Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları"

Transkript

1 Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Durum Analizi Hazırlayan: KADEM

2 Sunum İçeriği Kapsam YÖDEK Özdeğerlendirme Modeli SAÜ Kalite Yapılanması SAÜ Stratejik Yönetim Modeli SAÜ Kalite Adımları SAÜ Kalite Çalışmaları Organizasyon Yapısı Stratejik Plana Dayalı Yönetim Yapılanması Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Güncel Stratejik Plan Göstergeleri Karşılaştırılması Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)

3 Sunum İçeriği (Devam) Avrupa ve Ulusal Yeterlilik Çalışmaları İdari ve Destek Birimlerindeki Çalışmalar SAÜ Anketler Personel Öğrenci Sayıları SAÜ Ödüller SAÜ SWOT (GZFT) Sonuç

4 Kapsam Bu sunum; 7-8 Ekim 2009 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi ne yapılan kalite gezisinde edinilen gözlemlerin ve alınan bilgilerin değerlendirilmesini ve yorumlanmasını kapsamaktadır.

5 YÖDEK MODELİ <Process Name>

6 Sakarya Üniversitesi Kalite Yapılanması <Process Name> 4 ana süreci yönetmek ve performanslarını ölçmek için YÖDEK ve EFQM esas alınarak kendilerine özgü bir model (Strateji Yönetim Sistemi) tasarlanmıştır

7 Sakarya Üniversitesi Kalite Yapılanması Eğitim öğretim süreçlerinde programların tasarımı ve geliştirilmesi için MÜDEK (ABET) esaslı yeni bir model tasarlanmıştır. (EÖBS) İdari ve destek süreçler için ISO Kalite Yönetim Sistemi referans alınmıştır

8 Sakarya Üniversitesi Stratejik Yaklaşımı

9 Sakarya Üniversitesi Stratejik Yaklaşımı Bireysel hedefler kısmı henüz yapılandırılmamış. Bu eksikliğin Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi ile aşılması planlanıyor

10 Sakarya Üniversitesi Kalite Adımları Ø1996: Web altyapısının oluşturulması Ø2003: Rektörlük idari birimlerinde TS EN ISO Kalite Belgesi Çalışmaları Ø2004: Öz Değerlendirme ve Stratejik Plan Çalışmaları (EUA Süreci) Ø2005: Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları Ø2006: Tüm İdari Birimlerde TS EN ISO Kalite Belgesi Çalışmaları

11 Sakarya Üniversitesi Kalite Adımları Ø2006: Fakülte Y.O. ve M.Y.O. da KALDER ile İşbirliği ve Ulusal Kalite Hareketine Başvuru Mükemmellik Modeli (EFQM) Çerçevesinde Ø2006: Özdeğerlendirme ve 3 yıldız seviyesinde Mükemmellikte Yeterlilik Ödülü Ø2007: Stratejik Yönetim Sistemi Modeline Geçiş Ø2008: Tekrar Dış Değerlendirme ve 4 yıldız seviyesinde Mükemmellikte Yeterlilik Ödülü Ø : Ulusal Kalite Ödülü Çalışmaları

12 Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Organizasyon Yapısı SAÜDEK SAÜDEK İcra Kurulu Kalite Elçileri Senato üyelerinden oluşuyor. 7-8 kişiden oluşuyor. (Akademisyenler + 2 adet İdari Personel) 40 kişi / 5-6 grup Birimlerdeki Kalite Elçisi Her bölümden 1-2 kişi

13 Pamukkale Üniversitesi Kalite Çalışmaları Organizasyon Yapısı REKTÖR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ KADEM KURULLAR ADEK

14 Kalite Çalışmaları Organizasyon Yapısı Kalite çalışma birimi neden tam zamanlı çalışmalı? İcra Kurulu çalışma şekli gönüllülük esasına dayalı olunca taşıma su ile değirmen dönüyor

15 Stratejik Plana Dayalı Yönetim Yapılanması

16 Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Amaç: Stratejik planda tanımlanmış olan hedeflerin performans değerlendirmelerini birey bazına kadar ölçebilmektir. YÖDEK Modelindeki süreçlerle Stratejik Plandaki süreçleri eşleştirmek (Aynı performans kriterlerini kullanmak)

17 Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Tüm birimler için hedefler ve performans ölçütleri tanımlama Süreç tanımlama SWOT analizi Değer Girişleri Raporlar (Bölüm, fakülte, üniversite bazında) Performans grafiği

18 Güncel Stratejik Plan Göstergeleri Karşılaştırılması SAÜ 11 Strateji 134 Hedef 168 Alt Hedef 76 Performans Göstergesi PAÜ 5 Strateji 24 Hedef Alt Hedef bulunmuyor. 43 Performans Göstergesi

19 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS) AMACI: Eğitim programların tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinin etkinleştirilmesi ÖNEMİ: Bologna Süreci nde ve diğer eğitim akreditasyonlarında bu gibi programların oluşturulması istenmektedir

20 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS) Programın Amaç ve Hedefi Program Yeterlilikleri Öğrenme çıktılarının kapsamı Çıktılar hangi araçlarla kazanılacak? Çıktılar nasıl ölçülecek? Ders planı (Ders ile ilgili bilgiler, dersin öğrenim çıktıları, ders akışı, ders yükü) Öğrenci iş yükü anketi (Proje hazırlandı mı? Sayısı kaç? Süresi ne kadar?)

21 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)

22 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)

23 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)

24 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)

25 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)

26 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)

27 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)

28 Avrupa ve Ulusal Yeterlilik Çalışmaları Ön lisans Lisans Lisansüstü düzeyinde ders programları güncellemeleri yapılmıştır. Sertifika Programı MYO Lisans Yüksek Lisans düzeyinde uzaktan eğitim yapılmaktadır

29 İdari ve Destek Birimlerindeki Çalışmalar Gündemli, periyodik toplantılar (her 15 günde bir) Kalite temsilcileri koordinasyon toplantısı (her ayın son çarşambası) Ayın birimi seçimi (performansa göre formlar doldurulur ve oylanarak seçilir) Kriter: Rutin dışı bir işi başarmak Yıl sonunda her birim için yıllık iş takviminin (Kasım Aralık) hazırlanması Üniversite iç değerlendirme grubunun varlığı (Belirlenmiş sorulara göre birimler değerlendiriliyor.) Şef kadrosu ve şube müdürlerine eğitimler verilmesi (14 saat 657,2547 sayılı kanunlar mevzuatı, 20 saat bilgisayar eğitimi, 3 saat etkili ve güzel konuşma, 3 saat etkin iletişim ve empati) Ödül (657 kanunun 123. Maddesi gereği kadronun binde 10 una ödül veriliyor.)

30 İdari ve Destek Birimlerindeki Çalışmalar Rotasyon uygulaması (Şube müdürleri birim içi/birim dışı rotasyona tabi tutulmuşlardır.) Oryantasyon Eğitimi verilmesi Sivil Savunma Eğitimi (Görevli olanlar eğitilir ve eğitim formları imzalatılır. Belirli aralıklarla tatbikatlar yapılmaktadır.) Kayıt Süreci (Üniversiteye ilk kayıttan itibaren öğrenci kartı verilmesi ve kaydın iyi bir oryantasyonla tamamlanması) İhale birimi (Bu birim İhale yasasındaki mevzuat değişikliklerini incelemek için oluşturulmuştur.) Kriz senaryosu (Belirli aralıklarla suni krizler (yangın, zehirlenme vb.) üretilir ve bunlarla ilgili kişiler ne yapar araştırılır.) Yıllık Web sitesi iyileştirilmesi (Bir vakıf, bir devlet, bir dış üniversite incelenerek web sayfası geliştirilir.) İdari personele yılda 1-2 kez yurtiçi veya yurtdışı gezilerin düzenlenmesi

31 Sakarya Üniversitesi Anketler Ders Değerlendirme Anketleri Öğretim Elemanı Anketleri Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri Anketi İş Yükü Değerlendirme Anketleri Özdeğerlendirme Anketleri Çevre Değerlendirme Anketi

32 Personel Öğrenci Sayıları SAÜ Toplam öğrenci sayısı: Uzaktan öğrenci sayısı: (ADAMYO) Akademik Personel Sayısı: İdari Personel Sayısı: 672 PAÜ Toplam öğrenci sayısı: Uzaktan öğrenci sayısı: - Akademik Personel Sayısı: ( 200 hastane personeli) İdari Personel Sayısı: (hastane)

33 Sakarya Üniversitesi Ödüller DS Label Ödülü (Diploma eki etiketi) Avrupa Dil Ödülü AB ECTS Ödülü (Hedef) EFQM Kalite Ödülü (Hedef)

34 Sakarya Üniversitesi nin Güçlü Yönleri İyi bir bilgi-işlem altyapısı İdari süreçlerin yönetilmesinde güçlü bir hiyerarşik iletişimin bulunması İdari kadronun eğitim düzeyinin lisans ve yüksek lisans seviyesinde olması Düzenli bir toplantı sisteminin olması ve her toplantıda kaliteyle ilgili bir gündem maddesinin bulunması

35 Sakarya Üniversitesi nin Zayıf Yönleri Düzenlenen toplantı ve eğitimlere rağmen kalite kültürü alt birimlerde yeterince yayılım gösterememiştir. İcra kurulu gönüllülük esasına dayanmaktadır. Hedefler birey bazında ölçülememektedir

36 Sakarya Üniversitesi nin Fırsatları Sanayi ile iyi ilişkileri bulunduğu için döner sermaye gelirlerinin artırılma ihtimali bulunmaktadır. Bu çalışmalar Türkiye de öncülük yaptığı için danışmanlık olarak diğer üniversitelere hizmet verilebilir. İyi bir yazılımları olduğu için (CAWIS) diğer üniversitelere pazarlanabilir

37 Sakarya Üniversitesi nin Tehditleri İcra Kurulu nun gönüllülük esasına dayalı çalışmasından dolayı kalite çalışmalarının ikinci planda kalma ihtimali bulunmaktadır. Üniversite yönetiminin periyodik olarak değişmesi sebebiyle, kalite gibi süreklilik gerektiren çalışmaların etkilenme ihtimali bulunmaktadır

38 Sonuç Sakarya Üniversitesi, sağlam bir bilgi-işlem altyapısını kullanarak, süreçlerini tanımlayarak ve bu konuda iyi yetişmiş iş gücünden faydalanarak tüm kalite akreditasyonlarına uyarlanabilen Kalite Sistemine dönük çalışmalar devam etmektedir

39 TEŞEKKÜRLER

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2006 2010 STRATEJİK PLANI

2006 2010 STRATEJİK PLANI IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2006 2010 STRATEJİK PLANI Sürüm 1.0 İstanbul, Haziran 2006 Işık Üniversitesi 2006-2010 Stratejik Planı Işık Üniversitesi Senatosu tarafından 4.5.2006 tarihinde, Işık Üniversitesi Üniversite

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, il millî eğitim müdürlükleri araştırma

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN YÖNETİMİNDEKİ ANA ORGANLAR

2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN YÖNETİMİNDEKİ ANA ORGANLAR YÖK YASA TASLAĞI İLE İLGİLİ OLARAK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİNİN GÖRÜŞÜ Yasa Taslağı çalışması ile ilgili olarak, Üniversitelerarası Kurul da yapılan değerlendirmeler ve gönderilen Taslak Çalışması

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 1) Amaç: Bu yönergenin amacı, Üniversitenin ulusal ve uluslararası

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2008-30 Eylül 2009

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2008-30 Eylül 2009 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2008-30 Eylül 2009 1 2 Bağlıca Kampüsü'nden bir kesit Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Zeynep Kayhan Ögr. Gör. Dr. Selmin Terzioğlu Ögr. Gör. Bülent Bingöl Handan Uzdil İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı