ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1 Mecidiyeköy/ İstanbul adresinde mukim EFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra efinans olarak anılacaktır) ile [ ] adresinde mukim Sözleşmenin eki niteliğinde olan Yetkilendirme Formunda ayrıntılı bilgileri yer alan ] ( Müşteri ) arasında / / tarihinde aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır. İşbu Sözleşmede Müşteri ve efinans ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. Madde 2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme nin konusu, efinans tarafından Müşteri ye, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standart ve kurallara uygun olarak sunulacak Müşteri nin talebine göre elektronik fatura gönderme, alma ve kayıt altına alarak saklama ve işbu Sözleşme de yer alan diğer hizmetlerin ( Hizmetler ) ve bu Tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir. Madde 3. Sunulacak Hizmetler 3.1 efinans tarafından sunulacak Hizmetler, Elektronik Fatura Uygulaması kapsamında Müşteri adına elektronik fatura teslim alınması, gönderilmesi, yetkilendirme çerçevesinde efinans a ait malî mührün gönderilen elektronik faturalarda kullanılabilmesi, kayıt altına alınarak saklanması ve Müşteri nin bu dosyalara elektronik ortamda erişimine imkân tanınmasıdır. efinans vereceği Hizmetlerle ilgili olarak Müşteri ile kesin mutabakat sağlamıştır. Taraflar, Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlere ilişkin olarak efinans tarafından duyurulan ve internet sitesinde ilan edilen Gizlilik ve Kullanım Koşulları metninde belirtilen yükümlülüklere uyacaklardır. 3.2 Müşteri, Elektronik Fatura Uygulaması ve Hizmetlere ilişkin olarak efinans ın internet sitesinde yer alan Elektronik Fatura Hesabının Kullanımına İlişkin Kurallar ile diğer teknik dokümanlardan haberdar olduğunu, bunları incelediğini, okuyup içeriklerini kabul ettiğini ve buradaki düzenlemelere ve zaman zaman yapılacak güncellemelerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallara aykırı kullanımlardan kaynaklanan zarar ve ziyandan efinans sorumlu değildir. Doküman No: EF-SAT-001 Rev: Sayfa No: 1/13

2 3.3 efinans, verilecek Hizmetleri; gerekli özen ve önemi göstererek, Sözleşme hükümlerine ve T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca belirlenen ve ileride belirlenebilecek standart ve kurallara uygun olarak ifa etmeyi ve Müşteri Hizmetlerden yararlanırken T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın düzenlemelerine uymayı kabul eder. efinans, süreçlerini ISO Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardına göre oluşturulmuş Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilindeki politikalara göre işletecek ve gerekli geliştirmeleri sürekli olarak gerçekleştirecektir. efinans, süreçlerini bilgi güvenliği için ISO27001, iş sürekliliği icin ISO22301, bilgi teknolojisi hizmet yönetimi sistemi için ISO20000 belgelerine göre oluşturulmuş politikalara göre işletecek ve gerekli geliştirmeleri sürekli gerçekleştirecektir. 3.4 efinans, Müşteri için Müşteri tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanarak Elektronik Fatura Hesabı ( e-fatura Hesabı ) açacak ve e-fatura Hesabı nın ilk kullanımından önce Müşteri ye Elektronik Fatura Uygulamasına ilişkin tüm süreçler hakkında bilgilendirecektir. 3.5 efinans, sunmakta olduğu Hizmetler için belirlenen kriterlere uygun olarak bu Hizmetlerin gerektirdiği seviyelere uygun bir güvenlik sistemi tesis edecektir. 3.6 Sözleşme süresi içerisinde Müşteri, efinans Çağrı Merkezi üzerinden veya internet sitesi üzerinden, Ek-2 Yetkilendirme Formu ile yetkili olarak bildirdiği kişi ( Yetkili Kişi ) vasıtasıyla, yeni Hizmet paketleri satın alıp kullanmaya başlayabilir. Müşteri, Yetkili Kişinin yapacağı bu satın almalara şimdiden rıza verir. Satın alınacak her yeni hizmet paketi için de işbu Sözleşmenin genel hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Madde 4. Sözleşme Bedeli Hizmetler için alınacak bedeller ve ödeme koşulları Müşteri tarafından seçilen hizmet paketleriyle belirlenmektedir. Madde 5. e-fatura Hesabı 5.1 Müşteri, işbu Sözleşme ile efinans a, e-fatura Hesabı açılması için başvuruda bulunduğunu, efinans tarafından sunulmakta olan Hizmetlerden hangilerini efinans tan talep ettiğini, e-fatura Hesabı nın kullanımı sırasında efinans uygulaması üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtların aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayıldığını bildiğini ve e-fatura Hesabı nı bu şartlarla kullanacağını kabul ve taahhüt eder. 5.2 Müşteri, efinans a doldurduğu Yetkilendirme Formu ile bildirdiği bilgilerin doğru ve tam olduğunu, Yetkili Kişi olarak bu formda bildirilen kişiye ve bu kişinin belirleyeceği kullanıcıların yaptığı işlemlere onay verdiğini, bu kişilerin görevlerinden ayrılmaları halinde bu kişilere verilen kullanıcı adı, şifre ve parolaların değiştirilmesi için en kısa zamanda efinans a yazılı bildirimde bulunacağını taahhüt etmiştir. Bildirim yapılıncaya kadar bu kişiler tarafından yapılan işlemlerden doğan tüm sorumluluk Müşteri ye aittir. 5.3 Müşteri, e-fatura Hesabı bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, efinans a derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde efinans ın sahip olduğu bilgiler dâhilinde Müşteri nin e-fatura Hesabını muhafaza etmeye devam edeceğini kabul eder. 5.4 Müşteri, e-fatura Hesabı nı, efinans ın Elektronik Fatura Uygulaması Hizmetini sunduğu altyapıyı, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratacak, tahrip edecek, zedeleyecek veya sağlıklı çalışmasını engelleyecek hiçbir girişimde bulunmadan ve kendisine verilen kullanıcı yetkisini, kullanıcı kodu ve parolası ile kullanacağını kabul ve taahhüt eder. efinans, Müşteri tarafından, efinans a bildirilen Yetkili Kişinin kullanıcı adı, parola ve şifrelerini yetkisiz kişiler ile paylaşmaları sonucu ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir Müşteri, Yetkili Kişiye ve Yetkili Kişinin belirleyeceği kullanıcılara verilen kullanıcı

3 adı, şifre ve parolaların yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. Müşteri, e-fatura Hesabı nın, kullanıcı adı, şifre ve parolasının güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olması veya üçüncü kişilerin eline geçmesinden şüphe duyması halinde derhal efinans ı yazılı olarak bilgilendireceğini, bildirim yapana kadar geçen süre zarfında oluşabilecek zararlardan efinans ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. efinans, Müşteri nin söz konusu şüphesini yazılı olarak bildirmesini takiben derhal E- Fatura Hesabının güvenliğini sağlayacaktır. Aynı şekilde, Müşteri nin e-fatura Hesabı nın, kullanıcı adı, şifre ve parolasının güvenliği konusunda efinans tan kaynaklanan sorun oluşması halinde, söz konusu risk efinans tarafından tespit edildiği anda derhal yazılı şekilde Müşteri ye bildirilecektir. Bu halde, taraflar ne şekilde hareket edileceği konusunda mutabakat ile ilerleyeceklerdir. efinans, bu durumda, Müşteri nin gerek duyduğu tüm bilgilendirmeyi derhal yapacaktır. Madde 6. Elektronik Fatura Hesabı nın Kapatılması e-fatura Hesabı nın kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler Müşteri tarafından efinans a yazılı olarak başvurarak, uygulama üzerindeki kapatma modülü ile veya efinans Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılır. Müşteri nin e-fatura Hesabı nın kullanıma kapatılmasına ilişkin talebi üzerine, efinans bu talebi teslim almasını takip eden 5 (beş) gün içinde söz konusu e-fatura Hesabını kapatacaktır. Sözleşme de ve eklerinde belirtilen diğer haller saklı kalmak üzere, Müşteri nin seçtiği Hizmet paketi ve ödeme seçeneklerinde belirtilen ücretlerin zamanında ödememesi halinde, ödemeler yerine getirilinceye kadar abonelik efinans tarafından askıya alınabilir. Madde 7. Gizlilik 7.1 Taraflar, işbu Sözleşme süresince doğrudan veya dolaylı olarak birbirleri hakkında elde edecekleri hiçbir bilginin kendisi, çalışanları ya da danışmanları tarafından Sözleşme sona erdikten sonra dahi süresiz olarak doğrudan veya dolaylı olarak ifşa edilmeyeceğini, bu bilgilerin ticari sır kabul edildiğini ve işbu Sözleşme koşullarını ve Sözleşme kapsamına giren işlerle ilgili ticari sırları kesinlikle gizli tutmayı kabul ve taahhüt ederler. 7.2 efinans, Müşteri nin gelen ve giden elektronik faturalar için saklama hizmeti satın almış olması halinde Elektronik Fatura Uygulamasının tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zaman ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtları, (gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini) koruyacağını ve Müşteri tarafından satın alınan hizmet kapsamında yer aldığı takdirde elektronik fatura verilerini ve ekli bilgileri 10 (on) yıl saklayacağını ve erişilebilirliğini sağlayacağını, Müşteri tarafından talep edilmesi halinde işbu Sözleşmeye ek olarak yapılan sözleşmelerle belirlenebilecek 10 (on) yıldan daha fazla olarak öngörülen süre boyunca bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyacağını kabul ve taahhüt eder. 7.3 Müşteri, e-fatura Hesabı nın münhasıran kendi kullanımında olacağını, e-fatura Hesabı nın kullanıcı adı, şifre, parola gibi bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, e-fatura Hesabı nı efinans a yazılı bildirimde bulunmaksızın başka hiçbir kişiye hiçbir durumda kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 8. Veri Koruması Müşteri, efinans ın, Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında gerekli olan verilere erişim etkisinin olduğunu kabul eder. Müşteri, efinans ı söz konusu verileri kendisi adına işleme tabi tutması açısından yetkili kılmıştır. Müşteri, söz konusu verilerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın düzenlemelerinde özel entegratörlere verdiği ya da ileride verebileceği yetkiler kapsamında

4 işleme tabi tutulabilmesi açısından gerekli olan tüm yetki ve onaylara sahip olduğunu ve efinans ı da aynı fiil ve işlemlerde bulunabilmesi için yetkili kılabileceğini beyan ve taahhüt eder. Madde 9. Sorumluluk 9.1 Müşteri, Elektronik Fatura Uygulaması başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri efinans a tam ve doğru olarak verdiğini ve bilgi ve belgelerin doğruluğunun efinans tarafından kontrol edilmediğini bildiğini, e-fatura Hesabının açılması sırasında veya daha sonra beyan edilen bilgilerde veya ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik, yanlışlık bulunması halinde, veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir tutarsızlık tespit edilmesi veya talep edilen e-fatura Hesabının yürürlükteki mevzuata uygun olmaması ya da daha önce başka bir kişi tarafından alınmış olması durumunda başvurunun efinans tarafından reddedilebileceğini, bu durumda efinans tan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını, efinans ın bu sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 9.2 Müşteri ticari faaliyetinin sonlandırdığını ve e-fatura Hesabından başkaca işlem yapılmayacağını efinans a yazılı olarak bildirmeyi ve bu bildirimde bulunmaması nedeniyle ticari faaliyetleri sonlanmasından sonra dahi e-fatura Hesabında yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından yapılabilecek işlemler sebebiyle tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve bu durumda efinans tan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını, efinans ın bu sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 9.3 Müşteri, e-fatura Hesabı kullanılarak ürettiği faturalardaki bilgilerin doğruluğundan ve e- Fatura Hesabı kullanılarak kendisinin gerçekleştireceği tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçların kendi üzerinde doğacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder. 9.4 Müşteri, efinans ın faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler nedeniyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle efinans tan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 9.5 Müşteri, efinans ın Elektronik Fatura Uygulamasına ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere kazanılmış veya ileride kazanılacak veya şarta bağlı haklar da dâhil tüm mülkiyet haklarının sahibi olduğunu bilmektedir ve efinans ın mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının veya markalarının geçerliliğine zarar verecek veya bunlara ters düşecek hiçbir davranışta bulunmayacağını ve bulunulmasına sebebiyet vermeyeceğini, aksi takdirde efinans ın bu sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Madde 10. Sözleşmenin Süresi Bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Müşteri tarafından Sözleşme süresi sona ermeden bir ay öncesine kadar efinans a yazılı bildirim yapılmadığı sürece Sözleşme birer yıllık süreler ile aynı şart ve koşullarla kendiliğinden uzar. Sözleşme süresi içerisinde Müşteri nin efinans Çağrı Merkezi üzerinden veya internet sitesi üzerinden satın alacağı yeni bir hizmet paketi kullanmaya başlaması halinde, Sözleşmenin sona erme tarihi bu yeni alınan paketin sona erme tarihi olacaktır. Sözleşmenin süresi sonunda veya Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, herhangi bir talebe gerek olmaksızın e-fatura Hesabı efinans tarafından kullanıma kapatılacaktır.

5 Madde 11. Sözleşmenin Feshi 11.1 İşbu Sözleşme, e-fatura Hesabı nın yürürlükteki mevzuat uyarınca Müşteri tarafından kapatılmasına ilişkin talebini efinans a bildirmesi üzerine karşılıklı olarak herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedilmiş sayılır Taraflar, işbu Sözleşmede sayılan ve burada sayılmamakla beraber ilgili mevzuatta belirlenmiş yükümlülüklere ve koşullara diğer tarafın aykırı hareket etmesi halinde, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler Sözleşme yi haklı nedenle feshedenin efinans olması halinde Müşteri; (i) efinans ın e-fatura Hesabını iptal edebileceğini, (ii) Müşteri, ödemeyi peşin yapmış ise, efinans tarafından Müşteri ye hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını, (iii) Müşteri ödemeyi peşin yapmadığı durumlarda ise, Sözleşme süresinin sonuna kadar aylık veyahut da dönemlik bazda yapılacak ödemelerin tamamının fesih tarihinde muaccel olacağını; efinans ın söz konusu fesih sebebi ile doğmuş veya doğacak her türlü zararlarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Sözleşme yi haklı nedenle feshedenin Müşteri olması halinde, efinans, tahsil edilmiş olan ancak hizmeti verilmemiş hizmet bedellerini derhal bila faiz iade edecektir. Madde 12. Devir ve Temlik Taraflar, bir diğerinden, önceden yazılı iznini almaksızın bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini hak ve alacaklarını gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez. Madde 13. Tebligat ve Bildirimler Her iki Taraf işbu Sözleşmenin 1inci maddesinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri Taraflara işbu maddede belirtilen şekilde tebliğ edilmedikçe işbu sözleşmede bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili Tarafa yapılmış sayılır. Tebligatlar, elden teslim, faks veya güvenli elektronik posta ile yapılır. Taraflar, yazılı tebligatı sonrasında vakit kaybetmeksizin işbu maddede belirtilen şekilde yapmış olmak kaydıyla, işbu sözleşmede belirtilen yazılı bildirimleri, elektronik posta ile yapabilirler. Herhangi bir gecikmenin Müşteri ye zarar verebileceği durumlarda, efinans elektronik posta ile gelen talimatı, tebligatın işbu maddede belirtilen şekilde yapılmasını beklemeden yerine getirebilir. Müşteri, bu halde efinans tan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 14. İhtilafların Çözümü İşbu Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve Sözleşme ile ilgili veya Sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

6 Madde 15. Delil Sözleşmesi İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda açıkça düzenlenen ve taraflarca ibrazı mümkün yasal delillere ek olarak, taraflar arasındaki e-posta yazışmaları, kaydedilmiş telefon görüşmeleri ve e-fatura Hesabı nda tutulan tüm elektronik kayıtlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca delil niteliğindedir. Madde 16. Bölünebilirlik Sözleşmenin herhangi bir maddesi yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenden dolayı geçersiz kabul edilirse, diğer hükümler bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. Geçersizliğin bu Sözleşme uyarınca Tarafların sahip olduğu temel haklara zarar verdiği haller bundan müstesnadır. Madde 17. Ekler ve Değişiklik Bu Sözleşme, Ekleri ile bir ve bütündür. Sözleşme yorumlanırken ve uygulanırken, tüm Ekleri ile birlikte değerlendirilecektir. Sözleşme ve tüm Ekleri Tarafların mutabakatıyla ve yazılı şekilde, Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak bildirimler ve efinans ın internet sitesi üzerinden Yetkili Kişinin yapacağı elektronik kayıtlar ile değiştirilebilir. Madde 18. Yürürlük Tarihi İşbu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Onsekiz (18) maddeden oluşan işbu Sözleşme, / / tarihinde bir (1) asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup aslı efinans a teslim edilmiştir. Sözleşmeden doğacak olan damga vergisi efinans tarafından ilk faturaya yansıtılarak Müşteri den tahsil edilerek ödenecektir. efinans Adına İmza: [ İmza:

7 ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ HİZMET PAKETİ SEÇİM FORMU Müşteri, işbu Paket Seçim Formu nun, / / tarihinde imzalanmış olan nolu Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve ekleri ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve Paket Seçim Formu nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Paket Seçim Formu nda yer alan kısaltmalar Sözleşme deki anlamlarını ifade eder. Madde 1: Hizmet Paket Seçenekleri: efinans tarafından sunulan Hizmetler kapsamındaki Paket Seçenekleri ve ücretleri aşağıdaki gibidir. Müşteri, Sözleşme kapsamında almak istediği Hizmetlere ilişkin paketi aşağıdaki listeden seçerek kullanmaya başlayacaktır. Müşteri nin bu listeden herhangi bir seçim yapmaması ve bu formu imzalayarak efinans a diğer belgeler ile birlikte teslim etmemesi halinde E-Fatura Hesabı kullanıma açılmaz. E-FATURA ÖZEL ENTEGRASYON FİYAT TABLOSU BANKA KAMPANYASI Abonelik Ücreti 0,- TL Aylık Aidat Aylık Aidat alınmayacaktır. Paket Adı Arşivli Paket (e-fatura) Fiyatı (3) Sadece Arşiv KOBİ ,- TL Sunulmamaktadır. TİCARİ ,- TL Sunulmamaktadır. Tüm paketler süreden bağımsız olup adet bazlıdır. Paket Aşım Ücreti Arşivli Paket Fiyatı (3) 2,50 TL /e-fatura Sadece Arşiv - KOBİ ve TİCARİ fiyat seçenekleri sadece Finansbank müşterilerine özel sunulmaktadır. KOBİ veya TİCARİ paketi seçilmesi durumunda Abonelik Ücreti ve Aylık aidat tahsil edilmez. Bu paketin yenilenerek devam ettirilmesi durumunda Abonelik Ücreti ve Aylık aidat tahsil edilmez. KOBİ veya TİCARİ paketinin değiştirilmesi durumunda Abonelik Ücreti tahsil edilir ve Aylık Aidat tahsilatı değişikliğin yapıldığı ayı içerecek şekilde başlatılır.

8 KAMPANYASIZ FİYAT TABLOSU Abonelik Ücreti (1) 1.000,- TL Aylık Aidat (2) 75,- TL/ay Paket Adı Arşivli Paket (e-fatura) Fiyatı (3) Sadece Arşiv (3) ,- TL 25,- TL ,- TL 70,- TL ,- TL 105,- TL ,- TL 140,- TL ,- TL 200,- TL ,- TL 300,- TL ,- TL 400,- TL ,- TL 450,- TL ,- TL 500,- TL ,- TL 800,- TL ,- TL 1.250,- TL ,- TL 2.700,- TL ,- TL 4.500,- TL Tüm paketler süreden bağımsız olup adet bazlıdır. Paket Aşım Ücreti Arşivli Paket Fiyatı (3) 2,50 TL /e-fatura Sadece Arşiv (3) 0,60 TL /e-fatura (1) Abonelik Ücreti sisteme ilk girişte bir defaya mahsus alınır. (2) Aylık aidat ile uygulamanın özellikleri kullanılır. Aidat yatırılmadığında uygulama özellikleri kullanılamaz. (3) Arşivli seçilen paketlerde ve sadece Arşiv hizmetinde 10 yıllık arşivleme taahhüdü verilmektedir. Müşteri tarafından yapılacak seçime (işaretlenen paket tercihi) göre faturalandırma yapılacaktır. Madde 2: Paketler: Paket limiti dolduktan sonra Müşteri efinans ın satış kanalları vasıtasıyla yukarıdaki paketlerden ek paket alınabilir. Ek paket satın almaması halinde işlem gören her fatura Paket Aşım Ücreti nde ki birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilir. Paket limitlerine hem gönderilen hem de alınan e-faturalar dâhildir. Paket limitleri Sözleşmenin sürdüğü sürece takvim yıl veya ayından bağımsız kullanılabilir. Madde 3: Faturalandırma: Müşteri tarafından (Enterprise Resource Planning) ERP/muhasebe sisteminde geliştirmeler talep edildiğinde işlem projelendirilerek ayrıca faturalandırılır. efinans tarafından hazırlanmış olan bazı ERP/muhasebe programı konnektörleri ayrıca fiyatlandırılmaktadır.

9 Madde 4: Özel Durumlar: Aylık aidat son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde abonelik askıya alınır. Sözleşmenin feshi hallerinde, Müşteri nin resmi talebi halinde arşivde bulunan dosyaları kendisine bir defaya mahsus teslim edilir. Madde 5: Eğitim: Talep edilmesi durumunda Portal Kullanım eğitimi düzenlenebilecek olup, yarım gün şeklinde planlanacak eğitimin ücreti 500 TL + KDV dir. İstanbul dışı eğitimlerde ulaşım ve konaklama bu fiyata dahil edilmemiştir. Madde 6: Genel Şartlar ve Ödeme Koşulları: Bu Formun, Sözleşme ve eklerinin imzalanması ve Yetkilendirme Formu nda istenen belgeler ile birlikte efinans a iletilmesi gereklidir. Fiyatlara KDV dâhil değildir. KDV bedeli fatura tarihinde fatura bedeline eklenir. Sözleşmeden doğan toplam Damga Vergisi kesilecek olan ilk faturaya eklenecektir. Ödeme kalemleri ve ödeme takvimi aşağıda detaylandırılmıştır. Buna göre; Abonelik Ücreti: Sözleşme tarihinde peşin olarak KDV dâhil tek seferde ödenecektir. Aylık Aidat: Aylık olarak KDV dâhil ödenecektir. İlk aylık aidat e-fatura hesabı müşterinin erişimine açıldığı tarih itibariyle ödenecektir. Sonraki aidatlar bu tarihten itibaren aylık olarak ödenecektir. Aylık aidat tutarı Finansbank tarafından otomatik ödeme yöntemi ile tahsil edilebilir veya mail order yoluyla kredi kartından tahsil edilebilir. Paket Ücreti: Paket ücreti ödemesi Müşteri tarafından sözleşme tarihinde KDV dahil tek seferde ödenecektir. Ödeme; Finansbank verilecek Otomatik ödeme talimatı, Banka hesabına havale / EFT, EFinans Elek. Tic. Bil. Hiz. AŞ Finansbank Merkez Şube IBAN: TR Kredi kartına, kartın verildiği banka aracılığıyla verilecek otomatik ödeme talimatı, efinans POS cihazları üzerinden mail order, ile Müşteri tarafından, yukarıda işaretlenen yöntemle yapılacaktır. Seçim yapılmaması halinde banka hesabına havale / EFT yönteminin kullanılacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir. E-Fatura Hesabı, Müşteri ye münhasıran kendi ticaret unvanına göre tanımlandığından faturalar Müşteri nin T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura

10 sisteminde kayıtlı olan ticaret unvanına göre düzenlenmektedir. Ödeme de aynı şekilde Müşteri nin kendisi tarafından yapılmalıdır. Müşteri, hizmet bedellerinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, başkaca bir ihbara ve hükme gerek olmaksızın temerrüde düşülen miktar üzerinden, ticari işlerde uygulanan avans faizi oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ ŞİRKET ÜNVANI: İMZA - KAŞE

11 ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ YETKİLENDİRME FORMU Müşteri, işbu Yetkilendirme Formu nun, / / tarihinde imzalanmış olan nolu Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve ekleri ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve Yetkilendirme Formu nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Yetkilendirme Formu nda yer alan kısaltmalar Sözleşme deki anlamlarını ifade eder. Madde 1. Müşteri Bilgileri Ticaret Sicil No: Vergi No (VKN)/ TC Kimlik No (TCKN): Ticari Unvanı: Telefon: İletişim e-posta Adresi: (*) Faks: Fatura Adresi: Vergi Dairesi: İşletme Merkezi (Ticaret Sicil Gazetesinde Belirtilen Şirket Merkezi ) KEP Adresi: ERP / Muhasebe Programı Mali Mühür Kullanımı: İnternet Şubesi: Müşteri Bilgileri Müşteri kendi mali mührünü kullanacaktır. Müşteri efinans a ait mali mührün kullanmasını talep eder ve efinans ı yetkilendirir. Müşteri, faturalarının Finansbank A.Ş. İnternet Şubesi nde de görüntülenebilmesi için efinans ı yetkilendirir. (*) Bu adrese Hizmet Paketi kotası, hata bildirimi vb. bildirimler iletilecektir. Ana Kullanıcı Bilgileri Yetkili Kişi Adı-Soyadı: Görevi: Ana Kullanıcı e-posta Adresi: (**) Cep Telefonu: (***) Yetki Derecesi (****) Giriş Onay Görüntüleme (**) Bu e-posta adresine kullanıcı adı, şifre vb. gizli bilgiler iletileceğinden sadece firma adına işlem yapmaya yetkili kişilerin erişebileceği bir adres bildirilmesi gerekmektedir. (***) e-fatura sistem girişi esnasında kullanılacak şifreyi unutmanız veya bloke etmeniz durumunda cep telefonunuza SMS gönderileceği için bu alanın doldurulması zorunludur. (****) Yetkili Kişi sistem üzerinden tüm tanımlamaları yapabilecek olan, sistemin izin verdiği tüm özellikleri kullanabilen yetkilidir.

12 Müşteri, yukarıda verdiği bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yetkilendirdiği veya yetkilendireceği Yetkili Kişinin ve bu kişinin sistem üzerinde tanımlayacağı diğer kullanıcıların kendi çalışanları olduğunu, bu kişilerin e-fatura Hesabına erişim yetkilerinin olduğunu, Yetkili Kişiye yapılacak her türlü bilgilendirme, bu kişi tarafından verilen her türlü talimatın firmasını bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Yetkili Kişinin firma ile ilişiklerinin kesilmesi, görevinden ayrılmaları halinde bu durumu ve bu kişi yerine atanan Yetkili Kişiyi ayrı bir form doldurmak suretiyle en kısa zamanda efinans a bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilinceye kadar efinans ın bu kişinin e-fatura Hesabı na erişimi engelleme yükümlülüğü bulunmamakta olup bu kişinin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile yapılan işlemlerden Müşteri sorumludur. Yetkili Kişinin sistem üzerinde tanımlayacağı diğer kullanıcıların firma ile ilişiklerinin kesilmesi, görevinden ayrılmaları halinde, bu kişilerin e-fatura Hesabı na erişimini engelleme yükümlülüğü Müşteri de olup, sonrasında bu kişilerin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile yapılan tüm işlemlerden Müşteri sorumludur. E-Fatura Hesabının açılması için ekte belirtilen ve aynı zamanda internet sitesinde ilan edilen belgelerin, efinans ın aşağıdaki adresine satın almanın yapıldığı/sözleşme nin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde ulaştırılması gerekmektedir. Evraklar teslim edilinceye kadar efinans, e-fatura Hesabını kullanıma açmayacaktır. İşbu formu imzalamakla bu durumundan haberdar olduğunuzu beyan ederiz. MÜŞTERİ ŞİRKET ÜNVANI: İMZA Kaşe

13 E-Fatura Hesabı Açılması İçin Gerekli Belgeler Kurumsal Müşteriler 1. Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise MERSİS numarası kaydı ve numarası. 2. Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi. 3. Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi ve sözleşmenin eki olarak doldurulmuş olan Yetkilendirme Formu ve Hizmet Paketi Seçim Formu. 4. Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi. 5. Noter onaylı imza sirkülerinde, başvuru sahibinin şirketi temsil yetkisi ve ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 6. Başvuru sahibinin şirketin kanunî temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi. 7. Şirket Vergi Levhası fotokopisi Eğer şirketin kanuni temsilcisi yerine onun atadığı bir gerçek kişi başvuru işlemlerini yapacak ise bu işlem için noter onaylı vekâletname aranır. Bireysel Müşteriler 1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi 2. Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi nin imzalı hali Bireysel online başvuru sırasında elektronik imza ya da mobil imzanız ile sistem üzerinden imzalayabilirsiniz. Bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin ayrıca teslim edilmesine gerek yoktur.

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

Kurumsal KEP Sözleşmesi

Kurumsal KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 11 Sözleşme No: Müşteri No: KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere

Detaylı

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: «sozlesmenumarasi» Müşteri No: «musterinumarasi» BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy

Detaylı

KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ EK SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ EK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: «sozlesmenumarasi» Müşteri No: «musterinumarasi» KURUMSAL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMETİ EK SÖZLEŞMESİ Müşteri, işbu Ek Sözleşmenin, «tarih» tarihinde imzalanmış olan «sozlesmenumarasi»

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER ADRESLER İşbu Taahhütname; Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. den (Bundan sonra TNB KEP olarak

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL(KOBİ) KULLANICI Madde 1. Tanımlar İşbu Taahhütnamede kullanılan terim ve sözcük grupları, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı

Detaylı

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER

BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER ADRESLER İşbu Taahhütname; Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. den (Bundan sonra TNB KEP olarak

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL(KOBİ) KULLANICI ADRES İşbu Taahhütname; Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. den (Bundan

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-DÖNÜŞÜM MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VEGAGRUP YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ E-DÖNÜŞÜM MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR 1.1. Müşteri Bilgileri : Aşağıda bilgileri bulunan firma sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

adresinde yerleşik, iletişim bilgileri Tel: Faks: E-Posta Adresi:

adresinde yerleşik, iletişim bilgileri Tel: Faks: E-Posta Adresi: KURUMSAL KEP HİZMET SÖZLEŞMESİ Madde 1: Sözleşmenin Tarafları 1.1. İşbu Sözleşme; bir tarafta 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza Kat:18 34360 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik olan ve iletişim

Detaylı

adresinde yerleşik, iletişim bilgileri Tel: Faks: E-Posta Adresi:

adresinde yerleşik, iletişim bilgileri Tel: Faks: E-Posta Adresi: BİREYSEL KEP HİZMET SÖZLEŞMESİ Madde 1: Sözleşmenin Tarafları 1.1. İşbu Sözleşme; bir tarafta 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza Kat:18 34360 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik olan ve iletişim

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

MİKROKEP BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

MİKROKEP BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ MİKROKEP BİREYSEL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ ADRESLER İşbu Taahhütname; Barbaros Mah. Halk Cad. No:74 PK:34746 Ataşehir / İstanbul adresinde yerleşik MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR SAN. TİC.

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin;

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin; Elektronik Tebligat (e-tebligat) Kimler İçin Zorunludur? 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik ile Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYIN MÜŞTERİMİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ E-FATURA UYGULAMASI ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. Madde 1. Konu ve Taraflar İşbu Protokolün konusu, bilgileri Kamu KEP Hizmeti Başvuru Formu nda belirtilen KEP Hesap Sahibi nin TNB KEP e Kurumsal Başvuru Sahibi olarak yaptığı KEP Hesabı başvurusu kapsamında

Detaylı

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI BAŞVURU FORMU

BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI BAŞVURU FORMU BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI BAŞVURU FORMU TALEP EDİLEN ÜRÜN VE HİZMETLER (*) Çalışma Şekli: Sakla İlet (?) KEP iletilerinin, alıcının veya göndericinin KEP hesaplarına doğrudan ulaştırıldığı

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Rahat Paketler Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.) 1.07.01 tarihinden itibaren faturalı hat sahibi Turkcell kurumsal abonelere ( Abone ) Turkcell

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456-467 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ Değerli Üyemiz, 11/03/2016 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) üyeleri için ekte belirtilen tarifeler kapsamında düzenlemiş olduğu MÜSİAD

Detaylı

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ. Kurumsal Kayıtlı E- Posta (KEP) Başvuru Süreci Bilgilendirme

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ. Kurumsal Kayıtlı E- Posta (KEP) Başvuru Süreci Bilgilendirme KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ Kurumsal Kayıtlı E- Posta (KEP) Başvuru Süreci Bilgilendirme Kurumsal KEP Başvuru Belgeleri 1 2 3 ONLINE BAŞVURU FORMU ÇIKTISI (BAŞVURUYU YAPAN KİŞİ TARAFINDAN İMZALANARAK ŞİRKET

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) üyeleri için ekte belirtilen tarifeler kapsamında düzenlemiş olduğu MÜSİAD

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır.

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır. MUHASEBE BÜRO YÖNETİM SİSTEMİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Muhasebe Bürosu Yönetim Sistemi (MBYS) DATAKONTROL ENF. TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ile, Üye arasında aşağıdaki koşullarla

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Ayın İlleri Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.); fatura adresi aşağıdaki tabloda belirtilen illerde olan ve madde 2 de yer alan koşulları sağlayan

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ MENÜSÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL CİHAZ MENÜSÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL CİHAZ MENÜSÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Cihaz Menüsü Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ MENÜSÜ KAMPANYASI

KURUMSAL CİHAZ MENÜSÜ KAMPANYASI KURUMSAL CİHAZ MENÜSÜ KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Cihaz Menüsü Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımızı

Detaylı

KURUMSAL HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

KURUMSAL HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI KURUMSAL HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Menü Artı Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımızı

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.06.G.0004-06.01.2014 Özet Bülten : : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Değerli Müşterimiz, sunulmuştur. Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) konusu hakkında bilgiler tarafınıza Yararlı olması

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

KAMU KULLANICI PROTOKOLÜ

KAMU KULLANICI PROTOKOLÜ Madde 1. Protokolün Tarafları Bu Protokol, bir tarafta Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET (bundan sonra TNB KEP olarak anılacaktır)

Detaylı

NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 (KURUMSAL) CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 (KURUMSAL) CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 (KURUMSAL) CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) NOKIA X3-02 ve NOKIA 7230 Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz/Kurumumuz

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, bir tarafta EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLER A.Ş (bundan sonra SERVİS SAĞLAYICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. Madde 1. Konu ve Taraflar İşbu Taahhütnamenin konusu, bilgileri Kurumsal Başvuru Formu nda belirtilen KEP Hesap Sahibi nin TNB KEP e Kurumsal Başvuru Sahibi olarak yaptığı KEP Hesabı başvurusu kapsamında

Detaylı

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından faturalı kurumsal hatlara yönelik olarak başlatılan 09/04/2012-01/08/2012 tarihleri arasında geçerli olacak

Detaylı

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır)... tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu M2M

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Rahat Paketler Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.) 31.07.2013 tarihinden itibaren faturalı hat sahibi Turkcell kurumsal abonelere ( Abone )

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi.

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi. STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -6- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi. MotoQ modeli de Altın dan Gümüş e alındı. GSM Faks cihazı altın

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı