör ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Tibia Pilon Kırıklarında Fonksiyonel Bir Tedavi Yöntemi: Đlizarov Eksternal Fiksatör EXTERNAL FIXATION WITH ILIZAROV METHOD IS A SAFE METHOD IN THE TREATMENT OF

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN MALLEOL KIRIKLARINDA FONKSÝYONEL SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN MALLEOL KIRIKLARINDA FONKSÝYONEL SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Orjinal Makale / Original Article CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN MALLEOL KIRIKLARINDA FONKSÝYONEL SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FUNCTIONAL OUTCOME ANALYSIS OF OPERATIVELY TREATED MALLEOLAR FRACTURES Ö.Fuad

Detaylı

ERİŞKİN TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ UYGULAMALARI. Dr. Hasan YOLDAŞ. Doç. Dr. Mahmut Ercan ÇETİNUS

ERİŞKİN TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ UYGULAMALARI. Dr. Hasan YOLDAŞ. Doç. Dr. Mahmut Ercan ÇETİNUS T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Mücahit GÖRGEÇ ERİŞKİN TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ UYGULAMALARI Uzmanlık

Detaylı

Tibia diyafiz kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çivi ile tedavisi

Tibia diyafiz kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çivi ile tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(1):7-13 doi:10.3944/aott.2009.007 Tibia diyafiz kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çivi ile tedavisi Treatment of adult

Detaylı

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. DİRSEK GÖRÜNTÜLEME Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. Anatomi Normal grafiler AP ve Lateral grafide köşe taşları Lateral kondiler kırık Medial kondiler kırık Suprakondiler

Detaylı

Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız*

Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız* Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 9: 11-15 / Mayıs 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız* Our Results Of Treatment

Detaylı

DİZ TRAVMALARI DİZ TRAVMALARINA ACİL YAKLAŞIM. Statik yapılar. Diz anatomisi. Statik yapılar. Dinamik yapılar

DİZ TRAVMALARI DİZ TRAVMALARINA ACİL YAKLAŞIM. Statik yapılar. Diz anatomisi. Statik yapılar. Dinamik yapılar DİZ TRAVMALARI DİZ TRAVMALARINA ACİL YAKLAŞIM Dr. Mehmet Emin Kavasoğlu Akdeniz üniversitesi Acil A.D. 03.08.2010 Diz anatomisi Diz muayenesi Radyolojisi Fraktürleri Dislokasyonlar Tendon ligament ve meniskus

Detaylı

KAPALI TİBİA KIRIKLARINDA İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME VE İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ UYGULAMALARININ SONUÇLARI

KAPALI TİBİA KIRIKLARINDA İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME VE İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ UYGULAMALARININ SONUÇLARI KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE KAPALI TİBİA KIRIKLARINDA İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME VE İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ UYGULAMALARININ SONUÇLARI Cem ÇOPUROĞLU, 1 Mert ÖZCAN, 1 Osman Uğur ÇALPUR 2 1 Trakya

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

Kırılmanın klinik fizyolojisi

Kırılmanın klinik fizyolojisi Kırılmanın klinik fizyolojisi Ortopedik yaralanmaların ilk değerlendirilmesi ve yönetimi Tipik kırıklar Direkt darbe Aksiyel yüklenme Açılı (bükücü) kuvvet Dönme (rotasyon) zorlaması Kombine Æ Patolojik

Detaylı

Tibia Pilon Kýrýklarý

Tibia Pilon Kýrýklarý Tibia Pilon Kýrýklarý Önder Ersan*, Bülent Çelik*, Emrah Kovalak**, Yalým Ateþ*** Distal tibianýn eklem yüzünü ve metafizi içeren kýrýklara pilon kýrýðý denir ve bu kýrýklar alt ekstremite kýrýklarýnýn

Detaylı

KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN PLATO TİBİA KIRIKLARINDA RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR UYUMLU MUDUR?

KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN PLATO TİBİA KIRIKLARINDA RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR UYUMLU MUDUR? KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN PLATO TİBİA KIRIKLARINDA RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR UYUMLU MUDUR? Dr. Metin Uzun, 1 Doç. Dr. enol Akman, 2 Dr. Faik Seçkin, 2 Erden Ertürer, 2 Doç. Dr. Murat Bülbül,

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Engin ŞENAY 10.08.2010 Ayak Bileği Yaralanmaları 1. 2. Hikaye 3. Fizik Muayene 4. Görüntüleme 5. Travmalar,

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR Yrd.Doç.Dr. Ahmet DEMİRCAN GAZİ ÜTF ACİL TIP ANABİLİM DALI IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 08 11 Mayıs 2008 Antalya Tanım Yüksek riskli ortopedik yaralanmalar, beraberlerinde

Detaylı

Eklem dışı distal femur kırıklarının tedavisinde retrograd intramedüller çivileme ve köprü plaklama yöntemlerinin karşılaştırılması

Eklem dışı distal femur kırıklarının tedavisinde retrograd intramedüller çivileme ve köprü plaklama yöntemlerinin karşılaştırılması ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(5):521-526 künyeli yazının Türkçe çevirisi Eklem dışı distal femur kırıklarının tedavisinde retrograd intramedüller çivileme ve köprü plaklama yöntemlerinin

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANA BİLİM DALI MALZEME LİSTESİ 1-ÜST EKSTREMİTE ÇELİK PLAK VE VİDA GRUBU MİKTAR BİRİM FİYAT 1 KILITLI CLAVICLE CELIK PLAK SOL 4,5, 6, 7, 8, 10, 12

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Femur Boyun Kırıklarında İnternal Fiksasyon

Femur Boyun Kırıklarında İnternal Fiksasyon Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Internal Fixation in the Femoral Neck Fractures Mehmet TÜKENMEZ*,Tacettin ÇEKİN**, Sıtkı PERÇİN***, Gündüz TEZEREN* ÖZET: Giriş: Çalışmamızda multipl AO kansellöz

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

Skafoid kırıkları. El Cerrahi, Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Grubu.

Skafoid kırıkları. El Cerrahi, Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Grubu. Skafoid kırıkları El Cerrahi, Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Grubu www.elcerrahi.com Skafoid kırığı karpal kemik kırıklarının %60-70 El bileği bölgesinde distal radiustan 2. sıklıkta oluşur Skafoidin el

Detaylı

Tibia Plato Kırıklarında Cerrahi Tedavi

Tibia Plato Kırıklarında Cerrahi Tedavi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibia Plato Kırıklarında Cerrahi Tedavi Surgical Treatment of Tibia Plateau Fractures Cemal KURAL *, Yıldıray GENÇ **, Kürşat BAYRAKTAR ***, İbrahim Sungur**, Haldun

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması

Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması doi:10.5222/jopp.2013.089 Araştırma Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması A Comparison of Pelvipedal Casting

Detaylı

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç Ayağın Özellikleri Ayağın diğer uzuvlardan farklı üç özelliği vardır. Yer ile teması sağlayan tek bölge olması Tüm vücut ağırlığını taşıması Sert bir kalıp

Detaylı

ERÝÞKÝN TÝBÝA KIRIKLARININ KÝLÝTLÝ ÝNTRAMEDÜLLER ÇÝVÝLEME ÝLE TEDAVÝSÝ

ERÝÞKÝN TÝBÝA KIRIKLARININ KÝLÝTLÝ ÝNTRAMEDÜLLER ÇÝVÝLEME ÝLE TEDAVÝSÝ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 13, No. 4, (236-246), 2002 ERÝÞKÝN TÝBÝA KIRIKLARININ KÝLÝTLÝ ÝNTRAMEDÜLLER ÇÝVÝLEME ÝLE TEDAVÝSÝ M. Ömer ARPACIOÐLU*, Osman RODOP**, Ýbrahim AKMAZ** Ahmet KIRAL***,

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

ISSN: Yıl/Year: 2009, Eylül/September, Cilt/Volume: 1, Sayı/Number: 1.

ISSN: Yıl/Year: 2009, Eylül/September, Cilt/Volume: 1, Sayı/Number: 1. ISSN: 1309-1131 Yıl/Year: 2009, Eylül/September, Cilt/Volume: 1, Sayı/Number: 1 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduyd Araştırma Makalesi 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik Humerus diafiz ve distal uç kırıklarının tedavisi Klavikula ve skapula kırıklarının tedavisi Humerus Diafiz ve Distal Uç

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler

Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):78-88 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.11 Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3 Sorular SORU 1 Romatoid artrit ile psöryatik artritin birbirinde ayırt edilmesinde EN ÖNEMLİ radyografik özellik hangisidir? a. Uniform eklem aralığı daralmasının varlığı veya

Detaylı

Sunu Planı. Ortopedik Yaralanmalara Genel Bakış Sık Atlanan Ortopedik yaralanmaların nedenleri Olgularla yaralanmaların incelenmesi Sonuç

Sunu Planı. Ortopedik Yaralanmalara Genel Bakış Sık Atlanan Ortopedik yaralanmaların nedenleri Olgularla yaralanmaların incelenmesi Sonuç Doç.Dr Can Aktaş Koç. Üniv. Hastanesi Acil Servis Sivas Güz Sempozyumu-2017 Sunu Planı Ortopedik Yaralanmalara Genel Bakış Sık Atlanan Ortopedik yaralanmaların nedenleri Olgularla yaralanmaların incelenmesi

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri

Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):1-14 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.01 Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon

Detaylı

Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Femur Distal Uç Kırıklarının Sonuçları

Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Femur Distal Uç Kırıklarının Sonuçları Istanbul Tıp Dergisi 2005:4;11-18 Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Femur Distal Uç Kırıklarının Sonuçları Dr. Yusuf ÖZTÜRKMEN (1), Dr. Mahmut KARAMEHMETOGLU (2), Dr. İbrahim AZBOY (3), Doç. Dr. Mustafa CANİKLİOGLU

Detaylı

Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi

Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi Göztepe Tıp Dergisi 28():-6, 203 doi:0.5222/j.goztepetrh.203.00 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 300-526X Ortopedi ve Travmatoloji Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi

Detaylı

Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları

Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(1):65-71 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.09 Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları

Detaylı