sunu Erciyes İşyerleri Sitesi 198. cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sunu Erciyes İşyerleri Sitesi 198. cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax:"

Transkript

1

2 sunu ISBN: Yazar Ayhan KAYA Redaksiyon Mehmet SÜSLÜ Dizgi - Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik - Kapak Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi her zaman çok önemli bir ders olmuştur. Ancak son yıllarda TEOG sınavları ve YGS-LYS sınavlarında da bu dersle ilgili soru çıkıyor olması bu dersin önemini daha da arttırmıştır. Gerek 8. sınıfın sonunda yapılan TEOG-MOS sınavlarında gerekse üniversiteye giriş sınavlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarılı olmak için ortaokuldan itibaren bu dersle ilgili iyi bir temel atmak gerekmektedir. Elinizde bulunan Çanta Yayınları nın 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanım Soru Bankası kitabı size iyi bir temel atma fırsatı sunmaktadır. Bu nedenle elinizde bulunan bu kitapta yer alan soruların tamamını özveriyle çözdüğünüzde bu dersle ilgili girdiğiniz sınavlarda rakiplerinize büyük fark atacağınızdan şüpheniz olmasın. Çünkü bu kitaptaki sorular tamamıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki kazanımlar dikkate alınarak büyük biz titizlikle hazırlanmıştır. Bütün öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve en önemlisi de derslerinde ve hayatları boyunca girecekleri bütün sınavlarda başarılar dilerim. Dr. Ayhan KAYA Baskı Yeri Erciyes İşyerleri Sitesi 198. cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax:

3 içindekiler 01 Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç 1. Peygamber Kavramını Açıklar. Kur an da Adı Geçen Peygamberleri Listeler Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenlerini İrdeler Peygamberlerin Sahip Oldukları Nitelikleri Açıklar. Mucize Kavramının Ne Anlama Geldiğini Açıklayarak Bunun Peygamberlere Ait Bir Özellik Olduğunun Farkında Olur Bütün Peygamberlere Gelen Vahiylerin Ortak Yönlerini Fark Eder İlahİ Kitabın Anlamını Açıklar. Allah ın İnsanlara Niçin Vahiy Gönderdiğini Temellendirir İlahİ Kitap ve Sahifelerin Hangi Peygamberlere Gönderildiğini Belirtir 5. Vakit, Cuma, Bayram, Cenaze ve Teravih Namazlarının Ne Zaman ve Nasıl Kılındığını Bilir Namazı Bozan Durumları Örneklendirir. Namazın Bireysel ve Toplumsal Katkılarının Farkında Olur Namazın, Kişinin Duygu Dünyası, Davranışları, Temizlik Bilinci Ve Zamanı İyi Kullanma Alışkanlığı Üzerindeki Etkisini Açıklar. Kunut Dualarını Ezbere Okur ve Anlamını Söyler KARMA TESTLER Asr Suresini Ezbere Okur ve Anlamını Söyler KARMA TESTLER Son Peygamber Hz. Muhammed 02 Namaz İbadeti 1. Namaz İbadetinin Anlamını ve Namazın Niçin Kılınması Gerektiğini Açıklar Namazın Hazırlık Şartlarından Olan Abdestin, Boy Abdesti (Gusül)nin ve Teyemmümün Hangi Durumlarda ve Nasıl Yapıldığını Açıklar Namaza Hazırlık Şartlarını Belirtir. Namazın Kılınış Şartlarını Açıklar Ezan ve Kametin Namazla İlişkisinin Farkında Olur. Namazın Kılınışını Açıklar Hz. Muhammed e Gelen İlk Ayetlerin İçeriğini Belirtir Hz. Muhammed in İslam a Çağrısını Neden Yakın Çevresinden Başlayarak Yaygınlaştırdığını Açıklar Medine ye Hicretin Sebep ve Sonuçlarını İrdeler. Hz. Ali ve Hz. Ebubekir in Hicret teki Rolünün Farkında Olur Mescid-i Nebi nin Toplumsal İşlevini Örneklerle Açıklar Hz. Muhammed in Sosyal Barışa ve Eğitim-Öğretime Yönelik Faaliyet ve Düzenlemelerini Örneklerle Açıklar... 65

4 7. Bedir, Uhut ve Hendek Savaşlarının Neden ve Sonuçlarını Açıklar. Hz. Muhammed in Hudeybiye Antlaşması nda ve Mekke nin Fethi nde Sergilediği Tavrı Barış Açısından Değerlendirir Veda Hutbesi nde Yer Alan Mesajların Evrensel Değerini Yorumlar. Hz. Muhammed in Vefatının Sahabe Üzerinde Nasr Suresini Ezbere Okur ve Anlamını Söyler KARMA TESTLER İslam ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar 1. İslamiyet in Sakınmamızı İstediği Bazı Kötü Davranışların Bireysel Ve Toplumsal Zararlarını İrdeler: Yalan Söylemek ve Hile Yapmak Gıybet İftira Hırsızlık ve Haset Etmek Alay Etmek ve Büyüklenmek (Kibir) Kötü Zanda Bulunmak Başkalarının Kusurlarını Araştırmak ve Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık Kur an-ı Kerim in Ana Konuları 1. Kur an-ı Kerim in Temel Konularını Açıklar: İnanç Kur an-ı Kerim in Temel Konularını Açıklar: İbadet Kötü Davranışlardan Sakınmaya İstekli Olur. Sakınılması Gereken Davranışlar Konusunda Öz Değerlendirmede Bulunur Felâk Suresini Ezbere Okur ve Anlamını Söyler KARMA TESTLER Kur an-ı Kerim in Temel Konularını Açıklar: Ahlak Kıssa Kavramını Açıklar. Kur an da Kıssalara Yer Verilmesinin Nedenlerini Belirtir Hz. Eyyüp Kıssasından Hareketle Sabrın Güçlükler ve Olumsuzlukları Aşmadaki Rolünü Açıklar. Kureyş Suresini Ezbere Okur ve Anlamını Söyler KARMA TESTLER Türklerin Müslüman Oluşu 1. Türklerin Müslüman Olma Sürecini Özetler Türkler Arasında İslam ın Yayılmasında ve İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetleri Tanır Türklerdeki Peygamber ve Ehlibeyt Sevgisine Örnekler Verir KARMA TESTLER

5 Kazanım Soru Bankası Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber Kavramını Açıklar. Kur an da Adı Geçen Peygamberleri Listeler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Elif Öğretmen tahtaya, Allah (cc.) tarafından 4. Allah ın gönder diği birçok peygamber vardır. insanlar arasından seçilen ve O nun mesajlarını insanlara ulaştırmakla görevli elçilerdir. açıklamasını yazdıktan sonra, öğrencilerine bu tanımın hangi kavramla ilgili olduğunu sormuştur. Her peygamberin de kendine özgü bazı özellikleri vardır. Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? Buna göre, aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Muhammed i (sav.) diğer peygamberlerden ayıran bir özellikten söz edilmektedir? A) (Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı A) Okan: Melek B) Pınar : Peygamber Furkan suresi, 20. ayet C) Pelinsu: Bilim adamı B) O (Muhammed), Allah ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. D) Aysun: İlim Ahzab suresi, 40. ayet 2. Müslümanlar olarak peygamberlere inanırız. Çünkü onlar Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? C) Muhakkak ki, biz seni gerçek ile hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet de yoktur ki, içlerinden bir uyarıcı geçmiş olmasın. Fatır suresi, 24. ayet D) Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. A) Allah tan vahiy getirirler B) Allah tarafından seçilirler Zümer suresi, 30. ayet C) nurdan yaratılmışlardır zı ayetlerde peygamber anlamına gelen farklı kavramlar kullanılmaktadır. 5. Peygamberler, Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Buna göre; I. Resul A) insanları bir ve tek olan Allah a kulluğa davet etmişlerdir II. Davetçi III. Nebi gibi kavramlardan hangileri Kur an da peygamber anlamında kullanılmaktadır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III B) insanları kötülük ve haksızlık gibi davranışlardan uzak durmaya çağırmışlardır C) insanlara maddi ve manevi her konuda bencilliği öğütlemişlerdir D) insanlara adalet, iyilik ve güzellik gibi ilkeleri öğütlemişlerdir 1. ÜNİTE 3. Kur an da peygamberlerden söz edilirken ba- Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç D) vahiyleri insanlara olduğu gibi aktarırlar 5

6 6. Allah (cc.), ilk peygamber Hz (as.) ile son peygamber Hz (sav.) arasında bir çok peygamber göndermiştir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki peygamber isimlerinden hangileri getirilmelidir? A) İbrahim - Nuh B) Adem - Muhammed C) Adem - İsa D) Muhammed Musa 9. Kur an da yirmi beş peygamber hakkında bilgi verilmiştir. Ancak bunların yanında üç kişiden daha söz edilmesine rağmen peygamber olup olmadıkları açıkça ifade edilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir? A) Hz. Zülkif (as.) B) Hz. Üzeyir (as.) C) Hz. Lokman (as.) D) Hz. Zülkarneyn (as.) 7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Hz. Muhammed in (sav.) diğer peygamberlerden ayrılan bir özelliğini söylemiştir? A) Selim : Allah tan vahiy almıştır. B) Ömer : İnsanlar arasından seçilmiştir. C) Nalan : Son peygamber olmuştur. D) Serpil : Kutsal kitap verilmiştir. 10. I. İşte bu Kur an bana, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolundu... En âm suresi, 19. ayet II. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur an ı indirdik. Nahl suresi, 44. ayet 6 1. ÜNİTE Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç 8. Ahmet, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine, Öğretmenim, kendilerine peygamber gönderilmeyen toplumlar Allah ın varlığından nasıl haberdar olmuşlardır? diye bir soru sormuştur. Öğretmeni de, Allah (cc.) her topluma peygamber göndermiştir. diye cevap vermiş ve şu ayeti okumuştur: Öğretmen aşağıdaki ayetlerden hangisini okumuştur? A) Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü) vardır Yûnus suresi, 47. ayet B) De ki: Ben size, Allah ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem En am suresi, 50. ayet C) Andolsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız da anlatmadıklarımız da var Mü min suresi, 78. ayet D) Ben bundan önce de aranızda, bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Yûnus suresi, 16. ayet III. Fakat bana İlahınızın yalnızca bir tek İlah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin... Fussilet suresi, 6. ayet Bu ayetlerden hangileri peygamberlerin insanlardan ayıran özellikleriyle ilgilidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 11. (Ey Muhammed) Andolsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız da anlatmadıklarımız da var Mü min suresi, 78. ayet Ayete göre, peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kur an da peygamberler hakkında bilgiler verilmiştir. B) Kur an da bütün peygamberlerin sayısı ve adları bildirilmiştir. C) Allah, peygamberimize bütün peygamberler hakkında bilgi vermemiştir. D) İnsanlık tarihi boyunca Allah birçok peygamber göndermiştir.

7 Kazanım Soru Bankası Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber Kavramını Açıklar. Kur an da Adı Geçen Peygamberleri Listeler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Allah tarafından gönderilen peygamberlere iman, İslam inancındaki hangi esaslar içerisinde yer alır? A) İslam ın beş şartı B) İmanın altı şartı Kur an da hakkında bilgi verilen peygamberlerden bazıları için resul ifadesi kullanılır. Buna göre, aşağıdaki hangi özelliği taşıyan peygamberler için resul kavramı kullanılır? A) Kendisine Allah tarafından ilahi kitap verilen peygamberler için C) Namazın on iki şartı D) Abdestin dört farzı B) Kur an da peygamber oldukları kesin olarak bildirilmeyen kişiler için 2. Peygamberlerin varlığına inanan bir kişi, onların C) Cebrail adlı vahiy meleğiyle görüşen peygamberler için D) Kur an da kıssaları anlatılan yirmi beş peygamber için Bu cümle aşağıda verilenlerden hangisiyle sürdürülürse cümlenin anlam bütünlüğü bozulur? A) Allah (cc.) tarafından seçildiğine inanır D) söz ve davranışların dikkate almadan yaşar, kendi bildiğinden şaşmaz. ler için nebi kavramı kullanılır. Buna göre, aşağıdaki peygamberlerden hangisi nebi olan peygamberlere örnektir? A) Hz. İsa B) Hz. Musa C) Hz. Davut D) Hz. Süleyman 3. Peygamberler gönderilmeseydi ne gibi olumsuzluklar ortaya çıkardı? Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? 6. Peygamberlerle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? A) Barış: İnsanlar Allah ın varlığından haberdar olamazdı. A) İsmail: İnsanlara rehber ve örnek olarak gönderilmişlerdir. B) Aslı: İnsanlar dinen neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezlerdi. B) Hilal: Her toplum kendi peygamberlerini kendileri seçmiştir. C) Buğra: İnsanlar hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlardı. C) Kevser: Kendilerine gönderilen emir ve yasakları öncelikle kendileri uygulamışlardır. D) Sinem: İnsanlar Allah ın yasakladığı haramların neler olduğunu öğrenemezlerdi. D) İrfan: İnsanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını istemişlerdir. Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç C) getirdiği mesajlara göre yaşamaya çalışır. 5. Kendisine ilahi kitap verilmeyen peygamber- 1. ÜNİTE B) insanlara rehberlik yapmak için gönderildiğini kabul eder 7

8 7. Allah tarafından insanlar arasından seçilen ve O nun emir ve yasaklarını insanlara iletip açıklayan kişilere peygamber denir. Bu tanıma göre, pegamberlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Seçilmiş kişilerdir. B) Tebliğ görevleri vardır. C) Erkeklerden seçilirler. D) Allah ın mesajlarını açıklarlar. 10. Hz. Üzeyir Hz. Lokman Hz. Zülkarneyn Bu kişilerin ortak özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Nebi olan peygamber olmaları B) İlahi kitap verilen peygamberler olmaları C) Kur an da adı geçen önemli kişiler olmaları D) Resul olan peygamberler olmaları 8. Kendilerine ilahi kitap gönderilmeyen peygamberlere denir. Allah (cc.) tarafından insanlar arasından seçilen görevli elçilere denir. Kendilerine ilahi kitap gönderilen peygamberlere denir. Açıklamaları verilen tanımlarla aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram boşta kalır? A) Peygamber B) Nebi C) Cebrail D) Resul 11. Peygamberlerle ilgili; I. Bazı peygamberlere ilahi kitaplar verilmiştir. II. Bazı peygamberler kadınlardan seçilmiştir. III. Bazı peygamberlere suhuflar verilmiştir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 8 1. ÜNİTE Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç 9. Kur an da yirmi beş peygamberin ismi açıkça ifade edilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Kur an da adı geçen peygamberlerden biri değildir? A) Hz. Zekeriyya (as.) B) Hz. Harun (as.) C) Hz. Ebubekir (as.) D) Hz. Yahya (as.) 12. Ey iman edenler! Allah a, peygamberlerine, peygamberlerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır. Nisa suresi, 136. ayet Bu ayette aşağıda verilen iman esaslarından hangisine değinilmemiştir? A) Peygamberlere iman B) İlahi kitaplara iman C) Kader ve kazaya iman D) Ahirete iman

9 Kazanım Soru Bankası Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenlerini İrdeler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Peygamberler neden insanlar arasından seçilmiştir? Peygamberlerin insanlar arasından seçilmiş olması, vahyin insanlar tarafından çok daha hızlı sağlamıştır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu sorunun en öncelikli cevabı olabilir? Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Güzel ahlaklı oldukları için B) İnsanlara gönderildikleri için A) anlaşılmasını B) kabul edilmesini C) unutulmasını D) uygulanmasını C) İnsanları düşündükleri için D) Günahsız oldukları için 5. Rabb imiz! İçlerinden onlara (insanlara) bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen, mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Bakara suresi, 129. ayet 2. I. Vahyin insanlara gönderilmesi Ayete göre, peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? II. Vahyin Cebrail aracılığıyla gönderilmesi III. Vahyin daha rahat kabul edilmesi A) Peygamberler insanları kötülüklerden uzaklaştırmışlardır. Hangileri peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin sonuçları arasında gösterilemez? C) II ve III D) I, II ve III C) Peygamberler insanlara kıyametin ne zaman kopacağını bildirmişlerdir. D) Peygamberler insanlara Allah tan gelen ayetleri tebliğ etmişlerdir. 3. Peygamberler içinde yaşadıkları toplumları her açıdan çok iyi tanıdıkları için Bu cümle aşağıda verilenlerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin anlam bütünlüğü sağlanmış olur? A) insanları her konuda rahatça kandırabilmişlerdir B) insanların sorunlarına doğru çözüm getirmişlerdir C) insanların hepsinin Allah a inanmalarını sağlamışlardır D) insanlardan ücretlerini çok daha kolay almışlardır 6. Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi. Enbiyâ suresi, 8. ayet Bu ayette yüce Allah peygamberlerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisine vurgu yapmıştır? A) Sabırlı olmalarına B) İnsani özelliklerine Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç B) I ve III 1. ÜNİTE A) I ve II B) Peygamberler insanlar arasından seçilmişlerdir. C) Peygamberlik yönlerine D) Seçilmiş olmalarına 9

10 7. İnsanların, Bu nedenle Allah (cc.) peygamberleri insanlar arasından seçmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? A) kendileri gibi günah işleyen bir varlığı örnek almaları daha kolay olmuştur. B) kendileri gibi insani özelliklere sahip bir varlığı örnek almaları daha kolay olmuştur. C) kendileri gibi Allah tan vahiy alan bir varlığı örnek almaları daha kolay olmuştur. 10. De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana İlahınızın yalnızca bir tek İlah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin... Fussilet suresi, 6. ayet Ayete göre, aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin diğer insanlardan ayrılan en önemli özelliklerinden biridir? A) Vahiy almaları B) İnsan olmaları C) Affedici olmaları D) Şükredici olmaları D) kendileri gibi menfaatini düşünen bir varlığı örnek almaları daha kolay olmuştur ÜNİTE Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç 8. Peygamberler de; diğer insanlar gibi yemek yerler, su içerler, evlenirler, çocuk sahibi olurlar, yaşarlar ve ölürler. Buna göre; I (Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı Furkan suresi, 20. ayet II İşte bu Kur an bana, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolundu... En âm suresi, 19. ayet III Ey Resul! Rabb inden sana indirileni tebliğ et Mâide suresi, 67. ayet ayetlerinden hangileri bu bilgiyi doğrulamaktadır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 9. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar arasından seçilmelerinin nedenleri arasında gösterilebilir? A) Gelecekten haber veriyor olmaları B) İnsanların hislerini anlayabilmeleri C) Meleklerden üstün olmaları D) Kıyametin kopacağı zamanı bilmeleri 11. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedeni açıklanmıştır? A) Allah, bir insanı mı peygamber olarak gönderdi?... İsrâ suresi, 94. ayet B) Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı; Allah ın izniyle O na çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir. Ahzab suresi, 45. ayet C) Hiç şüphesiz biz size, üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik; Firavun a da bir peygamber gönderdiğimiz gibi. Müzemmil suresi, 15. ayet D) (Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik. İsrâ suresi, 95. ayet 12. Peygamberler, Öyleyse örnek alınmalıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) güvenilir kimselerdir. B) hakka ve adalete çağırmışlardır. C) insanlara baskı uygulamışlardır. D) Allah ın emir ve yasaklarını uygulamışlardır.

11 Kazanım Soru Bankası Peygamberlerin Nitelikleri Peygamberlerin Sahip Oldukları Nitelikleri Açıklar Mucize Kavramının Ne Anlama Geldiğini Açıklayarak Bunun Peygamberlere Ait Bir Özellik Olduğunun Farkında Olur Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ben Allah ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah a ortak koşmamaya davet ediyorum. Hadis-i Şerif Bu hadis; I. (Önce) en yakın akrabalarını uyar! Şuarâ suresi, 214. ayet II. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur an ı indirdik Allah tarafından gönderilen peygamberler, insanlardır. Çünkü onlar hem kendi dönemlerinde hem de sonraki dönemlerde insanlara örnek olmuşlardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez? A) dürüst B) güvenilir C) baskıcı D) adaletli Nahl suresi, 44. ayet III. Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zümer suresi, 30. ayet ayetlerinden hangileriyle aynı konu kapsamında değerlendirilebilir? C) II ve III D) I, II ve III 2. Sinan Öğretmen: Peygamberlerin en önemli 5-6. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız. Kitapta (Kur an da) İbrahim i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi. özelliklerinden biri Allah tan aldıkları emir ve yasakları insanlara ulaştırmak olmuştur. Sinan Öğretmen aşağıda verilen peygamberlerin niteliklerinden hangisi hakkında açıklama yapmıştır? Meryem suresi, 41. ayet 5. Ayette peygamberlerin aşağıda verilen sıfatlarından hangisi üzerinde durulmuştur? A) İsmet B) Mucize A) Mucize B) Sıdk C) Emanet D) Tebliğ C) Emanet D) Fetanet 3. Peygamberlerin diğer insanlardan ayrılan en önemli özelliklerinden biri günah işlemekten korunmuş olmalarıdır. Peygamberlerin bu özelliklerini aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade ederiz? 6. Ayete göre, peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Peygamberler kendi doğrularını söylerler. B) Peygamberler sözlerinde dururlar. A) Sıdk B) Fetanet C) Tebliğ D) İsmet Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç B) I ve III 1. ÜNİTE A) I ve II C) Peygamberler yalan söylemezler. D) Peygamberler güvenilir insanlardır. 11

12 7. Hasip Öğretmen öğrencilerine peygamberlerin özellikleriyle ilgili örnekler vermelerini istemiştir. Öğrenciler ise şu örnekleri vermiştir: Ayfer: Acıkmazlar. Yasin: Yorulmazlar. Gülay: Günah işlemezler. Olcay: Olağanüstü güçleri vardır. Bu öğrencilerden hangilerinin verdiği örnekler yanlıştır? 10. Doğru olmak Güvenilir olmak Akıllı ve zeki olmak Yukarıda verilen tanımlarla aşağıda verilen peygamberlerin sıfatları eşleştirildiğinde hangi sıfat boşta kalır? A) Fetanet B) Mucize C) Emanet D) Sıdk A) Ayfer ve Yasin B) Gülay ve Olcay C) Ayfer, Yasin ve Olcay D) Ayfer, Yasin, Gülay ve Olcay 11. Size Rabb imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim. Hadis-i Şerif Bu hadis peygamberlerin aşağıda verilen sıfatlarından hangisiyle ilgili değildir? A) Sıdk B) Tebliğ C) Emanet D) Fetanet 8. Yüce Allah (cc.), gönderdiği peygamberlerine her konuda destek olmuştur. Onları bir çok kaza ve beladan korumuştur. Hatta bazı durumlarda peygamberliklerini ispat etmek amacıyla onları ile desteklemiştir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? A) akıl B) mucize 12. Peygamberlerin sıfatlarını anlatan Hilal Öğretmen, Peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri fetanettir. dedikten sonra örnek olarak şu ayeti okumuştur: Hilal Öğretmen aşağıda verilen ayetlerden hangisini okumuştur? 1. ÜNİTE Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç C) sihir D) hadis 9. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi peygamberleri diğer insanlardan ayıran bir özellikle ilgilidir? A) Kevser: Peygamberler vahiy almışlardır. B) Emine: Peygamberler akıllı ve zekidirler. C) Hülya: Peygamberler güzel ahlaklı insanlardır. D) Perihan: Peygamberler emanetlere sahip çıkmışlardır. A) O peygamberler ki Allah ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar Ahzâb suresi, 39. ayet B) Sizin üzüldüğünüz şey, O na ağır gelir (O nu üzer). O, size çok düşkün, mü minlere şefkatli ve merhametlidir. Tevbe suresi, 128. ayet C) Görevin hususunda onlar seninle tartışmasınlar. Sen Rabbine çağır. Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın. Hac suresi, 67. ayet D) (Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup u hatırla! Sâd suresi, 45. ayet 12

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 017 2016 / 2 1. Hafta 2819Eylül 2 Ekim - 23 -Eylül 1. Ün te 1. Peygamber Peygamberlere Öğrenc lerle ve tanışma ve dersiman 1.1. Peygamberler

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com PEYGAMBERLERE İNANÇ PEYGAMBER İNSANLAR Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com PEYGAMBERLERE İNANÇ PEYGAMBER İNSANLAR Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com PEYGAMBERLERE İNANÇ PEYGAMBER İNSANLAR Memduh ÇELMELİ PEYGAMBER İSMET Allah tarafından, insanlar arasından seçilen ve O nun mesajlarını insanlara ileten elçidir. «Peygamber» kavramı Farsça dır. Kur an

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III 5. Sınıf 01 Allah İnancı - I 02 Allah İnancı - II 03 Allah İnancı - III Allah inancı 04 Ramazan ve Orucu - I 05 Ramazan ve Orucu - II Ramazan orucu 06 Ramazan ve Orucu - III 07 Adap ve Nezaket - I 08 Adap

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Programları 1. HAFTA SIYER NEDIR? Siyeri nasıl okuyalım? Niçin Peygamber gönderilmiştir? Hz. Peygamber i sevmek ve hayatının bilinmesi gerekliliğini

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Ayhan KAYA. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ayhan KAYA. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ayhan KAYA Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A. Ş. ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Allah

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE)

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) 7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI: NO: 1 1. ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ AYET-İ KERİME SÜNNET KISSA CENNET TEŞVİK HAFIZ 6236

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Zac-iʼden Püf Noktaları DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Kitabın içinde yer alan Zac-i den Püf Noktaları soruların kolay çözülebilmesi için püf noktalar içerir. Testler Tam hücreleme sistemi ile hazırlanan,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Peygamber ve Peygamberlere İman

Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber ve Peygamberlere İman İslam da inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah ın sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah a imanın gereğidir. Peygamber, Allah tarafından

Detaylı

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Allah ın Elçileri: Peygamberler Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı İlahi Kitaplar Bir

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ Varlıklar Âlemi Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com amaz Memduh ÇELMELİ NAMAZ: AYET ve HADİSLER «Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber e itaat edin ki merhamet göresiniz. (Nûr, 56) «Muhakkak

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme Türkçe Sözcükte Anlam: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Deyimler Türkçe Cümlede Anlam: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama Türkçe Parçada Anlam: Paragrafta

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama

Detaylı

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Giriş Ana hatlarıyla İslam dini programı, temel sayılan programlardan sonra daha ileri düzeylere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu programı takip edecek ders

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü ÜNİTE 1 Peygamber ve Peygamberlere İman İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman Asr Suresi ve Anlamı Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? Namazın Şartları Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet Günlük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir?

1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir? 1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir? 4. Yalan şahitlik yapmak ve yalan yere yemin etmek niçin kötüdür? 5. Hile nedir? 6. Hile

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK SINVI D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Bir fikre veya inanışa körü körüne, aşırı derecede bağlanıp başka bir fikri ve düşünceyi kabul etmemektir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

6.Sınıf DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

6.Sınıf DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 6.Sınıf DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

6. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

6. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 6. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ I TEST 1 1. Deyin ki: Biz Allah a, bize indirilene (Kur an a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakupoğulları na indirilene,

Detaylı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 10.1. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Siyer; Peygamberimiz Hz. Muhammed in (s.a.v.) hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini,

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BİR İNSAN ve PEYGAMBER OLARAK Hz. MUHAMMED Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BİR İNSAN ve PEYGAMBER OLARAK Hz. MUHAMMED Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BİR İNSAN ve PEYGAMBER OLARAK Hz. MUHAMMED Memduh ÇELMELİ KAVRAMLAR PEYGAMBER HADİS Farsça bir kelimedir. Allah ın elçisi demektir. Kur an da Peygamber kavramı yerine «Resul (Elçi) ve Nebi (Haber getiren)»

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder.

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. D.B..7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..8 Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. O.4.3. Okuduğu metinde geçen

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur Ünite 1 MELEKLER VE AHİRET İNANCI Varlıklar Âlemi - Meleklere İman 1- A 2-C 3-D 4-D 5-B 6-A 7-D 8-C 9-B 10-C Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Gençlik Eğitim Programları DAVET

Gençlik Eğitim Programları DAVET Gençlik Eğitim Programları DAVET Gençlik Programları 1. HAFTA DAVET tebliğ nedir, nasıl anlaşılmalıdır? İslam a davetin anlamı Ezber ayeti: Yusuf 108 Davetçi bir Müslüman için İslam ı öğrenmenin, yaşamanın

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

YILLIK DERS PLANI DERSİN ADI : KUR AN-I KERİM EK ÖĞRETİM 5.KUR (HATİM) ÖĞRETİM YILI: KURSUN ADI : KUR AN KURSU SINIF / DÖNEM :...

YILLIK DERS PLANI DERSİN ADI : KUR AN-I KERİM EK ÖĞRETİM 5.KUR (HATİM) ÖĞRETİM YILI: KURSUN ADI : KUR AN KURSU SINIF / DÖNEM :... 4 SFA SFALAR 1 6 2 6 3 6 4 6 1.Saat Fatiha + 1-4 Fatiha + Bakara 1-5 2.Saat 5-8 Bakara 30-37 3.Saat 9-12 Bakara 80-82 4.Saat 13-16 Bakara 109-112 5.Saat 17-20 Bakara 120-121 6.Saat 21-24 Bakara 151-157

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

1. Aşağıda verilen ifadelerin cevaplarını boşluklara yazınız. 1 4 4 1 4 0 0 4 0 18 18 1 1 18 18 0 0 76 1 76 76 1 76 0 1 890 890 1 0 890 890 0 2. Aşağıda verilen ifadelerin karşılıklarını boşluklara yazınız.

Detaylı

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 7.1. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kelam; naslardan hareketle inanç esaslarını ve insanın düşünce yapısına ilişkin temel

Detaylı

6.Sınıf Test-01. DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 1. ÜNİTE

6.Sınıf Test-01. DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 1. ÜNİTE PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 1. "... Haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak, insanları iyi ve güzele yöneltmek üzere Allah tarafından insanlar arasından seçilen

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. (İl Müftülüğü) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı Konu : 28941822-814-E.60422 : Ramazan Ayı Kitap Kampanyası. 21.05.2018 E. ^ Z ı ^.^ ^ A L İ L İ Ğ İ N E (İl Müftülüğü) Başkanlığımız yayınlarını tanıtmak,

Detaylı