Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Işık Deneyleri ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ"

Transkript

1 Işık Deneyleri Yazar Prof.Dr. Kudret ÖZDAŞ ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ışığın nasıl yayıldığını ve yansıdığını, düzlem ve küresel aynalarda görüntünün nasıl oluştuğunu ve özelliklerini, ışığın nasıl kırıldığını, ışığın merceklerden geçerek nasıl görüntü verdiğini ve görüntünün özelliklerini içeren deneylerin nasıl yapılacaklarını ve bu deneylerin öğrencilere neler kazandıracağını öğreneceksiniz. İçindekiler Giriş 103 Işığın Yayılması ve Gölge Oluşumu 103 Işığın Yansıması ve Yansıma Yasaları 105 Düz Aynada Görüntü Oluşumu 106 Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumu 107 Işığın Kırılması ve Sonuçları 113 Işık ve Renkler 114 Özet 116 Değerlendirme Soruları 116 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 117

2 Çalışma Önerileri Bu üniteyi çalışmadan önce okulunuzun ders araç gereçleri imkanlarını gözden geçiriniz. Ders araç gereçleriniz yoksa veya yetersizse bunların Ders Araçları Yapım merkezi nden temini için okul idaresi ile temasa geçiniz. Bu üniteyi çalışırken, ünitede yer alan deneyleri bizzat yapmayı deneyiniz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

3 I Ş IK DENEYLER Giriş Bu bölümde ışığın yayılması, yansıması ve kırılması ile ilgili deneylerin yapılmasını, bu deneylerin yapılmasıyla öğrencilere neler kazandırılmasının amaçlandığını ele alacağız. Işık deneylerinin izlenebilmesi için bir karanlık odaya ihtiyaç vardır. Okulunuzda böyle bir mekanınız yoksa sınıfınızın pencerelerine siyah veya koyu renkli kalın perdeler takarak yeterli karartmayı sağlayabilirsiniz. 2. Işığın Yayılması ve Gölge Oluşumu Deney 1: Işığın Yayılması ve Gölge Oluşumu Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı öğrencilerinize ışığın, ışın adı verilen ışık demetleriyle doğrusal olarak yayıldığını göstermektir. Işık ışınları bir engele rastladıkları zaman engelin arkasında oluşan gölge, ışığın doğrusal olarak yayıldığının bir kanıtıdır. Yani gölge oluşumu, öğrencilerinize ışığın doğrusal olarak yayılmasının bir kanıtı olarak takdim edilecektir. Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: 1 adet 10x10cm 2 kalın karton levha, 1 adet 40x40cm 2 kalın karton levha, 2 adet mum, 2 adet peçete koyacağı, 1 kutu kibrit. a Şekil 9.1: b Deneyin Yapılışı: Karton levhaları peçete koyacaklarının üzerine yerleştirerek bir mum ve karton levhaları Şekil 9.1a da gördüğünüz gibi masaya dik olarak koyunuz. Mumu yakınız. Gölge olayının izlenebilmesi için bulunduğunuz mekanı karartınız. Mumu ve levhaları ileri geri hareket ettirerek ekran olarak kullandığınız büyük karton levha üzerinde arzu ettiğiniz biçimde gölge oluşmasını sağlayınız. Ekran üzerinde hiç ışık almayan bölge karanlık olarak görülmektedir. Bu karanlık bölgeye tam gölge denir. Gölge olayı ışığın doğrusal olarak yayılmasının bir sonucudur. Bu durumu öğrencilerinizle tartışarak olayı onların ortaya koymasını sağla- AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

4 104 I Ş IK DENEYLER? maya çalışınız. Daha sonra Şekil 9.1b yi tahtaya çizerek öğrencilerinizin bu olaydaki mekanizmayı kavramalarına yardımcı olunuz. Işık doğrusal olarak yayılmasaydı bu deneyde ekran nasıl gözükürdü? a Şekil 9.2: b Şimdi deneyi Şekil 9.2a da görüldüğü gibi 2 adet mum kullanarak yeniden yapınız. Bu kez ekranın ortasındaki tam gölgenin yanlarında tam karanlık olmayan, yarı gölge adını verdiğimiz yarı karanlık bölgeyi oluşturunuz. Bunu gözlenebilir şekilde oluşturmak için levhaları mumlara ve birbirlerine yaklaştırıp uzaklaştırırken, gerekirse mumları da birbirlerine yaklaştırıp uzaklaştırınız. Yarı gölge olan bölge mumların birinden ışık alan ama diğerinden ışık almayan bölgedir. Deneyin ilk kısmından sonra yaptığınız gibi Şekil 9.1b yi tahtaya çizerek öğrencilerinizin bu olaydaki mekanizmayı kavramalarına yardımcı olunuz.? Bu Deneyle Elde Edilen Sonuçlar ve Yorum: Bir ışık kaynağından çıkan ışık doğrusal olarak yayılır. Karanlık ve tozlu bir odada bir el feneri yakarsak, fenerden çıkan ışığın bir ışık demeti olarak yayıldığını gözleriz. Aynı olayı karanlık bir gecede bir otomobille giderken de gözleyebiliriz. Işık demeti, doğrusal olarak yayılan ışık ışınlarından oluşur. Gölge olayı, ışığın doğrusal olarak yayılmasının bir kanıtıdır. Işık doğrusal olarak yayılmasaydı, ışık kaynağının önünde duran engelin arkasına da dolanabileceğinden burada karanlık kısım, yani gölge olmazdı. Zaman zaman şahit olduğumuz ay tutulması, güneşle ay arasına giren dünyanın ay üzerine düşen gölgesi nedeniyle oluşmaktadır. Güneşten çıkan ışınlar doğrusal olarak yayılmasaydı ay tutulması oluşmazdı. Sizce Güneş tutulması nasıl gerçekleşir? ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

5 I Ş IK DENEYLER Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları Deney 2: Yansıma Kanunları Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı öğrencilerinize ışığın bir engele rastladığı zaman nasıl davrandığını, yani yansıma olayının nasıl gerçekleştiğini göstermek ve yansıma kanunlarını deneysel olarak ortaya koymaktır. Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: 1 adet güç kaynağı, 1 adet ışık kaynağı, diyafram ve taşıyıcısı, 1 adet düz ayna, 1 adet 40x40cm 2 kalın karton levha, 1 adet peçete koyacağı, 1 adet açı ölçer, 1 adet keçeli kalem. Şekil 9.3: Deneyin Yapılışı: Karton levhayı peçete koyacağı üzerine koyarak masa üzerine koyduğunuz düz aynanın üzerine dik olarak yerleştiriniz. Sonra ışık kaynağını Şekil 9.3 teki gibi yerleştirerek diyaframı ince bir ışık demeti verecek şekilde ayarlayınız. Daha sonra kartonu hareket ettirerek ışık demetinin kartonu yalayacak şekilde ayna üzerine düşmesini sağlayınız. Yansıma olayının izlenebilmesi için bulunduğunuz mekanı karartınız. Aynadan yansıyan ışığın da karton levhayı yalayarak gittiğini gözleyin ve bu duruma öğrencilerinizin dikkatini çekin. Çünkü gelen ve yansıyan ışığın aynı düzlemde kalması yansımanın en önemli özelliklerinden birisidir. Gelen ve yansıyan ışınların izledikleri yolu karton üzerinde çiziniz. Sonra gelen ışının aynaya değdiği noktadan kartonun kenarına dik bir çizgi çiziniz. Bu çizgiye gelen ışına ait normal adı verildiğini ve normal ile gelen ışın arasındaki açıya gelme açısı, normal ile yansıyan ışın arasındaki açıya ise yansıma açısı denildiğini ifade ediniz ve bu açıları öğrencilerinize gösteriniz. Sonra öğrencilerinize gelme ve yansıma açılarını açı ölçerle ölçtürünüz. Öğrenciler gelme ve yansıma açılarının eşit olduğunu görsünler. Çünkü bu durum yansımanın en önemli özelliğidir. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

6 106 I Ş IK DENEYLER Gelme açısını değiştirerek her defasında gelen ve yansıyan ışınların aynı düzlemde kaldığını ve gelme açısı ile yansıma açısının daima birbirine eşit olduğunu öğrencilerinize göstererek bunların tesadüf olmadığını, aksine bunların birer doğa yasası olduğunu ifade ediniz. Bu Deneyle Elde Edilen Sonuçlar ve Yorum: Bir ışık ışını bir ortamda ilerlerken başka bir ortama rastladığı zaman geldiği ortama geri döner. Bu olaya yansıma olayı adını veriyoruz. Tüm yansıma olaylarında; Gelen ışın ve yansıyan ışın aynı düzlemde bulunur. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Bunlara yansıma yasaları diyoruz 4. Düz Aynada Görüntü Oluşumu Deney 3: Düz Aynada Görüntü Oluşumu Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı öğrencilerinize düz ayna önüne konulan bir cismin düz ayna tarafından nasıl bir görüntüsünün verildiğini ve bu görüntünün özelliklerinin ne olduğunu deneysel olarak göstermektir. Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: 1 adet düz ayna, 1 adet 20x20cm 2 büyüklüğünde pencere camı, 1 adet cetvel, 1 adet peçete koyacağı, 2 adet aynı büyüklükte mum, 1 kutu kibrit. Şekil 9.4: Deneyin Yapılışı: Şekil 9.4 teki gibi düz aynayı peçete koyacağı üzerine koyarak masa üzerine dik olarak yerleştiriniz. Mumlardan birini aynanın önüne masaya dik olarak koyarak öğrencilerinize mum ve görüntüsüne baktırınız. Onlara mum ve görüntüsünün büyüklükleri ve aynaya olan uzaklıkları hakkında sorular sorunuz. Sonra mumu aynanın önünde ileri geri hareket ettirerek görüntüsünün nasıl davrandığını öğrencilerinize gözlettiriniz. Deneyin bu kısmında öğrencilerinizin fark ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

7 I Ş IK DENEYLER 107 etmeleri istenen şey, göz kararıyla cisim ile görüntüsünün her durumda aynı boyda ve cisim ile görüntüsünün aynaya olan uzaklıklarının eşit olduğunu gözlemeleridir. Biraz önceki deney düzeninizde aynayı alarak yerine cam levhayı koyunuz. Mumlardan birini camın önüne, diğerini camın arkasına ve masaya dik olarak koyunuz. Şimdi mumlardan birini yakınız. Yanan mum tarafından cama bakarak, yakmadığınız mumu, yanan mumun görüntüsü ile çakışıncaya kadar hareket ettiriniz. Çakışma durumunda diğer mum da yanıyormuş gibi görünecektir. Bu durumda öğrencilerinize camın önündeki mumun aynaya uzaklığı ile arkadaki mumun aynaya uzaklıklarını ölçtürerek bunların birbirine eşit olduğunu görmelerini sağlayınız. Böylece öğrencileriniz cisimle görüntüsünün aynı boyda ve her ikisinin aynaya eşit uzaklıkta olduğunun kanıtını görmüş olacaklardır. Bundan sonra tahtada görüntü çizimlerine geçebilirsiniz. Bu Deneyle Elde Edilen Sonuçlar ve Yorum: Bir düzlem ayna önünde bulunan bir cismin ayna tarafından verilen görüntüsü, cisimle aynı büyüklükte olur. Aynı zamanda cisim ve görüntüsü aynaya eşit uzaklıkta olur. Bir başka deyişle cisim ve görüntüsü aynaya göre simetriktir. Görüntü, aynadan yansıyan ışınlar tarafından değil, bu ışınların uzantıları tarafından oluşturulur. Bu tip görüntüler gözle görülebilir ama asla bir perde üzerine düşürülemez. Böyle görüntülere sanal veya zahiri görüntü adını veriyoruz. 5. Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumu Deney 4: Çukur Aynanın Odak Noktası ve Bu Aynada Özel Işınların Yansıması Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı öğrencilerinize bir çukur aynanın odak noktasının yerinin bulunmasını ve çukur aynaya gelen bazı ışınların bu aynada yansıdıktan sonra nasıl gideceğini göstermektir. Sonra bu özel ışınlar çukur aynada görüntünün çizimle bulunmasında kullanılacaktır. Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: 1 adet güç kaynağı, 1 adet ışık kaynağı, 1 adet diyafram ve taşıyıcısı, 2 adet döküm ayak, 1 adet demir çubuk, 1 adet saplı ekran ve maşası, 1 adet çukur ayna modeli, 2 adet bağlama parçası. Deneyin Yapılışı: Şekil 9.5 teki gibi düzeneği kurarak bulunduğunuz mekanı karartınız. Işık kaynağının önüne diyaframın üçlü yarığını getirerek paralel ışın demeti elde ediniz. Çukur aynayı, çukur kısmı ışık kaynağına bakacak şekilde maşa ile ekrana tutturunuz. Çukur aynanın yüksekliğini ayarlayarak, aynaya gelen paralel ışın demetinin aynanın önünde bir yerde kesişmesini sağlayarak bunu öğrencilerinize gösteriniz. Bu kesişim noktasının çukur aynanın odak noktası olduğunu söyleyiniz ve bu noktanın aynanın tepesine olan uzaklığını cetvelle ölçtürerek bu uzunluğun odak uzaklığı adını aldığını ifade ediniz. Bu arada aynanın asal ekseninin ve Çukur ayna: Bir küre parçası olup iç kısmı yansıtıcı hale getirilmiş olan küresel aynadır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

8 108 I Ş IK DENEYLER Şekil 9.5: merkezinin ne olduğunu öğrencilerinize tanıtınız.bu deneyi Şekil 9.6a daki gibi tahtaya çizerek öğrencilerinize gösteriniz. Aynı deney düzeneğini kullanarak diyaframı tek bir ışın demeti verecek şekilde ayarlayınız. Işın demetini çukur aynanın odağından geçerek aynaya düşecek şekilde gönderiniz. Bu durumda ışın aynadan yansıdıktan sonra aynanın asal eksenine paralel olarak gidecektir. Işının aynaya geliş açısını değiştirip deneyi tekrarlayarak sonucun hep aynı olduğunu öğrencilerinize gösteriniz. Bu deneyi de Şekil 9.6b deki gibi tahtaya çiziniz. Son olarak aynı deney düzeneğini kullanarak diyaframı yine tek bir ışın demeti verecek şekilde ayarlayınız. Işın demetini çukur aynanın tepe noktasına gönderiniz. Bu durumda gelen ışının aynanın asal ekseniyle yapmış olduğu açının, yansıyan ışının asal eksenle yapmış olduğu açıya eşit olduğunu öğrencilerinize gözlettiriniz. Sonra birkaç farklı geliş açısı için durumun hep aynı olduğunu gösteriniz. Deneyin bu kısmını da Şekil 9.6c deki gibi tahtaya çiziniz. Bu Deneyle Elde Edilen Sonuçlar ve Yorum: Bir çukur aynanın odak noktası, aynanın asal eksenine paralel olarak gelen ışınların aynadan yansıdıktan sonra kesiştikleri noktadır. Bu noktanın aynanın merkezine olan uzaklığı odak uzaklığı adını alır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

9 I Ş IK DENEYLER 109 Bir başka deyişle çukur aynaya asal eksene paralel olarak gelen ışınlar, aynadan yansıdıktan sonra odak noktasından geçerler. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani, çukur aynanın odağından geçerek aynaya gelen ışınlar ise aynadan yansıdıktan sonra asal eksene paralel olarak yollarına devam ederler. Üçüncü özel durum aynanın tepe noktasına gelen ışındır. Bu ışın asal eksenle hangi açıyı yaparsa yansıyan ışın da asal eksenle aynı açıyı yapar. Bu üç ışın, özel ışınlar adını alır ve bunlar bir çukur aynanın önünde bulunan bir cismin görüntüsünü çizimle bulmamızda çok işe yararlar. Özel ışınları kullanarak çukur aynanın önüne yerleştireceğiniz bir cismin görüntüsünü çiziniz. Deney 5: Tümsek Aynanın Odak Noktası ve Bu Aynada Özel Işınların Yansıması Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı öğrencilerinize bir tümsek aynanın odak noktasının yerinin bulunmasını ve tümsek aynaya gelen bazı ışınların bu aynada yansıdıktan sonra nasıl gideceğini göstermektir. Sonra bu özel ışınlar tümsek aynada görüntünün çizimle bulunmasında kullanılacaktır. Tümsek ayna: Bir küre parçası olup dış kısmı yansıtıcı hale getirilmiş olan küresel aynadır. Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: Deney 4 teki araç ve gereçler, çukur ayna yerine tümsek ayna konularak aynen kullanılacak. Deneyin Yapılışı: Çukur ayna yerine tümsek ayna kullanarak Şekil 9.5 teki gibi düzeneği aynen kurarak bulunduğunuz mekanı karartınız. Işık kaynağının önüne diyaframın üçlü yarığını getirerek paralel ışın demeti elde ediniz. Tümsek aynayı tümsek kısmı ışık kaynağına bakacak şekilde maşa ile ekrana tutturunuz. Tümsek aynaya gönderdiğiniz paralel ışın demetinin aynanın önünde bir yerde kesişmediğini, tam tersine ışın demetinin aynadan uzaklaşarak yansıdığını gözleyiniz. Şimdi öğrencilerinize aynanın içine doğru baktırarak, aynadan yansıyan ışınların uzantılarının aynanın içerisinde bir yerde kesiştiklerini öğrencilerinize gösteriniz. Bu kesişim noktasının tümsek aynanın odak noktası olduğunu söyleyiniz. Bu noktanın çukur aynanın odak noktasından farklı olduğunu, bunun bir ekran üzerine düşürülmesinin mümkün olmadığını, çünkü bunun sanal (zahiri) olduğunu ifade ediniz. Odak noktasının aynanın tepesine olan uzaklığı odak uzaklığıdır. Bu deneyi Şekil 9.7a daki gibi tahtaya çizerek öğrencilerinize gösteriniz. Aynı deney düzeneğini kullanarak diyaframı tek bir ışın demeti verecek şekilde ayarlayınız. Işın demetini, uzantısı tümsek aynanın odağından geçecekmiş gibi aynaya düşecek şekilde gönderiniz. Bu durumda ışın aynadan yansıdıktan sonra aynanın asal eksenine paralel olarak gidecektir. Işının aynaya geliş açısını değiştirip deneyi tekrarlayarak sonucun hep aynı olduğunu öğrencilerinize gösteriniz. Bu deneyi de Şekil 9.7b deki gibi tahtaya çiziniz. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

10 110 I Ş IK DENEYLER Son olarak aynı deney düzeneğini kullanarak diyaframı yine tek bir ışın demeti verecek şekilde ayarlayınız. Işın demetini tümsek aynanın tepe noktasına gönderiniz. Bu durumda gelen ışının aynanın asal ekseniyle yapmış olduğu açının, yansıyan ışının asal eksenle yapmış olduğu açıya eşit olduğunu öğrencilerinize gözlettiriniz. Sonra birkaç farklı geliş açısı için durumun hep aynı olduğunu gösteriniz. Deneyin bu kısmını da Şekil 9.7c deki gibi tahtaya çizerek öğrencilerinize gösteriniz. F F F a b c Şekil 9.7: Bu Deneyle Elde Edilen Sonuçlar ve Yorum: Bir tümsek aynanın odak noktası, aynanın asal eksenine paralel olarak gelen ışınların aynadan yansıdıktan sonra uzantılarının aynanın arkasında kesiştikleri noktadır. Bu noktanın aynanın merkezine olan uzaklığı odak uzaklığı adını alır. Bir başka deyişle tümsek aynaya asal eksene paralel olarak gelen ışınlar, aynadan, uzantıları odak noktasından geçecek şekilde yansırlar. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani, uzantıları tümsek aynanın odağından geçecekmiş gibi aynaya gelen ışınlar ise aynadan yansıdıktan sonra asal eksene paralel olarak yollarına devam ederler. Üçüncü özel durum aynanın tepe noktasına gelen ışındır. Bu ışın asal eksenle hangi açıyı yaparsa yansıyan ışın da asal eksenle aynı açıyı yapar. Bu üç ışın özel ışınlar adını alır ve bunlar bir tümsek aynanın önünde bulunan bir cismin görüntüsünü çizimle bulmamızda çok işe yararlar. Özel ışınları kullanarak tümsek aynanın önüne yerleştireceğiniz bir cismin görüntüsünü çiziniz. Deney 6: Çukur Aynada Görüntü ve Özellikleri Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı öğrencilerinize bir çukur aynanın önünde ve aynaya farklı uzaklıklarda bulunan cisimlerin ayna tarafından görüntülerinin nasıl oluşturulacağını ve bu görüntülerin özelliklerinin ne olacağını göstermektir. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

11 I Ş IK DENEYLER 111 Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: 1 adet güç kaynağı, 1 adet ışık kaynağı, 1 adet diyafram ve taşıyıcısı, 2 adet döküm ayak, 1 adet demir çubuk, 1 adet saplı ekran, 1 adet çukur ayna modeli, 3 adet bağlama parçası. Şekil 9.8: Deneyin Yapılışı: Şekil 9.8 deki gibi düzeneği kurarak bulunduğunuz mekanı karartınız. Işık kaynağının önüne diyaframın ok şeklindeki yarık kısmını getirerek ışık kaynağının asal eksene dik ve ok şeklinde bir ışık vermesini sağlayınız. Bu ok şeklindeki yarık sizin cisminiz olacaktır. Işık kaynağını çukur aynadan iki odak uzaklığından daha uzağa yerleştiriniz. Ekranı aynanın odağı civarında hareket ettirerek ekran üzerinde görüntünün oluşmasını sağlayınız. Ekran üzerindeki görüntünün ters ve cisimden daha küçük olduğunu gözleyiniz. Işık kaynağını aynadan uzaklaştırarak deneyi birkaç kez daha tekrarlayınız. Bu durumda görüntünün giderek küçüldüğünü ve aynaya doğru yaklaştığını öğrencilerinize gözlettiriniz. Bu deneyi Şekil 9.9a daki gibi tahtaya çizerek öğrencilerinize gösteriniz. Görüntü Cisim Cisim F M F Görüntü a Şekil 9.9: b Aynı deney düzeneğini kullanarak ışık kaynağını çukur ayna ile odak noktası arasında bir yere yerleştiriniz. Ekranı aynanın önünde nereye koyarsanız koyun görüntüyü ekran üzerine düşüremeyeceğinizi deneyerek görünüz. Çünkü bu durumda görüntü sanal olacağı için asla bir ekran üzerine düşürülemez. Bu durumu vurgulayınız. Öğrencilerinizden aynanın içine doğru bakmalarını isteyiniz. Cismin görün- AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

12 112 I Ş IK DENEYLER tüsünü aynanın içinde, cisimden daha büyük ve düz olarak göreceklerdir. Şimdi ışık kaynağını aynaya doğru hareket ettirerek görüntünün daima aynanın içinde düz olarak kaldığını ama küçülerek aynaya doğru yaklaştığını gözleyiniz. Bu deneyi de Şekil 9.9b deki gibi tahtaya çizerek öğrencilerinize gösteriniz. Bu Deneyle Elde Edilen Sonuçlar ve Yorum: Bir çukur ayna önündeki bir cismin görüntüsünü iki farklı karakterde verebilir. Cisim aynadan odak uzaklığından daha uzak mesafede ise görüntü daima gerçek, aynanın önünde ve ters olarak oluşur. Cisim odak noktası ile ayna arasında ise görüntü daima sanal, aynanın arkasında ve düz olarak oluşur. Deney 7: Tümsek Aynada Görüntü ve Özellikleri Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı öğrencilerinize bir tümsek aynanın önünde ve aynaya farklı uzaklıklarda bulunan cisimlerin ayna tarafından görüntülerinin nasıl oluşturulacağını göstermektir. Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: 1 adet güç kaynağı, 1 adet ışık kaynağı, 1 adet diyafram ve taşıyıcısı, 2 adet döküm ayak, 1 adet demir çubuk, 1 adet saplı ekran, 1 adet tümsek ayna modeli, 3 adet bağlama parçası. Deneyin Yapılışı: Şekil 9.8 deki gibi düzeneği kurarak bulunduğunuz mekanı karartınız. Işık kaynağının önüne diyaframın ok şeklindeki yarık kısmını getirerek ışık kaynağının asal eksene dik ve ok şeklinde bir ışık vermesini sağlayınız. Bu ok şeklindeki yarık sizin cisminiz olacaktır. Işık kaynağını tümsek aynanın önünde her hangi bir yere koyunuz. Ekranı aynanın önünde gezdirerek görüntüyü ekran üzerine düşürmeye çalışınız. Ekranı aynanın önünde nereye koyarsanız koyun görüntüyü ekran üzerine düşüremeyeceğinizi deneyerek görünüz. Cismin yerini değiştirerek durumun değişmediğini gözleyiniz. Çünkü tümsek ayna, önündeki bir cismin görüntüsünü sanal olarak verdiği için görüntü asla ekran üzerine düşürülemez. Bu durumu vurgulayınız. Şimdi öğrencilerinize aynanın içine bakmasını söyleyiniz. Orada düz ve cisimden daha küçük olarak görüntüyü göreceklerdir. Bu deneyi Şekil 9.10 daki gibi tahtaya çizerek öğrencilerinize gösteriniz. Görüntü Cisim M F Şekil 9.10: ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

13 I Ş IK DENEYLER 113 Bu Deneyle Elde Edilen Sonuçlar ve Yorum: Bir tümsek ayna; önündeki bir cismin görüntüsünü daima aynı karakterde verir. Cisim nerede olursa olsun görüntü daima sanal, aynanın arkasında, düz ve cisimden küçük olarak oluşur. 6. Işığın Kırılması ve Sonuçları Deney 8: Işığın Kırılması Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı öğrencilerinize ışığın bir saydam ortamdan diğerine geçerken nasıl davrandığını göstermektir. Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: 1 adet güç kaynağı, 1 adet ışık kaynağı, 1 adet diyafram ve taşıyıcısı, 1 adet optik daire, 1 adet yarımdaire kesitli saydam cisim, 2 adet döküm ayak, 2 adet demir çubuk, 2 adet bağlama parçası. Deneyin Yapılışı: Şekil 9.11 deki gibi düzeneği kurarak bulunduğunuz mekanı karartınız. Diyaframı tek bir ışın demeti verecek şekilde ayarladıktan sonra ışın demetini optik daireyi yalayacak şekilde saydam cisim üzerine gönderiniz. Saydam cisme gelen ışının, saydam cismin içine girerken doğrultusunun değiştiğini gözleyiniz. Öğrencilerinize bu olaya ışığın kırılması adının verildiğini söyleyiniz. Kırılma olayında gelen ışın, kırılan ışın, normal, gelme açısı ve kırılma açısının ne olduğunu öğrencilerinize ifade ediniz ve bunu Şekil 9.12 deki gibi tahtaya çiziniz. Sonra farklı gelme açıları için deneyi tekrarlayınız ve gelme ve kırılma açılarını öğrencilerinize ölçtürünüz.. Örneğin gelme açısını büyülttüğünüzde kırılma açısının da büyüdüğünü ama her seferinde gelme açısının, kırılma açısından daha büyük olduğunu gözlemelerini sağlayınız. Işının saydam cismin düzlem yüzeyine dik olarak, yani bu yüzeyin normali doğrultusunda gelmesi durumunda kırılmanın gerçekleşmediğini deneysel olarak göstererek ifade ediniz. Kırılma olayı: Işığın bir saydam ortamdan diğerine girerken doğrultusunu değiştirmesi olayıdır. Şekil 9.11: AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

14 114 I Ş IK DENEYLER Işık saydam cisimden havaya geçerken nasıl kırılacak? Bunu gözleyebileceğiniz bir deney planlayınız. Şekil 9.12: Bu Deneyle Elde Edilen Sonuçlar ve Yorum: Işık bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken, bu iki ortamın arakesit yüzeyinde kırılmaya uğrar. Işığın, iki ortamın arakesit yüzeyine dik olarak gelmesi durumunda kırılma olayı gerçekleşmez. Gelen ışın, normal ve yansıyanışın daima aynı düzlemde kalır. Işık havadan suya veya cama veya saydam plastiğe girerken normale yaklaşarak kırılır. Dolu bir çay bardağı içindeki kaşığın kırıkmış gibi görülmesinin nedeni ışığın kırılması olayıdır. 7. Işık ve Renkler Deney 9: Beyaz Işığın Prizmadan Geçişi Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı öğrencilerinize beyaz ışığın yedi rengin birleşiminden oluştuğunu göstermektir. Ayrıca bu deneyi tamamlayan öğrencileriniz, farklı renklerin bir ortamdan diğerine aynı geliş açısıyla gelmelerine rağmen farklı açılarda kırılmaya uğradıklarını göreceklerdir. Yani saydam ortamların ışığı kırma miktarı, ışığın rengine bağlıdır gerçeği deneysel olarak kanıtlanmış olacaktır. Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: 1 adet güç kaynağı, 1 adet ışık kaynağı, 1 adet diyafram ve taşıyıcısı, 1 adet ekran, 1 adet ışık prizması. Işık prizması: Cam veya plastikten yapılmış bir üçgen prizmadır. Deneyin Yapılışı: Bulunduğunuz mekanı kararttıktan sonra diyaframı tek bir beyaz ışın demeti verecek şekilde ayarlayınız ve bu ışın demetini ışık prizmasının yan yüzeylerinden biri üzerine gönderiniz (Şekil 9.13). Prizmaya gelen beyaz ışın demetinin önce prizmanın birinci yüzeyinde kırılmaya uğrayarak renklerine ayrıldığını, sonra ikinci yüzeye gelen bu renkli ışınların tekrar kırılarak ekrana düştüğü- ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

15 I Ş IK DENEYLER 115 nü ve ekranda kırmızıdan başlayıp mora doğru uzanan bir tayf oluştuğunu gözleyiniz. Şekil 9.13: Şimdi deneyi, diyaframın önüne kırmızı renkli bir jelatin kağıdı koyarak kırmızı renkli bir ışın demeti elde ettikten sonra takrarlayınız. Bu kez ekranda bir tayf değil kırmızı bir leke gözleyeceksiniz. Kırmızı ışığın izlediği yolu, Şekil 9.14 teki gibi tahtaya çizerek buradaki olayı öğrencilerinize izah ediniz. A N 1 N 2 K K' Şekil 9.14: Bu Deneyle Elde Edilen Sonuçlar ve Yorum: Beyaz ışık çeşitli renklere ayrıldığına göre demek ki bu renklerin karışımından meydana gelmektedir. Beyaz ışığın prizmada kırıldığı zaman kendisini meydana getiren renklerine ayrışması, her rengin prizmada farklı farklı kırılma açısıyla kırılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim prizmaya tek renkli ışık gönderildiği zaman bunun renklere ayrılmaması bunun kanıtıdır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

16 116 I Ş IK DENEYLER Özet Bir ışık kaynağından çıkan ışık doğrusal olarak yayılarak ulaştığı yerlerde ışık olaylarını oluşturur. Gölge oluşumu ışığın doğrusal olarak yayıldığının kanıtıdır. Işık bir engele rastladığı zaman geldiği ortama geri döner. Bu olaya yansıma adını veriyoruz. Yansıma olayı rastgele olmayıp bir takım yasalara tabidir. Işık bir saydam ortamda ilerlerken başka bir saydam ortama geldiği zaman ikinci saydam ortama doğrultusunu değiştirerek girer. Bu olay ise kırılma adını alır. Bu olay da bir takım yasalara bağlıdır. Bu ünitede ışığın nasıl yayıldığını, nasıl yansıdığını ve nasıl kırıldığını gösteren deneyleri ele aldık. Ayrıca düzlem ve küresel aynaların bir cismin görüntüsünü nasıl, nerede ve hangi özelliklerde verdiğini ortaya koyan deneyler üzerinde durduk. Bu deneyleri ele alırken; Deneyin yapılma amacı, Deneyin nasıl yapılacağı, Deneyde kullanılacak araç ve gereçler, Deneyin öğrencilere ne gibi bilgiler kazandıracağı üzerinde durarak bu deneylerin sınıfınızda yapılması sırasında size yardımcı olacağına inandığımız bilgiler vermeye çalıştık. Değerlendirme Soruları Aşağdaki sorularda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. 1. Işığın yayılması ve gölge oluşumu deneyi öğrencilerinize ışığın... olarak yayılmasının bir kanıtı olarak takdim edilecektir. 2. İki mum kullanılarak yapılan gölge deneyinde, engelin arkasında kalan ve mumların birinden ışık alan, diğerinden ışık almayan bölgeye... denir. 3. Tüm ışık deneylerinin öğrenciler tarafında rahatça gözlenebilmesi için... yapılması gerekir. 4. Önündeki bir cismin görüntüsünü daima sanal, aynanın arkasında ve cisimden küçük olarak veren ayna... aynadır. 5. Işığın bir saydam ortamdan diğerine geçerken nasıl davrandığını gösteren deney... deneyidir. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

17 I Ş IK DENEYLER 117 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Fen Bilgisi 6 Ders Kitabı. Servay, R., Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Cilt 2, Çev. Edi. K. Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, Değerlendirme Sorularının Yanıtları 1. Doğrusal 2. Yarı gölge 3. Karanlık odada 4. Tümsek 5. Işığın kırılması AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK C IŞIĞIN KIRILMASI (4 SAAT) 1 Kırılma 2 Kırılma Kanunları 3 Ortamların Yoğunlukları 4 Işık Işınlarının Az Yoğun Ortamdan Çok Yoğun Ortama Geçişi 5 Işık Işınlarının

Detaylı

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 6 Mercekler Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri cisim düzlem ayna görüntü g 1 1. çukur ayna perde M N P ayna mercek mercek sarı mavi g 1 Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler. Mavi ışık kaynağının

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı MERCEKLER Mercekler mikroskoptan gözlüğe, kameralardan teleskoplara kadar pek çok optik araçta kullanılır. Mercekler genelde camdan ya da sert plastikten yapılan en az bir yüzü küresel araçlardır. Cisimlerin

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir. KÜRESEL AYNALAR Yansıtıcı yüzeyi küre parçası olan aynalara denir. Küresel aynalar iki şekilde incelenir. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.eğer

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 3 ercekler Test in Çözümleri 3.. ercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. ercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri.. L T T Cismin L noktası merkezde ve birim yükseklikte olduğu için görüntüsü yine merkezde, ters ve birim yükseklikte olur. Cismin noktası dan uzaklıkta ve birim yükseklikte

Detaylı

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 5 Mercekler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri. 1. X ışık kaynağının yakınsak mercekteki görüntüsü şekildeki gibi ʹ olarak oluşur. ʹ görüntüsünden gelen ışınlar perde üzerinde r yarıçaplı bir gölge oluşturur.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) ÖĞRENME ALANI : ĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB) D- MERCEKLER VE KULLANIM ALANLARI (4 SAAT) 1- ler ve Özellikleri 2- Çeşitleri 3- lerin Kullanım Alanları 4- Görme Olayı ve Göz Kusurlarının 5- Yansıma

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2 4 Işığın ırılması Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. I ışını P noktasına normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçmiştir. P nin geçişi doğrudur. O noktasında normalden uzaklaşarak kırılmıştır.

Detaylı

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir.

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. Küresel Aynalar Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. r F F Çukur ayna Tümsek ayna Kürenin merkezi aynanın merkezidir. f r 2 erkezden geçip aynayı simetrik iki eşit parçaya

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI MEREER 0. SINI ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OPTİ 6. onu MEREER ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik 4. Ünite 6. onu (Mercekler) 5.. A nın evapları d d d d d Işın şekildeki gibi bir yol izler.. Mercekler aynı maddeden

Detaylı

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5. 4 şığın ırılması Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. cam şık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu nedenle dan cama geçen ışık şekildeki gibi kırılmalıdır. anıt B şık

Detaylı

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI Işık bir enerjidir ve başka enerjilere dönüşebilir. Örneğin güneşimiz mız olup, güneşten dünyamıza gelen aynı zamanda ısı enerjisine dönüşmektedir. >> Kendisi Işık olmayan varlıkları, ışığın onların üzerinden

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 3. onu üresel ynalar est Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik est 1 in Çözümleri 3. Güneş ışınlarının toplandığı 1. N B deki noktası nın odak noktasıdır.

Detaylı

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın Işık: Görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. Doğrusal yolla yayılır ve yayılmak için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Işınlar ortam değiştirdiklerinde; *Süratleri *Yönleri *Doğrultuları değişebilir Işık

Detaylı

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. MERCEKLER İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekildeki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün

Detaylı

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını ya da kısaca ışın

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1 üresel ynaların Çözümleri 1 Test 1 1. Çukur aynalar;. noktasındaki cismin sü yine noktasında oluştuğuna göre bu nokta aynanın merkezidir. sal eşit bölmeli olduğuna göre L noktası da aynanın odak noktasıdır.

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2 dir.. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

Öğrencinin Adı Soyadı : ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür

Öğrencinin Adı Soyadı : ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür EK C : Öğrenci Kılavuzu (Düz Ayna) Öğrencinin Adı Soyadı : Sınıf: ETKİNLİK 1 : Düz Aynada Görüntü Konulu Karikatür 1. Karikatürü dikkatlice inceleyiniz. a. Sağ tarafta yer alan adam: Aynadaki görüntüyü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞI IRII 0. IIF U TII 4. ÜİTE: PTİ 4. onu IŞIĞI IRII ETİİ ve TET ÇÖZÜERİ Ünite 4 ptik 4. Ünite 4. onu (Işığın ırılması) nın Çözümleri. Şekil incelenirse, ışığın hem n ortamından n ortamına geçerken hem

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma

Işık ve Aynalar 1- Yansıma SORU 2- Yansıma Kanunları Yansıma kanunları; NOT: 3- Yansıma Çeşitleri a) Düzgün Yansıma Işık ve Aynalar 1- Yansıma Işığın yayılması sırasında ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirleyen en ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık kaynağından çıkan veya parlak bir yüzeyden yansıyan

Detaylı

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI

PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI 03.01.2014 PROJE ADI: PARALEL AYNALARDA GÖRÜNTÜLER ARASI UZAKLIKLARININ PRATİK HESAPLANMASI PROJE AMACI: Paralel aynaların arasına konulan bir cismin sonsuz tane görüntüsü vardır. Bu proje burada oluşan

Detaylı

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar:

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar: MERCEKLER Bir yüzü veya iki yüzü küresel olan ya da bir yüzü küresel diğer yüzü düzlem olan saydam isimlere merek denir. Merekler, üzerine düşen ışığı kırma özelliğine saiptir. MERCEKLER Özel ışınlar:.

Detaylı

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir.

AYNALAR. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum ile kaplanarak elde edilir. AYNALAR Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtabilen ve nesnelerin görüntüsünü veren yüzeylere ayna denir. Aynalar, bir yüzeyi çok iyi parlatılıp diğer yüzeyi ise cıva, kalay, gümüş ve alüminyum

Detaylı

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016 IŞIĞIN ÖZELLİKLERİ Işık maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucu meydana gelen ve ışıyan bir enerji türüdür. Işık bir kaynaktan doğrusal

Detaylı

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 14 ŞK GÖLG RK Çözümler TST 14-1 ÇÖÜMLR 1. şık bir enerji türü olup doğrusal yolla yayılır (örnek olayları), saydam maddelerden (cam-su) geçer. ve 5. ve de koyu rengin tercih edilmesi güneş ışınlarının

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n. 53 53 Şekil I n n n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale yaklaşarak

Detaylı

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR İZİ ŞĞ ASAS VE AAAR Ş Ğ A S A S V E A A A R Cisimleri görmemizi sağlayan, göze gelerek cisimleri algılamamıza yarayan enerjiye ışık denir. endiliğinden ışık üreten sistemlere ışık kaynağı denir. sı yoluyla

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 29 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

T. C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ABD FİZİK LABORATUARI III DENEY FÖYÜ

T. C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ABD FİZİK LABORATUARI III DENEY FÖYÜ T. C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ABD FİZİK LABORATUARI III DENEY FÖYÜ Yrd. Doç. Dr. Muharrem KIRAK 2017 Deney Listesi 1. Hafta - Deney

Detaylı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU LASER (Light AmplificaLon by SLmulated Emission of RadiaLon) Özellikleri Koherens (eş fazlı ve aynı uzaysal yönelime sahip), monokromalk

Detaylı

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR

7.SINIF FEN BİLİMLERİ AYNALAR VE IŞIK KARMA SORULAR 1. 4. I. Düzlem aynada görüntü aynaya göre simetriktir. II. Çukur aynalarda görüntü cismin bulunduğu yere göre düz-büyük veya tersküçük olabilir. III. Tümsek aynalarda cismin görüntüsü daima küçük ve düzdür.

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ09A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 007 & ҰǓ 0 Öğrencinin Adı Soyadı:

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite ptik 2. onu şığın ansıması ve Düzlem ynalar Test Çözümleri azer şınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite ptik Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 60 i 1 30 30 60 30 30 i 2 2 ışını 1 ve 2

Detaylı

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I TEŞEKKÜR Bu projeyi hazırlamamızda bize yardımcı olan fizik öğretmenimiz Olcay Nalbantoğlu na ve çalışmalarımızda bize tüm olanaklarını sunan okulumuza teşekkür ederiz. GİRİŞ Işık ışınları bir ortamdan

Detaylı

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak; FİZİ üresel Aynalar BÖÜ-14 Test-1 1. Bir tümsek önüne konulan cismin daki görüntüsü ile ilgili olarak; I. Boyu daima cismin boyundan küçüktür. II. Aynaya uzaklığı, cisim ya uzaklığından daha büyüktür.

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 2007 & ҰǓ 2012 Öğrencinin Adı

Detaylı

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Beyaz ışığın, bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı renklere ışık tayfı denir. Beyaz ışığı meydana getiren yedi rengin, kırılmaları değişik olduğu için, bir prizmadan bunlar

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi 319 Iþýk Iþýðýn arklý addelerle Etkileþimi Iþýk, etrafýmýzdaki cisimleri görmemizi saðlayan ve boþlukta yayýlabilen bir enerji þeklidir. Týptan sanayiye, sanayiden uzay teknolojisine kadar her alanda kullanýlarak

Detaylı

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA 1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA Işığın Yayılması Bir ışık kaynağından çıkarak doğrular boyunca yayılan ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık ışınları doğrusal çizgilerle ifade edilir. Bir ışık kaynağından

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI Ünite-4 Ş ĞN RENLERE AYRLAS Beyaz şık Prizmaya gönderilen beyaz ışık demeti prizmadan kırıldıktan sonra renklere ayrılır. Sırasıyla bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Bu olaya beyaz

Detaylı

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır.

b. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken c. Işık en hızlı... en yavaş... ortamında yayılır. azanım oklama Sınavı 1. Aşağıda yoğunlukları verilen ortamlarda ışıkların izleyecekleri yolları çiziniz. (16P) 2. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeler gelecek şekilde doldurunuz. (10P) a. Işık çok

Detaylı

T.C. TÜBİTAK BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ-ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI OPTİK KUTU

T.C. TÜBİTAK BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ-ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI OPTİK KUTU T.C. TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ-ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI OPTİK KUTU HAZIRLAYANLAR Ahmet ARSLAN Ömer Yılmaz TOKGÖZ DANIŞMANLAR Prof.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR 1 10. SINIF ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OTİ 2. onu IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR ETİNİ ve TEST ÇÖZÜMERİ 2 Ünite 4 Optik 4. Ünite 2. onu (ansıma) A nın Çözümleri 5. II 1. (2) I

Detaylı

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi santralinin yansıtıcıları aynaların kullanım alanlarından yalnızca biridir.

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi santralinin yansıtıcıları aynaların kullanım alanlarından yalnızca biridir. Aynalar aakakakak Günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız eşyalardan biri ayna. Peki ilk aynalar nasıl yapılmış? Çeşitleri neler? Hangi amaçlarla kullanılıyor? Hiç merak ettiniz mi? Haydi gelin aynanın

Detaylı

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI 12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 2. Işık 3. Işık Nasıl Yayılır? 4. Tam Gölge ve Yarı Gölge 5. Güneş Tutulması 6. Ay Tutulması 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 8. Işık Şiddeti

Detaylı

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir.

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. 29 Düzlem Aynalar 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. A N N Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan e ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. anıt D dir. N e N ışınları şekillerdeki yolları izleyerek

Detaylı

GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE. Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı 03.11.2014

GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE. Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı 03.11.2014 GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE KONVEKS (+) İNCE KENARLI KONKAV (-) KALIN KENARLI ASTİGMATİK (SİLİNDİRİK) LENSLER PRİZMATİK LENSLER Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı 1 Taban tabana prizma

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

GÖKKUŞAĞINI HER GÜN GÖREBİLİR MİYİZ? ÖZET

GÖKKUŞAĞINI HER GÜN GÖREBİLİR MİYİZ? ÖZET GÖKKUŞAĞINI HER GÜN GÖREBİLİR MİYİZ? Hazırlayanlar; Burçak Yiğitoğlu, Zeynep Yavuz, Öykü D. Yavuz ÖZET Bu öğrenme-öğretme modülü 7.Sınıf fiziksel olaylar öğrenme alanına dahildir.işığın madde ile etkileşimini

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK A IŞIĞIN SOĞURULMASI (4 SAAT) 1 Işık ve Işık Kaynağı 2 Işığın Yayılması 3 Işığın Maddelerle Etkileşimi 4 Işığın Yansıması 5 Cisimlerin Görülmesi 6 Isı Enerjisinin

Detaylı

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini KIRILMALAR Gülük hayatta çok sık rastladığımız ve gözlemlediğimiz bir olaydır kırılma. Bir su kuyusua baktığımız zama kuyuu dibii daha yakıda görürüz. Çay bardağıdaki kaşığı bardak içideyke kırık gibi

Detaylı

*Aynanın Tanımı ; Işığın %100 e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılması ile ilk ayna elde edilmiştir.

*Aynanın Tanımı ; Işığın %100 e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılması ile ilk ayna elde edilmiştir. AYNA ÇEŞİTLERİ *Aynanın Tanımı ; Işığın %100 e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılması ile ilk ayna elde edilmiştir. Ayna Çeşitleri Aynalar üç gruba ayrılır

Detaylı

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 TEKNİK RESİM Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve

Detaylı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür.

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür. 33 Renkler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 3. 1. S K Y Şekilde gösterildiği gibi; + = + = + = + + = görünür. Bu duruma uymayan E seçeneği yanlıştır. Sarı renkli kumaş parçası ışığı yansıtmadığı için

Detaylı

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar 14 Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar Optiğe giriş ve ışığın davranış modelleri Fiziğin alt dallarından biri olan optik, ışığı ve ışığın davranışını inceler. Işığın birçok farklı davranışını

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖÜM 7 PRİZMAAR VE RENER MODE SORU - 1 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - 2 DEİ SORUARN ÇÖZÜMERİ 1 1 ve 2 ışınları kutudan şekildeki gibi çıktıklarına göre, kutu içerisindeki prizmaların konumu yukarıdaki

Detaylı

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma: KUTUPLANMA (POLARİZASYON). Giriş ve Temel ilgiler Işık, bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalgalar maddesel ortamlarda olduğu gibi boşlukta da yayılabilirler. Elektromanyetik dalgaların özellikleri

Detaylı

Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına

Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına Isı yalıtımı iki farklı ortam arasında ısı alış-verişinin engellenmesine denir. Bu genelde özel malzemelerle yapılır örneğin iki duvar arasına yerleştirilen yalıtım malzemeleri ses, ısı vb. yalıtımı yapabilir.

Detaylı

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2:

* 20 cm 10 cm. Soru 1: Soru 2: Soru 1: Noktasal Işık kaynağı Saydam olmayan cisim perde Noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan cisim konulduğunda perde üzerinde tam gölge oluşmaktadır. Tam gölgenin alanının artması için, I. Perdeyi

Detaylı

MEVSİMLERİN OLUŞUMU. 5. Yiğit, demir bir bilyeyi aşağıdaki gibi eğik tutup, el feneri yardımı ile karşıdan ışık gönderiyor.

MEVSİMLERİN OLUŞUMU. 5. Yiğit, demir bir bilyeyi aşağıdaki gibi eğik tutup, el feneri yardımı ile karşıdan ışık gönderiyor. İTE 1. ÜN ER M İ S MEV İM VE İ OYANUS MASTER FEN BİİMERİ TAR ÖMEZ TEST - 1 1. Defne, başlangıç sıcaklıkları aynı olan özdeş 2. metal levhalar ve ışık kaynaklarını kullanarak levhalar üzerindeki birim yüzeye

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise; Deney No : M3 Deneyin Adı : EYLEMSİZLİK MOMENTİ VE AÇISAL İVMELENME Deneyin Amacı : Dönme hareketinde eylemsizlik momentinin ne demek olduğunu ve nelere bağlı olduğunu deneysel olarak gözlemlemek. Teorik

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET

2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET 2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET Bu deneyin amacı, hava masası deney düzeneği kullanarak, hiç bir net kuvvetin etkisi altında olmaksızın hareket eden bir cismin düz bir çizgi üzerinde ve sabit hızla hareket

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. Oak mesafesi F = 15cm olan ince kenarlı bir (Λ) mercekten l uzaklığa bir tümsek ayna yerleştiriliyor. Bu sistem cismin konumunan bağımsız olarak cismin görüntüsünü üz ve cisimle aynı boya oluşturuğuna

Detaylı

Işık ve Renk ÜNİTE 11. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

Işık ve Renk ÜNİTE 11. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Işık ve Renk Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ışık kavramını, aynalar ve yansımayı, ışığın kırınımını, prizmaları, renk kavramını, ışığın polarizasyonunu, girişim olayını öğreneceksiniz.

Detaylı

DALGALAR. Su Dalgaları

DALGALAR. Su Dalgaları DALGALAR Su Dalgaları Su Dalgaları Su dalgalarının özellikleri tabanı cam olan ve içinde su bulunan dalga leğeni yardımıyla incelenir. Eğer kaynak noktasal ise oluşan dalga dairesel; eğer kaynak düz bir

Detaylı

İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları ince, orta noktaları şişkin olan mercekler ince kenarlı merceklerdir.

İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları ince, orta noktaları şişkin olan mercekler ince kenarlı merceklerdir. Mercekler Işınları kırarak toplamak ya da dağıtmak amacıyla üretilen, ışığı kırıcı özelliğe sahip, en az bir yüzü küresel olan saydam cisimlere mercek adı verilir İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır.

Işık Nasıl Yayılır? Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir kaynaktan çıkan ışık, herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ışık ışını ya da kısaca ışın

Detaylı

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç GİRİŞİM Girişim olayının temelini üst üste binme (süperpozisyon) ilkesi oluşturur. Bir sistemdeki iki farklı olay, birbirini etkilemeden ayrı ayrı ele alınarak incelenebiliyorsa bu iki olay üst üste bindirilebilinir

Detaylı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür.

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür. 6 Renkler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. 3. fl k S K Y magenta Şekilde gösterildiği gibi; sar cyan + = + = cyan + = magenta + + = görünür. Bu duruma uymayan E seçeneği yanlıştır. Sarı renkli kumaş

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Bir malzemenin kırılma indisi n, ışığın boşluktaki hızının (c) ışığın o malzemedeki

Bir malzemenin kırılma indisi n, ışığın boşluktaki hızının (c) ışığın o malzemedeki Doğa Olayları II Işık ve özellikleri: Işık elektromanyetik bir dalgadır. Yayıldığı veya soğrulduğunda parçacık özelliği gösterir; ivmelenen elektrik yükleri tarafından yayılır. Işık hızı temel bir sabittir.

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır.

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır. Ünite 27 LENS ABERASYONLARI ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra: Optik sistemlerin kusurlarını aberasyonu (sapınç) anlayacak, Gözlük camlarının dezavantajlarını öğreneceksiniz. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER

Detaylı

DENEY 2 SABİT İVME İLE DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET VE DÜZLEMDE HAREKET

DENEY 2 SABİT İVME İLE DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET VE DÜZLEMDE HAREKET DENEY 2 SABİT İVME İLE DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET VE DÜZLEMDE HAREKET AMAÇ: Sabit ivme ile düzgün doğrusal hareket çalışılıp analiz edilecek ve eğik durumda bulunan hava masasındaki diskin hareketi incelenecek

Detaylı

BAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 2010-2011 Bahar Yarıyılı Optik Laboratuarı. Fotoğraf

BAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 2010-2011 Bahar Yarıyılı Optik Laboratuarı. Fotoğraf BAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 2010-2011 Bahar Yarıyılı Optik Laboratuarı Fotoğraf BAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Optik Laboratuarı KURALLAR 1. Laboratuara 10 dakikadan fazla geç kalan

Detaylı

DENEY 1. İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

DENEY 1. İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi DENEY 1 Düzgün Doğrusal Hareketin İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Isparta - 2018 Amaçlar 1. Tek boyutta hareket kavramının incelenmesi. 2. Yer değiştirme ve

Detaylı