Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;"

Transkript

1 FİZİ üresel Aynalar BÖÜ-14 Test-1 1. Bir tümsek önüne konulan cismin daki görüntüsü ile ilgili olarak; I. Boyu daima cismin boyundan küçüktür. II. Aynaya uzaklığı, cisim ya uzaklığından daha büyüktür. III. Cisme göre düz ve sanaldır. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II. Bir cismin görüntüsüne ait özelliklerden hangisi, hem tümsek hemde düzlem da oluşan görüntüsünde aynıdır? A) Cisme göre ters olması B) Sanal olması C) Boyunun cisme göre daha büyük olması D) Gerçek olması E) Boyunun cisme göre daha küçük olması. Odak noktası F olan çukur ve düzlem dan oluşan optik düzenek şekildeki gibi verilmiştir. 4. Çukur larda odak uzaklığı; I. Aynanın eğrilik yarıçapı, düz çukur II. Ayna ile ışık kğı arasındaki ortamın ışığı kırma indisi, S 1 III. Işığın şiddeti, F niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenmez? A) alnız I B) alnız II C) I ve II Buna göre, nokt S ışık kğından çıkan I 1, I, I ışınlarından hangileri yansımalar sonucunda tekrar S ışık kğına geri döner? D) I ve III E) II ve III (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) alnız I 1 B) alnız I C) I 1 ve I D) I 1 ve I E) I ve I FİZİ SORU BANASI 1 1.D.C.B 4.E

2 Test-1 üresel Aynalar 5. Nokt S ışık kğından çıkan I ışık ışını, çukur dan şekildeki gibi yansıyor. 7. Optik bir aletin önüne konulan bir cisminin görüntüsü şekildeki ı dür. çukur ı yatay S N Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, çukur nın odak noktası nerededir? A) arasında B) de C) arasında D) de E) N arasında yatay d 1 d Buna göre, I. Optik alet tümsek dır. II. d 1 uzaklığı, d uzaklığından küçüktür. III. Optik alet çukur dır. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III 6. Düzlem ve odak uzaklığı f olan çukur nın ine paralel olarak gönderilen I ışık ışını şekildeki gibidir. düz çukur 8. Çukur ve perde ile oluşturulan optik düzenek şekildeki gibidir. perde çukur I ışık ışını çukur dan ikinci kez yansıdığında kendi üzerinde geri yansıdığına göre, lar arası uzaklık kaç f dir? cisminin görüntüsü perde üzerinde oluştuğuna göre; I. Görüntüsü cisimden büyüktür. A) 4 B) C) D) 5 E) II. erde nın merkezinin dışındadır. III. Görüntü cisme göre terstir. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II 5.C 6.B 7.E 8.E FİZİ SORU BANASI

3 üresel Aynalar Test-5 1. Asal leri çakışık ve çukur lardan oluşan düzenekte, sının ine paralel olarak gelen I 1 ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. 1 N Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, I ışını çukur sından yansıdıktan sonra i nereden keser? A) arasından B) den C) arasından. Nokt S ışık kğından çıkan I ışık ışını çukur dan şekildeki gibi yansıyor. S Bu nın önüne konulan bir cismin görüntüsü cisimden büyük olduğuna göre, cisim hangi noktalarda olabilir? A) de B) de C) ya da de D) ya da de E) ya da de D) den E) N arasından. Odak noktası F, merkez noktası olan bir çukur nın önüne kare biçimli bir cisim şekildeki gibi konuluyor. 4. Bir çukur nın önüne, e dik olacak biçimde konulan aynı boydaki ve cisimlerinden çıkan ışınların bu da oluşturdukları görüntülerinin boyları eşit oluyor. çukur T F N Buna göre; I. Cisimlerin nın tepe noktasına olan uzaklıkları eşittir. II. Oluşan görüntülerden biri gerçek, diğeri sanaldır. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, cismin bu daki görüntü aşağıdakilerden hangisine benzer? III. Cisimlerden en az biri merkezinin dışındadır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) N B) N A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III C) N D) N E) N FİZİ SORU BANASI 1.C.E.D 4.B

4 Test-5 üresel Aynalar 5. Bir cisim, esnek bir tümsek nın önüne Şekil-I deki gibi konulduğunda cismin düz ve sanal bir görüntüsü oluşuyor. Daha sonra, cismin ve tümsek nın konumları değiştirilmeden Şekil-II deki gibi kenarlarından çekilerek düz haline getiriliyor. tümsek cisim düz cisim 7. Düzlem, nokt ışık kğı ve saydam olmayan top ile kurulan şekildeki düzenekte, perdede tam gölge ve yarı gölge oluşmaktadır. yatay düzlem top perde Aynanın yeri değişmemek koşulu ile düzlem nın yerine tümsek kullanılırsa; I. arı gölgenin alanı azalır. Şekil-I Şekil-II II. Tam gölgenin alanı değişmez. Buna göre Şekil-ll de oluşan görüntünün büyüklüğü ve yönünün (cisme göre düz veya ters) Şekil-l deki görüntüye göre değişimi, aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Görüntünün Görüntünün Büyüklüğü önü A) Azalmıştır Değişmemiştir III. alnız tam gölge oluşur. sonuçlarından hangileri gözlenebilir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III B) Azalmıştır Değişmiştir C) Değişmemiştir Değişmemiştir D) Artmıştır Değişmemiştir E) Artmıştır Değişmiştir 6. Bir çukur nın i üzerinde ve merkez noktasının dışında bulunan bir cisim, merkez noktasına doğru yaklaştırıldığında cismin görüntüsü için; I. Boyu küçülür. II. Aynaya yaklaşır. III. Cisimle arasındaki mesafe azalır. yargılarından hangileri doğru olur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III 8. Odak uzaklığı 40 cm olan çukur nın 60 cm uzağında, üzerine dik olarak bir ışıklı cisim konuluyor. Buna göre; I. Cismin sanal görüntüsü oluşur. II. Görüntünün boyu, cismin boyundan küçüktür. III. Cismin gerçek görüntüsü oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 5.D 6.C 7.A 8.B 4 FİZİ SORU BANASI

5 FİZİ Işığın ırılması ve Renkler BÖÜ-15 Test-1 1. Saydam ortamından, saydam ortamına geçen tek renkli I ışık ışını şekildeki optik yolu izliyor.. Işığın saydam ve ortamlarındaki yayılma hızı tabloda verilmiştir. β θ Ortam Ortamdaki ışık hızı (km/s) b açısının ölçüsü, q açısının ölçüsünden büyük olduğuna göre; aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I ışık ışını kırılamaya uğramıştır. B) a açısı gelme açısıdır. C) Işık ışını yoğunlukları farklı iki saydam ortamın birinden diğerine geçmiştir. D) q açısı kırılma açısıdır. E) I ışık ışını az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama geçmiştir. Buna göre ışığın ve ortamlarındaki yayılması ile ilgili; I. ortamına, ortamından yollanan ışık ışınları tam yansımaya uğrarlar. II. ortamından ortamına geçen ışınlar normale yaklaşarak kırılır. III. ortamından ortamına geçen ışınların yayılma hızları azalır. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III. Suyla dolu bardağın içerisindeki kalemin kırık görünmesinin nedenini aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi biçimde açıklar? A) Bardağın içerisindeki su ışığı soğurur. B) Su ışığı farklı renklere ayırır. C) Su dışındaki kalem parçasının gölgesi daha koyu oluşur. D) Sudan ya geçen ışık ışınları kırılmaya uğrar. E) Bardağın yüzeyine çarpan ışınlar yansımaya uğrar. 4. Işığın kırılması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Saydam cisimlere düşürülen ışınlar daima kırılmaya uğrar. B) Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçen ışınlar normale yaklaşır. C) ırıcılığı az olan ortamlarda ışık daha hızlı hareket eder. D) Ara kesite normal üzerinden gelen ışık ışınları doğrultularını değiştirmez. E) Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçen ışınlar normalden uzaklaşır. FİZİ SORU BANASI 5 1.B.D.D 4.A

6 Test-1 Işığın ırılması ve Renkler 5. Şekil-I, II ve III de tek renkli I ışık ışının izlediği optik yollar verilmiştir. 7. ortamından,, saydam ortamlarına gönderilen aynı renkli I 1, I 1, I ışık ışınlarının izlediği optik yollar şekildeki gibidir. 1 Şekil-I Şekil-II N Şekil-III,,, N ortamlarının kırma indisleri sırasıyla; n, n, n, n N olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) n > n > n > n N B) n > n N > n > n C) n N > n > n > n D) n > n > n N > n E) n N > n > n > n,, ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla; n, n, n olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) n > n > n B) n > n > n C) n > n > n D) n > n > n E) n > n > n 6. Bir I ışınının,. Z saydam ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. 8. Tek renkli I ışık ışını saydam ortamından saydam ortamına şekildeki gibi yollanıyor. 1 Z 4 ara kesit I ışık ışınının,, Z ortamlarındaki ilerleme hızları sırasıyla; v, v, v Z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) v = v > v Z B) v Z > v = v C) v > v > v Z D) v Z > v > v Buna göre I ışık ışını, ortamında; 1,, ve 4 ile verilen yollardan hangilerini izleyebilir? A) alnız 1 B) alnız C) 1 ve D) 1, ve 4 E), ve 4 E) v = v = v Z 5.C 6.B 7.D 8.C 6 FİZİ SORU BANASI

7 Işığın ırılması ve Renkler Test- 1. Tek renkli bir I ışık ışınının saydam,, ortamlarında izlediği optik yollar şekildeki gibidir ,, ortamlarının kırıcılık indisleri sırasıyla; n, n, n olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) n > n > n B) n > n > n C) n > n > n D) n > n > n E) n = n > n. Işık, çok kırıcı bir ortamdan az kırıcı başka bir ortama geçerken gelme açısına bağlı olarak az kırıcı ortama kırılmak yerine geldiği ortama geri dönebilir. Bu olaya tam yansıma denir. Buna göre; I. Denizin içindeki bir dalgıçın, suyun yüzeyinde balıkların yansımasını görmesi, II. azın sıcak günlerinde, asfalt yolların yüzeylerinin ıslakmış gibi görünmesi, III. Işığın fiberoptik kablonun içinden dışarı çıkmadan iletilmesi olaylarından hangileri, tam yansıma olayının sonucudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II. ve ortamlarını ayıran yüzeye, ortamından i açısıyla gelen tek renkli I ışık ışını r açısıyla kırılarak, δ açısı kadar sapıyor. 4. Saydam ortamının kırıcılık indisi, saydam ortamının kırıcılık indisinden küçüktür. Buna göre ortamından ortamına geçen tek rekli ışık ışını için; ara kesit i r δ I. ırılma açısı, gelme açısından küçüktür. II. Frekansı değişmez. III. ayılma hızı değişmez. Buna göre, i açısı büyütülürse, r ve δ açılarının ölçüleri nasıl değişir? A) İkisi de küçülür B) r küçülür, δ büyür yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II C) r büyür, δ küçülür D) ikisi de büyür E) r büyür, δ değişmez FİZİ SORU BANASI 7 1.B.D.E 4.C

8 Test- Işığın ırılması ve Renkler 5. I ışık ışını,, Z saydam ortamlarından oluşan düzenekte şekildeki yolu izliyor. 7. Tek renkli I ışık ışınının, saydam,, Z ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Z Z Buna göre; I. ve Z ortamlarının kırıcılık indisleri eşittir. II. nin kırıcılık indisi, inkinden büyüktür. III. in kırıcılık indisi azaltıldığında I ışınının izlediği optik yol değişmez. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II Buna göre ışığın;,, Z ortamlarındaki yayılma hızlarının büyüklükleri v, v, v Z arasındaki ilişki nedir? A) v > v > v Z B) v Z > v > v C) v = v Z > v D) v > v = v Z E) v > v > v Z D) II ve III E) I, II ve III 6. I ışık ışını, ışığı kırma indisleri n, n, n olan saydam,, ortamlarından oluşan düzenekte şekildeki yolu izliyor. 8. Farklı iki ortamın ayırma düzlemi üzerindeki O noktasına, ışık kğından gelen I 1 ışık ışını Şekil-I deki yolu izliyor. 1 O ara kesit 1 O Şekil-I Şekil-II Buna göre; n, n, n arasındaki ilişki nedir? A) n > n > n B) n > n > n C) n > n > n D) n > n > n E) n > n > n ile aynı renkte ışık yayan ışık kğından aynı O noktasına gelen I ışık ışını, Şekil-ll deki; 1,, yollarından hangilerini izleyebilir? A) alnız 1 B) alnız C) 1 ve D) ve E) 1, ve 5.D 6.B 7.C 8.C 8 FİZİ SORU BANASI

9 Işığın ırılması ve Renkler Test- 1. Hava ortamında bulunan, camdan yapılmış O merkezli küresel saydam cisimde, aynı renkteki ışınlarından hangisinin kırılması kesinlikle yanlış gösterilmiştir? A) B) O O. aranlık bir ortamdaki beyaz perde üzerine yeşil renkli kalemle yeşil, sarı renkli kalemle sarı, kırmızı renkli kalemle kırmızı yazılmıştır. beyaz ışık mor mavi yeşil sarı turuncu kırmızı kırmızı filtre beyaz perde yatay C) O D) O Bu perde şekildeki gibi beyaz ışık demetinin önüne kırımızı filtre konularak aydınlatılırsa, perde üzerindeki yazılardan hangileri okunabilir? E) O A) alnız eşil B) alnız ırmızı C) alnız Sarı D) eşil ve Sarı E) Sarı ve ırmızı. Su dolu bir kapta, su yüzeyi ile 0 ilk açı yapan bir düz bulunmaktadır. 0 düzlem Bu düzeneğe şekildeki gibi gelen I ışını; 1,,, 4, 5 yollardan hangisini izleyebilir? (Sudan ya geçen ışın için sınır açısı 48 dir.) su 4. Özdeş kaplarda eşit yükseklikte doldurulmuş kırıcılık indisleri sırasıyla n > n > n Z olan sıvılar vardır. Bu kapların tabanlarında bulunan özdeş cisimlere sıvıların yüzeyinden eşit uzaklıklardan bakan gözlemcilerin cisimleri gördükleri uzaklıklar sırasıyla h, h, h Z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) h = h = h Z B) h > h > h Z C) h Z > h > h D) h > h > h Z E) h Z > h > h A) 1 B) C) D) 4 E) 5 FİZİ SORU BANASI 9 1.E.E.A 4.C

10 Test- Işığın ırılması ve Renkler 5. Tek renkli I ışık ışınının, ayırıcı yüzeyleri birbirine paralel saydam,, ortamlarında izlediği optik yollar şekildeki gibidir. Buna göre I ışınının noktasında tam yansıma yapabilmesi için; I. a açısı küçültülmeli, II. ortamının kırıcılık indisi büyütülmeli, III. ortamının kırıcılık indisini küçültmek, işlemlerinde hangileri tek başına yapılabilir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II 7. aralel yüzlü saydam ortama i gelme açısı ile gelen tek renkli I ışık ışını, bu ortamdan çıktığında geliş doğrultusundan şekildeki gibi Dx kadar kayıyor. i d n x Buna göre, Dx kayma miktarını büyütmek için; I. aralel yüzeyin d kalınlığı artırmak, II. I Işık ışınının i gelme açısını artırmak, III. aralel yüzeyin n kırıcılık indisini artırmak, işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II 6. Hava içindeki camdan yapılmış O merkezli küresel saydam cisme gelen tek renkli I ışınının noktasına kadar izlediği yol şekildeki gibidir. normal 1 8. Bir havuzun tabanında bulunan nokt ışık kğından çıkan ışık ışınları sudan ya çıktıklarında, su yüzeyinde r yarıçaplı dairesel aydınlık bölge oluşturmaktadır. Buna göre, r niceliği; I. Havuzun derinliği II. Işık kğının şiddeti 4 5 cam O III. Işık kğından çıkan ışınların frekansı, niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) alnız I B) alnız II C) alnız III I ışını noktasından sonra 1,,, 4, 5 ile verilen yollardan hangilerini izleyemez? D) I ve III E) II ve III A) alnız 1 B) 1 ve C) 1, ve 4 D) 4 ve 5 E) 1,, 4 ve 5 5.D 6.E 7.E 8.D 10 FİZİ SORU BANASI

11 Işığın ırılması ve Renkler Test-4 1. Ara kesitleri birbirine paralel olan,,, N, saydam ortamlarına noktasından giren I ışık ışını noktasına kadar şekildeki yolu izliyor.. ırıcılık indisleri sırasıyla n, n, n olan,, saydam ortamlarından oluşan düzeneklerde Şekil-I deki G 1 gözlemcisi cismini ı olarak; Şekil-II deki G gözlemcisi de Q cismini Q ı olarak görmektedir. G G 1 ı Q N Q ı Şekil-I Şekil-II Buna göre; n, n, n arasındaki ilişki nedir? Buna göre, bu ortamlardan hangi ikisinin ışığı kırma indisi birbirine eşittir? A) ile nin B) ile N nin C) ile nin (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) n > n > n B) n > n > n C) n > n = n D) n = n > n E) n > n > n D) ile N nin E) ile nin. O merkezli yarım küre şeklindeki saydam ortamı ve düz ile oluşturulan optik sisteme gönderilen tek renkli I ışık ışını şekildeki gibidir. 4. Tam yansımalı prizma ve düzlem kullanılarak hazırlanmış optik düzeneğe tek renk,, ışık ışınları şekildeki gibi gönderiliyor. yatay 1 yatay yatay düzlem düzlem cam Buna göre, I ışını ortamından çıkarken 1, ve ile verilen yollarından hangilerini izleyebilir? A) alnız 1 B) alnız C) alnız D) 1 ve E) 1 ve Buna göre;,, ışık ışınlarından hangileri kendi üzerinden geri döner? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) alnız B) alnız C) alnız D) ve E) ve FİZİ SORU BANASI 11 1.D.B.A 4.B

12 Test-4 Işığın ırılması ve Renkler 5. Sıvı dolu bir kaba şekildeki gibi gönderilen kırmızı renkli I ışını noktasına ulaşıyor. 7. Hava ortamından saydam prizmasına şekildeki gibi a açısıyla gelen tek renkli I ışık ışını şekildeki yolu izliyor. sıvı Işığın saydam prizmasına geçmesi için; I. ortamının kırıcılık indisini artırmak, Işınının noktasına ulaşması için; I. ırmızı renkli ışın yerine mavi renkli ışın kullanmak, II. ırma indisi daha büyük sıvı kullanmak, III. Işının sıvı yüzeyiyle yaptığı a açısını artırmak, işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? II. a, gelme açısını artırmak, III. ortamının kırıcılık indisini artırmak, işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III A) alnız I B) alnız II C) I ve II 6. ırmızı renkli ışık yayan nokt ışık kğından çıkan bir ışın saydam, ortamlarında Şekil-I deki yolu izliyor. 8. Saydam prizma içindeki ışık kğından çıkan prizmanın tabanına paralel doğrultudaki ışınlardan I 1 ışınının izlediği yol şekildeki gibidir kırmızı mor Şekil-I Şekil-II Buna göre, mor renkli ışık yayan nokt ışık kğından çıkan bir başka ışın Şekil-II de verilen yollardan hangisini izleyebilir? Buna göre, I ışını 1,,, 4, 5 yollarından hangisini izleyebilir? A) 1 B) C) D) 4 E) 5 A) 1 B) C) D) 4 E) 5 5.E 6.D 7.E 8.E 1 FİZİ SORU BANASI

13 Işığın ırılması ve Renkler Test-5 1. Beyaz ışık, saydam cisimlere gönderildiğinde mor ve kırmızı renge ayrışması aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz? A) kırmızı B). ırımızı renkli bir ışık ışınının bazı ortamlardaki hızı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ortam Işığın hızı (kilometre/saniye) beyaz mor beyaz kırmızı Cam Su mor Elmas O merkezli yarım küre üçgen prizma Buna göre bu ışık ışını; C) kırmızı D) kırmızı su cam elmas su mor beyaz mor I II beyaz tam yansımalı prizma paralel yüzlü ortam elmas cam E) beyaz mor III tam yansımalı prizma kırmızı I, II, III düzenklerinde verilen optik yollardan hangisini kesinlikle izleyemez? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III. Görünür ışık spektrumundaki ışık renkleri için; I. Boşluktaki hızlarının büyüklükleri eşittir. II. Frekansı en yüksek renk mordur. III. Aynı saydam ortamda yayılma hızı en küçük renk kırmızıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II 4. Sarı ışık altında sarı renkte görünen kalem için, I. Beyaz ışık altında sarı görünür. II. ırmızı ışık altında siyah görünür. III. eşil ışık altında yeşil renkte görünür. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II FİZİ SORU BANASI 1 1.D.C.D.C 4.D

14 Test-5 Işığın ırılması ve Renkler 5. Tek renk bir I ışık ışını ara kesitleri birbirine paralel saydam,, Z ortamlarından geçerek R noktasına ulaşıyor. 7. aranlık bir ortamda beyaz renkli perdenin dairesel bölgeleri tek dalga boylu, ışık yayan,, Z projektörleriyle aydınlatıldığında bölgesi sarı, bölgesi beyaz görünüyor. O Z N R ortamının kırma indisi Z ninkinden büyük olduğuna göre; I ışık ışınının ortamında izlediği optik yol aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) O B) O C) O D) ON E) O Z beyaz perde projektörü kırmızı renkte ışık yaydığına göre, ve Z projektörlerinin yaydığı ışık rengi aşağıdakilerden hangisidir? Z A) eşil agenta B) ırmızı Cyan C) eşil Cyan D) Sarı agenta E) eşil Sarı 6. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan ve saydam ortamlarında tek renkli I ışık ışını yolunu izliyor. 8. Birbirine bitişik,, saydam ortamlarının kırma indisleri sırasıyla n, n, n dir. ortamındaki nokt ışık kğından çıkan I 1 ve I ışık ışınları şekildeki yolları izliyor. 5 4 θ 1 1 Bu ışın, noktasından sonra kesikli çizgilerle belirtilen yollardan hangisini izler? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 1 B) C) D) 4 E) 5 a > q olduğuna göre; n, n, n arasındaki ilişki nedir? A) n > n > n B) n > n > n C) n > n > n D) n > n > n E) n > n > n 5.B 6.C 7.C 8.B 14 FİZİ SORU BANASI

15 Işığın ırılması ve Renkler Test-6 1. Bir bitkinin üzerine beyaz ışık gönderildiğinde çiçeklerin kırmızı, yaprakların ise yeşil olduğu gözleniyor. Bitkinin üzerine kırmızı ışık gönderildiğinde çiçeklerin kırmızı, yapraklarının ise siyah olduğu gözlendiğine göre, bu olay; I. Beyaz ışık birden fazla rengin karışımından oluşmuştur. II. Cisimler üzerlerine düşen ışığı tamamen soğurduklarında siyah görünürler. III. Cisimler yansıttığı ışığın renginde görünürler. olgularından hangileri ile açıklanabilir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II. Sıvı içinde bulunan ikizkenar dik prizmaya şekildeki gibi gelen I ışık ışını, prizmadan çıkarken I ı yolunu izliyor. 1 4 sıvı Sıvının kırma indisi büyütülürse, I ışık ışını şekilde kesikli çizgilerle belirtilen yollardan hangisini kesinlikle izleyemez? A) 1 B) C) D) 4 E) 5 ı 5. ağlı boya çalışması yapan Zeynep resmindeki bir nesneyi kırmızı renge boyamak istiyor. ırmızı renk boyası kalmayan Zeynep aşağıdaki boya çeşitlerinden hangi ikisini karıştırarak kırmızı rengi elde edebilir? A) Sarı-Cyan B) avi - Sarı C) Cyan-agenta D) agenta-sarı E) eşil-sarı 4. Bir balık küresel biçimli bir akvaryumun tam merkez noktasında durmaktadır. Buna göre, akvaryumun dışındaki gözlemciye göre balık, balığa göre gözlemci nerede gözlenir. Gözlemciye göre Balığa göre balık gözlemci A) akında Uzakta B) Olduğu yerde akında C) akında Olduğu yerde D) Olduğu yerde Olduğu yerde E) Uzakta akında FİZİ SORU BANASI 15 1.E.D.E 4.D

16 Test-6 Işığın ırılması ve Renkler 5. Başlangıçta birbirine paralel olarak gönderilen I 1 ve I ışınları;,, Z ortamlarından geçerken şekildeki yolu izliyor. 7. Camdan yapılmış O merkezli dairesel levha şekildeki gibi kesilerek bir bölümüne tam yansımalı prizma biçimi veriliyor. 1 cam 1 Z 4 O 45 5 Buna göre ortamların kırma indisleri n, n, n Z arasındaki ilişki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) n > n > n Z B) n Z > n > n Camdan ya geçen ışık ışınları için sınır açısı 4 olduğuna göre, O noktasına ulaşan I ışık ışını 1,,, 4, 5 ile verilen yollardan hangisini izleyebilir. A) 1 B) C) D) 4 E) 5 C) n > n Z > n D) n Z > n = n E) n = n > n Z 6. Ayırma yüzeyleri birbirine paralel, kırma indisleri sırasıyla n, n, n olan saydam,, ortamları ile düzlem dan oluşturulmuş düzeneğine tek renkli I ışık ışını şekildeki gibi gönderiliyor. 8. Ayırma yüzeyleri birbirine paralel saydam,, ortamlarına gönderilen I ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibidir düzlem n > n > n olduğuna göre, I ışık ışını 1,, ile belirtilen yollardan hangilerini izleyebilir? ortamının kırıcılık indisi artırıldığında I ışık ışını; 1,,, 4, 5 ile belirtilen yollardan hangisini izleyebilir? A) 1 B) C) D) 4 E) 5 A) alnız 1 B) alnız C) alnız D) 1 ve E) ve 5.B 6.B 7.A 8.B 16 FİZİ SORU BANASI

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK C IŞIĞIN KIRILMASI (4 SAAT) 1 Kırılma 2 Kırılma Kanunları 3 Ortamların Yoğunlukları 4 Işık Işınlarının Az Yoğun Ortamdan Çok Yoğun Ortama Geçişi 5 Işık Işınlarının

Detaylı

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2 4 Işığın ırılması Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. I ışını P noktasına normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçmiştir. P nin geçişi doğrudur. O noktasında normalden uzaklaşarak kırılmıştır.

Detaylı

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5. 4 şığın ırılması Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. cam şık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu nedenle dan cama geçen ışık şekildeki gibi kırılmalıdır. anıt B şık

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 6 Mercekler Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri cisim düzlem ayna görüntü g 1 1. çukur ayna perde M N P ayna mercek mercek sarı mavi g 1 Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler. Mavi ışık kaynağının

Detaylı

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. MERCEKLER İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekildeki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri.. L T T Cismin L noktası merkezde ve birim yükseklikte olduğu için görüntüsü yine merkezde, ters ve birim yükseklikte olur. Cismin noktası dan uzaklıkta ve birim yükseklikte

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n. 53 53 Şekil I n n n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale yaklaşarak

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2 dir.. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 29 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 3 ercekler Test in Çözümleri 3.. ercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. ercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI Ünite-4 Ş ĞN RENLERE AYRLAS Beyaz şık Prizmaya gönderilen beyaz ışık demeti prizmadan kırıldıktan sonra renklere ayrılır. Sırasıyla bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Bu olaya beyaz

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 3. onu üresel ynalar est Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik est 1 in Çözümleri 3. Güneş ışınlarının toplandığı 1. N B deki noktası nın odak noktasıdır.

Detaylı

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 5 Mercekler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri. 1. X ışık kaynağının yakınsak mercekteki görüntüsü şekildeki gibi ʹ olarak oluşur. ʹ görüntüsünden gelen ışınlar perde üzerinde r yarıçaplı bir gölge oluşturur.

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI MEREER 0. SINI ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OPTİ 6. onu MEREER ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik 4. Ünite 6. onu (Mercekler) 5.. A nın evapları d d d d d Işın şekildeki gibi bir yol izler.. Mercekler aynı maddeden

Detaylı

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR İZİ ŞĞ ASAS VE AAAR Ş Ğ A S A S V E A A A R Cisimleri görmemizi sağlayan, göze gelerek cisimleri algılamamıza yarayan enerjiye ışık denir. endiliğinden ışık üreten sistemlere ışık kaynağı denir. sı yoluyla

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞI IRII 0. IIF U TII 4. ÜİTE: PTİ 4. onu IŞIĞI IRII ETİİ ve TET ÇÖZÜERİ Ünite 4 ptik 4. Ünite 4. onu (Işığın ırılması) nın Çözümleri. Şekil incelenirse, ışığın hem n ortamından n ortamına geçerken hem

Detaylı

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU LASER (Light AmplificaLon by SLmulated Emission of RadiaLon) Özellikleri Koherens (eş fazlı ve aynı uzaysal yönelime sahip), monokromalk

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖÜM 7 PRİZMAAR VE RENER MODE SORU - 1 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - 2 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ 1 1 ve 2 ışınları kutudan şekildeki gibi çıktıklarına göre, kutu içerisindeki prizmaların konumu yukarıdaki

Detaylı

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 14 ŞK GÖLG RK Çözümler TST 14-1 ÇÖÜMLR 1. şık bir enerji türü olup doğrusal yolla yayılır (örnek olayları), saydam maddelerden (cam-su) geçer. ve 5. ve de koyu rengin tercih edilmesi güneş ışınlarının

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2:

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2: Soru 1: Noktasal Işık kaynağı Saydam olmayan cisim perde Noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan cisim konulduğunda perde üzerinde tam gölge oluşmaktadır. Tam gölgenin alanının artması için, I. Perdeyi

Detaylı

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir.

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. Küresel Aynalar Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. r F F Çukur ayna Tümsek ayna Kürenin merkezi aynanın merkezidir. f r 2 erkezden geçip aynayı simetrik iki eşit parçaya

Detaylı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı MERCEKLER Mercekler mikroskoptan gözlüğe, kameralardan teleskoplara kadar pek çok optik araçta kullanılır. Mercekler genelde camdan ya da sert plastikten yapılan en az bir yüzü küresel araçlardır. Cisimlerin

Detaylı

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR 1. 4. I. Düzlem aynada görüntü aynaya göre simetriktir. II. Çukur aynalarda görüntü cismin bulunduğu yere göre düz-büyük veya tersküçük olabilir. III. Tümsek aynalarda cismin görüntüsü daima küçük ve düzdür.

Detaylı

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar 14 Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar Optiğe giriş ve ışığın davranış modelleri Fiziğin alt dallarından biri olan optik, ışığı ve ışığın davranışını inceler. Işığın birçok farklı davranışını

Detaylı

DALGALAR. Su Dalgaları

DALGALAR. Su Dalgaları DALGALAR Su Dalgaları Su Dalgaları Su dalgalarının özellikleri tabanı cam olan ve içinde su bulunan dalga leğeni yardımıyla incelenir. Eğer kaynak noktasal ise oluşan dalga dairesel; eğer kaynak düz bir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I TEŞEKKÜR Bu projeyi hazırlamamızda bize yardımcı olan fizik öğretmenimiz Olcay Nalbantoğlu na ve çalışmalarımızda bize tüm olanaklarını sunan okulumuza teşekkür ederiz. GİRİŞ Işık ışınları bir ortamdan

Detaylı

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını ya da kısaca ışın

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite ptik 2. onu şığın ansıması ve Düzlem ynalar Test Çözümleri azer şınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite ptik Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 60 i 1 30 30 60 30 30 i 2 2 ışını 1 ve 2

Detaylı

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1 üresel ynaların Çözümleri 1 Test 1 1. Çukur aynalar;. noktasındaki cismin sü yine noktasında oluştuğuna göre bu nokta aynanın merkezidir. sal eşit bölmeli olduğuna göre L noktası da aynanın odak noktasıdır.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENME ALANI : ĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) D- MERCEKLER VE KULLANIM ALANLARI (4 SAAT) 1- ler ve Özellikleri 2- Çeşitleri 3- lerin Kullanım Alanları 4- Görme Olayı ve Göz Kusurlarının 5- Yansıma

Detaylı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür.

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür. 33 Renkler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 3. 1. S K Y Şekilde gösterildiği gibi; + = + = + = + + = görünür. Bu duruma uymayan E seçeneği yanlıştır. Sarı renkli kumaş parçası ışığı yansıtmadığı için

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 6. Konu Renkler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 6. Konu Renkler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite Optik 6. onu Renkler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 3. 1. Altan avi cam, ışığı çok geçirir, nin komşusu olan ve moru göremeyeceğimiz

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

Bir malzemenin kırılma indisi n, ışığın boşluktaki hızının (c) ışığın o malzemedeki

Bir malzemenin kırılma indisi n, ışığın boşluktaki hızının (c) ışığın o malzemedeki Doğa Olayları II Işık ve özellikleri: Işık elektromanyetik bir dalgadır. Yayıldığı veya soğrulduğunda parçacık özelliği gösterir; ivmelenen elektrik yükleri tarafından yayılır. Işık hızı temel bir sabittir.

Detaylı

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın Işık: Görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. Doğrusal yolla yayılır ve yayılmak için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Işınlar ortam değiştirdiklerinde; *Süratleri *Yönleri *Doğrultuları değişebilir Işık

Detaylı

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI Işık bir enerjidir ve başka enerjilere dönüşebilir. Örneğin güneşimiz mız olup, güneşten dünyamıza gelen aynı zamanda ısı enerjisine dönüşmektedir. >> Kendisi Işık olmayan varlıkları, ışığın onların üzerinden

Detaylı

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir.

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir. AYNALAR Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtabilen ve nesnelerin görüntüsünü veren yüzeylere ayna denir. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum

Detaylı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür.

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür. 6 Renkler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. 3. fl k S K Y magenta Şekilde gösterildiği gibi; sar cyan + = + = cyan + = magenta + + = görünür. Bu duruma uymayan E seçeneği yanlıştır. Sarı renkli kumaş

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR 1 10. SINIF ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OTİ 2. onu IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR ETİNİ ve TEST ÇÖZÜMERİ 2 Ünite 4 Optik 4. Ünite 2. onu (ansıma) A nın Çözümleri 5. II 1. (2) I

Detaylı

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir.

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. 29 Düzlem Aynalar 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. A N N Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan e ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. anıt D dir. N e N ışınları şekillerdeki yolları izleyerek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER ERCEER TEST - 1 1. nce kenarl merce in ine paralel gelen l n odaktan geçerek yans r. D seçene- inde bu l n aynaya merkezden geldi inden kendi üzerinden yans r.. 5. 1 N cisminden ç kan l nlar mercekte k

Detaylı

Madde ve Özellikleri 1

Madde ve Özellikleri 1 . SINI Madde ve Özellikleri TEST. Eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcılarla ısıtılan X, ve Z maddelerinin kütleleri, sıcaklık artışları ve ısıtılma süreleri tablodaki gibidir. Kütle Sıcaklık

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Beyaz ışığın, bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı renklere ışık tayfı denir. Beyaz ışığı meydana getiren yedi rengin, kırılmaları değişik olduğu için, bir prizmadan bunlar

Detaylı

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır.

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır. azanım oklama Sınavı 1. Aşağıda yoğunlukları verilen ortamlarda ışıkların izleyecekleri yolları çiziniz. (16P) 2. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeler gelecek şekilde doldurunuz. (10P) a. Işık çok

Detaylı

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar:

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar: MERCEKLER Bir yüzü veya iki yüzü küresel olan ya da bir yüzü küresel diğer yüzü düzlem olan saydam isimlere merek denir. Merekler, üzerine düşen ışığı kırma özelliğine saiptir. MERCEKLER Özel ışınlar:.

Detaylı

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini KIRILMALAR Gülük hayatta çok sık rastladığımız ve gözlemlediğimiz bir olaydır kırılma. Bir su kuyusua baktığımız zama kuyuu dibii daha yakıda görürüz. Çay bardağıdaki kaşığı bardak içideyke kırık gibi

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir. KÜRESEL AYNALAR Yansıtıcı yüzeyi küre parçası olan aynalara denir. Küresel aynalar iki şekilde incelenir. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.eğer

Detaylı

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma Işık ve Aynalar 1- Yansıma Işığın yayılması sırasında ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirleyen en ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık kaynağından çıkan veya parlak bir yüzeyden yansıyan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 4 Optik 4. Ünite 5. Konu (Renkler) ETKİNLİK-1 Cevapları a) b) c) ç) d) e) gül kısmı da, yapraklar da f) g) karpuzun

Detaylı

yansıyan ışık Gelen ışık

yansıyan ışık Gelen ışık IŞIĞIN SOĞURULMASI Güneş ışığını doğrudan alan bütün cisimlerde az ya da çok bir sıcaklık artışı olur. Bu durumun sebebi ise ışığın, madde ile etkileştiğinde maddeler tarafından soğurulmasıdır. yansıyan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ekran. ışık kaynağı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ekran. ışık kaynağı ADI: SADI: N: Sınıı: arih.../.../... ADIĞI N:... ışık kaynağı a çubuk a. Nktasal ışık kaynağı ile kenar uzunlukları a ve a lan sayam lmayan iki küp önüne şekileki gibi yerleştirilmiştir. kran üzerine luşan

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri 38 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim frekansı ışık

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. Oak mesafesi F = 15cm olan ince kenarlı bir (Λ) mercekten l uzaklığa bir tümsek ayna yerleştiriliyor. Bu sistem cismin konumunan bağımsız olarak cismin görüntüsünü üz ve cisimle aynı boya oluşturuğuna

Detaylı

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 3 Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına ve moleküllerin kinetik enerjisine bağlıdır. Yani ses dalgalarının

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 2007 & ҰǓ 2012 Öğrencinin Adı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENE ALANI : FĐZĐEL OLALAR ÜNĐE 5 : IŞI (EB) B- IŞIĞIN RENLERE ARILAI CĐĐLER NAIL RENLĐ GÖRÜNÜR? 1- Işığın Renklerine Ayrılması 2- Işığın Elde Edilmesi 3- Renkleri 4- Cisimlerin Işığı ansıtması 5- leri

Detaylı

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIĞIN ÖZELLİKLERİ Işık maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucu meydana gelen ve ışıyan bir enerji türüdür. Işık bir kaynaktan doğrusal

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

Optik Mikroskop (OM) Ya Y pıs ı ı ı ve v M erc r e c kle l r

Optik Mikroskop (OM) Ya Y pıs ı ı ı ve v M erc r e c kle l r Optik Mikroskop (OM) Yapısı ve Mercekler Optik Mikroskopi Malzemelerin mikro yapısını incelemek için kullanılan en yaygın araç Kullanıldığı yerler Ürün geliştirme, malzeme işleme süreçlerinde kalite kontrolü

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır.

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır. 1 TEMEL ZI KVRMLR Nokta: Kalemin kâğıda, tebeşirin tahtaya bıraktığı ize nokta denir. Nokta boyutsuzdur. Yani; noktanın eni, boyu ve yüksekliği yoktur. ütün geometrik şekiller noktalardan oluşur. Noktalar

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27 ŞĞ RAS BÖÜ 7 ODE SORU DE SORUAR ÇÖZÜER 4 9 = = & = 9 5 = = & = 5 = = = 9 5 3 5 olur,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > > ilişkisi vardır 5 V ESE YAYAR V V,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > >

Detaylı

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ

Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ Işık Deneyleri Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ışığın nasıl yayıldığını ve yansıdığını, düzlem ve küresel aynalarda görüntünün nasıl oluştuğunu ve özelliklerini,

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri 4.. L T T 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI 12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 2. Işık 3. Işık Nasıl Yayılır? 4. Tam Gölge ve Yarı Gölge 5. Güneş Tutulması 6. Ay Tutulması 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 8. Işık Şiddeti

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

AYNALARDA YANSIMA ve IŞIĞIN SOĞRULMASI

AYNALARDA YANSIMA ve IŞIĞIN SOĞRULMASI AYNALARDA YANSIMA ve IŞIĞIN SOĞRULMASI AYNALAR Tüm yüzeyler ışığı az ya da çok yansıtır fakat parlak ve pürüzsüz yüzeyler en çok yansıtır. Aynalar, düz cam parçasının arkasının sırlanarak (gümüş ya da

Detaylı

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI 03.01.2014 PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI PROJE AMACI: Paralel aynaların arasına konulan bir cismin sonsuz tane görüntüsü vardır. Bu proje burada oluşan

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. ÖLÜM İZDÜŞÜM MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. İZDÜŞÜM 6.1. GENEL İLGİLER Uzaydaki bir cisim, bir düzlem önünde tutulup bu cisme karşıdan bakılacak olursa, cismin düzlem üzerine bir görüntüsü

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı