ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1 Mecidiyeköy/ İstanbul adresinde mukim EFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra efinans olarak anılacaktır) ile [ ] adresinde mukim Sözleşmenin eki niteliğinde olan Yetkilendirme Formunda ayrıntılı bilgileri yer alan ] ( Müşteri ) arasında / / tarihinde aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır. İşbu Sözleşmede Müşteri ve efinans ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. Madde 2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme nin konusu, efinans tarafından Müşteri ye, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standart ve kurallara uygun olarak sunulacak Müşteri nin talebine göre elektronik fatura gönderme, alma ve kayıt altına alarak saklama ve işbu Sözleşme de yer alan diğer hizmetlerin ( Hizmetler ) ve bu Tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir. Madde 3. Sunulacak Hizmetler 3.1 efinans tarafından sunulacak Hizmetler, Elektronik Fatura Uygulaması kapsamında Müşteri adına elektronik fatura teslim alınması, gönderilmesi, yetkilendirme çerçevesinde efinans a ait malî mührün gönderilen elektronik faturalarda kullanılabilmesi, kayıt altına alınarak saklanması ve Müşteri nin bu dosyalara elektronik ortamda erişimine imkân tanınmasıdır. efinans vereceği Hizmetlerle ilgili olarak Müşteri ile kesin mutabakat sağlamıştır. Taraflar, Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlere ilişkin olarak efinans tarafından duyurulan ve internet sitesinde ilan edilen Gizlilik ve Kullanım Koşulları metninde belirtilen yükümlülüklere uyacaklardır. 3.2 Müşteri, Elektronik Fatura Uygulaması ve Hizmetlere ilişkin olarak efinans ın internet sitesinde yer alan Elektronik Fatura Hesabının Kullanımına İlişkin Kurallar ile diğer teknik dokümanlardan haberdar olduğunu, bunları incelediğini, okuyup içeriklerini kabul ettiğini ve buradaki düzenlemelere ve zaman zaman yapılacak güncellemelerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallara aykırı kullanımlardan kaynaklanan zarar ve ziyandan efinans sorumlu değildir. Doküman No: EF-SAT-001 Rev: Sayfa No: 1/13

2 3.3 efinans, verilecek Hizmetleri; gerekli özen ve önemi göstererek, Sözleşme hükümlerine ve T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca belirlenen ve ileride belirlenebilecek standart ve kurallara uygun olarak ifa etmeyi ve Müşteri Hizmetlerden yararlanırken T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın düzenlemelerine uymayı kabul eder. efinans, süreçlerini ISO Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardına göre oluşturulmuş Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilindeki politikalara göre işletecek ve gerekli geliştirmeleri sürekli olarak gerçekleştirecektir. efinans, süreçlerini bilgi güvenliği için ISO27001, iş sürekliliği icin ISO22301, bilgi teknolojisi hizmet yönetimi sistemi için ISO20000 belgelerine göre oluşturulmuş politikalara göre işletecek ve gerekli geliştirmeleri sürekli gerçekleştirecektir. 3.4 efinans, Müşteri için Müşteri tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanarak Elektronik Fatura Hesabı ( e-fatura Hesabı ) açacak ve e-fatura Hesabı nın ilk kullanımından önce Müşteri ye Elektronik Fatura Uygulamasına ilişkin tüm süreçler hakkında bilgilendirecektir. 3.5 efinans, sunmakta olduğu Hizmetler için belirlenen kriterlere uygun olarak bu Hizmetlerin gerektirdiği seviyelere uygun bir güvenlik sistemi tesis edecektir. 3.6 Sözleşme süresi içerisinde Müşteri, efinans Çağrı Merkezi üzerinden veya internet sitesi üzerinden, Ek-2 Yetkilendirme Formu ile yetkili olarak bildirdiği kişi ( Yetkili Kişi ) vasıtasıyla, yeni Hizmet paketleri satın alıp kullanmaya başlayabilir. Müşteri, Yetkili Kişinin yapacağı bu satın almalara şimdiden rıza verir. Satın alınacak her yeni hizmet paketi için de işbu Sözleşmenin genel hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Madde 4. Sözleşme Bedeli Hizmetler için alınacak bedeller ve ödeme koşulları Müşteri tarafından seçilen hizmet paketleriyle belirlenmektedir. Madde 5. e-fatura Hesabı 5.1 Müşteri, işbu Sözleşme ile efinans a, e-fatura Hesabı açılması için başvuruda bulunduğunu, efinans tarafından sunulmakta olan Hizmetlerden hangilerini efinans tan talep ettiğini, e-fatura Hesabı nın kullanımı sırasında efinans uygulaması üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtların aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayıldığını bildiğini ve e-fatura Hesabı nı bu şartlarla kullanacağını kabul ve taahhüt eder. 5.2 Müşteri, efinans a doldurduğu Yetkilendirme Formu ile bildirdiği bilgilerin doğru ve tam olduğunu, Yetkili Kişi olarak bu formda bildirilen kişiye ve bu kişinin belirleyeceği kullanıcıların yaptığı işlemlere onay verdiğini, bu kişilerin görevlerinden ayrılmaları halinde bu kişilere verilen kullanıcı adı, şifre ve parolaların değiştirilmesi için en kısa zamanda efinans a yazılı bildirimde bulunacağını taahhüt etmiştir. Bildirim yapılıncaya kadar bu kişiler tarafından yapılan işlemlerden doğan tüm sorumluluk Müşteri ye aittir. 5.3 Müşteri, e-fatura Hesabı bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, efinans a derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde efinans ın sahip olduğu bilgiler dâhilinde Müşteri nin e-fatura Hesabını muhafaza etmeye devam edeceğini kabul eder. 5.4 Müşteri, e-fatura Hesabı nı, efinans ın Elektronik Fatura Uygulaması Hizmetini sunduğu altyapıyı, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratacak, tahrip edecek, zedeleyecek veya sağlıklı çalışmasını engelleyecek hiçbir girişimde bulunmadan ve kendisine verilen kullanıcı yetkisini, kullanıcı kodu ve parolası ile kullanacağını kabul ve taahhüt eder. efinans, Müşteri tarafından, efinans a bildirilen Yetkili Kişinin kullanıcı adı, parola ve şifrelerini yetkisiz kişiler ile paylaşmaları sonucu ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir Müşteri, Yetkili Kişiye ve Yetkili Kişinin belirleyeceği kullanıcılara verilen kullanıcı

3 adı, şifre ve parolaların yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. Müşteri, e-fatura Hesabı nın, kullanıcı adı, şifre ve parolasının güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olması veya üçüncü kişilerin eline geçmesinden şüphe duyması halinde derhal efinans ı yazılı olarak bilgilendireceğini, bildirim yapana kadar geçen süre zarfında oluşabilecek zararlardan efinans ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. efinans, Müşteri nin söz konusu şüphesini yazılı olarak bildirmesini takiben derhal E- Fatura Hesabının güvenliğini sağlayacaktır. Aynı şekilde, Müşteri nin e-fatura Hesabı nın, kullanıcı adı, şifre ve parolasının güvenliği konusunda efinans tan kaynaklanan sorun oluşması halinde, söz konusu risk efinans tarafından tespit edildiği anda derhal yazılı şekilde Müşteri ye bildirilecektir. Bu halde, taraflar ne şekilde hareket edileceği konusunda mutabakat ile ilerleyeceklerdir. efinans, bu durumda, Müşteri nin gerek duyduğu tüm bilgilendirmeyi derhal yapacaktır. Madde 6. Elektronik Fatura Hesabı nın Kapatılması e-fatura Hesabı nın kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler Müşteri tarafından efinans a yazılı olarak başvurarak, uygulama üzerindeki kapatma modülü ile veya efinans Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılır. Müşteri nin e-fatura Hesabı nın kullanıma kapatılmasına ilişkin talebi üzerine, efinans bu talebi teslim almasını takip eden 5 (beş) gün içinde söz konusu e-fatura Hesabını kapatacaktır. Sözleşme de ve eklerinde belirtilen diğer haller saklı kalmak üzere, Müşteri nin seçtiği Hizmet paketi ve ödeme seçeneklerinde belirtilen ücretlerin zamanında ödememesi halinde, ödemeler yerine getirilinceye kadar abonelik efinans tarafından askıya alınabilir. Madde 7. Gizlilik 7.1 Taraflar, işbu Sözleşme süresince doğrudan veya dolaylı olarak birbirleri hakkında elde edecekleri hiçbir bilginin kendisi, çalışanları ya da danışmanları tarafından Sözleşme sona erdikten sonra dahi süresiz olarak doğrudan veya dolaylı olarak ifşa edilmeyeceğini, bu bilgilerin ticari sır kabul edildiğini ve işbu Sözleşme koşullarını ve Sözleşme kapsamına giren işlerle ilgili ticari sırları kesinlikle gizli tutmayı kabul ve taahhüt ederler. 7.2 efinans, Müşteri nin gelen ve giden elektronik faturalar için saklama hizmeti satın almış olması halinde Elektronik Fatura Uygulamasının tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zaman ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtları, (gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini) koruyacağını ve Müşteri tarafından satın alınan hizmet kapsamında yer aldığı takdirde elektronik fatura verilerini ve ekli bilgileri 10 (on) yıl saklayacağını ve erişilebilirliğini sağlayacağını, Müşteri tarafından talep edilmesi halinde işbu Sözleşmeye ek olarak yapılan sözleşmelerle belirlenebilecek 10 (on) yıldan daha fazla olarak öngörülen süre boyunca bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyacağını kabul ve taahhüt eder. 7.3 Müşteri, e-fatura Hesabı nın münhasıran kendi kullanımında olacağını, e-fatura Hesabı nın kullanıcı adı, şifre, parola gibi bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, e-fatura Hesabı nı efinans a yazılı bildirimde bulunmaksızın başka hiçbir kişiye hiçbir durumda kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 8. Veri Koruması Müşteri, efinans ın, Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında gerekli olan verilere erişim etkisinin olduğunu kabul eder. Müşteri, efinans ı söz konusu verileri kendisi adına işleme tabi tutması açısından yetkili kılmıştır. Müşteri, söz konusu verilerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın düzenlemelerinde özel entegratörlere verdiği ya da ileride verebileceği yetkiler kapsamında

4 işleme tabi tutulabilmesi açısından gerekli olan tüm yetki ve onaylara sahip olduğunu ve efinans ı da aynı fiil ve işlemlerde bulunabilmesi için yetkili kılabileceğini beyan ve taahhüt eder. Madde 9. Sorumluluk 9.1 Müşteri, Elektronik Fatura Uygulaması başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri efinans a tam ve doğru olarak verdiğini ve bilgi ve belgelerin doğruluğunun efinans tarafından kontrol edilmediğini bildiğini, e-fatura Hesabının açılması sırasında veya daha sonra beyan edilen bilgilerde veya ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik, yanlışlık bulunması halinde, veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir tutarsızlık tespit edilmesi veya talep edilen e-fatura Hesabının yürürlükteki mevzuata uygun olmaması ya da daha önce başka bir kişi tarafından alınmış olması durumunda başvurunun efinans tarafından reddedilebileceğini, bu durumda efinans tan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını, efinans ın bu sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 9.2 Müşteri ticari faaliyetinin sonlandırdığını ve e-fatura Hesabından başkaca işlem yapılmayacağını efinans a yazılı olarak bildirmeyi ve bu bildirimde bulunmaması nedeniyle ticari faaliyetleri sonlanmasından sonra dahi e-fatura Hesabında yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından yapılabilecek işlemler sebebiyle tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve bu durumda efinans tan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını, efinans ın bu sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 9.3 Müşteri, e-fatura Hesabı kullanılarak ürettiği faturalardaki bilgilerin doğruluğundan ve e- Fatura Hesabı kullanılarak kendisinin gerçekleştireceği tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçların kendi üzerinde doğacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder. 9.4 Müşteri, efinans ın faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler nedeniyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle efinans tan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 9.5 Müşteri, efinans ın Elektronik Fatura Uygulamasına ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere kazanılmış veya ileride kazanılacak veya şarta bağlı haklar da dâhil tüm mülkiyet haklarının sahibi olduğunu bilmektedir ve efinans ın mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının veya markalarının geçerliliğine zarar verecek veya bunlara ters düşecek hiçbir davranışta bulunmayacağını ve bulunulmasına sebebiyet vermeyeceğini, aksi takdirde efinans ın bu sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Madde 10. Sözleşmenin Süresi Bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Müşteri tarafından Sözleşme süresi sona ermeden bir ay öncesine kadar efinans a yazılı bildirim yapılmadığı sürece Sözleşme birer yıllık süreler ile aynı şart ve koşullarla kendiliğinden uzar. Sözleşme süresi içerisinde Müşteri nin efinans Çağrı Merkezi üzerinden veya internet sitesi üzerinden satın alacağı yeni bir hizmet paketi kullanmaya başlaması halinde, Sözleşmenin sona erme tarihi bu yeni alınan paketin sona erme tarihi olacaktır. Sözleşmenin süresi sonunda veya Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, herhangi bir talebe gerek olmaksızın e-fatura Hesabı efinans tarafından kullanıma kapatılacaktır.

5 Madde 11. Sözleşmenin Feshi 11.1 İşbu Sözleşme, e-fatura Hesabı nın yürürlükteki mevzuat uyarınca Müşteri tarafından kapatılmasına ilişkin talebini efinans a bildirmesi üzerine karşılıklı olarak herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedilmiş sayılır Taraflar, işbu Sözleşmede sayılan ve burada sayılmamakla beraber ilgili mevzuatta belirlenmiş yükümlülüklere ve koşullara diğer tarafın aykırı hareket etmesi halinde, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler Sözleşme yi haklı nedenle feshedenin efinans olması halinde Müşteri; (i) efinans ın e-fatura Hesabını iptal edebileceğini, (ii) Müşteri, ödemeyi peşin yapmış ise, efinans tarafından Müşteri ye hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını, (iii) Müşteri ödemeyi peşin yapmadığı durumlarda ise, Sözleşme süresinin sonuna kadar aylık veyahut da dönemlik bazda yapılacak ödemelerin tamamının fesih tarihinde muaccel olacağını; efinans ın söz konusu fesih sebebi ile doğmuş veya doğacak her türlü zararlarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Sözleşme yi haklı nedenle feshedenin Müşteri olması halinde, efinans, tahsil edilmiş olan ancak hizmeti verilmemiş hizmet bedellerini derhal bila faiz iade edecektir. Madde 12. Devir ve Temlik Taraflar, bir diğerinden, önceden yazılı iznini almaksızın bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini hak ve alacaklarını gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez. Madde 13. Tebligat ve Bildirimler Her iki Taraf işbu Sözleşmenin 1inci maddesinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri Taraflara işbu maddede belirtilen şekilde tebliğ edilmedikçe işbu sözleşmede bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili Tarafa yapılmış sayılır. Tebligatlar, elden teslim, faks veya güvenli elektronik posta ile yapılır. Taraflar, yazılı tebligatı sonrasında vakit kaybetmeksizin işbu maddede belirtilen şekilde yapmış olmak kaydıyla, işbu sözleşmede belirtilen yazılı bildirimleri, elektronik posta ile yapabilirler. Herhangi bir gecikmenin Müşteri ye zarar verebileceği durumlarda, efinans elektronik posta ile gelen talimatı, tebligatın işbu maddede belirtilen şekilde yapılmasını beklemeden yerine getirebilir. Müşteri, bu halde efinans tan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 14. İhtilafların Çözümü İşbu Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve Sözleşme ile ilgili veya Sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

6 Madde 15. Delil Sözleşmesi İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda açıkça düzenlenen ve taraflarca ibrazı mümkün yasal delillere ek olarak, taraflar arasındaki e-posta yazışmaları, kaydedilmiş telefon görüşmeleri ve e-fatura Hesabı nda tutulan tüm elektronik kayıtlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca delil niteliğindedir. Madde 16. Bölünebilirlik Sözleşmenin herhangi bir maddesi yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenden dolayı geçersiz kabul edilirse, diğer hükümler bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. Geçersizliğin bu Sözleşme uyarınca Tarafların sahip olduğu temel haklara zarar verdiği haller bundan müstesnadır. Madde 17. Ekler ve Değişiklik Bu Sözleşme, Ekleri ile bir ve bütündür. Sözleşme yorumlanırken ve uygulanırken, tüm Ekleri ile birlikte değerlendirilecektir. Sözleşme ve tüm Ekleri Tarafların mutabakatıyla ve yazılı şekilde, Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak bildirimler ve efinans ın internet sitesi üzerinden Yetkili Kişinin yapacağı elektronik kayıtlar ile değiştirilebilir. Madde 18. Yürürlük Tarihi İşbu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Onsekiz (18) maddeden oluşan işbu Sözleşme, / / tarihinde bir (1) asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup aslı efinans a teslim edilmiştir. Sözleşmeden doğacak olan damga vergisi efinans tarafından ilk faturaya yansıtılarak Müşteri den tahsil edilerek ödenecektir. efinans Adına İmza: [ İmza:

7 ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ HİZMET PAKETİ SEÇİM FORMU Müşteri, işbu Paket Seçim Formu nun, / / tarihinde imzalanmış olan nolu Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve ekleri ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve Paket Seçim Formu nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Paket Seçim Formu nda yer alan kısaltmalar Sözleşme deki anlamlarını ifade eder. Madde 1: Hizmet Paket Seçenekleri: efinans tarafından sunulan Hizmetler kapsamındaki Paket Seçenekleri ve ücretleri aşağıdaki gibidir. Müşteri, Sözleşme kapsamında almak istediği Hizmetlere ilişkin paketi aşağıdaki listeden seçerek kullanmaya başlayacaktır. Müşteri nin bu listeden herhangi bir seçim yapmaması ve bu formu imzalayarak efinans a diğer belgeler ile birlikte teslim etmemesi halinde E-Fatura Hesabı kullanıma açılmaz. E-FATURA ÖZEL ENTEGRASYON FİYAT TABLOSU BANKA KAMPANYASI Abonelik Ücreti 0,- TL Aylık Aidat Aylık Aidat alınmayacaktır. Paket Adı Arşivli Paket (e-fatura) Fiyatı (3) Sadece Arşiv KOBİ ,- TL Sunulmamaktadır. TİCARİ ,- TL Sunulmamaktadır. Tüm paketler süreden bağımsız olup adet bazlıdır. Paket Aşım Ücreti Arşivli Paket Fiyatı (3) 2,50 TL /e-fatura Sadece Arşiv - KOBİ ve TİCARİ fiyat seçenekleri sadece Finansbank müşterilerine özel sunulmaktadır. KOBİ veya TİCARİ paketi seçilmesi durumunda Abonelik Ücreti ve Aylık aidat tahsil edilmez. Bu paketin yenilenerek devam ettirilmesi durumunda Abonelik Ücreti ve Aylık aidat tahsil edilmez. KOBİ veya TİCARİ paketinin değiştirilmesi durumunda Abonelik Ücreti tahsil edilir ve Aylık Aidat tahsilatı değişikliğin yapıldığı ayı içerecek şekilde başlatılır.

8 KAMPANYASIZ FİYAT TABLOSU Abonelik Ücreti (1) 1.000,- TL Aylık Aidat (2) 75,- TL/ay Paket Adı Arşivli Paket (e-fatura) Fiyatı (3) Sadece Arşiv (3) ,- TL 25,- TL ,- TL 70,- TL ,- TL 105,- TL ,- TL 140,- TL ,- TL 200,- TL ,- TL 300,- TL ,- TL 400,- TL ,- TL 450,- TL ,- TL 500,- TL ,- TL 800,- TL ,- TL 1.250,- TL ,- TL 2.700,- TL ,- TL 4.500,- TL Tüm paketler süreden bağımsız olup adet bazlıdır. Paket Aşım Ücreti Arşivli Paket Fiyatı (3) 2,50 TL /e-fatura Sadece Arşiv (3) 0,60 TL /e-fatura (1) Abonelik Ücreti sisteme ilk girişte bir defaya mahsus alınır. (2) Aylık aidat ile uygulamanın özellikleri kullanılır. Aidat yatırılmadığında uygulama özellikleri kullanılamaz. (3) Arşivli seçilen paketlerde ve sadece Arşiv hizmetinde 10 yıllık arşivleme taahhüdü verilmektedir. Müşteri tarafından yapılacak seçime (işaretlenen paket tercihi) göre faturalandırma yapılacaktır. Madde 2: Paketler: Paket limiti dolduktan sonra Müşteri efinans ın satış kanalları vasıtasıyla yukarıdaki paketlerden ek paket alınabilir. Ek paket satın almaması halinde işlem gören her fatura Paket Aşım Ücreti nde ki birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilir. Paket limitlerine hem gönderilen hem de alınan e-faturalar dâhildir. Paket limitleri Sözleşmenin sürdüğü sürece takvim yıl veya ayından bağımsız kullanılabilir. Madde 3: Faturalandırma: Müşteri tarafından (Enterprise Resource Planning) ERP/muhasebe sisteminde geliştirmeler talep edildiğinde işlem projelendirilerek ayrıca faturalandırılır. efinans tarafından hazırlanmış olan bazı ERP/muhasebe programı konnektörleri ayrıca fiyatlandırılmaktadır.

9 Madde 4: Özel Durumlar: Aylık aidat son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde abonelik askıya alınır. Sözleşmenin feshi hallerinde, Müşteri nin resmi talebi halinde arşivde bulunan dosyaları kendisine bir defaya mahsus teslim edilir. Madde 5: Eğitim: Talep edilmesi durumunda Portal Kullanım eğitimi düzenlenebilecek olup, yarım gün şeklinde planlanacak eğitimin ücreti 500 TL + KDV dir. İstanbul dışı eğitimlerde ulaşım ve konaklama bu fiyata dahil edilmemiştir. Madde 6: Genel Şartlar ve Ödeme Koşulları: Bu Formun, Sözleşme ve eklerinin imzalanması ve Yetkilendirme Formu nda istenen belgeler ile birlikte efinans a iletilmesi gereklidir. Fiyatlara KDV dâhil değildir. KDV bedeli fatura tarihinde fatura bedeline eklenir. Sözleşmeden doğan toplam Damga Vergisi kesilecek olan ilk faturaya eklenecektir. Ödeme kalemleri ve ödeme takvimi aşağıda detaylandırılmıştır. Buna göre; Abonelik Ücreti: Sözleşme tarihinde peşin olarak KDV dâhil tek seferde ödenecektir. Aylık Aidat: Aylık olarak KDV dâhil ödenecektir. İlk aylık aidat e-fatura hesabı müşterinin erişimine açıldığı tarih itibariyle ödenecektir. Sonraki aidatlar bu tarihten itibaren aylık olarak ödenecektir. Aylık aidat tutarı Finansbank tarafından otomatik ödeme yöntemi ile tahsil edilebilir veya mail order yoluyla kredi kartından tahsil edilebilir. Paket Ücreti: Paket ücreti ödemesi Müşteri tarafından sözleşme tarihinde KDV dahil tek seferde ödenecektir. Ödeme; Finansbank verilecek Otomatik ödeme talimatı, Banka hesabına havale / EFT, EFinans Elek. Tic. Bil. Hiz. AŞ Finansbank Merkez Şube IBAN: TR Kredi kartına, kartın verildiği banka aracılığıyla verilecek otomatik ödeme talimatı, efinans POS cihazları üzerinden mail order, ile Müşteri tarafından, yukarıda işaretlenen yöntemle yapılacaktır. Seçim yapılmaması halinde banka hesabına havale / EFT yönteminin kullanılacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir. E-Fatura Hesabı, Müşteri ye münhasıran kendi ticaret unvanına göre tanımlandığından faturalar Müşteri nin T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura

10 sisteminde kayıtlı olan ticaret unvanına göre düzenlenmektedir. Ödeme de aynı şekilde Müşteri nin kendisi tarafından yapılmalıdır. Müşteri, hizmet bedellerinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, başkaca bir ihbara ve hükme gerek olmaksızın temerrüde düşülen miktar üzerinden, ticari işlerde uygulanan avans faizi oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ ŞİRKET ÜNVANI: İMZA - KAŞE

11 ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ YETKİLENDİRME FORMU Müşteri, işbu Yetkilendirme Formu nun, / / tarihinde imzalanmış olan nolu Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve ekleri ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve Yetkilendirme Formu nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Yetkilendirme Formu nda yer alan kısaltmalar Sözleşme deki anlamlarını ifade eder. Madde 1. Müşteri Bilgileri Ticaret Sicil No: Vergi No (VKN)/ TC Kimlik No (TCKN): Ticari Unvanı: Telefon: İletişim e-posta Adresi: (*) Faks: Fatura Adresi: Vergi Dairesi: İşletme Merkezi (Ticaret Sicil Gazetesinde Belirtilen Şirket Merkezi ) KEP Adresi: ERP / Muhasebe Programı Mali Mühür Kullanımı: İnternet Şubesi: Müşteri Bilgileri Müşteri kendi mali mührünü kullanacaktır. Müşteri efinans a ait mali mührün kullanmasını talep eder ve efinans ı yetkilendirir. Müşteri, faturalarının Finansbank A.Ş. İnternet Şubesi nde de görüntülenebilmesi için efinans ı yetkilendirir. (*) Bu adrese Hizmet Paketi kotası, hata bildirimi vb. bildirimler iletilecektir. Ana Kullanıcı Bilgileri Yetkili Kişi Adı-Soyadı: Görevi: Ana Kullanıcı e-posta Adresi: (**) Cep Telefonu: (***) Yetki Derecesi (****) Giriş Onay Görüntüleme (**) Bu e-posta adresine kullanıcı adı, şifre vb. gizli bilgiler iletileceğinden sadece firma adına işlem yapmaya yetkili kişilerin erişebileceği bir adres bildirilmesi gerekmektedir. (***) e-fatura sistem girişi esnasında kullanılacak şifreyi unutmanız veya bloke etmeniz durumunda cep telefonunuza SMS gönderileceği için bu alanın doldurulması zorunludur. (****) Yetkili Kişi sistem üzerinden tüm tanımlamaları yapabilecek olan, sistemin izin verdiği tüm özellikleri kullanabilen yetkilidir.

12 Müşteri, yukarıda verdiği bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yetkilendirdiği veya yetkilendireceği Yetkili Kişinin ve bu kişinin sistem üzerinde tanımlayacağı diğer kullanıcıların kendi çalışanları olduğunu, bu kişilerin e-fatura Hesabına erişim yetkilerinin olduğunu, Yetkili Kişiye yapılacak her türlü bilgilendirme, bu kişi tarafından verilen her türlü talimatın firmasını bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Yetkili Kişinin firma ile ilişiklerinin kesilmesi, görevinden ayrılmaları halinde bu durumu ve bu kişi yerine atanan Yetkili Kişiyi ayrı bir form doldurmak suretiyle en kısa zamanda efinans a bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilinceye kadar efinans ın bu kişinin e-fatura Hesabı na erişimi engelleme yükümlülüğü bulunmamakta olup bu kişinin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile yapılan işlemlerden Müşteri sorumludur. Yetkili Kişinin sistem üzerinde tanımlayacağı diğer kullanıcıların firma ile ilişiklerinin kesilmesi, görevinden ayrılmaları halinde, bu kişilerin e-fatura Hesabı na erişimini engelleme yükümlülüğü Müşteri de olup, sonrasında bu kişilerin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile yapılan tüm işlemlerden Müşteri sorumludur. E-Fatura Hesabının açılması için ekte belirtilen ve aynı zamanda internet sitesinde ilan edilen belgelerin, efinans ın aşağıdaki adresine satın almanın yapıldığı/sözleşme nin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde ulaştırılması gerekmektedir. Evraklar teslim edilinceye kadar efinans, e-fatura Hesabını kullanıma açmayacaktır. İşbu formu imzalamakla bu durumundan haberdar olduğunuzu beyan ederiz. MÜŞTERİ ŞİRKET ÜNVANI: İMZA Kaşe

13 E-Fatura Hesabı Açılması İçin Gerekli Belgeler Kurumsal Müşteriler 1. Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise MERSİS numarası kaydı ve numarası. 2. Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi. 3. Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi ve sözleşmenin eki olarak doldurulmuş olan Yetkilendirme Formu ve Hizmet Paketi Seçim Formu. 4. Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi. 5. Noter onaylı imza sirkülerinde, başvuru sahibinin şirketi temsil yetkisi ve ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 6. Başvuru sahibinin şirketin kanunî temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi. 7. Şirket Vergi Levhası fotokopisi Eğer şirketin kanuni temsilcisi yerine onun atadığı bir gerçek kişi başvuru işlemlerini yapacak ise bu işlem için noter onaylı vekâletname aranır. Bireysel Müşteriler 1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi 2. Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi nin imzalı hali Bireysel online başvuru sırasında elektronik imza ya da mobil imzanız ile sistem üzerinden imzalayabilirsiniz. Bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin ayrıca teslim edilmesine gerek yoktur.

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYIN MÜŞTERİMİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ E-FATURA UYGULAMASI ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 30 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden oluşan

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı